Sunteți pe pagina 1din 56

CUPRINS

CAPITOLUL 1
! " #$ % & e ……………………………………………………………………4
! " #$ - ' & ( ) ( *+ ) , *- )& * .
! " #$ / - & & 0 1 2
3 '# ' - - 4
3 '# ' / 4
! " #$ % 4
! " #$ - - 4
! " #$ / - 5
! " #$ - ! 6
! " #$ . - a Aparate de cale…………………………………………………………………………….………9
! " #$ 2 - %7
! " #$ 4 -a %
! " #$ 5 - 8 - 9 …………………………………………...12
! " #$ 6 -a - & %/
3 '# ' %
! " #$ % ! & - & %
SEC" # $ - - ( & - & %6
! " #$ / - & %
! " #$ - : cul…………………………………….21
! " #$ . -a & - 0 :
! " #$ 2 - & - & - /
! " #$ 4 - ii de bloc de linie…………………………………………………………………….…...23
! " #$ 5 - & -
! " #$ 6 -
! " #$ %7 - & & .
! " #$ %% - 8 & .
! " #$ % - & ………………26
! " #$ %/ - & 4
! " #$ % - 1 5
3 '# ' . - 0 + - re ………………………….29
! " #$ % - : + - 6
! " #$ - 8 + - 6
! " #$ / - $ & 1 /
3 '# ' 2 ! & + : & - & /2
3 - & : ……………………………..37
CAPITOLUL 1 Planul de mers …………………………………………………………………………………….37
3 '# ' /5
3 '# ' / 3 : 0 7
CAPITOLUL 4 Legarea vehiculelor feroviare …………………………………………………………………………43
CAPITOLUL 5 Frânarea trenurilor……………………………………………………………………………………...43
3 '# ' 2 .
3 '# ' 4 & - 1 ………………………………………………………46
3 '# ' 5 & 5
3 '# ' 6 ; 9 ( 6
PARTEA IV Vehicule feroviare………………………………………………………………………………………….49
3 '# ' % 6
CAPITOLUL 2 Osii montate……………………………………………………………………………………………..51
3 '# ' / < - - ./
3 '# ' 8 + - : .

1
PARTEA I

Art. 1. - & 1 : ( - &


- iunilor de transport feroviar, principiile de organizare a
- & + & +& +
1 : + 0 - + & - & &
( 0 + + : -
-
Art. 2. - (1) & (
- & < -
& - +
( + - +0
- sporturilor, calitate a serviciilor de transport
( + & - &
(2) ; - &
& & - &
Art. 3. - (1) & & & <
care au ecartamentul normal - 1435 mm - - & 1&
< % 2 7 = & >:
(2) & & ai mari de 160
= & >: ( &
(3) & 0 -
( -
Art. 4. - 0 ( & -
& + - & : - ( &
-
Art. 5. - 3 + +& +0 + -
1 : : - + & -
>
& & -
si - : : + &
prevederilor legale în vigoare.
Art. 6. - + -> : : &
1 & : ( se pot utiliza în activitatea de
transport feroviar, numai în baza unui agrement tehnic.
Art. 7. - (1) & + +& +
0 - 1 : + : lelor feroviare,
+ - 9 + 0 -
+ ( 0
transporturile feroviare.
(2) 8 & + - 0
+ ( (
1 + 0 ->
( + - + &

2
Art. 8. - ' + + & -
+ & - : & &
( : + ,
& < - & 0 AFER - +&

Art. 9. - ! (
vedere te: + ,
Art. 10.- (1) ? : ( & : - :
0 0 & + ,
(2) ? : < & + < de
- ( +
& ( (
: ,
(3) 0 0
unui operator de transport feroviar.
Art. 11.- ' 1 0 -
& 0 ( + ( &
autoritatea de stat în transporturile feroviare.
Art. 12.- 3 - + -
& + : & - tru
+0 - + :
& - : &
+ & - & : &
& & 0 - & 0 & 1
serviciului.
Art. 13.- % + & 0 personal cu
& - prie
+ (
+ & - : -
1
Art. 14.- (1) ; + + 1 & - zare a personalului cu
( 0 & -
+ & -
+ + - + + ( ilesc prin
& ( 0
(2) ( 0 &
& + & 0 & & obat,
( : -
Art. 15.- ! + -
( 0 + (
prof ,
Art. 16.- (1) ( 0 -
1 - +0 & ( (
(2) ! ( - - 0

Art. 17.- & : +


- + & -
deteriora al & 9 + -
Art. 18.- (1) + + & - : 1 +
aflate în exploatare, care nu îndeplinesc în totalitate prevederile prezentului
3
regulament, -
+ 1 0 + < 1
+& + 0 : & - & + &
& &
evenimente feroviare.
(2) +& + 0 : &
- & + : + - are, vor
0 & & & &
Art. 19.- 3 + & & & 1
: + & 0
transporturile feroviare, la propunerea AFER.
Art. 20.- 8 0 - ( & 0 & &
+ ( 0 - 0

PARTEA II
INFRASTRUCTURA FEROV !

CAPITOLUL 1
"

ELEMENTELE INFRASTRUCTURII FEROVIARE

Art. 21.- & ( &


- & : + cu
+ & - : -

Art. 22.- & & & :


a. +& + - &
+ & - -
1 +
potrivit legii;
b. + + -
: - & & - @
c. : - +
- sunt amplasate;
d. 1 + -
& : - 1 &
+ - + lusiv terenurile pe
care sunt amplasate;
e. + +
sunt amplasate;
f. 9- @
g. + - -
feroviar.
Art. 23.- (1) & - 1 0 <
- 0
4
- + - &
stabilite ale acestora.
(2) & & & < (
& - ( -
c & < @ - & (
& ( & <
transeuropene.
Art.24.- (1) & & 0 1 + 0 copul
& : - + 1
; ( 0 &
0 & 0
(2) Elementele infrastructurii feroviare vor fi î - 0 <
& 0 & : 0 & - &
tehnice în vigoare.
(3) & & +
aprobarea organelor compete ( & 0
Art.25.- (1) Elementele infrastructurii feroviare nou construite, modernizate sau reparate vor
: - - tre comisii
& & -a respectat
& : -
(2) 0 1 + -
construite sau reparate pe + & +
& ( - - &
+ &
(3) 1 + & - : +
- + < - + < - &
remediere în cel mai scurt timp posibil.

-a
LIMITELE GABARITELOR DE „LIBE ! # " $ %" & ' $ (
„MATERIAL RULANT”

Art.26.- (1) A ( ( & & +0


1 + 0 +
& + & + & B
+ + 9 + - :
1 – & + - - - & (
depozitate de- 0 A ( (
- & : 0
&
(2) - < ( +
cu nici +0 & ( (
(3) , 1 C D - :
- & > - 0 > ( (
trecere precum: frânel + + (
: + ( + & + 9
0 - + +
- & 8 + - 9 & 0
( 0 ( (
5
(4) - & 1 +
( 0 & ( ( (
Art. 27.- (1) ; - & < - -
0 - 0 < ( ( + 0&
activitatea personalului, vizibilitatea semnalel - +(
- & & + &
( ( & ( + &
normelor tehnice de gabarit în vigoare.
(2) Distan - & &
( &
Art. 28.- (1) A ( & & & - 0
& 0 -un plan vertical perpendicular pe axul longitudinal al vehiculului
+0 ( &
0 + < 0 < - 0 & - +0 & - 0 (
(2) Gabaritul CFR de vagon - 0 - este gabaritul de material rulant admis
( & < +0 ( 0 <
< - 0
(3) ? : +0 - 9 0 -
liniei + 0 & + (
- -> 0 + & ( ,
vagon - 0 - ( , – de
0 - se admit 0 & 0 ( & -
& 0

-a
# ) ) * # + " & #!

Art. 29.- (1) & & 0 1 ( 0 1 &


+0 +0 & + ( 777 & &
& ( + + & & 77
& & 1 & & ( 0 orturile
0 ( & : ,
(2) La liniile triple - ( & -- +
1 - 0 & ( . 777 & &
(3) 8 + 0 1 0 & (
4.7 & & & + ( (
0 & :
(4) În 0 + 0 1 (
fie de:
a. & & & 6 7 7 7 & & 0 & & .7 +
pentru a rezulta un peron lat de 5850 mm, în vederea construirii de treceri
subterane;
b. & & & 2 7 7 & & 0 & & .7
1 & & ( 0
feroviare.
(5) 8 ( +0 esc peroane.
(6) ( & - 0 +
între axele liniilor respective, în aliniament, va fi de minim de 3600 mm.

6
(7) 1 + < 0 ( + < 0
< - 0 ( - 0 - 0 ( +
& & - &

CAPITOLUL 2
" # ," ( # # , &! (, ,
TRANSPORT FEROVIAR

Art. 30.- # - ( - (
+ + + - -
0
Art. 31.- - -
fi astfel realizate încât:
a. @
b. & & ( & +
igiena, pro & + + - +
0 + ( & @
c. -

CAPITOLUL 3
" # ," & '

" # ," " ! II FERATE

Art. 32- (1) & + 0 1 + ( +


- ( + -
+ - & 1& ( & bate de
0
(2) 1 C% D & +
0 + & 0 &
legale în vigoare.

2- a
, ( & , "! & #

Art. 33.- (1) ( + 0 & - ( - 0 ( +


- & 0 - (
- 0 & :
1 - & 0
(2) 0 - &
i infrastructurii feroviare publice.
Art. 34.- (1) & & ( + ( & 1&
- & ( + & & :

7
(2) & 0 - 0 0n lung - aliniamente, curbe, curbe de
+ & + + 0 - 0 &
-> 0 &
Art. 35.- + e maxim 15 ‰ în
- & 1& E 0 &
& E & & 0 ( & : , -
( 0 nilor de
& &
Art. 36.- (1) ! 0 & - (
0 & cale
& , E & - 0 (
& 1& - & (
(2) ' + & - 0 &
asemenea l + + &
, - ( 0
Art. 37.- (1) & + & & E

0 & +0
(2) 8 + & ( +0
- ( ' &
( 0 +0 (
avizului dat de AFER.

-a
& # , " #, "! & #

Art. 38.- (1) + & +


& 9 - 0 +
- (
(2) & & & 0 & -
curbe sunt reglementate prin norme tehnice.
(3) & & ( (
+ + & & -
- - 9 - 0
(4) & & ( 7 +. & + 0 & +
nivelul cel mai mare al apelor în caz de viituri puternice, stabilit prin normele tehnice
în vigoare.
(5) & ( & +
- + ( - & 0

Art. 39.- (1) ' ( + & -


+ : & 0
0 +0 ( + - (
+ urile feroviare. 0
(2) & : & 0
0 & : - ( +
unor scheme superioare, determinate de modernizarea vehiculelor feroviare.
(3) + ( - +
& & : F & (
8
&
inst
(4) ' 1 + (
& 9 -
dispozitive pentru revizuire.
(5) Câ & ( + & 0
& ( + & & %. & +
( + & :
de cale fera
(6) 8 < + -> +
+ 9

-a
, # , " #, "! & #

Art. 40.- (1) ! & + +-


+ - & &
(2) ! ( 0 < + & -
- + & + + .
@ 1 ( & 0
feroviare, cu avizul AFER.
Art. 41.- (1) & - +
& 0 & + % & & ( - (
de 1435 mm.
(2) & 0 ( ( - 0 (
(3) & & 0 & -
& + &
Art. 42.- (1) 8 & - ( 0 + -
& ( ( - 0
actele normat - & 8 ( 0 + -
1 ( 0 - 0 & 1&
( - ( + &
prevederilor din actele n & - &
(2) ? & 1& 0 - 1 0 ( %.7 & &

-a
APARATE DE CALE

Art. 43.- (1) ( & : ( -


& - -
(2) ( ( & - B
a. & - 1 0 ( +
& 1 & % >6 + ( ( ( & & %67 & @
& & % >2 - ( ( & &
%67 & & & - 1 + &
& 0 +
& @

9
& - 1 +
& + & 1& % >6 -
/77 & @
b. + & 1 & % >2 +2 - (
( & & %67 & @
c. & & 0 +
& & % >% - ( ( ( & &
500 m;
d. & + & & % >2 - (
& & %57 &
(3) ? & 0
+ & 1& +
1 9 + & & 1 & %77
= & >: 9 &
1 + & & zare a dispozitivelor de linii

(4) - + & 0 -
-& + + + & +
directe, primiri - 1 + & - sun 0 & -
& 0
(5) + & - 1
- & : < -
cu s & &
< ( 0 & -
&
Art. 44.- 8 & , -
( 0 ;
0 : 1 - 0
&
Art. 45.- Aparatele & & -
& & + (
0 &

SEC -a
# " ' ", " & #!

Art. 46.- (1) - &


: ( & 9 &
-> & + & + ( & &
specifice în vigoare.
(2) + & 9 + & + 1 - 0
+ 1 & & -
reglem 0
(3) + : &
& & 9 - & & -
& 0
(4) La trecerile la nivel are prioritate traficul feroviar.
Art. 47.- (1) $ & & &
elemente ale infrastructurii feroviare:
10
a. aparate de cale;
b. & linii de
tramvai sau trasee de troleibuze;
c. & & @
d. & - 1 @
(2) $ & & 0 (
0
Art. 48.- (1) ( & 0
& B
a. & 1& @
b. : & @
c. ( ilitate .
(2) 8 & 0 & -
+ 0 B
a. treceri la nivel cu bariere - tip B;
b. & & cu semibariere –tip
BAT;
c. & & & ( –tip
SAT;
d. treceri la nivel semnalizate numai cu indicatoare rutiere – tip IR.
(3) & ( - & ( nivel este aceea în
: @ & ( & 0 (
justificate, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) ' + & (
nivel, in ) : < 0 &
mai mare de …m.”- < 0 & ( 0 &
(5) ' & 9
viteza & 1 & 0 % 7 - % 2 7 = & >: 0 :
@0 & G &
de patru semibariere.
Art. 49.- (1) ( & 9 - & & & -
& 0
(2) ( & + &
+ ( & & + & +
0 ii nefavorabile care reduc vizibilitatea.
(3) & &
& ( +
(4) ( 0
- 1
Art. 50.- : 0
& & 9 & & & - 0
( 0& 0 0
: - + 0& ( +

11
-a
# ' ! " & #!

Art. 51.- Tr + &


( - & 1 + (
0 & - & 0
Art. 52.- (1) +
- + + -
( 1 ( ( arul
+ 0 ( & + 0 -
1 -
& & & -
reglement 0
(2) ! : 0 C% D
0 + + + & - &
feroviare.

-a
* "! "! ( - " , " & #!

Art. 53.- 8 - 9 & 0 +


& & 0 - &

Art. 54.- (1) H + 0


& + & - 1 +
+ .7 & &
(2) La liniile de c & 9 0 & -
1 + 1 +
: - & :
feroviare moto < & + 0
( + &
(3) ' & - 0 + (
opritor fix.
(4) H + 0
economici cu alte linii decât cele de primire- 1 (
(
Art. 55.- ' & + 0
( &
Art. 56.- + ( +
9 & +
& 0 < &
& < 1 & &
, - & 0

12
-a
" # " ( )

Art .57.- (1) - & -a lungul liniilor de cale


+ < 0 < - 0
(2) & + +
& + ( + &
< &
(3) Indicatoarele de semnalizare specifice semnalelor fixe sau & (
- & &
(4) & +0
G - + 1 : & + ( + &
alternativ, -
(5) ' & - 1
( 0 & : 8
+ 0
- - &
1 ( 0 & 1 0
( de stat în
+
( + & 0 & :
-> &
(6) 8 9 &

(7) ; - 0 + 0 1
/ +. & ' & 0 (
/ +. & - & - &
sporire a gabaritului.
(8) 8 + &
& 9 @ & 0
actele normative - &
(9) 8 & + ( & + :
+ ( + &
ie neînzestrate cu bloc de linie
& + & (
(10) &
(11) - + & 0 &
monte & &
(12) Indicatoarele de cale, indicatoarele de semnalizare, indicatoarele specifice
- ( &
- & + ( - + 0
luminoase vor fi vopsite pe partea dinspre tren cu vopsele reflectorizante sau vor fi

13
CAPITOLUL 4
# & '

) ( # )

Art. 58.- - + 1 - & ( + :


& & < ( (
autoritatea de stat în transporturile feroviare, cu avizul AFER.
Art. 59.- (1) & 0 & 9 9 &
& - -
8 & - ,
& - & &
(2) ! & +
- - &
(3) & ( 0 +
& 9 ( -
(4) - & -
ordonate de semnal.
(5) Semnalele luminoase stinse, semafoarele neiluminate, semnalele care dau
+ ( & & +
1 0 & ii
( & (
& - & + - & &
+ & 0
(6) În cazul semnale - -
& - ( +
& - 0
tunel.
(7) Se permi - & +
( + & 0 0
&
Art. 60.- (1) & < &
- & & + & ( & +
+ & + & + - <
( + < -
(2) ? ( - &
& + & & + + (
avertizoare.
(3) & &
n România se stabilesc prin Regulamentul de semnalizare CFR, care se
( 0
Art. 61.- (1) ! & ( & &
- 1 & & B
a. - - @
b. galben - & + < 0
& & & 0 < &
& @
c. verde - & ( @

14
d. albastru - & - & @
e. alb lunar - & & - &
0 &
(2) Se interzice, instalare 0 +
+ & - &
&
România
(3) & & -
& : - & ( ,
Art. 62- + + 0 -
nivel, podurile cu grinzi mobi - 9 - & (
&
Art. 63.- (1) ! & - & ( &
+ 0 & & 1 i
acoperite de ele.
(2) ( ( & ( +
pe firul din stânga al sensului de mers, semnalele de trecere ale blocului de linie
automat, prevestitoare, de avarie la trecerile la nivel, de av -
& < &
< & - & &
< +
(3) În & & + &
0 < & <

(4) & + 0& ( ( + &


& < & 0 0
Regulamentul de semnalizare CFR.
(5) 8 +0 & <
duble sunt amplasate pe partea stâng +0 +
( & 0 &
specifice.
Art. 64.- & & & B
a. 0 ( & & &
& & + - + -
& & - I I@
b. 0 ( & & &
trecere ale ( & + & +0
( & + & + - +
- & 8 0
& & (
& + & & + - + +
& & ( & + (
ber sau de ocupat ale sectoarelor de bloc pe
@
c. ( & + & & 0 &
& + 1 & -
tunele, care sunt stinse.
Art. 65.- (1) 8 + & & - &
& ( &

15
(2) 8 & + & - & &
( & +
& 0
Art. 66.- (1) ! & - & 0 &
& ( & 77 & <
< & + <
<
(2) 8 0 77 & (
sau când con & 77 & + &
& .7 & +
& ( & 0 - dinspre linia
- car + <
mult 400 m.
Art. 67.- (1) 8 & + & 0 & + & -
0 & + &
acestora.
(2) ! & & & & %777 &
& 0 1 - &
trecere al blocului de linie automat . Semnalul prevest + (
& + & & %.77 & & 0
+ 1 , 8 & & & %7 E +
- & ( + &
& & +0 & < & &
< & 1& & + %77 &
(3) 8 & +0 & + & 0 de
& - & 0 +
& 0 - & &
pe care le preced.
(4) 8 & + ( loc de linie
& ( (
(5) Pe liniile înzestrate cu bloc de linie automat fiecare semnal luminos este
& & & < & (
de linie automat precede un se& & + 0 -
& -
Art. 68.- (1) ! & - & & 0
(2) ' 1 ( +
+ & - @ - &
& 0 & - +0
(3) ! & - & 0 & &
<
(4) ! & & < &
< 0 & &
<
(5) ! & - - & +
%77 & - .7 & ( +
denumite drumuri de alunecare.
(6) ! & & - 0 & B
a. & - + & 0 0
0 0 : - ( @

16
b. & & - +0 iile pe care
@ & & -
( &
(7) 8 & & & + & & +
- - ( + + &

Art. 69.- 8 + 0 & 0 - & (


/77 & ! & & 0 < - &
circula + & & & /77 &
Art. 70.- ! & & & 0 1 +
( + ( - & (
Art. 71.- (1) Semnalele lumino ( &
& ( ' & & & (
& ( % 77 &
(2) & & % 77 & - 0 &
+ - - 0 & (
& ' 0 - & &
8 0 & & +
& ( & &
de continuitate a blocului de linie automat.
(3) 8 ( & : , & &
semnalelor luminoase de trecere ale blocului de linie automat la & &
% 77 & + + & < &
< & 1& & + %77 & @ & 0

Art. 72.- Semnalele de avarie de +0 + & .7 &


1 & &
( & & & & + & &
de 100 m.
Art. 73.- Semn & ( & ( 0 0
+ 0 < & B
a. . /
a1- - - - - & - primul sector de bloc este ocupat;
a2- galben - ( ( + & + & -
& ( ( + @
a3- verde - ( ( + & & ( (
- & ( (
b. . /
b1.- - - - - - primul sector de bloc este ocupat
&
b2- galben - ( ( + + & & -
& ( ( er, al doilea este ocupat;
b3- verde - ( ( + & & ( (
& ( ( @
b4-verde clipitor - ( ( + & & ( a
( - & ( ( @
Art. 74.- (1) Amplasarea semnalelor se va face conform prevederilor actelor normative, cu
& ( B
a. & + & + trecere ale posturilor din linie
+ & + & - & &
+ ( 0 & + < < -
17
< % 7 = & >:
77 & + % 7 = & >:
277 & -& + ( < - se
& ( & & & 7 7 & + respectiv 600
& +0 & 77 & + .7 & @0 &
semnale repetitoare;
b. & - - +
+ ( 577 & +0
& 1& &
@ &
- & & - sau de parcurs de la liniile
& 77 & +
< % 7 = & >: + % 7 = & >: +
277 & 8 & te asigurarea
& + & ( & - -
& & 77+ & + 277 & + & 77 & +
250 m; în aceste cazuri se vor monta semnale repetitoare;
c. & - - ( + & -
& & - & & ( 0
& 77 & @0 + &
- ( ( - 0 &
normal locomotiva trenului;
d. & + & & (
& - & ( 0 & + <
ziua câ - + /77 & + <
% 7 = & >: - 77 & + & &
% 7 = & >: < &
vizibilitate, aces < 77 & + .7 & @0 <
( ( + & &
blocului de linie automat se vor prevedea cu semnale repetitoare;
e. & ( 0 &
+ < & 0 + 1
( & & @
f. ( 0 &
- - ( &
montate;
g. &
& & ( + <
< - + 77 &
(2) 8 ( ( ( +
C% D & ( & +
în de ( 0 +
( ( &
Art. 75.- (1) 8 ( & - ( 1 & trare.
- 0 0 & - &
- ( & -
(2) ' & & & (
supravegheate. Supravegherea se fa + (
& + ( & + ( 0
de semnalizare.
18
Art.76.- & & ( (
semnalelor, atât zi < - + ( :
feroviare motoare.
(2) & +
+ ( & &
(3) 0 0 - & -
& + & - 0
(4) - & & B
a. - - & + & & -
& & -
bloc de linie automat;
b. - + & + & & + &
& & + + &
+ ( - : @
c. -> ( + &
@
d. - + & & (
( 0 : @
e. - ( +
(5) ; - spozitivelor de iluminare a semnalelor
mecanice prevestitoare, a indicatorului permanent de acoperire a punctelor de
-
)0& 0 * (
(
Art. 77.- & ( & &
& - - paleta prevestitoare - 0
Art. 78.- (1) & & 1 ( - & &
+0
(2) ! : & & & 1 - + &
- & 0 < & + & - (
- ,

-a
# " # ! ( # 0 "! ) " , ( )

Art. 79.- ! (
0 : & -
& @ 0 : (
Art. 80.- 8 0 : & & B
a. & 0 & - 1
trenurilor;
b. macazurile care dau acces la liniile de evitare sau la alte linii care pot face
& - 1 @
c. & 9 & -
expediere ale trenurilor;
d. & ( (
Art. 81.- ! & + - - ( 0
& 0 & - 1

19
Art. 82.- 3 ( ( - ârea
& - & 0 < &
& B
a. ( & &
& 0 & - &
par & - < 0 + &
acoperire ale parcursurilor incompatibile nu sunt blocate pe oprire;
b. & & 0 & & -
macazurilor de acoperire a parcursului comandat sau punerea pe liber a
& & ( + < &
parcursul comandat este pus pe liber;
c. < & +0 - +
: & & 0
Art. 83.- & - < & (
0 & B
a. 0 1 & & - 1 acului de
contraac;
b. & < & < 0 ( -
1 9 & & & & +& 0 1 ( >(
- conexiune - & @
c. 0 &
0 & : - 0 &
specifice;
d. & & & ->
pârghiile de ma ( (
& - & @
e. & 0
acestuia.
Art. 84.- (1) ! ( +0 ) - - I ( &
: +
(2) ! ( ( +
+ 1 ( &
(3) La trecerea peste ( : (
( & + 0 : (
(
Art. 85.- ! ( & + (
0 & B
a. & ( &
1 @
b. - + & -
1 + - & @
c. & 0 ( & & &
Art. 86.- & ( & 0
& + 0
:
Art. 87.- (1) ' - 0 + 0 & (
0 < ( & ( &
& & (
(2) La podurile cu grinzi mobile, punerea pe liber a semnalelor de acoperire nu
( ( < 0 &
20
-a
# " # "# ) "!
Art. 88.- & - denumite în continuare CED - trebuie
0 +0 & iilor de centralizare a
& - & & - &
B
a. & ( &
1 @
b. & & nevrarea macazurilor ocupate cu vehicule feroviare sau
< 0 -un parcurs;
c. & 0 & &
& + &
în fals;
d. - - -
& @
e. ( & - & 0
& & &

-a
# " # "# "! ", # 1 " " ",
Art. 89.- : - denumite în continuare
CE - ( 0 + 0
& & & < + -
& B
a. 8& ( & - 1
manevrelor;
b. 8& ( 1 +
& + - & & @
c. 8& ( + & < - ( (
& & $ (
& & @
d. ; ( & & 0
- @
e. ! 0 & @
f. , J : J ( :
date;
g. ( & & 0
& @
h. - @
i. ! & : + (
@
j. ! & ( +
& - ( (
( @
k. Releele nu vor fi @
l. B
l1- drumuri de alunecare multiple pentru un semnal - drum de alunecare fizic sau
& <
parcursului.
21
l2- drumul de alunecare „zero’’ - lipsa drumului de alunecare fizic si
& ( 0 & - va impune o
viteza de maximum 20 km/h pe parcursul respectiv;
l3- : a semnal.

-a
# " # "# ) " "! ( , ", * ", # ",
CHEI

Art. 90.- (1) & - denumite în continuare CEM -


( 0 +0 &
- & B
a. < : 0 0 & @
b. 1 ( & < : & 0 + <
& - < : 0 & @
c. ( : & 0 - 1 & 0 &
macazului.
(2) & 0 0
data de 11 decembrie 1992 care 0 C% D+
& + < +
1 < +0 < : + 0
transmisiei macazului, acesta s ( 0 1 &
Art. 91.- & - 0 :
- ( ( & B
a. & & -
& - 1 @
b. < & & & - @
c. < & - & &
manevrare diferite.
Art. 92.- 0 : - ( ( <
& - & & 0
& - &
Art. 93.- 8 : & ( 0
& B
a. & ( 0 & 9 & & & &
0 - & 0 1 ( >(
- conexiune - iune a acelor macazului;
b. & : & < & 0 @
c. 0 & & 0 :
din încuietoare.
Art. 94.- 8 : ( & ( a semnalului numai cu cheia
& - ( & : 0
< & 0 (
Art. 95.- ! 0 : & -
semnale < : 0 & - + 0 & + 0
limitele posturilor de manevrare vecine.

22
-a
# ) " ( ,# ) # " " ( #

Art. 96.- & - & - - denumite în


continuare MACT - ( 0 & B
a. & 0 & 0 -
& & & & @
b. 0 - ; (
0 & B
b1- 1 & & < & & -
& - & -
- @
b2- & 1 & & <
; & ; @
b3- & & - & 0n zona de triere pentru corectarea trierilor
& & < & & - @
c. & :
& & + & + 0
& ( @
d. 0 & & & +
- & @
e. & & & : -
maca @
f. & 0 +
& 9 0 - electrice sau prin suflare.
Art. 97.- ! & + & -
+ - &

-a
# 0 "

Art. 98.- (1) ( & – denumite în continuare BLA - permit


ocuparea liniei c & & 0 -
& + 0
linie denumite sectoare de bloc de linie automat, acoperite de semnale luminoase.
(2) + înzestrate cu bloc de linie automat, pentru sporirea gradului
+ ( & &
Art. 99.- ( & & & ( &
( & - & +0 (
tren a sectorului de bloc de linie automat, respectiv a liniei curente în cazul blocului
& & +
Art. 100.-(1) & ( & sau semiautomat, pe
+ ( & - -
& ( 1 ( (
& - < - &
& + 1
(2) ( C% D ( 0 - (
( & & & + 0 & (
sensuri pe fiecare linie.
23
Art.101.-(1) , & ( & ( &
0 & - 0 0

(2) La ( & + & ( (


& &
(3) & ( & ( &
- stop.

-a
# # , " # , ,# ) # ' # # , (
AUTOSTOP

Art.102.-(1) + - 1 &
& + & & &
& - & +0
& ! & - $ #! - !- ( B
a. controlul punctual sau continuu al v 0
acestora;
b. < & + & -- & @
c. < & + 0 - & & +
& & < ( & @
d. - < & +0
& 1 & & ( @
(2) ! & ! # 3 G ' K 0 - & B
a. & & : & -
bord;
b. detectarea eventualei lipse a echipamentului din cale;
c. + +
sistemele cu $ , ' ' + & & &
: & ( & + - -
& @
d. & ( + + oneze
curbele de frânare;
(3) ; +0 - & &
- & + 0 & -
& :

-a
INSTAL " # , " ," " ", # ,

Art.103.-(1) (
& ( B
a. & - +
& - 0 &
- & - + - & + & -
+ & + -
sectoarelor de bloc de linie automat;

24
b. & & - &
+ ( & & + 0
1 &
(2) - & : (
& B
a. @
b. & & - & -
+ +&
resurse - : + + - @
c. : & ( & 9 0 - & & +
respectiv personalul de la posturile locale.
(3) 3 (
- + ( & 9 0
+ ( - ( rin
& : - 0

-a
# ) ,# ) #! # " '

Art.104.-(1) & & & (


( & & - +0 +
+ < ( &
tren a trecerii la nivel.
(2) - & (
0 < & ( :
rutiere, înainte de sosirea trenului în dreptul trecerii la nivel.
(3) ! & ( ( & < 0 0 : + &
< (
Art.105.-(1) ! & & - + &
+ 0
& & ecerilor la nivel.
(2) & &
& - & & -
+ ( 1
(3) Dotarea t & 0 &
prevederile normelor tehnice în vigoare.
(4) :
& & & (

-a
"! # ) " , # "

Art.106.- & & - 1


0 & -
: +
- :

25
-a
# # " ) , "

Art.107.-8 & < & riu de


& - denumit în continuare TC -
+ - &
Art.108.- & B
a. - & B
1- @
2- - ( ( @
3- @
4- < @
5- turile de manevrare a macazurilor, semnalelor sau
( + & 0 0 @
6- & @
7- @
8- & - & -
centralizare- ( - 1 @
9- ( & <
( & -
b. +
& < -
&
Art.109.-(1) & 0 0
+ 0 & & & & < -
0 & B
a. 0 @
b. - - & @
c. - e sau conexe acestora.
(2) + +0 - +
+ 0 < 1 (
&
(3) & 0 9
& : - 0 & 9
(4) & 0 &
&
Art.110.-(1) &
0 ( + 0
aceasta.
(2) ! 0
+0 & & + & -
( + & - & & -
& &
& & - +
+ - -
(3) ( & numai conectarea
& & - + -
libere.
(4) 0 ( & + - &
& & - - &
26
( +0
+ : &
Art.111.-(1)8 - 9 & & -centralizare-
( - & + ( ( 0
& B
a. @
b. circuitele blocului de linie;
c. a trenurilor, inclusiv circuitele posturilor
( - @
d. & & + & -
barierelor;
e. & - econtrol semnalizare-centralizare- ( -
1
(2) + - &
9 0& ( -
& - +- 0
& @ ( & &
0 & < - 0

-a
# "# ) #

Art.112.-(1) & & +


- ( & ( 0 <
& 8
& + - +
( & &
+ & 1 (
(2) ! C% D B
a. 0 - & &
de contact;
b.- 0 - & & emibariere–
& ( & & < &
tunel, respectiv de trecerea la nivel.
Art.113.-G & 0 &
& -2 +0 &
Art.114.- & &
- - & +
în care caz treb &
+ & (
Art.115.- & ( 0 & B
a. 0 0 & (
- @
b. & & 0 < - 0
& ( + ( 9 + ( 9 @
c. 9 ( -
( @
d. aparatajul electric folosit - transformatoare, relee, redresoare, invertoare,
+ & - - & - (
27
0 & : - 0 & &
stabilite prin proiect.

-a
# & + # " , "# "!

Art.116.- 1 - denumite în continuare IFTE -


alimentarea cu energ & - & -
& B
a. & - ( +
- ( & + & -
întoarcere;
b. linia de contact;
c. & - &
Art.117.- & ( -
+ < 0 & & < - 0 & (
Art.118.-(1) ! ( %%7 L ?
+ ( %%7 L ? (
(2) 8 9 ( 0
neutre, & & @ - (
- & + ( 9
Art.119.-' (
locomotivelor - & + & 1&
Art.120.-(1) ' ( 0 <
! ( +0 &
- & + & - 0 -+ +
0 - (
(2) A ( & -
0 & - & .
(3) ' ( + & + : &
0 < & -
( nsiune.
Art.121.- & 1
+ +
energetic feroviar.
Art.122.- 1 (
& - &
Art.123.-(1) & & - & &
+ & estui scop.
(2) & - & & :
( 0 ( &
(3) : &
i 0 &
Art.124.-(1) ! &

(2) ; &

- 0
(3) ! ( 0 - -alimentare trebuie
& 9 -
28
CAPITOLUL 5
' ( * # "! " # ," ( # & '

' ( " # , # 1 " "! " # ," (


# & '

Art.125.-(1) + - ( :
+ & & - &
(2) : + + - :
periodic de personalul din subunit 1 + 0 ->
( + -
+ & + & 4 C D
regulament.
Art.126.-(1) : -
0 & - (
0 - 1 & & B
a. lunar, la aparatele de cale amplasate pe i ( @
b. + &
@
c. & + & +
peste car & + & -
0 &
(2) & + - &
( & & - ( 1 & (
& 0 -

Art.127.- + - 1
& enelor naturale, vor fi supravegheate în vederea
9 0 1 + & &
0 & 0 - ,
Art.128.-(1) 0 ( -
( & & + & - 8 +
0 & & -
în interesul serviciului în cabina de conducere a vehiculelor feroviare motoare.
(2) : &
& +0 & +
( & & - -
( & 9 &

-a
* # "! & # " # ," ( # & '

Art.129.-(1) + - ( & 0
& + 0 < : 1
- 8 + & - &
( + + +& 9 : - :
ce se vor aplica pentru executarea acestora.

29
(2) 0 (
9 & - ( &
Art.130.-(1) : +
& 0 & &
(2) ? de
0 + :
Art.131.- - -
primire - 1 + ( +
sau cu alte m 9 : & & &
specifice în vigoare.
Art.132.-(1)
& - + (
& @& 0
(2) - + -
( 0
(3) Li ( + & - ( & < & +0
& & - - 0 ! & 0
1 & ( & < -
Art.133.- & 0 1 & + - 0
+ - 0 + < 0 & < - 0 ( + (
& - & + < -se seama de elementele
geometri & -
Art.134.-(1) $ & & :
+ & & B
a. & ( ionare - conexiune -
@
b. < + & 0 (
& & & & +& 0 1 ( >( - conexiune
- @
c. ( -> @
d. < & @
e. & & - ( - -
- @
f. < @
g. - ( + ( ( 9 - +
- ( 3 @
h. & 9 < & & - & &
0 - lui de care este
lipit este de 50 mm sau mai mare;
i. & & 2 & & & -
1 - 5 & & @
j. 2 & & + < & 0 - 0
& < 7 & & + 0 - 0
liniile de primire- 1 - 5 & &
@
k. & ipirea acului de contraac.
(2) ( 0 1
& & - &
: - 0 0

30
(3) 0 +0 - (
& :
aceste aparate de cale sau+ + & -
& & 0
Art.135.-F ( 0 1 (
0 0 < & + &
& 0 ,
Art.136.-A ( - < 1
( (
Art.137.-(1) +0 & - + -
- & : -
0
+0 ( & &
+ - 0 1 & -

(2) ctua un control


( +
: & ( -
0 - - &
( - 0
feroviare.
Art.138.-8 0 - +
& B
a. 9 0 + : & (<
( - & 9 < - : & @ 9
& 0 0 & 0 &
- & fice;
b. - +( + : & +
- & + 0 + -se caracteristicile
: - & ( @
c. 0 0 & -
+ & -
metrologic.
Art.139.-(1) Aparatele de semnalizare-centralizare-interblocare, telefon, telegraf, radio,
+ & + - 1
+ ( 0 : -
sigilate.
(2) - : &
+ ( 0 0 ( 0
-
(3) 8 9 & + & lii
- 0 +0
& &
(4) 0 &
& +

(5) & & - -


- +
& -
& 1 & + 0 0
31
- - &
- 0 <
0 & & - - - &
0 & &
Art.140.- 0 +0 - &
( + ( (
( 1 - 0 + +
( + + ( + 9 0 -
- & 9 - + & -
: & & + & + : & + -
& -

-a
) # , + ",# ," ! ' & # , " #, & ' !

Art.141.-(1) ' + 0 - + -
+ (
- + (
(2) 1 & - & 1 & (
( 0
(3) ' 1 - (
0 ( 1 0 redus.
(4) 1 - + (
0 0 &
(5) 8 & 1 0 +
( &
+ 0
vecine.
(6) În cazuri bine justificate pe liniile duble ale infrastructurii feroviare publice se pot
1 & 0 :
Art.142.-(1) ! +0
caz de deranjamente precu& - 0 + 0
& & + 0 & B
a. + + <
&
8 & &
+ & ( -
& & - 0 + 0 & area acestor
@
b. + + (
& 1 0 +
&
(2) Aprobarea de scoatere din func & B
a. & & - + 1 0 (
+ ( 9
@
b. 9 &
+0 0 0 <

32
& & + & 0
lorlalte trenuri;
c.
+0 < & 0 &
& ( @
d. + < & 0
& &
( -
(3) ! 1
& ( + 1 -
& &
Art.143.-(1) ! +
& + 0 0 ( 0
- - 0
& & - & sa.
(2) +
( & (
(3) + ( mai sus se
&
(4) 8 & 0 +
- 1 & ( 0
0 - +
+
(5) 0 0 -
de sigur +
acestor înscrieri - & & - + +
caz.
(6) & + 0 0 rul de
- + - &
& -
(7) 8 + & - 0
1 & &
& - - & + 0 0 0
- 0 & & - 0
-
(8) 8 + & +0 0
+ ( - ( +
- ( : & & - + +
+
Art.144.-(1) ' 1 ( &
& ( & ( + < & < - ( & +
& &
(2) 3 0 : ( & & (
& 0 & probate de
0 + -
trecerea unui tren.
(3) - 0 0 : + 0 0 1
+ ( - & ( + :
( & &
( 0 - ,
33
& - : + &
&
(4) ' 1
( & & (
sl ( @ & ( ( 0 0
&
(5) ! 0 0 & &
-
& & ( 1 + & - &
& ( 1 &
+0 & & + & -
- (
Art.145.-(1) + ( - & & (
0 : + 0& (
d 0 +0 - + 1 &
& 1 - &
specifice.
(2) & - & & ( +
C% D - 0& ( 0 0
-
(3) ' 1 &
+ -
0 ( +
+
- & & -
trenurilor la punctul de lucru respectiv. În caz de abateri, acesta va lua imediat
& & 0
+ & < < 1 & (
Art.146.-(1) 8 :
& - ( & & B
a. +0 <
& 0 & - & @
b.
& 0 : +0 <
& 0 & + 1 +
pentru care se va cere, în prealabil, avizul conducerii gestionarului infrastructurii
feroviare publice.
(2) Închiderile de linii - ( - 1 ( +
1 & + &
Art.147.-(1) 8 : (
infrastructurii feroviare ( - -
+ B
a. & & %7 0 + <
& B : & ( &
& + + 0
+0 : ( +&
& : & ( & & i importante ale
0 & - 0 0
& @ <

34
+ se va
27 0 @
b. & & . 0 +0 1
% / C D
(2) # 0 - - l interesat asupra
0 :
(3) 8 : & & +
+ 0
începe + : +
& 8 & +
0 : :
impiegatul de & -
Art.148.-(1) ! 0 0 0 0&
( 0 & 0 :
- - & & (
(2) +0 & 0
+ (
- & < +0
de sub tensiune.
Art.149.-(1) : & ( &
- ( & - 1 -
+ 0 & - (
0 0& +0 -

(2) ' 1 - >


+ : ( &
& 0 & @ 0
& 0& ( + 0
&
Art.150.-(1) ' 1 0 : + 0
- - 0 aratelor de cale trebuie
& 0 - & & - +

0
(2) ! 1 0 0 0
- & B
a. 0& ( 0 +0 -
district, în cazul închiderii liniilor directe sau de primiri- 1 + 0
- : +0 0 : @
b. 0& ( + 0 & +
0 0 & 0 +0 0
@
c. 0 0 1 & , +
d
(3) ' 0 & & -
(4) : &
& - 0& ( 0 - <
+ 0& ( + 0 0
- + & +
( - &
35
(5) ' 1 - +
0 : + 0 :
ceru 0 - +
: > + + & 0 & +
( + & - 0 0 -
+ 0
0 - - 0
&
Art.151.- & & - 0 : (
interesate ale gestionarului infrastructurii feroviare publice, operatorilor de transport
- + &

CAPITOLUL 6
# ) "1 ) # ( I PRODUSE INFORMATICE

Art.152.-(1) ! & + : & - & 0


&
-> & eroviar.
(2) ! & + : & - & ( (
( +0 < & B
a. - + - @
b. 0 - & ( +
& @
c. - ( & 9 0
+ ( -
( & : - 0 @
d.
Art.153.-(1) 1 - 0 : & + & - &
se vor fac 0 ( & +0 - +
& + & ,
(2) : & - + 0 &
informatice, utilizate în activitatea de transport feroviar sunt:
a. : & & :
asistarea pentru luarea deciziilor;
b. : & & :
@
c. echipamente el & -
& & : 0
- @
d. : & - ilor de transport - emiterea
& - & @
e. : & - 1 +
prezentate la lit.a-d – - ele de calculatoare,
: & + & + & +
& + + - :
calcul;
f. J

36
PARTEA III
ORG " ", # , ( ) ' ' 1 ",
FEROVIARE

CAPITOLUL 1
PLANUL DE MERS

Art.154.-(1) 3 ( &
& ( r.
(2) & 0 & - -
( & & 0
Art.155.- & ( B
a. rezolvarea intereselor majore de transport ale economiei, accesul liber al
+ & - ( & 9 (
0 - 0 + 0 +
0 - 0
+ @
b. & ( @
c. 1 - +
cu asigurarea intervalelor libere de @
d. respectarea proceselor tehnologice de lucru.
Art.156.-(1) & & B
a. planul de formare;
b. @
(2) & ( & + - i compunerea trenurilor, rutele
+ +
- & & - & & 0
& - & + 0
transport.
(3) (
(4) 1 & & -
executarea întocmai a proceselor tehnolog (

(5) & 0 & - -


- 0
& &
Art.157.-(1)! & - : & 0 -
: + & & - -
+ & :

(2) Automotoarele, ramele electrice sau diesel, drezinele motor, utilajele de


& + 9 & 0 - +
- +0 & 0 +
- & -
-& : eroviar.
Art.158.-(1) , 0 ( ( & &
& B
a. 0 G - + & @
b. 0 G - + &
37
(2) ( 0 + ( +
& & B
a. + 0 (
@
b. + 0
transporturile feroviare;
c. rangurile de la II - ? B @
d. rangurile de la V - VII: celelalte trenuri.
(3) 1 & & C% D - (
C D+ 0 & erotare
- ( & & -> &
autoritatea de stat în transporturile feroviare.
(4) + (
multiple. În cazuri deose( +
< (
(5) & & +0 0 -
& - 0 - - 0 ( sc
&
Art.159.- 0 0 & (
& 0
Art.160.-(1) , ( & (
(2) ; 0 0
& - & & ( 0 &
& + & & 0 '
gestionaru ( -
transport feroviar.
(3) 0 & 0 &
0 1 - - - din mersul trenului din livret pot fi utilizate pentru
+ & 0 &

CAPITOLUL 2
, "# "

Art.161.-(1) + 0
1 le, la interval de timp.
(2) B +: & - + & - 0
- & & ( &
(3) ! - &
(4) 8 & ) I 0 - ): & - I
(5) 8 +0 & 1 +0 +
posturi de macazuri ale aparatelor de cale care sunt afilia
8 0 &
+ 0 : ( + :
0 & ( : ( & -

(6) 8 - 9 & -
9 & +
& - (
38
& 9 & - &
& -
(7) ; - +
9 & - - &
( &
Art.162.-(1) ' & &
indicatoarele permanente de acoperire ale acesteia.
(2) ( + & & &
& ( + 1 &
firul din stânga.
(3) & 0 0
incinta acesteia.
(4) 0 &
) I
Art.163.-(1) , +: & - +: : & ->
( ( & +0 @ &
+ 0 < ( + -
(2) + - : ( ( + < & -
codu & & - & -

Art.164.- + 1
& + - ie.
Art.165.-(1) , + & + -
& + 0 ( &
( ( & + ( B
a. G - M + -
& + & &
& @ N & -
macazurile aparatelor de ca & & @
b. & 0 + 1
! & - 0
de triaj sau tehnice.
(2) Denumirile semnalelo ( 1 @ +
& & & M+
G - - N+
G - & acestor semnale se
& - + + &
+ - & ! & + -
& & + & celelalte linii, cu
( & - & 0 :
1
(3) $ & & & 0 ( +
începând cu litera A pentru semnalul d G - +
< - & ( &
(4) $ & & - (
+0 +0 < &
spre exterior.
(5) ' ( 1 +0 ( +
+ & + 0 & &
exi : &
39
(6) ' & + ( & & &

CAPITOLUL 3
" # ' #! # 1 " * #

Art.166.-(1) 3 - & & 9 : ( lesc


: 1 + & & - 1
0 - 0 < + & -
: 1 - denumit în
continuare PTE - ( - & &
+0 + : + & +
(
(2) Planul tehnic de exploa 0 & - (
& + 0 < B
a. & -
@
b. ri ale prevederilor din actele normative.
(3) : 1 (
( 0
feroviare publice, operatorilor - &
- 0
Art.167.-(1) : 1 0 & - - @ -
- & (

(2) &
0 : 1 + ( ( - ,
împre 0&
(3) : 1 & &
- ii teritoriale a gestionarului de
- (
Art.168.-(1) 1 : 1 & &
: + -

(2) 3 - & -
+ 0 : & - + (
- 0 & PTE- 1 -ul
& ( &
- 0
9
(3) 1 : &
- +
& - 1
(4) & - 1 ( 0 &
normative în vigoare.
(5) 1 0 & - , 0&
-
& + - 0

40
9 ( +- (
(
(6) ( 0 - 1
& : < &
- 0 9 une la
( + ( - & -
-
(7) 0 0 & - : 1
, onform prevederilor legale în vigoare.
Art.169.-(1) Macazurile aparatelor de cale amplasate pe liniile de primire-expediere, cele din
+ & - & ( -
( 0 &
(2) & & B
a. + & + <
& < - ( + & - &
de cale amplas 0 @
b. + &
linii;
c. ( : 1 +
macazuri.
(3) 8 & + - & 0
& ( +0

(4) < & &


oc + & + + ( + 1
centralizate electrodinamic.
(5) ; & 0 < & +
0 & B
a. & - 1 de trenuri;
b. executarea manevrelor;
c. + - & + &
@
d. 0 :
Art.170.-(1) & ( ) - - I- &
0 ) - I < 1 & + +

(2) & & - ( (


( 0 : 1 + < :
& - &
electrodinamic.
Art.171.-(1) A ( 1 &
pe lini 0 - &
; 1 & + & & 9 + &
& 0
(2) ; 1 & -
: 1 + & : ( -
0 & 0 ( : 1
CFR.
Art.172.-(1) Vitezele maxime admise la & B

41
a. 7 = & >: + < & : ( < 1
& - + & @
b. . = & >: + < & 0& : ( < +
respectiv împinge vehiculele p 0
(2) ? & - & 1 & 0
0 & ( :
1 + < & 0 : -
Art.173.-(1) 1 & + & -
& & 1 & &
< & + & 0 ( &
& - + 0 8 & &
- + +0 1 &
(2) ; - & 1 & &
& - : 1
(3) - & & &
& + 0 + & &
+ &
&
Art.174.-(1) ! 1 & 0& ( < 0 &
mari +. E 0 +. E +

(2) 1 & 0 0 +. E & ai


mult de 6 ‰ în sensul manevrei sau cu profil nefavorabil la intrare de peste 2,5 ‰
& & 2 E + 1 & 0
< & < +
vagoanele manevrate prin îmbrâncire.
(3) De asemenea, se interzice manevra prin îmbrâncire în rampe de peste 2,5 ‰ în
& + 0& ( < < & <
+ + - &
vagoanelor.
Art.175.-(1) & + : - + 9 0
+& 1 - & & - - & 0
( 0 &
(2) ; - & ( & -
trec în livretele de mers.
(3) ' & ( - & & &
liniilor de primire- 1
8 & & < & & -expediere,
se admite numai în cazuri deosebite, cu aprobarea gestionarului infrastructurii
( + & &
Art.176.-(1) ' & & - 1 ( -
- 0 : 1
+ < & & B
a. & & & @
b. & +0 %7 & - 7 & + @
c. & - 0 & @
d. :
(2) ( + ( - & 0
&

42
CAPITOLUL 4
LEGAREA VEHICULELOR FEROVIARE

Art.177.-(1) ' & - & 1 + 0


( < < ngerea discurilor
tampoanelor.
(2) ' + 0
( < 0 %- 0 < +
tampoanelor.
(3) Legarea va 0 & -
& ( & &
vagoanelor.
(4) ' : & + vehicule
- ( & 1 1
& + 0 & ( : (
&
(5) Vagoanele 0 & & & & %77
& & ( 9 & + 1
& 0& + &
specifice.
(6) Legarea, +0 &
- & & - 0 & + ( &
avizate de AFER.
Art.178.-(1) ( onalul care a

(2) ( : -
(
(3) ( : -
& (
(4) & & &
locomotivei.

CAPITOLUL 5
FRÂNAREA TRENURILOR

Art.179.-(1) ( < nate automat.


(2) ; < < &
&
(3) & < & 1 & 0
< %77 & (
(4) & < & & ( ( + <
+ & < ( + 0
+ & 1& &
(5) & < & & 0
( 0 &
(6) Drumul parcurs de tren din momentul trecerii mânerului robinetului mecanicului
0 < + < & + & - &
de frânare.
43
(7) & < ( + & + 0
&
(8) Se interzice îndrumarea & & -
& & +
& < 0 -
în livretele de mers.
(9) ' 1 & ( < & +0
( : 1
Art.180.-(1) ? < & & - < & < (
fie aranjate în corpul trenului cât mai uniform.
(2) , < & & ( ( 0
(3) 8 +0 < & + (
grupuri de vagoane cu m & % & ' &
& 0& +0 &
< & & @ 1 &
& - erviciu, la care ultimul vagon poate fi precedat de patru
+ & - &
(4) & & 0&
& & % E + ( ( &
(5) & + +
- 0 +
& ( ( ( < -

(6) < & ( 0 + 1


0 &
Art.181.- & 0 + < (
< & < &
& + < ( < & <
& < & + - (
& <
Art.182.-? < & 0
( & + ( ( < + 0
prin verificarea + 0 & 0
vigoare.
Art.183.-(1) 8 0 1 : + -
: 0 + ( < & + & -
întocm < (
( 0 - 0 ! (
- & 0 : 1
,
(2) ! 0 : 0 - ( <
& ( 0 &
Art.184.-! < - <
auto& : & + & (
< - 0 0
+ 0 & < & < -
mecanicului.

44
CAPITOLUL 6
" ," " ", # ,

Art.185.-3 -
( +0
+

(
Art.186.-Date privind circul 0 & &
8 & & &
& & - + - :
feroviare motoare.
Art.187.-(1) ( 1 + 0
& & + & -
+
(2)
( 1 0 ( 0

(3) ilor pe liniile infrastructurii feroviare publice


( &
& & -
Art.188.-(1) 1 & - + re punct de
- ( ( + B
a. 0 - & - 9
& - & & - @
b. î
+ < & < -
1 & + @
c. la trenuri pe lini + - + &
+ 0 + & - 1 &
- @
d. - + +0 & -
1 &
(2) & C% D 0 -
: & + & 0 ( 0
& 0 ,
Art.189.-(1) ' : & ( & +- ( (
de ocupare a liniilor de primire - 1 + 0 <
& ( + 1 &
&
& -> 1 &
(2) + +
Art.190.-Liniile de primire- 1 ( & 0 8
1 & :
poate face numai când aceasta s- 0 : 1
sau când s- ( (
Art.191.-! - : 1
& 0 : & ( & + -
- & & @0

45
& & 8 &
( & - 1 imultane de trenuri.
Art.192.-(1) 3 0
0 - + < - & &
B
a. ( ( + - (
- ( ( @
b. ( ( & & @
c. ia trenurilor pe baza blocului de linie automat;
d. ( @
e.
(2) ; & + trecerea de la un sistem de
+ + & - & 0
< & 9 & 0 (
& ,

CAPITOLUL 7
PRIMIREA ( + # ,

Art.193.-(1) & 0 ( + 0 1 <


( + & - 0
( 0 & 0n vigoare.
(2) 8 & 0 & + &
&
primire.
Art.194.-(1) & & 0 &
cazuri:
a. 0 & + < & -
continuarea acestor parcursuri nu sunt separate prin linii de evitare sau prin alte
@
b. 0 & + : & -
continuarea acestor parcursuri sunt separate prin linii de evitare sau prin alte linii
+ 0 @
& & <
& 0 - @
c. 0 ( + cursul sau continuarea parcursului de
primire a unuia din trenuri întretaie parcursul de primire al celuilalt tren;
d. 0 +
@ ( ( &
, - ( 0
feroviare.
Art.195.- ! & & <
0 + area parcursului de primire a trenului
- 0 1 -
Art.196.-(1) & & 0 & +
< & - ontinuarea acestor parcursuri nu sunt
&
& 0 & B
46
a. & 0 & ilor
sunt centralizate electrodinamic;
b. & & & -
individuale;
c. & + &
& + & & - + @
d. & + < +0 &
+ - - 2 E @
e. & & - - E @
f. liniile pe care se primesc simultan trenurile au asigurate un drum de alunecare
.7 & ( - %77 &
@
g. & ( < & +
0 - 0 @
h. &
+
+ & - & + e cu inductori
0
(2) - 0 ( +
& 0 &
celuilalt tren.
Art.197.-(1)C< & & 0 +
& + B
a. & - & 0 < &
& & (
( & + < & @
b. -
0 + & & - 0 @
c. & 0 & & &
d. primirea celui de- - &
9 ( > >0 &
(2) Modul de 0 0 ( 0
: 1
Art.198.-8 0 - & 1 &
împingere la triere pe continuarea parcursului de primire a trenului, 0 &
B
a. & - < & @
b. & & - 7
km/h.
Art.199.- 1 & & 0 - de
mers se interzice:
a. 0 & + 1
& + & -
parcurs, prin linii de evitare sau alte linii care pot face aceast @
b. 0 ( + 1 0
& - @
c. 0 ii cu profil nefavorabil, stabilite de gestionarul
(
Art.200.-(1) 1 & & 0 - +0
pe liniile simple, când parcursul de expediere a trenului nu este separat de
47
continuarea parcursului de primire, prin linii de evitare sau alte linii care pot face
+ & & 0 & B
a. macazurile aparatelor de cale care 0 & -
expediere a trenurilor sunt centralizate electrodinamic;
b. & - & - @
c. & & & - @
d. & < 0 &
+0 & - - 2 E @
e. & & - - E @
f. linia de primire a trenului are & .7 &
( - %77 & @
g. 0 & - & 1 +0
- & + ( < & + (
0 + & - (
0 @
h. &
parcursuri neseparate prin linii de ev +
+ & - &
(2) C% D - 0 ( +
1 0 & -
Art.201.-! , 0 & 1 & &
& + 1 + & -
continuarea acestora, se stabilesc
( & ( 1 & - &
& & ( : 1

CAPITOLUL 8
# ) #! ' " ", # ,

Art.202.-(1) ? & 1& ( & -


trec în livretele de mers ale trenurilor.
(2) ? & 1& 0 ( de
/ 7 = & >:
(3) Viteze mai mari de 30 km/h la trecerea peste aparatele de cale în abatere sunt
permise atunci când aparatele de cale de la liniile de primire-expediere sau
& mit astfel de viteze. În aceste
+ & 0 (
caz în parte.
(4) < 0& - & 0 - (
- / 7 = & >:
(5) ' & 0 +
& & ( -
15 km/h.
(6) La trecerea trenului peste punctele acoperite cu semnale de reducere a vitezei,
viteza poate fi de 5 km/h, 10 km/h, 15 km/h , 20 km/h, 25 km/h, 30 km/h sau mai
mare - din 10 în 10 km/h - & &
aceste viteze.

48
(7) Când nu s-a semnalizat prin indicatoare una din vitezele de mai sus, viteza va fi
0 0 + 0 ( 0
anexa la livretul de mers.
(8) ' & & & -
0 & & 0
( & + 8 (
& & 8 ri bine justificate,
& & + & 0
transporturile feroviare.
Art.203.-; + / -
< 0 &
& ( - + -
( 0 ,
Art.204.- & & 0 1 (
& ( 0
avizul AFER.

CAPITOLUL 9
) - " # 0 " ", # ,

Art.205.-Pentru asigurarea 1 - (
0 & + & -
+ < + + - & -
-- +&
+ 9 + & ( ( & ( - 9 -
asemenea lor - - & 9 :
Art.206.-(1) +& - & 9 ( & 0
& + 0 < 0
(2) -
( & 9 0 &
& & - ( +0 & &
( +0

PARTEA IV
VEHICULE FEROVIARE

CAPITOLUL 1
"

Art.207.-? : ( + +& + 1 +
0 - & & : , + 0
& & - & ( ea
de stat în transporturile feroviare.
Art.208.-; : & 0 (
& : 0 & 0 - ,

49
Art.209.-(1) ? : ( 0 & 0 +
0 - 0 < & 1 ( 0 &

(2) & 0
: ( + (
& : + 0 < -
& - & + ( onform
actelor normative.
Art.210.-? - 0 & - &
vehiculelor feroviare nou construite sau modernizate, a materialelor, componentelor
- : &
( , (
AFER.
Art.211.-8 9 - 0 : +
9 + + - &
< ( + ,
Art.212.-? : ( (
- & & + -
& & #
Art.213.- & + & + & - +
& + - -
pro : +0 ( 0 & (
, + & & (
stat în transporturile feroviare
Art.214.-Toate elementele constructive ale vagoanelor - +
( - : - ( 0
+ & 1& ( + & &
( 0 - ,
Art.215.-' & + & + & :
+ - 0 0
: & - (
1 -
Art.216.-(1) ' & + & + & - & 0
- B & - 0 + - +
- - telefon.
(2) & - & &
& 0 &
(3) & - & 0 B &
- 0 + - & -
de radio - telefon, în fiecare post de conducere.
(4) Automot - & +& +

(5) ? & +& (


: < +0 -
0 0 ( &
trenului.
Art.217.- & - & - 0 -
& + <
Art.218.- : - & 0 - 1 :
speciale - +& - ( +& - ( +
50
& + # ; - tele asemenea - & - :
( - & < + +
& - & - ( & :
& pecifice.
Art.219.- : ( &
+ + 0 - - toate acestea
- & & 0 oare.

CAPITOLUL 2
OSII MONTATE

Art.220.-(1) 3 & : ( & :


-
(2) 8 & 0 & ( : + & ( fie
1 -
& + 0 & & :
( 0 ?
respec - , + <
- : ,
(3) 8 + - & &
& - & : ( 0
- ,
Art.221.-(1) ( 0 &
: & -> & + &
+ C D-(17) din prezentul
articol.
(2) 0 1 ( +& 0
situate la 10 mm deasupra cercurilor de rular 0
- ( B
a. & & & % % 7 & & - & 1 & & % 2 & & - &
cercului de rulare de minim 840 mm;
b. & & & % % . & & - & 1 & & % 2 & & - & cului de
0 //7 & & - 5 7 & & @
c. & & & % % 5 & & - & 1 & & % 2 & & - &
& & 5 7 & & & &
& 1& % 7 7 = & >: + sarcina pe osie de 22,5
- & & & & 5 & @
(3) 0 ( 9 -
( 9 & ( - & 0 & 9 + 0
+ 0 : -
0 - ( B
a. & & & % / . 4 & & - & 1 & & % / 2 / & & &
rulare de minim 840 mm;
b. & & & % / . 6 & & - & 1 & & % / 2 / & & metrul cercului de
0 //7 & & - 5 7 & & @
(4) A & ( & %7 & & (
fie de:
a. minimum 22 mm - & & & 5 7 & & @
51
b. minimum 27,5 mm - pent & 0 //7
- 5 7 & & @
c. & & & . & & : & &
mare de 100 km/h.
(5) C D+ C/ D - C D ( 0 &
(6) 8 & ( & ( & 1&
36mm.
(7) A & ( 9 & 0 (
de:
a. & & & / . & & + @
b. minimum 35 mm, pentru vagoanele & & 1&
120 km/h. în regim SS sau **, marcaje care descriu caracteristicile vagoanelor
0 & @
c. & & & / 7 & & + & 0 & ! 0
& 1& % 7 = & >: @
d. & & & . & & + & & 1&
100 km/h.;
e. & & & . & & + & :
& & % 7 7 = & >: @
f. minimum 35 mm, la & :
& 1& 0 5 7 = & >: - % 7 7 = & >: @
g. & & & / / & & + & :
& 1& 5 7 = & >: @
i. minimum / 7 & & + ( -
(8). ' & ( + & ( 9 (
& - - + & 2
& & + 9 1 @ - ( & < 0
( &
(9) Cota qR ( 0 & & 2 +. & & + (
& : ( & &
de 2 mm de la vârful buzei.
(10) ! ( + 1 + +
+- ( & & & & & B
a. 2 7 & & - & & & %& & + &
rulare & & & 2 / 7 & & &
& 1& % 7 = & >: @
b. 2 7 & & - & & & & & + &
rulare de minimum 630 mm la osiile cu cutii de osie pe c @
c. 2 7 & & - & & & 7 +4 & & & - % & &
: & @
d. / 7 & & - & & & 7 +. & & + &
0 //7 - 2/7 & & @
e. 30 & & + & & & & 2/7 & &
& 1& % 2 7 = & >: @
f. . & & - < & & & / & & - (
: &
(11) ' : & & & % 7 7 = & >: &
+ 1 + + +- ( & &

(12) G 9 ( ( + - isuri.
52
(13) 3 ( ( 0 -> (

(14) & ( ( + &


+( -> +
1 &
(15) Osia - 1 ( & B
+ & + & chii
+ < & - < &
mai mare de 1 mm.
(16) 8 - & &
( 0 0 &
(17) 3 & & - : (
( & &
(18) C D - ( &
( : + & ( :
: & ( ( @
0 0 & : ->
reparare.
(19) # & & B
a. . & & : & 0 % 7 7 = & >: - % 2 7 = & >: @
b. 4 & & : & 0ntre 80 km/h si 100 km/h
inclusiv;
c. 5 & & : & -

CAPITOLUL 3
# & 2 ( # # " , (

Art.222.-? : < 0 cu
& -
Art.223.-(1) ? : ( 0 < &
0 1 + < < - < - - ,
de frânare trebu 0 <
& & < ( & +
( ' & < (
procentul minim al masei < 0 0 & + 0
&
(2) : < & & (
& + 0 < & în limitele
& ( & : - & B
a. ( - ( 9 @
b. - < @
? : 0 < & & ( :

(3) ' : < & & ( (


< & & <
distribuitor. Vagoanele nou construite vor fi înzestrate cu mânere de izolare

53
( & ( + : 0 0
0
(4) , < & & : : & ( -
0 + & I! I I! ! I - : & ( & -
+ & < ( ( & (

(5) ? & & I! ! I (


< &
(6) ( 0 ( <
< ( + & - & & (
& + 0 & & @
1 & & (
(7) & ( & <
- ( & + (

Art.224.-' & + + & - & 0


: < + ( ( & & ' +
& < & & ( 0 <
( - - + 1
( ; < & &
( ( & &
( (
Art.225.-(1) ? : & - ( 0
< & < @ & ( 0 < & <
+0
procentul stabilit prin actele normative aprobate de autoritatea de stat în
transporturile feroviare.
(2) ' & - +0
0 + < & < ( & ( /.
‰, la un efort de strângere a volantului de 0,5 kN.
(3) Vehiculele f 0 -
0 < & - & <
Art.226.-' & - : . ( - %7 (
( 0 : + &
< - + 0 < &
conductei de 5 bar cu cea de 10 bar.
Art.227.-' & - ( : - e
& & & /77 =$

CAPITOLUL 4
* # ' ( ' 1 ", & '

Art.228.-(1) & : : & - &


0 ( & - & (
0
(2) ! 0 1 - 0 :
& -

54
& & 0
pentru transport.
(3) $ & 0
0 + & -
0 & - &
specifice.
Art.229.- : - & 0
( & : ( , - (
0
Art.230.- : +0 - 1 : (
0 , ( (
: + 0 - : +
& : - : + -
sau atestate confo & & 0
1 + : -
Art.231.-(1) 3 1 : & 0
(
(2) & < ( +
+ : + - 9
& +0 - : & (
: & + < 1 < -
parcul auxiliar.
Art.232.-! : : & - :
0 -
+ & & -
& ( 0
feroviare.
Art.233.-Aparatele de - : & - :
0 - (
+& - & & -
reglemen ( 0
' & ( ( (
marcate.
Art.234.-(1) & 0 : & oare sau
: 0 -
+ 0& - :

(2) & + + 0
: & :
0 - + 0&
pornirii din loc.
Art.235.-Sistemele de parascântei cu care sunt înzestrate vehiculele feroviare motoare
( & 0
Art.236.- - - 9 & ( &
în locuri special amenajate.
Art.237.-! & ( (
Art.238.-(1) ! 0 : & -
0 - espectiv a
: - :
-
55
(2) : ( 1
autorizat în acest scop.
(3) 8 1 : +
: : 0 (
0
: 1 + &
:
Art.239.-(1) + & - 0
: + ( : -
0 +0
! : + ( &
- & ( 0 &
(2) ! : ( 1
( & -
trecerea trenurilor.
Art.240.- 1 : : (
& 0 0 : -> 0
- nsporturilor.

56