Subiecte date in 2011 la ACCES EC CECCAR VARIANTA 10 AUDIT: 1.

Prezentati principalele faze si etape metodologice ale unei misiuni de audit statutar. 2. Auditului statutar i se mai spune si "auditul legal"; cum explicati? 3. Cand se emite o opinie defavorabila in auditul statutar? 4. In ce consta etapa de "evaluare a controlului intern" intr-o misiune de audit? 5. In ce consta "participarea la inventariere" a auditorului? EVALUARE: 1. Cum sunt reevaluate stocurile atunci cand evaluam patrimonial o intreprindere? 2. Prezentati 2-3 corectii care se aduc profiturilor din bilanturile contabile pentru a determina capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? 3. Cum sunt tratate imobilizarile necorporale cand se elaboreaza bilantul economic? 4. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? 5. Ce reprezinta capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? EXPERTIZA: 1. Care este continutul juramantului expertului contabil? 2. Reglementari si standarde privind expertiza contabila 3. Care sunt sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili? 4. Conferinta Nationala a expertilor contabili si a contabililor autorizati: mod de constituire si atributii. 5. Care sunt organele de control ale CECCAR? DOCTRINA: 1. Definiti conceptul de integritate in profesia contabila. 2. Obligatiile organismelor profesionale cu privire la investigatii si disciplina. 3. In ce relatie se afla profesia contabila si serviciile fiscale? 4. Cum explicati rolul profesionistilor contabili pentru dezvoltarea economiei? 5. Cum explicati rolul social al profesiei contabile?

varianta 1. AUDIT 1. Definiti auditul in general si elementele fundamentale

rol 3. trasaturile exepertizei contabile judiciare 3. locul expertizei in cadrul profesiei contabile 4.2. Ce se intelege prin "semnificativ" in audit 5. Definiti capacitatea beneficiara. "Participarea la inventariere" evaluare 1. semnificatie 4. Rolul diagnosticului comercial in evaluare 2. Pragul de semnificatie 3. Tratamentul provizioanelor in elaborarea bilantului economic Expertiza 1. Ce este expertiza contabila . ce e bilantul economic si la ce serveste 5. diagnosticul comercial . etape in calculul ANC' 4. Norme de referinta in auditul statutar 4. Rolul raportului in auditul statutar 4. rolul organismelor profesionale pe linia dezv continue VariantA 7 Audit 1. modul de organizare a profesionistilor contabili 3. integritatea in profesia contabila 5.aria de acoperire a reglementarilor profesiei contabile 4. reevaluarea stocurilor expertiza 1. ce sunt elementele probante 5. Definit auditul in general . factorii care fac necesara evaluarea ec a unei intreprinderi 2. Rolul bilantului contabil in evaluare 3. lucrari ce pot fi efectuate de un expert contabil 5. elemente fundamentale 2. Opinia defavorabila 3. necesitatea si imp cunoasterii doctrinare in profesia contabila 2. continutul juramantului doctrina 1. Ajustarea creantelor la calcului ANC 5. ce e expertiza 2. Tipuri de risc in audit Evaluare 1.

CE ESTE TABLOUL CORPULUI 5. Caracteristicile calitative reglementarilor? 4. Cum se determina rata de capitalizare? 5. Expertiza 1. Ce stiti despre IFAC si FEE? 5. Trasaturi ce particularizeaza expertiza judiciara 5. SANCTIUNI DISCIPLINARE ASUPRA EXP. Ce se intelege prin ³corecta evaluare´in aprecierea imaginii fidele evaluare 1. rolul organismelor profesionale in calitatea profesiei«nu mai tin minte formularea 2. RASPUNDEREA EXP. NATURA JURIDICA CECCAR 4. Ce este auditul statutar si care sunt elementele fundamentale ale acestuia 4. Rolul social al profesiei contabile 4. Conducerea CECCAR 4. Surse finantare CECCAR 3. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare 2. componentele fundamentale al evaluarii 3. separarea bunurilor necesare exploatarii (activul net corijiat. LUCRARI CE POT FI EXECUTATE DE EXPERTI CONTABILI 2. Caracteristicele auditului statutar 3. Criterii de clasificare a expertizelor Doctrina 1. ce inseamna a evalua un bun 4. CTB. Care este aria de acoperire a profesiei contabile? . 3.)Ce intelegeti prin ³separarea bunurilor´ intr-o evaluare? 2. Unitatea si unicitatea profesiei 5.2. doctrina 1. Necesitatea reglementarii profesiei 3. Definiti profesia contabila VARIANTA 9 audit 1.Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluarea unei intreprinderi. clasificarea standardelor intrenationale 3. CTB. Care este criteriul de calitate in functie de care auditorul statutar isi emite opinia? 5. Ce sunt elementele probante 2.

Rolul si modul de realizare a diagnosticului juridic in evaluare 2. VARIANTA 8 Audit: 1. In ce consta examenul previziunilor in determinarea capacitatii beneficiare? Doctrina . Elementele probante Evaluare 1.tehnici de realizare 4.VARIANTA 11 Audit 1. Expertiza 1. Care sunt tipurile de opinie ale raportului de audit? 4. Care sunt lucrarile ce pot fi efectuate de catre expertii contabili? 3. Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluare 2. Ce este actualizarea rata de actualizare si cum se calculeaza 3. Clasificarea expertizelor contabile Doctrina 1. 5. Organele de conducere ale Ceccar 2. Surse finantare CECCAR 4. Definiti auditul statutar si identificati elementele componente ale definitiei acestuia 2. Actualizarea. 4. Conceptul de independent 2. Ce este actualizarea si care sunt tehnicile acesteia? 4. In determinarea activului net corijat ce semnificatie are separarea elementelor 5. Locul auditului statutar in cadrul auditului financiar 3. Care sunt factorii de care se tine seama in reevaluarea bunurilor? 3. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 3. Care sunt pasii in determinarea activului net contabil? 5.In ce contsa 'participarea la inventariere' a auditorului? 3. Caracteristicile organismului professional pentru a fi recunoscut 5. Care sunt tehnicile de obtinere a elementelor probanta? Evaluare 1. 5. Rolul diagnosticului financiar-contabil in evaluare 2. Ce semnificatie are conceptual corect 4.

Adunarea generala a filialei: intrunire si atributii varianta 13 memoria imi joaca feste. 2. Bilanrul economic.1.Opinia cu rezerve 5 Ce se intelege prin auditul statutar. Organele de control ale CECCAR Atributiile CECCAR Locul expertizei in cadrul profesiei contabile Principalele domenii ale expertixei extrajudiciare . Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 4. e tot ce imi aduc aminte din subiecte. In ce consta separarea bunurilor 4. Rata de actualizare 3. Ce se intelege prin a evalua un bun. Trasaturile expertizei contabile extrajudiciare 3. cine a mai avut aceasta varianta sa mai completeze Audit 1. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 2««««««««««. Atributiile CECCAR 5. 4. Locul expertizei contabile in profesia contabila 2. 3. 2. Modalitati de organizare a profesiei 2.«. Modalitati de implementare a reglementarii Expertiza 1. 3. 5««««««. Rolul profesiei pentru dezvoltarea economiei 3. Conceptul de competenta profesionala 5. Principalele domenii de acoperire a expertizei contabile 4. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 4. Expertiza 1. Evaluare 1.

. cheltuielile legate de achizi ie fiind: pre ul de cump rare 55..000 lei. Instala ia este amortizat prin metoda linear în 5 ani. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sfâr itul exerci iului N+3 este de 16. pierderi ini iale din exploatare înregistrate înainte ca activul s ating parametrii planifica i 800 lei.000 lei. 2011 3:40 PM Subject: Re: [contacafe_club] Problema 465 conta zi-mi te rog la fiscalitate la 230 ce raspuns ai tu? Conta 465 465.000 lei. cheltuieli cu montajul 2..com> Sent: Wednesday. 8. taxa vamal 4.950 lei. . pre ul încasat fiind de 32. 291 si o intrebare din teorie care nu am regasit-o in carte. Societatea estimeaz c valoarea actualizat a cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sfâr itul duratei de via este de 14. cheltuieli de desfacere 2. 98. Doctrina 1. Am avut varianta 13. «««. a) Calcula i costul de achizi ie conform IAS 16 ÄImobiliz ri corporale". 131.com" <contacafe_club@yahoogroups. Cand se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile este considerat ca avand loc in regim suspensiv? Se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile are loc in regim suspensiv numai dac este acoperit de un document administrativ electronic. 221. TVA 19%. 3. b) Efectua i înregistr rile contabile pentru anul N+3. La sfâr itul anului N+3 este vândut . From: sabau florica <floricablackline@yahoo. September 14.5. insa suna cam asa: Care este relatia intre relevanta si pragul de semnificatie? Dar intre rationament profesional si reprezentare fidela (exacta)? Fiscalitate: 58. ««««. 265 Drept: 168. «««. Conceptul de competenta profesionala Profesia de contabil ««««. 2. 4..000 lei. 61. 55. O societate comercial import pe data de 31 decembrie anul N o instala ie pentru extrac ia gazelor naturale. 206. 107.000 lei. 177.com> To: "contacafe_club@yahoogroups. 250. iar subiectele au fost (din cartea de anu' asta): Contabilitate: 31.000 lei. 5. 27 230.

000 lei 1513 = 7812 14.770 lei 681 vânzare conform IAS 16 38.000 lei.Pre de cump rare +Taxa vamal +Cheltuieli de montaj +Cheltuieli de desfacere +Cheltuieli demontare i mutare activ =Cost achizi ie instala ie 77.000 lei.com> Sent: Wednesday.590 lei AmortizareN+2 = 15. September 14. decembrie N o instalatie pentru extractia gazelor naturale.000 lei From: Anca <ancaurs@yahoo.950 lei 2.180 6583 47.950 lei 213 55. cheltuieli de desfacere 2.O societate comerciala importa pe data de 31. 2011 3:16 PM Subject: [contacafe_club] Problema 465 conta Cum ati rezolvat-o? 465. cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 55.000 lei 4.590 lei AmortizareN+3 = 15.590 lei 47.080 461 = = 2813 % 7583 4427 47.770 2813 = 2131 77.com" <contacafe_club@yahoogroups. Societatea estimeaza ca valoarea actualizata a cheltuielilor cu demolara si mutarea .000 lei 59.com> To: "contacafe_club@yahoogroups.000 lei 14.950 lei 4. pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 800 lei.080 Iesire din gestiune 77.080 32.000 lei Amortizare anual = lei AmortizareN+1 = 15.770 lei 38.950 lei = % 446 1513 404 77. taxa vamala 4.000 lei.000 6.950 % 30. cheltuieli cu montajul 2.950 anulare provizion pentru dezafectare 14.950 lei.000 lei 77.950 lei 14.000 lei 2.

000 lei. a) Calculati costul de achizitie conform IAS 16 ÄImobilizari corporale´ b) Efectuati inregistrarile contabile pentru anul N+3 .000 lei. La sfarsitul anului N+3 este vanduta. TVA 19%. pretul incasat fiind de 32.activului la sfarsitul duratei de viata este de 14. Instalatia este amortizata prin metoda lineara in 5 ani. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sf. exercitiului N+3 este de 16.000 lei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful