Subiecte date in 2011 la ACCES EC CECCAR VARIANTA 10 AUDIT: 1.

Prezentati principalele faze si etape metodologice ale unei misiuni de audit statutar. 2. Auditului statutar i se mai spune si "auditul legal"; cum explicati? 3. Cand se emite o opinie defavorabila in auditul statutar? 4. In ce consta etapa de "evaluare a controlului intern" intr-o misiune de audit? 5. In ce consta "participarea la inventariere" a auditorului? EVALUARE: 1. Cum sunt reevaluate stocurile atunci cand evaluam patrimonial o intreprindere? 2. Prezentati 2-3 corectii care se aduc profiturilor din bilanturile contabile pentru a determina capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? 3. Cum sunt tratate imobilizarile necorporale cand se elaboreaza bilantul economic? 4. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? 5. Ce reprezinta capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? EXPERTIZA: 1. Care este continutul juramantului expertului contabil? 2. Reglementari si standarde privind expertiza contabila 3. Care sunt sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili? 4. Conferinta Nationala a expertilor contabili si a contabililor autorizati: mod de constituire si atributii. 5. Care sunt organele de control ale CECCAR? DOCTRINA: 1. Definiti conceptul de integritate in profesia contabila. 2. Obligatiile organismelor profesionale cu privire la investigatii si disciplina. 3. In ce relatie se afla profesia contabila si serviciile fiscale? 4. Cum explicati rolul profesionistilor contabili pentru dezvoltarea economiei? 5. Cum explicati rolul social al profesiei contabile?

varianta 1. AUDIT 1. Definiti auditul in general si elementele fundamentale

rolul organismelor profesionale pe linia dezv continue VariantA 7 Audit 1. Tratamentul provizioanelor in elaborarea bilantului economic Expertiza 1. Tipuri de risc in audit Evaluare 1. necesitatea si imp cunoasterii doctrinare in profesia contabila 2. Ce se intelege prin "semnificativ" in audit 5. reevaluarea stocurilor expertiza 1. Rolul raportului in auditul statutar 4. Rolul bilantului contabil in evaluare 3. lucrari ce pot fi efectuate de un expert contabil 5.aria de acoperire a reglementarilor profesiei contabile 4. diagnosticul comercial . elemente fundamentale 2. Ajustarea creantelor la calcului ANC 5. Norme de referinta in auditul statutar 4. semnificatie 4. ce sunt elementele probante 5. Definit auditul in general . locul expertizei in cadrul profesiei contabile 4. etape in calculul ANC' 4. integritatea in profesia contabila 5. factorii care fac necesara evaluarea ec a unei intreprinderi 2. "Participarea la inventariere" evaluare 1. modul de organizare a profesionistilor contabili 3. continutul juramantului doctrina 1. Definiti capacitatea beneficiara. Ce este expertiza contabila . Opinia defavorabila 3. ce e bilantul economic si la ce serveste 5. trasaturile exepertizei contabile judiciare 3. Pragul de semnificatie 3. ce e expertiza 2.rol 3.2. Rolul diagnosticului comercial in evaluare 2.

CTB. SANCTIUNI DISCIPLINARE ASUPRA EXP. Ce se intelege prin ³corecta evaluare´in aprecierea imaginii fidele evaluare 1.Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluarea unei intreprinderi. NATURA JURIDICA CECCAR 4. rolul organismelor profesionale in calitatea profesiei«nu mai tin minte formularea 2. Caracteristicile calitative reglementarilor? 4. Definiti profesia contabila VARIANTA 9 audit 1. CE ESTE TABLOUL CORPULUI 5. Care este criteriul de calitate in functie de care auditorul statutar isi emite opinia? 5. 3. Trasaturi ce particularizeaza expertiza judiciara 5. Conducerea CECCAR 4. componentele fundamentale al evaluarii 3. Ce stiti despre IFAC si FEE? 5. Criterii de clasificare a expertizelor Doctrina 1. Necesitatea reglementarii profesiei 3. Cum se determina rata de capitalizare? 5. Surse finantare CECCAR 3.)Ce intelegeti prin ³separarea bunurilor´ intr-o evaluare? 2. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare 2. CTB. ce inseamna a evalua un bun 4. Ce sunt elementele probante 2. doctrina 1. Care este aria de acoperire a profesiei contabile? . Caracteristicele auditului statutar 3. RASPUNDEREA EXP. Unitatea si unicitatea profesiei 5. clasificarea standardelor intrenationale 3. separarea bunurilor necesare exploatarii (activul net corijiat. Rolul social al profesiei contabile 4.2. LUCRARI CE POT FI EXECUTATE DE EXPERTI CONTABILI 2. Expertiza 1. Ce este auditul statutar si care sunt elementele fundamentale ale acestuia 4.

Elementele probante Evaluare 1. Ce semnificatie are conceptual corect 4. Care sunt tehnicile de obtinere a elementelor probanta? Evaluare 1. VARIANTA 8 Audit: 1. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 3. Rolul diagnosticului financiar-contabil in evaluare 2.VARIANTA 11 Audit 1. Ce este actualizarea si care sunt tehnicile acesteia? 4.In ce contsa 'participarea la inventariere' a auditorului? 3. Clasificarea expertizelor contabile Doctrina 1. Caracteristicile organismului professional pentru a fi recunoscut 5. Care sunt factorii de care se tine seama in reevaluarea bunurilor? 3. Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluare 2. Actualizarea. Care sunt tipurile de opinie ale raportului de audit? 4. In ce consta examenul previziunilor in determinarea capacitatii beneficiare? Doctrina . 5. Care sunt pasii in determinarea activului net contabil? 5. Ce este actualizarea rata de actualizare si cum se calculeaza 3. 5. Organele de conducere ale Ceccar 2. 4. Care sunt lucrarile ce pot fi efectuate de catre expertii contabili? 3. Rolul si modul de realizare a diagnosticului juridic in evaluare 2. Surse finantare CECCAR 4. Locul auditului statutar in cadrul auditului financiar 3. Expertiza 1. In determinarea activului net corijat ce semnificatie are separarea elementelor 5. Conceptul de independent 2.tehnici de realizare 4. Definiti auditul statutar si identificati elementele componente ale definitiei acestuia 2.

Rolul profesiei pentru dezvoltarea economiei 3. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 4. In ce consta separarea bunurilor 4. Expertiza 1. Organele de control ale CECCAR Atributiile CECCAR Locul expertizei in cadrul profesiei contabile Principalele domenii ale expertixei extrajudiciare . 2. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 4. Rata de actualizare 3. Evaluare 1.Opinia cu rezerve 5 Ce se intelege prin auditul statutar. Conceptul de competenta profesionala 5. Trasaturile expertizei contabile extrajudiciare 3. cine a mai avut aceasta varianta sa mai completeze Audit 1. 5««««««. Adunarea generala a filialei: intrunire si atributii varianta 13 memoria imi joaca feste. 3. Modalitati de implementare a reglementarii Expertiza 1.1. Bilanrul economic. e tot ce imi aduc aminte din subiecte.«. Modalitati de organizare a profesiei 2. Ce se intelege prin a evalua un bun. Locul expertizei contabile in profesia contabila 2. 3. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 2««««««««««. 4. Principalele domenii de acoperire a expertizei contabile 4. Atributiile CECCAR 5. 2.

taxa vamal 4. cheltuieli cu montajul 2. 4. 250. 27 230. Am avut varianta 13. ««««. cheltuieli de desfacere 2. b) Efectua i înregistr rile contabile pentru anul N+3. La sfâr itul anului N+3 este vândut . «««. 177. 291 si o intrebare din teorie care nu am regasit-o in carte. 107. cheltuielile legate de achizi ie fiind: pre ul de cump rare 55.. TVA 19%. 55. 2. 221..000 lei.000 lei. 5. 131. Instala ia este amortizat prin metoda linear în 5 ani. «««. 265 Drept: 168. 8. 206.000 lei.. O societate comercial import pe data de 31 decembrie anul N o instala ie pentru extrac ia gazelor naturale. Doctrina 1.950 lei.. pre ul încasat fiind de 32. .com> Sent: Wednesday.000 lei. From: sabau florica <floricablackline@yahoo. Societatea estimeaz c valoarea actualizat a cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sfâr itul duratei de via este de 14.com" <contacafe_club@yahoogroups.com> To: "contacafe_club@yahoogroups. September 14.000 lei. 3. a) Calcula i costul de achizi ie conform IAS 16 ÄImobiliz ri corporale". Valoarea provizionului pentru dezafectare la sfâr itul exerci iului N+3 este de 16.000 lei. Conceptul de competenta profesionala Profesia de contabil ««««. insa suna cam asa: Care este relatia intre relevanta si pragul de semnificatie? Dar intre rationament profesional si reprezentare fidela (exacta)? Fiscalitate: 58. 61. iar subiectele au fost (din cartea de anu' asta): Contabilitate: 31. 98. Cand se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile este considerat ca avand loc in regim suspensiv? Se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile are loc in regim suspensiv numai dac este acoperit de un document administrativ electronic. pierderi ini iale din exploatare înregistrate înainte ca activul s ating parametrii planifica i 800 lei.5. 2011 3:40 PM Subject: Re: [contacafe_club] Problema 465 conta zi-mi te rog la fiscalitate la 230 ce raspuns ai tu? Conta 465 465.

950 lei 2.000 lei. September 14.950 lei.950 anulare provizion pentru dezafectare 14.590 lei 47.000 lei Amortizare anual = lei AmortizareN+1 = 15.000 lei 4. pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 800 lei.O societate comerciala importa pe data de 31.com> Sent: Wednesday. 2011 3:16 PM Subject: [contacafe_club] Problema 465 conta Cum ati rezolvat-o? 465. Societatea estimeaza ca valoarea actualizata a cheltuielilor cu demolara si mutarea . decembrie N o instalatie pentru extractia gazelor naturale.770 lei 38.000 lei 77.950 lei = % 446 1513 404 77. cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 55.770 2813 = 2131 77.000 lei 1513 = 7812 14. cheltuieli cu montajul 2.000 lei From: Anca <ancaurs@yahoo. cheltuieli de desfacere 2.000 lei 2.000 lei.000 lei 59.000 lei 14.com" <contacafe_club@yahoogroups.Pre de cump rare +Taxa vamal +Cheltuieli de montaj +Cheltuieli de desfacere +Cheltuieli demontare i mutare activ =Cost achizi ie instala ie 77.080 32.590 lei AmortizareN+2 = 15.com> To: "contacafe_club@yahoogroups.000 6.080 461 = = 2813 % 7583 4427 47.080 Iesire din gestiune 77.950 lei 4.950 lei 14. taxa vamala 4.950 lei 213 55.590 lei AmortizareN+3 = 15.000 lei.950 % 30.770 lei 681 vânzare conform IAS 16 38.180 6583 47.

000 lei. TVA 19%. a) Calculati costul de achizitie conform IAS 16 ÄImobilizari corporale´ b) Efectuati inregistrarile contabile pentru anul N+3 . exercitiului N+3 este de 16.000 lei. pretul incasat fiind de 32.000 lei.activului la sfarsitul duratei de viata este de 14. La sfarsitul anului N+3 este vanduta. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sf. Instalatia este amortizata prin metoda lineara in 5 ani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful