MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CASA CORPULUI INSPECTORATUL DIDACTIC ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI GALAŢI Nr................ din....................... Nr...................din ....................

COLEGIUL NAŢIONAL „Al. I.Cuza” GALAŢI Nr..................din ....................

PROIECT EDUCAŢIONAL

„CARE-I FAZA CU CITITUL?”

Inspector şcolar general, Prof. Doru RESMERIŢĂ

Director CCD Galaţi, Prof. Doiniţa POPA

Director, Prof. Pamfilia DUMITRAŞCU

2012

director Colegiul Naţional „Al . că-n zadar Am dori să mai încapă şi un bibliotecar.Care-i faza cu cititul?” B. director Casa Corpului Didactic Galaţi.. Doiniţa POPA. de când lumea câte-au fost. În savantu-i cap de dascăl. care se vor a fi stimulative.2. Aurora SAVA. Activităţile orientative propuse.b. Bibliotecă vestită! aşa plină. ECHIPA DE PROIECT:  Profesori documentarişti. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural C. de telefon/fax: 0236/413076. au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor şi accesarea surselor de informare pe care le pune la dispoziţie acestora Centrul de Documentare şi Informare şi Biblioteca Şcolară.c. a-ncăput. Aleea Şcolii Nr. INFORMAŢII DESPRE APLICANT: Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Naţional “Al. CDI – Colegiul Naţional „Al . directori ai instituţiilor de învăţământ implicate în aplicarea şi desfăşurarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” .  Prof. INFORMAŢII DESPRE PROIECT B. 1. C.licee.  Prof. bibliotecari. Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost.MOTTO: “Toate cărţile din lume. s-a-ndesat şi. 800042. 0236/412206 Site şi adresă poştă electronică: http://cuza.a. Daniela Ilie B.PARTENERI:  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI  CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI C. ai_cuza@yahoo..I Cuza” Galaţi C. Judeţul Galaţi Nr.ro.1. doc. Anamaria ZAHARIA.edu. Pamfilia DUMITRAŞCU. Titlul proiectului: . Galaţi. Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut.” Hexagramă de Ion Luca CARAGIALE A.. profesori de limba şi literatura română.I Cuza” Galaţi  Prof.COORDONATORI/ECHIPA DE IMPLEMENTARE:  Prof.I Cuza” Galaţi Adresa completă: Str. REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte.com Director: prof. Pamfilia Dumitraşcu Consilier educativ: prof. metodist Casa Corpului Didactic Galaţi.

amplifică exponenţial aria subiectelor accesibile. nu se poate ajunge la lectură. Cititorul trebuie solicitat să-şi exprime părerea despre cele citite. noile generaţii nu se mai mulţumesc cu un rol pasiv. lumea este într-o schimbare accelerată.4. prin această campanie. profesori documentarişti. că mai trebuie să existe şi un început de predispoziţie lăuntrică. Dacă această lume este mai bună. transmiterea valorilor de la o generaţie la alta. Textele trebuie să fie adecvate vârstei. iar experienţa personală şi profesională îmi spun. stimulând. răspunsul este afirmativ.  Încurajarea documentării şi informării în bibliotecă/CDI ca alternativă de petrecere a timpului liber. bibliografia şcolară suplimentară. D. în care diversitatea.2. D. Argument justificare Vremurile în care trăim stau sub semnul calculatorului şi asistăm la o schimbare vertiginoasă a lumii.  Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru lectură. ele reclamă un rol participativ. Dar. OBIECTIVE SPECIFICE:  Îndrumarea şi stimularea deprinderii lecturii la elevi (bibliografia şcolară obligatorie. bibliografia de loisir)  Dezvoltarea şi încurajarea exprimării libere a impresiilor şi sentimentelor rezultate în urma lecturii.1. . De ce este preferabilă lectura? Lectura dezvoltă vocabularul. Prin lectură sunt deschise căi de înţelegere a lumii. prin exerciţiu consecvent. cadre didactice. rămâne de văzut. Încercăm să protejăm.  GRUP ŢINTĂ: elevii din învăţământul primar şi gimnazial  PERSOANE IMPLICATE: bibliotecari şcolari. Fără transformarea actului citirii propriu-zise într-un automatism. Deja se aud voci care spun că utilizarea calculatorului dezvoltă abilităţile necesare integrării în lumea care se configurează. un mod de a fi şi valorile în spiritul cărora am trăit. Alegerea lor trebuie să fie personalizată şi să dovedească o bună cunoaştere a profilului psihologic al destinatarului.  Promovarea unui comportament social dezirabil. PREZENTAREA PROIECTULUI D. în acest fel.  Formarea unor criterii proprii de selecţie a lecturilor şi a perioadei de lecturare.  Atragerea şi implicarea familiilor elevilor şi a comunităţii locale în derularea şi aplicarea prezentului proiect. Mai este necesară lectura în aceste condiţii? Pentru societatea contemporană. stimularea gândirii şi creativităţii. Cum atragem spre lectură? Lucrurile se schimbă. Iar direcţia în care se orientează este greu de prevăzut. să configureze finaluri posibile. OBIECTIVUL GENERAL/SCOP: Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor. părinţi ş. cultura şi limbajul adecvat încă mai reprezintă valori sociale.3.a.  Promovarea serviciilor de bibliotecă şi ale CDI. capacităţii de înţelegere şi înclinaţiilor manifestate de cititor. lectura reprezentând deocamdată cea mai adecvată cale de atingere a acestor deziderate.D. creativ. comunicarea. propagă bunele modele. dar şi în alegerea viitoarei cariere. însă. D. Există un timp potrivit pentru a citi. după cum am spus. să anticipeze.

REZULTATE AŞTEPTATE:  Creşterea interesului pentru actul lecturii el elevilor. site-urile instituţiilor implicate în proiect.  Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi. bibliotecari şcolari.  SPAŢIALE: CDI-uri şi biblioteci şcolare din municipiul Galaţi şi din teritoriul judeţului Galaţi  INFORMAŢIONALE: cărţi. RESURSE:  UMANE: elevi. revista „Şcoala Gălăţeană”. jurnalul proiectului. bloguri literare.D. MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii.a. dosar documentar.  Realizarea unui schimb de experienţă între cadre didactice de specialitate.  Încheierea de parteneriate cu instituţii de cultură judeţene şi naţionale. cadre didactice. albume foto. părinţi ş. D.. donaţii. D. CD-uri.6. profesori documentarişti. CD-ul proiectului.  Formarea elevilor ca cititori pentru tot parcursul vieţii educaţionale şi sociale.5. site-uri de specialitate.  FINANCIARE: autofinanţare.10. sposorizări. blogul proiectului. expoziţii. popularizarea în presă şi site-uri de specialitate . reviste literare. presa locală . concursuri. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI: în cadrul activităţilor metodice cu profesorii de limba şi literatura română din judeţul Galaţi.8. CD-uri.7. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: februarie-iunie 2012 D. D.9. D.  Parteneriate încheiate între instituţiile de învăţământ participante la proiect.VALORIFICAREA PROIECTULUI: realizarea de afişe. albume foto ale activităţilor. jurnalul de lectură. profesori documentarişti şi bibliotecari.

Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect .) Elevii instituţiilor şcolare participante 6.. „Citiţi.. Lansarea proiectului Stabilirea programului activităţilor şi a identităţii vizuale a proiectului (afiş. blogul proiectului Număr de participanţi Acorduri de parteneriat incheiate Număr de participanţi Cărţi lecturate Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Cărţi Fişa cărţii Evaluare Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate 3. „De ce citim?” Promovarea lecturii de plăcere şi educative Elevii instituţiilor şcolare participante 5. „Ce-ţi doresc eu ţie dulce . PLANIFICAREA ACTIVTĂŢILOR: Nr.Cărţilor” Recomandare de lecturi educaţionale şi de loisir Selectarea documentului carte după diverse criterii (copertă. ecuson.F. citiţi şi iar citiţi!” Dezbatere privind lectura Elevii instituţiilor şcolare participante 4. blog) Promovarea proiectului la nivel judeţean Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Data/perioada şi locul de desfăşurare CCD Galaţi IŞJGalaţi CDI-CNAIC Galaţi Februarie 2012 Martie 2012 CCD Galaţi Resurse Responsabili Indicatori Număr de participanţi Afişul. Activitatea Şedinţe de lucru în cadrul echipe de proiect Obiectiv Grup ţintă Coordonatorii proiectului 2.cetitor!” „ Alice în Ţara . ecusonul. autor ş. prefaţă.a. crt 1.. titlu..

. „Cu ei ne mândrim!” Elevii instituţiilor şcolare participante 10. Doiniţa POPA Metodist CCD Galaţi. Prof. Elevii instituţiilor şcolare participante 9..cărţilor pierdute” „Unde mai citim?” Pezentare de carte veche şi de patrimoniu Lecturiadă în spaţiile specifice unui CDI şi unei biblioteci şcolare Desemnarea celor mai activi cititori din cadrul cercurilor de lectură Împărtăşirea şi exprimarea liberă a impresiilor produse de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Elevii instituţiilor şcolare participante 8. Prof. Pamfilia DUMITRAŞCU . Evaluarea finală a proiectului Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare 12.Cuza” Galaţi. Aurora SAVA Director Colegiul Naţional „Al. „Jurnalul de lectură” Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Iunie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare iunie 2012 CCD Galati Iunie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Număr de participanţi Cărţi vechi şi de patrimoniu Număr de participanţi Fişe de lectură Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Fişe de jurnal de bord Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Diplome Adeverinţe de participare Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect 11. „În căutarea . Diseminarea rezultatelor proiectului Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Director CCD Galaţi.7. Prof. I.

...I...........din .............în calitate de responsabil CDI/Biblioteca Şcolară 2.  În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi încurajată prezenţa părinţilor/membrilor comunităţii locale care doresc să participie/să se implice.......N.din ... 1.... Anamaria ZAHARIA................ PĂRŢILE CONTRACTANTE: a) Colegiul Naţional „Al..........  Programul poate suferi modificări pe parcursul perioadei de aplicare a proiectului educaţional dacă este în interesul unei mai bune realizări. 4... Colegiul Naţional „Al....... I Cuza” Galaţi ... CERCETĂRII... în calitate de director şi dra.............. prof.................. MINISTERUL EDUCAŢIEI. Aleea Şcolii Nr.............. Nr……din……………....... I.. – cu sediul în ......... ..  Diseminarea rezultatelor activităţilor din cadrul proiectului........... TINERETULUI ŞI SPORTULUI ACORD DE PARTENERIAT 1..Cuza” Şcoala/Liceul Galaţi …………………………… Nr.........................  Realizarea şi administrarea unui blog al proiectului........... „Al.Cuza” Galaţi):  Popularizarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” la nivel judeţean................ CONDIŢII CONTRACTUALE:  Programul activităţilor va fi stabilit de comun acord între părţile partenere...  La sfârşitul proiectului se va face diseminarea rezultatelor... OBIECTUL CONTRACTULUI: Colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi defăşurării Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 3....... în calitate de director şi dnul/dna prof/bibt. reprezentat/ă de dnul/dna prof... OBLIGAŢIILE COORDONATORILOR (C............ prof........ şi b) Şcoala/Liceul..... judeţul Galaţi reprezentat de dra.cu sediul în Str.. în calitate de responsabil CDI..... Pamfilia DUMITRAŞCU.....CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI Nr...........

conform graficului.5. I. se obligă la:  Organizarea activităţilor prevăzute în Proiectul educaţional „Care-i faza cu cititul?”. 7.  Stabilirea echipei de proiect şi a grupului ţintă care participă la derularea activităţilor. câte unul pentru fiecare parte. DURATA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT: februarie-iunie 2012. Prof…………………………… . ŞCOALA/LICEUL.  Mediatizarea proiectului la nivelul instituţiei şcolare. INSTITUŢIA PARTENERĂ.în 2 (două) exemplare. Pamfilia DUMITRAŞCU Şcoala/Liceul ……………………………………… Director.  Participarea la diseminarea rezultaelor proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 6. PREZENTUL CONTRACT DE PARTENERIAT a fost semnat astăzi…………………….Cuza” Galaţi Director. Prof. Prof. Doiniţa POPA Colegiul Naţional „Al. Casa Corpului Didactic Galaţi Director.