Sunteți pe pagina 1din 8

Subiecte date in 2011 la ACCES EC CECCAR VARIANTA 10 AUDIT: 1.

Prezentati principalele faze si etape metodologice ale unei misiuni de audit statutar. 2. Auditului statutar i se mai spune si "auditul legal"; cum explicati? 3. Cand se emite o opinie defavorabila in auditul statutar? 4. In ce consta etapa de "evaluare a controlului intern" intr-o misiune de audit? 5. In ce consta "participarea la inventariere" a auditorului? EVALUARE: 1. Cum sunt reevaluate stocurile atunci cand evaluam patrimonial o intreprindere? 2. Prezentati 2-3 corectii care se aduc profiturilor din bilanturile contabile pentru a determina capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? 3. Cum sunt tratate imobilizarile necorporale cand se elaboreaza bilantul economic? 4. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? 5. Ce reprezinta capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? EXPERTIZA: 1. Care este continutul juramantului expertului contabil? 2. Reglementari si standarde privind expertiza contabila 3. Care sunt sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili? 4. Conferinta Nationala a expertilor contabili si a contabililor autorizati: mod de constituire si atributii. 5. Care sunt organele de control ale CECCAR? DOCTRINA: 1. Definiti conceptul de integritate in profesia contabila. 2. Obligatiile organismelor profesionale cu privire la investigatii si disciplina. 3. In ce relatie se afla profesia contabila si serviciile fiscale? 4. Cum explicati rolul profesionistilor contabili pentru dezvoltarea economiei? 5. Cum explicati rolul social al profesiei contabile?

varianta 1. AUDIT 1. Definiti auditul in general si elementele fundamentale

2. Pragul de semnificatie 3. Norme de referinta in auditul statutar 4. ce sunt elementele probante 5. "Participarea la inventariere" evaluare 1. factorii care fac necesara evaluarea ec a unei intreprinderi 2. diagnosticul comercial - rol 3. etape in calculul ANC' 4. ce e bilantul economic si la ce serveste 5. reevaluarea stocurilor expertiza 1. ce e expertiza 2. trasaturile exepertizei contabile judiciare 3. locul expertizei in cadrul profesiei contabile 4. lucrari ce pot fi efectuate de un expert contabil 5. continutul juramantului doctrina 1. necesitatea si imp cunoasterii doctrinare in profesia contabila 2. modul de organizare a profesionistilor contabili 3.aria de acoperire a reglementarilor profesiei contabile 4. integritatea in profesia contabila 5. rolul organismelor profesionale pe linia dezv continue VariantA 7
Audit 1. Definit auditul in general , elemente fundamentale 2. Opinia defavorabila 3. Rolul raportului in auditul statutar 4. Ce se intelege prin "semnificativ" in audit 5. Tipuri de risc in audit Evaluare 1. Rolul diagnosticului comercial in evaluare 2. Rolul bilantului contabil in evaluare 3. Definiti capacitatea beneficiara, semnificatie 4. Ajustarea creantelor la calcului ANC 5. Tratamentul provizioanelor in elaborarea bilantului economic Expertiza 1. Ce este expertiza contabila

2. Surse finantare CECCAR 3. Conducerea CECCAR 4. Trasaturi ce particularizeaza expertiza judiciara 5. Criterii de clasificare a expertizelor Doctrina 1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare 2. Necesitatea reglementarii profesiei 3. Rolul social al profesiei contabile 4. Unitatea si unicitatea profesiei 5. Definiti profesia contabila VARIANTA 9 audit 1. Ce sunt elementele probante 2. Caracteristicele auditului statutar 3. Ce este auditul statutar si care sunt elementele fundamentale ale acestuia 4. Care este criteriul de calitate in functie de care auditorul statutar isi emite opinia? 5. Ce se intelege prin corecta evaluarein aprecierea imaginii fidele evaluare 1. separarea bunurilor necesare exploatarii (activul net corijiat.)Ce intelegeti prin separarea bunurilor intr-o evaluare? 2. componentele fundamentale al evaluarii 3. ce inseamna a evalua un bun 4. Cum se determina rata de capitalizare? 5.Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluarea unei intreprinderi. Expertiza

1. LUCRARI CE POT FI EXECUTATE DE EXPERTI CONTABILI 2. RASPUNDEREA EXP. CTB. 3. NATURA JURIDICA CECCAR 4. CE ESTE TABLOUL CORPULUI 5. SANCTIUNI DISCIPLINARE ASUPRA EXP. CTB.
doctrina 1. rolul organismelor profesionale in calitatea profesieinu mai tin minte formularea 2. clasificarea standardelor intrenationale 3. Caracteristicile calitative reglementarilor? 4. Ce stiti despre IFAC si FEE? 5. Care este aria de acoperire a profesiei contabile?

VARIANTA 11 Audit 1. Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluare 2. Locul auditului statutar in cadrul auditului financiar 3. 4. 5. Elementele probante Evaluare 1. Rolul diagnosticului financiar-contabil in evaluare 2. Ce este actualizarea rata de actualizare si cum se calculeaza 3. Actualizarea- tehnici de realizare 4. In determinarea activului net corijat ce semnificatie are separarea elementelor 5. Expertiza 1. Organele de conducere ale Ceccar 2. Care sunt lucrarile ce pot fi efectuate de catre expertii contabili? 3. Surse finantare CECCAR 4. Caracteristicile organismului professional pentru a fi recunoscut 5. Clasificarea expertizelor contabile Doctrina 1. Conceptul de independent 2. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 3. Ce semnificatie are conceptual corect 4. 5. VARIANTA 8 Audit: 1. Definiti auditul statutar si identificati elementele componente ale definitiei acestuia 2.In ce contsa 'participarea la inventariere' a auditorului? 3. Care sunt tipurile de opinie ale raportului de audit? 4. Care sunt tehnicile de obtinere a elementelor probanta? Evaluare 1. Rolul si modul de realizare a diagnosticului juridic in evaluare 2. Care sunt factorii de care se tine seama in reevaluarea bunurilor? 3. Ce este actualizarea si care sunt tehnicile acesteia? 4. Care sunt pasii in determinarea activului net contabil? 5. In ce consta examenul previziunilor in determinarea capacitatii beneficiare? Doctrina

1. Modalitati de organizare a profesiei 2. Rolul profesiei pentru dezvoltarea economiei 3. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 4. Conceptul de competenta profesionala 5. Modalitati de implementare a reglementarii Expertiza 1. Locul expertizei contabile in profesia contabila 2. Trasaturile expertizei contabile extrajudiciare 3. Principalele domenii de acoperire a expertizei contabile 4. Atributiile CECCAR 5. Adunarea generala a filialei: intrunire si atributii

varianta 13 memoria imi joaca feste, e tot ce imi aduc aminte din subiecte, cine a mai avut aceasta varianta sa mai completeze Audit 1. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 2.. 3. Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 4.Opinia cu rezerve 5 Ce se intelege prin auditul statutar. Evaluare 1. Ce se intelege prin a evalua un bun. 2. Rata de actualizare 3. In ce consta separarea bunurilor 4. Bilanrul economic. 5. Expertiza 1. 2. 3. 4. Organele de control ale CECCAR Atributiile CECCAR Locul expertizei in cadrul profesiei contabile Principalele domenii ale expertixei extrajudiciare

5. .. Doctrina 1. 2. 3. 4. 5. Conceptul de competenta profesionala Profesia de contabil . ... ..

Am avut varianta 13, iar subiectele au fost (din cartea de anu' asta): Contabilitate: 31, 55, 98, 131, 177, 250, 291 si o intrebare din teorie care nu am regasit-o in carte, insa suna cam asa: Care este relatia intre relevanta si pragul de semnificatie? Dar intre rationament profesional si reprezentare fidela (exacta)? Fiscalitate: 58, 107, 206, 221, 265 Drept: 168, 8, 61, 27
230. Cand se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile este considerat ca avand loc in regim suspensiv? Se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile are loc in regim suspensiv numai dac este acoperit de un document administrativ electronic.
From: sabau florica <floricablackline@yahoo.com> To: "contacafe_club@yahoogroups.com" <contacafe_club@yahoogroups.com> Sent: Wednesday, September 14, 2011 3:40 PM Subject: Re: [contacafe_club] Problema 465 conta

zi-mi te rog la fiscalitate la 230 ce raspuns ai tu? Conta 465 465. O societate comercial import pe data de 31 decembrie anul N o instala ie pentru extrac ia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizi ie fiind: pre ul de cump rare 55.000 lei; taxa vamal 4.950 lei; cheltuieli cu montajul 2.000 lei; cheltuieli de desfacere 2.000 lei; pierderi ini iale din exploatare nregistrate nainte ca activul s ating parametrii planifica i 800 lei. Societatea estimeaz c valoarea actualizat a cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sfr itul duratei de via este de 14.000 lei. Instala ia este amortizat prin metoda linear n 5 ani. La sfr itul anului N+3 este vndut , pre ul ncasat fiind de 32.000 lei, TVA 19%. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sfr itul exerci iului N+3 este de 16.000 lei. a) Calcula i costul de achizi ie conform IAS 16 Imobiliz ri corporale". b) Efectua i nregistr rile contabile pentru anul N+3.

Pre de cump rare +Taxa vamal +Cheltuieli de montaj +Cheltuieli de desfacere +Cheltuieli demontare i mutare activ =Cost achizi ie instala ie 77.950 lei 213

55.000 lei 4.950 lei 2.000 lei 2.000 lei 14.000 lei 77.950 lei = % 446 1513 404 77.950 lei 4.950 lei 14.000 lei 59.000 lei

Amortizare anual = lei AmortizareN+1 = 15.590 lei AmortizareN+2 = 15.590 lei AmortizareN+3 = 15.590 lei 47.770 lei 681 vnzare conform IAS 16 38.080 461

= =

2813 % 7583 4427

47.770 lei 38.080 32.000 6.080

Iesire din gestiune 77.950 % 30.180 6583 47.770 2813

2131

77.950

anulare provizion pentru dezafectare 14.000 lei 1513 =

7812

14.000 lei

From: Anca <ancaurs@yahoo.com> To: "contacafe_club@yahoogroups.com" <contacafe_club@yahoogroups.com> Sent: Wednesday, September 14, 2011 3:16 PM Subject: [contacafe_club] Problema 465 conta

Cum ati rezolvat-o?


465.O societate comerciala importa pe data de 31. decembrie N o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 55.000 lei; taxa vamala 4.950 lei; cheltuieli cu montajul 2.000 lei; cheltuieli de desfacere 2.000 lei; pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 800 lei. Societatea estimeaza ca valoarea actualizata a cheltuielilor cu demolara si mutarea

activului la sfarsitul duratei de viata este de 14.000 lei. Instalatia este amortizata prin metoda lineara in 5 ani. La sfarsitul anului N+3 este vanduta, pretul incasat fiind de 32.000 lei, TVA 19%. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sf. exercitiului N+3 este de 16.000 lei. a) Calculati costul de achizitie conform IAS 16 Imobilizari corporale b) Efectuati inregistrarile contabile pentru anul N+3