Subiecte date in 2011 la ACCES EC CECCAR VARIANTA 10 AUDIT: 1.

Prezentati principalele faze si etape metodologice ale unei misiuni de audit statutar. 2. Auditului statutar i se mai spune si "auditul legal"; cum explicati? 3. Cand se emite o opinie defavorabila in auditul statutar? 4. In ce consta etapa de "evaluare a controlului intern" intr-o misiune de audit? 5. In ce consta "participarea la inventariere" a auditorului? EVALUARE: 1. Cum sunt reevaluate stocurile atunci cand evaluam patrimonial o intreprindere? 2. Prezentati 2-3 corectii care se aduc profiturilor din bilanturile contabile pentru a determina capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? 3. Cum sunt tratate imobilizarile necorporale cand se elaboreaza bilantul economic? 4. Care sunt componentele fundamentale ale oricarei evaluari de intreprindere? 5. Ce reprezinta capacitatea beneficiara a unei intreprinderi? EXPERTIZA: 1. Care este continutul juramantului expertului contabil? 2. Reglementari si standarde privind expertiza contabila 3. Care sunt sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili? 4. Conferinta Nationala a expertilor contabili si a contabililor autorizati: mod de constituire si atributii. 5. Care sunt organele de control ale CECCAR? DOCTRINA: 1. Definiti conceptul de integritate in profesia contabila. 2. Obligatiile organismelor profesionale cu privire la investigatii si disciplina. 3. In ce relatie se afla profesia contabila si serviciile fiscale? 4. Cum explicati rolul profesionistilor contabili pentru dezvoltarea economiei? 5. Cum explicati rolul social al profesiei contabile?

varianta 1. AUDIT 1. Definiti auditul in general si elementele fundamentale

modul de organizare a profesionistilor contabili 3. trasaturile exepertizei contabile judiciare 3. ce e expertiza 2. Ce se intelege prin "semnificativ" in audit 5. Definit auditul in general . Rolul raportului in auditul statutar 4. Tipuri de risc in audit Evaluare 1. Pragul de semnificatie 3.2. Tratamentul provizioanelor in elaborarea bilantului economic Expertiza 1. Rolul bilantului contabil in evaluare 3. "Participarea la inventariere" evaluare 1. Definiti capacitatea beneficiara. Ce este expertiza contabila .aria de acoperire a reglementarilor profesiei contabile 4. necesitatea si imp cunoasterii doctrinare in profesia contabila 2. continutul juramantului doctrina 1. integritatea in profesia contabila 5. diagnosticul comercial . Ajustarea creantelor la calcului ANC 5. Opinia defavorabila 3. lucrari ce pot fi efectuate de un expert contabil 5. semnificatie 4. etape in calculul ANC' 4. rolul organismelor profesionale pe linia dezv continue VariantA 7 Audit 1. ce e bilantul economic si la ce serveste 5. Norme de referinta in auditul statutar 4. locul expertizei in cadrul profesiei contabile 4. ce sunt elementele probante 5. Rolul diagnosticului comercial in evaluare 2. elemente fundamentale 2. factorii care fac necesara evaluarea ec a unei intreprinderi 2.rol 3. reevaluarea stocurilor expertiza 1.

NATURA JURIDICA CECCAR 4. doctrina 1. CE ESTE TABLOUL CORPULUI 5. Ce este auditul statutar si care sunt elementele fundamentale ale acestuia 4. CTB. LUCRARI CE POT FI EXECUTATE DE EXPERTI CONTABILI 2. Conducerea CECCAR 4. SANCTIUNI DISCIPLINARE ASUPRA EXP. componentele fundamentale al evaluarii 3. rolul organismelor profesionale in calitatea profesiei«nu mai tin minte formularea 2. Care este aria de acoperire a profesiei contabile? . Ce sunt elementele probante 2. 3. CTB. Ce se intelege prin ³corecta evaluare´in aprecierea imaginii fidele evaluare 1.)Ce intelegeti prin ³separarea bunurilor´ intr-o evaluare? 2. Definiti profesia contabila VARIANTA 9 audit 1. Cum se determina rata de capitalizare? 5. Rolul social al profesiei contabile 4. Ce stiti despre IFAC si FEE? 5. Expertiza 1. Necesitatea reglementarii profesiei 3. Surse finantare CECCAR 3.Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluarea unei intreprinderi.2. RASPUNDEREA EXP. clasificarea standardelor intrenationale 3. separarea bunurilor necesare exploatarii (activul net corijiat. Trasaturi ce particularizeaza expertiza judiciara 5. ce inseamna a evalua un bun 4. Unitatea si unicitatea profesiei 5. Care este criteriul de calitate in functie de care auditorul statutar isi emite opinia? 5. Caracteristicele auditului statutar 3. Criterii de clasificare a expertizelor Doctrina 1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare 2. Caracteristicile calitative reglementarilor? 4.

Care sunt factorii de care se tine seama in reevaluarea bunurilor? 3. Care sunt tehnicile de obtinere a elementelor probanta? Evaluare 1. Care sunt pasii in determinarea activului net contabil? 5. Ce este actualizarea si care sunt tehnicile acesteia? 4. Definiti auditul statutar si identificati elementele componente ale definitiei acestuia 2. VARIANTA 8 Audit: 1. Ce este actualizarea rata de actualizare si cum se calculeaza 3. Caracteristicile organismului professional pentru a fi recunoscut 5. Rolul diagnosticului financiar-contabil in evaluare 2. Expertiza 1. Locul auditului statutar in cadrul auditului financiar 3. Ce este bilantul economic si rolul lui in evaluare 2. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 3. In determinarea activului net corijat ce semnificatie are separarea elementelor 5. 5. 4.VARIANTA 11 Audit 1. Care sunt lucrarile ce pot fi efectuate de catre expertii contabili? 3. 5. Care sunt tipurile de opinie ale raportului de audit? 4. Actualizarea. In ce consta examenul previziunilor in determinarea capacitatii beneficiare? Doctrina . Rolul si modul de realizare a diagnosticului juridic in evaluare 2. Clasificarea expertizelor contabile Doctrina 1. Surse finantare CECCAR 4. Conceptul de independent 2. Elementele probante Evaluare 1. Organele de conducere ale Ceccar 2.tehnici de realizare 4.In ce contsa 'participarea la inventariere' a auditorului? 3. Ce semnificatie are conceptual corect 4.

Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 2««««««««««. Bilanrul economic.Opinia cu rezerve 5 Ce se intelege prin auditul statutar. Rolul profesiei pentru dezvoltarea economiei 3. Modalitati de organizare a profesiei 2. 2. Evaluare 1. Necesitatea unor organisme profesionale puternice 4. Rata de actualizare 3. Principalele domenii de acoperire a expertizei contabile 4. In ce consta separarea bunurilor 4. Ce se intelege prin a evalua un bun. Atributiile CECCAR 5. e tot ce imi aduc aminte din subiecte. 5««««««. Organele de control ale CECCAR Atributiile CECCAR Locul expertizei in cadrul profesiei contabile Principalele domenii ale expertixei extrajudiciare . Raportul de misiune in cadrul auditului statutar 4. 3. Adunarea generala a filialei: intrunire si atributii varianta 13 memoria imi joaca feste. cine a mai avut aceasta varianta sa mai completeze Audit 1.«. Expertiza 1. Conceptul de competenta profesionala 5. 3. Locul expertizei contabile in profesia contabila 2. Trasaturile expertizei contabile extrajudiciare 3.1. 4. Modalitati de implementare a reglementarii Expertiza 1. 2.

2. 206..950 lei. 8. «««. 265 Drept: 168. Conceptul de competenta profesionala Profesia de contabil ««««.000 lei.000 lei. ««««.000 lei. pierderi ini iale din exploatare înregistrate înainte ca activul s ating parametrii planifica i 800 lei. 61. Am avut varianta 13. 98. 55.com> To: "contacafe_club@yahoogroups. TVA 19%. 27 230. cheltuieli cu montajul 2. O societate comercial import pe data de 31 decembrie anul N o instala ie pentru extrac ia gazelor naturale. a) Calcula i costul de achizi ie conform IAS 16 ÄImobiliz ri corporale". Doctrina 1. «««. iar subiectele au fost (din cartea de anu' asta): Contabilitate: 31.5. cheltuielile legate de achizi ie fiind: pre ul de cump rare 55. Instala ia este amortizat prin metoda linear în 5 ani... 221.. 4. b) Efectua i înregistr rile contabile pentru anul N+3. taxa vamal 4. From: sabau florica <floricablackline@yahoo.000 lei. Cand se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile este considerat ca avand loc in regim suspensiv? Se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile are loc in regim suspensiv numai dac este acoperit de un document administrativ electronic.com" <contacafe_club@yahoogroups. September 14. 107. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sfâr itul exerci iului N+3 este de 16. 131. insa suna cam asa: Care este relatia intre relevanta si pragul de semnificatie? Dar intre rationament profesional si reprezentare fidela (exacta)? Fiscalitate: 58. 250. 2011 3:40 PM Subject: Re: [contacafe_club] Problema 465 conta zi-mi te rog la fiscalitate la 230 ce raspuns ai tu? Conta 465 465.000 lei. pre ul încasat fiind de 32. 5. 3.000 lei. 177. La sfâr itul anului N+3 este vândut .com> Sent: Wednesday. . 291 si o intrebare din teorie care nu am regasit-o in carte. cheltuieli de desfacere 2. Societatea estimeaz c valoarea actualizat a cheltuielilor cu demontarea si mutarea activului la sfâr itul duratei de via este de 14.

pierderi initiale din exploatare inregistrate inainte ca activul sa atinga parametrii planificati 800 lei.com" <contacafe_club@yahoogroups.950 lei 2.950 lei 4.590 lei 47.770 lei 681 vânzare conform IAS 16 38.000 lei 77.000 lei 2.180 6583 47.080 32.080 461 = = 2813 % 7583 4427 47.000 6. decembrie N o instalatie pentru extractia gazelor naturale. Societatea estimeaza ca valoarea actualizata a cheltuielilor cu demolara si mutarea .770 2813 = 2131 77.000 lei Amortizare anual = lei AmortizareN+1 = 15.000 lei 14. cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 55.590 lei AmortizareN+3 = 15.950 % 30.000 lei 1513 = 7812 14.000 lei From: Anca <ancaurs@yahoo.950 lei = % 446 1513 404 77.590 lei AmortizareN+2 = 15.950 anulare provizion pentru dezafectare 14.com> To: "contacafe_club@yahoogroups. cheltuieli cu montajul 2. September 14.000 lei.950 lei 213 55.Pre de cump rare +Taxa vamal +Cheltuieli de montaj +Cheltuieli de desfacere +Cheltuieli demontare i mutare activ =Cost achizi ie instala ie 77. cheltuieli de desfacere 2.950 lei 14. 2011 3:16 PM Subject: [contacafe_club] Problema 465 conta Cum ati rezolvat-o? 465.000 lei.000 lei.950 lei. taxa vamala 4.000 lei 4.080 Iesire din gestiune 77.com> Sent: Wednesday.000 lei 59.O societate comerciala importa pe data de 31.770 lei 38.

000 lei.000 lei. exercitiului N+3 este de 16.000 lei. Instalatia este amortizata prin metoda lineara in 5 ani. La sfarsitul anului N+3 este vanduta. a) Calculati costul de achizitie conform IAS 16 ÄImobilizari corporale´ b) Efectuati inregistrarile contabile pentru anul N+3 . TVA 19%. Valoarea provizionului pentru dezafectare la sf.activului la sfarsitul duratei de viata este de 14. pretul incasat fiind de 32.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful