Sunteți pe pagina 1din 43

MICROECONOMIE (ECONOMIE POLITICA)

MULTIPLE CHOICE

1) Obiectul economiei politice cuprinde:


1. optimizarea proceselor de producţie;
2. studiul bogăţiei materiale;
3. ştiinţa schimbului mărfar;
4. studiul tehnologiilor de producţie;
5. viaţa economică abordată ca întreg;
6. relaţiile economice ce se stabilesc între oameni în procesele de producţie,
repartiţie, schimb şi consum.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

R: 2, 3, 5, 6

2) Componentele ştiinţei economice sunt:


1. ştiinţele economice fundamentale (economia politică);
2. ştiinţele economice funcţionale (management, marketing, finanţe-bănci,
contabilitate, statistică, prognoză economică etc.);
3. ştiinţe teoretico-aplicative de ramură (în industrie, agricultură, comerţ,
transporturi);
4. ştiinţe istorice economice şi ale gândirii economice;
5. economia mondială;
6. ştiinţele economice de graniţă;
7. ştiinţe ale viitorului.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

R: 1, 2, 3, 4, 5, 6

3) La nivel microeconomic, economia politică studiază:


1. comportamentul individual al diferiţilor agenţi economici (gospodării, firme,
industrii);
2. comportamentul individual al muncitorilor pe timpul celor opt ore de program;
3. procesul de proiectare a noilor produse;
4. organizarea producţiei pe plan naţional;
5. relaţiile dintre agenţii economici în cadrul producţiei, schimbului, distribuţiei şi
consumului de bunuri şi servicii.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

R: 1, 5
4) Omul se prezintă ca fiinţă tridimensională: biologică, socială şi raţională. În
funcţie de aceste trei dimensiuni, nevoile se grupează în:
1. nevoi naturale sau fiziologice (somatice);
2. nevoi sociale (de grup);
3. spiritual – psihologice (raţionale);
4. imaginare;
5. prezente şi viitoare.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

R: 1, 2, 3,

5) În funcţie de gradul dezvoltării economice şi de nivelul de cultură şi civilizaţie,


nevoile pot fi:
1. de bază sau inferioare;
2. secundare;
3. complexe sau superioare;
4. spirituale;
5. ireale.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

R : 1, 3

6.nevoile reprezintă un sistem cu numeroase subsisteme componente, care se


modifică în principal prin acţiunea următoarelor legi :
1. interacţiunea trebuinţelor;
2. elasticitatea trebuinţelor;
3. substituirea trebuinţelor;
4. creşterea şi diversificarea trebuinţelor;
5. eliminarea trebuinţelor.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4,5;
2 2,4,5,6;
3x 1, 2, 3, 4
4 1,2,3,5;
5 1,3,4,5.

7) Caracteristicile principale ale nevoilor sunt:


1. au un caracter dinamic;
2. regenerabile;
3. au un caracter complementar;
4. nu sunt concurente;
5. sunt concurente;
6. nu sunt regenerabile;
7. sunt statice.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4,5;
2 4,5,6,7;
3x 1, 2, 3, 5
4 1,2,3,7;
5 1,3,4,5.

8) Resursele economice reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1 totalitatea bunurilor materiale şi serviciilor destinate satisfacerii nevoilor;


2 totalitatea resurselor subsolului unei ţări;
3 bunurile realizate de oameni în procesul muncii;
4x totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri
materiale şi servicii destinate satisfacerii nevoilor;
5 sumele în valută de care dispune o economie naţională.

9) Raritatea resurselor exprimă:


1 epuizarea acestora
2 totalitatea resurselor in aur ale unei tari
3x limitele resurselor
4 greutatea cu care sunt descoperite
5 valoarea in aur a acestora

10) Costul de oportunitate al unei alegeri reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1 cheltuielile unei persoane pentru deschiderea unei afaceri;


2 posibilitatea de a alege o afacere dintr-un domeniu;
3 alocarea de resurse pentru o afacere;
4x preţul (estimarea) celei mai bune alternative sacrificate (la care se renunţă),
atunci când se face o alegere între mai multe variante posibile, în alocarea
resurselor;
5 preţul (estimarea) celei mai slabe alternative sacrificate (la care se renunţă), atunci când
se face o alegere între mai multe variante posibile, în alocarea resurselor.
11) Componentele sau actele fundamentale ale activităţii economice sunt:
1. producţia;
2. circulaţia;
3. distribuţia;
4. consumul;
5. acumularea;
6. creditarea;
7. rambursarea creditelor.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4,5;
2 4,5,6,7;
3 1,2,3,5;
4 1,2,3,7;
5x 1,2,3,4.

12) Structurile verticale ale activităţii economice sunt:


1. economia familiei;
2. microeconomia;
3. mezoeconomia;
4. macroeconomia;
5. regionaloeconomia;
6. mondoeconomia.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1x 2,3,4,6;
2 1,2,3,4;
3 3,4,5,6;
4 2,4,5,6;
5 1,2,4,5.

13) Între metodele şi procedeele folosite în ştiinţa economică, majoritatea


specialiştilor includ:
1. inducţia şi deducţia;
2. abstracţia;
3. analiza şi sinteza;
4. dializa;
5. modelarea economico – matematică;
6. metoda istorică;
7. metoda logică;
8. metoda statică şi cea dinamică;
9. experimentul;
10. metafizica.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4,5,6,7,8,9;
2 1,2,3,4,5,6,7,8;
3 3,4,5,6,7,8,9,10;
4x 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,
5 1,2,4,6,7,8,9,10.

14) Există două tipuri de tratare a activităţii economice:


1. economia pozitivă;
2. economia negativă;
3. economia normativă;
4. economia convergentă;
5. economia divergentă.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 1,2;
2 3,4;
3 3,5;
4 1,5;
5x 1, 3.

15) Principalele sisteme economice sunt:


1. economia naturală;
2. economia privată;
3. economia de schimb;
4. economia de piaţă;
5. economia concurenţială;
6. economia centralizată sau de comandă;
7. economia mixtă.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1x 1,3,4,5,6,7,
2 1,2,4,5,6,7;
3 1,2,3,5,6,7;
4 2,3,4,5,6,7;
5 1,2,3,4,5,6.
16) Principalele trăsături specifice economiei de piaţă sunt:
1. specializarea producătorilor, a agenţilor economici în general;
2. autonomia, independenţa agenţilor economici;
3. arbitrajul statului în stabilirea preţurilor;
4. producţia de mărfuri generalizată şi mijlocirea schimbului de către bani;
5. concurenţa;
6. schimbul în natură (trocul);
7. schimbul de produse.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 1,3,4,5;
2x 1, 2, 4, 5;
3 3,4,6,7;
4 1,2,3,7;
5 2,4,6,7.

17) Economia de piaţă modernă are ca trăsături (caracteristici) principale:


1. pluralismul formelor de proprietate;
2. funcţionarea şi dezvoltarea economiei au loc în condiţiile în care piaţa
îndeplineşte un deosebit rol în reglarea activităţii, a comportamentului agenţilor
economici, în alocarea şi utilizarea resurselor;
3. motivaţia activităţii agenţilor economici;
4. concurenţa;
5. preţurile se formează liber;
6. existenţa unei structuri economice supra-statale care asigură controlul pieţei;
7. statul democratic se manifestă ca agent economic, acţionând în direcţia corectării
imperfecţiunilor pieţei.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4,5,6,7;
2 1,3,4,5,6,7;
3x 1, 2, 3, 4, 5 ,7
4 1,2,3,4,6,7;
5 1,2,3,4,5,6.

18) Agenţii economici sunt:


Alegeţi varianta corectă.

1x indivizi sau grupuri de indivizi care participă la viaţa economică a societăţii,


îndeplinind, în acest sens, anumite roluri şi având anumite comportamente
economice.
2 grupuri de indivizi care au societăţi comerciale;
3 indivizi sau grupuri de indivizi care fac presiuni pe piaţa concurenţială, având anumite
comportamente economice;
4 grupuri de interese care impun preţul pe piaţă al produselor din import.
5 indivizi sau grupuri de indivizi care nu participă la viaţa economică a societăţii,
îndeplinind, în acest sens, rolul de arbitri pe piaţa concurenţială.

19) În rândul agenţilor economici se includ:


1. întreprinderile;
2. gospodăriile familiale (menajele);
3. administraţiile publice;
4. administraţiile private;
5. instituţiile de credit şi asigurări;
6. agenţii economici din alte ţări (străinătatea);
7. agenţii liberi.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 3,4,5,6,7;
2 1,3,4,5,7;
3x 1, 2, 3, 5, 6
4 1,2,4,5,6;
5 1,2,3,5,7.

20) Fluxurile economice reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1 mişcări periodice de bunuri materiale şi disponibilităţi băneşti;


2x mişcări permanente de bunuri materiale şi servicii, de resurse economice,
disponibilităţi băneşti etc., între agenţii participanţi la tranzacţii;
3 mişcări periodice de bunuri materiale şi servicii, de resurse economice, disponibilităţi
băneşti etc., între agenţii participanţi la tranzacţii;
4 mişcări periodice de bunuri materiale şi servicii, de resurse economice, disponibilităţi
băneşti etc., între agenţii prezenţi fizic pe piaţa de bunuri;
5 mişcări periodice de resurse financiare între agenţii prezenţi fizic pe piaţă.

21) Fiecare tranzacţie bilaterală sau de piaţă este formată din două fluxuri:
1. fluxuri de informaţii cu privire la preţul pieţei;
2. fluxuri de bunuri care pornesc de la producător şi ajung la consumator;
3. fluxuri de interese privind nivelul preţurilor stabilite de producători;
4. fluxuri monetare care pornesc de la consumator spre producător;
5. fluxuri informatice pe piaţa de capital.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:
1 2,3;
2 1,3;
3x 2, 4
4 4,5;
5 2,5.

22) Banii au următoarele functii:

1. mijloc de măsurare a activitătii economice;


2. mijloc de schimb;
3. mijloc de plată;
4. mijloc de rezervă de valoare;
5. mijloc de colaborare între societătilor comerciale;
6. mijloc de comunicare.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a. 2,3,4,5;
b. 1,2,3,4;
c. 2,4,5,6;
d. 1,4,5,6;
e. 3,4,5,6.

23) Cunoaşterea pieţei presupune luarea în considerare a componentelor ei


fundamentale şi anume:
1. cererea;
2. trebuinţele;
3. oferta;
4. preţul;
5. negocierea;
6. concurenţa;
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 2,3,4,5;
2x 1, 3, 4, 6;
3 1,2,3,4;
4 1,2,4,5;
5 2,3,5,6.

24) În sens ştiinţific, piaţa exprimă ......................, dintre agenţii economici, ce se


desfăşoară într-un anumit spaţiu, în cadrul cărora se confruntă cererea cu oferta de
mărfuri, se formează preţurile, au loc negocieri şi acte de vânzare-cumpărare, în
condiţii de concurenţă.

Alegeţi fragmentul de text corect dintre următoarele variante:


1 relaţiile private;
2x relaţii economice dintre oameni;
3 interesele statului;
4 raporturi de subordonare;
5 raporturi de supraordonare.

25) O condiţie esenţială de care depinde îndeplinirea de către piaţă a rolului său o
constituie:
Alegeţi varianta corectă.

1 intervenţia statului;
2 existenţa capitalului autohton;
3x autonomia de decizie a agenţilor economici, libertatea lor economică;
4 existenţa capitalului străin şi autohton în economie;
5 existenţa cumpărătorilor.

26) Din punct de vedere al extinderii teritoriale, există:


1. piaţa locală;
2. piaţa ad-hoc;
3. piaţa regională;
4. piaţa naţională;
5. piaţa centrală
6. piaţa mondială.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4,5;
2x 1, 3, 4, 6
3 1,2,3,4;
4 1,2,4,5;
5 2,3,5,6.

27) Din punct de vedere al obiectului tranzacţiei economice, de vânzare-cumpărare,


se disting:
1. piaţa bunurilor de consum final;
2. piaţa factorilor de producţie;
3. piaţa de valori imobiliare;
4. piaţa monetară;
5. piaţa financiară, inclusiv bursa;
6. piaţa de depozite bancare.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4,5;
2 1,2,3,4;
3 1,2,4,6;
4 2,3,5,6;
5x 1, 2, 4, 5.

28) Din punct de vedere al desfăşurării concurenţei, există:


1. piaţa cu concurenţă perfectă sau pură;
2. piaţa cu semiconcurenţă;
3. piaţa cu concurenţă ideală;
4. piaţa cu concurenţă imperfectă.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 1,2;
2 3,4;
3x 1, 4,
4 2,3.

29) Piaţa cu concurenţă imperfectă este formată din:


1. piaţa cu concurenţă monopolistică;
2. piaţa cu concurenţă de tip oligopol;
3. piaţa de tip monopol;
4. piaţa de tip monopson sau oligopson;
5. piaţa de tip mondonopol;
6. piaţa de tip andorason.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4,5;
2 1,3,4,6;
3 1,2,4,5;
4 2,3,5,6.
5x 1, 2, 3, 4,

30) Cererea de mărfuri reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1x nevoile (trebuinţele) de bunuri şi servicii care se satisfac prin intermediul pieţei,


adică prin vânzare-cumpărare;
2 ofertele de bunuri şi servicii care se expun pe piaţă;
3 nevoile de bunuri care se satisfac prin intermediul pieţei;
4 bunuri şi servicii care se satisfac anumite trebuinţe;
5 nevoile (trebuinţele) de bunuri şi servicii generale.

31) Cererea poate fi:


1. individuală;
2. parţială;
3. totală;
4. generalizată;
5. agregată sau globală,

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4;
2 1,3,4;
3x 1,3,5
4 2,4,5.
5 1,2,3.

32) Principalii factori de care depinde dinamica cererii sunt:


1) nevoile;
2) dorinţele;
3) oferta;
4) venitul;
5) preţul.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4;
2 1,3,4;
3x 1, 4, 5
4 2,4,5;
5 1,2,3.

33) În funcţie de elasticitatea cererii faţă de preţ, se disting mai multe tipuri de
cerere, după cum urmează:
1. cerere inelastică;
2. cerere perfect inelastică;
3. cerere subelastică;
4. cerere elastică;
5. cerere perfect elastică;
6. cerere cu elasticitate unitară;
7. cerere superelastică.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:
1 2,3,4,5,7;
2 1,2,3,4,6;
3 1,2,4,5,7;
4 2,3,5,6,7;
5x 1, 2, 4, 5, 6;

34) Legea cererii exprimă ................................, în cadrul căreia cererea evoluează în


sens invers faţă de preţ.
Alegeţi fragmentul de text corect din variantele de mai jos:

1 opinia cumpărătorului şi vânzătorului;


2 valoarea produsului;
3x relaţia dintre cerere şi preţ;
4 ipoteza;
5 interesele agenţilor economici.

35) Coeficientul de elasticitate a cererii în raport de preţ, în principiu, este ............,


deoarece atunci când preţul se măreşte, cererea se diminuează şi raportul dintre
două semne diferite dă semnul negativ.
Alegeţi fragmentul de text corect din variantele de mai jos:

1 nul;
2x negativ;
3 pozitiv;
4 oscilant;
5 periodic.

36) Preţul bunului "X" scade de la 40 de unităţi monetare (Po) la 30 unităţi


monetare (P1), iar cererea la acest produs creşte de la 400 de bucăţi (Co) la 600 de
bucăţi (C1).
Calculaţi coeficientul de elasticitate al cererii şi alegeţi răspunsul corect din
variantele de mai jos:

1 -1;
2x -2;
3 -3;
4 -4;
5 -5.
37) Cererea perfect inelastică se reprezintă grafic:

Fig. 1….
Fig. 2….
Fig. 3….
Fig. 4…

Alegeţi răspunsul corect din variantele de mai jos:

1 Fig.1;
2 Fig.2;
3 Fig.3;
4x Fig.4;
5 Nici una.

38) Cererea perfect elastică se reprezintă grafic:

Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.

Alegeţi răspunsul corect din variantele de mai jos:

1 Fig.1;
2x Fig.2;
3 Fig.3;
4 Fig.4;
5 Nici una.

39) Cererea atipică exprimă excepţiile de la legea cererii, adică situaţiile în care:
Alegeţi varianta corectă.

1 cererea de mărfuri nu evoluează în acelaşi sens cu preţul: dacă preţul creşte, cererea
scade; dacă preţul scade, cererea creşte;
2 cererea de mărfuri este constantă;
3x cererea de mărfuri evoluează în acelaşi sens cu preţul: dacă preţul creşte, creşte
şi cererea; dacă preţul scade, scade şi cererea;
4 cerea este direct proporţională cu oferta;
5 cererea este dependentă de ofertă.
40) Comportamentul atipic al cererii se produce în mai multe situaţii:
1. efectul de giraţie;
2. efectul Giffen;
3. efectul de anticipare din partea consumatorilor;
4. efectul de venit nul;
5. efectul de ostentaţie şi snobism;
6. efectul de informare imperfectă;
7. când este vorba de bunuri importante care n-au substituţii (înlocuitori), mărirea
preţului lor, în general, nu atrage după sine o diminuare a cererii;
8. efectul antisocial.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4,5,7,8;
2 1,2,3,4,5,6;
3 1,2,5,6,7,8;
4x 2, 3, 4, 5, 6, 7,
5 1,3,4,6,7,8.

41) Oferta reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1 cantitatea de bunuri şi servicii destinate vânzării;


2x cantitatea de bunuri şi servicii destinate vânzării, pe piaţă, la un moment dat;
3 cantitatea servicii destinate vânzării;
4 cantitatea de lucruri destinate vânzării, pe piaţă;
5 cantitatea de bunuri existentă la un moment dat.

42) Oferta poate fi:


1. individuală;
2. generală;
3. totală;
4. agretată (globală);
5. mondială.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,3,4;
2 1,2,3;
3 1,4,5;
4 2,3,5;
5x 1, 3, 4
43) Factorii de care depinde oferta de mărfuri sunt:
1. progresul moral;
2. evoluţia cererii de bunuri şi servicii;
3. disponibilitatea factorilor de producţie sau raritatea acestora, randamentul
economic;
4. costul de producţie (costul marginal);
5. preţul de vânzare al mărfii;
6. posibilitatea de stocare a bunurilor şi costul stocării;
7. preţul cercetării ştiinţifice.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 1,3,4,5,6;
2 1,2,3,4,5;
3 3,4,5,6,7;
4x 2, 3, 4, 5, 6
5 1,3,4,6,7.

44) Legea ofertei exprimă:


Alegeţi varianta corectă.

1x relaţia dintre ofertă şi preţ, în cadrul căreia oferta evoluează în acelaşi sens cu
preţul;
2 relaţia dintre ofertă şi preţ;
3 relaţia dintre preţ şi piaţă;
4 o relaţie temporară în cadrul căreia oferta evoluează în sens opus cu preţul;
5 relaţia dintre ofertă şi preţ, în cadrul căreia oferta evoluează în sens opus cu preţul.

45) În funcţie de modul în care oferta reacţionează la modificările de preţuri, se


disting mai multe feluri de ofertă:
1. oferta variată;
2. oferta elastică;
3. oferta cu elasticitatea unitară;
4. oferta perfect elastică;
5. oferta inelastică;
6. oferta perfect inelastică sau perfect rigidă;
7. oferta relativă.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 2,4,5,6,7;
2 1,2,3,4,5;
3 3,4,5,6,7;
4x 2, 3, 4, 5, 6;
5 1,3,4,6,7.
46) Elasticitatea ofertei în raport cu preţul înseamnă:
Alegeţi varianta corectă.

1 reacţia cererii la modificările de preţuri;


2x reacţia ofertei la modificările de preţuri;
3 reacţia cererii la stagnarea preţurilor;
4 reacţia pieţei la modificările de preţuri;
5 reacţia cumpărătorilor la modificările de preţuri.

47) Coeficientul de elasticitate a ofertei (Eop) se calculează prin raportarea modificării


cantitătilor oferite (_Q) la modificarea pretului de vânzare (_P), cu una din expresiile
de mai jos:
Alegeţi varianta corectă.

1;
2;
3;
4x ;
5.

48) După dimensiunea lor (reflectată de numărul de personal, mărimea capitalului


social şi a cifrei de afaceri), întreprinderile sunt:
1. rurale;
2. mari;
3. urbane;
4. mici;
5. interne;
6. mijlocii.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 2,5,6;
2 1,2,3;
3x 2, 4, 6,
4 2,3,4;
5 1,4,6.
49) Bunurile libere sunt:
Alegeti varianta corecta.

a. acele elemente care provin din natura;


b. acele elemente care provin din mediul artificial; .
c acele elemente care sunt fabricate de om;
d. acele elemente care provin din natura, iar accesul la ele este liber;
e. acele elemente care provin din natura, iar accesul la ele este limitat.

50) Bunurile economice sunt:


Alegeti varianta corecta.

a. acele elemente care provin din gospodaria oamenilor;


b. acele elemente care provin din mediul artificial;
c. acele elemente care sunt fabricate de om;
d. acele elemente care sunt produse prin efortul omului, necesitand o prelucrare mai
mult sau mai putin elaborata;
e. acele elemente care provin din natura, iar accesul la ele este limitat.

51) Bunurile de consum (satisfactori) sunt:


Alegeti varianta corecta.

a. bunurile destinate consumului indivizilor; .


b bunurile destinate producerii altor bunuri;
c. bunurile destinate comercializarii;
d. bunurile destinate consumului in cadrul proceselor de productie;
e. bunurile destinate sponsorizarii diferitelor activitati.

52) Bunurile de productie (prodfactori) sunt:


Alegeti varianta corecta.

a. bunurile destinate consumului indivizilor;


b. bunurile destinate producerii altor bunuri;
c. bunurile destinate comercializarii;
d. bunurile destinate consumului in cadrul proceselor de productie;
e. bunurile destinate sponsorizarii diferitelor activitati.

53) Utilitatea reprezintă capacitatea unui bun de a satisface o nevoie-dorinţă,


capacitate dată de …………………………
Alegeţi varianta corectă din expresiile de mai jos:

1 cerinţele producătorilor;
2 prognoza pieţei;
3 valoarea sa în aur;
4 valoarea sa în Euro;
5x proprietăţile, însuşirile şi caracteristicile bunului respectiv.

54) Utilitatea economică reprezintă satisfactia pe care o resimte un individ ca urmare a


………..
Alegeti varianta corectă din expresiile de mai jos:
a. dorintei de libertate a consumatorului;
b. prognozei pietei;
c.x consumului unei cantitati determinate dintr-un bun, in anumite conditii
spatio-temporale.
d. scaderii valorii dolarului;
e. reclamei facute pentru un anumit produs

55) Ipotezele de bază ale teoriei utilitătii cardinale sunt:


1. consumatorul este capabil să măsoare utilitatea printr-un număr;
2. utilitătile individuale rezultate din consumul unor cantităti consecutive dintr-un bun
nu sunt constante;
3. consumatorul poate alege dintre bunuri, în functie de utilitătile acestora;
4. producătorul produce ceea ce doreste;
5. producătorul poate să stabilească pretul la produse cum doreste el.

Alegeti raspunsul correct din combinatiile:


a.x 1,2,3;
b. 1,3,4;
c. 2,3,5
d. 1,2,4;
e. 1,4,5.

56) Optimul consumatorului propune o asemenea combinare de bunuri şi servicii în


consum care, la nivelul venitului de care dispune şi al preţurilor existente, să-i
asigure ……………………..
Alegeţi varianta corectă din expresiile de mai jos:

1 realizarea de economii;
2x maximum de satisfacţie;
3 un concediu plăcut;
4 satisfacerea cerinţelor familiei;
5 satisfacerea cerinţelor de hrană.

57) Rata marginală reprezintă:


Alegeti varianta corecta
a.x sporul de utilitate totala furnizat de consumul unei unitati suplimentare dintr-un
bun;
b. rata de margine pentru un imprumut bancar;
c. ceea ce ramane dupa achitarea celei mai mari parti din imprumut;
d. rata lunara la un credit;
e. dobanda anuala.

58) Întreprinderea se defineste:


Alegeti varianta corecta

a. ca o entitate activa a sistemului economic, de natura unei organizatii autonome,


inzestrata cu resurse pe care le utilizeaza in scopul exercitarii, in mod stabil si
structurat, a unei functii referitoare la productie, servicii, schimb etc.;
b. ca o entitate activa a sist emului economic;
c. ca o proprietate privata fara obiect de activitate
d. ca o stare de fapt;
e. ca o structura depasita.

59) Munca este:


Alegeti varianta corecta

a. o actiune constienta, specific umana, indreptata spre anumit scop, in cadrul careia
sunt puse in miscare aptitudinile, experienta si cunostintele ce il definesc pe om,
consumul de energie fizica si intelectuala;
b. o actiune indreptata spre anumit scop
c. consumul de energie fizica si intelectuala;
d. o actiune inconstienta indreptata spre anumit scop, in cadrul careia sunt puse in miscare
aptitudinile, experienta si cunostintele ce il definesc pe om, consumul de energie fizica si
intelectuala;
e. o actiune inconstienta, specific umana, indreptata spre anumit scop, in cadrul careia
sunt puse in miscare aptitudinile, experienta si cunostintele ce il definesc pe om.

60) Factorul natural constituie atât substanta si conditiile materiale primare ale:
Alegeti varianta corecta

a. dezvoltarii productiei de bunuri materiale si servicii;


b. productiei, cat si forta motrice virtuala, necesara pentru dezvoltarea productiei
de bunuri materiale si servicii;
c. productiei;
d. serviciilor;
e. muncii umane.
61) Capitalul reprezintă:
Alegeti varianta corecta

a. ansamblul bunurilor reproductibile, rezultate ale unei activitati anterioare,


utilizate in producerea de bunuri materiale si servicii destinate realizarii ca
marfuri pe piata in scopul obtinerii de profit;

b. o suma importanta de bani;


c. ansamblul serviciilor destinate realizarii ca marfuri pe piata in scopul obtinerii de
profit;
d. ansamblul marfurilor de pe piata
e. totalitatea valorilor imobiliare de care dispune un investitor.

62) Combinarea factorilor de productie reprezintă:


Alegeti varianta corecta

a. combinarea bunurilor reproductibile;


b. un mod specific de unire a factorilor de productie; .
c. ansamblul serviciilor destinate realizarii ca marfuri pe piata in scopul obtinerii de
profit;
d. ansamblul marfurilor de pe piata;
e. totalitatea valorilor imobiliare de care dispune un investitor.

63) Premisele combinării factorilor de productie sunt:


1. combinarea bunurilor reproductibile;
2. caracterul limitat al factorilor supusi combinării;
3. caracteristicile factorilor de productie si concordanta lor cu specificul activitătii;
4. conjunctura pietelor factorilor de productie;
5. ansamblul serviciilor destinate realizării ca mărfuri pe piată în scopul obtinerii de profit.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a.x 2,3,4;
b. 1,3,4;
c. 2,3,5;
d. 1,2,4;
e. 1,4,5

64) Randamentul se defineste ca:


Alegeti varianta corecta
a. raport intre cantitatea de bogatie produsa si cantitatea de resurse absorbite in
decursul producerii ei;
b. valoare a productiei create;
c. efort depus pentru rezolvarea unor sarcini de productie;
d. valoarea in dolari a efortului depus de muncitori in procesul de productie;
e. suma de bani ce revine fiecarui angajat

65) Societăţile comerciale îmbracă următoarele forme:


1. societatea în nume personal;
2. societatea în nume colectiv;
3. societatea în comandită simplă;
4. societatea cu răspundere nelimitată;
5. societatea în comandită pe acţiuni;
6. societatea pe acţiuni;
7. societatea cu răspundere limitată;
8. societatea colectivă.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 1,2,3,4,8;
2x 2, 3, 5, 6, 7
3 3,4,5,6,7;
4 2,3,4,5,6;
5 1,3,4,6,8.

66) Principalii factori de producţie sunt:


1. inteligenţa oamenilor;
2. creaţia ştiinţifică;
3. munca;
4. natura (pământul);
5. capitalul.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 1,2,3;
2 2,3,5;
3x 3, 4, 5
4 2,3,4;
5 1,2,4.

67) Capitalul tehnic folosit în activitatea economică, denumit şi capital fizic,


productiv sau net, este constituit din două mari componente:
1. capitalul fix;
2. capitalul bancar;
3. capitalul în valută;
4. capitalul circulant;
5. capitalul investit.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 1,2;
2 3,4;
3 3,5;
4 2,3;
5x 1,4.

68) Productivitatea este influenţată de:


1. factorii naturali;
2. factorii termici;
3. factorii tehnici;
4. factorii economici;
5. factorii sociali;
6. factorii psihologici;
7. factorii structurali;
8. factorii ce decurg din gradul de integrare a economiei naţionale în economia
mondială (tipurile de specializare tehnică şi economică, capacitatea de performanţă
şi competitivi-tatea produselor pe piaţa mondială);
9. factorii mediatici.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 1,2,3,4,5,8,9;
2x 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
3 3,4,5,6,7,8,9;
4 1,2,3,4,5,6,8;
5 1,2,3,4,6,7,8.

69) Costul de producţie reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1x în formă bănească, totalitatea cheltuielilor efectuate şi suportate de către agenţii


economici pentru producerea şi desfacerea de bunuri materiale şi servicii;
2 totalitatea cheltuielilor efectuate pentru producerea şi desfacerea de bunuri materiale şi
servicii;
3 cheltuielile pentru desfacerea de bunuri materiale şi servicii;
4 în formă bănească, totalitatea cheltuielilor pentru producerea de bunuri materiale şi
servicii;
5 cheltuielile efectuate pentru producerea de bunuri materiale şi servicii.
70) Mărimea costului este determinată de:
Alegeţi varianta corectă.

1 totalitatea cheltuielilor efectuate pentru publicitatea bunurilor economice, la un moment


dat;
2 totalitatea cheltuielilor efectuate pentru proiectarea bunurilor economice, la un moment
dat;
3 totalitatea investiţiilor efectuate pentru lansarea unui produs;
4 totalitatea investiţiilor efectuate pentru transportul şi desfacerea noilor produse;
5x totalitatea cheltuielilor efectuate pentru producerea şi desfacerea de bunuri
economice, la un moment dat.

Alta intrebare 70)


Mărimea costului poate fi calculată:
a) pe unitatea de produs;
b) pe întreaga productie omogenă;
c) pe ansamblul productiei eterogene;
d) pe ansamblul serviciilor;
e) ansamblul mărfurilor de pe piată.

71) Principalele tipuri de cost sunt:


a) costul global;
b) costul mediu;
c) costul marginal;
d) costul lateral;
e) costul central.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a.x 1,2,3;
b. 2,3,5;
c. 3,4,5;
e. 2,3,4
d. 1,2,4.

72) Costul fix (CF) reflectă acele cheltuieli ale întreprinderii care, pe termen scurt, sunt
independente de volumul productiei obtinute si cuprinde:
Alegeti varianta corecta.

a. neamortizarea capitalului fix, chirii, salariile personalului administrativ, cheltuielile de


intretinere, iluminat, incalzit, dobanzi etc.;
b. beneficii;
c. amortizarea capitalului fix, chiriile, salariile personalului administrativ,
cheltuielile de intretinere, iluminat, incalzit, dobanzi etc.; .
d. profit;
e. capitalului variabil.

73) Costul variabil (CV) exprimă:


Alegeti varianta corecta.

a. acele cheltuieli ale intreprinderii care se modifica in functie de volumul


productiei;
b. acele cheltuieli care nu se modifica niciodata;
c. acele chirii ale intreprinderii care se modifica in functie de volumul productiei;
d. acele venituri ale intreprinderii care nu se modifica;
e. acele cheltuieli ale intreprinderii care se nu modifica in functie de volumul productiei.

74) Costul total (CT) reprezintă:


Alegeti varianta corecta.

a. diferenta dintre costul fix si cel variabil;


b. suma costurilor fix si variabil;;
c. raportul dintre costurile fixe si variabile.;
d. produsul costurilor fixe si variabile
e. suma si produsul costurilor fix si variabil.

75) Costul mediu fix (CMF) reprezintă:


Alegeti varianta corecta.

a. costul fix pe unitatea de produs; .


b. raportul dintre costurile fixe si variabile;
c. produsul costurilor fixe si variabile;
d. suma si produsul cost . urilor fix si variabil;
e diferenta dintre costul fix si cel variabil.

76) Costul mediu total (CMT) exprimă:


Alegeti varianta corecta.

a. costul global total pe unitatea de produs;


b. raportul dintre costurile fixe si variabile; .
c. produsul costurilor fixe si variabile;
d. suma si produsul costurilor
e. fix si variabil; diferenta dintre costul fix si cel variabil.

77) Costul marginal (Cmg) exprimă:


Alegeti varianta corecta.
a. costul global total pe unitatea de produs; .
b. sporul de cost total necesar pentru obtinerea unei unitati suplimentare de
productie;
c. produsul costurilor fixe si variabile;
d. suma si produsul costurilor fix si variabil;
e. diferenta dintre costul fix si cel variabil.

78) Mărimea costului este determinată de:


Alegeti varianta corecta.

a. totalitatea cheltuielilor efectuate pentru publicitatea bunurilor economice, la un


moment dat; .
b. talitatea cheltuielilor efectuate pentru proiectarea bunurilor economice, la un moment
dat;
c. totalitatea investitiilor efectuate pentru lansarea unui produs
d. totalitatea investitiilor efectuate pentru transportul si desfacerea noilor produse;
e. totalitatea cheltuielilor efectuate pentru producerea si desfacerea de bunuri
economice, la un moment dat.

79) Costul global reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1x ansamblul cheltuielilor necesare obţinerii unui volum de producţie dat, dintr-un


bun;
2 cheltuielile efectuate de patroni pentru plata tuturor salariilor angajaţilor;
3 cheltuielile de regie ale firmei producătoare a bunurilor prezentate pe piaţă;
4 acele cheltuieli marginale ale beneficiarilor pentru procurarea unui anumit tip de
produs;
5 totalitatea taxelor plătite de producător către stat.

80) Costul mediu (CM) sau costul unitar exprimă:


Alegeţi varianta corectă.

1 costurile marginale pe unitatea de produs;


2 costurile globale pe întreaga producţie;
3x costurile globale pe unitatea de produs;
4 costurile totale ale managementului producţiei;
5 costurile globale ale producţiei pe zi.

81) Factorii de care depinde evoluţia costului mediu sunt:


1. consumul de factori de producţie pe unitatea de produs (consumul de resurse
materiale şi de forţă de muncă);
2. nivelul productivităţii;
3. cerinţele pieţei;
4. preţul factorilor de producţie utilizaţi;
5. nivelul de concurenţă neloială.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 1,2,3;
2x 1, 2, 4.
3 3,4,5;
4 1,3,5;
5 2,3,5.

82) Optimul producătorului constituie un criteriu de comportament, de conducere


ştiinţifică, conform căruia producătorul urmăreşte ca, la un cost de producţie total
dat, să ……………………., adică să producă cât mai mult posibil (ţinând seama de
cererea existentă).
Alegeţi varianta corectă din expresiile de mai jos:

1 realizeze economii;
2 mulţumească pe clienţi;
3x maximizeze producţia obţinută;
4 satisfacă toate cerinţele pieţei;
5 realizeze un echilibru stabil în cadrul producţiei.

83) Concurenţa reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1 o confruntare subtilă între agenţii economici pentru realizarea intereselor proprii;


2x o confruntare deschisă între agenţii economici pentru realizarea unei poziţii cât
mai avantajoase pe piaţă, corespunzătoare intereselor proprii;
3 o confruntare deschisă între agenţii economici pentru realizarea de venituri ilicite;
4 o luptă deschisă ce se desfăşoară cu toate mijloacele la dispoziţie între agenţii
economici pentru realizarea intereselor proprii;
5 o luptă subtilă între agenţii economici pentru realizarea unei poziţii cât mai avantajoase
pe piaţă, corespunzătoare intereselor proprii.

84) Instrumentele luptei economice de concurentă sunt:

1. reducerea costurilor bunurilor sub cele ale concurentilor;


2. reducerea preturilor de vânzare;
3. ridicarea calitătii bunurilor materiale si serviciilor;
4. acordarea unor facilităti clientilor;
5. cresterea dobânzilor;
6. cresterea somajului.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a. 1,2,3,5;
b. 1,2,4,6;
c. 1,2,3,4;
d. 1,3,5,6;
e. 2,3,5,6.

85) Instrumentele luptei extraeconomice de concurentă sunt:


1. furnizarea de informatii generate pentru toti clientii;
2. sponsorizarea unor actiuni sociale de interes local si national;
3. presiunile morale;
4. acordarea unor facilităti clientilor;
5. cresterea dobânzilor;
6. cresterea somajului.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a. 1,2,3;
b. 1,2,4;
c. 1,2,6
d. 1,3,5;
e. 2,3,5;

86) Preţul este:


Alegeţi varianta corectă.

1 expresia costului materiilor prime utilizate în procesul de producţie;


2 suma de bani pe care o are consumatorul şi pe care o negociază cu producătorul;
3x expresia bănească a valorii mărfii, sau suma de bani care se plăteşte pentru a
dobândi o unitate dintr-un bun economic;
4 suma de bani care se plăteşte pentru a cumpăra toate produsele de pe piaţă;
5 suma medie de bani pe care o cere comerciantul în piaţă pentru produsele sale.

87) Concurenţa este influenţată de următorii factori:

1. numărul şi puterea economică a vânzătorilor şi cumpărătorilor în economia


naţională, în una sau alta dintre ramuri;
2. gradul de diferenţiere a produselor;
3. facilităţile sau limitările posibilităţilor noilor producători de a intra într-o ramură
sau alta;
4. gradul de transparenţă al pieţei;
5. mobilizarea sau rigiditatea preţurilor;
6. nivelul dezvoltării economice;
7. conjunctura politică internă şi internaţională;
8. cultura economică a populaţiei, a diferiţilor agenţi economici;
9. intervenţia statului în economie.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2 2,3,4,5,6,7,8,9;
3 1,3,4,5,6,7,8,9;
4 1,2,3,5,6,7,8,9;
5 1,2,3,4,5,7,8,9.

88) Concurenţa are următoarele efecte economice:


1. stimulează progresul general prin emulaţia şi competiţia pe care o ţine între
agenţii economici;
2. duce la reducerea preţurilor de vânzare, ea fiind potrivnică scumpetei;
3. contribuie la egalizarea progresivă a veniturilor, a condiţiilor de viaţă;
4. pentru unii dintre agenţii economici concurenţa se transformă în contrariul ei;
5. opreşte intervenţia statului în economie.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1x 1, 2, 3, 4
2 1,3,4,5;
3 1,2,4,5;
4 1,2,3,5;
5 2,3,4,5.

89) Principalele tipuri de concurenţă sunt:


1. concurenţa perfectă;
2. concurenţa semiperfectă;
3. concurenţa monopolistă;
4. concurenţa imperfectă;
5. concurenţa totală.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 1,2,5;
2 2,3,5;
3 1,2,5;
4x 1, 3, 4
5 3,4,5.
90) Interventia statului pe piata concurentială se face prin:
1. măsuri de elaborare a regulilor jocului, a normelor de drept pe baza cărora se
desfăsoară
activitatea economică în genere si concurenta;
2. măsuri de ordin juridic îndreptate împotriva piedicilor care se asează în calea
concurentei, a abuzului monopolului;
3. măsuri de limitare a excesului de concurentă;
4. cresterea somajului;
5. scăderea salariilor.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a. 1,2,5;
b. 2,3,5;
c. 1,2,3;
d. 1,3,4;
e. 3,4,5.

91) Factorii de care depinde pretul pe piată sunt:


1. factori specifici cererii;
2. factori specifici ofertei;
3. factorii aleatori;
4. factorii de mediu;
5. factorii geoclimatici.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a. 1,3;
b. 1,4;
c. 1,2;
d. 1,5;
e. 3,4.

92) Piaţa muncii, cuprinsă în ansamblul pieţei naţionale, îndeplineşte următoarele


funcţii specifice:
1. alocarea resurselor de muncă, a forţei de muncă pe ramuri, subramuri, domenii
de activitate, zone geografice, meserii, în dependenţă de volumul şi structura cererii
de muncă existente, la un moment dat;
2. dezvoltarea tehnologică în producţie;
3. furnizează informaţii cu privire la cererea şi oferta de muncă, la apariţia unui
excedent sau deficit de ofertă de muncă, la nivelul salariului;
4. instituţiile pieţei muncii estimează tendinţele de evoluţie a cererii şi ofertei de
muncă pe termen mediu şi lung;
5. stimulează mobilitatea profesională şi teritorială a forţei de muncă cu ajutorul
unor pârghii economico-financiare;
6. prin propriile mecanisme, asigură protecţie economică şi socială şomerilor, pe o
perioadă delimitată;
7. asigură permanenta deplasare a fondurilor de la un patron la altul.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 1,2,5,6,7;
2x 1, 3, 4, 5, 6
3 2,3,4,5,6;
4 1,3,4,5,7;
5 2,3,4,5,7.

93) Piaţa muncii reprezintă ……………………… în funcţie de nivelul şi oscilaţiile


salariului, pe baza cărora are loc procesul de ocupare a populaţiei active în
mărimea, structura şi calitatea corespunzătoare exigenţelor pieţei.
Alegeţi varianta corectă din expresiile de mai jos:

1 ansamblul relaţiilor dintre producători şi beneficiari;


2 ansamblul relaţiilor dintre cererea şi oferta de resurse financiare;
3 ansamblul relaţiilor dintre cererea şi oferta de tehnologie;
4 ansamblul relaţiilor interne ale firmelor;
5x ansamblul relaţiilor dintre cererea şi oferta de resurse de muncă.

94) Cererea de muncă este:


Alegeţi varianta corectă.

1x necesarul de muncă din partea agenţilor economici la un moment dat, care se


satisface prin intermediul pieţei muncii;
2 necesarul de mijloace tehnice la un moment dat;
3 necesarul resurse financiare şi de muncă din partea agenţilor economici la un moment
dat;
4 surplusul de forţă de muncă existent pe piaţa muncii;
5 cererea de locuri de muncă din partea muncitorilor.

95) Oferta de muncă este:


Alegeţi varianta corectă.

1 acea parte a populaţiei ce doreşte angajare salarială;


2 forţa de muncă oferită de muncitor patronilor;
3x acea parte a populaţiei apte de muncă ce doreşte angajare salarială;
4 numărul locurilor de muncă existente în societate la un anumit moment dat;
5 dată de dezvoltarea economiei naţionale şi de numărul populaţiei inactive.

96) Factorii de care depinde cererea de muncă sunt:


1. nivelul salariului;
2. costul marginal al muncii;
3. dezvoltarea si aparitia de noi activităti;
4. substituirea în anumite proportii a factorului muncă la nivel de ramură, subramură
sau peansamblul economiei cu factorul capital;
5. starea economiei;
6. conjunctura economică si socială pe plan intern si international;
7. dorinta de muncă a oamenilor;
8. dorinta de viată a oamenilor.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a. 1,2,5,6,7,8;
b. 2,3,4,5,6,8;
c. 2,3,5,6,7,8;
d. 1,3,4,6,7,8;
e. 1,2,3,4,5,6.

97) Piata muncii se poate găsi în următoarele stări:


1. de echilibru;
2. de dezechilibru;
3. incertă;
4. nedefinită;
5. întâmplătoare.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a. 1,2;
b. 1,3;
c. 2,3;
d. 3,4;
e. 2,5.

98) Principalele structuri ale oferte de muncă sunt:


1. oferta de muncă individuală;
2. oferta de muncă totală;
3. oferta de muncă partială;
4. oferta de muncă externă;
5. oferta de muncă natională.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2
b. 1,3;
c. 2,3
d. 3,4;
e. 2,5.

99) Salariul nominal brut reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1 suma de bani pe care salariatul o primeşte de la unitate pentru care lucrează sau
prestează muncă;
2 salariul nominal din care s-a scăzut impozitul;
3 cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi cumpărată cu suma de bani pe care
salariatul o primeşte de la unitatea pentru care lucrează sau prestează muncă;
4 echivalentul salariului real;
5x salariul nominal în care este inclus impozitul.

100) Cele mai frecvente forme de salarizare sunt:


1. în regie;
2. în partidă dublă;
3. în acord;
4. în remiză sau cote procentuale;
5. individuală.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 1,2,5;
2 4,5,6;
3 2,3,5;
4x 1, 3, 4
5 2,3,4.

101) Salarizarea în regie reprezintă :


Alegeţi varianta corectă.

1 remunerarea salariatului după volumul producţiei realizate;


2 remunerarea după rezultatele echipei;
3 remunerarea salariatului după calitatea muncii prestate;
4x remunerarea salariatului după timpul lucrat;
5 remunerarea salariatului după criterii stabilite de patron.
102) Salarizare în acord constă în:
Alegeţi varianta corectă.

1 remunerarea individului în raport cu calitatea produselor realizate;


2 remunerarea grupului în raport cu calitatea produselor realizate;
3 remunerarea individului sau grupului în raport cu timpul de muncă prestat;
4x remunerarea individului sau grupului în raport cu cantitatea de produse
realizate, de numărul operaţiilor executate etc.;
5 remunerarea individului în funcţie de veniturile firmei.

103) Salarizarea în acord se concretizează în următoarele forme:


1. în acord direct;
2. în acord progresiv;
3. în acord simplu;
4. în acord global;
5. în acord complex.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 1,2,5;
2 4,5,6;
3 2,3,5;
4 1,3,4;
5x 1, 2, 4.

104) Salarizarea în remiză sau cote procentuale presupune stabilirea venitului :


Alegeţi varianta corectă.

1x proporţional cu nivelul de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin contract;


2 în raport cu calitatea produselor realizate;
3 în raport cu cantitatea de produse realizate, de numărul operaţiilor executate;
4 în funcţie de veniturile firmei;
5 după rezultatele echipei de lucru.

105) Prin profit se înţelege:


Alegeţi varianta corectă.

1 partea rămasă din venitul total ce revine întreprinzătorului;


2 partea rămasă din venitul total din care se va scade impozitul către stat;
3x partea rămasă din venitul total ce revine întreprinzătorului după ce s-au scăzut
toate cheltuielile aferente venitului respectiv;
4 venitul total ce revine întreprinzătorului;
5 venitul final al societăţii din care se va scade impozitul către stat.

106) După modul de determinare şi realizare se delimitează următoarele forme de


profit:
1. profit brut;
2. profit net;
3. profit normal, legitim sau justificat;
4. profit normat;
5. profitul pur sau supraprofit;
6. profitul marginal;
7. profit liber.
Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:

1 1,3,5,6,7;
2x 1, 2, 3, 5, 6.
3 2,3,4,5,6;
4 1,3,4,5,6;
5 2,3,4,5,7.

107) Profitul brut este:


Alegeţi varianta corectă.

1x reprezentat de partea ce rămâne din venitul total după ce s-au scăzut cheltuielile
de producţie;
2 reprezentat de partea ce rămâne din produsul net după ce s-au scăzut cheltuielile de
producţie;
3 reprezentat de partea ce rămâne din avuţia naţională după ce s-au scăzut cheltuielile de
producţie;
4 reprezentat de partea din capitalul firmei după ce s-au scăzut cheltuielile de producţie;
5 reprezentat de partea ce rămâne din beneficiul firmei după ce s-au scăzut cheltuielile de
producţie.

108) Profitul net reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1 partea din venitul naţional care rămâne după ce au fost deduse dobânda la capitalul
propriu al întreprinzătorului, salariul ca recompensă pentru activitatea sa, arenda şi chiria
pentru terenul şi clădirea care îi aparţin, impozitele şi taxele ce se suportă direct din
profit;
2 partea din profitul net care rămâne după ce au fost deduse dobânda la capitalul propriu
al întreprinzătorului, salariul ca recompensă pentru activitatea sa, arenda şi chiria pentru
terenul şi clădirea care îi aparţin, impozitele şi taxele ce se suportă direct din profit;
3 partea din beneficiul care rămâne după ce au fost deduse dobânda la capitalul propriu al
întreprinzătorului, salariul ca recompensă pentru activitatea sa, arenda şi chiria pentru
terenul şi clădirea care îi aparţin, impozitele şi taxele ce se suportă direct din profit;
4 partea din fondul general de salarizare care rămâne după ce au fost deduse dobânda la
capitalul propriu al întreprinzătorului;
5x partea din profitul brut care rămâne după ce au fost deduse dobânda la
capitalul propriu al întreprinzătorului, salariul ca recompensă pentru activitatea sa,
arenda şi chiria pentru terenul şi clădirea care îi aparţin, impozitele şi taxele ce se
suportă direct din profit.

109) Profitul normal, legitim sau justificat reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1 remunerarea întreprinzătorului, recompensa pentru investiţia făcută;


2 remunerarea personalului firmei, recompensa pentru priceperea acestuia;
3 remunerarea tuturor angajaţilor din străinătate;
4x remunerarea serviciilor întreprinzătorului, recompensa pentru priceperea sa şi
răspunderea pe care şi-o asumă, prima pentru risc şi incertitudine;
5 remunerarea serviciilor partenerilor de afacere.

110) Profitul pur sau supraprofitul este:


Alegeţi varianta corectă.

1x profitul generat de împrejurări deosebite, care nu au legătură cu activitatea


întreprinzătorului, fiind denumit şi profitul excedentar;
2 profitul general al firmei;
3 profitul curat obţinut de patron;
4 profitul general al întreprinzătorilor;
5 profitul generalizat al firmei pe 10 ani.

111) Profitul marginal reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.
1 profitul asigurat de producţia curentă;
2 profitul asigurat de producţia fizică;
3 profitul asigurat de producţia globală;
4x profitul asigurat de producţia marginală;
5 profitul asigurat de producţia netă.

112) Mărimea profitului poate fi stabilită în sumă absolută ca:


Alegeţi varianta corectă.

1 diferenţă între venitul global şi costul de proximitate;


2x diferenţă între venitul total şi costul de producţie;
3 sumă între venitul total şi costul de producţie;
4 produs între venitul net şi costul de producţie;
5 raport între venitul total şi costul de producţie.

113) Renta economică se poate prezenta sub următoarele forme:


1. renta funciară;
2. renta minieră;
3. renta de construcţii;
4. renta de monopol;
5. renta de abilitate;
6. renta consumatorului;
7. renta producătorului;
8. renta conjuncturală;
9. renta de marcă;
10. renta de situaţie.

Alegeţi răspunsul corect dintre următoarele combinaţii:


1 1,2,3,4,5,6,7,8,10;
2 2,3,4,5,6,7,8,9,10;
3 1,2,3,4,5,6,7,9,10;
4x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
5 1,3,4,5,6,7,8,9,10.

114) Renta economică rezultă din preţul ridicat la acele bunuri pentru care există
……………………, iar oferta lor nu poate fi elasticizată prin urcarea preţului.
Alegeţi varianta corectă din expresiile de mai jos:

1x cerere globală nesaturată;


2 ofertă globală nesaturată;
3 piaţă de desfacere;
4 cerere periodică;
5 ofertă suficientă.

115) Renta funciară este:


Alegeţi varianta corectă.

1 suma de bani pe care proprietarul funciar o plăteşte la stat;


2 un impozit ce se plăteşte anual de către proprietarul funciar în virtutea dreptului de
proprietate asupra terenului;
3x un venit ce revine proprietarului funciar în virtutea dreptului de proprietate
asupra terenului;
4 totalitatea cheltuielilor efectuate de proprietarul funciar pentru cultivarea terenului avut
în proprietate;
5 o formă de exploatare a personalului angajat să lucreze o suprafaţă de pământ.

116) Renta de monopol, venit excedentar încasat de ………………….. care dispun şi


folosesc factori de producţie cu însuşiri excepţionale, rari şi nesubstituibili, de la
utilizarea cărora sunt excluşi ceilalţi. Obţinerea efectivă este condiţionată de
existenţa unei categorii de cumpărători dispuşi sau constrânşi să plătească un preţ
ridicat.
Alegeţi varianta corectă din expresiile de mai jos:

1x întreprinzătorii;
2 statele;
3 oraşele;
4 judeţele;
5 coloniştii.

117) Renta de abilitate reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1 impozitele suplimentare pe care le plăteşte o firmă;


2 impozitele suplimentare pe care le plăteşte o companie;
3 impozitele suplimentare pe care le plăteşte o întreprindere;
4x venituri suplimentare ce se obţin ca urmare a aptitudinilor şi calităţilor
excepţionale pe care le are un individ;
5 venituri suplimentare ce se obţin ca urma-re a fidelităţii unui individ faţă de o firmă.
118) Renta consumatorului este un plus de venit rezultat din preţul mai ridicat, pe
care …………………. ar fi dispus să-l plătească, pentru a cumpăra marfa dorită,
faţă de preţul plătit în realitate, mai redus.
Alegeţi varianta corectă din cuvintele de mai jos:

1 producătorul;
2x consumatorul;
3 exportatorul;
4 importatorul;
5 intermediarul.

119) Renta producătorului sau surplusul producătorului este:


Alegeţi varianta corectă.

1 câştigul anual care poate fi realizat de întreprinzători;


2 câştigul suplimentar realizat de întreprinzătorii care pot să-şi vândă marfa la un preţ
inferior celui pe care îl estimaseră anticipat;
3 câştigul suplimentar realizat de întreprinzătorii care pot să-şi vândă marfa la un preţ
egal celui pe care îl estimaseră anticipat;
4 reprezentat de totalitatea pierderilor realizate de întreprinzătorii care nu pot să-şi vândă
marfa la un preţ superior celui pe care îl estimaseră anticipat;
5x câştigul suplimentar realizat de întreprinzătorii care pot să-şi vândă marfa la un
preţ superior celui pe care îl estimaseră anticipat.

120) Renta conjuncturală, comercială şi industrială, este:


Alegeţi varianta corectă.

1x renta legată de folosirea unor împrejurări favorabile, care permit obţinerea de


câştiguri suplimentare;
2 suma de bani pierdută în afacere de patron;
3 renta legată de folosirea unor împrejurări nefavorabile, care permit obţinerea de
câştiguri suplimentare;
4 renta legată de nefolosirea tuturor resurselor unei firme;
5 renta care nu are legătură cu veniturile unei firme.

121) În economia contemporană, modernă, moneda cuprinde:


Alegeţi varianta corectă.

1x ansamblul mijloacelor de plată care pot fi utilizate direct pentru efectuarea


tranzacţiilor pe piaţă;
2 totalitatea banilor existenţi în bănci;
3 banii ce pot fi utilizaţi direct pentru efectuarea tranzacţiilor pe piaţă;
4 totalitatea certificatelor de depozit existente la un anumit moment dat;
5 totalitatea banilor sub formă de fise existenţi pe piaţă.

122) Masa monetară constă din:


Alegeti varianta corecta.

a. totalitatea instrumentelor de circulatie si de plata de ca la un moment dat sau, in


medie, intr-un orizont de timp (un trimestru, un an);
b. totalitatea banilor existenti pe piata;
c. totalitatea hartiilor de valoare existente pe piata;
d. totalitatea banilor la un moment dat sau, in medie, intr-un orizont de trimestru, un an;
e. banii lichizi existenti in banca nationala.

123) Piata monetară este:


Alegeti varianta corecta.

a. ansamblul tranzactiilor efectuate la un moment dat;


b. ansamblul tranzactiilor cu moneda pe piata;
c. ansamblul tranzactiilor cu moneda, asa cum rezulta el din confruntarea cererii si
ofertei;
d. ansamblul tranzactiilor cu valuta
e. ansamblul tranzactiilor in euro.

124) Cererea de monedă depinde de:


Alegeti varianta corecta.

a. volumul operatiunilor bancare;


b. volumul operatiunilor, al tranzactiilor de bunuri si servicii intermediate efectiv de
catre moneda si de viteza de rotatie a acesteia;
c. volumul tranzactiilor de servicii intermediate efectiv de catre moneda;
d. numarul banilor existenti pe piata;
e . volumul valutei existente pe piata.

125) Oferta de monedă reprezintă:


Alegeti varianta corecta.

a. cantitatea de moneda existenta pe piata;


b. cantitatea de moneda pusa la dispozitia agentilor economice si a altor utilizatori
de moneda de catre sistemul bancar;
c. cantitatea de valuta existenta pe piata la un moment dat;
d. cantitatea de euro de pe piata;
e. cantitatea de moneda pusa la dispozitie de agentii economici.

126) Băncile reprezintă:


Alegeti varianta corecta.

a. institutii financiare de depozitare a banilor cetatenilor


b. institutii financiare care concentreaza mijloacele de plata si acorda credite;
c. centre de prelucrare a informatiilor bancare;
d. depozite sigure pentru banii cetatenilor;
e. institutii financiare externe.

127) Principalele functii ale băncilor sunt:


1. acordarea de împrumuturi solicitantilor;
2. păstrarea elasticitătii mijloacelor de plată;
3. primirea depunerilor pe care le fac clientii;
4. oferă clientilor lor o foarte mare varietate de servicii;
5. gestiunea plătilor clientilor către terti;
6. selectionarea si sustinerea proiectelor de dezvoltare;
7. vânzarea de aur către persoanele fizice;
8. retragerea de pe piată a lingourilor de aur.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a. 1,2,3,5,6,8;
b. 1,3,4,5,6,7.
c. 1,2,3,4,6,7;
d. 1,2,3,4,5,6;
e. 1,3,4,5,6,7.;

128) Dobânda reprezintă:


Alegeti varianta corecta.

a. suma de bani platita pentru rezolvarea unor nevoi personale;


b. suma de bani platita pentru dreptul de folosinta temporara a mijloacelor banesti
imprumutate;
c. valoarea creditului
d. valoarea debitului;
e. valoarea in aur a imprumutului acordat.
129) Principalele forme de dobândă sunt:
1. dobânda de pe piata monetară, aplicată în general creditelor pe termen scurt
intervenite între băncile comerciale, între acestea si banca centrală;
2. dobânda bancară de bază, pentru certificatele de depozit sau bonurile de trezorerie;
3. dobânzile aplicate de bănci si alte institutii financiare, pentru întreprinderi;
4. dobânda de pe piata obligatiunilor, caracteristică plasamentelor pe termen lung;
5. dobânda practicată de casele de economii sau bănci pentru depozitele la vedere si la
termen, pentru constructii de locuinte;
6. dobânda practicată de casele de economii sau bănci pentru depozitele ascunse si la termen
nedefinit.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:


a. 1,2,3,4,6;
b. 1,2, 3,5,6
c. 2,3,4,5,6
d. 1,2,3,4,5;
e. 1,3,4,5,6

130) Politica monetară – componentă a politicii economice – poate fi definită ca o


…………………………. Asupra masei monetare si asupra activelor financiare în vederea
orientării economiei pe termen scurt sau mediu.

Alegeti varianta corecta din cele de mai jos


a. actiune exercitata de autoritatile monetare (Banca Centrala, Trezoreria);
b. actiune exercitata de autoritatile statului;
c. actiune exercitata de politie;
d. actiune exercitata de autoritatile internationale;
e. actiune exercitata de puterile financiare.

131) Titlurile de valoare sunt:


Alegeţi varianta corectă.

1 convenţii între producători şi consumatori;


2 înscrisuri de valoare pe piaţa de capital;
3 înscrisuri anuale între producători;
4x înscrisuri, emise în baza unor legi, care dau posesorilor dreptul de a încasa,
anual, un venit variabil sau fix;
5 înscrisuri, emise în baza unor legi, care dau producătorilor dreptul de a-şi vinde
produsele pe piaţă.

132) Obligaţiunile ipotecare sunt:


Alegeţi varianta corectă.

1 înscrisuri de valoare;
2 titluri de valoare, fără alte obligaţii din partea celor ce le primesc;
3 înscrisuri de valoare emise de bănci cu scopul acordării de împrumuturi agenţilor
economici;
4x titluri de valoare, emise de bănci (ipotecare şi urbane), cu scopul acordării de
împrumuturi agenţilor economici, care le garantează cu terenuri sau imobile;
5 titluri de valoare, emise de bănci (ipotecare şi urbane), cu scopul acordării de
împrumuturi agenţilor economici.

133) Titlurile de rentă sunt:


Alegeţi varianta corectă.

1 hârtii de valoare emise de întreprinderi, pentru a mobiliza la dispoziţia lor sume de bani
necesari acoperii unor investiţii;
2x hârtii de valoare, emise de stat, pentru a mobiliza la dispoziţia sa sume de bani
necesari acoperii unor cheltuieli;
3 titluri de proprietate pe termen scurt;
4 titluri de împroprietărire acordate veteranilor de război;
5 hârtii de valoare, emise de patroni şi distri-buite salariaţilor.

134) Piaţa capitalului este:


Alegeţi varianta corectă.

1x totalitatea tranzacţiilor al cărui obiect îl constituie titlurile de valoare;


2 totalitatea schimburilor de mărfuri;
3 locul unde se desfăşoară diferite operaţiuni de vânzare-cumpărare;
4 totalitatea băncilor comerciale;
5 totalitatea titlurile de valoare.

135) Piata primară, cuprinde:


Alegeti varianta corecta.

a. totalitatea tranzactiilor al caror obiect il reprezinta banii lichizi;


b. totalitatea tranzactiilor al caror obiect il reprezinta titlurile de onoare;
c. totalitatea tranzactiilor al caror obiect il reprezinta titlurile de valoare nou emise;
d. totalitatea afacerilor efectuate intr-o zi
e. totalitatea tranzactiilor cu valuta efectuate intr-o zi.

136) Valuta este:


Alegeţi varianta corectă.

1x moneda naţională a unui stat, aflată în posesia unor persoane fizice şi juridice
străine;
2 suma de bani deţinută în bănci;
3 totalitatea dolarilor deţinuţi de populaţia S.U.A.;
4 totalitatea sumelor de bani deţinuţi de populaţia României în bănci;
5 suma totală de dolari existentă pe piaţa S.U.A.

137) Piaţa valutară reprezintă:


Alegeţi varianta corectă.

1 actele de vânzare-cumpărare;
2x o totalitate de tranzacţii, de acte de vânzare-cumpărare, încheiate într-un
interval de timp determinat, al căror obiect îl constituie valutele;
3 tranzacţiile al căror obiect îl constituie valutele;
4 schimbul de valută între cetăţeni;
5 totalitatea tranzacţiilor la casele de schimb valutar.

138) Casele de schimb efectuează:


Alegeţi varianta corectă.

1x numai operaţiuni la vedere, denumite operaţiuni la ghişeu, ori schimb manual;


2 tranzacţii valutare;
3 operaţiuni în favoarea creşterii cursului valutar;
4 operaţiuni diverse, la solicitarea clientului;
5 operaţiuni impuse de cursul valutar.

139) Deprecierea cursului valutar al unei monede naţionale:


Alegeţi varianta corectă.

1 defavorizează exportul şi favorizează importul ţării care a emis moneda respectivă;


2 defavorizează exportul şi importul ţării care a emis moneda respectivă;
3x favorizează exportul şi defavorizează importul ţării care a emis moneda
respectivă;
4 defavorizează importul ţării care a emis moneda respectivă;
5 favorizează exportul ţării care a emis moneda respectivă.

140) Serviciul datoriei externe este reprezentat de:


Alegeţi varianta corectă.

1 dobânda anuală la împrumut;


2 tranşele anuale scadente ale împrumutului;
3 tranşele anuale ale dobânzii;
4x tranşele anuale scadente ale împrumutului şi dobânda anuală;
5 tranşele semestriale scadente ale împrumutului şi dobânda totală.

S-ar putea să vă placă și