P. 1
Care-i Faza Cu Cititul

Care-i Faza Cu Cititul

|Views: 2,605|Likes:
Published by lidiailiea

More info:

Published by: lidiailiea on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2015

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CASA CORPULUI INSPECTORATUL DIDACTIC ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI GALAŢI Nr................ din....................... Nr...................din ....................

COLEGIUL NAŢIONAL „Al. I.Cuza” GALAŢI Nr..................din ....................

PROIECT EDUCAŢIONAL

„CARE-I FAZA CU CITITUL?”

Inspector şcolar general, Prof. Doru RESMERIŢĂ

Director CCD Galaţi, Prof. Doiniţa POPA

Director, Prof. Pamfilia DUMITRAŞCU

2012

com Director: prof. Activităţile orientative propuse. Daniela Ilie B. C. Pamfilia Dumitraşcu Consilier educativ: prof. care se vor a fi stimulative. s-a-ndesat şi. ECHIPA DE PROIECT:  Profesori documentarişti. INFORMAŢII DESPRE APLICANT: Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Naţional “Al.PARTENERI:  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI  CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI C.” Hexagramă de Ion Luca CARAGIALE A. directori ai instituţiilor de învăţământ implicate în aplicarea şi desfăşurarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” . Doiniţa POPA. că-n zadar Am dori să mai încapă şi un bibliotecar.c.edu. bibliotecari.. Judeţul Galaţi Nr. ai_cuza@yahoo. director Colegiul Naţional „Al .I Cuza” Galaţi C.ro. INFORMAŢII DESPRE PROIECT B. 0236/412206 Site şi adresă poştă electronică: http://cuza.I Cuza” Galaţi  Prof. Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut. au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor şi accesarea surselor de informare pe care le pune la dispoziţie acestora Centrul de Documentare şi Informare şi Biblioteca Şcolară.b. Pamfilia DUMITRAŞCU.Care-i faza cu cititul?” B. Anamaria ZAHARIA. Aurora SAVA.  Prof. doc. Aleea Şcolii Nr. Titlul proiectului: . CDI – Colegiul Naţional „Al . profesori de limba şi literatura română.MOTTO: “Toate cărţile din lume. 800042. Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost.I Cuza” Galaţi Adresa completă: Str. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural C.. Galaţi. metodist Casa Corpului Didactic Galaţi. 1. REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte.a.COORDONATORI/ECHIPA DE IMPLEMENTARE:  Prof.. În savantu-i cap de dascăl. a-ncăput. director Casa Corpului Didactic Galaţi.2.licee. Bibliotecă vestită! aşa plină. de telefon/fax: 0236/413076. de când lumea câte-au fost.  Prof.1.

prin exerciţiu consecvent.3. Cititorul trebuie solicitat să-şi exprime părerea despre cele citite. Fără transformarea actului citirii propriu-zise într-un automatism.  Promovarea serviciilor de bibliotecă şi ale CDI. să configureze finaluri posibile. bibliografia şcolară suplimentară. comunicarea. Dacă această lume este mai bună. cadre didactice. creativ. Alegerea lor trebuie să fie personalizată şi să dovedească o bună cunoaştere a profilului psihologic al destinatarului. Dar.1. după cum am spus. Mai este necesară lectura în aceste condiţii? Pentru societatea contemporană. De ce este preferabilă lectura? Lectura dezvoltă vocabularul. capacităţii de înţelegere şi înclinaţiilor manifestate de cititor. să anticipeze. însă.  Atragerea şi implicarea familiilor elevilor şi a comunităţii locale în derularea şi aplicarea prezentului proiect. D. Deja se aud voci care spun că utilizarea calculatorului dezvoltă abilităţile necesare integrării în lumea care se configurează. prin această campanie. D.  Formarea unor criterii proprii de selecţie a lecturilor şi a perioadei de lecturare. OBIECTIVUL GENERAL/SCOP: Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor. Iar direcţia în care se orientează este greu de prevăzut. părinţi ş. propagă bunele modele. Argument justificare Vremurile în care trăim stau sub semnul calculatorului şi asistăm la o schimbare vertiginoasă a lumii. răspunsul este afirmativ.a.  Încurajarea documentării şi informării în bibliotecă/CDI ca alternativă de petrecere a timpului liber.2. bibliografia de loisir)  Dezvoltarea şi încurajarea exprimării libere a impresiilor şi sentimentelor rezultate în urma lecturii.D. Cum atragem spre lectură? Lucrurile se schimbă. că mai trebuie să existe şi un început de predispoziţie lăuntrică.  Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru lectură. noile generaţii nu se mai mulţumesc cu un rol pasiv. un mod de a fi şi valorile în spiritul cărora am trăit. . Textele trebuie să fie adecvate vârstei. dar şi în alegerea viitoarei cariere. lumea este într-o schimbare accelerată. ele reclamă un rol participativ. Există un timp potrivit pentru a citi. amplifică exponenţial aria subiectelor accesibile. în care diversitatea. profesori documentarişti. rămâne de văzut.4. OBIECTIVE SPECIFICE:  Îndrumarea şi stimularea deprinderii lecturii la elevi (bibliografia şcolară obligatorie. Prin lectură sunt deschise căi de înţelegere a lumii. Încercăm să protejăm. nu se poate ajunge la lectură. transmiterea valorilor de la o generaţie la alta.  GRUP ŢINTĂ: elevii din învăţământul primar şi gimnazial  PERSOANE IMPLICATE: bibliotecari şcolari. lectura reprezentând deocamdată cea mai adecvată cale de atingere a acestor deziderate. în acest fel. PREZENTAREA PROIECTULUI D. stimulând. iar experienţa personală şi profesională îmi spun. D. cultura şi limbajul adecvat încă mai reprezintă valori sociale. stimularea gândirii şi creativităţii.  Promovarea unui comportament social dezirabil.

albume foto.  Încheierea de parteneriate cu instituţii de cultură judeţene şi naţionale. CD-ul proiectului. popularizarea în presă şi site-uri de specialitate .  Formarea elevilor ca cititori pentru tot parcursul vieţii educaţionale şi sociale. RESURSE:  UMANE: elevi. bloguri literare.10.  FINANCIARE: autofinanţare. D. profesori documentarişti. concursuri.  Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi. CD-uri. D.  SPAŢIALE: CDI-uri şi biblioteci şcolare din municipiul Galaţi şi din teritoriul judeţului Galaţi  INFORMAŢIONALE: cărţi. sposorizări. bibliotecari şcolari.. donaţii. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: februarie-iunie 2012 D.9.a. albume foto ale activităţilor.  Realizarea unui schimb de experienţă între cadre didactice de specialitate. site-uri de specialitate. REZULTATE AŞTEPTATE:  Creşterea interesului pentru actul lecturii el elevilor.5. MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii. jurnalul de lectură. cadre didactice. revista „Şcoala Gălăţeană”. D. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI: în cadrul activităţilor metodice cu profesorii de limba şi literatura română din judeţul Galaţi.VALORIFICAREA PROIECTULUI: realizarea de afişe. site-urile instituţiilor implicate în proiect. profesori documentarişti şi bibliotecari. blogul proiectului.D. presa locală .6. expoziţii. părinţi ş.7. D.8. reviste literare. jurnalul proiectului. dosar documentar.  Parteneriate încheiate între instituţiile de învăţământ participante la proiect. CD-uri.

) Elevii instituţiilor şcolare participante 6. blogul proiectului Număr de participanţi Acorduri de parteneriat incheiate Număr de participanţi Cărţi lecturate Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Cărţi Fişa cărţii Evaluare Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate 3. „Ce-ţi doresc eu ţie dulce . ecusonul. prefaţă.. crt 1.Cărţilor” Recomandare de lecturi educaţionale şi de loisir Selectarea documentului carte după diverse criterii (copertă. ecuson. citiţi şi iar citiţi!” Dezbatere privind lectura Elevii instituţiilor şcolare participante 4. „De ce citim?” Promovarea lecturii de plăcere şi educative Elevii instituţiilor şcolare participante 5. blog) Promovarea proiectului la nivel judeţean Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Data/perioada şi locul de desfăşurare CCD Galaţi IŞJGalaţi CDI-CNAIC Galaţi Februarie 2012 Martie 2012 CCD Galaţi Resurse Responsabili Indicatori Număr de participanţi Afişul. „Citiţi. PLANIFICAREA ACTIVTĂŢILOR: Nr. Lansarea proiectului Stabilirea programului activităţilor şi a identităţii vizuale a proiectului (afiş.a. titlu. Activitatea Şedinţe de lucru în cadrul echipe de proiect Obiectiv Grup ţintă Coordonatorii proiectului 2.F.cetitor!” „ Alice în Ţara ... Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect .. autor ş.

Evaluarea finală a proiectului Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare 12.. „Cu ei ne mândrim!” Elevii instituţiilor şcolare participante 10. Prof.7. Doiniţa POPA Metodist CCD Galaţi.cărţilor pierdute” „Unde mai citim?” Pezentare de carte veche şi de patrimoniu Lecturiadă în spaţiile specifice unui CDI şi unei biblioteci şcolare Desemnarea celor mai activi cititori din cadrul cercurilor de lectură Împărtăşirea şi exprimarea liberă a impresiilor produse de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Elevii instituţiilor şcolare participante 8. „În căutarea . Aurora SAVA Director Colegiul Naţional „Al. Prof. „Jurnalul de lectură” Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Iunie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare iunie 2012 CCD Galati Iunie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Număr de participanţi Cărţi vechi şi de patrimoniu Număr de participanţi Fişe de lectură Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Fişe de jurnal de bord Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Diplome Adeverinţe de participare Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect 11.Cuza” Galaţi. Pamfilia DUMITRAŞCU . I.. Prof. Elevii instituţiilor şcolare participante 9. Diseminarea rezultatelor proiectului Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Director CCD Galaţi.

.............. judeţul Galaţi reprezentat de dra......în calitate de responsabil CDI/Biblioteca Şcolară 2.. I....................  În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi încurajată prezenţa părinţilor/membrilor comunităţii locale care doresc să participie/să se implice............ în calitate de director şi dra..................Cuza” Şcoala/Liceul Galaţi …………………………… Nr.. şi b) Şcoala/Liceul...... Aleea Şcolii Nr.......... CERCETĂRII. Nr……din……………. Pamfilia DUMITRAŞCU..... Colegiul Naţional „Al...din ....  Diseminarea rezultatelor activităţilor din cadrul proiectului. CONDIŢII CONTRACTUALE:  Programul activităţilor va fi stabilit de comun acord între părţile partenere. reprezentat/ă de dnul/dna prof....................cu sediul în Str........ „Al.... Anamaria ZAHARIA.. OBLIGAŢIILE COORDONATORILOR (C.. OBIECTUL CONTRACTULUI: Colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi defăşurării Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 3..... în calitate de director şi dnul/dna prof/bibt.......Cuza” Galaţi):  Popularizarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” la nivel judeţean...... în calitate de responsabil CDI..  La sfârşitul proiectului se va face diseminarea rezultatelor. PĂRŢILE CONTRACTANTE: a) Colegiul Naţional „Al.. I Cuza” Galaţi .........  Realizarea şi administrarea unui blog al proiectului............. TINERETULUI ŞI SPORTULUI ACORD DE PARTENERIAT 1................CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI Nr....... prof....N....... MINISTERUL EDUCAŢIEI................ 1..... . prof. – cu sediul în .......... 4.  Programul poate suferi modificări pe parcursul perioadei de aplicare a proiectului educaţional dacă este în interesul unei mai bune realizări.......din ..........I.............

Prof…………………………… . Prof.  Stabilirea echipei de proiect şi a grupului ţintă care participă la derularea activităţilor.  Participarea la diseminarea rezultaelor proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 6. ŞCOALA/LICEUL. PREZENTUL CONTRACT DE PARTENERIAT a fost semnat astăzi……………………. Pamfilia DUMITRAŞCU Şcoala/Liceul ……………………………………… Director. Prof.  Mediatizarea proiectului la nivelul instituţiei şcolare. Doiniţa POPA Colegiul Naţional „Al. câte unul pentru fiecare parte. INSTITUŢIA PARTENERĂ. se obligă la:  Organizarea activităţilor prevăzute în Proiectul educaţional „Care-i faza cu cititul?”. Casa Corpului Didactic Galaţi Director. 7. DURATA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT: februarie-iunie 2012. conform graficului.Cuza” Galaţi Director.în 2 (două) exemplare.5. I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->