Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educaiei a Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative

Referat:

Modul de eliberare i retragere a licenei pentru desfurarea activitii particulare de detectiv i de paz

Chiinu 2005

2005

Cuprins:

Aspecte definitorii ale activitii particulare de detectiv i de paz........................3

II

Licenierea activitii particulare de detectiv i de paz.......................................5

III IV

ncetarea activitii particulare de detectiv i de paz.......................................7

Bibliografie.......................................................................................................9

2005

Aspecte definitorii ale activitii particulare de detectiv i de paz n cadrul activitii particulare de detectiv i de paz, ca sistem nestatal de

depistare-protecie, se impun o serie de definiri care urmeaz a fi dezvluite. Activitate particulara de detectiv - gen de activitate licentiat de acordare a serviciilor de investigare, desfasurat de catre persoane specializate in domeniu, in baza de contract, conform conditiilor de licentiere. Este detectiv particular persoana care presteaza urmtoarele servicii: a) colectarea, in baza de contract, a informatiilor, importante pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice; b) colectarea de probe in cauze civile in baza de contract incheiat cu participantii la proces; c) studierea pietei, colectarea de informatii pentru negocieri, depistarea partenerilor de afaceri insolvabili sau care nu insufla incredere; d) protejarea intreprinderilor si a firmelor contra spionajului industrial; e) colectarea de date biografice sau de alta natura pentru persoana cu care se incheie contractul, cu acordul ei scris; Legea Republicii Moldova privind activitatea particular de detectiv i de paz N 283-XV din 4.07.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova N 200-203 din 19.09.2003, pe lng principiile de baz ale activitii unui detective particular, mai stipuleaz urmtoarele: Un detective particular, n activitatea sa mai poate presta aa activiti ca: 1.Identificarea autorilor sau a expeditorilor de scrisori anonime, a colportorilor; 2.Identificarea locului de aflare a persoanelor disparute; 3.Cautarea bunurilor pierdute;

2005

4.Colectarea de date in cauze penale pentru acordarea de ajutor organelor de drept in baza de contract incheiat cu participantii la proces. Paralel cu aceasta venind i activitate particulara de paza - gen de activitate licentiat de acordare a serviciilor de paza intru apararea vietii, sanatatii si bunurilor de catre persoane specializate in domeniu, in baza de contract, conform conditiilor de licentiere. n activitatea particulara de paza este permisa prestarea urmatoarelor servicii: a) ocrotirea vietii si sanatatii, paza bunurilor, executarea garzii de corp; b) paza fizica si tehnica a localurilor si a teritoriilor; c) proiectarea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarmare, a componentelor acestora, precum si exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor; d) paza si insotirea incarcaturilor importante, a bunurilor personale; e) patrularea, in comun cu organele de drept, a zonelor criminogene; f) acordarea de ajutor organelor de drept la mentinerea ordinii publice, la asigurarea securitatii oamenilor; g) informarea publicului in probleme de protectie contra actiunilor ilicite. Activitatea particulara de detectiv si de paza se intemeiaza pe principiile legalitatii, umanismului, echitatii sociale, respectarii drepturilor si libertatilor persoanei si se desfasoara in interactiune cu autoritatile publice si asociatiile obstesti in vederea asigurarii ordinii de drept.

2005

II

Licenierea activitii particulare de detectiv i de paz

Activitatea particulara de detectiv si de paza se desfasoara in baza de licenta, eliberata, in coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne, in modul stabilit de legislatie, luindu-se in considerare particularitatile stipulate legea Republicii Moldova cu privirea la activitatea particular de detective i de paz. Persoanelor fizice si juridice care nu dispun de licenta pentru activitatea de detectiv si de paza li se interzice prestarea serviciilor nestatale de dectiv i de paz. Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea care, in comun cu Camera de Licentiere, stabilete conditiile de licentiere a activitatii particulare de detectiv si de paza si intocmirea listei de documente suplimentare pe care trebuie sa le prezinte solicitantul de licenta. n urma eliberrii licentei, Ministerul Afacerilor Interne, conform art. 11(d), din LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind activitatea particular de detectiv i de paz N 283-XV, i pstreaz autoritatea n vederea exercitarea controlului asupra executarii legislatiei si modului de desfasurare a serviciilor la paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si asupra modului de executare a garzii de corp Pregatirea si perfectionarea cadrelor pentru activitatea de detectiv si de paza se efectueaza in centre specializate de invatamint, stabilite de Guvern. Se interzice desfasurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activitatii organizatiilor de detectiv si de paza straine. Organizatiilor de detectiv si de paza straine, cetatenilor straini si apatrizilor li se interzice: sa desfasoare activitate de detectiv si de paza in calitate de intreprinzator individual; sa fondeze ori sa participe ca asociat la constituirea de organizatie de detectiv si de paza; sa aiba in subordine organizatie particulara de detectiv si de paza ori subdiviziune specializata de paza.

2005

Activitatea particular de detectiv i de paz, n majoritatea cazurilor este preluat n urma eliberrii licenei de ctre autoritatea competent. Organizaiile ce presteaz astfel de activiti au o anumit investitur, i nu au dreptul s depeasc limitele acesteia, i anume: Persoanele care practica activitate particulara de detectiv si de paza nu sint investite cu imputerniciri de organe de drept. Organizatiile particulare de detectiv nu au atributii de urmarire penala si nici atributii judecatoresti, acestea fiind de competenta exclusive a organelor de urmarire penala si a instantelor judecatoresti. Lucratorii din organele de drept nu pot practica si activitate in organizatiile Persoanele care practica activitate particulara de detectiv, de paza si particulare de detectiv si de paza si in serviciile de paza interioara. presteaza servicii de paza interioara nu au dreptul sa le cumuleze cu serviciul de stat.

2005

III

ncetarea activitii particulare de detectiv i de paz

n conformitate cu legea Republicii Moldova cu privire la activitatea particular de detectiv i de paz, Persoanele care practica activitatea particulara de detectiv si de paza pot inceta activitatea din proprie initiativa, precum si in temeiul deciziei organului care a eliberat licenta daca ele au incalcat legislatia. Actiunile lucratorilor din organizatiile particulare de detectiv si de paza pot fi atacate, in modul stabilit, in organul care a eliberat licenta sau in organele de drept, acestea din urm fiind una dintre cauzele principale de retragere a licentei. ns condiiile de retragere a licenei pot fi variate, aici oprindune asupra cauzelor care ar putea adduce la sistarea activitii organizaiei pe o perioad nedeterminat, sau retragerea definitiv a licenei, care justific n conformitate cu legea, activitatea organizaiei. Ele pot fi: a) nereglementarea procesului organizatoric de acordare, in baza de contract, a serviciilor particulare de investigare si de paza de catre persoane licentiate in modul stabilit; b) neasigurarea respectarii drepturilor si intereselor legitime ale clientilor; c) neasigurarea protectiei sociale a lucratorilor din organizatiile de detectiv si de paza; d) nerespectarea intereselor statului si la mentinerea ordinii publice; e) mpiedicarea asigurarea controlului de stat asupra modului de desfasurare a serviciilor particulare de investigare si de paza; f) prevenirea si combaterea fenomenului infractional in organizatiile de detectiv si de paza. n cazul activitii particulare de detectiv, pot adduce la retragerea licenei aa cauze ca: 8
2005

1.

Imixtiunea in activitatea particulara de detectiv si de paza legala, precum si cererea ca persoanele care o practica sa prezinte informatii despre viata privata a oamenilor.

2.

O cauz serioas ar putea fi i ncadrarea persoanei in activitatea particulara de detectiv daca aceasta: a) nu a implinit virsta de 21 de ani; b) este cunoscuta ca o persoana care incalca sistematic ordinea publica,

consuma stupefiante si a fost condamnata pentru infractiune savirsita cu intentie; c) nu a fost atestata in modul stabilit pentru practicarea activitatii de detectiv; d) se afla sub urmarire penala. n ceea ce privete activitatea particular de paz, restricionarea se bazeaz pe urmtoarele pevederi n conformitate cu legislaia n vigoare: Activitatii organizaiei particulare de paza se interzice: a) incadrarea in activitatea particulara de paza a cetatenilor straini si apatrizilor; b) admiterea angajarii in activitatea particulara de paza a imigrantilor fara avizarea prealabila a Ministerului Afacerilor Interne. Se interzice incadrarea persoanei in activitatea particulara de paza care: a) nu a implinit virsta de 21 de ani; b) este cunoscuta ca o persoana care incalca sistematic ordinea publica, consuma stupefiante si a fost condamnata pentru infractiune savirsita cu intentie; c) nu a fost atestata in modul stabilit pentru executarea activitatii de paza; d) se afla in urmarire penala. Astfel se mai interzice: a) comercializarea in orice mod, instalarea sau folosirea mijloacelor de alarmare impotriva efractiei, a componentelor acestora fara prezentarea certificatului de calitate a standardului national sau international si fara precizarea clasei de siguranta conform normelor europene in care se incadreaza; b) acordarea serviciilor de proiectare, instalare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, a componentelor acestora fara avizarea proiectelor de catre organul de politie competent; c) infiintarea si exploatarea dispeceratelor pazei centralizate fara avizul prealabil; Nerespectarea acestor prevederi poate fi un impediment foarte serios n ceea ce privete activitatea normal a organizaiei gen paz. 9
2005

IV
1.

Bibliografie

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA privind activitatea particular de detectiv i de paz N 283-XV din 4.07.2003 Monitorul Oficial al R.Moldova N 200203 din 19.09.2003

2. 3.

Abraham Pavel, Deridan Emil. Dicionar de termeni juridici .Bucureti, 1999 BOROI, AL.; GORUNESCU, M.; POPESCU, M.: Dictionar de drept penal. Buc., Ed. All Beck, Bucureti 2004

10

2005