Unitatea de învaţământ: Data: Clasa

:

Profesor:

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ LA LECŢIE

Obiectul: Subiectul: Tipul de lectie: Scopul – informativ: - formativ: - educativ: Obiective operationale: Metode de invatamant: Materiale didactice: Material bibliografic: Desfaşurarea activităţii Activitatea profesorului Activitatea elevilor Observatii