P. 1
proceduri logopedice

proceduri logopedice

|Views: 2,430|Likes:
Published by Dumitru Lucia

More info:

Published by: Dumitru Lucia on Sep 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

PROCEDURI PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA CENTRULUI LOGOPEDIC INTERSCOLAR PRAHOVA (PROCEDURI OPERATIONALE

)
AN SCOLAR :2010- 2011

PROCEDURA PRIVIND PROIECTAREA ACTIVITATII LOGOPEDICE
SCOP: asigurarea planificarii corespunzatoare a activitatii in vederea obtinerii eficientei/eficacitatii maxime REZULTAT: intocmirea documentelor de proiectare a activitatii logopedice RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE

Stabilirea documentelor cu specific logopedic obligatorii:registru de evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj depistati. Stabilirea fisei logopedice de lucru. 3.pe categorii de tulburari.colaborarea cu familia( receptivitatea.demers therapeutic. 5. pana la 01 octombrie al fiecarui an scolar. Orarul se stabileste pentru o norma didactica de 16 ore saptamanal. 6.implicarea familiei.proiectarea mijloacelor de invatamant.de 45 de minute.desfasurate zilnic intre orele 8-19 in cabinetele logopedice sau punctele de lucru stabilite in functie de ora rul unitatilor de invatamant si de posibilitatile copiilor in cauza (in afara orelor de curs) si va fi afisat obligatoriu pe usa cabinetului.fise de depistare avizate de directorii unitatilor de invatamant RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea .al orarului. 4.fisa de monitorizare a progresului scolar. 7. posibilitatea ei de raspuns la programarea propusa).fisa de depistare. programe de interventie logopedica pentru fiecare copil/grupa de copii.evaluare. PROCEDURA PRIVIND DEPISTAREA COPIILOR/ELEVILOR CU TULBURARI DE LIMBAJ/DE INVATARE SCOP: identificarea si precizarea diagnosticului prezumptiv al copiilor din unitatile de invata mant scolar si prescolar arondate cabinetului logopedic REZULTAT: inregistrarea copiilor cu tulburari de limbaj in documente specifice (registru de de evidenta . Identificarea documentelor de proiectare a activitatii logopedice: proiectul managerial anual.Existenta obligatorie a tuturor documentelor mai sus mentionate in fiecare cabinet logope dic pana la data de 15 octombrie a fiecarui an scolar.1.gravitatea tulburarii de limbaj. Forma de organizare a activitatii de interventie este pe grupe mici de 2-4 copii sau individual in functie de urmatoarele criterii: tipul tulburarii de limbaj.condica de consemnare a activitatii profesorilor logopezi.varsta copilului. de regula. Durata unei activitati de terapie logopedica este.registru de evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj intrati in terapie.a orarului cabinetului.fisa de evaluare dim\namica si interventie recuperatorie.dinamica corectarii.registru de evidenta a prezentei copiilor la activitatea de corectare.consemnare de date. Pastrarea la cabinet a documentelor mentionate mai sus si si predarea unui exemplar al proiectului managerial. 8.fisa logopedica. 2. centrului logopedic si departamentului secretariat al CJRAEPH.fisa de evidenta statistica a datelor( semestriale/anuale).

Inregistrarea copiilor cu tulburari de limbaj in fisele de depistare.Depistarea copiilor cu tulburari de limbaj/de invatare. 7.Completarea registrului de evidenta a copiilor depistati.Perioada de realizare a activitatii de depistare este 15 septembrie.aproximativ.8 octombrie.Programarea activitatii de depistare pe unitati de invatamant/zona arondata. 2. PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA COMPLEXA A COPIILOR/ELEVILOR CU TULBURARI DE LIMBAJ SCOP: evaluarea complexa si stabilirea diagnosticului diferentiat REZULTAT:precizarea diagnosticului logopedic diferentiat si completarea fisei logopedice. 3. stabilirea programului de corectare RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea . 5.Populatia scolara/prescolara investigate de fiecare professor logoped este de cel putin 500 copii.Convocarea copiilor cu tulburari de limbaj medii si grave la cabinetul logopedic pe baza invitatiilor scrise in vederea evaluarii complexe.ETAPE 1. 6. 4.

Formularea diagnosticului si prognosticului logopedic diferentiat pentru fiecare copil/elev.ETAPE 1.cu programul scolar al elevului.Examinarea complexa psiho-logopedica in colaborare cu cadrele didactice si parintii.educatori) si a parintilor in activitatea de corectare alimbajului RESPONSABIL:toti profesorii logopezi din retea .institutori.a cadrelor didactice.Perioada de realizare a examinarii complexe si a formarii grupelor de lucru este 7-15 octombrie. 3. 5. ASIGURAREA CARACTERULUI PREVENTIV AL ACTIVITATILOR DE TERAPIE LOGOPEDICA SCOP: prevenirea aparitiei si evolutiei tulburarilor de limbaj la varsta prescolara pentru a se evita instalarea tulburarilor de invatare a scris-cititului la varsta scolara REZULTAT:initierea cadrelor didactice (invatatori. 2. 7.Convocarea copiilor/scolarilor cu tulburari de limbaj medii si grave la cabinetul logopedic/punctul logopedic.aproximativ.Evaluarea copiilor care nu sunt cuprinsi in gradinite sau scoli la solicitarea familiei. 6.Programarea fiecarui copil la activitatea de corectare a limbajului cu minim doua sedinte saptamanale.Stabilirea programului individual/de grup de terapie logopedica in concordanta cu dorinta familiei.sau a altor institutii. 4.

2. 5.Identificarea zonelor de interes.Proiectarea activitatilor de initiere si consiliere a cadrelor didactice /parintilor in activitatea de corectare a tulburarilor de limbaj.prin implicarea profesorilor centrului logopedic.Organizarea unor actiuni metodice in cadrul unor comisii de specialitare (educatori/ invatatori) pentru dezbaterea problemelor dezvoltarii generale a copilului. a particularitatilor dezvoltarii verbale si a modalitatilor de integrare scolara si sociala.Organizarea unor programe educationale in parteneriat cu cadrele didactice.Completarea unor documente care atesta activitatile respective.la nivel local / judetean. PROCEDURA PRIVIND INTERVENTIA TERAPEUTIC-RECUPERATORIE SCOP: corectatea tulburarilor de limbaj/invatare la copii/scolari REZULTAT:facilitarea procesului de integrare scolara si sociala a copiilor/elevilor cu tulburari de limbaj RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE . 4. 3.Predarea unui exemplar departamentului secretariat al CJRAE si centrului logopedic pana la 15 iunie al fiecarui an scolar.ETAPE 1.

PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA PROGRESULUI SCOP: asigurarea monitorizarii progresului terapeutic/ scolar REZULTAT:completarea documentelor RESPONSABIL:toti profesorii logopezi din retea . 6. Completarea registrului de evidenta si a registrului de prezenta a copiilor cuprinsi in terapie. 3. Formarea grupelor de lucru. Folosirea mijloacelor de invatamant proiectate.1. 4. 5. 2. Desfasurarea interventiei terapeutice in concordanta cu diagnosticul logopedic/ proiectul logopedic individual realizat. Completarea ritmica a fiselor logopedice de interventie dinamica si evaluare continua. Evaluarea periodica a progreselor realizate de elevi si reproiectarea activitatii de interventie.

educator)privind evolutia copilului /elevului aflat in terapie logopedica.ETAPE 1. Rapoarte semestriale si anuale privind activitatea logopedica in cadrul CLI. 3. 2.institutor. Completarea fisei de monitorizare a progresului scolar folosind date preluate din documentele scolare (cataloage). Consultarea cadrului didactic (invatator. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA METODICA SCOP: asigurarea calităţii activităţii de terapie logopedica desfăşurata de profesorii logopezi la nivelul CLI Prahova REZULTAT: sustinerea pregatirii metodice a profesorilor logopezi prin intermediul activitatii comisiei metodice de specialitate organizate la nivelul CLI Prahova . Completarea rubricilor specifice din registrele de evidenta a activitatii. 4.

7. obligatorie a tuturor profesorilor logopezi din retea. 3. toti profesorii logopezi din retea ETAPE: 1. Stabilirea comisiei metodice de specialitate la nivelul CLI Prahova. 4. Arhivarea proceselor verbale si a produselor activitatii comisiei metodice . Intocmirea proceselor verbale in urma desfasurarii fiecarei intalniri a comisiei mai sus amintita. dupa caz. miercuri . cel putin o data pe luna. parinti. prin prezenta PROCEDURA PRIVIND FORMAREA/DEZVOLTAREA PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE SCOP: parcurgerea de catre fiecare profesor logoped al CLI Prahova a unor cursuri de formare profesionala continua. . Intrunirea comisiei. Elaborarea proiectelor manageriale ale responsabililor din cadrul comisiei metodice(parteneriat –consilieri. Stabilirea responsabililor acestei comisii in primul consiliu profesoral al CLI. 2. 6. Elaborarea/intocmirea programului de activitati al comisiei metodice de catre coordonatorul acesteia.RESPONSABIL: coordonator comisie metodica. Stabilirea programului calendaristic al activitatilor demonstrative cu implicarea tuturor profesorilor din retea. pe anul scolar in curs. profesori itineranti) 5. 8. insumand 90 credite transferabile .

astfel incat interventia acestora sa fie de inalta calitate. Intocmirea unei fise de dezvoltare profesionala pentru fiecare profesor logoped la care vor fi anexate dovezile privind finalizarea stagiilor de formare ( vezi atestat.REZULTAT: Dezvoltarea si perfectionarea competentelor si cunostintelor profesionale ale fiecarui profesor logoped. 2. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE COLABORARE CU ALTE INSTITUTII SCOP: asigurarea unei colaborări eficiente intre specialiştii CLI si cei ai altor instituţii cu rol in asigurarea integrarii scolare a copiilor cu dizabilitati. 4. Identificarea cursurilor/stagiilor de formare profesionala continua pe care le pot urma profesorii logopezi in acord cu nevoile de formare individuala profesionala continua si specificul activitatii de terapie logopedica/problemele de interes. ETAPE: 1. . RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea. Arhivarea fiselor de dezvoltare profesionala mai sus amintite intr-un dosar special al CLI. Identificarea nevoilor de formare profesionala continua la nivelul fiecarui profesor logoped din retea. Inscrierea/parcurgerea/finalizarea unor cursuri de formare continua de catre fiecare profesor logoped.) 5. certificat etc. adeverinta. 3.

ETAPE: 1. . Încheierea unui protocol de colaborare (vezi anexa) intre profesorul logoped si alţi specialişti cu rol in asigurarea asistentei logopedice/educaţionale a elevilor /copiilor cu dizabilitati (logoped şcolar. 2.) după caz.alt specialist) a acelor categorii de beneficiari pentru care este necesar acest serviciu. la nivelul echipei de specialişti care s-a ocupat de caz.REZULTAT: consilierea/ initierea in echipa de specialişti (logoped şcolar . in baza protocolului de colaborare încheiat anterior intre parti. profesor itinerant. Consemnarea activitatilor in documentele cabinetului. 5. PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA DESFASURATE LA NIVELUL CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unei evaluari obiective a activitatii de terapie logopedica desfasurate de profesorii logopezi. Înregistrarea solicitării de colaborare /initiere venite din partea colaboratorului sau a cererii logopedului şcolar către respectivul colaborator. asistent social. 6. in cadrul echipei de specialişti. consilier CJAP. 4. Evaluarea finala a activităţilor in colaborare. Stabilirea unui plan managerial comun al obiectivelor activităţilor de colaborare. Monitorizarea activităţii de initiere/consiliere. la începutul fiecărui an şcolar. 3. mediator şcolar. specialişti ai comisiilor de expertiza. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea. medic din centre de igiena si profilaxie. Stabilirea datelor de identificare a beneficiarului (conform registrelor de evidenta). 7. etc.

RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea/profesorul coordonator CLI/directorul CJRAE Prahova. Prahova pe anul scolar urmator (luna septembrie). Intocmirea documentelor mai sus mentionate de catre fiecare profesor logoped pe semestru/an scolar dupa structura furnizata in anexe. 2. Identificarea documentelor de evaluare a activitatii de terapie logopedica desfasurate: rapoarte de activitate semestriala. Predarea rapoartelor de activitate elaborate de catre profesorii logopezi se face in ultima zi a fiecarui semestru catre coordonatorul CLI/ departamentul secretariat al CJRAE Prahova .REZULTAT: intocmirea fiselor de autoevaluare/evaluare anuala in baza carora profesorii logopezi primesc calificativul anual. ETAPE: 1. 3. PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE CORECTARE A DISLEXO-DISGRAFIEI COPIILOR CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE SCOP: corectarea tulburarilor limbalului scris-citit in cazul elevilor cu CES care solicita acest serviciu . 4. Predarea fisei de evaluare anuala a fiecarui profesor logoped se face in primul Consiliu Profesoral al CJRAE. Predarea fisei de evaluare anuala se face insotita de documente justificative (vezi portofoliul profesorului logoped ). fisa de autoevaluare anuala.rapoartele comisiei de calitate. 5. REZULTAT: facilitarea procesului de integrare scolara a copiilor cu dificultati de invatare (urmarea unui program de interventie personalizat) .

3. PROCEDURA PRIVIND MONITORIZAREA/EVIDENTA ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA LA NIVELUL CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unei evidente a planificarii corespunzatoare a activitatii de terapie logopedica desfasurate de profesorii logopezi REZULTAT: intocmirea si tinerea la zi a documentelor de evidenta a activitatii de terapie logopedica desfasurate RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea . Examinare complexa psihologopedica/identificarea/evaluarea problemelor principale vizate de terapia limbajului. 4. 11. de monitorizare ) 9. Culegerea de date de la alte persoane apropiate (profesori. Inregistrarea solicitarii pentru elevul cu CES venita din partea profesorului itinerant care lucreaza cu acesta. 7. 10. in baza protocolului de colaborare incheiat intr cacesta si profesorul logoped(vezi modelul in anexa). Arhivarea documentatiei si a fiselor de lucru cu beneficiarul ( portofoliul produselor activitatii elevilor).RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea ETAPE: 1. Incheierea unui protocol de colaborare intre parti logoped/familia copilului cu CES. Informarea profesorului itinerant asupra concluziilor la care a ajuns logopedul in urma activitatii de terapie specifica cu elevul. Stabilirea obiectivelor activitatii de terapie logopedica in acord cu beneficiarul. 2. Evaluare finala si recomandari (a modului in care au fost atinse obiectivele activitatii de corectare a limbajului si a monitorizarii rezultatelor scolare). Evaluarea fiecarei activitati si monitorizarea progresului scolar (prin fise de evaluare. Consemnarea in fisele individuale a fiecarei sedinte de terapie a limbajului. 6. (conform structurii furnizate in anexa). Stabilirea datelor de identificare (conform registrelor de evidenta). 8. 12. parinti). 5. Stabilirea planului de actiune/masurilor in vederea atingerii obiectivelor activitatii de terapie logopedica stabilite anterior.

REZULTAT: organizarea corespunzătoare a activităţii CLI/cabinetelor logopedice interscolare pe care le coordoneaza. 2. Consemnarea in scris a activitatii desfasurate la cabinet se face strict urmarind itemii modelului furnizat in anexe. Tinerea la zi a documentelor mai sus mentionate prin consemnarea in scris a activitatii desfasurate la cabinet. 3.didactice fise de lucru individuale. Prezentarea acestor documente oricarei persoane abilitate sa controleze activitatea desfasurata de profesorul logoped la cabinet (coordonator CLI. portofoliul privind produsele activitatii desfasurate cu copiii/elevii.cu consemnarile necesare semestriale. audit. fisele logopedice individuale si fisele de interventie logopedica si evaluare dinamica. director CJRAE.mapa cabinetului logopedic care cuprinde: orarul cabinetului.portofoliul privind materiale metodice.ETAPE: 1. programul activitatilor metodice. curtea de conturi. Identificarea documentelor de evidenta a activitatii de terapie logopedica: condica de prezenta. fisa privind monitorizarea succesului scolar. . specialisti MECT) PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE TERAPIE LOGOPEDICA A CLI PRAHOVA SCOP: asigurarea unui management eficient/eficace a activitatii generale a CLI Prahova. 4.grupele de copiii/elevi cuprinsi in program. elaborate de profesorul logoped in functie de problemele copiilor cuprinsi in terapie si specificul logopatiilor acestora.cu consemnarile la zi. inspector de specialitate.fise de evaluare. programul de initiere si consiliere a cadrelor didactice si parintilor. RESPONSABIL: toti profesorii logopezi din retea/profesor coordonator. Elaborarea documentelor mai sus mentionate de catre fiecare profesor logoped pe an scolar dupa modelul furnizat in anexe. 5.

Actualizarea permanenta a documentelor legislative care reglementeaza activitatea CLI . atunci cand este cazul. II.Elaborarea unor instrumente de publicitate/diseminare/vizibilitate a activitatii CJRAE Prahova (pliante. 3. postere. Privind amplasarea geografica/spatiul interior al CLI Prahova 1. carti de vizita – vezi exemplele din anexa). fluturasi. 2. Prahova. IV. Locatiile cabinetelor sunt in spatii special destinate serviciilor de terapie a tulburarilor de limbaj/de invatare. 2. Identificarea documentelor legislative care reglementeaza activitatea CLI Prahova. Locatia CLI faciliteaza accesibilitatea beneficiarilor care solicita serviciile centrului si participa la activitatile sustinute aici. obiectivele. Centrul /cabinetele din subordine cuprind spatii interioare si exterioare in care se respecta normele de igiena si siguranta. de protectie si paza contra incendiilor. Privind documentele legislative care reglementeaza activitatea CLI Prahova 1. Aducerea la cunostinta tuturor profesorilor logopezi in cadrul consiliilor profesorale a noilor reglementari legislative. III. parinti.programul cabinetelor CLI Prahova. Igiena si siguranta 1.ETAPE: I. amenajare si dotare tehnico – materială.a.Distribuirea in randul categoriilor de beneficiari (elevi. metodele. 2. Arhivarea corespunzatoare a acestor documente de către coordonatorul CLI. 2. Centrul are autorizatie de functionare de la instantele de sanatatea publica. Publicitate/diseminare/vizibilitatea activitatii CLI Prahova 1.) a instrumentelor de publicitate elaborate. de utilizare corespunzatoare a echipamentelor si a aparaturii electronice . care sa cuprinda date despre identitatea . 3. cadre didactice s. Serviciile centrului/cabinetelor din subordine sunt oferite intr-un spatiu corespunzator ca mărime. aflate in cadrul unitatilor scolare la care este arondat cabinetul. zonele de competenta . 4.

3. In cadrul CLI (al CJRAE Prahova) sunt incadrati profesori logopezi. CV etc. precum si relatiile de colaborare in cadrul echipei semnata la inceputul fiecarui an scolar). altele decat unitatea scolara unde functioneaza cabinetul.). Fiecare angajat are o fisa de post care precizeaza atributiile. Organizarea unor intalniri periodice(CJRAE). Toate salile destinate personalului/activitatilor cu beneficiarii si grupurile sanitare sunt igienizate zilnic. Structura si numarul personalului din cadrul CLI sunt adecvate. cu numarul beneficiarilor si nevoile specifice ale acestora. V. Doua dintre cabinetele interscolare de logopedie care functioneaza la nivelul judetului Prahova sunt incadrate cu cate doi profesori logopezi iar sapte dintre cabinete. 5. dovezi ale formarii profesionale continue. contractul de munca. Fiecare angajat are un dosar personal(secretariatul CJRAE) care include: copiii ale documentelor de identitate si de studii. 4. Realizarea si semnarea de catre fiecare profesor logoped a unei fise individuale de instructaj in domeniul securitatii si protectiei muncii. conform prevederilor in vigoare. drepturile si responsabilitatile lor. 2. . Distribuirea zonelor de competenta astfel formate fiecarui profesor logoped. 5. Identificarea zonelor de competenta ce vor fi arondate fiecarui profesor logoped in functie de numarul de elevi al unitatilor scolare/prescolare si amplasarea geografica a acestora. Zonele de competenta 1.cu cate un profesor logoped. Centrul respecta si afiseaza normele de paza contra incendiilor.care functioneaza in 9 cabinete. 4. 3.absolvanti ai unor facultati de psihologie sau psihopedagogie. in raport cu misiunea acestuia. 2. Structura personalului CLI (Vezi organigrama CJRAE) 1.3. privind realizarea instructajului fiecarui profesor logoped in securitate si protectia muncii. Incheierea unui protocol de colaborare (vezi modelul din anexa) cu directiunea unitatilor scolare din zona de competenta. 6.sub aspectul calitatii. VI.

Deplasarea profesorilor logopezi la unitatile scolare/prescolare din zona de competenta.4.precum si in functie de din partea cadrelor didactice. altele decat unitatea scolara unde functioneaza cabinetul.al semestrului doi (prima saptamana). la sfarsitul fiecarui semestru(monitorizarea progreselor scolare). se va face la inceputul anului scolar(perioada depistarilor). solicitarile venite .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->