MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CASA CORPULUI INSPECTORATUL DIDACTIC ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI GALAŢI Nr................ din....................... Nr...................din ....................

COLEGIUL NAŢIONAL „Al. I.Cuza” GALAŢI Nr..................din ....................

PROIECT EDUCAŢIONAL

„CARE-I FAZA CU CITITUL?”

Inspector şcolar general, Prof. Doru RESMERIŢĂ

Director CCD Galaţi, Prof. Doiniţa POPA

Director, Prof. Pamfilia DUMITRAŞCU

2012

I Cuza” Galaţi C. au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor şi accesarea surselor de informare pe care le pune la dispoziţie acestora Centrul de Documentare şi Informare şi Biblioteca Şcolară. care se vor a fi stimulative. INFORMAŢII DESPRE PROIECT B. Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost.I Cuza” Galaţi  Prof. că-n zadar Am dori să mai încapă şi un bibliotecar. Activităţile orientative propuse.b. bibliotecari.PARTENERI:  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI  CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI C.1. de telefon/fax: 0236/413076. directori ai instituţiilor de învăţământ implicate în aplicarea şi desfăşurarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” .ro. director Casa Corpului Didactic Galaţi. ECHIPA DE PROIECT:  Profesori documentarişti. Galaţi. s-a-ndesat şi. Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut.” Hexagramă de Ion Luca CARAGIALE A. 1. REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte. În savantu-i cap de dascăl. Pamfilia DUMITRAŞCU. Judeţul Galaţi Nr. ai_cuza@yahoo.I Cuza” Galaţi Adresa completă: Str. profesori de limba şi literatura română. director Colegiul Naţional „Al .COORDONATORI/ECHIPA DE IMPLEMENTARE:  Prof. Titlul proiectului: . Anamaria ZAHARIA. INFORMAŢII DESPRE APLICANT: Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Naţional “Al. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural C. CDI – Colegiul Naţional „Al . 0236/412206 Site şi adresă poştă electronică: http://cuza.  Prof. de când lumea câte-au fost.licee. doc.Care-i faza cu cititul?” B.com Director: prof... Doiniţa POPA.c.a..edu. C. 800042. a-ncăput. Pamfilia Dumitraşcu Consilier educativ: prof.MOTTO: “Toate cărţile din lume.  Prof.2. Daniela Ilie B. Aurora SAVA. Bibliotecă vestită! aşa plină. metodist Casa Corpului Didactic Galaţi. Aleea Şcolii Nr.

Mai este necesară lectura în aceste condiţii? Pentru societatea contemporană.  Atragerea şi implicarea familiilor elevilor şi a comunităţii locale în derularea şi aplicarea prezentului proiect.a. să anticipeze. iar experienţa personală şi profesională îmi spun. să configureze finaluri posibile. Încercăm să protejăm. ele reclamă un rol participativ. OBIECTIVUL GENERAL/SCOP: Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor.2.1. Cititorul trebuie solicitat să-şi exprime părerea despre cele citite. comunicarea.  Promovarea unui comportament social dezirabil. D. Prin lectură sunt deschise căi de înţelegere a lumii. creativ. prin această campanie. prin exerciţiu consecvent. stimulând. bibliografia şcolară suplimentară. D. în acest fel. noile generaţii nu se mai mulţumesc cu un rol pasiv. Fără transformarea actului citirii propriu-zise într-un automatism.  GRUP ŢINTĂ: elevii din învăţământul primar şi gimnazial  PERSOANE IMPLICATE: bibliotecari şcolari. lectura reprezentând deocamdată cea mai adecvată cale de atingere a acestor deziderate. transmiterea valorilor de la o generaţie la alta.  Formarea unor criterii proprii de selecţie a lecturilor şi a perioadei de lecturare.4.  Promovarea serviciilor de bibliotecă şi ale CDI. cadre didactice. OBIECTIVE SPECIFICE:  Îndrumarea şi stimularea deprinderii lecturii la elevi (bibliografia şcolară obligatorie. Dar. propagă bunele modele. Argument justificare Vremurile în care trăim stau sub semnul calculatorului şi asistăm la o schimbare vertiginoasă a lumii.D. Cum atragem spre lectură? Lucrurile se schimbă. . lumea este într-o schimbare accelerată. după cum am spus. cultura şi limbajul adecvat încă mai reprezintă valori sociale.  Încurajarea documentării şi informării în bibliotecă/CDI ca alternativă de petrecere a timpului liber. Deja se aud voci care spun că utilizarea calculatorului dezvoltă abilităţile necesare integrării în lumea care se configurează. stimularea gândirii şi creativităţii. profesori documentarişti.3. nu se poate ajunge la lectură. PREZENTAREA PROIECTULUI D. părinţi ş. D. Alegerea lor trebuie să fie personalizată şi să dovedească o bună cunoaştere a profilului psihologic al destinatarului. un mod de a fi şi valorile în spiritul cărora am trăit. amplifică exponenţial aria subiectelor accesibile. răspunsul este afirmativ. Dacă această lume este mai bună. Iar direcţia în care se orientează este greu de prevăzut. capacităţii de înţelegere şi înclinaţiilor manifestate de cititor. bibliografia de loisir)  Dezvoltarea şi încurajarea exprimării libere a impresiilor şi sentimentelor rezultate în urma lecturii.  Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru lectură. rămâne de văzut. că mai trebuie să existe şi un început de predispoziţie lăuntrică. în care diversitatea. De ce este preferabilă lectura? Lectura dezvoltă vocabularul. însă. dar şi în alegerea viitoarei cariere. Textele trebuie să fie adecvate vârstei. Există un timp potrivit pentru a citi.

părinţi ş. bibliotecari şcolari. profesori documentarişti. D. CD-ul proiectului.10.5. D.VALORIFICAREA PROIECTULUI: realizarea de afişe. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI: în cadrul activităţilor metodice cu profesorii de limba şi literatura română din judeţul Galaţi. site-uri de specialitate.D. dosar documentar. CD-uri. site-urile instituţiilor implicate în proiect. revista „Şcoala Gălăţeană”. CD-uri.  Încheierea de parteneriate cu instituţii de cultură judeţene şi naţionale. REZULTATE AŞTEPTATE:  Creşterea interesului pentru actul lecturii el elevilor. sposorizări. blogul proiectului.8. reviste literare.6.  Parteneriate încheiate între instituţiile de învăţământ participante la proiect. albume foto ale activităţilor. concursuri. donaţii.  Formarea elevilor ca cititori pentru tot parcursul vieţii educaţionale şi sociale.7.  Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi.  Realizarea unui schimb de experienţă între cadre didactice de specialitate. profesori documentarişti şi bibliotecari.  SPAŢIALE: CDI-uri şi biblioteci şcolare din municipiul Galaţi şi din teritoriul judeţului Galaţi  INFORMAŢIONALE: cărţi.a. jurnalul proiectului.  FINANCIARE: autofinanţare. expoziţii. bloguri literare. D. MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii. jurnalul de lectură. presa locală . RESURSE:  UMANE: elevi. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: februarie-iunie 2012 D. cadre didactice. albume foto. D. popularizarea în presă şi site-uri de specialitate .9..

) Elevii instituţiilor şcolare participante 6. crt 1. „Citiţi.F. ecusonul.. „De ce citim?” Promovarea lecturii de plăcere şi educative Elevii instituţiilor şcolare participante 5.Cărţilor” Recomandare de lecturi educaţionale şi de loisir Selectarea documentului carte după diverse criterii (copertă. „Ce-ţi doresc eu ţie dulce . blog) Promovarea proiectului la nivel judeţean Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Data/perioada şi locul de desfăşurare CCD Galaţi IŞJGalaţi CDI-CNAIC Galaţi Februarie 2012 Martie 2012 CCD Galaţi Resurse Responsabili Indicatori Număr de participanţi Afişul. ecuson. Activitatea Şedinţe de lucru în cadrul echipe de proiect Obiectiv Grup ţintă Coordonatorii proiectului 2. Lansarea proiectului Stabilirea programului activităţilor şi a identităţii vizuale a proiectului (afiş. titlu. autor ş. citiţi şi iar citiţi!” Dezbatere privind lectura Elevii instituţiilor şcolare participante 4. blogul proiectului Număr de participanţi Acorduri de parteneriat incheiate Număr de participanţi Cărţi lecturate Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Cărţi Fişa cărţii Evaluare Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate 3.cetitor!” „ Alice în Ţara .. Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect . PLANIFICAREA ACTIVTĂŢILOR: Nr.. prefaţă..a.

Prof.. Evaluarea finală a proiectului Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare 12. Prof. Diseminarea rezultatelor proiectului Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Director CCD Galaţi. „În căutarea . Aurora SAVA Director Colegiul Naţional „Al. Pamfilia DUMITRAŞCU . Doiniţa POPA Metodist CCD Galaţi. „Jurnalul de lectură” Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Iunie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare iunie 2012 CCD Galati Iunie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Număr de participanţi Cărţi vechi şi de patrimoniu Număr de participanţi Fişe de lectură Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Fişe de jurnal de bord Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Diplome Adeverinţe de participare Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect 11.. I.cărţilor pierdute” „Unde mai citim?” Pezentare de carte veche şi de patrimoniu Lecturiadă în spaţiile specifice unui CDI şi unei biblioteci şcolare Desemnarea celor mai activi cititori din cadrul cercurilor de lectură Împărtăşirea şi exprimarea liberă a impresiilor produse de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Elevii instituţiilor şcolare participante 8. Prof. „Cu ei ne mândrim!” Elevii instituţiilor şcolare participante 10.7. Elevii instituţiilor şcolare participante 9.Cuza” Galaţi.

........... I....Cuza” Galaţi):  Popularizarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” la nivel judeţean.............N... TINERETULUI ŞI SPORTULUI ACORD DE PARTENERIAT 1......I....  Realizarea şi administrarea unui blog al proiectului.... Colegiul Naţional „Al.......... prof...................din ...... 4....... şi b) Şcoala/Liceul..... 1..... reprezentat/ă de dnul/dna prof...... Nr……din…………….......  În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi încurajată prezenţa părinţilor/membrilor comunităţii locale care doresc să participie/să se implice.în calitate de responsabil CDI/Biblioteca Şcolară 2............... – cu sediul în ...... CERCETĂRII... Aleea Şcolii Nr... „Al......CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI Nr. în calitate de director şi dnul/dna prof/bibt................ OBIECTUL CONTRACTULUI: Colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi defăşurării Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 3.. MINISTERUL EDUCAŢIEI. în calitate de director şi dra..  Programul poate suferi modificări pe parcursul perioadei de aplicare a proiectului educaţional dacă este în interesul unei mai bune realizări..... CONDIŢII CONTRACTUALE:  Programul activităţilor va fi stabilit de comun acord între părţile partenere. I Cuza” Galaţi .............. Anamaria ZAHARIA.. prof.. Pamfilia DUMITRAŞCU.... în calitate de responsabil CDI........ OBLIGAŢIILE COORDONATORILOR (C.......... ........ PĂRŢILE CONTRACTANTE: a) Colegiul Naţional „Al.............  La sfârşitul proiectului se va face diseminarea rezultatelor.............. judeţul Galaţi reprezentat de dra...........Cuza” Şcoala/Liceul Galaţi …………………………… Nr..........cu sediul în Str.  Diseminarea rezultatelor activităţilor din cadrul proiectului...............din .

Cuza” Galaţi Director.  Participarea la diseminarea rezultaelor proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 6. 7.  Stabilirea echipei de proiect şi a grupului ţintă care participă la derularea activităţilor.5. Prof. PREZENTUL CONTRACT DE PARTENERIAT a fost semnat astăzi……………………. conform graficului. DURATA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT: februarie-iunie 2012. I. câte unul pentru fiecare parte. Prof…………………………… . Casa Corpului Didactic Galaţi Director.în 2 (două) exemplare. Pamfilia DUMITRAŞCU Şcoala/Liceul ……………………………………… Director. Prof. Doiniţa POPA Colegiul Naţional „Al.  Mediatizarea proiectului la nivelul instituţiei şcolare. se obligă la:  Organizarea activităţilor prevăzute în Proiectul educaţional „Care-i faza cu cititul?”. ŞCOALA/LICEUL. INSTITUŢIA PARTENERĂ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful