Sunteți pe pagina 1din 6

Mecanisme – Îndrumar de laborator

Lucrarea # 4
MECANISME CU
CRUCE DE MALTA

1. Scopul lucrării

Cunoaşterea mecanismelor cu cruce de Malta şi determinarea


principalelor caracteristici ale acestora.

2. Consideraţii teoretice

Mişcarea intermitentă de rotaţie se poate realiza cu ajutorul unui


mecanism format dintr-o manivelă prevazută cu un stift şi cu un disc cu canale
(fig. 4.1). În cazul în care raza discului este infinită se obţine un mecanism cu
mişcare intermitentă de translaţie (fig. 4.2).

fig. 4.1 fig. 4.2

Laborator # 4 27
Mecanisme – Îndrumar de laborator

Pentru buna funcţionare a mecanismelor de acest fel este necesar ca


intrarea şi ieşirea stiftului din canalele discului să se facă pe direcţia acestora
(evitarea şocurilor).
Pentru aceasta, este necesară divizarea precisă a discului şi de asemenea,
blocarea acestuia în timpul în care ştiftul nu se află în canal. Blocarea stiftului se
poate realiza cu ajutorul unor elemente exterioare (role de indexare) sau cu un
cilindru decupat, montat pe axul manivelei, caz în care discul capată forma unei
cruci (fig. 4.3), de unde şi denumirea mecanismului.

Fig. 4.3 fig. 4.4


O caracteristică importantă a acestor mecanisme este raportul dintre
timpul de miscare (tm) şi timpul de staţionare (ts), al crucii, la o rotaţie completă
a manivelei.
Clasificarea mecanismelor cu cruce de Malta poate fi făcută:
• dupa poziţia manivelei faţă de cruce: mecanisme cu angrenare
exterioară (fig. 4.3) şi mecanisme cu angrenare interioară (fig. 4.4);
• dupa numărul de canale ale discului: mecanisme cu discuri cu trei
(Fig. 4.5.a), patru (fig. 4.3), cinci (fig. 4.5.b) sau mai multe canale;
• după numărul ştifturilor antrenoare – cu unul (fig. 4.6.a), doua (fig.
4.6.b) sau mai multe ştifturi.
La mecanismele care au un singur ştift de antrenare crucea face o rotaţie
în timpul în care, manivela efectuează un număr de rotaţii egal cu numarul
canalelor.

fig. 4.5

28 Laborator # 4
Mecanisme – Îndrumar de laborator

Dacă există mai multe ştifturi de antrenare numărul rotaţilor pe care


trebuie să le efectueze manivela pentru o rotaţie a crucii, este mai mic. Cu astfel
de mecanisme este posibilă realizarea de timpi de staţionare diferiţi ai crucii.

fig. 4.6
Pentru micşorarea timpului de staţionare al crucii se folosesc mecanisme
cu cruce de Malta cu accelerator, la care viteza unghiulară a manivelei nu mai
este constantă (mişcarea acesteia este accelerată în timpul în care stiftul de
antrenare se găseste în canal). În figurile 4.7, 4.8 şi 4.9 sunt prezentate trei
mecanisme cu cruce de Malta şi accelerator.

fig. 4.7 fig. 4.8 fig. 4.9

3. Modul de lucru

Pentru mecanimele cu cruce de Malta cu angrenare exterioara (fig. 4.3)


şi angrenare interioara (fig. 4.4) se vor reprezenta schemele cinematice şi se vor
determina rapoartele dintre timpii de mişcare şi cei de staţionare ai crucilor
(ţinând cont de modul în care trebuie sa se realizeze intrarea şi ieşirea ştifturilor
din canal), considerând viteza unghiulară a manivelei constantă. Relaţiile se vor
generaliza pentru cazul în care crucea are “n” canale. Se vor determina
dependentele dintre unghiurile de rotire ale crucilor şi cele ale manivelelor, prin
derivarea cărora se vor obţine expresiile vitezelor şi acceleraţilor unghiulare ale
crucilor, care se vor reprezenta grafic.

Laborator # 4 29
Mecanisme – Îndrumar de laborator

Pentru mecanismele cu cruce de Malta şi accelerator se vor


reprezenta schemele cinematice şi se vor determina gradul de mobilitate şi clasa.
În continuare se va determina raportul dintre timpul de miscare şi
timpul de staţionare al crucii în funcţie de elementele constante (lungimi) ale
mecanismelor.
Pentru mecanismul cu cruce de Malta şi accelerator cu culisa
antrenantă, a cărui schema cinematică de principiu este aratată în fig. 4.10
dependenţa dintre unghiul de rotire al crucii şi unghiul de rotire al elementului
conducator este:
R1R3 sin ϕ1
ϕ5 = arctg , (1)
A35 R − 2 A13 R1 cos ϕ1 + A213 − R3 ( R1 cos ϕ1 − A13 )
2
1

unde: A13=O1O3; A35=O3O5; R1=O1A; R3=O3B;


În cadrul lucrării se vor determina expresiile unghiului de rotire al crucii
mecanismului cu culisa antrenoare şi vitezele acceleraţilor unghiulare ale celor
două mecanisme.

fig. 4.10

4. Rezultate
Rezultatele se vor trece într-un referat conform modelului anexat.

30 Laborator # 4
Mecanisme – Îndrumar de laborator

Student: ...............................
Anul ...... Grupa .... Data .....

Lucrarea nr. 4
MECANISME CU CRUCE DE MALTA

Scopul lucrării:
Denumirea, schema Unghiul, viteza şi
Schema Clasele cuplelor
cinematică, mecanismul acceleraţia
structurala cinematice
echivalent unghiulară a crucii

* Se vor determina influenţa numărului de canale ale crucii asupra


raportului dintre timpul de mişcare şi timpul de staţionare al crucii;
* se vor compara valorile raportului, respective pentru angrenarea
exterioară şi interioară;
* pentru mecanismele cu accelerator cu culisă se vor determina
elementele constant (A, R) asupra raportului respective.

Laborator # 4 31
Mecanisme – Îndrumar de laborator

32 Laborator # 4