MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CASA CORPULUI INSPECTORATUL DIDACTIC ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI GALAŢI Nr................ din....................... Nr...................din ....................

COLEGIUL NAŢIONAL „Al. I.Cuza” GALAŢI Nr..................din ....................

PROIECT EDUCAŢIONAL

„CARE-I FAZA CU CITITUL?”

Inspector şcolar general, Prof. Doru RESMERIŢĂ

Director CCD Galaţi, Prof. Doiniţa POPA

Director, Prof. Pamfilia DUMITRAŞCU

2012

800042. 0236/412206 Site şi adresă poştă electronică: http://cuza. directori ai instituţiilor de învăţământ implicate în aplicarea şi desfăşurarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” . ECHIPA DE PROIECT:  Profesori documentarişti. Doiniţa POPA. că-n zadar Am dori să mai încapă şi un bibliotecar. Daniela Ilie B. de când lumea câte-au fost. au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor şi accesarea surselor de informare pe care le pune la dispoziţie acestora Centrul de Documentare şi Informare şi Biblioteca Şcolară..ro.” Hexagramă de Ion Luca CARAGIALE A. doc. Bibliotecă vestită! aşa plină.  Prof. bibliotecari. INFORMAŢII DESPRE PROIECT B. director Casa Corpului Didactic Galaţi. Anamaria ZAHARIA. CDI – Colegiul Naţional „Al . de telefon/fax: 0236/413076..I Cuza” Galaţi  Prof. director Colegiul Naţional „Al . Galaţi. C. În savantu-i cap de dascăl. Aleea Şcolii Nr. Pamfilia Dumitraşcu Consilier educativ: prof. metodist Casa Corpului Didactic Galaţi.. Pamfilia DUMITRAŞCU.com Director: prof. Aurora SAVA.I Cuza” Galaţi Adresa completă: Str.Care-i faza cu cititul?” B. INFORMAŢII DESPRE APLICANT: Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Naţional “Al.PARTENERI:  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI  CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI C.I Cuza” Galaţi C.MOTTO: “Toate cărţile din lume. care se vor a fi stimulative. Judeţul Galaţi Nr. s-a-ndesat şi. a-ncăput.edu. profesori de limba şi literatura română. Titlul proiectului: .2.  Prof.c. Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost. Activităţile orientative propuse.1.a.COORDONATORI/ECHIPA DE IMPLEMENTARE:  Prof. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural C. Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut.licee. 1.b. ai_cuza@yahoo. REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte.

 Promovarea serviciilor de bibliotecă şi ale CDI. OBIECTIVUL GENERAL/SCOP: Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor.a. . propagă bunele modele. D. Dar. părinţi ş. Există un timp potrivit pentru a citi. De ce este preferabilă lectura? Lectura dezvoltă vocabularul. D.  Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru lectură. Fără transformarea actului citirii propriu-zise într-un automatism.D.  Încurajarea documentării şi informării în bibliotecă/CDI ca alternativă de petrecere a timpului liber. Cum atragem spre lectură? Lucrurile se schimbă.4. PREZENTAREA PROIECTULUI D. creativ. Iar direcţia în care se orientează este greu de prevăzut. să configureze finaluri posibile. comunicarea. bibliografia şcolară suplimentară. lectura reprezentând deocamdată cea mai adecvată cale de atingere a acestor deziderate.3. stimulând. iar experienţa personală şi profesională îmi spun. prin exerciţiu consecvent. Cititorul trebuie solicitat să-şi exprime părerea despre cele citite. bibliografia de loisir)  Dezvoltarea şi încurajarea exprimării libere a impresiilor şi sentimentelor rezultate în urma lecturii. rămâne de văzut. stimularea gândirii şi creativităţii. Argument justificare Vremurile în care trăim stau sub semnul calculatorului şi asistăm la o schimbare vertiginoasă a lumii. că mai trebuie să existe şi un început de predispoziţie lăuntrică.  GRUP ŢINTĂ: elevii din învăţământul primar şi gimnazial  PERSOANE IMPLICATE: bibliotecari şcolari. ele reclamă un rol participativ. răspunsul este afirmativ. profesori documentarişti. noile generaţii nu se mai mulţumesc cu un rol pasiv. Încercăm să protejăm.  Formarea unor criterii proprii de selecţie a lecturilor şi a perioadei de lecturare. lumea este într-o schimbare accelerată. amplifică exponenţial aria subiectelor accesibile. să anticipeze.  Promovarea unui comportament social dezirabil.2. după cum am spus.1. însă. Prin lectură sunt deschise căi de înţelegere a lumii. Textele trebuie să fie adecvate vârstei. nu se poate ajunge la lectură.  Atragerea şi implicarea familiilor elevilor şi a comunităţii locale în derularea şi aplicarea prezentului proiect. Dacă această lume este mai bună. dar şi în alegerea viitoarei cariere. în acest fel. cultura şi limbajul adecvat încă mai reprezintă valori sociale. în care diversitatea. Alegerea lor trebuie să fie personalizată şi să dovedească o bună cunoaştere a profilului psihologic al destinatarului. cadre didactice. un mod de a fi şi valorile în spiritul cărora am trăit. OBIECTIVE SPECIFICE:  Îndrumarea şi stimularea deprinderii lecturii la elevi (bibliografia şcolară obligatorie. prin această campanie. capacităţii de înţelegere şi înclinaţiilor manifestate de cititor. Mai este necesară lectura în aceste condiţii? Pentru societatea contemporană. transmiterea valorilor de la o generaţie la alta. D. Deja se aud voci care spun că utilizarea calculatorului dezvoltă abilităţile necesare integrării în lumea care se configurează.

CD-ul proiectului.9. jurnalul de lectură. profesori documentarişti şi bibliotecari. D. profesori documentarişti. reviste literare.D. donaţii. părinţi ş. REZULTATE AŞTEPTATE:  Creşterea interesului pentru actul lecturii el elevilor. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI: în cadrul activităţilor metodice cu profesorii de limba şi literatura română din judeţul Galaţi. popularizarea în presă şi site-uri de specialitate .7.VALORIFICAREA PROIECTULUI: realizarea de afişe. D. D. cadre didactice. site-uri de specialitate. jurnalul proiectului. CD-uri. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: februarie-iunie 2012 D. presa locală .8.10. MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii. sposorizări. expoziţii.. CD-uri.6. concursuri. D.  Parteneriate încheiate între instituţiile de învăţământ participante la proiect.  Încheierea de parteneriate cu instituţii de cultură judeţene şi naţionale.5. bibliotecari şcolari. bloguri literare.  FINANCIARE: autofinanţare.  Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi.a.  Formarea elevilor ca cititori pentru tot parcursul vieţii educaţionale şi sociale. albume foto.  Realizarea unui schimb de experienţă între cadre didactice de specialitate.  SPAŢIALE: CDI-uri şi biblioteci şcolare din municipiul Galaţi şi din teritoriul judeţului Galaţi  INFORMAŢIONALE: cărţi. dosar documentar. site-urile instituţiilor implicate în proiect. revista „Şcoala Gălăţeană”. albume foto ale activităţilor. blogul proiectului. RESURSE:  UMANE: elevi.

... crt 1. blogul proiectului Număr de participanţi Acorduri de parteneriat incheiate Număr de participanţi Cărţi lecturate Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Cărţi Fişa cărţii Evaluare Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate 3. PLANIFICAREA ACTIVTĂŢILOR: Nr.) Elevii instituţiilor şcolare participante 6. Lansarea proiectului Stabilirea programului activităţilor şi a identităţii vizuale a proiectului (afiş.cetitor!” „ Alice în Ţara . prefaţă. blog) Promovarea proiectului la nivel judeţean Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Data/perioada şi locul de desfăşurare CCD Galaţi IŞJGalaţi CDI-CNAIC Galaţi Februarie 2012 Martie 2012 CCD Galaţi Resurse Responsabili Indicatori Număr de participanţi Afişul. „Ce-ţi doresc eu ţie dulce . Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect .a..Cărţilor” Recomandare de lecturi educaţionale şi de loisir Selectarea documentului carte după diverse criterii (copertă. titlu. „De ce citim?” Promovarea lecturii de plăcere şi educative Elevii instituţiilor şcolare participante 5. autor ş.F. citiţi şi iar citiţi!” Dezbatere privind lectura Elevii instituţiilor şcolare participante 4. Activitatea Şedinţe de lucru în cadrul echipe de proiect Obiectiv Grup ţintă Coordonatorii proiectului 2. „Citiţi. ecuson. ecusonul.

Prof. „Jurnalul de lectură” Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Iunie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare iunie 2012 CCD Galati Iunie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Număr de participanţi Cărţi vechi şi de patrimoniu Număr de participanţi Fişe de lectură Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Fişe de jurnal de bord Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Diplome Adeverinţe de participare Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect 11. Elevii instituţiilor şcolare participante 9. Diseminarea rezultatelor proiectului Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Director CCD Galaţi. „Cu ei ne mândrim!” Elevii instituţiilor şcolare participante 10.7.Cuza” Galaţi. Pamfilia DUMITRAŞCU . Aurora SAVA Director Colegiul Naţional „Al. I. Evaluarea finală a proiectului Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare 12. Doiniţa POPA Metodist CCD Galaţi.. Prof.. Prof.cărţilor pierdute” „Unde mai citim?” Pezentare de carte veche şi de patrimoniu Lecturiadă în spaţiile specifice unui CDI şi unei biblioteci şcolare Desemnarea celor mai activi cititori din cadrul cercurilor de lectură Împărtăşirea şi exprimarea liberă a impresiilor produse de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Elevii instituţiilor şcolare participante 8. „În căutarea .

... prof. judeţul Galaţi reprezentat de dra...... CERCETĂRII........Cuza” Galaţi):  Popularizarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” la nivel judeţean................ în calitate de director şi dra............ Nr……din……………...................... prof...... OBIECTUL CONTRACTULUI: Colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi defăşurării Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 3....... CONDIŢII CONTRACTUALE:  Programul activităţilor va fi stabilit de comun acord între părţile partenere..........  Diseminarea rezultatelor activităţilor din cadrul proiectului...din . 1..I.......................în calitate de responsabil CDI/Biblioteca Şcolară 2..... şi b) Şcoala/Liceul.......Cuza” Şcoala/Liceul Galaţi …………………………… Nr. TINERETULUI ŞI SPORTULUI ACORD DE PARTENERIAT 1......... MINISTERUL EDUCAŢIEI........ PĂRŢILE CONTRACTANTE: a) Colegiul Naţional „Al. în calitate de director şi dnul/dna prof/bibt.. Colegiul Naţional „Al......... Pamfilia DUMITRAŞCU.....  Programul poate suferi modificări pe parcursul perioadei de aplicare a proiectului educaţional dacă este în interesul unei mai bune realizări.... Aleea Şcolii Nr. I...........  La sfârşitul proiectului se va face diseminarea rezultatelor............ „Al.din .. reprezentat/ă de dnul/dna prof. OBLIGAŢIILE COORDONATORILOR (C.CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI Nr. Anamaria ZAHARIA. I Cuza” Galaţi ..............cu sediul în Str... în calitate de responsabil CDI... – cu sediul în .... 4....... ....  Realizarea şi administrarea unui blog al proiectului......................N..............  În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi încurajată prezenţa părinţilor/membrilor comunităţii locale care doresc să participie/să se implice............

Prof. I. se obligă la:  Organizarea activităţilor prevăzute în Proiectul educaţional „Care-i faza cu cititul?”. PREZENTUL CONTRACT DE PARTENERIAT a fost semnat astăzi……………………. Prof…………………………… . 7. Prof. DURATA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT: februarie-iunie 2012. Pamfilia DUMITRAŞCU Şcoala/Liceul ……………………………………… Director.în 2 (două) exemplare. câte unul pentru fiecare parte. ŞCOALA/LICEUL. Doiniţa POPA Colegiul Naţional „Al. INSTITUŢIA PARTENERĂ. Casa Corpului Didactic Galaţi Director.  Mediatizarea proiectului la nivelul instituţiei şcolare.Cuza” Galaţi Director. conform graficului.5.  Participarea la diseminarea rezultaelor proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 6.  Stabilirea echipei de proiect şi a grupului ţintă care participă la derularea activităţilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful