HIBRIDIZAREA OA

GEOMETRIA MOLECULELOR

Geometria moleculelor
Stereochimia structura tridimensională, spaţială a moleculelor unghiuri dintre legături, distanţe interatomice
• Lungimile legăturilor {R} •Unghiuri de valenţă {α} • Unghiuri de torsiune {Φ}
ROH
H O

H

αOOH ROO αOOH
O

ROH φ

Geometria moleculelor Geometria ionilor poliatomici
Atomii centrali din molecule sau ioni poliatomici sunt adesea hibridizaţi – orbitalii atomici OA ai stratului de valenţă îşi modifică forma, energia şi orientarea spaţială în momentul implicării lor în legături covalente OAH molecula sau ionul poliatomic adoptă o anumită geometrie, dependentă de:
– numărul şi tipul de OA implicaţi de atomul central în legături – numărul e– din aceşti OA – numărul legăturilor formate de atomul central cu fiecare atom de care se leagă

HIBRIDIZAREA OA
• Geometria reală a moleculelor este uneori diferită de geometria prevăzută din configuraţiile electronice fundamentale ale atomilor implicaţi în legături covalente. • Unele E (perioada a 2-a) nu respectă regula octetului în speciile chimice:
– E deficitare în e– – BeCl2, BF3 ... – E “hipervalente” – PCl5, SF6 , IF7...

H

O H
95,84 pm

H

O

H

Geometrie tetraedrică ideală

Geometrie unghiulară

HIBRIDIZAREA OA
• Combinarea Liniară a Orbitalilor Atomici modificarea formei OA, a eneregiei şi distribuţiei lor spaţiale un număr de Orbitali Atomici Hibrizi = OAH egal cu nr. OA care s-au combinat, toţi echivalenţi d.p.d.v. al formei şi energiei – energie intermediară între energiile OA care s-au combinat • OAH – se ocupă cu e– – aceleaşi principii ca la OA puri – pot conţine 2 e– de legătură – pot conţine 1e– sau 2e– (dublet) neparticipant la legătură • Tipul de hibridizare al atomului central moleculei (ion poliatomic) geometria

• OAH – formează numai legături σ, niciodată legături π geometria speciei chimice e determinată numai de legăturile σ

HIBRIDIZAREA sp
Molecula BeCl2 există şi are geometrie liniară
0 4Be :

1s22s2

Energia OA

2p 2s

1s

Be în stare fundamentală pare “incapabil” de a forma legături

1e– din OA 2s este promovat în OA 2p HIBRIDIZAREA sp a Be în molecula de BeCl2 2p 2s 2p Energia OA 1s Energia OA Hibrid sp 1s 2 OA monoelectronici ai Be (1OA s + 1OA p) se hibridizează 2 OAH sp care vor forma 2 legături σ cu 2 atomi de Cl. σ cu 2 atomi de Cl e– necuplat al atomului de Cl 2 OAH ai Be . 2 OA p rămân nehibridizaţi (OA puri) şi vacanţi HIBRIDIZAREA sp a Be în BeCl2 1 OA s 1 OA p 2 OAH sp Reprezentarea de-a lungul axei de legătură a celor 2 OAH sp – unghi de 120º Be 2s2 2p ↑↓ 2 OAH sp ⇒ ↑ ↑ Cl 3s2 3p5 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ Be “apt” pentru formarea a 2 leg.

HIBRIDIZAREA sp2 a Be în BeCl2 0 4Be : 1s22s2 Be 2 legături σ Promovare 1e– din 2s 2p Hibridizare 1OAs + 3OAp Atom de Be în stare fundamentală Atom de Be în stare hibridizată 2 OAH sp echivalenţi. monoelectronici Atomul de 7N în stare fundamentală: 1s22s22p3 2p 2s HIBRIDIZAREA sp a N în molecula de N2 Atomul de N în stare hibridizată sp 2 OAH sp 2OA p puri Energia OA 1s Energia OA 1s 1OA s + 1OA p ai fiecărui atom de N se hibridizează 2 OAH sp. nehibridizaţi . rămân fiecărui atom de N câte 2 OA puri.

2 OA p de la fiecare atom de N rămân nehibridizaţi (OA puri) şi monoelectronici vor forma 2 legături π unghiul dintre axele celor 2 OAH sp. π . LEGĂTURA TRIPLĂ (1σ+2π) ÎN MOLECULA DE N2 Leg.2s2 HIBRIDIZAREA sp a N în molecula de N2 2p3 N sp sp p p N Fiecare atom de N formează 2 OAH sp: 1OAH are 1 pereche e– neparticipanţi şi 1 OAH formează 1 legătură σ cu celălalt atom de N. respectiv dintre cele 2 legături σ pe care aceştia îi formează este de 120º.

1 OA p rămâne nehibridizat şi vacant. perpendicular pe planul celor 3 OAH 1s 1s .HIBRIDIZAREA sp2 Molecula BF3 există şi are geometrie triunghiular planară B: 1s22s22p1 5 Energia OA 2p 2s B în stare fundamentală pare “capabil” de a forma o singură legătură prin OA 2p monoelectronic 1s HIBRIDIZAREA sp2 a B în molecula de BF3 5B: 1s22s22p1 1e– din OA 2s este promovat în OA 2p Energia OA Energia OA 2p 2s sp2 2p 3 OA monoelectronici (1OAs + 2OAp) se hibridizează 3 OAH sp2 care formează 3 legături σ cu 3 atomi de F.

nehibridizat. nehibridizat Atom de C în stare fundamentală 0 2 2 2 6C : 1s 2s 2p Atom de B în stare hibridizată 3 OAH sp2 B 3 legături σ Geometrie triunghiular plană OA 2p pur.HIBRIDIZAREA sp3 a B în BF3 Promovare 1e– din 2s 2p Hibridizare 1OAs + 2OAp 1 OA 2p pur. vacant este perpendicular pe planul celor 3 legături σ HIBRIDIZAREA sp2 a B în molecula de BF3 F σ Bσ σ F F Reprezentarea celor 3 OAH sp2 coplanari. cu unghi de 120º între axele lor .

HIBRIDIZAREA sp3 a C în molecula de CH4 x y 1 OA s + 3OA p se hibridizează 4 OAH sp3 z 109.5° 109. orientaţi tetraedric în spaţiu formează 4 legături σ.5° 4 OAH sp3 bilobari unghi de 109º5' .HIBRIDIZAREA sp3 Molecula CH4 există şi are geometrie tetraedrică 2 2 2 2 1 3 2 1 3 6C: 1s 2s 2p 6C: 1s 2s 2p 6C: 1s 2s 2p Energia OA 2p 2s stare fundamentală 2s 2p 4OA Hsp3 1e– din OA 2s este promovat în OA 2p 1s 1s Atomul C în stare fundamentală formează obişnuit 2 legături covalente. Prin promovarea 1 e– din OA 2s în OA 2p şi hibridizarea celor 4 OA monoelectronici rezultă 4 OAH sp3 echivalenţi ca formă şi energie.

15P stare fundamentală: 3s 3p 3d Excitarea atomului P cu promovarea 1 e– din OA 3s în OA 3d: Hibridizarea 1OA s + 3 OAp + 1 OA d 5 OAH sp3d 5 OAH sp3d 4 OA puri 3d vanţi .HIBRIDIZAREA sp3 a C în CH4 Promovare 1e– din 2s 2p Hibridizare 1OAs + 3OAp Atom de C în stare fundamentală 0 2 2 2 6C : 1s 2s 2p Atom de C în stare hibridizată 4 OAH sp3 echivalenţi. C monoelectronici 4 legături σ Geometrie tetraedrică HIBRIDIZAREA sp3d Molecula de PCl5 există şi are o geometrie de bipiramidă trigonală.

1 e– din OA 3s în OA 3d şi 1 e. 16S stare fundamentală: 1s22s22p63s23p4 3s 3p 3d Excitarea atomului S cu promovarea a 2 e–.HIBRIDIZAREA sp3d a P în PCl5 Atom de P în stare fundamentală 0 2 2 6 2 3 15P : 1s 2s 2p 3s 3p Atom de P în stare hibridizată 5 OAH sp3d Promovare 1e– din 3s 3d Hibridizare 1OAs + 3OAp 1OAd 1 OAH sp3d al P 1 OA p al Cl HIBRIDIZAREA sp3d2 Molecula SF6 există şi are geometrie octaedrică.din OA 3p în OA 3d: 6 OAH sp3d2 3 OA 3d puri Hibridizarea S: 1OA s + 3 OAp + 2 OA d 6 OAH sp3d2 .

Direcţiile spre vârfurile poliedrelor = direcţiile legăturilor realizate de atomul central A din moleculă cu atomii L. AL2 – liniară AL3 – triunghiulară .HIBRIDIZAREA sp3d2 a S în SF6 Atom de S în stare fundamentală 0 2 2 6 2 4 16S : 1s 2s 2p 3s 3p – din 3s 3d şi Promovare 2e 3s 3d 1OAs + 3OAp 1OAd 6 OAH Atom de S în stare hibridizată 6 OAH sp3d2 1 OAH sp3d2 al S 1 OA 2p al F Geometrie octaedrică Modelul Respingerii Perechilor de Electroni din Stratul de Valenţă (RPESV) Perechile de e– din stratul de valenţă al atomului A – suprafaţa unei sfere – la distanţe maxim posibile – unirea punctelor în care acestea se află poliedre regulate = geometria moleculei.

RPESV AL4 – tetraedrică AL5 – bipiramidă trigonală AL6 – octaedrică Cl Be Cl RPESV BF3 CH4 liniar trigonal planar tetraedric Bipiramidă trigonală octaedric PCl5 SF6 .

BX3-. BeX2. COCl2 A 120° .AL2 Geometrie liniară H. BO33-. sp N2. CO32-. H2C = CH2. N2O HC ≡ CH 180° A AL3 Geometrie triunghiular plană H. CO. CN–. CH2O. sp2 NO3-. CO2.

SiF4. CCl4. SO42-. sp3 CH4. PO43H H H H A AL5 • Geometrie bipiramidă triunghiulară • H. BF4-. sp3d – atomul de P în molecula de PCl5 Legături axiale Legături ecuatoriale . BH4-.AL4 Geometrie tetraedrică H. NH4+.

π . π Rămân 2OA puri formează 2 leg.AL6 Geometrie octaedrică H. sp3d2 – atomul de S în molecula de SF6 Carbon – stare fundamentală 2p px py pz Carbon – stare excitată 2s.p px py pz 2s 1s 4 OA fiecare cu 1 e4 OA 1 OA s + 3 OA p 1 OA s + 2 OA p 1 OA s + 1 OA p 1s 3 posibilităţi de combinare a celor 4OAH sp3 3OAHsp2 2OAHsp Toţi OA hibrizi Rămâne 1OA pur formează 1 leg.

Hibridizările sp3. sp2 şi sp ale atomului de C E 2p 2(sp3) 2(sp2) 2(sp) 2s Hibridizare sp3 / Carbon tetragonal 1OAs + 3OAp 2p 2s 1s 4OAH sp3 Geometrie tetraedrică unghiul dintre legături 109°28' H 1s sp3 sp3 H 1s sp3 1s sp3 1s H H .

1 leg.Hibridizare sp2 / Carbon trigonal 1OAs + 2OAp 2p 2s px py pz 3OAH sp2 1 OA p nehibridizat 1s Cei 3 OAH sp2 sunt coplanari 1 OA nehibridizat pt. 1 leg. π OA 2pz (în albastru şi roşu) perpendicular pe planul OAH cei 3 OAH sp2 pt. σ (gri) HIBRIDIZAREA sp2 a C HIBRIDIZARE .

Hibridizarea sp2 a C în molecula de C2H4 Legătura π Legătura σ 1 legătură pi (π) între cei 2 atomi de C prin OA pur nehibridizat densitate electronică maximă deasupra şi dedesuptul axei de legătură dintre cei 2 atomi de C. Hibridizarea sp2 a C în molecula de C2H4 . adică a legăturii σ.

1s 2s 2px 2py 2pz sp2 sp2 sp2 Hibridizare Promovare 1e din 2s în 2p 120o 120o Geometrie trigonal planară 2s + 2px + 2pz CH2O: Carbon 1s 2s 2px 2py 2pz sp2 sp2 sp2 Hibridizare 120o e– neparticipanţi 120o Geometrie trigonal planară CH2O: Oxigen 2s + 2px + 2pz 3OAH sp2 .

geometrie liniară Formarea unei legături triple impune 1OAs + 1OAp Atomul hibridizat formează cu cei 2 OAH sp 2 leg. iar cu cei 2 OA p puri formează 2 leg. 2OAH sp Rămân 2 OA p nehibridizaţi 2p 2s 1s sp sp sp sp p p p p HIBRIDIZAREA sp a C HIBRIDIZARE . π. σ.Hibridizare sp / dispoziţia liniară a atomilor care se leagă.

Hibridizarea sp a C în acetilenăC2H2 Hibridizarea sp C în molecula de CO2 Legături σ C–O legătură π legătură π .

1s 2s 2px 2py 2pz Promovare 1 e– din 2s în 2p sp sp Hibridizare Geometrie liniară 2s + 2px HCN: Carbon .

1s 2s 2px 2py 2pz sp sp Hibridizare Hibridizare 2s + 2px Geometrie liniară În molecula de HCN şi atomul de N este hibridizat sp. la fel ca atomul de C HIBRIDIZAREA sp3 cu 1 pereche e– neparticipanţi a N în molecula NH3 2s 2p N 1 pereche e– neparticipanţi 4OAH sp3 s+p+p+p Geometrie piramidă triunghiulară .

monoelectronici Atom de N în stare fundamentală Atom de N în stare hibridizată 4 OAH sp3 2 OAH monoelectronici 2 OAH 2 leg. OAH cu e– OAH neparticipanţi lianţi sp3 sp3 Configuraţia electronică a O 2p. 2 OAH sp3 sunt lianţi (Leg. cu OA 1s ai atom H) şi 2 OAH sp3 sunt ”non lianţi” conţinând 2 perechi de e. atomul de O e hibridizat sp3. O în H2O La fel ca atomul de C din CH4. σ monoelectronici 2 OAH cu 2 dublete e– neparticipante Atom de O în stare fundamentală Atom de O în stare hibridizată 4 OAH sp3 .Hibridizarea sp3 cu 2 per. e– nep. Din cei 4 OAH.neparticipanţi.s px py pz 1s s sp3 sp3 s HIBRIDIZAREA sp3: N în NH3 şi O în H2O 1 OAH cu 1 dublet e– neparticipant O 3 OAH monoelectronici 3 OAH σ 3 leg.

NH3 CH4 şi NH3 au 4 OAH sp3 orientaţi tetraedric.HIBRIDIZARE sp3 N0 OAH lianţi + N0 OAH non lianţi = 4 CH4 vs. OAH sp3 al N cu 1 pereche e– neparticipanţi ocupă o regiune mai mare în spaţiu repulsiile între e– mai mari unghiul dintre legături la NH3 mai mic decât la CH4 .

H2O NH3 H2O Repulsii puternice între OAH non lianţi 107.5° Repulsii între OAH non lianţi şi OAH lianţi 104.5° Efectul perechilor de e– neparticipanţi Repulsii între 4 OA lianţi > Repulsii între 3 OA lianţi Repulsii între 2 OA lianţi şi > şi 1 OA non liant 2 OA non lianţi .NH3 vs.

e– nep.Efectul perechilor de e– neparticipanţi O pereche de e– neparticipanţi ocupă în spaţiu un volum mai mare decât o pereche de e– de legătură repulsii mai puternice determinate de OAH Cu perechi de e– neparticipanţi apropierea în spaţiu a OAH de legătură Fără OAH non lianţi 1 OAH non liant 2 OAH non lianţi VSEPR Tip N0 legături atom central cu L N0 per. atom central E Aranjarea per. e– Geometria atom central moleculei AL4 AL3E 4 3 0 1 tetraedric tetraedric tetraedric piramidă trigonală AL2E2 2 2 tetraedric unghiular O H H .

atom central E Aranjarea per. e– nep. e– nep.VSEPR Tip N0 legături atom central cu L N0 per. e– Geometria atom central moleculei AL5 AL4E AB3E2 5 4 3 0 1 2 bipiramidă trigonală bipiramidă trigonală bipiramidă trigonală bipiramidă trigonală tetraedru distorsionat Forma T F F Cl F . atom central E Aranjarea per. e– Geometria moleculei atom central AL5 AL4E 5 4 0 1 bipiramidă trigonală bipiramidă trigonală bipiramidă trigonală tetraedru distorsionat VSEPR Tip N0 legături atom central cu L N0 per.

enep. eatom central Geometria moleculei AL5 AL4E AL3E2 AL2E3 5 4 3 2 0 1 2 3 bipiramidă trigonală bipiramidă trigonală bipiramidă trigonală bipiramidă trigonală tetraedru distorsionat Forma T liniară I I I bipiramidă trigonală VSEPR Tip N0 legături atom central cu L N0 per. atom central E Aranjarea per. enep. atom central E Aranjarea per. eatom central Geometria moleculei AL6 AL5E 6 5 0 1 octaedric octaedric octaedric Piramidă pătrată F F F Br F F .VSEPR Tip N0 legături atom central cu L N0 per.

eatom central Geometria moleculei AL6 AL5E AL4E2 6 5 4 0 1 2 octaedric octaedric octaedric octaedric Piramidă pătrată Plan pătrată F Xe F F F AL4E: SF4. atom central E Aranjarea per. XeO2F2 L+E=5 Hibridizare = sp3d cu 1 per e– nep. enep. Geometrie – tetraedru deformat H C H H H .VSEPR Tip N0 legături atom central cu L N0 per.

BrF3 formă T L+E=5 Hibridizare = sp3d cu 2 per. e– nep. Geometrie – formă T AL2E3: XeF2 H C H H H liniară L+E=5 Hibridizare = sp3d cu 3 per.AL3E2: ClF3. Geometrie – formă liniară H C H H H . e– nep.

Geometrie – octaedrică .AL2E3 I3– Geometrie liniară pentru anionul triiodură (I3)– Liniară liniară AL6: SeF6 e L+E=6 Hibridizare = sp3d2.

e– nep.AL5E: IF5. XeOF4. Geometrie – plan–pătrată . e– nep. ClOF4piramidă pătrată H C H H H L+E=6 Hibridizare = sp3d2 cu 2 per. Geometrie – piramidă pătrată AL4E2: XeF4 plan– pătrată H H H C H L+E=6 Hibridizare = sp3d2 cu 2 per.