Sunteți pe pagina 1din 8

Intrebari SIC

1. Def. Sistem Informatic un lant de operatiuni care incepe cu planificarea si


culegerea datelor, continua cu prelucrarea, stocarea si analiza lor si se
termina cu luarea deciziilor corecte, in urma folosirii eficiente a rezultatelor
acestor analize.
2. SIC def. ansamblu de echipamente de masurare si de calcul, programe si
personal care realizeaza un lant de operatiuni incepand cu culegerea datelor
cadastrale in teren apoi prelucrarea lor si se termina cu analiza, redarea si
utilizarea informatiilor despre bunurile imobiliare si prorietati, asigurand o
crestere a cadastrului in luarea deciziilor.
3. Plan cadastral index
- Lim UAT
Limite constructii
- Lim intravilan
Elemente liniare
- Lim corp de proprietate
Elemente de toponimie
4. Precizia hartii 1:1.000.000
0,2*1.000.000 = 200m.
5. Componentele bazei de date SIC - grafica, textuala.
6. Deformatii trapez se determina prin compararea diagonalelor si laturilor
masurate pe plan cu cele calculate din coordinate.
7. Modul de transcalcul sisteme de coordonate din GAUSS in STEREO-70
se deschide un document AutoCAD Map, se ataseaza sistemul ST-70, apoi
se ataseaza desenul sursa cu trapezul, se interogheaza ALL si programul
realizeaza transcalculul automat.
8. Cum se poate realiza transcalculul? pe platform Autodesk Map, in mod
automat.
9. Corectarea erorilor: cand? cum? in momentul crearii topologiei cu
functia Drawing Cleanup
10.Utilizatori SIC Cartea Funciara, Administratia Locala, Servicii de
sistematizare urbana, Directia Finantelor.
11.Proiectarea unui tabel crearea unui tabel prin: denumirea campurilor,
tipul lor si caracteristicile lor.
12.Tabelul format din atribute, inregistrare, cheie primara (CP), cheie externa
(CE).
13.Formular def obiect al bazei de date pentru modificarea, vizualizarea,
incarcarea, verificarea introducerii datelor in baza de date Access.
14.Cadastrul general se refera la proprietari, corpuri proprietate, arii
folosinta.
15.Cadastrul fondului imobiliar se refera la parcele, constructii,
apartamente.

16.Cadastrul edilitar se refera la retele tehnico-edilitare.


17.Intretinerea planului cadastral se reduce la intretinerea planului numeric
cadastral.
18.Intretinerea registrelor cadastrale se redice la actializarea componentei
grafice a bazei de date.
19.Baza de date def ansamblu structurat de informatii necesare pentru a
satisfice nevoile utilizatorilor intr-un timp util.
20.Moduri + tipuri de interogare Location, Property, Data, SQL + Preview,
Draw, Report.
21.Scarile utilizate in SIC: > 10.000.
22.GIS se realizeaza la nivelul UAT, SIC se realiezeaza la nivelul sectoarelor
cadastrale.
23.Planul indesc al drumurilor contine: - ax drum, parte carosabila,
platforma, lucrari de arta, limite de proprietate invecinate, borne kilometrice,
hectometrice.
24.Reprezentarea datelor bazei de date SIC - planuri cadastrale contin date
despre: arii, limite, amplasamente
- register
cadastrale proprietari, suprafete, dreptul de proprietate.
25.Proprietati atribut: - unic, individual, confidentialitate, obligatoriu,
integritate referentiala.
26.Interogarile se pot realiza din mai multe tabele cu conditia sa fie legate
intre ele.
27.Etape de realizare a bazei de date: - Proiectarea bazei de date
- Achizitionarea datelor spatiale
- Prelucrarea datelor spatiale, corectare erori, creare topologie
- Achizitionarea datelor descriptive
- Gestionarea bazei de date.
28.Cate tipuri de relatii ? 3.
29.Care sunt relatiile + explicatii : - 1:1 - unu la unu (CP->CP)
CPcheie primara
- 1: - unu la mai multi (CP->CE)
CE-cheie
externa
- : - mai multi la mai multi.
30.Etape de legare a bazei de date la proiect: - Atasarea bazei de date
- Crearea legaturilor intre obiectele grafice si obiectele bazei de date
- Generarea legaturilor.

31.Ce reprezinta alterarea proprietatilor? Este o functie prin care se


modifica caracteristicile obiectelor interogate, cum ar fi tipul de linie,
culoarea, hasurarea obiectului de o anumita forma si de o anumita culoare.3
32.Planul cadastral numeric-(DIGITAL)poate fi considerat un produs integral
constituit din date si informatii alfanumerice, clasate dupa natura si
apartenenta lor in fisiere, capabile in orice moment sa furnizeze automat
expresia grafica partiala sau totala a spatiului la o scara arbitrara.
-codul de forma;
-codul de functie;
33.Planul cadastral index-furnizeaza un suport grafic simplificat pentru
amplasarea corpurilor de proprietate, in vederea identificarii spatiale a lor.
34.Continutul planului cadastral index:
-limitele unitatii teritoriale cadastrale:limitele terit admin si limitele fiecarui
intravilan din terit respectiv;
-limitele elementelor liniare(rauri; pe, diguri, canale, strazi, drumuri, cai
ferate)
-limitele sectoarelor cadastrale din terit respectiv;
-limitele corpurilor de proprietate si conturul constructiilor permanente;
-elemente de toponimie;
-identificatorii cadastrali pt corpurile de proprietate inclusiv pt parcelele din
titlurile de prop eliberate in urma legii 18/1991 care nu au planuri parcelare.
35.Componenta grafica a bazei de date constituie suportul grafic in format
sigital al planului cadastral index.
36.Plan cadastral index de ansamblu-la nivelul terit admin.
37.Plan cadastral index-la nivelul sect cadastrale;-1:500-1:2000(intravilan)
-1/;5000(extravilan)
38.Surse de date plan cadastral index Plan de amplasament si delimitare
- Titluri de proprietate
- Alte documente avizate de ANCPI
- Plan cadastral index si plan cadastral index de ansamblu.
39.
40.Componenta textuala a bazei de date se realizeaza pe baza informatiilor
din:
-planurile de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate
-titlurile de proprietate
-documente executate conform HG834/91
-date culese din teren si inscrise in fisa datelor cadastrale primare
Componenta textuala se realizeaza la nivelul fiecarui terit admin in Acces.

41.Arhiva datelor digitale


se realizeaza prin stocarea documentelor
cartografice in format raster existente in terit respectiv rezultate in urma
scanarii acestora.
Documentele scanate sunt:
fisa fiecarui corp de proprietate si planul de amplasament si delimitare pt
fiecare corp;
planurile de situatia si certificatul de atestare a dreptului de proprietate;
planurile parcelare si titlurile de proprietate din doc existente;
planurile cadastrale si topografice din terit admin la scraile 1:500 1:5000
care trebuie georeferentiate dupa scanare pt a putea fi folosite;
PUG SI PUD. care trebuie georeferentiate dupa scabare.
42.Redactarea documentatiei finale:
caroiaju 5 mmx5 mm cu 0.2 mm grosimea liniilor;
cadrul planselor in negru cu grosimea liniilor de 1 mm;
limite judete si terit admin in rosu cu 1 mm grosime
limita sect in galben cu 1.2 mm
limita intravilane cu magenta 1 mm;
drumuri negru, ape-albastru;
limitele corpurilor de proprietate in negru cu 0.2 mm
coord se scriu deasupra liniei de caroiaj;
43.receptia lucrarilor planului cadastral index
-5% din volumul total al lucrarilor execuate se verifica de comisia de
receptie
44.GIS-global sau regional pt scari mici >1:10 000.
45.SIT-la scara mare pana la 1:5000.
46.SIT=SIC;
47.Planurile cadastrale din cadrul SIC ului se intocmesc la 1:500-1:5000.
48.SIC-un ansamblu de echipamente de calcul si de masurare,programe si
personal, care realizeaza un lant de operatiuni incepand cu culegerea datelor
cadastrale din teren, continuand cu prelucrarea, stocarea si inregistrarea inf,
si terminand cu prezentarea, redarea si utilizarea inf despre bunul imobil si
proprietar, asigurand astfel o crestere a eficientei sprijinului pe care
activitatea de cadastru o ofera factorilor de decizie din diferite domenii.
49.baza de date relationata:date spatiale si date textuale.
50.Unitatea de lucru a Sic-ului este parcela.

In intravilan:parcela=cea mai mica unitate cadastrale din cadrul corpului de


proprietate;
corpul de prop=cea mai mica unitate cadastrale cu limite
recunoscute juridic.
51.Avantajele SIC-ului:
-permite gestionarea si accesul rapid la informatii despre teritoriu si
proprietari;
-asigura securizarea garantata a datelor din cadrul bazei de date;
-constituie o baza de date superioara pt dezvoltarea ulterioara a terit;
-asigura cunoasterea situatie judirice a tuturor bunurilor imobile;
-realizeaza o baza justa si corecta pt impozitare;
ofera date de baza pt alte aplicatii;
-asigura inf de baza pt administrarea terit;
-ofera specialistilor date calitative pentre evaluarea bunurilor imobile;
52.Institutiile publice care utilizeaza datele si informatiile furnizate de SIC
sunt:
-Cartea funciara;
-Directia finantelor;
-Administratiile locale;
-Serviciile de sistematizare urbana;
53.Etape de realizarea a bazaei de date SIC:
-proiectarea bazei de date respectiv delimitarea domeniului de studiu, a
sistemului de coordonate utilizat, a straturilor tematice necesare, a
caracteristicilor si continutului fiecarui strat, a atributelor pt fiecare tip de
caracteristici, codificare si organizarea atributelor;
-achizitia datelor spatiale;
-prelucrarea datelor spatiale, verificare, corectarea erorilor si crearea
topologiilor;
-achizitia datelor descriptive si asocierea acestora la datele spatiale;
-genrarea baze de date, conectarea la straturile adiacente si actualizarea bazei
de
date.
54.prelucrarea datelor spatiale ale unui SIC:
-construirea topologiei;
identificarea erorilor si corectarea lor;
-reconstrucirea topologiei.
Topologia=expliciteaza relatiile dintre caracteristicile spatiale ale unui
strat.

Identificarea erorilor se poate face prin comparea unui plotter cu


planul digitizat cu planul sursa.
erorile pot fi:pseudo-noduri, noduri suspendate, erori de eticheta.
55.Achizitia datelor textuale:
1.crearea unui nou fisier de date pentru noile atribute;
2.adaugarea valorilor atributelor in fisierul de date;
3.includerea atributelor in tabelul de atribute al caracteristicilor spatiale. prin
intermediul unei chei.
56.Gestiunea bazei de date a unui SIC:SGBD.
Pt ca o baza de date sa fie functionala trebuie sa aiba:
-topologia reactualizata;
-punctele de control necesare;
-precizia tuturor datelor spatiale verificata;
-tabelul atributelor construit
-precizia valorilor atributelor verificata;
straturi tematice=structura pe verticala
foile de plan=partitiile spatiale;structura pr orizontala;
DATE IN UNITATI DIGITIZOR:
57.Exploatarea si interogarea bazei de date SIC
rapoarte grafice=planuri cadastrale
rapoarte tabelare=registrele cadastrale
rapoarte specifice=interogarile
58.1.cadastru general=proprietari,corpuri de proprietate, arii, folosinta;
2.cadastru
fondului
imobiliar=parcele,constructii/apartament,
arii,
proprietari.
3.cadastru fondului edilitar:-retea de distributie apa;
-retea de canalizare;
-retea de termoficare;
-retea de distributie gaz;
-retea electrica;
-retea telefonica;
4.cadastru drumurilor=elemente stradale,strazi, nr benzi pe sens,
materiale,pasaje.
5.cadastru cailor ferate=nr linii, statii, depouri, constructii,tronsoane;
6.cadastru statiilor de metroustatii, tronoase subterane/supraterane, depouri.