Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Data: 15.12.2021
Universitatea București
Clasa: a III-a Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Învățător: Grosu Andreea-Nicoleta Filiala Focșani
Aria curriculară: Arte și tehnologii Anul III

Disciplina de învățământ: Arte vizuale și abilități practice Prof. coordonator: Gabriela Vida

Unitatea tematică:

Tema: Compoziția plastică. Centrul de interes

Subiectul lecției: Brăduțul împodobit

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi

Competențe specifice:
1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare

2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică, sticlă etc.)
Obiective operaționale:

O1: să utilizeze un limbaj artistico-plastic adecvat;

O2: să definească compoziția plastică;

O3: să enumere modalități de evidențiere a centrului de interes;

O4: să realizeze lucrarea care are un singur centru de interes;

O5: să evalueze lucrările pe baza conținutului însușit.

Strategia didactică

 Metode și procedee: conversația, explicația,observația, demonstrația, ciorchinele.


 Mijloace de învățământ: tablă, caietele elevilor, cartonașe colorate, videoproiector, imagini, restul materialelor de
lucru;
 Forme de organizare: frontal, individual.
 Durata: 45 de minute
 Forme și tehnici de evaluare: aprecieri verbale, observarea sistematică.

Bibliografie: http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2014-12/40 Arte%20vizuale%20si%20abilitati


%20practice_clasele%20a%20III-a%20-%20a%20IV-a.pdf , https://ro.pinterest.com/search/pins/?q=brad
%20sablon&rs=typed&term_meta[]=brad%7Ctyped&term_meta[]=sablon%7Ctyped, didactică
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Etapele lecției Ob. Scenariul didactic Strategii didactice Evaluare


op.
Activitatea propunătoarei Activitatea Metode și Mijloace de Forme de
elevilor procedee învățământ organizare
1.Moment Mă asigur că elevii au pregătit Elevii pregătesc Conversația Frontal
organizatoric materialele necesare pentru caietul,
începerea lecției de arte vizuale și instrumentele de
abilități practice. scris.
2. Reactualizarea O1 Îi întreb ce au făcut ora trecută la Elevii îmi spun că Conversația Frontal
cunoștințelor ora de arte vizuale și abilități au învățat despre
practice. pata picturală.
Verific dacă toți elevii și-au Elevii răspund la
finalizat lucrarea și le adresez întrebări, formulând
câteva întrebări, cum ar fi: propoziții.
- Ce este pata? - o urmă de culoare
așezată pe un suport
de lucru;
- Cum se obține pata picturală? - se obține prin
vibrarea culorii prin
diferite tehnici;
- Ce poate exprima pata picturală? - dinamism,
tensiune, mișcare.
3. Captarea atenției Le captez atenția prin prezentarea rebus Frontal
unui rebus. Numesc câte un elev să
vină la tablă și să completeze.
Cuvântul de pe verticală (centrul)
va semnifica principalul subiect
despre care vom discuta astăzi. -
anexa 1
4. Anunțarea temei Le spun că astăzi vom învăța Elevii scriu în Conversația Tablă Individual Aprecieri verbale
și a obiectivelor despre compoziția plastică, despre caiete data și titlul. Caietele elevilor
centrul de interes și cum pot pune în instrumente de
aplicare acest principiu în lucrările scris
lor. Scriu data și titlul pe tablă.
5.Desfășurarea O1 Le proiectez pe tablă prezentarea Elevii participă cu Expunerea Videoproiector Frontal Observarea
activității de PPT cu lecția de astăzi. Pe baza interes în discutarea sistematică
învățare imaginilor facem observații prin imaginilor.
utilizarea unui limbaj artistico- Explicația
plastic adecvat. –anexa 2
Pentru a nota informațiile
esențiale despre această lecție, le Observația Cartonașe cu
împart elevilor un ciorchine pe care ciorchine
îl lipesc în caiet. Toate informațiile Ciorchinele
O2 scrise în ciorchine vor fi formulate Elevii formulează
de către elevi. Îi stimulez prin și notează definiții
următoarele întrebări: corecte pentru
- Ați reținut ce înseamnă compoziția completarea
O3 plastică? ciorchinelui.
- Care sunt cele două tipuri de
compoziții?
- Puteți să îmi spuneți câteva
metode prin care realizăm aceste
centre?
Mă asigur că toate informațiile
sunt corecte –anexa 3 Elevii sunt
Pentru a pune în aplicare teoria impresionați de
transmisă, le arăt planșa model pe planșa model.
care o pune pe tablă cu ajutorul unui
magnet pentru tot restul orei. -anexa
4 Elevii primesc
Le împart elevilor toate următoarele
materialele necesare . Numesc un materiale: planșă de
elev să enumere materialele primite. hârtie, acuarele, Individual
Le explic pașii pe care i-am pensule, apă. Explicația
urmat pentru realizarea planșei și Elevii spun
efectuez lucrarea demonstrativă. următorii pași:
Numesc un elev să repete pașii pe pictarea fundalului, Demonstrația
care îi au de urmat. pictarea bradului,
decorarea prin
dactilopictură, Frontal
pictarea stelei.
Elevii își
Realizez împreună cu elevii încălzesc mușchii
încălzirea mușchii mâinilor: picură, mâinilor.
plouă, lupta degetelor, apune-
răsare Soarele.
6. Obținerea O4 Le spun elevilor că pot începe să Elevii realizează Lucru practic Planșă cu Individual Aprecieri verbale
performanței și a lucreze. Ofer ajutor atunci când este planșele. șablonul
feedback-ului necesar și fac aprecieri pe tot bradului
parcursul lucrului practic. Acuarele
După ce au terminat lucrările, Elevii își Apă
folosesc metoda turului galeriei autoevaluează Turul galeriei Pensule
pentru a realiza evaluările și lucrările ținând cont
aprecierile necesare. de conținutul lecției
Le spun că s-au descurcat predat.
O5
minunat, că lucrările sunt
excepționale și voi realiza o
expoziție pe holul școlii cu ele.
7.Încheierea Anunț elevii că lecția s-a încheiat Elevii ies în Conversația
activității și pot ieși în pauză. pauză.
Anexa 2

S-ar putea să vă placă și