Sunteți pe pagina 1din 9

Comunicarea cu publicul

Motto: „ A-ţi respecta profesia


înseamnă a te respecta pe tine
însuţi, respectându-i pe ceilalţi.”
Grefierii îşi pot dezvolta trei abilităţi
 - menţinerea autocontrolului emoţional,

- înţelegerea stării emoţionale a
persoanelor care vin la BIRP,

- utilizarea ascultării active pentru
influenţarea comportamentului acestora.
1. Menţinerea autocontrolului
emoţional

 Se poate spune că nu ceea ce ni se


întâmplă în viaţă contează, ci modul în
care interpretăm şi reacţionăm la acele
evenimente
2. Înţelegerea stării emoţionale a
justiţiabilului
 MOTO- „Încearcă mai întâi să-i înţelegi pe
ceilalţi, dacă vrei să fii înţeles. Acest principiu
este cheia comunicării interpersonale”- Stephen
Covey
 „dacă reuşeşti să-ţi înfrânezi suficient de multă
vreme judecăţile de valoare şi concluziile, astfel
încât să auzi persoana din faţa ta şi să-i asculţi
povestea până la capăt, vei avea o mai bună
înţelegere a nevoilor sale şi, în felul acesta, a
modului în care o poţi influenţa”.
3.Comportamente de ascultare
activă
Nu vorbi
Evită prea mult Fii
întreruperea empatic
vorbitorului

ASCULTARE Menţine
Parafrazează ACTIVĂ contact vizual

Evită Mişcă afirmativ


gesturi sau capul şi arată expresii
acţiuni care Pune faciale adecvate
distrag întrebări
Calităţile unui bun comunicator
  Menţineţi contactul vizual permanent cu persoana respectivă şi
zâmbiţi, dacă acest lucru este potrivit. Aceasta va contribui la
relaxarea interlocutorului şi la crearea unui sentiment de încredere.
  Evitaţi să vă uitaţi pe deasupra capetelor celor prezenţi sau în
podea, în gol. Ar distrage atenţia unora care ar începe să vă
urmărească privirea
  Nu afişaţi o mină plictisită, sceptică sau nerăbdătoare..
  Supravegheaţi-vă mâinile!
  Nu staţi prea aproape de o persoană întrucât s-ar putea să-i
invadaţi spaţiul personal
  Gândiţi-vă cu atenţie cum vă îmbrăcaţi
  Supravegheaţi-vă poziţia şi mişcările întregului corp în timpul
interacţiunii cu cetăţeanul. Nu vă întoarceţi cu spatele la acesta
decât dacă este necesar şi oferiţi-i motivaţia gestului dvs.
  Nu exageraţi cu interpretarea limbajului non verbal al celuilalt.
Mâinile încrucişate peste piept pot să însemne pentru unii relaxare.
REGULA STATUATĂ DE CSM
 Art. 17 din Codul deontologic al personalului
auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă
acestea, aprobat prin Hotărârea
ConsiliuluiSuperior al Magistraturii
nr.145/26.04.2005 şi publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 382 din 06/05/2005” ”
”Personalul auxiliar de specialitate trebuie
să dea dovadă de moderaţie şi să nu îşi
manifeste nemulţumirea faţă de
persoanele cu care intră în contact în
calitate oficială”
REGULI
 Daţi dovada de empatie

 Satisfaceţi nevoile neexprimate ale oamenilor

 Folosirea tehnicii ascultării active


- parafrazarea reprezintă repetarea, cu propriile
cuvinte, a celor spuse de vorbitor
- denumirea emoţiilor încearcă să identifice sentimentele
(adică semnificaţia) pe care le conţine povestirea ascultată
- incurajarea să vorbească se face prin gesturi minime (de
genul clătinării uşoare a capului)
- rezumarea reprezintă condensarea întregii relatări în
propriile cuvinte
Situaţiile conflictuale
 Art. 13 şi 14 din Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea „În
îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, personalul auxiliar de specialitate
trebuie să se abţină de la orice atitudine care l-ar putea face vulnerabil la
influenţe. Personalului auxiliar de specialitate îi este interzisă folosirea
calităţii oficiale pentru obţinerea de privilegii sau avantaje pentru sine sau
pentru altul.”
 [1] Art. 18 din Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea „Personalul
auxiliar de specialitate trebuie să fie respectuos, calm, amabil şi lipsit de
aroganţă în relaţiile cu justiţiabilii, judecătorii, procurorii, avocaţii, colegii,
precum şi cu orice altă persoană.”
 Grefierii creativi, flexibili si răbdători, care manifestă capacitatea
de a explica şi convinge, pot minimiza problemele şi pot crea o
atmosferă de lucru pozitivă
[

S-ar putea să vă placă și