P. 1
3Costurile de Productie

3Costurile de Productie

|Views: 419|Likes:
Published by Teodor Negulescu

More info:

Published by: Teodor Negulescu on Jun 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

LABORATOR 9 COSTURILE DE PRODUCŢIE CONSIDERAŢII TEORETICE Costul de producţie reprezintă1: „Totalitatea cheltuielilor ocazionate de producerea de bunuri sau servicii

de către o unitate economică”. „Sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu, etc”. „O parte din valoarea producţiei care include cheltuielile pentru mijloacele de producţie consumate şi pentru salarizarea muncii”. În literatura de specialitate, costul de producţie este considerat un indicator sintetic, care alături de productivitatea muncii şi rentabilitate, caracterizează calitatea, eficienţa activităţii economice, modul în care sunt gospodărite fondurile băneşti în orice întreprindere. Costul de producţie este un element fundamental pentru succesul firmei; nivelul său trebuie în permanenţă urmărit şi analizat, deoarece acesta influenţează în mod direct preţul de vânzare şi beneficiul care se va obţine. Preţul reprezintă ceea ce se încasează prin vânzarea unui produs sau prestarea unui serviciu. Preţul se negociază între vânzător şi cumpărător, fiind expresia bănească a valorii unei mărfi, sumă care se cere sau se plăteşte pentru o marfă. Evident, preţul conţinând costurile aferente executării produsului sau serviciului respectiv, vânzătorul îl va negocia în aşa fel încât beneficiul previzionat să fie cât mai mare, în condiţiile unei situaţii concurenţiale loiale. Beneficiul sau profitul, în sens foarte larg, poate fi privit ca fiind câştigul realizat, în formă bănească, de către cei ce iniţiază şi organizează o activitate economică. Profitul sintetizează rezultatele oricărei organizaţii cu scop lucrativ. Este un indicator al eficienţei economice, unul dintre obiectivele principale ale firmelor fiind obţinerea unui nivel cât mai ridicat al profitului. Relaţia de calcul pentru profit este:

n B = ∑ Q j ∗  p j −C j  , [lei]     j =1
pj - preţul unitar, [lei/buc]; Cj - costul unitar, [lei/buc];

(1)

unde Qj este volumul producţiei, [unităţi de măsură fizice sau monetare];

j = 1,n – indice asociat produsului de la 1 la n.
1

Gh., Condurache, Managementul Valorii Produsului, Ed. “Gh. Asachi” Iaşi, pag. 47

1

CAS. se impune sistematizarea elementelor de cost. salarii. materii prime directe 2 cheltuieli administrative 1 materii prime şi materiale.LABORATOR 9 În vederea fundamentării deciziilor curente şi strategice. Tipologia costurilor de producţie Nr. de întreprindere 1 materiale 2 salarii. taxe 2 consum de materiale 1 1 Directe 2 Repartizarea pe fiecare produs 2 Indirecte 1 Elemente de cheltuieli (primare) 2 Articole de calcul 3 Conţinutul economic 2 au în vedere fazele de realizare a cheltuielilor 4 5 Conţinutul de muncă Luarea deciziei 1 De muncă trecută 2 De muncă vie 1 Contabile 2 Marginale 3 Incrementale 4 Relevante 1 se referă la materiale şi utilaje 2 se referă la operaţiile realizate de oameni 1 sunt înregistrate în evidenţa contabilă 2 se referă la costul total pentru realizarea ultimei unităţi de produs 3 se referă la orice schimbare în costul total 4 sunt afectate de deciziile manageriale 4 costuri de exploatare 5 costul renunţării la 2 . cheltuieli de cercetare 1 materii prime. materiale recuperabile. consum de muncă 2 salarii cu componente ct 3 cheltuieli cu întreţinerea utilajelor 4 amortizarea utilajelor 1 salarii directe. impozit pe salarii. sunt comune mai multor produse 1 au în vedere natura cheltuielilor Exemple 1 materii prime. Pentru calculul costurilor şi studiul lor şi datorită faptului că noţiunea este complexă. combustibil. întreprinderile trebuie să urmărească permanent evoluţia costurilor. Criteriul de clasificare Tipuri de costuri 1 Variabile Modificarea volumului producţiei 2 Parţial variabile 3 Parţial constante 4 Constante (fixe) Descriere 1 se modifică cu volumul producţiei 2 au şi componente fixe 3 au şi componente variabile 4 nu se modifică cu volumul producţiei 1. chirii. materiale. amortizare. etc 2 directe: materii prime şi materiale. Tabelul 1. clasificarea lor după diverse criterii (tabelul 1). materiale recuperabile. indirecte: cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor. de secţie. contribuţii pentru şomaj. generale. Crt. se pot identifica pe fiecare produs în parte 2.

în cazul unei situaţii practice concrete. 1. Evoluţia costului variabil total Relaţia de calcul pentru costul variabil este: CV = Q ∗ v . CF 20000 3000 3 5000 Q [buc] . onorarii etc. Costul fix total rămâne constant indiferent de volumul producţiei. În figura 1 este reprezentată evoluţia costului variabil total. care creşte în aceeaşi măsură cu creşterea producţiei Q. v . anterior prezentate. în sensul că. detaliem doar câteva dintre ele. sau modificarea lor este nesemnificativă. situaţie prezentată grafic în figura 2. Criteriul de clasificare Tipuri de costuri 5 De oportunitate Descriere 5 pierderile realizate în raport cu o situaţie ideală 1 se referă la operaţii tehnologice 2 nu au legătură directă cu procesul de producţie Exemple o comandă avantajoasă 1 consum de materiale 2 dobânzi. penalizări 6 Relaţia cu procesul de producţie 1 Operaţionale 2 Administrativgospodăreşti Dintre toate categoriile de costuri.nivelul costurilor variabile pe unitatea de produs. CV = costul variabil total 15000 9000 3000 5000 Q [buc] Fig. cele care prezintă un interes deosebit pentru activitatea întreprinderii: Costurile variabile sunt acele costuri caracterizate de volumul producţiei. Costurile fixe sunt costurile care nu se modifică la variaţia volumului producţiei. amortizarea.LABORATOR 9 Nr. Crt. Exemplu: cheltuieli cu pregătirea fabricaţiei. [lei] (2) unde Q este cantitatea de produse. chirii. nivelul lor se modifică cu variaţia nivelului de activitate (de exemplu: consumul de materie primă şi de muncă cresc o dată cu creşterea numărului de repere fabricate).

[lei] total (3) (4) CF Cu = v + . Exemplu: costuri cu întreţinerea utilajelor. Cuantumul acestor costuri. prin identificarea celor două categorii. costuri generale de secţie. C T CF Q [buc] Fig. iar costul unitar va fi (relaţia 4): C = CV + CF = Q ∗ v + CF . manopera directă. Exemplu: materiile prime şi materialele. în limitele capacităţii de producţie. şi se regăsesc cu uşurinţă. pentru că nu se cunoaşte cu exactitate nivelul lor în momentul în momentul când se consumă resursele respective. anterior prezentate se observă că volumul producţiei influenţează mărimea costurilor: creşterea volumului producţiei. Evoluţia costului fix total Costul total al producţiei se defineşte ca sumă a costurilor variabile şi fixe. este reprezentată evoluţia costului total cu volumul producţiei. etc. Observaţie: Costurile directe şi costurile indirecte sunt utilizate în mod obişnuit pentru calculul costurilor de producţie. întreprindere. Costurile directe reprezintă acea categorie de costuri care se identifică pe produs. în componenţa bunului sau serviciului. Costurile indirecte reprezintă categoria de costuri care nu se poate identifica pe fiecare produs. Aceste costuri sunt fără îndoială legate de realizarea unui produs sau serviciu. repartizarea pe produse. datorită reducerii ponderii pe unitatea de produs a costurilor fixe. are ca efect reducerea costului unitar. costuri cu activitatea de desfacere. 2.LABORATOR 9 Fig. se obţine prin calcule contabile specifice. [lei/buc] Q În figura 3. 3. Evoluţia costului total cu volumul producţiei Din expresiile de calcul. pe articole de calculaţie. 4 .

Acest mod de determinare a costurilor de producţie nu este folosit la nivel microeconomic. Structura costurilor pe articole de calculaţie are în vedere identificarea elementelor de cost ce se regăsesc în mod direct şi indirect în unitatea de produs. sezonier. . de întreprindere şi cel comercial. structura costurilor pe elemente primare este utilizată pentru caracterizarea unor sisteme de tip ramură industrială sau firmă.Tipul producţiei şi modul de organizare a acesteia. dintre care amintim: .Gradul de concentrare. etc. iar altele sub formă de costuri indirecte.LABORATOR 9 Metode de stabilire a costurilor În practică.materii prime şi materiale directe . Criteriul de repartizare pe produs defineşte unele articole de calculaţie ca şi costuri directe.costuri generale ale întreprinderii . ajutor şomaj) Costuri indirecte: . pentru fiecare produs în parte. Calculul costurilor având la bază gruparea pe articole de calculaţie Obiectivul metodei este de a stabili costul de secţie. precum şi pentru întreaga producţie a întreprinderii ţinând seama de structura producţiei. pentru determinarea costului de producţie se folosesc diverse metode. .Mărimea întreprinderii.Gradul de mecanizare şi automatizare a producţiei. Fără a detalia influenţele fiecărui factor în parte. . pentru că nu permite identificarea costurilor pe produse. Utilizarea diferitelor metode se face în funcţie de mai mulţi factori. specializare.cheltuieli de desfacere 5 .costuri cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor . asupra alegerii unei anumite metode de calcul a costului de producţie.costuri generale ale secţiei Cost de secţie . vom semnala totuşi că. . aşa cum este redat mai jos: Costuri directe: . .Structura organizatorică a întreprinderii.materiale recuperabile (se scad) .Caracterul procesului de producţie: continuu.manopera directă .impuneri proporţionale cu salariile (CAS.

..import 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Materiale refolosibile (se scad) Retribuţii directe Impuneri proporţionale cu salariile S....Nr....import b) cooperări....... din care ..... Denumire produs / prestare servicii.. un exemplu pentru o calculaţie de preţ.. PIESA SCHIMB PRODUS 90400 15 100434.... aferentă unui produs oarecare..V...75 958..... Comandă.3935 Nr........77 100434.... ANTECALCULAŢIE DE PREŢ/ PRESTARE DE SERVICII Beneficiar.... din care ... au rezultat valorile înscrise în tabelul 2.72 6 ..87 965..import c) materiale tehnologice auxiliare cheltuieli transport aprovizionare (aplicate la 1a+1b+1c) d) energie şi combustibil tehnologic............. Reper....-uri speciale Cheltuieli generale ale secţiei COST DE SECŢIE Cheltuieli generale ale societăţii COST DE PRODUCŢIE Pierderi tehnologice Cheltuieli cu activitatea de service COST DE SOCIETATE Profit Piese exceptate de la profit PREŢ DE LIVRARE PREŢ DE LIVRARE NEGOCIAT PREŢ PT...M35 .......... din care ...20 9 960 17 30000 10000 5680..... crt...D. Nr..........35 92141..95 8292....LABORATOR 9 Cost de întreprindere Exemplu: În tabelul 2 este prezentat..... 1 Ponderea Articole de calculaţie % (lei) cheltuielilor în cost societate Materii prime şi materiale.. din care: a) Materii prime directe.... în formă succintă....72 15062. Ţinând cont de gruparea elementelor de calcul în costuri directe şi indirecte şi de modul de stabilire al nivelului fiecărei componente..................98 54536..

. prin cunoaşterea consumurilor pe produs. Concluzie: Nivelul costurilor directe se stabileşte obişnuit prin calcule. c). [lei/min. salariile brute de încadrare ale executanţilor. şi preţurile specifice ale materialelor.articolul cu ponderea cea mai mare în total cost produs industrial. sau ore/buc]. Costul cu materia primă şi materialele . b).se practică în întreprinderile în care este organizată activitatea de recuperare şi se recurge la un procedeu sau o tehnologie de recuperare şi refolosire a materialelor. muncă.relaţia de calcul: m = nc * p m (5) unde nc este consumul specific de material (Kg/buc) pm .salariul brut al executantului. 18 19 20 21 Ponderea Articole de calculaţie % (lei) cheltuielilor în cost societate PREŢ PT. Costul materialelor recuperabile .preţul specific al materialului (lei/Kg). (6) Sb . crt. prin norme de consum. Costul manoperei directe .structura acestui element de calculaţie este legată de procesul de muncă. costul energiei.relaţia de calcul: 7 . Costul acestor materiale se scade din costul total unitar. ştiind consumurile specifice de material. În acelaşi mod se determină costul materialelor tehnologice.relaţia de calcul: S = Nt ∗ Sb d unde Nt este norma de timp. . Cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor . d). sau lei/oră]. [min. PIESA SCHIMB NEGOCIAT Adaos comercial PREŢ CU AMĂNUNTUL PREŢ CU AMĂNUNTUL PIESA SCHIMB BENEFICIAR FURNIZOR În exemplul prezentat categoriile de costuri s-au determinat astfel: a).LABORATOR 9 Nr.

. servicii. datorită avantajelor sale. dintre care enumerăm: . şi. Dezavantajele metodei: 8 . alte materiale tehnologice. compartimentelor.LABORATOR 9 CIFU = A+R+E+RSD unde A reprezintă amortizarea mijloacelor fixe.coeficient de regie. E . Acest coeficient se stabileşte prin calcul ştiind nivelul total al cheltuielilor generale ale secţiei şi fondul salariilor directe. (7) Rs = S ∗ K r d unde Sd sunt salarii directe. reprezintă nivelul pe produs al regiei secţiei. f). . exprimată prin costurile de secţie. Cheltuieli generale ale întreprinderii (8) . . unde se produce consumul.[lei] (9) unde Cs sunt cheltuieli de secţie.cheltuieli cu reparaţia sculelor şi dispozitivelor.cheltuieli cu energia. se repartizează pe produse prin calcule convenţionale. Metoda de calcul prezentată este des folosită. e) Cheltuieli generale ale secţiei (Regia secţiei) . Krî .relaţia de calcul. Calculul coeficientului regiei întreprinderii se face prin raportarea totalului cheltuielilor generale. în secţii.Costurile sunt asociate secţiilor. pentru o anumită perioadă. datorită faptului că nu se cunoaşte nivelul lor pe produs în momentul când se consumă resursele la care se referă. [lei].Operativitatea calculelor. Kr . Concluzie: Costurile indirecte. R . RSD . Coeficientul de regie arată câţi lei regie revin la 1 leu salarii directe.cheltuieli cu reparaţiile.coeficientul regiei întreprinderii. se înregistrează în conturi separate. atelierelor.Baza de repartizare pe produse este costul de secţie al produsului.Relaţia de calcul: n = Cs ∗ K rî . la producţia totală a secţiilor de bază. [lei/buc].se repartizează proporţional cu manopera directă. într-o perioadă. combustibilul.

salariul brut al muncitorului care execută reperul este Sd = 3 mil.lei/lună .În mod obişnuit. cheltuieli generale ale întreprinderii. Cf2 = 350 mil. lei /lună. 9 . Aplicaţii: 1. amortizări mijloace fixe. lei. iar fondul salariilor directe Fs = 200 mil. Ce efect va avea asupra costului de secţie al produsului fabricat.Datorită modului de repartizare a costurilor indirecte pe produse.LABORATOR 9 .coeficientul regiei secţiei: Kr = 200% . la nivel de secţie şi la nivel de - întreprindere. Sd2 = 20000 lei/buc impuneri proporţionale cu salariile: i = 40% cheltuieli fixe datorate tehnologiei: Cf1 = 500 mil.impuneri proporţionale cu salariile directe: i = 40% . în condiţiile în care costurile directe Cd = 20000 lei/buc. materiale auxiliare. cheltuieli de desfacere. Precizaţi argumentaţi. m2 = 35000 lei/buc costurile cu salariile directe: Sd1 = 15000 lei/buc. Se estimează nivelul global al regiei secţiei Rs = 500 mil. volumul producţiei influenţează costurile de producţie. iar metoda nu reflectă această influenţă. salarii şi contribuţii asupra salariilor. . pe cea optimă din punct de vedere al costurilor ocazionate. rezultatele nu reflectă cu exactitate consumul resurselor. managerul are la îndemână următoarele date: - costul materiei prime: m1 = 30000 lei/buc. Pentru rezolvarea situaţiei.5 ore .lei. cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor. Să se stabilească costul pe unitatea de produs. pentru prelucrarea unui semifabricat de tip bară şi având la dispoziţie următoarele date de calcul: . creşterea volumului producţiei cu 50%? 2. care din următoarele elemente de cost sunt costuri directe şi care sunt costuri indirecte: materii prime.diametrul semifabricatului D = 25 mm .lungimea semifabricatului L = 150 mm .pentru prelucrarea semifabricatului se lucrează nt = 3. Managerul unei firme producătoare de mobilier.greutatea specifică a materialului: ρ = 7.preţul specific al materialului: p = 30000 lei/Kg .coeficientul regiei întreprinderii: Kî = 11% 4. trebuie să aleagă între două variante tehnologice de realizare a unui reper comandat. Să se determine costul de secţie pentru un produs „A” fabricat în cantitatea Q = 15000 bucăţi. Lei 3.85 Kg/dm3 . din care salarii directe Sd = 5000 lei/buc.

apă: 20000 mil. G.. energie. Popescu M. Editura Gheorghe Asachi. Iaşi. 8. Foriş.. Îndrumar de lucrări practice. Costurile fixe sunt cele care sunt independente de evoluţia preţurilor cu care sunt cumpărate mijloacele de producţie. scad sau rămân nemodificate? Argumentaţi răspunsul. T. 1996 5. se modifică în acelaşi sens cu volumul de activitate. lei. Foriş T. 1999 2. Se cere să se determine costul de producţie în cele două luni şi costul unitar în fiecare dintre cele două luni.. lei combustibil.LABORATOR 9 5. sau rămân relativ neschimbate atunci când se modifică volumul producţiei? 6.a. lei salarii : 60000 mil. Analiza şi reglarea firmei prin costuri. Caiet de lucrări practice. cresc sau scad odată cu volumul producţiei. Datorită unui contract avantajos firma va dubla producţia în luna următoare.. Reprografia Universităţii Transivania din Braşov. O întreprindere mică produce în prima lună 900 bucăţi produse finite. A. Limbăşan. dacă cheltuielile de producţie pentru prima lună au fost: materii prime: 200000 mil. Câţu D.a. Foriş. ş. Drăghici. se modifică în urma procesului inflaţionist. Bucureşti. Reprografia Universităţii Transilvania din Braşov...a. 1999. Alegeţi varianta de răspuns corectă pentru a caracteriza costurile variabile: se modifică de la o lună la alta.. ş. 7. în condiţiile în care costurile variabile cresc direct proporţional cu volumul producţiei.. În funcţie de modificarea volumului producţiei. 1995 10 .. Economica întreprinderii – îndrumarul lucrărilor practice. costurile variabile cresc.. din care 10% salarii directe amortizare capital fix: 15000 mil. 2003 3. ş. Eficienţa economică a proceselor metalurgice. lei BIBLIOGRAFIE: 1. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor. curs litografia. lei mat consumabile: 10000 mil. Rusu Costache. Reprografia Universităţii Transilvania din Braşov. Editura Fundaţiei „România de mâine”. 4. Ingineria sistemelor de producţie. A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->