Sunteți pe pagina 1din 3

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul Climanescu Ion, domiciliat n sat Valea Lung


Gorgota, Comuna Valea Lung, Judeul Dmbovia, CNP 1631214150756
formulez prezenta :
CERERE DE CHEMARE N JUDECAT
Pentru ca n contradictoriu cu prta Uzina Automecanica Moreni
S.A, cu sediul n Moreni, Str. Tei nr.16, Judetul Dmbovia, Tel:+40 245
666 830, Fax:+40245665300, e-mail:automecanica@uamoreni.ro, s se
constate i s se dispun :
ncadrarea activitii n cadrul prtei a subsemnatului in conditii
de grupa I in procent de 100%;
obligarea prtei sa elibereze o adeverinta din care sa rezulte ca
activitatea desfasurata de subsemnatul in cadrul acesteia se incadreaza in
grupa I de munca, respectiv a conditiilor speciale sau deosebite de munca,
pentru toata perioada efectiv lucrata in cadrul acesteia;
obligarea paratei la plata eventualelor cheltuieli de judecata.
MOTIVE
In fapt, subsemnatul am lucrat in perioada 24.09.1985 15.12.2005 in
cadrul paratei.
Pe toata perioada precizata supra mi-am desfasurat activitatea in
sectii de productie in mediu toxic, in conditii speciale de munca cu
depasirea nivelului admisibil al normelor profesionale, care se incadreaza
in dispozitiile Decretului lege nr.68/1990 si ale Ordinului nr.50/1990
republicat.
Potrivit art.3 din Decretul-lege nr.68/1990 Personalul de la locurile de
munc la care exist condiii deosebite beneficiaz de ncadrarea n grupe de
munc, precum i de sporuri la salarii, potrivit prevederilor art. 2 al prezentului

decret-lege i ale art. 4 din Decretul-lege nr. 35/1990, chiar dac n documentaia
de investiii nu s-a prevzut acordarea acestor drepturi.
Potrivit Ordinului nr.50/1990 beneficiaza de incadrarea in grupele I si
II de munca, potrivit celor mentionate, fara limitarea numarului, personalul care
este in activitate : muncitori, ingineri, subingineri, maistri, tehnicieni, personal
de intretinere si reparatii, controlorii tehnici de calitate, precum si alte categorii de
personal care lucreaza efectiv la locurile de munca si activitatile prevazute in
anexele nr.1 si 2 .
De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 7 din acelasi act normativ
incadrarea in grupele I si II de munca se face proportional cu timpul efectiv
lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe cu conditia ca, pentru grupa I,
personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa II cel putin
70% din programul de lucru.
Asa cum am mai aratat, mi-am desfasurat activitatea in cadrul
paratei in conditii deosebite de lucru, in sectii de productie in care se
realizau piese necesare sectorului militar, componente de utilaje militare,
lucrand in permanenta cu substante toxice, solventi, vopsele si diluanti
speciali.
Precizez faptul ca sectiile de productie erau lipsite de conditii de
ventilare si incalzire, fara spatii de izolare in care sa se efectueze operatiile
de curatare, chituire, grunduire, galvanizare, vopsire etc., in urma acestor
operatii rezultand frecvent pulberi metalice, vapori toxici si alte substante
toxice care au afectat sanatatea subsemnatului si a altor colegi de munca.
Mai arat faptul ca pe perioada precizata am lucrat atat in timp
normal de lucru dar si in schimburile II si III, efectuand si ore
suplimentare in aceleasi conditii deosebite.
Invederez instantei faptul ca dupa aparitia Legii nr.19/2001, parata a
fost nominalizata ca uzina cu grad ridicat de pericol, facand parte dintre
unitatile care beneficiaza de grupa speciala, modificarile legislative,
referitoare la incadrarea in conditii speciale /deosebite, aparute prin
Legea nr.226/2006, Legea nr.263/2010 coroborate cu dispozitiile Ordinului
nr.50/1990, stabilind ca munca desfasurata de orice salariat in unitatile cu
grad ridicat de pericol se incadreaza in grupa superioara de munca.
Totodata mai arat faptul ca parata in anul 1990 a efectuat o incadrare
aleatorie si selectiva a unor locuri de munca in grupe superioare de
munca fara sa tina cont de faptul ca toti cei care erau expusi acelorasi
conditii de munca trebuiau incadrati in aceleasi grupe de munca, halele
sectiilor de productie fiind monobloc fara a beneficia de compartimentari.
Mai invederez instantei faptul ca Tribunalul Dambovita prin sentinta
civila nr. 376 pronuntata la data de 11.03.2015 in dosarul 656/120/2014
(anexata prezentei), intr-o speta identica, a admis actiunea reclamantilor
Petrache Niculae s.a., toti fosti colegi de ai subsemnatului la unitatea

parata, a constatat ca acestia se incadreaza in grupa I de munca si a dispus


obligarea paratei la emiterea adeverintelor in acest sens.
Avand in vedere motivele expuse supra va solicit admiterea
actiunii asa cum a fost formulata si in consecinta sa constatati ca
subsemnatul mi-am desfasurat activitatea in cadrul paratei in conditii de
grupa I de munca si in cosecinta sa dispuneti:
incadrarea activitatii in cadrul paratei a subsemnatului in
conditii de grupa I in procent de 100%;
obligarea prtei sa-mi elibereze o adeverinta din care sa rezulte
ca activitatea desfasurata de subsemnatul in cadrul acesteia se
incadreaza in grupa I de munca, respectiv a conditiilor speciale sau
deosebite de munca, pentru toata perioada efectiv lucrata in cadrul
acesteia;
obligarea paratei la plata eventualelor cheltuieli de judecata.
In drept : art.194 Cod procedura civila, Decretul-lege nr.68/1990,
Ordinul nr.50/1990, Legea nr.19/2000, HG nr.261/2001;
Probe : inscrisuri, martori, interogatoriu, expertiza tehnica de
specialitate

Climanescu Ion

DOMNULUI PREEDINTE AL TRIBUNALULUI DMBOVIA

S-ar putea să vă placă și