MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CASA CORPULUI INSPECTORATUL DIDACTIC ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI GALAŢI Nr................ din....................... Nr...................din ....................

COLEGIUL NAŢIONAL „Al. I.Cuza” GALAŢI Nr..................din ....................

PROIECT EDUCAŢIONAL

„CARE-I FAZA CU CITITUL?”

Inspector şcolar general, Prof. Doru RESMERIŢĂ

Director CCD Galaţi, Prof. Doiniţa POPA

Director, Prof. Pamfilia DUMITRAŞCU

2012

Bibliotecă vestită! aşa plină. a-ncăput. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural C. profesori de limba şi literatura română. doc.  Prof.1. de telefon/fax: 0236/413076. Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost. că-n zadar Am dori să mai încapă şi un bibliotecar.PARTENERI:  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI  CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI C. În savantu-i cap de dascăl.I Cuza” Galaţi Adresa completă: Str. Pamfilia Dumitraşcu Consilier educativ: prof.b.licee.edu. directori ai instituţiilor de învăţământ implicate în aplicarea şi desfăşurarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” . Pamfilia DUMITRAŞCU. Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut.COORDONATORI/ECHIPA DE IMPLEMENTARE:  Prof.Care-i faza cu cititul?” B..c..” Hexagramă de Ion Luca CARAGIALE A. ai_cuza@yahoo. 0236/412206 Site şi adresă poştă electronică: http://cuza. INFORMAŢII DESPRE APLICANT: Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Naţional “Al. au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor şi accesarea surselor de informare pe care le pune la dispoziţie acestora Centrul de Documentare şi Informare şi Biblioteca Şcolară. Galaţi. Doiniţa POPA. de când lumea câte-au fost. Daniela Ilie B. REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte. 800042. Activităţile orientative propuse.I Cuza” Galaţi C. Anamaria ZAHARIA. bibliotecari. director Colegiul Naţional „Al . CDI – Colegiul Naţional „Al . Titlul proiectului: . ECHIPA DE PROIECT:  Profesori documentarişti.2. Aleea Şcolii Nr.a.  Prof.MOTTO: “Toate cărţile din lume. care se vor a fi stimulative. director Casa Corpului Didactic Galaţi. Judeţul Galaţi Nr. Aurora SAVA.I Cuza” Galaţi  Prof.ro.com Director: prof. 1. metodist Casa Corpului Didactic Galaţi.. s-a-ndesat şi. INFORMAŢII DESPRE PROIECT B. C.

D.  Promovarea serviciilor de bibliotecă şi ale CDI. Dacă această lume este mai bună. cadre didactice. însă.  Încurajarea documentării şi informării în bibliotecă/CDI ca alternativă de petrecere a timpului liber. Fără transformarea actului citirii propriu-zise într-un automatism. Încercăm să protejăm. iar experienţa personală şi profesională îmi spun. lectura reprezentând deocamdată cea mai adecvată cale de atingere a acestor deziderate. prin această campanie. prin exerciţiu consecvent. OBIECTIVE SPECIFICE:  Îndrumarea şi stimularea deprinderii lecturii la elevi (bibliografia şcolară obligatorie. părinţi ş. Mai este necesară lectura în aceste condiţii? Pentru societatea contemporană. lumea este într-o schimbare accelerată. rămâne de văzut. în acest fel. Cititorul trebuie solicitat să-şi exprime părerea despre cele citite. nu se poate ajunge la lectură. comunicarea. un mod de a fi şi valorile în spiritul cărora am trăit. amplifică exponenţial aria subiectelor accesibile. PREZENTAREA PROIECTULUI D. capacităţii de înţelegere şi înclinaţiilor manifestate de cititor. noile generaţii nu se mai mulţumesc cu un rol pasiv. Există un timp potrivit pentru a citi. D. să configureze finaluri posibile. De ce este preferabilă lectura? Lectura dezvoltă vocabularul. cultura şi limbajul adecvat încă mai reprezintă valori sociale. bibliografia de loisir)  Dezvoltarea şi încurajarea exprimării libere a impresiilor şi sentimentelor rezultate în urma lecturii.a. Prin lectură sunt deschise căi de înţelegere a lumii. să anticipeze. propagă bunele modele. Iar direcţia în care se orientează este greu de prevăzut. Argument justificare Vremurile în care trăim stau sub semnul calculatorului şi asistăm la o schimbare vertiginoasă a lumii. ele reclamă un rol participativ.  Formarea unor criterii proprii de selecţie a lecturilor şi a perioadei de lecturare. Textele trebuie să fie adecvate vârstei. transmiterea valorilor de la o generaţie la alta. D. stimularea gândirii şi creativităţii. . Deja se aud voci care spun că utilizarea calculatorului dezvoltă abilităţile necesare integrării în lumea care se configurează. Alegerea lor trebuie să fie personalizată şi să dovedească o bună cunoaştere a profilului psihologic al destinatarului.  Atragerea şi implicarea familiilor elevilor şi a comunităţii locale în derularea şi aplicarea prezentului proiect. Dar. profesori documentarişti. D. în care diversitatea. creativ. că mai trebuie să existe şi un început de predispoziţie lăuntrică.  Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru lectură. după cum am spus. OBIECTIVUL GENERAL/SCOP: Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor.4.  GRUP ŢINTĂ: elevii din învăţământul primar şi gimnazial  PERSOANE IMPLICATE: bibliotecari şcolari. stimulând. bibliografia şcolară suplimentară. dar şi în alegerea viitoarei cariere.  Promovarea unui comportament social dezirabil.2. Cum atragem spre lectură? Lucrurile se schimbă.3.1. răspunsul este afirmativ.

6.D. presa locală .8. CD-uri. revista „Şcoala Gălăţeană”. sposorizări. MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii. dosar documentar. părinţi ş. bloguri literare. profesori documentarişti. RESURSE:  UMANE: elevi.  Realizarea unui schimb de experienţă între cadre didactice de specialitate. donaţii. jurnalul de lectură.  Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi. site-urile instituţiilor implicate în proiect.9.  Încheierea de parteneriate cu instituţii de cultură judeţene şi naţionale. albume foto ale activităţilor. reviste literare.VALORIFICAREA PROIECTULUI: realizarea de afişe. D.  Formarea elevilor ca cititori pentru tot parcursul vieţii educaţionale şi sociale.10. bibliotecari şcolari. cadre didactice. profesori documentarişti şi bibliotecari. site-uri de specialitate. CD-uri. D. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: februarie-iunie 2012 D. jurnalul proiectului. albume foto. REZULTATE AŞTEPTATE:  Creşterea interesului pentru actul lecturii el elevilor. D..7.  FINANCIARE: autofinanţare. expoziţii.5. popularizarea în presă şi site-uri de specialitate .a. blogul proiectului.  SPAŢIALE: CDI-uri şi biblioteci şcolare din municipiul Galaţi şi din teritoriul judeţului Galaţi  INFORMAŢIONALE: cărţi. CD-ul proiectului. D. concursuri. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI: în cadrul activităţilor metodice cu profesorii de limba şi literatura română din judeţul Galaţi.  Parteneriate încheiate între instituţiile de învăţământ participante la proiect.

„Citiţi.a. PLANIFICAREA ACTIVTĂŢILOR: Nr. Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect . „Ce-ţi doresc eu ţie dulce .Cărţilor” Recomandare de lecturi educaţionale şi de loisir Selectarea documentului carte după diverse criterii (copertă. Lansarea proiectului Stabilirea programului activităţilor şi a identităţii vizuale a proiectului (afiş. blogul proiectului Număr de participanţi Acorduri de parteneriat incheiate Număr de participanţi Cărţi lecturate Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Cărţi Fişa cărţii Evaluare Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate 3.. prefaţă.F. ecusonul. autor ş. blog) Promovarea proiectului la nivel judeţean Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Data/perioada şi locul de desfăşurare CCD Galaţi IŞJGalaţi CDI-CNAIC Galaţi Februarie 2012 Martie 2012 CCD Galaţi Resurse Responsabili Indicatori Număr de participanţi Afişul.) Elevii instituţiilor şcolare participante 6. titlu...cetitor!” „ Alice în Ţara . citiţi şi iar citiţi!” Dezbatere privind lectura Elevii instituţiilor şcolare participante 4. ecuson. „De ce citim?” Promovarea lecturii de plăcere şi educative Elevii instituţiilor şcolare participante 5. crt 1. Activitatea Şedinţe de lucru în cadrul echipe de proiect Obiectiv Grup ţintă Coordonatorii proiectului 2..

I. Prof. Pamfilia DUMITRAŞCU . Diseminarea rezultatelor proiectului Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Director CCD Galaţi.. Prof. „În căutarea . Evaluarea finală a proiectului Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare 12..7. Prof. „Cu ei ne mândrim!” Elevii instituţiilor şcolare participante 10. Aurora SAVA Director Colegiul Naţional „Al. Elevii instituţiilor şcolare participante 9.Cuza” Galaţi.cărţilor pierdute” „Unde mai citim?” Pezentare de carte veche şi de patrimoniu Lecturiadă în spaţiile specifice unui CDI şi unei biblioteci şcolare Desemnarea celor mai activi cititori din cadrul cercurilor de lectură Împărtăşirea şi exprimarea liberă a impresiilor produse de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Elevii instituţiilor şcolare participante 8. Doiniţa POPA Metodist CCD Galaţi. „Jurnalul de lectură” Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Iunie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare iunie 2012 CCD Galati Iunie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Număr de participanţi Cărţi vechi şi de patrimoniu Număr de participanţi Fişe de lectură Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Fişe de jurnal de bord Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Diplome Adeverinţe de participare Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect 11.

............... reprezentat/ă de dnul/dna prof...din .... I Cuza” Galaţi ............... TINERETULUI ŞI SPORTULUI ACORD DE PARTENERIAT 1... în calitate de director şi dnul/dna prof/bibt...........  Programul poate suferi modificări pe parcursul perioadei de aplicare a proiectului educaţional dacă este în interesul unei mai bune realizări.. şi b) Şcoala/Liceul..I.. Aleea Şcolii Nr.  Diseminarea rezultatelor activităţilor din cadrul proiectului.....N..............din . Pamfilia DUMITRAŞCU............. Nr……din…………….în calitate de responsabil CDI/Biblioteca Şcolară 2....CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI Nr..............Cuza” Şcoala/Liceul Galaţi …………………………… Nr.... CERCETĂRII............. . MINISTERUL EDUCAŢIEI.... 4...... prof... CONDIŢII CONTRACTUALE:  Programul activităţilor va fi stabilit de comun acord între părţile partenere........... 1....  La sfârşitul proiectului se va face diseminarea rezultatelor.... judeţul Galaţi reprezentat de dra........... OBLIGAŢIILE COORDONATORILOR (C........... în calitate de responsabil CDI.......... Anamaria ZAHARIA... prof.. – cu sediul în .... în calitate de director şi dra..... Colegiul Naţional „Al............cu sediul în Str............... „Al..........Cuza” Galaţi):  Popularizarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” la nivel judeţean..  În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi încurajată prezenţa părinţilor/membrilor comunităţii locale care doresc să participie/să se implice.......... I... OBIECTUL CONTRACTULUI: Colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi defăşurării Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 3...... PĂRŢILE CONTRACTANTE: a) Colegiul Naţional „Al..........  Realizarea şi administrarea unui blog al proiectului...........

în 2 (două) exemplare. câte unul pentru fiecare parte.  Participarea la diseminarea rezultaelor proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 6. ŞCOALA/LICEUL. se obligă la:  Organizarea activităţilor prevăzute în Proiectul educaţional „Care-i faza cu cititul?”.5. PREZENTUL CONTRACT DE PARTENERIAT a fost semnat astăzi……………………. conform graficului. 7. INSTITUŢIA PARTENERĂ. Casa Corpului Didactic Galaţi Director. DURATA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT: februarie-iunie 2012. Doiniţa POPA Colegiul Naţional „Al.  Stabilirea echipei de proiect şi a grupului ţintă care participă la derularea activităţilor. Pamfilia DUMITRAŞCU Şcoala/Liceul ……………………………………… Director.  Mediatizarea proiectului la nivelul instituţiei şcolare. Prof.Cuza” Galaţi Director. Prof. Prof…………………………… . I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful