Subiecte date in 2011 la ACCES EC CECCAR VARIANTA 10 AUDIT: 1.

Prezentati principalele faze si etape metodologice ale unei misiuni de audit statutar. 2. Auditului statutar i se mai spune si "auditul legal"; cum explicati? 3. Cand se emite o opinie defavorabila in auditul statutar? 4. In ce consta etapa de "evaluare a controlului intern" intr-o misiune de audit? 5. In ce consta "participarea la inventariere" a auditorului? EVALUARE: 1. Cum sunt reevaluate stocurile atunci cand evaluam patrimonial o intreprindere? 2. Prezentati 2-3 corectii care se aduc profiturilor din bilanturile contabile pentru a determina capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? 3. Cum sunt tratate imobilizarile necorporale cand se elaboreaza bilantul economic? 4. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? 5. Ce reprezinta capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? EXPERTIZA: 1. Care este continutul juramantului expertului contabil? 2. Reglementari si standarde privind expertiza contabila 3. Care sunt sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili? 4. Conferinta Nationala a expertilor contabili si a contabililor autorizati: mod de constituire si atributii. 5. Care sunt organele de control ale CECCAR? DOCTRINA: 1. Definiti conceptul de integritate in profesia contabila. 2. Obligatiile organismelor profesionale cu privire la investigatii si disciplina. 3. In ce relatie se afla profesia contabila si serviciile fiscale? 4. Cum explicati rolul profesionistilor contabili pentru dezvoltarea economiei? 5. Cum explicati rolul social al profesiei contabile?

varianta 1. AUDIT 1. Definiti auditul in general si elementele fundamentale

Tratamentul provizioanelor in elaborarea bilantului economic Expertiza 1. Rolul bilantului contabil in evaluare 3. Tipuri de risc in audit Evaluare 1. continutul juramantului doctrina 1. Pragul de semnificatie 3. integritatea in profesia contabila 5. modul de organizare a profesionistilor contabili 3. factorii care fac necesara evaluarea ec a unei intreprinderi 2. Definit auditul in general . ce sunt elementele probante 5. Ajustarea creantelor la calcului ANC 5. rolul organismelor profesionale pe linia dezv continue VariantA 7 Audit 1. etape in calculul ANC' 4. reevaluarea stocurilor expertiza 1. Ce este expertiza contabila . locul expertizei in cadrul profesiei contabile 4. ce e bilantul economic si la ce serveste 5. lucrari ce pot fi efectuate de un expert contabil 5. "Participarea la inventariere" evaluare 1. diagnosticul comercial . Rolul raportului in auditul statutar 4. necesitatea si imp cunoasterii doctrinare in profesia contabila 2. Opinia defavorabila 3. trasaturile exepertizei contabile judiciare 3.2. Rolul diagnosticului comercial in evaluare 2. Norme de referinta in auditul statutar 4.aria de acoperire a reglementarilor profesiei contabile 4. ce e expertiza 2. Definiti capacitatea beneficiara. Ce se intelege prin "semnificativ" in audit 5.rol 3. semnificatie 4. elemente fundamentale 2.

LUCRARI CE POT FI EXECUTATE DE EXPERTI CONTABILI 2. Unitatea si unicitatea profesiei 5. CTB. Trasaturi ce particularizeaza expertiza judiciara 5. Ce stiti despre IFAC si FEE? 5. Caracteristicile calitative reglementarilor? 4. clasificarea standardelor intrenationale 3. Rolul social al profesiei contabile 4. componentele fundamentale al evaluarii 3. ce inseamna a evalua un bun 4. RASPUNDEREA EXP. Criterii de clasificare a expertizelor Doctrina 1.)Ce intelegeti prin ³separarea bunurilor´ intr-o evaluare? 2. CE ESTE TABLOUL CORPULUI 5. NATURA JURIDICA CECCAR 4.Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluarea unei intreprinderi. Cum se determina rata de capitalizare? 5. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare 2. Ce se intelege prin ³corecta evaluare´in aprecierea imaginii fidele evaluare 1. Conducerea CECCAR 4. Definiti profesia contabila VARIANTA 9 audit 1. Caracteristicele auditului statutar 3. Care este aria de acoperire a profesiei contabile? . doctrina 1. CTB. rolul organismelor profesionale in calitatea profesiei«nu mai tin minte formularea 2. Care este criteriul de calitate in functie de care auditorul statutar isi emite opinia? 5.2. Necesitatea reglementarii profesiei 3. Ce sunt elementele probante 2. Expertiza 1. SANCTIUNI DISCIPLINARE ASUPRA EXP. Ce este auditul statutar si care sunt elementele fundamentale ale acestuia 4. separarea bunurilor necesare exploatarii (activul net corijiat. Surse finantare CECCAR 3. 3.

VARIANTA 8 Audit: 1. Actualizarea.In ce contsa 'participarea la inventariere' a auditorului? 3. Organele de conducere ale Ceccar 2. Ce este actualizarea rata de actualizare si cum se calculeaza 3. Rolul diagnosticului financiar-contabil in evaluare 2. Care sunt factorii de care se tine seama in reevaluarea bunurilor? 3.tehnici de realizare 4. Locul auditului statutar in cadrul auditului financiar 3. Care sunt tehnicile de obtinere a elementelor probanta? Evaluare 1. Expertiza 1. Ce semnificatie are conceptual corect 4. 5.VARIANTA 11 Audit 1. In ce consta examenul previziunilor in determinarea capacitatii beneficiare? Doctrina . 4. Conceptul de independent 2. 5. Care sunt lucrarile ce pot fi efectuate de catre expertii contabili? 3. Elementele probante Evaluare 1. Definiti auditul statutar si identificati elementele componente ale definitiei acestuia 2. In determinarea activului net corijat ce semnificatie are separarea elementelor 5. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 3. Rolul si modul de realizare a diagnosticului juridic in evaluare 2. Caracteristicile organismului professional pentru a fi recunoscut 5. Surse finantare CECCAR 4. Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluare 2. Care sunt tipurile de opinie ale raportului de audit? 4. Ce este actualizarea si care sunt tehnicile acesteia? 4. Clasificarea expertizelor contabile Doctrina 1. Care sunt pasii in determinarea activului net contabil? 5.

3. cine a mai avut aceasta varianta sa mai completeze Audit 1. In ce consta separarea bunurilor 4. Locul expertizei contabile in profesia contabila 2. Expertiza 1. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 4. 2. Atributiile CECCAR 5. Modalitati de organizare a profesiei 2. Conceptul de competenta profesionala 5. Ce se intelege prin a evalua un bun. e tot ce imi aduc aminte din subiecte. 3. Modalitati de implementare a reglementarii Expertiza 1. Rolul profesiei pentru dezvoltarea economiei 3.Opinia cu rezerve 5 Ce se intelege prin auditul statutar. Trasaturile expertizei contabile extrajudiciare 3. 2. Rata de actualizare 3. Organele de control ale CECCAR Atributiile CECCAR Locul expertizei in cadrul profesiei contabile Principalele domenii ale expertixei extrajudiciare . 5««««««. Evaluare 1. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 4. Adunarea generala a filialei: intrunire si atributii varianta 13 memoria imi joaca feste. 4. Bilanrul economic. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 2««««««««««. Principalele domenii de acoperire a expertizei contabile 4.1.«.

««««. . 206. September 14. 177.com> To: "contacafe_club@yahoogroups. Instala ia este amortizat prin metoda linear în 5 ani. Cand se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile este considerat ca avand loc in regim suspensiv? Se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile are loc in regim suspensiv numai dac este acoperit de un document administrativ electronic. 2. insa suna cam asa: Care este relatia intre relevanta si pragul de semnificatie? Dar intre rationament profesional si reprezentare fidela (exacta)? Fiscalitate: 58.000 lei. 5.000 lei. La sfâr itul anului N+3 este vândut .000 lei. 131.com> Sent: Wednesday. a) Calcula i costul de achizi ie conform IAS 16 ÄImobiliz ri corporale".000 lei. TVA 19%. b) Efectua i înregistr rile contabile pentru anul N+3. 265 Drept: 168. 98.5. iar subiectele au fost (din cartea de anu' asta): Contabilitate: 31. 2011 3:40 PM Subject: Re: [contacafe_club] Problema 465 conta zi-mi te rog la fiscalitate la 230 ce raspuns ai tu? Conta 465 465. Am avut varianta 13.. 61. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sfâr itul exerci iului N+3 este de 16. Doctrina 1. O societate comercial import pe data de 31 decembrie anul N o instala ie pentru extrac ia gazelor naturale. 55. 27 230.. cheltuieli de desfacere 2. Conceptul de competenta profesionala Profesia de contabil ««««.. «««. 250. cheltuieli cu montajul 2.000 lei.. pierderi ini iale din exploatare înregistrate înainte ca activul s ating parametrii planifica i 800 lei.000 lei. 291 si o intrebare din teorie care nu am regasit-o in carte. «««.950 lei. From: sabau florica <floricablackline@yahoo. taxa vamal 4. 4. 107. 221. 3. 8. cheltuielile legate de achizi ie fiind: pre ul de cump rare 55. pre ul încasat fiind de 32.com" <contacafe_club@yahoogroups. Societatea estimeaz c valoarea actualizat a cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sfâr itul duratei de via este de 14.

000 6.000 lei Amortizare anual = lei AmortizareN+1 = 15.770 lei 681 vânzare conform IAS 16 38.770 lei 38.770 2813 = 2131 77.590 lei 47.590 lei AmortizareN+2 = 15. 2011 3:16 PM Subject: [contacafe_club] Problema 465 conta Cum ati rezolvat-o? 465.950 lei.Pre de cump rare +Taxa vamal +Cheltuieli de montaj +Cheltuieli de desfacere +Cheltuieli demontare i mutare activ =Cost achizi ie instala ie 77. taxa vamala 4.000 lei 4.950 lei 4.com> To: "contacafe_club@yahoogroups.950 lei 213 55. September 14.950 lei = % 446 1513 404 77.000 lei 2.080 461 = = 2813 % 7583 4427 47.000 lei From: Anca <ancaurs@yahoo.000 lei 59.180 6583 47.000 lei.080 32.000 lei 1513 = 7812 14.com" <contacafe_club@yahoogroups. cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 55.O societate comerciala importa pe data de 31. Societatea estimeaza ca valoarea actualizata a cheltuielilor cu demolara si mutarea . pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 800 lei.950 lei 2.590 lei AmortizareN+3 = 15.000 lei 14. cheltuieli cu montajul 2. decembrie N o instalatie pentru extractia gazelor naturale.950 anulare provizion pentru dezafectare 14.000 lei 77.080 Iesire din gestiune 77.950 % 30. cheltuieli de desfacere 2.000 lei.000 lei.950 lei 14.com> Sent: Wednesday.

000 lei. TVA 19%. Instalatia este amortizata prin metoda lineara in 5 ani. La sfarsitul anului N+3 este vanduta. a) Calculati costul de achizitie conform IAS 16 ÄImobilizari corporale´ b) Efectuati inregistrarile contabile pentru anul N+3 . exercitiului N+3 este de 16.000 lei.activului la sfarsitul duratei de viata este de 14.000 lei. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sf. pretul incasat fiind de 32.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful