Sunteți pe pagina 1din 3

CHIMIE ORGANICĂ

PROBA TEORETICA

1.
Cărţile care citează reacţiile din chimia organică după numele autorului cuprind şi
sinteza Neniţescu a indolului, care foloseşte drept reactivi p-benzochinona şi ester β-
aminocrotonic:
COOEt
O COOEt HO
+ CH3
O H2N CH3 N
H

Indolul este un sistem heterociclic aromatic având formula (A)

N
H

A
Propuneţi o metodă de sinteză pentru fiecare dintre reactanţii din sinteza Neniţescu a
indolului (chinona pornind de la benzen, iar esterul β-aminocotonic de la acetat de etil).
Care este poziţia în care are loc substituţia electrofilă la indol? Explicaţi!

2.
Formulaţi mecanismul reacţiei:

CH3
CH3
HCOOH
COOH
H2SO4
OH

Preparaţi alcoolul de la care s-a pornit, folosind ca materie primă ciclohexanona.

3.
a. Sintetizaţi cei trei izomeri acizi aminobenzensulfonici pornind de la câte un compus
aromatic.
b. Care dintre compuşii următori este aromatic?
1
a b c

O O

d e f

Pentru compuşii pe care îi consideraţi a fi aromatici, copiaţi structura pe foaia de concurs şi


trasaţi, cu o linie punctată, sistemul aromatic.

4.
a. Preparaţi compusul de mai jos, un intermediar pentru un medicament antiagregant
plachetar (împotriva formării cheagurilor de sânge):
F
Cl

b. Propuneţi o sinteză, pornind de la toluen a Acidului Acetrizoic [acid 3-acetilamino-


2,4,6-triiodobenzoic], produs folosit drept mediu de contrast în radiologie. (Nota: Iodurarea
nucleului benzenic se face folosind clorură de iod, ICl.)

5.
Nerolul (A) are formula de mai jos şi se găseşte în uleiuri eterice şi este utilizat în
parfumerie.
Ce izomer geometric este (A)? Cum se realizează transformarea de mai jos? Care
sunt intermediarii reacţiei?

OH
?
CH2OH

OH

6. a. Reacţia derivaţilor bromuraţi cu EtONa/EtOH conduce la doi produşi:


2
EtONa/EtOH
R-Br R-OEt + olefina
o
55 C

Care este tipul de reacţie prin care se formează cei 2 produşi? Cum variază raportul
olefină/eter pentru cele două grupuri de derivaţi bromuraţi de mai jos:

A: C2H5-Br, CH3CH2CH2-Br, CH3-CH-CH2-Br


CH3

B: C2H5-Br, CH3CHCH3, (CH3)3C-Br


Br

b. Preparaţi compusul de mai jos:

OH

O O

c. Completaţi structurile produşilor I şi II ai reacţiilor de oxidare:

1. OsO4
I
H CH3 2. H2O

H3C H 1. m-CPBA
II
2. H2O

mCPBA = acid m-cloroperbenzoic

7.
A venit iarna şi, din păcate, în curând ne paşte răceala şi tusea, aşa că trebuie să fim
pregătiţi. Pornind de la para-aminofenol (A) putem obţine două substanţe active cu care să ne
tratăm: paracetamol (B), cu acţiune antipiretică şi analgezică, cât şi ambroxol (C), cu
acţiune expectorantă. Structura celor 3 compuşi este:

OH OH OH

Br
NH2 NHCOCH3 NH

A B C H2N Br

Sintetizaţi A şi B. Obţineţi compusul C pornind de la A şi un alt compus aromatic X, care


trebuie, de asemenea, preparat.

SUCCES!