Sunteți pe pagina 1din 402

CUPRINS

1. Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice .................................................................. 11


1.1. Starea de electrizare i cmpul electric ............................................................... 11
1.1.1. Teorema lui Coulomb ............................................................................... 13
1.1.2. Potenial electrostatic, diferen de potenial i tensiune electric ........... 14
1.2. Starea electrocinetic .......................................................................................... 16
1.2.1. Intensitatea cmpului electric imprimat.................................................... 17
1.2.2. Intensitatea curentului electric de conducie............................................. 19
1.2.3. Teorema potenialului electric staionar ................................................... 20
1.3. Starea de magnetizare i cmpul magnetic ......................................................... 21
1.4. Flux electric. Teorema fluxului electric .............................................................. 23
1.5. Flux magnetic. Teorema fluxului magnetic ........................................................ 24
1.6. Legea conservrii sarcinii electrice .................................................................... 25
1.7. Legea induciei electromagnetice ....................................................................... 27
1.7.1. Intensitatea cmpului electric n sens larg ................................................ 29
1.7.2. Tensiune electric i tensiune electromotoare. Diferen de potenial
i tensiune la borne ................................................................................... 29
1.8. Legea conduciei electrice .................................................................................. 31
1.9. Legea transformrii energiei n conductoare ...................................................... 33
1.10. Legea circuitului magnetic ............................................................................... 34
1.11. Aproximaiile teoriei circuitelor electrice cu parametri concentrai ................. 34

2. Semnalele i elementele circuitelor electrice ..................................................... 36
2.1. Semnale excitaie i semnale rspuns ................................................................. 36
2.2. Elemente de circuit pasive liniare ....................................................................... 38
2.2.1. Rezistorul liniar ideal ................................................................................ 39
2.2.2. Bobina liniar ideal ................................................................................. 39
2.2.3. Bobine cuplate magnetic........................................................................... 41
2.2.4. Condensatorul liniar ideal ......................................................................... 44
2.3. Elemente de circuit active ................................................................................... 45
2.3.1. Generatorul de tensiune ............................................................................ 45
Cuprins

4
2.3.2. Generatorul de curent ............................................................................... 46
2.3.3. Surse dependente ...................................................................................... 46
2.4. Clasificarea circuitelor electrice ......................................................................... 47
2.5. Elemente de teorie a grafurilor ........................................................................... 48

3. Circuite liniare de curent continuu n regim permanent ................................ 51
3.1. Legile i teoremele circuitelor liniare de curent continuu .................................. 51
3.1.1. Legea lui Ohm .......................................................................................... 51
3.1.2. Teoremele lui Kirchhoff ........................................................................... 54
3.1.3. Legea J oule Lenz ................................................................................... 55
3.2. Transformarea schemelor circuitelor liniare de curent continuu ....................... 56
3.2.1.Scheme echivalente. Rezisten echivalent i conductan echivalent .. 56
3.2.2. Gruparea rezistoarelor .............................................................................. 56
3.2.3. Teorema transfigurrii .............................................................................. 59
3.2.4. Transformarea schemelor circuitelor liniare active .................................. 61
3.3. Metode de analiz a circuitelor liniare de curent continuu ................................ 67
3.3.1. Metode de analiz cu obinerea rspunsurilor pe toate laturile ................ 67
3.3.2. Metode de analiz cu obinerea rspunsului pe o singur latur .............. 73
3.4. Circuite duale ..................................................................................................... 78
3.5. Dipoli i cuadripoli liniari de curent continuu ................................................... 79
3.5.1. Multipoli ................................................................................................... 79
3.5.2. Dipoli liniari de curent continuu .............................................................. 79
3.5.3. Cuadripoli liniari de curent continuu ....................................................... 81

4. Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent ............................... 85
4.1. Semnale variabile, periodice i alternative ......................................................... 86
4.1.1. Semnale sinusoidale ................................................................................. 88
4.1.2. Producerea tensiunilor electromotoare sinusoidale .................................. 90
4.2. Valori caracteristice ale semnalelor sinusoidale ................................................ 91
4.3. Reprezentri simbolice ale semnalelor sinusoidale ............................................ 92
4.3.1. Reprezentarea simbolic geometric ........................................................ 92
4.3.2. Reprezentarea simbolic analitic ............................................................ 94
4.3.3. Corespondena operaiilor ........................................................................ 97
4.4. Parametrii circuitelor liniare de curent alternativ ............................................... 101
4.5. Puteri n circuite liniare n regim permanent sinusoidal .................................... 107
Cuprins

5
4.5.1 Puterea instantanee .................................................................................... 107
4.5.2. Puterea activ ............................................................................................ 108
4.5.3. Puterea aparent ........................................................................................ 109
4.5.4. Factorul de putere ..................................................................................... 109
4.5.5. Puterea reactiv ......................................................................................... 110
4.5.6. Puterea aparent complex ....................................................................... 112
4.5.7. Puterea aparent instantanee complex .................................................... 113
4.6. Legile i teoremele circuitelor liniare de curent alternativ ................................. 114
4.6.1. Legea lui Ohm generalizat ...................................................................... 114
4.6.2. Teoremele lui Kirchhoff ........................................................................... 117
4.6.3. Teorema de conservare a puterii instantanee ............................................ 120
4.6.4. Teoremele de conservare a puterilor aparente complexe,
active i reactive ........................................................................................ 122
4.7. Analiza circuitelor liniare n regim permanent sinusoidal .................................. 125
4.7.1. Analiza circuitelor liniare n regim cvasistaionar .................................... 125
4.7.2. Metode simbolice de analiz a circuitelor liniare
n regim permanent sinusoidal .................................................................. 126
4.7.3. Analiza circuitelor liniare, lipsite de cuplaje magnetice,
n regim permanent sinusoidal .................................................................. 128
4.7.4. Transformarea schemelor circuitelor liniare, lipsite de cuplaje magnetice,
n regim permanent sinusoidal .................................................................. 129
4.7.5. Circuite duale ............................................................................................ 130
4.7.6. Metoda separrii puterilor active i reactive ............................................. 131
4.8. Circuite liniare elementare ideale n regim permanent sinusoidal ...................... 133
4.8.1. Rezistorul ideal n regim permanent sinusoidal........................................ 133
4.8.2. Bobina ideal n regim permanent sinusoidal ........................................... 135
4.8.3. Condensatorul ideal n regim permanent sinusoidal ................................. 137
4.8.4. Bobinaideal

nseriecuunrezistor

ideal

nregimpermanent

sinusoidal .. 139
4.8.5. Bobina ideal n paralel cu un rezistor ideal
n regim permanent sinusoidal .................................................................. 140
4.8.6. Condensatorul ideal n serie cu un rezistor ideal
n regim permanent sinusoidal .................................................................. 141
4.8.7. Condensatorul ideal n paralel cu un rezistor ideal
n regim permanent sinusoidal .................................................................. 143

Cuprins

6
4.8.8. Rezistorul ideal, bobina ideal i condensatorul ideal, grupate n serie,
n regim permanent sinusoidal .................................................................. 145
4.8.9. Rezistorul ideal, bobina ideal i condensatorul ideal, grupate n paralel,
n regim permanent sinusoidal .................................................................. 147
4.9. Circuite cuplate n regim permanent sinusoidal ................................................. 149
4.9.1. Circuite cuplate prin inductan mutual ................................................. 149
4.10. Rezonana n circuite liniare n regim permanent sinusoidal ........................... 153
4.10.1. Rezonana de tensiuni ............................................................................ 154
4.10.2. Rezonana de cureni .............................................................................. 157

5. Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal .............................. 162
5.1. Dipoli liniari n regim permanent sinusoidal...................................................... 162
5.1.1 Transferul energiei electromagnetice printr-un dipol liniar pasiv ............. 163
5.2. Cuadripoli liniari ................................................................................................ 165
5.2.1. Ecuaiile cuadripolului liniar n regim permanent sinusoidal .................. 167
5.2.2. Gruparea cuadripolilor ............................................................................. 169
5.2.3. Cuadripoli reciproci ................................................................................. 173
5.2.4. Impedana echivalent la poarta de intrare. Impedane caracteristice i
impedane imagini .................................................................................... 174
5.2.5. Determinarea experimental a parametrilor cuadripolilor reciproci ........ 177
5.2.6. Cuadripoli reciproci simetrici .................................................................. 178
5.2.7. Scheme echivalente ale cuadripolilor reciproci ....................................... 181
5.3. Filtre electrice ..................................................................................................... 183
5.3.1. Teoria simplificat a filtrelor ................................................................... 184
5.3.2. Exemple de filtre ...................................................................................... 186

6. Circuite polifazate n regim permanent sinusoidal .......................................... 190
6.1. Generaliti ......................................................................................................... 190
6.2. Sisteme trifazate simetrice i nesimetrice .......................................................... 191
6.3. Producerea tensiunilor electromotoare sinusoidale trifazate .............................. 193
6.4. Conexiunile circuitelor trifazate ......................................................................... 194
6.4.1. Conexiunea n stea ................................................................................... 195
6.4.2. Conexiunea n triunghi ............................................................................. 197
6.5. Puteri n circuite trifazate n regim permanent sinusoidal.................................. 199

Cuprins

7
6.6. Analiza circuitelor trifazate liniare, echilibrate i alimentate
cu tensiuni simetrice ........................................................................................... 202
6.6.1. Circuite trifazate cu conexiunea n stea, lipsite de cuplaje magnetice ..... 202
6.6.2. Circuitetrifazatecuconexiuneansteacu cuplaje magnetice ntre faze ... 204
6.6.3. Circuitetrifazatecuconexiuneantriunghi,

lipsitede cuplaje magnetice . 205
6.6.4. Circuite trifazate cu conexiunea n triunghi cu cuplaje magnetice
ntre faze .................................................................................................... 206
6.7. Analiza circuitelor trifazate liniare dezechilibrate i alimentate
cu tensiuni nesimetrice ....................................................................................... 207
6.7.1. Circuite trifazate cu conexiunea n stea cu conductor neutru ................... 207
6.7.2. Circuite trifazate cu conexiunea n stea fr conductor neutru ................. 209
6.7.3. Circuite trifazate cu conexiunea n triunghi.............................................. 210
6.8. Analiza circuitelor trifazate liniare, dezechilibrate i alementate
cu tensiuni nesimetrice, cu ajutorul metodei componentelor simetrice ... 212
6.8.1. Descompunerea unui sistem trifazat nesimetric de semnale sinusoidale
n sisteme simetrice .................................................................................. 212
6.8.2. Proprieti ale componentelor simetrice ale tensiunilor i curenilor ....... 214
6.8.3. Receptor trifazat echilibrat sub tensiuni nesimetrice ................................ 216

7. Circuite liniare n regim permanent periodic nesinusoidal ............................. 218
7.1. Generaliti ......................................................................................................... 218
7.2. Analiza armonic a semnalelor periodice ........................................................... 218
7.2.1. Semnale periodice particulare................................................................... 220
7.2.2. Forma complex a seriei trigonometrice .................................................. 233
7.2.3. Reprezentarea spectral a semnalelor periodice nesinusoidale ................ 235
7.2.4. Metode grafico - analitice de analiz armonic ........................................ 238
7.3. Valori caracteristice ale semnalelor periodice nesinusoidale ............................. 239
7.4. Puteri n circuite liniare n regim permanent periodic nesinusoidal. .................. 242
7.5. Analiza circuitelor liniare n regim permanent periodic nesinusoidal ................ 247
7.5.1. Rezistorul ideal n regim permanent periodic nesinusoidal ...................... 248
7.5.2. Bobina ideal n regim permanent periodic nesinusoidal ......................... 249
7.5.3. Condensatorul liniar n regim permanent periodic nesinusoidal .............. 250
7.5.4. Circuitul serie RLC n regim permanent periodic nesinusoidal ............... 251
7.6. Circuite liniare trifazate echilibrate sub tensiuni simetrice nesinusoidale .......... 252
7.6.1. Receptor trifazat simetric cu conexiunea stea fr conductor neutru ....... 254
Cuprins

8
7.6.2. Receptor trifazat simetric cu conexiunea stea cu conductor neutru ......... 255
7.6.3. Receptor trifazat simetric cu conexiunea n triunghi ............................... 256
7.7. Efectele regimului permanent periodic nesinusoidal ......................................... 257
7.8. Semnale nesinusoidale care nu se dezvolt n serie Fourier .............................. 259
7.8.1. Btaia oscilaiilor ..................................................................................... 259
7.8.2. Modulaia oscilaiilor ............................................................................... 261

8. Circuite liniare cu parametri concentrai n regim tranzitoriu ...................... 267
8.1. Teoremele comutrii .......................................................................................... 268
8.2. Metoda direct de analiz n domeniul timp ...................................................... 270
8.2.1.Circuite liniare de ordinul unu .................................................................. 270
8.2.2. Circuite liniare de ordinul doi .................................................................. 280
8.3. Metoda variabilelor de stare ............................................................................... 294
8.4. Metoda rspunsului tranzitoriu........................................................................... 298
8.5. Metoda transformatei Fourier............................................................................. 301
8.5.1. Transformata Fourier ............................................................................... 301
8.5.2. Forma trigonometric a dezvoltrii n integral Fourier .......................... 303
8.5.3. Teoremele transformatei Fourier.............................................................. 304
8.5.4. Transformatele Fourier ale funciilor uzuale ............................................ 306
8.5.5. Analiza circuitelor dipolare utiliznd transformata Fourier ..................... 311
8.6. Metoda transformatei Laplace ............................................................................ 313
8.6.1. Transformata Laplace ............................................................................... 313
8.6.2. Relaia dintre transformatele Fourier i Laplace ...................................... 314
8.6.3. Teoremele transformatei Laplace ............................................................. 315
8.6.4. Transformatele Laplace ale funciilor uzuale ........................................... 319
8.6.5. Teoremele dezvoltrii ale lui Heaviside ................................................... 322
8.6.6. Transformatele Laplace ale ecuaiilor elementelor de circuit liniare ....... 324
8.6.7. Legile i teoremele circuitelor liniare sub form operaional ................. 329
8.6.8. Metode de analiz a circuitelor liniare utiliznd transformata Laplace ... 331

9. Circuite cu parametri distribuii. Linii electrice lungi .................................... 332
9.1. Parametrii lineici primari ................................................................................... 333
9.2. Ecuaiile liniei omogene ..................................................................................... 335
9.2.1. Ecuaiile liniei omogene n regim permanent sinusoidal ......................... 338
9.2.2. Unde de tensiune i de curent ................................................................... 341
Cuprins

9
9.3. Parametrii lineici secundari ................................................................................ 345
9.4. Linia omogen n regim caracteristic ................................................................. 346
9.5. Linii omogene foarte lungi ................................................................................. 348
9.6. Linia omogen fr dispersie .............................................................................. 348
9.7. Impedana echivalent la poarta de intrare ......................................................... 350
9.8. Linia omogen funcionnd n gol i n scurtcircuit ........................................... 351
9.9. Linia omogen fr pierderi ................................................................................ 352
9.9.1. Unde staionare ......................................................................................... 354
9.9.2. Efectele Ferranti de tensiune i de curent ................................................. 357
9.10. Linia omogen considerat cuadripol simetric ................................................. 358
9.11. Linii omogene scurte ........................................................................................ 358
9.12. Linii electrice lungi n regim tranzitoriu ........................................................... 360
9.12.1. Analiza n domeniul timp ....................................................................... 360
9.12.2. Analiza n domeniul frecven ................................................................ 365

10. Circuite neliniare ........................................................................................................... 369
10.1. Introducere ........................................................................................................ 369
10.2. Elemente de circuit neliniare ............................................................................ 370
10.2.1. Rezistorul neliniar necomandat .............................................................. 373
10.2.2. Rezistorul neliniar comandat .................................................................. 376
10.2.3. Bobina neliniar ...................................................................................... 378
10.2.4. Condensatorul neliniar ............................................................................ 381
10.3. Aproximarea analitic a caracteristicilor elementelor de circuit neliniare ....... 384
10.3.1. Funcii de aproximare a caracteristicilor elementelor de circuit
neliniare ................................................................................................... 384
10.3.2. Determinarea coeficienilor funciilor de aproximare ............................ 386
10.3.3. Exemple de aproximare a caracteristicilor elementelor de circuit
Neliniare .................................................................................................. 388
10.4. Analiza n regim permanent a circuitelor neliniare de curent continuu ............ 390
10.4.1. Legile i teoremele circuitelor neliniare de curent continuu .................. 391
10.4.2. Transformarea schemelor circuitelor neliniare de curent continuu ........ 396
10.4.3. Metode de analiz a circuitelor neliniare de curent continuu
cu obinerea rspunsului numai pe laturile neliniare ............................... 401
10.4.4. Metoda analitic a liniarizrii caracteristicii n jurul punctului
de funcionare .......................................................................................... 404
Cuprins

10
10.4.5. Metoda analitic utiliznd funciile de aproximare ................................ 406
10.5. Analiza n regim permanent a circuitelor neliniare neineriale excitate
cu semnale periodice ........................................................................................ 406
10.5.1. Analiza n regim permanent a circuitelor constituite
numai din rezistoare neliniare neineriale .............................................. 406
10.5.2. Analiza n regim permanent a circuitelor constituite
numai din bobine neliniare neineriale .................................................. 409
10.5.3. Analiza n regim permanent a circuitelor constituite
numai din condensatoare neliniare neineriale ...................................... 415
10.6. Analiza n regim permanent a circuitelor neliniare ineriale
excitate cu semnale periodice ........................................................................... 417
10.6.1. Analiza n regim permanent a circuitelor constituite
numai din rezistoare neliniare ineriale.................................................. 418
10.6.2. Analiza n regim permanent a circuitelor constituite
numai din bobine neliniare ineriale ...................................................... 419
10.6.3. Analiza n regim permanent a circuitelor constituite
numai din condensatoare neliniare ineriale .......................................... 424
10.6.4. Dipolul pasiv neliniar inerial................................................................. 429
10.6.5. Metode grafice de analiz a circuitelor neliniare ineriale ..................... 430
10.7. Rezonana n circuitele neliniare ineriale ........................................................ 432
10.7.1. Ferorezonana de tensiuni ...................................................................... 432
10.7.2. Ferorezonana de cureni ........................................................................ 434
10.8. Analiza circuitelor neliniare n regim tranzitoriu ............................................. 436
10.8.1. Circuite neliniare de ordinul unu ............................................................ 437
10.8.2. Circuite neliniare de ordinul doi ............................................................ 445

Bibliografie ......................................................................................................................... 453

1. BAZELE FIZICE ALE TEORIEI
CIRCUITELOR ELECTRICE


1.1 STAREA DE ELECTRIZARE I CMPUL ELECTRIC

Frecnd o vergea de sticl cu postav de ln sau mtase i apoi separndu-le, se
constat c ntre ele i asupra unor mici corpuri (buci mici de hrtie, cristale de gips etc.)
situate n apropiere se exercit fore, respectiv cupluri denumite aciuni ponderomotoare. Ca
urmare a tratamentului aplicat, vergeaua de sticl i postavul de ln se gsesc ntr-o stare
care nu este nici mecanic i nici termic, numit stare de electrizare.
Starea de electrizare a corpurilor este numit orice stare n care acestea pot exercita
aciuni ponderomotoare de natur electric (fore sau cupluri) asupra altor corpuri, adic
aciuni ponderomotoare de aceeai natur cu cele exercitate de corpurile electrizate prin
frecare.
Din punct de vedere microscopic, starea de electrizare a unui corp nseamn aducerea
acestuia n situaia de a avea un exces sau o lips de electroni.
n afar de frecare, corpurile mai pot fi electrizate prin contact direct cu corpuri
electrizate, prin comprimarea sau ntinderea unor cristale (piezoelectrizare), prin nclzire
(piroelectrizare), prin iradiere cu raze Rentgen, prin reacii chimice etc.
Starea de electrizare se poate comunica de la un corp electrizat la un corp neelectrizat
prin contact sau prin influen. Dup durata n care se transmite starea de electrizare, corpurile
pot fi mprite n trei categorii:
Corpuri conductoare sau mai simplu conductori, care transmit starea de electrizare
ntr-un timp foarte scurt, de ordinul 10
-10
10
-12
s, deci practic instantaneu. Din clasa
conductorilor fac parte metalele, soluiile de acizi, baze i sruri precum i gazele n
timpul arderii;
Corpuri izolante sau mai simplu izolani, care transmit starea de electrizare ntr-un
timp lung, de ordinul zilelor, lunilor. Din clasa izolanilor fac parte sticla, mica,
cauciucul, masele plastice, porelanul etc.;
Observaie.
Nu exist izolani perfeci; toate materialele sunt conductoare. Numai vidul este
perfect izolant.
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

12
Corpuri slabconductoare, care au proprieti intermediare, timpul de transmitere a
strii de electrizare fiind de ordinul fraciunilor de secund sau al secundelor.
Materialele slabconductoare

mai

importante

sunt

semiconductorii

(germaniul,

siliciul,

seleniul,

telurul etc.).
Plasate n apropierea unui corp electrizat, aceste trei categorii de corpuri, iniial
neelectrizate, se comport n mod diferit. Astfel, corpurile conductoare, iniial neelectrizate,
aduse n contact cu un corp electrizat sunt respinse de acesta, iar corpurile izolatoare, iniial
neelectrizate, aduse n contact cu un corp electrizat sunt atrase.
Aciunile ponderomotoare care se exercit ntre corpuri electrizate sau asupra
corpurilor situate n apropiere, aciuni care nu existau nainte de electrizare, pun n eviden
existena unui nou sistem fizic n spaiul din jurul corpurilor electrizate, denumit cmp
electric. Interaciunea ntre corpurile electrizate se produce prin intermediul cmpului electric
produs de corpurile electrizate.
n vecintatea unui corp electrizat i, n general, ntr-un cmp electric, corpurile
punctiforme din materiale conductoare au o comportare diferit de a celor din materiale
izolante. Un conductor punctiform, electrizat prin contact este acionat de o for care nu
depinde de orientarea lui n raport cu corpul de referin electrizat i nu este acionat de un
cuplu care s-l roteasc n raport cu centrul lui de mas. Conductorul punctiform se comport
ca un punct material n mecanic i starea lui de electrizare se numete de ncrcare electric.
Un corp punctiform dintr-un material izolant, chiar i neelectrizat prin contact, poate fi
acionat de un cuplu i eventual de o for, ambele depinznd de orientarea micului corp n
raport cu corpul electrizat de referin; comportarea lui este diferit de a punctelor materiale
din mecanic i starea lui de electrizare se numete de polarizare electric. Spre deosebire de
conductori care se pot afla numai n stare de ncrcare electric, strile de electrizare ale
materialelor izolante pot fi att de ncrcare ct i de polarizare. Materialele susceptibile de a
se polariza electric se numesc dielectrici.
Experimental s-a stabilit c fora F care se exercit n cmp electric asupra unui corp
conductor punctiform este egal cu produsul dintre o mrime scalar, care caracterizeaz
starea de electrizare, numit sarcin electric q, i o mrime vectorial, care caracterizeaz
cmpul electric, numit intensitate a cmpului electric E:
F = qE. (1.1)
n Sistemul Internaional de Uniti (S.I.), unitatea de sarcin electric este coulombul
C, iar a intensitii cmpului electric, volt pe metru (V/m).
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

13
Caracterul scalar al sarcinii electrice se constat experimental, prin faptul c direcia
forei care acioneaz asupra corpului conductor punctiform nu depinde de starea sa de
electrizare. Faptul c sensul forei se poate schimba, arat c acest scalar poate fi att pozitiv
ct i negativ.
Pentru caracterizarea cmpului electric n corpuri sunt necesare dou mrimi E i D,
unde mrimea vectorial D se numete inducie electric. n medii izotrope i liniare, inducia
electric este dat de relaia:
D = E, (1.2)
unde se numete permitivitate absolut a mediului i are n S.I. unitatea Farad/metru.
Strile electrice invariabile n timp, nensoite de transformri ale energiei se studiaz
n cadrul electrostaticii, i cmpul electric se numete electrostatic sau coulombian.

Fig. 1.1

Pentru a evidenia regiunile n care cmpul este mai mult sau mai puin intens, se
utilizeaz reprezentarea prin linii de cmp. n figura 1.1 este reprezentat spectrul cmpului
electric stabilit de dou plci conductoare ncrcate cu sarcini electrice egale i de semne
contrare. Sistemul se numete condensator, iar cele dou plci separate prin dielectric se
numesc armturi.
Experiena arat c relaiile (1.1) i (1.2) sunt valabile i n regim variabil, n care att
sarcina electric ct i intensitatea cmpului electric sunt variabile n timp.

1.1.1 Teorema lui Coulomb


Fig. 1.2 Fig.1.3

Se consider sarcinile electrice q
1
i q
2
care ncarc dou corpuri punctiforme situate la
distana r. Forele F
12
, respectiv F
21
(fig. 1.2) care se exercit asupra primului corp, respectiv
asupra celui de al doilea corp au expresiile:
12 2
1 2
21 21 2
2 1
12
r
q q
4
1
;
r
q q
4
1
u F u F

=

= (1.3)
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

14
n conformitate cu relaia (1.1), fora F
12
este egal cu produsul dintre sarcina electric
q
1
i intensitatea cmpului electric coulombian E
c12
stabilit de sarcina electric q
2
:
F
12
= q
1
E
c12
(1.4)
Similar, fora F
21
este egal cu produsul dintre sarcina electric q
2
i intensitatea
cmpului electric coulombian E
c21
stabilit de sarcina q
1
:
F
21
= q
2
E
c21
(1.5)
Din relaiile (1.3), (1.4) i (1.5) se obine:
.
r
q
4
1
;
r
q
4
1
12 2
1
21 c 21 2
2
12 c
u E u E

=

= (1.6)
Rezult c o sarcin electric punctiform q stabilete, ntr-un punct oarecare P situat
la distana r (fig. 1.3), un cmp electrostatic al crui vector cmp E
c
este radial, proporional
cu sarcina q i invers proporional cu ptratul distanei:
3
r
2
c
r 4
q
r
q
4
1 r
u E

=

= (1.7)
unde
r
r
r
u = este versorul direciei r.
Vectorul E
c
este orientat de la corpul punctiform spre infinit, dac sarcina este pozitiv
i ctre corp, dac sarcina este negativ.

1.1.2 Potenial electrostatic, diferen de potenial i tensiune electric

n cmpul electric E
c
stabilit de o sarcin punctiform q se consider o curb oarecare
C (fig. 1.4). Integrala de linie a intensitii cmpului electric E
c
ntre dou puncte P
1
i P
2
ale
curbei C se numete tensiune electric U
12
:
2 1
r
r
2
r
r
2
r
r
3
P
) C ( P
c 12
r 4
q
r 4
q
r
dr
4
q
r
cos ds
4
q
r 4
q
U
2
1
2
1
2
1
2
1


=

=


=

= =

ds r
ds E (1.8)
Sensul de integrare pentru tensiune se numete sens de referin al tensiunii i se
indic printr-o sgeat.
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

15

Fig. 1.4
Deoarece drumul C a fost luat arbitrar, rezult c integrala

2
1
P
P
c
ds E nu depinde de
alegerea drumului de integrare ntre cele dou puncte P
1
i P
2
i este funcie numai de
coordonatele punctelor P
1
i P
2
.
Dac punctul P
2
se ndeprteaz la infinit (r
2
) i P
1
este un punct curent P (r
1

r), din relaia (1.8) rezult:
P
r P
V
r
1
4
q
=

= =


ds E ds E (1.9)
Mrimea scalar V
P
se numete potenial electrostatic n punctul P situat la distana r
de sarcina punctiform q care produce cmpul electrostatic de intensitate E
c
. La infinit,
potenialul electrostatic tinde ctre zero i are valoare finit n ntreg spaiul, cu excepia
punctului singular r = 0 n care se presupune a fi concentrat sarcina.
Tensiunea electric U
12
(1.8) egal cu diferena potenialelor V
1
i V
2
se numete
diferen de potenial.
Dac n relaia (1.8) se consider P
1
punct curent i P
2
punct de referin P
0
, potenialul
electrostatic n punctul P are expresia:

=
P
P
0 P
0
V V ds E (1.10)
unde V
0
este potenialul punctului de referin.
Diferena de potenial, la fel ca i tensiunea electric, este o mrime derivat. n S.I.
unitatea de msur

a

diferenei

de

potenial,

aceeai

cu

a tensiunii electrice, se numete volt (V).
Alegerea punctului de referin este arbitrar, cu condiia ca integrala intensitii
cmpului electrostatic ntre punctele P
0
i P s n u ia v alo ri in fin ite. n acest caz n u se
precizeaz punctul P
0
i n relaia (1.10)
0
V este o constant aditiv:
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

16
. const V
P
P
+ =

ds E (1.11)
Prin urmare, potenialul electrostatic poate fi determinat numai cu aproximaia unei
constante scalare arbitrare, care depinde de alegerea arbitrar a punctului de referin.
Cmpul care n fiecare punct poate fi caracterizat cu aproximaia unei mrimi scalare
arbitrare, denumit potenial electrostatic, se numete cmp potenial.

Observaie:
Noiunea de diferen de potenial, aplicabil numai cmpurilor poteniale, are un
sens mai restrns dect noiunea de tensiune electric, aplicabil oricrui cmp electric (v.
par. 1.6.2). Cele dou noiuni, tensiune electric ntre punctele P
1
i P
2
i diferen de
potenial ntre punctele P
1
i P
2
, coincid numai n cazul cmpului potenial.
Dac se calculeaz integrala curbilinie a vectorului E
c
pe o curb nchis , se obine:
0
r
1
d
4
q
r
1
grad
4
q
r 4
q
3
c
=


=

=


ds
ds r
ds E (1.12)
Relaia (1.12) constituie teorema potenialului electrostatic.


1.2 STAREA ELECTROCINETIC

Fie dou conductoare A i B omogene i imobile, izolate electric i ncrcate la
poteniale electrice diferite, V
A
> V
B
. Stabilind o legtur conductoare ntre cele dou
conductoare, se obine un conductor unic n interiorul cruia grad V 0. Prin urmare, n
interiorul conductorului unic apare un cmp electric sub aciunea cruia se produce, prin
legtura conductoare, o deplasare de sarcini electrice de la conductorul A cu potenial mai
ridicat la conductorul B cu potenial mai sczut. Aceast deplasare are loc pn cnd cele
dou poteniale se egalizeaz. n tot acest interval de timp, sistemul care formeaz acum un
conductor unic, este ntr-o stare nou, diferit de starea electrostatic, numit stare
electrocinetic.
n exemplul considerat, starea electrocinetic a conductoarelor are loc pn cnd
potenialele conductoarelor A i B se egalizeaz, V
A
= V
B
. Starea electrocinetic poate fi
meninut numai dac se cheltuiete o anumit cantitate de energie de alt natur dect
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

17
electric. Cmpul electric obinut prin cheltuirea unei cantiti de energie neelectric, cmp
care imprim purttorilor de sarcin o micare ordonat are dou aspecte:
cmp electric imprimat care genereaz curent electric constant n timp (curent staionar
sau continuu);
cmp electric solenoidal (indus), produs de fluxul magnetic variabil n timp, care
genereaz curent electric variabil n timp.


1.2.1 Intensitatea cmpului electric imprimat

Cmpul electric imprimat depinde numai de starea local neelectromagnetic a
substanei considerate i nu este determinat de repartiia sarcinilor electrice sau de fenomenul
de inducie electromagnetic. Cmpul electric imprimat este diferit de zero n unele medii
neomogene din punct de vedere fizico chimic (de exemplu, datorit unor fenomene termice
sau chimice) sau n care exist acceleraie. Aceste fenomene de natur termic, chimic sau
mecanic pot determina apariia unor fore de natur neelectric care s acioneze asupra
particulelor din mediul respectiv, inclusiv asupra particulelor ncrcate cu sarcin electric,
numite purttori de sarcin electric. Aceast deplasare a purttorilor de sarcin electric
poate fi considerat ca urmare a aciunii unui cmp electric imprimat a crui intensitate se
determin cu relaia (1.1)
q
i
neel
F
E = (1.13)
unde F
neel
este fora de natur neelectric care acioneaz asupra unei particule ncrcat cu
sarcina q.
Purttorii de sarcin n metale sunt electronii, iar n soluiile electrolitice sunt ionii.
Transmisia de purttori de sarcin n interiorul unui conductor, sub aciunea acestui
cmp electric, constituie un curent de sarcini electrice i este numit curent electric de
conducie. Prin urmare, trecerea curentului electric de conducie printr-un mediu conductor
este legat de existena unui cmp electric n acest mediu.
Conductoarele parcurse de curent electric de conducie se afl ntr-o stare nou,
diferit de starea electrostatic, numit stare electrocinetic.
Proprietatea corpurilor de a permite trecerea unui curent electric de conducie se
numete

conductibilitate

electric,

iar

fenomenul corespunztor se numete conducie
electric.
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

18
n ceea ce privete sensul de deplasare al sarcinilor electrice, aceasta are loc n sensul
cmpului electric pentru sarcinile pozitive i n sens opus cmpului electric pentru sarcinile
negative.
Integrala pe o curb nchis a intensitii cmpului electric imprimat se numete
tensiune electromotoare imprimat U
e
:

= ds E
i e
U (1.14)
Cmpurile electrice imprimate care apar la contactul dintre un electrod metalic i
fluidul su ionic se numesc cmpuri electrice imprimate de contact ntre un metal i un
electrolit.
Aceste cmpuri au fost descoperite de Galvani i de aceea sunt cunoscute i sub
numele de cmpuri electrice imprimate galvanice.
Un electrod dintr-un conductor metalic introdus ntr-o soluie electrolitic n care poate
exista fluidul su ionic pozitiv, are tendina de a dizolva n soluie fluidul su ionic pozitiv cu
o presiune care depinde numai de natura conductorului, numit presiune de disoluie
electrolitic p
d
.
Presupunnd c soluia conine fluidul ionic al conductorului, se exercit asupra
conductorului o presiune osmotic p
0
opus presiunii de disoluie. Dac presiunea de disoluie
este mai mare dect presiunea osmotic, o parte a fluidului ionic pozitiv al conductorului trece
n soluie pe care o ncarc pozitiv, iar conductorul rmne ncrcat negativ. Aciunea pe care
o are asupra ionilor fora condiionat de diferena presiunilor este echivalent cu existena
unui cmp electric imprimat E
i
orientat de la electrod spre soluie. Se stabilete astfel un cmp
coulombian n stratul de contact dintre electrod i electrolit, orientat dinspre electrolit spre
electrod i care se opune deplasrii n continuare a purttorilor de sarcin electric.
Deplasarea ionilor are loc pn cnd cmpul rezultant E = E
c
+ E
i
este nul, adic pn cnd
se realizeaz condiia de echilibru electrostatic E = 0. O astfel de situaie este reprezentat n
figura 1.5, a pentru un electrod de Zn introdus n soluie de ZnSO
4
.
Dac presiunea de disoluie este mai mic dect presiunea osmotic, o parte a fluidului
ionic pozitiv din soluie trece pe electrod pe care-l ncarc pozitiv i soluia rmne ncrcat
negativ. Este cazul electrodului de Cu introdus n soluie de CuSO
4
(fig. 1.5, b). n acest caz,
n stratul de contact dintre electrod i electrolit, cmpul electric imprimat este orientat de la
electrolit spre electrod, iar cmpul coulombian rezult orientat dinspre electrod spre electrolit.
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

19

a) b)
Fig. 1.5 Fig. 1.6

Din cele prezentate mai sus rezult c la introducerea unui electrod metalic ntr-un
electrolit, n stratul de contact dintre electrod i electrolit apare un cmp imprimat i ca
urmare o tensiune electromotoare imprimat. Astfel, apare o tensiune electric ntre electrod
i electrolit, numit tensiune de electrod sau potenial de electrod.
Se poate realiza o pil galvanic (element galvanic) utiliznd un sistem de electrozi
diferii (de exemplu Zn i Cu), introdui ntr-o soluie de electrolit (de exemplu soluie de acid
sulfuric, H
2
SO
4
+ H
2
O), dup cum se poate vedea n figura 1.6. n jurul electrodului de cupru,
prin reacia cu acidul sulfuric se formeaz sulfat de cupru. n mod analog, n jurul electrodului
de zinc se formeaz sulfat de zinc. n acest mod, se realizeaz situaia prezentat anterior.

1.2.2 Intensitatea curentului electric de conducie

Mrimea care caracterizeaz complet starea electrocinetic a conductoarelor este o
mrime fizic scalar i se numete intensitate a curentului electric de conducie i. Lund o
anumit seciune transversal a conductorului strbtut de curent electric de conducie, se
definete intensitatea curentului electric de conducie i ca fiind sarcina electric dq care trece
n unitatea de timp dt prin seciunea considerat,
dt
dq
i = (1.15)
Dei intensitatea curentului electric de conducie este o mrime scalar, deci poate
avea numai semn dar nu i direcie, curentului electric de conducie i se asociaz un sens de
referin. Prin convenie, se definete drept sens pozitiv al curentului, sensul de deplasare al
particulelor ncrcate cu sarcini electrice pozitive.
Se consider un conductor de form oarecare parcurs de curent electric de conducie i
fie

S o suprafa deschis care se sprijin pe curba trasat pe s uprafaa conductorului (fig.


Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

20
1.7). Sensul curbei este asociat dup regul a burghiului drept sensului de referin al
curentului. Mrimea vectorial J al crei flux prin suprafaa deschis

S este curentul de
conducie i, se numete densitate a curentului de conducie:

=
S
dA i n J (1.16)
unde n este versorul elementului de suprafa dA, asociat sensului curbei i deci sensului de
referin al curentului, iar sensul vectorului densitate a curentului electric de conducie J este
dat de sensul local de deplasare a sarcinilor pozitive n punctul considerat.

Fig. 1.7 Fig. 1.8
ntr-un conductor drept, parcurs de curent uniform repartizat (fig. 1.8), densitatea de
curent este constant pe seciunea transversal (de arie A) i are expresia:

A
i
J = (1.17)
n domeniul n care exist curent electric de conducie se poate trasa un ansamblu de
linii, astfel nct vectorul J s fie tangent la aceste linii n orice punct al lor. Aceste linii se
numesc liniile vectorului densitate de curent sau linii de curent. Ansamblul liniilor de curent
prin conturul elementului A al unei sec iuni transversale prin conductor, constituie un tub
elementar de curent. Dac n fiecare punct din conductorul parcurs de curent densitatea este
finit i nenul, repartiia curentului este volumetric.
n S.I. unitatea de msur pentru intensitatea curentului electric de conductie este
amperul, iar pentru densitatea curentului electric de conducie este amper pe metru ptrat
( )
2
m / A . n practic ns, pentru densitatea curentului electric de conducie, se utilizeaz
unitile ( )
2
mm / A i ( )
2
cm / A .

1.2.3 Teorema potenialului electric staionar

Regimul electrostatic este caracterizat prin aceea c n fiecare punct din conductor
densitatea curentului electric de conducie este nul. Spre deosebire de regimul electrostatic,
regimul electrocinetic este caracterizat printr-o densitate de curent diferit de zero i
invariabil n timp n fiecare punct din interiorul unui conductor. n cazul regimului
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

21
electrocinetic, n fiecare poriune a unui tub de linii de curent se afl acelai numr de
purttori de sarcin electric i prin urmare aceeai sarcin electric (sarcina electric care
intr n orice element de volum al conductorului, ntr-un interval de timp oarecare, trebuie s
fie egal cu sarcina electric care iese din acest element de volum n acelai interval de timp).
Deoarece, cu tot caracterul nestatic al regimului electrocinetic, repartiia sarcinilor i repartiia
curenilor electrici rmn neschimbate n timp, intensitatea cmpului electric E poate avea
numai o component coulombian E
c
i o component imprimat E
i
(E = E
c
+ E
i
). Cmpul
electric al sarcinilor cu repartizare staionar este ns identic cu cmpul electrostatic al
sarcinilor fixe. De aceea, n domeniul n care nu exist cmp electric imprimat, cmpul
electric al curenilor continui, n mod analog cu cmpul electrostatic, este un cmp potenial.
n acest cmp, pentru orice contur nchis care nu conine cmp imprimat E
i
= 0, este valabil
relaia (1.12):
0 =

ds E (1.18)
Relaia (1.18) constituie teorema potenialului electric staionar.
Tensiunea electric ntre dou puncte P
1
i P
2
nu depinde de forma curbei ntre cele
dou puncte i este egal cu diferena potenialelor punctelor:
2 1
2
1
P P
P
P
12
V V U = =

ds E (1.19)
Potenialul electric staionar ntr-un punct P are o expresie similar cu (1.10):

=
P
P
0 P
0
V V ds E (1.20)


1.3 STAREA DE MAGNETIZARE I CMPUL MAGNETIC

Asupra corpurilor se pot exercita fore i cupluri de natur diferit de a celor
termomecanice sau electrice, numite fore i cupluri magnetice. Experimental se constat c n
lipsa unui tratament termomecanic i la stare electrostatic nul, cristalele naturale de
magnetit ( )
4 3
O Fe au proprietatea c ntre ele i asupra corpurilor din fier, cobalt, nichel sau
aliaje ale acestora, se exercit fore i cupluri. n aceste condiii se spune c sistemul format
de cristalele de magnetit este n stare de magnetizare i c n regiunea din spaiu exist cmp
magnetic.
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

22
Cmpul magnetic mai poate fi stabilit i de conductoare parcurse de curent de
conducie, de corpurile ncrcate cu sarcini electrice aflate n micare i de fluxul electric
variabil n timp.
Cmpul magnetic produs de substanele magnetizate se numete cmp magnetostatic.
n acest regim mrimile de stare nu variaz n timp i nu au loc transformri de energie.
Cmpul magnetic produs de curentul continuu se numete cmp magnetic staionar
(mrimile de stare nu variaz n timp dar au loc transformri de energie).
Dac regimul este variabil n timp (mrimile de stare variaz n timp), cmpului
magnetic i se asociaz inseparabil cmpul electric i mpreun se condiioneaz reciproc,
alctuind cmpul electromagnetic. Cmpul magnetic este cmpul electromagnetic considerat
din punctul de vedere al proprietilor lui magnetice. La fel ca n cmp electric, experiena
arat c n vid cmpul magnetic este practic la fel cu cel din aer.
Explorarea cmpului magnetic n vid se poate face fie cu ajutorul unui corp de prob
ncrcat cu sarcin electric i aflat n micare, fie cu ajutorul unei spire filiforme parcurs de
curent electric de conducie.
Se consider un corp de prob ncrcat cu sarcin electric, utilizat pentru explorarea
cmpului electric. Meninut imobil n cmp electric, asupra corpului de prob se exercit
numai fora electric. Dac punndu-l n micare, se constat c asupra lui se exercit o for
suplimentar care depinde de sarcina electric care-l ncarc i de viteza cu care se
deplaseaz, n regiunea din spaiu exist cmp magnetic. Deci acest corp de prob pus n
micare este adecvat explorrii cmpului magnetic.
Se consider un sistem de corpuri magnetizate i imobile al cror cmp magnetic
invariabil n timp urmeaz a fi explorat cu ajutorul unui corp de prob ncrcat cu sarcina
electric q i aflat n micare cu viteza v. n afar de condiiile pe care trebuie s le satisfac
corpul de prob pentru explorarea cmpului electric n vid, pentru studiul cmpului magnetic
corpul de prob trebuie s nu fie magnetizat.
Efectund experiene n diferite puncte din cmp cu corpuri de prob avnd sarcini
electrice i viteze diferite, se constat c fora magnetic
mq
F acioneaz perpendicular pe
viteza v i este egal cu produsul vectorial dintre viteza v i o mrime vectorial B numit
inducie magnetic:
B v F = q
mq
(1.21)
n sistemul de uniti S.I., unitatea lui B se numete tesla [T].
Liniile de cmp ale vectorului B se numesc linii de inducie magnetic, iar ansamblul
liniilor induciei magnetice constituie spectrul magnetic.
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

23
Pentru caracterizarea cmpului magnetic n corpuri este necesar i vectorul intensitate
a cmpului magnetic H. n mediile izotrope, omogene i liniare, ntre vectorii B i H exist
relaia:
B = H, (1.22)
unde se numete permeabilitate absolut a mediului i are n S.I. unitatea Henry/metru.
n S.I., unitatea lui H este Amper/metru.
Integrala de linie a intensitii cmpului magnetic ntre dou puncte P
1
i P
2
ale unei
curbe C se numete tensiune magnetic u
m12
,

=
2
1
P
) C ( P
12 m
u ds H (1.23)
iar

integrala

curbilinie,

efectuat

pe

o

curb

nchis

,

se

numete tensiune magnetomotoare
u
m
,

= ds H
m
u (1.24)
Unitatea S.I. de tensiune magnetic sau magnetomotoare este aceeai cu a intensitii
curentului electric, amperul.


1.4 FLUX ELECTRIC. LEGEA FLUXULUI ELECTRIC

Se consider o suprafa deschis S

care se sprijin pe curba nchis prevzut cu


un sens de parcurgere, situat ntr-un cmp electric (fig. 1.9, a). Suprafaa S

poate fi
descompus n elemente de suprafa dA ale cror contururi au sensul de parcurgere al curbei
. Elementele de suprafa dA sunt att de mici nct suprafaa fiecrui element este practic
plan, iar vectorul cmp nu variaz pe aceast suprafa. Elementul de suprafa are o mrime
bine determinat i definete o direcie unic - cea a normalei pozitive n la suprafaa
elementului, orientat n sensul de naintare al burghiului drept care se rotete n sensul curbei
. Integrala de suprafa a induciei electrice D prin suprafaa S

= =
S S
S
dA n D dA D (1.25)
se numete flux electric prin suprafaa deschis S

.
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

24

a) b)
Fig. 1.9

Fie o suprafa nchis de form oarecare, trasat ntr-un cmp electric i dA
elementul de suprafa considerat ca vector dup normala n, orientat din interiorul suprafeei
spre exterior (fig. 1.9, b). Fluxul electric prin suprafaa este mrimea scalar egal cu
integrala de suprafa a produsului scalar dintre vectorul D i elementul de suprafa ndA:

= = dA n D dA D . (1.26)
Dac n interiorul suprafeei nchise se afl corpuri ncrcate cu sarcini electrice,
atunci fluxul electric prin suprafaa este egal cu sarcina electric q

a corpurilor din
interiorul suprafeei,

= = =

q dA n D dA D (1.27)
Relaia (1.27) constituie forma integral a legii fluxului electric.
n S.I. unitatea pentru fluxul electric se numete coulomb (C).


1.5 FLUX MAGNETIC. LEGEA FLUXULUI MAGNETIC

Integrala de suprafa a induciei magnetice B prin suprafaa deschis S

= =
S S
S
dA n B dA B (1.28)
se numete flux magnetic prin suprafaa deschis S

.
Fluxul magnetic prin suprafaa nchis este mrimea scalar egal cu integrala de
suprafa a produsului scalar dintre vectorul B i elementul de suprafa ndA:

= = dA n B dA B (1.29)
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

25
n sistemul de uniti S.I., unitatea de flux magnetic se numete weber (Wb).

a) b)
Fig. 1.10

Liniile induciei magnetice sunt linii nchise i fa de o suprafa nchis , numrul
liniile de cmp care ies este egal cu numrul liniilor care intr (fig. 1.10, a). Asociind fluxul
magnetic numrului liniilor de cmp, rezult c fluxul magnetic printr-o suprafa nchis
este nul:
0 dA = =

n B . (1.30)
Prin urmare, fluxul magnetic

S
este acelai prin orice suprafa deschis S

care se
sprijin pe curba nchis (fig. 1.10, b).
Relaia (1.30) reprezint legea fluxului magnetic.


1.6 LEGEA CONSERVRII SARCINII ELECTRICE


Fig. 1.11

Se consider un condensator ncrcat cu sarcin electric (fig. 1.11). Dac cele dou
armturi ale condensatorului se unesc printr-un fir conductor, ntr-un interval de timp scurt,
pn se neutralizeaz sarcinile de pe armturi, prin firul conductor va circula un curent
electric de conducie. n procesul de descrcare, sarcina electric pe armturi scade i
mrimea
dt
dq

reprezint viteza de scdere a sarcinii electrice libere q

cuprins n interiorul
suprafeei .
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

26
Micorarea sarcinii pozitive din volumul delimitat de suprafaa este posibil prin
transportul sarcinilor pozitive din interior n exteriorul suprafeei . Acest transport este
realizat n procesul curentului de conducie i

care iese din suprafaa . La micorarea sarcinii


q

, adic pentru 0
dt
dq
<

, sarcinile pozitive ies din suprafaa , prin urmare intensitatea


curentului de conducie i

va fi egal cu viteza de scdere a sarcinii electrice q

din interiorul
suprafeei:
dt
dq
i

= (1.31)
ns, curentul electric nu poate circula dect ntr-un circuit nchis. ntre armturile
condensatorului nu circul curent de conducie deoarece n acest domeniu exist un material
dielectric. La micorarea sarcinii pe armturi, scade intensitatea cmpului electric dintre ele.
La o scdere n timp a intensitii cmpului electric scade i inducia electric D, adic:
0
dt
d
<
D
(1.32)
n acest timp, n dielectric se mic particulele elementare cu sarcin electric care
intr n componena atomilor i moleculelor substanei. Prin urmare, n dielectric exist curent
electric. Deoarece n dielectric particulele cu sarcini nu sunt libere i sub aciunea cmpului
electric ele pot numai s se deplaseze, acest fel de curent electric se numete curent electric de
deplasare.
Dac q

(t) este sarcina electric liber cuprins n interiorul suprafeei la un moment


de timp t, atunci conform legii fluxului electric, rezult:
( ) ( ) t q t

dA D (1.33)
Derivnd n raport cu timpul relaia (1.33) i deoarece mediul este imobil, se obine:
( )
( ) ( )
dt
t dq
dt
t d
t
dt
d


= =

dA
D
dA D (1.34)
Mrimea

( )

= =


D D
i
dt
t d
dA J dA
D
(1.35)
este intensitatea curentului electric de deplasare, iar

dt
d
D
D
J = (1.36)
este densitatea curentului electric de deplasare.
innd seama de relaia (1.32), liniile densitii curentului electric de deplasare J
D
sunt
orientate n sens invers intensitii cmpului electric E, adic dinspre armtura negativ spre
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

27
cea pozitiv i reprezint prelungirea liniilor curentului de conducie din conductorul de
legtur dintre armturi.
Relaia (1.31) asociaz curentului un sens de referin, din interiorul suprafeei nchise
spre exteriorul acesteia i constituie legea conservrii sarcinii electrice: intensitatea
curentului electric de conducie i

care iese dintr-o suprafa nchis este n fiecare


moment egal cu viteza de scdere a sarcinii electrice q

din interiorul suprafeei.
1.7 LEGEA INDUCIEI ELECTROMAGNETICE

Cmpul electric este stabilit de corpuri ncrcate cu sarcini electrice sau polarizate
electric, de neomogeniti fizicochimice i de fluxul magnetic variabil n timp. Legea
induciei electromagnetice stabilete modul de producere a cmpului electric indus, respectiv
a tensiunii electromotoare induse de fluxul magnetic variabil in timp.
Formularea legii induciei electromagnetice se face prin analiza i interpretarea
experienelor efectuate de Faraday, care a pus n eviden fenomenul inducerii de tensiuni
electromotoare de fluxul magnetic variabil n timp.
Se consider o spir plat, filiform, circular, dintr-un material conductor omogen
(fig.1.12). n vecintatea spirei se afl o bobin cilindric fix parcurs de curent electric
variabil sinusoidal n timp, i = I
max
sin t, a crei ax coincide cu axa spirei. Liniile cmpului
magnetic stabilit de curentul care strbate bobina se nchid parial prin spir. Se constat c
prin spir trece curent electric al crui sens de referin, la diferite momente de timp dintr-o
perioad a curentului din bobin, este reprezentat n figura 1.12. Se spune c n spir se induce
un curent electric de conducie. Spira constituie indusul, iar bobina inductorul.


a) b) c) d)
Fig. 1.12
Deoarece fluxul magnetic inductoric este proporional cu intensitatea curentului din
bobin, la variaii de un semn ale curentului inductoric corespund variaii de acelai semn ale
fluxului prin spir. Dac curentul prin bobin este continuu (constant n timp), fluxul
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

28
magnetic prin spir este constant n timp i curentul n spir este nul. Rezult c inducerea
curentului electric n spir este provocat exclusiv de variaia n timp a fluxului magnetic prin
spir. n conformitate cu legea conduciei electrice (v. par. 1.7), curentul electric n spir este
o consecin a unei tensiuni electromotoare e

nenul n lungul curbei spirei, proporional cu


viteza de variaie n timp a fluxului magnetic,
dt
d
e
S

(1.37)
n experiena de mai sus, curentul indus n spir are sensul de referin astfel nct
fluxul magnetic propriu pe care acesta l produce tinde s compenseze variaia fluxului
magnetic inductoric; de exemplu, la creterea curentului prin bobin, fluxul magnetic

S
care strbate spira crete i deci 0
S
>

; sensul de referin al curentului n spir este
asociat fluxului su magnetic care este de semn opus lui

S
. n acest sens, fenomenul
induciei electromagnetice este un fenomen de reacie; inducerii curentului n spir i
corespunde o reacie prin fluxul magnetic al curentului indus. Ca urmare, n ecuaia (1.37),
proporionalitatea dintre e

i
dt
d
S

este cu semn schimbat,


dt
d
e
S

(1.38)
Relaia (1.38) constituie legea induciei electromagnetice: tensiunea electromotoare e


indus n lungul unei curbe nchise este egal cu viteza de variaie n timp cu semn
schimbat a fluxului magnetic

S
prin orice suprafa S

care se sprijin pe curba .


Proporionalitatea dintre e

i
dt
d
S

a fost stabilit de Faraday, iar semnul schimbat


al proporionalitii a fost introdus de Lenz.
n toate experienele care au pus n eviden fenomenul induciei electromagnetice,
intensitatea cmpului electric imprimat E
i
i tensiunea electromotoare a prii poteniale a
cmpului electric E
c
sunt nule. Rezult c tensiunea electromotoare indus de fluxul magnetic
variabil n timp este egal cu integrala curbilinie a unei componente de cmp electric distinct
de E
i
i de E
c
numit cmp electric indus sau solenoidal E
s
. Ecuaia (1.38) devine:

= = =
S
S
s
dA
dt
d
dt
d
e n B ds E ds E (1.39)


Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

29

1.7.1 Intensitatea cmpului electric n sens larg

Cmpul electric produs de repartiia instantanee a sarcinilor electrice este denumit
cmp coulombian. n afar de cmpul electric stabilit de corpurile ncrcate cu sarcin
electric sau polarizate electric, cmpul electric mai poate fi produs de fluxul magnetic
variabil n timp, numit cmp electric indus sau solenoidal i de neomogeniti de natur
neelectric n conductoare, numit cmp electric imprimat. n general, intensitatea cmpului
electric, numit n sens larg

E , este egal cu suma a trei termeni,


i s c
E E E E + + =

(1.40)
unde:
E
c
este intensitatea cmpului electric coulombian produs de repartiia instantanee a
sarcinilor electrice;
E
s
intensitatea cmpului electric indus (solenoidal) produs de fluxul magnetic
variabil n timp;
E
i
intensitatea cmpului electric imprimat, de natur neelectric, care depinde numai
de starea local neelectromagnetic a substanei considerate i nu este determinat de
repartiia sarcinilor electrice sau de fenomenul de inducie electromagnetic.
Diferena dintre intensitile n sens larg

E i imprimat E
i
se numete intensitate a
cmpului electric n sens restrns E sau, mai simplu, intensitatea cmpului electric,
s c i
E E E E E + = =

(1.41)
Liniile cmpului vectorial E, numite pe scurt linii de cmp electric, sunt liniile la care
vectorul E este tangent n fiecare punct.
n relaia (1.39) s-a nlocuit E
s
cu E = E
s
+ E
c
, deoarece 0
c
=

ds E .

1.7.2 Tensiune electric i tensiune electromotoare. Diferen de
potenial i tensiune la borne

Noiunea de tensiune electric este legat de cmpul electric rezultat (n sens larg v.
par.1.7.1). Integrala de linie a intensitii cmpului electric n sens larg

E (1.40) ntre dou


puncte P
1
i P
2
ale unei curbe C se numete tensiune electric n sens larg,
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

30
( )
ds E E E

+ + =
2
1
P
C P
i s c 12
) ( ) u (

. (1.42)
Dac ntre punctele P
1
i P
2
ale curbei C nu exist cmp imprimat (E
i
= 0), integrala de
linie a intensitii cmpului electric n sens restrns E (1.41) ntre punctele P
1
i P
2
ale unei
curbei C se numete tensiune electric:
( )
( ) ( )
ds E ds E E

= + =
2
1
2
1
P
C P
P
C P
s c 12
u . (1.43)
Elementul de lungime ds este considerat ca vector dup tangenta la curba C. Rezult
c semnul tensiunii electrice depinde de sensul de integrare, u
12
= - u
21
. Sensul de integrare
pentru tensiune se numete sens de referin al tensiunii i se indic printr-o sgeat.
Integrala de linie a intensitii cmpului electric n sens larg

E , n lungul unei curbe


nchise , coincide cu integrala componentei necoulombiene a intensitii cmpului electric n
lungul aceleiai curbe nchise, deoarece 0
c
=

ds E , i se numete tensiune electromotoare,


notat cu e

+ = = ds E E ds E ) ( e
i s
(1.44)
Integrala de linie a lui E
c
este independent de forma curbei C ntre punctele P
1
i P
2
i
se numete diferen de potenial (v. par. 1.1.2),
( )
2 1
P
C P
c
V V
2
1
=

ds E (1.45)

Fig. 1.13
n regim variabil n timp, tensiunea electric ntre dou puncte P
1
i P
2
depinde de
alegerea drumului de integrare. ntr-adevr, pentru conturul nchis (fig. 1.13), n cmp
magnetic variabil n timp, rezult:
( ) ( )
dt
d
S
P
n P
P
m P
1
2
2
1

= + =

ds E ds E ds E (1.46)
sau
( ) ( )
dt
d
S
P
n P
P
m P
2
1
2
1

=

ds E ds E (1.47)
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

31
Fie de exemplu, un circuit de curent alternativ. Un voltmetru ale crui conductoare
sunt conduse n lungul unei curbe C ntre cele dou borne P
1
i P
2
ale circuitului, msoar
tensiunea electric (1.43). Pentru ca voltmetrul s msoare, ntre cele dou borne, numai
diferena de potenial, trebuie ca firele voltmetrului s fie dispuse n lungul unei linii C
b12

astfel nct n fiecare punct al acesteia s fie ndeplinit condiia:
E
s
ds = 0 (1.48)
Linia deschis C
b12
trasat exclusiv prin dielectric, cu extremitile la bornele
circuitului i care satisface condiia (1.48) se numete linie a tensiunii la borne. Tensiunea
electric egal cu integrala de linie, n lungul unei curbe C
b12
, a intensitii cmpului electric,
egal cu diferena de potenial, se numete tensiune la borne:
( )
( ) ( )
ds E ds E E

= + = =
2
b 1
2
b 1
P
C P
c
P
C P
s c 2 1 12 b
V V u (1.49)
Dup cum tie, n cmp electrostatic i n cmp electric staionar, integrala de linie a
vectorului E nu depinde de alegerea drumului de integrare ntre punctele P
1
i P
2
, dac drumul
de integrare nu trece prin surse de tensiune electromotoare. n aceste cmpuri, tensiunea
electromotoare n orice contur nchis care nu trece prin surse de tensiune electromotoare este
egal cu zero. Aceste cmpuri pot fi caracterizate complet prin potenialul electric scalar,
adic sunt cmpuri poteniale. n raport cu ele se poate utiliza termenul diferen de potenial
ntre punctele P
1
i P
2
. Astfel, noiunea de diferen de potenial, aplicabil numai cmpurilor
poteniale, are un sens mai restrns dect noiunea de tensiune, aplicabil oricrui cmp
electric. n cazul cmpului potenial, noiunile de tensiune electric ntre punctele P
1
i P
2
i
diferen de potenial ntre punctele P
1
i P
2
coincid.


1.8 LEGEA CONDUCIEI ELECTRICE

Se verific experimental c n toate cazurile n care intensitatea cmpului electric
imprimat este diferit de zero, 0
i
E , ntr-un conductor izotrop i liniar, suma vectorilor
intensitate a cmpului electric E i intensitate a cmpului electric imprimat E
i
este
proporional cu vectorul densitii curentului electric de conducie J,
E + E
i
= J = J

1
(1.50)
unde este rezistivitatea, iar conductivitatea electric a materialului.
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

32
Dac conductorul este omogen, E
i
= 0, relaia (1.50) devine:
E = J (1.51)
Se consider o poriune dintr-un conductor omogen a crui seciune transversal are
dimensiuni neglijabile fa de lungimea conductorului i parcurs de curent electric de
conducie (fig. 1.14).

Fig. 1.14
Un astfel de conductor se numete conductor filiform. n cazul conductoarelor
filiforme, vectorii J, ds i A sunt paraleli i de acelai sens, iar curentul se repartizeaz
uniform, densitatea de curent este constant n toate punctele unei seciuni transversale (de
arie A),
A
i
J = (1.52)
nmulind relaia (1.51) cu ds i integrnd pe curba C ntre punctele 1 i 2 se obine
tensiunea electric u
12
:
i
G
1
i R
A
ds
i ds
A
i
ds J u
2
) C ( 1
2
) C ( 1
2
) C ( 1
2
) C ( 1
2
) C ( 1
12
= = = = = = =

ds J ds E (1.53)
unde

=
2
) C ( 1
A
ds
R (1.54)
se numete rezistena electric, iar
R
1
G = conductana electric a conductorului filiform.
Dac seciunea transversal a conductorului este constant, relaia (1.54) devine:
A
R

= (1.55)
unde este lungimea, iar A aria seciunii transversale a conductorului filiform.
Conductorul caracterizat de rezistena R se numete rezistor.
n curent continuu, tensiunea electric u
12
este egal cu diferena de potenial V
1
V
2
,
respectiv tensiunea la borne U
b
i ecuaia (1.53) devine:
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

33
G
I
I R U
b
= = (1.56)
Relaia (1.56) constituie legea lui Ohm: tensiunea U
b
aplicat la bornele unui
conductor de rezisten R stabilete un curent de intensitate I = U
b
/R, respectiv, intensitatea I
a curentului prin conductorul de rezisten R produce la bornele acestuia o cdere de
tensiune U
b
= RI.
n S.I. unitatea de rezisten se numete ohm () i unitatea de conductan, siemens
(S) sau
-1
.
Observaie. Mrimile variabile n timp, numite mrimi instantanee, se noteaz cu litere
mici: u, i etc., iar mrimile constante n timp (de curent continuu), cu majuscule: U, I etc.


1.9 LEGEA TRANSFORMRII ENERGIEI N CONDUCTOARE
PARCURSE DE CURENT ELECTRIC DE CONDUCIE

Experiena dovedete c procesul de conducie electric este nsoit de dezvoltare de
cldur. De asemenea, n cazul n care conductorul este sediul unui cmp electric imprimat,
are loc un schimb reversibil de energie ntre sursa de cmp electric imprimat i cmpul
electromagnetic. Toate aceste transformri se exprim cantitativ prin legea transformrii
energiei n conductoare parcurse de curent electric de conducie.
Puterea pe unitatea de volum p
J
, transmis unui conductor omogen (E
i
= 0) de cmpul
electromagnetic, este egal cu produsul scalar dintre intensitatea cmpului electric E i
densitatea curentului electric de conducie J,
2 2
J
E J p = = = J E (1.57)
unde s-a inut seama de relaia (1.51).
Rezult c densitatea de volum a puterii este pozitiv i reprezint energia
electromagnetic transformat ireversibil n unitatea de volum i unitatea de timp n cldur
prin efect electrocaloric (efect Joule-Lenz).
Se consider o poriune dintr-un conductor omogen, avnd aria seciunii transversale
A constant, n care curentul este uniform repartizat. nmulind relaia (1.57) cu elementul de
volum dv = Ads i integrnd pe curba C ntre punctele 1 i 2 (fig. 1.12) se obine puterea
transformat n cldur prin efect electrocaloric P
J
:
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

34
i u ds E i ds E A J ds A P
12
2
) C ( 1
2
) C ( 1
2
) C ( 1
J
= = = =

J E (1.58)
n curent continuu, innd seama de relaia (1.56), se obine:
2
b
2
b J
U G I R I U P = = = (1.59)


1.10 LEGEA CIRCUITULUI MAGNETIC

Legea circuitului magnetic stabilete modul de producere a cmpului magnetic de
curentul electric de conducie i de fluxul electric variabil n timp: tensiunea magnetomotoare
u
m
n lungul unei curbe nchise este egal cu suma dintre curentul electric de conducie

S
i i derivata n raport cu timpul a fluxului electric dt / d
S

prin orice suprafa S:
dt
d
i u
S
S m

+ = =

ds H (1.60)
Dac suprafaa S

este imobil, derivata n raport cu timpul a fluxului electric este


egal cu intensitatea curentului electric de deplasare i
D
(v. par. 1.5).
n regim staionar i
D
= 0 i ecuaia (1.60) devine:

= =

S m
i u ds H (1.61)
i se numete teorema lui Ampre.


1.11 APROXIMAIILE TEORIEI CIRCUITELOR ELECTRICE
CU PARAMETRI CONCENTRAI

Sistemul format din generatoare i receptoare prevzute cu legturi conductoare ntre
ele se numete circuit electric.
Generatoarele au rolul de a produce energie electromagnetic i se numesc elemente
de circuit active. Receptoarele absorb energia electromagnetic i o transform n alte forme
de energie i se numesc elemente de circuit pasive.
Capitolul 1 - Bazele fizice ale teoriei circuitelor electrice

35
Elementele de circuit pasive se caracterizeaz prin mai muli parametri care pot fi
localizai n anumite puncte ale circuitului, fiind cunoscute sub denumirea de elemente cu
parametri concentrai. n caz contrar, elementele de circuit sunt cu parametri distribuii.
Teoria circuitelor electrice cu parametri concentrai se elaboreaz n urmtoarele
ipoteze simplificatoare:
regimul de funcionare este cvasistaionar, ceea ce presupune anularea curentului de
deplasare cu excepia dielectricilor condensatoarelor;
energia cmpului magnetic este localizat numai n bobine, iar energia cmpului
electric numai n condensatoare;
tensiunea la bornele elementului de circuit este univoc definit; se admite c
intensitatea curentului care intr pe la una din bornele elementului de circuit este egal
cu intensitatea curentului care iese pe la cealalt born;
circuitele sunt filiforme, ceea ce presupune neglijarea efectului de refulare a curentului
variabil n timp pe seciunea conductoarelor.


2. SEMNALELE I ELEMENTELE
CIRCUITELOR ELECTRICE

Regimul de funcionare al unui circuit electric este caracterizat de mrimi de stare
(tensiuni electromotoare, tensiuni la borne, intensiti ale curenilor, fluxuri magnetice, sarcini
electrice) denumite semnale.

2.1 SEMNALE EXCITAIE I SEMNALE RSPUNS

Se numesc semnale excitaie (tensiuni sau cureni), semnalele provenite de la
elementele de circuit active. Semnalul rspuns al unui circuit reprezint reacia circuitului la
semnalele excitaie. Semnalul rspuns se determin integrnd sistemul de ecuaii integro-
difereniale obinut prin aplicarea legilor i teoremelor circuitelor electrice. Soluia general a
sistemului astfel obinut caracterizeaz regimul tranzitoriu al circuitului i constituie rspunsul
tranzitoriu. Acest rspuns este, n general, o funcie de timp determinat. Limita acestei funcii
atunci cnd timpul tinde la infinit reprezint rspunsul permanent, iar regimul corespunztor
este denumit permanent. Regimul tranzitoriu poate fi considerat ca regimul de trecere de la un
regim permanent la alt regim permanent.
n absena elementelor active, sistemul de ecuaii integro-difereniale este omogen i
regimul se spune c este liber, iar soluia sistemului reprezint rspunsul de regim liber.
Soluia particular a sistemului, de forma semnalului excitaie, poart denumirea de
rspuns forat, iar regimul corespunztor se numete regim forat.
Dup forma de variaie n timp, semnalele pot fi:
semnale continue sunt acele semnale descrise prin funcii constante n timp,
x(t) = C = constant, - < t < ; (2.1)
semnale periodice sunt semnale variabile a cror valoare x(t) la un moment oarecare
de timp t se reproduce dup un numr ntreg de intervale constante de timp T,
x(t) = x(t + kT), k = 1; 2, (2.2)
O larg utilizare o au semnalele periodice sinusoidale (fig. 2.1), de forma:
( ) ( ) + = t sin X t x
m
, (2.3)
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


37
unde: X
m
reprezint valoarea maxim;
T
2
= este pulsaia; T- perioada; - faza iniial;

Fig. 2.1
semnale neperiodice sau aperiodice sunt acele semnale variabile care nu satisfac
relaia (2.2). Din categoria semnalelor neperiodice fac parte:
semnalul exponenial (fig. 2.2 a)
( ) 0 t , e K t x
t a
> =

; (2.4)


a) b) c) d)
Fig. 2.2

semnalul treapt unitate (fig. 2.2 b), notat cu h(t)
( )

<
=
; 0 t , 1
, 0 t , 0
t h (2.5)
semnalul impuls rectangular unitar (fig. 2.2 c)

( )

<
<

< <
=
; t , 0
, t 0 ,
1
, 0 t , 0
t y (2.6)
semnalul impuls (t) (sau distribuia Dirac) (fig. 2.2 d), se consider
limit a impulsului rectangular unitar pentru 0,
( ) ( ) t y lim t
0
= (2.7)
nct
( ) ( ) 1 dt t y lim dt t
0
= =


(2.8)
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


38


2.2 ELEMENTE DE CIRCUIT PASIVE LINIARE

Elementele de circuit pasive se caracterizeaz prin mai muli parametri, ns, de obicei
prezint interes parametrul principal, cu ajutorul celorlali parametri apreciindu-se efectele
parazite. Dac parametrii unui element de circuit pasiv sunt independeni de semnalul excitaie,
elementul de circuit este denumit liniar, iar n caz contrar se spune c este neliniar. n cazul n
care parametrii depind de un factor exterior, independent de semnalul excitaie i pot fi descrii
prin funcii de timp, elementul respectiv se numete parametric.
Elementele de circuit pasive caracterizate prin cte un singur parametru se numesc
elementele de circuit pasive ideale. Acestea sunt: rezistorul ideal, bobina ideal i
condensatorul ideal. Elementele de circuit pasive ideale sunt elemente de circuit dipolare,
avnd dou borne de acces cu exteriorul. Tensiunea la borne u(t) i intensitatea curentului i(t)
sunt univoc determinate la bornele elementului de circuit dipolar i produsul lor notat cu p,
i u p = , (2.9)
este puterea instantanee, iar integrala n raport cu timpul este energia W,

= =
t
0
t
0
dt i u dt p W (2.10)
Elementele de circuit pasive primesc putere pe la borne i deci puterea este pozitiv,
p>0. Elementele de circuit pasive, capabile s acumuleze energie n cmpul magnetic sau
electric se numesc elemente reactive. Din aceast categorie fac parte bobina ideal, care
acumuleaz energie magnetic, i condensatorul ideal, care acumuleaz energie electric.
Rezistorul ideal este un element de circuit neconservativ, care transform ireversibil energia
electric n cldur.
Notnd cu x(t) semnalul excitaie i cu y(t) semnalul rspuns, relaia
y = y(x) (2.11)
se numete ecuaia caracteristic de funcionare.
Mrimile x(t) i y(t) pot fi tensiunea la borne u(t), intensitatea curentului i(t), fluxul
magnetic (t) sau sarcina electric q(t).


Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


39

2.2.1 Rezistorul liniar ideal


Fig. 2.3

Rezistorul liniar ideal, cu simbolul grafic din figura 2.3, al crui parametru numit
rezisten R este definit de legea lui Ohm:
i R u = (2.12)
Din relaia (2.11) rezult:
u G u
R
1
i = = (2.12 a)
unde G poart denumirea de conductan.
Unitatea de msur a rezistenei se numete ohm (), iar a conductanei
-1
sau siemens
(S).
Puterea primit la borne de rezistorul ideal este transformat ireversibil n cldur prin
efect Joule Lenz i are expresia:
0 u G i R i u p
2 2
> = = = (2.13)

2.2.2 Bobina liniar ideal


Fig. 2.4

Se consider o bobin filiform cu N spire, parcurs de curentul i, situat ntr-un
mediu omogen, izotrop i liniar de permeabilitate magnetic constant (fig. 2.4). Bobina
este alimentat de la o surs avnd tensiunea la borne u.
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


40
Fluxul magnetic

fS
referitor la o suprafa deschis care se sprijin numai pe o spir
a bobinei se numete flux magnetic fascicular. Dac dimensiunile transversale ale
conductorului bobinei sunt mult mai mici dect diametrul bobinei (conductorul este filiform)
i spirele sunt dispuse strns nct toate liniile induciei magnetice se nchid prin toate spirele
bobinei, fluxul magnetic

S
care strbate ntreaga suprafa limitat de conturul ntregului
circuit, numit flux magnetic total, este egal cu produsul dintre numrul de spire N i fluxul
magnetic fascicular

fS
:

=
fS S
N (2.14)
Se aplic legea induciei electromagnetice n lungul unei curbe nchise care se
nchide de-a lungul conductorului bobinei (afb) i al unei linii a tensiunii la borne (bma)
(fig. 2.4):
dt
d
S

ds E (2.15)
sau,
( ) ( )
dt
d
S
a
m b
b
f a

= +

ds E ds E (2.16)
Pentru poriunea (afb) din curba care trece prin conductorul strbtut de curent
electric de conducie este valabil legea conduciei electrice E = J i deci:
( ) ( ) ( )

= = =
b
f a
b
f a
b
f a
i R
A
ds
i ds J ds E (2.17)
Deoarece,
( )
u
a
m b
=

ds E (2.18)
relaia (2.16) devine:
dt
d
i R u
S

+ = (2.19)
Raportul pozitiv, notat cu L, dintre fluxul magnetic

S
i curentul i este independent
de fluxul magnetic i de intensitatea curentului i se numete inductivitate sau inductan
proprie a bobinei,
0
i
L
S
>

=

(2.20)
n S.I. unitatea de inductivitate este numit henry (H).
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


41
innd seama de definiia (2.20), relaia (2.19) devine:
dt
di
L i R u + = (2.21)
n ecuaia (2.21) termenul
dt
di
L este denumit cdere inductiv de tensiune.
Bobina liniar ideal este caracterizat numai de parametrul inductivitate proprie L,
rezistena R fiind neglijabil, R = 0, nct ecuaia (2.21) devine:
dt
di
L u = (2.22)
Integrnd ecuaia (2.22) n intervalul 0 t, se obine:
( ) 0 i dt u
L
1
i
t
0
+ =

(2.23)
Bobina liniar ideal este un element de circuit pasiv nedisipativ (conservativ) de
circuit care poate acumula energie n cmpul magnetic. Presupunnd i(0) = 0, din relaiile
(2.10) i (2.22) se obine energia acumulat n cmpul magnetic al bobinei:
2
t
0
t
0
m
i L
2
1
di i L dt i u W = = =

(2.24)
Simbolul grafic pentru bobinele ideale este reprezentat n figura 2.5.

Fig. 2.5

2.2.3 Bobine cuplate magnetic

Fig. 2.6
Se consider dou bobine avnd spirele filiforme, nedeformabile, meninute n aceeai
poziie relativ ntr-un mediu cu permeabilitatea constant (fig. 2.6).
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


42
Presupunem c numai bobina (1) este parcurs de curent, avnd intensitatea i
1
. n
general, numai o parte din liniile de cmp ale fluxului magnetic fascicular propriu produs de
bobina (1) nlnuie i spirele bobinei (2); aceast parte se numete flux magnetic fascicular
util. Partea care se nchide direct prin aer i care nu nlnuie bobina (2) se numete flux de
dispersie sau flux de scpri.
Notnd cu
f11
fluxul fascicular propriu al bobinei (1), cu
f21
fluxul fascicular produs
de bobina (1) printr-o spir a bobinei (2) i cu
fd21
fluxul fascicular de dispersie al bobinei
(1) fa de bobina (2), rezult:
21 fd 21 f 11 f
+ = (2.25)
Dac
f21
0, se spune c bobinele (1) i (2) sunt cuplate magnetic. Dac se consider
c bobina (2) este parcurs de curent, avnd intensitatea i
2
, rezult:
12 fd 12 f 22 f
+ = (2.26)
unde: -
f22
este fluxul fascicular propriu al bobinei (2);
-
f12
- fluxul fascicular produs de bobina (2) printr-o spir a bobinei (1);
-
fd12
- fluxul fascicular de dispersie al bobinei (2) fa de bobina (1).
Raportul L
21
dintre fluxul magnetic
21
prin bobina (2) stabilit de curentul i
1
care
parcurge bobina (1) i curentul i
1
, egal cu raportul L
12
dintre fluxul magnetic
12
prin bobina
(1) stabilit de curentul i
2
care parcurge bobina (2) i curentul i
2
este independent de fluxurile
magnetice i de intensitile curenilor i se numete inductivitate sau inductan mutual
ntre cele dou bobine,
. M
i
L
i
L
not
0 i
2
12
d
12
0 i
1
21
d
21
1 2
=

= =

=
= =
(2.27)


a) b)

c) d)
Fig. 2.7
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


43
Inductivitatea mutual se mai noteaz i cu
12 21
L L M = = i poate fi pozitiv, 0 M >
sau negativ, 0 M < , dup cum sensurile de referin ale contururilor bobinelor (1) i (2) sunt
asociate dup regula burghiului drept n acelai sens sau n sens opus. Dac liniile de cmp ale
induciei magnetice B
1
stabilit de curentul i
1
nlnuie spirele bobinei
2
n sensul de
naintare al burghiului drept care rotete n sensul de referin al lui
2
(fig. 2.7, a), fluxul
21

este pozitiv i deci inductivitatea mutual este pozitiv, M > 0, iar n caz contrar (fig. 2.7, b)
inductivitatea mutual este negativ, M < 0. Pentru a reprezenta modul n care se introduce
semnul inductivitii mutuale, se indic cu stelue bornele polarizate ale celor dou bobine, cu
urmtoarea convenie: dac sensurile de referin ale curenilor i
1
i i
2
sunt identice fa de
bornele polarizate (fig. 2.7, c), inductivitatea mutual este pozitiv, iar dac sensurile
curenilor sunt diferite (fig. 2.7, d), inductivitatea mutual este negativ.
n S.I.

unitatea

de

inductivitate

mutual

este

aceeai

cu

a

inductivitii

proprii, henry (H).
Se consider dou bobine cuplate magnetic avnd spirele filiforme, nedeformabile,
meninute n aceeai poziie relativ ntr-un mediu cu permeabilitatea constant (fig. 2.6).
Dac i
1
0 i i
2
= 0, fluxurile magnetice prin bobina (1) i prin bobina (2) produse de curentul
i
1
sunt:
1 1 11 f 1 11
i L N = = ;
1 21 f 2 21
i M N = = (2.28)
Dac i
1
= 0 i i
2
0, fluxurile magnetice prin cele dou bobine produse de curentul i
2

sunt:
2 12 f 1 12
i M N = = ;
2 2 22 f 2 22
i L N = = (2.29)
Dac i
1
0 i i
2
0, fluxurile totale prin cele dou bobine se obin aplicnd principiul
superpoziiei:
2 1 1 12 11 1
Mi i L + = + = ;
2 2 1 22 21 2
i L Mi + = + = (2.30)
Tensiunile la bornele celor dou bobine cuplate magnetic se calculeaz nlocuind
fluxurile date de relaiile (2.30) n (2.22):
dt
di
M
dt
di
L
dt
d
u
2 1
1
1
1
+ =

= ;
dt
di
L
dt
di
M
dt
d
u
2
2
1 2
2
+ =

= (2.31)
n relaiile (2.31), termenii
dt
di
L
1
1
,
dt
di
L
2
2
se numesc cderi de tensiune inductiv
proprie, iar termenii
dt
di
M
2
i
dt
di
M
1
cderi de tensiune inductiv mutual.
n cazul unei bobine (p) parcurs de curentul i
p
i cuplat magnetic cu alte n-1 bobine,
se obine:
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


44

=
=
n
1 k
k pk p
i L (2.32)
i
n ,..., 2 , 1 p ;
dt
di
L
dt
di
L u
n
p k
1 k
k
pk
p
pp p
= + =

=
(2.33)
nmulind ecuaiile (2.31) cu i
1
dt, respectiv i
2
dt, adunndu-le i integrnd se obine
energia magnetic a sistemului:
2 1
2
2 2
2
1 1 m
i i M i L
2
1
i L
2
1
W + + = (2.34)


2.2.4 Condensatorul liniar ideal

Sistemul alctuit din dou conductoare ncrcate cu sarcini electrice egale i de semne
opuse, separate printr-un dielectric, constituie un condensator, iar cele dou conductoare se
numesc armturile condensatorului.
Raportul pozitiv dintre sarcina electric q a armturilor i tensiunea la borne se
numete capacitate electric a condensatorului,
u
q
C = (2.35)
n S.I. unitatea de msur a capacitii se numete farad (F).
Ecuaia de legtur ntre sarcina electric i intensitatea curentului (curent de deplasare,
v. par. 1.5 ) are forma (1.35):
dt
dq
i = (2.36)
sau
dt
du
C i = (2.37)
unde s-a inut seama de relaia (2.35).
Din relaia (2.37), prin integrare rezult:
( ) 0 u dt i
C
1
u
t
0
+ =

(2.38)
Condensatorul ideal este un element de circuit pasiv nedisipativ, capabil s acumuleze
energie n cmpul electric. Presupunnd u(0) = 0, din relaiile (2.10) i (2.37) se obine energia
acumulat n cmpul electric al condensatorului:
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


45
2
t
0
t
0
e
u C
2
1
du u C dt i u W = = =

(2.39)
Simbolul grafic pentru condensatoarele ideale este reprezentat n figura 2.8.

Fig. 2.8


2.3 ELEMENTE DE CIRCUIT ACTIVE

n circuitele electrice se ntlnesc dou tipuri de elemente active:
generatorul de tensiune (sursa de tensiune);
generatorul de curent (sursa de curent).

2.3.1 Generatorul de tensiune

a) b)
Fig. 2.9 Fig. 2.10

Generatorul ideal de tensiune (fig. 2.9, a) este un element de circuit activ a crui
tensiune la borne u nu depinde de intensitatea curentului i (fig. 2.9, b) i este egal cu tensiunea
electromotoare e a generatorului,
u = e (2.40)
Intensitatea curentului ntr-un element pasiv conectat la un generator ideal de tensiune
depinde de tensiunea electromotoare, precum i de parametrii elementului. Deci, dac bornele
generatorului sunt scurtcircuitate, intensitatea curentului i odat cu aceasta i puterea
debitat, tind s devin infinite; se spune c generatorul ideal de tensiune este un generator de
putere infinit. n realitate, generatoarele de tensiune au o rezisten interioar care limiteaz
la valori finite curentul i puterea n scurtcircuit. Schema unui generator real de tensiune
poate fi considerat ca fiind constituit dintr-un generator ideal de tensiune n serie cu un
element receptor avnd parametrii egali cu parametrii interiori ai generatorului (fig. 2.10).

Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


46

2.3.2 Generatorul de curent


a) b)
Fig. 2.11 Fig. 2.12

Generatorul ideal de curent (fig. 2.11, a) este un element activ care debiteaz un curent
de intensitate independent de tensiunea la borne (fig. 2.11, b). n ceea ce privete generatorul
ideal de curent, tensiunea la borne i odat cu aceasta puterea debitat crete nelimitat. Schema
unui generator real de curent, de putere finit, poate fi reprezentat printr-un generator ideal de
curent n paralel cu un element receptor avnd parametrii egali cu parametrii interiori ai
generatorului (fig. 2.12).
Un generator de tensiune se spune c este independent sau autonom dac tensiunea
electromotoare nu depinde de tensiunile i curenii circuitului din care face parte. n caz
contrar, este considerat dependent (neautonom) sau comandat. Similar i generatoarele de
curent pot fi clasificate ca independente i dependente.

2.3.3 Surse dependente

Sursele dependente pot fi:
sursa ideal de tensiune comandat (dependent) de tensiune (fig. 2.13, a) este o surs
ideal de tensiune a crei tensiune electromotoare e este comandat (dependent) de o
tensiune de comand u
c
,
e = e(u
c
);
sursa ideal de curent comandat (dependent) de curent (fig. 2.13, b) este o surs
ideal de curent care debiteaz un curent dependent de un curent de comand i
c
,
i
g
= i
g
(i
c
);
sursa ideal de tensiune comandat (dependent) de curent (fig. 2.13, c) este o surs
ideal de tensiune a crei tensiune electromotoare e este comandat (dependent) de un curent
de comand i
c
,
e = e(i
c
);
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


47
sursa ideal de curent comandat (dependent) de tensiune (fig. 2.13, d) este o surs
ideal de curent care debiteaz un curent dependent de o tensiune de comand u
c
,
i
g
= i
g
(u
c
)

a) b)

c) d)
Fig. 2.13


2.4 CLASIFICAREA CIRCUITELOR ELECTRICE

Circuitele electrice pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere i anume:
Din punct de vedere al dependenei parametrilor circuitului de semnalele de excitaie,
se deosebesc:
circuite liniare, constituite exclusiv din elemente liniare;
circuite neliniare, care conin cel puin un element neliniar;
circuite parametrice, avnd n structura lor cel puin un element parametric.
Circuitele liniare satisfac, n principal, urmtoarele proprieti fundamentale:
omogenitatea, aditivitatea i stabilitatea.
Prin omogenitate se nelege proprietatea circuitelor liniare de a avea amplitudinea
semnalului rspuns proporional cu cea a semnalului excitaie.
Prin aditivitate se definete proprietatea circuitelor de a satisface teorema suprapunerii
i anume, rspunsul la aciunea simultan a mai multor excitaii se obine nsumnd algebric
rspunsurile individuale, corespunztoare fiecrei excitaii considerat ca acionnd
independent. Ca o consecin imediat rezult faptul c semnalul rspuns, n circuitele liniare
de curent alternativ, n regim permanent, are acelai spectru de frecvene ca i semnalul
excitaie.
Stabilitatea este o proprietate care pune n eviden nsuirea circuitelor liniare ca n
regim tranzitoriu componentele libere ale semnalului rspuns s tind spre zero atunci cnd
timpul crete la infinit.
Din punct de vedere al regimului permanent de funcionare, circuitele pot fi:
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


48
de curent continuu (n regim staionar);
de curent alternativ (n regim cvasistaionar periodic).
Din punct de vedere al localizrii parametrilor elementelor se disting:
circuite cu parametri concentrai, constituite exclusiv din elemente cu parametri
concentrai;
circuite cu parametri distribuii, care conin cel puin un element cu parametri
distribuii;
Din punct de vedere al cilor conductoare de acces cu exteriorul, circuitele sunt
izolate, dac nu au borne de acces cu exteriorul i neizolate n caz contrar.
Dac un circuit neizolat are dou borne de acces cu exteriorul, poart denumirea de
dipol. n cazul n care numrul bornelor de acces cu exteriorul este patru, circuitul este numit
cuadripol, iar atunci cnd numrul bornelor de acces este mai mare dect patru, circuitul este
cunoscut sub denumirea de multipol.
Un circuit n care se anuleaz tensiunile electromotoare ale generatoarelor de tensiune
i curenii generatoarelor de curent, pstrnd parametrii lor interiori, se spune c este
pasivizat.


2.5 ELEMENTE DE TEORIE A GRAFURILOR

Studiul sistematic al circuitelor liniare se poate efectua cu ajutorul unui ansamblu de
metode topologice, cunoscute sub denumirea de teorie a grafurilor. Elementele de baz care
definesc structura topologic a unui circuit sunt nodurile i laturile. Se numete latur, o
poriune neramificat a unui circuit, iar nodul este punctul de intersecie a cel puin trei laturi.
Din punct de vedere topologic un circuit este conex dac orice pereche de noduri poate
fi unit printr-o curb continu care trece numai prin laturile circuitului. n caz contrar,
circuitul se numete neconex. Un circuit de curent continuu este totdeauna conex n timp ce
circuitele de curent alternativ pot fi i neconexe. n acest ultim caz, circuitul este constituit din
mai multe subcircuite conexe, izolate din punct de vedere galvanic, unele de altele,
interacionnd prin inducie electromagnetic.
Prin graf al unui circuit se denumete schema sa topologic, alctuit din noduri, laturi
i ochiuri. Se numete ochi, sau bucl, subgraful constituit dintr-o poriune conductoare
nchis a unui anumit graf.
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


49
Proprietile topologice ale grafului pun n eviden pe cele ale schemei circuitului
respectiv.
Arborele unui graf, ataat unui circuit conex, este un subgraf care conine toate
nodurile i nu conine nici un ochi. Un astfel de graf se spune c este complet. Numrul de
laturi ale unui arbore complet este:
1 n
a
= (2.41)
unde n reprezint numrul de noduri al circuitului.
n cazul circuitelor neconexe, numrul de laturi al arborilor complei ataai fiecrui
subgraf conex se determin cu ajutorul relaiei:
1 n
k a
k
= , k = 1, 2, , s (2.42)
unde s reprezint numrul de subcircuite conexe.
Un graf poate avea mai muli arbori complei dar numrul de laturi al fiecrui arbore
este acelai.
Coarda este o latur care nu face parte dintr-un arbore complet. Laturile coard
complementare unui arbore complet constituie subgraful corzilor corespunztoare.
ntr-un graf numrul de ochiuri este finit, unele fiind independente, iar altele
dependente. Un sistem de ochiuri este independent atunci cnd structura unui ochi nu poate fi
dedus n ntregime din cea a restului de ochiuri. Rezult deci c un ochi independent are cel
puin o latur necomun cu celelalte ochiuri independente.
Un sistem de ochiuri independente este constituit din cte o latur coard i laturile
corespunztoare ale arborelui complet. Dac se pornete de la un arbore complet i se adaug
succesiv cte o coard pentru a obine graful circuitului, fiecare coard contribuie la
completarea a cte unui ochi independent de celelalte i numai unul. Prin urmare, numrul de
laturi ale unui circuit conex va fi, innd seama de (2.41):
o 1 n + = (2.43)
unde (o) reprezint numrul coardelor i totodat numrul ochiurilor independente. Din relaia
(2.43) rezult:
1 n o + = (2.44)
Se spune c o latur este incident unui nod dac acesta din urm constituie o
extremitate a laturii. O latur este incident unui ochi dac face parte din acesta.
Orientarea reprezint stabilirea de sensuri pozitive pentru laturile grafului i implicit
pentru ochiurile sale.
Capitolul 2 - Semnalele i elementele circuitelor electrice


50
Exemplul 1.1
Se consider circuitul conex reprezentat n figura 2.14a, avnd n=4 noduri, =6 laturi.


a) b)
Fig. 2.14

n figura 2.14 b, este reprezentat graful acestui circuit precum i unul din arborii si
complei, trasat cu linii ngroate. Circuitul considerat este constituit dintr-un numr de
o=64+1=3 ochiuri independente, numerotate cu 1, 2, 3. Pentru o identificare mai rapid,
nodurile sunt numerotate cu cifre ntre paranteze.
3. CIRCUITE LINIARE DE CURENT CONTINUU
N REGIM PERMANENT

Dac tensiunile electromotoare ale generatoarelor de tensiune i curenii
generatoarelor de curent sunt invariabile n timp, curenii care strbat elementele de circuit i
tensiunile la bornele acestora nu variaz n timp i se numesc cureni continui, respectiv
tensiuni continue, notate cu majuscule I, U.
Din ecuaia bobinei ideale (2.22)
dt
di
L u = (3.1)
n care curentul este continuu, i = I, rezult c tensiunea este nul u = 0 i deci, n curent
continuu, bobina ideal se comport ca un scurtcircuit. Bobina parcurs de curent continuu
acumuleaz energie magnetic (2.24) constant n timp,
2
m
I L
2
1
W = (3.2)
Din ecuaia condensatorului ideal (2.37)
dt
du
C i = (3.3)
n care tensiunea este continu, u = U, rezult c intensitatea curentului este nul i = 0 i deci,
n curent continuu, condensatorul ideal se comport ca un circuit deschis. Sub tensiune la
borne continu, condensatorul acumuleaz energie electric (2.39) constant n timp,
2
e
U C
2
1
W = (3.4)
Rezult c circuitele

de

curent continuu conin numai elemente de circuit pasive
rezistive.

3.1 LEGILE I TEOREMELE CIRCUITELOR LINIARE DE
CURENT CONTINUU

3.1.1 Legea lui Ohm

Conectnd un rezistor de rezisten R la bornele unui element galvanic (fig. 3.1), se
produc succesiv urmtoarele fenomene. Un numr de electroni trec de la electrodul de zinc
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


52
prin legtura exterioar la electrodul de cupru formnd deci un curent electric. Echilibrul din
stratul electric dublu al celor doi electrozi se stric. Ca urmare, electrodul de zinc degaj n
soluie ioni de Zn
2+
, iar cel de cupru ioni Cu
2+
. Apare din nou o diferen ntre sarcinile
electrice ale electrozilor. Din nou un numr de electroni trece de la electrodul de zinc la cel de
cupru i fenomenele se repet. Prin urmare, se constat c prin circuitul nchis, format din
elementul galvanic i conductorul conectat la bornele acestuia, trece un curent electric de
conducie, constant n timp, numit curent continuu. n urma procesului descris, electrodul de
zinc se dizolv, iar ionii Cu
2+
se depun pe electrodul de cupru producnd cupru metalic.

Fig. 3.1

Scriind integrala de linie a intensitii cmpului electric staionar E = J de la borna B,
de-a lungul drumului n n interiorul sursei, spre borna pozitiv A, rezult:

+ = =
BnA
i
BnA
c
BnA BnA
dl E dl E dl J dl E (3.5)
Deoarece integrala de linie a intensitii cmpului coulombian nu depinde de alegerea
drumului de integrare, rezult:
( )
bAB B A
AmB
c
BmA
c
BnA
c
U V V = = = =

dl E dl E dl E (3.6)
Ultima integral din relaia (3.5) reprezint tensiunea electromotoare a sursei:
E
BnA
i
=

dl E (3.7)
i, prin urmare, relaia (3.5) devine:
E U
bAB
BnA
+ =

dl J (3.8)
Deoarece, n interiorul sursei, vectorii J i dl sunt paraleli i de acelai sens, integrala
din relaia (3.8) se poate scrie sub forma:

= = =
BnA BnA BnA BnA
A
d
I J A
A
d
d J

dl J (3.9)
unde s-a inut seama de principiul continuitii curentului electric, conform cruia mrimea
intensitate a curentului, I = J A, nu variaz n lungul conductorului i deci poate fi scoas de
sub semnul integral.
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


53
n relaia (3.9), mrimea

=
BnA
i
A
d
R

(3.10)
se numete rezistena interioar a sursei.
Prin urmare, relaia (3.8) devine:
I R E U
i bAB
= (3.11)
sau,
I R U E
i bAB
= (3.12)
i reprezint legea conduciei electrice (legea lui Ohm).


a) b)
Fig. 3.2

Relaia (3.12) este valabil numai pentru cazul n care se aleg pentru mrimile U
bAB
, E
i I, sensurile de referin indicate n figura 3.2, a. Dac se schimb sensul de integrare pentru
oricare din aceste mrimi (asocierea sensurilor lor fiind o simpl convenie), n relaia (3.12)
trebuie schimbat sensul mrimii respective. De exemplu, pentru asocierea de sensuri indicat
n figura 3.2, b, relaia (2.12) devine:
I R U E
i bAB
= + (3.13)
Cele dou sensuri indicate n figura 3.2, n care sensurile tensiunii la borne i
intensitii curentului electric sunt opuse i respectiv coincid, se numesc convenii de asociere
de tip generator, respectiv de tip receptor.
Se consider un circuit liniar de curent continuu constituit dintr-un anumit numr de
laturi receptoare i generatoare. Dac R este rezistena total a fiecrei laturi, forma general
a legii lui Ohm (legea conduciei electrice) pentru fiecare din aceste laturi se poate scrie sub
forma:
I R U E
b
= (3.14)
unde semnul plus corespunde laturilor receptoare, iar semnul minus laturilor generatoare. n
acest fel se fixeaz i convenia de asociere a sensurilor pozitive ale tensiunii la borne U
b
,
tensiunii electromotoare E i curentului I.
n cazul ramurilor receptoare, polaritatea tensiunii electromotoare a generatorului
poate fi opus curentului (de exemplu n cazul ncrcrii acumulatoarelor).
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


54

3.1.2 Teoremele lui Kirchhoff

a. Teorema de cureni. Se consider un nod (k) al unui circuit de curent continuu i o
suprafa nchis care nconjoar nodul considerat (fig. 3.3). n regim staionar, legea
conservrii sarcinii electrice libere (1.31), aplicat suprafeei , are forma:
0 I =

(3.15)

Fig. 3.3

Atribuind semnul plus curenilor cu sensul de referin de la nod, pentru cazul
reprezentat n figura 3.3, ecuaia (3.15) devine:
0 I I I I I
5 4 3 2 1
= + + +
n general, relaia (3.15) se poate scrie sub forma:
0 I
k
1 j
j
=

, sau 0 I
k j
j
=

(3.16)
unde
k
reprezint numrul laturilor concurente n nodul k.
Relaia (3.16) constituie prima teorem a lui Kirchhoff (teorema de cureni): suma
algebric

a

curenilor

din

laturile

conectate

ntr-un

nod

al

unui

circuit

de

curent

continuu

este
nul.
Deoarece n relaia (3.16) nu intervin parametrii circuitului, rezult c este valabil att
pentru circuitele de curent continuu liniare ct i pentru cele neliniare.

Fig. 3.4

b. Teorema de tensiuni
Se consider ochiul (m) al unui circuit liniar de curent continuu (fig. 3.4) i se aplic
fiecrei laturi legea lui Ohm (3.14):
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


55
m k k b k
,..., 2 , 1 k , I R U E
k
= = (3.17)
unde
m
este numrul laturilor ochiului (m). Fcnd suma relaiilor (3.17) pentru toate laturile
ochiului considerat, se obine:

= = =
=
m m
k
m
1 k
k k
1 k
b
1 k
k
I R U E

(3.18)
n relaia (3.18),


=

=
m
m
k
b
1 k
U

dl E , unde E reprezint intensitatea cmpului electric, iar

m
conturul conductor al ochiului (m). Regimul fiind staionar, cmpul electric are un caracter
potenial, adic 0
m
=

dl E i prin urmare:
0 U
m
k
1 k
b
=

(3.19)
ntr-o prim formulare, teorema de tensiuni a lui Kirchhoff are urmtorul enun: suma
algebric a tensiunilor de latur de-a lungul unui ochi al unui circuit liniar de curent
continuu este nul.
Deoarece n expresia (3.19) nu intervin n mod explicit parametrii circuitului, sub
aceast form teorema de tensiuni a lui Kirchhoff este valabil i pentru circuitele neliniare de
curent continuu.
Dac se ine seama de (3.19), relaia (3.18) devine:

= =
=
m m
1 k
k k
1 k
k
I R E

(3.20)
n aceast formulare, teorema de tensiuni a lui Kirchhoff are urmtorul enun: suma
algebric a tensiunilor electromotoare ale generatoarelor de tensiune situate pe laturile unui
ochi al unui circuit liniar de curent continuu este egal cu suma algebric a cderilor de
tensiune pe laturile ochiului.

3.1.3 Legea Joule-Lenz

Multiplicnd relaia (3.14) cu I se obine forma global a legii:
2
b
I R I U I E = (3.21)
unde:
0 I E > sau 0 I E < reprezint puterea schimbat de surs cu restul circuitului;
0 I U
b
> sau 0 I U
b
< este puterea schimbat de latura considerat pe la borne;
R
k
E
k
U
k
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


56
RI
2
0 reprezint puterea transformat ireversibil n cldur prin efect electrocaloric.
n privina semnelor mrimilor care intervin n relaia (3.21), se utilizeaz urmtoarea
convenie:
EI > 0 reprezint puterea furnizat, iar EI < 0 puterea absorbit de surs, oricare ar fi
regimul laturii;
U
b
I > 0 constituie puterea la borne furnizat n cazul unei laturi generatoare, respectiv
absorbit n cazul laturii receptoare, iar U
b
I < 0 reprezint puterea la borne absorbit n
cazul unei laturi generatoare, respectiv furnizat n cazul unei laturi receptoare.


3.2 TRANSFORMAREA SCHEMELOR CIRCUITELOR LINIARE
DE CURENT CONTINUU

3.2.1 Scheme echivalente. Rezisten echivalent i conductan echivalent

O schem este echivalent unui circuit neizolat dac n bornele de acces omoloage
ale circuitului i ale schemei echivalente valorile potenialelor i ale intensitilor curenilor
sunt aceleai.
Se consider un dipol liniar de curent continuu, activ sau pasiv, avnd tensiunea la
borne U i curentul la bornele de acces I. Se definete rezistena echivalent
I
U
R
e
= (3.22)
i conductana echivalent
U
I
G
e
= (3.23)

3.2.2 Gruparea rezistoarelor

Rezistoarele coninute n structura unui dipol liniar pasiv pot fi grupate n serie, n
paralel, mixt i complex. n fiecare din aceste cazuri prezint interes s se stabileasc regula
de calcul a rezistenei echivalente ntre bornele de acces (R
e
) n funcie de rezistenele
rezistoarelor.

a. Gruparea n serie

n cazul gruprii n serie, toate rezistoarele sunt parcurse de acelai curent (fig. 3.5, a).
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


57

a)

b)
Fig. 3.5

Deci, tensiunea la bornele fiecrui rezistor este:
n ,..., 2 , 1 k , I R U
k k
= = (3.24)
iar tensiunea la bornele dipolului va fi:

= =
= =
n
1 k
k
n
1 k
k
R I U U (3.25)
Cu ajutorul relaiei (3.22) se obine rezistena echivalent (fig. 3.5, b):

=
=
n
1 k
k e
R R (3.26)
Gruparea n serie a rezistoarelor se face cu scopul fie de a obine o rezisten de
valoare ridicat, fie de a realiza un divizor de tensiune. Cel mai simplu divizor de tensiune
este constituit din dou rezistoare conectate n serie (fig. 3.6).

Fig. 3.6

Aplicnd legea lui Ohm se obine:
I ) R R ( U
2 1 1
+ = (3.27)
i
2 1
2
1 2 2
R R
R
U I R U
+
= = (3.28)
Din relaia (3.28) se determin raportul de divizare (de reducere):
1
R R
R
U
U
K
2 1
2
1
2
U
<
+
= = (3.29)
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


58

b. Gruparea n paralel


a) b)
Fig. 3.7

n acest caz tensiunile la bornele tuturor rezistoarelor sunt aceleai (fig 3.7). Curentul
prin fiecare rezistor este, conform legii lui Ohm:
n ,..., 2 , 1 k ,
R
U
I
k
k
= = (3.30)
Aplicnd prima teorem a lui Kirchhoff rezult:

= =
= =
n
1 k
k
n
1 k
k
R
1
U I I (3.31)
Cu ajutorul relaiei (3.22) se obine rezistena echivalent:

=
=
n
1 k k e
R
1
R
1
(3.32)
sau conductana echivalent:

=
=
n
1 k
k e
G G (3.33)
Gruparea n paralel a rezistoarelor se realizeaz cu scopul de a obine un divizor de
cureni i, uneori, de a obine o rezisten mai mic.

c. Gruparea mixt. Aceast grupare se reduce la cele precedente, iar pentru
determinarea rezistenelor echivalente se face apel la regulile de calcul corespunztoare
gruprilor n serie i paralel.

d. Gruparea complex este o grupare ireductibil la cele precedente. Pentru a putea
totui reduce gruparea complex la una precedent se recurge la transformarea
(transfigurarea) circuitului.


Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


59

3.2.3 Teorema transfigurrii


a) b)
Fig. 3.8

Se consider un circuit pasiv neizolat avnd (m + 1) noduri i (m) laturi conectate n
stea (fig. 3.8 a), nodurile de acces fiind numerotate de la (1) la (m). Fie R
1
, R
2
,, R
m

rezistenele laturilor, V
1
, V
2
,, V
m
potenialele nodurilor de acces, V
o
potenialul nodului (0)
i I
1
, I
2
,, I
m
curenii n nodurile de acces. Condiiile necesare i suficiente, pentru ca
circuitul cu laturile dispuse n poligon complet cu m noduri i
( )
2
1 m m
C
2
m

= laturi (fig.3.8 b)
s fie echivalent circuitului cu laturile conectate n stea, sunt ca valorile potenialelor i
curenilor n nodurile de acces ale celor dou circuite s fie aceleai. Substituind circuitul n
stea cu cel echivalent n poligon, regimul de funcionare al circuitului exterior nu se modific.
Substituirea unui circuit n stea printr-un circuit echivalent n poligon sau reciproc poart
denumirea de transfigurare.
Curentul n nodul de acces (j) al circuitului n stea este:
) V V ( G
R
V V
I
0 j j
j
0 j
j
=

= (3.34)
i aplicnd nodului (0) teorema de cureni a lui Kirchhoff, se obine:
0 ) V V ( G I
m
1 j
0 j j
m
1 j
j
= =

= =
(3.35)
Din relaia (3.35) rezult potenialul V
0
al nodului (0):

=
=
=
m
1 j
j
m
1 j
j j
0
G
V G
V (3.36)
Relaia (3.36) constituie teorema lui Millman. Utiliznd expresia (3.36) a potenialului
V
0
, se obine expresia curentului n nodul de acces (i):
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


60
m ,..., 2 , 1 i ,
G
V G
V G ) V V ( G I
m
1 j
j
m
1 j
j j
i i 0 i i i
=

= =

=
=
(3.37)
Curentul

n

latura

de

rezisten

R
ij
,

incident

nodurilor

(i)

i

(j),

a

circuitului

n poligon,
este:
) V V ( G
R
V V
I
j i ij
ij
j i
ij
=

= (3.38)
Aplicnd teorema de cureni a lui Kirchhoff nodului (i) al circuitului n poligon, se obine:
m ,..., 2 , 1 i , V G G V I I
m
i j
1 j
j ij
m
i j
1 j
ij i
m
i j
1 j
ij i
= = =

=
(3.39)
Pentru a determina relaiile de transfigurare, se impune condiia ca intensitile
curenilor ntr-un acelai nod de acces s fie egale n cazul ambelor circuite, oricare ar fi
valorile potenialelor V
1
, V
2
, , V
n
, aceleai att pentru nodurile de acces ale circuitului n
stea ct i pentru cele ale circuitului n poligon. Prin urmare, din relaiile (3.37) i (3.39) se
obine:
=

=
=
m
1 j
j
m
1 j
j j
i i i
G
V G
G V G

=

m
i j
1 j
j ij
m
i j
1 j
ij i
V G G V (3.40)
Identificnd coeficienii potenialului V
j
, rezult relaiile de transfigurare:
j i , m ,..., 2 , 1 j , i ,
G
G G
G
m
1 j
j
j i
ij
= =

=
(3.41, a)
sau
j i , m ,..., 2 , 1 j , i ,
R
1
R R R
m
1 j
j
j i ij
= =

=
(3.41, b)
Relaia (3.41) asigur transfigurarea unui circuit cu laturile dispuse n stea, ntr-un
circuit echivalent cu laturile dispuse n poligon. Transfigurarea n sens invers nu este posibil
dect dac se recurge i la alte condiii suplimentare. n cazul general, relaia de echivalen
(3.41) furnizeaz un sistem cu
2
m
C ecuaii cu m necunoscute, iar condiia de compatibilitate a
acestui sistem este:
( )
m
2
1 m m
C
2
m
=

= (3.42)
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


61
cu soluia m = 3. Numai n acest caz este posibil s se stabileasc, fr alte condiii
suplimentare, relaii de transfigurare n ambele sensuri.

a) b)
Fig. 3.9

Dac se consider circuitele pasive, neizolate, reprezentate n figura 3.9, prin
particularizarea relaiei (3.41), (j, k = 1, 2, 3, j k), se obin relaiile de transfigurare a unui
circuit n stea n altul echivalent, n triunghi:
3
2 1
2 1 12
R
R R
R R R + + = ,
1
3 2
3 2 23
R
R R
R R R + + = ,
1
3 2
3 2 23
R
R R
R R R + + = (3.43)
Soluionnd sistemul (3.43) n raport cu R
1
, R
2
, R
3
rezult relaiile de transfigurare a
unui circuit n triunghi, n altul, echivalent, n stea:
31 23 12
31 12
1
R R R
R R
R
+ +
= ,
31 23 12
12 23
2
R R R
R R
R
+ +
= ,
31 23 12
23 31
3
R R R
R R
R
+ +
= (3.44)

3.2.4 Transformarea schemelor circuitelor liniare active

a. Echivalena dintre un generator real de tensiune i un generator real de curent

Dac se ine seama c generatoarele reale de tensiune i de curent sunt de putere
finit, schemele unor astfel de generatoare, n regim staionar (curent continuu), sunt cele
reprezentate n figura 3.10, a i b.

a) b)
Fig. 3.10

Aplicnd legea lui Ohm se obine ecuaia generatorului real de tensiune:
I R U E
g
+ = (3.45)
sau, I R E U
g
= (3.46)
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


62
Utiliznd teorema de cureni a lui Kirchhoff rezult ecuaia generatorului real de
curent:
U G I I
g g
+ = (3.47)
sau, I
G
1
I
G
1
U
g
g
g
= (3.48)
Un generator real de tensiune este echivalent unui generator real de curent i reciproc
dac prin substituirea lor curenii i tensiunile din circuitul de sarcin nu se modific. Condiia
de echivalen revine la egalitatea tensiunilor la bornele celor dou generatoare, oricare ar fi
valoarea curentului debitat, adic:
I
G
1
I
G
1
I R E
g
g
g
g
= (3.49)
Dac rezistenele interioare ale celor dou generatoare sunt egale,
g
g
G
1
R = , relaia de
echivalen poate fi scris sub forma:
g g
I R E = (3.50)
Aceast relaie asigur echivalena numai din punct de vedere al invariabilitii
curenilor, tensiunilor i puterilor n circuitul de sarcin al generatoarelor, deoarece puterile
disipate pe rezistenele interioare sunt diferite. Puterea disipat pe rezistena interioar a
generatorului de tensiune este
2
g E
I R P = , iar cea disipat pe rezistena interioar a
generatorului de curent este
( )
g
2
g
I
G
I I
P

= , nct P
E
P
I
.

b. Conexiunea serie a generatoarelor

Se consider un dipol constituit din (n) generatoare reale de tensiune conectate n serie
(fig. 3.11 a). Tensiunea la bornele unui generator real de tensiune este:
n ,..., 2 , 1 k , I R E U
gk k k
= = (3.51)
iar tensiunea la bornele dipolului va fi:

= = =
= =
n
1 k
gk
n
1 k
k
n
1 k
k
R I E U U (3.52)
Comparnd aceast relaie cu ecuaia (3.46), rezult c circuitul din figura 3.11 a este
echivalent cu un generator real de tensiune (fig. 3.11 b) avnd tensiunea electromotoare

=
=
n
1 k
k e
E E (3.53)
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


63
i rezistena interioar

=
=
n
1 k
gk ge
R R (3.54)

a) b)
Fig. 3.11
innd

seama

de echivalena schemelor generatoarelor de tensiune i de curent
(fig.3.10), circuitul cu (n) generatoare de curent (fig. 3.12 a) este echivalent cu (n) generatoare
de tensiune conectate n serie (fig. 3.12, b), avnd rezistenele interioare
gk
R i tensiunile
electromotoare
gk gk k
I R E = .

Fig. 3.12
Tensiunea electromotoare E
e
i rezistena interioar
ge
R a generatorului de tensiune
echivalent (fig. 3.12, c) au expresiile:

= =
= =
n
1 k
gk gk
n
1 k
k e
I R E E ;

=
=
n
1 k
gk ge
R R (3.55)
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


64
Revenind la schema generatorului de curent (fig. 2.12, d), rezult:

=
=
= =
n
1 k
gk
n
1 k
gk gk
ge
e
ge
R
I R
R
E
I (3.56)

c. Conexiunea paralel a generatoarelor

Fig. 3.13

Se consider un dipol constituit din (n) generatoare reale de curent conectate n paralel
(fig. 3.13, a). Aplicnd teorema de cureni a lui Kirchhoff, se obine relaia ntre tensiunea la
borne i intensitatea curentului la bornele de acces:

= =
=
n
1 k
gk
n
1 k
gk
G U I I (3.57)
Relaia ntre tensiunea la borne i intensitatea curentului, pentru generatorul real de
curent (fig. 3.13, b) este:
ge ge
G U I I = (3.58)
Prin urmare, circuitul paralel cu (n) generatoare reale de curent este echivalent cu un
generator echivalent de curent avnd curentul

=
=
n
1 k
gk ge
I I (3.59)
i conductana interioar

=
=
n
1 k
gk ge
G G (3.60)
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


65
innd seama de echivalena schemelor generatoarelor reale de curent i de tensiune,
circuitul cu (n) generatoare de tensiune conectate n paralel (fig. 3.13, c) este echivalent cu (n)
generatoare reale de curent (fig. 3.13, a) avnd curenii
gk k gk
G E I = (3.61)
Circuitul format din (n) generatoare reale de curent conectate n paralel este echivalent
cu un generator echivalent de curent avnd curentul

= =
= =
n
1 k
gk k
n
1 k
gk ge
G E I I (3.62)
i conductan interioar

=
=
n
1 k
gk ge
G G (3.63)
Generatorul real de curent (fig. 3.13, b), avnd curentul
ge
I (3.62) i conductana
interioar
ge
G (3.63), este echivalent cu un generator real de tensiune (fig. 3.13, d) avnd
tensiunea electromotoare (3.50)

=
=
= =
n
1 k
gk
n
1 k
gk k
ge
ge
e
G
G E
G
I
E (3.64)
i rezistena interioar

=
=
n
1 k gk ge
R
1
R
1
(3.65)
Prin urmare, circuitul paralel cu (n) generatoare reale de tensiune conectate n paralel
este echivalent cu un generator real de tensiune avnd tensiunea electromotoare i rezistena
interioar date respectiv de relaiile (3.64) i (3.65).

d. Teorema compensaiei. Reguli de substituie

Se consider un dipol liniar activ, (D.L.A.), alimentnd un receptor pasiv de rezisten
R
ab
(fig. 3.14, a). Aplicnd laturii incidente nodurilor (a) i (b) legea lui Ohm, se obine:
ab ab ab
I R U = (3.66)
Regimul acestei laturi nu este perturbat dac se introduc n structura ei dou
generatoare ideale, neautonome, de tensiune, de polariti opuse, (fig. 3.14, b). n cazul cnd
tensiunile electromotoare ale acestor generatoare satisfac condiia:
ab ab ab
I R E = (3.67)
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


66
n baza relaiei (3.66), rezult:
ab ab
U E = (3.68)
creia i corespunde schema din figura 3.14, c.


Fig. 3.14

De asemenea, introducnd n paralel cu rezistorul R
ab
dou generatoare ideale,
neautonome, de curent, de polariti opuse, (fig. 3.14 d), regimul laturii incidente nodurilor (a)
i (b) nu se modific. Dac se alege curentul generatorului de curent egal cu I
ab
, dat de (3.67),
atunci n baza teoremei de cureni a lui Kirchhoff, rezult c schema din figura 3.14 d se poate
substitui prin cea din figura 3.14 e.
Teorema compensaiei:
Un rezistor parcurs de curent poate fi substituit fie cu un generator ideal neautonom
de tensiune, avnd polaritatea opus sensului curentului din rezistor i tensiunea
electromotoare egal cu tensiunea la bornele rezistorului, fie cu un generator ideal
neautonom de curent avnd aceeai polaritate cu sensul curentului din rezistor i debitnd un
curent egal cu cel care strbate rezistorul.

a) b) c)
Fig. 3.15

n particular, dac bornele (a), (b) sunt deschise (fig. 3.15 a), ntre aceste borne exist
o tensiune U
ab0
; regimul circuitului nu se modific dac se introduce pe aceeai latur un
generator ideal de tensiune, avnd tensiunea electromotoare E
ab
egal cu U
ab0
i polaritatea
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


67
indicat n figura 3.15 b. Aceeai latur deschis, poate fi substituit i prin dou generatoare
ideale de curent, de polariti opuse, dispuse n paralel (fig. 3.15 c). ntr-un mod asemntor
se poate proceda i n cazul n care bornele (a), (b) sunt scurtcircuitate (fig. 3.16 a). n acest
caz, latura scurtcircuitat, incident nodurilor (a), (b), poate fi substituit prin dou
generatoare de tensiune avnd aceeai tensiune electromotoare i de polariti opuse
(fig. 3.16 b), fie printr-un generator ideal de curent (fig. 3.16 c).


a) b) c)
Fig. 3.16


3.3 METODE DE ANALIZ A CIRCUITELOR LINIARE
DE CURENT CONTINUU

A analiza un circuit de curent continuu nseamn a determina semnalele rspuns (de
obicei intensitile curenilor pe laturi) atunci cnd se cunosc:
structura topologic a circuitului (numrul de laturi, numrul de noduri);
semnale de excitaie (tensiunile electromotoare ale generatoarelor de tensiune i
curenii generatoarelor de curent);
rezistenele rezistoarelor i cele interioare ale generatoarelor.

3.3.1 Metode de analiz a circuitelor liniare de curent continuu cu
obinerea rspunsului pe toate laturile

Pentru a obine rspunsul simultan pe toate laturile unui circuit liniar se utilizeaz
teoremele lui Kirchhoff, teorema suprapunerii efectelor (superpoziiei), teorema curenilor de
ochiuri sau teorema potenialelor nodurilor.

a. Utilizarea teoremelor lui Kirchhoff
n general, analiza unui circuit liniar de curent continuu se bazeaz pe utilizarea
teoremelor lui Kirchhoff. Dac circuitul este construit din laturi i n noduri i se urmrete
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


68
determinarea intensitilor curenilor pe laturi, se soluioneaz sistemul liniar de ecuaii
obinut prin aplicarea teoremei de cureni a lui Kirchhoff nodurilor independente (n - 1
ecuaii) i a teoremei de tensiuni a lui Kirchhoff ochiurilor independente ( n + 1 ecuaii).
Chiar i n cazul unor circuite relativ simple, metoda de analiz bazat pe utilizarea
teoremelor lui Kirchhoff implic un volum mare de calcule. Este posibil s se simplifice
procedeul de analiz dac se utilizeaz teorema curenilor de ochiuri sau teorema potenialelor
nodurilor.

b. Teorema suprapunerii efectelor (superpoziiei)
Conform acestei teoreme, intensitatea curentului electric dintr-o latur a unui circuit
liniar de curent continuu, n care acioneaz m generatoare de tensiune i de curent, este
egal cu suma algebric a intensitilor curenilor produi n acea latur de fiecare
generator n parte, dac ar aciona singur n circuit.


a) b) c)
Fig. 3.17

Fie, de exemplu, circuitul din figura 3.17, a, care se descompune n dou circuite, n
care acioneaz separat cele dou generatoare de tensiune (fig. 3.17, b i c). Curenii din
laturile circuitelor auxiliare (fig. 3.17, b i c) se determin cu relaiile:
'
2
'
1
'
3
3 2
3 '
1
'
2
3 2
3 2
1
1 '
1
I I I ;
R R
R
I I ;
R R
R R
R
E
I =
+
=
+
+
= ;
"
1
"
2
"
3
3 1
3 "
2
"
1
3 1
3 1
2
2 "
2
I I I ;
R R
R
I I ;
R R
R R
R
E
I =
+
=
+
+
= .
Prin suprapunerea efectelor se obin curenii din laturile circuitului dat (fig. 3.17, a):
"
3
'
3 3
'
2
"
2 2
"
1
'
1 1
I I I ; I I I ; I I I + = = = .


Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


69

c. Teorema curenilor de ochiuri


Fig. 3.18

Se consider circuitul din figura 3.18, n care se ataeaz fiecrui ochi independent
cte un curent fictiv, numit curent de ochi
'
1
I ,
'
2
I ,
'
3
I . n baza teoremei superpoziiei, curentul
ntr-o anumit latur a circuitului poate fi considerat ca rezultnd din suma algebric a
curenilor fictivi din ochiurile independente crora le este incident latura respectiv:
'
2
'
1 6
'
3
'
2 5
'
3
'
1 4
'
3 3
'
2 2
'
1 1
I I I ; I I I ; I I I ; I I ; I I ; I I + = + = = = = = (3.69)
Aplicnd teorema de tensiuni a lui Kirchhoff ochiurilor independente, se obine:
6 6 4 4 1 1 4
I R I R I R E + + = ,
6 6 5 5 2 2 2
I R I R I R E + + = ,
4 4 5 5 3 3 4 3
I R I R I R E E + = (3.70)
Se substituie curenii I
1
, I
2
, I
3
, I
4
, I
5
, I
6
din ecuaiile (3.70) prin curenii de ochiuri,
utiliznd relaiile (3.69). Rezult:
'
3 13
'
2 12
'
1 11 11
I R I R I R E + =
'
3 23
'
2 22
'
1 21 22
I R I R I R E + + = (3.71)
'
3 33
'
2 32
'
1 31 33
I R I R I R E + + =
unde:
6 4 1 11
R R R R + + = reprezint rezistena total a ochiului independent (1);
6 5 2 22
R R R R + + = este rezistena total a ochiului independent (2);
5 4 3 33
R R R R + + = - rezistena total a ochiului independent (3);
6 21 12
R R R = = - rezistena laturii comune ochiurilor independente (1) i (2);
4 31 13
R R R = = este rezistena laturii comune ochiurilor independente (1) i (3);
5 32 23
R R R = = - rezistena laturii comune ochiurilor independente (2) i (3);
4 11
E E = suma algebric a tensiunilor electromotoare a ochiului (1);
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


70
2 22
E E = suma algebric a tensiunilor electromotoare a ochiului (2);
4 3 33
E E E = este suma algebric a tensiunilor electromotoare a ochiului (3).
Relaiile (3.71) constituie un sistem liniar de ecuaii avnd drept necunoscute curenii
de ochiuri. Curenii reali se determin apoi cu relaiile (3.69).
n general, pentru un circuit liniar de curent continuu constituit din laturi, n noduri
i avnd prin urmare o = - n + 1 ochiuri independente, n care se substituie toate
generatoarele reale de curent prin generatoare reale echivalente de tensiune, se obine un
sistem de ecuaii de forma:
'
o o 1
'
2 12
'
1 11 11
I R ... I R I R E =
'
o o 2
'
2 22
'
1 21 22
I R ... I R I R E + = (3.72)

'
o oo
'
2 2 o
'
1 1 o oo
I R ... I R I R E + =
unde: - R
ii
reprezint rezistena total a ochiului independent (i);
- R
ij
= R
ji
constituie rezistena ramurilor comune ochiurilor independente (i) i (j);
-
'
m
I , m = 1, 2,,o, este curentul de ochi;
- E
ii
reprezint tensiunea electromotoare a ochiului independent (i).
n sistemul de ecuaii (3.72) rezistenele R
ij
ale laturilor comune ochiurilor
independente (i) i (j) au n fa semnul (+) dac sunt parcurse de curenii de ochiuri I

i
, I

j
n
acelai sens i semnul (-) n caz contrar.
Relaiile (3.72) constituie un sistem liniar de (o) ecuaii avnd drept necunoscute
curenii de ochiuri. n baza teoremei superpoziiei, curentul ntr-o anumit latur, de exemplu
k, (k = 1,2,, ) poate fi considerat ca rezultnd din suma algebric a curenilor fictivi din
ochiurile independente crora le este incident latura k:
( )
,...,
m
2 1, k , I I
o
1
'
k m k
= =

=
(3.73)
unde
( )
'
k m
I reprezint curentul de ochi
'
m
I care strbate latura k.
Dac latura k nu este incident ochiului m, I

p(k)
= 0.
Metoda ochiurilor independente implic un volum de calcule sensibil mai redus dect
atunci cnd se recurge la teoremele lui Kirchhoff. Astfel, n cazul unui circuit cu laturi i n
noduri, procedeul de analiz bazat pe utilizarea teoremelor lui Kirchhoff implic soluionarea
unui sistem liniar de ecuaii algebrice, n timp ce metoda curenilor de ochiuri necesit
soluionarea unui sistem liniar de (o) ecuaii (cu n 1 mai mic dect n cazul utilizrii
teoremelor lui Kirchhoff).
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


71

d. Teorema potenialelor nodurilor

Se consider circuitul din figura 3.19 a, constituit din = 6 laturi i n = 4 noduri,
numerotate (0), (1), (2), (3), nodul (0) fiind un nod de referin. Pentru fiecare latur a
circuitului se aplic legea lui Ohm:
1 1 10
I R U = ,
2 2 30 2
I R U E = ,
3 3 13 3
I R U E = +
4 4 12 4
I R U E = + ,
5 5 32
I R U = ,
6 6 20
I R U = (3.74)
Din relaiile (3.74) rezult:
10 1 1
U G I = , ) U E ( G I
30 2 2 2
= , ) U U E ( G I
30 10 3 3 3
+ =
) U U E ( G I
20 10 4 4 4
+ = , ) U U ( G I
20 30 5 5
= ,
20 6 6
U G I = (3.75)
Analiza circuitelor de curent continuu cu ajutorul metodei potenialelor nodurilor este
avantajos s fie efectuat substituind generatoarele de tensiune prin generatoare de curent
echivalente (fig. 3.19, b). Conform relaiei de echivalen (3.50), rezult:
4 4 4 g 3 3 3 g 2 2 2 g
E G I , E G I , E G I = = = (3.76)
i sistemul de ecuaii (3.75) devine:
10 1 1
U G I = ,
30 2 2 g 2
U G I I = , ) U U ( G I I
30 10 3 3 g 3
+ = ,
) U U ( G I I
20 10 4 4 g 4
+ = , ) U U ( G I
20 30 5 5
= ,
20 6 6
U G I = (3.77)
Pentru constituirea sistemului de ecuaii ale crui necunoscute sunt tensiunile U
10
, U
20
,
U
30
, se aplic teorema de cureni a lui Kirchhoff nodurilor independente (1), (2) i (3):
0 I I I
4 3 1
= + + ,
6 5 4
I I I = + ,
5 3 2
I I I = + (3.78)
Se substituie curenii din sistemul (3.78) cu expresiile (3.77) i se obine:
+
10 1
U G + + ) U U ( G I
30 10 3 3 g
0 ) U U ( G I
20 10 4 4 g
= +
+ + ) U U ( G I
20 10 4 4 g
= ) U U ( G
20 30 5 20 6
U G (3.79)
+
30 2 2 g
U G I = + ) U U ( G I
30 10 3 3 g
) U U ( G
20 30 5

Ordonnd sistemul (3.79) n raport cu tensiunile U
10
, U
20
, U
30
, rezult:
4 g 3 g 30 3 20 4 10 4 3 1
I I U G U G U ) G G G ( = + +
4 g 30 5 20 6 5 4 10 4
I U G U ) G G G ( U G = + + + (3.80)
3 g 2 g 30 5 3 2 20 5 10 3
I I U ) G G G ( U G U G + = + + +
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


72
Sistemul de ecuaii (3.80) se poate scrie sub forma:
11 g 30 13 20 12 10 11
I U G U G U G =
22 g 30 23 20 22 10 21
I U G U G U G = + (3.81)
33 g 30 33 20 32 10 31
I U G U G U G = +
unde:
4 3 1 11
G G G G + + = reprezint suma conductanelor laturilor incidente nodului (1);
6 5 4 22
G G G G + + = - suma conductanelor laturilor incidente nodului (2);
5 3 2 33
G G G G + + = - suma conductanelor laturilor incidente nodului (3);
G
12
= G
21
= G
4
- conductana laturii conectate ntre nodurile (1) i (2);
G
13
= G
31
= G
3
- conductana laturii conectate ntre nodurile (1) i (3);
G
23
= G
32
= G
5
- conductana laturii conectate ntre nodurile (2) i (3);
I
g11
= -I
g3
I
g4
reprezint suma algebric a curenilor generatoarelor de curent conectate
n nodul (1);
I
g22
= I
g4
este suma algebric a curenilor generatoarelor de curent conectate n nodul (2);
I
g33
=I
g2
+ I
g3
- suma algebric a curenilor generatoarelor de curent conectate n nodul (3).
Dup rezolvarea sistemului de ecuaii (3.81), se determin curenii din laturile
circuitului cu relaiile (3.77).
n general, pentru un circuit cu laturi i n noduri, numerotate (0), (1), (2),, (n - 1),
nodul (0) fiind un nod de referin, se obine sistemul de ecuaii:
; I U G ... U G U G
11 g 0 , 1 n 1 n , 1 20 12 10 11
=


; I U G ... U G U G
22 g 0 , 1 n 1 n , 2 20 22 10 21
= +

(3.82)

, I U G ... U G U G
1 n , 1 gn 0 , 1 n 1 n , 1 n 20 2 , 1 n 10 1 , 1 n
= +
unde: - G
ii
reprezint suma conductanelor laturilor incidente nodului i;
- G
ij
= G
ji
suma conductanelor laturilor conectate ntre nodurile i i j;
- I
gii
- suma algebric a curenilor generatoarelor de curent conectate n nodul (i), cu
semnul (+) sau (-) dup cum sensurile de referin ale generatoarelor de curent
sunt spre nod, sau de la nod.
Analiza unui circuit liniar de curent continuu cu ajutorul metodei potenialelor
nodurilor implic un volum de calcule sensibil mai redus dect atunci cnd se recurge la
utilizarea teoremelor lui Kirchhoff.
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


73
Astfel, n cazul unui circuit cu laturi i n noduri, procedeul de analiz bazat pe
utilizarea teoremelor lui Kirchhoff implic soluionarea unui sistem liniar de ecuaii
algebrice, n timp ce metoda potenialelor nodurilor necesit soluionarea unui sistem liniar de
(n - 1) ecuaii (cu - n 1 mai mic dect n cazul utilizrii teoremelor lui Kirchhoff).

3.3.2 Metode de analiz a circuitelor liniare de curent continuu cu
obinerea rspunsului pe o singur latur

Aceste metode se bazeaz, n principal, pe utilizarea teoremelor generatoarelor
echivalente de tensiune i de curent.

a. Teorema generatorului echivalent de tensiune (Thvenin)
Se consider un circuit liniar activ, pentru care se urmrete determinarea rspunsului
pe o singur latur, presupus, pentru simplificare, pasiv.
Circuitul (incomplet) din care s-a exclus latura considerat poate fi asimilat unui dipol
liniar activ (fig. 3.20 a), avnd incluse n structura sa n generatoare de tensiune sau de
curent. Dac se introduc pe latura incident nodurilor (a), (b) dou generatoare ideale de
tensiune, de polariti opuse i avnd aceeai tensiune electromotoare, regimul circuitului nu
se modific. Rezult deci c circuitul coninnd n generatoare (de tensiune sau de curent,
fig. 3.20 a) este echivalent cu cel avnd n + 2 generatoare (fig. 3.20 b).

Fig. 3.20
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


74
Se alege tensiunea electromotoare a celor dou generatoare astfel nct:
E
ab
= U
ab0
(3.83)
unde U
ab0
este tensiunea la gol la bornele laturii incidente nodurilor (a), (b). n aceste condiii,
dac acioneaz numai n +1 generatoare (fig. 3.20 c), curentul pe latura considerat este nul,
I
ab
= 0, deoarece tensiunea electromotoare la bornele (a), (b) ale dipolului, produs de sursele
coninute n structura dipolului, este compensat de cea a generatorului ideal de tensiune de pe
latura incident nodurilor (a), (b) i de polaritate opus sensului curentului de pe aceast
latur.
Deci, regimul de funcionare reprezentat n figura 3.20, c este echivalent celui n care
latura incident nodurilor (a), (b) este deschis (fig. 3.20 d). Rezult de aici c, n mod efectiv,
curentul care circul prin latura incident nodurilor (a), (b) este produs numai de generatorul
ideal

de

tensiune

de

pe

aceast

latur

i

avnd

aceeai

polaritate

cu

sensul

curentului

(fig.

3.20 e):
0 ab ab
0 ab
0 ab ab
ab
ab
R R
U
R R
E
I
+
=
+
= (3.84)
unde R
ab0
reprezint rezistena echivalent a dipolului pasivizat.
Prin urmare, circuitului dat (fig. 3.20 a) i se poate ataa schema echivalent din figura
3.20, f. n aceste condiii se poate enuna teorema generatorului echivalent de tensiune: unui
dipol liniar activ, alimentnd un rezistor liniar, i se poate ataa drept schem echivalent un
generator real de tensiune avnd tensiunea electromotoare egal cu tensiunea la gol la
bornele dipolului si rezistena interioar egal cu rezistena echivalent a dipolului pasivizat.

b. Teorema generatorului echivalent de curent (Norton)
Dac se recurge la echivalena dintre un generator real de tensiune i un generator real
de curent, schemei din figura 3.20, f i se poate ataa schema echivalent reprezentat n
figura 3.20, g (echivalent deci i schemei din figura 3.20, a), unde
0 ab 0 ab
0 ab
0 ab
absc
U G
R
U
I = = (3.85)
S-a stabilit astfel teorema generatorului echivalent de curent: unui dipol liniar activ,
alimentnd un rezistor liniar, i se poate ataa drept schem echivalent un generator real de
curent avnd curentul egal cu cel debitat de dipol la funcionarea n scurcircuit i
conductana interioar egal cu conductana echivalent a dipolului pasivizat.
Schema din figura 3.20 g permite s se scrie relaia:
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


75
0 ab ab
absc
ab
G G
I
U
+
= (3.86)
cu ajutorul creia poate fi efectuat analiza unui circuit liniar de curent continuu, determinnd
rspunsul pe cte una din laturile sale.

c. Teorema conductanelor de intrare i de transfer
Se consider un circuit liniar, activ, de curent continuu, avnd laturi i n noduri. Se
substituie generatoarele reale de curent cu generatoare reale de tensiune, astfel nct circuitul
s conin exclusiv astfel de generatoare. Se consider c toate generatoarele sunt pasivizate
cu excepia celui coninut n latura q, q = 1, 2, , , avnd tensiunea electromotoare E
q
i
debitnd curentul I
q
. Fie I
p
, p = 1, 2, , , p q, curentul pe una din laturile pasive sau
pasivizate ale circuitului. Restul circuitului se echivaleaz cu un cuadripol liniar pasiv
(circuitul avnd patru borne de acces cu exteriorul, figura 3.21).

Fig. 3.21

Se aplic acestui circuit, avnd o = - n + 1 ochiuri independente, teorema curenilor
de ochiuri. Descompunerea circuitului n ochiuri independente se face n aa fel nct latura q
s fie incident exclusiv ochiului independent j, iar latura p s fie incident exclusiv ochiului
independent k. Fie , o ,..., 2 , 1 m , I
'
m
= curenii fictivi ataai ochiurilor independente. Pentru
circuitul din figura 3.21, n care
'
k p
'
j q
I I , I I = = , (3.87)
rezult:
, 0 I R ... I R ... I R ... I R I R
'
o o 1
'
k k 1
'
j j 1
'
2 12
'
1 11
= + + + + + + +
, 0 I R ... I R ... I R ... I R I R
'
o o 2
'
k k 2
'
j j 2
'
2 22
'
1 21
= + + + + + + +
..
, E I R ... I R ... I R ... I R I R
q
'
o jo
'
k jk
'
j jj
'
2 2 j
'
1 1 j
= + + + + + + +
...................................................................................... (3.88)
, 0 I R ... I R ... I R ... I R I R
'
o ko
'
k kk
'
j kj
'
2 2 k
'
1 1 k
= + + + + + + +
..
. 0 I R ... I R ... I R ... I R I R
'
o oo
'
k ok
'
j oj
'
2 2 o
'
1 1 o
= + + + + + + +
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


76
Se soluioneaz sistemul de ecuaii (3.88) i se obine:
q
jk k j '
k q
jj j 2 '
j
E ) 1 ( I , E ) 1 ( I

=
+
(3.89)
unde
jk jk jj jj pq
R min , R min , o ,..., 2 , 1 q , p , R

= = = =
Din relaiile (3.87) i (3,89) rezult:
q
jk k j
p q
jj j 2
q
E ) 1 ( I , E ) 1 ( I

=
+
(3.90)
sau
q pq p q qq q
E G I , E G I = = (3.91)
unde

=
jj j 2
qq
) 1 ( G (3.92)
reprezint conductana de intrare, iar

=
+ jk k j
pq
) 1 ( G (3.93)
este conductana de transfer ntre laturile p i q.
Dac pe lng generatorul de tensiune autonom, de tensiune electromotoare E
q
,
acioneaz, n laturile 1, 2,, ale circuitului i alte generatoare autonome de tensiune,
avnd tensiunile electromotoare E
1
, E
2
,, , E

curentul I
p
care circul prin latura p se obine
aplicnd teorema suprapunerii efectelor:

=
=

1 q
q pq p
E G I (3.94)
Prin urmare, teorema conductanelor de intrare i de transfer permite determinarea
curentului pe o latur a circuitului.

d. Teorema reciprocitii

Se consider un circuit liniar, activ, de curent continuu. Se substituie generatoarele
reale de curent cu generatoare reale de tensiune, astfel nct circuitul s conin exclusiv astfel
de generatoare. Se consider c toate generatoarele sunt pasivizate cu excepia celui coninut
n latura q, avnd tensiunea electromotoare E
q
(fig. 3.22).
Curentul care circul prin orice alt latur, de exemplu p, este dat de a doua relaie
(3.92):
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


77
q pq p
E G I = (3.95)
unde conductana de transfer G
pq
este dat de relaia (3.93).


a) b)
Fig. 3.22

Dac n acelai circuit se pasivizeaz toate laturile cu excepia laturii p, care conine un
generator autonom de tensiune avnd tensiunea electromotoare E
p
(fig. 3.22, b), curentul din
latura q este dat de relaia:
p qp q
E G I = (3.96)
unde conductana G
qp
se calculeaz cu o relaie similar cu (3.93):
kj kj
kj j k
qp
R min , ) 1 ( G

+
=

= (3.97)
Deoarece rezistenele R
jk
, elemente ale determinanilor
jk
i
kj
, satisfac relaia R
jk
=
R
kj
, i deci determinantul este simetric n raport cu diagonala principal, rezult c i
determinanii
jk
,
kj
verific o relaie similar:

jk
=
kj
, (3.98)
nct
G
pq
= G
qp
. (3.99)
Efectund raportul relaiilor (3.95) i (3.96) i innd seama de relaia (3.99), rezult:
p
q
q
p
E
E
I
I
= (3.100)
Relaia (3.100) constituie teorema reciprocitii i se poate enuna astfel: curentul
care circul ntr-o latur q a unui circuit liniar de curent continuu, produs de un generator
de tensiune aflat n latura p, celelalte laturi fiind pasive sau pasivizate, este egal cu curentul
care ar strbate latura p, produs de acelai generator aflat n latura q, structura circuitului
fiind, n rest, invariabil.

Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


78


3.4 CIRCUITE DUALE

Dou circuite se spune c sunt duale, dac ntre elementele celor dou circuite poate fi
stabilit o coresponden biunivoc, astfel nct oricrei relaii n cureni a unui circuit s-i
corespund o relaie formal analog n tensiuni pentru al doilea circuit i reciproc. Cu alte
cuvinte, ecuaiile a dou circuite duale au aceeai structur, fie c se consider tensiunea drept
semnal de excitaie, iar curentul semnal rspuns, fie invers.
Se consider o latur liniar pasiv a unui circuit de curent continuu, creia i se aplic
legea lui Ohm:
U = RI
sau sub forma echivalent:
I = GU
Din aceste relaii rezult:
un receptor de rezisten R are ca element dual un receptor de conductan G;
unui element de circuit sub tensiune i corespunde prin dualitate un element de circuit
parcurs de current;
un generator real de tensiune constituie elementul dual al unui generator real de curent
i reciproc.
Rezult c elementele conectate n serie ntr-un circuit au elementele grupate n paralel
n circuitul dual.
Nu numai structurile i semnalele unor circuite se corespund prin dualitate ci i unele
teoreme i metode de analiz. Astfel, teoremele lui Kirchhoff pot fi considerate duale nct
numrul de ochiuri independente al unui circuit rezult a fi egal cu numrul de noduri
independente al circuitului dual.
Rezult c teorema curenilor de ochiuri i teorema tensiunilor de noduri se corespund
prin dualitate. O aceeai coresponden poate fi stabilit ntre teorema generatorului
echivalent de tensiune i teorema generatorului echivalent de curent.
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


79

3.5 DIPOLI I CUADRIPOLI LINIARI
DE CURENT CONTINUU

3.5.1 Multipoli

Se numete multipol un circuit cu n borne de acces cu exteriorul. Curenii i tensiunile
din circuitul exterior multipolului sunt complet determinai de structura acestuia precum i de
potenialele i curenii n bornele de acces ale multipolului. Prin urmare, interaciunea
multipolului cu exteriorul este complet caracterizat de cele n poteniale ale bornelor i de cei
n cureni n bornele de acces.
Dac se alege potenialul uneia dintre borne ca potenial de referin, urmeaz c n 1
tensiuni sunt independente. De asemenea, n baza legii conservrii sarcinii electrice libere,
suma curenilor de conducie care strbat o suprafa nchis care nchide multipolul fiind
nul, rezult c unul dintre cureni se poate exprima n funcie de ceilali cureni i n
consecin n 1 cureni sunt liniar independeni. Aadar, regimul de funcionare al unui
multipol este caracterizat de 2(n 1) semnale independente, n 1 tensiuni i n 1 cureni.
Se numete poart a unui multipol o pereche de borne de acces pentru care suma
curenilor este nul oricare ar fi potenialele bornelor multipolului. Poarta se numete de
intrare sau de ieire i multipolul primete sau transmite putere electromagnetic dac
tensiunile i curenii la bornele porii au sensurile de referin asociate dup regula de la
receptoare, respectiv de la generatoare.

3.5.2 Dipoli liniari de curent continuu

Un circuit care are dou borne de acces cu exteriorul, constituind o poart, reprezint
un dipol. Diferena potenialelor la borne este univoc determinat, iar intensitatea curentului
pe la una din borne este n fiecare moment egal cu intensitatea curentului la cealalt born.
Dipolii pot fi pasivi sau activi. Un dipol pasiv este caracterizat printr-un singur parametru,
rezistena echivalent, n timp ce un dipol activ este caracterizat n plus fie de o tensiune
electromotoare echivalent, fie de un curent echivalent.


a) b)
Fig. 3.23
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


80

Schema echivalent a unui dipol liniar pasiv (DLP) se obine alegnd n plus un punct
de referin al potenialelor (fig. 3.23 a). Acest mod de reprezentare este avantajos n vederea
scrierii ecuaiei dipolului. Astfel, dac R este rezistena echivalent a dipolului liniar pasiv
(fig. 3.23 b), ecuaia acestuia este:
I R U U
2 1
+ = (3.101)

Transferul energiei electrice printr-un dipol liniar pasiv

Se consider receptorul de rezisten variabil R
2
alimentat de un generator ideal de
tensiune, avnd tensiunea electromotoare E = U
1
, prin intermediul unui dipol liniar pasiv de
rezisten R (fig. 3.24). Dac tensiunea U
1
este meninut constant, puterea furnizat
receptorului este funcie de intensitatea curentului i este dat de relaia:
2
1 1 2 2
I R I U I ) I R U ( I U ) I ( P = = = (3.102)


Fig. 3.24 Fig. 3.25

Puterea P
2
(fig. 3.25) se anuleaz n regimurile extreme de funcionare, la gol (R
2
= ,
I = 0) i n scurtcircuit (R
2
= 0, I = I
sc
= U
1
/R) i admite un maxim pentru o valoare a
curentului care anuleaz derivata:
0 RI 2 U
I
P
1
2
= =

(3.103)
adic
2
I
R 2
U
I
sc 1
P
max 2
= = (3.104)
Puterea

maxim

transferat

receptorului

se

obine

substituind

expresia

(3.104)

n
(3.102):
R 4
U
P
2
1
max 2
= (3.105)
Pe de alt parte,
2
2
1
2
2
P 2 max 2
R 4
U
R I R P
max 2
= = (3.106)
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


81
Din relaiile (3.105) i (3.106) rezult c transferul puterii maxime este realizat atunci
cnd:
R R
max 2 2
P P
2
=
=
(3.107)
Prin urmare, transferul puterii maxime de la un generator ideal de tensiune, printr-un
dipol liniar pasiv, la un receptor pasiv, se realizeaz atunci cnd rezistena receptorului este
egal cu rezistena dipolului.

Fig. 3.26
Deoarece orice generator real de tensiune (fig. 3.26), avnd ecuaia I R U E + = , unde
R reprezint rezistena interioar, poate fi reprezentat printr-un dipol, rezult c un astfel de
generator furnizeaz receptorului o putere maxim dac este satisfcut condiia (3.107).
Randamentul transmisiei energiei prin dipol este:
( )
2
2
2
2
1
2
I R R
I R
P
P
+
= = (3.108)
Puterea maxim este transferat receptorului cu un randament:
5 , 0
R R
R
R R
2
2
P P
2
max 2 2
=
+
=
=
=
(3.109)
Prin urmare, oricare ar fi tensiunea la bornele generatorului i rezistena echivalent a
dipolului, randamentul transmisiei puterii maxime este totdeauna de 50%.


3.5.3 Cuadripoli liniari de curent continuu

Cuadripolul este un circuit electric cu patru borne de acces cu exteriorul. Asupra
structurii interioare a cuadripolului nu se impune nici o restricie, nct poate fi oarecare.
Numai n privina legturii cuadripolului cu exteriorul se impune condiia ca aceasta s se
realizeze exclusiv prin intermediul bornelor de acces.
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


82
Prin urmare, ca i n cazul general al multipolilor, pentru studiul circuitelor
cuadripolare se utilizeaz semnale care se definesc fa de borne tensiunile i curenii n
bornele de acces.
n figura 3.27 s-au indicat curenii i tensiunile n bornele de acces, pentru un
cuadripol oarecare. n total sunt patru cureni (I
1
, I

1,
I
2
, I

2
) i ase tensiuni
(
1 2 2 1
21
1 2
2
22
1
11
' ' ' ' ' '
U , U , U , U , U U , U U = = ). Dintre aceste semnale, trei cureni i trei tensiuni
sunt independente.
Dac perechile de borne (1), (1

) i (2), (2

) constituie cte o poart, cuadripolul este


numit n sens restrns, iar n caz contrar este denumit general.
Bornele crora li se aplic o tensiune din exterior sunt, de obicei, receptoare i se
numesc borne de intrare sau primare, iar cele la care sunt conectate circuite receptoare sunt
borne generatoare i se numesc borne de ieire sau secundare. n vederea scrierii ecuaiilor
cuadripolului, se adopt sensurile de referin de la receptoare la bornele de intrare i cele de
la generatoare la bornele de ieire.


Fig.3.27 Fig. 3.28

Cuadripolii n sens restrns, a cror reprezentare simbolic este redat n figura 3.28,
vor fi denumii prin termenul generic de cuadripoli. Datorit posibilitii de a separa bornele
de acces n dou pori, semnalele la care se face apel n vederea scrierii ecuaiilor
cuadripolului vor fi curenii I
1
, I
2
i tensiunile U
1
, U
2
, tensiunile
1 2 2 1
21
1 2
' ' ' '
U , U , U , U putnd fi
considerate ca semnale interioare, fr a prezenta vreun interes special.
Clasificarea cuadripolilor se face pe baza acelorai criterii care se folosesc n teoria
general a circuitelor electrice. Astfel, cuadripolii pot fi activi sau pasivi; cei din prima
categorie sunt autonomi dac conin n structura lor generatoare autonome de tensiune sau de
curent i neautonomi n caz contrar.
O clasificare mai cuprinztoare a cuadripolilor poate fi fcut dac se alege drept
criteriu teorema reciprocitii.
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


83
Din acest punct de vedere se pot distinge cuadripoli reciproci i nereciproci. Atunci
cnd comportarea cuadripolului n raport cu cele dou pori este simetric, n sensul c prin
schimbarea ntre ele a porii de intrare cu cea de ieire nu se modific tensiunile i curenii la
pori, cuadripolul este simetric, iar n caz contrar este nesimetric.
Tensiunile i curenii la porile unui cuadripol nu sunt independente, deoarece
structura interioar a cuadripolului determin anumite relaii ntre aceste semnale exterioare.
Relaiile care se stabilesc ntre tensiunile i curenii la pori reprezint ecuaiile cuadripolului.
n ecuaiile cuadripolului, din grupul de semnale (tensiuni i cureni la pori) se
deosebesc variabile independente i variabile dependente. n raport cu variabilele dependente
explicitate, ecuaiile cuadripolului pot fi scrise sub mai multe forme.
Coeficienii (adimensionali sau avnd dimensiuni) care intervin n ecuaiile
cuadripolului i care depind exclusiv de structura sa interioar, se numesc parametrii
cuadripolului. n cazul cuadripolilor liniari, ecuaiile vor fi liniare. Numrul acestor ecuaii
este egal cu numrul de pori i pot fi scrise sub forma:
f
1
(U
1
, U
2
, I
1
, I
2
) = 0, f
2
(U
1
, U
2
, I
1
, I
2
) = 0 (3.110)
Relaiile (3.110) constituie ecuaiile implicite ale cuadripolului.
Existena a dou relaii de legtur ntre variabilele cuadripolului, pune n eviden
faptul c numai dou din cele patru variabile sunt independente. Prin urmare, un cuadripol
este caracterizat prin dou variabile independente.
Dac se noteaz cu X
1
, X
2
variabilele dependente i cu Y
1
, Y
2
cele independente, prin
explicitarea ecuaiilor (3.110) se obin relaii liniare n X
i
, Y
i
(i = 1, 2), de forma:
2 2 22 1 21 2 1 2 12 1 11 1
Y K Y K X , Y K Y K X + + = + + = (3.111)
Relaiile (3.111) reprezint ecuaiile explicite ale cuadripolului.
n cazul cuadripolilor pasivi precum i al celor activi dar neautonomi, ecuaiile (3.111)
trebuie s fie omogene n variabilele X
i
, Y
i
, (
1
=
2
= 0), deoarece dac o pereche din grupul
de semnale U
1
, U
2
, I
1
, I
2
este nul, atunci i cealalt pereche are de asemenea valori nule.
n ecuaiile (3.111), K
ij
, i, j = 1, 2, reprezint parametrii cuadripolului, iar
i
, i = 1, 2,
in seama de contribuia generatoarelor autonome interioare.
Studiul circuitelor liniare de tip cuadripol, n curent continuu, poate fi efectuat
adaptnd n mod adecvat procedeele utilizate pentru analiza unor astfel de circuite n regim
permanent sinusoidal (v. par. 5.3).
Capitolul 3 - Circuite liniare de curent continuu n regim permanent


84
Astfel, prelund ecuaiile cuadripolilor n regim permanent sinusoidal i substituind
valorile efective complexe ale tensiunilor i curenilor (U, I) cu valorile de regim staionar
(U,I), iar impedanele i admitanele complexe cu rezistenele i conductanele, se obin
ecuaiile circuitelor respective n curent continuu. n mod asemntor se pot obine i alte
rezultate referitoare la comportarea cuadripolilor liniari n curent continuu.
4. CIRCUITE LINIARE DE CURENT ALTERNATIV
N REGIM PERMANENT

Regimul permanent este staionar (de curent continuu) dac tensiunile i curenii nu
variaz n timp i este variabil dac mrimile sunt variabile n timp. n regim variabil,
fenomenele care se manifest n circuitele electrice sunt mult mai complexe dect cele care au
loc n circuitele de curent continuu. Astfel, fluxul magnetic variabil apare n orice poriune a
circuitului nct este necesar s se ia n consideraie inductana tuturor elementelor circuitului,
inclusiv cea a conductoarelor.
Pe de alt parte, fluxul magnetic din interiorul conductoarelor parcurse de cureni
variabili produce o distribuie neuniform a densitii de curent n seciunea conductoarelor
(efectul pelicular). Anume, densitatea de curent se micoreaz n interior i crete la suprafaa
conductorului i n consecin rezistena conductorului este mai mare dect cea n curent
continuu. n acelai timp efectul pelicular produce o micorare a inductanei interioare a
conductorului ca urmare a micorrii fluxului magnetic n interiorul acestuia.
n conductoarele masive situate n cmpuri magnetice variabile iau natere, prin
inducie electromagnetic, cureni turbionari, care contribuie, n principal, la nclzirea
acestora.
Dac circuitele de curent continuu (imobile) sunt parcurse, n regim electrocinetic,
exclusiv de cureni de conducie, fiind constituite totdeauna din trasee conductoare nchise, n
regim variabil apar i cureni de deplasare. Aceti cureni se manifest n dielectricii care
separ armturile condensatoarelor, conductoarele liniilor de transport i de telecomunicaii,
spirele bobinelor i rezistoarelor.
Transformarea energiei cmpului electromagnetic n energie termic are loc n toate
elementele unui circuit n regim variabil, deci i n dielectricii condensatoarelor i n
miezurile magnetice ale bobinelor.
n studiul diferitelor probleme legate de teoria curenilor variabili nu este necesar, de
obicei, s se in seama de ntreaga complexitate a fenomenelor fizice. Astfel se pot folosi o
serie de ipoteze simplificatoare care nu introduc aproximaii apreciabile. De exemplu, n
condensatoare prezint interes n special fenomenele n legtur cu variaia cmpului electric,
n timp ce n bobine cele referitoare la variaia cmpului magnetic.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

86
Totodat este foarte important s se cunoasc exact limitele pn la care se pot face
astfel de ipoteze simplificatoare. De exemplu, la frecvene joase se poate neglija capacitatea
dintre spirele bobinelor n timp ce la frecvene nalte aceast ipotez introduce erori
inadmisibile.

4.1 SEMNALE VARIABILE, PERIODICE I ALTERNATIVE

n regim variabil, valoarea x(t), la un moment dat, a unui semnal oarecare (tensiune
electromotoare, tensiune, curent), poart denumirea de valoare instantanee.
Valoarea maxim X
max
, respectiv valoarea minim X
min
, sunt maximul, respectiv
minimul valorilor instantanee n intervalul (t
2
t
1
). Valoarea maxim se mai numete i
valoare de vrf (fig. 4.1).


Fig. 4.1

Valoarea medie a semnalului x(t) n intervalul de timp [t
1
, t
2
] este media aritmetic a
valorilor instantanee, notat cu X
med
,

=
2
1
t
t 1 2
med
dt ) t ( x
t t
1
X (4.1)
Valoarea efectiv n intervalul [t
1
, t
2
] este rdcina ptrat a mediei ptratelor valorilor
instantanee, notat cu X,

=
2
1
t
t
2
1 2
dt ) t ( x
t t
1
X (4.2)
Valoarea efectiv se utilizeaz deoarece n regim variabil este avantajos s se opereze
cu valori medii ale efectelor. De exemplu, valoarea medie, n intervalul de timp t
2
t
1
, a
puterii disipate ntr-un rezistor de rezisten R i parcurs de curentul variabil i(t) este:
2
t
t
2
1 2
t
t
2
1 2
med
I R dt ) t ( i
t t
1
R dt ) t ( i R
t t
1
P
2
1
2
1
=
|
|
.
|

\
|

=

(4.3)
unde I reprezint valoarea efectiv a curentului i(t).
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

87
Din relaia (4.3) se observ c dac se utilizeaz valoarea efectiv a curentului,
calculul valorii medii a puterii disipate n rezistor se poate efectua formal cu aceeai relaie ca
n circuitele de curent continuu (relaia 3.21). La rezultate similare se ajunge atunci cnd se
calculeaz valoarea medie a altor efecte (fora electrodinamic, fora electrostatic, etc.).
Semnalele variabile care la intervale de timp egale trec prin aceleai valori, n acelai
sens, se numesc semnale periodice (fig. 4.2). Un astfel de semnal satisface ecuaia:
,..., 2 , 1 , 0 k ), T k t ( x ) t ( x = + = (4.4)
unde T se numete perioada semnalului i reprezint intervalul de timp ntre dou treceri
consecutive ale semnalului considerat prin aceeai valoare i n acelai sens.

Fig. 4.2

Inversul perioadei poart denumirea de frecven i reprezint numrul de perioade
efectuate n unitatea de timp:
T
1
f = (4.5)
Unitatea de msur a frecvenei se numete hertz (Hz).
Mrimea notat cu i dat de relaia
= 2f (4.6)
se numete pulsaie sau frecven ciclic.


a) b)
Fig. 4.3

Un semnal periodic a crui valoare medie pe o perioad este nul poart denumirea de
semnal alternativ (fig. 4.3 a). Poriunile de curb pentru care x(t) > 0, respectiv x(t) < 0, se
numesc alternane pozitive respectiv negative.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

88
Dac semnalele dintr-un circuit sunt alternative, atunci se spune c circuitul este de
curent alternativ.
Dac semnul valorii instantanee a unui semnal periodic este invariabil n timp,
semnalul respectiv poart denumirea de semnal pulsatoriu (fig.4.3 b).

4.1.1 Semnale sinusoidale


Fig. 4.4
n electrotehnic au o larg rspndire semnalele alternative sinusoidale sau armonice,
de forma (fig. 4.4):
x(t) = X
m
sin(t + ) (4.7)
sau
x(t) = X
m
cos(t + ) (4.8)
unde: X
m
este amplitudinea (valoarea maxim), t + se numete faz i se msoar n
radiani, iar valoarea fazei n momentul t = 0 este faza iniial .
Considernd dou semnale sinusoidale de aceeai frecven,
x
1
(t) = X
m1
sin(t +
1
); x
1
(t) = X
m2
sin(t +
2
) (4.9)
se numete defazaj diferena fazelor iniiale ale celor dou semnale:
2 1
= (4.10)
Dup valorile defazajului se definesc urmtoarele relaii de faz ntre semnalele x
1
(t)
i x
2
(t):
semnalul x
1
(t) este defazat naintea semnalului x
2
(t) (fig. 4.5, a) dac:
0
2 1
> = ; (4.11)
semnalul x
1
(t) este defazat n urma semnalului x
2
(t) dac:
0
2 1
< = ; (4.12)
semnalele x
1
(t) i x
2
(t) sunt n faz sau simfazice (fig. 4.5, b) dac:
0
2 1
= = . (4.13)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

89

a) b)

c) d)
Fig. 4.5

n acest caz, ambele semnale trec simultan prin zero i maxim pozitiv, respectiv prin
maxim negativ, prin valori cresctoare sau descresctoare;
semnalele x
1
(t) i x
2
(t) sunt n cuadratur (fig. 4.5, c) dac
2
2 1

= = ; (4.14)
semnalele x
1
(t) i x
2
(t) sunt n opoziie de faz (fig. 4.5, d) dac
= =
2 1
(4.15)
Ambele semnale trec simultan prin zero, dar cnd un semnal trece prin maxim pozitiv,
cellalt semnal trece prin maxim negativ.
Relaiile de faz ntre semnalele sinusoidale au sens numai dac semnalele au aceeai
frecven. Dac frecvenele semnalelor x
1
(t) i x
2
(t) sunt diferite, diferena fazelor este
variabil n timp,
2 1 2 1 2 2 1 1
t ) ( ) t ( t + = + + (4.16)
i relaiile de faz defazat nainte sau defazat n urm nu au semnificaie.
Derivata n raport cu timpul a unui semnal sinusoidal (4.7),
( )
)
2
t sin( X ) t cos( X
dt
t dx
m m

+ + = + = (4.17)
este un semnal sinusoidal avnd aceeai frecven, valoarea maxim de ori mai mare i
defazat naintea semnalului respectiv cu /2.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

90
Integrala n raport cu timpul a unui semnal sinusoidal (4.7),
)
2
t sin(
X
) t cos(
X
dt ) t ( x
m m
+

= +

(4.18)
este un semnal sinusoidal de aceeai frecven avnd valoarea maxim de ori mai mic i
defazat n urma semnalului cu /2.

4.1.2 Producerea tensiunilor electromotoare sinusoidale


Fig. 4.6

Cel mai simplu procedeu de a obine o tensiune electromotoare sinusoidal const n
rotirea uniform a unei spire conductoare ntr-un cmp magnetic omogen (fig. 4.6). n acest
caz, suprafaa delimitat de spira conductoare este strbtut de fluxul magnetic:
= cos
m
(4.19)
unde
m
este valoarea maxim a fluxului, corespunztoare cazului cnd liniile cmpului
magnetic sunt perpendiculare pe planul spirei. Deoarece spira se rotete uniform,
+ = t (4.20)
i relaia (4.19) devine:
( ) ) t cos( t
m
+ = (4.21)
Fluxul magnetic fiind variabil n timp, n spir se introduce o tensiune electromotoare:
( )
) t sin( E ) t sin(
dt
t d
e
m m
+ = + =

= (4.22)
Dac se consider o bobin cu N spire identice, de forma celei indicate n figura 4.6,
care se rotesc rigid i uniform cu viteza unghiular ntr-un cmp magnetic omogen de
inducie B, n spirele bobinei se induce tensiunea electromotoare:
) t sin( E ) t sin( N e
m m
+ = + = (4.23)

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

91

4.2 VALORI CARACTERISTICE ALE SEMNALELOR
SINUSOIDALE

a. Valoarea efectiv
Fie un semnal sinusoidal x(t) care oscileaz n timp dup legea (4.7). Pentru a
determina valoarea efectiv X se introduce expresia (4.7) a semnalului x(t) n relaia (4.2) i
se obine:
= + = + = =

T
0
2
m
2
T
0
2
m
2
dt )] t ( 2 cos 1 [
T 2
X
dt ) t ( sin X
T
1
dt ) t ( x
T
1
X
2
X
] 2 sin
2
1
) T ( 2 sin
2
1
T [
T 2
1
X
m
m
=

+ +

= . (4.24)

b. Valoarea medie pe o perioad (t
2
- t
1
= T) a semnalului sinusoidal (4.7) calculat cu
relaia (4.1) este nul,
0 ) t cos(
T
X
dt ) t sin(
T
X
dt ) t ( x
t t
1
X
T t
t
m
T t
t
m
t
t 1 2
med
1
1
1
1
2
1
= +

= + =

=
+
+

(4.25)
n mod obinuit, valoarea medie a unui semnal sinusoidal se determin pe o
semiperioad, adic pentru t
2
- t
1
= T/2 i x(t
1
) = x(t
2
) = 0:
m
t
t
2 / T
0
m m
med
X
2
T
X 4
dt t sin
T
X 2
dt ) t ( x
2
T
1
X
2
1

=

= = = (4.26)

c. Factorul de amplitudine, notat cu k
a
reprezint raportul dintre amplitudinea i
valoarea efectiv a unui semnal periodic. n cazul semnalelor sinusoidale se obine:
41 , 1 2
X
X
k
m
a
= = = (4.27)

d. Factorul de form (k
f
) se definete ca fiind egal cu raportul dintre valoarea efectiv
i valoarea medie pe semiperioad a unui semnal periodic. n cazul unui semnal sinusoidal se
obine:
11 , 1
2 2
X
X
k
med
f
=

= = (4.28)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

92


4.3 REPREZENTRI SIMBOLICE ALE SEMNALELOR
SINUSOIDALE

La o frecven dat orice semnal sinusoidal este complet determinat de dou mrimi
scalare: amplitudinea (sau valoarea efectiv) i faza iniial. n acelai timp, orice vector liber
este complet determinat de dou mrimi scalare: modulul i argumentul (unghiul fcut cu o
ax de referin). Prin urmare, fiecrui semnal sinusoidal de o anumit specie (curent,
tensiune) i se poate ataa biunivoc un vector liber n plan. Dac se mai are n vedere faptul c
fiecrui vector liber din plan i corespunde biunivoc o mrime complex, al crei afix are
drept vector de poziie vectorul liber dat, rezult c fiecrui semnal sinusoidal i se poate ataa
biunivoc o mrime complex.
Procedeele de reprezentare a semnalelor sinusoidale, fie prin vectori liberi, fie prin
mrimi complexe, constituie metode simbolice de reprezentare a unor astfel de semnale i
utilitatea lor poate fi pus n eviden la analiza circuitelor liniare de curent alternativ n regim
permanent sinusoidal.
Reprezentrile simbolice care fac apel la corespondena dintre semnale sinusoidale i
vectori liberi din plan poart denumirea de reprezentri geometrice, iar cele care utilizeaz
corespondena dintre semnale sinusoidale i mrimi complexe se numesc reprezentri
analitice.

4.3.1 Reprezentarea simbolic geometric

Se consider un semnal sinusoidal de forma:
) t sin( X 2 ) t ( x + = sau ) t cos( X 2 ) t ( x + = (4.29)
Unui astfel de semnal i se poate ataa biunivoc un vector liber, numit fazor pentru a-l
distinge de vectorii (de exemplu ai cmpului electromagnetic) din spaiul tridimensional.
Planul fazorilor este un plan abstract, cte unul pentru fiecare specie de semnale care
oscileaz sinusoidal cu aceeai frecven.
Acest procedeu simbolic de reprezentare geometric a semnalelor sinusoidale a fost
imaginat de Fresnel.


Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

93

a. Reprezentarea simbolic geometric cinematic

n aceast reprezentare, se asociaz semnalului sinusoidal (4.29) un vector de modul
constant i egal cu amplitudinea X 2 a semnalului, care se rotete, n plan, n sens
trigonometric cu viteza unghiular egal cu pulsaia i formeaz n fiecare moment t cu o
ax de referin fix Ox
0
un unghi egal cu faza t + (fig. 4.7). Axa Ox care se rotete cu
viteza n acelai sens cu vectorul i formeaz cu acesta unghiul constant se numete ax
origine de faz. Unghiul de faz iniial se msoar de la axa origine de faz Ox i este
pozitiv n sens trigonometric i negativ n sens orar (fig. 4.8).


Fig. 4.7 Fig. 4.8

Vectorul rotitor poart denumirea de fazor cinematic i se noteaz formal cu F
c
{x}.
Prin urmare, s-a stabilit urmtoarea coresponden biunivoc:
+ = t X 2 } x { F ) t ( x
c
(4.30)
Relaia (4.30) asigur trecerea de la semnalul sinusoidal la fazor. Invers, fiind cunoscut
un factor cinematic, semnalul sinusoidal corespunztor se poate determina cu ajutorul
proieciei fazorului pe una din axele Ox
0
, Oy
0
. ntr-adevr:
a) dac ) t cos( X 2 ) t ( x + = , atunci } x { F
o
pr OP ) t ( x
c x
'
0
= = ;
b) dac ) t sin( X 2 ) t ( x + = , atunci }. x { F
o
pr OP ) t ( x
c y
' '
0
= =
ntr-un acelai plan fazorial se pot reprezenta fazori cinematici ai unor semnale
sinusoidale de specii diferite dar de aceeai frecven.

b. Reprezentarea simbolic geometric polar.
Dac un fazor cinematic este raportat la un observator care se rotete sincron cu
fazorul considerat i se reduce scara de reprezentare cu 2 / 1 se obine reprezentarea
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

94
simbolic geometric polar. n acest mod fazorul conserv din semnalul sinusoidal doar
elementele care-l individualizeaz n raport cu celelalte semnale de aceeai frecven
valoarea efectiv i faza iniial. Prin urmare, fazorul asociat semnalului sinusoidal, numit
fazor polar F
p
{x}, este un vector liber de modul constant i egal cu valoarea efectiv a
semnalului, avnd argumentul de asemenea constant i egal cu faza iniial a semnalului
sinusoidal:
= X } x { F ) t ( x
p
(4.31)
Deoarece att fazorul F
p
{x} ct i axa origine de faz Ox sunt imobile, reprezentarea
geometric polar utilizeaz vectori fici. n schimb, axele Ox
0
i Oy
o
, la care se poate
renuna, se rotesc napoi (n sens invers trigonometric) cu viteza unghiular (fig. 4.9).


Fig. 4.9

Reprezentarea simbolic geometric polar este de fapt o reprezentare simbolic
geometric cinematic raportat la un sistem de referin mobil, cu viteza unghiular . n
consecin, proprietile reprezentrii simbolice geometrice cinematice, relative la semnale
sinusoidale de aceeai frecven, se conserv i pentru reprezentarea simbolic geometric
polar.

4.3.2 Reprezentarea simbolic analitic

Oricrui semnal sinusoidal de forma (4.7) i se poate ataa biunivoc o mrime
complex i anume identificnd planul complex fie cu planul abstract al fazorilor cinematici,
fie cu planul abstract al fazorilor polari. n primul caz se obine reprezentarea simbolic
analitic n complex nesimplificat, iar n al doilea caz, reprezentarea simbolic analitic n
complex simplificat. Astfel de reprezentri simbolice au fost introduse n studiul regimului
permanent sinusoidal al circuitelor liniare de ctre Steinmetz.

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

95

Fig. 4.10

Un numr complex c poate fi scris fie sub form cartezian (fig. 4.10):
b j a c + = (4.32)
unde a este partea real msurat dup axa real, iar b este partea imaginar msurat dup
axa imaginar,
a = Re{c}; b = Im{c} (4.33)
fie sub form polar (fig. 4.10):

=
j
e c c (4.34)
unde c este modulul i argumentul.
innd seama de relaia lui Euler,
+ =

sin j cos e
j
(4.35)
rezult relaiile de trecere de la reprezentarea polar la cea cartezian:
= = sin c b , cos c a (4.36)
sau invers:
0 sau 0 ;
a
b
arctg ; 0 b a c
2 2
< > = > + = (4.37)
Prin mrime complex conjugat se nelege mrimea complex (fig. 4.10):

= =
j *
e c b j a c (4.38)
Mrimea complex
+ =

sin j cos e
j
(4.39)
poart denumirea de operator de rotaie sau de defazare.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

96
Multiplicnd un numr complex

=
j
e c c cu operatorul
j
e , se obine un numr
complex avnd modulul neschimbat i argumentul + :
) ( j j
e c e c
+
= (4.40)
iar vectorul de poziie se rotete n sens trigonometric cu unghiul (fig. 4.11, a). Pentru
2

= , operatorii de rotaie sunt:


j e ; j e
2 / j 2 / j
= =

(4.41)
Multiplicnd numrul complex c cu operatorul j sau j, se obine un numr complex avnd
modulul neschimbat, iar vectorul de poziie rotit cu /2, respectiv - /2 (fig. 4.11, b).

a. Reprezentarea simbolic analitic n complex nesimplificat


Fig. 4.12

Deoarece aceast reprezentare se obine prin identificarea planului complex cu planul
abstract al fazorilor cinematici, rezult c fiecrui semnal sinusoidal de forma (4.7) i se poate
ataa o mrime complex (nesimplificat) notat cu x i numit imagine n complex
nesimplificat sau valoare instantanee complex, avnd modulul egal cu amplitudinea X 2 i
argumentul egal cu faza mrimii sinusoidale (fig. 4.12):
) t ( j
e X 2 x
+
= (4.42)
Utiliznd relaia lui Euler (4.35), expresia (4.42) p o a te fi scris i su b fo r ma
echivalent:
) t sin( X 2 j ) t cos( X 2 x + + + = (4.43)
Prin urmare, regula de trecere de la mrimea imagine la mrimea original, creia i
este ataat, este urmtoarea:

+ =
+ =
=
). t sin( X 2 ) t ( x dac }, x Im{
), t cos( X 2 ) t ( x dac }, x Re{
) t ( x (4.44)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

97

b. Reprezentarea simbolic analitic n complex simplificat

Dac se ine seama c o astfel de reprezentare rezult identificnd planul complex cu
planul abstract al fazorilor polari, urmeaz c fiecrui semnal sinusoidal de forma (4.7) i se
poate ataa o mrime complex (simplificat) notat cu X, numit imagine n complex
simplificat sau valoare efectiv complex, avnd modulul egal cu valoarea efectiv X i
argumentul egal cu faza iniial a semnalului sinusoidal:

=
j
e X X (4.45)
ntre imaginea n complex nesimplificat (4.42) i imaginea n complex simplificat
(4.45), ataate unui aceluiai semnal sinusoidal, de forma (4.7), exist relaia de legtur:
t j
e X 2 x

= (4.46)
Trecerea de la imaginea n complex simplificat la semnalul original este asigurat de
relaiile:
( )
( )

+ =
+ =
=

. t sin X 2 ) t ( x dac }, e X 2 Im{


, t cos X 2 ) t ( x dac }, e X 2 Re{
) t ( x
t j
t j
(4.47)

4.3.3 Corespondena operaiilor

Odat stabilite regulile de reprezentare simbolic, geometric sau analitic, este
important s se urmreasc operaiile cu fazori cinematici sau polari, respectiv cu valori
instantanee sau efective complexe, corespunztoare operaiilor cu semnale sinusoidale.
Stabilirea acestei corespondene este deosebit de util n analiza circuitelor liniare de curent
alternativ, n regim permanent sinusoidal, cu ajutorul reprezentrilor simbolice.

a. Adunarea
Sumei a dou semnale sinusoidale,
) t sin( X 2 ) t sin( X 2 ) t ( x ) t ( x ) t ( x
2 2 1 1 2 1
+ + + = + = (4.48)
i corespunde un fazor cinematic (fig. 4.13, a) sau polar (4.13, b), egal cu suma fazorilor
(cinematici sau polari) ataai fiecrui semnal sinusoidal:
} x { F } x { F } x x { F }, x { F } x { F } x x { F
2 p 1 p 2 1 p 2 c 1 c 2 1 c
+ = + + = + (4.49)

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

98


a) b)
Fig. 4.13

Acest rezultat este consecina imediat a teoremei proieciilor, avnd n vedere c
semnalele sinusoidale reprezint proieciile, pe una din axele Ox sau Oy, ale fazorilor
respectivi (cinematici sau polari).


a) b)
Fig. 4.14

Dac se utilizeaz reprezentarea simbolic analitic, un raionament similar conduce la
concluziile (fig. 4.14):
x
1
+ x
2

2 1
x x +
2 1
X X + (4.50)

b. Amplificarea cu un scalar

Operaiei de multiplicare a mrimii sinusoidale x(t) cu scalarul (pozitiv sau negativ),
) t sin( X 2 ) t ( x + = (4.51)
i corespunde un fazor cinematic (fig. 4.15, a) sau polar (fig. 4.15, b) egal cu produsul dintre
parametrul real (pozitiv sau negativ) i fazorul (cinematic sau polar) ataat semnalului
sinusoidal respectiv:
)} t ( x { F )} t ( x { F )}, t ( x { F )} t ( x { F
p p c c
= = (4.52)

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

99


a) b)
Fig. 4.15

n figura 4.15 este reprezentat situaia corespunztoare cazului > 0. Un rezultat
analog se obine i n cazul opus.
n reprezentarea simbolic analitic (simplificat sau nesimplificat) se obine:
X x ) t ( x (4.53)

c. Derivarea n raport cu timpul
Dac se consider un semnal sinusoidal de forma (4.7), derivatei n raport cu timpul,
)
2
t sin( X 2 ) t cos( X 2
dt
dx
+ + = + = (4.54)
i se poate ataa fazorul cinematic (fig. 4.15, a):
2
t X 2
dt
dx
F
c

+ + =

(4.55)
sau fazorul polar (fig. 4.15, b):
2
X
dt
dx
F
p

+ =

(4.56)
Prin urmare, fazorul (cinematic sau polar) al derivatei n raport cu timpul a unui
semnal sinusoidal se obine amplificnd modulul fazorului respectiv cu i rotindu-l n sens
direct trigonometric (nainte) cu /2.
Dac se utilizeaz reprezentarea simbolic analitic a derivatei (4.54) se poate stabili
corespondena biunivoc (fig. 4.16, a):
x j e X 2 j e e X 2 e X 2
dt
dx
) t ( j
2
j
) t ( j
)
2
t ( j
= = =
+

+ +
(4.57)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

100

a) b)
Fig. 4.16

n mod asemntor se poate arta c atunci cnd se recurge la reprezentarea simbolic
analitic n complex simplificat se poate stabili corespondena (fig. 4.16, b):
X j
dt
dx
(4.58)

d. Integrarea n raport cu timpul
Integrala n raport cu timpul a unui semnal sinusoidal de forma (4.7) este:
)
2
t sin(
X
2 ) t cos(
X
2 dt ) t ( x

+

= +

(4.59)
Acestei expresii i se poate ataa biunivoc fazorul cinematic (fig. 4.15, a):
2
t
X
2 dt ) t ( x F
c

+

=
)
`

(4.60)
sau fazorul polar (fig. 4.15, b):
2
X
dt ) t ( x F
p

=
)
`

(4.61)
Aadar, fazorul (cinematic sau polar) al integralei n raport cu timpul a unui semnal
sinusoidal se obine mprind modulul fazorului respectiv cu i rotindu-l n sens invers
trigonometric (napoi) cu /2.
Utiliznd reprezentarea simbolic analitic a integralei (4.59) se poate stabili
corespondena biunivoc (fig. 4.16, a):
x
j
1
e X 2
j
1
e e
X
2 e
X
2 dt ) t ( x
) t ( j
2
j
) t ( j
)
2
t ( j

(4.62)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

101
Analog se demonstreaz c n cazul reprezentrii simbolice analitice n complex
simplificat (fig.4.16, b):
X
j
1
dt ) t ( x


(4.63)
Prin urmare, operaiilor de derivare i de integrare n raport cu timpul, referitoare la
semnalele sinusoidale, le corespund operaii algebrice efectuate asupra valorilor instantanee
sau efective complexe ataate. Aceast proprietate a reprezentrii simbolice analitice este
deosebit de util n analiza circuitelor liniare de curent alternativ n regim permanent
sinusoidal.
Produsul a dou mrimi sinusoidale nefiind, n general, o funcie sinusoidal, nu se
poate reprezenta printr-un fazor sau o mrime complex.


4.4 PARAMETRII CIRCUITELOR LINIARE
DE CURENT ALTERNATIV

Parametrii unui circuit izolat (lipsit de cuplaje magnetice) de curent alternativ sunt:
rezistena R, inductana proprie L i capacitatea C. n cazul circuitelor neizolate intervine i
inductana mutual M.
Fie un dipol liniar pasiv, la bornele cruia se aplic tensiunea:
) t sin( U 2 ) t ( u
u
+ = (4.64)
Dipolul fiind liniar, va fi parcurs, n regim permanent, de un curent de aceeai form
cu tensiunea aplicat:
) t sin( I 2 ) t ( i
i
+ = (4.65)
Raportul u(t)/i(t) este, n general, o funcie de timp deoarece
u

i
. Prin urmare, n
regim permanent sinusoidal raportul dintre valorile instantanee ale tensiunii la borne i
curentului nu mai este o constant caracteristic, ca n cazul circuitelor liniare de curent
continuu.
innd seama de caracterul liniar i pasiv al dipolului considerat se poate observa c:
dac valoarea efectiv a tensiunii la borne crete (scade) de un anumit numr de ori,
atunci i valoarea efectiv a curentului crete (scade) de acelai numr de ori, iar fazele lor
iniiale rmn neschimbate;
dac la faza iniial a tensiunii se adaug un termen aditiv, pozitiv sau negativ, totul se
petrece ca i cum s-ar fi modificat originea timpului, iar la faza iniial a curentului se adaug
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

102
aceeai cantitate. Prin urmare, n cazul unui dipol liniar, pasiv, raportul valorilor efective i
diferena fazelor iniiale ale tensiunii la borne i curentului sunt mrimi independente de
tensiune i de curent, capabile s caracterizeze dipolul studiat la o anumit valoare a
frecvenei. n consecin, pentru a caracteriza un dipol liniar, pasiv, se definete:
impedana dipolului:
0 ,...) M , C , L , R , ( Z
I
U
Z > = = (4.66)
reprezentnd raportul dintre valorile efective ale tensiunii la borne i curentului;
defazajul dipolului:
0 sau 0 ,...), M , C , L , R , (
i u
< > = = (4.67)
constituind diferena fazelor iniiale ale tensiunii la borne i curentului.
Att impedana ct i defazajul depind exclusiv de frecven i parametrii dipolului. n
timp ce impedana este totdeauna pozitiv, defazajul poate lua i valori negative. n cazul
dipolilor pasivi, cos > 0, nct
(2
,
2
.
Impedana, ca i rezistena, se msoar n S.I. n ohmi.
Pentru caracterizarea unui dipol liniar pasiv impedana dipolului poate fi substituit cu
inversa ei:
,...) M , C , L , R , ( Y
U
I
Y = = (4.68)
numit admitan, i care mpreun cu defazajul constituie un sistem de parametri ai dipolului
respectiv.
Cuplul de parametri impedan (Z) i defazaj () este echivalent, din punct de vedere
al caracterizrii dipolilor pasivi liniari, cu perechea rezisten (R) -reactan (X). Pentru
definirea acestor parametri se reprezint tensiunea la bornele dipolului i curentul cu ajutorul
fazorilor cinematici polari. n figura 4.17 s-au reprezentat fazorii polari ataai acestor
semnale, care permit definirea:
componentei active a tensiunii:
= cos U U
a
(4.69)
componentei reactive a tensiunii:
= sin U U
r
(4.70)
componentei active a curentului:
= cos I I
a
(4.71)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

103
componentei reactive a curentului:
= sin I I
r
(4.72)
Rezistena (n regim permanent sinusoidal) se definete ca raportul dintre valoarea
efectiv a componentei active a tensiunii la borne i valoarea efectiv a curentului:
=

= = cos Z
I
cos U
I
U
R
a
(4.73)
Acest parametru nu trebuie confundat cu rezistena n curent continuu i care se
definete cu ajutorul legii conduciei electrice, cu care coincide numai n anumite cazuri
particulare.
Reactana se definete drept raport dintre valoarea efectiv a componentei reactive a
tensiunii la borne i valoarea efectiv a curentului:
=

= = sin Z
I
sin U
I
U
X
r
(4.74)
Rezistena i reactana se msoar n S.I. n ohmi.
Relaiile (4.73), (4.74) permit determinarea rezistentei i reactanei n funcie de
impedan i defazaj. Invers, pentru a exprima impedana i defazajul n funcie de rezisten
i reactan se utilizeaz relaiile:
R
X
arctg , X R Z
2 2
= + = (4.75)
Perechea de parametri admitan - defazaj poate fi substituit, n vederea caracterizrii
unui dipol liniar pasiv, cu perechea conductan (G) - susceptan (B).
Conductana (n regim permanent sinusoidal) se definete drept raport dintre valoarea
efectiv a componentei active a curentului i valoarea efectiv a tensiunii la borne:
=

= = cos Y
U
cos I
U
I
G
a
(4.76)
Acest parametru nu este, n general, egal cu inversul rezistenei definite cu relaia
(4.73). De asemenea nu trebuie confundat cu conductana definit n curent continuu i cu
care coincide numai n cazuri particulare.
Susceptana se definete ca raport dintre valoarea efectiv a componentei reactive a
curentului i valoarea efectiv a tensiunii la borne:
=

= = sin Y
U
sin I
U
I
B
r
(4.77)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

104
Conductana i susceptana, ca i admitana, se msoar n S.I. n siemens (S).
Relaiile (4.76), (4.77) permit determinarea conductanei i susceptanei n funcie de
admitan i defazaj. Este posibil s se determine invers, admitana i defazajul, n funcie de
conductan i susceptan:
G
B
arctg , B G Y
2 2
= + = (4.78)

a) b) a) b)
Fig. 4.18 Fig. 4.19

Se poate observa c tensiunea i componentele sale activ i reactiv precum i
curentul, cu componentele sale activ i reactiv, formeaz cte un triunghi dreptunghic;
primul este denumit triunghi al tensiunilor (fig. 4.18, a), iar al doilea, triunghi al curenilor
(fig.4.18, b). De asemenea, impedana, rezistena i reactana pe de-o parte, admitana,
conductana i susceptana pe de alt parte, formeaz cte un triunghi dreptunghic; primul este
cunoscut sub denumirea de triunghiul impedanelor (fig. 4.19, a), al doilea fiind triunghiul
admitanelor (fig. 4.19, b).
Acest mod de reprezentare grafic a legturii dintre parametrii unui dipol liniar, pasiv,
n regim permanent sinusoidal, sugereaz posibilitatea reprezentrii parametrilor n planul
complex. n acest scop se asociaz tensiunii (4.64) i curentului (4.65) fie valorile instantanee
complexe:
) t ( j ) t ( j
i u
e I 2 i , e U 2 u
+ +
= = (4.79)
fie valorile lor efective complexe:
i u
j j
e I I , e U U

= = (4.80)
Se definete impedana complex ca raport dintre valorile instantanee (sau efective)
complexe ale tensiunii la borne i curentului (fig.4.20):
i
u
Z = (4.81)
Substituind n (4.81) valorile instantanee complexe i , u cu expresiile (4.79) se obine:
I
U
) ( j
e
I
U
Z
i u
=

= (4.82)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

105
Dac se ine seama de (4.66), (4.67) rezult n definitiv:

=
j
Ze Z (4.83)
adic impedana complex a unui dipol liniar pasiv are modulul egal cu impedana, iar
argumentul egal cu defazajul dintre tensiune i curent la bornele dipolului.
Impedana complex poate fi scris i sub forma echivalent:
jX R sin j cos Z Z + = + = , (4.84)
unde s-au avut n vedere relaiile (4.73), (4.74). Prin urmare, impedana complex a unui dipol
liniar pasiv are partea real egal cu rezistena, iar partea imaginar egal cu reactana
dipolului respectiv.
n cazul dipolilor pasivi impedana complex poate lua valori numai n semiplanul
0 } Z Re{ .

Fig. 4.20

Se definete admitana complex a unui dipol liniar, pasiv, ca raport dintre valorile
instantanee (sau efective) complexe ale curentului i tensiuni la borne (fig.4.20):
u
i
Z
1
Y = = (4.85)
Dac se substituie n (4.85) valorile instantanee complexe u, i cu expresiile (4.79)
rezult:
U
I
e
U
I
Y
) ( j
i u
= =

(4.86)
Aadar, admitana complex a unui dipol liniar pasiv, are modulul egal cu admitana,
iar argumentul egal i de semn opus defazajului dintre tensiunea i curentul la bornele
dipolului.
Admitana complex poate fi scris i sub forma:
jB G sin jY cos Y Y = = (4.87)
unde s-a inut seama de relaiile (4.76), (4.77). Rezult deci c admitana complex are partea
real egal cu conductana, iar partea imaginar egal i de semn opus susceptanei.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

106
Pentru cazul dipolilor pasivi admitana complex este definit numai n semiplanul
Re{ Y}0.
Att impedana complex, definit cu relaia (4.81), ct i admitana complex,
definit cu relaia (4.85), nu constituie o reprezentare simbolic a raportului valorilor
instantanee ale tensiunii la borne i curentului, respectiv ale curentului i tensiunii la borne,
deoarece, n general, acest raport este o funcie de timp. Trebuie s se considere c impedana
complex precum i admitana complex sunt parametri compleci care intervin n ecuaiile
circuitelor ca operatori de nmulire.
n cazul dipolilor liniari activi se definete:
impedana complex echivalent:
e e e
jX R
I
U
i
u
Z + = = = (4.88)
admitana complex echivalent:
e e e
jB G
U
I
u
i
Y = = = (4.89)
unde tensiunea u i curentul i fiind asociate cu convenia de la receptoare. n relaiile (4.88) i
(4.89), R
e
reprezint rezistena echivalent, X
e
reactana echivalent, G
e
conductana
echivalent, B
e
susceptana echivalent.
n concluzie orice dipol liniar, pasiv sau activ, poate fi reprezentat prin una din
schemele indicate n figura 4.21.


a) b)
Fig. 4.21
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

107

4.5 PUTERI N CIRCUITE LINIARE
N REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

4.5.1 Puterea instantanee


Fig. 4.22

Pentru a determina schimbul instantaneu de energie ntre un dipol liniar activ sau pasiv
i generatoarele exterioare (fig. 4.22), se aplic unei suprafee nchise care conine bornele
(1), (2), teorema energiei electromagnetice i se obine:
), t ( i ) t ( u p = (4.90)
unde p(t) reprezentnd puterea instantanee, poate fi o putere absorbit sau cedat, dup cum
sensurile tensiunii la borne u i curentului i sunt asociate dup regula de la receptoare sau
dup cea de la generatoare. Puterea instantanee schimbat de dipol cu exteriorul poate fi
calculat cu relaia (4.90) n regim staionar sau cvasistaionar, deci i n cazul unui dipol
liniar care avnd tensiunea la borne
) t sin( U 2 u
u
+ = (4.91)
este parcurs de curentul
) t sin( I 2 i
i
+ = (4.92)
Prin urmare,
) t sin( ) t sin( I U 2 p
i u
+ + = (4.93)
Utiliznd identitatea trigonometric ) cos( ) cos( sin sin 2 + = , expresia
(4.93) poate fi scris sub forma:
) t 2 cos( I U cos I U p
i u
+ + = (4.94)
unde
i u
= reprezint defazajul dintre tensiunea la borne i curent.
Relaia (4.94) pune n eviden faptul c puterea instantanee este o mrime periodic
constituit dintr-o component continu i o component sinusoidal de frecven dubl
(fig. 4.23). Chiar dac dipolul considerat este pasiv, n anumite intervale de timp ale unei
perioade, puterea instantanee este furnizat de dipol, n exterior. n aceste intervale, energia
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

108
acumulat n cmpul magnetic al bobinelor i n cmpul electric al condensatoarelor este, n
parte, retrocedat generatoarelor exterioare.

Fig. 4.23

4.5.2 Puterea activ

Valoarea medie a puterii instantanee n decurs de o perioad,
= =

cos I U dt ) t ( p
T
1
P
T
0
(4.95)
poart denumirea de putere activ. Aceast putere reprezint viteza generalizat de
transformare a energiei electromagnetice n alte forme de energie i depinde de valorile
efective ale tensiunii i curentului precum i de defazajul dintre acestea.
Deoarece n cazul unui dipol pasiv puterea activ este pozitiv (sau nul n cazul
dipolilor nedisipativi) rezult c n astfel de situaii . 0 cos
Dac se au n vedere relaiile (4.69), (4.71), (4.73) i (4.76) rezult posibilitatea de a
exprima puterea activ sub una din formele urmtoare:
2 2
a a
U G I R I U I U P = = = = (4.96)
valabile pentru dipoli liniari pasivi.
Puterea activ se msoar n S.I., ca i puterea instantanee, n watt (W).
Componenta sinusoidal, de frecven dubl, a puterii instantanee,
) t 2 cos( I U p
i u f
+ + = (4.97)
poart denumirea de putere fluctuant.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

109

4.5.3 Puterea aparent

Valoarea maxim a puterii active, la valori efective constante ale tensiunii la borne i
curentului i la defazaj variabil:
0 I U S > = (4.98)
reprezint puterea aparent.
Mainile i aparatele electrice sunt caracterizate printr-o valoare efectiv limit a
curentului, astfel nct pierderile prin efect electrocaloric s nu conduc la
o nclzire excesiv, i prin o valoare efectiv limit a tensiunii, astfel nct izolaia
conductoarelor s nu fie strpuns. Prin urmare, puterea aparent caracterizeaz limitele de
funcionare ale mainilor i aparatelor electrice.
Dac se ine seama de expresiile (4.66) i (4.68) rezult c puterea aparent a unui
dipol liniar, pasiv, poate fi determinat cu una din relaiile:
2 2
U Y I Z S = = (4.99)
n S.I., puterea aparent se msoar n voltamper (VA).

4.5.4 Factorul de putere

Prin definiie, se numete factor de putere mrimea adimensional pozitiv,
subunitar, egal cu raportul dintre puterea activ i puterea aparent:
S
P
k
p
= (4.100)
n regim permanent sinusoidal, factorul de putere al unui dipol liniar pasiv rezult a fi:
= cos k
p
(4.101)
unde s-a inut seama de expresiile (4.95) i (4.98) ale puterii active, respectiv aparente.
Pentru ca o instalaie de putere aparent dat s funcioneze ct mai eficient, adic la o
putere activ ct mai mare, este necesar ca valoarea factorului de putere s fie ct mai ridicat.
Cu alte cuvinte, defazajul trebuie ca fie ct mai redus cu putin.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

110

4.5.5 Puterea reactiv

Expresia (4.93) a puterii instantanee poate fi scris n mod avantajos sub o form
echivalent dac se ine seama de (4.67). n acest sens, se face substituia + =
i u
, nct
relaia (4.93 devine:
= + + = ] ) t ( 2 cos[ I U cos I U p
i

) t ( 2 sin sin I U )] t ( 2 cos 1 [ cos I U
i i
+ + + = . (4.102)
Prin urmare, puterea instantanee conine dou componente:
)] t ( 2 cos 1 [ cos I U p
i p
+ = (4.103)
numit putere instantanee de pulsaie (fig. 4.24, a), i
) t ( 2 sin sin I U p
i o
+ = (4.104)
reprezentnd puterea instantanee de oscilaie (fig. 4.24, b).


a) b)
Fig. 4.24

Se observ c puterea activ constituie valoarea medie a puterii instantanee de
pulsaie:
= =

cos I U dt ) t ( p
T
1
P
T
0
p
(4.105)
Din expresiile (4.102) - (4.104) se constat c pe reeaua de alimentare a unui dipol
circul, pe lng puterea instantanee de pulsaie, a crei valoare medie constituie o msur a
puterii electromagnetice care se transform nemijlocit n alte forme de energie, i o putere
care oscileaz neamortizat ntre generatoarele interioare i dipol. n acest mod, reeaua este
"blocat" de prezena puterii instantanee de oscilaie, mpiedicnd ncrcarea ei n mod
suplimentar, cu putere activ. Ca msur a puterii instantanee de oscilaie se convine a utiliza
amplitudinea ei:
{ } = = sin I U p max Q
o
(4.106)
numit putere reactiv.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

111
Se poate observa c dei ntre expresiile (4.95) i (4.106) ale puterii active i respectiv
reactive exist o analogie formal, semnificaiile lor energetice difer n mod esenial i n
primul rnd datorit faptului c spre deosebire de puterea activ, puterea reactiv nu
reprezint un aport mediu de putere la bornele dipolului. Depirea acestei dificulti este
posibil dac se recurge la noiunile de putere activ instantanee i putere reactiv
instantanee, introduse de ctre prof. dr. ing. V. N. Nedelcu (v. par. 4.5.7).
n S.I. puterea reactiv se msoar n var (voltamper reactiv). Unitatea de msur a
puterii reactive a fost adoptat n anul 1931 de ctre Comitetul Electrotehnic Internaional, la
propunerea delegatului romn, acad. C. I. Budeanu.
Dac se ine seama de relaiile (4.70), (4.72), (4.74), (4.77), puterea reactiv poate fi
scris i sub una din formele echivalente:
2 2
r r
U B I X I U I U Q = = = = (4.107)
valabile pentru dipoli liniari pasivi.
n ceea ce privete semnele puterii active i reactive, s-a adoptat urmtoarea convenie:
Pentru circuite receptoare: P > 0 - putere activ absorbit, Q > 0 - putere reactiv
absorbit, P < 0 - putere activ furnizat, Q < 0 - putere reactiv furnizat;
Pentru circuite generatoare: P > 0 - putere activ furnizat, Q > 0 putere reactiv
furnizat, P < 0 - putere activ absorbit, Q < 0 - putere reactiv absorbit.
Puterile activ (4.95), reactiv (4.106) i aparent (4.98) satisfac relaiile:
= = = + = tg P Q , sin S Q , cos S P , Q P S
2 2
(4.108)
Prin urmare, cu mrimile P, Q, S se poate construi un triunghi dreptunghic, numit
triunghiul puterilor (fig. 4.25).

Fig. 4.25

Dac se face apel la prima relaie (4.108), expresia (4.100) a factorului de putere
devine:
2
2 2 2
p
S
Q
1
S
Q S
k =

= (4.109)

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

112
Prin urmare, problema ameliorrii (creterii) factorului de putere se reduce, n esen,
la micorarea consumului de putere reactiv. n acest scop se monteaz n preajma
receptoarelor cte un generator local de energie reactiv, fcnd posibile transportul i
furnizarea ctre receptor a unei puteri active sporite.

4.5.6 Puterea aparent complex

Deoarece produsul a dou mrimi sinusoidale nu este n general o mrime sinusoidal,
rezult c puterea instantanee (4.93) nu poate fi reprezentat sub form simbolic analitic, n
complex, folosind regulile stabilite n paragraful 4.3.2. Este posibil, ns, s se defineasc o
mrime complex care nglobeaz ntr-o expresie unic puterea activ, puterea reactiv i
puterea aparent. n acest scop se consider un dipol liniar (receptor sau generator), la bornele
cruia este aplicat tensiunea ) t sin( U 2 u
u
+ = , fiind parcurs de curentul
) t sin( I 2 i
i
+ = . Atand acestor semnale fie valorile instantanee complexe, fie valorile
efective complexe, se definete puterea aparent complex:
* *
I U i u
2
1
S = = (4.110)
Efectund calculele se obine:
) ( j ) t ( j ) t ( j
i u i u
e I U e I 2 e U 2
2
1
S
+ +
= = (4.111)
Dac se ine seama de (4.67), (4.95), (4.98) i (4.106) rezult:
jQ P sin I U j cos I U e I U e S S
j j
+ = + = = =

(4.112)
Rezult deci c puterea aparent complex are modulul egal cu puterea aparent,
partea real egal cu puterea activ si partea imaginar egal cu puterea reactiv.
n planul complex al puterilor aparente (planul S) poziia afixului puterii aparente
complexe poate fi oricare n cazul dipolilor activi, deoarece P > 0 sau P < 0 i Q > 0 sau Q <
0. n schimb, n cazul dipolilor pasivi puterea aparent complex poate lua valori numai n
semiplanul Re{S} 0, (P 0, Q 0). Pentru astfel de dipoli sunt valabile relaiile:
2 2 2 * 2
U ) jB G ( I ) jX R ( U Y I Z S + = + = = = (4.113)
unde s-a inut seama de (4.82), (4.84), (4.86), (4.87).
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

113
Procedeul de reprezentare simbolic analitic, n complex, a puterilor, expus n acest
paragraf, prezint inconvenientul c puterea aparent complex S nu reprezint imaginea n
complex a puterii instantanee p. Aceast dificultate poate fi nlturat dac se utilizeaz
noiunea de putere aparent instantanee complex.

4.5.7 Puterea aparent instantanee complex

Se consider un dipol liniar, pasiv sau activ, avnd tensiunea la borne
) t sin( U 2 u
u
+ = i curentul n una din bornele de acces ) t sin( I 2 i
i
+ = . Acestor
semnale li se ataeaz valorile instantanee complexe:
) t ( j ) t ( j
i u
e I 2 i , e U 2 u
+ +
= = (4.114)
sau valorile efective complexe:
i u
j j
e I I , e U U

= = (4.115)
Puterii instantanee schimbat de dipol pe la bornele de acces cu exteriorul (4.94),
) t 2 cos( I U cos I U p
i u
+ + = , (
i u
= ) (4.116)
i se poate ataa valoarea instantanee complex:
) t 2 ( j * *
i u
e I U I U ) i i ( u
2
1
s
+ +
= = (4.117)
astfel nct
} s Re{ p = (4.118)
Mrimea s poate fi considerat drept o putere aparent instantanee complex, p fiind
n aceste condiii o putere activ instantanee.
Prii imaginare a puterii aparente instantanee complex,
) t 2 sin( I U sin I U q
i u
+ + = (4.119)
i se atribuie denumirea de putere reactiv instantanee.
Puterea aparent complex S rezult ca valoarea medie a puterii aparente instantaneee
complex:
jQ P e I U I U i u
2
1
dt s
T
1
S
j * *
T
0
+ = = = = =

, (4.120)
unde puterile activ P i reactiv Q rezult ca valori medii ale puterii active instantanee
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

114
= =

cos I U dt p
T
1
P
T
0
, (4.121)
respectiv puterii reactive instantanee:
= =

sin I U dt q
T
1
Q
T
0
. (4.122)
Atand mrimii periodice nesinusoidale p (4.116), valoarea instantanee complex s,
se confer un caracter unitar modului de definire a puterilor activ i reactiv, ca valori medii
ale unor puteri instantanee.


4.6 LEGILE I TEOREMELE CIRCUITELOR LINIARE
DE CURENT ALTERNATIV

4.6.1 Legea lui Ohm generalizat

Se consider o latur activ (j) coninnd un rezistor de rezisten R
j
, o bobin avnd
inductana proprie L
jj
, un condensator de capacitate C
j
, un generator de tensiune avnd
tensiunea electromotoare e
j
. Dac latura considerat conine un generator de curent se recurge
la echivalena dintre un astfel de generator i un generator de tensiune (v. par. 3.2.4, a). De
asemenea se consider c latura este cuplat magnetic cu celelalte laturi ale circuitului,
cuplajele fiind caracterizate de inductanele mutuale L
jk
(j k). Se admite c latura este
receptoare, tensiunea la borne u
jb
i curentul i
j
fiind asociate n mod corespunztor (fig. 4.26).


Fig. 4.26

Fie un contur nchis, ales n sensul curentului i
j
, prin interiorul generatorului,
rezistorului, bobinei i prin dielectricul condensatorului, nchizndu-se pe la borne n sens
opus tensiunii u
jb
. nlocuind n ecuaia legii induciei electromagnetice

= =
dt
d
e
S
s
ds E ,
E
s
cu
c i s
E E E E = (1.40), se obine:
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

115
dt
d
e ) ( ) (
S
j i c i

= = =


ds E ds E E ds E E E (4.123)
sau
dt
d
e
S
j

ds E (4.124)
Integrala din membrul stng al relaiei (4.124) poate fi calculat pe poriuni ale
conturului i anume:
j j
C R jb
1
5
4
1
5
4
u u u + + = + + =

ds E ds E ds E ds E (4.125)
unde
j
R
4
1
u =

ds E reprezint cderea de tensiune pe rezistena laturii (inclusiv rezistena


interioar a generatorului), iar
j
C
5
4
u =

ds E este tensiunea la bornele condensatorului.


nlocuind (4.125) n (4.124) se obine:
dt
d
u u u e
S
C R jb j
j j

+ + = + (4.126)
sau n general,
dt
d
u u u e
S
C R jb j
j j

+ + = (4.127)
semnul plus corespunznd cazului n care latura este receptoare iar semnul minus cazului cnd
latura este generatoare.
Relaia (4.127) constituie legea lui Ohm generalizat numit i teorema lui Joubert n
regim cvasistaionar, permanent sau tranzitoriu, valabil att pentru circuite liniare ct i
pentru circuite neliniare i parametrice, deoarece parametrii laturii considerate nu intervin n
mod explicit.
n cazul cnd latura este liniar, n virtutea legii conduciei:
j j R
i R u
j
= (4.128)
De asemenea, fcnd apel la relaia lui Maxwell relativ la inductiviti (2.32):
k
j k
1 k
jk j jj S
i L i L

=
+ =

(4.129)
rezult:
dt
di
L
dt
di
L
dt
d
k
j k
1 k
jk
j
jj
S

=
+ =(4.130)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

116
n sfrit, latura fiind liniar, tensiunea la bornele condensatorului este:


= =
t
j
j j
j
C
dt i
C
1
C
q
u
j
(4.131)
unde integrala este definit n regim tranzitoriu i nedefinit n regim permanent periodic.
Avnd n vedere relaiile (4.128), (4.130) i (4.131), expresia (4.127) devine:

=

+ + + =

j k
1 k
k
jk
t
j
j
j
jj j j jb j
dt
di
L dt i
C
1
dt
di
L i R u e (4.132)
i constituie legea lui Ohm pentru o latur liniar, activ, receptoare sau generatoare, n regim
cvasistaionar.
n regim permanent sinusoidal este avantajos s se utilizeze reprezentarea simbolic
analitic. Dac:
) t sin( E 2 e
j
e j j
+ = , ) t sin( U 2 u
jb
u jb jb
+ = (4.133)
) t sin( I 2 i
j
i j j
+ = , ) t sin( I 2 i
k
i k k
+ = (4.134)
sunt valorile instantanee ale tensiunii electromotoare a generatorului, tensiunii la bornele
laturii, curentului prin latura j i a curentului prin latura k i se utilizeaz reprezentarea
simbolic n complex simplificat, ecuaia (4.132) devine:

=
+

+ + =

j k
1 k
k jk j
j
j jj j j jb j
I L j I
C j
1
I L j I R U E (4.135)
sau:

=
+
(
(

|
|
.
|

\
|

+ =

j k
1 k
k jk j
j
jj j jb j
I L j I
C
1
L j R U E (4.136)
Relaia (4.136) constituie legea lui Ohm generalizat, n regim permanent sinusoidal,
pentru o latur liniar, scris sub form simbolic analitic (n complex simplificat).
Introducnd notaiile:
jk jk
j
jj j jj
L j Z ),
C
1
L ( j R Z =

+ = (4.137)
unde Z
jj
reprezint impedana complex proprie a laturii j, iar Z
jk
impedana complex
mutual ntre laturile j i k, ecuaia (4.136) devine:

=
+ =

j k
1 k
k jk j jj jb j
I Z I Z U E (4.138)
n cazul unei laturi pasive ( 0 E
j
= ) se obine:
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

117

=
+ =

j k
1 k
k jk j jj jb
I Z I Z U (4.139)
Dac latura considerat este izolat din punct de vedere magnetic ( k j , 0 Z
jk
= ),
expresia (4.138) devine:
j jj jb j
I Z U E = (4.140)
Comparnd relaiile (3.14) i (4.140) rezult c n regim permanent sinusoidal i
pentru laturi izolate din punct de vedere magnetic, legea lui Ohm generalizat este formal
analoag aceleiai legi scris n curent continuu, substituind tensiunea electromotoare,
tensiunea la borne i curentul cu valorile lor efective (sau instantanee) complexe, iar rezistena
cu impedana complex.

4.6.2 Teoremele lui Kirchhoff

Ca i n cazul circuitelor de curent continuu, teoremele lui Kirchhoff pentru un circuit
de curent alternativ se stabilesc, drept consecine ale legii conservrii sarcinii electrice libere,
respectiv legii lui Ohm generalizate.

a. Teorema de cureni
Deoarece n regim cvasistaionar formularea legii conservrii sarcinii electrice libere
este identic cu cea corespunztoare regimului staionar, rezult c ntr-un astfel de regim
teorema de cureni a lui Kirchhoff se scrie sub aceeai form ca n curent continuu. Astfel,
curenii incideni nodului u al unui circuit cu n noduri satisfac n regim cvasistaionar relaia:

= =
u j
j
) n ,..., 2 , 1 u ( , 0 i (4.141)
Enunul acestei teoreme este urmtorul: suma algebric a valorilor instantanee ale
curenilor din ramurile incidente unui nod al unui circuit, n regim cvasistaionar este nul.
Deoarece n expresia (4.141) nu intervin parametrii circuitului, rezult c teorema
stabilit este valabil att pentru circuite liniare ct i pentru cele neliniare i parametrice.
n regim permanent sinusoidal, atand valorii instantanee a curentului,
) t sin( I 2 i
j
i j j
+ = , fie valoarea instantanee complex
) t ( j
j j
j
i
e I 2 i
+
= , fie valoarea
efectiv complex
j
i
j
j j
e I I

= , se poate scrie teorema de cureni a lui Kirchhoff sub form
analitic. De exemplu, n complex simplificat se obine:
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

118

= =
u j
j
) n ,..., 2 , 1 u ( , 0 I (4.142)
Se observ c n regim permanent sinusoidal, teorema de cureni a lui Kirchhoff este
formal analoag aceleiai teoreme scris n curent continuu, substituind curenii cu valorile
lor instantanee sau efective complexe.

b. Teorema de tensiuni
Se consider un circuit n regim cvasistaionar, constituit din laturi, n noduri i s
subcircuite cuplate magnetic i fie un ochi m al acestui circuit, reprezentat n figura 4.27. Se
alege un contur nchis
m
constituit din succesiunea liniilor tensiunilor de latur u
j
ale ochiului
m (j m). Se calculeaz tensiunea electromotoare indus:

= =
m
m
m
dt
d
e
S
ds E (4.143)

Fig. 4.27

Deoarece fluxul magnetic prin suprafaa S
m
, delimitat de curba
m
, este practic nul,
consecin a modului de alegere a acestui contur care evit regiunile de flux intens, localizate
n bobine, rezult c integrala

m
ds E este egal cu suma algebric a tensiunilor de latur:
0 u
m j
j
m
= =

ds E (4.144)
Tensiunile de latur sunt considerate pozitive dac sensul lor de referin coincide cu
sensul pozitiv de parcurgere a ochiului i negative n caz opus. Aadar: suma algebric a
tensiunilor de latur de-a lungul unui ochi al unui circuit liniar n regim cvasistaionar este
nul.
Sub forma (4.144) teorema de tensiuni a lui Kirchhoff este valabil i pentru circuite
neliniare i parametrice, n regim cvasistaionar.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

119
Se aplic legea lui Ohm generalizat (4.127) pentru fiecare latur a ochiului m, se
adun relaiile astfel obinute i dac se ine seama de relaia (4.144), rezult:


=
|
|
.
|

\
|
+ + =

m j
'
S
C R
m j
j
) o ,..., 2 , 1 m ( ,
dt
d
u u e
j
j j
(4.145)
unde o reprezint numrul total de ochiuri al circuitului considerat, iar
j
reprezint conturul
nchis care trece prin interiorul generatorului, rezistorului, bobinei i prin dielectricul
condensatorului laturii j, nchizndu-se pe la borne (fig. 4.26).
Sub forma (4.145), teorema de tensiuni a lui Kirchhoff este de asemenea valabil att
pentru circuite liniare ct i pentru circuite neliniare i parametrice n regim cvasistaionar,
permanent sau tranzitoriu. Aici u
Rj
reprezint cderea de tensiune (activ) pe rezistena laturii
j, u
Cj
- tensiunea la bornele condensatorului C
j
(numit i "cdere de tensiune capacitiv"),
dt
d
j
S

- tensiunea la bornele bobinei (ideale) din ramura j (numit i "cdere de tensiune


inductiv").
Teorema de tensiuni a lui Kirchhoff, n regim cvasistaionar, poate fi enunat i sub
forma echivalent (4.145): suma algebric a tensiunilor electromotoare ale generatoarelor de
tensiune de-a lungul laturilor unui ochi al unui circuit liniar, neliniar sau parametric este
egal cu suma algebric a cderilor de tensiune (active, capacitive i inductive) din laturile
ochiului.
n cazul circuitelor liniare, innd seama de relaiile (4.128), (4.130) i (4.131),
expresia (4.145) devine:
) ' o ,..., 2 , 1 m ( ,
dt
di
L dt i
C
1
dt
di
L i R e
m j
j k
1 k
k
jk
t
j
j
j
jj j j
m j
j
=
|
|
|
.
|

\
|
+ + + =

(4.146)
Dac regimul este permanent sinusoidal i se utilizeaz reprezentarea simbolic
analitic, n complex simplificat, se obine:
) ' o ,..., 2 , 1 m ( , I Z I Z E
m j
j k
1 k
k jk j jj
m j
j
=
|
|
|
.
|

\
|
+ =

(4.147)
unde impedanele complexe
jj
Z i
jk
Z sunt date de relaiile (4.137).
Relaia (4.147) constituie teorema de tensiuni a lui Kirchhoff n regim permanent
sinusoidal scris sub form simbolic.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

120
n cazul particular cnd laturile sunt izolate din punct de vedere magnetic (Z
jk
= 0),
relaia (4.147) devine:
) ' o ,..., 2 , 1 m ( , I Z E
m j
j jj
m j
j
= =


(4.148)
Comparnd relaiile (4.148) i (3.20), se observ c n regim permanent sinusoidal i
pentru ochiuri cu laturi izolate din punct de vedere magnetic, teorema de tensiuni a lui
Kirchhoff este formal analoag aceleai teoreme scris n curent continuu, dac se substituie
tensiunile electromotoare i curenii cu valorile lor instantanee (sau efective) complexe, iar
rezistenele cu impedanele complexe.

4.6.3 Teorema de conservare a puterii instantanee


Fig. 4.28

Se consider un circuit neizolat, constituit exclusiv din elemente dipolare, ale crui
laturi nu sunt cuplate magnetic cu exteriorul (fig. 4.28). Fie numrul de laturi i n numrul
de noduri. Se noteaz cu v
1
, v
2
,..., v
n
potenialele nodurilor, cu i
1e
, i
2e
,..., i
ne
curenii n nodurile
de acces, cu u
1
, u
2
,...,

u i i
12
= i
1
, i
23
= i
2
,...,

i i
qn
= tensiunile i curenii prin laturi. Se
aplic teorema de cureni a lui Kirchhoff n cele n noduri ale circuitului:
n 1 13 12 e 1
i ... i i i + + + =
n 2 23 21 e 2
i ... i i i + + + = (4.149)
....................................
1 n n 2 n 1 n ne
i ... i i i

+ + + =
Ecuaiile (4.149) se amplific cu potenialele v
1
, v
2
,..., v
n
ale nodurilor de acces i
relaiile astfel obinute se nsumeaz:
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

121
... ) i ... i i ( v ) i ... i i ( v i v
n 2 23 21 2 n 1 13 12 1
n
1 i
ie i
+ + + + + + + + =

=

) i ... i i ( v
1 n n 2 n 1 n n
+ + + + (4.150)
Deoarece i
qp
= - i
pq
, relaia (4.150) poate fi scris sub forma echivalent:
) v v ( i ... ) v v ( i ... ) v v ( i ) v v ( i i v
1 n n 1 n n q p pq 3 1 13 2 1 12
n
1 i
ie i
=
+ + + + + =

(4.151)
Deoarece v
p
v
q
= u
pq
= u
k
i i
pq
= i
k
, k = 1, 2,, , se obine:

= =
=

1 k
k k
n
1 i
ie i
i u i v (4.152)
Relaia (4.152) constituie teorema conservrii puterii instantanee: puterea instantanee
n laturile circuitului,

1 k
k k
i u , este egal cu puterea instantanee transmis din exterior,

=
=
n
1 i
ie i
i v p .
n cazul circuitelor liniare, aplicnd laturii k legea lui Ohm generalizat (4.132),
k
k j
1 j
j
kj
t
k
k
k
kk k k k
e
dt
di
L dt i
C
1
dt
di
L i R u + + + =

(4.153)
relaia (4.152) devine:
+ + + ==

= = =

1 k
t
k
k
k
1 k
k
k kk
1 k
2
k k
n
1 i
ie i
dt i
C
i
dt
di
i L i R i v

= =

=
+

1 k
k k
1 k
k j
1 j
j
k kj
i e
dt
di
i L (4.154)
Deoarece
,
dt
dW
i i L i L
2
1
dt
d
dt
di
i L
dt
di
i L
m
1 k
r
k j
1 j
j k kj
1 k
2
k kk
1 k
r
k j
1 j
j
k kj
1 k
k
k kk
=
(
(
(

+ = +

=

= = =

= =

(4.155)


= = = =

= = = =

1 k
C
k C
1 k
k C
1 k
k
k
k
1 k
t
k
k
k
dt
du
C u i u q
C
i
dt i
C
i
k
k k

dt
dW
u C
2
1
dt
d
e
1 k
2
C k
k
=
(

=

=

(4.156)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

122
unde - W
m
este energia magnetic instantanee acumulat n cmpul magnetic al bobinelor i
W
e
energia electric instantanee acumulat n cmpul electric al condensatorelor, relaia
(4.154) se poate scrie sub forma:
) W W (
dt
d
p p p
e m j g
+ + = + , (4.157)
unde: -

=
=

1 k
2
k k j
i R p este puterea instantanee disipat prin efect Joule n rezistoare;
-

=
=
n
1 i
ie i
i v p este puterea instantanee schimbat pe la borne cu exteriorul;
-

=
=

1 k
k k g
i e p reprezint puterea instantanee schimbat de generatoare cu circuitul.
Relaia (4.157) reprezint teorema de conservare a puterilor instantanee n circuite
liniare. n cazul particular al unui circuit izolat, p = 0, iar dac circuitul considerat este pasiv,
p
g
= 0.

4.6.4 Teorema de conservare a puterilor aparente complexe, active i reactive

n regim permanent sinusoidal, semnalelor sinusoidale li se pot ataa biunivoc valorile
efective complexe i nlocuind n relaia (4.152) mrimile instantanee cu imaginile n complex
corespunztoare, se obine teorema de conservare a puterilor aparente complexe:

= =
= =

1 k
*
k k
n
1 i
*
ie i
I U I V S (4.158)
adic, puterea aparent complex S schimbat pe la borne de circuit cu exteriorul este egal
cu puterea aparent complex n laturile circuitului.
Aplicnd pentru fiecare latur a circuitului legea lui Ohm generalizat n valori
efective complexe (4.138),

=
+ = +

k j
1 j
j kj k kk k k
I Z I Z U E (4.159)
cu convenia de semne de la receptoare, relaia (4.158) devine:

= =

= =
+ =

1 k 1 k
*
k k
k j
1 j
*
k j kj
1 k
2
k kk
I E I I Z I Z S (4.160)


Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

123
Deoarece Z
kj
= Z
jk
, rezult:

=

= = =

=
= + =

1 k
k j
1 j
i i k j kj
1 k 1 k
k j
1 j
k
*
j
*
k j kj
k j
1 j
*
k j kj
) cos( I I Z 2 ) I I I I ( Z I I Z
k j
(4.161)
i relaia (4.160) devine:

=

= = =
+ = +

1 k
k j
1 j
i i k j kj
1 k
2
k kk
1 k
*
k k
) cos( I I Z 2 I Z I E S
k j
(4.162)
innd seama de relaiile (4.137),
kj kj
k
kk k kk
L j Z ),
C
1
L ( j R Z =

+ = (4.163)
relaia (4.162) devine:
(
(
(

+ + = +

= = =

= = =

1 k 1 k 1 k k
2
k
k j
1 j
i i k j kj
2
k kk
1 k
2
k k
1 k
*
k k
C
I
) cos( I I L 2 I L j I R I E S
k j
(4.164)
Relaia (4.164) reprezint teorema conservrii puterilor aparente complexe n circuite
neizolate n regim permanent sinusoidal i poate fi scris sub forma:
S + S
g
= P
J
+ jQ
X
, (4.165)
unde:

=
=

1 k
*
k k g
I E S (4.166)
este puterea aparent complex la bornele generatoarelor;

=
=

1 k
2
k k J
I R P (4.167)
reprezint puterea disipat n rezistoare prin efect electrocaloric ireversibil;

= = =

=

+ =

1 k 1 k 1 k k
2
k
k j
1 j
i i k j kj
2
k kk X
C
I
) cos( I I L 2 I L Q
k j
(4.168)
este puterea reactiv absorbit sau furnizat de bobinele i condensatoarele circuitului.
Dac se egaleaz prile reale din expresia (4.165), se obine teorema de conservare a
puterilor active:
P + P
g
= P
J
, (4.169)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

124
unde:
{ }

=
= =
n
1 i
i v ie i
) cos( I V S Re P
ie i
(4.170)
reprezint puterea activ schimbat de circuit pe la borne cu exteriorul;
{ }

=
= =

1 k
i e k k g g
) cos( I E S Re P
k k
(4.171)
este puterea activ schimbat de generatoare cu circuitul.
Relaia (4.169) pune n eviden faptul c n regim permanent sinusoidal energia
cmpului electromagnetic este constant; cmpul nu particip la bilanul puterilor active, ci
numai mijlocete transmisia puterii de la borne i de la generatoare, la rezistoare, n care se
disip prin efect electrocaloric.
Egalnd prile imaginare din (4.165), se obine teorema de conservare a puterilor
reactive:
Q + Q
g
= Q
X
, (4.172)
unde:
{ }

=
= =
n
1 i
i v ie i
) sin( I V S Im Q
ie i
(4.173)
reprezint puterea reactiv schimbat de circuit pe la borne de circuit cu exteriorul;
{ }

=
= =

1 k
i e k k g g
) sin( I E S Im Q
k k
(4.174)
este puterea reactiv schimbat de generatoare cu circuitul.
Relaia (4.168) se poate scrie sub forma:
) W W ( 2 Q
e m X
= , (4.175)
unde W
m
i W
e
sunt energiile medii acumulate n cmpul magnetic al bobinelor, respectiv n
cmpul electric al condensatoarelor:
( )

= =

=
+ =

1 k 1 k
k j
1 j
i i k j kj
2
k kk m
k j
cos I I L I L
2
1
W (4.176)

=
=

1 k
2
C k e
k
U C
2
1
W (4.177)


Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

125

4.7 ANALIZA CIRCUITELOR LINIARE N REGIM
PERMANENT SINUSOIDAL

Efectuarea analizei unui circuit liniar de curent alternativ presupune cunoaterea
acelorai elemente ca i n cazul analizei circuitelor liniare de curent continuu, fiind necesar n
plus s se tie care este numrul de subcircuite (conexe) cuplate magnetic, iar n afar de
rezistene s fie date inductanele (proprii i mutuale) i capacitile. Totodat, este necesar s
se calculeze puterile active i reactive absorbite sau furnizate pe laturi.
Analiza unui circuit liniar de curent alternativ se bazeaz, n principal, pe utilizarea
teoremelor lui Kirchhoff.
Pentru a putea preciza condiiile n care se poate efectua analiza unui circuit liniar n
regim permanent, eventual sinusoidal, este necesar s se cunoasc cteva particulariti
referitoare la analiza unui astfel de circuit n regim nepermanent (dar cvasistaionar).

4.7.1 Analiza circuitelor liniare n regim cvasistaionar

Se consider un circuit liniar constituit din laturi, n noduri i s subcircuite conexe
(cuplate magnetic) i se urmrete determinarea semnalelor rspuns atunci cnd circuitul este
excitat. n acest scop se constituie sistemul liniar de ecuaii integro - difereniale obinut prin
aplicarea teoremei de cureni a lui Kirchhoff nodurilor independente (n - s ecuaii) i a
teoremei de tensiuni a lui Kirchhoff ochiurilor independente ( - n + s ecuaii):
) s n ,..., 2 , 1 u ( , 0 i
u j
j
= =

(4.178)

=

=
|
|
|
.
|

\
|
+ + +
m k m k
k
k j
1 j
j
kj
t
k
k
k
kk k k
e
dt
di
L dt i
C
1
dt
di
L I R

(4.179)
unde s n o ..., , 2 , 1 m + = = .
Soluiile generale ale sistemului (4.178, 4.179) sunt de forma:
( ) , ,..., 2 , 1 k ), t ( i ) t ( i t i
k k k
p

= + = (4.180)
unde
p
k
i reprezint soluiile particulare de forma membrului drept i corespund regimului
permanent, iar

k
i constituie soluiile sistemului omogen, caracteriznd regimul liber.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

126
Dac excitaiile e
k
(t), aplicate unui circuit liniar, sunt funcii sinusoidale de timp, de
aceeai frecven, rspunsurile ) t ( i
p
k
vor fi de asemenea funcii sinusoidale de timp i de
aceeai frecven. Prin urmare, n regim permanent sinusoidal, toate semnalele dintr-un circuit
liniar sunt funcii sinusoidale de timp, oscilnd cu aceeai frecven. Astfel de semnale pot fi
reprezentate simbolic, geometric sau analitic.

4.7.2 Metode simbolice de analiz a circuitelor liniare n regim
permanent sinusoidal

Determinarea, n regim permanent sinusoidal, a soluiilor particulare ale sistemului
(4.178, 4.179), de forma membrului drept, implic un mare volum de calcule (dac se
utilizeaz, de exemplu, metoda substituiei). n vederea simplificrii analizei circuitelor liniare
de curent alternativ n regim permanent sinusoidal se ine seama de posibilitatea reprezentrii
simbolice a semnalelor sinusoidale, utiliznd metode de analiz corespunztoare, numite
simbolice. n acest scop se procedeaz dup cum urmeaz:
utiliznd o anumit regul de reprezentare se ataeaz fiecrui semnal sinusoidal,
cunoscut sau necunoscut, numit original, un simbol, numit imagine, fazor n
reprezentarea geometric i mrime complex n reprezentarea analitic;
se determin ecuaiile pe care le satisfac imaginile, corespunztoare sistemului de
ecuaii integro - difereniale (4.178, 4.179) ale semnalelor original;
se soluioneaz sistemul de ecuaii satisfcut de imagini n raport cu imaginile
necunoscute;
n baza regulii de reprezentare simbolic se determin semnalele sinusoidale (original)
necunoscute.
Acest procedeu prezint avantajul unui volum de calcule sensibil mai redus dect
metoda direct de analiz.
Metodele simbolice de analiz sunt geometrice sau analitice, dup cum se reprezint
semnalele sinusoidale prin fazori sau prin mrimi complexe. La rndul su, metoda simbolic
geometric poate fi cinematic (dac se utilizeaz fazori cinematici) sau polar (cnd se
folosesc fazori polari), iar metoda simbolic analitic poate fi n complex nesimplificat sau
simplificat, dup cum se face uz de valori instantanee complexe sau de valori efective
complexe.
n cadrul metodei simbolice analitice, operaiilor elementare relative la semnalele
sinusoidale care intervin n ecuaiile integro - difereniale (4.178, 4.179) i anume: sumare,
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

127
amplificare cu un scalar, derivare i integrare n raport cu timpul, le corespund operaii
elementare relative la fazorii (cinematici sau polari) corespunztori: sumare, amplificare cu un
scalar i rotire cu /2. Prin urmare, ecuaiilor integro - difereniale satisfcute de semnalele
sinusoidale le vor corespunde construcii geometrice reprezentnd nsumarea a diveri fazori
cu orientri diferite. O astfel de construcie geometric poart denumirea de diagram
fazorial, constituind imaginea ecuaiei integro - difereniale a circuitului n reprezentarea
simbolic geometric.
Pentru a analiza un circuit liniar n regim permanent sinusoidal cu ajutorul metodei
simbolice geometrice se procedeaz n modul urmtor:
se consider ecuaia integro - diferenial liniar a unui anumit semnal din circuit i se
construiesc fazorii (cinematici sau polari) fiecrui termen, folosind corespondena operaiilor;
se construiete fazorul corespunztor termenului liber al ecuaiei, care nchide
poligonul obinut prin nsumarea diferiilor fazori corespunztori din ecuaia considerat;
se determin, prin metode geometrice (proiecii), relaiile dintre modulele i
argumentele fazorilor ataai semnalelor sinusoidale cunoscute i necunoscute;
se expliciteaz, din aceste relaii, elementele semnalelor necunoscute (valori efective
i defazaje) i se scriu, n cele din urm, expresiile valorilor instantanee ale semnalelor
necunoscute, pe baza regulilor de reprezentare.
Cu ajutorul metodei simbolice geometrice analiza unui circuit liniar n regim
permanent sinusoidal, sau cu alte cuvinte integrarea unui sistem de ecuaii integro -
difereniale de tipul (4.178, 4.179), se reduce la determinarea, cu mijloace geometrice, a unor
segmente i unghiuri necunoscute.
Dac se utilizeaz metoda simbolic analitic, operaiilor elementare relative la
semnalele sinusoidale care intervin n ecuaiile integro - difereniale de tipul (4.178, 4.179):
sumare, amplificare cu un scalar, derivare i integrare n raport cu timpul, le corespund
operaii elementare relative la valorile instantanee sau efective complexe corespunztoare:
sumare i amplificare. Prin urmare, operaiilor difereniale n raport cu timpul efectuate asupra
semnalelor sinusoidale le corespund operaii algebrice relative la imaginile lor n complex.
Rezult de aici c metoda simbolic analitic permite ataarea pe lng ecuaiile
integro - difereniale liniare cu coeficieni constani, satisfcute de semnalele sinusoidale, a
unor ecuaii algebrice n imaginile lor n complex. Aadar la analiza circuitelor liniare n
regim permanent sinusoidal, cu ajutorul metodei simbolice analitice, este necesar s se
soluioneze sisteme liniare de ecuaii algebrice, ca i n cazul analizei circuitelor liniare de
curent continuu.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

128
Aceast observaie permite elaborarea metodicii de analiz a circuitelor liniare n
regim permanent sinusoidal n strns analogie cu aceea de analiz a circuitelor liniare de
curent continuu. Analogia este i mai pronunat n cazul circuitelor lipsite de cuplaje
magnetice.
Pentru a analiza un circuit liniar n regim permanent sinusoidal cu ajutorul metodei
simbolice analitice se procedeaz dup cum urmeaz:
se scriu ecuaiile integro - difereniale (liniare) ale circuitului, rezultate din aplicarea
teoremelor lui Kirchhoff;
se scriu ecuaiile algebrice - imaginile n complex ale ecuaiilor integro -difereniale,
atand semnalelor sinusoidale cunoscute i necunoscute imaginile lor complexe;
se soluioneaz aceste ecuaii n raport cu imaginile necunoscute;
se determin expresiile valorilor instantanee ale semnalelor necunoscute, pe baza
regulilor de reprezentare.


4.7.3 Analiza circuitelor liniare, lipsite de cuplaje magnetice, n regim
permanent sinusoidal

Se consider un astfel de circuit constituit din laturi i n noduri. Circuitul fiind lipsit
de cuplaje magnetice are un caracter conex i posed prin urmare n - l noduri independente i
o = n + l ochiuri independente. Analiza unui astfel de circuit, n regim permanent
sinusoidal, poate fi efectuat cu ajutorul teoremelor lui Kirchhoff, scrise sub form simbolic
analitic, n valori efective complexe:
1 n ,..., 2 , 1 u , 0 I
u j
j
= =

(4.181)
1 n o ,..., 2 , 1 m , E I Z
m k
k
m k
k kk
+ = = =


(4.182)
Comparnd aceste ecuaii cu cele similare, scrise, pentru un circuit liniar de curent
continuu, se pune n eviden strnsa analogie care exist ntre cele dou grupe de relaii. Pe
baza acestei analogii rezult posibilitatea de a prelua toate metodele de analiz a circuitelor
liniare de curent continuu (v. cap. 3) i de a le adapta sub forma simbolic (n complex) la
analiza circuitelor liniare n regim permanent sinusoidal. n acest scop se substituie tensiunile
electromotoare, tensiunile i curenii cu valorile lor efective (sau instantanee) complexe, iar
rezistenele si conductanele cu impedanele i admitanele complexe.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

129
Pe aceast cale se pot imediat formula teoremele generatoarelor echivalente de
tensiune (v. par. 3.3.2, a) i de curent (v. par. 3.3.2, b), teorema curenilor de ochiuri (v. par.
3.3.1, c), teorema tensiunilor de noduri (v. par. 3.3.1, d), teorema impedanelor i admitanelor
de intrare i transfer (v. par. 3.3.2, c), teorema reciprocitii (v. par. 3.3.2, d).

4.7.4 Transformarea schemelor circuitelor liniare, lipsite de cuplaje magnetice,
n regim permanent sinusoidal

n baza analogiei stabilite ntre modul de scriere a teoremelor lui Kirchhoff, n
complex, pentru un circuit liniar, n regim permanent sinusoidal, lipsit de cuplaje magnetice i
modul de scriere al acelorai teoreme n cazul unui circuit liniar de curent continuu, este
posibil, n primul rnd, s se stabileasc relaiile de calcul ale impedanelor echivalente
gruprilor uzuale.
Astfel, impedana echivalent unei grupri de n impedane n serie este dat de relaia
(v.rel. 3.26):

=
=
n
1 k
k e
Z Z (4.183)
Deoarece , jX R Z , jX R Z
e e e k k k
+ = + = rezult:

= =
= =
n
1 k
k e
n
1 k
k e
X X , R R (4.184)
Modulele impedanelor satisfac relaia:

n
1 k
k e
Z Z (4.185)
O relaie similar va fi satisfcut i de tensiunile de la bornele impedanelor:

n
1 k
k
U U (4.186)
Impedana echivalent unei grupri de n impedane n paralel poate fi calculat cu
relaia (v. rel. 3.32):

=
=
n
1 k k e
Z
1
Z
1
(4.187)
iar admitana echivalent va fi:

=
=
n
1 k
k e
Y Y (4.188)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

130
Dac se ine seama de relaiile: , jB G Y , jB G Y
k k k e e e
= = rezult:

= =
= =
n
1 k
k e
n
1 k
k e
B B , G G (4.189)
Modulele admitanelor satisfac relaia:

n
1 k
k e
Y Y (4.190)
O relaie asemntoare va fi satisfcut i de curenii ramificai prin cele n impedane:

n
1 k
k
I I (4.191)
n cazul gruprii complexe a impedanelor, se recurge la teorema transfigurrii.
Condiia necesar i suficient pentru ca un circuit liniar pasiv, in regim permanent sinusoidal,
constituit din n laturi lipsite de cuplaje magnetice, dispuse n stea, s fie echivalent cu un
circuit n poligon complet cu
2
) 1 n ( n
C
2
n

= laturi este (v. rel. 3.41, b):
) k j ; n ,..., 2 , 1 k , j ( ,
Z
Z Z
Z
0
k j
jk
= = (4.192)
cu

=
|
|
.
|

\
|
=
n
1 j j 0
Z
1
Z
1
(4.193)
unde -
j
Z - reprezint impedanele laturilor circuitului n stea;
- iar
jk
Z - impedanele laturilor circuitului n poligon complet.
Pe baza aceleiai analogii este posibil s se stabileasc pentru circuitele liniare, lipsite
de cuplaje magnetice, n regim permanent sinusoidal, echivalena dintre un generator real de
tensiune i un generator real de curent (v. par. 3.2.4, a), teorema lui Millman (v. rel. 3.36),
teorema compensaiei (v. par. 3.2.4, d).

4.7.5 Circuite duale

Principiul dualitii, stabilit pentru circuitele liniare de curent continuu (v. par. 3.4) i
mbogete considerabil coninutul i i lrgete sensibil domeniul de aplicaii, n cazul
circuitelor liniare, lipsite de cuplaje magnetice, n regim permanent sinusoidal.

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

131

a) b)
Fig. 4.29

Pentru a ilustra acest principiu se consider circuitele reprezentate n figura 4.29 i se
aplic primului circuit teorema de tensiuni a lui Kirchhoff :
I
C j
1
I L j I R E
1
1 1

+ + = (4.194)
iar celui de al doilea, teorema de cureni a lui Kirchhoff :
U
L j
1
U C j U G I
2
2 2

+ + = (4.195)
Comparnd ecuaiile (4.l94) i (4.195) se pune n eviden corespondena prin dualitate
a urmtoarelor perechi de semnale i parametri:
U I ; R G; L C; Z Y (4.196)
Datorit faptului c n cazul circuitelor liniare, lipsite de cuplaje magnetice, n regim
permanent sinusoidal, teoremele lui Kirchhoff se scriu sub form analoag celei
corespunztoare circuitelor liniare de curent continuu i innd seama de faptul c pentru
astfel de circuite teoremele lui Kirchhoff au un caracter dual (v. par. 3.4), rezult c aceast
proprietate i pstreaz valabilitatea i pentru circuitele liniare, lipsite de cuplaje magnetice,
n regim permanent sinusoidal. n consecin, pentru astfel de circuite se corespund prin
dualitate: teorema curenilor de ochiuri i teorema tensiunilor de noduri, teorema
generatorului echivalent de tensiune i teorema generatorului echivalent de curent.

4.7.6 Metoda separrii puterilor active i reactive

Relaiile de conservare ale puterilor active (4.169) i reactive (4.172) ntr-un circuit
liniar lipsit de cuplaje magnetice cu exteriorul, n regim permanent sinusoidal, pot fi utilizate
n vederea efecturii analizei circuitului. Astfel, considernd drept necunoscute valoarea
efectiv a curentului i defazajul, sistemul de ecuaii (4.169) i (4.172) poate fi utilizat pentru
determinarea acestor mrimi.

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

132

Fig. 4.30

Fie, de exemplu, circuitul reprezentat n figura 4.30 ai crui parametri R
1
, R
2
, R
3
, L i
C sunt cunoscui; de asemenea este dat valoarea efectiv a tensiunii la borne, U. Se
urmrete determinarea valorii efective a curentului I i a defazajului .
Se calculeaz puterile active i reactive absorbite sau cedate pe laturi, innd seama de
convenia relativ la semnele puterilor (v. par. 4.5):
2
2 2
2
3
3 2
3 3 3
2
2
2
2 2 2
2
2 2 2
1
1 2
1 1 1
U
C
1
R
R
I R P ,
R
U
I R P , U
L R
R
I R P

+
= = = =
+
= = (4.197)
2
2 2
2
3
3 2
2
2 2 2
1
2
1 1 1
U
C
1
R
1
C
1
Q , 0 Q , U
L R
L
I X Q

= =
+

= = (4.198)
Pe de alt parte, circuitul absoarbe pe la borne o putere activ i absoarbe sau cedeaz
o putere reactiv, care se determin cu relaiile:
= = sin UI Q , cos UI P (4.199)
n baza relaiilor de conservare ale puterilor active i reactive, se pot scrie egalitile:
3 2 1 3 2 1
Q Q Q Q , P P P P + + = + + = (4.200)
Dac se ine seama de relaiile (4.197) (4.199), relaiile (4.200) conduc la sistemul:
2
2 2
2
3
3
2
2
2
2 2 2
1
1
U
C
1
R
R
R
U
U
L R
R
cos UI

+
+ +
+
= (4.201)
2
2 2
2
3
2
2 2 2
1
U
C
1
R
1
C
1
U
L R
L
sin UI

= (4.202)
ale crui rdcini, I i , constituie soluia problemei.

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

133

4.8 CIRCUITE LINIARE ELEMENTARE IDEALE N REGIM
PERMANENT SINUSOIDAL

Prin circuite elementare ideale se vor nelege: rezistorul ideal, bobina ideal,
condensatorul ideal, gruprile lor n serie sau paralel, alimentate fie de un generator ideal de
tensiune, fie de un generator ideal de curent. n fiecare din aceste cazuri se va considera c
tensiunea electromotoare a generatorului de tensiune, egal cu tensiunea la borne, este
( )
u
t sin U 2 u + = , iar curentul generatorului de curent, ( )
i
t sin I 2 i + = . Acestor
semnale li se ataeaz fie cte un fazor (cinematic sau polar), fie cte o valoare instantanee
sau efectiv complex:
( ) + = + =
u c u
t U 2 } u { F t sin U 2 u

u u
j ) t ( j
u p
Ue U Ue 2 u U } u { F
+
= = = (4.203)
( ) + = + =
i c i
t I 2 } i { F t sin I 2 i
i i
j ) t ( j
i p
Ie I Ie 2 i I } i { F
+
= = = (4.204)

4.8.1 Rezistorul ideal n regim permanent sinusoidal

Se consider un rezistor ideal de rezisten R = 1/G, n regim permanent, alimentat fie
de un generator ideal de tensiune sinusoidal (fig. 4.31, a), fie de un generator ideal de curent
sinusoidal (fig. 4.31, b). Dac se aplic legea lui Ohm se obine:
u = R i, i = G u (4.205)
sau sub form simbolic, n valori efective complexe:
U G I , I R U = = (4.206)


a) b)
Fig. 4.31 Fig. 4.32

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

134
Din relaia (4.206) rezult:
U = RI, =
u
-
i
= 0 (4.207)
Prin urmare:
curentul care circul printr-un rezistor ideal, n regim permanent, alimentat de un
generator de tensiune sinusoidal, este simfazic cu tensiunea la borne (fig. 4.32):
( )
u
t sin
R
U
2 i + = (4.208)
tensiunea la bornele unui rezistor ideal, n regim permanent, alimentat de un generator
de curent sinusoidal, este simfazic cu curentul (fig. 4.32):
( )
i
t sin
G
I
2 u + = (4.209)
n cazul rezistorului ideal, n regim permanent sinusoidal:
0 sin Y B , G
R
1
Z
1
Y , 0 sin Z X , R
I
U
Z = = = = = = = = = (4.210)
De asemenea:
0 sin I I , I cos I I , 0 sin U U , U cos U U
r a r a
= = = = = = = = (4.211)
Puterea instantanee absorbit de rezistor pe la borne va fi:
( ) ( ) | | = + = + = =
u
2
u
2
2
t 2 cos 1
R
U
t sin
R
U 2
i u p
( ) ( ) | | 0 t 2 cos 1
G
I
t sin
G
I 2
i
2
i
2
2
+ = + = (4.212)
i are caracterul unei puteri instantanee de pulsaie (v. par. 4.5.5).

Fig. 4.33
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

135
Tensiunea u(t), curentul i(t) i puterea instantanee p(t) sunt reprezentate n figura 4.33.
Puterea aparent complex este dat de:
2 2 *
GU RI I U S = = = (4.213)
nct:
0 } S Im{ Q , 0 GU RI } S Re{ P
2 2
= = > = = = (4.214)
Rezult c un rezistor ideal n regim permanent sinusoidal, absoarbe putere activ pe
care o transform n cldur prin efect electrocaloric, nu absoarbe i nici nu furnizeaz putere
reactiv.

4.8.2 Bobina ideal n regim permanent sinusoidal


Fig. 4.34

Se consider o bobin ideal, de inductan L, alimentat fie de un generator ideal de
tensiune sinusoidal (fig.4.34, a), fie de un generator ideal de curent sinusoidal (fig. 4.34, b).
Aplicnd bobinei legea lui Ohm generalizat, se obine:

= = udt
L
1
i ,
dt
di
L u (4.215)
sau n valori efective complexe:
L j
U
I , I L j U

= = (4.216)
Din relaiile (4.216) rezult:
2
, I L U
i u

= = = (4.217)
Din a doua relaie (4.217) rezult:
curentul care circul printr-o bobin ideal n regim permanent, alimentat de la un
generator ideal de tensiune sinusoidal, este defazat n urma tensiunii la borne cu /2 (fig.
4.35):
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

136
|
.
|

\
|
+

=
2
t sin
L
U
2 i
u
(4.218)
tensiunea la bornele unei bobine ideale, n regim permanent, alimentat de la un
generator ideal de curent sinusoidal, este defazat naintea curentului cu /2.
|
.
|

\
|
+ + =
2
t sin LI 2 u
i
(4.219)

Fig. 4.35 Fig. 4.36

n ambele cazuri:
L
X L sin Z X , L j
I
U
Z = = = = = (4.220)
L
B
L
1
sin Y B ,
L j
1
U
I
Y =

= =

= = (4.221)
unde X
L
reprezint reactana inductiv iar B
L
susceptana inductiv.
De asemenea:
I sin I I , 0 cos I I , U sin U U , 0 cos U U
r a r a
= = = = = = = = (4.222)
Puterea instantanee schimbat de bobin pe la borne cu generatoarele exterioare este
dat de relaia:
( ) ( ) ( ) = +

= + +

= =
u
2
u u
2
t 2 sin
L
U
t cos t sin
L
U
2 ui p
( ) ( ) ( )
i
2
i i
2
t 2 sin LI t cos t sin LI 2 + = + + = (4.223)
i este de natura unei puteri instantanee de oscilaie (v. par. 4.5.5).
Tensiunea u(t), curentul i(t) i puterea instantanee p(t) sunt reprezentate n figura 4.36.
Puterea aparent complex se calculeaz cu relaia:
2
L
2
L
2 2
U jB I jX U
L
j
I L j * I U S = =

= = = (4.224)
nct:
0 U B I X } S Im{ Q , 0 } S Re{ P
2
L
2
L
> = = = = = (4.225)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

137
Prin urmare, o bobin ideal n regim permanent sinusoidal nu absoarbe putere activ
i absoarbe putere reactiv.

4.8.3 Condensatorul ideal n regim permanent sinusoidal

Un condensator ideal, de capacitate C, este alimentat fie de un generator ideal de
tensiune

sinusoidal

(fig.

4.37 a), fie de un un generator ideal de curent sinusoidal (fig. 4.37 b).


a) b)
Fig. 4.37

n ambele cazuri se pot scrie relaiile:
dt
du
C i , idt
C
1
u = =

(4.226)
sau n valori efective complexe:
U C j I , I
C j
1
U =

= (4.227)
Dac se compar relaiile (4.215), (4.226) sau (4.216), (4.227) se observ c au un
caracter dual i anume bobina ideal alimentat de un generator ideal de tensiune este dual
unui condensator ideal alimentat de un generator ideal de curent, iar o bobin ideal
alimentat de un generator ideal de curent este dual unui condensator ideal alimentat de un
generator ideal de tensiune.
innd seama de corespondena stabilit rezult c:
2
, CU I
i u

= = = (4.228)
nct:
curentul care circul printr-un condensator ideal n regim permanent, alimentat de un
generator ideal de tensiune sinusoidal este defazat naintea tensiunii la borne cu 2 (fig.
4.38):
|
.
|

\
|
+ + =
2
t sin CU 2 i
u
(4.229)
tensiunea la bornele unui condensator, n regim permanent alimentat de un generator
ideal de curent sinusoidal este defazat n urma curentului cu /2 (fig. 4.38):
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

138
|
.
|

\
|
+

=
2
t sin
C
I
2 u
i
(4.230)
n ambele cazuri:
c
X
C
1
sin Z X ,
C j
1
I
U
Z =

= =

= = (4.231)
c
B C sin Y B , C j
U
I
Y = = = = = (4.232)
unde X
c
reprezint reactana capacitiv, iar B
c
susceptana capacitiv.
Totodat:
U sin U U , 0 cos U U
r a
= = = = (4.233)
I sin I I , 0 cos I I
r a
= = = = (4.234)

Fig. 4.38 Fig. 4.39
Puterea instantanee schimbat de condensator pe la borne cu generatoarele se determin
cu relaia:
( ) ( )
u
2
i
2
t 2 sin CU t 2 sin
C
I
p + = +

= (4.235)
i este de natura unei puteri instantanee de oscilaie.
Tensiunea u(t), curentul i(t) i puterea instantanee p(t) sunt reprezentate n figura 4.39.
Puterea aparent complex se calculeaz cu relaia:
2
C
2
c
2 2
U jB I jX CU j I
C
j
* I U S = = =

= = (4.236)
de unde rezult:
0 U B I X } S Im{ Q , 0 } S Re{ P
2
C
2
C
< = = = = = (4.237)
Prin urmare, un condensator ideal, n regim permanent sinusoidal, nu absoarbe putere
activ i furnizeaz putere reactiv.
Aceast proprietate remarcabil a condensatoarelor le ofer posibilitatea de a fi utilizate
n mod avantajos n instalaiile de ameliorare a factorului de putere.

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

139

4.8.4 Bobina ideal n serie cu un rezistor ideal n regim permanent sinusoidal

Se consider o bobin ideal, de inductan L, n serie cu un rezistor ideal, de
rezisten R, alimentate fie de un generator ideal de tensiune sinusoidal (fig. 4.40, a), fie de
un generator ideal de curent sinusoidal (fig. 4.40, b).
Dac se aplic unui astfel de circuit legea lui Ohm generalizat se obine ecuaia
diferenial:
dt
di
L Ri u + = (4.238)
n valori efective complexe rezult ecuaia algebric:
( )I L j R U + = (4.239)
Prin urmare:
R
L
arctg , L R I U
i u
2 2 2

= = + = (4.240)
nct:
curentul care circul printr-o bobin ideal, legat n serie cu un rezistor ideal, n
regim permanent sinusoidal, alimentate de un generator ideal de tensiune sinusoidal, este:
|
.
|

\
|
+
+
=
R
L
arctg t sin
L R
U
2 i
u
2 2 2
(4.241)
tensiunea la bornele circuitului constituit prin gruparea n serie a unei bobine ideale i
a unui rezistor ideal, n regim permanent, alimentat de un generator ideal de curent sinusoidal,
este:
|
.
|

\
|
+ + + =
R
L
arctg t sin L R I 2 u
i
2 2 2
(4.242)
Din relaia (4.239) rezult:
L X X , L j R
I
U
Z
L
= = + = = (4.243)
Puterea aparent complex este dat de relaia:
2
L
2 2 2
I jX RI LI j RI * I U S + = + = = (4.244)
nct:
0 I X Q , 0 RI P
2
L
2
> = > = (4.245)
n figura 4.40 este reprezentat diagrama fazorial a tensiunilor.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

140

Fig. 4.41

4.8.5 Bobina ideal n paralel cu un rezistor ideal n regim permanent sinusoidal

O bobin ideal, de inductan L, n paralel cu un rezistor ideal de rezisten R, se
alimenteaz fie de la un generator ideal de tensiune sinusoidal (fig. 4.42, a), fie de la un
generator ideal de curent sinusoidal (fig. 4.42, b).

Fig. 4.42

Se aplic oricrui din aceste circuite teorema de cureni a lui Kirchhoff:
2 1
i i i + = (4.246)
unde:

= = udt
L
1
i ,
R
u
i
2 1
(4.247)
nct ecuaia (4.246) devine:

+ = udt
L
1
R
u
i (4.248)
Acestei ecuaii i se poate ataa ecuaia algebric n valori efective complexe:
U
L
j
R
1
I |
.
|

\
|

= (4.249)
Din relaia (4.249) rezult:
L
R
arctg ,
L
1
R
1
U I
i u
2 2 2

= =

+ = (4.250)
nct:
curentul care circul prin grupul constituit din legarea n paralel a unei bobine ideale i
a unui rezistor ideal, n regim permanent, alimentat de un generator ideal de tensiune
sinusoidal, este:
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

141
|
.
|

\
|

+
=
L
R
arctg t sin
LR
L R
U 2 i
u
2 2 2
(4.251)
tensiunea la bornele circuitului constituit prin gruparea n paralel a unei bobine ideale
i a unui rezistor ideal, n regim permanent, alimentat de un generator ideal de curent
sinusoidal este:
|
.
|

\
|

+ +
+

=
L
R
arctg t sin
L R
LR
I 2 u
i
2 2 2
(4.252)
Admitana complex a circuitului se deduce din (4.249)
L
1
B ;
R
1
G ;
L
j
R
1
U
I
Y
L

= =

= = (4.253)
Puterea aparent complex rezult:
, Q j P U jB GU U
L
1
j U
R
1
* I U S
2
L
2 2 2
+ = + =

+ = = (4.254)
unde:
2
L
2
U B Q , GU P = = (4.255)
n figura 4.43 s-a trasat diagrama fazorial a circuitului constituit prin gruparea n
paralel a unei bobine ideale i a unui rezistor ideal n regim permanent sinusoidal.

Fig. 4.43


4.8.6 Condensatorul

ideal

n

serie

cu

un

rezistor

ideal

n

regim

permanent sinusoidal

Se consider gruparea n serie a unui condensator ideal de capacitate C i a unui rezistor
ideal de rezisten R, alimentat fie de un generator ideal de tensiune sinusoidal (fig. 4.44, a),
fie de un generator ideal de curent sinusoidal (fig. 4.44, b).

a) b)
Fig. 4.44
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

142
Aplicnd legea lui Ohm generalizat se obine ecuaia:

+ = idt
C
1
Ri u (4.256)
creia i se poate ataa, n regim permanent sinusoidal, ecuaia algebric n valori efective
complexe:
I
C
j
R U |
.
|

\
|

= (4.257)
Dac se compar relaiile (4.249) i (4.257), se observ c se corespund prin dualitate.
Rezult c gruparea n paralel a unei bobine ideale i a unui rezistor ideal alimentat de la un
generator ideal de tensiune este dual gruprii n serie a unui condensator ideal i a unui
rezistor ideal alimentat de la un generator ideal de curent. De asemenea, gruparea n paralel a
unei bobine ideale i a unui rezistor ideal alimentat de la un generator ideal de curent este
dual gruprii n serie a unui condensator ideal i a unui rezistor ideal alimentat de un
generator ideal de tensiune.
n baza acestei corespondene rezult:
CR
1
arctg ,
C
1
R I U
i u
2 2
2

= =

+ = (4.258)
i deci:
curentul care circul printr-un condensator ideal n serie cu un rezistor ideal, n regim
permanent, alimentate de un generator ideal de tensiune sinusoidal este:
|
.
|

\
|

+ +

+
=
CR
1
arctg t sin
C
1
R
U
2 i
u
2 2
2
(4.259)
tensiunea la bornele circuitului obinut prin gruparea n serie a unui condensator ideal
i a unui rezistor ideal, n regim permanent, alimentat de un generator ideal de curent
sinusoidal, este:
|
.
|

\
|

+ =
CR
1
arctg t sin
C
1
R I 2 u
i
2
2
(4.260)
Impedana complex a circuitului rezult din relaia (4.257):
C
1
X X ,
C
j
R
I
U
Z
c

= =

= = (4.261)

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

143
Puterea aparent complex se determin cu relaia:
2
C
2 2 2
I jX RI I
C
j
RI * I U S =

= = (4.262)
de unde se deduce:
2
C
2
I X Q , RI P = = (4.263)
innd seama de dualitatea stabilit se poate construi direct diagrama fazorial, de
aceeai form cu cea reprezentat n figura 4.43, substituind conductana prin rezisten,
inductana prin capacitate i valoarea efectiv complex a tensiunii (curentului) prin valoarea
efectiv complex a curentului (tensiunii).


4.8.7 Condensatorul ideal n paralel cu un rezistor ideal n regim
permanent sinusoidal

Un condensator ideal, de capacitate C, n paralel cu un rezistor ideal, de rezisten R,
este alimentat fie de un generator ideal de tensiune (fig.4.45, a), fie de un generator ideal de
curent (fig.4.45, b).

a) b)
Fig. 4.45

Se aplic oricruia din aceste circuite teorema de cureni a lui Kirchhoff, obinndu-se:
dt
du
C
R
u
i + = (4.264)
Ecuaiei difereniale (4.264) i se poate ataa ecuaia algebric n valori efective
complexe:
U C j
R
1
I |
.
|

\
|
+ = (4.265)
Comparnd relaiile (4.238), (4.264) sau (4.239), (4.265) se observ c se corespund
prin dualitate. Rezult c gruparea n serie a unei bobine ideale i a unui rezistor ideal,
alimentat de un generator ideal de tensiune, este dual gruprii n paralel a unui condensator
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

144
ideal i a unui rezistor ideal, alimentat de un generator ideal de curent. De asemenea,
gruparea n serie a unei bobine ideale i a unui rezistor ideal, alimentat de un generator ideal
de curent este dual gruprii n paralel a unui condensator ideal i a unui rezistor ideal,
alimentat de un generator ideal de tensiune.
n baza acestei corespondene se obine:
CR arctg , C
R
1
U I
i u
2 2
2
= = + = (4.266)
Aadar:
curentul care circul printr-un condensator ideal legat n paralel cu un rezistor ideal, n
regim permanent, alimentat de un generator ideal de tensiune sinusoidal este:
( ) CR arctg t sin C
R
1
U 2 i
u
2 2
2
+ + + = (4.267)
tensiunea la bornele circuitului obinut prin gruparea n paralel a unui condensator
ideal i a unui rezistor ideal, n regim permanent, alimentat de un generator ideal de curent
sinusoidal este:
( ) CR arctg t sin
C
R
1
I
2 u
i
2 2
2
+
+
= (4.268)
Admitana complex a acestui circuit este:
C B ,
R
1
G , jB G C j
R
1
U
I
Y
c c
= = + = + = = (4.269)
Puterea aparent complex este n acest caz:
2
c
2 2 2
U jB GU CU j U
R
1
* I U S = = = (4.270)
n baza dualitii stabilite, diagrama fazorial este de aceeai form cu cea reprezentat
n figura 4.41, substituind rezistena prin conductan, inductana prin capacitate, valoarea
efectiv complex a curentului (tensiunii) prin valoarea efectiv complex a tensiunii
(curentului).Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

145

4.8.8 Rezistorul ideal, bobina ideal i condensatorul ideal, grupate n
serie, n regim permanent sinusoidal

Se consider circuitul reprezentat n figura 4.46, alimentat fie de un generator ideal de
tensiune, fie de un generator ideal de curent, cruia i se aplic legea lui Ohm generalizat:

+ + = idt
C
1
dt
di
L Ri u (4.271)


a) b)
Fig. 4.46

Ecuaiei (4.271) i se poate ataa, n regim permanent sinusoidal, ecuaia algebric, n
valori efective complexe:
I
C
1
L j R U
(

|
.
|

\
|

+ = (4.272)
care permite s se stabileasc relaiile:
R
C
1
L
arctg ,
C
1
L R I U
i u
2
2

= = |
.
|

\
|

+ = (4.273)
Prin urmare:
curentul care circul printr-un rezistor ideal legat n serie cu o bobin ideal i un
condensator ideal, n regim permanent, alimentat de un generator ideal de tensiune
sinusoidal, este:
|
|
|
|
.
|

\
|


+
|
.
|

\
|

+
=
R
C
1
L
arctg t sin
C
1
L R
U
2 i
u
2
2
(4.274)
tensiunea la bornele circuitului obinut prin gruparea n serie a unui rezistor ideal, a
unei bobine ideale i a unui condensator ideal, n regim permanent, alimentat de un generator
ideal de curent sinusoidal, este:
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

146
|
|
|
|
.
|

\
|


+ + |
.
|

\
|

+ =
R
C
1
L
arctg t sin
C
1
L R I 2 u
i
2
2
(4.275)
Impedana complex a circuitului se determin din (4.272):
C L
X X X , jX R
C
1
L j R
I
U
Z = + = |
.
|

\
|

+ = = (4.276)
Puterea aparent complex se determin cu relaia:
jQ P I jX I R I
C
1
L j RI * I U S
2 2 2 2
+ = + = |
.
|

\
|

+ = = (4.277)
nct:
2 2
XI Q , RI P = = (4.278)


Fig. 4.47

n figura 4.47 s-a reprezentat diagrama fazorial care corespunde unui circuit inductiv
( > 0, X
L
> X
C
X > 0, B
L
> B
C
B > 0, Q > 0). O diagram similar se poate trasa n
cazul unui circuit capacitiv ( < 0, X
L
< X
C
X < 0, B
L
< B
C
B < 0, Q < 0).
Dac se amplific cu i expresia (4.271), se obine puterea instantanee schimbat de
circuit, pe la borne, cu exteriorul:
( )
( )
dt
W W d
Ri Cu Li
2
1
dt
d
Ri
dt
du
Cu
dt
di
Li Ri p
e m 2 2
C
2 2 C
C
2
+
+ =
(

+ + = + + = (4.279)
unde u
C
=q/C reprezint valoarea instantanee a tensiunii la bornele condensatorului.
Energia schimbat pe la borne de circuit cu generatoarele exterioare este, n regim
permanent:
e m
2
W W dt Ri pdt W + + = =

(4.280)
Se pune n eviden existena unor oscilaii de energie ntre generatoarele exterioare i
cmpul electromagnetic, cu disipare de energie pe rezistor.

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

147

4.8.9 Rezistorul ideal, bobina ideal i condensatorul ideal, grupate n
paralel, n regim permanent sinusoidal

Fie un astfel de grup de elemente ideale, alimentat de un generator ideal de tensiune
(fig.4.48 a) sau de un generator ideal de curent (fig.4.48 b).


a) b)
Fig. 4.48

Se aplic oricruia din cele dou circuite teorema de cureni a lui Kirchhoff:
3 2 1
i i i i + + = (4.281)
unde:
dt
du
C i , udt
L
1
i ,
R
u
i
3 2 1
= = =

(4.282)
nct relaia (11.75) devine:
dt
du
C udt
L
1
Gu i + + =

(4.283)
unde G = 1/R.
Regimul fiind permanent sinusoidal, se poate utiliza metoda simbolic analitic n
complex simplificat, ecuaiei (4.283), n valori instantanee, i se ataeaz ecuaia algebric:
U C
L
1
j G I
(

|
.
|

\
|

= (4.284)
n valori efective complexe.
Circuitele reprezentate n figura 4.46, a i figura 4.48, b, respectiv 4.46, b i 4.48, a
sunt duale. n baza acestei corespondene rezult:
G
L
1
C
arctg ,
L
1
C G U I
i u
2
2

= = |
.
|

\
|

+ = (4.285)


Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

148
Prin urmare:
curentul care circul prin circuitul constituit din gruparea obinut din legarea n
paralel a unui rezistor ideal, unei babine ideale i unui condensator ideal n regim permanent,
alimentat de un generator ideal de tensiune sinusoidal, este:
|
|
|
|
.
|

\
|


+ + |
.
|

\
|

+ =
G
L
1
C
arctg t sin
L
1
C G U 2 i
u
2
2
(4.286)
tensiunea la bornele circuitului obinut prin gruparea n paralel a unui rezistor ideal, a
unei bobine ideale i a unui condensator ideal, n regim permanent, alimentat de un generator
ideal de curent sinusoidal, este:
|
|
|
|
.
|

\
|


+
|
.
|

\
|

+
=
G
L
1
C
arctg t sin
L
1
C G
I
2 u
i
2
2
(4.287)
Admitana complex a circuitului se determin din relaia (4.284):
C L
B B B , jB G C
L
1
j G Y = = |
.
|

\
|

= (4.288)
Puterea aparent complex va fi:
2 2 2 2
jBU GU U C
L
1
j GU * I U S + = |
.
|

\
|

+ = = (4.289)
i deci:
2 2
BU Q , GU P = = (4.290)
Dac se ine seama de corespondena prin dualitate stabilit ntre circuitele
reprezentate n figura 4.46 i figura 4.48, rezult c diagrama fazorial poate fi obinut direct,
fiind de aceeai form cu cea reprezentat n figura 4.47, substituind ns rezistena prin
conductan, inductana (capacitatea) prin capacitate (inductan) i valoarea efectiv a
tensiunii (curentului) prin valoarea efectiv complex a curentului (tensiunii).
Pe aceeai cale se poate arta c puterea instantanee schimbat de circuit, pe la borne,
cu generatoarele exterioare, este dat de relaia:
( )
( )
dt
W W d
Gu Cu Li
2
1
dt
d
Gu p
e m 2 2 2
2
2
+
+ =
(

+ + = (4.291)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

149
iar energia n regim permanent:
e m
2
W W dt Gu pdt W + + = =

(4.292)
Concluziile sunt analoge celor din paragraful 4.8.8.


4.9 CIRCUITE CUPLATE N REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

Dou circuite se spune c sunt cuplate dac procesele care au loc n unul din circuite
influeneaz desfurarea proceselor n cel de al doilea circuit.
Se deosebesc trei tipuri de cuplaje:
cuplajul inductiv, care poate fi realizat fie prin inductane proprii (fig. 4.49 a), fie prin
inductane mutuale (fig. 4.49 b);
cuplajul capacitiv (fig. 4.50 a);
cuplajul galvanic (prin rezistor, fig. 4.50 b).


a) b)
Fig. 4.49


a) b)
Fig. 4.50


4.9.1 Circuite cuplate prin inductan mutual

Dou circuite conexe sunt cuplate prin inductan mutual (L
12
= L
21
=M) dac fiind
parcurse de cureni, o parte din fluxul magnetic produs de curentul care circul prin unul din
circuite strbate suprafaa delimitat de conturul conductor al celui de al doilea circuit (v. par.
2.2.3). Acest cuplaj este aditiv (fig. 2.7, a) dac fluxul magnetic propriu este de acelai sens cu
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

150
fluxul produs de circuitul vecin i diferenial n caz contrar (fig. 2.7, b). Dac curenii intr
sau ies simultan prin bornele polarizate, cuplajul este aditiv i inductivitatea mutual este
pozitiv M > 0 (fig. 2.7, c). n caz contrar, cuplajul este diferenial i M < 0 (fig. 2.7, d).
Prezena cuplajelor prin inductane mutuale ntr-un circuit liniar complic considerabil
problema transformrii schemelor lor i n particular determinarea impedanei echivalente. n
astfel de cazuri nu mai este posibil s se utilizeze relaiile de calcul ale impedanei echivalente
folosite n cazul circuitelor liniare lipsite de cuplaje magnetice i analoage celor din cazul
circuitelor liniare de curent continuu. Stabilirea unor reguli generale fiind dificil, se vor
prezenta doar cazurile simple ale gruprii n serie i n paralel a dou circuite cuplate prin
inductan mutual.

Gruparea n serie


Fig. 4.51

Se consider dou bobine avnd rezistenele R
1
, R
2
, inductivitile proprii L
1
, L
2
i
inductivitatea mutual M, grupate n serie (fig. 4.51). Aplicnd fiecrei bobine legea lui Ohm
generalizat, se obine:
,
dt
di
M
dt
di
L i R u
1 1 1
+ + =
dt
di
M
dt
di
L i R u
2 2 2
+ + = (4.293)
nct:
dt
di
) M 2 L L ( i ) R R ( u u u
2 1 2 1 2 1
+ + + + = + = (4.294)
Rezult c circuitul dat are o rezisten echivalent i o inductivitate echivalent date
de relaiile:
M 2 L L L , R R R
2 1 e 2 1 e
+ + = + = (4.295)
n cazul cuplajului aditiv, inductivitatea mutual este pozitiv i inductivitatea
echivalent este:
M 2 L L L
2 1 ea
+ + = (4.296)Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

151
n timp ce pentru cuplajul diferenial, deoarece M < 0, rezult:
M 2 L L L
2 1 ed
+ = (4.297)
Deoarece:
2 1
2
2 1 2 1
L L 2 ) L L ( L L + = + (4.298)
rezult:
0 ) L L ( L L 2 L L
2
2 1 2 1 2 1
> = + (4.299)
Datorit dispersiei magnetice,
2 1
L L M < i deci:
2 1 2 1 2 1
L L 2 L L M 2 L L + > + (4.300)
nct 0 L
ed
> . Prin urmare, n regim permanent sinusoidal, curentul este totdeauna defazat n
urma tensiunii la borne.
n regim permanent sinusoidal ecuaiile (4.293) i (4.294) se pot scrie n valori
efective complexe:
I M j I L j I R U , I M j I L j I R U
2 2 2 1 1 1
+ + = + + = (4.301)
I ) M 2 L L ( j I ) R R ( U U U
2 1 2 1 2 1
+ + + + = + = (4.302)
Puterea aparent complex absorbit de cele dou bobine cuplate prin inductivitate
mutual este:
Q j P I ) M 2 L L ( j I ) R R ( I U S
2
2 1
2
2 1
*
+ = + + + + = = (4.303)
Din relaia (4.303 rezult puterea activ disipat n rezistene,
2
2 1
I ) R R ( P + = (4.304)
i putere reactiv absorbit de bobine:
2
2 1
I ) M 2 L L ( Q + + = (4.305)

Gruparea n paralel

Se aplic fiecrei bobine (fig. 4.52) legea lui Ohm generalizat:
,
dt
di
M
dt
di
L i R u
2 1
1 1 1
+ + =
dt
di
M
dt
di
L i R u
1 2
2 2 2
+ + = (4.306)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

152
sau n valori efective complexe:
, I M j I ) L j R ( U
2 1 1 1
+ + =
1 2 2 2
I M j I ) L j R ( U + + = (4.307)

Fig. 4.52

Soluionnd sistemul de ecuaii n raport cu I
1
i I
2
, se obine:
2
12 2 1
12 1
2
2
12 2 1
12 2
1
Z Z Z
Z Z
U I ,
Z Z Z
Z Z
U I

= (4.308)
unde:
M j Z , L j R Z , L j R Z
12 2 2 2 1 1 1
= + = + = (4.309)
Utiliznd relaiile (4.308) se obine curentul total:
e
2
12 2 1
12 2 1
2 1
Z
U
Z Z Z
Z 2 Z Z
U I I I =

+
= + = (4.310)
unde
e e e
L j R Z + = reprezint impedana echivalent, iar R
e
i L
e
sunt rezistena i
inductivitatea echivalent.
innd seama de relaiile (4.307), se obin puterile aparente complexe absorbite de
cele dou bobine:
= + + = =
2
*
1
2
1 1 1
*
1 1
I I M j I ) L j R ( I U S
= + + =
) 2 / ( j
2 1
2
1 1 1
2
i
1
i
e I I M I ) L j R (
)] cos( I I M I L [ j ) sin( I I M I R
2 1 2 1
i i 2 1
2
1 1 i i 2 1
2
1 1
+ + + = (4.311)
= + + = =
1
*
2
2
2 2 2
*
2 2
I I M j I ) L j R ( I U S
= + + =
+ ) 2 / ( j
2 1
2
2 2 2
2
i
1
i
e I I M I ) L j R (
)] cos( I I M I L [ j ) sin( I I M I R
2 1 2 1
i i 2 1
2
2 2 i i 2 1
2
2 2
+ + = (4.312)

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

153
Din relaiile (4.311) i (4.312) rezult puterile active i reactive:
) sin( I I M I R P
2 1
i i 2 1
2
1 1 1
+ = (4.313)
) sin( I I M I R P
2 1
i i 2 1
2
2 2 2
= (4.314)
) cos( I I M I L Q
2 1
i i 2 1
2
1 1 1
+ = (4.315)
) cos( I I M I L Q
2 1
i i 2 1
2
2 2 2
+ = (4.316)
Puterea activ total absorbit de la reea este:
2
2 2
2
1 1 2 1
I R I R P P P + = + = (4.317)
Din relaiile (4.313), (4.314) i (4.317) se observ c dei puterea activ total
absorbit de la reea este folosit exclusiv pentru acoperirea pierderilor prin efect
electrocaloric, n expresiile puterilor active corespunztoare celor dou bobine grupate n
paralel intervine cte un termen suplimentar, ) sin( I I M
2 1
i i 2 1
, reprezentnd
puterea activ transferat prin inducie electromagnetic de la o bobin la alta.


4.10 REZONANA N CIRCUITE LINIARE N REGIM
PERMANENT SINUSOIDAL

Se consider un dipol liniar activ, avnd incluse n structura sa att bobine ct i
condensatoare, excitat de un semnal sinusoidal. Amplitudinea i faza iniial a semnalului
rspuns, n regim permanent sinusoidal, depind de frecvena semnalului excitaie. Dac
frecvena sau eventual parametrii dipolului variaz continuu, atunci pentru anumite valori ale
acestora defazajul dintre semnalele rspuns i excitaie se anuleaz. Regimurile de funcionare
ale unui astfel de dipol, excitat de un semnal (tensiune sau curent) sinusoidal, n care se
anuleaz defazajul dintre excitaie i rspuns (curent sau tensiune) poart denumirea de
regimuri de rezonan. Valorile frecvenei semnalului excitaie precum i cele ale
parametrilor dipolului, corespunztoare regimurilor de rezonan, se numesc frecvene de
rezonan, respectiv parametri de rezonan.
Odat cu anularea defazajului dintre excitaia sinusoidal (tensiune sau curent) i
rspunsul sinusoidal (curent sau tensiune) de regim permanent, se anuleaz:
reactana echivalent a dipolului;
susceptana echivalent a dipolului;
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

154
puterea reactiv schimbat de dipol cu exteriorul.
Prin urmare, condiia de realizare a rezonanei la poarta de acces a unui dipol liniar,
pasiv, n regim permanent sinusoidal, poate fi scris sub una din urmtoarele forme
echivalente:
0 Q , 0 B , 0 X , 0
e e
= = = = (4.318)
Rezonana poate fi obinut, n principiu, n circuite orict de complexe, ns
proprietile semnificative ale unor astfel de regimuri se pun n eviden, cel mai simplu, n
circuitele constituite din rezistoare, bobine i condensatoare ideale, grupate n serie sau n
paralel.

4.10.1 Rezonana de tensiuni

Un astfel de regim poate fi obinut, n cazul cel mai simplu, n circuitul constituit prin
gruparea n serie a unui rezistor ideal, a unei bobine ideale i a unui condensator ideal,
alimentat fie de un generator ideal de tensiune sinusoidal (fig. 4.46, a), fie de un generator
ideal de curent sinusoidal (fig. 4.46, b).
Impedana circuitului este (v. prima relaie 4.276):
2
2
C
1
L R Z |
.
|

\
|

+ = (4.319)
Regimul este rezonant dac este ndeplinit condiia (v. a doua relaie 4.318):
0
C
1
L X
e
=

= (4.320)
Din relaia (4.320) rezult c rezonana poate fi realizat fie prin variaia frecvenei
excitaiei, fie prin variaia parametrilor (inductivitatea bobinei sau capacitatea
condensatorului).
Dac regimul de rezonan este obinut prin variaia frecvenei semnalului excitaie,
din relaia (4.320) se obine pulsaia de rezonan,
C L
1
r
= (4.321)
i frecvena de rezonan,
C L 2
1
f
r

= (4.322)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

155
n cazurile n care rezonana este realizat prin variaia parametrilor, din relaia (4.320)
se determin inductivitatea de rezonan i capacitatea de rezonan:
L
1
C ,
C
1
L
2
r
2
r

= (4.323)
Deoarece, la rezonan, reactana echivalent a circuitului se anuleaz (4.320),
impedana (4.319) este minim i egal cu rezistena R,
Z
r
= R (4.324)
iar curentul este maxim,
R
U
I
r
= (4.325)
La rezonan, tensiunile la bornele bobinei i condensatorului sunt:
r r L
I ) L ( U
r
= ,
r
r
C
I
) C (
1
U
r

= (4.326)
innd seama de condiia (4.320), ,
) C (
1
) L (
r
r

= rezult c la rezonan tensiunile


la bornele bobinei i condensatorului sunt egale:
r r
C L
U U = (4.327)
n figura 4.53 este reprezentat diagrama fazorial, la rezonan. Se observ c este
posibil ca la rezonan tensiunile la bornele bobinei i condensatorului s depeasc valoarea
tensiunii aplicate la bornele circuitului; se pune astfel n eviden posibilitatea producerii unor
supratensiuni, de unde i denumirea de rezonana de tensiuni.


Fig. 4.53

Apariia supratensiunilor la rezonan este condiionat de satisfacerea inegalitilor:
r R r
r
r r
I R U U I
) C (
1
I ) L (
r
= = >

= (4.328)

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

156
sau,
R
) C (
1
) L (
r
r
>

= (4.329)
Condiia de rezonan (4.320) se poate scrie sub forma:
= |
.
|

\
|
=

=
r r
r
r
r
C
L
) C (
1
) L (
) C (
1
) L ( (4.330)
unde se numete impedan caracteristic. Se observ c impedana caracteristic este egal
cu raportul dintre tensiunea la bornele bobinei sau condensatorului i curentul din circuit, la
rezonan. Prin urmare, la rezonana de tensiuni, reactanele bobinei i condensatorului sunt
egale i independente de frecven.
Condiia de apariie a supratensiunilor (4.329) poate fi scris sub forma echivalent:
> R. (4.331)
Raportul
R
Q
t

= (4.332)
se numete factor de calitate, iar inversul su,

= =
R
Q
1
d
t
t
(4.333)
se numete factor de amortizare al circuitului.
Din relaiile (4.330) i (4.333) rezult c factorul de amortizare este egal cu raportul
dintre tensiunea aplicat la bornele circuitului i tensiunea la bornele bobinei sau
condensatorului, la rezonan.

Oscilaii de energie la rezonana de tensiuni

Dac valoarea instantanee a curentului prin circuit este:
) t sin( I 2 i
i
+ = (4.334)
atunci tensiunea la bornele condensatorului rezult:
) t cos( U 2 ) t cos(
C
I
2 dt i
C
1
u
i C i C
+ = +

= =

(4.335)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

157
Valoarea instantanee a energiei nmagazinate n cmpul electromagnetic al circuitului
este:
) t ( sin I L ) t ( cos
C
I
i L
2
1
u C
2
1
W W W
i
2 2
i
2
2
2
2 2
C m e em
+ + +

= + = + = (4.336)
La rezonan, relaia (4.336) devine:
( ) ) t ( sin I L ) t ( cos
C
I
) W (
r r
i r
2
r
2
i r
2
r
2
2
r em
+ + +
|
|
.
|

\
|

= (4.337)
Deoarece la rezonan este valabil relaia (4.320), valoarea instantanee a energiei
nmagazinate n cmpul electromagnetic al circuitului (4.337), devine:
( ) ( ) ( ) ( ) . const U C I L ) t ( sin I L ) t ( cos I L ) W (
r
2
C r
2
i r
2
r
2
i r
2
r
2
r em
r r
= = = + + + =

Fig. 4.54

Rezult c la rezonana de tensiuni, n cmpul electromagnetic au loc oscilaii
neamortizate ale energiei; n orice moment, energia localizat n cmp are o valoare constant
(fig. 4.54). Cu alte cuvinte, n astfel de regimuri nu are loc schimb de energie ntre
generatoarele exterioare i cmpul electromagnetic al circuitului. Generatoarele exterioare
furnizeaz energie numai rezistoarelor, n care se produc efecte electrocalorice ireversibile.

4.10.2 Rezonana de cureni

Un astfel de regim poate fi obinut, n cazul cel mai simplu, n circuitul constituit prin
gruparea n paralel a unui rezistor ideal, a unei bobine ideale i a unui condensator ideal,
alimentat fie de un generator ideal de tensiune sinusoidal (fig. 4.48, a), fie de un generator
ideal de curent sinusoidal (fig. 4.48, b).
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

158
Admitana circuitului este (v. prima relaie 4.285):
2
2
L
1
C G Y |
.
|

\
|

+ = (4.338)
Regimul este rezonant dac este ndeplinit condiia (v. a treia relaie 4.318):
0
L
1
C B
e
=

= (4.339)
Din relaia (4.339) rezult c rezonana poate fi realizat fie prin variaia frecvenei
excitaiei, fie prin variaia parametrilor (inductivitatea bobinei sau capacitatea
condensatorului).
Dac regimul de rezonan este obinut prin variaia frecvenei semnalului excitaie,
din relaia (4.339) se obine pulsaia de rezonan,
C L
1
r
= (4.340)
i frecvena de rezonan,
C L 2
1
f
r

= (4.341)
n cazurile n care rezonana este realizat prin variaia parametrilor, din relaia (4.339)
se determin inductivitatea de rezonan i capacitatea de rezonan:
L
1
C ,
C
1
L
2
r
2
r

= (4.342)
Deoarece, la rezonan, susceptana echivalent a circuitului se anuleaz (4.339),
admitana (4.338) este minim i egal cu conductana G,
Y
r
= G, (4.343)
iar curentul este minim,
G U I
r
= (4.344)
La rezonan, curenii prin bobin i condensator sunt:
r
L
) L (
U
I
r

= , U ) C ( I
r C
r
= (4.345)
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

159
innd seama de condiia (4.339), , ) C (
) L (
1
r
r
=

rezult c la rezonan curenii


prin bobin i condensator sunt egali:
r r
C L
I I = . (4.346)
n figura 4.55 este reprezentat diagrama fazorial, la rezonan. Se observ c este
posibil ca la rezonan curenii prin bobin i condensator s depeasc valoarea curentului
total; se pune astfel n eviden posibilitatea producerii unor supracureni, de unde i
denumirea de rezonana de cureni.


Fig. 4.55

Apariia supracurenilor la rezonan este condiionat de satisfacerea inegalitilor:
U G I I U ) C (
) L (
U
r
R r r
r
= = > =

(4.347)
sau
G ) C (
) L (
1
r
r
> =

(4.348)
Condiia de rezonan (4.339) se poate scrie sub forma:
= |
.
|

\
|
=

= =

r
r
r
r
r
L
C
) C (
) L (
1
) C (
) L (
1
(4.349)
unde se numete admitan caracteristic. Se observ c admitana caracteristic este egal
cu raportul dintre curentul prin bobin sau condensator i tensiunea la bornele circuitului, la
rezonan. Prin urmare, la rezonana de cureni susceptanele bobinei i condensatorului sunt
egale i independente de frecven.
Condiia de apariie a supracurenilor (4.348) poate fi scris sub forma echivalent:
> G. (4.350)

Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

160
Raportul
G
Q
c

= (4.351)
se numete factor de calitate, iar inversul su,

= =
G
Q
1
d
c
c
(4.352)
se numete factor de amortizare al circuitului.
Din relaiile (4.349) i (4.352) rezult c factorul de amortizare este egal cu raportul
dintre curentul total i curentul prin bobin sau condensator, la rezonan.

Oscilaii de energie la rezonana de cureni

Dac valoarea instantanee a tensiunii la bornele circuitului este:
) t sin( U 2 u
u
+ = (4.353)
atunci curentul prin bobin rezult:
) t cos( I 2 ) t cos(
L
U
2 dt u
L
1
i
u L u L
+ = +

= =

(4.354)
Valoarea instantanee a energiei nmagazinate n cmpul electromagnetic al circuitului
este:
) t ( cos
L
U
) t ( sin CU Li
2
1
Cu
2
1
W W W
u
2
2
2
u
2 2 2
L
2
m e em
+

+ + = + = + = (4.355)
La rezonan, relaia (4.355) devine:
( ) ) t ( cos
L
U
) t ( sin U C ) W (
r r
u r
2
r
2
2
u r
2
r
2
r em
+
|
|
.
|

\
|

+ + = (4.356)
Deoarece la rezonan este valabil relaia (4.339), valoarea instantanee a energiei
nmagazinate n cmpul electromagnetic al circuitului (4.356), devine:
( ) ( ) ( ) ( ) . const I L U C ) t ( cos U C ) t ( sin U C ) W (
r
2
L r
2
u r
2
r
2
u r
2
r
2
r em
r r
= = = + + + =
Rezult c la rezonana de cureni, n cmpul electromagnetic au loc oscilaii
neamortizate ale energiei; n orice moment, energia localizat n cmp are o valoare constant.
Cu alte cuvinte, n astfel de regimuri nu are loc schimb de energie ntre generatoarele
exterioare i cmpul electromagnetic al circuitului. Generatoarele exterioare furnizeaz
energie numai rezistoarelor, n care se produc efecte electrocalorice ireversibile.
Capitolul 4 - Circuite liniare de curent alternativ n regim permanent

161
n cazul particular n care G = 0 (fig. 4.56, a), Y
r
= 0 i deci 0 U Y I
r r
= = . Un astfel
de circuit, avnd la rezonan impedana infinit, se comport ca un filtru de frecven.
Intercalnd n serie cu un receptor un astfel de circuit (fig. 4.56, b), ai crui parametri sunt
acordai la rezonan (
2
LC = 1), curentul de pulsaie este filtrat.


a) b)
Fig. 4.565. DIPOLI I CUADRIPOLI LINIARI N REGIM
PERMANENT SINUSOIDAL


5.1 DIPOLI LINIARI N REGIM PERMANENT SINUSOIDAL

Un circuit care are dou borne de acces cu exteriorul, constituind o poart, reprezint
un dipol. Diferena potenialelor la borne este univoc determinat, iar intensitatea curentului
pe la una din borne este n fiecare moment egal cu intensitatea curentului la cealalt born (v.
par. 3.5.2). Dipolii pot fi pasivi sau activi. Un dipol pasiv este caracterizat printr-un singur
parametru, impedana echivalent, n timp ce un dipol activ este caracterizat n plus fie de o
tensiune electromotoare echivalent, fie de un curent echivalent.


a) b)
Fig. 5.1

Schema echivalent a unui dipol liniar pasiv (DLP) se obine alegnd n plus un punct
de referin al potenialelor (fig. 5.1 a). Acest mod de reprezentare este avantajos n vederea
scrierii ecuaiei dipolului. Astfel, dac X j R Z + = este impedana echivalent a dipolului
liniar pasiv (fig. 5.1 b), ecuaia acestuia este:
I Z U U
2 1
+ = (5.1)
Diagrama fazorial din figura 5.2, a corespunde unui receptor inductiv, iar cea din
figura 5.2, b unui receptor capacitiv. Din diagramele fazoriale rezult c este posibil ca
valoarea efectiv a tensiunii de ieire U
2
s depeasc valoarea efectiv a tensiunii de intrare
U
1
. O astfel de situaie poate s apar dac defazajul dintre tensiunea la bornele dipolului i
tensiunea de ieire este mai mare de /2. Aceast condiie este satisfcut dac reactanele
dipolului i receptorului sunt una inductiv i cealalt capacitiv.

Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

163

a) b)
Fig. 5.2

Apariia supratensiunii la bornele de ieire, cunoscut sub denumirea de efect Ferranti,
este o consecin a realizrii unui regim apropiat de regimul de rezonan a tensiunilor. n
particular este posibil ca tensiunile U
1
i U
2
s fie egale.

5.1.2 Transferul energiei electromagnetice printr-un dipol liniar pasiv

Se consider receptorul de impedan
2 2 2
X j R Z + = alimentat de un generator ideal
de tensiune, avnd tensiunea electromotoare E =U
1
, prin intermediul unui dipol de impedan
X j R Z + = (fig. 5.3). Puterea activ furnizat receptorului este dat de relaia:
( ) ( )
2
2
2
2
2 2
1
2
2 2
X X R R
R
U I R P
+ + +
= = (5.2)
i poate fi considerat ca o funcie de variabilele R
2
i X
2
.


Fig. 5.3

Valorile parametrilor R
2
i X
2
, pentru care puterea P
2
este maxim, se determin din
sistemul de ecuaii:
( )
( ) ( ) | |
0
X X R R
X X R R
U
R
P
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
=
+ + +
+ +
=

(5.3)
( )
( ) ( ) | |
0
X X R R
X X R 2
U
X
P
2
2
2
2
2
2 2 2
1
2
2
=
+ + +
+
=

(5.4)
Rezult:
R R
max 2 2
P P
2
=
=
; X X
max 2 2
P P
2
=
=
(5.5)
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

164
i deci
*
P P
2
P P
2
P P
2
Z X j R X j R Z
max 2 2 max 2 2 max 2 2
= = + =
= = =
(5.6)
Deoarece,
0
R 64
U
X R
P
X
P
R
P
6
4
1
X X
R R
2
2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
> =
(
(

|
|
.
|

\
|

=
=
(5.7)
i
0
R 8
U
R
P
3
2
1
X X
R R
2
2
2
2
2
2
< =

=
=
(5.8)
rezult c valorile (5.5) ale parametrilor receptorului corespund unui maxim al puterii active.
nlocuind n (5.2) parametrii R
2
i X
2
cu valorile (5.5) se obine puterea activ maxim
transferat receptorului:
R 4
U
P
2
1
max 2
= (5.9)
Prin urmare, n regim permanent sinusoidal, transferul puterii active maxime de la un
generator ideal de tensiune, printr-un dipol liniar pasiv, la un receptor pasiv, se realizeaz
atunci cnd impedana complex a receptorului este egal cu conjugata impedanei complexe
a dipolului (5.6).

Fig. 5.4

Deoarece orice generator real de tensiune sinusoidal (fig. 5.4), avnd ecuaia
I Z U E + = , unde Z reprezint impedana interioar, poate fi reprezentat printr-un dipol,
rezult c un astfel de generator furnizeaz receptorului o putere activ maxim dac este
satisfcut condiia (5.6).
Randamentul transmisiei puterii active prin dipol este:
( )
2
2
2
2
1
2
I R R
I R
P
P
+
= = (5.10)
Puterea maxim este transferat receptorului cu un randament:
5 , 0
R R
R
R R
2
2
P P
2
max 2 2
=
+
=
=
=
(5.11)
La fel ca n curent continuu, randamentul transmisiei puterii maxime este de 50%.
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

165

5.2 CUADRIPOLI LINIARI

Cuadripolul este un circuit electric cu patru borne de acces cu exteriorul. Asupra
structurii interioare a cuadripolului nu se impune nici o restricie, nct poate fi oarecare.
Numai n privina legturii cuadripolului cu exteriorul se impune condiia ca aceasta s se
realizeze exclusiv prin intermediul bornelor de acces. Prin urmare, ca i n cazul general al
multipolilor, pentru studiul circuitelor cuadripolare se utilizeaz semnale care se definesc fa
de borne tensiunile i curenii n bornele de acces. n figura 5.5 s-au indicat curenii i
tensiunile n bornele de acces, pentru un cuadripol oarecare. n total sunt patru cureni (i
1
, i

1,

i
2
, i

2
) i ase tensiuni (
1 2 2 1
21
1 2
2
22
1
11
' ' ' ' ' '
u , u , u , u , u u , u u = = ). Dintre aceste semnale, trei
cureni i trei tensiuni sunt independente.


Fig. 5.5

Dac perechile de borne (1), (1

) i (2), (2

) constituie cte o poart, cuadripolul este


numit n sens restrns, iar n caz contrar este denumit general.
Bornele crora li se aplic o tensiune din exterior sunt, de obicei, receptoare i se
numesc borne de intrare sau primare, iar cele la care sunt conectate circuite receptoare sunt
borne generatoare i se numesc borne de ieire sau secundare. n vederea scrierii ecuaiilor
cuadripolului, se adopt sensurile de referin de la receptoare la bornele de intrare i cele de
la generatoare la bornele de ieire.


a) b)
Fig. 5.6

n continuare se vor studia exclusiv cuadripolii n sens restrns, a cror reprezentare
simbolic este redat n figura 5.6 i care vor fi denumii prin termenul generic de cuadripoli.
Datorit posibilitii de a separa bornele de acces n dou pori, semnalele la care se face apel
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

166
n vederea scrierii ecuaiilor cuadripolului vor fi curenii i
1
, i
2
i tensiunile u
1
, u
2
, tensiunile
1 2 2 1
21
1 2
' ' ' '
u , u , u , u putnd fi considerate ca semnale interioare, fr a prezenta vreun interes
special.
Clasificarea cuadripolilor se face pe baza acelorai criterii care se folosesc n teoria
general a circuitelor electrice. Astfel, cuadripolii pot fi activi sau pasivi; cei din prima
categorie sunt autonomi dac conin n structura lor generatoare autonome de tensiune sau de
curent i neautonomi n caz contrar. O clasificare mai cuprinztoare a cuadripolilor poate fi
fcut dac se alege drept criteriu teorema reciprocitii. Din acest punct de vedere se pot
distinge cuadripoli reciproci i nereciproci. Atunci cnd comportarea cuadripolului n raport
cu cele dou pori este simetric, n sensul c prin schimbarea ntre ele a porii de intrare cu
cea de ieire nu se modific tensiunile i curenii la pori, cuadripolul este simetric, iar n caz
contrar este nesimetric.
Tensiunile i curenii la porile unui cuadripol nu sunt independente, deoarece
structura interioar a cuadripolului determin anumite relaii ntre aceste semnale exterioare.
Relaiile care se stabilesc ntre tensiunile i curenii la pori reprezint ecuaiile cuadripolului.
n ecuaiile cuadripolului, din grupul de semnale (tensiuni i cureni la pori) se deosebesc
variabile independente i variabile dependente. n raport cu variabilele dependente explicitate,
ecuaiile cuadripolului pot fi scrise sub mai multe forme. Coeficienii (adimensionali sau
avnd dimensiuni) care intervin n ecuaiile cuadripolului i care depind exclusiv de structura
sa interioar, se numesc parametrii cuadripolului. n cazul cuadripolilor liniari, ecuaiile vor
fi liniare. Numrul acestor ecuaii este egal cu numrul de pori i pot fi scrise sub forma:
f
1
(u
1
, u
2
, i
1
, i
2
) =0, f
2
(u
1
, u
2
, i
1
, i
2
) =0 (5.12)
Relaiile (5.12) constituie ecuaiile implicite ale cuadripolului.
Existena a dou relaii de legtur ntre variabilele cuadripolului, pune n eviden
faptul c numai dou din cele patru variabile sunt independente. Prin urmare, un cuadripol
este caracterizat prin dou variabile independente.
Dac se noteaz cu x
1
, x
2
variabilele dependente i cu y
1
, y
2
cele independente, prin
explicitarea ecuaiilor (5.12) se obin relaii liniare n x
i
, y
i
(i =1, 2), de forma:
2 2 22 1 21 2 1 2 12 1 11 1
y k y k x , y k y k x + + = + + = (5.13)
Relaiile (5.13) reprezint ecuaiile explicite ale cuadripolului.
n cazul cuadripolilor pasivi precum i al celor activi dar neautonomi, ecuaiile (5.13)
trebuie s fie omogene n variabilele x
i
, y
i
, (
1
=
2
= 0), deoarece dac o pereche din grupul
de semnale u
1
, u
2
, i
1
, i
2
este nul, atunci i cealalt pereche are de asemenea valori nule.
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

167
n ecuaiile (5.13), k
ij
, i, j = 1, 2, reprezint parametrii cuadripolului, iar
i
, i = 1, 2, in
seama de contribuia generatoarelor autonome interioare.

5.2.1 Ecuaiile cuadripolului liniar n regim permanent sinusoidal


a) b)
Fig. 5.7

Se consider cuadripolul liniar i pasiv cu tensiunile i curenii la bornele de acces
sinusoidali n timp
2 1 2 1
I , I , U , U (fig. 5.7, a). Ecuaiile explicite ale cuadripolului formeaz un
sistem liniar i omogen de forma:
, Y K Y K X
2 12 1 11 1
+ =
2 22 1 21 2
Y K Y K X + = (5.14)
Dup modul de alegere a variabilelor independente, rezult urmtoarele forme ale
ecuaiilor cuadripolului n regim permanent sinusoidal:
1
a. variabile independente : I , U
2 2

, I A U A U
2 12 2 11 1
+ =
2 22 2 21 1
I A U A I + = (5.15)
b. variabile independente
1 1
I , U :


, I B U B U
1 12 1 11 2
+ =
1 22 1 21 2
I B U B I + = (5.16)
c. variabile independente : U , U
2 1

, U Y U Y I
2 12 1 11 1
+ =
2 22 1 21 2
U Y U Y I + = (5.17)
d. variabile independente : I , I
2 1

, I Z I Z U
2 12 1 11 1
+ =
2 22 1 21 2
I Z I Z U + = (5.18)
e. variabile independente : U , I
2 1

, U H I H U
2 12 1 11 1
+ =
2 22 1 21 2
U H I H I + = (5.19)
f. variabile independente : I , U
2 1

, I F U F I
2 12 1 11 1
+ =
2 22 1 21 2
I F U F U + = (5.20)
Parametrii A i B poart denumirea de parametri fundamentali (de transfer) ai
cuadripolului, iar ecuaiile corespunztoare (5.15), (5.16) ecuaii fundamentale ale
cuadripolului. Se observ c parametrii Y au dimensiunile unor admitane, iar parametrii Z
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

168
dimensiunile unor impedane. n ceea ce privete parametrii A, B, H i F, unii dintre ei (A
12
,
B
12
, H
11
, F
22
) au dimensiunile unor impedane, alii (A
21
, B
21
, H
22
, F
11
) au dimensiunile unor
admitane, iar ceilali (A
11
, A
22
, B
11
, B
22
, H
12
, H
21
, F
12
, F
21
) sunt adimensionali. Parametrii Y
sunt denumii parametri admitan, Z parametri impedan, iar H i F parametri hibrizi.
Dac un cuadripol este alimentat pe la poarta secundar (bornele 2, 2

), iar receptorul
este conectat la poarta primar (bornele 1, 1

), se spune c este inversat (fig. 5.7, b). Ecuaiile


unui cuadripol inversat se obin din ecuaiile (5.15) (5.20) modificnd semnele curenilor I
1
,
I
2
. Pentru a distinge semnalele corespunztoare cuadripolului inversat, acestea sunt afectate de
un accent. n vederea obinerii ecuaiilor fundamentale ale unui cuadripol inversat, se
soluioneaz sistemul (5.15) n raport cu U
2
, I
2
, se inverseaz semnele curenilor i se
afecteaz cu cte un accent semnalele U
1,
U
2
, I
1
, I
2
:
( ), I A U A
A
1
U
'
1 12
'
1 22
'
2
+ = ( )
'
1 11
'
1 21
'
2
I A U A
A
1
I + = (5.21)
unde:
21 12 22 11
A A A A A = (5.22)
Ecuaiile cuadripolului inversat pot fi scrise i n funcie de ceilali parametri ai
acestuia.
Deoarece ecuaiile (5.15) (5.20) reprezint forme algebrice liniare n tensiunile i
curenii de intrare i ieire, ele se pot scrie i sub form matriceal. Sub form matriceal
aceste ecuaii devin:
(

=
(

2
2
22 21
12 11
1
1
I
U
A A
A A
I
U
,
(

=
(

1
1
22 21
12 11
2
2
I
U
B B
B B
I
U
(5.23)
(

=
(

2
1
22 21
12 11
2
1
U
U
Y Y
Y Y
I
I
,
(

=
(

2
1
22 21
12 11
2
1
I
I
Z Z
Z Z
U
U
(5.23, a)
(

=
(

2
1
22 21
12 11
2
1
U
I
H H
H H
I
U
,
(

=
(

2
1
22 21
12 11
2
1
I
U
F F
F F
U
I
(5.23, b)
Se introduc notaiile:
| |
(

=
22 21
12 11
A A
A A
A , | |
(

=
22 21
12 11
B B
B B
B , | |
(

=
22 21
12 11
Y Y
Y Y
Y
(5.24)
| |
(

=
22 21
12 11
Z Z
Z Z
Z , | |
(

=
22 21
12 11
H H
H H
H , | |
(

=
22 21
12 11
F F
F F
F

Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

169
unde: -| | A este matricea de transfer (fundamental) direct;
-| | B - matricea de transfer invers;
-| | Y - matricea admitan;
-| | Z - matricea impedan;
-| | H - matricea hibrid direct (serie paralel);
-| | F - matricea hibrid invers (paralel serie).
Aceste matrice satisfac relaiile:
| | | |
1
B A

= , | | | |
1
Y Z

= , | | | |
1
F H

= (5.25)
Ecuaiile (5.21) ale cuadripolului inversat pot fi scrise de asemenea sub form
matriceal:
(

=
(

'
1
'
1
11 21
12 22
'
2
'
2
I
U
A A
A A
A
1
I
U
(5.26)

5.2.2 Gruparea cuadripolilor

Cuadripolii se pot grupa n: lan, paralel, serie, serie paralel i paralel serie. De
asemenea, exist posibilitatea de a grupa cuadripolii mixt sau de a realiza grupri complexe
ireductibile la cele precedente. n toate cazurile se va presupune c proprietile de cuadripol
n sens restrns sunt satisfcute, ceea ce nseamn c nu exist cureni de circulaie ntre
cuadripolii conexiunii.

a. Gruparea n lan


Fig. 5.8

Doi cuadripoli sunt grupai n lan (cascad) dac poarta de intrare a celui de al doilea
cuadripol coincide cu poarta de ieire a primului (fig. 5.8). Pentru fiecare cuadripol se pot
scrie ecuaiile fundamentale:
( )
( )
| |
( )
( )
(

=
(

1
2
1
2
1
1
1
1
1
I
U
A
I
U
,
( )
( )
| |
( )
( )
(

=
(

2
2
2
2
2
2
1
2
1
I
U
A
I
U
. (5.27)
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

170
Deoarece
( ) ( )
, U U
2
1
1
2
=
( ) ( )
, I I
2
1
1
2
= rezult:
( )
( )
( )
( )
(

=
(

2
1
2
1
1
2
1
2
I
U
I
U
(5.28)
Dac se ine seama de (5.28), din prima relaie (5.27) se deduce:
( )
( )
| || |
( )
( )
(

=
(

2
2
2
2
2 1
1
1
1
1
I
U
A A
I
U
(5.29)
Rezult c grupul de doi cuadripoli conectai n lan este echivalent cu un cuadripol
avnd tensiunea la intrare
( ) 1
1
U , curentul la intrare
( ) 1
1
I , tensiunea la ieire
( ) 2
2
U , curentul la
ieire
( ) 2
2
I i matricea de transfer
| | | || |
2 1
A A A = (5.30)
n cazul general, prin gruparea n lan a n cuadripoli avnd matricele de transfer
| | | | | |
n 2 1
A ..., , A , A , se obine un cuadripol echivalent cu matricea de transfer:
| | | |

=
=
n
1 k
k
A A (5.31)

b. Gruparea n paralel
Se consider doi cuadripoli grupai astfel nct tensiunile la porile lor de intrare sunt
egale i tensiunile la porile de ieire sunt de asemenea egale (fig. 5.9). n aceste condiii
cuadripolii sunt grupai n paralel.


Fig. 5.9

Pentru fiecare cuadripol se pot scrie ecuaii de forma (5.23):
( )
( )
| |
( )
( )
(

=
(

1
2
1
1
1
1
2
1
1
U
U
Y
I
I
,
( )
( )
| |
( )
( )
(

=
(

2
2
2
1
2
2
2
2
1
U
U
Y
I
I
(5.32)
Deoarece
( ) ( )
, I I I
2
1
1
1 1
+ =
( ) ( ) 2
2
1
2 2
I I I + = i
( ) ( )
, U U U
1
2
1
1
1
= =
( ) ( )
, U U U
2
2
2
1
2
= =
rezult:
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
| |
( )
( )
| |
( )
( )
| | | | ( )
(

+ =
(

+
(

=
(

+
(

=
(

+
+
=
(

2
1
2 1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
U
U
Y Y
U
U
Y
U
U
Y
I
I
I
I
I I
I I
I
I
(5.33)
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

171

Rezult c grupul de doi cuadripoli n paralel este echivalent cu un cuadripol avnd
matricea admitan:
| | | | | |
2 1
Y Y Y + = (5.34)
n general, matricea admitan a unei grupri n paralel a n cuadripoli este:
| | | |

=
=
n
1 k
k
Y Y (5.35)
c. Gruparea n serie
n cazul a doi cuadripoli grupai n serie, curenii la porile de intrare, respectiv la
ieire, sunt egali (fig. 5.10). Cei doi cuadripoli satisfac ecuaiile:
( )
( )
| |
( )
( )
(

=
(

1
2
1
1
1
1
2
1
1
I
I
Z
U
U
,
( )
( )
| |
( )
( )
(

=
(

2
2
2
1
2
2
2
2
1
I
I
Z
U
U
(5.36)


Fig. 5.10

La fiecare poart se pot scrie relaiile:
( ) ( )
, U U U
2
1
1
1 1
+ =
( ) ( ) 2
2
1
2 2
U U U + = ,
( ) ( )
, I I I
1
2
1
1
1
= =
( ) ( )
2
2
2
1
2
I I I = = (5.37)
i rezult:

( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
| |
( )
( )
| |
( )
( )
| | | | ( )
(

+ =
(

+
(

=
(

+
(

=
(

+
+
=
(

2
1
2 1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
I
I
Z Z
I
I
Z
I
I
Z
U
U
U
U
U U
U U
U
U
(5.38)
Prin urmare, grupul de doi cuadripoli n serie este echivalent cu un cuadripol avnd
matricea impedan:
| | | | | |
2 1
Z Z Z + = (5.39)
n cazul general a n cuadripoli grupai n serie, matricea impedan a cuadripolului
echivalent este:
| | | |

=
=
n
1 k
k
Z Z (5.40)


Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

172

d. Gruparea n serie paralel

Doi cuadripoli sunt grupai n serie paralel dac curenii la porile de intrare i
tensiunile la porile de ieire, au valori respectiv egale (fig. 5.11).
Ecuaiile celor doi cuadripoli sunt de forma:


Fig. 5.11

( )
( )
| |
( )
( )
(

=
(

1
2
1
1
1
1
2
1
1
U
I
H
I
U
,
( )
( )
| |
( )
( )
(

=
(

2
2
2
1
1
2
2
2
1
U
I
H
I
U
(5.41)

Deoarece
( ) ( )
1
2
1
1
1
I I I = = ,
( ) ( )
, U U U
2
1
1
1 1
+ =
( ) ( )
, I I I
2
2
1
2 2
+ =
( ) ( )
, U U U
2
2
2
1
2
= =
rezult:
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
| |
( )
( )
| |
( )
( )
| | | | ( )
(

+ =
(

+
(

=
(

+
(

=
(

+
+
=
(

2
1
2 1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
U
I
H H
U
I
H
U
I
H
I
U
I
U
I I
U U
I
U
(5.42)
Deci, grupul de doi cuadripoli n serie - paralel este echivalent cu un cuadripol avnd
matricea hibrid direct:
| | | | | |
2 1
H H H + = (5.43)
n cazul gruprii n serie paralel a n cuadripoli, matricea hibrid direct a
cuadripolului echivalent este:
| | | |

=
=
n
1 k
k
H H (5.44)

e. Gruparea n paralel serie

Dac tensiunile la porile de intrare i curenii la porile de ieire a doi cuadripoli au,
respectiv, aceleai valori, se spune c cei doi cuadripoli sunt grupai n paralel serie (fig.
5.12). Cei doi cuadripoli satisfac ecuaiile:
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

173
( )
( )
| |
( )
( )
(

=
(

1
2
1
1
1
1
2
1
1
I
U
F
U
I
,
( )
( )
| |
( )
( )
(

=
(

2
2
2
1
1
2
2
2
1
I
U
F
U
I
(5.45)
innd seama de relaiile:
( ) ( )
, I I I
2
1
1
1 1
+ =
( ) ( )
, U U U
1
2
1
1
1
= =
( ) ( )
2
2
2
1
2
I I I = = ,
( ) ( ) 2
2
1
2 2
U U U + = , rezult:
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
| |
( )
( )
| |
( )
( )
| | | | ( )
(

+ =
(

+
(

=
(

+
(

=
(

+
+
=
(

2
1
2 1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
I
U
F F
I
U
F
I
U
F
U
I
U
I
U U
I I
U
I
(5.46)


Fig. 5.12

Prin urmare, grupul de doi cuadripoli n paralel serie este echivalent unui cuadripol
avnd matricea hibrid invers:
| | | | | |
2 1
F F F + = (5.47)
n cazul general a n cuadripoli grupai n paralel - serie, matricea hibrid invers a
cuadripolului echivalent este:
| | | |

=
=
n
1 k
k
F F (5.48)

5.2.3 Cuadripoli reciproci


a) b)
Fig. 5.13

Se consider un cuadripol alimentat succesiv pe la bornele 1, 1

(fig. 5.13, a), respectiv


pe la bornele 2, 2

(fig. 5.13, b), de un generator ideal de tensiune, avnd tensiunea


electromotoare E i funcionnd n scurtcircuit ( 0 U , 0 U
'
1 2
= = ). n conformitate cu
teorema reciprocitii, cuadripolul este reciproc dac:
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

174
0 U
E U
'
1
0 U
E U
2
'
1
'
2
2
1
I I
=
=
=
= = . (5.49)
Condiia de reciprocitate (5.49) se exprim n mod avantajos n funcie de parametrii
cuadripolului. Astfel, folosind ecuaiile (5.17) i innd seama de regimul particular de
funcionare al cuadripolului, se obine:
E Y U Y I , E Y U Y I
12
'
2 12
'
1 21 1 21 2
= = = = (5.50)
i condiia (5.49) devine:
Y
12
=- Y
21
(5.51)
Condiia de reciprocitate (5.51) poate fi scris i sub una din formele echivalente:
1 A A A A A
21 12 22 11
= = (5.52)
Z
12
=- Z
21
, H
12
=H
21
, F
12
=F
21
(5.53)
Deoarece condiia de reciprocitate constituie o relaie de legtur ntre parametrii unui
aceluiai sistem de ecuaii, rezult c la un cuadripol reciproc numai trei din orice grup de
patru parametri sunt independeni, n timp ce la un cuadripol nereciproc toi cei patru
parametri sunt independeni.

5.2.4 Impedana echivalent la poarta de intrare. Impedane caracteristice
i impedane imagini

a. Impedane echivalente la poarta de intrare


a) b)
Fig. 5.14
Dac

lapoarta deieire

aunui cuadripol este conectat impedana
2
2
2
I
U
Z = (fig. 5.14a)
se definete impedana echivalent la poarta de intrare:
22 2 21
12 2 11
2 22 2 21
2 12 2 11
1
1
1 e
A Z A
A Z A
I A U A
I A U A
I
U
Z
+
+
=
+
+
= = (5.54)
unde s-au utilizat ecuaiile (5.15).
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

175
Similar, notnd cu
'
1
'
1
1
I
U
Z = impedana conectat la poarta de ieire a cuadripolului
inversat (fig. 5.14 b), se obine expresia impedanei echivalente la poarta de intrare a
cuadripolului inversat:
11 1 21
12 1 22
'
1 11
'
1 21
'
1 12
'
1 22
'
2
'
2
2 e
A Z A
A Z A
I A U A
I A U A
I
U
Z
+
+
=
+
+
= = (5.55)
unde s-au utilizat ecuaiile (5.21).

b. Impedane caracteristice


a) b)
Fig. 5.15

Se numete impedan caracteristic direct Z
c1
, acea impedan a receptorului care
trebuie conectat la bornele 2, 2

pentru ca impedana echivalent la bornele 1, 1

s fie egal
cu aceasta (fig. 5.15, a), adic:
Z
c1
=Z
2
=Z
e1
(5.56)
nlocuind n ecuaia (5.54) Z
e1
i Z
2
cu Z
c1
, se obine ecuaia pe care o satisface Z
c1
:
22 1 c 21
12 1 c 11
1 c
A Z A
A Z A
Z
+
+
= (5.57)
din care rezult:
( )
21
21 12
2
22 11 22 11
1 c
A 2
A A 4 A A A A
Z
+
= (5.58)

Analog, impedana caracteristic invers Z
c2
reprezint acea impedan a receptorului
care trebuie conectat la bornele 1, 1

, cuadripolul fiind inversat, pentru ca impedana


echivalent la bornele 2, 2

s fie egal cu ea (fig. 5.15, b), adic:


Z
c2
=Z
1
=Z
e2
(5.59)
nlocuind n ecuaia (5.55) Z
c2
i Z
1
cu Z
c2
se obine:
11 2 c 21
12 2 c 22
2 c
A Z A
A Z A
Z
+
+
= (5.60)
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

176
din care rezult:
( )
21
21 12
2
11 22 11 22
2 c
A 2
A A 4 A A A A
Z
+
= (5.61)
n expresiile impedanelor caracteristice Z
c1
i Z
c2
se alege semnul care corespunde
condiiei de realizare a acestor impedane,
{ } 0 Z re
1 c
, { } 0 Z re
2 c
(5.62)

a) b)
Fig. 5.16

Impedanele caracteristice intervin n probleme de adaptare a unui dipol generator de
impedan Z
g
cu un dipol receptor de impedan Z
s
, n anumite condiii care nu permit legarea
lor direct (fig. 5.16, a). De exemplu, dac este necesar s se separe componentele de curent
continuu din circuitele celor doi dipoli, se intercaleaz un cuadripol (fig. 5.16, b). Condiiile
de adaptare dintre dipoli nu se modific prin introducerea cuadripolului dac impedana
caracteristic direct Z
c1
a cuadripolului este egal cu impedana Z
s
a sarcinii, Z
c1
=Z
s
, iar
impedana

caracteristic invers Z
c2
este egal cu impedana Z
g
a dipolului generator, Z
c2
=Z
g
.

c. Impedane imagini


a) b)
Fig. 5.17

Impedanele Z
i1
, Z
i2
se numesc impedane imagini ale cuadripolului, dac conectnd
impedana Z
i2
la bornele secundare, impedana de intrare primar este egal cu Z
i1
i dac
conectnd impedana Z
i1
la bornele primare, impedana de intrare secundar este egal cu Z
i2

(fig. 5.17). n conformitate cu relaiile (5.54) i (5.55), impedanele Z
i1
, Z
i2
sunt soluii ale
sistemului de ecuaii:
22 2 i 21
12 2 i 11
1 i
A Z A
A Z A
Z
+
+
= ,
11 1 i 21
12 1 i 22
2 i
A Z A
A Z A
Z
+
+
= (5.63)
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

177
Soluionnd sistemul (5.63) n raport cu Z
i1
, Z
i2
se obine:
22 21
12 11
1 i
A A
A A
Z = ,
21 11
22 12
2 i
A A
A A
Z = (5.64)
n expresiile impedanelor imagini Z
i1
i Z
i2
se alege semnul care corespunde condiiei
de realizare a acestor impedane,
{ } 0 Z re
1 i
, { } 0 Z re
2 i
(5.65)
Impedanele imagini intervin n probleme de satisfacere a condiiilor de adaptare a
sarcinii de impedan Z
s
la un dipol generator de impedan Z
g
, nct prin introducerea unui
cuadripol cele dou impedane s fie egale. n acest scop, impedana imagine Z
i1
a
cuadripolului la intrare trebuie s fie egal cu impedana generatorului Z
g
, Z
i1
= Z
g
i
impedana imagine la ieire Z
i2
trebuie s fie egal cu impedana de sarcin Z
s
,

Z
i2
=Z
s
(fig.
5.18).

a) b)
Fig. 5.18


5.2.5 Determinarea experimental a parametrilor cuadripolilor reciproci

Parametrii unui cuadripol reciproc pot fi determinai pe cale experimental efectund
urmtoarele ncercri:
o ncercare de funcionare n gol (I
2
=0) pentru cuadripolul alimentat n sens direct,
prin care se determin impedana primar de funcionare n gol (impedana echivalent la
poarta de intrare la funcionarea n gol):
21
11
0 I
1
1
10 e
A
A
I
U
Z
2
= =
=
(5.66)
o ncercare de funcionare n scurtcircuit (U
2
=0) pentru cuadripolul alimentat n sens
direct, prin care se determin impedana primar de funcionare n scurtcircuit (impedana
echivalent la poarta de intrare la funcionarea n scurtcircuit):
22
12
0 U
1
1
sc 1 e
A
A
I
U
Z
2
= =
=
(5.67)
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

178
o ncercare de funcionare n gol (I

1
=0) pentru cuadripolul alimentat n sens invers,
prin care se determin impedana secundar de funcionare n gol:
21
22
0 I
'
2
'
2
20 e
A
A
I
U
Z
'
1
= =
=
(5.68)
o ncercare de funcionare n scurtcircuit (U

1
=0) pentru cuadripolul alimentat n sens
invers, prin care se determin impedana secundar de funcionare n scurtcircuit:
11
12
0 U
'
2
'
2
sc 2 e
A
A
I
U
Z
'
1
= =
=
(5.69)
Din relaiile (5.66 5.69) rezult:
sc 1 e 20 e sc 2 e 10 e
Z Z Z Z = (5.70)
adic numai trei impedane sunt independente.
Pentru a determina, pe cale experimental, parametrii unui cuadripol reciproc se are n
vedere, pe de o parte, c numai trei din orice grup de parametri sunt independeni, iar pe de
alt parte, c ncercrile la gol i n scurtcircuit permit determinarea a trei impedane
echivalente independente. n acest scop, se formeaz urmtorul sistem de ecuaii:
21
11
10 e
A
A
Z = ,
22
12
sc 1 e
A
A
Z = ,
21
22
20 e
A
A
Z = , 1 A A A A
21 12 22 11
= (5.71)
prin soluionarea cruia pot fi determinai parametrii fundamentali ai cuadripolului reciproc:
) Z Z ( Z
Z
A
sc 1 e 10 e 20 e
10 e
11

= ,
sc 1 e 10 e
20 e
sc 1 e 12
Z Z
Z
Z A

=
(5.72)
) Z Z ( Z
1
A
sc 1 e 10 e 20 e
21

= ,
sc 1 e 10 e
20 e
22
Z Z
Z
A

=
n mod similar pot fi determinai i ceilali parametri ai cuadripolilor reciproci.

5.2.6 Cuadripoli reciproci simetrici

Se consider un cuadripol reciproc ( 1 A = ) avnd, la alimentarea n sens direct,
ecuaiile (5.15), iar la alimentarea n sens invers, ecuaiile (5.21). Cuadripolul este simetric
dac semnalele la pori nu se modific, adic:
'
2 1
U U = ,
'
2 1
I I = ,
'
1 2
U U = ,
'
1 2
I I = (5.73)
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

179
n aceast situaie, ecuaiile (5.21) devin:
, I A U A U
2 12 2 22 1
+ = , I A U A I
2 11 2 21 1
+ = (5.74)
unde s-a inut seama de condiia de reciprocitate (5.52). Pentru ca ecuaiile (5.74) s coincid
cu ecuaiile (5.15) este necesar s fie ndeplinit condiia:
A
11
=A
22
. (5.75)
Aceast egalitate reprezint condiia necesar i suficient pentru ca un cuadripol
reciproc s fie simetric. n funcie de ceilali parametri ai cuadripolului, condiia de simetrie
poate fi scris sub una din formele echivalente:
Y
11
=-Y
22
, Z
11
=-Z
22
, 1 H = , 1 F = . (5.76)
Parametrii unui cuadripol liniar, reciproc i simetric satisfac condiia de reciprocitate
(5.52),
1 A A A
21 12
2
11
= (5.77)
i n consecin cuadripolul este caracterizat de doi parametri independeni.
n cazul cuadripolilor simetrici, impedanele caracteristice direct i invers precum i
impedanele imagini primar i secundar coincid. ntr-adevr, innd seama de condiia de
simetrie (5.77), relaiile (5.58), (5.61) i (5.64) conduc la egalitatea:

21
12
i c 2 i 1 i 2 c 1 c
A
A
Z Z Z Z Z Z = = = = = = (5.78)
innd seama de identitatea 1 g sh g ch
2 2
= , relaiile (5.77) i (5.78) sugereaz
notaiile:
g sh
Z
1
A , g sh Z A , g ch A A
c
21 c 12 22 11
= = = = (5.79)
Ecuaiile (5.74) ale cuadripolului simetric, n care intervin trei parametri ntre care
exist relaia (5.77), se transform n ecuaiile
, g sh I Z g ch U U
2 c 2 1
+ = g ch I g sh U
Z
1
I
2 2
c
1
+ = , (5.80)
n care intervin numai doi parametri compleci Z
c
i g denumii parametri caracteristici ai
cuadripolului.
Identificnd relaiile:
( )( ) ( )( ) 1 g sh g ch g sh g ch , 1 A A A A A A
21 12 11 21 12 11
= + = +
se obine:
21 12 11
g
A A A e + = ,
21 12 11
g
A A A e =


Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

180
i prin urmare,
) A A A ln( ) A A A ln( g
21 12 11 21 12 11
= + = (5.81)
Mrimea complex g se numete exponent de transfer caracteristic.
n conformitate cu definiia impedanei carecteristice, rezult:
21
12
c
2
2
1
1
A
A
Z
I
U
I
U
= = = (5.82)
n ecuaiile cuadripolului de forma (5.80), nlocuind
c
2
2
Z
U
I = i
2 c 2
I Z U = , se obine:
jb a
g
2
1
2
1
e e g sh g ch
I
I
U
U
+
= = + = = (5.83)
unde s-a notat cu a partea real i cu b partea imaginar a lui g.
Notnd cu u
1
(t) tensiunea instantanee i cu i
1
(t) curentul instantaneu la bornele de
intrare ale cuadripolului, ( ) ( )
1 1 1
t sin U 2 t u + = , ( ) ( )
1 1 1 1
t sin I 2 t i + = , cu imaginile
n complex U
1
i I
1
,
1
j
1 1
e U U

= ,
) ( j
1 1
1 1
e I I

= (5.84)
tensiunea u
2
(t) i curentul i
2
(t) la bornele de ieire se calculeaz cu relaiile (5.83):
( ) { } { } ( ) b t sin e U 2 e e U 2 Im e U 2 Im t u
1
a
1
t j jb a
1
t j
2 2
+ = = =

(5.85)
( ) { } { } ( )
1 1
a
1
t j jb a
1
t j
2 2
b t sin e I 2 e e I 2 Im e I 2 Im t i + = = =

(5.86)
Raportul dintre valorile efective ale tensiunilor i curenilor la intrare i ieire este egal
cu
a
e ,
a
2
1
2
1
e
I
I
U
U
= = (5.87)
n consecin, valorile efective ale tensiunii i curentului la ieire scad monoton
exponenial; din acest motiv, mrimea a definit de relaia (5.87), scris sub forma
2
1
2
1
I
I
ln
U
U
ln } g Re{ a = = = (5.88)
se numete atenuare caracteristic a cuadripolului simetric i se msoar n neperi (Np).
Dac de exemplu, e
I
I
U
U
2
1
2
1
= = , atunci atenuarea este 1Np.
Pentru atenuare se utilizeaz i o alt unitate de msur, numit decibel (dB). n acest
caz, atenuarea se scrie sub forma:
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

181
2
1
2
1
I
I
log 20
U
U
log 20 a = = (5.89)
Atunci cnd
20
1
2
1
2
1
10
I
I
U
U
= = , atenuarea este de 1dB.
Pentru a determina relaia dintre Np i dB se fac transformrile:
dB
2
1
2
1
2
1
Np
a 115 , 0
U
U
log 20 115 , 0
U
U
log 3 , 2
U
U
ln a = = = = (5.90)
Prin urmare,
1dB =0,115 Np (5.91)
ntre tensiunile u
1
(t) i u
2
(t), respectiv ntre curenii i
1
(t) i i
2
(t), defazajul aparinnd
intervalului ( ) + , este egal cu b (5.85, 5.86) i se numete defazaj caracteristic al
cuadripolului.
Atenuarea caracteristic i defazajul caracteristic depind de frecven; funciile de
frecven corespunztoare se numesc caracteristica de frecven a atenurii a(), respectiv
caracteristica de frecven a defazajului b().

5.2.7 Scheme echivalente ale cuadripolilor reciproci

Se numete schem echivalent a unui cuadripol un circuit fictiv sau real care are
aceleai tensiuni i aceiai cureni n bornele de acces. Substituind un cuadripol prin schema
sa echivalent, regimul de funcionare al circuitului exterior nu se modific. Deoarece schema
echivalent poate avea o structur mult mai simpl dect cea a cuadripolului dat, rezult c
utilizarea unor astfel de scheme este avantajoas n analiza circuitelor care conin cuadripoli.
Deoarece un cuadripol liniar, pasiv i reciproc are trei parametri independeni,
schemele echivalente sunt constituite din cel puin trei elemente. Cele mai simple scheme
echivalente ale cuadripolilor sunt schemele n T i .

a. Schema echivalent n T (fig. 5.19, a) conine dou impedane longitudinale Z
1
i
Z
2
i o admitan transversal Y. Pentru determinarea parametrilor schemei echivalente,
atunci cnd se cunosc parametrii cuadripolului, se aplic teorema de cureni,
( )
2 2 2 2 1
U I Z Y I I + + = (5.92)
i teorema de tensiuni a lui Kirchhoff,
2 2 2 1 1 1
U I Z I Z U + + = (5.93)
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

182
Ecuaiile (5.92) i (5.93) pot fi scrise sub forma fundamental (5.15), substituind n a
doua ecuaie curentul I
1
cu expresia dat de prima relaie. Se obine:
( ) ( )
2 2 1 2 1 2 1 1
I Z Z Y Z Z U Z Y 1 U + + + + = , ( )
2 2 2 1
I Z Y 1 U Y I + + = (5.94)


a) b)
Fig. 5.19

Din relaiile (5.94) se determin parametrii fundamentali ai cuadripolului:
1 11
Z Y 1 A + = ,
2 1 2 1 12
Z Z Y Z Z A + + = , Y A
21
= ,
2 22
Z Y 1 A + = (5.95)
Sistemul (5.95) permite determinarea parametrilor schemei echivalente n T funcie de
parametrii fundamentali ai cuadripolului:
21
22
2
21
11
1 21
A
1 A
Z ,
A
1 A
Z , A Y

=

= = (5.96)
Dac Z
1
=Z
2
=Z, cuadripolul este simetric i se obine:
Z Y 1 A A
22 11
+ = = ,
2
12
Z Y Z 2 A + = , Y A
21
= (5.97)
respectiv,

21
22
21
11
21
A
1 A
A
1 A
Z , A Y

=

= = (5.98)

b. Schema echivalent n (fig. 5.19, b) conine o impedan longitudinal Z i dou
admitane transversale Y
1
i Y
2
. Curentul prin impedana Z se obine din ecuaia de cureni a
lui Kirchhoff fie n nodul 1, fie n nodul 2:
2 2 2 1 1 1
U Y I U Y I + = (5.99)
Aplicnd teorema a doua a lui Kirchhoff ochiului 122

1, se obine:
( )
2 2 2 2 1
U Z U Y I U + + = (5.100)
nlocuind n prima ecuaie expresia lui U
1
din a doua ecuaie, rezult ecuaiile
cuadripolului n ,
( )
2 2 2 1
I Z U Z Y 1 U + + = , ( ) ( )
2 1 2 2 1 2 1 1
I Y Z 1 U Y Y Z Y Y I + + + + = (5.101)
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

183
din care se deduc parametrii fundamentali ai cuadripolului,
2 11
Y Z 1 A + = , Z A
12
= ,
2 1 2 1 21
Y Y Z Y Y A + + = , Z Y 1 A
1 22
+ = (5.102)
Din sistemul de ecuaii (5.102) se determin parametrii schemei echivalente n
funcie de parametrii fundamentali ai cuadripolului:
12
11
2
12
22
1 12
A
1 A
Y ,
A
1 A
Y , A Z

=

= = (5.103)
Dac Y
1
=Y
2
=Y, cuadripolul este simetric i relaiile (5.102), respectiv (5.103) devin:
Y Z 1 A A
22 11
+ = = , Z A
12
= ,
2
21
Y Z Y 2 A + = (5.104)
respectiv:
12
22
12
11
12
A
1 A
A
1 A
Y , A Z

=

= = (5.105)


5.3 FILTRE ELECTRICE

Filtrele electrice sunt circuite care transmit semnale de anumite frecvene, respectiv
semnale ale cror frecvene sunt cuprinse ntr-un anumit interval.
Filtrul electric este constituit dintr-un cuadripol sau lan de cuadripoli, admind o
schem echivalent de tipul unui cuadripol. Partea real a exponentului caracteristic de
transfer al cuadripolului echivalent este atenuarea filtrului a(), iar partea imaginar este
defazajul filtrului b(). Introducnd un filtru ntr-un canal de transmisie, se poate obine
favorizarea sau blocarea trecerii componentelor de anumite frecvene ale semnalului transmis.
Intervalul din spectrul frecvenelor cuprins ntre dou frecvene, una inferioar f
i
=
i
/2 i
alta superioar f
s
=
s
/2, pentru care filtrul prezint o atenuare foarte mic (eventual nul) se
numete interval sau band de trecere. Intervalul din spectrul frecvenelor cuprins ntre dou
frecvene pentru care filtrul prezint o atenuare mare se numete interval sau band de
atenuare sau oprire. Frecvenele care delimiteaz benzile de trecere i de atenuare se numesc
frecvene de tiere.
Dac filtrul permite transmisia semnalelor de frecvene inferioare unei valori (f
i
=0, f
s
0), se numete filtru trece jos, respectiv de la o valoare inferioar (f
i
0, f
s
=), filtru trece
sus. Dac transmisia semnalelor este neatenuat ntr-un interval cuprins ntre dou valori (f
i

0, f
s
0), se numete filtru trece band, respectiv dac n intervalul respectiv semnalele sunt
atenuate, filtru oprete band.
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

184
Dac pierderile de energie n rezistenele conductoarelor, n dielectricii
condensatoarelor i n miezurile bobinelor sunt neglijabile, filtrul se numete fr pierderi sau
nedisipativ. n continuare se vor studia filtrele constituite din lanuri de cuadripoli liniari,
reciproci, simetrici i nedisipativi, adaptai pe impedana caracteristic Z
c
.

5.3.1 Teoria simplificat a filtrelor nedisipative i adaptate

Filtrele de frecven nedisipative au urmtoarele proprieti:
Deoarece elementele cuadripolului sunt reactive (bobine i condensatoare), parametrul
22 11
A A = este totdeauna real, n timp ce parametrii A
12
, A
21
sunt imaginari. ntr-adevr, dac
se adopt schema echivalent n T i dac elementele Z i Y sunt reactive, din relaiile (5.97)
rezult:
Im{A
11
} =0, Re{A
12
} =0, Re{A
21
} =0 (5.106)
Similar, dac se adopt schema echivalent n , n conformitate cu relaiile (5.104),
rezult c sunt satisfcute condiiile (5.106).
Deoarece pentru orice cuadripol simetric (v. prima relaie 5.79),
( ) b sin sha j b cos cha jb a ch g ch A
11
+ = + = = (5.107)
n conformitate cu prima relaie (5.106) rezult:
sha sinb =0 (5.108)
i deci
b cos cha A
11
= (5.109)
Impedana caracteristic poate fi real sau imaginar. ntr-adevr, din relaiile (5.79) se
obine g sh A A
21 12
= i:
dac 0 A A
21 12
< , adic { } ( ) { } 0 b cos sha jb a sh Re g sh Re = = + = , rezult:
{ } 0 Z Im
c
= (5.110)
dac 0 A A
21 12
> , adic { } ( ) { } 0 b sin cha jb a sh Im g sh Im = = + = , rezult:
{ } 0 Z Re
c
= (5.111)Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

185

a. Calculul intervalelor de trecere

n intervalele de trecere, atenuarea a fiind nul, din relaia (5.109) rezult:
A
11
=cosb (5.112)
Pentru un defazaj oarecare < < b , relaia (5.112) implic inegalitile
1 A 1
11
< < (5.113)
Intervalele de trecere se determin din inegalitile (5.113) i din ecuaiile
A
11
() =1 (5.114)
se calculeaz frecvenele de tiere.
Din relaia g sh A A
21 12
= , respectiv g sh A A
2
21 12
= , pentru a = 0 i n virtutea
relaiilor (5.106) se obine:
{ } { } ( ) 0 b sh jb a sh A Im A Im
2 2
21 12
< = + = (5.115)
i deci
{ } { }
21 12
A Im sign A Im sign = (5.116)
Prin urmare, impedana caracteristic este real:
21
12
c
A
A
Z = (5.117)
Caracteristica de frecven a defazajului se obine din relaia (5.112):
( )
11
A arccos b = (5.118)
Pentru cuadripolii n T sau , ecuaiile (5.114) i caracteristica de frecven a
defazajului b() au urmtoarele forme:
0 2 Y Z ; 0 Y Z = + = (5.119)
( ) ( ) Y Z 1 arccos b + = (5.120)

b. Calculul intervalelor de atenuare

n intervalele de atenuare a 0 i deci pentru ca egalitatea (5.108) s fie satisfcut
este necesar ca
b =0 sau b = (5.121)
i deci (v. relaia 5.109):
A
11
=cha (5.122)
Deoarece cha 1, rezult c n interiorul intervalelor de oprire sunt satisfcute
inegalitile:
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

186
A
11
() -1, A
11
() 1 (5.123)
n intervalele de frecven limitate de frecvenele soluii ale inegalitilor (5.123),
atenuarea nu este nul i are expresia:
0 A ch arg a
11
> = (5.124)
Dac se ine seama de relaia (5.115), rezult c n interiorul intervalelor de oprire (b =
0, ), { } { } a sh A Im A Im
2
21 12
= i deci { } { }
21 12
A Im sign A Im sign = . Prin urmare,
impedana caracteristic este imaginar,
21
12
c
A
A
j Z = (5.125)
Studiul unui filtru electric de frecven const n determinarea, pe de o parte, a
frecvenelor de tiere, iar pe de alt parte, n analiza caracteristicilor de frecven ale atenurii
a() i defazajului b(). Intervalele de trecere i de atenuare pot fi determinate i pe cale
grafic. n acest scop, se traseaz curba A
11
() i abscisele punctelor de intersecie ale acestei
curbe cu dreptele A
11
=1, A
11
=-1 constituie limitele intervalelor de trecere.

5.3.2 Exemple de filtre

a. Filtrul trece jos (FTJ) este un lan de cuadripoli simetrici n T sau n , n care
elementele longitudinale sunt bobine, iar cele transversale sunt condensatoare. Deoarece toi
cuadripolii componeni sunt identici, prima i ultima bobin a lanului de cuadripoli n T are
inductivitatea L, iar inductivitile echivalente din interiorul lanului sunt egale cu 2L (fig.
5.20, a). Similar, condensatoarele de la extremitile lanului n au capacitile egale cu C,
iar capacitile interioare sunt egale cu 2C (fig. 5.20, b).


a) b)
Fig. 5.20

Dac se aplic la bornele de intrare ale filtrului o tensiune de frecven joas, curentul
trece prin inductivitile longitudinale, reactana inductiv fiind relativ mic n raport cu
reactana capacitiv a condensatoarelor transversale; la frecvene mari, reactana inductiv
fiind mare, nchiderea curenilor este favorizat de condensatoarele transversale i ca urmare
semnalul ajunge mult atenuat la bornele de ieire.
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

187
nlocuind n inegalitile (5.113) Z =jL i Y =jC se obine:
1 LC 1 1
2
(5.126)
Din inegalitile (5.126) rezult frecvenele de tiere:
LC 2
1
f , 0 f
s i

= = (5.127)
Frecvena inferioar fiind nul, filtrul este de tipul trece jos. Caracteristica de frecven
a atenurii calculat cu relaia (5.124) este:
( ) 1 LC ch arg A ch arg a
2
11
= = (5.128)
n figura 5.21 sunt reprezentate grafic caracteristicile de frecven A
11
=A
11
() i a =
a().

a) b)
Fig. 5.21

b. Filtrul trece sus este un lan de cuadripoli simetrici n T sau n n care
elementele longitudinale sunt condensatoare, iar cele transversale sunt bobine. Cuadripolii n
T ai lanului fiind identici, condensatoarele de la extremiti au capacitile egale cu C, iar
celelalte au capacitatea echivalent C/2 (fig. 5.22, a). Similar, prima i ultima bobin
transversal a lanului de cuadripoli n au inductivitatea L, iar celelalte au inductivitile
echivalente egale cu L/2 (fig. 5.22, b).


a) b)
Fig. 5.22

Dac se aplic filtrului la bornele de intrare o tensiune de frecven joas, curentul prin
condensatoarele longitudinale este mult atenuat, fiind n schimb favorizat trecerea curentului
prin bobinele transversale.
Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

188
Semnalele de frecven nalt sunt ns favorizate de condensatoare i nchiderea prin
bobinele transversale este blocat datorit reactanei mari a acestora.
nlocuind n inegalitile (5.113) Z =1/jC i Y =1/jL se obine:
1
LC
1
1 1
2

(5.129)
de unde rezult frecvenele de tiere:
=

=
s i
f ,
LC 2 2
1
f (5.130)
Frecvena superioar fiind infinit, filtrul este de tipul trece sus. Caracteristica de
frecven a atenurii se determin cu relaia (5.124) i are urmtoarea expresie:
|
.
|

\
|

= = 1
LC
1
ch arg A ch arg a
2
11
(5.131)
n figura 5.23 s-au reprezentat grafic caracteristicile de frecven A
11
=A
11
() i a =
a().

a) b)
Fig. 5.23


c. Filtrul trece band (fig. 5.24) este un lan de cuadripoli n T sau n n care
elementele longitudinale sunt rezonante, iar elementele transversale sunt condensatoare. Din
aceleai motive ca i la filtrele examinate anterior, primul i ultimul element longitudinal al
lanului n T au bobina de inductivitate L i condensatorul de capacitate C
1
, iar celelalte
elemente longitudinale au inductivitile echivalente egale cu 2L i capacitile echivalente
egale cu C
1
/2; primul i ultimul condensator transversal al lanului de cuadripoli n au
capacitatea C
2
, iar celelalte au capacitile echivalente 2C
2
.
Deoarece
|
|
.
|

\
|

=
1
C
1
L j Z i
2
C j Y = , inegalitile (5.113) devin:
1
C
1
L C 1 1
1
2

|
|
.
|

\
|

(5.132)

Capitolul 5 - Dipoli i cuadripoli liniari n regim permanent sinusoidal

189


a) b)
Fig. 5.24

Soluiile inegalitilor (5.132) reprezint frecvenele de tiere:
1
i
LC 2
1
f

= ;
2 1
2 1
s
C LC
C C 2
2
1
f
+

= (5.133)
n banda de frecvene f
i
<f <f
s
, semnalele nu sunt atenuate, filtrul fiind, prin urmare,
de tipul trece band. Caracteristicile de frecven ale atenurilor n cele dou intervale au
expresiile:
i
1
2 11
;
C
1
L C 1 ch arg A ch arg a <
(

|
|
.
|

\
|

= = (5.134)
s
1
2 11
; 1
C
1
L C ch arg A ch arg a >
(

|
|
.
|

\
|

= = (5.135)
n figura 5.25 sunt reprezentate caracteristicile A
11
=A
11
() i a = a().


a) b)
Fig. 5.25
6. CIRCUITE POLIFAZATE N REGIM
PERMANENT SINUSOIDAL


6.1 GENERALITI

Cel mai simplu sistem de transmisie a energiei electrice este constituit dintr-un
generator

monofazat

G

care

alimenteaz printr-o linie bifilar un receptor dipolar R (fig. 6.1 a).
Un astfel de sistem se spune c este monofazat.
O linie bifilar este dimensionat pentru o anumit valoare efectiv nominal a
tensiunii (U
n
), a crei depire pericliteaz izolaia liniei i o anumit valoare efectiv
nominal a curentului (I
n
), a crei depire determin creterea peste limitele admisibile a
pierderilor de putere prin efect electrocaloric n conductoarele liniei. Performana energetic a
unei linii se caracterizeaz cu ajutorul mrimii numit putere activ maxim specific P
max
,
definit ca fiind egal cu raportul dintre puterea activ maxim, factorul de putere fiind egal
cu unitatea, i numrul de conductoare.
n cazul unei linii monofazate, rezult:
2
I U
P
n n 1
max
= (6.1)
Dac se substituie linia bifilar printr-o linie cu trei conductoare, alimentat de
generatoare avnd valorile efective ale tensiunilor electromotoare egale i defazate cu cte
2/3, se poate obine o cretere sensibil a puterii active maxime specifice. Un astfel de sistem
(fig. 6.1, b) se spune c este trifazat i poate fi considerat ca fiind constituit din suprapunerea
a trei sisteme monofazate.
Avantajele sistemelor trifazate n raport cu cele monofazate sunt urmtoarele:
economie de material utilizat n construcia liniei de transport, pentru o aceeai putere
activ transportat, datorit creterii puterii active maxime specifice;
suprimarea termenului oscilant n expresia puterii instantanee;
posibilitatea de a dispune la receptor de dou tensiuni diferite, pentru receptorii
monofazai.
Datorit acestor avantaje, producerea, transportul i distribuia energiei electrice se
realizeaz, la frecvena f =50 Hz, aproape exclusiv n trifazat.
Capitolul 6 - Circuite polifazate n regim permanent sinusoidal

191


6.2 SISTEME TRIFAZATE SIMETRICE I NESIMETRICE

Un grup de trei circuite monofazate parcurse de cureni de aceeai frecven, defazai
ntre ei, constituie un circuit trifazat. Fiecare circuit monofazat component poart denumirea
de faz a circuitului trifazat (a se face deosebirea de faza unui semnal sinusoidal).
Semnalele de aceeai natur (tensiuni electromotoare, tensiuni, cureni) care
acioneaz ntr-un circuit trifazat constituie un sistem trifazat:
) t sin( X x ), t sin( X x ), t sin( X x
3 2 1
x m 3 3 x m 2 2 x m 1 1
+ = + = + = (6.2)
Un sistem trifazat se spune c este direct sau de succesiune direct, dac semnalul x
1

este defazat naintea semnalului x
2
, iar semnalul x
2
este defazat naintea semnalului x
3
. Dac
semnalul x
1
este defazat n urma semnalului x
2
, iar semnalul x
2
este defazat n urma
semnalului x
3
, sistemul trifazat este invers sau de succesiune invers. Dac semnalele x
1
, x
2
,
x
3
sunt n faz, sistemul trifazat se spune c este omopolar sau de succesiune omopolar.
Un sistem trifazat este simetric dac verific urmtoarele condiii:
amplitudinile semnalelor sistemului sunt egale:
X
1m
= X
2m
= X
3m
(6.3)
semnalele sistemului se succed la un interval de timp de T/3.
Rezult c valorile instantanee ale unui sistem trifazat simetric direct , reprezentat n
figura 6.2, a, se pot scrie sub forma:
) t sin( X 2 x
1
x d d 1
+ =
)
3
2
t sin( X 2 x
1
x d d 2

+ = (6.4)
)
3
4
t sin( X 2 x
1
x d d 3

+ =
unde X
d
reprezint valoarea efectiv a semnalelor sistemului. Se observ c defazajul dintre
dou semnale consecutive este egal cu 2/3:
3
2
1 3 3 2 2 1
x x x x x x

= = = (6.5)
Valorile instantanee ale unui sistem trifazat simetric invers, reprezentat n figura 6.2, b
sunt date de relaiile:
Capitolul 6 - Circuite polifazate n regim permanent sinusoidal

192
) t sin( X 2 x
1
x i i 1
+ =
)
3
2
t sin( X 2 x
1
x i i 2

+ + = (6.6)
)
3
4
t sin( X 2 x
1
x i i 3

+ + =
unde X
i
este valoarea efectiv.
Din relaiile (6.6) rezult defazajul dintre dou semnale consecutive:
3
2
1 3 3 2 2 1
x x x x x x

= = = (6.7)
Dac sistemul trifazat nu satisface condiiile de simetrie, se spune c este nesimetric.

a) b)
Fig. 6.2

Sistemele trifazate simetrice poate fi transcrise sub form simbolic, geometric sau
analitic. De exemplu, sub form simbolic analitic n valori efective complexe, relaiile
(6.4) i (6.5) devin:
) 3 / 4 ( j
d d 3
) 3 / 2 ( j
d d 2
j
d d 1
1
x
1
x
1
x
e X X , e X X , e X X

= = = (6.8)
) 3 / 4 ( j
i i 3
) 3 / 2 ( j
i i 2
j
i i 1
1
x
1
x
1
x
e X X , e X X , e X X
+ +
= = = (6.9)
Diagramele fazoriale ale sistemelor trifazate simetrice direct (6.8) i invers (6.9) sunt
reprezentate n figura 6.3.

a) b)
Fig. 6.3
Capitolul 6 - Circuite polifazate n regim permanent sinusoidal

193
Sistemele trifazate simetrice au proprietatea c suma valorilor instantanee ale
semnalelor sistemului este nul:
x
1d
+ x
2d
+ x
3d
= 0; x
1i
+ x
2i
+ x
3i
= 0 (6.10)
Relaiile (6.10) pot fi scrise sub form simbolic analitic n valori efective complexe:
X
1d
+ X
2d
+ X
3d
= 0; X
1i
+ X
2i
+ X
3i
= 0 (6.11)
Se introduce operatorul complex de rotaie,
2
3
j
2
1
e a
3 / 2 j
+ = =

(6.12)
Multiplicarea unui fazor cu operatorul a este echivalent unei rotiri nainte cu 2/3
(sau n urm cu -4/3), iar multiplicarea cu
2
3
j
2
1
e a
3 / 4 j 2
= =

este echivalent unei rotiri
nainte cu 4/3 (sau n urm cu -2/3). Prin urmare, sistemele trifazate simetrice, direct (6.8)
i invers (6.9), pot fi scrise sub forma:
i
2
d 3 i i 2 i i 1 d d 3 d
2
d 2 d d 1
X a X , X a X , X X ; X a X , X a X , X X = = = = = = (6.13)
Operatorul de rotaie a are urmtoarele proprieti:
a ) a ( , a a , 0 a a 1 , 1 a
* 2 2 * 2 3
= = = + + = (6.14)
Un receptor trifazat se spune c este echilibrat dac impedanele fazelor sale sunt
egale att n modul ct i n argument. Astfel, dac impedanele receptorului sunt:
3 2 1
j
3 3
j
2 2
j
1 1
e Z Z , e Z Z , e Z Z

= = = (6.15)
i sunt satisfcute condiiile:
= = = = = =
3 2 1 3 2 1
, Z Z Z Z (6.16)
receptorul este echilibrat.
Dac nu sunt satisfcute condiiile (6.16), receptorul este dezechilibrat.


6.3 PRODUCEREA TENSIUNILOR ELECTROMOTOARE
SINUSOIDALE TRIFAZATE

Principiul de producere a tensiunilor electromotoare sinusoidale trifazate este
asemntor celui de generare a tensiunilor electromotoare monofazate (v. par. 4.1.2). n cazul
cel mai simplu, este posibil s se obin un sistem trifazat de tensiuni electromotoare
sinusoidale prin rotirea uniform, cu aceeai vitez unghiular , a trei spire conductoare,
Capitolul 6 - Circuite polifazate n regim permanent sinusoidal

194
coaxiale, ntr-un cmp magnetic omogen, de inducie B (fig. 6.4). n cele trei spire se vor
induce tensiunile electromotoare (v. relaia 4.2.2):
) t sin( e
1 m 1 1
+ =
) t sin( e
2 m 2 2
+ = (6.17)
) t sin( e
3 m 3 3
+ =
unde,
3 , 2 , 1 j , A B
j jm
= = (6.18)
Pentru ca sistemul de tensiuni electromotoare induse n spire s fie simetric este
necesar ca spirele s fie identice (A
1
=A
2
=A
3
) i s fie egal decalate n spaiu
( 3 / 2
2 3 1 2
= = ).


6.4 CONEXIUNILE CIRCUITELOR TRIFAZATEFig. 6.5

Se consider trei sisteme monofazate de transmisie a energiei electrice (fig. 6.5)
constituite din:
trei generatoare de tensiuni electromotoare E
1
, E
2
, E
3
avnd impedanele interioare
3 2 1
g g g
Z , Z , Z ;
trei linii bifilare avnd impedanele ; Z , Z , Z
3 2 1


trei receptoare de impedane . Z , Z , Z
3 2 1
r r r

Capitolul 6 - Circuite polifazate n regim permanent sinusoidal

195
Fie I
1
, I
2
, I
3
curenii prin cele trei circuite,
g
f
g
f
g
f
3 2 1
U , U , U tensiunile la bornele
generatoarelor i
r
f
r
f
r
f
3 2 1
U , U , U tensiunile la bornele receptoarelor.
Cele trei circuite monofazate izolate se numesc necatenate (nelegate). Fiecare
generator de tensiune se numete faz generatoare (prescurtat faz). Un circuit trifazat este
catenat (legat) dac are legturi conductoare ntre circuitele monofazate. Introducerea
legturilor conductoare ntre faze trebuie astfel realizat nct n interiorul generatoarelor sau
receptoarelor s nu se formeze ci conductoare de-a lungul crora s existe tensiuni nenule
care ar stabili cureni de circulaie interioar. Legarea fazelor unui circuit trifazat are drept
scop, n principal, micorarea numrului de conductoare de legtur cu exteriorul. Astfel, n
locul a ase conductoare de legtur vor fi suficiente trei sau cel mult patru conductoare. Se
utilizeaz dou tipuri de conexiuni ale circuitelor trifazate:
conexiunea n stea;
conexiunea n triunghi.

6.4.1 Conexiunea n stea

Dac se conecteaz bornele generatoarelor monofazate
'
g
'
g
'
g
3 , 2 , 1 la un punct comun
O numit neutrul generatorului (sau nulul generatorului) i bornele receptoarelor monofazate
'
r
'
r
'
r
3 , 2 , 1 la un punct comun N numit neutrul receptorului (sau nulul receptorului), grupul
celor trei conductoare de ntoarcere a curentului
'
r
'
g
'
r
'
g
'
r
'
g
3 , 3 , 2 , 2 , 1 , 1 se nlocuiete printr-un
conductor NO numit conductor neutru (sau fir neutru). Conexiunea celor trei circuite
monofazate se numete conexiune n stea (fig. 6.6).


Fig. 6.6
Capitolul 6 - Circuite polifazate n regim permanent sinusoidal

196
Impedanele
3 2 1
g g g
Z , Z , Z se numesc impedane de faz ale generatorului,
3 2 1
r r r
Z , Z , Z - impedane de faz ale receptorului,
3 2 1
Z , Z , Z

- impedane de linie i Z
N

impedana conductorului neutru.
Tensiunile
g
f
g
f
g
f
3 2 1
U , U , U dintre bornele de acces ale fazelor generatorului i punctul
su neutru se numesc tensiuni de faz ale generatorului. Tensiunile
r
f
r
f
r
f
3 2 1
U , U , U dintre
bornele de acces ale fazelor receptorului i punctul su neutru se numesc tensiune de faz ale
receptorului. Tensiunile
g
31
g
23
g
12
U , U , U dintre bornele de acces ale generatorului se numesc
tensiuni de linie ale generatorului. Tensiunile
r
31
r
23
r
12
U , U , U dintre bornele de acces ale
receptorului se numesc tensiuni de linie ale receptorului. Tensiunea U
NO
dintre punctele
neutre ale generatorului i receptorului se numete tensiune de nul.
Curenii
g
f
g
f
g
f
3 2 1
I , I , I care circul pe fazele generatorului se numesc cureni de faz ai
generatorului, iar curenii
r
f
r
f
r
f
3 2 1
I , I , I care circul pe fazele receptorului se numesc cureni de
faz ai receptorului. Curenii
3 2 1
I , I , I

care circul pe conductoarele liniei ce unesc bornele
de acces ale generatorului cu cele ale receptorului se numesc cureni de linie. Curentul I
N
care
circul pe conductorul neutru se numete curent de nul.
Sensurile pozitive ale tensiunilor i curenilor sunt reprezentate n figura 6.6.
Tensiunile de linie i de faz precum i curenii de linie i cei de faz ai generatorului
i receptorului satisfac relaiile:
g
f
g
f
g
31
g
f
g
f
g
23
g
f
g
f
g
12
1 3 3 2 2 1
U U U , U U U , U U U = = = (6.19)
r
f
r
f
r
31
r
f
r
f
r
23
r
f
r
f
r
12
1 3 3 2 2 1
U U U , U U U , U U U = = = (6.20)
r
f
g
f
r
f
g
f
r
f
g
f
3 3 3 2 2 2 1 1 1
I I I , I I I , I I I = = = = = =

(6.21)
Prin urmare, curenii de faz ai generatorului i receptorului precum i curenii de
linie coincid.
Dac tensiunile de faz ale generatorului formeaz un sistem simetric (6.13),
g
f
g
f
g
f
2 g
f
g
f
j g
f
g
f
U a U , U a U , U e U U
3 2
1
1
= = = =

(6.22)
rezult c i tensiunile de linie (6.19) constituie de asemenea un sistem simetric. ntr-adevr,
rezult:
) 6 / ( j g
f
6 / j g
f
g
f
2 g
f
g
f
g
f
g
12
1
2 1
e U 3 e U 3 U a U U U U
+
= = = = (6.23)
) 2 / ( j g
f
2 / j g
f
g
f
g
f
2 g
f
g
f
g
23
1
3 2
e U 3 e U 3 U a U a U U U

= = = = (6.24)
) 6 / 7 ( j g
f
6 / 7 j g
f
g
f
g
f
g
f
g
f
g
31
1
1 3
e U 3 e U 3 U U a U U U

= = = = (6.25)
Capitolul 6 - Circuite polifazate n regim permanent sinusoidal

197

Fig. 6.7

Din relaiile (6.23) (6.25) rezult c valorile efective ale tensiunilor de linie i de
faz satisfac relaia:
g
f
g g
31
g
23
g
12
U 3 U U U U = = = =

(6.26)
Prin urmare, la conexiunea n stea a unui sistem trifazat simetric de tensiuni, valoarea
efectiv a tensiunii de linie este de 3 ori mai mare dect valoarea efectiv a tensiunii de
faz.
n figura 6.7 s-a reprezentat diagrama fazorial a tensiunilor de faz i de linie ale
generatorului.
La aceleai rezultate se ajunge i n privina relaiei dintre tensiunile de linie i de faz
ale receptorului alimentat cu un sistem simetric de tensiuni.

6.4.2 Conexiunea n triunghi

Dac se conecteaz bornele generatoartelor monofazate
'
g
1 cu 2
g
,
'
g
2 cu 3
g
,
'
g
3 cu 1
g
i
bornele impedanelor receptoarelor monofazate
'
r
1 cu 2
r
,
'
r
2 cu 3
r
,
'
r
3 cu 1
r
, se obine
conexiunea n triunghi (fig. 6.8). Perechile de conductoare conectate mpreun pot fi nlocuite
cu un singur conductor i linia trifazat rezult constituit din trei conductoare.
Tensiunile de linie i de faz precum i curenii de linie i de faz ai generatorului i
receptorului satisfac relaiile:
g
12
r
f
r
31
r
f
r
23
r
f
g
12
g
f
g
31
g
f
g
23
g
f
U U , U U , U U , U U , U U , U U
3 2 1 3 2 1
= = = = = = (6.27)
respectiv,
g
f
g
f
g
f
g
f
g
f
g
f
1 2 3 3 1 2 2 3 1
I I I , I I I , I I I = = =

(6.28)
r
f
r
f
r
f
r
f
r
f
r
f
1 2 3 3 1 2 2 3 1
I I I , I I I , I I I = = =

(6.29)
Capitolul 6 - Circuite polifazate n regim permanent sinusoidal

198

Fig. 6.8

Prin urmare, n cazul conexiunii n triunghi, tensiunile de faz i de linie ale
generatorului, respectiv ale receptorului, sunt egale.
Dac curenii de faz ale generatorului formeaz un sistem simetric (6.13),
g
f
g
f
g
f
2 g
f
g
f
j g
f
g
f
I a I , I a I , I e I I
3 2
1
1
= = = =

(6.30)
rezult c i curenii de linie (6.29) constituie de asemenea un sistem simetric. ntr-adevr,
rezult:
) 2 / ( j g
f
2 / j g
f
g
f
2 g
f
g
f
g
f
1
2 3 1
e I 3 e I 3 I a I a I I I

= = = =

(6.31)
) 6 / ( j g
f
6 / j g
f
g
f
g
f
g
f
g
f
1
3 1 2
e I 3 e I 3 I a I I I I

= = = =

(6.32)
) 6 / 5 ( j g
f
6 / 5 j g
f
g
f
g
f
2 g
f
g
f
1
1 2 3
e I 3 e I 3 I I a I I I

= = = =

(6.33)

Din relaiile (6.31) (6.33) rezult c valorile efective ale curenilor de linie i de faz
satisfac relaia:
g
f
I 3 I I I I
3 2 1
= = = =

(6.34)

Fig. 6.9
Capitolul 10 Circuite neliniare


433
Datorit caracterului neliniar al bobinei, curentul n circuit este nesinusoidal. ntr-o
analiz simplificat, cnd se admite c bobina este inerial, curentul nesinusoidal se
nlocuiete cu un curent echivalent sinusoidal. Prin urmare, semnalele din circuit fiind
sinusoidale, se poate utiliza metoda simbolic de reprezentare n complex. Astfel, se poate
scrie legea lui Ohm generalizat:
C L R
U U U U + + =
reprezentat sub forma diagramei fazoriale n figura 10.53, b.
Neglijnd pierderile n fier, caracteristica U
L
(I) are o form similar cu caracteristica
de magnetizare (i), iar caracteristicile U
R
(I) i U
C
(I) sunt drepte care trec prin origine (fig.
10.54). Dac panta caracteristicii U
C
(I) este mai mare dect panta tangentei n origine la curba
U
L
(I) nu apare fenomenul de rezonan. Fie cazul cnd panta lui U
c
(I) este mai mic dect
panta tangentei n origine la caracteristica U
L
(I). Prin compunerea grafic, n cuadratur, a
tensiunilor U
R
(I) i
C L X
U U ) I ( U = se determin caracteristica tensiune - curent U(I).


Fig. 10.54

Dnd valori cresctoare tensiunii aplicate, punctul de funcionare M se deplaseaz pe
ramura OB a caracteristicii U(I). Pe aceast ramur, la valori cresctoare sau descresctoare
ale tensiunii U, corespund valori cresctoare sau descresctoare ale curentului I, adic pe
aceast ramur funcionarea este stabil. La o cretere n continuare a tensiunii U, punctul de
funcionare trece din poziia B, cruia i corespunde curentul I
B
, n poziia C, cruia i
corespunde curentul I
C
. n punctul B curentul este discontinuu, deoarece la o cretere infinit
mic a tensiunii aplicate corespunde o cretere finit I
C
I
B
a curentului.
Totodat are loc i o rsturnare de faz; n punctul B curentul este inductiv deoarece
predomin reactana inductiv, iar n punctul C curentul este capacitiv i predomin reactana
capacitiv. Continund cu creterea tensiunii aplicate, punctul de funcionare se deplaseaz pe
ramura CD, tensiunea fiind defazat n urma curentului. Dac din punctul D se reduce
Capitolul 10 Circuite neliniare


434
tensiunea, curentul descrete i se ajunge n punctul R n care tensiunea la bornele bobinei U
L

este egal i n opoziie de faz cu tensiunea U
C
la bornele condensatorului. Acest punct n
care U
L
U
C
= 0 i curentul I
r
are o valoare finit se numete punct de rezonan. Rezult c,
spre deosebire de circuitele liniare, n circuitul neliniar considerat rezonana se poate obine
prin modificarea valorii efective a tensiunii aplicate. Acest lucru se explic prin faptul c
reactana bobinei neliniare depinde de valoarea efectiv a curentului care variaz odat cu
variaia tensiunii la bornele circuitului.
Pe ramura CD a caracteristicii U(I), la valori cresctoare sau descresctoare ale
tensiunii aplicate, corespund valori cresctoare sau descresctoare ale curentului. Prin urmare,
pe aceast ramur funcionarea este stabil. Pe ramura BR funcionarea este instabil,
deoarece la valori cresctoare sau descresctoare ale tensiunii corespund valori descresctoare
respectiv cresctoare ale curentului. n punctul R, la scderea valorii efective a tensiunii, se
produce saltul de curent reprezentat prin segmentul RA (punctul de funcionare trece din
poziia R n poziia A).
Pentru o anumit valoare efectiv a tensiunii, valoarea efectiv a curentului poate avea
una, dou sau trei valori diferite. De exemplu, pentru U = U
1
sunt posibile trei valori I
1
,

I
2

i I
3

ale curentului, din care prima i ultima corespund unei funcionri stabile, iar a doua
corespunde unui regim de funcionare nestabil.

10.7.2 Ferorezonana de cureni

Ferorezonana de cureni se produce, n cazul cel mai simplu, n circuitele constituite
din gruparea n paralel a unui rezistor liniar, a unei bobine neliniare i a unui condensator
liniar (fig. 10.55, a). Dac tensiunea aplicat la bornele circuitului este sinusoidal, curentul
care strbate bobina, datorit neliniaritii acesteia, este nesinusoidal. ntr-o analiz
simplificat, cnd se admite c bobina este inerial, curentul nesinusoidal se nlocuiete cu un
curent echivalent sinusoidal.


a) b)
Fig. 10.55

Capitolul 10 Circuite neliniare


435
Prin urmare, semnalele din circuit fiind sinusoidale, se poate utiliza metoda simbolic
de reprezentare n complex. Astfel, se poate scrie teorema de cureni a lui Kirchhoff:
C L G
I I I I + + =
reprezentat sub forma diagramei fazoriale n figura 10.55, b.
Analiza circuitului se efectueaz cu ajutorul metodei grafice. n acest sens, se traseaz
caracteristicile I
G
(U), I
L
(U), I
C
(U) i I
X
(U) = I
C
(U) - I
L
(U). Prin compunerea grafic, n
cuadratur, a caracteristicilor I
G
(U) i I
X
(U) se obine caracteristica rezultant I(U) (fig.10.56).


Fig. 10.56

Pentru a obine reglarea continu a intensitii curentului absorbit, se conecteaz n
serie cu circuitul paralel un reostat a crui rezisten este mult mai mare dect impedana
circuitului paralel. Dnd valori cresctoare curentului, punctul de funcionare M se deplaseaz
pe poriunea OB a caracteristicii I(U). Pe aceast ramur funcionarea este stabil deoarece la
valori cresctoare sau descresctoare ale curentului corespund valori cresctoare sau
descresctoare ale tensiunii.
La o cretere n continuare a curentului, punctul de funcionare trece din poziia B,
cruia i corespunde tensiunea U
B
, n punctul B
1
, cruia i corespunde tensiunea U
B1
. n
punctul B are loc o discontinuitate pentru tensiune, de la U
B
la U
B1
. Totodat are loc i o
rsturnare de faz, curentul care era defazat naintea tensiunii rmne n urma acesteia.
Continund cu creterea curentului, punctul de funcionare se deplaseaz pe ramura B
1
C,
curentul fiind n continuare inductiv.
La reducerea curentului din punctul C, se ajunge ca n punctul R, curenii n bobin i
n condensator s fie egali n valoare efectiv (I
L
= I
C
) i n opoziie de faz. Acest punct se
numete de rezonan. Pe ramura BR funcionarea este instabil, iar pe ramura B
1
R pentru
valori ale lui I cuprinse ntre zero si I
1
exist trei valori posibile ale tensiunii, U
1
, U
2
i U
3
, din
care prima i ultima corespund unei funcionri stabile. Urmeaz c punctul de funcionare nu
parcurge ramura BR nici la creterea i nici la reducerea curentului.
Capitolul 10 Circuite neliniare


436


10.8 ANALIZA CIRCUITELOR NELINIARE
N REGIM TRANZITORIU

Ecuaiile unui circuit neliniar sunt ecuaii difereniale, neliniare de forma:
) t ( f ,...
dt
y d
,
dt
dy
, y F
2
2
=
|
|
.
|

\
|
(10.219)
Soluia general a ecuaiei (10.219)
y = y(t) (10.220)
caracterizeaz regimul tranzitoriu al circuitului.
Datorit caracterului neliniar al circuitului, teorema suprapunerii nu este satisfcut i
prin urmare, spre deosebire de circuitele liniare, soluia general (10.220), corespunztoare
regimului tranzitoriu, nu mai poate fi descompus n dou componente, una caracteriznd
regimul forat, iar cealalt regimul liber.
Soluia de regim permanent poate fi obinut prin trecerea la limit a soluiei generale
(10.220),
) t ( y lim y
t
p

= (10.221)
Soluia de regim liber se determin integrnd ecuaia corespunztoare circuitului
pasivizat,
0 ,...
dt
y d
,
dt
dy
, y F
2
2
=
|
|
.
|

\
|
(10.222)
Regimul particular de funcionare al unui circuit neliniar n care semnalul rspuns este
de o form asemntoare funciei f(t) poart denumirea de rspuns forat. Dac n cazul
circuitelor liniare soluiile regimului permanent coincid cu cele ale regimului forat, fiind
independente de condiiile iniiale, n ceea ce privete circuitele neliniare cele dou soluii
sunt, n general, diferite.
Problema studiului riguros al regimului tranzitoriu, permanent, liber sau forat, al unui
circuit neliniar, prezint un nalt grad de dificultate. O prim dificultate o constituie
determinarea exact sau cel puin aproximativ a ecuaiei difereniale a circuitului. O a doua
dificultate const n obinerea soluiei exacte sau aproximative a ecuaiei difereniale. n ceea
ce privete prima aproximaie n legtur cu stabilirea ecuaiei difereniale a circuitului ea
Capitolul 10 Circuite neliniare


437
se bazeaz pe utilizarea funciilor de aproximare a caracteristicilor elementelor de circuit
neliniare. Cel mai mare grad de dificultate l constituie obinerea soluiilor exacte sau chiar
aproximative ale ecuaiilor difereniale neliniare. Pentru obinerea soluiei aproximative se
utilizeaz metode numerice, analitice i grafo-analitice.
Studiul proceselor din circuitele neliniare se simplific i capt un grad nalt de
generalitate n cazul cnd se recurge la normarea ecuaiilor. Astfel, cu ajutorul aceleiai
ecuaii difereniale n care att funcia i derivatele sale, ct i coeficienii precum i membrul
drept sunt mrimi adimensionale, se poate descrie o clas numeroas de procese tranzitorii.

10.8.1 Circuite neliniare de ordinul unu

Circuitele constituite dintr-un rezistor i o bobin, respectiv dintr-un rezistor i un
condensator, ambele neliniare sau numai unul dintre elemente neliniar i cellalt liniar,
conectate n serie sau n paralel i alimentate de la un generator de tensiune sau de curent, sunt
descrise de ecuaii difereniale neliniare de ordinul unu i se numesc circuite neliniare de
ordinul unu. De exemplu, aplicnd pentru fiecare din circuitele reprezentate n figura 10.57, a
c teorema de tensiuni a lui Kirchhoff, se obin ecuaiile difereniale neliniare de ordinul unu:
e ) i ( u
dt
di
L
R
= + ; e ) ( i R
dt
d
= +

; e ) q ( u
dt
dq
R
C
= + (10.223)


a) b)


c) d)
Fig. 10.57

Capitolul 10 Circuite neliniare


438
Ecuaiile (10.223) se normeaz n mod diferit, dup cum semnalul excitaie este
constant sau periodic. n vederea normrii primei ecuaii (10.223), n cazul n care semnalul
excitaie este constant, e = E, se introduc notaiile:
t
I L
E
,
E
) i ( u
) y ( x ,
I
i
y
p
R
p
= = = (10.224)
unde I
p
este curentul de regim permanent.
Pentru a norma a doua ecuaie (10.223) se introduc notaiile:
t
E
,
I
) ( i
) y ( x , y
p p p

=

= (10.225)
unde
p
este fluxul magnetic de regim permanenr, iar
R
E
I
p
= reprezint curentul de regim
permanent.
n vederea normrii celei de a treia ecuaie (10.223), n cazul n care semnalul excitaie
este constant, e = E, se introduc notaiile:
t
q R
E
,
E
) q ( u
) y ( x ,
q
q
y
p
C
p
= = = (10.226)
unde q
p
este sarcina condensatorului n regim permanent.
n toate cele trei cazuri, notaiile utilizate conduc la ecuaii difereniale normate de
aceeai form:
1 ) y ( x
d
dy
= +

(10.227)
unde: y reprezint semnalul rspuns normat (curent, flux magnetic, respectiv sarcin
electric); x(y) funcia neliniar normat (tensiunea la bornele rezistorului neliniar,
intensitatea curentului prin bobina neliniar, respectiv tensiunea la bornele condensatorului
neliniar), iar - timpul normat.
Procednd n mod similar, se poate norma ecuaia diferenial care descrie regimul
liber al descrcrii unui condensator liniar pe un rezistor neliniar (fig. 10.57, d). Folosind
relaiile:


= = +
t
C C R
dt i
C
1
u , 0 u u (10.228)
prin derivare se obine ecuaia:
0 i
C
1
dt
du
R
= + (10.229)
Capitolul 10 Circuite neliniare


439
Dac u
C
(0) = U
0
, i(0) = I
0
sunt valorile iniiale imediat dup comutare, ale tensiunii la
bornele condensatorului i curentului, i se introduc notaiile:
t
U C
I
,
I
) u ( i
) y ( x ,
U
u
y
0
0
0
R
0
R
= = = (10.230)
ecuaia (10.229) devine:
0 ) y ( x
d
dy
= +

(10.231)
n mod similar se pot norma ecuaiile (10.223) n cazul n care excitaia este
sinusoidal. De exemplu, dac circuitul din figura 10.57, b se conecteaz la un generator de
tensiune avnd tensiunea electromotoare e = E
m
sin(t +
e
) i se introduc notaiile:
t ,
E
k ,
) ( i R
) y ( x , y
m
m
m m
=

=


=

= (10.232)
a doua ecuaie (10.223) devine:
) sin( k ) y ( x
d
dy
e
+ = +

(10.233)


A. Metode numerice de analiz a circuitelor neliniare de ordinul unu
n regim tranzitoriu

Metodele numerice se aplic ecuaiilor difereniale (10.227), (10.229) i (10.233) care
se pot scrie i sub forma:
0 ) , y ( f
d
dy
= +

(10.234)
unde y reprezint rspunsul normat, iar este timpul normat.
Metoda Euler permite obinerea soluiei aproximative a ecuaiei (10.234), cu condiia
iniial
0
0
y ) 0 ( y ) ( y = =
=
, utiliznd aproximaiile succesive.
Valoarea rspunsului normat pentru = se obine din dezvoltarea n serie Taylor, n
care se neglijeaz derivatele de ordin superior:
= =

+ = =
0 0 0 0 1
f y ) 0 , y ( f y
d
) 0 ( dy
) 0 ( y ) ( y y (10.235)

Capitolul 10 Circuite neliniare


440
Procednd n mod similar se determin valoarea rspunsului normat pentru = 2:
= =


+ = =
1 0 1 1 2
f y ) , y ( f y
d
) ( dy
) ( y ) 2 ( y y (10.236)
Continund acest procedeu, se obine:
= =


+ = + =
+ k k k k 1 k
f y ) k , y ( f y
d
) k ( dy
) k ( y ] ) 1 k [( y y (10.237)
Ecuaia (10.237) este uor programabil i precizia este cu att mai bun cu ct este
mai mic.

Exemplul 10.1
Se consider procesul tranzitoriu al conectrii la un generator de tensiune constant a
unui circuit de tipul indicat n figura 10.57, a c.
Aproximnd caracteristica elementului neliniar cu polinomul
2
2 1 0
y a y a a ) y ( x + + = (10.238)
ecuaia diferenial normat (10.227) devine:
2
2 1 0
y a y a a 1
d
dy
=

(10.239)
n prima etap, cunoscnd condiiile iniiale, de exemplu, = 0, y(0) = 0, se calculeaz
valoarea derivalei
d
dy
n punctul = 0:
0
a 1
d
) 0 ( dy
=

(10.240)
i apoi se determin rspunsul normat y
1
(10.235):
=

+ = = ) a 1 (
d
) 0 ( dy
) 0 ( y ) ( y y
0 1
(10.241)
n etapa urmtoare se calculeaz valoarea derivatei lui y
1
,
2
1 2 1 1 0
1
y a y a a 1
d
dy
=

(10.242)
i apoi se determin rspunsul normat y
2
(10.236) :
2
1 2 1 1 0 0
1
1 2
y a y a a 1 ) a 1 (
d
dy
y y + =

+ = (10.243)
Capitolul 10 Circuite neliniare


441
Continund acest procedeu, se determin un numr suficient de valori y
1
, y
2
, ,
pentru a se putea obine rspunsul circuitului n procesul tranzitoriu consecutiv conectrii
circuitului la sursa de tensiune continu.
Metoda Euler necesit determinarea unui mare numr de derivate succesive, cu att
mai mare cu ct gradul de precizie cerut este mai mare. Pentru evitarea acestui dezavantaj, se
utilizeaz metoda Runge Kutta [14].

B. Metode analitice de analiz a circuitelor neliniare de ordinul unu
n regim tranzitoriu
Integrarea exact, pe cale analitic, a ecuaiilor neliniare de ordinul unu este posibil
ntr-un numr restrns de cazuri.

Metoda liniarizrii fragmentate se bazeaz pe aproximarea caracteristicii neliniare
y(x) prin segmente de dreapt (n particular trei segmente de dreapt figura 10.21):

+
+

=
], 1 , x [ x pentru , x a y
], x , x [ x pentru , x a y
], x , 0 [ x pentru , x a
) x ( y
2 2
'
2
2 1 1
'
1
1 0
(10.244)
unde x
m
= 1 i y
m
= 1.
Ecuaia diferenial (10.227) se descompune n intervalul [0, ) n trei ecuaii
difereniale:
] x , 0 [ x ], , 0 [ pentru , 1 x
d
dx
a
1 1 0
= +

(10.245)
] x , x [ x ], , [ pentru , 1 x
d
dx
a
2 1 2 1 1
= +

(10.246)
) 1 , x [ x ), , [ pentru , 1 x
d
dx
a
2 2 2
= +

(10.247)
cu soluiile:
, e k 1 x
0
a
0

= , e k 1 x
1
1
a
1

=
2
2
a
2
e k 1 x

= (10.248)
unde k
0
, k
1
, k
2
sunt constante de integrare ale cror valori se determin din condiia iniial i
condiiile de continuitate ale semnalului x() n punctele x
1
i x
2
:
= 0, x = 0, k
0
= 1 (10.249)
=
1
, x = x
1
, k
1
= 1 x
1
(10.250)
=
2
, x = x
2
, k
2
= 1 x
2
(10.251)

Capitolul 10 Circuite neliniare


442
Prin urmare, se obine:
, e 1 x
0
a

= ] x , 0 [ x ], , 0 [ pentru
1 1
(10.252)
, e ) x 1 ( 1 x
1
1
a
1

= ] x , x [ x ], , [ pentru
2 1 2 1
(10.253)
, e ) x 1 ( 1 x
2
2
a
2

= ) 1 , x [ x ), , [ pentru
2 2
(10.254)
Din ecuaiile
, e 1 x ) ( x
0
1
a
1 1

= =
1
1 2
a
1 2 2
e ) x 1 ( 1 x ) ( x

= = (10.255)
se obin valorile normate
2
1
1 1 2
1
0 1
x 1
x 1
ln a ,
x 1
1
ln a

+ =

= (10.256)
Cunoscnd semnalul x() i caracteristica y(x), cu relaiile (10.244) se determin
rspunsul y().
Metoda aproximrii analitice se bazeaz pe aproximarea caracteristicii elementului
de circuit neliniar printr-un polinom de puteri, de exponeniale sau trigonometric. De
exemplu, dac caracteristica neliniar se aproximeaz cu polinomul
x = y
2
(10.257)
ecuaia (10.227) devine:
1 y
d
dy
2
= +

(10.258)
Separnd variabilele i integrnd se obine:


=

y
0
2
0
y 1
dy
d (10.259)
sau
thy arg = (10.260)
Din relaia (10.260) se obine:
= th y , =
2
th x (10.261)

Metoda perturbaiei, cunoscut i sub denumirea de metoda parametrului mic, este o
metod analitic aproximativ care poate fi aplicat ecuaiilor neliniare de forma:
0 ) , y ( f ) , y ( f
d
dy
2 1
= + +

(10.262)
unde f
1
este o funcie liniar, f
2
o funcie neliniar, iar - un parametru mic ( << 1).
Capitolul 10 Circuite neliniare


443
De exemplu, dac se consider regimul liber al descrcrii unui condensator liniar pe
un rezistor neliniar (fig. 10.57, d) a crui caracteristic se aproximeaz cu parabola:
2
R 2 R 1 R
u a u a ) u ( i + = (10.263)
condiia iniial fiind:
u
R
(0) = -u
C
(0) = - U
0
(10.264)
ecuaia (10.229) devine:
0 u
C
a
u
C
a
dt
du
2
R
2
R
1 R
= + + (10.265)
Prin normare, ecuaia (10.265) capt forma:
0 y m y
d
dy
2
= + +

(10.266)
unde:
0
1
2 1
0
R
U
a
a
m , t
C
a
,
U
u
y = = = (10.267)
Fcnd substituia
'
m m = , ecuaia (10.266) devine:
0 y m y
d
dy
2 '
= + +

(10.268)
adic are forma ecuaiei (10.262).
Se adopt o soluie a ecuaiei (10.268) de forma:
) ( y ) ( y ) ( y ) ( y
2
2
1 0
+ + = (10.269)
Substituind aceast soluie n ecuaia (10.268) i neglijnd termenii care conin puteri
ale lui mai mari dect doi se obine:
1 0
' 2 2
0
'
2
2
1 0
2 2 1 0
y y m 2 y m y y y
d
dy
d
dy
d
dy
=

(10.270)
Identificnd termenii n
0
se obine ecuaia diferenial liniar
0
0
y
d
dy
=

(10.271)
a crei soluie este de forma:

= e A y
0 0
(10.272)
unde A
0
este o constant de integrare care se determin cu ajutorul condiiei iniiale (10.264 i
10.267), y
0
(0) = -1. Prin urmare, A
0
= -1 nct

= e y
0
(10.273)
Capitolul 10 Circuite neliniare


444
Identificnd termenii n se obine ecuaia diferenial liniar
2
0
'
1
1
y m y
d
dy
=

(10.274)
innd seama de soluia (10.273) ecuaia (10.274) devine:

= +

2 '
1
1
e m y
d
dy
(10.275)
Soluia ecuaiei (10.275) este:

+ = e A e B y
1
2
1 1
(10.276)
Constanta B
1
se determin prin metoda substituiei, impunnd soluiei particulare
2
1
e B condiia de a verifica ecuaia (10.275) i se obine:
B
1
= m

(10.277)
Prin urmare, soluia (10.276) devine:

+ = e A e m y
1
2 '
1
(10.278)
innd seama de condiia iniial y
1
(0) = 0, rezult A
1
= - m

i
) e e ( m y
2 '
1

= (10.279)
Identificnd termenii n
2
ai ecuaiei (10.270) se obine ecuaia diferenial liniar:
1 0
'
2
2
y y m 2 y
d
dy
=

(10.280)
innd seama de expresiile (10.273) i (10.279), ecuaia (10.280) devine:
) e e ( ) m ( 2 y
d
dy
2 3 2 '
2
2
= +

(10.281)
i are soluia:

+ + = e A e B e B y
2
2
3
3
2 2
(10.282)
Constantele B
2
i B
3
se determin prin metoda substituiei, innd seama de faptul c
soluia particular

+ =
2
3
3
2 21
e B e B y verific ecuaia (10.281). Dac se are n vedere c

=
2
3
3
2 21
e B 2 e B 3 d / dy , rezult:
B
2
= - (m

)
2
, B
3
= 2(m

)
2
(10.283)

Capitolul 10 Circuite neliniare


445
i deci

+ + = e A ) e 2 e ( ) m ( y
2
2 3 2 '
2
(10.284)
Utiliznd condiia iniial y
2
(0) = 0, se obine A
2
= - (m

)
2
i soluia (10.284) devine:
) e e 2 e ( ) m ( y
2 3 2 '
2

+ = (10.285)
Dac se substituie n soluia adoptat (10.269) expresiile (10.273), (10.279) i
(10.285), se obine soluia cutat:
) e e 2 e ( ) m ( ) e e ( m e y
2 3 2 ' 2 '
+ + + = (10.286)
Dac se ine seama de substituia
'
m m = , rezult:
] ) 1 e ( m ) 1 e ( m 1 [ e y
2 2
+ =

(10.287)
Pentru ca soluia (10.287) s fie rapid convergent este necesar ca m << 1.


10.8.2 Circuite neliniare de ordinul doi

Circuitele constituite dintr-un rezistor, o bobin i un condensator, dintre care cel puin
un element este neliniar, conectate n serie sau n paralel i alimentate de la un generator de
tensiune sau de curent, sunt descrise de ecuaii difereniale neliniare de ordinul doi i se
numesc circuite neliniare de ordinul doi.


a) b)
Fig. 10.58

Fie, de exemplu, regimul liber al circuitului cu bobin neliniar (fig. 10.58, a) a crei
caracteristic se aproximeaz cu polinomul
3
3 1 L
a a ) ( i + = (10.288)

Capitolul 10 Circuite neliniare


446
innd seama de relaiile
2
2
C R
dt
d
C
dt
du
C i ,
dt
d
R
1
R
u
i

= =

= = i de expresia (10.288),
teorema de cureni a lui Kirchhoff
i
L
+ i
R
+ i
C
= 0 (10.289)
devine:
0 a a
dt
d
R
1
dt
d
C
3
3 1
2
2
= + +

(10.290)
sau
0
C
a
C
a
dt
d
C R
1
dt
d
3 3 1
2
2
= + +

(10.291)
O ecuaie similar se obine pentru circuitul cu condensator neliniar (fig. 10.58, b).
Aproximnd caracteristica condensatorului cu polinomul
u
C
(q) = b
1
q + b
3
q
3
(10.292)
i utiliznd relaiile
2
2
dt
q d
dt
di
,
dt
dq
i = = , teorema de tensiuni a lui Kirchhoff,
0 u Ri
dt
di
L
C
= + + (10.293)
devine
0 q b q b
dt
dq
R
dt
q d
L
3
2
2
3 1
= + + + (10.294)
sau
0 q
L
b
q
L
b
dt
dq
L
R
dt
q d
3
2
2
3 1
= + + + (10.295)
Ecuaiile (10.291) i (10.295) sunt de forma:
0 y k y k
dt
dy
k
dt
y d
3
2 1 0
2
2
= + + + (10.296)
i sunt cunoscute sub denumirea de ecuaii de tip Duffing.
Regimul liber al circuitelor coninnd rezistoare neliniare a cror caracteristic are
forma reprezentat n figura 10.59, b este descris de ecuaii difereniale neliniare de ordinul
doi de forma
0 y m
dt
dy
) y m 1 ( m
dt
y d
2
2
1 0
2
2
= + (10.297)
cunoscute sub denumirea de ecuaii van der Pol.

Capitolul 10 Circuite neliniare


447

a) b)
Fig. 10.59

Fie, de exemplu, regimul liber al circuitului cu rezistor neliniar (fig. 10.59, a) a crui
caracteristic (fig. 10.59, b) se aproximeaz cu polinomul
3
3 1 R
u a u a ) u ( i + = (10.298)
innd seama de relaiile
dt
du
C i , dt u
L
1
i
C
t
0
L
= =

i de expresia (10.298) i derivnd
n raport cu timpul, teorema de cureni a lui Kirchhoff (10.289) devine:
0 u
L
1
dt
du
) u a 3 a (
dt
u d
C
2
3 1
2
2
= + (10.299)
sau,
0 u
C L
1
dt
du
) u
a
a
3 1 (
C
a
dt
u d
2
1
3 1
2
2
= + (10.300)
Se observ c ecuaia (10.300) are forma ecuaiei van der Pol (10.297).

A. Metode numerice de analiz a circuitelor neliniare de ordinul doi
n regim tranzitoriu
Metodele numerice se aplic ecuaiilor difereniale (10.296), (10.300) care se pot scrie
i sub forma:
0 ) t ,
dt
dy
, y ( f
dt
dy
2
2
= + (10.301)
Cu notaiile
dt
dy
dt
dy
y , y y
1
2 1
= = = (10.302)
ecuaia (10.301) este echivalent cu sistemul ecuaiilor difereniale neliniare de ordinul unu:
) t , y , y ( f
dt
dy
, y
dt
dy
2 1
2
2
1
= = (10.303)
care poate fi scris i sub form matriceal:
) t , ( F
dt
d
y y = (10.304)
Capitolul 10 Circuite neliniare


448
unde
(

=
2
1
y
y
y ,
(

=
) t , y , y ( f
y
) t , ( F
2 1
2
y (10.305)
Ecuaia (10.304) reprezint ecuaia de evoluie a circuitelor neliniare i este formal
similar cu ecuaia (10.234).
Metoda aproximaiilor succesive se aplic la fel ca n cazul circuitelor de ordinul unu.
Cunoscnd condiia iniial
(

=
) 0 ( y
) 0 ( y
(0)
2
1
y (10.306)
rspunsul la momentul t se determin din ecuaia:
t ] 0 , (0) [ F ) 0 ( t
dt
) 0 ( d
) 0 ( ) t ( + = + = y y
y
y y (10.307)
Procednd n mod similar se determin valoarea rspunsului pentru t = 2t:
t ] t , t) ( [ F ) t ( t
dt
) t ( d
) t ( ) t 2 ( + =

+ = y y
y
y y (10.308)
Continund acest procedeu, se obine rspunsul la momentul (k + 1)t:
t ] t , t) (k [ F ) t k ( ] t ) 1 k ( [ + = + y y y (10.309)

B. Metode analitice aproximative de analiz a circuitelor neliniare de ordinul
doi n regim tranzitoriu

Ecuaiile difereniale neliniare de ordinul doi, n general, nu pot fi rezolvate analitic
exact i pentru soluionarea lor s-au elaborat metode analitice aproximative.
Metoda liniarizrii const n aproximarea caracteristicii elementului de circuit
neliniar prin segmente de dreapt. Ecuaia diferenial neliniar de ordinul doi se descompune
ntr-un numr de ecuaii difereniale liniare de ordinul doi, egal cu numrul segmentelor de
dreapt.
Metoda perturbaiei poate fi aplicat i ecuaiilor difereniale neliniare de ordinul
doi, ns necesit un volum mare de calcule.
Metoda variaiei constantelor a fost elaborat de Lagrange i apoi dezvoltat de van
der Pol. Fie, de exemplu, regimul liber al circuitului neliniar din figura 10.59, a. Ecuaia de tip
van der Pol (10.300) se poate scrie sub forma echivalent:

Capitolul 10 Circuite neliniare


449
0
U
u
C L
1
) t ( d
) U / u ( d
)
U
u
a
U a
3 1 (
C
a
) t ( d
) U / u ( d
0
2
0 0
0
2
0
2
1
2
0 3
0
1
2
0
0
2
=

(10.310)

unde
LC
1
0
= ,
3
1
0
a 3
a
U = . Introducnd notaiile:
C
a
, t ,
U
u
y
0
1
0
0

= = = (10.311)
ecuaia (10.310) devine:
0 y
d
dy
) y 1 (
d
y d
2
2
2
= +

(10.312)
Se caut o soluie de forma:
) sin( ) ( Y ) t sin( ) t ( Y y
m 0 m
+ = + = (10.313)
unde amplitudinea Y
m
este o funcie lent variabil de timp.
Se calculeaz derivatele de primul i al doilea ordin:
) sin(
d
dY
) cos( Y
d
dy
m
m
+

+ + =

(10.314)
) sin( Y ) cos(
d
dY
2 ) sin(
d
Y d
d
y d
m
m
2
m
2
2
2
+ +

+ +

(10.315)
Datorit caracterului lent al variaiei n timp a funciei Y
m
, se pot face aproximaiile:

<<

<<
d
dY
d
Y d
, Y
d
dY
m
2
m
2
m
m
(10.316)
i deci pentru calculul derivatelor de primul i al doilea ordin se pot utiliza relaiile
aproximative:
) cos( Y
d
dy
m
+

(10.317)
) sin( Y ) cos(
d
dY
2
d
y d
m
m
2
2
+ +

(10.318)
Introducnd expresiile (10.313), (10.317) i (10.318) n ecuaia (10.312), se obine:
+ + + +

) cos( Y ) cos( Y ) cos(


d
dY
2
3
m m
m

0 ) ( 3 cos Y
4
1
) cos( Y
4
3
3
m
3
m
= + + (10.319)
Capitolul 10 Circuite neliniare


450
Neglijnd armonica de rangul trei, ecuaia (10.319) devine:
|
|
.
|

\
|

=
4
Y
1
2
Y
d
dY
2
m m m
(10.320)
Multiplicnd ambii membri ai ecuaiei (10.320) cu 2Y
m
i separnd variabilele se
obine:
=
|
|
.
|

\
|

d dY
4
Y
1 Y
1
m
2
m 2
m
(10.321)
Deoarece
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|

2
m
2
m
m
2
m 2
m
Y 4
Y
ln d dY
4
Y
1 Y
1
, ecuaia (10.321) devine:
=
|
|
.
|

\
|

d
Y 4
Y
ln d
2
m
2
m
(10.322)
iar prin integrare se obine:
2
0 m
2
0 m
2
m
2
m
Y 4
Y
ln
Y 4
Y
ln

+ =

(10.323)
unde Y
m
(0) = Y
m0
.
Relaia (10.323) poate fi scris i sub forma echivalent:

e
Y 4
Y
Y 4
Y
2
0 m
2
0 m
2
m
2
m
(10.324)
care permite determinarea amplitudinii Y
m
:
) 1 e ( Y
4
1
1
e Y
Y
2
0 m
2 /
0 m
m
+
=


(10.325)
Prin urmare, soluia (10.313) a ecuaiei van der Pol este:
) sin(
) 1 e ( Y
4
1
1
e Y
y
2
0 m
2 /
0 m
+
+
=


(10.326)
Dac se introduce notaia
2
0 m
2
0 m
Y
Y 4
K

= (10.327)
Capitolul 10 Circuite neliniare


451
soluia (10.326) devine:
) sin(
e K 1
2
) ( y +
+
=

(10.328)
Pentru rezult soluia de regim permanent, care este o autooscilaie de
amplitudine egal cu 2.
Soluii aproximative cu grad nalt de precizie se obin utiliznd metoda asimptotic,
sau metoda variaional [14].BIBLIOGRAFIE


1. Andronescu, P.: Bazele electrotehnicii, vol. I i II, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1972.
2. Angot, A.: Complemente de matematici pentru inginerii din electrotehnic i
telecomunicaii, Editura Tehnic, Bucureti, 1966.
3. Antoniu, I. S.: Bazele electrotehnicii, vol. I i II, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1974.
4. Bobrow, L.: Elementary Liniar Circuit Analysis second edition, HRW Series in
Electrical Engineering, University of Massachusetts, USA, 1995.
5. Crug, C. A.: Bazele electrotehnicii, vol. I i II, Editura Tehnic, Bucureti, 1953.
6. Flanco, S.: Electric Circuits Fundamentals, Saunders College Publishing, San
Francisco State University, USA, 1995.
7. Ivas, S.: Teoria macroscopic a cmpului electromagnetic, Editura Fundaiei
Universitare Dunrea de Jos, Galai, 2003.
8. Mocanu, C. I.: Teoria cmpului electromagnetic, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1981.
9. Mocanu, C. I.: Teoria circuitelor electrice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1979.
10. Neiman, L., R., Kalantarov, P. L.: Bazele teoretice ale electrotehnicii, vol. I i II, Editura
Energetic de Stat, Bucureti, 1955.
11. Preda, M.: Bazele electrotehnicii, vol. II, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1980.
12. Rosman, H., Savin, Gh.: Circuite electrice liniare, vol. I i II, Institutul Politehnic Iai,
1974.
13. Rdule, R.: Bazele electrotehnicii, Probleme, vol. II, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1981.
14. Savin, Gh., Rosman, H.: Circuite electrice neliniare i parametrice, Editura Tehnic,
Bucureti, 1973.

S-ar putea să vă placă și