Sunteți pe pagina 1din 21

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

Coordonatori:
Prof. Univ. Dr. Florica Badea
Asistent Univ. Catalina Radu Gherase

Student: Spulber Andreea Georgiana


Facultatea de Management Economic
Seria B, Grupa 150

1
CUPRINS
CAP.I. PREZENTAREA GENERALA A SC IMPEX ANICOM SRL
1.1.Date generale privind societatea
1.2. Obiectul de activitate al societatii
1.3. Structura organizatorică
1.4.Principalele fluxuri de activităti în cadrul societatii

CAP.II.ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARA A FIRMEI


2.1. Importanta folosirii analizei economico-financiare. Aspecte
teoretice
2.2. Analiza structurii patrimoniale
2.3. Gestiunea resurselor
2.4. Analiza echilibrului financiar
2.5. Indicatorii de eficienta si de rezultate

CAP. III .ANALIZA SWOT A FIRMEI

CAP. IV RECOMANDARI

2
CAP.I. PREZENTAREA GENERALA A SC IMPEX ANICOM SRL

1.1.Date generale privind societatea

SC ” Impex Anicom „ este o societate comercială cu raspundre limitata , cu sediul


social în orasul Brăila, judetul Brăila, Bulevardul Independentei, bloc B2 – parter. Codul unic
de înregistrare al societătii este RO 2265608 cu numărul de ordine în Registrul Oficiului
Comertului Braila J09 / 1146 / 1992.
Societatea a fost înfiintată în anul 1992 de catre Moraru Ana.
Societatea este organizată si înregistrată ca societatea comercială cu răspundere
limitată cu durată de functionare nelimitată si este reprezentata de o persoana juridica,cetatean
roman.
Capitalul social subscris si vărsat la data de 31-Decembrie-2008 este de 1.000 lei.
Capitalul este împărtit în 100 de părti sociale egale între ele si indivizibile. Prin urmare
valoarea unei părti sociale este de 10 lei.
Părtile sociale sunt detinute în totalitate de asociatul unic Moraru Ana. Asociatul unic
incaseaza in totalitate beneficiile si suporta in totalitate eventualele pierderi.
Societatea este condusă de către asociatul unic, Moraru Ana, aceasta având puteri
depline de administrare, reprezentare si angajare a societătii precum si gestionarea
patrimoniului social al firmei.
Societatea va putea angaja personal in baza unui contract de munca, cu respectarea
prevederilor Codului Muncii si a altor acte si prevederi legale referitoare la personal.
Societatea se va dizolva prin vointa asociatului unic ,in cazul imposibilitatii realizarii
obiectului de activitate, micsorarea capitalului social sub limita prevazuta de legea 31/1990
privind societatile comerciale ,faliment.

1.2. Obiectul de activitate al societatii

Obiectul principal de activitate îl reprezintă comertul cu amanuntul in magazine


nespecializate ,cu vanzare predominanta de produse alimentate, bauturi si tutun .

3
1.3. Structura organizatorică

Societatea îsi desfăsoară activitatea în orasul Brăila pe Bulevardul Independentei, bloc


B2 – parter unde societatea detine un spatiu comercial cu o suprafată de 114 mp. În această
locatie firma îsi desfăsoară activitatea de la data constituirii societătii (anul 1992). Initial
spatiul comercial a apartinut societătii SC Brailoc SA Brăila dar în anul 1999 a fost cumpărat
de către societatea în cauză. Până în anul 2004 societatea a mai detinut un spatiu comercial
închiriat în Piata Halelor – Brăila dar datorită vânzărilor sub nivelul asteptărilor firma a
renuntat la acest spatiu comercial.
Societatea are un număr de 7 angajati dintre care un angajat, Necula Mariana, pe
postul de gestionar cu responsabilitatea de a receptiona marfa care intră în magazin si
întocmirea notelor de receptie si constatare de diferente. În responsabilitătile gestionarului
intră si gestiunea cantitativă a mărfurilor precum si pregătirea documentelor pentru
contabilitate.
Restul de angajati desfăsoară activităti de aranjare a mărfurilor în rafturi, si vânzarea
către clienti a acesteia. Pentru activitatea de vanzare, programul de lucru pentru angajati
societatii este organizat în două schimburi a cate 8 ore fiecare schimb.

1.4.Principalele fluxuri de activităti în cadrul societatii

Mărfurile care se vând în magazin sunt aprovizionate de la furnizori cu care s-au


încheiat în prealabil contracte de furnizare. Furnizorii firmei sunt din România, cei mai
importanti fiind: „CocaCola HBC” România, „Frutti Fresh” pentru aprovizionarea cu băuturi
răcoritoare si ape minerale, „Marex” SA pentru aprovizionarea cu produse si preparate din
carne (salam, suncă presată, parizer), „Danone” si” Brailact”SA pentru produsele lactate
(lapte si produsele din lapte). Deasmenea firma achizitionează diferite mărfuri de la „Metro
Cash & Carry” Galati, aprovizionarea realizânduse cu mijloacele de transport proprii, prin
deplasarea administratorului la Metro Galati.
Facturile pe baza carora au fost achizitionate mărfurilor sunt transmise către gestionar,
iar pe baza lor, acesta întocmeste Notele de receptie si constatare de diferente, se stabilesc
adaosul comercial si pretul de vânzare cu amanuntul.
Marfurile la intrare sunt evaluate la cost de achizitie iar la iesire,se foloseste metoda
costului mediu ponderat la sfârsit de lună.
Plata furnizorilor se realizează în maxim 30 de zile de la emiterea facturii de către
acestia.
4
Termenul de plată al facturilor depinde de la furnizor la furnizor si de gama produselor ce se
comercializeaza. Achitarea facturilor emise de furnizori se realizeaza cu numerar sau cu
ordin de plata sau fila CEC, din contul bancar al societătii deschis la BCR Sucursala Movila
Miresii
Produsele sunt comercializate în spatiul comercial detinut pe Bulevardul
Independentei, bloc B2 – parter.
Produsele expuse in magazin sunt vândute catre clienti persoane fizice sau persoane
juridice. Pentru clientii persoane fizice, la cumpararea din magazin a produselor, li se
eliberează bon fiscal iar în cazul persoanelor juridice li se eliberează factură fiscală. Uneori, la
solicitarea clientilor persoane fizice li se pot elibera si acestora factură fiscală . Plata
produselor cumpărate se poate realiza numai prin numerar.

CAP. II ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARA A FIRMEI

2.1. Importanta folosirii analizei economico-financiare. Aspecte teoretice


Mediul economic in care isi desfasoara activitatea o firma este prin natura lui dinamic,
datorita actiunii factorului timp care poate produce mutatii semnificative in costul resurselor
cat si in calitatea acestora, dar si datorita influentei deciziilor agentilor economici intr-o
pemanenta stare de concurenta.
Dinamismul mediului economic al firmei ii impune acesteia permanent problema
adaptarii cat mai rapide la noile conditii, in parametrii de competitivitate. Pentru aceasta este
necesar ca managementul firmei sa cunoasca situatia actuala a firmei, sa identifice punctele
slabe si punctele forte ale acesteia. Analiza reprezinta prima etapa in stabilirea masurilor
necesare corectarii deficientelor si accentuarii laturilor pozitive ale activitatii firmei.
Trebuie avut in vedere ca procesul de analiza prezinta o complexitate ridicata,
deoarece sunt situatii in care acelasi efect poate fi generat de cauze diferite sau pot avea loc
combinatii de efecte care determina o rezultanta cu totul noua.
Analiza economico finaciara reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si
instrumente de tratare a informatiilor cu scopul diagnosticarii starii unei entitati economice , a
aprecierii nivelului calitativ al performantelor acesteia in contextul existentei unui mediu
concurential dinamic.
Diagnosticarea inseamna identificarea variabilelor cheie ale starii si dinamicii
fenomenelor , a interactiunii dintre acestea, cu scopul de a proiecta masuri de corectie a
influentelor negative asupra performantelor firmei si de amplificare a celo favorabile.

5
Instrumentul operational fundamental de analiza il reprezinta un sistem de indicatori
economico financiar( de rezultate, de eficienta, ai resurselor, ai consumului)
Pentru realizarea unei analize pertinente a firmei necesita cunoasterea situatiei
economico- financiare a acesteiea pe parcursul a cel putin 2 ani, pentru a compara rezultatele
si formularea unor concluzii si recomandari.
Informatiile necesare realizarii analizei au fost preluate din contul de profit si pierdere,
bilantul pe ani, si anexele la bilant.
In continuare se vor efectua mai multe analize pe baza datelor colectate din cadrul firmei.

2.2. Analiza structurii patrimoniale


Analiza structurii patrimoniale ale ca obiectiv stabilirea raporturilor dintre diferitele
elemente patrimoniale si evidentierea principalelor mutatii in situatia mijloacelor si surselor
generate de schimbarile interne si de interactiunea cu mediul economico-social .In acest
context se vor urmari aspecte ce privesc:
- caracterizarea generala a structurii patrimoniale;
- analiza ratelor de structura patrimoniala;

Nr. ACTIV PONDEREA 2008 PONDEREA 2009


Crt. IN IN
TOTAL TOTAL
1. Active 44,91% 290.650 52,53% 322.050
imobilizate
2. Active 55,09% 356.484 47,47% 290.949
circulante
3. Cheltuieli in 0% ___ 0% ___
avans
4. Diferente de 0% ___ 0% ___
conversie
5. TOTAL 100% 647.134 100% 612.999

Structura activelor prezinta o usoara crestere a activelor imobilizate in cei doi ani de
analiza , ceea ce semnifica faptul ca intreprinderea a efectuat anumite investitii . In cadrul
activelor circulante, se remarca o scadere semnificativa de la 55,09% la 47,47%. Avand in
vedere ponderea mare a activelor circulante in totalul activelor, scaderea lor pe parcursul celor
doi ani poate fi interpretata ca un efect pozitiv cu o evolutie buna a stocurilor si a creantelor
firmei.

6
PONDEREA PONDEREA
Nr. PASIV IN TOTAL 2008 IN TOTAL 2009
Crt.
1. Capital 64,51% 417.474 77,45% 474.771
permanent
2. Datorii pe 35,49% 229.660 22,55% 138.228
termen scurt
4. Diferente de ___ ___ ___ ___
conversie
5. TOTAL 100% 647.134 100% 612.999

Structura pasivului indica o pondere in scadere a datoriilor pe termen scurt de la


35,49% la 22,5%, ceea ce semnifica faptul ca datoriile au scazut simtitor fata de primul an de
analiza. Acest fapt este inregistrat ca fiind pozitiv si poate fi pus pe seama politicii financiare,
respectiv a eficientei deciziilor financiare.
Capitalul permanent inregistreaza o crestere de 12,94% fata de primul an de analiza.

ANALIZA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Nr. Crt. ACTIV PONDEREA 2008 PONDEREA 2009
IN TOTAL IN TOTAL
1. Imobilizari 0,99% 2.899 0,59% 1.927
necorporale
2. Imobilizari 98,91% 287.496 99,29% 319.768
corporale
3. Imobilizari 0,1% 255 0,12% 355
financiare
4. TOTAL 100% 290.650 100% 322.050

Structura activelor imobilizate dezvaluie o pondere majoritara a imobilzarilor


corporale de 98,91% in crestere pana la 99,29%, ceea ce semnifica faptul ca firma a realizat
investitii in achizitionarea de active fixe(echipamente, utilaje, instalatii).
Ponderile imobilizarilor necorporale(0,1%) si a imobilizarilor financiare( 0,99%) au o
valoare foarte mica, si inregistreaza o evolutie nesemnificativa ceea ce nu poate influenta
analiza realizata.

ANALIZA ACTIVELOR CIRCULANTE

7
Nr.Crt ACTIV PONDEREA 2008 PONDEREA 2009
. IN TOTAL IN TOTAL
1. Stocuri 90,32% 322.005 94,62% 275.296
2. Creante 8,2% 29.249 3,62% 10.547
3. Disponibilitati 1,46% 5.230 1,76% 5.106
banesti
4. TOTAL 100% 356.484 100% 290.949

In structura activelor circulante, ponderea cea mai importanta o au stocurile, in anul


200 acestea inregistrand o pondere de 90,32% fata de anul 2009 , de 94,62%. Deci, stocurile
prezinta o evolutie ascendenta de-a lungul perioadei analizate. Avand in vedere obiectul de
activitate al firmei acela de a comercializa produse, este normal ca stocurile sa reprezinte o
parte importanta a activelor circulante.
Se constata de asemenea o evolutie descrescatoare a creantelor pe parcursul a celor 2
ani analizati, de la 8,2% in 2008, la 3,62% ceea ce poate genera la nivelul intreprinderii efecte
pozitive.
Tot in cadrul activelor circulante se observa o crestere usoara a ponderii
disponibilitatilor banesti in total de la 1,46% in primul an, la 1,76% in al doilea an. Aceasta
situatie se datoreaza necesitatii firmei de a avea permanent stocuri care se intregesc prin
achizitionarea de marfuri de la furnizori
STRUCTURA ELEMENTELOR DE PASIV
Nr. Crt. PASIV PONDEREA 2008 PONDEREA 2009
IN TOTAL IN TOTAL
1. Capital social 0,15% 1.000 0,16% 1.000
2. Rezerve 0,03% 200 2,02% 12.404
3. Rezerve din 20,07% 129.905 19,2% 117.701
reevaluare
4. Capital 14,7% 95.104 31,87% 195.401
propriu
5. Datorii pe 49,81% 322.370 44,11% 270.370
termen lung
6. Datorii pe 15.24% 229.660 2,64% 138.228
termen scurt
7. TOTAL 100% 647.134 100% 612.999
PASIV

In structura elementelor de pasiv , capitalul social inregistreaza o evolutie constanta


avand in vedere faptul ca firma detine un asociat unic care aduce acelasi aport in fiecare an de
1000 lei.

8
De asemenea se inregistreaza o crestere nesemnificativa a rezervelor , acestea avand
valori de 0,03% in 2008, si de 2,02% in 2009.
Se poate observa ca firma nu detine o stabilitate fianciara destul de buna avand in
vedere ponderea destul de mica detinuta de capitalul propriu in primul an de analiza (14,7%),
in comparatie cu datoriile pe termen lung.
Acestea detin cea mai mare pondere in totalul pasivului, dar inregistreaza totusi o
evolutie descrescatoare astfel ca in anul 2008 au o valoare de 49,81%, iar in 2009 de 44,11%.
In cazul datoriilor pe termen scurt se constata efecte pozitive, avand in vedere ca nu
detin o pondere foarte mare in totalul pasivului si ca inregistreaza o scadere semnificativa de
la 15,24% in 2008, la 2,64% in 2009.

SITUATIA INDICATORILOR DE ECHILIBRU

NR.CRT. INDICATOR 2008 2009


1. Indicele de solvabilitate generala 2,81 4,43
2. Solvabilitatea patrimoniala 14,69% 31,87%
3. Rata globala de indatorare 85,3% 66,65%
4. Indicele de lichiditate generala 0,64 0,71
5. Indicele lichiditati activului 55,08% 47,46%
6. Indicele de finantare permanenta 1,44 1,47

,Unde:
- Indicele de solvabilitate generala= activ total/datorii pe termen scurt;
- Solvabilitatea patrimoniala= capital propriu/ total pasiv*100;
- Rata globala de indatorare = datorii totale/ total pasiv*100;
- Indicele de lichiditate generala = active circulante/ datorii totale;
- Indicele lichiditati activului = active circulante/ active total*100;
- Indicele de finantare permanenta = capitaluri permanente/ active imobilizate;

Indicatorii de tip solvabilitate, lichiditate, grad de indatorare reflecta o situatie statica,


punctuala a evolutiei firmei, fiin utili in special in gestiunea financiara pe termen scurt si mai
putin in diagnosticarea unei stari generale, a aprecierii unui trend, nefiind utili in
previzionarea pe termen lung si mediu a evolutiei societatii.
Indicele de solvabilitate generala inregistreaza valori supraunitare, indicand un aspect
pozitiv, ceea ce indica existenta unor active circulante mai mari decat datoriile si utilizarea
unei parti din capitalul permanent pentru finantarea exploatarii.

9
Solvabilitatea patrimoniala reprezinta gradul in care unitatile patrimoniale pot face
fata obligatiilor de plata. Ea este considerata buna cand rezultatul obtinut depaseste 30%,
indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului. Avand in vedere situatia analizata se
poate observa ca in anul 2008 societatea nu inregistreaza o valoare buna a acestui indicator de
14, 69%, dar evolueaza pozitiv in anul 2009 cand creste la 31,87%.
Rata globala de indatorare masoara procentajul, din totalitatea fondurilor, asigurat de
creditori. Creditorii prefera rate ale obligatiilor scazute, deoarece cu cat este mai scazuta rata
cu atat este mai mare protectia la pierderile creditorilor in cazul lichidarii. Deci in cazul de
fata nu se poate aprecia ca firma se afla intr-o situatie favorabil pentru ca indicatorul
inregistreaza o valoare de 85, 3% in 2008. Totusi se observa faptul ca acesta are o evolutie
descrescatoare, iar in 2009, valoarea ajungand la 66,65%.
Valoarea recomandata a indicelui de lichiditate generala este in jur de 2. In situatia
analizata, se observa ca acest indice inregistreaza in ambele perioade de timp analizate valori
subunitare, de aceea se poate concluziona ca efectele sunte nefavorabile oentru firma.
Indicele de finantare permanenta inregistreaza in ambele perioade analizate valori
supraunitare, respectiv 1,44 in 2008 si 1,47 in 2009, cee ce inseamna un fond de rulment
pozitiv.
2.3. Gestiunea resurselor
Utilizarea eficienta a resurselor constituie astazi un imperativ pentru atingerea unor
performante inalte cu cheltuieli cat mai reduse. Resursele umane si cele materiale se pot
transforma in avantaje concurentiale doar in conditiile in care sunt utilizate rational. In acest
sens, analiza pune in evindenta sub forma productivitatii si a unor rate de rotatie, eficienta
utilizarii resurselor.
Viteza de rotatie a capitalului pe seama cifrei de afaceri exprima timpii necesari
pentru reinnoirea activelor sa a datoriilor.
Viteza de rotatie a stocurilor are o putere informativa ridicata datorita formei sale de
exprimare care ofera posibilitati de comparare cu nivelele prevazute in programele
intreprinderii, nivelul din perioadele precedente, nivelul altor intreprinderi cu activitate
similara.
INDICATORI DE GESTIUNE A RESURSELOR
NR.CRT. INDICATOR Unitate de 2008 2009
masura
1. Productivitatea muncii Lei 269.395 352.164
2. Viteza de rotatie a Zile 43 40
capitalului
3. Viteza de rotatie a Zile 130 66

10
capitalului imobilizat
4. Viteza de rotatie a Zile 159 60
capitalului circulant
5. Viteza de rotatie a Zile 144 57
stocurilor

,unde :
- Productivitatea muncii = cifra de afacer/ numarul mediu de salariati;
- Viteza de rotatie a capitalului = capitaluri totale/ cifra de afaceri*360;
- Viteza de rotatie a capitalului imobilizat = active imobilizate/cifra de afaceri*360;
- Viteza de rotatie a capitalului circulant = active circulante/cifra de afaceri*360;
- Viteza de rotatie a stocurilor = stocuri/cifra de afaceri*360;
Productivitatea muncii, indicator de natura calitativa, a avut un trend general
crescator, in cei doi ani de analiza putandu-se afirma ca resursele umane au avut o influenta
favorabila asupra activitatii firmei.
Indicatorii care reflecata vitezele de rotatie nu inregistreaza valori mari pentru ca firma
analizata are ca obiect de activitate comercializarea de produse si nu producerea lor.
In ceea ce priveste viteza de rotatie a capitalului, aceasta inregistreaza un trend
descrescator in perioadele de timp analizate.

2.4. Analiza echilibrului financiar

Echilibrul financiar reflecta respectarea la nivelul societatii a principiilor de finantare


consacrate in literatura de specialitate.

Aprecierea echilibrului financiar se realizeaza prin intermediul indicatorilor de


echilibru : fond de rulment (FR), nevoie de fond de rulment (NFR) si trezoreria neta (TN).
Situatia netã calculatã ca diferentã între activul total si datoriile totale contractate dã o
primã evaluare (contabilã) a întreprinderii la data închiderii exercitiului. Aceastã ecuatie
fundamentalã a bilantului redã averea netã a actionarilor respectiv activul neangajat în datorii.
Situatie neta - 2008: total activ-datorii= 95.104 lei
- 2009: total activ- datorii= 204.401 lei
Situatia neta prezinta o crestere în timp, fapt ce semnificã o imbogatire a
intreprinderii (o crestere a capitalurilor proprii), aceasta situatie marcheaza atingerea

11
obiectivului major algestiunii financiare , si anume maximizarea valorii capitalurilor proprii, a
activului net finantat din aceste capitaluri.In toata perioada se observã o crestere a situatiei
nete acest lucru aratând o îmbogãtire a patrimoniului, fiind rezultatul unei gestiuni sãnãtoase a
firmei.

Pentru realizarea echilibrului financiar la nivelul întreprinderii, trebuie sã se respecte


principiul paritãtii maturitãtilor potrivit cãruia alocãrile permanente (imobilizari) trebuiesc
finantate pe seama surselor permanente (capitalurile proprii si imprumuturile pe termen lung)
datoritã rotatiei mai lente a acestora; alocãrile ciclice (activele circulante) se finanteazã pe
seama surselor temporare (datorii pe termen scurt).
Cu cât sursele permanente sunt mai mari decât necesitãtile permanente de alocare a
fondurilor bãnesti, cu atât întreprinderea dispune de o marjã de securitate, care o pune la
adãpost de evenimente neprevãzute.
Acest surplus de resurse permanente, degajat de ciclul de finantare al investitiilor,
poate fi rulat pentru reânnoirea stocurilor si creantelor. Aceastã utilizare potentialã a marcat si
denumirea lui, si anume aceea de fond de rulment. El este expresia echilibrului financiar pe
termen lung si a contributiei acestuia la realizarea echilibrului finantãrii pe termen scurt.
Fond de rulment = surse permanente - alocari permanente
Fond de rulment = Capital permanent - Imobilizari nete de amortizare
In continuare vom nota fondul de rulment cu FR.
FR 2008= 417.474-290.650= 126.824 lei
FR 2009= 474.771-322.050 =152.721 lei
La societatea analizată, pe întreaga perioadă de analiză s-au înregistrat valori pozitive
si un trend permanent crescător al fondului de rulment net, ceea ce înseamnă că sursele
permanente reusesc să finanteze integral alocările permanente, rămânând si un surplus pentru
finantarea nevoilor ciclice. Acest fapt se datorează cresterii continue într-un ritm superior pe
perioada de analiză a capitalului permanent fată de activele imobilizate. O astfel de evoluŃie
a fondului de rulment net îi asigură întreprinderii o marjă de securitate din ce în ce mai mare,
punând-o la adăpost de evenimente neprevăzute. Având în vedere si structura fondului de
rulment (fond de rulment propriu, fond de rulment străin) se observă că pe întreaga perioadă
analizată activele imobilizate sunt integral finantate pe seama capitalurilor proprii (aspect
favorabil) ceea ce arată faptul că societatea a putut utiliza o parte din capitalurile proprii
pentru finantarea unor investitii productive destinate înlocuirii sau cresterii imobilizărilor
corporale sau pentru reînnoirea stocurilor.
Necesarul de fond de rulment

12
Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezintã partea din activele circulante ce
trebuie finantate din surse stabile permanente.
Formula de calcul:
NFR= active circulante-pasive circulante
NFR 2008 = (322.005+29.249)-229.660=121.594 lei
NFR 2009 = (275.296+10.547)-138.228=147.615 lei
La societatea analizată, necesarul de fond de rulment a înregistrat valori pozitive si o
tendintă crescătoare pe întreaga perioadă de analiză, ceea ce înseamnă că societatea a
înregistrat în permanentă un excedent de nevoi temporare (active circulante) fată de resursele
temporare (datorii mai mici de un an). Printre cauzele acestei evolutii se înscriu cresterea
vânzărilor si politica de investitii care atrage nevoia de finanŃare a ciclului de exploatare
(pentru ultimii doi ani), aspecte pozitive.
Trezoreria neta (Tn) reprezintã diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de
fond de rulment.
Tn = FR- NFR
Tn 2008= 126.824-121.594=5.230
Tn 2009=152.721-147.615=5.106
Se observă o trezorerie pozitiva de-a lungul întregii perioade de analiză, această
evolutie fiind determinată de cresterea necesarului de fond de rulment in acelasi ritm cu cea a
fondului de rulment. O astfel de situatie evidentiază un echilibru financiar bun întrucât
nevoile generate de ciclul de exploatare pot fi finantate integral din resursele permanente.

2.5. Indicatorii de eficienta si de rezultate


Rezultatele intreprinderii se regasesc intr-o forma sintetizata in contul de profit si
pierdere. Acesta releva rezultatele obtinute de intreprindere pe cele trei categorii de activitate:
exploatare, financiara, si exceptionala.
Cunoasterea in suma absoluta a rezultatului exercitiului nu este suficienta pentru a
pune un diagnostic firmei, de aceea se apeleaza la o serie de indicatori care releva formarea
profitului.
Rentabilitatea si eficienta sunt trasaturile fundamentale ale economiei si autonomiei
financiare care angajeaza agentii economici pe calea realizarii unor profituri cat mai mari.
Eficienta economica este forma concreta cu sfera cea mai larga de actiune pe care o
imbraca rationalitatea in domeniul activitatii economice. Ea reprezinta o cerinta fudamentala
care se impune oricarei activitati economice si actiunii oricarui agent economic.

13
O forma a eficientei este si rentabilitatea activitatii economice. Aceasta se realizeaza
atunci cand respectiva activitate are capacitatea de a aduce profit.
Ratele de renatbilitate sunt constituite prin raportarea unui rezultat , fie la sursele
angajate, fie la fluxul de activitate care l-a generat. Varietatea indicatorilor implicati in calucl
face posibila determinarea unui numar, practic nelimitat de rate ale rentabilitatii. Esential
pentru analiza financiara este constituirea unui sistem de rate , care ,prin structura si continut
sa reprezinte un instrument de lucru util, operational si performant.
In continuare se vor aborda cele mai utilizate rate in practica:
- rata rentabilitatii comerciale;
- rata rentabilitatii economice;
- rata renatbilitatii financiare;
Rata rentabilitatii comerciale arata eficienta politicii comerciale (a procesului de
aprovizionare, stocare si desfacere) si mai ales a politicii preturilor.
Formula de calcul este:
Rc= RE/CA*100; sau Rc= Rex/CA* 100;
in care:
Rc – rata rentabilitatii comerciale;
RE – rezultatul exploatarii;
Rex – rezultatul exercitiului;
Pentru calcularea acestui indicator se vor folosi datele din tabelul urmator:

NR.CRT. INDICATOR 2008 2009 INDICI


1. Cifra de afaceri 808.186 1.760.820 2,178
2. Rezultatul din -16.338 130.996 -8,017
exploatare
3. Rata -2,02 7,439 ___
rentabilitatii
comerciale

Rata rentabilitatii comerciale calculata pe baza rezultatului exploatarii demonstreaza


capacitatea intreprinderii de a obtine profit dupa calculul tuturor costurilor de exploatare
(incluzand amortizarile si provizioanele), permitand remunerarea furnizorilor de capitaluri
angajate si participarea intreprinderii la repartizarea venitului national (pe seama impozitelor).
Scopul analizei este de a explica evolutia acestui indicator, de a-i stabili tendinta.
Cresterea ratei rentabilitatii comerciale aferente activitatii de exploatare din 2009 ( 7,439) fata

14
de anul 2008 (-2,02) reflecta o stare pozitiva si are loc atunci cand dinamica indicatorilor
absoluti ai rentabilitatii devanseaza dinamica cifrei de afaceri.
Rata rentabilitatii economice
Aceasta rata masoara eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate intregii
activitati a intreprinderii.
Capitalurile asupra carora se analizeaza profitabilitatea sunt cele angajate de
intreprindere in cadrul exercitiului.
Rentabilitatea economica a acestor capitaluri investite ne apare ca o rentabilitate
intrinseca ce nu tine seama de modalitatea de procurare a lor (proprii sau imprumutate). Este
deci independenta de politica de finantare promovata de intrepindere.
Formula de calcul este:
Re= Pb/kp*100;
Unde:
Re – rentabilitatea economica;
Pb – profitul brut;
Kp – capital permanent;
Analiza ratei de rentabilitate economica nu se poate face decat prin studierea evolutiei
in timp a indicatorilor si a componentelor acestora(rezultate, capitaluri), referitoare la aceeasi
intreprindere. De asemenea, rata rentabilitatii economice trebuie sa fie superioara ratei
inflatiei pentru ca intrprinderea sa-si poata mentine substanta economica.
Rata rentabilitatii economice trebuie sa remunereze capitalurile investite la nivelul
ratei minime de randament din economie(rata medie a dobanzii)si al riscului economic si
financiar pe care l-au asumat furnizorii de capitaluri(actionarii si creditorii intreprinderii).
Pentru calcul se vor folosi datele din tabelul urmator:
NR.CRT. INDICATOR 2008 2009 INDICI
1. Profit brut ___ 113.708
2. Capital 417.474 474.771 1,137
permanent
3. Rata ___ 23,95 ___
rentabilitatii
economice

Se constata o crestere a ratei rentabilitatii economice datorita faptului ca in 2009 se


inregistreaza profit de 113.708 lei in comparatie cu 2008, in cadrul caruia se inregistreaza
pierdere de 29,792 lei si datorita cresterii capitalului permanent cu 1,137%. Aceste lucru
denota eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate intregii activitati a intreprinderii.

15
Rata de rentabilitate financiara
Aceasta rata masoara randamentul capitalurilor proprii , deci al plasamentului
financiar pe care actionarii l-au facut prin cumpararea actiunilor intreprinderii . rentabilitatea
financiara remunereaza proprietarii intreprinderii prin acordarea dividentelor si prin cresterea
rezervelor, care in fapt, reprezinta o crestere a averilor proprietarilor.
Formula de calcul:
Rf = Pn/kpr*100;
Unde:
Rf – rata rentabilitatii financiare;
Pn – profit net;
Kpr – capitaluri proprii;
NR.CRT. INDICATOR 2008 2009 INDICI
1. Profit net - 29,792 100.297 ___
2. Capital propriu 95.104 195.401 2,05
3. Rata - 31, 32 51,32 ___
rentabilitatii
financiare
Se constata ca rata rentabilitatii financiare inregistreaza o evolutie crescatoare,
aceaasta semnificand eficienta plasarii capitalului cresterea se datoreaza modificarii
semnificative a rezultatului exercitiului financiar, astfel, in 2009 se inregistreaza profit de
100.297 lei.
Rezultatul financiar

Analiza rezultatului financiar se realizeaza pe baza evolutiei indicatorilor economico-


financiari prezentati in tabelul urmator:

Indicatori Unitate de masura Anul


2008 2009
Cifra de afaceri neta Lei 808.186 1.760.820
Numar mediu de Persoane 3 5
salariati
Productivitatea muncii Lei/Salariat 269.395 352.164
Fond de salarii Lei 27.621 37.837
Salariul mediu Lei/persoana 767,25 630,61
Mijloace fixe Lei 287.496 319.768
Active circulante Lei 356.484 290.949
Stocul total Lei 322.005 275.296
Venituri totale Lei 808.188 1.772.078

16
Cheltuieli totale Lei 837.980 1.658.370
Profit brut Lei ____ 113.708
Pierdere bruta Lei 29.792 ____
Profit net Lei ____ 100.297
Pierdere neta Lei 29.792 ____

Analizand datele din tabelul de mai sus se constata ca in 2008, firma inregistreaza
pierderi care pot fi puse pe seama cheltuielilor cu activele circulante, in special, acelea cu
aprovizionarea, depozitarea si intretinerea stocurilor.
In anul 2009 situatia se remediaza semnificativ, inregistrandu-se un profit de 100.297
lei. Acest efect poate fi pus pe seama cresterii productivitatii muncii avand in vedere crestera
numarului de salariati. De asemenea costurile cu activele circulante , implicit cu stocurile au
scazut cu 18,38%.
Veniturile totale au cresut si ele intr-un ritm mult mai rapid decat cel al cheltuielilor,
astfel favorizandu-se obtinerea rezultatului exercitiului financiar pozitiv.

CAP. III .ANALIZA SWOT A FIRMEI

Analiza SWOT este o metoda de analiza a mediului , a competitivitatii si a firmei. Prin


intermediul ei si (sau) al altor analize cum ar fi: analiza situatiei industriei si a atractivitatii
acesteia, analiza competitiei, autoanaliza firmei si a fortei ei competitive, managementul de
vârf al firmei poate anticipa schimbarile si elabora, implementa strategia optima pentru a
asigura prosperitatea firmei.
SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti „Strengthts” (Forte, Puncte
forte), „Weaknesses” (Slabiciuni, Puncte slabe), „Opportunities” (Oportunitati, Sanse) si
„Threats” (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar
urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei.
Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care aceasta
le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii
asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezinta activitati pe
care firma le realizeaza mai bine decât firmele concurente, sau resurse pe care le poseda si
care depasesc pe cele ale altor firme.
Din analiza realizata firmei SC Anicom SRL, reies urmatoarele puncte forte ale
acesteia:

17
- avand in vedere ca este o firma mica, cu un numar redus de angajati, viteza de reactie
decizionala la modificarile produse in mediul intern sau extern este mult mai mica
comparativ cu firmele concurente;
- imaginea firmei este foarte buna avand in vedere calitatea produselor;
- vechimea pe piata care i-a creat de-a lungul timpului clienti fideli;
- resursele financiare sunt momentan suficiente pentru activitatea pe care o desfasoara
firma, creditele sunt pe termene scurte, capitalul propriu avand o pondere mare in
total;
- structura activelor corespunde obiectului de activitate al societatii.

Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care ii determina un nivel de
performante inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezinta activitati pe care
firma nu le realizeaza la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are
nevoie dar nu le poseda.
Punctele slabe ale firmei analizate sunt urmatoarele:
- absenta unor resurse umane specializate;
- vulnerabilitatea la presiunile concurentei;
- lipsa competentei manageriale;
„Oportunitatile” reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru firma, altfel spus
sanse oferite de mediu, firmei, pentru a-si stabili o noua strategie sau a-si reconsidera strategia
existenta in scopul exploatarii profitabile a oportunitatilor aparute. „Oportunitati” exista
pentru fiecare firma si trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara
fructificarii lor sau pot fi create, indeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale
activitatilor de cercetare-dezvoltare, adica a unor inovari de anvergura care pot genera chiar
noi industrii sau domenii aditionale pentru productia si comercializarea de bunuri si servicii.
- cresterea rapida a pietei;
- existenta unei cereri constante si chiar in crestere pentru produsele comercializate;
- posibilitatea de extindere a activitatii in comercializarea de alte produse care ar putea
interesa piata;
- punctul de comercializare al firmei se alfa intr-o zona centrala, in apropiere de o
institutie de invatamant;
- manifestarea unei stari de stagnare sau regres la firmele concurente;
- aparitia unor furnizori noi pe piata cu oferte avantajoase;
„Amenintarile” sunt factori de mediu externi negativi pentru firma, cu alte cuvinte
situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea firmei

18
de a-si realiza integral obiectivele stabilite, determinând reducerea performantelor ei
economico-financiare. Ca si in cazul oportunitatilor, „amenintari” de diverse naturi si cauze
pândesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permitând firmei sa-si
reconsidere planurile strategice astfel incât sa le evite sau sa le minimalizeze impactul. Mai
mult, atunci când o amenintare iminenta este sesizata la timp, prin masuri adecvate ea poate fi
transformata in oportunitate.
- criza economica care reduce posibilitatea de a beneficia de un credit bancar;
- reducerea veniturilor clientilor;
- cresterea taxelor si impozitelor;
- puterea crescânda de negociere a furnizorilor si/sau a clientilor;

CAP. IV. CONCLUZII


In perioada de practica la firma SC Anicom SRL, am efectuat mai multe activitati printre
care:
- participarea la aprovizionarea cu marfa de la furnizorii principali respectiv Metro
Galati;
- receptia marfurilor in cadrul magazinului; aceasta se face prin intermediul noii
tehnolocii de care dispune firma si anume se scaneaza codul fiecarui produs nou
aprovizionat in parte iar acesta va intra automat in baza de date a magazinului
respectiv la casele de marcat;
- intocmirea de facturi de livrare; Firma a castigat la licitatie dreptul de a comercializa
produsele sale unor spitale si gradinite din apropiere cu care a si incheiat contracte;
- aranjarea produselor pe raftui pe catorgorii pentru a fi mai usor clinetilor sa gaseasca
ceea ce cauta(activitati de merchandeising);
- verificarea termenelor de garantie a produselor puse spre comercializare pentru
siguranta consumatorului si aranjarea produselor cu termen de garantie mai mic in
fata,iar a celor cu termen de garantie mai mare in spate pentru a se evita alertarea
acestora;

CAP. V RECOMANDARI

Avand in vedere analiza efectuata asupra aspectelor importante ale activitatii firmei SC
Anicom SRL si concluziile la care s-u ajuns, se pot formula o serie de recomandari de
imbunatatire. Se urmareste eliminarea punctelor slabe, exploatarea punctelor forte si
transformarea amenintarilor in oportunitati.

19
Pe baza concluziilor elaborate dupa fiecare analiza in parte, se evidentiaza punctele in
care firma ar avea nevoie de imbunatatiri.
Societatea SC. IMPEX ANICOM SRL este in momentul de fata un magazin in care se
comercializeaza o serie de produse de larg consum precum: produse alimentare,tutun,bauturi
racoritoare si alcoolice si altele.
Imbunatatirea si modernizarea spatiului, precum si a modului de comercializare pot
asigura satisfacerea mult mai buna a clientilor a caror preferinte sunt in continua schimbare.
Avand in vedere faptul ca in zona nu exista un astfel de supermarket care sa contina
produse diversificate, de la produse alimentare la articole vestimentare,de papetarie si alte
lucruri necesare persoanelor in viata de zi cu zi aceasta extindere ii va permite firmei sa detine
un avantaj concurential destul de ridicat.
Prin aceasta modernizare a magazinului vor putea fi satisfacute mai multe nevoi ale
clientilor prin diversitatea de produse si modul de comercializare foarte comod. Clientul isi
alege produsele pe care le doreste, le transporta cu ajutorul unui cos la casa de marcat unde
sunt scanate codurile de bare ale acestora si se obtine bonul fiscal. In acest mod actiunea se
desfasoara intr-un timp mai scurt, se reduc cozile.
Deasemenea modernizarea presupune si un anumit mod de aranjare a marfii pe rafturile
nou achizitionate care ajuta clientul sa vada mai bine ceea ce ii ofera magazinul si sa gaseasca
mai repede ceea ce are nevoie. Prin intermediul tehcnicilor promotionale, un angajat se ocupa
cu partea de merchandising, pentru a atrage clientii sa cumpere anumite produse.
In cazul in care exista anumite nelamuriri, clientii se pot adresa sefului de magazin care se
afla in permanenta la dispozitia lor si urmareste indeaproape activitatea celorlalti angajati.
O alta metoda de satisfacere a cererii ar putea fi realizarea unui alt punct de lucru in zona
cu acele produse care sunt solicitate de catre consumatori.
Din punctul de vedere al personalului, am observat faptul ca fluctuatia angajatilor este
foarte mare deoarece acestia nu se pot acomoda si integra usor intr-un mediu in care este
nevoie de o atentie sporita datorita numarului mare de produse comercializate. De asemenea
programul de lucru este destul de incarcat, stresul si oboseala pentru angajati fiind astfel
foarte mare. Pentru imbunatatirea acestui aspect, firma poate imbunatati sistemul de motivare
al angajatilor oferindu-le prime, bonusuri, un program cu mai multe schimburi si concedii de
odihna. Astfel vor mentine actualii angajatii, vor reduce cheltuielile cu selectia, recrutarea si
angajarea personalului.
O alta problema cu care se confrunta firma este viteza de rotatie a stocurilor destul de
mica. In acest fel produsele perisabile se pot altera, iar consturile cu depozitarea acestora,
intretinerea lor cresc. Pentru imbunatatire se pot face aprovizionarile cu marfuri de la

20
furnizori la intervale mai mici de timp, avdna in vedere faptul ca acesta se fac cu un vehicul
personal, distanta pana la furnizori este destul demica, deci nu implica costuri ridicate.
.

BIBLIOGRAFIE

1.” Analiza economico-financiara” , Aurel Isfanescu, Vasile Robu, Anca


Maria Hristea, Camelia Vasilescu, Editura Ase;
2. “Marketing”, Victor Manole, Mirela Stoian, Horia Dorobantiu, Editura
Ase;

21