P. 1
CAILE DE ATAC

CAILE DE ATAC

|Views: 2,135|Likes:
Published by Adrian Vladu

More info:

Published by: Adrian Vladu on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

CAILE DE ATAC Notiune

:
 sunt mijloace procesuale prin intermediul carora

-

partea interesata poate solicita examinarea legalitatii si temeiniciei hotararii judecatoresti si remedierea eventualelor erori savarsite. Existenta cailor de atac constituie pentru parti o garantie a respectarii drepturilor fundamentale si o garantie pentru calitatea actiunii de justitie. Dreptul la folosirea cailor de atac este un drept constitutional - articolul 128 din Constitutie prevede acest principiu in sensul ca impotriva hotararilor judecatoresti partile si Ministerul Public pot exercita caile de atac. Nu este un drept absolut si nu creaza posibilitati pentru exercitarea tuturor cailor de atac, unele pot fi suprimate. Exemplu: in unele cazuri este suprimata calea apelului, partea avand posibilitatea sa faca recurs. Codul de procedura civila prevede o sigura calea de atac => apelul si prevede 5 cai extraordinare de atac: 1. recursul; 2. revizuirea; 3. recursul in anulare; 4. recursul in interesul legii; 5. contestatia in anulare; Clasificarea cailor de atac
1.

In raport de conditiile de exercizare, distingem: a. Cai de atac ordinare => pot fi exercitate de oricare dintre parti fara sa existe vreo limitare in privinta motivelor care pot fi invocate (apelul); b. Cai de atac extraordinare =>pot fi exercitate numai in conditii si pentru motivele expres prevazute de lege (recursul, recursul in anulare);

2.

In functie de instanta competenta sa solutioneze calea de atac, distingem: a. Cai de atac reformare => se solutioneaza de o instanta superioara celei care a pronuntat hotararea atacata ( recursul, apelul, recursul in anulare); b. Cai de atac retractare =>sunt acele cai de atac care se solutioneaza de instanta care a pronuntat hotararea atacata (contestatia in anumare, revizuirea); Norme de competenta cu caracter imperativ!!!! - Competenta generala - Competenta teritoriala exclusiva - Competenta materiala articolul 159

3. In raport de intinderea competentei instantei chemata sa se pronunte: a. Cai de atac devolutive => provoaca o noua judecata in fond si permit instantei care solutioneaza calea de atac reexaminarea cauzei in intregul ei fara restrictii in ceea ce priveste administrarea probelor (apelul); b. Cai de atac nedevolutive => permit realizarea unui control limitat asupra hotararii atacate (recursul);

2.

3.

In functie de faptul daca partile au sau nu dreptul de a exercita direct calea de atac a. Cai de atac comune => pot fi exercitate direct de partile din proces precum si de procuror; b. Cai de atac speciale => pot fi exercitate numai de un subiect determinat in mod expres de lege (recursul in anulare poate fi exercitat numai de procurorul general al Parchetului de pe langa C.S.J.); In raport de efectele care le produc caile de atac acestea pot fi clasificate in:

B. Reguli comune privind caile de atac A. comunicare sau pronuntare .Mentiunile gresite in hotarare in legatura cu termenul de apel sau recurs nu poate fi repusa in termen. . uneori recursul este suspensiv .in anumite cazuri . Legalitatea cailor de atac .intotdeauna atentie la termenul de apel. Cai de atac nesuspensive de executare => nu influenteaza in nici un fel posibilitatea punerii in executare a hotararii atacabte in afara de cazurile expres prevazute de lege (recursul. contestatia in anulare. Atentie: . b. revizuirea).Acest principiu inseamna ca impotriva hotararii judecatoresti pot fi exercitate numai caile de atac prevazute de lege si numai in conditiile stabilite. recurs. recursul in anulare.Termenul curge de la comunicare daca partile nu au fost citate si de la pronuntare daca partile au fost citate. Mentiunile gresite trecute in dispozitivul hotararii nici nu creaza in favoarea partii dreptul la o cale de atac neprevazuta de lege dar nici nu-i poate rapi dreptul la o cale de atac prevazuta de o dispozitie legala => Aceasta constatare este valabila nu numai in ce priveste existenta sau inexistenta unei cai legale de atac dar si cu privire la durata termenului unei cai de atac si momentul in care incepe sa curga.de cand curge termenul. calea de atac indicata. Ierarhia cailor de atac . Cai de atac suspensife de executare => impiedica executarea hotararii atacate pana la solutionarea acestei cai de atac (apelul).a.de exemplu demolarea unui imobil. .

Nu poate fi exercitat recursul impotriva unei hotarari care putea fi atacata cu apel.care poate fi exercitata impotriva deciziei directiei generale a finantelor publice pronuntata in baza OU nr. In aceasta privinta nu prezinta relevanta faptul ca in al doilea apel sau recurs s-ar invoca alte motive decat in prima cerere solutionata.nu este prevazuta intr-un text general dar aplicabilitatea lui poate fi dedusa din celelalte principii si institutii de drept procesual civil.in materie contraventionala. partea interesata va avea . Caile de atac trebuie exercitate intr-o anumita ordine. Unicitatea dreptului de a exercita o cale de atac . In prezent exista doar un singur text care prevede acest principiu in mod expres . Intrebare pentru examen: Limitele efectului devolutiv al apelului !!!!! C.De regula nu poate fi exercita o cale extraordinara de atac atata timp cat este deschisa o cale ordinara de atac. Prin exercitarea acestor cai de atac pot fi atacate hotarari judecatoresti pronuntate in anumite materii: . .civ privind solutionarea apelului.296 C.contestatia . pot fi exercitate de mai multe ori cu conditia sa se invoce alte motive decat cele existente la data primei cereri.cererea de reexaminare . D. Ordinea exercitarii cailor de atac poate fi dedusa din prevederile legale in materie. in afara recursului.pr. . . Caile extraordinare de atac.o parte nu poate folosi decat o singura data o cale de atac. Caile de atac prevazute de legi speciale In afara de caile prevazute de dreptul comun nai sunt si alte cai de atac prevazute de dispozitii speciale. 13/2001 In cazurile in care o astfel de cale de atac este solutionata de alt organ decat o instanta judecatoreasca. Neagravarea situatiei partii in propria cale de atac - non reformatio in pejus .principiu aplicabil tuturor cailor de atac. Apelul sau recursul pot fi exercitate numai o singura data.plangerea inpotriva hotararilor unor organe cu activitate jurisdictionala care nu fac parte din sistemul instantei judecatoresti.

. Instantele superioare au competenta: .L 118 => Lege speciala privind dr. APELUL Reglementare: => articolul 282 . indiferent daca sunt sau nu organe cu activitate jurisdictionala. . . .dreptul potrivit principiului constitutional privind accesul liber la justitie sa supuna solutia adoptata verificari unei instante judecatoresti. celor condamnati politic.hotararile date in prima instanta de judecatorie care sunt supuse apelului la tribunal.298 Codul de procedura civila.de aanula. Controlul judiciar si controlul judecatoresc Controlul judiciar => este dreptul si obligatia instantelor judecatoresti superioare de a verifica in conditiile si cu procedura stabilita de lege. Controlul judecatoresc => se face in general de catre judecatorie consta in dreptul si obligatia instantei de a verifica in cazurile si conditiile si cu procedura stabilita de lege.de a schimba. . legalitatea si temeinicia hotararilor pronuntate de instantele judecatoresti inferioare lor.de a casa aceasta hotarare care sunt gresite sau de a le confirma pe cele care sunt legale si temeinice.de amodifica. de reformare. legalitatea si temeinicia (in unele cazuri numai legalitatea) unor acte care emana de la organe ce nu fac parte din sistemul judiciar. Obiectul apelului  il constituie hotararile susceptibile de a fi atacate cu aceasta cale de atac . devolutiva si suspensiva de executare.hotararea data in prima instanta de catre tribunal sunt supuse apelului la Curtea de Apel.  este cale de atac comuna. ordinara. D.

ci numai recurs!!!! 4. 3. cererile referitoare la inregistrarile in registru de stare civila. legea prevede numai calea de atac al recursului. actiunile posesorii. dar impotriva acestora apelul poate fi exercitat numai odata cu fondul cauzei. nu avem apel. Suprimarea cai de atac este prevazuta in diferite dispozitii si cu formulari diferite si anume: 1.nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti prin care se solutioneaza plangerile privitoare hotararile autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si a altor organe cu astfel de activitate daca legea nu prevede altfel. legea prevede ca hotararile primei instante nu sunt supuse apelului. Daca este definitiva si irevocabila hotararea nu avem nici apel. Pot forma obiectul apelului si incheierile premergatoare. luarea masurilor asiguratorii si alte cazuri prevazute de lege. de exemplu: • cererile introduse pe cale principala privind pensia de intretinere. . in unele cazuri legea prevede ca hotararea primei instante se da fara drept de apel . obligatia de plata a unei sume de bani sau de predare a unui bun mobil in valoare de 200 mil. nici recurs!!!! SUBIECTII APELULUI 1. Partile din proces .articolul 247 privitor la renuntarea dreptului pretins).articolul 282 alin. 2. Daca este definitiva. cand legea prevede ca hotararea primei instante este definitiva.Sunt si unele situatii cand printr-o dispozitie legala speciala imperativa calea de atac a apelului este suprimata. In aceasta regula generala exista unele exceptii: incheierea prin care a fost intrerupt cursul judecatii .lei inclusiv.

Hotararea judecatoreasca produce efecte numai in privinta persoanelor care au participat in calitate de parti in procesul in care a fost pronuntata acea hotarare. apelul declarat de o parte careia i s-a admis in intregime cererile formulate este lipsit de interes. Pot exercita calea de atac a apelului si persoanele si organele care au dreptul de a formula o actiune civila in baza unor dispozitii exprese ale legii pentru apararea drepturilor altor persoane daca cererea de chemae in judecata a fost introdusa de ele. In cazul coparticiparii procesuale prin declararea apelului. apelul intervenientului accesoriu este neavenit. Tertelor persoana care nu au participat in proces nu le este opozabila hotararea pronuntata tocmai de aceea numai partile care sau judecat in fata primei instante au dreptul de a exercita calea de atac a apelului in afara de unele situatii expres prevazute. Daca reprezentantul este avocat si acesta a asistat partea la proces in fata primei instante el poate chiar fara mandat sa declare apel dar pentru a putea sustine apelul trebuie sa aiba o noua imputernicire avocatiala. Oricare dintre parti poate ataca hotararea pronuntata dar este evident ca trebuie sa justifice un interes pentru folosirea acestei cai de atac. tinand seama de principiul independentei procesuale a coparticipantilor. intrucat in lipsa interesului apelul ar fi inadmisibil. Partea poate exercita calea de atac a apelului personal sau prin reprezentant conventional. cu toate acestea in cazul in care exista o obligatie comuna care creaza partilor aceeasi situatie juridica. Astfel. Efectele apelului facut de 1 vor fi extinse si asupra celorlalti care nu au facut apel sau a carora a fost respins fara a fi cercetat in fond. Prin urmare. Tertii care au intervenit in proces din proprie initiativa sau au fost introdusi din initiativa uneia din parti dobandesc calitatea de parti si astfel ele au dreptul de a ataca hotararea pronuntata. Procurorul . Este evident ca apelul poate fi exercitat si de catre succesorii in drepturi a partilor din proces. Se impune precizarea in ceea ce priveste tertul care intervine in proces in interesul uneia din parti poate folosi calea de atac a apelului numai daca si partea in favoarea careia a intervenit declara apel. 2. pot fi aparate numai interesele proprii ale apelantului.

Apelul poate fi exercitat de procuror impotriva oricarei hotarari chiar daca nu a participat in fata primei instante la judecarea cauzei.pot folosi calea de atac a apelului in baza articolul 274 creditorii chirografari in numele debitorului lor in afara situatiei in care cauza in care s-a pronuntat hotararea are caracter strict personal. Exemplu: un proprietar care nu a fost chemat in judecata la partajul bunurilor succesorale. isi are temeiul in articolul 130 din Constitutie care prevede rolul Ministerului Public in apararea intereselor generale ale societatii. 3. Partea care a facut cerere de apelare la apel in conditiile articolul 293. nu a fost citat. Persoanele care nu au avut calitatea de parte in fata primei instante Regula: .5 Codul de procedura civila. In aceast aceasta privinta nu prezinta relevanta daca este un litigiu in care participa in calitate de parte un minor. Instanta competenta pentru solutionarea apelului . 2931 Cod procedura civila Termenul pentru declararea unui astfel de apel curge de la comunicarea apelului principal si expresa la prima zi de infatisare. In unele situatii de exceptie li se recunoaste si acestor persoane dreptul de a exercita apelul si anume: . persoane puse sub interdictie sau disparute sau daca este o alta cauza in care nu figureaza asemenea persoane.Dreptul de a exercita calea de atac a apelului este recunoscut procurorului prin articolul 45 alin.orice persoana interesata poate declara apel chiar daca nu a fost citata la solutionarea cererii impotriva incheierii pronuntate in cazul procedurii necontencioase.dreptul de a apela hotararea este recunoscut si dobanditorului cu titlu particular a unui drept sau bun ce formeaza dreptul litigiului dar numai daca transmisiunea a avut loc dupa pronuntarea hotararii primei instante si inainte de expirarea termenului de apel.nu au dreptul la exercitarea cai de atac a apelului chiar daca justifica un interes. . . Posibilitatea acordata procurorului de a supune procedurii instantei de apel orice hotarare impotriva careia se poate folosi aceasta cale de atac.

2. cu comunicarea hotararii partii respective in vederea exercitarii apelului . .  Curtea Suprema de Justitie . el are dreptul sa i se comunice hotararea pronuntata si astfel termenul de apel incepe sa curga de la comunicarea hotararii. Exista exceptii de la regula ca termenul incepe sa curga de la comunicarea hotararii: pentru procuror => termenul incepe sa curga de la data pronuntarii hotararii: . in ceea ce priveste momentul inceperii curgerii termenului de apel cu comunicarea hotararii partii care a facut o astfel de cerere. Exista derogari. Aceasta dispozitie constituie dreptul comun in materia apelului.nu are competenta in solutionarea caii de atac a apelului. depunerea cererii de apel inainte de comunicarea este echivalenta.daca el a participat la judecata sau a pornit el actiunea si a avut calitatea de parte in proces.  TERMENUL DE APEL Durata este de 15 zile de la comunicarea hotararii daca legea nu prevede altfel. depunerea unei cererii prin care o parte cere comunicarea hotararii partii potrivnice este echivalenta. legea prevede 3 cazuri de echipolenta (echipolenta = echivalenta): 1. atat in ceea ce priveste punctul de pornire. comunicarea hatararii facuta odata cu somatia de executare este echivalenta. in ceea ce priveste momentul inceperi curgerii termenului de apel cu comunicarea hotararii pentru partea respectiva . 3.3 -. 2 -.Tribunalul pentru apelul declarat impotriva hotararilor de la Judecatorii in prima instanta. cat si cu durata acestuia: • in ceea ce priveste MOMENTUL cand incepe sa curga.articolul 284 alin. 1.  Curtea de Apel pentru solutionarea apelurilor declarate impotriva hotararilor pronuntate de Tribunale in prima instanta. in ceea ce priveste momentul inceperii curgerii termenului de apel.articolul 284 alin.

de la data acestei comunicari incepe sa curga un nou termen de apel. cazuri expres prevazute de lege: Moartea partii care are interes sa faca apel In acest caz. • in ceea ce priveste DURATA => ea este de 15 zile. Daca sunt si mostenitori incapabili. pe numele mostenirii. curatorul sau administratorul provizoriu. in materia procedurii necontencioase => termenul incepe sa curga de la pronuntare pentru cei care au fost de fata si de la comunicare pentru cei care au lipsit. se face o singura comunicare a hotararii la cel din urma domiciliu al partii. Moartea mandatarului caruia i s-a facut comunicarea Se va face o noua comunicare partii respective la domiciliul ei. mostenitori cu capacitate de exercitiu restransa ori disparuti precum si in cazul mostenirii vacante. termenul de apel va curge din ziua in care se va numi tutorele.Distinctie: Daca porneste actiunea => partea principala Daca participa la actiune => partea alaturata Parte principala Parte alaturata civil. dar prin dispozitii legale principale sunt prevazute si alte termene. 3. Nu se va arata numele si calitatea fiecarui mostenitor. Termenul curge din nou de la data acestei comunicari. Pierderea termenului de apel printr-o . Articolul 45 se refera la calitatea procurorului in procesul Codul de procedura civila 2. 2. Exemplu: divort => termenul de apel este 30 zile. INTRERUPEREA TERMENULUI DE APEL 1.

este o obligatie nu o facultate !!!! 2. .daca apelantul locuieste in strainatate. cont bancar.aratarea hotararii care se ataca . . 5. 4. . SANCTIUNEA nerespectarii termenului de apel este DECADEREA.momentul ramanerii definitive a hotararii atacate cu apel este momentul expirarii termenului de apel si nu data respingerii apelului ca tardiv !!! CONTINUTUL CERERII DE APEL Articolul 287 alin. codul fiscal.imprejurare mai presus de vointa partii => va incepe sa curga un nou termen de 15 zile in care partea va trebui sa declare apelul si sa ceara repunerea in termen aratand motivele impiedicarii.dovezile indicate in sustinerile apelului . sediul. 1 Codul de procedura civila Elementele cererii: 1. .Pentru persoane juridice: denumirea. va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul . 3.instanta din oficiu  Apelul introdus dupa termen va fi respins ca fiind tardiv. .partea interesata .semnatura. numarul de inmatriculare in registrul comertului. intrucat este un termen imperativ si absolut !!! Exceptia de tardivitate poate fi invocata de: .procuror .Numele.motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul . domiciliul sau resedinta partilor .

sub sanctiunea nulitatii.chiar daca imediat dupa inregistrarea cererii de apel la instanta a carei hotarare este atacata.ea se depune in atatea exemplare cati intimati sunt + 1 exemplar pentru instanta. Cerintele privind aratarea hotararii care se ataca precum si 3. Suspendarea executarii hotararii primei instante impotriva careia s-a exercitat calea de atac.5 => sunt prevazute sub sanctiunea decaderii.Unele din aceste cerinte sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii (2). singura competenta de a lua act de renuntare la apel.daca cererea a fost depusa in termenul prevazut de lege. Investirea instantei de apel care se produce in momentul depunerii cererii de apel: . Apelul trebuie motivat pana la cel tarziu prima zi de infatisare!!!! DEPUNEREA CERERII DE APEL Legea prevede in mod expres ca ea se depune la instanta a carei hotarare este atacata. efectul suspendarii executarii. Efectul devolutiv al apelului . 4 pot fi indeplinite pana cel mai tarziu la prima zi de infatisare.3 . 2.instanta la care s-a depus cererea va verifica implinirea termenului de apel pentru toate partile din dosar si va anexa la acest dosar toate dovezile de comunicare a hotararii si toate cererile de apel formulate in cauza si va inainta dosarul instantei de apel. iar 5 lipsa semnaturii in conditiile articolul 133 alin.vechia reglementara. 3. .exista o exceptie => cererea de apel va fi inaintata instantei de apel fara a se astepta implinirea termenului de apel pentru toate partile. atunci cand s-a cerut suspendarea hotararii primei instante. a apelului: . . . dureaza pana la data solutionarii apelului de catre instanta de apel.EXAMEN !!!! . Altele .2. dosarul cauzei impreuna cu cererea de apel trebuie sa fie inaintat instantei de apel. apelantul renunta la apel. EFECTELE CERERII DE APEL 1. Exemplu: cand hotararea a fost data cu executare provizorie (executie vremelnica .

instanta le va invoca din oficiu. . o norma judecata in fond ! Limitele efectului devolutiv Rejudecarea fondului pricinii poate fi realizata numai in limitele stabilite in cererea de apel tinand seama de principiul disponibilitatii aplicabil si in aceasta etapa procesuala. TANTUM DEVOLUTUM. .1 => prevede ca „instanta de apel va verifica.in ipoteza in care apelul nu a fost motivat sau daca motivarea apelului nu cuprinde motive. mijloace de aparare sau dovezi noi. atat cu privire la problemele de fapt cat si cu privire la cele de drept. „ TANTUM DEVOLUTUM. Prin apel nu poate fi extins cadrul procesului fixat in fata primei instante. devolueaza. I.caracterul devolutiv consta in aceea ca instanta de apel va rejudeca in fond pricina in intregul ei.trebuie mentionat ca daca apelantul nu a invocat motive de ordine publica. instanta de apel se va pronunta in fond numai in baza examinarii celor invocate in prima instanta.- . II.instanta de apel va examina hotararea atacata numai in raport de ce s-a judecat in fata primei instante. cat s-a judecat QUANTUM JUDICATUM ” => atat . stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta” . Aceasta limitare a efectului devolutiv inseamna ca instanta de apel examineaza hotararea atacata numai in raport de motivele de apel formulate de apelant care poate cutica hotararea numai pentru anumite motive. QUANTUM APELATUM Principiul disponibilitatii „atat devolueaza cat s-a apelat” => Articolul 225 alin. in limitele cererii de apel. desi prin hotararea pronuntata au fost incalcate dispozitii cu caracter imperativ. le va pune in discutia partilor si va pronunta solutia tinand seama de aceasta imprejurare.

nici una dintre parti nu-si poate schimba in apel calitatea in care si-a formulat pretentiile si apararile in fata primei instante.in apel poate fi invocata compensatia legala. nu este admisibila schimbarea temeiului juridic al actiunii. se poate formula cerere in interesul uneia din parti. Termenul de judecata va fi fixat in asa fel incat de la data primirii citatiei intimatul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile pentru asi pregati apararea. Articolul 294 => totusi acest articol prevede ca exceptiile de procedura si alte asemenea mijloace de aparare nu sunt considerate cereri noi. va fixa termenul de judecata potrivit articolul 114 si va dispune citarea partilor. Exemplu: daca in fata primei instante s-a cerut plata pretului. . . venituri ajunse la termen si alte despagubiri ivite dupa darea hotararii primei instante in legatura cu obiectul cererii de chemare in judecata” . . cauza sau obiectul cererii de chemare in judecata si nici nu se pot face cereri noi” . cererea prin care se solicita dobanzi. PROCEDURA DE JUDECATA A APELULUI Fixarea termenului de judecata si citarea partilor Presedintele instantei de apel.Articolul 294 => „nu se poate schimba calitatea partilor. iar cererea in interes propriu daca exista acordul partilor. rate. . .este inadmisibila schimbarea in apel a obiectului cererii de chemare in judecata formulata in fata primei instante. iar in pricinile urgente cel putin 5 zile. Exemplu: daca in fata primei instante s-a cerut anularea contractului pentru lipsa de forma nu se poate invoca prima data in apel nulitatea pentru vicii de consimtamant.in acelasi timp.in apel NU se pot face cereri noi !!!! Exemplu: in apel nu se poate cere executarea contractului daca in fata primei instante s-a cerut rezilierea acestuia. indata ce primeste dosarul cauzei de la prima instanta. => „nu fac parte din categoria cererilor noi. iar in apel sa se ceara anularea contractului.

Daca intimatul nu se conformeaza obligatiei comunicarea se face prin scrisoare recomandata. La fel se va proceda si in situatia in care intimatul are mai multe calitati juridice in cauza respectiva.in cazul celor care nu sunt reprezentati sau asistati presedintele le va pune in vedere la prima zi de infatisare sa arate exceptiile. . Exemplu: citarea martorilor dar numai sub rezerva dezbaterii la prima zi de infatisare. se va inmana o singura copie de pe cerere sau motivele de apel precum si de pe inscrisuri. In toate cazurile.aceasta sanctiune severa se aplica numai intimatului care este reprezentat sau asistat de avocat. presedintele odata cu fixarea termenului de judecata va putea dispune citarea intimatului la interogatoriu si poate lua orice masuri pentru administrarea probelor. Daca apelantul a solicitat prin cererea de apel. Daca sunt mai multi intimati care au un singur reprezentant. OBLIGATIVITATEA SI CONDITIILE DEPUNERII INTAMPINARII DE CATRE INTIMAT . Prin citatie i se pune in vedere intimatului ca are obligatia de a-si alege domiciliul in Romania. domiciliul la care se vor face toate comunicarile privind procesul. recipisa de predare la Posta Romana a scrisorii tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii.prin citatie i se pune in vedere intimatului ca are obligatia sa depuna intampinarea la dosar cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata fixat pentru judecarea apelului. Toate apelurile facute impotriva aceleiasi hotarari vor fi repartizate la o singura sectie a instantei de apel. Neindeplinirea obligatiei => atrage decaderea intimatului de a nu mai propune probe si a invoca exceptii in cursul procesului in fata instantei de apel. In cuprinsul recipisei de predare a scrisorii la posta trebuie mentionate actele ce se expediaza. .Daca intimatul locuieste in strainatate presedintele va fixa un termen mai indelungat. . odata cu citatia i se comunica intimatului o copie de pe cerere si de pe motivele de apel precum si copii certificate de pe inscrisurile alaturate care nu au fost infatisate la prima instanta.

. decat cele invocate in prima instanta aratate in motivarea apelului ori in intampinare. • de la regula mentionata. . instanta trebuie sa aiba in vedere prevederile articolul 138 Codul de procedura civila. va putea cere la prima zi de infatisare acordarea unui termen pentru a putea depune intampinarea la dosar. si anume situatia in care necesitatea administrarii.dovezile si mijloacele lor de aparare. Daca motivele de apel au fost comunicate. va dispune amanarea cauzei si efectuarea comunicarii. exista o exceptie. dar nu s-a respectat termenul prevazut de lege. mijloace de aparare si dovezi. rezulta din probele administrate in fata instantei de apel.in acelasi timp. . PROBELE IN APEL . Daca intimatul lipseste la primul termen si instanta constata ca motivele de apel nu au fost comunicate. aceste sustineri pe care le fac intimatului respectiv se consemneaza in incheierea de sedinta. 2.legea dispune ca partile nu se vor putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive. . Doua situatii: 1.legea prevede posibilitatea administrarii probelor a caror necesitate rezulta din dezbateri. SOLITII pe care le poate pronunta instanta de apel: 1. . ca inadmisibil sau ca tardiv. instanta va dispune deasemenea amanarea cauzei si fixarea unui termen cu respectarea dispozitiilor legale.legea permite chiar acestor intimati sa solicite un termen pentru pregatirea apararii si depunerea intampinarii.in cazul in care intimatul nu a primit cu cel putin 15 zile inainte de termenul de judecata fixat sau cu 5 zile in cauzele urgente comunicarea motivelor de apel si a dovezilor invocate. instanta de apel va putea dispune refacerea sau completarea probelor administrate in prima instanta. . .La stabilirea admisibilitatii probelor propuse.poate respinge apelul ca nefondat.

.cale extraordinara de atac  cale comuna.admiterea apelului daca instanta de apel admite apelul declarat impotriva unei hotarari a primei instante.anularea apelului daca nu indeplineste vreuna din cerintele prevazute de lege sau nu a fost achitata taxa judiciara de timbru. hotararile date in apel.anularea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre judecare instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competent ori retinerea procesului spre judecare de catre instanta de apel Neagravarea situatiei partii in propria cale de atac principiu prevazut expres in cazul judecarii unei cereri de apel.apelantului nu i se poate crea in propria cale de atac o situatie mai grea decat aceea din hotararea atacata.  RECURSUL . . suspensiva uneori. de retractare.schimbarea hotararii in totalitate sau partial. .il constituie hotararile date fara drept de apel. timbrul judiciar 3.anumarea hotararii atacate.In cazul respingerii apelului. poate pronunta una din SOLUTIILE: . . de reformare. se exprima prin decizie: „instanta decide”. c.anularea in tot sau in parte a procedurii urmate in fata primei instante precum si a hotararii pronuntate si retinerea cauzei spre judecare. In apel instanta decide. in afara de cazul cand el consimte la aceasta ori sunt aplicabile dispozitiile articolul 293. d. 2. solutia primei instante este confirmata in intregime . evocarea fondului si judecarea procesului.articolul 296. Obiectul recursului . hotararile altor organe cu activitate . . .

G.Sub sanctiunea nulitatii recursul se depune la instanta a carei hotarare se ataca.Cererea de recurs are acelasi cuprins ca si cererea de apel.Daca la prima zi de infatisare nu se dovedeste ca recursul este tardiv sau daca dovada nu reiese din dosar el se considera facut in termen. daca partea face recurs inainte de comunicare termenul de recurs incepe sa curga. prevazut in H. . Termenul de motivare al recursului curge totusi de la comunicare.ca si la apel.da insa posibilitatea presedintelui instantei de recurs sa prelungeasca cu 5 zile acest termen in cazul in care la prezentarea cererii constata ca aceasta nu indeplineste conditiile legale si o inapoiaza pentru a fi refacuta. Articolul 303 Codul de procedura civila . Se calculeaza pe zile libere. Subiectele . . . Cazuri: 1. 2 : se considera comunicare si atunci cand tu soliciti comunicarea partii adverse. Sanctiunea nerespectarii termenului de recurs este decaderea. 3. Solutia este respingerea ca tardiv introdus. articolul 102 alin.jurisdictionala si incheierile prin care s-a intrerupt sau suspendat cursul judecatii. . Actul comunicarii hotararii ce urmeaza a fi atacat cu recurs poate fi inlocuit potrivit principiului echipolentei de acte echivalente strict prevazute de lege si care nu pot fi extinse.este de 15 zile de la comunicare daca legea nu prevede altfel. 2. cu singura diferenta ca trebuie sa indice motivele de casare sau modificare.Termenul de recurs poate fi intrerupt. prevazut in articolul 301 care face trimitere la articolul 284 alin. . Termenul de recurs . 4 se considera facuta comunicarea chiar daca se efectueaza odata cu somatia de executare. Acest termen este legal si imperativ. Cererea de repunere in termen se face in conditiile articolului 103 Codul de procedura civila. Competenta de solutionare a recursului este a instantei superioare celei ce a dat hotararea atacata.

. .Pentru motive temeinice se poate reveni asupra suspendarii pe aceeasi cale.Indicarea gresita a motivelor de casare nu atrage nulitatea recursului.Recursul este nul daca nu a fost motivat inauntru termenului legal.cererea de recurs investeste instanta si suspenda executarea hotararii atacate. . Ca efecte: .Depunerea intampinarii este obligatorie ca si la judecata in fata primei instante.In recurs nu se pot solicita probe noi inafara de inscrisuri. . Sunt 10 motive. Activitatea presedintelui instantei premergatoare sedintei fiind aceeasi ca si la judecata in prima instanta. . .Recursul se judeca in complet de 3 judecatori. . instanta de recurs poate dispune motivat suspendarea executarii hotararii atacate cu obligarea partii la plata unei cautiuni.In cazul in care recursul se declara impotriva unei hotarari care nu poate fi atacata cu apel.Raportul se depune cu 5 zile inainte de judecata la dosar. 2. . insa numai in cazurile expres prevazute de lege: 1. Motivele de recurs: sunt prevazute de articolul 304 Codul de procedura civila.Hotararile de casare sau modificare pot fi depuse odata cu cererea de recurs sau ulterior. . .stramutarea de hotare. raport prin care se verifica indeplinirea cerintelor de forma.Spre deosebire de apel in recurs trebuie intocmit un raport de catre presedintele completului sau un alt membru al acestuia. .desfintarea de constructii. . pozitia jurisprudentei si a doctrinei in problemele de drept ce vizeaza dezbaterea pricinii.La cererea partii. plantatii sau orice alte lucrari avand o asezare fixa. motivele de casare nu sunt limitate la cele prevazute in articolul 304 Codul de procedura civila..Suspendarea se da prin incheiere in camera de consiliu cu citarea si ascultarea partilor chiar inainte de primul termen de judecata. Motivele de ordine publica pot fi insa invocate de parti sau instanta din oficiu. insa inauntru termenului de recurs. Solutii care se pot da in recurs: . . incadrarea in prevederile articolului 304.

. Legea reglementeaza 2 forme de contestatie in anulare: 1. b.J.Si in recurs functioneaza principiul non reformatio in perius.C.articolul 318.Contestatia in anulare speciala . . .Decizia de casare este obligatorie pentru instanta care rejudeca in ceea ce priveste problemele de drept dezlegate.La judecata in fond dupa casare sunt aplicabile regulile de la judecata in fond sau in apel. . . .cand procedura de chemare a partilor pentru ziua cand s-a judecat pricina nu a fost legal indeplinita. . . .Contestatia in anulare obisnuita sau de drept comun . 1..are 2 motive: a. . . in toate cazurile caseaza cu trimitere.Pentru anumite cazuri se poate casa cu trimitere si anume cand instanta nu a intrat in cercetarea fondului sau cand judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata atat la administrarea probelor cat si la dezbaterea fondului.Daca exista motive si de casare si de modificare. Casarea unei hotarari se face in cazul motivelor de la 1-5 inclusiv iar modificarea unei hotarari pentru motivele de la 6-10 inclusiv. CONTESTATIA IN ANULARE Reglementare: articolul 317 . 2..In caz de admitere a recursului hotararea atacata poate fi modificata sau casata in tot sau in parte.cand hotararea a fost data de judecatori cu incalcarea normelor de ordine publica privitoare la competenta. .se poate admite recursul.S. hotararea se caseaza in intregime. .321 Codul de procedura civila.se poate constata perimarea lui. .se poate respinge recursul.se poate anula . . Contestatia in anulare obisnuita sau de drept comun .Hotararile care se ataca trebuie sa fie irevocabile iar motivele contestatiei sa nu fi putut fi invocate pe caile de atac a apelului sau recursului.317.Tribunalele si Curtile de Apel rejudeca pricina in caz de casare in fond fie la acelasi termen fie la urmatorul termen.

intampinarea este obligatorie cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata.nu se poate face o noua contestatie pentru motive care existau la data celei dintai.termenul de exercitare a contestatiei in anulare este diferit dupa cum hotararea poate sau nu sa fie pusa in executare silita: • in cazul hotararilor care se executa silit. . .pentru ca o contestatie in anulare speciala sa fie admisibila.hotararea data in contestatie este supusa aceleiasi cale de atac ca si hotararea atacata. .fiind o cale de retractare este de3 competenta instantei a carei hotarare se ataca. Contestatia in anulare speciala . contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare. .partile se numesc: contestator si intimat. • In cazul hotararilor care nu se aduc la indeplinire pe cale de executare silita.judecata contestatiei se face dupa regulile de la instanta de fond. . dar nu mai tarziu de 1 an de la data cand hotararea a ramas definitiva.. . . b.cand instanta respingand recursul sau admitandu-l numai in parte a omis sa cerceteze vreunul din motivele de casare. contestatia de anulare se poate face inainte de inceperea executarii si in tot timpul ei pana la savarsirea ultimului act de executare.are 2 motive: a. ea trebuie sa viziteze desfintarea unor hotarari pronuntate de instantele de recurs si de Judecatorii in ultima instanta.2. .cererea de contestatie in anulare are cuprinsul cererii de chemare in judecata cu aratarea in plus a hotararii care se ataca. iar daca este vorba de o decizie a instantei de recurs potrivit regulilor aplicabile recursului. . REVIZUIREA .cand dezlegarea data recursului este rezultatul unei greseli materiale. .

Aceste dispozitii se aplica si in cazul cand hotararile potrivnice sunt date de instante de recurs. precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul. daca partea a fost impiedicata sa se infatiseze la judecata si sa instiinteze instanta despre aceasta. Motivele de revizuire sunt expres si limitativ prevazute de lege si sunt in numar de opt (articolul 322 .328). de retractare Revizuirea unei hotarari ramase definitiva in instanta de apel sau prin neapelare. 4.G. ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere. 8. daca.. daca un judecator. daca obiectul pricinii nu se afla in fiinta. cererea de revizuire se va judeca de aceasta instanta.cale extraordinara de atac. dupa darea hotararii. 138/2000. disparutii. 7. Obiectul revizuirii => il constituie hotararile ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare. incapabilii sau cei pusi sub curatela nu au fost aparati de loc sau au fost aparati cu viclenie de cei insarcinati sa-i apere. iar consecintele grave ale acestei incalcari continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate. in cazul cand una dintre instante este Curtea Suprema de justitie. precum si hotararile date de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul. daca dispozitivul hotararii cuprinde dispozitii potrivnice ce nu se pot aduce la indeplinire. in una sau aceeasi pricina. care a luat parte la judecata. daca exista hotarari definitive potrivnice date de instante de acelasi grad sau de grade deosebite.se refera la faptul ca in cazul in care nu se mai poate constata prin hotarare penala savarsirea unei infractiuni de fals in inscrisuri sau alta infractiune . avand aceeasi calitate. nr. martor sau expert. Motivele 4 si 5 de revizuire au suferit modificari prin O. intre aceleasi persoane. 5. 2. 6. s-au descoperit inscrisuri doveditoare. ori s-a dat mai mult decat s-a cerut. daca statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publica. retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor. 9. se poate cere in urmatoarele cazuri: 1. dintr-o imprejurare mai presus de vointa sa. daca s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut. 3. a fost condamnat definitiv pentru o infractiune privitoare la pricina sau daca hotararea sa dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii ori daca un magistrat a fost sanctionat disciplinar pentru exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta in acea cauza. daca Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale datorata unei hotarari judecatoresti.articolul 322 . Motivele de la punctul 4 .

. .in cazul prevazut la punctul 3 => termenul curge de la cel din urma act de executare. sediul. 1 => de la comunicarea hotararii definitive.pentru punctele 7 alin. instanta de revizuire este chemata ca pe cale incidenta sa se pronunte asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate si abia apoi sa paseasca la calea revizuirii.in cazul prevazut la punctul 4 => termenul curge din ziua in care partea a luat la cunostinta de hotararea instantei penale iar in lipsa unei asemenea hotarare termenul curge de la data cand partea a luat cunostinta de imprejurarile pentru care constatarea infractiunii nu se mai poate face pe cale penala. Cererea de revizuire este in competenta instantei care a dat hotararea definitiva a carei revizuire se cere. 1. . 2. . domiciliul sau resedinta partilor . iar in cazul in care a fost data de instanta de recurs. 2 => termenul curge de la pronuntarea ultimei hotarari. va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul .Pentru persoane juridice: denumirea. .daca apelantul locuieste in strainatate.Numele. . Motivele de la punctul 5 .este o obligatie nu o facultate !!!! 6. .aratarea hotararii care se ataca 7. . . cont bancar.dovezile indicate in sustinerile apelului 9. . Termenul de revizuire => este de 1 luna si se socoteste diferit si anume: .se refera la faptul ca revizuirea se poate cere si in situatia in care s-a desfintat sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere.semnatura.motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza apelul 8. numarul de inmatriculare in registrul comertului. 7 alin.pentru punctele 1. codul fiscal.acelasi ca si la cererea de chemare in judecata cu aratarea in plus a hotararii care se cere a fi revizuita.in cazul prevazut la punctul 5 => termenul curge din ziua in care partea a luat cunostinta de hotararea pronuntata. de la pronuntare.legata de cauza civila. . Cuprinsul cererii .

.legitimarea procesuala activa apartine Procurorului General al Parchetului de pe langa C. Daca instanta incuvinteaza cererea de revizuire. RECURSUL IN INTERESUL LEGII Reglementare => articolul 329 Codul de procedura civila. Hotararea data in revizuire este supusa cailor de atac prevazuta de lege pentru hotararea revizuita. 4.prin recurs in interesul legii se solicita Curtii Supreme de Justitie sa se pronunte asupra unor chestiuni de drept care au primit solutionari diferite la instantele judecatoresti. Particularitati: 1.3304 Caracteristici . ea schimba in tot sau in parte hotararea atacata iar in cazul contrarietatii de hotarari. . .J. anuleaza cea din urma hotarare. Instanta poate sa suspende executarea hotararii atacate cu revizuirea cu obligarea partii la cautiune. Acesta poate actiona din oficiu sau la cererea ministrului justitiei.J.particularitati: 1.S. nu au efect asupra hotararilor judecatoresti si nu are efect obligatoriu pentru celelalte instante. 3.examinarea recursului in interesul legii se face de Curtea Suprema de Justitie in sectiuni unite cu participarea Procurorului General al Parchetului de pe langa C. . . . 2.. Intampinarea este obligatorie. In cazul contrarietatii de hotarari calea de atac este recursul.S. 2.solutiile se pronunta in interesul legii. 5. .S.solutiile se publica in M..Procurorul poate actiona din oficiu sau la cererea ministrului justitiei.J..Of. al Romaniei RECURSUL IN ANULARE Reglementare: articolul 330 .in cazul punctului 6 => termenul curge de la comunicarea hotararii definitive sau de la intoarcerea persoanelor disparute ori de la redobandirea capacitatii.legitimarea procesuala activa apartine Procurorului General al Parchetului de pe langa C. .

si numai pentru hotararile judecatoresti irevacabile. Pentru motivul de la punctul 3. . termenul de 1 an curge de la data comunicarii hotararii C.O. partea este obligata la plata cautiunii. 6. • introdusa prin OG 59 / 2001 de modificare a Codul de procedura civila care prevede ca motiv incalcarea esentiala a legii care a determinat o solutionare gresita a cauzei pe fond cand hotararea este netemeinica.dupa introducerea recursului in anulare instanta poate sa suspende executarea hotorarii atacate la cererea Procurorului General sau a partii interesate. 5. Judecata se face dupa regulile de la recurs cu participarea Procurorului de urgenta si cu precadere. . 4. Daca instanta suspenda la cererea partii.3.pana la incheierea dezbaterilor Procurorul General isi poate retrage Recursul in anulare. dar numai motivat. • in cazul in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului constata o incalcare a drepturilor si libertatilor fundamentale si faptul ca partea potrivit legii romane poate obtine o reparatie cel putin partiala prin anularea hotararii romane.legea prevede 4 motive limitative de declansare a recursului in anulare: • cand sau depasit atributiile puterii judecatoresti (compatenta generala). . Pentru motivele de la punctele 1 si 2. Pentru motivul de la punctul 4.J. • cand s-au savarsit infractiuni de catre judecatori in legatura cu hotararea pronuntata. .D. catre statul roman.E.S. In acest caz partile putand insa cere contimuarea judecatii.atacarea cu recurs in anulare se face numai la C. termenul de declarare a recursului in anulare este de 1 an de la data cand hotararea a ramas irevocabila. . termenul de 1 an de la data ramanerii definitive a hotararii penale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->