Sunteți pe pagina 1din 3

3.

3 ASIGURAREA RESURSELOR MATERIALE. RELAIILE FIRMEI CU FURNUZORII


3.3.1. Aprovizionarea tehnicomaterial
Elaborareaprogramuluideaprovizionarearenvedere:stabilirealisteideresursematerialepentrubunurilei
serviciile prevzute n programul de producie (cuprinde: toate categoriile de materii prime, energie, ap i
combustibildecarearenevoiefirmapentrudesfurareaactivitiideproducie);stabilireanecesaruluipropriu
zispentrufabricareaproducieiprogramate;precizareastoculuiexistentnprezentiaceluinecesarnviitor.
Oricefirmesteconcomitentnpermanentrelaiecupieelededesfacereicupieeledeaprovizionare,pieeale
furnizorior.Dinacesterelaiidecurg,caactivitispecificeoricreifirme,activitateadedesfacereiactivitateade
aprovizionare. n cadrul procesului de aprovizionare tehnicomaterial, un loc important I ocup elaborarea
programului. Etapa care urmeaz dup elaborarea programului este ncheierea contractelor economice, de
stabilireavolumuluiistructuriiimportului(dacestecazul),destabilireastocurilordemateriiprime,materiale,
combustibil, de asigurare a condiiilor de recepionare, depozitare i pstrare a materialelor. Activitatea de
aprovizionaretehnicomaterialimplicdouaspecte:
a. Procurarea factorilor de producie: prospectarea pieei de aprovizionare; determinarea necesarului de
mijloace de producie, cantitativ, calitativ i sortimental pentru derularea normal a procesului de
producie; ncheierea contractelor de aprovizionare i ncheierea formalitilor; programarea
aprovizionrii,derulareacomenziloriprogramareatransportului;
b. Gestiunea stocurilor: organizarea activitii de recepionare i depozitare a materialelor achiziionate;
organizareaevideneiigestiuniistocurilor.Activitateadeaprovizionaretehnicomaterialsederuleazn
cadrulcompartimentuluideaprovizionarealfirmelor.
Sarcinile departamentului de aprovizionare: urmrirea i respectarea graficului de aprovizionare; asigurarea
mijloacelordetransportpentrurealizareanbunecondiiiaaprovizionrii;asigurareacondiiilordedepozitare
necesare pstrrii calitii i caracteristicilor materialelor; controlul i recepia materialelor aprovizionate prin
personalulCTC(controlultehnicdecalitate).
3.3.2.Strategii de aprovizionare tehnicomaterial
Succesul aprovizionrii materiale de pe piaa furnizorilor necesit elaborarea unor strategii prin care se
concretizeaz obiectivele de urmrit i cile de aciune. Principalele obiective pe care ntreprinztorii le au n
vedere n cadrul strategiei de aprovizionare material sunt urmtoarele: stabilirea necesarului real de resurse
materiale pentru consum i identificarea consumurilor specifice; aprovizionarea cu resurse materiale i
echipament tehnic de la furnizorii care asigur cele mai avantajoase condiii; formarea unor stocuri minime de
materiiprimeimateriale,caresasigureacoperirearitmic,completicomplexanevoilordeconsum;gsirea
unorposibilitidestocareidepozitarecucheltuielictmaireduse;conservarearaionalaresurselormateriale
aprovizionatepetimpuldepozitrii/stocrii.
Elaborarea strategiei presupune: analiza necesitilor de consum prin identificarea grupelor de resurse pe
categoriideimportaniposibilitideobinere;analizasistematicapieeipentruaseevidenia:ncemsur
resurselestrategicepentruntreprinderesuntofertatelavnzare;caresuntcondiiiledelivrare,decalitate;care
esteputereadenegociereafurnizorilor,dacntreprindereaarecapacitateadeasebucuradeavantajenpia.
Analiza pieei furnizorilor este precedat de identificarea i evaluarea necesitilor materiale ale firmei, a
ofertelor de produse i a furnizorilor poteniali. n relaiile cu furnizorii, pe lng respectarea angajamentelor
contractualetrebuierespectateiprincipiideeticnafaceri(cinste,seriozitate,punctualitate,etc.)
n derularea oricrei activiti de producie, studiul prealabil al datelor i informaiilor referitoare la furnizori
reprezintunpunctdeplecare.Existmaimultesistemedeevaluareafurnizorului.nanalizafiecruiasuntluate

nconsiderarecriteriiobiectiveisubiective.Apreciereatrebuiefcutattpentrufurnizoriicureni,ctipentru
ceipoteniali.
Criteriiobiectivecetrebuieluatencalculnapreciereafurnizorilor:
1.ModuldederulareaIivrriloranterioare;seurmretedacsaunregistratabaterifadetermeneledelivrare
precizate n contractul comercial sau stabilite de comun acord cu furnizorul i dac sa respectat frecvena
livrrilor.
2.Modulderespectareacondiiilorreferitoarelacantitateasicalitateacomandatnfunciedecaresestabilete
potenialuldelivrarealfurnizorului.Acestasecalculeazinndcontderezultateleoperaieiderecepienurma
creia se controleaz cantitatea, calitatea i sortimentaia lotului sosit, precum i raportul dintre partea care
corespundeiparteacarenucorespundespecificaiilordincomand.nacelaitimp,sedeterminiprocentulde
respingereacantitilordematerialenecorespunztoarecalitativsauacelorlips.
3.Evoluiantimpapreurilordevnzare.Unfurnizoralecruipreuriauoevoluieimprevizibilinejustificat
deobiceivafievitat.
4.Poziiafinanciarafurnizorului.Osemnificaiedeosebitnevaluareafurnizoriloroarepotenialulfinanciar,
pentru c insuficiena resurselor financiare limiteaz posibilitile furnizorului n asigurarea bazei materiale
necesare, desfurarea activitii proprii i, ca urmare, respectarea termenelor de livrare. Un alt criteriu ar fi
situareanarsaunafarariiasurseidefurnizare.ngeneral,suntpreferaifurnizoriilocali,pentrucsepot
rezolva operativ comenzile urgente (agentul de cumprare se deplaseaz mai repede i mai uor la sediul
furnizorului,comunicaiilesuntmaisimpleisepotstabiliraporturimaibunentrereprezentaniifurnizorilori
consumatorilor).
Folosirea mai multor furnizori genereaz competiie (concuren) ntre ei, toi fiind contieni de necesitatea
realizriincondiiictmaibuneaangajamentelordefurnizarepecareileauasumat.
Uneori, furnizorii strini ofer condiii mai avantajoase sub aspectul calitii superioare, al siguranei livrrii la
timp, al preului. In aceste condiii, este fireasc orientarea clienilor spre furnizori din alte ri. Aceste situaii
sporesc competiia ntre furnizori. Indiferent de situaie, este necesar pstrarea bunelor relaii cu furnizorii
tradiionali.Estededatoriacompartimentuluideaprovizionaresrmnnrelaiibunecuasemeneafurnizori.
Existimetodedeevaluareiselecieafurnizorilor,maidesfolositfiindmetodaacordriidepunctenfuncie
deimportanaigraduldemanifestareacriteriului.Deregul,pentrunregistrareadatelorcuprivirelafurnizori,
firmeleutilizeazofinumiticartelafurnizorului.Avndnvedereacestecriterii,artrebuicalanivelulfirmei
s se asigure o prim selecie a potenialilor furnizori. Prin eliminarea furnizorilor neviabili (produs de calitate
slab, pre exagerat, condiii de livrare impuse n contrast cu realitile de pe pia etc.) se simplific aciunile
urmtoare care conduc la finalizarea strategiei de aprovizionare material, implicit la concretizarea viitoarelor
relaiidecolaborarepeliniedevnzarecumprare.
Demareactualitate,ndomeniulaprovizionrii,estedezvoltarearelaiilordeparteneriat;acesteasuntrelaiice
definesccooperareadintreclientifurnizor,carezultatalfixriiunorobiectivecomunenstrategiilepropriide
dezvoltare. Avnd n vedere aceste criterii, ar trebui ca la nivelul firmei s se asigure o prim selecie a
potenialilor furnizori. Prin eliminarea furnizorilor neviabili (produs de calitate slab, pre exagerat, condiii de
livrare impuse n contrast cu realitile de pe pia etc.) se simplific aciunile urmtoare care conduc la
finalizareastrategieideaprovizionarematerial,implicitlaconcretizareaviitoarelorrelaiidecolaborarepelinie
devnzarecumprare.
Demareactualitate,ndomeniulaprovizionrii,estedezvoltarearelaiilordeparteneriat;acesteasuntrelaiice
definesc cooperarea dintre client i furnizor, ca rezultat al fixrii unor obiective comune n strategiile proprii de
dezvoltare.

CARTELA FURNIZORULUI
Denumireafurnizorului

Adresa

Numrcont,banca
Distanadetransport

Cheltuielidetransportpe
kmndiferitecondiiide
transport
Tipuldeproduselivrate
Denumireaprodusului
Condiiidelivrareoferite

Ritm,mrimealotului

Observaii(dacrespect
termenuldelivrare,litigii
avutentrecut,
perspectivede
mbuntirearelaiilor,
perspectivede
mbuntireacalitii,
produsenoiavuten
vedere,problemede
negociereapreuluietc.)