P. 1
proceduri logopedice

proceduri logopedice

|Views: 2,454|Likes:
Published by Dumitru Lucia

More info:

Published by: Dumitru Lucia on Sep 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

PROCEDURI PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA CENTRULUI LOGOPEDIC INTERSCOLAR PRAHOVA (PROCEDURI OPERATIONALE

)
AN SCOLAR :2010- 2011

PROCEDURA PRIVIND PROIECTAREA ACTIVITATII LOGOPEDICE
SCOP: asigurarea planificarii corespunzatoare a activitatii in vederea obtinerii eficientei/eficacitatii maxime REZULTAT: intocmirea documentelor de proiectare a activitatii logopedice RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE

proiectarea mijloacelor de invatamant.colaborarea cu familia( receptivitatea.registru de evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj intrati in terapie.fisa de evaluare dim\namica si interventie recuperatorie. 4.consemnare de date. Forma de organizare a activitatii de interventie este pe grupe mici de 2-4 copii sau individual in functie de urmatoarele criterii: tipul tulburarii de limbaj.fisa de evidenta statistica a datelor( semestriale/anuale). 7.fisa de depistare. Durata unei activitati de terapie logopedica este.varsta copilului.implicarea familiei.pe categorii de tulburari.1. Orarul se stabileste pentru o norma didactica de 16 ore saptamanal.fise de depistare avizate de directorii unitatilor de invatamant RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea . 3.de 45 de minute. 2. 5. de regula.fisa de monitorizare a progresului scolar.desfasurate zilnic intre orele 8-19 in cabinetele logopedice sau punctele de lucru stabilite in functie de ora rul unitatilor de invatamant si de posibilitatile copiilor in cauza (in afara orelor de curs) si va fi afisat obligatoriu pe usa cabinetului.dinamica corectarii. PROCEDURA PRIVIND DEPISTAREA COPIILOR/ELEVILOR CU TULBURARI DE LIMBAJ/DE INVATARE SCOP: identificarea si precizarea diagnosticului prezumptiv al copiilor din unitatile de invata mant scolar si prescolar arondate cabinetului logopedic REZULTAT: inregistrarea copiilor cu tulburari de limbaj in documente specifice (registru de de evidenta . Pastrarea la cabinet a documentelor mentionate mai sus si si predarea unui exemplar al proiectului managerial.evaluare.registru de evidenta a prezentei copiilor la activitatea de corectare. Stabilirea fisei logopedice de lucru.Existenta obligatorie a tuturor documentelor mai sus mentionate in fiecare cabinet logope dic pana la data de 15 octombrie a fiecarui an scolar. Stabilirea documentelor cu specific logopedic obligatorii:registru de evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj depistati.gravitatea tulburarii de limbaj. posibilitatea ei de raspuns la programarea propusa). centrului logopedic si departamentului secretariat al CJRAEPH. programe de interventie logopedica pentru fiecare copil/grupa de copii.fisa logopedica.condica de consemnare a activitatii profesorilor logopezi.a orarului cabinetului. Identificarea documentelor de proiectare a activitatii logopedice: proiectul managerial anual.demers therapeutic. 6. 8.al orarului. pana la 01 octombrie al fiecarui an scolar.

Programarea activitatii de depistare pe unitati de invatamant/zona arondata. 5.Populatia scolara/prescolara investigate de fiecare professor logoped este de cel putin 500 copii.8 octombrie. stabilirea programului de corectare RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea . 3. 2.ETAPE 1.Completarea registrului de evidenta a copiilor depistati. 7.Perioada de realizare a activitatii de depistare este 15 septembrie. 6.Inregistrarea copiilor cu tulburari de limbaj in fisele de depistare.Convocarea copiilor cu tulburari de limbaj medii si grave la cabinetul logopedic pe baza invitatiilor scrise in vederea evaluarii complexe. PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA COMPLEXA A COPIILOR/ELEVILOR CU TULBURARI DE LIMBAJ SCOP: evaluarea complexa si stabilirea diagnosticului diferentiat REZULTAT:precizarea diagnosticului logopedic diferentiat si completarea fisei logopedice.aproximativ. 4.Depistarea copiilor cu tulburari de limbaj/de invatare.

educatori) si a parintilor in activitatea de corectare alimbajului RESPONSABIL:toti profesorii logopezi din retea .sau a altor institutii.Formularea diagnosticului si prognosticului logopedic diferentiat pentru fiecare copil/elev.a cadrelor didactice.Programarea fiecarui copil la activitatea de corectare a limbajului cu minim doua sedinte saptamanale.cu programul scolar al elevului. 3. 4.institutori.Evaluarea copiilor care nu sunt cuprinsi in gradinite sau scoli la solicitarea familiei. 5.Convocarea copiilor/scolarilor cu tulburari de limbaj medii si grave la cabinetul logopedic/punctul logopedic.aproximativ. ASIGURAREA CARACTERULUI PREVENTIV AL ACTIVITATILOR DE TERAPIE LOGOPEDICA SCOP: prevenirea aparitiei si evolutiei tulburarilor de limbaj la varsta prescolara pentru a se evita instalarea tulburarilor de invatare a scris-cititului la varsta scolara REZULTAT:initierea cadrelor didactice (invatatori. 6. 2. 7.Perioada de realizare a examinarii complexe si a formarii grupelor de lucru este 7-15 octombrie.Stabilirea programului individual/de grup de terapie logopedica in concordanta cu dorinta familiei.ETAPE 1.Examinarea complexa psiho-logopedica in colaborare cu cadrele didactice si parintii.

Identificarea zonelor de interes. 5.Organizarea unor actiuni metodice in cadrul unor comisii de specialitare (educatori/ invatatori) pentru dezbaterea problemelor dezvoltarii generale a copilului.ETAPE 1. 4. PROCEDURA PRIVIND INTERVENTIA TERAPEUTIC-RECUPERATORIE SCOP: corectatea tulburarilor de limbaj/invatare la copii/scolari REZULTAT:facilitarea procesului de integrare scolara si sociala a copiilor/elevilor cu tulburari de limbaj RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE .la nivel local / judetean.prin implicarea profesorilor centrului logopedic. 3.Predarea unui exemplar departamentului secretariat al CJRAE si centrului logopedic pana la 15 iunie al fiecarui an scolar. 2.Organizarea unor programe educationale in parteneriat cu cadrele didactice. a particularitatilor dezvoltarii verbale si a modalitatilor de integrare scolara si sociala.Proiectarea activitatilor de initiere si consiliere a cadrelor didactice /parintilor in activitatea de corectare a tulburarilor de limbaj.Completarea unor documente care atesta activitatile respective.

Desfasurarea interventiei terapeutice in concordanta cu diagnosticul logopedic/ proiectul logopedic individual realizat. 5. 4. Formarea grupelor de lucru. PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROGRESULUI SCOP: asigurarea monitorizarii progresului terapeutic/ scolar REZULTAT:completarea documentelor RESPONSABIL:toti profesorii logopezi din retea . 6. 3. Completarea ritmica a fiselor logopedice de interventie dinamica si evaluare continua. Folosirea mijloacelor de invatamant proiectate. 2. Evaluarea periodica a progreselor realizate de elevi si reproiectarea activitatii de interventie. Completarea registrului de evidenta si a registrului de prezenta a copiilor cuprinsi in terapie.1.

2. Completarea rubricilor specifice din registrele de evidenta a activitatii. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA METODICA SCOP: asigurarea calităţii activităţii de terapie logopedica desfăşurata de profesorii logopezi la nivelul CLI Prahova REZULTAT: sustinerea pregatirii metodice a profesorilor logopezi prin intermediul activitatii comisiei metodice de specialitate organizate la nivelul CLI Prahova . Completarea fisei de monitorizare a progresului scolar folosind date preluate din documentele scolare (cataloage). 3. 4.institutor.educator)privind evolutia copilului /elevului aflat in terapie logopedica. Consultarea cadrului didactic (invatator. Rapoarte semestriale si anuale privind activitatea logopedica in cadrul CLI.ETAPE 1.

Intrunirea comisiei.RESPONSABIL: coordonator comisie metodica. parinti. . profesori itineranti) 5. Stabilirea programului calendaristic al activitatilor demonstrative cu implicarea tuturor profesorilor din retea. 3. 7. insumand 90 credite transferabile . Intocmirea proceselor verbale in urma desfasurarii fiecarei intalniri a comisiei mai sus amintita. Stabilirea comisiei metodice de specialitate la nivelul CLI Prahova. toti profesorii logopezi din retea ETAPE: 1. 2. obligatorie a tuturor profesorilor logopezi din retea. 8. 4. cel putin o data pe luna. dupa caz. 6. Arhivarea proceselor verbale si a produselor activitatii comisiei metodice . Elaborarea/intocmirea programului de activitati al comisiei metodice de catre coordonatorul acesteia. prin prezenta PROCEDURA PRIVIND FORMAREA/DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE SCOP: parcurgerea de catre fiecare profesor logoped al CLI Prahova a unor cursuri de formare profesionala continua. pe anul scolar in curs. Stabilirea responsabililor acestei comisii in primul consiliu profesoral al CLI. Elaborarea proiectelor manageriale ale responsabililor din cadrul comisiei metodice(parteneriat –consilieri. miercuri .

4. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE COLABORARE CU ALTE INSTITUTII SCOP: asigurarea unei colaborări eficiente intre specialiştii CLI si cei ai altor instituţii cu rol in asigurarea integrarii scolare a copiilor cu dizabilitati. . Identificarea nevoilor de formare profesionala continua la nivelul fiecarui profesor logoped din retea. 2. astfel incat interventia acestora sa fie de inalta calitate. Intocmirea unei fise de dezvoltare profesionala pentru fiecare profesor logoped la care vor fi anexate dovezile privind finalizarea stagiilor de formare ( vezi atestat. 3. certificat etc. adeverinta. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea.REZULTAT: Dezvoltarea si perfectionarea competentelor si cunostintelor profesionale ale fiecarui profesor logoped. Identificarea cursurilor/stagiilor de formare profesionala continua pe care le pot urma profesorii logopezi in acord cu nevoile de formare individuala profesionala continua si specificul activitatii de terapie logopedica/problemele de interes.) 5. Arhivarea fiselor de dezvoltare profesionala mai sus amintite intr-un dosar special al CLI. Inscrierea/parcurgerea/finalizarea unor cursuri de formare continua de catre fiecare profesor logoped. ETAPE: 1.

etc.REZULTAT: consilierea/ initierea in echipa de specialişti (logoped şcolar . Monitorizarea activităţii de initiere/consiliere. asistent social. profesor itinerant. 7. in cadrul echipei de specialişti. consilier CJAP. 5. la nivelul echipei de specialişti care s-a ocupat de caz. PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA DESFASURATE LA NIVELUL CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unei evaluari obiective a activitatii de terapie logopedica desfasurate de profesorii logopezi. 4. Încheierea unui protocol de colaborare (vezi anexa) intre profesorul logoped si alţi specialişti cu rol in asigurarea asistentei logopedice/educaţionale a elevilor /copiilor cu dizabilitati (logoped şcolar. Înregistrarea solicitării de colaborare /initiere venite din partea colaboratorului sau a cererii logopedului şcolar către respectivul colaborator. . in baza protocolului de colaborare încheiat anterior intre parti. medic din centre de igiena si profilaxie. la începutul fiecărui an şcolar. mediator şcolar. specialişti ai comisiilor de expertiza. Stabilirea datelor de identificare a beneficiarului (conform registrelor de evidenta). 3. Evaluarea finala a activităţilor in colaborare. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea. ETAPE: 1. Stabilirea unui plan managerial comun al obiectivelor activităţilor de colaborare. Consemnarea activitatilor in documentele cabinetului.) după caz. 6. 2.alt specialist) a acelor categorii de beneficiari pentru care este necesar acest serviciu.

PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE CORECTARE A DISLEXO-DISGRAFIEI COPIILOR CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE SCOP: corectarea tulburarilor limbalului scris-citit in cazul elevilor cu CES care solicita acest serviciu . ETAPE: 1. 2. Identificarea documentelor de evaluare a activitatii de terapie logopedica desfasurate: rapoarte de activitate semestriala. Predarea rapoartelor de activitate elaborate de catre profesorii logopezi se face in ultima zi a fiecarui semestru catre coordonatorul CLI/ departamentul secretariat al CJRAE Prahova . Predarea fisei de evaluare anuala a fiecarui profesor logoped se face in primul Consiliu Profesoral al CJRAE. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea/profesorul coordonator CLI/directorul CJRAE Prahova. Predarea fisei de evaluare anuala se face insotita de documente justificative (vezi portofoliul profesorului logoped ).REZULTAT: intocmirea fiselor de autoevaluare/evaluare anuala in baza carora profesorii logopezi primesc calificativul anual. 4. 3.rapoartele comisiei de calitate. Intocmirea documentelor mai sus mentionate de catre fiecare profesor logoped pe semestru/an scolar dupa structura furnizata in anexe. 5. Prahova pe anul scolar urmator (luna septembrie). fisa de autoevaluare anuala. REZULTAT: facilitarea procesului de integrare scolara a copiilor cu dificultati de invatare (urmarea unui program de interventie personalizat) .

parinti). 11. Evaluarea fiecarei activitati si monitorizarea progresului scolar (prin fise de evaluare. 5. Stabilirea obiectivelor activitatii de terapie logopedica in acord cu beneficiarul. in baza protocolului de colaborare incheiat intr cacesta si profesorul logoped(vezi modelul in anexa). Evaluare finala si recomandari (a modului in care au fost atinse obiectivele activitatii de corectare a limbajului si a monitorizarii rezultatelor scolare). 12. 2. Stabilirea planului de actiune/masurilor in vederea atingerii obiectivelor activitatii de terapie logopedica stabilite anterior. 10. 3. 8. de monitorizare ) 9.RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE: 1. Arhivarea documentatiei si a fiselor de lucru cu beneficiarul ( portofoliul produselor activitatii elevilor). Culegerea de date de la alte persoane apropiate (profesori. (conform structurii furnizate in anexa). 7. PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA/EVIDENTA ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA LA NIVELUL CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unei evidente a planificarii corespunzatoare a activitatii de terapie logopedica desfasurate de profesorii logopezi REZULTAT: intocmirea si tinerea la zi a documentelor de evidenta a activitatii de terapie logopedica desfasurate RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea . 4. Inregistrarea solicitarii pentru elevul cu CES venita din partea profesorului itinerant care lucreaza cu acesta. Consemnarea in fisele individuale a fiecarei sedinte de terapie a limbajului. Informarea profesorului itinerant asupra concluziilor la care a ajuns logopedul in urma activitatii de terapie specifica cu elevul. Stabilirea datelor de identificare (conform registrelor de evidenta). 6. Incheierea unui protocol de colaborare intre parti logoped/familia copilului cu CES. Examinare complexa psihologopedica/identificarea/evaluarea problemelor principale vizate de terapia limbajului.

programul activitatilor metodice.didactice fise de lucru individuale. fisele logopedice individuale si fisele de interventie logopedica si evaluare dinamica. programul de initiere si consiliere a cadrelor didactice si parintilor. Elaborarea documentelor mai sus mentionate de catre fiecare profesor logoped pe an scolar dupa modelul furnizat in anexe.grupele de copiii/elevi cuprinsi in program.fise de evaluare. audit. specialisti MECT) PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA A CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unui management eficient/eficace a activitatii generale a CLI Prahova. director CJRAE. curtea de conturi. 3. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea/profesor coordonator. Consemnarea in scris a activitatii desfasurate la cabinet se face strict urmarind itemii modelului furnizat in anexe. 5. 2. portofoliul privind produsele activitatii desfasurate cu copiii/elevii. .cu consemnarile necesare semestriale. Tinerea la zi a documentelor mai sus mentionate prin consemnarea in scris a activitatii desfasurate la cabinet. fisa privind monitorizarea succesului scolar.mapa cabinetului logopedic care cuprinde: orarul cabinetului. REZULTAT: organizarea corespunzătoare a activităţii CLI/cabinetelor logopedice interscolare pe care le coordoneaza.ETAPE: 1. inspector de specialitate. elaborate de profesorul logoped in functie de problemele copiilor cuprinsi in terapie si specificul logopatiilor acestora.cu consemnarile la zi. Identificarea documentelor de evidenta a activitatii de terapie logopedica: condica de prezenta. Prezentarea acestor documente oricarei persoane abilitate sa controleze activitatea desfasurata de profesorul logoped la cabinet (coordonator CLI. 4.portofoliul privind materiale metodice.

Aducerea la cunostinta tuturor profesorilor logopezi in cadrul consiliilor profesorale a noilor reglementari legislative. 2. de protectie si paza contra incendiilor. 4. fluturasi.ETAPE: I.Elaborarea unor instrumente de publicitate/diseminare/vizibilitate a activitatii CJRAE Prahova (pliante. Publicitate/diseminare/vizibilitatea activitatii CLI Prahova 1. II. Serviciile centrului/cabinetelor din subordine sunt oferite intr-un spatiu corespunzator ca mărime. Privind documentele legislative care reglementeaza activitatea CLI Prahova 1. parinti. 2. Actualizarea permanenta a documentelor legislative care reglementeaza activitatea CLI . Locatiile cabinetelor sunt in spatii special destinate serviciilor de terapie a tulburarilor de limbaj/de invatare.a. care sa cuprinda date despre identitatea . Igiena si siguranta 1. Locatia CLI faciliteaza accesibilitatea beneficiarilor care solicita serviciile centrului si participa la activitatile sustinute aici. metodele. carti de vizita – vezi exemplele din anexa). aflate in cadrul unitatilor scolare la care este arondat cabinetul. Privind amplasarea geografica/spatiul interior al CLI Prahova 1. 3. Centrul /cabinetele din subordine cuprind spatii interioare si exterioare in care se respecta normele de igiena si siguranta. IV.) a instrumentelor de publicitate elaborate. obiectivele.programul cabinetelor CLI Prahova. de utilizare corespunzatoare a echipamentelor si a aparaturii electronice . Prahova.Distribuirea in randul categoriilor de beneficiari (elevi. amenajare si dotare tehnico – materială. Identificarea documentelor legislative care reglementeaza activitatea CLI Prahova. 2. postere. cadre didactice s. 3. Centrul are autorizatie de functionare de la instantele de sanatatea publica. III. Arhivarea corespunzatoare a acestor documente de către coordonatorul CLI. atunci cand este cazul. 2. zonele de competenta .

in raport cu misiunea acestuia. drepturile si responsabilitatile lor. Centrul respecta si afiseaza normele de paza contra incendiilor. Fiecare angajat are un dosar personal(secretariatul CJRAE) care include: copiii ale documentelor de identitate si de studii. conform prevederilor in vigoare. 5.care functioneaza in 9 cabinete. Doua dintre cabinetele interscolare de logopedie care functioneaza la nivelul judetului Prahova sunt incadrate cu cate doi profesori logopezi iar sapte dintre cabinete. Fiecare angajat are o fisa de post care precizeaza atributiile. 6. privind realizarea instructajului fiecarui profesor logoped in securitate si protectia muncii. precum si relatiile de colaborare in cadrul echipei semnata la inceputul fiecarui an scolar). dovezi ale formarii profesionale continue.sub aspectul calitatii. Toate salile destinate personalului/activitatilor cu beneficiarii si grupurile sanitare sunt igienizate zilnic.cu cate un profesor logoped. cu numarul beneficiarilor si nevoile specifice ale acestora. Zonele de competenta 1. Identificarea zonelor de competenta ce vor fi arondate fiecarui profesor logoped in functie de numarul de elevi al unitatilor scolare/prescolare si amplasarea geografica a acestora. altele decat unitatea scolara unde functioneaza cabinetul. contractul de munca. 2. Realizarea si semnarea de catre fiecare profesor logoped a unei fise individuale de instructaj in domeniul securitatii si protectiei muncii.absolvanti ai unor facultati de psihologie sau psihopedagogie. 3.3. VI. Structura personalului CLI (Vezi organigrama CJRAE) 1. 4. In cadrul CLI (al CJRAE Prahova) sunt incadrati profesori logopezi. 2. 5. 3. 4. Incheierea unui protocol de colaborare (vezi modelul din anexa) cu directiunea unitatilor scolare din zona de competenta. CV etc. V.). . Structura si numarul personalului din cadrul CLI sunt adecvate. Organizarea unor intalniri periodice(CJRAE). Distribuirea zonelor de competenta astfel formate fiecarui profesor logoped.

altele decat unitatea scolara unde functioneaza cabinetul. solicitarile venite . se va face la inceputul anului scolar(perioada depistarilor).precum si in functie de din partea cadrelor didactice.4. la sfarsitul fiecarui semestru(monitorizarea progreselor scolare).al semestrului doi (prima saptamana). Deplasarea profesorilor logopezi la unitatile scolare/prescolare din zona de competenta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->