Sunteți pe pagina 1din 11

Sisteme de organizare a farmaciei cu circuit deschis in spatiul european In Romania, farmacia ca institutie de interes public, se afla (oare a cata

oara ! ) in situatia de a avea o lege proprie, argumentul forte pentru a prezenta sistemele de organizare a farmaciei in tarile din spatiul european. Pentru a defini rolul si modul de exercitare a profesiei de farmacist, Grupul Farmaceutic al Uniunii Europene a publicat in anul 1989, Carta Farmaciei Europene, document-model, atat pentru tarile componente ale Uniunii, cat si pentru tarile candidate la aderare. Acest document pledeaza pentru modelul etic de functionare a farmaciei cu circuit deschis si contine 12 principii: 1. Farmacia este o profesie a Artei de a vindeca, de formatie universitara, liberala si independenta. 2. Medicamentul joaca un rol de neinlocuit in prevenirea si vindecarea bolilor. Prin pregatirea sa stiintifica, farmacistul este singurul specialist in cunoasterea domeniului medicamentului. 3. Din ratiuni de Sanatate publica si in interesul consumatorului, farmacistul trebuie sa fie prezent in toate etapele, de la producerea medicamentului, pana la difuzarea lui catre public. 4. Farmacistul joaca un rol primordial in prevenirea imbolnavirilor si in protectia sanatatii publice, ceea ce face din farmacie un centru de sanatate de prim plan in realizarea campaniei de educatie sanitara, in depistarea precoce a unor boli. Apartine in egala masura farmacistului datoria de a urmari corectitudinea prescriptiilor medicale, farmacovigilenta, ingrijirile la domiciliul bolnavului si alte acte de sanatate, pe care le realizeaza in colaborare cu alti practicieni in Arta de a vindeca. 5. Protejarea sanatatii publice impune repartizarea farmaciilor cu circuit deschis pe baza unor criterii geografice si demograf ice. 6. Prepararea, conservarea si distribuirea medicamentelor se vor efectua exclusiv in farmacii legal autorizate. 7. Farmacistul trebuie sa fie proprietarul farmaciei, pentru a evita ca interese straine de sanatate publica sa intervina in difuzarea medi camentelor. 8. Puterea de a-si alege farmacistul este un drept fundamental al pacientului. 9. Pentru o sanatate optima, este necesar a integra Farmacia in diferite servicii de Sanatate publica ale tarii. 10. Relatiile dintre farmacist si sistemele de sanat ate se stabilesc pe baza acordurilor liber consimtite, garantand independenta farmacistului si alegerea libera a farmaciilor. 11. Onorariul farmacistului trebuie sa fie proportional cu responsabilitatea, obligatiile si serviciile aduse pacientului. 12. Secretul profesional trebuie sa fie respectat si considerat ca un drept al consumatorului. Adunarea generala a Grupului Farmaceutic din anul 1999 a hotarat ca principiile exprimate in Carta raman in vigoare, aceste principii fiind completate astfel: 1. Distributia produselor medicamentoase trebuie sa se realizeze numai in farmacii sub supravegherea si responsabilitatea unui farmacist. Protectia legala a pacientului ar fi compromisa daca medicamentele ar fi eliberate si prin alti distribuitori. 2. Farmacistului trebuie sa i se garanteze independenta, vis -a-vis de interese pur

comerciale. Aceasta se realizeaza, cand ingrijirea sanatatii si conducerea economica sunt numai responsabilitatea unui farmacist proprietar de farmacie. El este sub jurisdictia regulilor reglementate prin codul de deontologie si etica profesionala, iar comportarea sa este subordonata unei Organizatii profesionale (Camera sau Ordin). 3. Pentru a garanta un serviciu farmaceutic, care vine in intampinarea nevoilor societatii organizarea activitatii trebuie sa aiba o distributie rationala si bine echilibrata in baza criteriilor demografic si geografic. Competitia fortata intre farmacisti nu atinge telul ingrijirii sanatatii. Adunarea Generala a Grupului Farmaceutic al Uniunii Europene, conside ra ca deciziile guvernamentale referitoare la sistemul de reforma a sanatatii nationale, nu trebuie sa includa nici o alterare cu privire la punctele mai -sus mentionate. Din datele publicate, privind activitatea farmaceutica in tarile apartinand spatiului european, se desprind doua modele de farmacie: etic si mercantil (comercial). Prezentam succint caracteristicile celor doua modele, asa cum rezulta dintr -un studiu realizat de Hans Gunter Friese, Presedintele Uniunii Federale a Asociatiilor Farmacistilor Germani, intitulat ,,Situatia profesiei de farmacist: experiente europene, Eschborn, Germania, 2000 (vezi tabelul nr.1). In noiembrie 2002, la cererea PGEU, Consiliul General Spaniol al Farmacistilor a intocmit un material care prezinta modelul de farmac ie in tari ca: Austria, Belgia, Danemarca, Spania, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia si Regatul Unit al Marii Britanii. Iata spre exemplificare cateva sisteme farmaceutice europene, organizate dupa modelul etic. Austria In vederea obtinerii licentei pentru a lucra in farmacia comunitara trebuie indeplinite urmatoarele conditii: cetatenie austriaca sau cetatenie a unui stat membru al Uniunii Europene (UE), diploma de farmacist obtinuta in Austria sau intr-o tara membra a UE, cu care exista incheiate conventii, permis de management care se elibereaza dupa o vechime de minimum 5 ani de activitate de la absolvire, usurinta in relatiile de munca in cadrul farmaciei, capacitate legala deplina, sanatate fizica, cun oasterea foarte buna a limbii germane. Permisul oficial este eliberat de Guvernatorul provinciei. Licenta originala este un drept personal absolut. Pentru infiintarea unei noi farmacii, in Austria primeaza criteriile demografic si geografic pentru infiintarea unei farmacii si constituie restrictia libertatii de stabilire. Prin aceste criterii se asigura viabilitatea farmaciilor existente. Prin aderarea la Uniunea Europeana, Austria nu si -a schimbat aceste criterii. Consecinta stabilirii libere a amplasarii de noi farmacii este aparitia de farmacii mici, unde personalul farmaceutic nu este utilizat suficient si apare necesara desfacerea de produse secundare, parafarmaceutice. Experienta austriaca s -a dovedit a fi pozitiva; a fost evitat dezavantajul stabiliri i mai multor farmacii noi, in zone aglomerate, in detrimentul acoperirii geografice uniforme. Conform legislatiei farmaceutice austriece farmaciile nu sunt intreprinderi de comert pur. Regulile de competitie libera, fara restrictie, nu pot fi aplicate la farmacii. Produsele medicamentoase sunt un tip special de marfa. Vanzarea cat mai multor medicamente posibile si cresterea consumului acestora, prin masuri comerciale sau de publicitate nu constituie obiectivul principal al activitatii

farmaceutice austriece. In Austria, distanta minima intre farmacii este de 500 m, raportul farmacie / numar de locuitori, inclusiv bolnavi in trecere, este in medie de 1 / 5500. Farmacia poate avea un singur proprietar sau un parteneriat, cu conditia ca licentiatul sa fie manager si partener reprezentativ si sa detina peste 50% actiuni, sau cel putin 25% initial, urmand a creste la peste 50% in 10 ani. Farmacia se vinde exclusiv altui farmacist si numai dupa o perioada de minimum 5 ani de la autorizare. Dupa decesul farmacistu lui este permis de lege sotului/sotiei sa inchirieze sau sa concesioneze farmacia altui farmacist pentru o perioada de maximum cinci ani. Pana la implinirea varstei de 24 de ani copilul, urmas al farmacistului, poate inchiria farmacia unui alt farmacist. I n cazul in care urmeaza studii de farmacie, farmacia poate fi inchiriata pana cand acesta implineste varsta de 35 ani. Succesorul trebuie sa vanda farmacia unui proprietar unic sau unei companii, in care acesta trebuie sa detina majoritatea actiunilor. Distribuitorilor si producatorilor de medicamente ca si oricaror altor entitati de stat sau private le este interzisa detinerea de farmacii sau lanturi de farmacii. Farmacistii care nu au cetatenie austriaca nu pot deschide o farmacie noua, dar pot prelua o licenta de la o farmacie care functioneaza de cel putin 3 ani. Preturile sunt controlate. Adaosul comercial se situeaza intre 11,1% si 35,5%. Din totalul farmaciilor, 561 au ca proprietar un singur farmacist, iar 565 de farmacii au ca proprietar un parteneriat de farmacisti. Distributia medicamentelor de catre medici umani sau de medici veterinari nu este posibila, cu exceptia situatiilor cand cabinetul medical este la peste 6 km de cea mai apropiata farmacie. Belgia Proprietarul farmaciei poate fi oricine , distribuitorii pot detine lanturi de farmacii, producatorilor de medicamente le este interzis insa acest lucru. In farmacie trebuie sa fie permanent un farmacist pe tura. Farmacistul sef este obligat sa fie prezent in farmacie, in absenta sa putand fi in locuit cu un alt farmacist cu aceeasi calificare. Farmacistul sef nu poate conduce simultan o alta afacere cu medicamente sau produse parafarmaceutice, nu poate lucra in productia de medicamente sau in depozitul farmaceutic. Incepand cu anul 1998, 83% dintre farmacisti sunt proprietari de farmacii, iar 17% apartin unor entitati nefarmaceutice. Farmacistul sau orice persoana fizica/juridica pot fi proprietari ai mai multor farmacii. Sunt reglementate criterii demografice si geografice pentru infiintarea unei farmacii. Este permisa fuzionarea a doua farmacii in aceeasi localitate. Vanzarea unei farmacii este permisa numai pentru cele deschise cel putin 5 ani. Pretul unei farmacii nu poate depasi valoarea urmatoarelor elemente: accesoriile si echipamentul tehnic, stocul de produse si 150% din media profitului brut obtinut in ultimii 5 ani. Nu sunt restrictii la mutarea unei farmacii si nici la intocmirea succesiunii in cazul decesului proprietarului. Medicamentele sunt distribuite exclusiv de farmacisti, medicii si veterinarii fiind obligati sa cumpere medicamente din farmacia cu circuit deschis. Toate medicamentele, celelalte produse de sanatate ca si produsele dietetice trebuie vandute prin farmacii. Este interzisa reclama la medicamentele eliberate pe prescrip tii medicale. Farmacistii nu au voie sa faca reclama propriilor farmacii.

Nu este stipulata varsta la care farmacistul belgian este obligat sa se pensioneze. Farmacistii primesc onorarii pentru indatoririle de serviciu si pentru prepararea formulelor magistrale. Danemarca Proprietarul farmaciei este farmacistul care nu poate detine decat o singura farmacie. Farmacistul este conducator intr-o singura unitate. Nu este prevazut in legislatia daneza criteriul demo -geografic. Autoritatea administrativa impune conditia potrivit careia pacientii nu pot parcurge mai mult de 15 km pana la prima farmacie. Vanzarea farmaciilor este interzisa. Licenta pentru proprietate este valabila pana cand proprietarul implineste varsta de 70 ani, transferand -o altui farmacist. Dupa decesul proprietarului legea da dreptul mostenitorilor sa mentina farmacia inca sase luni sau pana cand Ministerul Sanatatii atribuie licenta altui farmacist. Farmacistul sef nu are dreptul sa practice alta profesie (medicina, odontologia, medicina veterinara), nu are dreptul sa aiba interese financiare din producerea sau vanzarea en gros a produselor farmaceutice. Farmacistii nu au drepturi exclusive asupra vanzarii medicamentelor de uz veterinar. Legea nu interzice promovarea produselor propriei farmac ii. Finlanda Proprietarul farmaciei este farmacistul licentiat care detine o singura farmacie. Farmacistul poate conduce o alta afacere cu medicamente cu aprobarea Agentiei Nationale a Medicamentului, pentru o zona cu populatie redusa. Farmacistul poate obtine cel mult trei licente pentru infiintarea unei farmacii in intreaga sa cariera. Licenta se obtine ca urmare a unui concurs organizat la nivel national. Nu sunt prevazute de legislatie criterii demografice si geografice. In practica, factori ca populatia si sanatatea locala sunt considerate prioritare. Vanzarea farmaciei este interzisa. Farmacistul sef nu poate practica alta profesie, nu poate fi conducatorul unui laborator de productie sau depozit. Farmacistii nu detin drepturi exclusive asupra vanzar ii de medicamente, medicii veterinari avand dreptul de a vinde medicamente de uz veterinar. Franta Farmacistul este proprietarul unei singure farmacii. Farmacistii pot fi autorizati sa formeze o societate in nume colectiv, in vederea exploatarii unei far macii, si, de asemenea, pot forma o societate cu raspundere limitata pentru o singura farmacie. Farmacistul titular al unei farmacii trebuie sa -si exercite personal profesia. Infiintarea si conducerea unei farmacii cu circuit deschis este interzisa altor profesii (medic, medic veterinar, stomatolog, asistenti, moase). Este legiferat criteriul demografic, prin care o farmacie se infiinteaza la 2.500 de locuitori pentru o populatie sub 5 000 de locuitori, la 3000 de locuitori pentru o populatie intre 5 000 30 000 de locuitori si la 3.500 de locuitori pentru o populatie de peste 30 000 de locuitori. Mutarea unei farmacii se face in acelasi sector, cu aprobarea Ordinului Farmacistilor si a autoritatilor sanitare din sectorul respectiv. Cu exceptia unor evenime nte de forta majora vanzarea unei farmacii se poate

face dupa o perioada de minimum cinci ani de la infiintare. In cazul decesului farmacistului titular instrainarea farmaciei se poate face de catre mostenitorii legali, dupa o perioada de maximum 2 ani, ti mp in care aceasta este condusa de un farmacist abilitat. In exercitarea profesiei nu sunt limite de varsta, la retragerea sa din activitate farmacistul fiind obligat sa vanda farmacia. In toate situatiile, medicamentele trebuie sa fie preparate de un farmacist sau sub directa sa supraveghere. Este obligatorie efectuarea programului de garda pentru toate farmaciile, prin rotatie, cu acordul Ordinului Farmacistilor si anuntand autoritatile locale. Farmacistul nu poate exercita o activitate incompatibila cu d emnitatea sa profesionala. Este obligatorie pastrarea secretului profesional. Farmacistul din farmacia de oficina (cu circuit deschis) nu poate practica alta profesie. Din cele 23 271 de farmacii, 7 051 au ca proprietar un singur farmacist, iar restul de 16 220 de farmacii au ca proprietar un parteneriat de farmacisti. Germania Proprietarul farmaciei este farmacistul care o conduce personal si autonom, ceea ce implica asumarea tuturor deciziilor referitoare la operatiunile din farmacie (pe probleme farmaceutice, economice sau de resurse umane). Este interzisa asocierea proprietarilor de farmacii, un farmacist putand detine o singura farmacie. Este, de asemenea, interzisa incheierea acordurilor care ofera o parte directa sau indirecta a bunurilor rezultate din activitatea unei farmacii oricarei terte parti. Aceasta deoarece, dependenta economica ar fi contrara practicarii independente a profesiei de farmacist, putandu -se astfel preveni situatii in care interesele pur mercantile ar putea conduce activitatile specifice farmaceutice. Farmacistul trebuie sa detina un laborator in care fiecare produs este monitorizat, putand, totodata, efectua analize ca: teste de graviditate, masurarea tensiunii arteriale, teste de sange. Nu este prevazut de lege criteriul geogra fic pentru infiintarea unei farmacii. Nu sunt restrictii pentru vanzarea unei farmacii, singura conditie este aceea ca cel care cumpara farmacia sa fie numai un farmacist. In cazul in care proprietarul decedeaza legea germana prevede ca sotul/sotia sa past reze farmacia din motive economice pana cand ea/el se va recasatori. Copilul poate pastra farmacia pana la varsta de 23 ani; daca urmeaza studii de farmacie perioada se poate prelungi pana cand acesta isi finalizeaza studiile. In ceea ce priveste organizarea unei farmacii se mentioneaza urmatoarele: spatiul farmaciei trebuie sa fie de cel putin 110 mp, impartit in oficina, laborator, depozit, camera de garda; numarul de incaperi si echipamentul trebuie sa asigure producerea, examinarea, stocarea si ambalare a produselor farmaceutice si sa permita eliberarea medicamentelor si consilierea pacientilor. Incaperile farmaciei trebuie sa comunice intre ele, dar sa fie separate de zonele de trafic public; personalul farmaceutic trebuie sa fie in numar corespunzator p entru corecta functionare a farmaciei. Prezenta farmacistului este obligatorie in farmacie. Nu exista restrictii referitoare la faptul ca proprietarii de farmacie isi pot transfera farmacia in alt loc. Nici unul nu este constrans sa se pensioneze la o anum ita varsta. Publicitatea la medicamentele prescrise de medici este interzisa. Este reglementat programul de functionare al farmaciilor, existand si servicii de noapte pentru urgente (1 farmacie cu program de noapte, la fiecare 20 de farmacii).

Nu sunt restrictii privind mutarea unei farmacii. Exista 5 reguli care se impun in desfasurarea activitatii farmaceutice: 1. Pretul uniform al medicamentelor. 2. Farmacia este exclusiv proprietate privata. 3. Pacientul are dreptul sa-si aleaga farmacia. 4. Farmacistul nu poate practica alta profesie, daca aceasta este incompatibila cu standardele profesiei sale. 5. Farmaciile se aprovizioneaza numai cu medicamente si cu produse destinate ingrijirii sanatatii. Grecia Proprietarul farmaciei este farmacistul care o con duce personal si care concomitent nu poate fi salariatul niciunei alte institutii. Acesta nu poate detine decat o singura farmacie. Sunt interzise lanturile de farmacii, atat ale distribuitorilor, cat si ale producatorilor de medicamente. Sunt reglementate criterii demografice si geografice pentru infiintarea unei farmacii. Se acorda licenta de infiintare unei farmacii in localitatile cu peste 3.000 de locuitori, unde nu mai exista o alta farmacie; in localitatile cu populatie intre 3.000 10.000 locuitori se infiinteaza o farmacie la 3.000 de locuitori; in localitatile cu 10.001 100.000 de locuitori o farmacie se infiinteaza la 2.500 de locuitori; peste 100.001 de locuitori o farmacie se infiinteaza la 2.000 locuitori. Nu sunt reglementari privind vanzar ea farmaciilor, dar este reglementata mostenirea. Este obligatorie prezenta farmacistului sef in farmacie, in absenta sa putand fi inlocuit cu un farmacist cu aceeasi pregatire. Farmacistilor le este interzis sa realizeze orice tip de analize clinice in fa rmaciile lor. Farmacistii au drepturi exclusive in distribuirea medicamentelor. Irlanda Proprietarul unei farmacii poate fi un farmacist, o companie farmaceutica, orice entitate juridica sau reprezentantul legal al unui farmacist (care poate administra farmacia cinci ani dupa decesul sau). Farmacistul poate fi proprietarul mai multor farmacii. Farmacia este condusa intotdeauna de farmacist care poate fi chiar proprietarul sau un farmacist angajat. Criteriile pentru infiintarea unei farmacii includ distanta si densitatea populatiei. Nu sunt prevazute restrictii la vinzarea unei farmacii. Farmacistul care conduce farmacia nu este restrictionat de la exercitarea altei profesii daca in absenta sa farmacia este condusa de un farmacist loctiitor. Prepararea medicamentelor trebuie supravegheata de un farmacist coordonator. Farmacistii pot de asemenea executa diverse tipuri de analize: teste de graviditate si masurarea colesterolului. Din numarul total al farmaciilor cu circuit deschis, 936 au ca proprietar un sing ur farmacist, 19 farmacii apartin unor parteneriate de farmacisti si 332 de farmacii au ca proprietari retele comerciale (distribuitorii de medicamente pot avea lanturi de farmacii, dar producatorilor le este interzis acest lucru).

Italia Proprietarul farmaciei este farmacistul licentiat si abilitat sa practice profesia. Farmacistul este proprietarul unei singure farmacii fiind interzise lanturile de farmacii. Autorizarea de infiintare a unei farmacii se face pe baza unui sistem de examinare la nivel national, constituit din probe practice de laborator si probe orale, sub forma de teste grila, cu 300 de intrebari. Autorizatia de infiintare a unei farmacii presupune posesia a doua licente: una emisa de autoritatea sanitara teritoriala, cealalta emisa de Con siliul orasenesc. Sistemul farmaceutic italian are reglementat criteriul demo -geografic, numarul de farmacii fiind proportional cu numarul de locuitori. Orasele cu o populatie mai mica de 12.500 locuitori au o farmacie la fiecare 5.000 de locuitori. In alt e orase sau comune exista o farmacie la 4.000 de locuitori. Distanta minima intre doua farmacii este 200m. Farmaciile se vand dupa functionare de minim 3 ani. In urma decesului farmacistului, mostenitorii nefarmacisti pot vinde farmacia in cel mult trei ani. In cazul in care un mostenitor urmeaza studii de farmacie, perioada de pastrare a proprietatii se prelungeste la 10 ani. Mutarea unei farmacii se poate face numai in acelasi areal. In cazul in care mutarea se face in alta zona farmacistii trebuie sa tre aca printr-un proces de selectie. Farmacistul sef nu poate practica alta profesie. Farmacistii detin exclusivitatea eliberarii medicamentelor. Pot elibera de asemenea produse parafarmaceutice, alte produse chirurgicale, cosmetice si mancare pentru copii. Vanzarea la distanta si teleshopping -ul la medicamente cu si fara prescriptie medicala sunt interzise. Farmacistii nu pot face publicitate farmaciei lor inafara incintei acesteia. Programul farmaciei este limitat la 8 h si este reglementat regional. Sunt farmacii cu servicii de urgenta in fiecare regiune in functie de numarul de locuitori. Programul permanent este stabilit de Asociatia farmaceutica locala. Legea nu prevede o varsta obligatorie pentru retragerea din activitate. Luxemburg Proprietarul farmaciei este farmacistul, numai acesta putand obtine concesiunea asupra unei farmacii. Farmacistul nu poate fi proprietarul decat al unei singure farmacii, fiind totodata si farmacistul sef. Concesiunea se obtine prin examen, avand totodata si permisiunea au toritatilor locale si de sanatate, pentru infiintarea unei noi farmacii. Nu sunt criterii demografice si geografice la infiintare. Farmacistul sef se poate ocupa de o alta activitate atata timp cat aceasta nu impiedica indatoririle fata de farmacie si daca se desfasoara inafara orelor de program. Farmacistii au exclusivitatea distributiei medicamentelor. Olanda Legea nu prevede conceptul de proprietate asupra farmaciei. Pana in anul 1999 in Olanda, o farmacie apartinea si era infiintata numai de farmacist . Incepand cu luna ianuarie 1999 au fost admisi ca proprietari de farmacii si patroni nefarmacisti. Farmacistul nu poate conduce decat o singura farmacie. Autorizatia de

functionare se elibereaza de catre autoritatile locale. Nu sunt restrictii referitoare la vanzarea farmaciilor. Nu sunt legiferate criterii demografice si geografice. Dupa decesul farmacistului mostenitorii pot pastra farmacia fara conditii impuse. Farmacistul sef nu poate exercita alta profesie; este interzis sa practice medicina, chiar daca este calificat in acest domeniu. Farmacistii detin in exclusivitate drepturile de eliberare a medicamentelor, cu exceptia catorva zone rurale. Medicii de familie din zonele rurale sunt autorizati sa distribuie medicamente pacientilor lor, daca farmacia cea mai apropiata este la peste 5 km departare. Medicii veterinari pot furniza produse medicinale pentru animalele aflate in ingrijirea lor. Conform datelor furnizate de PGEU in anul 2001, din numarul total de farmacii, 1303, au ca proprietar un singur farmacist, sau ca proprietar un parteneriat de farmacisti, iar 326 farmacii apartin unor lanturi comerciale. Sunt interzise lanturile de farmacii distribuitorilor si producatorilor de medicamente. Portugalia Un farmacist poate fi proprietar sau coproprietar la o singura farmacie. Lanturile de farmacii sunt interzise. Infiintarea unei noi farmacii se bazeaza pe organizarea unui concurs profesional la nivel national, coordonat de Ministerul Sanatatii si Institutul National de Farmacie si Medicamente, la solicitarea autoritatilor locale de sanatate. Selectia finala se bazeaza pe un punctaj obtinut la examen (maximum 10) la care se adauga numarul de ani de experienta in farmacia publica sau de spital, domiciliul, varsta si titlurile academice obtinute in cariera. Este reglementat si respectat criteriul demo-geografic pentru infiintarea unei farmacii. Distanta minima intre farmacii este de 250 m, o farmacie se infiinteaza la 6.000 de locuitori. Sunt situatii speciale cand criteriul referitor la populatie este variabil: in localitati fara nici o farmacie, in localitati cu unitati medicale unde o farmacie se afla la 3 km distanta de acestea, in centre comerciale. Vanzarea sau transferarea farmaciei se poate face numai dupa o perioada de functionare de cel putin doi ani. In cazul decesului proprietarului mostenitorul care este farmacist sau student la facultatea de farmacie poate prelua proprietatea, un farmacist abilitat poate fi angajat ca interimar. Daca mostenitorii nu sunt farmacisti au la dispozitie doi ani pentru a vinde farmacia sau pentru a o transfera altui farmacist pentru o perioada de 10 ani. Farmacia se vinde sau se inchide la sfarsitul acestei perioade. Farmacistul sef se poate ocupa de alta activitate care nu afecteaza indeplinirea sarcinilor de serviciu in farmacia sa; in caz contrar ii este interzisa conducerea unei alte afaceri incompatibile cu standardele profesiei sale. Farmaciile sunt autorizate sa elibereze in mod exclusiv medicamente. Suplimentele nutritive si produsele din plante pot fi vandute si in supermarketuri. Farmacistii pot comercializa produse ortopedice, fitofarmaceutice, homeopatice, ortometrice, dietetice si cosmetice. Vanzarea la distanta si teleshopping -ul precum si alte metode vanzare decat cele consacrate si reglementate sunt interzise. Farmaciile nu au ore speciale de deschidere. Se efectueaza ore suplimentare pana la ora 22 sau serviciu permanent 24 de ore. Farmacistii pot continua exercitarea profesiei si peste varsta de 65 de ani, varsta de pensionare.

Marea Britanie Farmacia este proprietatea unui farmacist, a unei companii a caror parteneri sunt farmacisti, sau a unei companii private conduse de un farmacist. Doar membrii Asociatiei Nationale Farmaceutice pot conduce o farmacie. Un farmacist poate conduce doar o singura farmacie. Farmacistul sau compania pot avea in proprietate mai multe farmacii. Lanturile de farmacii sunt permise. Compania Boots este proprietarul unui mare lant de farmacii cu peste 1200 de locatii. Este obligatorie prezenta unui farmacist pe tura, iar disc ount-urile la medicamente sunt interzise. In Scotia sunt permise deopotriva companiile farmaceutice si nefarmaceutice. Pentru infiintarea unei farmacii este necesara o licenta de la Societatea Farmaceutica Regala care se completeaza cu aprobarea data de au toritatile de sanatate locala. Nu sunt prevazute in lege criterii geografice si demografice pentru infiintarea unei farmacii. Cu toate acestea o farmacie se deschide la minimum 500 m fata de alta farmacie; 67% dintre farmacii sunt situate la 1000 m una fata de alta. Nu sunt restrictii referitoarte la vanzarea farmaciei daca noul proprietar indeplineste conditiile legale. In urma decesului proprietarului, daca mostenitorii nu sunt farmacisti, in Anglia si in Tara Galilor, compania privata il poate inlocui cu un alt farmacist cu aceeasi pregatire. In Scotia, mostenitorul necalificat in aceasta profesie intra in parteneriat cu unul sau mai multi farmacisti. Farmacistul sef poate practica alte profesii compatibile pentru care trebuie sa fie calificat, ca optometria si presopunctura. Farmacistii pot coordona analize medicale. Farmacistii nu detin dreptul exclusiv in eliberarea medicamentelor, medicii putand vinde medicamente pacientilor lor (conform legii medicamentului din 1968). Dentistii pot vinde medicamente p entru tratamente dentare doar persoanelor care nu se trateaza prin Serviciul National de Sanatate. Medicamentele cu regim de OTC pot fi vandute in orice magazin cu conditia ca acesta sa fie asigurat contra spargerilor. Vanzarea medicamentelor nu este permisa pe tarabe. Clinicile veterinare pot vinde medicamente pentru tratamentul animalelor pe care le ingrijesc. Cateva medicamente pentru tratamentul cabalinelor pot fi vandute de catre selari, iar o anume categorie de medicamente pot fi vandute de catre agri cultori. Vanzarea la distanta si teleshopping -ul pentru OTC sunt acceptate si practicate. Spania Una dintre principalele probleme ale reformei sanitare in Spania o reprezinta infiintarea farmaciilor, modul de eliberare a medicamentelor catre pacienti, prepararea si elaborarea de formule magistrale si oficinale, colaborarea cu autoritatile publice in vederea utilizarii rationale a medicamentelor in diferite servicii sanitare de interes general. Conform Legii nr.14/1986 (Legea sanitara), a Legii nr. 25/1990 (Legea medicamentului) precum si a Legii privind reglementarea Serviciilor farmaceutice comunitare (din anul 1997), farmaciile sunt unitati sanitare private, de interes public, supuse programului sanitar, in care farmacistul titular, proprietar, impreuna cu asistenti si personal auxiliar, trebuie sa presteze servicii farmaceutice de baza catre populatie. Proprietarul farmaciei este farmacistul, absolvent al unei facultati de farmacie, singur sau in parteneriat cu alti farmacisti. Fiecare dintre ei poate de tine singur o

farmacie. Sunt interzise lanturile de farmacii indiferent cine ar putea fi proprietarul acestora. Autorizarea de functionare a unei farmacii se elibereaza in functie de numarul locuitorilor si de distanta dintre farmacii, cu scopul de a garan ta accesibilitatea si calitatea serviciilor, precum si controlul in administrarea medicamentelor in functie de nevoile specifice fiecarei zone. Pentru infiintarea unei farmacii, numarul minim de locuitori este de 2800, iar numarul maxim este de 4000. Pentru zonele rurale, turistice, montane se poate stabili un numar mai mic de locuitori pentru o farmacie. Distanta minima intre farmacii este, in general, de 250 m. Autorizarea se face cu respectarea principiului publicitatii si transparentei, prevazut in procedurile specifice de autorizare, in care se prevad cerinte de incredere si garantii. Functionarea farmaciei se poate realiza numai in favoarea celorlalti farmacisti. In cazurile de sanctiuni, privind incapacitatea profesionala sau penala a farmacistilor, se interzice functionarea farmaciei. Dupa decesul proprietarului legea cere mostenitorilor sa inchida farmacia daca acestia nu au calificarile cerute sau nu urmeaza studii in acest sens. Prezenta si activitatea profesionala a farmacistului este conditia ese ntiala pentru eliberarea de medicamente catre omul bolnav. Este reglementat numarul minim de farmacisti (in afara de farmacistul sef) care trebuie sa -si desfasoare activitatea in farmacie, cu scopul de a garanta pacientilor asistenta profesionala adecvata. Eliberarea medicamentelor, a produselor parafarmaceutice si a celor de uz veterinar se face exclusiv de catre farmacii. Tari postcomuniste Preocuparea Forului Farmaceutic European pentru cunoasterea cat mai exacta a situatiei din fiecare tara candidata se reflecta in cele doua Rapoarte prezentate in cadrul Mesei rotunde la Ljubliana (2002) si la Budapesta (2003). Rapoartele cuprind, in cifre si grafice, date referitoare la populatia tarii, numarul de farmacii si farmacisti si cheltuielile cu ingrijirile de sanatate raportate la PIB. De asemenea, sunt cuprinse date referitoare la proprietatea si amplasarea farmaciilor, drepturile legale privind abilitarea de a elibera medicamente si de a presta servicii farmaceutice, consumul de medicamente, TVA, pretul si rambursarea (vezi tabelele nr. 2, 3 si 4).

Proprietatea asupra farmaciei este detinuta de: - farmacisti, in: Letonia, Lituania, Slovacia si Bulgaria. - farmacisti si nefarmacisti, in: Croatia, Cehia, Estonia, Polonia, Slovenia si Romania. In Croatia si in Estonia nefarmacistii trebuie sa prezinte garantii de moralitate. - farmacistul detine minim 51% din proprietatea farmaciei, in Ungaria. Criteriile demografic si geografic sunt legiferate in Slovenia, Lituania, Croatia si Ungaria. La incheierea lucrarilor Mesei rotunde de la Ljublijana, din aprilie 2002, s -a emis hotararea PGEU cu urmatoarele puncte: 1. Necesitatea ca tarile candidate, pentru a deveni membre ale Uniunii Europene, sa inceapa imediat participarea la procesul de luare a deciziilor privind

dezvoltarea sectorului farmaceutic; 2. Grupul Farmaceutic va sprijini, fara rezerve, toate schimbarile care, in dezvoltarea viitoare a activitatii farmaceutice, se vor baza pe criteriul potrivit caruia, pacientul este cea mai importanta parte, care trebuie sa beneficieze de servicii farmaceutice de inalta calitate; 3. Membrii PGEU sunt ferm convinsi ca, este esential, sa se pastreze sau sa se introduca criterii geografice si demografice, in ceea ce priveste organizarea farmaciilor