Sunteți pe pagina 1din 27

S.C.

SUPREME BEAUTY CENTER S.R.L.

Societatea S.C. SUPREME BEAUTY CENTER S.R.L. a fost inregistrata la data 01 iulie 2004.Sediul societatii se afla in Piatra Neamt, Piata 22 DECEMBRIE, Nr. 6, Cod postal: 610007 si este inregistrata la Registrul Comertului cu certificatul de inmatriculare J27/825/2004, avand codul fiscal RO2040397. Elemente de contact: Telefon: 0233/594394 Fax: 0233/212850 Mail: office@supremebeautycenter.ro Web: http://www.supremebeautycenter.ro Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN este: 9302 Coafura si alte activitati de infrumusetare.Aceasta clasa include:serviciile efectuate de frizerii, coafuri si cabinete de cosmetica. SUPREME BEAUTY CENTER a primit distincia LOral Salon Expert pentru anul 2008. SUPREME BEAUTY CENTER este lider pe piata neamteana prin servicile sale deoarece beneficieaza de personal calificat(specialisti cosmeticieni, experti in intretinerea corpului,etc.) si de produce cosmetice si de ingrijire profesionale(LOral Professionel, Gama SP, Produsele "Academie", gama Juliette Armand, brandul Alessandro, Guinot). Numarul de angajati a societatii SUPREME BEAUTY CENTER este de 12 persoane.Angajatii au participat in ultimii 2 ani la diferite concursuri de specialitate la nivel national si international (Paris, Aachen Germania, Color Tropy - Antalia, etc). Ceea ce face ca salonul sa fie deosebit sunt oamenii ce alcatuiesc echipa sa, punand suflet in munca lor.Ei reusesc sa creeze o atmosfera destinsa, o ambianta familiara, in care sa va puteti relaxa si bucura de servicii de calitate. Pentru a fi siguri ca toti clientii vor pleca multumiti, coaforul mai este dotat si cu un calculator, care are instalat un program, cu ajutorul caruia ei se pot vedea cu anumite tunsori. Fotografiile necesare acestui proces sunt facute tot aici cu ajutorul unui aparat digital Cannon. MISIUNE Misiunea noastra este sa va facem sa uitati de grijile cotidiene, sa va relaxati si sa arati minunat.Stilitii i specialitii n cosmetica facial-corporal i manichiur-pedichiur te ateapt pt a-i satisface toate capriciile n ceea ce privete dorina ta de a fi mai deosebit, mai atrgtoare. Noi avem grij ca prul, faa, corpul i unghiile tale s fie rsfate, toate acestea pentru ca tu s fii ntr-adevr mulumit de aspectul tu.

CAPITOLUL I - FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA. 1. FORMA JURIDICA A SOCIETATII 1.1. Societatea se infiinteaza de catre asociatul unic fondator dra. Barbu Alexandra, domicilita in Piatra Neamt, Str.Obor, bl. O2, ap.25, identificat cu B.I. seria BK, nr.396037, eliberat de SPCLEP Mun. Piatra Neamt. 1.2. Societatea este o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana constituita si guvernata de legea romana si de actele sale constitutive. 2. DENUMIREA SOCIETATII 2.1. Denumirea societatii este SUPREME BEAUTY CENTER S.R.L., in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr. 12345 din 2004. 3. SEDIUL SOCIETATII 3.1. Sediul societatii este in Piatra Neamt, Piata 22 DECEMBRIE, Nr. 6, Cod postal: 610007 si este inregistrata la Registrul Comertului cu certificatul de inmatriculare J27/825/2004, avand codul fiscal RO2040397. 4. DURATA SOCIETATII 4.1. Durata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data 01 iulie 2004 inmatriculata in Registrul Comertului. 5. OBIECTUL DE ACTIVITATE 5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN, obiectul de activitate al societatii este: 9302 Coafura si alte activitati de infrumusetare. Domeniul principal de activitate: Prestari servicii de infrumusetare Aceasta clasa include:serviciile efectuate de frizerii, coafuri si cabinete de cosmetica. 5.2. Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati precum: intretinere corporala. 5.3. Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atat in Romania, cat si in strainatate, precum si in zone libere, in lei sau in valuta, in orice conditii, cu respectarea dispozitiilor legislatiei in vigoare. 5.4. Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectul sau sau isi va putea largi, modifica si adapta obiectul de activitate, in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv si cu respectarea legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL II - CAPITALUL SOCIAL 6. CAPITALUL SOCIAL 6.1. Capitalul social subsris este de 10 000 lei. Capitalul social este divizat in 100 parti sociale, fiecare avand o valoare nominala de 100 lei, subscrise si integral varsate la data constituirii societatii. 7. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL 7.1. Capitalul social poate fi majorat in baza hotararii Adunarii generale, prin admiterea de noi asociati, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociatilor, efectuarea de noi aporturi de capital in numerar si/sau in natura, acestea din urma fiind evaluate de catre experti sau prin alte modalitati legale. 8. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL 8.1. Capitalul social poate fi redus in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, cu conditia de a nu depasi limita minima prevazuta de lege. Intr-un asemenea caz, se vor arata motivele pentru care se face reducerea si procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei. CAPITOLUL III - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR 9. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DECURGAND DIN PARTILE SOCIALE 9.1. Societatea va tine evidenta partilor sociale intr-un registru ce se pastreaza la sediul societatii. 9.2. Administratorii vor elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra partilor sociale, dar cu mentiunea ca acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sanctiunea nulitatii transmiterii. 9.3. Fiecare parte sociala subscrisa si varsata confera posesorului ei un drept proportional egal, potrivit cu numarul partilor sociale existente, drept de vot in Adunarea generala, participarea la profit sau la activul social, precum si alte drepturi prevazute in Actul constitutiv. 10. DREPTURILE SI DREPTULUI DE VOT OBLIGATIILE DECURGAND DIN EXERCITAREA

10.1. Hotararile privind organizarea si functionarea societatii vor fi luate in Adunarea generala, cu majoritatea absoluta a voturilor. 10.2. Pentru hotararile privind modificarea Actului constitutiv al societatii este necesar votul tuturor asociatilor.

11. OBLIGATIA DE VARSAMANT 11.1. Fiecare asociat este obligat sa verse cota sa de participare la capitalul social, in stricta conformitate cu dispozitiile legii si ale prezentului Act constitutiv. 12. RASPUNDEREA ASOCIATILOR 12.1. Asociatii raspund numai in limitele partilor sociale, obligatiile societatii fiind garantate cu patrimoniul ei social. 12.2. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii, obligatiile societatii fiind garantate cu capitalul ei social. 12.3. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din beneficiul societatii, care i se va repartiza acestuia de Adunarea generala sau asupra cotei-parti cuvenite la excluderea sau retragerea acestuia ori la lichidarea societatii, conform prevederilor Actului constitutiv. CAPITOLUL IV - CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII 13. ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR 13.1. Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea generala a asociatilor, care va fi constituita si va functiona in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, si ale prezentului Act constitutiv. 13.2. Adunarea generala a asociatilor se convoaca, la sediul social al societatii, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar. 13.3. Adunarea asociatilor are urmatoarele obligatii: sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net; sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor; sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite; sa modifice actul constitutiv. 14. ADMINISTRAREA SOCIETATII 14.1. Conducerea operativa a societatii este asigurata de Consiliul de administratie format din: un administrator care este si presedintele societatii, calitate in care: coordoneaza intreaga activitate a societatii; asigura reprezentarea acesteia in raporturile cu tertii; impreuna sau separat de administratorul delegat angajeaza patrimonial societatea in limitele prevazute de lege, de Actul constitutiv; are drept de semnatura in banca;

un administrator, delegat care este si vicepresedintele societatii, calitate in care: impreuna sau separat de administrator angajeaza patrimonial societatea in limitele prevazute de lege, de prezentul Act constitutiv; asigura reprezentarea acesteia in raporturile cu tertii; are drept de semnatura in banca. 14.2. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii: intocmeste proiectul programului de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator si le supune aprobarii Adunarii generale a asociatilor; angajeaza si concediaza personalul pe baza contractelor individuale de munca, stabileste drepturile si obligatiile acestuia; aproba operatiunile de incasari si plati ale societatii; aproba incheierea contractelor in limita obiectului de activitate al societatii; intocmeste raportul Consiliului de administratie cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent; calculeaza si certifica realitatea dividendelor; exercita controlul operativ al societatii, raspunde pentru buna administrare si pentru integritatea patrimoniului societatii; rezolva orice alte sarcini stabilite de Adunarea generala, potrivit legii si conform Actului constitutiv.

CAPITOLUL V - ACTIVITATEA ECONOMICA A SOCIETATII 15. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR 15.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. 15.2. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului. 16. PERSONALUL SOCIETATII 16.1. Schema de organizare si de personal se aproba de Adunarea generala a asociatilor. 16.2. Angajarea personalului societatii se face de catre administratori pe baza contractelor individuale de munca si a altor acte juridice prevazute de lege. 16.3. Plata salariilor personalului societatii - inclusiv a salariilor stabilite pentru administratori -, precum si a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislatiei in vigoare. 16.4. Cuantumul salariilor administratorilor se stabileste de catre Adunarea generala, iar cel al restului de personal, de catre Consiliul de administratie.

CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII 17. DIZOLVAREA SOCIETATII 17.1. Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara deschiderea procedurii lichidarii acesteia urmatoarele: trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia; declararea nulitatii societatii; hotararea Adunarii generale; hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice; falimentul societatii; in orice alte situatii, prin hotararea Adunarii generale a asociatilor, luata cu unanimitate de voturi. 18. DISPOZITII FINALE 18.1 Statutul societatii se incheie la data de 01 iulie 2004 urmand a fi autentificat la Notariat, autorizat de Judecatorie, publicat in Monitorul Oficial, inregistrat la Registrul Comertului si Directia Generala a Finantelor Publice. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Director general

Coafez

Frizer

Manichiurist

Pedichiurist

Cosmetician

Receptioner

DENUMIREA POSTULUI: DIRECTOR GENERAL RELAII IERARHICE: este subordonat: Consiliului de Administraie (CA) RELAII FUNCIONALE: Aprob procedurile de importan general pentru organizarea i derularea proceselor principale la nivel de firm. n acest sens, are relaii cu: Directorii RELAII DE REPREZENTARE: reprezint firma fa de organele de control de specialitate, n relaia cu furnizorii, clienii, persoanele/organizaiile din ar i din strintate cu care intr n contact n interes de serviciu. ACTIVITI PRINCIPALE: 1. Stabilete obiectivele generale de dezvoltare ale firmei, n concordan cu strategia elaborat de consiliul de administraie

2. Aprob bugetul i rectificrile acestuia 3. Identific oportuniti de afaceri 4. Reprezint firma n relaiile protocolare cu furnizorii, clienii i alte organisme/organizaii cu impact real/potenial asupra rezultatelor firmei 5. Asigur managementul firmei 6. Asigur reeaua de relaii necesar dezvoltrii activitii firmei ATRIBUII PRINCIPALE (i sarcini aferente): 1. Stabilete obiectivele de dezvoltare ale firmei, n concordan cu strategia elaborat de CA Stabilete anual, mpreun cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 i 36 de luni Comunic obiectivele i urmrete ca acestea s fie comunicate ntregului personal Monitorizeaz trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor Stabilete obiective personale i pentru top-management n strict concordan cu obiectivele firmei 2. Aprob bugetul i rectificrile acestuia Particip la elaborarea bugetului, analizeaz propunerile naintate, opereaz coreciile necesare i aprob bugetul final Aprob sistemul de raportare folosit pentru urmrirea realizrii bugetului 3. Identific oportuniti de afaceri Monitorizeaz piaa i identific tendinele de dezvoltare Analizeaz oportunitile/constrngerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic i social Identific modaliti de dezvoltare a serviciilor oferite de firm n concordan cu tendinele pieei Identific i atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 4. Reprezint firma n relaiile protocolare cu furnizorii, clienii i alte organisme/organizaii cu impact real/potenial asupra rezultatelor firmei Asigur o bun imagine a firmei pe pia Particip la ntlniri de afaceri cu furnizori, clieni, organisme financiare i instituii guvernamentale din ar i din strintate Dezvolt relaii pozitive cu persoane-cheie n vederea ntririi poziiei firmei 5. Asigur managementul firmei Comunic managementului valorile i obiectivele strategice ale firmei Stabilete obiectivele managerilor din subordine, termenele-limit i modalitile de msurare a gradului de realizare a obiectivelor Aprob procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vnzare, distribuie, financiare, service, resurse umane) Particip la elaborarea i implementarea sistemelor de raportare i a sistemului de calitate Dezvolt mijloace de motivare a personalului din subordine Asigur un climat de comunicare i ncurajare a iniiativei care s contribuie la atingerea obiectivelor stabilite Identific nevoile de recrutare i particip la selecia, integrarea i dezvoltarea managementului firmei Particip la programele de elaborare i actualizare a fielor de post ale managerilor din subordine Evalueaz periodic activitatea managerilor din subordine Negociaz i conciliaz situaiile conflictuale aprute n relaiile interpersonale Aprob planificarea concediilor de odihn pentru angajaii din subordine Asigur respectarea normelor interne de funcionare de ctre personalul din subordine

Stabilete msuri de eficientizare a activitii personalului din subordine 6. Asigur reeaua de relaii necesar dezvoltrii activitii firmei Evalueaz potenialul furnizorilor i al clienilor Stabilete posibile ci de colaborare i decide asupra parteneriatelor strategice Elaboreaz planuri de afaceri i le implementeaz Dezvolt relaii pozitive cu personalul firmei n vederea motivrii i a creterii gradului de implicare n activitatea firmei RESPONSABILITILE POSTULUI: Legat de activitile specifice, rspunde de: Calitatea relaiei cu furnizorii i clienii Folosirea eficient a resurselor firmei Respectarea obligaiilor firmei fa de furnizori, clieni, organele financiare i organismele guvernamentale Asigurarea drepturilor bneti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale i legislaiei muncii ndeplinirea la termen i n conformitate cu dispoziiile legale a obligaiilor fa de bnci, furnizori i clieni Calitatea climatului organizaional Calitatea managementului firmei Corectitudinea datelor raportate Legat de funciile manageriale, rspunde de: Coordonarea eficient a personalului din subordine Utilarea corespunztoare a subordonailor cu echipamentele i consumabilele necesare Calitatea pregtirii profesionale a angajailor din subordine Legat de disciplina muncii, rspunde de: mbuntirea permanent a pregtirii sale profesionale i de specialitate Respectarea prevederilor normativelor interne i a procedurilor de lucru Se implic n vederea soluionrii situaiilor de criz care afecteaz firma AUTORITATEA POSTULUI: Decide asupra noilor direcii de dezvoltare Stabilete planurile de vnzri i profit Aprob bugetele i coreciile necesare Semneaz documentele de angajare, colaborare i ncetare a relaiilor de munc Semneaz deciziile de modificare a funciei/salariului pentru angajaii firmei Semneaz organigrama i nomenclatorul de funcii al firmei Semneaz contracte cu furnizorii, clienii i partenerii strategici Aprob procedurile de interes general ale firmei Semneaz referate de investiii, statele de plat i rapoartele financiare ale firmei Solicit rapoarte de activitate i ia msurile necesare n vederea creterii eficienei activitii firmei Utilizeaz echipamente/consumabile/materiale, maina i calculatorul puse la dispoziie de firm Stabilete prioritatea executrii sarcinilor pentru personalul din subordine Aprob recompense/penalizri, prelungirea/ncetarea activitii dup perioada de prob a angajailor Aprob/respinge cereri ale personalului din subordine

DENUMIREA POSTULUI: FRIZER - COAFOR RELAII IERARHICE: este subordonat Administratorului RELAII DE COLABORARE: cu personalul de execuie al firmei ACTIVITI PRINCIPALE-DOMENII DE COMPETENTA : 1. ADMINISTRATIVE 1.1 Calcularea corecta a tarifului, corespunzator lucrarii executate si functie de lista de preturi; 1.2 Cunoasterea modului de utilizare a instrumentelor si aparatelor; 1.3 2. COMPETENTE GENERALE LA LOCUL DE MUNCA: aplicarea NPM si PCI 2.1 Defectiunile ivite la instalatii, aparate sau tablouri electrice se anunta cu promptitudine sefului ierarhic; 2.2 Se lucreaza numai cu echipamente de protectie corespunzator din punct de vedere igienic; 2.3 Operatiile se executa cu cea mai mare atentie, pentru a evita accidentele; 2.4 Instrumentele folosite se pastreaza in cea mai buna stare de functionare; 2.5 Aparatele electrice se izoleaza foarte bine si nu se folosesc cu mana umeda; 2.6 In timpul folosirii aparatelor electrice pardoseala sa fie uscata; 2.7 Instrumentele si aparatele se controleaza zilnic, inainte de inceperea lucrului; 2.8 Instrumentele taioase se manevreaza cu mainile uscate; 2.9 Locul, starea tehnica si modul de utilizare a stingatoarelor sa fie foarte bine cunoscute; 2.10 Aparatele electrice se deconecteaza de la sursa de curent la incheierea zilei de munca; 2.11 Se implica cu promptitudine in cazul izbucnirii unui incendiu; 2.12 Situatiile critice sunt apreciate cu discernamant si se aduc la cunostinta persoanelor abilitate cu promptitudine 2.13 Acorda cu promptitudine masurile de prim ajutor in caz de accident 3. DEZVOLTARE PROFESIONALA: perfectionare profesionala 3.1 Participarea la expuneri teoretice si demonstratii practice se face, pe cat posibil, ori de cate ori au loc; 3.2 Consulta si studiaza periodic revistele de specialitate 4. IGIENIZAREA LOCULUI DE MUNCA 4.1 Chiuveta si masa de lucru se spala si se dezinfecteaza dupa terminarea fiecarei lucrari, cu materiale adecvate; 4.2 Oglinda se curata ori de cate ori este necesar; 4.3 Scaunul se curata dupa fiecare lucrare; 4.4 Pardoseala se matura dupa fiecare lucrare; 4.5 Instrumentele se dezinfecteaza dupa executarea fiecarei lucrari, sau periodic, cu solutii specifice; 4.6 Lenjeria de protectie (prosoape,etc..) se schimba la fiecare client, aceasta se sterilizeaza periodic prin metode specifice (termice sau chimice); 4.7 Cunostinte minime de dermatologie (de recunoastere a dermatozelor, negilor, alunitelor) 5. INSTRUMENTE 5.1 Instrumentele se aleg in functie de tipul lucrarii de executat; 5.2 Instrumentele se curata si se dezinfecteaza cu rigurozitate dupa fiecare lucrare; 5.3 Toate instrumentele se manuiesc cu foarte mare atentie, evitand producerea de leziuni clientului;

5.4 Aparatele electrice se utilizeaza cu atentie pentru evitarea supraincalzirii, conform instructiunilor de utilizare; 6. MATERIALE 6.1 La materialele primite se verifica cu atentie calitatea (termenul de garantie); 6.2 Materialele se depoziteaza in conditii de igiena, in dulapioare, aranjate astfel incat sa permita utilizarea lor rapida; 6.3 Materialele se aleg cu discernamant in functie de tipul lucrarii de executat stabilita cu clientul; 6.4 Aplicarea materialelor se face cu atentie, respectand modul lor de utilizare; 7. PLANIFICARE: programarea clientelei 7.1 Identificarea cerintei clientului prin ascularea cu atentie a dorintei sale; 7.2 Se identifica posibilitatile de servire in functie de programarile existente si se prezinta clientului, cu solicitudine, posibilitatile de programare; 7.3 Data si ora programarii se inscriu prompt si cu atentie in agenda de lucru 8. PRODUCTIE 8.1 Executarea coafurilor 8.1.1 Coafarea se face pe parul ud, bine spalat; 8.1.2 Se regleaza corect temperatura jetului de aer la aparatele de uscat, evitand arderea pielii si a parului; 8.1.3 Se stabileste timpul de expunere la caldura in functie de lungimea firului de par si a calitatii acestuia; 8.1.4 Pieptanarea parului se executa pe parul bine uscat, in toate directiile, pentru eliminarea cararilor despartitoare de la ondularea parului; 8.1.5 Parul se piaptana cu indemanare urmarindu-se linia coafurii; 8.1.6 Taparea se executa in directia necesare obtinerii liniei coafurii, fara incurcarea parului; 8.1.7. Finisarea se face cu respectarea liniei coafurii, apoi se fixeaza prin pulverizarea uniforma a fixativului; 8.1.8 Se fac retusuri finale cu vizualizarea in ansamblu a coafurii. 8.2 Executarea ondulatiei permanente 8.2.1 Protejarea imbracamintei clientei se face cu lenjeriade protectie specifica; 8.2.2 Ondularea permanenta se face pe parul bine spalat, iar inainte se tunde parul la forma dorita de client; 8.2.3 Marimea si forma bigudiurilor se aleg in functie de tipul ondulatiei, de calitatea si cantitatea parului; 8.2.4 Umezirea parului cu solutie de permanent se face cu atentie, evitand arderea pielii capului; 8.2.5 Parul se ruleaza pe bigudiuri cu indemanare, fara deteriorarea lui; 8.2.6 Timpul de actionare a solutiei de permanent se stabileste functie de instructiunile de utilizare a solutiei de permanent si de calitatea firului de par; 8.2.7 Solutia neutralizatoare se aplica uniform, pe toata suprafata capului; 8.2.8 Se limpezeste bine parul pana se elimina complet solutia; 8.2.9 Finisarea ondularii permanente consta in tunderea varfurilor suvitelor de par si aranjarea ondulatie finale in functie de dorinta clientului. 8.3 Executarea tratamentelor capilare 8.3.1 Tratamentul se executa pe parul bine spalat; 8.3.2 Produsele de intretinere se aplica uniform, cu accentuare pe portiunile degradate; 8.3.3 Pielea capului se maseaza energic, fara brutalitate, tipul de masare se stabileste in functie de gradul de degradare al parului; 8.4 Executarea tunsorii 8.4.1 Protejarea imbracamintei clientului se face cu lenjerie de protectie;

8.4.2 Instrumentele se aleg in functie de tipul tunsorii stabilit cu clientul; 8.4.3 Scurtarea parului se face in corelare cu tipul de lucrare ce urmeaza a se executa; 8.4.4 Tunsoarea se executa in conditii de siguranta si igiena corespunzatoare; 8.4.5 Calitatea tunsorii se verifica cu acuratete revizuind etapele tehnologice de executare a tunsorii. 8.5 Executarea vopsirii parului 8.5.1 Protejarea imbracamintei clientului se face cu lenjerie de protectie; 8.5.2 Pregatirea vopselei se face cu respectarea indicatiilor tehnice ale firmei producatoare; 8.5.3 Vopsirea se executa pe par nespalat, respectand tehnica de aplicare specifica tipului de vopsire; 8.5.4 Timpul de actionare a vopselei se stabileste in functie de calitatea parului si de tipul vopselei folosite; 8.5.5 Reusita vopsitului se apreciaza prin observare vizuala si confirmarea clientului. 8.6 Spalarea parului 8.6.1 Protejarea imbracamintei clientului se face cu lenjerie de protectie; 8.6.2 Samponul folosit se alege cu discernamant in functie de tipul pielii si firului de par si de dorinta clientului; 8.6.3 Spalarea se face conform procedurilor specifice, in functie de gradul de impuritati existente; 8.6.4 Parul se spala cu atentie pentru a nu provoca leziuni la ivelul pielii capului; 8.6.5 Durata operatiei de clatire se stabileste in functie de tipul samponului. 9. RELATII CU CLIENTELA: oferirea de servicii clientelei 9.1. Clientul este intampinat politicos la intrarea in salon si salutat cu amabilitate; 9.2 Modul de adresare este in concordanta cu statutul clientului; 9.3. Dorinta clientulu se stabileste prin intrebari adecvate si in functie de comentariile sale; 9.4. Clientul este indrumat catre un lucrator mai experimentat in cazul in care se cer servicii mai complexe; 9.5. Se ofera clientului sfaturi si solutii cu profesionalism, in functie de ocazia pentru care se pregateste clientul; 9.6. Clientul este instiintat politicos si cu discretie in momentul identificarii unor anomalii, fiind sfatuit eventual cum sa le trateze; 9.7. Pentru explicarea metodei de lucru se arata clientului tipurile de materiale si instrumente ce se folosesc la executarea lucrarii, pentru evitarea neintelegerilor; 9.8. Nemultumirile clientului se asculta cu rabdare, se prezinta cu politete solutiile gasite pentru remedierea nemultumirii; 9.9. Atunci cand este cazul reclamatiile se transmit conducerii; RESPONSABILITILE POSTULUI: Rspunde de asigurarea calitatii lucrarilor executate clientilor Rspunde de valabilitatea produselor folosite la executarea lucrarilor Rspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi) Rspunde de condiiile de igien privind pastrarea materialelor si igiena postului de lucru Rspunde de rezolvarea problemelor i de satisfacerea cerinelor clientului Rspunde de supravegherea posturilor de lucru Respect instruciunile verbale i scrise date de superiori Adopt permanent un comportament n msur s promoveze imaginea i interesele firmei AUTORITATEA POSTULUI:

Utilizeaz corect, conform intructiunilor producatorilor, echipamente, consumabile i alte materiale puse la dispoziie de firm Solicit efului ierarhic ordinea de desfurare a sarcinilor de serviciu Solicit explicaii privind modul de desfurare a sarcinilor de serviciu DENUMIREA POSTULUI: COSMETICIAN RELAII IERARHICE: este subordonat Administratorului RELAII DE COLABORARE: cu personalul de execuie al firmei ACTIVITI PRINCIPALE-DOMENII DE COMPETENTA : 10. ADMINISTRATIVE 1.4 Calcularea corecta a tarifului, corespunzator lucrarii executate si functie de lista de preturi; 1.5 Cunoasterea modului de utilizare a instrumentelor si aparatelor; 11. COMPETENTE GENERALE LA LOCUL DE MUNCA: aplicarea NPM si PCI 2.1 Defectiunile ivite la instalatii, aparate sau tablouri electrice se anunta cu promptitudine sefului ierarhic; 2.2 Se lucreaza numai cu echipamente de protectie corespunzator din punct de vedere igienic; 2.3 Operatiile se executa cu cea mai mare atentie, pentru a evita accidentele; 2.4 Instrumentele folosite se pastreaza in cea mai buna stare de functionare; 2.5 Aparatele electrice se izoleaza foarte bine si nu se folosesc cu mana umeda; 2.6 In timpul folosirii aparatelor electrice pardoseala sa fie uscata; 2.7 Instrumentele si aparatele se controleaza zilnic, inainte de inceperea lucrului; 2.8 Instrumentele taioase se manevreaza cu mainile uscate; 2.9 Locul, starea tehnica si modul de utilizare a stingatoarelor sa fie foarte bine cunoscute; 2.10 Aparatele electrice se deconecteaza de la sursa de curent la incheierea zilei de munca; 2.11 Se implica cu promptitudine in cazul izbucnirii unui incendiu; 2.12 Situatiile critice sunt apreciate cu discernamant si se aduc la cunostinta persoanelor abilitate cu promptitudine 2.13 Acorda cu promptitudine masurile de prim ajutor in caz de accident 12. DEZVOLTARE PROFESIONALA: perfectionare profesionala 3.1 Participarea la expuneri teoretice si demonstratii practice se face, pe cat posibil, ori de cate ori au loc; 3.2 Consulta si studiaza periodic revistele de specialitate 13. IGIENIZAREA LOCULUI DE MUNCA 4.8 Postul de lucru se curata si se dezinfecteaza dupa terminarea fiecarei lucrari, cu materiale adecvate; 4.9 Oglinda se curata ori de cate ori este necesar; 4.10 Scaunul / Patul de tratament se curata dupa fiecare lucrare; 4.11 Pardoseala se matura dupa fiecare lucrare; 4.12 Instrumentele se dezinfecteaza dupa executarea fiecarei lucrari, sau periodic, cu solutii specifice; 4.13 Lenjeria de protectie (prosoape, cearsafurietc..) se sterilizeaza periodic prin metode specifice (termice sau chimice);

4.14

Cunostinte minime de dermatologie (de recunoastere a dermatozelor, negilor, alunitelor) 14. INSTRUMENTE / ECHIPAMENTE COSMETICE 5.1 Instrumentele/echipamentele cosmetice se aleg in functie de tipul lucrarii de executat; 5.2 Instrumentele se curata si se dezinfecteaza cu rigurozitate dupa fiecare lucrare; 5.3 Toate instrumentele se manuiesc cu foarte mare atentie, evitand producerea de leziuni clientului; 5.4 Aparatele electrice se utilizeaza cu atentie pentru evitarea supraincalzirii, conform instructiunilor de utilizare; 5.5 Reglarea parametrilor echipamentului cosmetic se face functie de dorintele clientului si de tipul de procedura 15. MATERIALE 6.1 La materialele primite se verifica cu atentie calitatea (termenul de garantie); 6.2 Materialele se depoziteaza in conditii de igiena, in dulapioare, aranjate astfel incat sa permita utilizarea lor rapida; 6.3 Materialele se aleg cu discernamant in functie de tipul lucrarii de executat stabilita cu clientul; 6.4 Aplicarea materialelor se face cu atentie, respectand modul lor de utilizare; 16. PLANIFICARE: programarea clientelei 7.1 Identificarea cerintei clientului prin ascularea cu atentie a dorintei sale; 7.2 Se identifica posibilitatile de servire in functie de programarile existente si se prezinta clientului, cu solicitudine, posibilitatile de programare; 7.3 Data si ora programarii se inscriu prompt si cu atentie in agenda de lucru 17. PRODUCTIE 8.1 Executarea epilatului 8.1.1 Clientului i se asigura o pozitie confortabila si cu protectie maxima; 8.1.2 Epilarea se face cu produse de calitate, destinate fiecarei suprafete de lucru; 8.2 Executarea retusurilor si a machiajelor 8.2.1 Examinarea fizionomiei clientului se face prin aprecierea formei finale, armonizate; 8.2.2 Dezinfectarea arcadei se face utilizand produse specifice cu grija si minutiozitate; 8.2.3 Pensarea sprancenelor se executa cu miscari continue si rapide, cu sustinerea muschiului; 8.2.4 Curatarea prealabila a fetei se realizeaza aplicand proceduri specifice tratamentului cosmetic; 8.2.5 Aplicarea suportului de machiaj se face conform tipului de machiaj si cerintei clientului; 8.6.6 Aplicarea fardurilor se realizeaza cu grija, utilizand tehnici specifice fiecarei etape, corectand eventualele imperfectiuni; 8.7 Executarea tratamentului cosmetic 8.3.1 Curatirea in profunzime a tenului se face in conditii de igiena, cu gentilete, conform procedurii specifice; 8.3.2 Dezinfectarea tenului se realizeaza cu produse speciale si cu aparate adecvate; 8.3.3 Masajul se executa in mod diferentiat, in functie de cerintele clientului si tipul de ten; 8.3.4 Efectuarea ionizarilor se face in functie de tipul de ten ; 8.3.5 Alegerea variantei de masca cosmetica se face in functie de tipul de ten si conform alegerii clientului; 8.8 Executarea vopsitului genelor si sprancenelor 8.4.1 Examinarea fizionomiei clientului se face prin observarea nuantei ochilor si a parului; 8.4.2 Protejarea pielii si a ochilor se face prin aplicarea materialelor specifice;

8.4.3 Vopsirea genelor si sprancenelor se face cu minutiozitate si atentie in conformitate cu cerintele clientului, folosind produse de calitate si urmand instructiunile de folosire ale acestora; 8.4.4 Aplicarea cremei se face prin intindere in strat omogen; 18. RELATII CU CLIENTELA: oferirea de servicii clientelei 9.1. Clientul este intampinat politicos la intrarea in salon si salutat cu amabilitate; 9.2 Modul de adresare este in concordanta cu statutul clientului; 9.3. Dorinta clientulu se stabileste prin intrebari adecvate si in functie de comentariile sale; 9.4. Clientul este indrumat catre un lucrator mai experimentat in cazul in care se cer servicii mai complexe; 9.5. Se ofera clientului sfaturi si solutii cu profesionalism, in functie de ocazia pentru care se pregateste clientul; 9.6. Clientul este instiintat politicos si cu discretie in momentul identificarii unor anomalii, fiind sfatuit eventual cum sa le trateze; 9.7. Pentru explicarea metodei de lucru se arata clientului tipurile de materiale si instrumente ce se folosesc la executarea lucrarii, pentru evitarea neintelegerilor; 9.8. Nemultumirile clientului se asculta cu rabdare, se prezinta cu politete solutiile gasite pentru remedierea nemultumirii; 9.9. Atunci cand este cazul reclamatiile se transmit conducerii; RESPONSABILITILE POSTULUI: Rspunde de asigurarea calitatii lucrarilor executate clientilor Rspunde de valabilitatea produselor folosite la executarea lucrarilor Rspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi) Rspunde de condiiile de igien privind pastrarea materialelor si igiena postului de lucru Rspunde de rezolvarea problemelor i de satisfacerea cerinelor clientului Rspunde de supravegherea posturilor de lucru Respect instruciunile verbale i scrise date de superiori Adopt permanent un comportament n msur s promoveze imaginea i interesele firmei AUTORITATEA POSTULUI: Utilizeaz corect, conform intructiunilor producatorilor, echipamente, consumabile i alte materiale puse la dispoziie de firm Solicit efului ierarhic ordinea de desfurare a sarcinilor de serviciu DENUMIREA POSTULUI: MANICHIURIST - PEDICHIURIST RELAII IERARHICE: este subordonat Administratorului RELAII DE COLABORARE: cu personalul de execuie al firmei
ACTIVITI PRINCIPALE-DOMENII DE COMPETENTA :

19. 1.6 1.7

ADMINISTRATIVE Calcularea corecta a tarifului, corespunzator lucrarii executate si functie de lista de preturi; Cunoasterea modului de utilizare a instrumentelor si aparatelor;

20. COMPETENTE GENERALE LA LOCUL DE MUNCA: aplicarea NPM si PCI 2.1 Defectiunile ivite la instalatii, aparate sau tablouri electrice se anunta cu promptitudine sefului ierarhic; 2.2 Se lucreaza numai cu echipamente de protectie corespunzator din punct de vedere igienic; 2.3 Operatiile se executa cu cea mai mare atentie, pentru a evita accidentele; 2.4 Instrumentele folosite se pastreaza in cea mai buna stare de functionare; 2.5 Aparatele electrice se izoleaza foarte bine si nu se folosesc cu mana umeda; 2.6 In timpul folosirii aparatelor electrice pardoseala sa fie uscata; 2.7 Instrumentele si aparatele se controleaza zilnic, inainte de inceperea lucrului; 2.8 Instrumentele taioase se manevreaza cu mainile uscate; 2.9 Locul, starea tehnica si modul de utilizare a stingatoarelor sa fie foarte bine cunoscute; 2.10 Aparatele electrice se deconecteaza de la sursa de curent la incheierea zilei de munca; 2.11 Se implica cu promptitudine in cazul izbucnirii unui incendiu; 2.12 Situatiile critice sunt apreciate cu discernamant si se aduc la cunostinta persoanelor abilitate cu promptitudine 2.13 Acorda cu promptitudine masurile de prim ajutor in caz de accident 21. DEZVOLTARE PROFESIONALA: perfectionare profesionala 3.1 Participarea la expuneri teoretice si demonstratii practice se face, pe cat posibil, ori de cate ori au loc; 3.2 Consulta si studiaza periodic revistele de specialitate 22. IGIENIZAREA LOCULUI DE MUNCA 4.15 Chiuveta si masa de lucru se spala si se dezinfecteaza dupa terminarea fiecarei lucrari, cu materiale adecvate; 4.16 Oglinda se curata ori de cate ori este necesar; 4.17 Scaunul si masa de lucru se curata dupa fiecare lucrare; 4.18 Pardoseala se matura dupa fiecare lucrare; 4.19 Instrumentele se dezinfecteaza dupa executarea fiecarei lucrari, sau periodic, cu solutii specifice; 4.20 Lenjeria de protectie (prosoape,etc..) se schimba la fiecare client, aceasta se sterilizeaza periodic prin metode specifice (termice sau chimice); 4.21 Cunostinte minime de dermatologie (de recunoastere a dermatozelor, negilor, alunitelor) 23. INSTRUMENTE 5.1 Instrumentele se aleg in functie de tipul lucrarii de executat; 5.2 Instrumentele se curata si se dezinfecteaza cu rigurozitate dupa fiecare lucrare; 5.3 Toate instrumentele se manuiesc cu foarte mare atentie, evitand producerea de leziuni clientului; 5.4 Aparatele electrice se utilizeaza cu atentie pentru evitarea supraincalzirii, conform instructiunilor de utilizare; 24. MATERIALE 6.1 La materialele primite se verifica cu atentie calitatea (termenul de garantie); 6.2 Materialele se depoziteaza in conditii de igiena, in dulapioare, aranjate astfel incat sa permita utilizarea lor rapida; 6.3 Materialele se aleg cu discernamant in functie de tipul lucrarii de executat stabilita cu clientul; 6.4 Aplicarea materialelor se face cu atentie, respectand modul lor de utilizare; 25. PLANIFICARE: programarea clientelei 7.1 Identificarea cerintei clientului prin ascularea cu atentie a dorintei sale;

7.2 Se identifica posibilitatile de servire in functie de programarile existente si se prezinta clientului, cu solicitudine, posibilitatile de programare; 7.3 Data si ora programarii se inscriu prompt si cu atentie in agenda de lucru 26. PRODUCTIE 8.1 Executarea manichiurii si pedichiurii 8.1.1 Executarea manichiurii/pedichiurii se face conform cerintei clientului si caracteristicilor unghiilor; 8.2 Executarea masajului pentru maini si picioare 8.2.1 Pregatirea clientului pentru masaj se face prin asezarea acestuia intr-o pozitie comoda; 8.2.2 Masarea se executa aplicand tehnicile de lucru utilizand produse specifice conform cerintelor clientului ; 8.3 Finisarea manichiurii si pedichiurii 8.3.1 Dezinfectarea unghiilor se face cu constiinciuozitate, pentru eliminarea riscului de infectare si pentru degresare; 8.3.2 Alegerea tipului de lac se face prin consultarea cu clientul; 8.3.3 Aplicarea lacului se face in conformitate cu forma unghiei, in strat uniform si fin; 27. RELATII CU CLIENTELA: oferirea de servicii clientelei 9.1. Clientul este intampinat politicos la intrarea in salon si salutat cu amabilitate; 9.2 Modul de adresare este in concordanta cu statutul clientului; 9.3. Dorinta clientulu se stabileste prin intrebari adecvate si in functie de comentariile sale; 9.4. Clientul este indrumat catre un lucrator mai experimentat in cazul in care se cer servicii mai complexe; 9.5. Se ofera clientului sfaturi si solutii cu profesionalism, in functie de ocazia pentru care se pregateste clientul; 9.6. Clientul este instiintat politicos si cu discretie in momentul identificarii unor anomalii, fiind sfatuit eventual cum sa le trateze; 9.7. Pentru explicarea metodei de lucru se arata clientului tipurile de materiale si instrumente ce se folosesc la executarea lucrarii, pentru evitarea neintelegerilor; 9.8. Nemultumirile clientului se asculta cu rabdare, se prezinta cu politete solutiile gasite pentru remedierea nemultumirii; 9.9. Atunci cand este cazul reclamatiile se transmit conducerii; RESPONSABILITILE POSTULUI: Rspunde de asigurarea calitatii lucrarilor executate clientilor Rspunde de valabilitatea produselor folosite la executarea lucrarilor Rspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi) Rspunde de condiiile de igien privind pastrarea materialelor si igiena postului de lucru Rspunde de rezolvarea problemelor i de satisfacerea cerinelor clientului Rspunde de supravegherea posturilor de lucru Respect instruciunile verbale i scrise date de superiori Adopt permanent un comportament n msur s promoveze imaginea i interesele firmei AUTORITATEA POSTULUI: Utilizeaz corect, conform intructiunilor producatorilor, echipamente, consumabile i alte materiale puse la dispoziie de firm Solicit efului ierarhic ordinea de desfurare a sarcinilor de serviciu

DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE


coafura: preturi: 15-30 RON extensii par natural: preturi: 500-1000 RON tratamente capilare: Ritualuri Kerastase Ritualul Relaxant - 50 Ron - Samponare - Tratament Sau Fiola - Texturizare Ritualul Intens - 80 Ron - Samponare - 2 Tratamente (Masca Si Fiola) - Texturizare Ritualul De Lux - 110 Ron - Samponare - 3 Tratamente (Masca, O Fiola Tratament Si O Fiola Pentru Scalp) - Texturizare Ritualul Keratermie - 150 Ron - Samponare Bain De Force - 1 Fiola Vita Ciment - 1 Fiola Aqua Oleum / Oleo Fusion - Masca Oleo Relax / Ciment Anti - Usure Texturizare frizerie: preturi: 10-15 RON Tunsori barbati si copii - Produse speciale pentru barbati din gama SP Wella (System Professional) - Tratamente antimatreata si anticadere par - Linii moderne de tunsoare. Va putem prezenta cele mai noi tendinte. - Pentru copii: masinute si surprize deosebite cosmetica faciala pentru femei/barbati: preturi: 55-350 RON Tratament Complet Juliette Armand 55ron Tratament Complet Cu Extr.De Caviar 60ron Tratament Complet Academie 90ron Extragere Cu Aburi 20ron Masca Cu Caviar Sau Parafina 15ron Masca De Ciocolata 10ron Masaj Facial Fara Decolteu 12ron Masaj Facial + Decolteu 17ron Masaj Facial Pentru Lifting 20 Ron Pensat 6ron Vopsit Gene Sau Sprncene 5ron Epilat Lung Cu Ceara De Unica Folosinta 25ron Epilat Inghinal Cu Ceara Unica Folosinta 15ron Epilat Axila Cu Ceara De Unica Folosinta 10ron Epilat Mustata 5ron Epilat Brate Cu Ceara De Unica Folosinta 12ron Machiaj De Zi Malu Wilz 30ron Machiaj De Seara Malu Wilz 40ron Sedinta Bronzare Fara Uv Fata 10ron

Sedinta Bronzare Fara Uv Corp 40ron Machiaj Special Mireasa 45ron make-up; manichiura/pedichiura : Manichiura Cu Tratament 15ron Pedichiura Cu Tratament 25ron Manichiura Alessandro 25ron Manichiura Opi 25ron Manichiura Spa Opi 35ron Manichiura Spa Alessandro 35ron Pedichiura Alessandro 35ron Pedichiura Spa Opi 40ron Pedichiura Spa Alessandro 40ron Aplicat Unghii Tehnice De Portelan 120ron Intretinere Unghii Tehnice De Portelan 70ron Aplicat Gel Permanent Pe Unghia Naturala Sau Extensii Cu Gel Maini Sau Picioare 190ron Intretinere Unghii Tehnice Maini Sau Picioare Alessandro 100 Ron cosmetica corporala: - peeling corporal - tratarea celulitei si a acumularilor adipoase locale - Tonifiere tisulara - Tratament pentru bust - Impachetari cu cafeina - Impachetari cu ciocolata - Linia profesionala Acadayspa face posibila refacerea armoniei si echilibrului corporal. Programul Acadayspa, prin cele 4 tratamente distincte (tonic, relax, slabire si picioare obosite) se adapteaza perfect fiecarui organism, stil de viata si asteptari ale clientelor. - relaxare, calmare - slabire, energizare, tonificare modelaj corporal: masaj: masaj Shiatzu, reflexoterapie, masaj anticelulitic solar: preturi: 1 RON/minut tatuaje: preturi: 50-100 Euro - tatuaj sprancenele si conturul buzelor - Tatuaje permanente sau semi permanente body painting: preturi: 25-50 RON piercing: preturi: 15-50 RON OFERTA SI PROGRAMUL SALONULUI PENTRU COMPANII Pachet Medilux Pachet recomandat companiilor cu 6-12 angajati in program. Cuprinde: - 6 cupoane frizerie - 12 cupoane coafura - 20 cupoane cosmetica faciala feminina - 8 cupoane masaj

Bonus: - 4 cupoane cosmetica faciala barbati - 4 cupon solar - 2 cupon masaj Shiatzu - 2 cupon masaj cu role de jad Pret: 1000 RON Programarile se fac cu 24 de ore inainte, in cazul in care nu va prezentati sau nu anulati sedinta cu minimum 4 ore inainte, cuponul este anulat. Cupoanele sunt valabile 45 de zile de la emiterea lor. Platile in avans pe mai multe luni beneficiaza de discounturi suplimentare Pachet Smallux Pachet recomandat companiilor cu 4-6 angajati in program. Cuprinde: - 2 cupoane frizerie - 4 cupoane coafura - 10 cupoane cosmetica faciala feminina - 4 cupoane masaj Bonus: - 2 cupoane cosmetica faciala barbati - 1 cupon solar - 1 cupon masaj Shiatzu Pret: 450 RON Programarile se fac cu 24 de ore inainte, in cazul in care nu va prezentati sau nu anulati sedinta cu minimum 4 ore inainte, cuponul este anulat. Cupoanele sunt valabile 45 de zile de la emiterea lor. Platile in avans pe mai multe luni beneficiaza de discounturi suplimentare. Program pentru companii Salon Sanda lanseaza pentru companii un program de parteneriat si colaborare. Prin acest program, departamentele de resurse umane pot include in politica de loializare a angajatilor accesul la serviciile de top din cadrul salonului nostru.Avantajele unui astfel de colaborari sunt: - Loializarea angajatilor prin accesul acestora la servicii de lux - Imbunatatirea imaginii companiei prin aspectul angajatilor - Deducerea cheltuielilor pe firma prin facturi lunare - Discounturi de pana la 40% - Programari in avans - Servicii gratuite in pachetele de oferta

OFERTA SI PROGRAMUL SALONULUI PENTRU EVENIMENTE Pachet Nanna Pachetul Nanna este destinat nasilor de nunta sau botez. Pachetul cuprinde servicii complete: Pentru zi:

- Frizerie - Coafura - Tratamentul Liftosome Guinot de improspatare si luminozitate - Manichiura/pedichiura Sedinta dureaza 3 ore. Bonus: In saptamana premergatoare, nasii beneficiaza de cate o sedinta de solar gratuit. Pret pachet: 300 RON

Pachet Superbwedding Pachetul Superbwedding este destinat mireselor si mirilor in ziua nuntii. Pachetul cuprinde servicii complete: Pentru zi: - Frizerie - Coafura - Manichiura/pedichiura - Make-up Pentru seara: - Refacerea machiajului si a coafurii - Body painting(la cerere) Sedinta dureaza 3 ore in cursul dimineatii si 2 ore pentru seara. Bonus: In saptamana premergatoare, mirii beneficiaza de cate o sedinta de solar gratuit. Pret pachet: 500 RON MICROMEDIUL FIRMEI

1. CLIENTII A) Aria si localizarea pietei. Piata tinta Piata tinta este constituita de locuitorii orasului Piatra Neamt atat femei cat si barbati cu varste cuprinse intre 16-50 ani, care provin din familii cu venituri pe membru peste 300 lei.Clientii salonului sunt femeile rafinate si barbatii care stiu ce vor sunt atrasi de perfectiunea si rigurozitatea serviciilor. Clientii salonului doresc sa fie n pas cu moda. Clientii fideli beneficiaza si de reduceri de pret. Pozitionarea in centru este avantajoasa deoarece se poate ajunge relativ usor aici prin diferite modalitati(autobus, troleu, maxi-taxi, masina). Gradul de concentrare la nivelul orasului Piatra Neamt este mai mare decat la nivelul judetului Neamt. In mediul urban se constata o tendinta de a frecventa saloanele de coafura mai mare decat in mediul rural. Drept urmare, Salon Sanda se adreseaza in mod special populatiei din zona urbana. Consumatorii acestui serviciu se afla pe tot cuprinsul orasului Piatra Neamt, intr-o concentrare aproximativ egala n toate zonele orasului (femeile/barbatii cu varste cuprinse intre 16 si 50 ani sunt dispersati pe intreg teritoriul orasului, fara a fi concentrate intr-o anumita regiune).

Majoritatea mijloacelor de transport in comun trec si prin aceasta zona. Deasemenea exista mai multe parcari, unde posesorii de masini au acces. Acestea faciliteaza acesul populatiei in centrul orasului si implicit la Salon Sanda. Astfel, locuitorii orasului sunt dispusi sa se deplaseze pana la sediul salonului si cererea in aceasta zona este mai mare. SEGMENTAREA PIETEI Pentru a realiza segmentarea pietei, vom identifica principalele variabile dupa care se diferentiaza consumatorii. Astfel, aceste criterii dupa care se face segmentarea sunt: 1.Demografice: -varsta consumatorilor cuprinsa intre 16-50 ani -sexul: feminin/masculin -educatia va viza acel segment al populatiei cu cel putin o scoala generala terminata -ocupatia: acest produs este adresat acelor categorii de consumatori ce isi desfasoara activitatea in domeniul afacerilor (ex:comert,telecomunicatii) -venitul: persoanele cu un venit lunar mediu si mare -mediul: urban 2.Psihografice: -personalitate si comportament: persoane extrovertite, pasionale, iubitore de frumos -grup de referinta: intelectuali,afaceristi,studenti,etc. -stil de viata: realizatori,pragmatici 3.Geografice: -orasul: Piatra Neamt 4.Comportamentale: -loialitate: fidel -rata de cumparare: medie,mare -avantajele cautate: calitate,utilitate,distincti,rezistenta,usurinta in utilizare -statutul: cumparator-utilizator -importanta cumpararii: medie,mare -presiunea timpului: prea putin disponibil 2. FURNIZORII Furnizorii de diferite tipuri, influenteaza rezultate la activitatii de marketing prin calitatea prin calitatea produselor si serviciilor oferite, care afecteaza calitatea produsului final. Furnizorii pot exercita influente si presiuni asupra intreprinderii. Pentru resursele de baza, de regula, se negociaza contracte pe termen lung cu un numar mai mare de furnizori pentru a avea un mai bun control al preturilor, calitatii, termenelor de livrare, conditiilor de creditare, plati, ca si pentru a garanta cursivitatea aprovizionarii. O regula folosita in negocierea comerciala recomanda ca nici un furnizor sa nu detina o pondere mai mare de 60% din totalul necesarului de resurse de un anumit tip. In caz contrar, puterea sa de negociere creste peste orice nivel acceptabil. Aprovizionarea cu materii prime si materiale are un caracter intermitent din cauza volumului si diversitatii resurselor materiale necesare desfasurarii activitatii, raspandirii teritoriale a furnizorilor,in timp ce procesul de productie are un caracter continuu. Uneori este

imposibil si neeconomic sa se aprovizioneze materii prime si materiale in momentul cand sunt cerute in productie. Dupa o studiere atenta a pieei prduselor naturiste i a altor produse destinate ntreinerii i nfrumuserii s-a ajuns la concluzia ca produsele pentru intreaga activitate prestatat de salon sunt cele de la firmele LOral Professionel, Gama SP, Produsele "Academie", gama Juliette Armand, brandul Alessandro, gama OPI, Guinot,reprezinta alegerea perfect privind calitatea. Aprovizionarea firmei se face pe baza de comand, prin catalog(LOral Professionel, Gama SP, Produsele "Academie", gama Juliette Armand, brandul Alessandro, gama OPI, Guinot, Krastase) Salonul Sanda beneficieaza de reducerile practicate de furnizori cu diferite ocazii.De exemplu de sarbatorile nationale. In topul aprovizionarilor se afla produsele pentru ingrijirea parului de la Krastase, in procent de 20%. 3. INTERMEDIARII Toti acei agenti de pe piata care mediaza legaturile comerciale dintre producatori si consumatori sau utilizatori se numesc intermediari sau distribuitori, Acestia reprezinta o componenta larga, dar si foarte importanta, a micromediului intreprinderii. Ei sunt firme care ajuta intreprinderea producatoare pentru a promova, vinde si distribui produsele catre consumatorul final. In catagoria intermediarilor se include: mijlocitorii, firmele distributiei fizice, intermediarii financiari, agentii prestatoare de servicii de marketing. In cazul salonului Salon Sandanumarul acestora este foarte mic deoarece tranzactiile se realizeaza direct intre specialistii angajati in cadrul salonului si clienti. Intermediarii financiari sunt reprezentanti de bancile cu care lucreaza societatea. Intermediarii financiari includ si societati de credit, asigurare si alte activitati economice care au rolul de a ajuta tranzactiile financiare si asigurare ale firmei; agentiile de stiri transfer de informatie de afaceri. Tot in categoria de intermediari pot fi incluse agentiile de servicii de marketing(ziarul local Monitorul de Neamt) 4. CONCURENTA Informatiile despre concurenta se impart in: informatii primare obtinute prin contactul direct cu piata informatii secundare furnizate de anumite statistici, diferite buletine de informare etc. Concurenta este medie. Trebuie facuta cunoscuta utilitatea serviciului care consta in adaptarea serviciului de infrumusetare la cerintele clientilor (amenajare, produse, etc.).Preturile practicate sunt mai ridicate, pentru a putea acoperi costurile necesare deschiderii coaforului si promovarii serviciului. Concurenta este reprezentata de urmatoarele saloane: - Beauty Salon Expert - Cleopatra Serviciile nu sunt invariabile; aspectele care diferentiaza azi un produs de cele ale concurentei pot sa nu o mai faca maine. Un serviciu nou, cu un atribut unic, va fi in cele din

urma copiat de concurenti sau chiar imbunatatit sau chiar depasit. Natura tranzitorie a unicitatii atributelor impune dezvoltarea unui nume de marca in care clientii sa aiba incredere chiar daca serviciul se modifica in decursul timpului. De exemplu, unele tunsori pot fi la moda doar un sezon, dar coaforul din cadrul salonului Sanda isi va mentine relevanta pentru clienti timp de multi ani. In acest caz, numele salonului este marca si el determina clientii sa cumpere in continuare serviciile casei. Cand este introdus pe piata un serviciu cu un atribut nou, concurentii incearca sa identifice ce anume s-a schimbat si daca modificarea are succes sau nu. Daca are succes, vor ingloba atributul respectiv si in serviciile proprii. In consecinta, clientii vor avea la dispozitie o gama de servicii cu acel atribut si daca il vor considera util, vor astepta ca toate serviciile de acel tip sa aiba acel atribut. Atunci cand se intampla acel lucru, atributul nu mai diferentiaza serviciile intre ele. Cu alte cuvinte, se trece de la nivelul completat la cel al serviciului ca atare.

5. ORGANISMELE PUBLICE Constitue de asemenea o componenta a micromediului organismele publice, in masura in care influenteaza activitatea intreprinderii. Aceste organisme sunt: publicul financiar: banci, societati de investitii; mijloacele de informare in masa:ziare si reviste, radiodifuziunea, televiziunea; organismele guvernamentale si locale care adopta masuri privind organizarea activitatii economice; publicul larg, care influenteaza activitatea intreprinderii prin deciziile de cumparare a bunurilor si serviciilor acestora; Publicul financiar al firmei S.C. Annamatex S.R.L.este reprezentat de BCR. Mijloacele de informare in masa utilizate de agentie sunt ziarele locale (ex.Realitatea), posturile locale de radio (ex. Radio 1) si posturile de televiziune (ex.1TV, Actual). Organismul guvernamental care influenteaza activitatea economica a intreprinderii este Guvernul Romaniei, prin hotararile sale cu privire la stabilirea impozitului pe profit. 6. RESURSELE INTERNE ALE FIRMEI Micromediul de marketing cuprinde si intreprinderea insasi. Maniera in care aceasta isi organizeaza serviciile si isi desfasoara activitatile de marketing poate fi decisive pentru relatiile sale cu mediul de afaceri inconjurator.Intreprinderea privita ca element de micromediu de marketing trebuie analizata prin prisma capacitatii sale de a se dezvolta in raport cu concurenta si asteptarile clientelei.

MACROMEDIUL FIRMEI

1. MEDIUL ECONOMIC

Este alctuit din care influeneaz structura consumului i puterea de cumprare a purttorilor cererii.In Piatra Neamt puterea de cumparare este medie si ridicata, astfel clientii salonului sunt doamnele si domnilor cu varste cuprinse intre 16 si 50 ani, la care nivelul venitului pe membru de familie este mai mare de 3 milioane lei, care apreciaza calitatea lucrarii prestate si sunt deschisi spre nou. 2. MEDIUL DEMOGRAFIC Conine populaia de pe piaa potenial a ntreprinderii. Analiza populaiei are n vedere elemente precum mrimea, densitatea, structura pe grupe de vrst, sex, religie sau ocupaie a acesteia. Aceast component a macromediului este important pentru orice ntreprindere deoarece are o dubl valen: surs de clieni i de for de munc. Mediul demografic influeneaz activitatea firmelor de servicii prin faptul c acestea i orienteaz oferta ctre clieni. Conform unui bilan statistic al Direciei Regionale de Statistic Neam, la sfritul anului 2006, populaia judeului Neam a fost de 568.808 locuitori, din care 280.670 brbai i 288.138 femei.Numarul de locuitori in Piatra Neamt este de 110.186 (2004). 3. MEDIUL TEHNOLOGIC In care opereaz ntreprinderea este alctuit din factori care explic participarea anumitor tehnologii la realizarea ofertei de pe o anumit pia. Se justific astfel rolul noilor tehnologii la apariia unor oportuniti pe pia; 4. MEDIUL POLITIC SI JURIDIC Mediul politic are o influen deosebit asupra mediului instituional (legislativ). Analiza celor dou componente ale macromediului nu se poate face (n mod real) dect mpreun, motiv pentru care denumirea este cea de mai sus. Aceast component de mediu are n componen ansamblul legilor, organismelor guvernamentale i grupurilor de presiune care influeneaz i limiteaz libertatea de aciune a organizaiilor i persoanelor particulare ntr-o anumit societate. Influena acestei componente, a macro-mediului, este n unele cazuri covritoare, influennd viaa economic n mod decisiv. Principalele elemente ce trebuie cunoscute de ntreprindere vizeaz legislaia economic, numrul, fora i orientarea economic a diverselor partide politice etc. 5. MEDIUL CULTURAL Este alctuit din ansamblul elementelor care influeneaz sistemul de valori, tradiiile, modul de percepere, preferinele i comportamentul oamenilor n societate; 6. MEDIUL NATURAL Are n vedere condiiile i resursele naturale de la nivelul unei anumite piee. Dei, cunoaterea caracteristicilor acestui factor de macromediu este la ndemna oricrui competitor, el joac cteodat un rol important n proiectarea i operaionalizarea politicii economice a unor ntreprinderi. ANALIZA INTANGIBILITATE TANGIBILITATE

Intangibilitatea este caracteristica care arata imposibilitatea realizarii transferului de proprietate si a deplasarii fizice a serviciului la domiciliul clientului. Spre deosebire de produse serviciile se materializeaza printr-o experienta, emotie, stare fizica.In plus fata de intangibilitatea materiala a serviciilor putem spune ca ele sunt uneori intangibile si din punct de vedere mintal. Intangibilitatea serviciilor arata ca predominante sunt atributele calitative experimentate si intuite.Atata timp cat clientul nu poate aprecia calitatea serviciilor inaintea prestarii lui, el trebuie sa obtina informatii in ceea ce priveste benefiile sau rezultatele pe care le va obtine astfel incat el sa poata face o evaluare ex-ante a calitatii serviciului. Conform clasificarii propusa de Cristopher Lovelock dupa natura activitii prestate i elementele supuse procesrii forma de concretizare a prestaiei are o actiune tangibila atunci cand elementul supus procesarii este omul, iar serviciul actineaza asupra corpului uman. PARTICULARITATILE SERVICIILOR OFERITE DE SUPREME BEAUTY CENTER Diferentierea salonului SUPREME BEAUTY CENTER consta tocmai in faptul ca este sigurul salon care ofera servicii precum aplicare de mese sau peruci personalizate, tatuaje, modelare corporala din Piatra Neamt. Scaunele sunt adecvate si foarte comode, sampon, balsamul si tratamentele sunt pentru diferite tipuri de par iar vopselele utilizate sunt de inalta calitate. In ceea ce priveste cosmetica pentru femei SUPREME BEAUTY CENTER pune la dispozitie prin tratamente si aparatura profesionala conceptul stiintific al frumusetii. Ca noutate, salonul propune un nou tratament de phytopeeling, care se face doar in sezonul rece. Acesta este o terapie de regenerare tisulara indicata in tratamente contra imbatranirii, este destinat tenurilor grase, cu acnee, cicatrici de orice provenienta, riduri, vergeturi si pigmentari.Aparatul Ultratone Facial Plus - previne formarea ridurilor si lasarea pielii. O noutate in tehnica machiajului este produsul de camuflaj rezistent la apa si transfer, produs folosit pentru a estompa imperfectiunile tenului: - Petele pigmentare - Efelidele (pistrui) - Alunitele - Cuperoza (roseata permanenta) - Cicatricile - Tatuajele In urma machiajului de camuflaj, aspectul fetei este foarte natural si nu are aspect de `masca`. Salonul beneficiaza de exclusivitate Krastase lucru care ajuta sa fie singurii specialisti in materie de cosmetica capilara.Produsele de ingrijire si tratamentele Krastase sunt special concepute pentru a trata parul, indiferent ce probleme are, si a-i pune in valoare frumusetea.Salonul este specializat in "Ritualuri Krastase" - care pot relaxa, instaura starea de bine sau trata problemele specifice parului si ale pielii capului. In ceea ce priveste pictura si piercingul pe unghii salonul SUPREME BEAUTY CENTER este singurul loc din Piatra Neamt unde se pot aplica strasuri si piercing pe unghii. Angajatii au participat in ultimii 10 ani la diferite concursuri de specialitate la nivel national si international (Paris, Aachen Germania, Color Tropy - Antalia, etc) Coaforul pune mare accent pe calitatea lucrarii si igiena, dar luam in considerare si pretul. In urma unor cercetari, firma noastra a ajuns la concluzia ca posibilii clienti sunt doamnele si domnilor cu varste cuprinse intre 16 si 50 ani, la care nivelul venitului pe membru

de familie este mai mare de 3 milioane lei, care apreciaza calitatea lucrarii prestate si sunt deschisi spre nou. In cazul pozitionarii, s-a stabilit ca cele mai importante criterii dupa care firma noastra se ghideaza sunt calitatea si igiena. Fata de celelalte saloane SUPREME BEAUTY CENTER detine tehnica de ultima ora, angajati profesionisti, ceea ce plaseaza salonul pe o treapta mai ridicata. Calitatea este data de produsele folosite, aparatele de ultima generatie si in primul rand de personalul calificat, care poate realiza si cele mai dificile tunsori si coafuri. Din acest punct de vedere, coaforul vrea sa fie perceput ca fiind unul serios, multumirea clientilor fiind foarte importanta, si de unde toti vor iesi fericiti.

CARACTERISTICI DE CALITATE Caracteristicile de ordin tehnic tin in totalitate de performantele tehnice ale aparatelor folosite pentru cosmetica, infrumusetare si intretinere Caracteristici de calitate de ordin organizatoric:modul in care angajatii salonului isi desfasoara activitatea(profesionalism si igiena, atentia acordata clientului), sa se respecte programarile si sa se indeplinesca serviciul pe masura asteptarilor clientului. In locul de asteptare, clientii pot citi diferite reviste de specialitate. De asemenea, ei pot viziona posturile tv preferate la cele doua televizoare amplasate in zona de asteptare sau pot servi racoritoare ori cafea. In plus salonul este supravegheat de camere de luat vederi si are un sistem de siguranta eficient Caracteristici care tin de personalul antrenat in efectuarea serviciilor: nr. personalului pus la dispozitia clientilor, structura personalului pe profesii , niveluri de calificare, pe categorii de de servicii asigurate; amabilitatea , tinuta si starea de spirit afisate. Caracteristici politico-juridice: imaginea de care populatia si regimul politic se bucura in lume, stabilitatea politica si sociala, libera circulatie, accesul la serviciile publice, legislatia cu privire la turism Caracteristicile economice ale produsului turistic nivelul si structura costurilor pe care le presupune, nivelul tarifelor, densitatea retelei comerciale din zona. Colaborarea cu SUPREME BEAUTY CENTER inseamna: - Accesul la cei mai buni profesionisti - Accesul la cea mai noua tehnologie in domeniu - Un raport pret/calitate excelent SUPREME BEAUTY CENTER lanseaza pentru companii un program de parteneriat si colaborare. Prin acest program, departamentele de resurse umane pot include in politica de loializare a angajatilor accesul la serviciile de top din cadrul salonului nostru. Avantajele unui astfel de colaborari sunt: - Loializarea angajatilor prin accesul acestora la servicii de lux - Imbunatatirea imaginii companiei prin aspectul angajatilor - Deducerea cheltuielilor pe firma prin facturi lunare - Discounturi de pana la 40%

- Programari in avans - Servicii gratuite in pachetele de oferta.