Sunteți pe pagina 1din 49

ADA ORLEANU

CAVALERUL LIBERTII 49
Colectia CLUBUL TEMERARILOR EDITURA TINERETULUI 1968 Bucureti

Coperta de DUMITRU IONESCU Redactor responsabil: GEORGETA PSRIN Tehnoredactor: GA RIE!A I!IOPO!OS

CAVALERUL LIBERTII.................................................................................................................2 INELUL LUI NAN UDOB.................................................................................................................4 CAPITOLUL VIII.....................................................................................................................................6 UN HRISOV NSEMNAT....................................................................................................................6 CAPITOLUL IX......................................................................................................................................14 TRONUL S MAI ATEPTE............................................................................................................14 CAPITOLUL X.......................................................................................................................................21 SCHIMBTOR CA VNTUL.............................................................................................................21 CAPITOLUL XI......................................................................................................................................25 MARII SENIORI APUSENI...............................................................................................................25 CAPITOLUL XII.....................................................................................................................................30 NCRNCENAREA A DOU OTI FELURITE...............................................................................30 CAPITOLUL XIII...................................................................................................................................42 PAMNTUL ACESTA NU I VREA PE HICLENI............................................................................42

Capitolul VII INELUL LUI NAN UDOB


(continuare)

a "n ceas d"p# $ie%"l nop&ii o "$br# se strec"r# din Casa

Sl"'itorilor( )"ri*+nd",se spre p+lc"l pinilor- Coroanele se apleca" spre p#$+nt +n.re"nate de %#pada +n.he&at#- Cer"l a/ea li$pe%i$ea cle*tar"l"i- De $ai $"lte %ile ninsoarea se oprise( iar nat"ra p#rea +ncre$enit#Dinspre Casa Do$neasc# %b"cni &ip#t"l str#'erilor- U$bra se desprinse i"te din dos"l pinilor *i pieri c#tre %id"l +$pre'$"itorU*a chiliei se deschise ca la "n se$n( apoi se +nchise +ntr,o t#cere deplin#- 0n#"ntr"( s"b iconostas( ardea o sin."r# l"$inare1erestr"ica %#brelit# )"sese acoperit# c" o b"cat# de posta/ ne.r"2 S# a*tept#$ *i treac# st#'ile3 4i a*a%#,te( boier"le3 M"sa)ir"l n" se a*e%#( r#$ase +n picioare( nelini*tit( ner#bd#tor2 A sosit5 +ntreb#( d"p# ce a"%ir# str#'ile trop#ind pe poteca al"necoas#( pre)#c"t# +n sloi de .hea&#( spre ie*ire2 Mda3 b+&+i b#lr+n"l din cap( )#r# nici o b"c"rieCel#lalt +ntreba c" ochii 2 Ni$ic scris de la do$nie5 2 Ni$ic3 2 Nici din ."r#5 2 a da: s# +napoie% do$niei tale dar"l tri$isTr"p"l $"sa)ir"l"i p#r" c# se )r+n.e2 N" e c" p"tin&#3 *opti pierd"t-C#l".#r"l c#"t# s"b c#p#t+i( de "nde scoase o p"n.# +$b#ierat#( pe care Udob# o rec"nosc"- P"n.a aceea )#c"se "n dr"$ l"n. peste $"n&iSe +napoia la st#p+n neatins#5 O l"# desc"$p#nit din $+inile $onah"l"i- 1#lcile i se %b#tea"( obra'ii tineri +*i pierd"ser# tot

s+n.ele de s"b piele- 0i des)#cea le.#t"ra +n ne*tire( c" .+nd"rile r#/#*ite( n#"c- C" at+t $ai $are +i )" $irarea c+nd descoperi +n ad+nc"l ei o c"tie $ic#( p#trat#( din ar.int- Ar"nc# p"n.a *i /eni c#tre l"$ina l"$+n#rii c" $in"n#&ia aceea +n pal$#( ned"$erit( t"l, b"rat peste $#s"r#- Tre$"r"l )#lcilor se potoli( dar %b"ci"$"l s+n.el"i +i p#c#nca +n "rechi ca "n torent ce n#/#le*te pe nea*teptate +ntr,o /ale aproape seac#- C#l".#r"l se tr#sese deoparte( &in+nd bra&ele +ncr"ci*ate( )r#$+ntat de .+nd"ri .releCa/aler"l deschise c"ti"&a- Pe $#tasea alb#( c" care era c#pt"*it#( se a)la "n inel- 0l pri/ea )#r# s# priceap#- N" era al s#"- Se r#s"ci spre $onah( stri.+nd: 2 Sl#/it s# )ie $#rit"l Do$n3 6er%"i"l ochilor l"i se +nt"nec#- Ridic# inel"l din te$ni&a capitonat#( +l cercet# +ns")le&it( din ce +n ce $ai b"c"ros- 6eri.a p"rta pe %$al&"l ei ro*",+nchis o scriere +nc+rli.at#( din a"r- Doi lei( c" capetele +ntoarse "n"l spre dreapta *i alt"l spre st+n.a( s"s&inea" c" c+te o lab# pira$ida tr"nchiat# ce a/ea +n ad+ncit"ra sa "n cristal $are de dia$ant ne.r"72 O( cine o s# ne de%le.e taina scrierii acesteia5 stri.#( "it+nd de orice pre/edere2 Sssst3 )#c" $onah"l( apropiind",se- Ce scriere5 Udob# +i +ntinse inel"l- Abia at"nci /#%" *i Paisie c# alt"l era inel"l *i n" cel tri$is prin $i'locirea sa peste $"n&iScrierea .otic# a/ea s# )ie desci)rat#( la c+te/a %ile n"$ai( de "n c#l".#r de la S+nnicoara: 8Doa$ne a'"t#39 Prin acest se$n( Mircea +i ar#ta l"i Udob# deplina sa +ncredere *i +i "ra i%b+nd#2 Ce slobod# $i,e ini$a3 2 O piatr# de $oar# o ap#sa *i pe a $ea( r#s")l# $onah"l ad+nc- 0n ochii s#i se aprinser# apoi do"# )l#c#r"i- 6lad p"ne la cale ce/a +$potri/a M#riei Sale- 6ornic"l a rostit n"$ele stolnic"l"i ratei- Pe al cel"ilalt boier n" l,a$ desl"*it2 C"$ ai a)lat5 se repe%i Udob#G"ra $onah"l"i se pecetl"i- P#rea c# n" a"%ise +ntrebarea2 Dac# e tain#( tain# s# r#$+n#3 s"r+se Nan Udob#- N" "ita s#,i +n*tiin&e%i pe stare&i- Plec#ci"nile ce le /or )ace "%"rpator"l"i( /or sc"ti $#n#stirile de a )i r#scolite- 6or p"tea ast)el ad#posti +n /oie pe credincio*ii sl"'itori ai ade/#rat"l"i Do$nitor( pri.oni&i de hicleniAlt inel al l"i Nan Udob#( .#sit +n $or$+nt"l s#" :;<- Descris d"p# il"stra&ia p"blicat# de -M-I- 2 7=>? 2 :Ior.a( P@r/an<7

Capitolul VIII UN HRISOV NSEMNAT

n *ir de carete se +ndrepta spre cetatea 1#.#ra*( /enind

dinspre ra*o/( +nso&it pe lat"ri de cete transil/#nene +nar$ate( ca$ la o $ie de o*teni( c+t "n p+lc $"ntean- 0n )r"ntea alai"l"i c#l#rea" c+&i/a /ite'i de,ai p+rc#lab"l"i cet#&ii *i de,ai starostel"i- !a o oarecare dep#rtare( pe acela*i dr"$( o o*tire "n."reasc#( n" prea n"$eroas# 2 "n corp de oaste 2 /enea pe "r$ele cale*tilor!a poalele $"ntel"i( +n l"nca Olt"l"i( iarna abia +*i l"ase t#lp#*i&a- R#$+nea st#p+n# +nc# $"lt# /re$e pe c"l$i( +n %#noa.e *i +n /#ile pr#p#stioase- Abia +n /ar# i%b"tea p"terea soarel"i s# bir"ie o$#t"l( presehi$b+nd +n)#&i*area lac"rilor- Pre)#c"t# +n ap# cristalin# se rosto.olea peste pere&ii st+nco*i( s# +nt+lneasc# p+raiele pierite +n cr#p#t"ri( sa"( r#$+nea s# ad+nceasc# "nda ie%#relor albastre din ."ra lar.# a c#ld#rilor- Nici o trec#toare n" t#ia $"ntele acesta( ca "n %id neted de cetate( de,a c"r$e%i*"l( nici "n dr"$ de c#r"&e n",l str#b#tea de dincolo( +ncoace( n"$ai c#r#ri +n."ste( +ntret#iate +n l"n."l pisc"rilor( ori cobor+nd a$e&itor po/+rni*"rile "$blate de t"r$ele ciobanilorD"p# aproape o l"n# de *edere +n cetatea ra*o/"l"i( Mircea se re+ntorcea +n d"cat"l s#"- Pe la $i'loc"l l"i )ebr"arie )"sese /estit s# po)teasc# de.rab# la o alt# +ntre/edere +nse$nat#( de prieten"l s#" 4tibor( /oie/od"l Transil/aniei- Apoi( la n"$ai c+te/a %ile( sosise *i tri$is"l re.el"i Un.ariei c" o scrisoare c#tre 8Str#l"cit"l b#rbat( Do$n"l Mircea( /oie/od"l transalpin---9 ar#t+nd c# dorea s#,l /ad#( s# se s)#t"iasc# +$pre"n#Crai"l ad#".a c# b"c"ria i,ar )i *i $ai $are( dac# Do$nitor"l /a /eni +nso&it de credincioasa doa$n#( so&ia saSi.is$"nd se oprise la ra*o/( +ntors dintr,o ca$panie $ilitar# +ntreprins# +$potri/a l"i 4te)an M"*at( *i a*tepta pri$#/ara ca s# se +ntoarc# la "da0ntre/ederea aceasta se s)+r*ise de c"r+nd!a osp#&"l dat +n cinstea l"i Mircea *i a doa$nei sale( le /orbi de aceast# l"pt# s)+r*it# c" bine2 U%"rpator"l de la S"cea/a ne,a +nlesnit o bir"in&# "*oar#- 0*i te$e tron"l- Solii ne,a" ad"s o scrisoare de pace dibaci ticl"it#- Se declar# prieten( /asal( dar +$potri/a t"rcilor n" pri$e*te s# $ear.#-

Po/a&a l"i Ia.elo2 Polonia e departe( n,o str+$torea%# c" ni$ic Ild+r+$"l2 A*a e( iar 6ladisla/( ca s# ia o hot#rire( treb"ie s#,i ad"c# s"b asc"ltare $ai +nt+i pe panii s#i- 4leahta> e risipit# pe +ntins"l $arii Polonii( )#c+nd ce o taie cap"l- Nici s# n,a"d# de cr"ciada pe care do$nia $ea /rea s,o +ncropeasc#- N#de'dea ne r#$+ne la c"r&ile ap"sene- Soliile noastre a" +$p+n%it E"ropaSe opri +n/eselit de "n .+nd2 I,a$ scris re.el"i 1ran&ei *i despre do$nia ta- 4i l"i 1ilip de "r."ndia- Aer$ann de CillB e n" n"$ai "n nobil /itea% al do$niei $ele( dar *i "n b#rbat plin de iste&i$e- !a +nde$n"l s#" i,a$ strec"rat re.el"i 1ran&ei c+te/a /orbe ce o s#,l p"n# pe .+nd"ri( c"$ c# aia%id s,ar )i )#lit c# /a da cal"l"i s#" s# $#n+nce o/#% +n catedrala din Ro$a?Nobilii $a.hiari )#c"r# ha% de .l"$a re.el"i- Mircea n" +$p#rt#*i "*"rin&a c" care era c+nt#rit# p"terea oto$an#- 8Dea Do$n"l ca %e)le$ea"a s# n" se +ntoarc# +$potri/a crai"l"i "n."resc9( .+ndea( +n /re$e ce &inea pahar"l s#" c" /in +n#l&at +n cinstea .a%dei- Era a*e%at +n st+n.a re.el"i( doa$na Mara la dreapta- Aceasta sorbea c" nesa& /orbele de d"h ale r"bedeniei sale( ne*ti"toare despre $ie%"l a$ar al l"cr"rilor2 Ariso/"l ce,l /o$ se$na $+ine( /a )i pentr" do$nia $ea "n spri'in +nse$nat( &in" s# rosteasc# +nainte de a .oli pahar"l( apoi se rea*e%#- O clip# p#r" preoc"pat( +i /orbi asarab"l"i c" b"n#/oin&#2 Do$nia ta $# /a +nso&i n"$ai de /oi $er.e +n )r"ntea o*tirilorC de /oi tri$ite doar pe .ladi)er"l nostr"( /ei )ace la )elDeoca$dat# a$ hot#r+t a p"ne la +nde$+na /oastr# "n corp de oaste "n."reasc#( +n )r"nte c" i"bit"l nostr" 4te)an de !osonc%Mircea ii $"l&"$i( +*i ar#t# deplina +ncredere +n ban"l 4te)an 2 o r"bedenie a doa$nei Mara 2 pricep+nd c# re.ele +l alesese +ntr, adins2 N" *ti" c+nd +$i /or +n.#d"i treb"rile a o )ace( dar Do$nia ta s# n" se +ndoiasc# de hot#rirea $ea: /oi cobor+ $"n&ii s# al"n. "nealta l"i Ia.elo de la Ar.e*- 6o$ $er.e +$pre"n#( desi."r- Ar )i bine s# s)+r*i$ treaba aceasta +nainte de a se str+n.e ca/alerii ap"seni la "da- O( ce .re" se $i*c# ace*ti seniori3 2 0n /re$e ce Ild+r+$"l n" st# c" $+inile +n s+n- Ce /a )ace oare 6ene&ia5
Nobili$ea polone%#Scrisoarea l"i Si.is$"nd c#tre re.ele 1ran&ei c"prinde aceste c"/inteC /e%i *i 8Scrisoarea a III,a9 de M- E$inesc"> ?

2 !a +nde$n"l papei a )#.#d"it o )lot#- Sosesc ne+ncetat ar$eCredincios"l nostr" 4tibor se /a +n.ri'i ca ar$ele s# n",i lipseasc# nici Do$niei tale- Toate atelierele l"crea%# aici +n Transil/ania c" ardoare pentr" Do$nia ta- P+r.arii ora*elor a" tot interes"l( dr"$"rile n" $ai s+nt slobode pentr" ne."&#torii transil/#nenira*o/"l te,a pri$it ca pe "n sl#/it bir"itor ce e*ti2 0ntr,ade/#r( Do$nia $ea n" /a "ita cinstirea ce $i s,a ad"s din partea t"t"rorA do"a %i( .r#$#tic"l Mihail( din partea Do$nitor"l"i( +$pre"n# c" cancelar"l *i palatin"l re.el"i +ntoc$ir# hriso/"l de +n&ele.ere dintre cei doi( +n /ederea l"ptei +$potri/a /r#'$a*"l"i oto$an( ce a$enin&a c" cotropirea *i &#rile de la nord de D"n#re- Era +n ; $artie( o di$inea&# %b"rlit#( /+ntoas#( /enit# d"p# %ile calde *l l"$inoase2 A c"i e baba ast#%i5 .l"$i Do$nitor"l( intr+nd +nso&it de boierii aldo/in *i Stoean Glin D s# +ntoc$easc# scrisorile de +nc"no*tin&are c#tre cancelariile cr#ie*ti( despre +nse$nat"l hriso/ isc#lit de re.ele Un.ariei *i Do$nitor"l E#rii Ro$@ne*ti2 A l"i M"*at *i a l"i Ia.elor( M#ria Ta( +i +ntoarse .l"$a .ra$atic"l Mihail1#c"r# ha% c" to&ii- Do$nitor"l +i cer" nobil"l"i Mihail s# citeasc# hriso/"l- Acesta +ncep" do$ol( poticnind",se c+nd *i c+nd la c"/intele latine*ti $ai .reoaie( pres#rate de p#rta*ii $a.hiari( +nc+t $or$#iala sa se$#na $ai de.rab# a litanie2 Treci la )apte( las# titl"rile3 2 At"nci s,o l"#$ de aici--- 8a'"ta&i de s)at"l baronilorF no*tri de a$bele p#r&i---9 S# le +n*ir n"$ele( M#ria Ta5 Do$nitor"l )#c" o $i*care( +nde$n+nd",l c" $+na- Glas"l "r$a pe acela*i ton---8de prietenie *i +ntr,a'"torare( +$potri/a p"terii oto$ane9--Act"l c"prindea *i +n/oiala de care po$enise re.ele la $as#( ceea ce a*e%a pe cei doi cond"c#tori +ntr,o deplin# e.alitate( de*i "n"l dintre ei( +n )apt( n" $ai oc"pa tron"l &#rii de c+te/a l"ni2 Do$nia $ea e "l"it# de o at+t de $are b"n#/oin&#( le +$p#rt#*i ca/alerilor s#i .+nd"rile ce,l +ns")le&ea"- !,a$ '"decat oare .re*it( ori s,a schi$bat o dat# c" trecerea n#b#d#ioasei *i nec".etatei sale tinere&i5 !a "r$a "r$ei--- *i n",*i s)+r*i .+nd"lArisoa/ele Co%iei :din<Trad"cerea din latin#- Redat d"p# D- C- Arion: 8Arisoa/ele l"i M-C- 7?GH27D7G9D F

2 S# ne /ede$ de treb"ri( solii a*teapt# s# plece2 4i noi ar treb"i s,o )ace$ c+t $ai c"r+nd( M#rite Doa$ne( +ndr#%ni lo.o)#t"l aldo/in- Petrecerile se &in lan& aici *i ini$a noastr# n" se "*"rea%#( pentr" c# ne e $intea +ntr,alt# parte2 N#d#'d"iesc c# d"p# d#n&"iala babelor o s# po)teasc# %+nele( s"r+se Do$nitor"lDar /re$ea rea $ai &in"se aproape o s#pt#$$# *i nici o caret# n" se "rnise la dr"$- Porniser# c#lare( c" do"# %ile $ai +nainte( boierii Gal *i Iaco/( d"c+nd /estea sosirii c#tre p+rc#lab *i staroste( spre .#%d"irea oaspe&ilor de sea$# *i a o*tirii ban"l"i 4te)an de !osonc%-

Alai"l do$nesc )" +nt+$pinat de departe( dincolo de intrarea +n ora*( de $"l&i$ea s#tenilor ro$@ni( sa*i *i "n."ri( /eni&i din posade *i ocoale( de pe )e"dele nobililor- S"na" tr+$bi&ele( b#tea" tobele +nspre por&i( "nde se +n*ira" t+r.o/e&ii( bresla*i *i ne."stori( c" cal)ele *i sl".ile lor- P+r.arii ora*"l"i( +n )r"nte c" starostele( se apropiar# de careta Do$nitor"l"i( p#*ind sole$n( a*a c"$ )#c"ser# *i cei din ra*o/( /r+nd s#,l cinsteasc# d"p# datina str#b"n# $"ntean#- P+r.aril 1eb"tin *i Martin p"rtaser# spre el o ta/# acoperit# c" "n *ter.ar /#r.at( pe care se l#)#ia $are( cresc"t#( o p+ine r"$en#( +n /rane ce alt p+r.ar( Cr"*( &inea pe o ta/# $ic# "n blid sc"lptat( plin de sare2 Gr+"l din care e )#c"t# s,a copt +n p#$+nt /alah( M#ria TaMircea r"pse o b"cat#- Era cald#( p")oas#( ade$enitoare p+inea- !"$ina soarel"i do.oritor al /erilor $"ntene *i se/a .liei str#b"ne se ad"naser# +n ea- Trase ad+nc +n piept $ireas$a nease$"it#- Re/#%" c"hnia do$neasc# de la Ar.e*( &#st"rile pe /atra +ncins#( c"ptoarele( *i "n dor apri. +l c"prinse d"p# &in"t"l copil#riei( d"p# $"ncelele *i c+$piiie de la poalele lor( d"p# l"nca D"n#rii( d"p# apele i"&i( c+nt#toare( li$pe%i( ale Ar.e*"l"i *i Olt"l"i( +n str+$toarea $"n&ilor( d"p# nec"prins"l Dobro.ei( al $#rii- M"ie b"cata de p+ine +n sare( c" ochii +nce&o*a&i( po)tind,o pe doa$na Mara s# )ac# la )el- Ta/a )" p"rtat# apoi spre celelalte carete- oierii ro$@ni( nobilii sa*i *i $a.hiari cinstir# *i ei datina aceastaStr#b#t"r# ora*"l( oprind",se la por&ile cet#&ii- Se a)la" acolo p+rc#lab"l c" o*tenii s#i( /ornic"l do$nesc al d"cat"l"i 1#.#ra* *i $"l&i$ea boierilor $"nteni( re)".ia&i peste $"n&i( al c#ror n"$#r se +n.ro*a $ere"- 0*i p#r#sea" do$eniile ohabnice $ai c" sea$# boierna*ii( +$potri/a c#rora $arii dre.#tori d"cea" o politic# de

'el"ire( +nc"/iin&at# de "%"rpator *i dre.#torii teritoriali a)la&i +n )r"ntea &in"t"rilor sa" I"de&elor( credincio*i l"i Mircea *i de aceea schi$ba&i din sl"'ba lor *i pri.oni&i0l +ncon'"rar# la cobor+rea din calea*ca Nicolae de !"da*( Ala$an( 4erban( Rad" l"i Stan( Manea( Gher.hina( 6+lc"( Dr#.an( 6asea( 6ladisla/( A.a ban( '"pan Dra.o$ir de la Se.arcea H *i al&ii( b"c"ro*i de +n/oiala )#c"t# c" re.ele Un.ariei la ra*o/2 Ce $ai e no" pe aici5 S,a sc"rs ca$ $"lt# /re$e de la plecarea noastr#( le /orbi Do$nitor"l do$olSo&iile boierilor o +ncon'"rar# pe Doa$na Mara- Sl".ile a*tepta" pe scar#- Printre '"p+ni&e str#l"cea Anca( )iica boier"l"i Nicolae de !"da*( printre sl"'nice( !icsandra( )ata aceea care( ocrotit# de Do$nitor la cererea c#l".#r"l"i Paisie( a'"nsese s# )ie +ndr#.it# la C"rte de toat# )a$ilia acest"ia- Osta*"l care )#cea de stra'# la "*# n,o sc#pa din ochi *i( spre b"c"ria l"i( nalba aceea alb# n",*i $ai pleca t"lpina ca b#t"t# de o pal# /+ntoas#- oier"l aldo/in +l +ntreba tot $ai des pe #rbat( dac# *i,a ales "n na*- I"pan 4erban( cap"l cetei din care )#cea parte ac"$( "n ca/aler .ro%a/ de iste& +n l"pta c" sabia( s"b&ire la tr"p ca "n l#star de ste'ar( .l"$ea la )elO*tean"l n" +ndr#%nea s#,l descoase +n acela*i chip( .hicind de ce boier"l acesta )r"$os ad"l$eca c" nas"l l"i "*or /"lt"resc $ireas$a tranda)ir"l"i ce cresc"se +n .r#dina boier"l"i !"da*1ecioara ocolea s)ioas# pri/irea de bo% copt ce st#r"ia pe p#r",i de ara$# l"str"it#( pe pielea,i )ra.ed# ca petalele narcisei3 2 A" $ai sosit ni*te boieri( M#ria Ta- Printre ei *i Milc"l D#ni*or *i stolnic"l rateiA"%ind po$enit n"$ele cel"i din "r$#( Do$nitor"l tres#ri( dar n" sp"se ni$ic2 De ase$enea( $ai $"lte scrisori- Una dintre ele a ad"s,o "n c#l".#r de la Tis$ana2 De la credincios"l nostr" e."$en Nicodi$3 rosti c" b"c"rie Mircea- S)at"rile preac"cernic"l"i $i,a" )ost totdea"na de )olosOboseala dr"$"l"i ne +$piedic# a str+n.e +n seara aceasta s)at"lI"bi&ii no*tri oaspe&i treb"ie s# )ie pri$i&i c"$ se c"/ine- Unde a plecat ban"l !osonc%5 2 !"$in#&ia Sa /rea s# +nt+$pine o*tirea +$pre"n# c" ceilal&i2O( +n s)+r*it( p+rc#labe( &#rile noastre( a Do$niei $ele *i a crai"l"i Si.is$"nd( se +nso&esc +ntr" acela*i .+nd3 Dea Do$n"l s# bir"i$3 Unde s+nt boierii sosi&i5 De ce n,a" /enit +n +nt+$pinarea noastr#5
H

Arisoa/ele Co%ieiC hrisoa/ele Tis$anei-

2 S#,i cercete%e $ai +nt+i boier"l aldo/in3 Milc"l *i ratei s+nt r#ni&i- Un"l %ice c# a )".it de la Cot$eana( cel#lalt +ndr".# /er%i *i "scate--- I,a$ l#sat +n .ri'a c#l".#r"l"i sosit de la Tis$anaDo$nitor"l p#r" ne$"l&"$it2 Iohann( o$"l de +ncredere al nobil"l"i sas de la ratilo/( a ad"s o +nc#rc#t"r# de ara$# *i o p"n.# c" baniC perperi bi%antini ;( d"ca&i de ar.int de,ai no*tri *i bani de ara$#- Tri$ite /orb# c# ceata l"i e +nar$at# c" c#$#*i de %ale *i ar$"ri /ene&iene *i n,a*teapt# dec+t "n se$n al M#riei Tale s# &i,o tri$it# aici( iar de te,nc"$e&i s# cobori din Transil/ania( pe la Ii"( s+nt .ata s#,&i sar# +ntr,a'"tor *i $"l&i '"pani de prin partea loc"l"i c" cetele lorC la )el /or )ace *i ob*tiile s#te*ti( t+r.o/e&ii- eci"rile 6odi&ei *i Tis$anei p#strea%# hran# +$bel*".ata pentr" o*tirile noastre( $orile T.- Ii"l"i( R+$nic"l"i $acin# .r+"l *i secara ce /or s# ne,o tri$it# +ncoace- De la Se/erin la Ar.e* 2 %ice Iohann 2 "%"rpator"l n,are prea $"l&i prieteni- N"$ai +ntre D"n#re *i $"ncele n,a" bie&ii oa$eni +ncotro( c# s+nt +ntre nico/ala $arilor dre.#tori *i ciocan"l Ild+r+$"l"iP+rc#lab"l +i /orbea +n /re$e ce s"ia" scara de piatr# spre iatacele do$ne*ti2 4i de la r#ila( /e*ti b"ne( M#ria Ta- O +ncercare a oastei dre.#torilor hicleni de a o s"p"ne a )ost oprit# c" 'ert)e $ari pentr" cei ce a" /r"t s,o lo/easc#- Tri$is"l a ad"s *i o +nc#rc#t"ra de pe*te- Cor#biile s+nt p#%ite ca ochii din cap( sp"nea el( *i cal)ele l"crea%# de %or la altele- Pri$e'dia e $are pentr" &ar# dinspre D+rstor *i Dobro.ea( A%apii *i achin.ii )ac $ere" pr#d#ci"ni( iar hiclean"l +nchide ochii2 Pentr" c# n" /rea *i nici n" poate s#,l +n)r"nte pe $+nie Do$nitor"l0n )a&a iatac"l"i s#" se oprir#2 Tri$ite,$i pe c#l".#r( p+rc#labe3 N" &i,a po$enit ni$ic de a'"tor"l cer"t e."$en"l"i Nicodi$ +n scrisoarea noastr# din ian"arie5 2 Ni$ic( M#ria TaChip"l prel"n. p#r" ned"$eritMonah"l p#tr"nse +n iatac s)ios( +nco/oiat( c" ochii pleca&i( $or$#ind c"/inte de binec"/+ntare2 Gre" dr"$"l p+n# la noi( preac"cernice3 2 Gre"( $#rite Do$n( .re"( dar l,a$ bir"it;

aia%id3 se

Monede de a"r bi%antine-

2 Ce /e*ti de la Tis$ana5 2 "ne---( b"ne- !a noi n" s,a" prip#*it hicleni- Do$nitor"l l"# s"l"l din $+na sa( dar +l /#%" )er)eni&at( $"rdar2 Dar ce s,a +nt+$plat5 Te,a plo"at( &i,a c#%"t +n ap#5 N" se $ai desl"*e*te ni$ic( o /orb# ici,colo--Spinarea cel"ilalt se +nco/oie *i $ai $"lt( $+inile se )r#$+nta" asc"nse +n s"tan#2 T+lharii( M#ria Ta- D"p# ce $,a" pr#dat( $,a" ar"ncat +n /ad"l Ii"l"i- C+t pe aci s#,$i pierd /ia&a- A$ $as "d leoarc# la casa "n"i p#d"rar( b"c"ros c# n" $i,a" +n*)#cat scrisoarea- G+nd"l +$i era n"$ai la ea( s,o %/+nt- M,a" prins )ri."rile rele( a$ %#c"t--2 De.eaba &i,a )ost tr"da3 De.eaba *i s")erin&a3 rosti Mircea de%a$#.it( d"p# o l"n.# t#cere( cercet+nd c" l"are,a$inte s"l"l- Pe nea*teptate se ridic#( )#c" "n se$n s#,l lase sin."r- D"p# ce,l /#%" plecat pe c#l".#r se pre"$bl# o /re$e +n.+nd"rat( din no" apropie scrisoarea de l"$ina l"$+n#rilor din polioaradr"( apoi che$# la el pe postelnic 2 A* a/ea ne/oie de $edic"l sas- G#se*te,$i,l de.rab# *i tri$ite,l la $ine c" lo.o)#t"lPostelnic"l )".i t"lb"rat( cre%+nd c# +ns#*i M#ria Sa a/ea ne/oie de +n.ri'irile nea$&"l"i- N" trec" $"lt *i p#tr"nse +n iatac boier"l aldo/in- 0l .#si pe do$nitor citind *tirile sosite din &ar#- Pe "n"l dintre de.etele sale l"n.i str#l"ci "n inel c" piatr# $are( rot"nd#( /eche- Dre.#tor"l se +ntreb# a n" *ti" c+ta oar# "nde,l $ai /#%"se( c#ci +l $ai /#%"se "nde/a 2 era si."r de acest l"cr"- N" a/" /re$e s#,*i scor$oneasc# $intea- 6oie/od"l l#s# scrisorile *i +n#l&# pri/irea spre el( 2 Stolnic"l ratei s# )ie s"pra/e.heat3

!o.o)#t"l p#r" $irat2 C#l".#r"l de la Tis$ana de ase$enea3 A*tept# l#$"riri( dar n" /enir#2 M#ria Ta( a$ a,&i da o /este--Ochii ne.ri se str+nser# "*or( eJpresia )e&ei l"n.i( slabe( se +n#spri2 Nan Udob#( co$is"l "%"rpatorilor( e ac"$ /istier--0n.ri'orarea pieri deodat# de pe chip"l do$nitor"l"i-

2 Urc# tot $ai s"s hiclean"l3 2 !as#,l s# "rce3 se $"l&"$i s# rosteasc# Mircea( chiar /esel de /estea rostit#Ci"d#&enia aceasta +l )r#$+nta pe lo.o)#t de $ai $"lt# /re$e *i a/ea s#,l )r#$+nte din ce +n ce $ai $"lt( ca *i pe ceilal&i boieri din sl"'ba do$nitor"l"i-

Capitolul IX TRONUL S MAI ATEPTE

*tile p#r#sir# ora*"l 1#.#ra* la s)+r*it"l l"nii $ai- !e +nso&i

o b"cat# de dr"$ norod"l( stri.+nd "rale de i%b+nd# c#tre ca/aleri *i o*teni- Pornea" spre o &ar# +ndep#rtat#( pe "n dr"$ ocolit( la por"nca Do$nitor"l"i Mircea *i a celor doi prieteni ai s#i( /oie/od"l Transil/aniei *i ban"l 4te)an de !osonc%( /asal"l re.el"i Si.is$"nd( s# o scape de s"b st#p+nirea os$anl+ilor- Cel dint+i +i p"se la +nde$+n# o*tiri( al doilea +l +nso&ea c" $ai $"l&i nobili $a.hiari- Eel"l /oie/od"l"i $"ntean n" )"sese +$p#rt#*it c" +nc+ntare de Si.is$"nd( care ar )i /r"t $ai de.rab# o +ncercare no"# de a dobor+ de pe tron"l E#rii Ro$@ne*ti pe "%"rpator"l potri/nic l"i( "nealt# a t"rc"l"i- !a +ncep"t"l l"nii( la por"nca sa( nobil"l !osonc% se a/+ntase dincolo de $"n&i s# ad"c# la +ndeplinire aceasta dorin&# a st#p+n"l"i s#"( dar "r$area se /#%"se- 0ntr,o scrisoare( o rec"no*tea drept "$ilitoare *i pri$e'dioas# +ns"*i cel /ino/at de pripeala aceasta: 86lahia e pierd"t# pentr" noi( D"n#rea c#%"t# +n $+na d"*$an"l"i---9- C" drept c"/+nt 8Terra Transalpina( c"$ o n"$ea el( n" n"$ai c# n" )"sese slobo%it#( dar pe deas"pra t"rcii( che$a&i de 6lad( p"seser# $+na pe T"rn"( %is Nicopol"l,Mic- 0n cetate a*e%ase o*teni de,ai lor( iar $ai apoi aia%id( +nc"ra'at de nesocotin&a *i nep"tin&a l"i 6lad( +n*)#case Dobro.ea *i D+rstor"l( pretin%+nd c# le ap#r# de l#co$ia coroanei "n."re*tiPre.#tirile de plecare se +ncheiaser# c" "n pra%nic $areD"$inica trec" ca o clip# +n sala de ospe&ie a cet#&ii- 6in"l /echi( din &in"t"l #l.rad"l"i( $are cetate a Transil/aniei( ce +n /echi$e Ap"ll"$ se che$a( *i b"catele +$bel*".ate( .#tite de c"hnia do$neasc#( sporiser# /eselia- Do$nitor"l( ca/alerii se pre)#cea" a n" /edea +n.ri'orarea de pe chip"rile so&iilor( i"bitelor( r"bedeniilorAnca de !"da* l#s# s)iala la o parte *i( +ntr,asc"ns( $+na ei cati)elat# o c#"ta pe a '"pan"l"i 4erban( s#,i d#r"iasc# talis$an"l ce a/ea s#,l )ereasc# de iata.an"l spahiilor- C" "n o)tat i,o prinse *i o )r#$+nt# n#"c( p+n# ce )ata +ncep" s# .ea$# din pricina str+n.erii- Ochii l"i ad+nci +*i cerca" iertare "$e%i( *i )ecioarei +i p#r" a se o.lindi +n hele*te"l )#r# )"nd din c"rtea p#rinteasc#( printre )r"n%ele n")erilorDoa$na E#rii Ro$@ne*ti +$p#r&i la s)+r*it"l osp#&"l"i( +$pre"n# c" do$ni&ele *i '"p+ni&ele( l"cr"ri c"s"te de $+inile lor ca/alerilor $a.hiari( sa*i *i $"nteni- Nici o*tenii n,a" )ost "ita&i- Sl"'nicele p"rtar# spre cete *i p+lc"ri co*"ri +nc#rcate c" hran# de dr"$( ad"se din beci"rile boltite *i r#coroase ale cet#&ii- !icsandra +i +ntinse l"i #rbat o n#)ra$# c"s"t# c" r+"ri de l#$+i&#- 8S# n,o pier%i39 +i *opti i"te- 84i s# te,ntorci c" bine39 0nc"ra'at de /orbele ei( de l"$ina

slab# a )aclelor( o*tean"l se repe%i *i o s#r"t# pe t+$pl#( ceea ce o r"*in# +ntr,at+t( c# )".i )#r# s# se $ai "ite +n "r$#- Asc"ns# +ntr,"n "n.her( se a*tern" pe pl+ns( nici ea n" *tia de ce-

Poienile d"cat"l"i +n)loriser# aro$itor- O*tirile str#b#tea" olat"l de la poalele 1#.#ra*"l"i( +ndrept+nd",se spre cel al +rsei- T#l#n.i r#s"na" tot $ai +ndep#rtate +n +nserarea ce se l#sa( ar#t+nd c# t"r$ele *i cire%ile se tr#.ea" spre &arc"ri *i ocoale- Pe o.oare se /#l"rea $ei"l *i secara( iar pe loc"rile apropiate de albia Olt"l"i( tri)oi"l *i d".hia( in"l *i c+nepaD"p# ce hodinir# la ra*o/ *i se +nt#rir# c" o*tirea de le)e.ii str+ns# *i toc$it# de /oie/od"l 4tibor( pe care o l"# +n pri$ire Milc"l 6oic" D#ni*or( Do$nitor"l dete por"nc# de trecere a $"n&ilorS$"ls din .hearele pretins"l"i c#l".#r *i ale stolnic"l"i ratei( acest boier se +ntre$ase i"te s"b +n.ri'irile $edic"l"i do$nesc- #n"iala +n)iripat# +n $intea Do$nitor"l"i( de c+nd i se +n)#&i*ase +n iatac acel $onah( o +nt#riser# /e*tile pri$ite de peste $"n&i- !icoarea ce i,o strec"rase bolna/"l"i( pretin%+nd c# o s#,l +nt#reasc#( n" era dec+t o )iert"r# de b"r"ieni ador$itoare( /#t#$#toare pentr" $inte 2 c"$ +l +n*tiin&ase +n tain# $edic"l sas- Cele petrec"te n,ar )i )ost date la i/eal# c" tot"l( dac# Mic"l( la po/a&a sas"l"i( n" s,ar )i pre)#c"t $ai departe isto/it- Cre%+nd c#,i )#c"ser# c" ade/#rat de petrecanie( cei doi se s)#t"ia" )#r# s)ial#( de )a&# c" el2 U%"rpator"l se perpele*te ca pe 'eratic( M#ria Ta( ne*tiind c"$ s# p"rcead# la a)larea soroc"l"i de n#/al# a o*tirii transil/#nene a M#riei Tale as"pra sa( +i de%/#l"ise D#ni*or "i$itPrin*i( le.a&i( ar"nca&i +n te$ni&a( +*i rec"nosc"r# /ina( cer"r# +nd"rare pentr" /ia&a lor( +$pro*c+nd",l pe "neltitor"l 6lad c" bleste$e- !a p"&in# /re$e( poposi +n cetate ade/#rat"l c#l".#r( cel tri$is de e."$en"l Nicodi$( *i l"cr"rile se l#$"rir# pe deplinStolnic"l ratei se +nso&ise de la b"n +ncep"t c" pres"p"s"l $onah 2 tot o "nealt# boiereasc# a dre.#torilor l"i 6lad 2 s#,l prade de scrisoarea *i ar.intii sorti&i Do$nitor"l"i Mircea- !a han"l "nde tr#seser# to&i trei( n" i%b"tiser#- Pleca&i pe "r$ele sale( +ndepliniser# tic#loasa )apt# +ntr,o p#d"rice( apoi se desp#r&iser#( ap"c+nd pe c#i di)erite( l#s+nd",l pe biet"l schi$nic de%br#cat( le.at de "n copac( s# p"n# +n sea$a a cine *tie ce t+lhari pr#d#ci"neaObosit *i +n)o$etat( stolnic"l c#"ta o cas# de ro$@n- N" n"$ai c# n, o .#sise( dar se po$eni pe nea*teptate c" o s#.eat# +n picior1"sese 'e)"it( la r+nd",i( de hainele sale sc"$pe *i de p"n.a c" ar.in&i- T+lharii( de ast# dat# "nii ade/#ra&i( +l p#r#siser# +ns+n.erat( dobor+t la p#$+nt- A*a,l .#sise Dani*or( care se strec"ra )"ri* c#tre

c#r#rile $"n&ilor- Milos( +ncre%#tor( +l p"rtase +n c+rc# p+n# la s#la*( cer+nd .#%d"ire +n casa "n"i d"l.her- N" se "rnise de la c#p#t+i"l l"i p+n# n",i /#%"se t#iet"ra spre /indecare- Se pre.#tea de dr"$( s# se p"n# +n sl"'ba Do$nitor"l"i Mircea c+t $al de.rab#2 O s# /in *i e" +ndat# ce $,oi +ntre$a( .e$"se ratei( pre)#c+nd",se sl#bit( dar nici n,ap"case cel#lalt s# ias# bine pe "*#( c# s#rise din pat( c" arc"l *i tolba c" s#.e&i ale d"l.her"l"i( pornind pe "r$ele sale- 0l a'"nsese pe D#ni*or la "n p+r+"- Dintr,"n st")#ri* slobo%ise spre el "na d"p# alta c+to/a s#.e&i- G+)+ia( se +neca de at+ta aler.#t"r#( dar tr"da n",i )"sese de.eaba- D#ni*or era $ort- C#%"t c" )a&a +n 'os +n ap#3 Unda p"i"l"i se +nro*ise- D"p# ispra/a,i sp"rcat#( pierise )#r# "r$#-

C+&i/a /ite'i pornea" s# cercete%e dinainte dr"$"l 2 +ndr"$a&i de t+n#r"l boier 4erban 2 p"rt+nd tr+$bi&e *i tobe c" care se da se$nal"l de pri$e'die- Gros"l o*tirii /enea pe "r$ele acesteiaStr#b#tea" loc"ri po/+rnite( +n."ste- M"ntele $ai p#stra %#pada .roas# pe creste *i +n "n.hi"rile dintre c"l$i- C#l#ri$ea( de*i +$, p#r&it# +n trei p+lc"ri 2 ai dre.#torilor $"nteni +n )r"nte( +n $i'loc h"sarii( "r$a&i de c"rtenii $ai /+rstnici 2 se strec"ra" .re" pe c#r#rile +ntortocheate( +n*ir"it# pe cai )alnici( dar ne+n/#&a&i c" pra."rile st+ncoase( d"c+nd pe spate po/ara seniorilor +$pt#to*a&i de r#%boi( c" c#$#*i din )ir de )ier( ar$"ri ap#s#toare( coi)"ri $etalice( .en"nchiere *i ap#r#tori la +ncheiet"ra $+inilor *i la .le%na picioarelor( sabia la *old *i lancea +n teaca *eilor- Pedestri$ea( +nar$at# c" s"li&e( arc"ri *i tolbe c" s#.e&i( a/+nd at+rnate de "$#r sc"t"rile de ap#rare 2 din le$n acoperit c" piele( ca cele t#t#re*ti 2 se a*e%a de.rab# +n asc"n%#tori de stei"ri( p+n# ce sosea por"nca de +naintareUrc"*"l se s)+r*i- 0nainte de a cobor+( o*tile se hodinir#( alc#t"ind pe plai tab#ra +n care $aser# c+te/a %ile- Do$nitor"l( +nso&it de dre.#tori de,ai s#i *i str#ini( cercetar# stric#ci"nile( +$p#r&ir# por"nci c"$ s# )ie or+nd"it# din no" o*tirea- Caii /#t#$a&i a/ea" s# )ie +ntor*i la ra*o/ +$pre"n# c" o*tenii +$boln#/i&i!a poalele $"n&ilor +nt+lnir# o t"r$# de oi- Cioban"l n" se %#rea nic#ieri- C+&i/a /oinici plecar# s#,l ca"te- 0l .#sir# asc"ns +$pre"n# c" doi )eciori ai s#i( oa$eni %dra/eni( sp#to*i( +n desi*"l p#d"tiiAd"*i +n )a&a Do$nitor"l"i( a*tepta" +nt"neca&i( c" )#lcile +ncle*tate( hot#r+rea acest"ia- I"pan Manea i%b"ti s#,i s$"l.# cel"i b#tr+n c+te/a /orbe- 0i .onise de l+n.# t"r$# *i %#/o%i de tea$a o*tirii str#ine2 De l"pi *i de t+lhari s# /# +n)rico*a&i( oa$eni b"ni( n" de

o*tenii M#riei Sale( le stri.# boier"l2 Aei( biet"l3 o)t# $o*"l c" obid#( b+&+ind din cap c" ne+ncredere- De $"lt s,o )i pr#p#dit )i"l l"i Rad" Ne.r",6od#3 Do$nitor"l s"r+se2 Cine &i,a dat( p#stor"le( /estea aceasta5 2 Ap#i ni$eni( $intea $ea socoate a*a( c# de tr#ia c"$ s#,l lase ini$a s# pribe.easc# la str#ini *i de &ar# s# n,aib# habar5 S, aleas# para.ina de $o*tenirea asarabilor3 !a C"rte( h"%"r boieresc( la T"rn"( pe D"n#rea noastr# Ild+r+$"l( +n Eara l"i Dobrotici *i la D+rstor n"$ai os$anl+i( de n" $ai +nc#pe$ nici noi bacii c" t"r$ele de ei2 0ntr,acolo se,ndreapt# M#ria Sa( *i slobode /or )i iar#*i olat"rile de la $area cea $are3 /orbi C#lin din Scarei"l 1#.#ra*"l"i( )rate c" e."$en"l Stanci"l( nobili a$+ndoi de,ai asarab"l"i- Te pleac#( netrebnice $o*nea.( +n )a&a M#riei Sale( *i cere,i iertare de /orbele necredincioase ce &i,a" ie*it din ."r#3 Cioban"l( +$br+ncit( c#%" la picioarele l"i Mircea- 1iii se l#sar# sin."ri la p#rn+nt( l"$ina&i dintr,o dat# la )a&#- Do$nitor"l se aplec# s#,l ridice pe b#tr+n( $"str+nd",l pe ca/aler"l pripit +n '"decat#2 Do$nia $ea altc"$ socoate3 S+nt c"/inte .r#ite +ntr" ade/#r3 Te d" la treb"rile tale( p#stor"le( *i de /a +ntreba cine/a dac# /#%"t,ai o o*tire n"$eroas# s# %oci c# n"( dar +n ini$# s# r+%i( pentr" c# $+inile Do$nitor"l"i Mircea te aridicar# *i tot Do$nia $ea /a ad"ce din no" slobo%enia ce o a/"r# aceste p#$+nt"ri( direptatea *i pacea3 Abia at"nci cre%" $o*nea."l *i s".hi&# a pl+ns2 Ei,i da" pe a$+ndoi )eciorii( M#rite Doa$ne3 C#l#"%e $ai b"ne n,ai s# .#se*ti( de n,or )i b"ni o*teni( c# de $ici +i port d"p# $ine spre toate olat"rile- Eara l"i Dobrotici o *ti" ca liniile din pal$#- De /re&i s,a'"n.e&i la r#ila( s,o &ine&i pe apa Telea'en"l"i( spre /ad"l "%#"l"i- 0nspre C+$p"l"n. de ap"ca&i( s# ocoli&i dr"$"l cel $are( c#,ntr,acolo $er.ea( pese$ne( o o*tire a 6lad"l"i0nt+lnir#$ ac"$ do"# nop&i ni*te ortaci asc"n*i c" r#$#*i&a t"r$ei nesp+rc"it# de +$pl#to*a&i- N"$ai s"dal$e *i t+n."iri &+*nea" din ."ra s#r$anilor5 De aia,n&epenir#$ *i noi +n t")e( c# %icea$ c,or )i tot hiclenii *i ne,ar t#ia *i )ir"l /ie&iiD"p# ce opri pe "n"l dintre )eciori( Do$nitor"l &in" s)at de r#%boi +$pre"n# c" d/oreniiG( s# hot#rasc# ce a" de )#c"t2 Dac# a$ $er.e pe "r$ele o*tirii( %ic *i e" ca do$niile
G

C"rteni +n cost"$e ost#*e*ti-

/oastre( c# ap"cat# din spate a$ ni$ici,o( dar c".et"l n" $# las# s# s)+rtec#$ /ite'i de,ai &#rii c" ne$il"ita( pentr" o $+n# de boieri sp"rca&i2 De n"( s# a)l#$ $#car +ncotro se +ndreapt#( ce are de .+nd s# s#/+r*easc#2 Eel"l Do$niei $ele n" s,a schi$bat( de aceea ne /o$ "r$a calea- N#d#'d"iesc c# dre.#torii "%"rpator"l"i n,o s# c"cereasc# Transil/ania( .l"$i Mircea- Tron"l s# $ai a*tepte( slobo%enia &#rii +nainte de toate3 Unde s+nt $"ntenii( *i n" po)ti$ noi( a/e$ /re$e pentr" asta( +ncheie el s)at"l( d+nd apoi por"nc# de "rnire +nspre Telea'en!a r#ila( Do$nitor"l hot#r+ popas l"n.( d"p# ce asc"lt# s)at"l p+nc#lab"l"i- O*tirea )"sese +nt+$pinat# de .arni%oana $"ntean# c" chi"it"ri- Apoi se ap"car# de r+nd"it $"l&i$ea cor#biilor- Solii cet#&ii se +$pr#*tiar# spre dre.#torii olat"rilor dobro.ene( d"c+nd",le c"/+nt de tain#( ocolind post"rile oto$ane- Che)aliile +i r#$#seser# credincioase l"i Mircea( )#r# s# arate pe )a&# acest l"cr"( de tea$a iata.anelor- Dobro.ea c"nosc"se cr"%i$ea s#lbatec# a achin.iilor *i a%apilor celor dint+i s"ltani( s")erea ac"$ n" n"$ai pr#d#ci"nile( dar chiar st#p+nirea p#.+n"l"i- 1"sese c"cerit# *i eliberat# +n $ai $"lte r+nd"ri de asarabi- C" doi ani +n "r$# D+rstor"l c#%"se prin +n)o$etare- Pop"la&ia din cetate se predase +n/in.#tor"l"i d"p# ce )#.#d"ise c# le d#r"ia la to&i /ia&a( dar biata ad"n#t"r# )"sese spintecat# n"$aidec+t( )#r# s# scape "n copil ori /reo )e$eie- 0n an"l "r$#tor "r.iei acesteia( Mircea descotropise n" n"$ai D+rstor"l( dar *i +ntrea.a Dobro.e( d+nd prin*ii +n $+na che)aliilorO parte din o*tire cobor+ spre D+rstor( +n cor#bii( pe D"n#re( +n /re$e ce rest"l( c" toat# c#l#ri$ea( se strec"ra +ntr,acolo pe "scat( ocolind s$+rc"rileCor#biile se oprir# +ntr,"n an"$e loc( n" prea departe de cetate( s# a*tepte rest"l o*tirii- Dinl#"ntr"l Dobro.ei se $i*ca" spre acela*i p"nct c#peteniile che)aliilor( c" p+lc"rile *i cetele lor( asc"nse prin st")#ri*"ri( +naint+nd doar noaptea- Cetatea treb"ia c"prins# prin s"rprindere- N"$#r"l osta*ilor t"rci din .arni%oan#( cople*it de al $"ntenilor( )#cea c" nep"tin&# p#strarea D+rstor"l"i( dar ienicerii *i spahii le p"tea" /eni +ntr,a'"tor( *i Do$nitor"l "r$#rea s#,l rec"cereasc# )#r# pierderi $ari de oa$eni- Por"nca $erse *i c#tre c#peteniile dobro.ene( s# n" h#r&"iasc# nic#ieri post"rile de pe +ntins"l c+$piei ori de la $ar.inea Delior$an"l"i- D+rstor"l l"at( Eara l"i Dobrotici era ca *i slobo%it#Atac"l )" dat noaptea( at+t dinspre "scat c+t *i de pe cor#biiGarni%oana se po$eni lo/it# de bolo/ani( asediat# de sc#ri( &intit# de s#.e&i( orbit# de *o$oioa.e aprinse( str#p"ns# de l#nci( s"li&e( spintecat# de s#bii-

0n %ori( prin*ii )"r# $+na&i pe D"n#re( tr"p"rile "ci*ilor a%/+rlite +n "ndele ad+nci( care le p"rtar# spre $are- 0n cetate se or+nd"ir# toate ca *i c"$ ni$ic n" s,ar )i +nt+$plat( str#'ile $"ntene +$p#r&ind",se pentr" /e.he( no"l p+rc#lab( boier"l Manea( ale.+nd", *i o*tenii pentr" .arnia%oan#( din r+nd"l d+rstorenilor *i al celorlalte c#petenii dobro.eneC+nd a)lar# n"$ele c"ceritor"l"i( os$anl+ii .onir# c#tre pa*al+c"rile de la $ia%#%i- O*tirea l"i Mircea le +$p"&ina n"$#r"l prin h#r&"ial#( +i "r$#ri( p#tr"n%+nd ad+nc +n olat"rile st#p+nite de aia%id( ce )"seser# odinioar# ale &arat"l"i b"l.arPetrec" /re$ea +n Dobro.ea p+n# c#tre $i'loc"l l"nii i"nie( +nt#rind post"rile che)aliilor( +n/#&+nd oastea acestora c"$ s# l"pte c" p#.+n"l2 S# n" /# stoarc# /la.a )#lo*enia acestei bir"in&e3 aia%id are o*ti b"ne- Ienicerii *i spahiii l"i se $i*c# "*or( lo/esc i"te( dia/ole*te- N" $ai risipi&i d"ca&ii pe ar$"ri /ene&iene3 Do$nia $ea are de .+nd s# )ac# la )el- C#l#ri$ea noastr# se r#s"ce*te .re" +n ele( caii ostenesc repede- S# l"#$ a$inte ce are b"n d"*$an"l( pentr" c# i%b+nda /a )i de partea oastei celei $ai i"&i *i $ai isc"site( n" de partea celei $ai n"$eroaseA'"ns# din no" la ra*o/( o*tirea )" +nt+$pinat# c" )lori( s#rb#torit#- ir"itorii a)lar# +ns# o /este "l"itoare- 0n lipsa lor( o oaste re.al#( pironit# la Posada( )"sese lo/it# pe nea*teptate de dre.#torii "%"rpator"l"i $"ntean *i %drobit#( l"cr" ce,l )#cea pe Si.is$"nd de !"Je$b"r. s# t"rbe( s# se '"re c" /a cobor+ $"n&ii( *i din p"lberea l#sat# +n "r$#,i n" se /or ridica $"l&i boieri /alahi- Dar nobilii transil/#neni *i $a.hiari *tia" c# d"p# ce +i /a trece )"ria( /a "ita *i de '"r#$inte( l#s+nd",se +$b#tat de cine *tie care alt /is de $#rire( l"cr" ce se +nt+$pl#( c+nd pri$i scrisori c" /e*ti b"ne de la re.ele 1ran&ei *i de la n"$ero*ii d"ci .er$ani care dorea" s# ia parte la cr"ciada sa2 M#ria Ta( *ti" ac"$ cine se a)la printre dre.#torii din oastea l"i 6lad( +i /orbi la c+te/a %ile lo.o)#t"l aldo/in l"i MirceaDo$nitor"l pri/ea prin )ereastra +nalt# a iatac"l"i interior"l c"r&ii( l"$inat la ceas"l acela de "n soare ar%#tor- N" se +ntoarse( nici n" +ntreb# cine2 Nan Udob# a i%bit *i el .arni%oana $a.hiar# de la Posada3 Tr"p"l Do$nitor"l"i +*i pierd" arc"irea( +n&epenind- Dar n"$ai pentr" o clip#- Se r#s"ci de la )ereastr# *i str#b#t" c" pa*i do$oli +nc#perea( c#%"t pe .+nd"ri2 Acest l"cr" s# r#$+n# o tain# +ntre noi( boier"le( rosti +ncet-

M+na dreapt# +n/+rtea "*or inel"l c" piatr# $are( rot"nd#2 Mai c" sea$#( s# n" a'"n.# aceast# *tire la "rechea re.el"i!o.o)#t"l plec# +nci"dat pe el +ns"*i c# n" i%b"tea s# prind# nici ac"$ )ir"l p"rt#rii ne+n&elese a asarab"l"iPrin i"lie( +ns#( Si.is$"nd +*i rea$inti de r"*inea de la Posada *i( socotind c# era" prea de tot do"# +n)r+n.eri s")erite de la /alahi +n acela*i loc( )#r# s#,l +n*tiin&e%e pe Mircea( c" care +ncheiase +n/oial# +n acest scop( str#b#t" $"n&ii s#,l pedepseasc# pe c"te%#tor"l 6lad- 0n)r+nt# +n loc"ri prielnice l"i Si.is$"nd 2 )iind l"at# *i pe nepre.#tite 2 o*tirea dre.#torilor $"nteni se retrase c#tre cet#&i( l#s+nd",i re.el"i cale liber# spre D"n#re- S)#t"itor"l acestora( Nan Udob#( .+ndea c# n" i,ar strica &#rii dac# os$anl+ii ar )i al"n.a&i de acolo( a/+nd .ri'# s# n" r#$+n# nici "n."rii prea $"lt0ntr,ade/#r( re.ele cobor+ nestin.herit spre T"rn"- Ar )i )ost "n p"nct de spri'in pe $arele )l"/i" pentr" cr"cia&i- 0$b#tat de i%b+nda a/"t# *i pornind +n i"re* nec".etat( s#/+r*i ceea ce( p"n+nd la cale c" strate.ia,i *ti"t#( n,ar )i +n)#pt"it: c"ceri Nicopol"l,Mic- D"p# ce a*e%# acolo o .arni%oan# "n."reasc#( se pre.#ti s# lo/easc# +ns"*i Nicopol"l,Mare( de pe $al"l /ecin( dar nobil"l CillB( /#%+nd +n ce stare se a)la cetatea c"cerit# 2 care dac# ar )i r#$as +n r"in# pri$e'd"ia /ie&ile castelanilor *i o*tenilor dintr,+nsa 2 +ndr#%ni s#,i atra.# l"area,a$inte *i s#,l s)#t"iasc# s# a*tepte $ai +ntii s# )ie dreas# *i +nt#rit#- D"p# +nnoirea cet#&ii( +*i schi$b# .+nd"l- Dorea ac"$ s#,l re+nt+lneasc# pe "%"rpator- 1#c" cale +ntoars# spre ini$a E#rii Ro$@ne*ti( dar pre/enind acest atac( dre.#torii( or+nd"i&i c" oastea deas"pra "nor /#i +n."ste *i pr#p#stioase( %drobir# *i de ast# dat# pe a re.el"i2 Gre*elile l"i Si.is$"nd $# p"n pe .+nd"ri( +i scrise /oie/od"l 4tibor l"i Mircea- S,a d"s n" spre )olos"l nostr"( al Do$niei tale $ai c" sea$#( ci $ai de.rab# pentr" al l"i 6lad- !,a +nt#rit( c"$ s,ar sp"ne( +n sca"n"l l"i3 !a $+hnirea aceasta( ar#tat# de prieten"l s#"( Mircea r#sp"nse c" /orbe de +nc"ra'are: 2 C+t# /re$e T"rn" /a r#$+ne +n $+inile .arni%oanei a*e%at# de el acolo( Do$nia $ea n" poate dec+t s# se b"c"re- !"pta noastr# o d"ce$ +$potri/a oto$anilor *i n"$ai a oto$anilor3 Ce n,a pricep"t Ia.elo( pare a +n&ele.e re.ele Un.ariei *i $ai $"lt n" doresc2 A$3 )#c" 4tibor pe .+nd"ri( d"p# ce citi aceste r+nd"ri- Mi,e tea$# c# se pripe*te( ni$ic n" alc#t"ie*te c" te$ei-

Capitolul X SCHIMBTOR CA VNTUL

"p# c+te/a %ile de ploaie $#r"nt#( ce&oas#( ce +ncleia

ini$ile( tr"p"rile( pis#loa.a c"r.ere se preschi$b# +n %loat#1"l.i $ari se anina" +n spinarea .+rbo/# a copacilor des)r"n%i&i( rosto.olind",se apoi apo*i pe coa'a nea.r#( ca ni*te lacri$iOchi"rile b#l&ilor clipea" $ioape- S")l"l /+nt"l"i %/+nt# ste'#ri*"l( care se +n)#*"r# c"r+nd +n $antie alb#- P#$+nt"l se +ncre&i( se +nt#ri( apa prinse po'.hi&# *i +nc#p#&+nata n#/al#( ci"r"it# de s"s( se str+nse +ntr,"n strat de o pal$#- Str#'ile pres#ra" pa*ii lor de /e.he de,a l"n."l %id"rilor- C+nd se +ntorcea" din rond n",i $ai a)la"- C#rarea( descotropit# c#tre dr"$( pierea *i ea( calea spre cetatea t#c"t# p#r+nd pierd"t#!a al doilea rond( descoperir# ni*te c#lcat"ri de "ria*( dar o$"l n" se %#rea nic#ieri- N",l .#sir# nici la poart#( "nde,l c#"tar# c" )e*tile- Ortacii de acolo deter# din "$eri ned"$eri&i: n" poposise ni$eni- 8Ei dr#cie39 +ncon'"rar# %id"rile( l"$in+nd nete%i$ea lor p+n# spre creste- A"%ir# che$area str#'ilor dinl#"ntr"- Se b"l"cea" +nspre loc"l acela o*teni c" pas"l i"te( a%/+rlind /orbe +n/#l$#*ite *i parc# icnite de l"pt#- 8Aei( ce se,nt+$pl# acolo59 Nici "n r#sp"ns- 1".ir# spre poart#- !"cr"rile se l#$"rir#( /#%+nd o na$il# pr#/#lit#( c" $+inile le.ate- P#tr"nsese +n cetate +ntr,asc"ns( bir"ind +n#l&i$ea %id"l"i c" a'"tor"l "nei )r+n.hii- Na$ila +ncol&it# 2 "n o$ b#rbos( c" o c#ci"l# &"."iat# c+t o claie de )+n 2 n" %icea do"#( ca *i c"$ ar )i )ost $"t- De s"b %e.hea des)#c"t#( at+rna o b"cat# de co'oc s)+*iatD+nd peste '"n.her"l ce,l p"rta la *old( stra'a )l"ier# "i$it#: 2 P"tea s# spintece pe care/a3 2 O iscoad# de,a hiclenilor0l p"ser# pe picioare ca pe "n copac dobor+t( +$br+ncind",l spre post- O$"l se +nco/oia s"b lo/it"ri( )#r# "n .ea$#t- Dat +n pri$irea c#peteniei str#'ilor( )" ar"ncat +ntr,"n"l din beci"ri pentr" a )i cercetat +n %ori de p+rc#lab"l cet#&iiDin toa$n#( c+nd tot +ntr,o noapte r#s#riser# la poarta cet#&ii ni*te boieri )".i&i de la c"rtea din Ar.e*( str#'ile n" $ai )"seser# t"lb"rate +n +ndeletnicirea lor- Din por"nca boier"l"i aldo/in( )".arii n" $ai era" opri&i la 1#.#ra*( ci tri$i*i la ra*o/ /oie/od"l"i 4tibor s#,i &in# s"b s"pra/e.here- Tot acolo se a)la" +nchi*i *i stolnic"l ratei *i boier"l S"ba* 2 cel pit"lat +ntr,o s"tan# de c#l".#r 2

/eni&i s# a)le .+nd"rile /oie/od"l"i Mircea *i( dac# a/ea" prile'( s#,i ridice chiar /ia&a- Nici o +ncr+ncenare de o*tiri n" $ai a/"sese locTrec"se toa$na( iarna se s)+r*ea *i ea- 6re$ea aceasta( Do$nitor"l o petrec"se +$pre"n# c" )a$ilia *i c"rtenii la 1#.#ra*( a*tept+nd pri$#/ara "nor b"ne prile'"ri( schi$b+nd scrisori c" Si.is$"nd *i c" 4tibor( care pre.#tea" cr"ciada( +$boldind",i tot $ai st#r"itor pe se, niorii ap"seni s# se +n)#&i*e%e la "da- aia%id se retr#sese *i el peste str+$toarea $#rii( +n Asia,Mic#- 0nainte de a p#r#si E"ropa cea b+nt"it# de cri/#&"l iernii( +nt#ri pa*al+c"rile( tri$ise scrisori de prietenie l"i Ia.elo *i d"cel"i 6itold( l"i 4te)an M"*at- 6asalii din alcani r#s")lar# "*"ra&i d"p# plecarea l"i( dar a)lar# din ."ra iscoadelor .rece*ti c# Ild+r+$"l n" sta c" $+inile +n s+n( *tiind ce i se pre.#tea din ap"s( ci +ncropea o*ti noi( )#"rea ar$e( instr"ia pentr" l"pt# o*tenii- Se te$ea s# n" se "neasc# p+n# la "r$# to&i c+inii de .hia"ri +$potri/a sa- C# "$bla" doar %/on"ri( ori c# r#"l scor$onea +ntr,ade/#r ini$ile lor tic#loase( el treb"ia s# pre+nt+$pine pri$e'diaIscoadele sale +i ad"cea" /e*ti tot $ai nepl#c"te- i%an&"l a/ea de .+nd s# i se $i*te +n spateC de pe $are( p"ternica )lot# a 6ene&iei p"tea /#rsa o*tiri +nse$nateC D"n#rea( de ase$enea( +nlesnea d"*$anilor ad"cerea de l"pt#tori pe cor#bii( ca s#,i de*arte +n prea'$a cet#&ilor t"rce*ti de pe $al"l dreptC &arii b"l.ari( cne'ii s+rbi( /asalii s#i +i era" c" ade/#rat credincio*i5 0n prietenia E#rii Ro$@ne*ti n" se p"tea bi%"i( c+t# /re$e Mirca era /i" *i a/ea la +nde$+n# ca/aleri destoinici *i o*tiri aliatePe o$"l prins( dat +n st#p+nirea p+rc#lab"l"i( n",l $ai /#%" ni$eni- Te$nicer"l n",l pri$ise +n beci"rile cet#&ii( la ra*o/ n" )"sese pornit( '"decat# n" se &in"se as"pra )#pta*"l"i- 0ntrebat de boieri( p+rc#lab"l +*i pecetl"ise ."ra- De alt)el( $"lte n,ar )i *ti"t s# le sp"n#- Doar c# Do$nitor"l se ar#tase nesp"s de b"c"ros d"p# ce /orbise +n taina c" o$"lAbia +n /ar# se i/i din $#d"larele de piatr# ale cet#&ii( +n straie ost#*e*ti( r+n'ind c" ."ra l"i $are( c#lc+nd le.#nat( ca "n "rs( +nso&it de "n o*tean din toi"l= boier"l"i aldo/in( "n $"ntean ."re* *i sprin&ar ca "n brabete( pe n"$e #rbat- Alt#dat# +l /#%"r# schi$b+nd /orbe c" !icsandra( d+nd din cap"l l"i $are 2 ca de bo"r $oldo/enesc 2 do$ol( a $irare- 6oie/od"l 4tibor sosi pe nea*teptate la 1#.#ra*- Cetatea r#$ase l"$inat# p+n# t+r%i" d"p# $ie%"l nop&ii +n aripa care ad#postea loc"in&a do$neasc#- 6orbe de tain# se schi$ba" acolo( pline de a$#r#ci"ne2 Ocara aceasta +$i pare ticl"it#- N" e e" p"tin&#3 Pi%$a* s# )ie5 M# str#d"iesc s#,i .hicesc pl#$ada- M#ria Ta a )ost $ere" bir"itor( el n"--- S# *i,l ia pa/#%# pe 6lad( pe sl#b#no."l acela5 2 Cred c# n" pe el +l /rea c" ade/#rat( ci oastea E#rii Ro$@ne*ti( rosti Mircea=

8toi9 sa" 8te$ei9 2 corp"l principal dintr,o oaste- 0n c"$an#Kto/#r#*ie-

2 Oastea )#r# isc"sin&a M#riei Tale e ca "n tr"nchi )#r# capNest#p+nit *i schi$b#tor +l *tia$( dar n" *i iatr,at+t de nec".etat6orbele ce %ici c# i le,a +ntors "%"rpator"l prin solii tri$i*i( treb"ie c#,l ard ca 'eratec"l- A$3 Mere" Ia.elo bir"itor3 Doar "n se$n )ace *i are /asali c" ne$il"ita3 St# lini*tit pe tron"l l"i( n",i pas# de E"ropa *i p"ne be&e +n roate( c+nd )iresc ar )i s# $ear.# c" noi4tibor r#$ase +n 'il&"l l"i ca +$po/#rat- Deodat# +n#l&# cap"l *i +l pri/i pe prieten"l s#" iscoditor2 Da( s# n" )ie c" ade/#rat o ticl"ial#( M#ria Ta s#,*i piard# +ncrederea( s# n" $ai ia parte la l"pt#--2 Do$nia $ea ar dori din ini$# s# )ie a*a( dar prea c"cernic"l Paisie n,a .r#it dec+t ade/#r"l prin ."ra o$"l"i ce $i l,a tri$is3 E t#in"itor"l asc"n%#torilor noastre de la C"rtea Do$neasc# din Ar.e*( *i dintr,"n loc an"$e a p"t"t a"%i tot ce s,a rostit +n acel S)at- Solii re.el"i cer*ea" c" ade/#rat prietenia l"i 6lad *i a dre.#torilor2 0$b#ierat# $i,e ini$a3 .e$" 4tibor2 1#&#rnicia l"i are do"# )e&e( ca $onedele( .r#i Mircea( ridic+nd",se- Se +ndrept# spre "n sipet( de "nde se +ntoarse +n $+n# c" o scrisoare- I,o +ntinse cel"ilalt2 De la Si.is$"nd5 se $ir# 4tibor2 U$bl# d"p# doi iep"ri- A$ pri$it,o ac"$ do"# s#pt#$+ni2 De obicei c+nd "$bli d"p# doi--- Ce are de .+nd M#ria Ta5 2 S#,$i "nesc o*tirea c" a Do$niei tale- C+t despre cea de peste $"n&i--- te ro. s# cre%i c# b"c"ria $i,a )ost $ai $are dec+t +ntristarea3 A$ acolo sl"'itori credincio*i--- Cel#lalt n" pricep" ce /roia s# sp"n#2 !a "da $er.e$5

2 N,ar a/ea rost s,o ap"c#$ c#tre ap"s( c+nd ap"s"l treb"ie s# /in# spre r#s#rit2 Gr#ie*ti c" +n&elepci"ne- S# ne /ede$ de treb"rile ost#*e*ti p+n# se /or ad"na( p+n# se /or "rni ca/alerii- N,ar )i r#"( +ns#( s# c"noa*te$ c" cine ne /o$ +nso&iPri/irea Do$nitor"l"i scor$oni +n a l"i 4tibor2 Doi boieri s# dea M#ria Ta( tot doi *i e"- 6or c"treiera tab#ra seniorilor ad"na&i la "da( dar *i o*tile str+nse la Ti$i*oara-

Mircea +i s"r+se c" prietenie( d+nd din cap c# pri$e*tePeste c+te/a %ile( '"pan 4erban +*i l"# r#$as b"n de la Anca de !"da*( pornind spre "da- 0l +nso&ea" doi nobili transil/#neni( "n"l $a.hiar *i alt"l sas *i .r#$#tic"l Mihail( care se desc"rca *i el +n $ai $"lte .rai"ri- Spre s"rprinderea l"i( +n a)ar# de #rbat *i al&i c+&i/a o*teni( p+rc#lab"l +l +$p#r&i +n $ica ceat# ce,i +nso&ea pe ca/aleri( din por"nca Do$nitor"l"i( pe Stanc" clopotar"l( a'"ns *i el( n" se *tie c"$( +n cetatea din 1#.#ra*- C+nd +l /#%"( +*i pip#i )#r# s# /rea .+t"l2 Ss# tr#i&i3 ie*ir#( ca opintite +n .hind"r+( /orbele din ."ra "ria*"l"i( /#%+nd chip"l ca/aler"l"i +nchiondorat2 C" "n ase$enea +nso&itor tea$a /a trece de partea t+lharilor( r+se "n"l dintre cancelarii l"i 4tibor!icsandra sta deoparte( a*tept+nd s)ioas# s# se +ndep#rte%e +naltele )e&e( ca s# +$part# l"i nen,so Stanc" *i l"i #rbat le.#t"ricile pre.#tite2 O s# /ede$ l"$ea c" ochii( r+se clopotar"l spre ea2 4i o s#,&i ad"ce$ dar"ri de n"nt#( a%/+rli +nainte de plecare #rbat( pri/ind,o .ale*-

Capitolul XI MARII SENIORI APUSENI

"da era +n&esat# de seniori- O*tirile( d"p# "n popas de

odihn#( l"a" calea spre Ti$i*oara( pentr" tab#r#Solia tri$is# de Mircea *i de 4tibor )" pri$it# c" $are cinste( Si.is$"nd /r+nd pese$ne s#,*i potoleasc# +n )el"l acesta nelini*tea( $"str#rileCapitala re.ilor "n."ri( a*e%at# pe $al"l D"n#rii( )"sese ridicat# pe r"inele "n"i ora* ro$an distr"s de Atila( +n +naintarea l"i spre ap"s- M"l&i$ea loc"itorilor o alc#t"ia" ne."&#torii( bresla*ii( $eseria*ii $ici( ne.o&"l )iind +n)loritor +ntr,o cetate a*e%at# +n calea cor#biilor ce s"ia" *i cobora" )l"/i"l- 1iecare &eh 7L( c" "n $aistor +n )r"nte( +*i ale.ea patron "n s)+nt *i la soroc"l acest"ia breasla se str+n.ea s# petreac#( +nc+t ora*"l p#rea $ere" +n s#rb#toareA*a,l .#si solia( dar pricina era alta( "na +nse$nat#( prile' pentr" toat# s")larea s# ias# pe str#%iC sosirea ca/alerilor en.le%i( s"b c#petenia $arel"i d"ce de !ancaster- Dintr,o p"ternica )a$ilie de )e"dali( cobor+toare din )i"l Re.el"l Ed"ard al III,lea al An.liei( Ioan( se pre.#tea s# ia din no" tron"l( l"pt+nd +$potri/a altei p"ternice )a$ilii pretendente la coroan#( a MorN,ilor- I"pan 4erban *i +nso&itorii s#i a/ea" s#,l c"noasc# la osp#&"l re.el"i Si.is$"nd( chiar +n seara aceea: "n ro*co/an %dra/#n( c" ochi sp#l#ci&i( )#r# .ene( pe bla%on c" o ro%# ro*ieCrai"l Un.ariei +nchin# pahar"l s#" pentr" Aenric de !ancaster( r"da d"cel"i( c" "rarea s#,l /ad# c+t $ai de.rab# cond"c+nd oastea en.le%a +n l"pta +$potri/a p#.+n#t#&ii- En.le%"l clipi ne$"l&"$it( cre%+nd c# /orbele l"i Si.is$"nd de !"Je$b"r. a/ea" "n t+lc +n pri, /in&a r#%boi"l"i dintre 1ran&a *i An.lia care( +ncep"t c" cinci%eci *i no"# de ani +n "r$#( n" se $ai s)+r*ea- De )a&#( la acel osp#&( se a)la *i d"cele "r."ndiei( care $or$#i la )el de ne$"l&"$it pentr" +nchinarea )#c"t# de re.e- D"cat"l din r#s#rit"l 1ran&ei( "r."ndia( da de )"rc# re.ilor 1ran&ei( din pricina se$e&iei seniorilor s#i( dar +n clipa aceea 1ilip se considera tri$is"l 1ran&ei *i n" ."sta nici $area cinstire ce i se )#cea en.le%"l"i( nici *iretenia "n"i "r$a* al an.e/inilor1rederic( b"r.ra/"l de N"rnber.( *i castelan"l s#"( Aans( s"r+dea" bat'ocoritor- Ca/aler"l !einhart Richartin.er( a*e%at l+n.#
7L

reasl#-

'"pan 4erban( schi$b# c+te/a c"/inte c" /asal"l s#"( Aans Schiltber.er( peste $as#- oier"l Mihail( +n dreapta acest"ia( n",i p"t" t#l$#ci l"i 4erban sp"sele co$esenilor( )iind +$piedicat s# a"d# ce,*i /orbesc de r+s"l %.o$otos al l"i Aer$ann de CillB- C#ci seniorii se +ntrecea" +n po/estiri despre ispr#/ile o*tilor( +$brobodind",se "nii pe al&ii( )#lind",se( +ntorc+nd",*i i)osele +ndoitIste&"l CillB +i +$boldea +ntr,adins( disc"&ia p#r+nd",i +$bietoareSi.is$"nd n" +ncerca nici ei s# le potoleasc# %el"l( di$potri/#( +i a&+&a( n#d#'d"ind c# se /or +ntrece la )el *i pe c+$p"l de b#taie0nt#ritarea ca/alerilor a'"nse s#,l nec#'easc#( p#r+nd",i searb#d#( ast)el c# &in" apoi s#,i de%$eticeasc#- 1aptele de cr"%i$e ale os$anl+ilor( $ai /echi *i $ai noi( r#s#rit"l le c"no*tea bine( dar ap"s"l de loc- Pentr" c# se a)la" la "n osp#&( le +n)#&i*# pri/eli*tea de .roa%a pe care e$ir"l U$"r din S$irna le,o pre.#tise localnicilor de la ."rile D"n#rii( d"p# pr#d#ci"nile +n)#pt"ite +n acele &in"t"ri( ca s# le )ie de spai$# *i spre s"p"*enie2 Un pr+n% de po$in#( il"*tri do$ni3 A%apii *i achin.ii l"i U$"r s,a" osp#tat c" carnea )ript# a robilor $ai .ra*i l"a&i +n acea cr"d# n#/#lire2 C"rat# barbarie3 protest# d"cele de !ancaster2 S#lb#ticie de pri$iti/i3 se ar#t# indi.nat *i de%."stat d"cele "r."nd+ei2 0ntr,ade/#r( +ntr,ade/#r( aprob# b"r.ra/"l de N"$ber.6oci)era" c" to&ii- Si.is$"nd le p+ndea chip"rile c" "n s"r+s asc"ns- Acela*i s"r+s +l a/ea" *i solii $"nteni *i transil/#neni- Apoi re.ele desle.# *arada: 2 6# +n*ela&i c" to&ii( do$nii $ei3 N,a )ost dec+t o +nalt# /iclenie a l"i U$"r--2 C"$ /iclenie5 se nec#'i !ancaster2 S# +nt#reasc# sp"sele $ele ca/aler"l 4erban( tri$is"l Principel"i Mircea( c#ci pe $elea."rile principat"l"i s#" s,a petrec"t a*a,%isa c"$plit# +nt+$plare1e&ele b"i$ace de b#"t"r#( aprinse de )oc"l disc"&iilor( se +ntoarser# spre cap"l b#lai al ca/aler"l"i /alah- Ochii l"i +i pri/ea s"r+%#tori *i +n acela*i ti$p %e)le$itori- !e /orbi c"rat ro$@ne*te( dar n" )" +n&eles dec+t de )lorentin"l 1ilippo Scolari( /itea% ca/aler +n sl"'ba l"i Si.is$"nd( ne+$p#cat /r#'$a* al oto$anilor( pe care re, .ele +*i p"sese +n .+nd s#,l )ac# co$ite al Ti$i*oarei- Cetele ro$@ne*ti din anat( date s"b obl#d"irea l"i( +i %icea" Pippo Spano *i +l +ndr#.ea" pentr" c# le +n/#&ase i"te li$ba- 8C"$ s# n,o +n/#&( dac# sea$#n# c" a $ea59 2 le /orbise el /esel- Era "n c+nt#re&

ne+ntrec"t *i &op#ia la dans a$estecat printre o*teni( dar nici +n $+n"irea s#bii n",l +ntrecea" $"l&i senioriT#l$#ci +n )el"l acesta sp"sele /alah"l"i2 0ntr,ade/#r( o +nalt# /iclenie( c"$ a .r#it $#rit"l Re.e3 C#ci( +ntr,asc"ns( U$"r a )ript berbeci( iar prin*ii i,a tri$is peste noapte +n Asia Mic#O clip# do$ni t#cerea( apoi hohotele se rosto.olir# +n cascade din ce +n ce $ai po/+rnite2 A*adar( n" s+nt $+nc#tori de oa$eni5 +ntreb# !ancaster2 Dar nici /ia&a n" le,o las# c+nd le cade /re"n prins- !a C+r$en( +n ;7( cne'ii U.lie*a( "n $acedonean( *i 6"Na*in( "n s+rb( a" ales $oartea( dec+t s# cad# +n $+na l"i M"radC pe to&i cei dinaintea lor +i spintecase $+na c#l#"l"i- 0n OG=( la Posso/opol'e( !a%#r( cnea%"l s+rb( prins de acela*i M"rad( )" "cis +n )a&a )ecior"l"i s#" 4te)an2 De tea$#( acesta i s,a s"p"s "r$a*"l"i s#"( aia%id( +i pl#te*te pe*che* *i pe deas"pra i,a dat,o pe sor",sa( Maria 2 o( ce )ecioar# $+ndr#3 2 de ne/ast#- 0l +nso&e*te +n toate l"ptele +$potri/a cre*tinilorMai $"lte .las"ri +l n"$ir# pe 4te)an sp"rcat( tic#los( %drean&# a ca/alerilorPo/estise 4erban( +i l"ase /orba re.ele( iar ac"$ t#cea" a$+ndoi( l#s+nd",i pe $arii seniori s# r"$e.e c"$plitele )apte( s# tra.# +n/#&#t"r#- Cel $ai apri. stri.a d"cele de !ancasterC"nosc+nd prin ce /iclenii *i "cideri se s)+*ia" +ntre ele )a$iliile MorN *i !ancastcr( b"r.ra/"l de N"rnber. p"se deodat# aceast# +ntrebare: 2 C"noa*te ca/aler"l ro%ei ro*ii c"$ a p"s $+na aia%id pe s"ltanat( d"p# ce M"rad a )ost "cis de /itea%"l s+rb Milos Obilici5 D"cele ridic# din "$eri s"p#rat2 Do$nia $ea( c+nd n" l"pt#( $er.e la /+n#toare( iar c+nd se +ntoarce la castel( petrece sa" i"be*te2 !a Posso/opol'e +l "cise s+rb"l pe M"rad( c" p"$nal"l- Doi )ii ai s"ltan"l"i l"pta" acolo- 1ratele $ai $are c#%" r#p"s de cel $ic( Cain( adic# aia%id( %is *i Ild+r+$--- A*a c# las#,l +n plata Do$n"l"i pe ne)ericit"l de 4te)an !a%aro/ici3 2 a e" %ic c# de aceea ne a)l#$ aici( ca/alere( ca s#,l pedepsi$ pe tic#los( d"p# ce $ai +nt+i /o$ s)+r*i i"te c" asiatic"lie&ii aceia cne'i n,a" a/"t la +nde$+n# o*tirile noastre---

2 Chiar a*a3 stri.# d"cele de /eni de hac Ild+r+$"l"i3

"r."ndia- Ca/alerii no*tri +i /or i%an&( r+se

2 D"p# care n" ne,ar strica o pre"$blare prin--ca/aler"l !einhart Richarlin.erD"p# osp#&( '"pan 4erban r#s")l# c" obid#: 2 O /a/ilonie( do$niile /oastre0nso&itorii aprobar# din cap c" triste&e2 I,o$ /edea *i la l"pt#( c"r+nd2 C" ase$enea nec"nosc#tori ai iste&i$ii l"i tea$# c# n,o$ ie*i bine( /orbi $a.hiar"l-

aia%id( $i,e

2 R#$+ne ac"$ s#,i c"noa*te$ *i pe o*tenii +n#l&i$ilor lor( ad#".# sas"l( c" .+nd"l la dr"$"l ce treb"ia" s#,l )ac# la Ti$i*oaraA/ea" s# se l#$"reasc# *i as"pra acest"i )apt0n han"l "nde traser# se +$pestri&a" ca/aleri *i /ite'i din toate d"catele E"ropei ap"sene: )rance%i( b"r."n%i( .er$ani( en.le%iC ici, colo r#s#rea" printre ei italieni( "n."ri( ro$@ni b#n#&eni( .er$ani din &in"t2 Alt# /a/ilonie3 rosti '"pan 4erban( ridic+nd din "$eri desc"$p#nit- Cine o s# p"n# s"b asc"ltare t"r$ele astea5 !e treb"ie "n sin."r p#stor ca s# i%b+ndi$( dar ni$eni n" se +n.ri'e*te s# le +$part# c"$ s,ar c"/eini( +n t"r$e de oi( de capre( de porci( )iecare c" oier"l( c#prar"l( porcar"l s#"( care s# dea sea$# de n", $#r"l beh#itoarelor( .roh#itoarelor--R+s"l boier"l"i Mihail +l s+n'eni2 Pe b"n# dreptate3 se +nc#p#&+n# el s#,i l#$"reasc#Pedestri$ea s# $ear.# c" pedestri$ea( s# )ie "na( c#l#ri$ea c" c#l#ri$ea- Tab#r# e asta5 Cine,i po/#&"ie*te c"$ treb"ie s# l"pte c" oto$anii5 Toate o*tirile s+nt l#sate de cap"l lor- Marii ca/aleri petrec la "da( /asalii aici- O ad"n#t"r# de des)r+na&i377 0nt+lniser#( +ntr,ade/#r( pe str#%i( cete .#l#.ioase( b#"te( c"treier+nd ora*"l la +nt+$plare( +$pleticite( spri'inite de %id"ri- !a han( prin cr+*$e( ca/alerii( *"ta*ii &inea" pe .en"nchi t+r)ele c"lese +n dr"$ ori r#s#rite la /enirea lor ca ci"percile d"p# ploaie- Al&ii era" &int"i&i la 'oc"l c" %ar"l( osp#t+nd",se +n le.e( cer+nd +ntr,"na b#"t"r#- Che)"rile +ncepea" +n %ori( se s)+r*ea" tot +n %ori- Se .#sea" $"l&i care +nd"ra" acest chin al des)r+"l"i c+te/a %ile +n *ir- D"p# /orbele ar"ncate +n.#i$at( c" ."ri +$b#lo*ate( se +n&ele.ea c#
77

A*a s+nt descri*i de cronicile /re$ii-

/eniser# p"rta&i de r+/na petrecerilor de*arte( a +$bo.#&irii din 'a)"ri( a +$p#"n#rii c" a/ent"ri ne$aipo$enite( c" bir"in&e $in, cinoaseSolia r#$ase /re$e de o s#pt#$$# la Ti$i*oara( n#d#'d"ind s# .#seasc# ni*te oa$eni de ispra/# c" care s# +n'.hebe "n l"cr" trainic( dar n" )" chip( *i nec#'i&i de cele /#%"te tri$i*ii p#r#sir# anat"l( +ndrept+nd",se spre 1#.#ra*-

Capitolul XII NCRNCENAREA A DOU OTI FELURITE Moto: 8Era pe Dunre o aa mulime de brci i corbii, nct nu se mai zrea apa...97>

e c+nd cr"cia&ii p#r#sea" Ti$i*oara( ca s# se +$barce pe D"n#re( la Or*o/a( Mircea *i 4tibor se pre.#tea" de %or s# p#tr"nd# tot spre )l"/i"( dar pe dr"$"l cel $ai drept( prin Eara Ro$@neasc#( s#,l +nt+lneasc# pe Si.is$"nd de !"Je$b"r. la T"rn"( "nde .arni, %oana $a.hiar# se $ai a)la la post"l s#"( nestin.herit# de /re"n atac t"rc ori $"nteanDe c+t#/a /re$e n" se $ai /edea" prin cetate nici '"pan 4erban( nici o*tenii #rbat *i Stanci" clopotar"l- Nicolae de !"da* n, a/ea r#sp"ns la iscodirile )iicei sale Anca( +ntr"c+t lo.o)#t"l aldo/in n" *tia ce +ns#rcinare le,a dat M#ria SaC p+rc#lab"l la )el- !a +nde$n"l '"p+ni&ei( !icsandra ispiti str#'ile- De la "n o*tean a)l# c# ie*iser# to&i trei din cetate( +n straie &#r#ne*ti( c+nd se +$pre"na noaptea c" %i"a- 1etele s"spina" +ntristate- P"rtarea lor ci"dat# le $ira- Cei doi tineri l#saser# s# le creasc# barba( $"st#&ile( +nc+t aproape s# n",i $ai rec"no*ti- Din pricina s)iici"nii( +ntreb#rile r#$+nea" nerostiteC pri/irea lor era ocolit#2 De ast# dat#( M#ria Ta n,o s# se $ai +$potri/easc# s)at"l"i ce +l da"( de a,l lo/i pe "%"rpator( .r#i 4tibor +n ad"narea ce se &in" c" do"# %ile +nainte de a cobor+ $"n&ii( la care l"ar# parte ca/alerii $"nteni( transil/ani *i cei din o*tirea )e"dal"l"i !osonc%- A/e$ ne/oie de oastea /alah#2 M#ria Ta( bra&"l $e" e .ata s# doboare hiara3 stri.# lo.o)#t"l aldo/in- Dest"l# /re$e sp"rc# dos"l l"i sca"n"l de do$nie al $arilor asarabi3 C+t despre Nan Udob#( s# $i,l l#sa&i $ie3 Do$nitor"l ocoli /orbele din "r$# ale dre.#tor"l"i2 Tron"l asarabilor( d"p# c+te *ti$( se .#se*te la C+$p"l"n.( apri."le boier- N"( n"( oastea noastr# n" se /a +$p#r&i- 0$potri/a oto$anilor s# ne +ndrept#$ $ai +nt+i0i c#"t# pri/irea prieten"l"i 4tiborI- Nea.oe :O cronic# b"l.ar#< +n l"crarea sa 8Mircea cel *tiin&i)ica( 7=HF( "c"re*ti7>

#tr+n9( Ed-

2 !a +ntoarcere( +ns#( ai s# d"ci prad# b"n#--0nainte de a )i p"s# +n $i*care o*tirea( o solie ad"se /e*ti +$b"c"r#toare de la re.e- 0n 7? a"."st cr"cia&ii( ca$ 7LL LLL cre*tini 2 HL LLL ca/aleri *i DL LLL pede*tri a'"nseser# la Or*o/aD"p# patr" %ile( +n 7;( D"n#rea )"sese trec"t# +n acel loc( pe $al"l drept- 8Popas"l l,a$ )#c"t la 6idin( "nde n,a$ +nt+lnlt nici o +$potri/ire( por&ile cet#&ii )iind",ne deschise c" $are b"c"ne de &ar"l Stra&i$ir( r"da Do$niei Tale---9 Mai departe( Si.is$"nd scria c# s,a" +ndreptat +$pre"n# c" acesta spre Raho/a( 8pe care a$ lo/it,o *i a$ l"at,o +n st#p+nirea noastr#9( *i c# +nainta" spre Nicopol"l,Mare( 8De aceea( Do$nia Ta *i preacredincios"l nostr" /asal( /oie/od"l 4tibor( .r#bi&i,/# a ne a'"n.e---9 0n cetate sosi *i o alt# /este( dar de aceasta n" l"# c"no*tin&# dec+t Do$nitor"l Mircea- !a "lti$"l osp#& dat de el +n cetatea 1#.#ra*( se i/i pe nea*teptate '"pan 4erban( spre b"c"ria )iicei l"i !"d#*- Obra%"l l"i( sc#pat de st")"l b#rbii *i al $"st#&ii( p#rea *i $ai t+n#r- Despre #rbat *i clopotar pretindea c# n" are habar( dar s"r+s"l( /oio*ia +l d#dea" de .ol- !icsandra se $"l&"$i c" /orbele ce i le adres# Doa$na Mara: 2 4ti" doar at+t( c# s+nt s#n#to*i a$+ndoi- Mai $"lt n" i,a$ p"t"t s$"l.e '"pan"l"iTrec"r# $"n&ii( &in+nd $al"l drept al Olt"l"i( ocolind sta/ila ce o )#cea Co%ia- Din drept"l C+inenilor trec"r# pe st+n.a *i $erser# tot pe partea aceea +$p#d"rit# p+n# la C#li$#ne*ti( p#r#sind $al"l 'os al r+"l"i *i "rc+nd pe c"l$ea Tite*tiC peste c"l$ea aceea( +naintind $ere"( ocolind pripoarele p+n# c#tre 1r"n&ile S#l#tr"c"l"i( l#s+nd",le +n st+n.a 2 de "nde d"cea "n dr"$ spre C"rtea de Sca"n Ar.e* 2 o l"ar# spre Poiana Spin"l"i0n ini$a Do$nitor"l"i se topea( ca +nc#l%it la o )lac#r#( "n bo& de cear#( *i c#ld"ra aceea +i c"prindea pe +ncet"l tot tr"p"lC"treierase de copil p#r&ile acestea nease$"ite ale E#rii asarabilor 2 asarabina %e$l'e( c"$ o n"$ea" nea$"rile sla/e de la s"d"l D"n#rii 2 +nso&ind",i c#lare pe .lorio*ii s#i +nainta*i( sa" to/ar#* al /+n#torilor do$ne*ti la l"pta dreapt# c" "rs"l( r#p"s n"$ai dac# era &intit chiar +n ini$#( la a*e%area capcanelor pentr" celelalte 'i/ine( la s#.etarea coco*"l"i de $"nte( c+nt#tor +n d+rdora dra.osteiMireas$a codrilor parc# era alta- S"s"r"l )iricelelor de ap# d"reros de d"lce( ciripit"l p#s#rilor cere*ti $ai /oios ca ori"nde2 S# n" ne l#s#$ spre Topolo.3 por"nci( tres#rind ca dintr,o /isare *i trec" +n )r"ntea oastei( s#,i +ndr"$e calea( spre ne$"l&"$irea c"rtenilor s#i( te$#tori de /reo +ncol&ire a hiclean"l"i0ndep#rt+nd",se de /i'elioasa ap# a Topolo."l"i( po/+rnit# chiar de s"b p+lc"l Ne.oi"l"i( ap"car# pe o cale de poieni lo/i*tene *i a'"nser# aproape spre Olt( la Sc#"eni( +ntr,"n dr"$ de care ce prin

6alea Dan"l"i le.a C"rtea Do$neasc# din Ar.e* c" Co%ia2 Ori 6lad n,a a)lat +nc# de /enirea noastr#( ori s,a asc"ns +n .a"r# de *arpe3 De $irare c# n" +ndr#%ne*te cel#lalt hiclean--- rosti boier"l aldo/in( *i ."ra l"i a/" o str+$b#t"r# de parc# *i,ar )i pi*cat li$baUnda "n"i s"r+s l"$in# chip"l Do$nitor"l"i2 C+t de p"&in# c"$in&enie ar a/ea( tot ar socoti c# pe aceste $elea."ri n" e ni$erit s# ne lo/easc#- 0ncol&e*ti /r#'$a*"l "nde n" se a*teapt# c# ai s,o )aci( +i r#sp"nse seninDeodat# se isc#( dinspre p#d"ri( che$area +ndep#rtat# a "n"i corn de /+n#toare- Do$nitor"l str"ni sireap"l( c#t+nd l"n. +ntr,acoloSe apropiar# de el /oie/od"l 4tibor *i ban"l !osonc%( "*or ned"$eri&i- Din no" r#s"n# corn"l- Und"irile l"i $olco$e( prel"n.( +n/#l"itoare atraser# aten&ia +ntre.ii o*ti- C+&i/a c"rteni .alopar# c#tre c#petenii- Se desprinse din cea a l"i *i '"pan 4erban( +nso&it de "n tr+$bi&a*- Corn"l che$# iar#*i- P#rea $ai aproape2 M#ria Ta( ce a*tept#$5 se nelini*ti boier"l aldo/in-

R#s"net"l "nei tr+$bi&e acoperi c"/intele sale- !a "n se$n al Do$nitor"l"i( s"ta*"l .alop# spre codr"( "r$at de o*tean- Se oprir# l+n.# h#&i*"rile de la poale- Tr+$bi&a*"l s"n# iar l"n.- 1o*nir# t")#ri*"rile ca le.#nate de "n /+nt "*or- S")l# a do"a oar#( apoi d"p# "n sc"rt r#.a%( a treia oar#- Se st+rnir# at"nci s"$edenie de tropote( ca *i c"$ arborii s,ar )i preschi$bat +n c#l#re&i- Din spatele celor doi i%b"cnir# por"ncile aspre ale c"rtenilor c#tre p+lc"ri( *i r#s#ri ca o p#d"rice de l#st#ri*( din $+inile osta*ilor: s"li&e( l#nci( s#.e&i sc+nteind +n soareDo$nitor"l +*i +ndrepl# sireap"l c#tre p#d"re( isc+nd stri.#te de +n.ri'orare- !o.o)#t"l po$i +n "r$a sa nec#'it- M#ria Sa a/ea de la o /re$e prea $"lte ci"d#&enii3 Nici ceilal&i n" se d"$irea" ce are de .+nd( de ce n" da por"nc# oastei sale s# se a*e%e pentr" l"pt#I"pan 4erban porni c" +nso&itor"l +napoi( se pironi +n prea'$a boier"l"i aldo/inOastea ne/#%"t# sosea +n trap"l b#t"t al cailor- Nici "n .las de r#%boinic( doar acel tropot r#b")nit de copite( +ncet# deodat#( *i lini*tea se a*tern" .rea- Toate pri/irile se +ncr+ncena" +ntr,acolora&ele +ncle*tate pe ar$e a*tepta" +nde$n"l s"ta*ilor( ca s# le $+n"iasc#- Se a)la" la loc deschis( pri$e'dios( pe c+nd hiclenii era" ocroti&i de copaci- Un .las +n#b"*it a'"nse p+n# la eiC por"nca aceea trecea din c#petenie +n c#petenie( din ce +n ce $ai slab#( p+n# pieri ca "n eco"( "nde/a +n a)"nd"l codr"l"i2 Se pre.#tesc s# ne lo/easc#3 stri.# lo.o)#t"l-

Do$nitor"l n" se +ntoarse spre el- Sta +n *a( ca *i c"$ ar )i a*teptat s#,i treac# pe dinainte o oaste bir"itoareSe i/ir# la li%iera p#d"rii c+&i/a c#l#re&i- 6enea" +n pas"l cailor2 Ne tri$it o solie3 bolborosi lo.o)#t"lMircea cl#tin# din cap "*or- Cal"l '"pan"l"i 4erban atinse c" bot"l pe al boier"l"i aldo/in- De la o oarecare dep#rtare pri/ea" *i ceilala&i c"rteni 2 nobilii transil/#neni *i "n."ri 2 +ntre.a oaste( a*tept+nd s# /ad# ce se +nt+$pl#( .ata +n orice clip# s# dea n#/ala la por"nca $ai$arilor- an"l !o*onc% +i /orbi /oie/od"l"i 4tibor +ncet: 2 M#ria Sa n,ar treb"i s# nesocoteasc# p"terea de l"pt# a oastei /alahe- At+t e"( c+t *i sl#/it"l Si.is$"nd ne,a$ $#s"rat c" eaIsc"sin&a( dre.#torii l"i 6lad a" +ns"*it,o tot de la asarabi- N" *ti" cine e s)etnic"l "%"rpator"l"i( dar po/a&a sa i,a ad"s +n trei r+nd"ri i%b+nda as"pra noastr#2 Mircea are "n .+nd- N",l desl"*esc( dar a$ +ncredere +n '"decatei l"i +n&eleapt#( r#sp"nse cel#laltDin .r"p"l soliei se desprinse "n sin."r c#l#re&( +$pl#to*at( c" coi)"l pe cap( ca/aler"l se s#lta "*or +n( sc#ri( atin.+nd obl+nc"l *eiiCal"l( &in"t str+ns +n )r+"( +*i %b#tea cap"l b#lan( dat pe spate( c" bot"l tranda)iri" lar. deschis( s)or#ind +nt#r+tat- Coa$a l"i ar.intie )l"t"ra ca "n )"ior alb de boran.ic despletit( piept#nat2 Cal"l M#riei Tale3 +ndr#%neala hiclean"l"i n,are $ar.ini- E chiar Nan Udob#3 "rl# boier"l aldo/in ca tr#snitM+na Do$n"l"i Mircea ar#t# spre el ca pentr" lini*te( dar lo.o)#t"l +$p"nse cal"l )#r# $il# c" c#lc+iele- Ani$al"l se s$"lse +ntr,"n salt( neche%# p"ternic *i,*i $"*t# %#bala- I"pan 4erban se nelini*ti( a*tept+nd por"nca ce n" /enea- Ochii Do$nitor"l"i p#rea" c# ard s"b spr+ncenele "*or +ncr"ntate- Cal"l cel alb +nt+$pin# roib"l ridicat pe do"# picioare( se +n/+rti de c+te/a ori +n loc *i %/+cni +ntr,o parte- !o.o)#t"l .oni prin .ol"l r#$as- 1" +nt+$p#nat de alt c#l#re&( r"pt c" i"&eal# din .r"p"l r#$as +n a*teptare- !ancea lo.o)#t"l"i )#c" o sp#rt"r# $are +n sc"t"l acest"ia *i r#$ase a.#&ata de el- Se r#s"ci c" sabia scoas#( +nde$n+nd roib"l spre cel ce,i a&inea calea2 !"$in#&ia ta l,a $ai os+ndit o dat# *i s,a c#it3 stri.# spre el c#l#re&"l( o na$il# de b#rbat- Stanci" r+n'ea c" ."ra l"i lar.# c+t a "n"i &+st- C#tre ei .oni "n alt c#l#re&: 8S# tr#ie*ti( !"$in#&ia ta39 #rbat s"r+dea c" toat# )a&a- n#d#'d"ind s#,i ostoiasc# a$#r#, ci"nea- !o.o)#t"l( "l"it( +*i str"ni roib"l c" at+ta )"rie( +ncit acesta era s#,l r#stoarne- Mor$#i c" b#rbia +n piept: 8M#ria Sa $,a p"s la .rea +ncercare3QQ A'"ns +n )a&a l"i Mircea( cal"l alb neche%#( b#t+nd copita-

Ca/aler"l s#ri din spinarea l"i *i se apropie de Do$nitor- N" $ai .#sea c"/intele pre.#tite de at+ta /re$e pentr" clipa aceasta nease$"it#- 0n$#r$"ri la c+&i/a pa*i2 S# tr#ie*ti( M#ria Ta3 Pri/irea l"i /erde str#l"cea "$ed# din +n.r#direa nea.r# a .enelor( ca do"# l"$ini*"ri +ntr,"n desi* p#d"rosDo$nitor"l ridic# sabia +ncet( c" /+r)"l +n s"s( pe l+n.# coi)( +ntr, o deplin# t#cere- C+nd o aplec#( Nan Udob# l#s# cal"l slobod( se repe%i *i,i atinse $+na dreapt# c" )r"ntea( 2 ine ai /enit acas#( M#rite Doa$ne3 0n .las"l l"i .+l.+ia o b"c"rie at+t de ad+nc#( +nc+t se $#r.inea c" d"rerea2 "n .#sit( n#str"*nice boier3 sp"se r+%+nd Do$nitor"l( +ncerc+nd s#,*i asc"nd# prin aceste c"/inte t"lb"rareaCal"l alb se apropia +nceti*or( sc"t"r+nd din cap- M"st#ci hainele ca/aler"l"i( apoi /eni *i +*i /+r+ bot"l +n c#"*"l pal$ei st+n.i a Do$nitor"l"i2 M#ria Ta( &i,a$ ad"s *i tele.ar"l- 0n dre.#toria de co$is( +ncredin&at# $ie de "%"rpator( $,a$ str#d"it s# "$pl" .ra'd"rile do$ne*ti c" noi her.helii- Treaba aceasta s)+r*it#( p#%ii ca ochii din cap /isteria &#rii de l#co$ia hielenilor *i a oto$anilor- 0nainte de a porni +ncoace( s# te +nt+$pin( a$ .olit,o- Ar.intii s+nt la loc si."r- Din $+n#stiri( stare&ii a" slobo%it pe $"l&i sl"'itori credincio*i M#riei Talera&"l lor /a +nt#ri oastea ce o +ndr"$iot"l cal"l"i ie*i din c#"*"l $+inii *i se p"se pe neche%atMircea scoase de pe de.et inel"l Udobilor *i ap"c+nd",i ca/aler"l"i $+na i,l trec" pe inelar- Nan )#c" .est"l s#,i +napoie%e pe cel .er$an( dar Do$nitor"l +l opri( rostind c#tre el c"/intele +nt+i"l"i asarab( "*or schi$bate: 2 0l $eri&i- Credin&a do$niei tale )a&# de noi te,a +nde$nat s# ne sl"'e*ti $er.+nd pe o cale prea aspr#- Din cele $ai spinoase3 Cei care te,a" +n/in"it +n )a&a $ea de netrebnicie( n,a" dec+t s# se c#iasc#3 M"l&i dintre cei a)la&i acolo n" se d"$irea" de ceea ce se petrecea( nec"nosc+nd",l pe $+ndr"l ca/aler c#r"ia Mircea +i d#r"ia toat# b"n#/oin&a sa0n .alop"l cailor sosi +ntre."l p+lc al boierilor asc"n*i +n p#d"reUrale nes)+r*ite &+*nir# din piept"rile lor- Mi*cat( Do$nitor"l +i sal"t#

c" sabia ridicata( a*a c"$ )#c"se *i c" Nan Udob#!o.o)#t"l aldo/in c#l#rea a.ale( $ohor+t- !a o oarecare dep#rtare se &inea" pe $ar.ini #rbat *i clopotar"l2 Grea e os+nda M#riei Tale3 +n.#i$#( n#"c( 2 A $ea n"3 Sin."r &i,ai dat,oNan Udob# $erse c#tre el( %ic+nd",i: 2 Os+nda ce ai ar"ncat,o c" at+ta "*"r#tate as"pra "n"i Udob#( e *i $ai .rea( boier"le3 2 C".et"l $i,e c"rat( se b"r%"l"i lo.o)#t"l- N" datore% credin&# dec+t Do$nitor"l"i $e"3 Cap"l do$niei $ele n,are .+nd"ri +ntortocheate- El *tie "na( bra&"l $e" alta3 2 Dac# sabia $ea n" iese din teac# la /ederea Do$niei tale( e pentr" "n l"cr" ce $i,a )ost de )olos +n .rea"a sarcin# ce $i,a$ l"at,o: "%"rpator"l a cre%"t toat# /re$ea c# "ra ce,i port lo.o)#t"l"i aldo/in $,a +nde$nat s#,l sl"'esc- Se +ntoarse i"te c#tre Do$nitorM#ria Ta( oastea treb"ie scoas# din codr"- !a ceas"l acesta "%"rpator"l a a)lat( desi."r( tot- N" tea$a $# i"&e*te( dar o h#r&"ial# din partea l"i ne,ar st+n'eni cobor+*"l spre D"n#reGarni%oana $a.hiar# de la T"rn" a )ost +nc"no*tiin&at# de sosirea M#riei Tale *i a !"$in#&iilor lor--Cal"l alb $"st#ci din no" +n /est$intele sale( +*i asc"nse bot"l +n $+neca hainei( hihonind "*"rel2 Ia,l3 E al do$niei tale de ac"$- N#%dr#/an"l pe care,l c#l#resc e "n dar cr#iesc *i n" s,ar c#dea s#,l s"p#r pe Si.is$"ndCorp"l de oaste( cond"s de c#peteniile $"ntene( r#$ase $ai departe +n )r"nte( str#b#t+nd loc"ri p"stii de a*e%#ri o$ene*ti( *i brani*ti- Cel#lalt( +nso&it de /oie/od"l 4tibor( /enea pe "r$ele sale( la o oarecare dep#rtare( s# a$#.easc# /r#'$a*"l( de s,ar i/i c"$/a( *i s# dea i"re* +n +$pre'"rarea c# ar lo/i pe cel din )a&#Mircea trec"se de $"lt p#d"rea Cot$eana *i a'"nsese din no" +n prea'$a Olt"l"i( )#r# s# +nt+$pine /reo .re"tate- !a "n loc prielnic dete por"nc# de popas( s# a*tepte oastea l"i 4tibor( r#$as# prea +n "r$#- C"$ /re$ea trecea( )#r# ca aceasta s# se i/easc#( Nan Udob# plec# c" Milc"l D#ni*or *i c" '"pan"l 4erban( +nso&i&i de #rbat *i de Stanci" clopotar"l 2 care se &inea d"p# el ca o "$br# 2 s# /ad# dac# n" a" r#t#cit c"$/a dr"$"l- Do$nitor"l socotea nec#'it $"ltele %ile *i nop&i care trec"ser# de la plecarea din 1#.#ra*( ne*tiind dac# Si.is$"nd n",*i pierd"se r#bdarea a*tept+nd",laldo/in-

Se l#sa scara- O*tirea transil/an# n" $ai sosea- Cei tri$i*i s,o +ndr"$e spre tab#ra de popas pieriser# *i ei- Mircea .hici ce se int+$plase- C"rtenii( che$a&i s#,i pri$easc# por"nca( o stri.ar# $ai departe o*tenilor care se pre.#tea" s# se osp#te%e: se +ntorcea" pe dr"$"l /enit( s# sar# +n a'"tor"l /oie/od"l"i 4tiborPornir#- Se a"%ea( dinspre $ia%#noapte( tropot de cai- N" trec" $"lt *i se i/i o ceat# +ntrea.# de c#l#re&i( c" 4te)an !osonc% n#cl#it de s+n.e2 N" s+nt atins .re"( .e$" acesta( c"prins de bra&ele Do$nitor"l"i- 6in *i ceilal&i( 4tibor s,a l"ptat c" "%"rpator"l( i,a )r+nt sabia( l,a spintecat--- Udob# a sosit la /re$e- 0l +ncol&iser# dre.#toriiO$"l acela( "ria*"l( a dobor+t c+&i/a( dar al&ii s,a" n#p"stit *i ni l,a" l"at pe prins( pe 6lad--- Era +n $+na $ea( %biera +nsp#i$+ntat( tot"na de s+n.e- Pe $ine $,a" str#p"ns +n piciorC sp"rc#ci"nea aceea $,a $+n'it a*a( *i /rea" s# lep#d de pe obra%"l $e" c+t $ai i"te $ias$a de hiclean--Sosi *i .ros"l o*tirii- R#ni&ii era" p"rta&i pe t+r.i +ntoc$ite din cren.i( al&ii( lo/i&i $ai "*or( pe spatele cailor2 O( c+t a* )i /r"t s# $# ia" pe "r$ele lor3 Stri.# 4tibor nec#'it( ridic+nd bra&ele- Eara Ro$@neasc# ar )i ac"$ slobod#( rest"l o*tirii +n sl"'ba noastr#- Dar c"no*tea$ dorin&a do$niei tale *i $+nia re.el"i( de n" /o$ a'"n.e la /re$e2 Unde e Nan Udob#5 2 0ncearc#( $ai +ncearc# s#,l prind# /i" sa" $ort2 Ce .re*eal#3 4i,ar p"tea pierde do$nia l"i /ia&a3 2 C" /ite'ii aceia al#t"ri( n" s,ar te$e nici cel $ai sl#b#no. ca/aler( dar$ite acest le"( Udob#3 2 S# d#$ se$nal"l de pornire( r#ni&ii a" ne/oie de +n.ri'iriTab#ra noastr# e a*e%at# +n loc b"nC /o$ r#$+ne acolo p+n# /or )i +n stare s# $ear.# to&i0n plin# noapte se re+ntoarser# *i ceilal&i- Nobil"l C#lin( din Scarei"l 1#.#ra*"l"i( str#'"ia cort"l Do$nitor"l"i- Merse spre Nan Udob# s# a)le ce /este ad"cea2 M#ria Sa abia s,a c"lcat- Era +n.ri'orat pentr" /ia&a do$niei tale *i a celorlal&i2 D"p# c"$ /e%i( n" ne,a l"at,o ni$eni( dar nici noi n,a$ i%b"tit s#,i a'"n.e$ din "r$#( at+t de n#prasnic .onea"( r+se +ncet ca/aler"l-

I"pan 4erban a/ea pal$a st+n.# %dren&"it# de t#iet"ra "nei s#bii- #rbat s+n.era *i el la "n bra&- Clopotar"l ad"se "n p"$n de sare *i le pres#r# r#nile- Scr+*niri din din&i( dar n" scoaser# "n /aiet( s# n",i tre%easc# pe cei ador$i&i +n pacea nop&iiCer"l( deas"pr#,le( +i c"prindea ca +ntr,"n cort "ria*( l"$inat de )acle-

Oastea l"i Mircea o a'"nse pe a cr"cia&ilor abia la Nicopole( "nde +*i a*e%aser# "ria*a tab#r#- Re.ele +i +nt+$pin# pe /oie/o%i /esel( si."r de i%b+nd#2 Nici n" cred c# aia%id /a +ndr#%ni s# ne lo/easc#( a*a c# /o$ $er.e noi de aici s#,l c#"t#$ "nde s,a asc"ns6orbele sale n" )"r# pe plac"l prietenilor- Asc"n%i*"l s"ltan"l"i +nse$na capcan#( n" )".# sa" tea$#( c"$ +*i +nchip"ia" to&i ca/alerii ap"seni2 S# )i$ c" ochii +n patr"( +i *opti Mircea prieten"l"i 4tiborTab#ra n" se$#na de loc c" "na $ilitar#( *i $ai p"&in c" "na de r#%boi( ci era o +ntindere pres#rat# c" *opr"ri de osp#&"ri *i petreceri( cort"ri de des)r+"( c#r"&e +n/#l$#*ite( .ra'd"ri de caiNici"nde /re"n *an& de ap#rare( /reo colib# de ad#post pentr" str#'i *i o*teni( /re"n t"rn din le$n pentr" s"pra/e.herea +$pre'"ri$ilorC+nd( la +nde$n"l l"i Mircea( Si.is$"nd +ncerc# s# p"n# or+nd"ial# *i chib%"ial# +n tab#r#( st+rni cert"ri +ntre cr"cia&i: cei care era" .ata s# asc"lte po/a&a re.el"i 2 b"r.ra/"l de N"rnber.( seniorii .er$ani *i en.le%i 2 se aleser# c" bat'oc"ri din partea d"cel"i de "r."ndia *i a c"rtenilor s#i( care +i +n/in"i c# s+nt ni*te )rico*i- 1#los din cale, a)ar#( a/+nd s"b asc"ltarea sa *ase $ii de b"r."n%i( n",i c#dea" bine por"ncile crai"l"i "n."resc( $ai ales c# p"sese la cale o $are serbare( c" .hi)t"ial#( d#n&"ial# *i $"ieri( chiar pe loc"l "nde .las"ia Si.is$"nd s# )ie ridicate ba*tele7?C"rtenii Do$nitor"l"i se tr#seser# c#tre o $ar.ine a taberei( or+nd"ind ap#rarea oastei- S"p#rat pe harabab"ra ce do$nea pret"tindeni( petrecerea )iind +n toi( Si.is$"nd dete por"nc# s#,i )ie $"tat cort"l l+n.# al l"i Mirceaoier"l Manea prinse "n os$anl+" care da t+rcoale prin +$pre'"ri$i- A$enin&at c" "ciderea( de%/#l"i c# aia%id tri$isese "n hati*eri) c#tre c#peteniile pa*al+c"rilor( *i c# o*tirile acestora se *i p"seser# +n $i*care- Mai $"lt n" scoaser# de la el: "nde se
7?

Red"te( tran*ee- Trad"s din polon# :/e%i *i Dic&- !- Ro$- Moderne<-

asc"ndea s"ltan"l( +ncotro se +ndrepta" pa*alele- Ca$ ce treab# i se +ncredin&ase l"i n" era .re" de .hicitD+nd",*i sea$a de pri$e'die( re.ele +n)rico*# tab#ra: aia%id se a)la pe aproape3 Stor*i de /al.# din pricina b#"t"rii( b"r."n%ii hohotea" ne+ncre%#tori- A"%i( s# )ie .ata de l"pt#3 Rest"l ca/alerilor se +nc+lcea" %#p#ci&iNeor+nd"iala +n care se )#cea" pre.#tirile +l p"se pe .+nd"ri pe Mircea- R#s"na" cert"ri *i s"dal$e- !#s# )or)ota aceea s$intit# *i l"+nd c" sine o $ie dintre cei $ai destoinici c#l#re&i( plec# s# cercete%e +$pre'"ri$ile6e*tile ad"se +l nelini*tir# pe re.e- Pa*alele +*i a*e%aser# ienicerii *i spahii pe plato"l cet#&ii- S"ltan"l n" se .#sea acolo( ci pese$ne "nde/a pe aproape( +n ap#rarea celor de s"s2 Plato"l p"tea s# )ie +n $+inile noastre( rosti c" a$#r#ci"ne Mircea( nec#'it +n acela*i ti$p c# se plecase /oin&ei seniorilor ap"seni *i n" +ntreprinsese ni$ic sin."r( de $ai +nainte----

Moto: 8Ce mil ne era s vedem atia cavaleri n gura de lup a dumanului!97D Un s)at de r#%boi a/" loc +n tab#r# +nainte de a +ncepe l"ptaSi.is$"nd +i r".# pe seniori s#,*i sp"n# c"/+nt"l( /estind",i c#,l p#stra pe al s#" la "r$#- C"$ n" se hot#ra ni$eni s# +nceap#( Mircea cer" +n.#d"in&a ca( +n loc de a %#bo/i +n tab#r#( s# plece c" corp"l s#" de oaste s# lo/easc# cel dint+i pe oto$anii de l+n.# ce, tate2 Ce %ice5 se repe%i d"cele "r."ndiei( $er.+nd spre re.eC+nd a)l#( se $+nie( apoi prins de "n .+nd( se a*e%# pe hohotit2 Cinstea aceasta se cade ca/alerilor b"r."n%i *i )rance%i3 N, a$ c"treierat at+tea d"cate *i re.ate ca s# +n.#d"i$ "n"i principe d"n#rean s# c"lea.# la"rii bir"in&ei +n loc"l nostr"3 Dac# n,a/ea&i ne/oie de spada noastr# la ce ne,a&i po)tit5 2 N",l +n&ele.e .re*it pe credincios"l nostr" prieten( *i aliat( *o/#i re.ele( do$nia sa ne,a cer"t +n.#d"in&a n"$ai pentr" )apt"l c# se pricepe ca ni$eni alt"l s# l"pte c" t"rcii2 Despre asta ne,ai $ai /orbit *i pare,$i,se ne,ai *i scris( dete
I- Nea.oe: 8Mircea cel #tr+n9 :O cronic# b"l.ar#< c" $en&i"nea 8Un $artor oc"lar al episod"l"i97D

dintr,o $+n# d"cele- Dac# n" plec cel d+nt+i din tab#r#( nici n" $# $ai "rnesc3 !ancaster $or$#i +nci"dat( .er$anii se ridicar# *i ei s"p#ra&i1rance%ii trec"r# de partea b"r."nd"l"i- Re.ele dete din cap desc"$p#nit2 N" e /re$ea de toc$eal#( de cert"ri( il"*tri ca/aleri- Pri$i&i s# plece d"cele "r."ndiei5 0l /o$ "r$a +ndeaproape6orbele sale st+rnir# )rea$#t- Stri.#te se +n/#l$#*ir#- Se b#tea" cap +n cap- 0nde$n"rile n" era" ie*ite dintr,o c"$p#nire +n&eleapt#( spre )olos"l i%b+n%ii ob*te*ti( pentr" care /eniser# la D"n#re- Re.ele +*i pierd" r#bdarea2 a "r$a,"r$ei c#petenia l"$in#&iilor /oastre s+nt e"3 M,a&i ales de b"n# /oie( *i $i s,ar c#dea +nt+ietatea3 A $ai r#$as s# ne +nc#iera$ +ntre noi( spre r"*inea +ntre.ii E"rope3 A'"n.e at+ta s)ad#3 0ns")le&irea se c"/ine a o d#r"i &el"l"i pentr" care ne a)l#$ aici3 !e c"/+nt# $"lt# /re$e +n )el"l acesta- De*i n" se l#sa" con/in*i( n" se $ai +$biar# a,i r#sp"nde( +nc+t r#$ase s# plece la atac $ai +nt+i ca/aleria b"r."nd#( a'"tat# de cea )rance%#( c"$ hot#r+ re.ele- 0ntrea.a tab#r# )" p"s# pe picior de r#%boi- D"cele "r."ndiei +*i +n)l#c#ra ca/alerii( a$intind",le de ispr#/ile str#b"nilor( )#.#d"ind",le pr#%i +$bel*".ate( o re+ntoarcere tri"$, )al# acas#- 8Ce n,a" )ost +n stare prin&i*orii ace*tia d"n#reni( ne e dat no"# s# +n)#pt"i$3 Ild+r+$"l n,o s# /ad# niciodat# Ro$a( dar "r."ndia da( c#ci +i /o$ d"ce prin*i +n d"cat"l nostr"-9 Urletele celor *ase $ii +i acoperir# /orbeleC" acelea*i "rlete( +n .alop"l cailor( a/ea" s# porneasc# atac"lN#/ala ca/alerilor +$pl#to*a&i 2 b"r."n%i *i )rance%i 2 sparser# pri$"l st#/ilar )or$at de spahiiC *i al doilea se pr#b"*i $#cel#rit sa" se trase +n l#t"ri- Cei r#ni&i +*i /ier$"ia" tr"p"rile c" ale cailor( +n /aiete *i r".i c#tre Alah- Al treilea /al( de*i se l"pta c" +n/er*"nare( )" de ase$enea +nl#t"rat( dar atac"l +ncep" s# se +$pot$oleasc#C d"p# ce le &inea" piept( spahiii se tr#.ea" +napoi( .alopa" pe caii lor i"&i c#tre $ar.ini( l#s+nd",i pe .reoii ca/aleri s# se repead# prin .ol"rile r#$ase- D"p# ce +i h#r&"ir# ast)el( silind",i s# se r#s"ceasc#( d"p# c"$ le era /oia( ca s# le sleiasc# p"terile( se pre)#c"r# a )".i +n)rico*a&i- Re/enind",*i din %#p#ceal#( ca/aleria b"r."nd# porni pe "r$ele t"rcilorSe deschidea "n c+$p lar.- Departe se %#rea ca o t"r$# +n/#l"it# +n p"lbere: o alt# o*tire oto$an#- Ca/aleria b"r."nd# se a%/+rli +ntr,acolo c" stri.#te de i%b+nd#( p#r#sind",i pe spahiii "r$#ri&iC" Mircea al#t"ri( Si.is$"nd "r$#rea l"pta de pe +n#l&i$ea

c"cerit#- O*tirile lor pri$ea" "lti$ele +ndr"$#ri de la /oie/od"l 4tibor *i de la ban"l !osonc%- 6#%"r# "i$i&i c"$ c#l#re&ii c#dea" r+nd"ri( r+nd"ri( c" cai c" tot( de*i n" a/ea" +n )a&# nici $#car "n o*tean t"rcC %bieretele lor se a$esteca" c" neche%at"l cailor( apoi se pr#b"*ir# "nii peste al&ii( +nc+t +naintarea )" %#.#%"it# de o sta/il# ne/#%"t#- 4o/#ind de pe l#t"ri( spahiii *i ienicerii potopir# ca/aleri$ea ap"sean#( c+t# n" c#%"se la p#$+nt( r#$+n+nd ca +$pot$olit#2 Ce s# )ie5 stri.# re.ele2 O capcan#( rosti Mircea +n.ri'orat- C+$p"l e pres#rat c" pari asc"&i&i- O /iclenie de,a l"i aia%id3 N,a/" /re$e s#,l l#$"reasc# deplin( c#ci $#cel"l +ncep"seGonir# spre o*tireGalopa" s# le /in# celor +ncerc"i&i +n a'"tor( "r$a&i de pedestri$e- Tre%i&i c" oto$anii as"pr#,le( ca/alerii l"pta" /ite'e*te( s#,*i scape /ia&a( corp la corp- Caii( +ns+n.era&i( s#lta" peste pari( .onea" dincolo de c+$p"l acela ca s#lb#tici&iSosi&i aproape( Si.is$"nd *i Mircea )"r# ne/oi&i s# dea +napoiDe "nde r#s#rise o*tirea aceea n"$eroas# +n )r"nte c" +ns"*i aia%id5 !e t#ia calea- "r."n%ii *i )rance%ii era" pierd"&i- 0ncercar# o h#r&"ire( +n /re$e ce ca/alerii .er$ani *i en.le%i i%bea" $ar.inile cond"se de pa*ale- 4tibor se a/+nt# spre o arip# din oastea Ild+r+$"l"i( )#r# a o p"tea %drobi- Se retrase la /re$e( s# n" )ie +$pres"rat- !osonc% lo/i corp"l de oaste al s+rb"l"i 4te)an !a%aro/ici( /asal"l *i totodat# c"$nat"l s"ltan"l"i( dar n,a/" $ai $"lt noroc- Ce "*oar# .onea +ncolo *i +ncoace ca/alerirnea t"rc#3 Ce i"te se $i*ca" ienicerii3 C#%"r# $"l&i o*teni "ci*i( al&ii )"r# l"a&i prin*i2 De pl"$b parc# ar )i ai no*tri3 stri.# re.ele $+niat2 N" $ai e nici o sc#pare( l"pta e %adarnica( rosti os+nda Mircea( c" ini$a .rea de d"rereC"rtenii +l +ncon'"rar# pe re.e( s#,l apere( +i cer"r# s# dea por"nc# de retra.ere c+t $ai era /re$e2 Ar )i o neb"nie s# ne b#.#$ +n ."ra l"p"l"i( stri.# d"cele de !ancaster- "r."nd"l *i,a d"s ca/alerii la pieire- Po)ti$ ce s,a ales de )#lo*enia l"i3 Sosit l+n.# Mircea( 4tibor +l +nde$n# de ase$enea s# se retra.#- Re.ele +ntreba de palantin"l de Un.aria( pe care n",l %#rea nic#ieri- Aer$ann de CillB *i castelan"l Aanns de N"re$ber. st#r"ia" ca Si.is$"nd s# p#r#seasc# c+$p"l de b#taie-

2 Repede la D"n#rei stri.# b"r.ra/"l 1rederic- S# ap"c#$ s# ne +$barca$ pe cor#bii3 !einhart Richarthin.er ce $ai a*tep&i5 2 N",l .#sesc pe Sch)ltber.er--Dinspre c+$p"l de l"pt# .onea" c#tre ei cei sc#pa&i din $#celSe +nserase +ntre ti$p( ast)el c#( a'"ta&i de +nt"neric"l ce se l#sa( r#$#*i&a o*tirilor o ap"c# spre D"n#re- Mircea *i 4tibor +l s)#t"ir# pe re.e s# treac# )l"/i"l +$pre"n# c" ei +n Eara Ro$@neasc#2 M#ria Ta o s# a'"n.# la "da prin Transil/ania-

Si.is$"nd te ar#t# te$#tor de o capcan# a "%"rpator"l"i2 Ne /a t#ia c" si."ran&# calea3 Mai bine pe D"n#reCa/alerii care +l +nso&ea" )"r# de aceea*i p#rere( ast)el c# se desp#r&ir#( corabia re.el"i ap"c+nd,o c#tre Marea Nea.r#: Cei sc#pa&i din +ncerc"ire +*i re/enea" c" .re" din spai$#D"cele "r."ndiei( palatin"l Un.ariei( seniori din 1ran&a *i din Ger$ania c#%"ser# +n $+na l"i aia%id2 N" $# +ndoiesc c# o s# le dea dr"$"l( rosti d"cele de !ancaster- Pentr" a"r( to&i seniorii--2 aia%id alt)el p"rcede( l"$in#&ia ta( +l +ntrer"pse !einhart Richartin.her c" a$#r#ci"ne- 1ace colec&ie de capete )r"$oase de .hia"ri3 Pe bie&ii no*tri prieteni +i a*teapt# sec"rea c#l#"l"i- Sec"rea +nsea$n# spai$# *i spai$a s"p"ne &#rile +n)rico*a&ilor3

Capitolul XIII PAMNTUL ACESTA NU-I VREA PE HICLENI

an Udob#( plecat c" c+&i/a +nso&itori s# cercete%e $al"l

D"n#rii( ad"se /estea c# *i cetatea T"rn" )"sese l"at# de t"rci( iar .arni%oana $a.hiar# de acolo )"sese $#cel#rit#- 4tibor sp"se at"nci c# rec"cerirea acesteia treb"ie a$+nat# *i c# n,ar )i c"$inte de trec"t )l"/i"l dec+t printr,"n loc +ndep#rtat de +nt#rit"rile oto$ane2 Pe do$niile noastre ne a*teapt# o treab# $ai +nse$nat# de +ndeplinitAt+t cor#biile c+t *i oastea se strec"rar# +n ti$p"l nop&ii c#tre r#s#rit( +ncotro plecaser# re.ele c" +nso&itorii- C#"tar# "n loc $ai str+$t de trecere( dar n",l .#sir# dec+t la aproape '"$#tate de dr"$ +ntre Olt *i Ar.e*( l#s+nd Ri$nicea spre ap"s- Se a)la acolo( l+n.# $al"l st+n.( "n ostro/ l"n."ie&- Pod"l de b#rci )" alc#t"it la i"&eala2 Gro%a/ loc pentr" o cetate de ap#rare( s"r+se Mircea- O *i /edea +n $inte: +nalt#( c" t"rn"ri de pa%#( str#'"ind din ostro/ a$+ndo"# $al"rile( le.at# de cel $"ntean c" "n pod ce( odat# ridicat( ar l#sa D"n#rea- s# o ocroteasc# din toate p#r&ile 7F- Ar )i de nec"cerit3 stri.# el2 Ei( $"lte treb"ri a/e$ de +ndeplinit( M#ria Ta3 )#c" boier"l aldo/in2 A*a e( sp"se Do$nitor"l2 Pe cea +ncep"t# se cade $ai +nt+i s,o s)+r*i$( %ise 4tiborMircea +l pri/i bine/oitor2 M,ai "*"ra de o ispra/# nepl#c"t#- Ei,a$ )#.#d"it aceast# prad#D"p# c"cerirea de c#tre t"rci a cet#&ii T"rn"( pop"la&ia $"ntean# .oni c#tre ora*ele +nt#rite de la $ia%#noapte( d"c+nd spai$a c" ea- Din &+n&ar( %/on"l cre*tea( se preschi$ba( +nc+t n" se $ai *tia dac# Ild+r+$"l n" trec"se chiar )l"/i"l *i /enea t#/#l". ca s# prade *i s# "cid#Tri$ise de "%"rpator s# ad"c# *tiri +nte$eiate pe ade/#r(
7F

Cetatea Gi"r.i"-

iscoadele se +napoiar# +n Cetatea de Sca"n +n .oana cailor- !e pri$i sp#tar"l2 !"$in#&ia ta( nici .+nd s# /in# +ncoace s"ltan"l3 r#s")l# c#petenia( c#%+nd +n )a&a acest"ia c" "n .en"nche la p#$+nt2 Prea bine3 A*adar( scorniri de,ale norod"l"i3 Prosti$ea +*i )ace sin."r# spai$#3 Nici n,a cre%"t Do$nitor"l 6lad c# prieten"l s#" iar )ace o atare ocar#3 2 6estea e *i $ai rea3 Urc# spre $"ncele +ns"*i Mircea3 E c" el /oie/od"l 4tibor *i "n."r"l( care,l prins# pe M#ria Sa 6lad c+nd trec"r# +n 'os- C+t despre hiclean"l #la( Nan Udob#( nici .+nd s# )i $"rit( c"$ +l $in&ir# boierii pe Do$nitor2 Mai +ncet( n" stri.a a*a3 se sperie sp#tar"l( s#rind din 'il& ca *i c"$ ar )i l"at )oc- C" ce o*ti( ne.hiob"le5 C# doar n,a r#$as dec+t p"lbere--2 !e,a$ /#%"t c" ochii $ei3 Dre.#tor"l )".i s#,i dea de *tire "%"rpator"l"iUr$+nd c"rs"l Ar.e*"l"i( Mircea *i 4tibor se +ndrepta" spre Cetatea de Sca"n- Spai$a $"l&i$ilor se pre)#c" c"r+nd +n b"c"rieN" cetele os$anl+ilor n#p#diser# &ara( ci se re+ntorcea acas# /a'nic"l ap#r#tor al .liei str#b"ne *i al /etrelor( ne+n/ins"l )i" al l"i Rad" Ne.r" 6od#( sin."ra n#de'de de s"pra/ie&"ire a lor *i a E#rii Ro$@ne*ti( ac"$ c+nd aia%id a/ea calea slobod# spre ini$a E"ropei- 0n loc s# )ie +nt+$pinat# *i h#r&"it# de c#peteniile l"i 6lad( o*tirea celor doi alia&i( sleit# de p"teri( se /#%" +nt#rit# c" p+lc"rile dre.#torilor din olat"ri( de oa$enii t+r."rilor( al posadelor( de $o*nenii satelor( +nar$a&i c" ce le c#dea +n $+n#2 S# tr#ie*ti( M#ria Ta3 Dete b"n"l D"$ne%e" s#,&i +ntorci )a&a iar#*i c#tre noi3 Aiclenii ne +$brobodea" c,ai pierit- !"na trec"t# a)lar#$ c# te a)li s#n#tos *i ai pornit din no" spre p#.+n#tateDre.#torii s,a" +ntors at"nci sp+rc"i&i r#" de /ite'ii M#riei Tale( *i +ns"*i nesocotit"l de 6lad /#t#$at- A %#c"t $"lt( d"p# c"$ "$bl# /orba- S,o porni$ de.rab# la Ar.e*( sa n" c"te%e a +ncropi oaste ca s#,&i stea +$potri/#3 E drept( M#ria Ta( c# r"bedenia aceea a asarabilor( Nan Udob#( a l"crat aici c" isc"sin&#( c" *tirea M#riei Tale( +$potri/a hiclenilor5 Norod"l a*a %/one*teTrec"r# prin loc"l "nde c" doi ani +n "r$#( la Ro/ine( aia%id )"sese bir"it +n chip r"*inos *i silit s# )".# c" r#$#*i&a o*tirii peste D"n#re2 Ce prile' b"n s,a pierd"t at"nci( ca *i ac"$ la Nicopole3 rosti /oie/od"l 4tibor- Nesocotin&a crailor( "neltirile( )#lo*enia d"cilor )#c"r# din s"ltan"l "$ilit de ieri( "n p"ternic /r#'$a* a%i3 Pe "$erii

do$niei tale apas# o sarcin# *i $ai .reaD"p# popas"l "nei nop&i( )#c"t n" departe de Ar.e*( hot#r+r# s# tri$it# o solie c#tre dre.#tori( ca s# +nl#t"re orice /#rsare de sin.e( dar n" $ai )" ne/oie de acest l"cr"( c#ci se po$enir# c" p+r.arii a*e%#rii .onind +n calea lor- Se +nchinar# +n )a&a Do$nitor"l"i c" lacri$i de b"c"rie( *iroite pe obra'i2 U%"rpator"l a )".it c" boieri c" tot3 Ora*"l *i cetatea s+nt slobode( M#ria Ta- C" .re" a$ st#p+nit norod"l s# n,o porneasc# +ncoace- Mitropolit"l +i tri$ite M#riei Tale binec"/+ntarea sa- Prin ."ra noastr# .r#ie*te *i preac"cernic"l Paisie- Rice c# a tri$is c+&i/a '"pani +n "r$#rirea )".arilor( s# a)le +ncotro se +ndreapt#( "nde /or s# se )erece- Ol#carii pornir# spre $+n#stirea Str".lea( la $#rita doa$na Ana( cate ac"$ poart# schi$a $onahal# de Calinchia( s#,i d"c# /este de b"c"rie *i tihn#- Acolo st# asc"ns# +n pl+ns *i r".#ci"ne sl#/it# *i e/la/ioasa $a$# a M#riei TaleOchii ne.ri se +nce&o*a"- Pic"ra" peste ini$a l"i balsa$ aceste /e*ti prielnice( al"n.+nd a$#r#ci"nile( d"rerea( asc"nse at+ta /re$e"c"ria treb"ia st#p+nit# *i ea( dac# dorea s#,i r#$+n# $intea li$pede2 Oc+r$"irea M#riei Tale o dore*te( )#r# opreli*te( +ntrea.a &ar#( din anat"l Se/erin"l"i *i p+n# la $area cea $are3 Nici cre%"t, a$ c# n,ai do$nit +n #*ti ani /itre.i3 C# a ocrotit( M#ria Ta( neclintit( )r"ntariile &#rii3 Mai pres"s de tron ai p"s lini*tea *i slobo%enia no, rod"l"i3 M#ri&ii asarabi n" s,a" %/+rcolit +n $or$intele lor- ra&"l *i c".et"l M#riei Tale a" )ost pa/#%# )aptelor de )ai$# ale acestor str#l"ci&i *i sl#/i&i ca/aleri3 2 S# ia a$inle Ild+r+$"l3 Dac# de%binarea pi%$a*# ce o +nt+lni pret"tindrnea i,a )ost prile' de bir"in&#( aici( la noi( se /a poticni *i de ac"$( c#ci )iece o$ din ast# &ar# e o c#r#$id# c" care M#ria Ta /a ridica sta/ila cea potri/nic# cotropirii3 O bl+nd# toa$n# +$br#&i*a $"ncelele- Se$#na aido$a %i"a sosirii la Ar.e* c" a plec#rii- Ca /#p#ile )oc"l"i )l"t"ra" $antiile codr"l"i l#sat +n "r$#- !"$ini*"rile le pr#)"ia c" o p"lbere de a"r $ol+ia ra%# strec"rat# printre copaci- R#s"na" t#l#n.i "nde/a +n poiene- Un )l"ier doinea t"r$elor a 'aleMai st#r"ia +n ini$a Do$nitor"l"i t+n."irea cioban"l"i( c+nd i%b"cni tri"$)#tor s"net"l tr+$bi&elor( b"b"it"l tobelor( ca o od# a b"c"riei- T+r."l( cetatea n#/#lea +n +nt+$pinarea sa c" stri.ate +n)l#c#rateC a/+nt"l $"l&i$ii era ne$#r.init *i n" +ncet# c+t str#b#t" Mircea dr"$"l spre cetate( spre C"rtea Do$neasc#( +n )r"ntea o*tirii( +ncon'"rat de prieteni( de $itropolit"l PBr Anti$( /enit +n +nt+$pinarea sa( de credincio*ii /asali( preo&ii bisericilor( c#l".#ri( dre.#tori-

Uscat *i .+rbo/it de .ri'i( c#it *i +nd"rerat +n ace*ti ani de pribe.ie ai i"bit"l"i s#" st#p+n( .+ndind c# pricina tic#loasei hiclenii era +ns#*i nesocotin&a sa( c#l".#r"l Paisie +ntinse $+inile sale osoase( tre$"r#toare spre binec"/+ntarea cel"ii sosit2 De ac"$ pot s# $,a*e% lini*tit +n $or$+nt( M#ria Ta( c#ci %#rir# ochii $ei orbi&i de s")erin&# sl#/ita )a&# a cel"i $ai +n&elept asarab3 N,a$ a/"t dec+t o $+n.+iere +n acest r#sti$p: credin&a ce &i,o p"rta c" ardoare ca/aler"l acela nease$"it( Nan Udob#2 Mai a/e$ $"lte de +n)#pt"it( preae"cernice( +nainte de a c#"ta pacea $or$intelor3 Iar pentr" aceasta( Do$nia $ea are ne/oie de s)at"l )iec#r"ia( b#tr+n sa" t+n#rDan.#tele clopotelor acoperir# /orbele sale- Do$nitor"l tres#riClopot"l capelei do$ne*ti pornise cel dint+i( "r$at de al Mitropoliei *i de al S+nnicoarei- Ghici cine se a)la +n clopotni&a isericii Do$ne*ti *i se +n/eseli- O*tean"l Stanci" se preschi$base din no" +n clopotar do$nesc- S$inteala b#n"it# de at+&ia boieri n",l schi$base *i el se re+ntorsese la )irea,i de $ai +nainte( c+nd tr#ia Costea *i el era "n b#rbat /oios( b"n de po/estiri *i de +ncropit ci$ilit"ri2 S# $er.e$ $ai +nt+i la Mitropolie3 le stri.# Mircea c"rtenilorPornir# +ntr,acolo( +n )r"nte c" PBr Anti$( /l#dica( "r$a&i de toat# s")larea-

O*tirea /oie/od"l"i 4tibor( +$pre"n# c" a ban"l"i 4te)an de !osonc%( porni din Ar.e* la o s#pt#$+n#( +nso&it# de o parte din oastea $"ntean#( +n )r"nte c" $arele sp#tar( spre a lo/i cetatea D+$bo/i&a( "nde se re)".iase "%"rpator"l- Printre ca/aleri se a)la" Nan Udob#( 4erban( C#lin( Milc"l 6oic" D#ni*or( care pri$iser# por"nc# s# treac# $"n&ii d"p# prinderea hiclenilor *i s# +ntoarc# la Ar.e* )a$ilia Do$nitor"l"i2 Un prile' b"n pentr" cei care a" petrec"t /re$ea +n cetatea 1#.#ra*"l"i c" $ine( s# re/ad# pe cei dra.i( s"r+se Mircea( pironind",l pe boier"l 4erban care ro*i ca o )ecioar#A*e%at# pe "n loc +nalt( +n olat"l R"c#r"l"i( cetatea D+$bo/i&ei era .re" de c"cerit( dac# p+rc#lab"l ad"nase acolo( din /re$e( ar$e( hran# *i ap#( de aceea st#r"ise Do$nitor"l ca /oie/od"l 4tibor s# pri$easc# +n r+nd"rile o*tirii sale *i /ite'i $"nteni- Un"l dintre ace*tia era *i p+rc#lab"l cet#&ii C+$p"l"n.( care a/ea s# li se al#t"re la trecerea prin acel ora*-

2 Cetatea ne e +n dr"$( n" )ace$ /re"n ocol( ca s# a'"n.e$ la ra*o/( +i /orbi 4tibor deschis( $"l&"$it c# +i +ncredin&a l"i +ns#rcinarea de a sc#pa Eara Ro$@neasc# de "%"rpatorC"rtenii +ntrebar# ce soarta +l a*tepta pe tic#los2 Do$niile /oastre ce sp"ne&i5 +i ispiti Do$nitor"l2 Sec"rea3 rostir# +ntr,"n .las2 4i pentr" "neltitori5 2 !a )el3 stri.# lo.o)#t"l Mircea +*i nete%ea barba2 Do$nia $ea a socotit alt)el--- se l#s# o t#cere plin# de a*teptare- A )ost 6lad Do$n al acestei &#ri5 Sa" n"$ai al "nor dre.#tori( rob lor *i tron"l"i pe care se a*e%a +$podobit +n straie sc"$pe( +nc#rcat de neste$ate5 2 Al dre.#torilor hicleni( M#ria Ta3 2 A /e.heat cet#&ile noastre( olat"rile( sa" le,a p"s $e%at oto$anilor: Dobro.ea( D+rstor"l( T"rn"5 2 C" p#.+n"l s,a +nso&it *i +$potri/a &#rii *i a norod"l"i a l"crat3 2 Ap#i( boieri ai do$niei $ele( .lia str#$o*easc# n",i /rea pe hicleni3 Nici $or&i( nici /ii3 A$ hot#r+t( de aceea( +$pre"na c" $#rit"l *i credincios"l nostr" prieten 4tibor( s#,i d#$ "%"rpator"l"i pedeapsa c"/enit#C la )el sl"'itorilor s#i- Poate c# do$niile /oastre a" b#.at de sea$# c# n" $,a$ a*e%at pe tron"l acestei Cet#&i de Sca"n5 2 a da *i nici c# a$ %#rit pe "nde/a sca"n"l basarabesc3 stri.# $irat lo.o)#t"l aldo/inDo$nitor"l s"r+se2 Un d"l.her ciople*te +n loc"l /"lt"r"l"i c" do"# capete ste$a sl#/it# a Cet#&ii Ar.e* *i a E#rii Ro$@ne*ti( o n#p+rc#--- Tron"l c" li.hioana aceea /a l"a dr"$"l spre +nchisorile Transil/aniei0l asc"ltar# din ce +n ce $ai "i$i&i2 Pe el se /a a*e%a +n )iece %i( p+n# la $oarte( sl"'it de c"rteni( cel care "n sca"n a r+/nit *i prin $"*c#t"r# otr#/it# l,a dobindit3 Iar hiclenii i se /or +nchina ales"l"i( p+n# /or +nchide ochii3 2 0i /o$ str#'"i bine( n" /# te$e&i3 r+se 4tibor- Alai"l acesta de ocar# se /a +ntre.i c" al&i c"rteni +n te$ni&a care +i a*teapt#( de aldo/in-

soi"l t+lharilor

ratei *i S"ba*-

2 De la C+$p"l"n. /a sosi c"r+nd tron"l Marel"i asarab- A stat p+n# ac"$ acoperit c" o b"cat# de pl"* ne.r"- 0l /o$ descoperi- N,a )ost p+n.#rit de $+na hiclean"l"i- Ac/ila C+$p"l"n."l"i( sc"t"l asarabilor( prec"$ *i ste$a Ar.e*"l"i 7H ne /or )i +nde$n( $ere"( a ne str#d"i spre binele &#rii- A*a s# ne a'"te D"$ne%e"3 Mi*ca&i de /orbele sale( se ridicar# c" to&ii- I%b"cnir# "rale- Mai la "r$# se a"%i .las"l p"ternic( li$pede( al l"i Nan Udob#( repet+nd ni*te /orbe pe care c" doi ani +n "r$#( +ntr,o noapte c"$plit#( le rostise sl#/ita sa $a$#: 8Tr#iasc# Do$nitor"l Mircea( +n&elept ca "n b#tr+n39 2 Gri'a noastr# de ac"$ e s# st#r"i$ +n dorin&a de a /edea alc#t"it# Oastea cea Mare- C+t# /re$e Ild+r+$ are +n $+n# T"rn"( nici cea $ai p")oas# pern# n" /a i%b"ti s# odihneasc# cap"l do$niei $ele3 !e /orbi de $in"nat"l loc din /ad"l D"n#rii( str+$t *i d#r"it c" "n ostro/( "nde /a %idi o no"# cetate de ap#rare( la $ia%#%i( Gi"r.i"2 4i spre r#ila o s# $ai ridic#$ o cetate- Ne /a )i de )olos pentr" a opri %el"l acelor do$nitori $oldo/eni ce c" ochi s#n#to*i /or a/ea /#%"l orb pentr" sla/a Moldo/ei prec"$ 4te)an M"*at3 1or"$ No/"$ se /a che$a( adic# Cetate No"#( p+n# c+nd $"l&i$ea de acolo +i /a .#si alt n"$e( c"$ se obi*n"ie*te de la ob+r*ia acest"i nea$- A*a )#c"r# din Ca$polon.o( C+$p"l"n.( din Castr"l Ar.i*( Castr"l l"i Ne.r",6od# *i din Rad" I( Ca/aler"l Ne.r"- C"$ /or )ace *i din Mircea--Se opri s# r+d#2 Ei( boierilor( norod"l c+nd +&i lipe*te porecla n,o $ai *ter.e nici Cel de S"s( dar$ite /re"n .r#$#tic bine/oitor3 2 A*a e( M#ria Ta3 Tic#loasa r"bedenie a asarabilor( 6lad( po$enit /a )i( %ic e"( c" hiclenia at+rnat# de n"$ele ce l,a pri$it la bote%: "%"rpator"l3 O*tirea $"ntean# n" +nt+r%ie $"lt# /re$e +n olat"l R"c#r"l"i( c#ci cetatea D+$bo/i&a( lo/it# de 4tibor( n" a*tept# s# )ie r"inat# din pricina p"&inilor )".ari aci"ia&i acolo- 6lad le +$p"iase "rechile o*tenilor ce o ap#ra"( +n )r"nte c" p+rc#lab"l( c"$ c# Mircea )"sese "cis la Nicopole( iar s"ltan"l +$pin.ea c"te%an&a p+n# acolo +nc+t s# doreasc# *i c"prinderea E#rii Ro$@ne*ti( l"cr" ce,i )#c"se pe el *i dre.#tori s# se re)".ie%e spre $ia%#noapte( "nde a*tepta" spri'in $oldo/ean *i polon- 0n loc de o*tiri de ale panilor *i hat$anilor(
7H

Ste$ele: C+$p"l"n."l"iC asarabilorC Ar.e*"l"i

p+rc#lab"l /#%" c" s"rprindere c# se a*e%a" pentr" a lo/i cetatea $"nteni *i "n."ri( sa*i *i ro$@ni transil/#neni( /eni&i din $ia%#%iPor"nca "%"rpator"l"i s"na aspr#: ap#rare p+n# la "lti$"l o*tean3 Dre.#torii l"i n" se de%lipea" de l+n.# c#peteniile cet#&ii( +$b#rb#t+nd",le( a$intind",le de )ai$a bir"in&ei p+rc#lab"l"i Dra.o$ir- Pri$a solie tri$is# de 4tibor n" )" pri$it# de 6lad( s# n" )ie dat# +n /ilea. &es#t"ra +n*el#ci"nii( de aceea cetatea )" lo/it# necr"&#tor- !a c#derea nop&ii l"pta contin"a- 4tibor )#c" "n plan de +n/#l"ire( apoi tri$ise( spre di$inea&#( o alt# solie( c" Nan Udob# +n )r"nte( la cererea acest"ia- P+rc#lab"l +l rec"nosc" de departe *i n" se d"$irea de ce n" $ai era +n sl"'ba l"i 6lad- Dete por"nc# s# )ie l#sat# solia s#,*i sp"n# c"/+nt"l- De ast# dat# n" se +$potri/i nici "%"rpator"l( n#d#'d"ind c# /a i%b"ti s#,l pedepseasc# pe hicleanP+rc#lab"l se l#$"ri i"te c"$ st#tea" l"cr"rile( de la +nt+iele c"/inte rostite de Nan Udob#2 N" se cade( boier"le( a,i ad#posti +n cetatea D+$bo/i&ei pe /r#'$a*ii Do$nitor"l"i Mircea3 Dac# do$nia ta n" /rea s# +$p#rt#*easc# soarta acestor /+nd"&i c#tre Ild+r+$( +ndepline*te por"nca +$p"ternicit"l"i M#riei Sale( /oie/od"l 4tibor al Transil/aniei s#,i predai pe )".ari3 N",i a*teapt# nici ca%n#( nici t#ierea capetelor( c"$ li s,ar c"/eni( ci pribe.ia- !a /rerea l"i Mireea( S)at"l E#rii a hot#r+t *i el a*a- P#$+nt"l str#b"n n",i /rea pe hicleni nici $or&i( nici /ii3 2 T+lhar"le3 se repe%i "%"rpator"l /+n#t de )"rie( c" sabia scoas#- Ai pr#dat /isteria3 4arpe +nc#l%it la s+n"l $e"3 Pre)#c"t"le3 Aiar#3 C"$ $i,ai +ntors binele5 oier"l 4erban s#rise sprinten +n +nt+$pinarea l"i *i,l silea c" spada s# se tra.# +napoi- Dar tea$a s# n" li se aspreasc# pedeapsa pe care o credea" ne+nse$nat# +i )#c" pe boierii l"i 6lad s#,l +n*)ace de c+te "n bra&- Se %b#tea hiclean"l ca "n s$intit +n bra&ele lor( ar"nc+nd bleste$eNan Udob# se $"l&"$i s# r+d#- R+dea din ini$#( *i hohotele sale )#cea" s# r#s"ne cetatea( ac"$ prea .oal#SSSSSSSSSSS