Sunteți pe pagina 1din 5
DATA: 28 noiembrie 2012 CLASA: pregătitoare UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Şcoala Gimnazială Nr. 4 ,,Regina Elisabeta”,

DATA: 28 noiembrie 2012 CLASA: pregătitoare UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 4 ,,Regina Elisabeta”, Rădăuţi ÎNVĂŢĂTOR: Popescu Ecaterina- Mihaela ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare DISCIPLINA: Comunicare în limba română UNITATEA TEMATICĂ: Împreună TEMA: Sunetul și litera R mare de tipar TIP DE LECŢIE: Predare- învățare-evaluare SCOPUL ACTIVITĂȚII: Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite contexte, cu accent pe sunetul/ litera „R”

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

DATA: 28 noiembrie 2012 CLASA: pregătitoare UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Şcoala Gimnazială Nr. 4 ,,Regina Elisabeta”,

Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

  • 01 - să emită corect sunetul „R”, după model și singuri;

  • 02 - să asocieze sunetul „R” cu litera „R” mare de tipar;

  • 03 - să recunoască litera „R” mare de tipar în cuvinte scrise pe o planșă;

  • 04 - să exemplifice prin trei cuvinte familiarizarea cu sunetul „r”;

  • 05 - să alcătuiască enunțuri cu alte trei cuvinte ce încep cu litera „R” mare de tipar;

  • 06 - să traseze corect litera „R” mare de tipar în aer/pe bancă, prin unirea punctelor/ după

contur, enumerând elementele grafice

STRATEGII DIDACTICE:

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observația, exerciţiul, demostrația, învățarea prin descoperire RESURSE MATERIALE: text-suport, planșă cu litera R mare de tipar, planşă cu diverse litere,cuvinte, tabla magnetică, steluțe, fișă de muncă independentă, fișă de evaluare FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi RESURSE TEMPORALE: 45 de minute BIBLIOGRAFIE:

-Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Bucureşti, 2012; -Dumitru D.Pârâială,Viorica Pârâială, Cristian- George Pârâială - Comunicare în limba română, Editura Euristica, Iași, 2012;

DATA: 28 noiembrie 2012 CLASA: pregătitoare UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Şcoala Gimnazială Nr. 4 ,,Regina Elisabeta”,
 

Momentele

operaţionale

Obictive

 

Strategii didactice

 

Evaluarea

lecţiei

 

performan

 

Conţinutul instructiv-educativ

ţelor

 

Metode şi

Forme de

Mijloace de

 

procedee

organi

învăţă

 

zare

mânt

1.

Moment

 

Pregătirea materialelor necesare desfăşurării

desfăşurării în condiţii optime a lecţiei.

conversaţia,

frontal,

   

organizatoric

lecţiei.

Asigurarea cadrului organizatoric necesar

2.

Captarea

Discuţii cu elevii:

       

atenției

Ce lună se apropie ?

Pe cine aşteptaţi voi să vină în primele zile din această lună? Primirea răvaşului de la Sfântul Nicolae.

Lectura scrisorii

conversaţia,

frontal,

- scrisoarea

-

capacitatea de a

Lectura:„Povestea literei R”

Unde ai auzit sunetul „R”?

explicația,

individual

de la Sf.

recepta un mesaj,

Întrebări referitoare la lectura poveștii

observația,

Nicolae,

de a răspunde la întrebări,

Despre cine se vorbește în poveste?

învățarea prin

text-suport

Cum îi chema pe cei doi copii ai pescarului?

descoperire,

 

Cum îl chema pe împăratul zmeilor? Ce semn au folosit oamenii la începutul cuvântului „râu” ? Cu ce sunet începe numele împăratului? Care este prima silabă din numele fetei?

3.

Anunţarea

 

conversaţia,

frontal,

-

-

capacitatea de a

temei şi a obiectivelor

Comunicarea temei lecţiei şi a obiectivelor urmărite în termeni accesibili.

recepta un mesaj,

4.Dirijarea

Emiterea corectă a sunetului „R”

conversația,

frontal,

-

observarea

învăţării

Învățarea poeziei:

explicația,

individual,

sistematică a

 

„Rică nu ştie să zică

exercițiul,

pronunțării corecte a sunetului „R”,

Rău, răţuşcă, rămurică,

învățarea prin

Dar, de când băiatu-nvaţă Poezia despre raţă, Rică ştie-acum să zică Râu, răţuşcă, rămurică.” Imitarea zgomotelor din natură: telefonul (Țrr! Țrr”), păsările când zboară ( Brr! Brr!), țelul când mârâie ( Mârr! Mârr!)

descoperire,