Subiecte date in 2011 la ACCES EC CECCAR VARIANTA 10 AUDIT: 1.

Prezentati principalele faze si etape metodologice ale unei misiuni de audit statutar. 2. Auditului statutar i se mai spune si "auditul legal"; cum explicati? 3. Cand se emite o opinie defavorabila in auditul statutar? 4. In ce consta etapa de "evaluare a controlului intern" intr-o misiune de audit? 5. In ce consta "participarea la inventariere" a auditorului? EVALUARE: 1. Cum sunt reevaluate stocurile atunci cand evaluam patrimonial o intreprindere? 2. Prezentati 2-3 corectii care se aduc profiturilor din bilanturile contabile pentru a determina capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? 3. Cum sunt tratate imobilizarile necorporale cand se elaboreaza bilantul economic? 4. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? 5. Ce reprezinta capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? EXPERTIZA: 1. Care este continutul juramantului expertului contabil? 2. Reglementari si standarde privind expertiza contabila 3. Care sunt sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili? 4. Conferinta Nationala a expertilor contabili si a contabililor autorizati: mod de constituire si atributii. 5. Care sunt organele de control ale CECCAR? DOCTRINA: 1. Definiti conceptul de integritate in profesia contabila. 2. Obligatiile organismelor profesionale cu privire la investigatii si disciplina. 3. In ce relatie se afla profesia contabila si serviciile fiscale? 4. Cum explicati rolul profesionistilor contabili pentru dezvoltarea economiei? 5. Cum explicati rolul social al profesiei contabile?

varianta 1. AUDIT 1. Definiti auditul in general si elementele fundamentale

Definit auditul in general . locul expertizei in cadrul profesiei contabile 4. Tratamentul provizioanelor in elaborarea bilantului economic Expertiza 1. rolul organismelor profesionale pe linia dezv continue VariantA 7 Audit 1. semnificatie 4. Opinia defavorabila 3. ce e expertiza 2. "Participarea la inventariere" evaluare 1. reevaluarea stocurilor expertiza 1. necesitatea si imp cunoasterii doctrinare in profesia contabila 2. continutul juramantului doctrina 1. Definiti capacitatea beneficiara.rol 3. Norme de referinta in auditul statutar 4. Ce se intelege prin "semnificativ" in audit 5.aria de acoperire a reglementarilor profesiei contabile 4. ce sunt elementele probante 5. integritatea in profesia contabila 5. ce e bilantul economic si la ce serveste 5. Rolul raportului in auditul statutar 4. modul de organizare a profesionistilor contabili 3. Tipuri de risc in audit Evaluare 1. trasaturile exepertizei contabile judiciare 3.2. etape in calculul ANC' 4. Pragul de semnificatie 3. Ce este expertiza contabila . diagnosticul comercial . elemente fundamentale 2. Ajustarea creantelor la calcului ANC 5. Rolul bilantului contabil in evaluare 3. lucrari ce pot fi efectuate de un expert contabil 5. factorii care fac necesara evaluarea ec a unei intreprinderi 2. Rolul diagnosticului comercial in evaluare 2.

Ce este auditul statutar si care sunt elementele fundamentale ale acestuia 4. LUCRARI CE POT FI EXECUTATE DE EXPERTI CONTABILI 2. rolul organismelor profesionale in calitatea profesiei«nu mai tin minte formularea 2.2. SANCTIUNI DISCIPLINARE ASUPRA EXP.)Ce intelegeti prin ³separarea bunurilor´ intr-o evaluare? 2. Criterii de clasificare a expertizelor Doctrina 1. Caracteristicile calitative reglementarilor? 4. Ce sunt elementele probante 2. 3. separarea bunurilor necesare exploatarii (activul net corijiat. Expertiza 1. Unitatea si unicitatea profesiei 5. CTB. Care este criteriul de calitate in functie de care auditorul statutar isi emite opinia? 5. doctrina 1. Conducerea CECCAR 4. RASPUNDEREA EXP. Definiti profesia contabila VARIANTA 9 audit 1. NATURA JURIDICA CECCAR 4. CTB. Caracteristicele auditului statutar 3. Care este aria de acoperire a profesiei contabile? . Necesitatea studierii aspectelor doctrinare 2.Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluarea unei intreprinderi. CE ESTE TABLOUL CORPULUI 5. Necesitatea reglementarii profesiei 3. componentele fundamentale al evaluarii 3. Ce stiti despre IFAC si FEE? 5. clasificarea standardelor intrenationale 3. Cum se determina rata de capitalizare? 5. Surse finantare CECCAR 3. Rolul social al profesiei contabile 4. Ce se intelege prin ³corecta evaluare´in aprecierea imaginii fidele evaluare 1. Trasaturi ce particularizeaza expertiza judiciara 5. ce inseamna a evalua un bun 4.

Care sunt tehnicile de obtinere a elementelor probanta? Evaluare 1. Ce este actualizarea si care sunt tehnicile acesteia? 4. Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluare 2. Elementele probante Evaluare 1. Rolul si modul de realizare a diagnosticului juridic in evaluare 2. Organele de conducere ale Ceccar 2. Surse finantare CECCAR 4.tehnici de realizare 4. Definiti auditul statutar si identificati elementele componente ale definitiei acestuia 2. Caracteristicile organismului professional pentru a fi recunoscut 5. Ce semnificatie are conceptual corect 4. In determinarea activului net corijat ce semnificatie are separarea elementelor 5. Care sunt lucrarile ce pot fi efectuate de catre expertii contabili? 3. VARIANTA 8 Audit: 1. Rolul diagnosticului financiar-contabil in evaluare 2. Actualizarea. 5. In ce consta examenul previziunilor in determinarea capacitatii beneficiare? Doctrina . Care sunt pasii in determinarea activului net contabil? 5. Care sunt factorii de care se tine seama in reevaluarea bunurilor? 3. Expertiza 1. Clasificarea expertizelor contabile Doctrina 1. 4. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 3. Conceptul de independent 2. Ce este actualizarea rata de actualizare si cum se calculeaza 3. 5.VARIANTA 11 Audit 1.In ce contsa 'participarea la inventariere' a auditorului? 3. Locul auditului statutar in cadrul auditului financiar 3. Care sunt tipurile de opinie ale raportului de audit? 4.

Ce se intelege prin a evalua un bun. 3. Evaluare 1. Conceptul de competenta profesionala 5. Bilanrul economic. cine a mai avut aceasta varianta sa mai completeze Audit 1. 4.Opinia cu rezerve 5 Ce se intelege prin auditul statutar. Principalele domenii de acoperire a expertizei contabile 4. Locul expertizei contabile in profesia contabila 2. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 4. Rolul profesiei pentru dezvoltarea economiei 3. 3. 5««««««.1. Organele de control ale CECCAR Atributiile CECCAR Locul expertizei in cadrul profesiei contabile Principalele domenii ale expertixei extrajudiciare . Modalitati de organizare a profesiei 2. Rata de actualizare 3. Adunarea generala a filialei: intrunire si atributii varianta 13 memoria imi joaca feste. e tot ce imi aduc aminte din subiecte. 2. Trasaturile expertizei contabile extrajudiciare 3. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 4. In ce consta separarea bunurilor 4.«. 2. Modalitati de implementare a reglementarii Expertiza 1. Expertiza 1. Atributiile CECCAR 5. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 2««««««««««.

177. cheltuieli cu montajul 2.com> Sent: Wednesday.com> To: "contacafe_club@yahoogroups. b) Efectua i înregistr rile contabile pentru anul N+3. 98.950 lei. iar subiectele au fost (din cartea de anu' asta): Contabilitate: 31. Instala ia este amortizat prin metoda linear în 5 ani. pre ul încasat fiind de 32. a) Calcula i costul de achizi ie conform IAS 16 ÄImobiliz ri corporale". 8.000 lei. 5. pierderi ini iale din exploatare înregistrate înainte ca activul s ating parametrii planifica i 800 lei. From: sabau florica <floricablackline@yahoo.. 4. Conceptul de competenta profesionala Profesia de contabil ««««.. ««««. 221. «««. Am avut varianta 13. 55. «««. 107. 27 230. 2.000 lei.000 lei. O societate comercial import pe data de 31 decembrie anul N o instala ie pentru extrac ia gazelor naturale. 3.000 lei. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sfâr itul exerci iului N+3 este de 16. 206.. cheltuielile legate de achizi ie fiind: pre ul de cump rare 55. La sfâr itul anului N+3 este vândut . 250. taxa vamal 4.. TVA 19%.000 lei. . Cand se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile este considerat ca avand loc in regim suspensiv? Se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile are loc in regim suspensiv numai dac este acoperit de un document administrativ electronic. 2011 3:40 PM Subject: Re: [contacafe_club] Problema 465 conta zi-mi te rog la fiscalitate la 230 ce raspuns ai tu? Conta 465 465. 61. Doctrina 1. 265 Drept: 168. insa suna cam asa: Care este relatia intre relevanta si pragul de semnificatie? Dar intre rationament profesional si reprezentare fidela (exacta)? Fiscalitate: 58. Societatea estimeaz c valoarea actualizat a cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sfâr itul duratei de via este de 14.000 lei. cheltuieli de desfacere 2.com" <contacafe_club@yahoogroups.5. 291 si o intrebare din teorie care nu am regasit-o in carte. September 14. 131.

950 lei 2.950 lei 213 55.770 lei 681 vânzare conform IAS 16 38.000 lei From: Anca <ancaurs@yahoo.950 lei = % 446 1513 404 77.000 lei 4.950 % 30.180 6583 47.950 anulare provizion pentru dezafectare 14.000 lei 1513 = 7812 14. taxa vamala 4.770 2813 = 2131 77.O societate comerciala importa pe data de 31.000 lei.com> Sent: Wednesday.com" <contacafe_club@yahoogroups.000 lei.080 Iesire din gestiune 77. cheltuieli cu montajul 2.590 lei 47.950 lei 4.000 6.000 lei 14.590 lei AmortizareN+3 = 15.000 lei 77.000 lei Amortizare anual = lei AmortizareN+1 = 15.950 lei 14.000 lei. decembrie N o instalatie pentru extractia gazelor naturale.000 lei 59.000 lei 2. cheltuieli de desfacere 2.590 lei AmortizareN+2 = 15.com> To: "contacafe_club@yahoogroups. cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 55.770 lei 38. 2011 3:16 PM Subject: [contacafe_club] Problema 465 conta Cum ati rezolvat-o? 465.080 461 = = 2813 % 7583 4427 47. Societatea estimeaza ca valoarea actualizata a cheltuielilor cu demolara si mutarea .Pre de cump rare +Taxa vamal +Cheltuieli de montaj +Cheltuieli de desfacere +Cheltuieli demontare i mutare activ =Cost achizi ie instala ie 77.080 32. September 14. pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 800 lei.950 lei.

000 lei. exercitiului N+3 este de 16.000 lei.activului la sfarsitul duratei de viata este de 14.000 lei. a) Calculati costul de achizitie conform IAS 16 ÄImobilizari corporale´ b) Efectuati inregistrarile contabile pentru anul N+3 . Instalatia este amortizata prin metoda lineara in 5 ani. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sf. TVA 19%. La sfarsitul anului N+3 este vanduta. pretul incasat fiind de 32.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful