P. 1
DELINCVENTA JUVENILA SI REINTEGRAREA IN COMUNITATE

DELINCVENTA JUVENILA SI REINTEGRAREA IN COMUNITATE

|Views: 182|Likes:
Published by july joly

More info:

Published by: july joly on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2011

pdf

text

original

DELINCVENŢA JUVENILĂ ŞI REINTEGRAREA ÎN COMUNITATE Dr.

Maria Dorina PAŞCA

Argument
COPILUL reprezintă pentru orice popor, bunul său cel mai de preţ care, certificând valoarea culturală şi spirituală, înnobilează prin însăşi existenţa sa, generaţii după generaţii, strânse-n codici, norme şi reguli pentru ca EL, să cunoască în acelaşi timp şi demnitatea, respectul, dorinţa şi dreptul de a trăi, greşeala, împăcarea, bucuria, iubirea, certitudinea, teama şi tot ce-l face să se prezinte şi reprezinte ca simbol al întregului Univers. Pornind de la aceste deziderate, copilul trebuie privit ca FIINŢĂ şi nu ca un obiect ce poate fi manipulat la un moment dat sau care, pe scara seismelor sociale, depistează grava „avarie”a educaţiei sale, prin prisma delincvenţei şi a incoerenţei atitudinale a semenilor săi. În relaţia ce-o stabilim cu el, „primo non nocere”, îi acordăm toată încrederea, făcându-l ca încetul cu încetul să-şi descopere incertitudinile vârstei, să le depăşească, ajungând în timp la delimitările structurale de personalitate ce-l pot identifica prin manifestări comportamentale substituite uneori unei reale comunicări. Din aceste perspective, încărcate de profunde schimbări atât pe plan fizic cât şi psihic, preadolescentul şi/sau adolescentul , ajung să-şi definească identitatea şi prin „lumea” pe care şi-o crează sau duritatea unor secvenţe a căror actori sunt, involuntar sau nu, trăindu-le cu o intensitate maximă. În aceste situaţii, de multe ori „compatibilitatea” dintre El şi COMUNITATE, nu are acelaşi numitor comun. Atunci, reperele sale comportamentale, pot decodifica ceea ce la un moment dat duce la schimbarea statusului obişnuit, cu cel al privării de libertate, al minorului între 14-16 ani devenit prin proprioul discernământ, răspunzător penal de faptele sale. Aflat în centrul de reeducare şi/sau penitenciar, deţinutul minor ispăşeşte pedeapsa penală, dar rămâne cuprins în aria cognitiv-comportamentală, atât sub raportul secvenţei pedagogice cât şi psihologice, amândouă colaborând la realizarea reintegrării şi resocializării „părţii vătămate sufleteşti”. Existenţa unei alternative la pedeapsa penală , reprezintă un nou cod comportamental faţă de membrii săi. Ea are în acest moment sarcina de a socializa, integra şi nu marginaliza şi exclude. Tocmai în acest context, cercetarea noastră aduce probaţiunea ca alternativă viabilă a reintegrării infractorului minor în comunitate, determinând-o pe cea din urmă , să-şi aloce noi atribuţii în vederea redefinirii rolului social al membrului său ce nu depăşeşte încă vârsta celor ce au nevoie de ajutor, înţelegere şi acceptare, găsiţi doar pentru o clipă la o răscruce de drumuri. Strategia educaţională aplicată de noi, certifică importanţa acordării ŞANSEI minorului de a se reintegra în comunitate, determinând implementarea unui nou comportament atitudinal recuperator, vizând raportul constructiv şi nu distructiv ce implică acceptarea şi „de facto” , schimbarea mentalităţii membrilor acesteia. Numai aşa, minorul, supus pedepsei penale va găsi suportul moral cât şi social, de a depăşi „pragul dezvoltării sale bio-psiho-sociale” în raport cu actul de comunicare şi relaţionare cu comunitatea, în asemenea situaţii speciale create. Construcţia valorică a educaţiei rezidă în acest moment din „produsul social” pe care-l redă comunităţii atunci când anii celor mai frumoase vise sunt tulburaţi de incertitudini, izolare şi marginalizare, redându-i acestuia, încrederea, acceptarea, speranţa, dar mai ales ŞANSA de a putea merge mai departe. Cele de faţă pledează pentru această şansă, făcând din întregul demers psihopedagogic, o atitudine la început de drum , dând credit educaţional alternativei la pedeapsă, căci, el, COPILUL, trebuie să fie în CETATE, A CETĂŢII şi nu în afara ei.
87

Abordarea delincvenţei din varii aspecte (juridice. Protecţia minorilor privaţi de libertate (1990) cât şi aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie (2004).II-Identitatea minorului din perspectiva standardelor internaţionale şi a legislaţiei româneşti în vigoare. prefigurează elementele ce vor da contur definirii delincvenţei juvenile cât şi conturării unui profil de personalitate a infractorului minor. punându-se de fapt problema „măsurii” şi a economiei puterii punitive. concretizată în cazul nostru ca având începutul în: fuga de la domiciliu. Privită din perspectiva cercetării noastre. 88 . reliefând prin abordarea fiecărui capitol. ele manifestându-se prin extinderea puternică a sferei de nevoi şi aspiraţii individuale (grup) care nu-şi găsesc pe deplin satisfacţia. ca trecute fiind prin filtrul politicilor sociale şi a stării economice. în speţă. În acest context. Cap. ci restabilirea echilibrului obiectiv”. creând o discrepanţă în scopurile colective şi obiectivele individuale. luându-şi metaforic cântar. din punct de vedere: a)-juridic-comportamentul delincvent este definit prin prisma unor trăsături specifice . complexitatea fenomenului supus atenţiei cât şi sublinierea elementelor personale şi originale elaborate şi aplicate în vederea validării ipotezelor de la care s-a pornit. violului. Cap. copilul. ca factori catalizatori la un moment dat. de vinovăţie şi de încriminare.I-Delincvenţa juvenilă. Administrarea justiţiei pentru minori (1995). axioma „Importantă nu este vina. „magia” de a face bine şi a nu se mai întâmpla nimic din ceea ce poate fi rău. exemplul pierzându-şi de-a lungul istoriei vieţii şi pedepsei. ajungând a redefini atât implicarea cât şi pedeapsa. c)-psihologie-delincvenţa apare ca o necesitate de integrare a abordării normativelor juridice şi a dimensiunii sociake a delincventului. pe două secvenţe complementare în construcţia lor şi anume: a)-Abordări teoretice privind problematica studiată b)-Rezultatele investigaţiei întreprinse Vom continua prezentarea cercetării noastre. beneficiind de toate drepturile conform Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului (1990). având şi dând dovadă sau nu de discernamânt (minorul aflându-se între 14-16 ani). cu implicarea profundă a individualităţii individului delincvent şi nondelincvent. ca şi la fiecare dintre elementele sale. urmând a „face loc”furtului. realizarea profilului psihologic a infractorului minor (14-16 ani) a pornit de la instabilitatea emotiv-acţională şi inadaptarea socială. aspectul subiectiv. porneşte de la faptul că. În cazul cercetării noastre. el. Important este faptul că „trebuie să pedepsim exact atât cât să împiedicăm”. absenţe repetate şi îndelungate de la şcoală. implică pedeapsa prin prisma faptei şi-a făptaşului. adăugând Standardele internaţionale legate de prevenirea delincvenţei juvenile (1990). Astfel: Cap. maturizarea socială şi delincvenţa. reliefând totodată faptul că sentinţa justă trebuie să restabilească un echilibru între viaţă şi ispăşire.Teza de doctorat se structurează în prezentarea sa. având un caracter ilicit. clarificări conceptuale. tâlhăriei. tratează delincvenţa ca parte a devianţei. ajungând la tentativa de omor şi omor. trecând prin faza imaturităţii şi ajungând la momentul asumării responsabilităţii. Codul Penal şi Codul Familiei. b)-sociologic-vizează dezordinea socială ca stare de înadecvare a reţelei de statusuri şi roluri. coextensivă în întregul corp social. sociologice şi psihologice).III-Impactul privarii de libertate asupra minorului. este privit ca fiinţă şi nu obiect.pedeapsa penală este o funcţie generalizată. abandonul şcolar. în faţa unor fapte săvârşite.

Pentru a aplica metodologia adecvată. atunci identificăm surse comportamental-atitudinale. ci prin găsirea în comun a unor posibilităţi viabile de reintegrare. ipoteza generală (I. Ar fi necesare pentru „reacomodarea” din nou cu societatea. încrederea. schimbarea statusului social. Astfel. acţionându-se asupra sa prin: -secvenţa pedagogică (implementată prin procesul instructiv-educativ desfăşurat la nivel de şcoală) -secvenţa psihologică (îşi face prezenţa prin derularea de programe.) am înscris şi ipotezele specifice (I. atunci contribuim la scăderea controlată a riscului de recidivă a acestuia. Cap. care începe exact din momentul condamnării şi izolării sale de societate.V-Fundamentele conceptuale şi metodologice ale cercetării susţine probaţiunea ca alternativă la pedeapsa penală. surprinde în primul rând adolescentul doar prin manifestarea atipică a dezvoltării sale.S. atunci întregul demers logistic contribuie la pregătirea sa pentru integrarea în comunitate. necesitând la un moment dat.) a cercetării noastre porneşte de la premisa că.-Asistarea psihopedagogică a minorului aflat în stare de privare de libertate. privind noul său rol social.S. în starea de privare de libertate (centru de reeducare. neînţelegere şi neacceptare. stima şi imaginea de sine care. infractorul minor fiind cel care trebuie să se reintegreze.S. Un loc aparte l-am rezervat pregătirii psihopedagogice a deţinutului minor pentru liberare. comunitatea repunându-l în drepturile sale morale. având specificitatea sa creată de locaţia în care se află subiectul. Tot acum. -I. ar fi bine ca protejarea comunităţii faţă de deţinutul minor să nu se manifeste prin refuz. penitenciar) procesul instructiv-educativ continuă.S. contacte profesionale şi instituţionale. atât protecţia cât şi implementarea unor strategii psihosociale de reeducare şi reintegrare socială. activităţi în domeniul educaţional şi social. cu precădere a delincvenţilor minori. privat de libertate. profil psihologic. Cu toate acestea.G. e momentul în care.1= dacă derulăm programele specifice iniţiate pentru infractorul minor aflat în stare de privare de libertate. Punctul forte a reintegrării în acest compartiment custodial. terapii şi psihoterapii).) concretizate în jaloane ale derulării strategiilor educaţionale personalizate. şi reintegrarea ca reprezentând modalitatea în care accentul se pune pe includerea şi nu excluderea lui din societate. cunoaştere.IV. cu alte persoane. rolul său de actor fiind acela de minor infractor. dacă aplicăm strategii educaţionale personalizate privind reintegrarea infractorului minor asistat.G. cât şi cu alte relaţii ce trebuiesc menţinute cu lumea de afară. îl reprezintă contactul sporit cu familia. Ipotezele specifice (I. de instituirea acelor comunităţi terapeutice care vor facilita într-o asemenea contextualitate: conştiinţa. vom constata că prin actul de privare de libertate. Cap. restabilizează încetul cu încetul echilibrul psiho-social al minorului aflat în custodie. am pornit de la considerente ce definesc deţinutul ca fiind o persoană căruia tratamentul aplicat trebuie să-i încurajeze autorespectul şi să-i dezvolte simţul responsabilităţii aflat pe o perioadă de timp limitată.2= dacă operăm asupra infractorului minor asistat. resocializeze. 89 . marcând totodată etapele designului experimental conceput şi aplicat în acest caz. de recuperare a locului mai bun dacă se poate în comunitate. se aduce atingere valorii educative pe care o deţine subiectul. La validarea ipotezei generale (I.) le-am codificat pornind de la: -I. ce poate determina la un moment dat.Parcurgând „valoric” paşii unui deţinut. acordând un rol deosebit familiei cât şi comunităţii.

un loc special fiind acordat asistării psiho-sociale a subientului.S. ca alternativă educaţională la pedeapsa penală (încarcerarea). realizatori de programe educaţionale. obţinute de-a lungul cercetării.=I. atunci. 90 . atunci când comunitatea nu se implică în restabilirea rolului său social.S.-I. asupra căruia prin derularea logisticii educaţionale am realizat atât secvenţa pedagogică (status educaţional şi social) cât şi cea psihologică (relaţia cu familia. beneficiarul strategiilor educaţionale derulate cu ajutorul serviciilor de RSS şi a calităţii noastre.reintegrarea în comunitate-anii 2002-2004 cuprinzând un total de 267 de subiecţi. ce a cuprins: a)-intervenţie psihopedagogică asupra infractorului minor (14-16 ani) aflat în stare de privare de libertate. deloc uşoară a reintegrării infractorului minor în comunitate. dornic de schimbarea pe care o aşteaptă. strategia educaţională personalizată ca punct de referinţă în munca.3. 2 + I.3= dacă implicăm comunitatea prin serviciile de RSS. ca rezultantă a unicităţii subiectului. minorii între 14-16 ani proveniţi din centrul de reeducare (C. relaţia cu comunitatea alături de tehnicile psihoterapeutice specifice aplicate).R. prin serviciile de RSS îi pregăteşte pentru reîntoarcerea în comunitate. Eşantionarea infractorului (14-16 ani) am realizat-o: a)-multifazică = pentru programul de intervenţie psihopedagogică. recâştigându-şi astfel noul său rol social în cadrul comunităţii. după cum urmează: Total populaţie investigatăSubiecţi cuprinşi în derularea programului de intervenţie psihopedagogicăSubiecţi cuprinşi în derularea programelor de reintegrare în comunitate 267 217 50un accent deosebit punându-se pe interpretarea psihopedagogică a datelor.) rezultă ipoteza generală (I. pe baza deciziei hotărârii judecătoreşti. penitenciarul pentru tineri şi minori (PNT +T+M) şi penitenciar (PNT). strategii educaţionale personalizate) şi a cuprins acei clienţi asupra cărora sistemul de probaţiune. în actul de reintegrare a infractorului minor asistat. ca elemente teoretice necesare conturării designului experimental al cercetării noastre. deoarece din eşantionul de bază (deţinuţi minori între 14-18 ani) am compartimentat în subeşantioane. deoarece selecţia minorilor între 14-16 ani s-a efectuat în interiorul grupului de către operator (noi cei în cauză.) enunţată anterior şi care e generată de : I.G. pregătirea pentru liberare.S. Eşantionarii populaţiei investigate i-a urmat eşantionarea conţinutului.S. dar şi de a se reintegra fără probleme în aceeaşi comunitate la care aparţine de drept.1 + I. b)-pe cote = pentru programele de reintegrare (strategii educaţionale). conştientizăm necesitatea abordării probaţiunii. Derularea acestor programe măreşte şansa reuşitei reintegrării în comunitate a infractorului minor asistat. b)-reintegrarea în comunitate a infractorului minor asistat (14-16 ani). Este de menţionat şi faptul că cercetarea noastră cuprinzând atât eşantionarea după conţinut cât şi a grupului ţintă (populaţia investigată) s-a desfăşurat în perioada: a)-intervenţia psihopedagogică-anii 2002-2003 b). Din perspevtiva ipotezelor specifice (I. care din anumite perspective.). au două alternative:de a recidiva.G. schimbând totodată şi optica comunitarilor (cetăţenilor) asupra celui ce greşeşte şi trebuie să ispăşească prin pedeapsă. În această direcţie. infractorul minor între 14-16 ani aflat în stare de privare de libertate (detenţie) ne-am oprit asupra eşantionului format din acei minori între 14-16 ani. Decodificând populaţia aflată în studiu. strategia a cuprins atât domeniul educaţional cât şi cel social. şi de consilier de reintegrare socială şi supraveghere.S.

capacitatea de a menţine un echilibru dinamic între interesul personal şi cel al societăţii.domeniul educaţional (completarea studiilor şcolare la anumite nivele) b). De aceea. acordând unicitate demersului educaţional din perspectiva rolului său social reducere la valoarea minimă sau chiar totală. Se remarcă în acest sens strategia psihopedagogică personalizată aplicată pentru primul domeniu cât şi derularea programului menit a obţine un loc de muncă prin pregătirea profesională-„Şi eu pot să reuşesc”. aşa cum am dovedit-o de-a lungul cercetării noastre. ci. VII. dar şi în libertate. aduce în prim plan conceperea şi promovarea programului de intervenţie psihopedagogică „Împreună” asupra infractorului minor (14-16 ani) ca modalitate de a acorda cea de-a doua şansă privind reducerea vulnerabilităţii sociale şi psihologice a subiectului direct implicat. având ca element definitoriu. În contextul celor derulate prin logistica prezenttaă până în acest moment. structura personalităţii adolescentului. factorii psihosociali specifici acestui demers. a riscului de recidivă Este de menţionat în cadrul acestei secvenţe conceptuale. Cap.Intervenţia psihopedagogică asupra infractorului minor. Programul s-a derula în 10 unităţi privative de libertate cuprinzând un număr de 217 infractori minori. au fost derulate în penitenciar prin „Serviciul de reintegrare socială”. Validarea aplicării programului (care a cuprins şi un ghid practic de aplicare) a constat în reuşita schimbării modului de comunicare şi relaţionare cât şi a implementării elementelor de integrare socială şi resocializare. destul de precară şi în comntinuă căutare a locului său între valorile umane. un loc aparte revenind nevoilor şi aspiraţiilor personale.domeniul social (calificarea şi ocuparea profesională:-curs de calificare şi gasirea unui loc de muncă). modalităţile concrete de activitate cât şi strategiile educaţionale personalizate folosite atât la nivel carceral. câr şi proiectelor comunităţii ce-l au ca „actor principal” pe scena atât de labilă uneori a vieţii. în 91 . am ţinut cont de particularităţile de vârstă ale subiectului cât şi de implicarea comunităţii în realizarea morală a acestuia. axându-se atât pe implementarea secvenţei pedagogice cât şi a celei psihologice. modalităţile concrete de reintegrare a infractorului minor asistat. Astfel. minorul ajunge în timp a se raporta la maturitatea sa socială. Pentru a ajunge la rezultate. care a cuprins un număr de 33 de infractori minori asistaţi. programe educative personalizate privind reintegrarea infractorului minor asistat în comunitate. infractorul minor nu trebuie să aibă poziţia de exclus din societate. de inclus capabil să-şi găsească locul dar să şi imprime personalitatea sa noului rol social pe care comunitatea. protejând atât cât este posibil. Acestora li se adaugă intervenţia realizată prin RSS în comunitate pentru 17 subiecţi ce-au beneficiat de strategii personalizate vizând: a).Reintegrarea în comunitate a infractorului minor. se remarcă programul „De mine depinde totul”-privind reducerea şanselor de recidivă. materializate în nevoia de schimbare şi reducerea şanselor de recidivă. vizează acât conceptul de probaţiune şi rolul serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere (RSS). implementând în timp şi serviciile din sistemul probaţiunii ca alternativă la pedeapsă.Cap VI. au fost: programe educative legătura şi relaţionarea cu familia noul rol social perceput prin planul educaţional cât şi social personalizat realizarea în cadrul compartimentului educaţional a statusului său vizând şcolarizarea derularea secvenţei sociale prin implicarea directă a comunităţii (ca formator şi beneficiar) prezenţa elementului de cunoaştere personalizată. faptul că strategiile educaţionale personalizate. Învăţând a se cunoaşte şi apoi a evita conflictul cu comunitatea .

reintegrarea sa în comunitate. sporind astfel gradul de compatibilitate ulterioară cu cerinţele comunităţii cât şi a creşterii responsabilităţii educaţionale a acestuia faţă de membrul său aflat în stare de privare de libertate. în vederea reabilitării. reprezintă punctul de plecare în aplicarea logisticii instrumentată în vederea recunoaşterii probaţiunii cât şi a implicării sale în depăşirea momentelor de „criză ale vieţii” trăite de minorul între 14-16 ani. ceea ce crează noi modalităţi de abordare. cât şi de reper şi referinţă în pregătirea deţinutului pentru reintegrarea sa în comunitate. . iar „valoarea de timp şi în timp” este cea care dă credibilitate şi validitate noii alternative la pedeapsa penală. îl poate acorda cu toată încrederea de care este capabilă. resocializării şi reintegrării minorului aflat într-o situaţie specială dată. prin aportul direct şi personalizat al serviciilor de reintegrare socială şi supraveghere (RSS) din cadrul sistemului de probaţiune. CONCLUZII Întregul demers pedagogic iniţiat prin cercetarea noastră de faţă. privind reintegrarea sa în comunitate. este şi continuă să se raporteze la comunitatea căreia îi aparţine. . punctând în joc. Responsabilitatea pe care ne-am asumat-o în derularea unei asemenea cercetări. instrumentată ca element component al identităţii sale comunitare.intervenţia psihopedagogică asupra minorului.transformarea centrelor de încarcerare pentru minori şi tineri. Ce pot certifica toate acestea. Certitudinea validării ipotezelor este dată de reperele atitudinale atât la nivelul infractorului minori cât şi a comunităţii. răbdarea şi consecvenţa fiind „unităţile de măsură” alături de schimbarea mentalităţii comunităţii.chiar dacă minorul se află în stare de privare de libertate.menţinerea legăturii permanente cu familia infractorului minor. e imperios necesară cunoaşterea dezvoltării sale bio-psihosociale pentru a preîntâmpina noi manifestări a conduitelor şi comportamentelor de risc. şcoala rămâne punctul forte şi în continuare ca factor instructiv-educativ. în „comunităţi educaţional-terapeutice” cu multiple valenţe formativ-educative. interesele celor pe care îi apără. .folosirea de strategii educaţionale personalizate privind reintegrarea în comunitate. ceea ce reprezintă nota bene a întregului demers educaţional întreprins asupra infractorului minor. iar ipotezele validate. Pasul uriaş făcut în acceptarea de către comunitate a unei alternative la pedeapsa penală. certifică faptul că la această vârstă (14-16 ani). dând certitudinea reuşitei? Nu altceva decât 92 . având centrat întregul dispozitiv logistic pe minorul vulnerabil. . „matricea rolului său social” din perspectiva maturizării sociale. realizând de fapt. Munca nu a fost şi nu este deloc uşoară. Şi toate converg spre reuşită. . .cunoştinţă de cauză.scăderea substanţială a stării riscului de recidivă.identificarea şi realizarea noului rol social al infractorului minor în comunitate. prin schimbarea opticii educaţionale şi implicarea directă în actul de reintegrare a părţilor direct interesate. scopul cercetării noastre fiind atins. În contextualitatea celor menţionate anterior: . Cercetarea noastră reprezintă un început într-o secvenţă educaţional-formativă specială. a impus o temeinică cunoaştere a preadolescentului şi/sau adolescentului (14-16 ani) atât din perspectiva raportării sale la comunitate cât şi versus. a determinat găsirea şi aplicarea unei noi strategii educaţionale menite a facilita infractorului minor. ca răspuns al comenzii sociale realizată la nivelul subientului nostru. dar care.

Vreau să învăţ de la cei ce-mi arată.K. Lemeni.G.S=(1978)-Psihologia procesului educaţional-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Dragomirescu. N. să lăsăm aprecierea reuşitei şi finalităţii noastre.G..V. ca să nu mai disper” (S.Nica –Udangiu.Y.N.L=(1972)-Control of aggression.L=(1974)-Some determinants of impulsive aggression:the real of mediated associations with reinforcement of aggression. 111.Chombart de Lanwe.W=(1991)-Structura şi dezvoltarea personalităţii-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Angheluţă.I. Paris.Ferrari. Petrovai.L=(1998)-Psihologia şcolară-Editura Polirom-Iaşi Craig.Berkovitz.D=(1991)-Social psychology-Ally and Bacon-Boston USA 130.R=(1978)-The Psychology of Person Identification-London 122.III Univ.I=(2002)-Manualul consilierului de reintegrare socială şi supraveghere-Editura ThermisCraiova D’Zurila. Dar. În : P.Nica-Udangiu.26-29)Bucureşti Boudan.E. Vă rog să aveţi încredere şi grijă de mine. O să vorbesc frumos cu ei. tendinţe soluţii-în Revista de asistenţă socială nr.1. p.6/2002-(p.J=(1973)-Psychopatologie sociale de l’enfant inadapté-CNRS.2 Clifford.A.M=(1998)-Copilul instituţionalizat-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Durnescu.43-47). Am sămi ascult viitorii colegi de muncă.) Psichiatrie de l’enfant et de l’adolescent.R=(1971)-Problem solving and behavior modification-Journal of abnormal Psychology-USA.V=(1976)-Psihologia comportamentului deviant-Editura Ştiinţifică şi EnciclopedicăBucureşti Drăgan.A. 106.P=(2002)-Probaţiunea în sistemul judiciar românesc-în Revista de asistenţă socială-nr.D=(1992)-Educaţia noastră cea de toate zilele-Editura EurobisTimişoara Dumitrana.P.A.A.J.1/2002(p.T.Bucureşti Ceauşescu . Review of Child Development Research. aggression and the negative escape model-Psychological Bulletin. Elas R=(2002)-Studii comparative privind sistemele penitenciare europene privind sistemele penitenciare europene-în Revista administraţiei penitenciarelor din România-nr. prin contractul său personal.V. dă certitudine şi veridicitate ŞANSEI: „Vreau să mă schimb şi mă bucur că are cine să mă ajute.R.L=(1986)-Psihiatria preventivă-Edirura medicalăBucureşti Amza .T=(1997)-Conotaţii criminogene şi noi riscuri pentru ordinea publică-Editura Lumina LexBucureşti Băban. de care are nevoie în acele momente.I=(2002)-Încadrarea în muncă a tinerilor confruntaţi cu riscul marginalizării sociale-în Revista de asistenţă socială nr. Flamarion 121.72.Baron. 81 (p.Paris Davitz.-105-110)-Bucureşti Allport.T=(1993)-Psihologie judiciară-Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică-Bucureşti Brown.R.B. C.University of Wisconsin Madison Botbal.M. Mărgineanu.107-126 Durkhleim. consequenses and control.N=(2001)-Pedagogie judiciară-Editura Lumina Lex-Bucureşti Cosmovici. L=(1993)-Agression:its causes.D=(2001)-Consiliere educaţională-Cluj-Napoca Bălan.81-93)-Bucureşti Abraham. Iacob.Epelbaum (cood.2/2002-(p.R=(1997)-Tratat de sociologie-Editura Humanitas-Bucureşti Bocoş. Petroman. Bibliografie : Abraham P =(2002)-Delincvenţa juvenilă în România:stare de fapt. Psychological Review.E=(1938)-L’educaţion morale-Paris.A. Ştiu că pot să mă îndrept şi să muncesc.-16 ani).R=(1989)-Tratat de sociologie-Paris Boudon. Of Chicag Press Berkowitz. Galdfrid. vol. M=(1993)-Protection judiciare et sociale de l’enfance.A=(1984)-Consultation an Aid to Successful Social Word-London Berkowitz. USA Cindrea. Mih.receptarea de către subiect a mesajului strategiei educaţionale aplicate şi acceptarea ajutorului de către infractorul minor asistat.1/2002-(p. Byrne. Bull.L=(1964)-Frustration-aggression hypothesis-Psyhological Buletin.St.M=(2003)-Teoria şi practica cercetării pedagogice-Editura Casa Cărţii de Ştiinţă-Cluj-Napoca Bieury.Ball. Mc Graw Hill Inc.J. New York. Deneve. să aparţină beneficiarului (infractorul minor asistat) care .165-176) Berkowitz.M=(1992)-Temperature.A=(1996)-Manual de psihologie generală-Editura Antet-Bucureşti Bogdan.Felix Alcan 93 .

Case.J=(1998)-Psihologia comunităţii-Editura Oscar Print-Bucureşti Pascu.2/2002-(p.D. M=(1979)-Previziune şi control în procesul didactic-Editura Dacia-Cluj-Napoca Ionescu.Fl=(2001)-Psihologia penitenciară-Editura Oscar Print-Bucureşti Gheorghe. New York Kwaraceus.Paris.I=(1996)-Cercetarea pedagogică-Tg.R.W=(1988)-The Moral Child:Nurturing Children’n Natural Moral Growth.Fl.CIACO Henggeler.W=(1989)-Delinquency in Adolescence.G=(2000)-Delincvenţa juvenilă şi justiţia în România în perioada de tranziţie-Bucureşti Gheorghe.M=(2003)-Transformarea centrului de reeducare din instituţie centrată pe custodie.34-49)-Bucureşti Henggeler. Ed. Radu.C=(1981)-Psihologia relaţiilor morale interpersonale-Editura Scrisul românesc-Craiova Mitrofan.J=(1981)-Judecata morală a copilului-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Păunescu.M=(1997)-A supraveghea şi a pedepsi-Editura Humanitas-Bucureşti Geisller. nr. Annales de Vaucresson Lemay.St=(2001)-Prevenirea infracţiunilor în Swansen-în Revista de securitate comunitară-anul 1. New York. Paris Lelord.M=(1986)-Family Factors as Corelates and Predictors of Juvenile Conduct Problems and Delinquency-Chicago.E=(1997)-Psihologia copilului-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Groza.N=(1988)-Aptitudinea pedagogică-Editura Academiei-Bucureşti Mitrofan. A=(2001)-Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Molan.Andre.M.E=(1977)-Mijloace de educaţie-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Giles.R=(edit. Verza.W=(1989)-Deliquency in adolescence.C=(1984)-Coordonatele metodologice ale recuperării minorului inadaptat-Editura Didactică şi Pedagogică –Bucureşti Pitulescu.-Mureş Nicola. Preda. London Ionescu.PUF Lopez.. în comunitate educaţional-terapeutică-în Revista de criminologie (pag.Z=(1992)-Psychologie et education des jeunes deliquenth-Louvain la Neuve Diffussion Unic.T=(1992)-Psihologia judiciară-Editura Şansa-Bucureşti Moisin.P.s. Univ.3-(p. Sage Publication Inc. Puşcaş.=(1998)-Cum să ne purtăm cu personalităţile dificile-EdituraTrei-Bucureşti Le Blanc.Holdevici. Mazila. probleme de monde moderne. John Wiley and Sons Haines.I=(1999)-Gândirea pozitivă-Editura Ştiinţifică şi tehnică-Bucureşti Holdevici.Zrenghea.I=(1995)-Agresivitatea umană-Editura Trei-Bucureşti Faber.I.I.3/2001-(p.Chr.D=(2003)-Intervenţia psihopedagogică asupra infractorului minor aflat în stare de privare de libertate-în Revista administraţiei penitenciarelor din România-nr.D=(1994)-La délinquance juvenile juvenile comne alternative a la represion.W=(1964)-La délinquance juvénile.V=(1963)-Premisele reeducării şi reintegrării sociale a tinerilor deţinuţi-în Psihologia educaţiei şi dezvoltării-Editura Academiei-Bucureşti Orford. nr.N. Zlate.PUF Loeber. Mera.Damon.N.63-67)-Bucureşti Paşca. Iftenie.Fr.P=(1999)-Aspecte de psihiatrie clinică şi socială a copilului şi adolescentului-Editura Generis-Cluj-Napoca Golu.M. Universite de Geneve 94 .-Mureş Petcu.12-17)-Bucureşti Nicola.Park Sage 114. Stouthamer-Loeber.X.N.13-17)-Bucureşti Ghiran.Eilb-Eibersfeldt.V=(2002)-Accesul la educaţie şi egalitatea şanselor-în Revista de asistenţă socială-nr.4/2001-(p.E=(2002)-Comunicarea eficientă cu copiii-Editura Curtea veche-Bucureşti Foucault.V.M.3/2003(p.13-18)-Bucureşti Paşca.A.109.A=(2002)-Justiţia Restaurativă-în Revista de Ştiinţă Penitenciară nr. Press Matei.Fl=(1998)-Dinamica penitenciară-Editura Oscar Print-Bucureşti Gheorghe.M=(1977)-La délinquance a l’adolescence.K.M.J=(1979)-Mesures de prevension de la delinquance juvenile-Naţions Unites.Jasinski.M=(1961)-Les groups de jeunes inadamptés.59-61)-Bucureşti Paşca.Butoi.I=(1990)-Elemente de psihoteratie-Editura all-Bucureşti Hayez.I=(1992)-Pedagogie-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Nicola.M=(1999)-Delincvenţa .repere psihosociale.I=(2003)-Tratat de pedagogie şcolară-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Olaru.Fl=(2003)-Fenomenologia penitenciară-Editura Oscar Print-Bucureşti Gheorghe.(1987)-Experienţa didactică şi creativitate-Editura Dacia-Cluj-Napoca 113.I=(1995)-Delincvenţa juvenilă-Editura Ministrerului de Interne-Bucureşti Pingeot. Free Press 123.G=(2000)-Administrarea justiţiei în comunitate-Editura Export-Bucureşti Gilles.S.6/2002(p.D=(2004)-Povestea terapeutică-Editura Ardealul-Tg.Drăgan.V.R=(2001)-Serviciile de probaţiune în ţările în curs de aderare la Uniunea Europeană-în Revista de securitate comunitară anul1.Cluj-Napoca Piajet.I=(2002)-Relaţia deţinut-familie şi abordarea ei în cadrul programului socio-educativ-în Revista administraţiei penitenciarelor din România-nr.UNESCO. Newbury.25-32)-Bucureşti Gialombardo.M.1972)-Juvenile Delinquency.M=(1959)-Manuel de psychologie juridique-Paris.Editura Dacia. Abode of Readings 2 nd.

p.19.6/2002-(p.M=(2001)-The Handbook of Vitim Offender Mediation-USA Wirec.J.E-Punishment. New York Ranschburg.S=(1997)-Asistenţa socială a minorului cu comportament deviant-Editura Argonaut-Cluj-Napoca Poledna. W. Grusec.V=(1981)-Profilaxia delincvenţei şi reintegrarea socială-Editura Ştiinţifică şi EnciclopedicăBucureşti Prună.I.S=(2001)-Probaţiunea în România-Presa Universitară Clujeană-Cluj-Napoca Poledna.L.E=(2002)-Consideraţii depre probaţiune-în Revista de asistenţă socială nr.S=(1999)-Devianţă.S=(2002)-Modalităţi de intervenţie psihosocială în activitatea de probaţiune-Presa Universitară Clujeană-Cluj-Napoca Poledna.E=(1981)-Psihologia vârstelor-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Şoitu.L=(1999)-Psihosociologie judiciară-Editura Lumina Lex-Bucureşti Popescu.R=(1994)-Psihologia comportamentului deviant-Editura Universităţii-Bucureşti Staicu.C=(2002)-Repere pentru acţiune în educaţie-Editura Oscar Print-Bucureşti Powak.G.S=(2002)-Activităţi socio-educative şi psihoterapeutice adresate minorilor din Penitenciarul Rahova-în Revista de asistenţă socială nr.S=(2003)-Dezvoltări dizarmonice de personalitate în copilărie şi adolescenţă – Editura Paralela 45-Piteşti Preda.E=(2002)-Delincvenţa juvenilă-în Revista administraţiei penitenciarelor din România nr.2/2002 (p. USA 95 .E=(1997)-Psihopedagogie specială-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Umbreit. anul 39-(p.C.R=(1994)-Infracţionalitatea între pedeapsă şi alternativă-în Studia UBB nr.S=(2002)-Justiţia pentru minori-în Revista de asistenţă socială nr.J=(1979)-Frică.Vrăşmaş.A=(1978)-Educaţie şi terapie-Editura Didactică şi Pedagogică-Bucureşti Sharpe.1-2. Poledna. San Francisco.E=(2001)-Consiliere familială-Institutul European-Bucureşti Turnianu.R. Implica-tions and Theory ConstableLondon Rosenhan. agresivitate-Editura didactică şi pedagogică-Bucureşti Radu.1/2002 (p.Păun.Ghe=(1999)-Psihopedagogia dezvoltării şcolarilor cu handicap-Editura Didactică şi PedagogicăBucureşti Rădulescu.R=(1994)-Psihologia comportamentului deviant-Editura Universitaţii-Bucureşti Rogeus.C.R.H=(2002)-Prevenirea şi combaterea marginalizării sociale ţelul comun pentru toate ţărilor Europei-în Revista de asistenţă socială nr. USA Recklers.R=(1992)-Client Centred Therapy.93-99)-Bucureşti Wirec.M.O.239-253-USA Şchiopu.S=(1973)-Behavior Therapy With Delinquents-USA Solomon.C=(2001)-Autoevaluarea şi evaluarea didactică-Presa Universitară Clujeană-Cluj-Napoca Sen.134-142)-Cluj-Napoca Poledna.Verza.Rivages Răşcanu.S.Poledna.U.L=(1973)-On being sane in insane places-în Science.C.T=(1994)-Psihologie juridică-Editura Fundaţia”Chemarea”-Iaşi Puşcaş.74-78)-Bucureşti Walters.2/2002 (p.4/2002 (p.V.-23-29)-Bucureşti Rassial.L=(1964)-Punishment –în American Psychologist p.S=(1998)-Justiţia Restaurativă-O viziune pentru vindecare şi transformare-USA Stănişor.33-42) Stănilor. Tancău.R=(2002)-Instituţia probaţiunii în România-în Revista de asistenţă socială nr.250-258. Its Current Practice. Banciu. Brezeanu.C=(1995)-Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori-Editura Continent XXI-Bucureşti Turuianu. Smith.1/2002 (p.A=(2002)-Ghid de consiliere vocaţională-Editura Oscar Print-Bucureşti Verza.95-101)Bucureşti Stănişor. J-L=(1990)-L’adolescent et l’psychanalyste.M.V=(1998)-Delincvenţa juvenilă-Presa Universitară Clujeană-Cluj-Napoca Preda. supărare.C=(1995)-Răspunderea juridică pentru faptele penale săvârşite de minori-Editura Continent XXI-Bucureşti Ţuţuianu.E=(2003)-Delincvenţa juvenilă-Editura Oscar Print-Bucureşti Stănoiu. Lăpădat.E.T=(1981)-Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului-Editura Didactică şi PedagogicăBucureşti Răşcanu.T=(1994)-Tranziţia şi criminalitatea-Editura Oscar Print-Bucureşti Stăvărache. J.Paris.92-94)Bucureşti Stănoiu. Drăgan.M=(1973)-Juvenile delinquency-Mc Graw-Hill.G=(2002)-Vizita de studiu efectuată în Spania-în Revista administraţiei penitenciarelor din România-nr.S=(2000)-Actori sociali în situaţii şi interacţiuni violente-Presa Universitară Clujeană-ClujNapoca Popa.179.C=(2002)-Ghid de psihoterapie pentru reducerea conflictelor-Editura Oscar Print-Bucureşti Stumphauser. criminalitate şi patologie socială-Editura Lumina Lex-Bucureşti Rudica.Dianu. Brumă.D=(1990)-Introducere în sociologia delincvenţei juvenile-Editura MedicalăBucureşti Rădulescu.4/2002 (p.S.D.9-14) Stan.P.

concepte cheie ale politicilor sociale-în Revista de asistenţă socială nr.Zamfir. E=(2002)-Direcţii ale reformei sistemului de protecţie pentru copii şi familie-în Revista de asistenţă socială nr.6/2002 (p. România în contextul european-Editura AlternativeBucureşti Zehr.3/2001-Bucureşti ***=2001-Revista de securitate comunitară-anul 1-nr.29-51)-Bucureşti Zamfir.1.497-2 iunie 2004 96 .3/2002-Bucureşti ***=2004-Monitorul Oficial-anul 172 (XVI)-nr.C=(2002)-Excluziunea şi incluziunea socială. Zamfir.5-99)-Bucureşti Zamfir E.272002 (p.2.2/2001-Bucureşti ***=2002-Revista de asistenţă socială-nr.H=(1990)-Changing Lenses-USA ***=1990-Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului ***=1990-Principiile Naţiunilor Unite pentru prevenţia delincvenţei juvenile-Principiile de la Riyadh ***=1989-Standardul de reguli minime ale Naţiunilor Unite –administrarea justiţiei pentru minoriRegulile de la Beijing ***=1990-Regulile Naţiunilor Unite pentru protecţia minorilor privaţi de libertate ***=2002-Raportul României privind „Politicile de protecţie a copilului în situaţii de risc”-UNICEF ***=1992-Codul penal şi Codul de procedură penală-Editura Cutuma-Bucureşti ***=1970-Codul familiei-INDEX şi colecţia legislativă-Bucureşti ***=2002-Curriculum Naţional-programe şcolare pentru învăţământul preuniversitar-MEC ***=1998-Sisteme de programe socio-educative pentru resocializarea persoanelor aflate în custodieMinisterul Justiţiei-DGP ***=1998-A pune reguli în acţiune ***=1998-Manday’s therapeutic community-Handbook-USA ***Larousse-1997-Dicţionar de psihiatrie-Editura Univers enciclopedic-Bucureşti ***=2002-Alege să trăieşti în libertate-mapa CRED-UE-Centul Român pentru Educaţie şi DezvoltareBucureşti ***=2001-Revista de securitate comunitară-anul 1-nr.C=(1995)-Politici sociale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->