MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

CASA CORPULUI INSPECTORATUL DIDACTIC ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI GALAŢI Nr................ din....................... Nr...................din ....................

COLEGIUL NAŢIONAL „Al. I.Cuza” GALAŢI Nr..................din ....................

PROIECT EDUCAŢIONAL

„CARE-I FAZA CU CITITUL?”

Inspector şcolar general, Prof. Doru RESMERIŢĂ

Director CCD Galaţi, Prof. Doiniţa POPA

Director, Prof. Pamfilia DUMITRAŞCU

2012

doc. Aleea Şcolii Nr. Categoria în care se încadrează proiectul: cultural C.” Hexagramă de Ion Luca CARAGIALE A. Judeţul Galaţi Nr. care se vor a fi stimulative.I Cuza” Galaţi  Prof. REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte. au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor şi accesarea surselor de informare pe care le pune la dispoziţie acestora Centrul de Documentare şi Informare şi Biblioteca Şcolară. Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost. 0236/412206 Site şi adresă poştă electronică: http://cuza.. de telefon/fax: 0236/413076.licee..  Prof. Bibliotecă vestită! aşa plină. În savantu-i cap de dascăl. Pamfilia Dumitraşcu Consilier educativ: prof. de când lumea câte-au fost. Pamfilia DUMITRAŞCU. INFORMAŢII DESPRE PROIECT B. Activităţile orientative propuse.b. Titlul proiectului: . Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut. director Casa Corpului Didactic Galaţi. s-a-ndesat şi. director Colegiul Naţional „Al .com Director: prof. directori ai instituţiilor de învăţământ implicate în aplicarea şi desfăşurarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” . INFORMAŢII DESPRE APLICANT: Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Naţional “Al.  Prof.1.MOTTO: “Toate cărţile din lume.I Cuza” Galaţi C.ro. 800042. Anamaria ZAHARIA.PARTENERI:  INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI  CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI C. profesori de limba şi literatura română. C.. ai_cuza@yahoo.2. că-n zadar Am dori să mai încapă şi un bibliotecar.a.c.edu. Doiniţa POPA.I Cuza” Galaţi Adresa completă: Str. Galaţi. CDI – Colegiul Naţional „Al . Daniela Ilie B. ECHIPA DE PROIECT:  Profesori documentarişti.COORDONATORI/ECHIPA DE IMPLEMENTARE:  Prof.Care-i faza cu cititul?” B. Aurora SAVA. 1. a-ncăput. metodist Casa Corpului Didactic Galaţi. bibliotecari.

a. amplifică exponenţial aria subiectelor accesibile. De ce este preferabilă lectura? Lectura dezvoltă vocabularul. Există un timp potrivit pentru a citi.3. PREZENTAREA PROIECTULUI D.1. profesori documentarişti. iar experienţa personală şi profesională îmi spun. stimularea gândirii şi creativităţii. Mai este necesară lectura în aceste condiţii? Pentru societatea contemporană.  Atragerea şi implicarea familiilor elevilor şi a comunităţii locale în derularea şi aplicarea prezentului proiect. după cum am spus. Deja se aud voci care spun că utilizarea calculatorului dezvoltă abilităţile necesare integrării în lumea care se configurează.  Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru lectură. Iar direcţia în care se orientează este greu de prevăzut. D. noile generaţii nu se mai mulţumesc cu un rol pasiv. ele reclamă un rol participativ. dar şi în alegerea viitoarei cariere. părinţi ş.  Formarea unor criterii proprii de selecţie a lecturilor şi a perioadei de lecturare.D. propagă bunele modele. Cum atragem spre lectură? Lucrurile se schimbă. Dacă această lume este mai bună.  Încurajarea documentării şi informării în bibliotecă/CDI ca alternativă de petrecere a timpului liber. Încercăm să protejăm. bibliografia de loisir)  Dezvoltarea şi încurajarea exprimării libere a impresiilor şi sentimentelor rezultate în urma lecturii. cadre didactice. Prin lectură sunt deschise căi de înţelegere a lumii. Cititorul trebuie solicitat să-şi exprime părerea despre cele citite. lumea este într-o schimbare accelerată. să configureze finaluri posibile. Textele trebuie să fie adecvate vârstei. bibliografia şcolară suplimentară. cultura şi limbajul adecvat încă mai reprezintă valori sociale. prin exerciţiu consecvent.2. OBIECTIVUL GENERAL/SCOP: Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor. însă. răspunsul este afirmativ. creativ. că mai trebuie să existe şi un început de predispoziţie lăuntrică. comunicarea. Fără transformarea actului citirii propriu-zise într-un automatism. Dar. stimulând. D. Alegerea lor trebuie să fie personalizată şi să dovedească o bună cunoaştere a profilului psihologic al destinatarului.  Promovarea serviciilor de bibliotecă şi ale CDI.4. capacităţii de înţelegere şi înclinaţiilor manifestate de cititor. nu se poate ajunge la lectură. lectura reprezentând deocamdată cea mai adecvată cale de atingere a acestor deziderate.  GRUP ŢINTĂ: elevii din învăţământul primar şi gimnazial  PERSOANE IMPLICATE: bibliotecari şcolari. să anticipeze. . în care diversitatea. un mod de a fi şi valorile în spiritul cărora am trăit. în acest fel. D. Argument justificare Vremurile în care trăim stau sub semnul calculatorului şi asistăm la o schimbare vertiginoasă a lumii. rămâne de văzut.  Promovarea unui comportament social dezirabil. transmiterea valorilor de la o generaţie la alta. OBIECTIVE SPECIFICE:  Îndrumarea şi stimularea deprinderii lecturii la elevi (bibliografia şcolară obligatorie. prin această campanie.

profesori documentarişti şi bibliotecari. reviste literare. popularizarea în presă şi site-uri de specialitate .  Formarea elevilor ca cititori pentru tot parcursul vieţii educaţionale şi sociale. donaţii. MODALITĂŢI DE EVALUARE: portofolii.7.D.a. albume foto.  Parteneriate încheiate între instituţiile de învăţământ participante la proiect.. CD-ul proiectului. presa locală . concursuri.  SPAŢIALE: CDI-uri şi biblioteci şcolare din municipiul Galaţi şi din teritoriul judeţului Galaţi  INFORMAŢIONALE: cărţi. sposorizări. dosar documentar.6. D. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI: în cadrul activităţilor metodice cu profesorii de limba şi literatura română din judeţul Galaţi. bibliotecari şcolari. jurnalul proiectului. CD-uri.9.5.  Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi. părinţi ş.  Realizarea unui schimb de experienţă între cadre didactice de specialitate. CD-uri.  Încheierea de parteneriate cu instituţii de cultură judeţene şi naţionale. site-urile instituţiilor implicate în proiect. profesori documentarişti. site-uri de specialitate.8. REZULTATE AŞTEPTATE:  Creşterea interesului pentru actul lecturii el elevilor.  FINANCIARE: autofinanţare. expoziţii. albume foto ale activităţilor. cadre didactice.VALORIFICAREA PROIECTULUI: realizarea de afişe. revista „Şcoala Gălăţeană”. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: februarie-iunie 2012 D. D. bloguri literare. D. D. blogul proiectului. RESURSE:  UMANE: elevi. jurnalul de lectură.10.

„De ce citim?” Promovarea lecturii de plăcere şi educative Elevii instituţiilor şcolare participante 5. „Citiţi. Activitatea Şedinţe de lucru în cadrul echipe de proiect Obiectiv Grup ţintă Coordonatorii proiectului 2. PLANIFICAREA ACTIVTĂŢILOR: Nr.Cărţilor” Recomandare de lecturi educaţionale şi de loisir Selectarea documentului carte după diverse criterii (copertă. blogul proiectului Număr de participanţi Acorduri de parteneriat incheiate Număr de participanţi Cărţi lecturate Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Eseuri Număr de participanţi Cărţi Fişa cărţii Evaluare Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate 3. ecusonul.. „Ce-ţi doresc eu ţie dulce . titlu.. citiţi şi iar citiţi!” Dezbatere privind lectura Elevii instituţiilor şcolare participante 4. blog) Promovarea proiectului la nivel judeţean Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Data/perioada şi locul de desfăşurare CCD Galaţi IŞJGalaţi CDI-CNAIC Galaţi Februarie 2012 Martie 2012 CCD Galaţi Resurse Responsabili Indicatori Număr de participanţi Afişul. crt 1. ecuson...F.) Elevii instituţiilor şcolare participante 6.cetitor!” „ Alice în Ţara . Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Martie2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect . Lansarea proiectului Stabilirea programului activităţilor şi a identităţii vizuale a proiectului (afiş. autor ş.a. prefaţă.

„În căutarea . Prof... Pamfilia DUMITRAŞCU . Doiniţa POPA Metodist CCD Galaţi. Evaluarea finală a proiectului Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Bibliotecari şcolari Profesori documentarişti Cadre didactice Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare Rapoarte de activitate Portofolii CD-uri de prezentare 12. Prof.Cuza” Galaţi. I. Diseminarea rezultatelor proiectului Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Director CCD Galaţi.7. Aurora SAVA Director Colegiul Naţional „Al. Prof. Elevii instituţiilor şcolare participante 9. „Cu ei ne mândrim!” Elevii instituţiilor şcolare participante 10. „Jurnalul de lectură” Elevii instituţiilor şcolare participante CDI-uri Biblioteci şcolare Aprilie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Mai 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare Iunie 2012 CDI-uri Biblioteci şcolare iunie 2012 CCD Galati Iunie 2012 Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Număr de participanţi Cărţi vechi şi de patrimoniu Număr de participanţi Fişe de lectură Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Fişe de jurnal de bord Număr de participanţi Diplome Număr de participanţi Diplome Adeverinţe de participare Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Rapoarte de activitate Portofolii Concursuri Expoziţii Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect Umane Materiale Informaţionale Echipa de proiect 11.cărţilor pierdute” „Unde mai citim?” Pezentare de carte veche şi de patrimoniu Lecturiadă în spaţiile specifice unui CDI şi unei biblioteci şcolare Desemnarea celor mai activi cititori din cadrul cercurilor de lectură Împărtăşirea şi exprimarea liberă a impresiilor produse de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului Elevii instituţiilor şcolare participante 8.

......... Anamaria ZAHARIA..... ..............................CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI Nr... I......... CONDIŢII CONTRACTUALE:  Programul activităţilor va fi stabilit de comun acord între părţile partenere... în calitate de director şi dnul/dna prof/bibt.....N... CERCETĂRII... 4...din ........................... – cu sediul în ............ „Al...........Cuza” Şcoala/Liceul Galaţi …………………………… Nr....... în calitate de responsabil CDI....... MINISTERUL EDUCAŢIEI.. prof........din ......  Realizarea şi administrarea unui blog al proiectului.în calitate de responsabil CDI/Biblioteca Şcolară 2..  Programul poate suferi modificări pe parcursul perioadei de aplicare a proiectului educaţional dacă este în interesul unei mai bune realizări... I Cuza” Galaţi ..............  La sfârşitul proiectului se va face diseminarea rezultatelor........Cuza” Galaţi):  Popularizarea Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” la nivel judeţean.......  Diseminarea rezultatelor activităţilor din cadrul proiectului... OBLIGAŢIILE COORDONATORILOR (C............ Nr……din……………....... OBIECTUL CONTRACTULUI: Colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi defăşurării Proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 3.. reprezentat/ă de dnul/dna prof.........cu sediul în Str.. Colegiul Naţional „Al.. Pamfilia DUMITRAŞCU.........  În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi încurajată prezenţa părinţilor/membrilor comunităţii locale care doresc să participie/să se implice. Aleea Şcolii Nr... prof. TINERETULUI ŞI SPORTULUI ACORD DE PARTENERIAT 1.......... judeţul Galaţi reprezentat de dra....I..... PĂRŢILE CONTRACTANTE: a) Colegiul Naţional „Al. şi b) Şcoala/Liceul...... 1...... în calitate de director şi dra..............

câte unul pentru fiecare parte.5.  Mediatizarea proiectului la nivelul instituţiei şcolare. Pamfilia DUMITRAŞCU Şcoala/Liceul ……………………………………… Director. Prof. DURATA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT: februarie-iunie 2012. se obligă la:  Organizarea activităţilor prevăzute în Proiectul educaţional „Care-i faza cu cititul?”.în 2 (două) exemplare.  Participarea la diseminarea rezultaelor proiectului educaţional „Care-i faza cu cititul?” 6.  Stabilirea echipei de proiect şi a grupului ţintă care participă la derularea activităţilor. INSTITUŢIA PARTENERĂ. conform graficului. Prof. Doiniţa POPA Colegiul Naţional „Al.Cuza” Galaţi Director. 7. ŞCOALA/LICEUL. Prof…………………………… . I. Casa Corpului Didactic Galaţi Director. PREZENTUL CONTRACT DE PARTENERIAT a fost semnat astăzi…………………….