Subiecte date in 2011 la ACCES EC CECCAR VARIANTA 10 AUDIT: 1.

Prezentati principalele faze si etape metodologice ale unei misiuni de audit statutar. 2. Auditului statutar i se mai spune si "auditul legal"; cum explicati? 3. Cand se emite o opinie defavorabila in auditul statutar? 4. In ce consta etapa de "evaluare a controlului intern" intr-o misiune de audit? 5. In ce consta "participarea la inventariere" a auditorului? EVALUARE: 1. Cum sunt reevaluate stocurile atunci cand evaluam patrimonial o intreprindere? 2. Prezentati 2-3 corectii care se aduc profiturilor din bilanturile contabile pentru a determina capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? 3. Cum sunt tratate imobilizarile necorporale cand se elaboreaza bilantul economic? 4. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? 5. Ce reprezinta capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? EXPERTIZA: 1. Care este continutul juramantului expertului contabil? 2. Reglementari si standarde privind expertiza contabila 3. Care sunt sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili? 4. Conferinta Nationala a expertilor contabili si a contabililor autorizati: mod de constituire si atributii. 5. Care sunt organele de control ale CECCAR? DOCTRINA: 1. Definiti conceptul de integritate in profesia contabila. 2. Obligatiile organismelor profesionale cu privire la investigatii si disciplina. 3. In ce relatie se afla profesia contabila si serviciile fiscale? 4. Cum explicati rolul profesionistilor contabili pentru dezvoltarea economiei? 5. Cum explicati rolul social al profesiei contabile?

varianta 1. AUDIT 1. Definiti auditul in general si elementele fundamentale

modul de organizare a profesionistilor contabili 3. rolul organismelor profesionale pe linia dezv continue VariantA 7 Audit 1. continutul juramantului doctrina 1. ce e bilantul economic si la ce serveste 5. Rolul bilantului contabil in evaluare 3. locul expertizei in cadrul profesiei contabile 4. Tratamentul provizioanelor in elaborarea bilantului economic Expertiza 1. Opinia defavorabila 3. factorii care fac necesara evaluarea ec a unei intreprinderi 2. Rolul raportului in auditul statutar 4. Ajustarea creantelor la calcului ANC 5. ce sunt elementele probante 5. reevaluarea stocurilor expertiza 1. semnificatie 4. elemente fundamentale 2. necesitatea si imp cunoasterii doctrinare in profesia contabila 2. Ce este expertiza contabila . lucrari ce pot fi efectuate de un expert contabil 5. Ce se intelege prin "semnificativ" in audit 5. Tipuri de risc in audit Evaluare 1. Rolul diagnosticului comercial in evaluare 2.2. integritatea in profesia contabila 5. diagnosticul comercial . etape in calculul ANC' 4. ce e expertiza 2.rol 3.aria de acoperire a reglementarilor profesiei contabile 4. Definiti capacitatea beneficiara. Pragul de semnificatie 3. Norme de referinta in auditul statutar 4. trasaturile exepertizei contabile judiciare 3. "Participarea la inventariere" evaluare 1. Definit auditul in general .

RASPUNDEREA EXP. Care este criteriul de calitate in functie de care auditorul statutar isi emite opinia? 5. componentele fundamentale al evaluarii 3. separarea bunurilor necesare exploatarii (activul net corijiat. Expertiza 1. LUCRARI CE POT FI EXECUTATE DE EXPERTI CONTABILI 2. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare 2. CTB. NATURA JURIDICA CECCAR 4. Ce stiti despre IFAC si FEE? 5. Ce se intelege prin ³corecta evaluare´in aprecierea imaginii fidele evaluare 1. clasificarea standardelor intrenationale 3. Rolul social al profesiei contabile 4. ce inseamna a evalua un bun 4. Necesitatea reglementarii profesiei 3. CTB. rolul organismelor profesionale in calitatea profesiei«nu mai tin minte formularea 2. Caracteristicele auditului statutar 3. Unitatea si unicitatea profesiei 5. Conducerea CECCAR 4. Definiti profesia contabila VARIANTA 9 audit 1.2. Caracteristicile calitative reglementarilor? 4. Surse finantare CECCAR 3.Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluarea unei intreprinderi. Trasaturi ce particularizeaza expertiza judiciara 5. doctrina 1. CE ESTE TABLOUL CORPULUI 5. 3. Care este aria de acoperire a profesiei contabile? . SANCTIUNI DISCIPLINARE ASUPRA EXP. Ce este auditul statutar si care sunt elementele fundamentale ale acestuia 4. Criterii de clasificare a expertizelor Doctrina 1.)Ce intelegeti prin ³separarea bunurilor´ intr-o evaluare? 2. Ce sunt elementele probante 2. Cum se determina rata de capitalizare? 5.

In determinarea activului net corijat ce semnificatie are separarea elementelor 5. Clasificarea expertizelor contabile Doctrina 1. Care sunt pasii in determinarea activului net contabil? 5. Rolul diagnosticului financiar-contabil in evaluare 2.tehnici de realizare 4. Elementele probante Evaluare 1. Expertiza 1. Locul auditului statutar in cadrul auditului financiar 3. Caracteristicile organismului professional pentru a fi recunoscut 5.In ce contsa 'participarea la inventariere' a auditorului? 3. Care sunt tipurile de opinie ale raportului de audit? 4. VARIANTA 8 Audit: 1. Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluare 2. Ce semnificatie are conceptual corect 4. Ce este actualizarea si care sunt tehnicile acesteia? 4. 5. 4. 5.VARIANTA 11 Audit 1. Care sunt factorii de care se tine seama in reevaluarea bunurilor? 3. Organele de conducere ale Ceccar 2. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 3. Care sunt tehnicile de obtinere a elementelor probanta? Evaluare 1. Actualizarea. Care sunt lucrarile ce pot fi efectuate de catre expertii contabili? 3. Rolul si modul de realizare a diagnosticului juridic in evaluare 2. Definiti auditul statutar si identificati elementele componente ale definitiei acestuia 2. Conceptul de independent 2. Surse finantare CECCAR 4. In ce consta examenul previziunilor in determinarea capacitatii beneficiare? Doctrina . Ce este actualizarea rata de actualizare si cum se calculeaza 3.

4.«. Ce se intelege prin a evalua un bun.Opinia cu rezerve 5 Ce se intelege prin auditul statutar. 2. Trasaturile expertizei contabile extrajudiciare 3. 2. Atributiile CECCAR 5.1. Bilanrul economic. Organele de control ale CECCAR Atributiile CECCAR Locul expertizei in cadrul profesiei contabile Principalele domenii ale expertixei extrajudiciare . Modalitati de organizare a profesiei 2. e tot ce imi aduc aminte din subiecte. Rata de actualizare 3. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 2««««««««««. Evaluare 1. 3. Modalitati de implementare a reglementarii Expertiza 1. Conceptul de competenta profesionala 5. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 4. 5««««««. In ce consta separarea bunurilor 4. cine a mai avut aceasta varianta sa mai completeze Audit 1. Locul expertizei contabile in profesia contabila 2. Rolul profesiei pentru dezvoltarea economiei 3. Expertiza 1. Principalele domenii de acoperire a expertizei contabile 4. 3. Adunarea generala a filialei: intrunire si atributii varianta 13 memoria imi joaca feste. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 4.

La sfâr itul anului N+3 este vândut . O societate comercial import pe data de 31 decembrie anul N o instala ie pentru extrac ia gazelor naturale. 131. «««. 8. cheltuieli cu montajul 2. 27 230. b) Efectua i înregistr rile contabile pentru anul N+3.. TVA 19%. 3. 221. Societatea estimeaz c valoarea actualizat a cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sfâr itul duratei de via este de 14.000 lei. taxa vamal 4. 2011 3:40 PM Subject: Re: [contacafe_club] Problema 465 conta zi-mi te rog la fiscalitate la 230 ce raspuns ai tu? Conta 465 465.com> To: "contacafe_club@yahoogroups. 5. 2.com> Sent: Wednesday. 291 si o intrebare din teorie care nu am regasit-o in carte. 206. 177. Am avut varianta 13.950 lei. Doctrina 1.000 lei. ««««. 98. «««. 55.5.000 lei. a) Calcula i costul de achizi ie conform IAS 16 ÄImobiliz ri corporale".com" <contacafe_club@yahoogroups. From: sabau florica <floricablackline@yahoo..000 lei. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sfâr itul exerci iului N+3 este de 16. cheltuieli de desfacere 2. insa suna cam asa: Care este relatia intre relevanta si pragul de semnificatie? Dar intre rationament profesional si reprezentare fidela (exacta)? Fiscalitate: 58. 4. 107.. Conceptul de competenta profesionala Profesia de contabil ««««. . pre ul încasat fiind de 32. Instala ia este amortizat prin metoda linear în 5 ani. pierderi ini iale din exploatare înregistrate înainte ca activul s ating parametrii planifica i 800 lei.. cheltuielile legate de achizi ie fiind: pre ul de cump rare 55. September 14. 61. 265 Drept: 168.000 lei. iar subiectele au fost (din cartea de anu' asta): Contabilitate: 31. 250.000 lei. Cand se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile este considerat ca avand loc in regim suspensiv? Se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile are loc in regim suspensiv numai dac este acoperit de un document administrativ electronic.

770 lei 38.080 Iesire din gestiune 77.000 lei 14. taxa vamala 4. cheltuieli cu montajul 2.000 lei 4.000 lei.950 lei 2.000 lei.950 anulare provizion pentru dezafectare 14.950 lei 4.com" <contacafe_club@yahoogroups. 2011 3:16 PM Subject: [contacafe_club] Problema 465 conta Cum ati rezolvat-o? 465.770 lei 681 vânzare conform IAS 16 38.950 lei = % 446 1513 404 77. cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 55.590 lei AmortizareN+2 = 15.950 lei 14.080 32.770 2813 = 2131 77.950 % 30.950 lei.000 lei 59. September 14.080 461 = = 2813 % 7583 4427 47.000 lei.590 lei AmortizareN+3 = 15.com> To: "contacafe_club@yahoogroups. pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 800 lei.000 lei 1513 = 7812 14. Societatea estimeaza ca valoarea actualizata a cheltuielilor cu demolara si mutarea . decembrie N o instalatie pentru extractia gazelor naturale.950 lei 213 55.000 lei From: Anca <ancaurs@yahoo.O societate comerciala importa pe data de 31.Pre de cump rare +Taxa vamal +Cheltuieli de montaj +Cheltuieli de desfacere +Cheltuieli demontare i mutare activ =Cost achizi ie instala ie 77.000 lei 77.180 6583 47.590 lei 47.000 lei Amortizare anual = lei AmortizareN+1 = 15.000 6.000 lei 2. cheltuieli de desfacere 2.com> Sent: Wednesday.

Instalatia este amortizata prin metoda lineara in 5 ani. a) Calculati costul de achizitie conform IAS 16 ÄImobilizari corporale´ b) Efectuati inregistrarile contabile pentru anul N+3 .000 lei.activului la sfarsitul duratei de viata este de 14. pretul incasat fiind de 32. La sfarsitul anului N+3 este vanduta.000 lei. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sf. exercitiului N+3 este de 16.000 lei. TVA 19%.