P. 1
Care-i Faza Cu Cititul

Care-i Faza Cu Cititul

|Views: 2,496|Likes:
Published by lidiailiea

More info:

Published by: lidiailiea on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2015

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CASA CORPULUI INSPECTORATUL DIDACTIC ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI GALAŢI Nr................ din....................... Nr...................din ....................

COLEGIUL NAŢIONAL „Al. I.Cuza” GALAŢI Nr..................din ....................

PROIECT EDUCAŢIONAL

„CARE-I FAZA CU CITITUL?”

Inspector şcolar general, Prof. Doru RESMERIŢĂ

Director CCD Galaţi, Prof. Doiniţa POPA

Director, Prof. Pamfilia DUMITRAŞCU

2012

director Colegiul Naţional „Al . ai_cuza@yahoo. ECHIPA DE PROIECT:  Profesori documentarişti. C.b. Titlul proiectului: . directori ai instituţiilor de învăţământ implicate în aplicarea şi desfăşurarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” . Daniela Ilie B. REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte.edu.c. Doiniţa POPA. INFORMAŢII DESPRE PROIECT B. de telefon/fax: 0236/413076.PARTENERI:  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI  CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI C. CDI – Colegiul Naţional „Al .I Cuza” Galaţi Adresa completă: Str.com Director: prof.  Prof. care se vor a fi stimulative.. doc. director Casa Corpului Didactic Galaţi. Galaţi. În savantu-i cap de dascăl. că-n zadar Am dori să mai încapă şi un bibliotecar. Pamfilia DUMITRAŞCU. s-a-ndesat şi. Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost.  Prof.licee. de când lumea câte-au fost..” Hexagramă de Ion Luca CARAGIALE A.I Cuza” Galaţi  Prof. INFORMAŢII DESPRE APLICANT: Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Naţional “Al. Anamaria ZAHARIA.COORDONATORI/ECHIPA DE IMPLEMENTARE:  Prof. Pamfilia Dumitraşcu Consilier educativ: prof.. Bibliotecă vestită! aşa plină.I Cuza” Galaţi C. Activităţile orientative propuse. 1. a-ncăput. bibliotecari.2. 0236/412206 Site şi adresă poştă electronică: http://cuza.1. au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor şi accesarea surselor de informare pe care le pune la dispoziţie acestora Centrul de Documentare şi Informare şi Biblioteca Şcolară. 800042. profesori de limba şi literatura română. Aleea Şcolii Nr.ro.a. metodist Casa Corpului Didactic Galaţi. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural C.Care-i faza cu cititul?” B.MOTTO: “Toate cărţile din lume. Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut. Judeţul Galaţi Nr. Aurora SAVA.

D. profesori documentarişti. stimulând. Cititorul trebuie solicitat să-şi exprime părerea despre cele citite. prin această campanie. iar experienţa personală şi profesională îmi spun. Cum atragem spre lectură? Lucrurile se schimbă. să configureze finaluri posibile. în acest fel. D.  Promovarea unui comportament social dezirabil. creativ. lectura reprezentând deocamdată cea mai adecvată cale de atingere a acestor deziderate. amplifică exponenţial aria subiectelor accesibile. nu se poate ajunge la lectură.D. capacităţii de înţelegere şi înclinaţiilor manifestate de cititor. Dacă această lume este mai bună. Există un timp potrivit pentru a citi.  Promovarea serviciilor de bibliotecă şi ale CDI. că mai trebuie să existe şi un început de predispoziţie lăuntrică. Dar. părinţi ş. prin exerciţiu consecvent. Mai este necesară lectura în aceste condiţii? Pentru societatea contemporană. Fără transformarea actului citirii propriu-zise într-un automatism. bibliografia şcolară suplimentară. un mod de a fi şi valorile în spiritul cărora am trăit. Iar direcţia în care se orientează este greu de prevăzut. Alegerea lor trebuie să fie personalizată şi să dovedească o bună cunoaştere a profilului psihologic al destinatarului. Deja se aud voci care spun că utilizarea calculatorului dezvoltă abilităţile necesare integrării în lumea care se configurează. însă. răspunsul este afirmativ.  Atragerea şi implicarea familiilor elevilor şi a comunităţii locale în derularea şi aplicarea prezentului proiect. PREZENTAREA PROIECTULUI D.  Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru lectură. noile generaţii nu se mai mulţumesc cu un rol pasiv. propagă bunele modele.a.4.  Încurajarea documentării şi informării în bibliotecă/CDI ca alternativă de petrecere a timpului liber. .1. cadre didactice. bibliografia de loisir)  Dezvoltarea şi încurajarea exprimării libere a impresiilor şi sentimentelor rezultate în urma lecturii. să anticipeze. Textele trebuie să fie adecvate vârstei. comunicarea. dar şi în alegerea viitoarei cariere. rămâne de văzut. OBIECTIVUL GENERAL/SCOP: Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor.2. cultura şi limbajul adecvat încă mai reprezintă valori sociale. Încercăm să protejăm. Prin lectură sunt deschise căi de înţelegere a lumii.  GRUP ŢINTĂ: elevii din învăţământul primar şi gimnazial  PERSOANE IMPLICATE: bibliotecari şcolari. transmiterea valorilor de la o generaţie la alta. stimularea gândirii şi creativităţii. D.3. lumea este într-o schimbare accelerată. Argument justificare Vremurile în care trăim stau sub semnul calculatorului şi asistăm la o schimbare vertiginoasă a lumii. De ce este preferabilă lectura? Lectura dezvoltă vocabularul. după cum am spus. OBIECTIVE SPECIFICE:  Îndrumarea şi stimularea deprinderii lecturii la elevi (bibliografia şcolară obligatorie. în care diversitatea.  Formarea unor criterii proprii de selecţie a lecturilor şi a perioadei de lecturare. ele reclamă un rol participativ.

jurnalul de lectură.. revista „Şcoala Gălăţeană”.  Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi. RESURSE:  UMANE: elevi. REZULTATE AŞTEPTATE:  Creşterea interesului pentru actul lecturii el elevilor.7. presa locală . albume foto. CD-ul proiectului. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: februarie-iunie 2012 D. bloguri literare. D. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI: în cadrul activităţilor metodice cu profesorii de limba şi literatura română din judeţul Galaţi. site-uri de specialitate. dosar documentar.  Parteneriate încheiate între instituţiile de învăţământ participante la proiect. jurnalul proiectului. sposorizări.  Încheierea de parteneriate cu instituţii de cultură judeţene şi naţionale.10. donaţii.  Formarea elevilor ca cititori pentru tot parcursul vieţii educaţionale şi sociale.5. popularizarea în presă şi site-uri de specialitate .  FINANCIARE: autofinanţare. profesori documentarişti şi bibliotecari. CD-uri.  SPAŢIALE: CDI-uri şi biblioteci şcolare din municipiul Galaţi şi din teritoriul judeţului Galaţi  INFORMAŢIONALE: cărţi.9. concursuri. expoziţii.8.D. D.a. site-urile instituţiilor implicate în proiect. bibliotecari şcolari.VALORIFICAREA PROIECTULUI: realizarea de afişe. CD-uri. cadre didactice.  Realizarea unui schimb de experienţă între cadre didactice de specialitate. albume foto ale activităţilor.6. părinţi ş. MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii. D. profesori documentarişti. D. blogul proiectului. reviste literare.

autor ş...F. Lansarea proiectului Stabilirea programului activităţilor şi a identităţii vizuale a proiectului (afiş.. blog) Promovarea proiectului la nivel judeţean Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Data/perioada şi locul de desfăşurare CCD Galaţi IŞJGalaţi CDI-CNAIC Galaţi Februarie 2012 Martie 2012 CCD Galaţi Resurse Responsabili Indicatori Număr de participanţi Afişul. Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect . „Ce-ţi doresc eu ţie dulce . „Citiţi. titlu. crt 1.cetitor!” „ Alice în Ţara . PLANIFICAREA ACTIVTĂŢILOR: Nr. ecusonul. citiţi şi iar citiţi!” Dezbatere privind lectura Elevii instituţiilor şcolare participante 4.a. prefaţă. Activitatea Şedinţe de lucru în cadrul echipe de proiect Obiectiv Grup ţintă Coordonatorii proiectului 2. ecuson. „De ce citim?” Promovarea lecturii de plăcere şi educative Elevii instituţiilor şcolare participante 5.) Elevii instituţiilor şcolare participante 6. blogul proiectului Număr de participanţi Acorduri de parteneriat incheiate Număr de participanţi Cărţi lecturate Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Cărţi Fişa cărţii Evaluare Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate 3.Cărţilor” Recomandare de lecturi educaţionale şi de loisir Selectarea documentului carte după diverse criterii (copertă..

Diseminarea rezultatelor proiectului Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Director CCD Galaţi. „În căutarea . Evaluarea finală a proiectului Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare 12. Doiniţa POPA Metodist CCD Galaţi.cărţilor pierdute” „Unde mai citim?” Pezentare de carte veche şi de patrimoniu Lecturiadă în spaţiile specifice unui CDI şi unei biblioteci şcolare Desemnarea celor mai activi cititori din cadrul cercurilor de lectură Împărtăşirea şi exprimarea liberă a impresiilor produse de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Elevii instituţiilor şcolare participante 8. „Jurnalul de lectură” Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Iunie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare iunie 2012 CCD Galati Iunie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Număr de participanţi Cărţi vechi şi de patrimoniu Număr de participanţi Fişe de lectură Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Fişe de jurnal de bord Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Diplome Adeverinţe de participare Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect 11... Elevii instituţiilor şcolare participante 9. Prof.Cuza” Galaţi. Prof.7. Pamfilia DUMITRAŞCU . „Cu ei ne mândrim!” Elevii instituţiilor şcolare participante 10. Prof. I. Aurora SAVA Director Colegiul Naţional „Al.

...Cuza” Şcoala/Liceul Galaţi …………………………… Nr...... prof.  La sfârşitul proiectului se va face diseminarea rezultatelor....... ...... Aleea Şcolii Nr. CONDIŢII CONTRACTUALE:  Programul activităţilor va fi stabilit de comun acord între părţile partenere.....  În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi încurajată prezenţa părinţilor/membrilor comunităţii locale care doresc să participie/să se implice.CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI Nr....  Programul poate suferi modificări pe parcursul perioadei de aplicare a proiectului educaţional dacă este în interesul unei mai bune realizări....din .în calitate de responsabil CDI/Biblioteca Şcolară 2... – cu sediul în .......... în calitate de responsabil CDI.... „Al...................... şi b) Şcoala/Liceul........cu sediul în Str..... CERCETĂRII.......I... PĂRŢILE CONTRACTANTE: a) Colegiul Naţional „Al.Cuza” Galaţi):  Popularizarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” la nivel judeţean........N.... 4.................. Colegiul Naţional „Al............................. OBLIGAŢIILE COORDONATORILOR (C... MINISTERUL EDUCAŢIEI.............. judeţul Galaţi reprezentat de dra... în calitate de director şi dra....... prof.  Diseminarea rezultatelor activităţilor din cadrul proiectului. I........................ reprezentat/ă de dnul/dna prof. Anamaria ZAHARIA......... Pamfilia DUMITRAŞCU............ în calitate de director şi dnul/dna prof/bibt.... Nr……din……………... OBIECTUL CONTRACTULUI: Colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi defăşurării Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 3......... I Cuza” Galaţi ...din .... 1........  Realizarea şi administrarea unui blog al proiectului......... TINERETULUI ŞI SPORTULUI ACORD DE PARTENERIAT 1.........

PREZENTUL CONTRACT DE PARTENERIAT a fost semnat astăzi……………………. Prof. I. DURATA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT: februarie-iunie 2012.  Mediatizarea proiectului la nivelul instituţiei şcolare. câte unul pentru fiecare parte.în 2 (două) exemplare. INSTITUŢIA PARTENERĂ.5. 7. Prof.  Participarea la diseminarea rezultaelor proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 6. Doiniţa POPA Colegiul Naţional „Al. se obligă la:  Organizarea activităţilor prevăzute în Proiectul educaţional „Care-i faza cu cititul?”. Pamfilia DUMITRAŞCU Şcoala/Liceul ……………………………………… Director. ŞCOALA/LICEUL. Casa Corpului Didactic Galaţi Director.  Stabilirea echipei de proiect şi a grupului ţintă care participă la derularea activităţilor. conform graficului.Cuza” Galaţi Director. Prof…………………………… .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->