Sunteți pe pagina 1din 101

Dr.arh.

Cristian Dumitrescu

CUBUL MAGIC
Culegere de exercitii de desen tehnic i reprezentari geometrice
Colecfia "LICEU"

EDITURA POLITEHNICA TIMI OARA ! "##$

Co%&ri'ht ( E)itura Politehnica* "##$ Toate )re%turile sunt re+er,ate e)iturii. Nici o %arte )in aceasta lucrare nu %oate fi re%ro)usa* stocata sau transmis$ %rin in)iferent ce forma* fara acor)ul %reala-il sens al E)iturii Politehnica.
EDITU A !"LITE#$ICA B%& epu'licii nr& ( )(** Timisoara+ omania Tel& *,-./0*1&2,1 3ax *,-./0*1&*,)

Consilier e)itorial. %rof.)r.in'. /a-in IONEL Re)actor. 0au)ia MIHALI Tehnore)actare. E)uar) MAN* O,i)iu MIC A Corectur/. arh. Mirela /1TTAR* arh. Eri2a DUDA

3un )e im%rimat. "4.#5."##$ Coli )e ti%ar."#*$ C.1.U. 4667 I/3 N 8 49 ! :"$ ! #: 9 ! :

Ti%arul e;ecutat su- coman)a nr. 96 la Central )e Multi%Hcare al Uni,ersit/<ii "Politehnica" )in Timi oara

Cu-ul fm%arte* fm%reuni cu sfera* %ri,ile'iul at/t )e %re=ios al unei %erfec=iuni 'eometrice si estetice ine'ala-ile fn lumea i)eaia a cor%urilor 'eometrice. Cu-ul re%re+inta %erfecfiunea formelor %lane* sfera %e a celor cur-e* am-ele recunoscute )e clasicii 'eometriei si arhitecturii elene i %er%etuate %ana fn +ilele noastre. /u%ort al )iferitelor orientari 'eometrice si incarcat )e conotafii sim-olice* cu-ul a stat la -a+a unor orientari stilistice in e,olufia artelor si a arhitecturii* 'eneran) reali+ari remarca-ile. Dar cu-ul %oate ser,i* asa cum arata si lucrarea )e fa>a* si ca %artener in formarea ,e)erii in s%afiu* a )eslusirii tainelor re%re+entarilor -i)imensionale a formelor s%afiale* in )esa,ar=irea unui lim-a= 'raflc in )esenul tehnic* %entru to>i cei care caut/ s9 comunice %rin el. Cu-ul* acest erou al lucrarii )e fa<a* il initia+/ %e cititor in tainele re%re+entarilor )in )esenul tehnic si a=uta la formarea a-ilita>ilor )e a ima'ina si a re%re+enta %lan* )i,ersele o-iecte )in s%afiu. Cu-ul formati, )in acest ,olum %oate fi consi)erat o continuare a =ocurilor tan'ramelor chine+esti sau )ominoului )in re%re+entarile %lane* a cu-ului /oma sau eel al lui Ru-i2* fn ,ariantele s%afiale. Cu-ul /oma in,entat )e )ane+ul Piet Hein este format )in sa%te %iese* alcatuite )in trei sau %atru cu-uri li%ite intre ele* ce %ot alcatui )iferite forme s%afiale* iar eel al arhitectului ma'hiar Erno Ru-i2 )in "4 )e cu-ulefe care tre-uie rotite %ana c)n) fefele cu-ului mare sunt la fel colorate. Lucrarea )e fa=a constituie o meto)a )i)actica* %erfecfionata %e %arcursul multor ani )e acti,itate la cate)ra. Ima'inile %lane ale )iferitelor elemente s%a=iale sunt re%re+entate tn e%ura* a;onometrie si* in final* in %ers%ecti,a fntr!o anumita relafie cu un cu- ca)ru. Cu aceste ima'ini a%oi se efectuea+a anumite o%era=ii )e

Cu%ant inainte

,i+uali+are* %o+ifionare si %relucrare* 'ru%ate in 5"ca%itole %e o anumita tematica. Astfel* )u%? ce se %re+inta no=iunile intro)ucti,e %ri,in) re%re+entarea fn e%ura si a;onometrie a formelor s%afiale @ca%. 5A* ele sunt ,i+uali+ate )in )iferite +one s%a=iale @ca%."A* %o+ifionate @ca%. 9A si construite fn s%a>iu %lecan) )e la anumite elemente com%onente @ca% 6A* fnscrise unele fn altele sau tan'ente @ca%.$A* )esfasurate %e un %lan @:A sau transformate 'eometric @4A* sech7onate @?A* rotite @8A sau intersectate cu )iferite cor%uri %line sau 'oluri @5#A. Ca%itolul 55 fnfafisea+a aceste ,olume fntr!o %roiec=ie conica %rin ima'ini %ers%ecti,e* iar fn ultimul ca%itol se %re+inta com%arati, toate aceste re%re+entari %lane ale elementelor s%a=iale. e%ura* a;onometrie si %ers%ecti,a li-era. Lucrarea se fncheie cu o serie )e construcfii 'rafice* 'ru%ate %e )iferite cate'orii la care se ,a a%ela )e cite on este ne,oie. Toate aceste o%eratii* reali+ate %e ,olume )in ce fn ce mai com%le;e* sunt )e+,oltate si relafionate astfel incat formea+a* la eel care are tenacitatea si %uterea s9 le %arcur'a* a-ilita<i fn re%re+entarea %lana a s%a@iului fn )iferite i%osta+e. Biecare e;ercifiu cu%rin)e un enun> c)t mai concis fm%reuna cu o-iecti,ele urmarite* cu*nostin>ele necesare si meto)a o%tima %entru re+ol,area lui* %recum si criteriile )e e,aluare. Ma=oritatea e;ercifiilor sunt re+ol,ate* fie fn cu%rinsul aceleiasi %a'ini* fie %e %a'ina alaturata* %entru a facilita com%ararea re+ultatelor o-finute cu cele corecte. O-iecti,ele )i)actice urmarite )e %re+enta lucrare se refera la urmatoarele )omenii. 4 cognitiv, le'at )e %achetul )e cunostinfe teoretice transmiseC 4 afectiv, le'at )e interiori+area unor norme sau ,alori formaleC 4 psihomotor, a;at %e formarea unor )e%rin)eri fn re%re+entarea s%afiului Relafionarea fn ca)rul cule'erii* a acestor e;erci=ii* 'ra)ul lor )e )ificultate la un moment )at* eft i calea )e re+ol,are

moment )at* eft Di calea )e re+ol,are %reconi+ata cores%un) unor %rinci%ii* norme s.i re'uli )i)actice %erfec=ionate fn tim%. Cu toate ca sunt s%ecifice si altor meto)e )i)actice* aceste %rinci%ii alcatuiesc acea normalitate s%ecifics oric/rui %roces )e in,a=are si formare* reflecta anumite le'ita=i o-=ecti,e si confirmate %ractic* au ca%atat ,aloarea unor linii orientati,e. tn ca+ul meto)ei )e fafa ele sunt. 4 principiul participant con$tiente fi active, cere e;istenfa moti,ateE necesare fn re+ol,area e;ercifiilor eft si a mo)alit/filor %ractice )e reali+are a acestui sco%C 4 principiul intuifiei, -a+at %e uncle a%titu)ini nati,e* cu un rol im%ortant fn nofiunile teoretice* re%re+entarile s%afiale* si a-ilitafile %e care Di le formea+/ su-iectulC principiul studiului sistematic fi continuu, cere ca toate cuno tin@ele* %rice! %erile si )e%rin)erile sil fie fnsusite fntr!o anumita or)ine lo'ica* )u%a un anumit sistem care s& asi'ure Di o fn,a=are %ro'resi,a* moti, %entru care este in)icata res%ectarea or)inii e;erci=iilorC principiul insujirii temeinice a cunoftinfelor =i deprinderilor, materiali+at %rintr!o limitare cantitati,a a ,olumului )e stu)iu* ,erificari ime)iate a re+ol,aiilor 'asite i un tim% o%tim %entru sta-ili+area cunoslinfelor si* mai ales* a )e%rin)erilorC principiul accesibitttdfii fi individualizSrtt exercifiilor, %otri,it caruia re+ol,area lor tre-uie s& se fac" trecan) )e la necunoscut la cunoscut* )e la usor la 'reu. )e la sim%lu la com%le;* -a+an)u!se %e %osi-ilita=ile reale ale ele,ului* @inan)u!se seama )e %re'atirea anterioara )in liceu si )e )eose-irile in)i,i)uate* )e %oten%alul intelectual si fi+ic al fiecarui su-=ect fn %arteC principiul conexiunii inverse (feed back) ce e;%rima cerin=a refntoarcerii si a im-unata=irii )in mers a re+ultatelor* a re,enirii la acele e;ercifii care au creat %ro-leme fntr!o anumita eta%a )e stu)iu. Re+ol,area e;erci>iilor %oate fi facuti sin'ular )e catre fiecare ele, a,an) la fn)emana soluFiile %entru fiecare ca+* sau sufn)rumarea unui %rofesor care sa @ina seama fn

'ra)area lor* )e cuno=tinfele* a%titu)inile si moti,afia ele,ului. Meto)a fn sine este acti,!%artici%ati,a %entru c/ a=uta ele,ul sa caute* sa cercete+e Ci s afle sin'ur solu>ii la e;ecifiile %ro%use* s/ %relucre+e )atele* a=un'/n) la reconstituiri si resistemati+ari )e forme fn lumina noilor e;%erience* ce con)uc fn ultima instan=a la formarea a-ilitafii )e a ,e)ea in s%a>iu =i )e a!5 re%re+enta. In e,aluarea re+ultatelor se ,a >ine seama )e corectitu)inea re+ol,arii* )e numarul Gi felul 're=elilor constatate* eft i )e inter,alul )e tim% fn care ele au fost re+ol,ate. Toate e;ercitiile %re+entate si re+ol,ate in mare %arte* se -a+ea+/ %e cunostinfe elementare )e 'eometric )escri%ti,a* %re+entate atat c t. este ca+ul la fnce%utul fiecarui ca%itol. Aceasta 'eometric )escri%ti,a ce asi'ura cores%on)enfa s%atfu!%lan %rin %roiecfiile orto'onale )in e%ura* re%re+inta -a+a %roiectarii fn )omeniul tehnic* arhitectura $5 construcu7i Di re%re+inta* fn esen=a* un mi=loc )e comunicare* lim-a=ul %rocesului )e creafie. Holumele fnscrise fn cu-* cu care se o%erea+a in aceste e;ercifii* sunt cele %e care un a-sol,ent )e liceu le cunoas. te* )in cate'ona formelor %olie)rate sau a celor )e rotate. Pentru a!Di atin'e sco%ul este necesara =i o fle;i-ili+are formati,a* o a)a%tare )i)actica a confinutului acestor e;ercifii la ca%acita<ile intelectuale Di a%)tu)inile ele,ului* fn sensul unei sim%lificari sau am%lificari a )ificultafii si com%le;ita@ii e;ercifiilor =i a formelor 'eometrice cu care se lucrea+i. Autorul mulfume=te tuturor celor care au contri-uit la a%arifia acestei lucrari* cole'ilor )e cate)ra %entru su'estiile a,ute* stu)enfilor ce au reali+at ma=oritatea )esenelor Gi au %relucrat materialului 'rafic %e calculator. tn acelasi tim%* ,a fi recunoscator acelora care ,or face %ro%uneri %ri,in) fm-unata=irea con=inutului acestei meto)e* a )ificultafii e;ercifiilor si rela=ionarii acestora %entru o e,entuaia ,iitoare e)ifie.
Autorul

REPRE1ENTARI IN EPURA 5 AIONOMETRIE

E! E5E$TA I GE"MET )CE 6$ E!U A ) A7"$"MET IE )&)& Generalit89 O)ata cu %ro'resul tehnic* ce a %atruns in toate )omeniile acti,itafii umane* a crescut si rolul )esenului tehnic ca lim-a= 'rafic.Toate reali+arile contem%orane %rin stu)ii i calcule se -a+ea+a %e re%re+entari 'rafice %recum )esene )e e;ecute* %lanuri )e ansam-lu* )i,erse )etalii etc. E;istin) la ince%ut re'uli em%irice )e e;%rimare %rin )esen a o-iectului ce unrta sa fie e;ecutat* in )ecursul tim%ului ele au e,oluat* %entru ca asta+i )esenul tehnic sa ai-a re'uli %recis sta-ilite i unanirn acce%tate* -a+ate %e re%re+entari 'eometrice clare* ce fac le'atura intre conce%>ie* %roiectare si e;ecute. Re+ulta astfel* ca o-iectul )esenului tehnic este )e a e;%une norme si re'uli )e re%re+entare 'eometrica a unui o-iect )in s%a=iu intr!o ima'ine %lana* %rin re%re+entari in epura, axonometrie sau perspectiva, cu a=utorul a )oua sisteme %roiecti,e.. Cores%on)en=a -iuni,oca intre %unctele )in %lan fa>a )e cele )in s%aJiu* )etermina ca o%erafiile 'rafice ce se %ot reali+a in s%a>iu sa se %oata efectua i intr!o re%re+entare -i)imensionala. In consecin=a re%re+ent/rile 'eometrice utili+ate in )esenul tehnic sunt le'ate )irect )e tehnica* in ceea ce %ri,efte sursa si a%licafiile* iar in %ri,infa meto)elor )e re+ol,are sunt le'ate )e matematica* )e 'eometria )escri%ti,a si* in mo) s%ecial* )e 'eometria %lana si in s%afiu. Pentru tofi cei care lucrea+a in )omeniul tehnic ! atit in %roiectare clt si in e;ecute !aceste re%re+entari 'eometrice contri-uie la mo)elarea 'in)irii* formea+a in)eminarea* %reci+ia Gi si'uran=a necesara re+ol,arii 'rafice a tuturor %ro-lemelor a%arute in acti,itatea )e %roiectare* con)uce la )e+,oltarea ca%acitafii )e K a vedea in spafiu " AceastL a%titu)ine se o-fine %rin insusirea )e%rin)erii )e a re%re+enta cor%urile )in s%atiu %rin ima'ini %lane si* in,ers* )e a ima'ina ,olumele )in s%a=iu %rin sim%la ,,citire" a )esenelor. Acesta este si rolul actualei cule'eri )e e;ercitii* ce urmareDte fonnarea a%titu)inilor )e re%re+entare -i)imensionala a s%a=iului* cu a=utorul unei meto)e )i)actice -a+ata %e re%re+entarea* ,i+uali+area* %o+ifionarea* secfionarea si intersectarea unor eiemente 'eometrice inscrise intr!un cu- ca)ru. In acest ca%itol se %re+inta succint nofiunile teoretice si a%licatiile aferente lor %ri,in) re%re+entarile in e%ura i a;onometrie ale unor eiemente 'eometrice %rimare. %unct* )rea%ta* %lan si ,olume sim%le @fi'. 5.5A* toate intr!o relate )irecta cu un cu- su%ort.

Fig.1.1.

CU3UL MANIC )&,& :isteme de proiec6ii Clasificarea )esenelor tehnice %oate fi facuta )u%a mai multe criterii* )intre care unul este s. i mo)ul in care sunt reali+ate %roiecfiile. Proiecfia re%re+int/ ima'inea unui element 'eometric )in s%afiu trimisa %e un %lan* numit %lan )e %roiecfie* cu a=utorul unor )re%te numite %roiectante. Domeniul re%re+entarilor 'eometrice Gi al )esenului tehnic utili+ea+$ )oua ti%uri )e sisteme )e %roiecfie. M centrala sau conicaC M %aralel/ sau cilin)rica. ;&,&;& Proiecfia centra a sau conica In acest ca+ %roiectantele care urmaresc conturul o-iectului )in s%afiu se a)un/ toate intr!un %unct Q, numit centru )e %roiecfie. In fi'. 5.". a este aratata %roiecfia centrala a-c a unui triun'hi ABC )in s%afiu. /e %ot constata urmatoarele. M unui %unct )in s%afiu Li cores%un)e un sin'ur %unct )in %lanul )e %roiecfie PC M cores%on)enfa nu este Insa -iuni,oca* )eoarece %entru un %unct )in %lanul )e %roiecfie* %o+ifia )in s%afiu este ne)eterminataC M %aralelismul a )oua )re%te nu se %astrea+/* )ar se %astrea+a concurenfa lorC M concilia necesara s.i suficienta ca )oua )re%te )in s%afiu sa ai-a %roiecfiile conice %aralele este ca ele sa mtilneasca o )rea%ta %araleli cu %lanul )e %roiecfie P i care sa treaca toto)ata %rin centrul )e %roiecfie Q. !,"#"# Proiecfia paralela sau cilindrica A%are in ca+ul cln) centrul )e %roiecfie este aruncat la infinit intr!o )irecfie A cu care %roiectantele )e,in %aralele. In ca+ul in care %roiectantele sunt %er%en)iculare %e %lanul )e %roiecfie* %roiecfia cilin)rica este ortogonala sau dreapta @ fi'. 5.".C*A iar cin) ele sunt o-lice* %roiecfia se numeste oblica @fi'. 5.". -A. Aceasta %roiecfie este )efinita )e %lanul )e %roiecfie Gi )e )irecfia A cu care %roiectantele sunt %aralele* %resu%un n)u!se ca aceasta nu este %aralela cu %lanul )e %roiecfie P. In acest sistem )e %roiecfie se constata. M un %unct are %roiecfia tot un %unct* iar o )rea%ta se %roiectea+a )e asemenea tot )u%a o )rea%ta* afar$ )e ca+ul cin) ea este %aralela cu )irecfia %roiectantelorC M Di In acest ca+* la fel ca in ca+ul %roiecfiei centrale* cores%on)enfa )intre %unctele )in s%afiu i cele ale %lanului nu este -iuni,oca* intr!un %unct )in %lan %roiectin)u!se toate %unctele )e %e )irecfia %roiectanteiC M )oua )re%te %aralele ramm tot %aralele* iar cele concurente is.. %astrea+a concurenfa* )eoarece au in comun %unctul )e intersectie i %roiectanta acestuia %e %lanul P. In ca+ul can) %roiecfiile sunt confun)ate* %lanul )eterminat )e )re%tele concurente este %aralel cu )irecfia )e %roiecfie AC M o fi'ura %lana %aralela cu %lanul )e %roiecfie se %roiectea+a cilin)ric in a)e,arata marime.

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AIONOMETRIE )&1& !roprietati proiecti%e+ a6ine si metrice Intre elementele 'eometrice )in s%a=iu si cele %roiectate se sta-ilesc o serie )e rela=ii -a+ate %e urmatoarele ti%uri )e %ro%rietati. !#$#!# Proprietati proiective A%ar in ca+ul %roiectiei conice* cm) o %ro%rietate a fi'urii )in s%atiu se mentine si in %roiecfie. Ca+urile u+uale )e %ro%rietati %roiecti,e se refera la concuren=a a )oua sau mai multor )re%te si la colinearitatea a trei sau mai multor %uncte. Pro%rietafile referitoare la lun'imi* in 'eneral* nu sunt %roiecti,e* )ar ra%ortul armonic a %atru %uncte colineare ! e;%resie metrica care se construieste cu a=utorul lun'imilor ! este totusi %roiecti, @ fi'* 5.9. aA. Astfel. AC/BC < AD/BD = ac/'c<ad/'d ;&1&,& Proprietati afine A%ar in ca+ul %roiectiei cilin)rice %e un %lan oarecare* cin) se menfin %ro%rietafile fi'urii )in s%a=iu fafa )e cea %roiectata. Un e;em%lu )e astfel )e %ro%rietafi ar fi %aralelismul a )oua )re%te. Deoarece %roiecfia cilin)rica este un ca+ %articular al %roiec=iei conice* re+ulta ca %ro%rietatile %roiecti,e sunt* in acelasi tim%* si %ro%rieta=i afine* reci%roca nefiin) insa a)e,arata. Ra%ortul sim%lu a trei %uncte coliniare este* )e asemenea* o %ro%rietate afina @fi'. 5.9.-A.

AB/AC = a'/ac Mi=locul 3 al se'mentului AC* ,a fi si mi=locul - al se'mentului ac* a)ica* in %roiec>ie %aralela* se %astrea+a simetria fata )e un %unct. Intre elementele 'eometrice continute in )oua %lane care se interectea+a )u%a o a;a o;* se sta-ileste o cores%on)enta -iuni,oca* numita si cores%on)enfa %ers%ecti, ! afina* in care se %astrea+a coliniaritatea* ra%ortul sim%lu si ra%ortul armonic. !#$#$# Proprietati metrice /unt acele %ro%rieta>i ale unei fi'uri in care a%ar lun'imi si un'hiuri. Ele nu sunt nici %roiecti,e si nici afine* )eoarece nu se men=in nici in %roiec)a conica si nici in cea cilin)rica. Astfel* )aca )oua )re%te )in s%atiu sunt %er%en)iculare* %roiecfiile lor %e un %lan %aralel cu una )in ele sunt tot %er%en)iculare @fi'. 5.9. cA. Reci%roca este )e asemenea a)e,arata. )oua )re%te )in s%afiu sunt %er%en)iculare* )aca %roiec)ile lor %e un %lan %aralel cu una )in ele* sunt %er%en)iculare. Pro%rietate metrice se refera in 'eneral la ca+urile )e %aralelism ale elementelor 'eometrice )in s%atiu cu %lanul )e %roiecfie. Pe ele se ,or -a+a meto)ele 'eometriei )escri%ti,e* atunci cin) )orim sa aflam a)e,aratele marimi ale elementelor s%atiale.

Fig.1.3.

5#
)&0& Tipologia reprezentarilor 'idimensionale

CU3UL MANIC Din ,arietatea ima'inilor a;onometrice* cele mai utili+ate sunt re%re+entarile. M izometrica, cin) a;ele %roiectate fac intre ele un'hiuri )e 5"#O si unitafile )e masura %e ele sunt e'ale* uP Q u& Q u+ @fi'. 5.6. -AC M dimetrica, in care )oua a;e sunt %er%en! )iculare iar a treia se 'aseste in %relun'irea -isectoarei a,in) %e ea la =umatate unitafile )e masura u; Q "u& Q u+ @fi'. 5.6 cA. Aceste )oua ti%uri ,or fi utili+ate In lucrarea )e fafa* %rima a,tn) a,anta=ul unei e;ecufii mai facile* )ar o ,i+uali+are )ificila %e )irecfia )ia'onalelor. Perspectiva, ce re%re+inta a treia %osi-i! litate )e re%re+entare -i)imensionala a o-iectelor )in s%afiu si cea mai a%ro%iata )e realitate* Aceasta a%ro%iere se o-fine in )auna relafiilor metrice @lun'imi* su%rafefe* un'hiuriA care se )eformea+a* facin) )ificila inter%re! tarea sau **masurarea" o-iectului re%re+entat. E;ista* si In acest ca+* mai multe mo)alitafi )e re%re+entare a o-iectului )in s%afiu* intr!o %ers%ecti,e. M frontala, reali+ata cu a=utorul unui %unct numit %unct )e )istanfa C M la doua puncte de fuga, %e un ta-lou ,ertical @fi'. 5.6. )AC M la trei puncte de fuga, cin) ta-lou I %ers%ecti, este un %lan Inclinat. La ultimele )oua ca+uri* ,ariantele cele mai u oare )e construcfie i masurare se reali+ea+a cu a=utorul unui %unct numit **%unct )e masura". Aceste trei ,ariante )e %re+entare %ers%ec! ti,e ,or fi )etaliate In ca%itolul 55.

Ti%olo'ia re%re+entarilor s%afiului %e un %lan este strins le'ata )e cea a sistemelor )e %roiecfie. Acestea %ot fi. %pura, care este o-finuta %rin %roiecfia cilin)rica )rea%ta a ,olumelor )in s%afiu* %e un sistem )e trei %lane %er%en)iculare )oua cite )oua* )eoarece %roiecfia %e un sin'ur %lan nu )etermine o-iectul @fi'. 5.6. aA. Holumul care urmea+a sa fie %roiectat* se a=ea+a in trie)rul )e referinfa Intr!o %o+ifie %articulara* a)ica eel %ufin o muchie sau o fafa a acestuia sa fie %aralela sau %er%en)iculara fafa )e eel %utin unul )in %lanele )e %roiecfie. Cea mai sim%la re%re+entare orto'onala este e%ura lui Mon'e* o-finuta %rin )oua %roiecfii* ce %astrea+a toate relafiile metrice* inclusi, su%rafefele si un'hiurile. E%ura %re+inta 'ra)ul eel mai Inalt )e a-stracti+are si se m)e%artea+a eel mai mult )e %erce%fia ,i+uala a o-iectului )in s%afiu. Re%re+entarea -i)imensionala este )e fa%t o )esfasurata a celor trei %lane )e %roiecfie %rin ra-aterea a )oua )intre ele %e %lanul ,ertical. &xonometria, care re%re+inta %roiecfia cilin)rica sau conica a unui o-iect )in s%afiu %e un %lan fafa )e care nu se afla Intr!o %o+ifie %articulara. Ea este mai a%roa%e )e %erce%fia ,i+uala a o-iectului )in natura* oferin) o ima'ine calitati,a )e ,olum. Din %acate* fiin) o %roiecfie %e un sin'ur %lan* nu se %astrea+a toate relafiile metrice reale.

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AIONOMETRIE )&-& Linii >i scari de marline utilizate in desenul tehnic Ela-orarea unui %roiect al unui o-iect* fie ca re%re+inta o %iesa tehnica sau o casa* com%orta o serie )e eta%e succesi,e in care* %rin )esene* se reali+ea+a ima'inea conce%uta ce a%rofun)ea+a tema* )e la ansam-lu la )etaliu. Bie ca re%re+inta %lanuri* ,e)eri* secfiuni sau ima'ini s%afiale* a;onometrice sau in %ers%ecti,a* aceste )esene se reali+ea+a %rin trasarea unor linii* la o anumita scara. ;&-&;& 'inii utilizate in desenul tehnic In )esenul tehnic* in 'eneral* conform /TA/ 5696!?9 sunt utili+ate mai multe ti%uri )e linii. continua* intreru%ta* linia %unct si linia )oua %uncte* a,ln) trei 'rosimi @ -* -R"* -R6 A. In arhitectura* in 'eneral* si %articulari+in) la lucrarea )e fa>a* ,om utili+a urmatoarele cate'orii )e linii. 'inia continua A ! linia )e contur a %arfilor sec>ionate* 3 ! linia chenarului )e )esenC M mijlocie ( b/ ) C ! muchii ,a+ute in ,e)ere sau sectiuneC D ! linii )e cota si a=utatoare* linii )e constructie %entru ,olumeC E ! hasuri %entru in)icarea su%rafefelor sec=ionate sau in a)e,arata marime.@ in ca+ul lucrarii ele sunt inlocuite cu tente %late AC "inia intrerupta B ! muchii ne,a+ute ascunse )u%a %lanul )e secfionare sau aco%erite )e alte elemente sau materiale @ -R" ! -R6AC
M sub(ire(b/!) groasa ( b )

55 'inia punct # $ traseele )e sec=ionare a,in) ca%etele cu linie 'roasa @-R" ! -R6AC H ! orice fel )e a;e*cu e;ce%=ia a;elor )e 'oluri @- ! -R6A. Nrosimea liniilor se ale'e )in urmatorul sir )e ,alori e;%rimat in mm. "!5*6!5!#*4!#*$! #*9$!#*"$!#*5? . La linia intreru%ta lun'imea se'mentelor se ia )e cca. 6 ori s%atiul )intre se'mente. La linia %unct* lun'imea se'mentelor )e%in)e )e scara )esenului* cu menfiunea ca ince%e si se termina in mo) o-li'atoriu cu se'mente )e linie. Ca linie )e -a+a a unui )esen se consi)ers linia continua 'roasa @-A cu care se trasea+a conturul %aitilor secrionate* toate celelalte linii fun) corelate cu aceasta. La acelasi )esen reali+at in creion* se recoman)a folosirea numai a celor trei 'rosimi relati,e )e linii* )ar la )esenele in tu se %ot utili+a mai multe 'rosimi )e linii. ;&-&,& Scara unui desen /cara 'rafica a )esenului re%re+inta ra%ortul )intre marimea reala a o-iectului i a celui )esenat si se ale'e in funcfie )e fa+a )e %roiectare* )e sco%ul urmarit sau )e com%le;itatea %iesei. /carile utili+ate frec,ent in )esenul tehnic sunt. 5R5###* 5R$##* 5R"##* 5R5##* 5R$#* 5R"#* 5R5#* 5R$* 5 % , 5R5. De e;em%lu* la scara 5R$# un metru )in realitate re%re+inta %e )esen )oi centimetri. In toate )esenele si ima'inile folosite in aceasta lucrare* fin) ,or-a )e cor%uri ,irtuale* scara )esenului este mai %u=in rele,anta.

Fig. 1.5.

5"

CU3UL MANIC

REPR E1E

%pura re%re+inta %roiecfia cilin)rica orto'onala a o-iectului* %e un sistem )e )oua sau trei %lane )e %roiectie* %er%en)iculare intre ele si %aralele cu a;ele )e coor)onate s%afiale. Cea mai sim%la re%re+entare in e%ura a%are intr!un sistem )u-lu orto'onal @Mon'eA* format )in )oua %lane %er%en)iculare )e %roiectie. unul ,ertical SHT i altul ori+ontal SHT. Drea%ta )e intersectie ox )intre aceste )oua %lane se numeric ,,linia de pamint". Pentru mfele'erea si re)area mai com%leta a formei o-iectului re%re+entat* se intro)uce un al treilea %lan )e %roiectie* %er%en)icular %e celelalte )oua* numit %lan lateral SLT. In aceasta re%re+entare orice o-iect )in s%atiu ,a a,ea trei %roiectii. M %roiectia ,erticala sau ,e)erea )in fa@aC M %roiec@ia ori+ontala sau ,e)erea )e susC M %roiectia laterala sau ,e)erea )in stan'a. Pentru a fi re%re+entate in )oua )imensiuni* )eci %e un %lan* %roiectiile ori+ontala si laterala se se%ara )e!a lun'ul a;ei o8 si sunt a)use in %lanul %roiectiei ,erticale* rotin)u!se in =urul a;elor ox si res%ecti, o& @fi'.l.:.-*cA. A)use astfel in acelasi %lan* se %oate o-ser,a usor cores%on)enfa celor trei %roiec>ii. E%ura* %rin %roiectiile sale orto'onale* %astrea+a relafiile metrice ale o-iectului re%re+entat )ar* %re+inta 'ra)ul eel mai inalt )e a-stracti+are )intre toate re%re+entarile -i)imensionale si se in)e%artea+a eel mai mult )e %erce%fia ,i+uala a o-iectului )in s%a=iu. &xonometria este mai a%roa%e )e aceasta %erce%tie ,i+uala* insa* fun) o %roiecfie %e un sin'ur %lan* nu %ermite toate ti%urile )e masuratori si nu %astrea+a o serie )e relatii metrice cum sunt su%rafetele si un'hiurile* care a%ar )eformate. In fi'. 5.:. a* este %re+entata a;onometria )imetrica a unui ,olum inscris fntr!un cuca)ru* im%reuna cu %roiec@iile %e cele trei %lane* In fi'. 5.:. -* e%ura re+ultata im%reuna cu conturul %lanelor )e %roiectie* iar in fi'. 5.:. c* numai %roiecfiile inscrise in cu-ul ca)ru* asa cum ,or fi %re+entate in ma=oritatea e%urelor )in lucrarea )e fata* im%reuna cu notatiile a;elor )e %roiectie.

)&.& eprezentarea in epura s? axonomctrie )&.&)& Generalit8

a1

?$.

a'=x

a"=y,

Fig. 1.6.

C U3 UL M A NIC

REPRE1ENTARI IN EPURA 5AIONOMETRE$

59

a"=y.

F ig. 1.6. Fig. 1.7.

)&.&,& eprezentarea in epur: si axono@ metrie a punctului Po+ifia unui %unct A )in s%afiu este )eterminata )e trei coor)onate )escri%ti,e ale sale* care sunt. a-scisa* )e%artarea i cota &bscisa %unctului este )istanfa sa fa>a )e %lanul lateral )e %roiecfle SLT Di se masoara %e a;a ox+ (ep)rtarea%unctului este )istanfa sa fa=a )e %lanul ,ertical )e %roiec=ie SHT Di se soara ma %e a;a o8& *ota %unctului este )istan=a sa fafa )e %lanul ori+ontal )e %roiecfie SHT Di se masoara %e a;a oz& In fi'. 5.4. a se %re+inta a;onometria )ime! trie< a unui %unct A )in s%afiu* )e la care* %rin %roiectii cilin)rice )re%te* se o-=in ima'inile a* a7si a". Prin se%ararea %lanului ori+ontal SHT )e eel lateral SLT Di ra-aterea acestora %e %lanul ,ertical )e %roiectie SHT* se o-tine o re%re+entare -i)imensionala a %unctului )in s%atfu* %rin cele trei %roiectii ale sale* numit/ e%ur/. /e o-ser,a ca* atit in a;onometrie* cit si fn e%ufa se'mentele )e )rea%ta care masoara a-scisa* )e%artarea si cota lui A* se afla res%ecti, %e a;ele ox+ o8+ oz&+ )ar se %ot m)sura in mai multe feluri* %e laturile %aralele cu cele trei a;e ale %araleli%i%e)ului )e %o+i=ie al %unctului A care se formea+a. Alaturi )e e%ura %unctului A se %re+inta %entru com%ara-le Di e%urele %unctelor 3 Gi C situate si ele %e muchiile cu-ului ca)ru. P Coor)onatele %unctului A au toate ,alori %o+iti,e Di se scriu fntr!o %arante+a mica in or)inea %re+entata. A@9#*6#*6#A. CTn) una )intre coor)onate are ,aloarea # Inseamn/ ca %unctul se afl/ situat fntr!unul )in %lanele )e %roiecfie. fn lucrarea )e faD nu ,om lucra cu coor)onatele elemeritelor 'eometrice )in s%a>iu* s%ecifice 'eometriei )escri%ti,e ci ,om cauta o %o+i%onare a lor %e )i,i+iunile la sfert ale muchiilor cu-ului ca)ru un)e acestea sunt %o+ifionate* ori'inea fiin) la un coif @fi'. 5.4. cA fn felul acesta* nelucrin) cu coor)onatele )escri%ti,e* e;ercifiile %re+entate sunt )e )omeniul 'eometriei %roiecti,e.

56 )&.&1& eprezentarea dreptei 6n epura i axonometrie O )rea%ta D )in s%a)u %oate fi )eterminata fie )e )oua %uncte* fie )e un %unct i o )irec)e )ata. O )rea%ta care nu este nici %aralela* nici %er%en)iculars %e unul )in %lanele )e %roiectie este o )rea%ta oarecare i are trei %roiectii. @)A ! %roiectia ori+ontala %e %lanul S H TC @)7A ! %roiectia ,erticals %e %lanul S H TC @)" A ! %roiectia lateralE %e %lanul S L TC Punctele )e intersectie ale unei )re%te cu %lanele )e %roiectie se numesc urmele )re%tei. Urmele ori+ontal/* ,erticala i laterals sunt )e fa%t %unctele )re%tei care au res%ecti, cota* )e%artarea sau a-scisa nule. Urmele )re%tei se notea+a )e o-icei #Ah+hBC+ H@,* ,7A* L@l* 57A )eci a,in) aceeas.i notatie ca si %lanul )e %roiectie cu care se intersectea+a. In fi'. 5.?. este %re+entata a;onometria $5 e%ura unei )re%te oarecare @DA* la care au fost fi'urate urma ori+ontal/ H i ,erticala H. En ca+ul e;ercitiilor )in %re+enta lucrare se ,a a%ela mai %utin la urmele )re%tei* )ar in=ele'erea lor este necesar/ %entru clarificarea re+ol,arilor.

CU3UL MANIC !ozi6iile particulare ale dreptei In fi'urile )in %a' 5$ sunt re)ate* in a;onometrie )imetrica* si e%ura %o+i=iile %articulare ale )re%tei in sistemul )e %roiecfie triorto'onal* a=utin)u!ne )e un cu- su%ort. Pentru com%aratie se %oate ,e)ea )rea%ta oarecare AD @fi'. 5.8*5#.A. Po+i=iile %articuare se refera la )re%tele %aralele i %er%en)iculare %e %lanele )e %roiectie. Astfel* )re%tele %aralele cu %lanele S H T* SH5 i S L T sunt* res%ecti,* )re%tele ori+ontala* frontala Gi )e %rofil* iar )re%tele %er! %en)iculare %e %lanele )e %roiectie sunt* in aceeas= or)ine )rea%ta ,erticala* )e ca%at i cea fronto!ori+ontala @fi'. 5. 55*5"*59*56*5$*5:.A. As.a cum se %oate o-ser,a* )rea%ta fronto !ori+ontala este* in acela=i tim%* i ori+ontala i frontala* )rea%ta )e ca%at este simultan ori+ontala i )e %rofil* iar )rea%ta ,erticala este in acela=i tim%* )rea%ta frontala s.i )e %rofil.

R E PR E 1 E N T A 5

+rmele dreptei

\ F ig . 1 .9 . D re a p ta o r a'

b'

(eterminarea unui punct situatpe dreapta /e cere sa se )etermine %e )rea%ta oarecare @DA un %unct M a,tn) cota )ata. /e )uce in e%ura o %aralela la linia )e %amint la cota )ata i se '/ses.te %roiectia m7 Di a%oi* %rin cores%on)en<a* se )etermina %roiec! >ia ori+ontala m* i cea laterals m".

Po,(ia relativa a doua drepte Doua )re%te )in s%a<iu %ot a,ea urmatoarele %o+i@ii relati,e. %aralele* concurente sau oarecare. Con)itia necesara si suficienta ca )oua )re%te )in s%a>iu sa fie %aralele* este ca %roiec)ile lor )e acelaDi nume sa fie %aralele. Con)itia necesara i suficienta ca )oua )re%te s$ fie concurente in s%atiu* este ca %roiec)ile lor )e acela i nume sa fie concurente* res%ecti, in )oua %uncte situate %e aceeas= linie )e or)ine %er%en)icualra %e ox& Dac/. aceasta con)irie nu este in)e%linita a,em situa)a a )oua )re%te oarecare.

D r e a p ta

d' f=

Fig. 1.8.

REPRE1ENTARI fN EPURA 5 AIONOMETRIE

5$

Dreapta oare'are

a7

Fig. 1.9.

Fig. 1.1(.

Dreapta orizontald [|| H] a'

Dreapta frontal [|| !]

Fig. 1.1".

Dreapta de profil [|| #]

%&

b" a"

Fig. 1.13.

tUUU
Fig. 1.11. Dreapta $erti'ala [)H] f f" Dreapta de 'ap t [) !] orlzontala [) #] Dreapta fronto *

a e"=k"

Fig. 1.16.

5: )&.&0& eprezentarea planului in epura si axonometrie (efinirea unui plan Un %lan %oate fi )efinit %rin )oua )re%te %aralele* )oua )re%te concurente sau un %unct si o )rea%ta. Unin) urmele ori+ontale a )oua )re%te care )etermina un %lan P* se )etermina urma ori+ontala PH a %lanului. Tot astfel se %oate )etermina urma ,erticals !8 si urma laterals !L+ cele trei urme forman) un triun'hi in s%afiu usor )e infeles @fi'. 5.54.A. Planul %oate fi re%re+entat at/t in e%ura cat si in a;onometrie* fie %rin urmele sale* fie %rintr!un contur s%atial* ultima ,ariants fun) utili+ata frec,ent in lucrarea )e fafa. Punct ,i dreapta confinuta de un plan O )rea%ta D este confinuta intr!un %lan oarecare P* )aca urmele sale se '/sesc %e urmele )e acelasi nume ale %lanului. Un %unct M se afla confinut intr!un %lan oarecare P* )aca se '/seste %e o )rea%ta D confinuta in acel %lan. In fi'. 5.5?. se %re+inta in a;onometrie )imetrica si e%ura o )rea%ta D si un %unct M* confinute in %lanul oarecare P. De fa%t* %rintr!un %unct M care se afla intr! un %lan se %ot trasa* in afar/ )e )re%tele oarecare, urmatoarele )re%te %articulare* %aralele cu %lanele )e %roiecfie. orizontala, frontala si )e profit.

CU3UL MANIC

Pozifii particulare ale planului Po+ifiile %articulare ale unui %lan in ra%ort cu %lanele )e %roiecfie se refera la ca+urile )e %aralelism si %er%en)icularitate fafa )e aceste %lane* iar )enumirile sunt i)entice cu ale )re%telor %articulare e;ce%tin) ca+ul %lanului %er%en)icular %e %lanul lateral. Aceste %o+ifii sunt urmatoarele. M %lan )e nivel, %aralel cu SHT* fi'. 5.58. M plan frontal, %aralel cu SHT* fi'. 5."#. M %lan de profit, %aralel cu SLT* fi'. L."5. M %lan vertical, %er%en)icular %e SHT* fi'. 5."". M %lan )e capat, %er%en)icular %e SHT* fi'. 5."9. M %lan paralel cu a&a o&, %er%en)icular %e SLT* fi'. 5."6. (repte -iplane paralele Doua %lane %aralele ,or a,ea intot)eauna urmele )e acelasi fel* %aralele intre ele. O )rea%ta DI %aralela cu un %lan P* )usa %rintr!un %unct e;terior %lanului* ,a fi %aralela cu o )rea%ta D, confinuta in acel %lan. Pro-le! ma are o infinitate )e solufii In,ers* un %lan %aralel cu o )rea%ta DI )usa %rint!un %unct e;terior ei* ,a tre-ui sa confina o )rea%ta D, %aralela cu )rea%ta DI& Once %lan ce confine )rea%ta '(, confine o solufie a %ro-lemei care este astfel ne)eterminata.

Fig. 1.17.

Fig. 1.18.

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA 5 AIONOMETRIE

54

+lan orizontal [|| H]

+lan frontal \\\ !]

leplanului
ale unui %lan in ra%ort se refera la ca+urile )e sularitate fafa )e aceste sunt i)entlce cu ale tce%tin) ca+ul %lanului lateral. rm/toarele. lei cu SHT* fi'. 5.58. )cuSHT* fi'. 5."#. alelcufLT* fi'. 5."5. %en)icular %e SHT* fi'. %en)icular %e SHT* fi'. a o&, %er%en)icular %e
H

+ lan de p ro fil [n # ]

z
V Pv
L PL o

z
V o
L PL

Fig. 1.19.
H

J
PH

Fig. 1.20.

r le ,or a,ea intot)eauna alele intre ele. 5" cu un %lan P* )usa Alanului* ,a fi %aralela ( in acel %lan. Pro-le! Ltii E cu o )rea%ta D I )usai* ,a tre-ui sa confina Irea%ta D I& O rice %lan confine o solu>ie a ne)eterm inata.

+lan $erti'al [i H]

K-

V Pv

o
PH

Fig. 1.21. + lan de 'ap t [1 ! ] + lan paralel ', ox [1 #] +

+H

+$.

+#

+$

Fig. 1."".

Fig. 1."3. Fig. 1."/.

5?

CU3UL MANIC

/e cere sa se %re+inte in e%ura %roiecfiile unor elemente 'eometrice sim%le* %o+i=ionate %e un cu- ca)ru si %re+entate in a;onometrie )imetrica. /e urmareste formarea )e%rin)erilor )e corelare a unei ima'ini s%afiale a;onometrice cu e%ura )e 'eometric %roiecti,a si fi;area mo)ului )e %o+itionare in e%ura a %roiecfiilor unor elemente 'eometrice -a+ice. %unct* )rea%ta* %lan. Linii utili+ate in )esenul tehnic* sisteme )e %roiectii* re%re+entarea in e%ura si a;onometrie a elementelor 'eometrice sim%le. /e utili+ea+a cele trei %roiec=ii su- forma )e %atrat ale cu-ului ca)ru i relafia )intre )i,i+iunile la sfert ale muchilor atestuia i elementele 'eometrice. /e ,a urmari ra-aterea %lanelor )e %roiec=ie ori+ontal s.i lateral in continuarea celui ,ertical* %entru corecta %o+ifionare a acestor elemente. Punctele au fost %o+ifionate in 'eneral* %e col=urile si muchiile cu-ului ca)ru %entru a facilita re%re+entarea in e%ura. Dre%tele se %re+inta su- forma unei linii frante alcatuite )in ma;imum trei %arfi* fiecare %utin) fi sau un se'ment )e )rea%t/* sau o %orfiune )e cere @sfert* =umatate* sau trei sferturiA. Linia frinta are )oua ca%ete li-ere s.i nu formea+a un contur inchis* can) ar %utea 'enera un %lan. Planele sunt )eterminate )e trei %uncte %o+ifionate %e )i,i+iunile muchiilor cu-ului ca)ru Di* %entru infele'erea lor* su%rafafa acestora a fost e,i)enfiata cu o tenta %lata. Alaturat* in fi'urile 5. "$* ":* "4* "?* se %re+inta* relafionate in e%ura Di a;onometrie )imetrica* aceste elemente 'eometrice* iar la e;ercifiile ce urmea+a sunt %re+entate Di re+ol,arile in e%ura* %e aceea=i %a'ina sau %e %a'ini alaturate. Corecta relationare a celor trei %roiecfii in ca)rul e%urei Gi %o+i>ionarea corecta a elementelor 'eometrice in ca)rul fiecarei %roiec>ii.
*riterii de apreciere .etoda de rezolvare *unostinfe necesare

Exercitiul )&) %nunf, obiective

Fig. 1."5.

Fig. 1."8.

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AIONOMETRIE Exercitiul )&)& a @ Enunt B rezol%are /e cere sa se re%re+inte in e%ura cele trei %roiec=ii orto'onale ale unor %uncte* )re%te sau %lane* %o+ifionate %e un cu- ca)ru i %re+entate m a;onometrie )imetrica.

58

m5

3ig& )&,-&

3ig& )&,.&

!
3ig& )&,;& 3ig& )&,2&

"#

CU3UL MANIC

Exerci6iul )&)& ' @ Enunt /e cere sa se re%re+inte in e%ura cele trei %roiecfii orto'onale ale unor %uncte* )re%te sau %lane* %o+ifionate %e un cu- ca)ru si %re+entate In a;onometrie )imetrica.

m5 m.

CU 3U L M A NIC

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AIONOMETRIE Exerci6iul )&)& ' @ ezol%are )e %re+inta mai =os in e%ura cele trei %roiecfii orto'onale ale unor %uncte* )re%te sau %lane* %o+ifionate %e un cu- ca)ru si infafi=ate in a;onometrie )imetrica %e %a'ina anterioara.

"5

uncte* )re%te sau %lane*

"" E;ercifiuL 5.". *nunf, obiective /e %re+inta in e%ura %roiecfiile unor linii frfnte %o+ifionate %e un cu- ca)ru. /e cere ima'inea lor s%afiala" fntr!o a;onometrie )imetric/* in corelare cu aceea a unui cu- su%ort. +unoi/tinfe necesare

CU3UL MANIC

REPR E1E5

/e cere a;e se )$ e%ura

Exerci6i

Linii utili+ate in )esenul tehnic* sisteme )e %roiecfii* re%re+entarea in e%ura $5 a;onometrie a elementelor 'eometrice sim%le. ,etod- de rezolvare /e )esenea+a cele trei %$trate care re%re+inta e%ura cu-ului ca)ru s.i* funcfie )e muchiile Gi )i,i+iunile lor* se re+oL,a %roiecfiile flecarei linii. In acest ca+ se reali+ea+a )rumul in,ers faff/ )e e;ercifiul anterior* ale'fn)u!se e;em%le care mer' )e la sim%lu la com%le;. Astfel* toate liniile c"utate sunt frfnte* )eschise* alcatuite )in trei %arfi* care se transforms succesi,* )in se'mente )e )rea%t/* in linii cur-e ce re%re+inta" fra'mente )e cere @sferturi* =um/ta=i $5 trei sferturiA. fn felul acesta se e;ersea+a7 $5" construcfia unui cere Inscris in %atratul fefei cu-ului* atat fn a;onometrie )imetrica cat si i+ometric/. Aceste construcfii 'rafice sunt %re+entate in ane;a )e la sflrs.itul lucrarii i utili+ea+a )ia'onalele Di me)iatricele fefelor %/trate. Este necesar* %entru aflarea ima'inii a;onometrice* si %ri,im fn acelafi tim% toate cele trei ,e)eri %entru corecta %o+ifionare fn s%a@iu a liniei Astfel* fn e%urele %re+entate fn fi'.l. "8* 9#* 95* 9"* liniile frame %re+entate au se'mente )re%te* la %rimeLe* %entru a a,ea numai cur-uri la ultimele. La e;ercifiul 5.". a* %e aceeas= %a'ina se 'asesc e%urele* %recum $5 re+ol,$rile a;ono! metrice* iar la e;ercifiul 5.". -* acestea a%ar %e %a'ini )iferite. +riterii de evaluare Corecta )erulare a traseului )re%tei si %o+ifionarea acesteia fn s%afiu alaruri )e construcfia e;actE in a;onometrie a %orfiunilor cur-e.

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AIONOMETRIE /e cere a;onometria )imetric/ a unor linii frante continute )e fe=ele unui cu- ca)ru arunci c/n) se )a e%ura acestora.
Exerci6iul )&,& a @ EnunA si rezol%are

"9

"#

"6

CU3UL MANIC

Exerci6iul )&,& ' @ Enun6

)e cere a;onometria )imetric/ a unor linii Mnte confinute )e fe@ele unui cu- ca)ru atunci can) se )$ e%ura acestora.

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI fN EPURA 5 AIONOMETRIE Exerci6iul )&,& ' @ ezol%are /e %re+inta mai =os a;onometria )imetrica a unor linii frante confinute )e fe=ele unui cu- ca)ru* )esenate in e%ura %e %a'ina anterioara.

2%

Vui cu- ca)ru atunci can)

&1

&

":

CU3UL MANIC

Exerci6iul )&1& %nunf, obiective )e )a a;onometria i+ometrica a mai multor cor%uri %line* Tnscrise fn cu-uri su%ort. /e cere e%ura in cele trei %roiecfii orto'onale. *unoftinfe necesare /isteme )e %roiecfie* ti%olo'ia re%re+entarilor -i)imensionale a s%afiuiui* re%re+entarea in e%ura $5 a;onometrie. .etoda de rezolvare Pentru re%re+entarea com%leta a unui cor%* %entru a fi mfeles* se %ot efectua mai multe %roiecfii. Pentru a ,e)ea mo)ul cum se reali+ea+a dispunerea proiecfiilor unui o-iect si relafionarea lor* se consi)era o-iectul %lasat in interiorul unui cu-@fi'. 5.94 A. /e %roiectea+a orto'onal %e cele sase fefe ale cu-ului* o-finin)u!se sase %roiecfii care %rimesc urmatoarele )enumiri* termenul )e %roiecfie fiin) mlocuit u+ual cu acela )e ,e)ere. M ,e)erea )in fafa @ A AC M ,e)erea )e sus @3AC M ,e)erea )in stin'a @CAC M ,e)erea )in )rea%ta @ D AC M ,e)erea )e =os @EAC M ,e)erea )in s%ate @BA. Du%a %roiectarea cor%ului %e cele sase fete* ele se ra-at ca fefele unui cu- )e carton* %ina a=un' in continuarea ,e)erii )in fafa care este consi)erata %roiecfia %rinci%als* forman) e%ura. De o-icei %entru re%re+entarea unui cor% in e%ura* sunt suficiente %rimele trei %roiecfii %entru a fi infeles. Daca nu* insemna7 ca are tot felul )e 'oluri si atunci sunt necesare )i,erse sec=iuni* care ,or fi tratate in ca%. ?. In fi'.5.99* 96* 9$* 9: este re%re+entata e%ura in trei %roiecfii a %atru ,olume* %re+entate s%afial in a;onometrie i+ometrica* iar in fi'. 5.94* 9? )is%unerea tuturor %roiecfiilor %entru )oua ,olume* unui cu fefe %lane si altul cu su%rafele )e rotafie* %entru a infele'e mecanismul or)onarii lor. *riterii de evaluare Relafionarea corecta a %roiecfiilor in ca)rul )is%unerii 'enerale a lor* cit si corecta %o+ifionare a fiecareia )intre ele.

3ig& )&1.&

CU3U L M ANIC REPRE1ENTARI IN EPURA 5 AIONOMETRffi "4 Tre-uie remarcat la dispunerea proiecfiilor

ca ele sunt simetrice fa>a )e ,e)erea )in fa>a care este consi)erate %roiec>ia %rinci%als. O atenfie s%ecials tre-uie acor)ata ,e)erii )e =os* care* )u%/ ce se %roiectea+W %e ca%acul )e sus al cu-ului ca)ru* se ra-ate fn %lanul ,ertical )e %roiec>ie tn =urul muchiei %aralel/ cu o;. He)erea )in s%ate se %oate %o+ifiona in continuarea oricarei ,e)eri laterale* nea,an) o %o+ifie -ine %reci+ata.
Fig. 1.33.

Fig. 1.'%. 1.'(.

Fig. 1.38.

"?

CU3UL MANIC

Exerci6iul )&1& a @ Enun6

/e cere e%ura in trei %roiecfii orto'onale ale urmatoarelor ,olume inscrise intr!un cu- ca)ru si %re+entate in a;onometrie i+ometrica.

CU3UL MANIC ise Intr!un cu- ca)ru si

"8 REPRE1ENTARI IN EPURA 5AIONOMETRIE Exerci6iul )&1& a @ ezol%are /e %re+inta e%ura in trei %roiecfii orto'onale ale ,olumelor Tnscrise intr!un cu- ca)ru infafisate in a;onometrie i+ometrica %e %a'ina anterioara.

'0

CU3UL MANIC

ExerciDiul )&1& ' @ Enun6 /e cere e%ura in trei %roiectii orto'onale ale urmataorelor ,olume inscrise intr!un cu- ca)ru %re+entate in a;onometrie i+ometricl.

'i

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA 5 AIONOMETRIE ExerciDiul )&1& ' @ ezol%are /e %re+inta e%ura in trei %roiecfii orto'onale ale ,olumelor inscrise intr!un cu- ca)ru infa>i ate in a;onometrie i+ometrica %e %a'ina anterioara.

95

ie intr!un cu- ca)ru

+,-

.L

'2

CU3UL MANIC

Exerci6iul )&0& %nunf, obiective /e )a %roiecfia ,erticals sau ,e)erea )in faf/ a unei mulfimi )e ,olume a,in) o 'eometric cit mai sim%la. /e cer %re+entate in a;onometrie i+ometrica +ece ,ariante care sa cores%un)a %roiecfiei )ate. /e urmare=te )e+,oltarea -a'a=ului formal utili+at )e ,iitorul %roiectant* relafionarea unei %roiecfii orto'onale cu o mulfime )e ,olume %re+entate a;onometrie si* nu in ultimul rin)* o clasificarea Di o ierarhi+are a ,olumelor cunoscute si stu)iate %ina la aceast/ )ata. *unogtinfe necesare /isteme )e %roiecfii* re%re+eiitarea in e%ura si a;onometrie a ,olumelor %rimare* cunostinfe )e 'eometric %lan/ si in s%afiu* acumulate in anii )e liceu. Cate'oriile )e cor%uri cu care se o%erea+/ in e;erci>iile ce urmea+a le %utem 'ru%a Tn urmatoarele familii. %araleli%i%e)ul @cu-ulA* %risma* %irami)a* cilin)rul* conul* sfera* ,olume )e rotafie sau translate* altele )ecit ultimele clase @e;. torulA. Holumele )e rotate* funcfie )e %o+ifia lor in s%afiu* %ot %re+enta con,e;itafi sau conca,Mfi orientate catre )irec=ia )e %ri,ire* iar muchiile in,i+i-ile se %re+inta in )esen. .etoda de rezolvare Cu cit numarul )e %roiecfii )intr!o e%ura este mai mic* cu atit mai mare ,a fi numarul ,ariantelor s%afiale. La trei %roiec>ii u+ual e;ist$ o ,ariants unica* la )ou/ numarul lor creste %entru ca la o sin'ur/ %roiecfie* cea ,erticals* s/ %oat/ e;ista +eci )e ,ariante. Din li%sa )e s%afiu am selectat numai 56 ,ariante* alese )in toate cele 4 familii )e ,olume %re+entate mai sus. In 'eneral* am ales ,ariantele cele mai sim%leC )in toate cate'oriile )e ,olume %re+entate @fi'.l. 98A. Este %osi-il ca unele familii* la %roiecfia )at/ s/ nu ai-/ nici un re%re+entant* asa cum altele* )e e;em%lu cele cilin)rice* %ot a,ea numeroase ,ariante.

*riterii de evaluare Cores%on)enfa )intre ,olumul %re+entat si %roiecfia ,erticals )at/* ,arietatea i sim%litatea cor%urilor %re+entate.
Fig. 1.39.

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA D5AIONOMETRIE Exerci6iul )&0& @ Enun6 /e cer cat mai multe ,ariante s%a=iale %re+entate In a;onometrie i+ometrica ale unor ,olume care sa cores%un)a urmatoarelor %roiecfii ,erticale @,e)erea )in fa>XA.

99

Pentru ca.formele s%afiale sunt infinite si )in moti,ul ca lucrarea )e fafa se a)resea+a In %rimul ran) a-sol,en>ilor )e liceu* se ,a cauta e,i)entierea unor ,olume care sa cores%un)a ni,elului )e cuno=tinfe acumulate In acest moment* a)ica cor%uri care sa faca %arte )in )oua mari clase )e forme 'eometrice )e -a+a. forme poliedrate @cu-* %risma* %irami)aA si forme de rotafie ( cilin)ru* con* sfera* torA In ,ariantele con,e;e i conca,e fafa )e )irecfia )e %ri,ire. In mo) cu totul acci)ental* %e %arcursul lucrarii ,or fi utili+ate s= forme de translate, re+ultate )in )e%lasarea unei cur-e cu %arametrii constan>i %e o )irectoare )rea%ta sau cur-a.

. 1.39.

'/

CU3UL MANIC

REPRE1EO TARl

ExerciEiul )&0& @ ezol%are /e %re+inta mai =os ,ariantele s%afiale )esenate in a;onometrie i+ometrica care cores%un) urmatoarelor )oua %roiecfti ,erticale @5 si 6A )ate in enunhil e;ercitiului.

/e %re+inta mai urmatoarelor )ouii

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AIONOM ETRIE Exerci6iul )&0& @ ezol%are /e %re+inta mai =os ,ariantele s%afiale )esenate in a;onometrie i+ometrica care cores%un) urmatoarelor )ou/ Droiectii ,erticale (. si ?"A )ate In enuntul e;ercitiului.

9$

ie i+ometrica care cores%un) ifiului.

9:

CU3UL M ANIC

Exerci6iul )&0& @ ezol%are /e %re+inta mai =os ,ariantele s%afiale )esenate in a;onometrie i+ometrica care cores%un) urmatoarelor )oua %roiecfii ,erticale @ 59 si 56A )ate in enunful e;ercifiului.

CU3UL M ANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AIONOM ETRIE


Exerci6iul )&0& @ ezol%are

94

ometrica care cores%un) ilui.

/e %re+inta mai =os ,ariantele s%a=iale )esenate In a;onometrie i+ometric/ care cores%un) urmatoarelor )oua %roiec>ii ,erticale @5$ si 5:A )ate in enun>ul e;erci=iului.

'0

CU3UL MANIC

E;ercifiul 5.$. *nunf, obiective/

/e %re+inta )u-la %roiecfie orto'onala a unor cor%uri 'eometrice sim%le Tnscrise Tn cu-uri )e muchie )ata. /e cere 'asirea celei )e!a treia %roiecfii Di %re+entarea ,olumului 'asit Tn a;onometrie i+ometrica Intr!o ,ariants cat mai sim%la. /e urmareste )e+,oltarea ,e)erii in s%afiu si fi;area cate'oriilor )e cor%uri cu care se %oate o%era* e,i)enfiate In e;ercifiul anterior. Re%re+entarea In e%ura si a;onometrie a ,olumelor 'eometrice sim%le* cate'oriile formale cu care se %oate o%era @%araleli%i%e)*

+unoftinfe necesare

%risma* %irami)a* cilin)ru* con* sfer/* cor%uri re+ultate )in translate sau rotafieA.

,etoda de rezolvare Holumele care sa ras%un)/ %roiecfiilor )ate au fost 'ru%ate In sa%te clase* enumerate anterior si se cauta %rin e;clu)ere ,arianta ceruta. Dificultatea consta In fa%tul ca la cor%urile )e rotafie nu a%ar nici un fel )e linii )e construc>ie a=utatoare @'eneratoare* linii )e cur-ura a%arente etcA care sa in)ice cate'oria )in care face %arte ,olumul Di /9 fac/ mai usoara )e%istarea lui. In 'eneral* e;ista mai multe ,ariante %osi-ile* )in care a fost %re+entata una. Datorit/ s%afiului restrins al lucrarii Tn unele ca+uri se renun=X la %re+entarea ,ariantelor infafisate anterior. In e;em%lele %re+entate alaturat Tn fi'. 5.6#* 5.65. se e,i)enfiea+a* atat Tn a;onometrie i+ometrica* cat si Tn e%ura* )oua ,olume care %re+inta o anumita )ificultate )e re+ol,are* si anume cele care %ro,in )in cor%ul comun re+ultat )in intersecFia a )oi sau trei cilin)ri %er%en)icularE7 si )e ra+9 e'aia. In continuare Tn fi'. 5.6"* 69* 66* 6$ se %re+inta cate trei ,ariante )e re+ol,are In a;onometrie a cor%urilor %re+entate In )u-la %roiecfie orto'onala. +riterii de evaluate Cores%on)en>a celor trei %roiecfii )in e%ura* sim%litatea ,olumetrica a ,ariantei alese Gi corectitu)inea re%re+entarii a;onometrice.

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AIONOMETRIE

98

) ) )
)

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA 5 AIONOMETRIE Exerci6iul )&-& a @ ezol%are

65

/e %re+inta mai =os a treia %roiec=ie Di ima'inea a;onometric/ i+ometrica a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;ercifiul %re+entat %e %a'ina anterioar/.

WU3UL MANIC
5 /in

< ,ariant* .

RIE

I 7 <<<iE<<<AIONOMETR

//

CU3UL MANIC

/e cere a treia %roiecfie i a;onometria i+ometric/ intr!o sin'ur/ ,ariants a urmatoarelor ,olume %re+entate in )u-l/ %roiecfie orto'onala.

Exercitiul !#/# c 0 Enunt

.C

/Jf!

CU3UL MANIC

REPRE1EN TARI IN EPURA 5 AIO NO M ETRIE


Exerci6iul )&-& c @ ezol%are

6$

/e %re+inta mai =os a treia %roiecfie Di ima'inea a;onometric/ i+ometrica a unei ,ariante de re+ol,are a ,olumelor )in e;erci=iul %re+entat %e %a'ina anterioara.

UUUU Exercitiul )&-& d @ Enun6

CU3UL MANIC

/e cere a treia %roiecfie si a;onometria i+ometrica sntr!o sin'ur/ ,ariants a urm/toarelor ,olume %re+entate in )u-ia %roiecfie orto'onal/.

6:

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA 5 AIONOMETRIE


Exercitiul )&-& d @ ezol%are

/&

/e %re+int/ mai =os a treia %roiecfie Di ima'inea a;onometric/ i+ometrica a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;ercitiul %re+entat %e %a'ina anterioar/.

/0

C CU3UL M ANIC

Exercitiul )&-& e 0 Enun6 /e cere a treia %roiecfie Di a;onometria i+ometrica intr!o sin'ur/ ,arianta a urm/toarelor ,olume %re+entate in )u-la %roiectie orto'onala.

CU3UL M AN IC

REPRE1ENTARI IN EPURA 5 AI ONO M ETRIE ExerciDiul !#/, e 0 ezol%are )e %re+inta mai =os a treia %roiecfie Di ima'inea a;onometrica i+ometrica a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;ercifiul %re+entat %e %a'ina anterioara

68

$#

CU3UL MANIC

REPRE1E

/e cere a treia %roiec=ie si a;onometria i+ometrica intr!o sin'ura ,ariants a urm/toarelor ,olume %re+entate in )u-ia %roiec=ie orto'onal/.

Exercitiul )&-& 6 @ Enun6

CU3UL MANIC

REPRE1EN TARI IN EPURA /I AI ON OM ETRIE Exerci6iul )&-& 6 @ ezol%are /e %re+inta mai =os a treia %roiec=ie Di ima'inea a;onometrica i+ometrica a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;erci=iul %re+entat %e %a'ina anterioar/.

$5

%2

CU3UL MANIC I

Exercitiul )&-& g @ Enun6 /e cere a treia %roiecfie si a;onometria i+ometric) fntr!o sin'ura ,ariants a urmatoarelor ,olume %re+entate in )u-ia %roiecfie orto'onala.

H1

H
2

$
341

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AIONOMETRIE Exerci6iul )&-& g @ ezol%are /e %re+int/ mai =os a treia %roiecfie Di ima'inea a;onometrici i+ometric/ a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;ercifiul %re+entat %e %a'ina anterioar/.

$9

Eu rW , arian t< a

$6

CU3UL MANIC

Exercitiul )&-& h @ Enunt

/e cere a treia %roiecfie Gi a;onometria i+ometrica intr!o sin'ur/ ,ariants a urm/toarelor ,olume %re+entate in )u-ia %roiectie orto'onala.

CU3UL MANIC

REPRE1ENTA RI IN EPURA 5 AI ON OM ETRIE Exerci6iul )&-& h @ ezol%are /e %re+inta mai =os a treia %roiecfie Di ima'inea a;onometric/ i+ometrica a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;ercifiul %re+entat %e %a'ina anterioar/.

%%

$:

CU3UL M ANIC

Exercitiul )&-& i 0 Enunt & /e cere a treia %roiecfie $5" a;onometria i+ometrica7 Tntr!o sin'ur/ ,ariants a urm/toarelor ,olume %re+entate in )u-la" %roiecfie orto'onal/. / 0

RZ

CU3UL MANIC

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AION OM ETRIE E;ercifiul 5.$. i ! Re+ol,are /e %re+inta mai =os a treia %roiecfie $5 ima'inea a;onometrica i+ometrica a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;ercifiul %re+entat %e %a'ina anterioara.

$4

$?

CU3UL M AN IC
Exercitiul )&-& ? @ Enunt

/e cere a treia %roiec=ie Di a;onometria i+ometrica intr!o sin'ura ,arianta a urmatoarelor ,olume %re+entate in )u-ia %roiectie orto'onala.

5 6 '"'... r

:#

CU3UL M ANIC I

/e cere a treia %roiec=ie Di a;onometria i+ometric/ tntr!o sin'ura ,ariants a urmXtoarelor ,olume %re+entate in )u-I/ %roiec>ie orto'onala.

Exercitiul )&-& F @ Enunt

r\ 8

CU3UL MANIC sin'ura ,arianta a

REPRE1ENTARI IN EPURA /I AION OM ETRIE :5 Exerci6iul )&-& F @ ezol%are /e %re+inta mai =os a treia %roiecfie Di ima'inea a;onometrica i+ometrica a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;ercifiul %re+entat %e %a'ina aiiterioar/.

:"

CU3UL MANIC

Exercitiul )&-&) @ Enun6

/e cere a treia %roiectie =i a;onometria i+ornetric/ intr!o sin'ur/ ,ariants a urmatoarelor ,olume %re+entate in )u-la %roiectie orto'onala.

CU3UL MANIC

REPRE1ENTA RI IN EPU RA 5 AI ON OM ETRIE Exerci6iul )&-&) @ ezol%are /e %re+inta mai =os a treia %roiectie =i ima'inea a;onometrica i+ometrica a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;ercifiul %re+entat %e %a'ina anterioara.

:9

D 'ur/ ,ariants a

.0 C U 3 U L M A N IC Exercitiul )&-& m 0 Enun6 /e cere a treia %roiecfie Di a;onometria i+ometric/ intr!o sin'ur/ ,ariants urmatoarelor ,olume %re+entate in )u-la %roiec>ie orto'onal/.

CU3UL MANIC

REPRE1EN TA RI IN EPU RA 5 AION OM ETRIE Exerci6iul )&-& m 4 ezol%are )e %re+inti mai =os a treia %roiecfie Di ima'inea a;onometrica i+ometrica a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;ercifiul %re+entat %e %a'ina anterioara.

:$

,ariants a

::

C U 3 U L M A N IC

/e cere a. treia %roiec=ie i a;onometria i+ometric/ Tntr!o sin'ura ,arianta a urmatoarelor ,olume %re+entate in )u-l/ %roiectie orto'onala.

Exercitiull&-& n @ Enun6

CU3UL MANIC

REPR E 1EN TA R I IN EPUR A /I A I ON O M E TR IE Exerci6iul )&-& n @ ezol%are /e %re+inta mai =os a treia %roiec=ie Di itna'inea a;onometric/ i+ometrica a unei ,ariante )e re+ol,are a ,olumelor )in e;ercifiul %re+entat %e %a'ina anterioara.

:4

(0

CU3UL MANIC

%nunf, obiective
/e %re+inta tri%la %roiec>ie orto'onaia a unor cor%uri 'eometrice sim%le* inscrise in cu-uri )e aceiaDi marime. /e cere ima'inarea unui ,olum care sa cores%un)a %roiec=iilor )ate i %re+entarea lui in a;onometrie i+ometrica. /e urmareste relationarea %roiec=iilor )in e%ura cu o ima'ine a;onometrica Di formarea si )e+,oltarea ca%acita>ii )e selec%e )in cele )oua mari cate'orii )e forme @%olie)rate si )e rotatieA a re+ol,arilor %osi-ile.

Exercitiul )&.&

+unoftinte necesare

Re%re+entarea in e%ura si a;onometrie i+ometrica a ,olumelor sim%le* %recum si a%rofun)area caracteristicilor lor 'eometrice si constructi,e.

,etodd de rezolvare

Datorita numarului mai mare )e %roiectii* ale'erea ,ariantei corecte este mai usor )e reali+at )ecat in ca+ul )u-lei %roiectii orto'onale. Urmarin) relationarea ,e)erilor* morfolo'ia 'enerals a fiecarei %roiectii ! conturul 'eneral cat si liniile interioare* re%re+entan) atat muchii ,i+i-ile* cat si in,i+i-ile ! se cauta formarea unor re%ere in selectarea ,ariantei corecte* care 'enerea+a* in ultima* instan=a formarea ,e)erii in s%atiu. Astfel* se cauta intai Tnca)rarea ,olumului %re+entat intr!una )in familiile )e forme %re+entate anterior* )u%a care* %e -a+a elementelor constituti,e se construie=te in )etaliu intre'ul ,olum. O atenfie )eose-ita tre-uie )ata ,olumelor )e rotatie* atat con,e;e cat si conca,e* un)e nu sunt %re+entate alte elemente constituti,e necesare %entru in=ele'erea cur-urii. In fi'urile 5.6:* 64* 6?* 68 sunt %re+entate ,ariante %osi-ile in a;onometrie la %atru e%ure ale unor ,olume inscrise intr!un cu- ca)ru. In 'eneral* ,arianta %re+entata in re+ol,are este o solufie sim%ia* ele,ul a,an) %osi-ilitatea )e a intre'i suita )e ,ariante %osi-ile.

+riterii de evaluare

Corectitu)inea ,ariantei %ro%use %recum si acuratefea constructiei a;onometrice.

Fig.1./9.

CU3UL MANIC

REPRE1ENTA RI IN EPU RA 5 AI ONOM ETRIE


ExerciAiul )&.& a @ Enunt si rezol%are

:8

/e cere o ,ariants s%afiala )esenata in a;onometrie i+ometrica a unor ,olume inscrise intr!un cuca)ru* care s9 cores%un)a celor o%t e%ure com%use )in tri%la %roiectie Orto'onala.

&0

CU 3U L M ANIC

Exerci?iul )&.& ' @ Enun6 /e cere o ,ariants s%a>ial9 in a;onometrie i+ometrica a unor ,olume fnscrise Tntr!un cu- ca)ru* care s/ cores%un)a celor 5" e%ure formate )intr!o tri%ia %roiec@ie orto'onala.

CU3UL MANIC

REPRE1EN TARI IN EPURA 5 AIO NO M ETRIE


0xer'ifi,l 1.6. % * 1ezol$are

&1

E fnscrise fntr!un cu- ca)ru* to'onaia.

/e %re+inta mai =os o ,arianta s%afiala in a;onometrie i+ometrica a unor ,olume fnscrise Tntr!un cu- ca)ru* care s9 cores%un)a la cele 5" e%ure %re+entate %e %a'ina anterioara.

)'

4"

CU3UL M ANIC

Exercitiul )&;&

%nunf, obiective /e )a ,e)erea )e sus a unei com%o+ifii formate )in trei ,olume cu o 'eometric sim%ia* inscrise intr!un cu- ca)ru si %re+entate m )u-la %roiecfie orto'onaia in %artea )e sus a %a'inii. /e cere com%letarea celorlalte )oua %roiecfii ale e%urei com%o+itiei formata )in cele trei ,olume. /e )oreste formarea )e%rin)erilor )e rela=ionare in ca)rul unei e%ure a unei com%o+ifii ,olumetrice *unoftinfe necesare Re%re+entarea tn e%ura si a;onometrie* )is%unerea %roiecfiilor. .etod1 de rezolvare /e sta-ileste %o+ifia fiec/rui ,olum in ca)rul com%o+ifiei* Tn relate cu celelalte )oua* )u%9 cere se trece la 'asirea celorlalte )oua %roiecfii. /e ,a a,ea in ,e)ere c9 toate ,olumele sunt inscri%ti-ile intr!un cu-* )eci si %roiecfiile lor ,or fi Tnca)rate intr!un %atrat. Pentru a ,eni in s%ri=inul celor care cauta re+ol,area* se o-ser,a ca fiecare com%o+ifie este alcatuita )in )oua forme %olie)rate si una )e rotafie. Lm%ortanta in acest ca+ este Di re%re+entarea tuturor muchiilor in,i+i-ile* in ca)rul fiecarei %roiecfii* %entru a lamuri relafionarea s%afiala a ,olumelor. Po+ifionarea s%afiala a fiecarui ,olum in ca)rul com%o+ifiei %oate fi )iferita )e aceea )in ca)rul %re+entarii inifiale a celor trei ,olume. In fi'urile )in aceasta %a'ina se %re+inta* or)onate %e ,erticala* %roiecfia ori+ontaia a com%o+i%ei cu toate ,olumele ce o com%un* iar =os* re+ol,area com%leta a e%urei. La e;ercifiile 5.4.a Di 5.4.c* %e aceeaGi %a'ina se %re+inta %e ori+ontaia atX enun=ul* c$t si re+ol,area lui* iar la e;ercitiul 5 L.- ele se 'asesc in %a'ini se%arate. *riterii de evaluate Cores%on)enfa )intre cor%uri In ca)rul fiecarei %roiecfii si a %roiecfiilor in ca)rul e%urei com%o+ifiei* e,i)enfierea tuturor muchiilor in,i+i-ile si* nu in ultimul ran)* ra%i)itatea cu care a fost re+ol,at e;ercifiul.

3ig& )&-)&

REPRE1EN TARI IN EPURA 5 AIO NO M ETRIE E x er ci6iu l ) &; & a @ E n u n A G i re zo l%a re

&' / e cere )esenarea celorlalte )oua %roiecfii ale e%urei a )ou/ com %o+ifii form ate )in trei ,olum e sim % fnscrise fntr!un cu- ca)ru si %re+entate fn )u-ia %roiectie orto'onaia* %lecfin) )e la %roiecfia ori+ont

&/

C U 3 U L M A N IC

/e cere )esenarea celorlalte )ou/ %roiecfii ale e%urei la %atru com %o+ifii form ate )in trei ,olum e sin fnscrise fntr!un cu- ca)ru Di %re+entate fn )u-ia %roiecfie orto'onal/* %lecan) )e la %roiecfia ori+onlalil

Exerci6iul )&;& ' @ EnunH

o
)

:)

CU3UL MANIC

REPRE1EN TA RI IN EPU RA 5 AION OM ETRIE


Exerci6hil )&;& ' @ ezol%are

&%

Borm ate )in trei ,olum e sim %le to ) )e la %roiecfia ori+ontal/ a

/ e %re+inta m ai =o s e%u ra com %lete a %atru com %o +t@ii fo rm ate )in trei ,olum e sim %le fnscrise intr ca) ru si % re+entate fiecare fn ) u- la %ro iec@ie o rto'onaia* %lecan ) )e la %ro iecfiile )esenate lor ori+ontale %e %a'ina anterioara.

99

:)

9 :

&(

C U 3 U L M A N IC E

/ e cere )esenarea celorlalte )oua %roiec=ii ale e%urei a )oua com %o+itii form ate )in trei ,olum e sim %le 5 tnscrise intr!un cu- ca)ru i %re+entate in )u-la %roiectie orto'onala* %lecan) )e la %roiectia ori+ontal/ a =

Excrcitiul )&;& c @ Enun6 >i rczol%are

CU3UL MANIC ii formate )in trei ,olume sim%le ecan) )e la %roiecfia ori+ontaia a

IJUALI5A IA7"$"MET ICE


Am ,/+ut c9 %entru a o-tine e%ura unui /e %re+inta astfel* la cu-ul ca)ru )in ima'ine ,olum este necesar un sistem )e %lane )e )ia'onala iuterioara AB& %roiecfie %er%en)iculare Tntre ele* )ou9 cate Pri,in) )e!a lun'ul )ia'onalei AB+ astfel ca )ou/* i care se intersectea+a )u%a a;ele )e aceasta s9 se ,a)/ ca un %unct* inseamna ca %roiecfieox+ o& Di o+. %ri,im ,olumul )in trie)rul II. In schim-* )aca Dac/ aceste %lane se continue s.i )incolo %ri,im ,olumul )e!a lun'ul )ia'onalei BA+ ne )e aceste a;e* se %oate o-ser,a in fi'. ".5. c? situarn In trie)rul HIII. s%afiul este )i,i+at in o%t +one numite E;ercitiile )e ,i+uali+are )in acest ca%ifoA trie)re* numerotate cu cifre romane ihtr!o o%erea+a cu ,olume asimetrice* care %re+inta o +on/ Ii%s$ Gi un orificiu interior* suficiente or)ine stan)ar)i+ata. /9 %resu%unem* acum* c9 se %re+inta in elemente formale %entru a 'asi re%ere s%afiale in a;onometrie i+ometrica un ,olum a=e+at in re%re+enfarea corecta a acestuia. La irna'inile %re+entate in fi'.".5. au fost %rimul trie)ru. Parcur'an) succesi, fiecare )in aceste )esenate %atru ,i+uali+flri a;onornetrice ale +one* sa Incerc/m s& schifam in a;ono! aceiuia=i ,olum in or)ine* )in trie)rele II* III* HI* raetrie i+ometrica ,olumul )at* care r/mane i HIIL* )an)u!se Di %o+ifiile caracteristice ale a;elor %rimului trie)ru* iar in fi'. "."* Gi "9.* fi;* %ri,it insa )in fiecare +onl Po+ifia noastr/ in s%afiu %oate fi in)icata ,i+uali+arile aceluia<i ,olum Tn toate trie)rele. fie %rin numarul trie)rului* fie %rin %o+ifia %re+entate in or)ine crescatoare* a;elor )e coor)onate ale %rimului trie)ru* Este un ca%itol util %entru fonnarea ,e)erfi HI care fn 'eometria )escri%ti,e au ,alori s%a)u* un)e se cer cimos*tinJ.e %ri,in) %o+iti,e* fie %ri,in) )e!a lun'uE unei re%re+entarile a;onornetrice i+ometrice Di contrucfii 'rafice referitoare Ea cere. )ia'onale a cu-ului ca)ru.

3ig& ,&)&

00

CU3UL MANIC

0xer'ifi,ll.l.

*nunf, obiective /e )a a;onometria i+ometrica a unui ,olum %re+entat in %rimul trie)ru s= inscris intr!un cu- ca)ru* im%reun/ cu re%re+entarea a;elor )e %roiec=ie. /e cer re%re+entate inc9 trei ima'ini a;onometrice ale aceluias= ,olum* %ri,it )in alte trei trie)re* in)icate %rin %o+ifiile s%afiale ale a;elor %rimului trie)ru. /e urmareste formarea )e%rin)erilor )e re%re+entare s%afiaL/ a aceluias= ,olum %ri,it )in +one )iferite s.i* im%licit* a formarii ,e)erii Di orientarii s%afiale. +unoftinfe necesare Re%re+entarea in a;onometrie a ,olumclor )e rotatie* constructii 'rafice referitoare la cere. ,etodti de realizare In %rimul ran)* tre-uie format un sistem )e orientare s%afiala %entru a ne )a seama )e trie)rul )in care este ,i+uali+at ,olumul. Aceasta %o+i>ionare s%atiala in lucrarea )e fa>/ este relarionata cu a;ele )e %roiecfie ale %rimuiui trie)ru* care in 'eometria )escri%! tlv& au ,alori %o+iti,e Di* )e fa%t* re%re+inta %o+ifia s%atiala a trei se'mente e'ale* )intre care unul este intot)eauna ,ertical @o+A. /e trece a%oi la conturarea a;onometriei fiec9rei %o+ifii in %arte* in e;em%lele %re+entate fiin) )esenate ,i+uali+arile )in trie)rele I* IH* HI si HII. Pe aceasta %a'in/. in fi'ura ".6. au fost %re+entate ima'inile a;onometrice ale aceluias= ,olum ,i+uali+at )in trie)rele I* s= IH* %re+ente si in ca)rul e;erci>iilor. Holumele %re+entate* %entru ca e;ercifiul s/!=i afin'a sco%ul* %re+inta %orfiuni circulare* 'oluri in %artea centraia* nu sunt simetrice $5" au o %arte Ii%s$. Ele,ii %ot cauta ,i+uali+ari Gi )in alte trie)re )ecat cele %re+entate in ca)rul e;ercifiilor. +rtterii de apreciere Corecta re%re+entare a;onometricft a ,olumelor in fiecare %o+i=ie* e,i)entierea %artilor ,i+i-ile i a muchiilor in,i+i-ile* acuratefea $E %reci+ia 'rafic/.
Fig. "./.

H I1 U A L I1 A R I
01

Exerci6iul ,&)& a @ Enun6 >i rezol%are /e cere s" se %re+inte %atru %o+ifii a;onometrice ale unui ,olum ihscris fntr!un cu- ca)ru conform %o+ifiei a;elor ima'ine ale %rimului trie)ru* %re+entate al/turat.

?"

C U 3 U L M A:

Exerci6iul ,&)& ' @ Enun6 -9 rezol%are /e cere sa se %re+inte %atru %o+ifii a;onometrice ale unui ,olum inscris intr!un cuconform %o+ifiei a;elor ima'ine ale %rimului trie)ru* %re+entate alaturat.

IH E U A L I1 A R I S E;ercifiul ".5. c ! Enunf si re+ol,are ira In serts intr!u n cu - ca) ru turat. i )e cere sa se %re+inte %atru %o+ifii a;onometrice ale unui ,olum fnscris fntr!un cu- ca)ru* . conform %o+ifiei a;elor ima'ine ale %rimului trie)ru* %re+entate alaturat. I!7 M U

0/

CU3UL M ANICI

/e cere s$ se %re+inte %atru %o+ifii a;onometnce ale unui ,olum inscris intr!un cu- ca)n conform %o+ifiei a;elor ima'ine ale %rimului trie)ru* %re+entate alaiurat.

Exerci6iul ,&)& d @ Enun6 Gi rezol%are

CU3UL MANIC

PO1ILIONARI/PALIALE

?$

i fnscris intr!un cu- ca)ru* irat.


!"5IKI"$A I :!AKIALE

Du%a ce am ,a+ut cum se re%re+inta un ,olum Al )oilea as%ect care tre-uie lamurit Tl si cum se ,e)e el )in )iferite +one )in s%afiu* sa re%re+inta fi;area %o+ifiilor caracteristice* incercam acum sa!l %o+itionam )iferit in s%afiu* %9stran) aceeaGi rela=ie inscriere )e intr!un cu- %articulare* re%re+entati,e %entru fiecare %olie)ru $5 )in care acesta %oate fi usor ca)ru. Prim ul as%ect ce tre-uie clarificat recunoscut. Tl Am ales )in aceste %o+ifii %articulare %e re%re+inta cate'oriile )e ,olum e care %ot fi cele le'ate )e elementele 'eometrice inscrise in cu- si a%oi care sunt %o+ifiile constituti,e a)icft o faf/* o muchie si un ,arf in %articulare ale acestuia. anumite ,ariante s%a%7ale. Datorita )im ensiunilor lucr/rii )e fa@9* ,om Toate aceste ,ariante sunt le'ate )irect )e Inscrie in cu- num ai %olie)re* a)ica cor%uri cu %o+itia fe@e %lane* si anum e* %olie)rele re'ulate si cele cu-ului ca)ru. In acest sens* la %o+ifia %e o muchie* am sem ire'ulate* %e care le ,om cunoaste aceasta cu utili+at in s%ecial ca+ul can) )ouW )ia'onale )e oca+ie. fe<e sunt ,erticale* iar in ,arianta )e cu- %e En acest sens* %e rfn)* ,om %re+enta aceste clase )e %olie)re* cate,a ) in %ro%rietX file lor ,arf* ca+ul can) )ia'onala interioara este 'eom etrice si a%oi construcfia lor in e%ura,ertioala. si In fi' 9.5. sunt %re+entate in a;onometrie Di a;onom etrie* intr!o stransa relatie cu cu-ul ca)ru. e%ur/ Ultima clasa este a %olie)relor nere'ulate* aceste %o+i=ii %articulare ale unui cu- in infinite ca num /r* ) i n care am ales cate,acare* a%oi* ,om ince%e sa inscriem )iferite ti%uri )e %oiie)re* cunosctn)u!le astfei e;em%le. caracteristiciie 'eometrice* constructi,e si )e re%re+entare
Fig. 3.1.

0(

C U 3 U L M A N IC

Un %olie)ru este un cor% 'eometric mar'init )e fete %lane. Polie)rele re'ulate au urm/toarele %ro%rietati. M toate fetele lor sunt %oli'oane re'ulate e'aleC M ,arfurile lor sunt un'hiuri soli)e re'ulate e'aleC M sunt inscri%ti-ile in sfer/C M in ele se %oate inscrie o sferii. O-%nerea lor niatematic/ se )atorea+/ lui Thetet @%e la 9:8 5CA )in coala lui Platon* care* la ran)u!i* le consi)era ca esenfiale in or'ani+area naturii* %ans la atomi* moti, %entru care au fost nurnite cor%urile lui Platon. Cele cinci %olie)re re'ulate sunt. 4Tetraedrul regulat @TA* care are 6 fete triun'hiuri echilaterale. @fi'. 9.".a.AC 4Cu'ul @CA* are : fefe %atrate @fi'. 9.".-AC 4 "ctaedruK regulat @#A* care are ? fete triun'hiuri echilaterale @fi'.9.".cAC L Dodccaedrul regulat @DA. care are 5" fete %enta'oanc re'ulate @fi'. 9.".)AC 4 IcosaedruK regulat @IA* care are "# )e fete triun'hiuri echilaierale @fi'. 9.".eA. Aceste %olie)re re'ulate sunt 'u,ernate )e formula lui Euler In care. H !. numarul Le ,arfuri M Q numarul )e muchii B Y numaml )e fefe Di care arata astfel. H !M[BQ" Aceast/ relatie se %oate ,erifica )in ta-elul. Tetrae)rul re'uiat @TA M B Cu-ul @CA V ( / 6 Octae)rul re'ulat @OA 5" 0 : Do)ecae)rul re'ulat@DA 5" 5" Icosae)rul re'ulal @IA ( "# Biecare )intre aceste "# 9# %olie)re re'ulate* ,a fi 5" 9# re%re+entat m continuare m a;onornetrie intr o relafie )e Tnscriere intr!un cu- ca)ru* in e%ur/. in %o+ifii %articulare %e o fafa* %e o muchie sau %e un ,arf* %recum s.i )esf/=urata fefelor sale.
Fig. 3.".

1&)& !"LIED E EGULATE a& Generalitati

Fig. 3./.

CU3UL MANIC

PO1IflONARI /PATIALE

0&

F ig . 3 .3 .

Tetrae)ml re'ulat are 6 fe>e triun'hiuri echilaterale* cate 9 la ,arf* 6 ,arfuri si : muchii. Prin numarul s/u mic )e fete* %rin ,arfurile sale %enetrante* el e,oca in antichitate usc/ciunea* forma )istructi,L a focului. In fi' 9.9. este re%re+entat/ a;onometria )imetric/ a acestuia s= se constati mo)alitatea in care el se %oate inscrie in cu-* fiin) ase+al %e una )in muchiile sale. In aceasta %o+ifie* %roiecfiile sale nu mai sunt triun'hiuri* ci %atrate @fi'.9.$. cA* in care )ia'onalele sunt muchiile teliae)rului. In fi' 9.6. se %re+inta )esfasurarea fetelor sale* ca o reiatie intre %atru triun'hiuri echilaterale e'ale. Cele trei %o+ifii )e -a+a )m e%ura se construiesc astfel. M %e o fa>" se construieste triun'hiul echilateral a-c* iar ,7 se o-fine consi)eran) muchia HC ca o frontala @fi'. 9*$.aAC M %e un ,arf este in,ersul situatiei anterioare @fi'.9.$.b.)2 %e o rnuchie se %omeste )e la inscrierea tetrae)ruiui re'ulat fntr!an cu-* can) %roiecfiile sale surit %atrate@ti'.9.9.iCA.

'&

eprezentarea tetraedruiui regulat

Fig. 3./.

tt a

(c)

00

CU3UL MAN\

He;ae)rul re'ulat* numit cu-* notat @CA are : fefe %atrate* cate 9 la fiecare ,/rf* ? ,arfuri f i 5" muchii Prin sta-ilitate* soli)itate* rectitu)ine $E %oate Di %rin fa%tul cum i i arunc/ um-ra* cu-ul =i!a clDti'at )re%tul* In antichitate* )e a re%re+enta %amaPntul. In fi'. 9.:. este re%re+entat a;onometric* e,i)entEin)u!se sec%7unea %er%en)iculars %e o )ia'onal< interioara %rin centrul cu-ului* care* asa cum se %oate o-ser,a este un he;a'on re'ulat. Desfasurarea fefelor sale* Intr!una )in ,anantele cele mai cunoscute* este %re+entata in fi'ura urmatoare @fi'. 9.4.A. In fi'. 9.?. a* -* c sunt %re+entate In )u-ia %roiecfie orto'onaia %o+ifiile %articulare astfel. M %e o fa@a* can) %roiec=ia ori+ontala este un %atrat @aAC M %e o muchie situata In %lanul ori+ontal* a,an) )oua )ia'onale )e fefe in %oRifie ori+ontala @-AC M %e un ,arf situat in %lanul ori+ontal cu o )ia'onala interioara ,erticaia @cA* can) construc>ia lui %orne=te )e la construcfia tiun'hului echilateral al )ia'onalelor )e fefe in %roiecfia ori+ontala* un)e acestea se %roiectea+a In a)e,arata marime.

c&

eprezentarea cu'ului

Bi'.3...

3 I ? ?M

4ig. 3.5.

F ig **'
2 ig#1&2&

CU3UL MANIC

PO1ITIONARI/PALIALE

?8

3 ig&$#3#

3ig& 1&)*+

d& eprezentarea octaedrului regulat Octae)rul re'ulat* notat @OA* are ? fete triun'hiuri echilaterale* cate 6 la ,arf* : ,/rfuri si 5" muchii. Este interesant )e remarcat le'/tura )intre %/m/nt @cu-A si aer @octae)ruA sta-ilit/ %rin )ualitatea celor )ou/ ,olume* lucru constatat )e=a )e 'reci. Aceasta fnseamn/ c&, )aca unim centrele fefelor unui cu-* o-tinem un octae)ru re'ulat si in,ers @fi'. 9.8.A. Octae)rul a%are ca format )in )ou/ %irami)e cu -a+a un %/trat* li%ite la -a+a* constatare ce a=ut/ la o-finerea )esf/suratei @fi'.9.5#.A Gi e%urei acestuia. Astfel* in fi' 9.55. se %re+int/ %o+ifiile %articulare c n) el este ase+at %e. M un ,arf* c/n) )ia'oanla interioara este ,erticaia* si e'aia cu )ia'onala %atratului )in %roiectie ori+ontal/ @aAC M o muchie* cUn) o )ia'onals interioara este ori+ontala Gi %/tratul me)ian se afl/ fntr!o %o+ifie ,erticals @-AC M o fafa* c n) conturul %roiecfiei ori+ontale este un he;a'on re'ulat @cA. /e %oate usor o-ser,a ca* fn %atru %o+itii )in cele %re+entate fn e%urele alaturate* se o-fine aceea=i %oiecfie* ceea ce a=uta la re%re+entarea acestuia.

8#

C U3 UL M AN IC

Do)ecae)rul re'ulat* notat cu @DA* are 5" fete %enta'oane re'ulate* cate 9 la fiecare ,arf* 9# )e muchii i "# )e ,arfuri. Cunoscut cu mult fnainte* )e %e ,remea celfilor si a etruscilor* sim-oli+an) in antichitate uni,ersul* a fost construit %rima )ata )e catre %ita'orieni. In fi'.9.I" si 9.59 se %re+inta ima'inea sa a;onometrica %rin relafia )e inscriere intr!un cu- i a%oi )esfa=urarea fefelor sale. /e %re+inta a%oi in fi'. 9.56. e%ura %o+itiilor sale %articulare* aGe+at %e. M o fata @aA* can) -a+a sa su%erioara ABCDE a%are in a)e,irata marime. De aici se o-tin relati, uGor* in %roiectie ,erticaia %unctele E= Gi Ci* Gtiin) c& )ia'onale %aralele ale %enta'oanelor sunt e'ale i a%oi %unctul DI+ folosin) %aralelismul )intre o )ia'onaia a unui %enta'on re'ulat Gi latura ei o%usaC M o muchie @-A* can) e%ura cores%un)e %o+itiei a;onometrice %re+entat/ anteriorC M %e ,arf @cA* can) se rote te conturul ,ertical o-=inut anterior %ana can) )ia'onaia sa interioara este ,erticaia. /e %oate o-ser,a Di in acest ca+ c %atru )in cele ase %o+itii %re+entate in e%ura sunt i)entice* ceea ce sim%lifica mult re%re+entarea

d&

eprezentarea dodecaedrului regulat&

Fig. '.12.

Fig. '.1'. Fig. 3.16.

acestuia.

Fig. '.1/.

Flfl. 3.17.

CU3UL MANIC

P0 1 IT IO N A R I /PA T IA L E

85

Fig. 3.15.

Icosae)rul re'ulat* notat @IA* are "# )e fete triun'hiuri echilaterale* cate $ la ,arf* 9# )e muchii =i 5" ,arfuri i re%re+enta in antichitate a%a. In fi'. 9.5$ se %re+inta ima'inea sa a;onometrica in %o+ifia %e muchie si* Tn acela=i tim%* inscri%ti-ilitatea sa Tntr!un cuca)ru. Relafia 'rafica cu muchia cu-ului a fost %re+entata tntr!o fi'ura %rece)enta @fi'.9.".A /e %re+inta* a%oi* in fi'. 9.5:. o ,arianta )e )esf"s.urare a celor "# )e fe0e triun'hiulare. In fi' 9.54. se %re+inta %o+itiile %articulare )in e%ura aDe+at %e. M o fata @aA* can) conturul %roiectiei ori+ontale este un he;a'on re'ulatC M o muchie @-A* cUn) %roiecfiile coinci) cu irna'inea a;onometrica %re+entata anteriorC M un ,arf @cA* can) in %roiectie ori+ontala a%ar )oua secfiuni %enta'onale rotite* la care )oua laturi sunt %er%en)iculare %e a;a o;. In %roiecfia ,erticaia se )etermina ,arful H )atorita situ9rii fefei A3H mtr!un %lan )e ca%at Gi %alierele HI si #,& /e %oate o-ser,a =i aici ca* )in cele ]^ase %roiecfii ale %o+ifiilor %articulare* %atru sunt i)entice )ar rotite* astfel incat sa cores%un)a %o+itiei cerute. ,7

e&

eprezentarea icosaedrului regulat

Fig3 3.163

F ig . 3 .1 73

8"

CU3UL M ANIC

it P01ITIONARI /PALIAI

/unt %olie)re con,e;e ale caror fete sunt %oli'oane re'ulate )e mai multe feluri* cele )e acelasi fel sunt e'ale* muchiile Di un'hiurile soli)e sunt e'ale* sunt inscri%ti-ile )ar nu se %ot circumscrie unei sfere. Au fost )esco%erite )e catre Arhime)e @"?4!"5" iHrA care a aratat ca numarul lor este )e 59 si se %ot ot&ine )in %olie)rele re'ulate. In fi'. 9.58. sunt %re+entate toate %olie)rele semire'ulate s*i %olie)rul re'ulat )in care se o->in* iar in fi' 9.5?. %atru )intre aceste %oli! e)re sunt rela<ionate )irect cu un cu- ca)ru. Cele 59 %olie)re semire'ulate sunt. AI!Tetrae)rul trunchiat ? 1 18 T, 24 A"! Cu-octae)rul 56 2 C,O 60 D,I A/! Icos)o)ecae)rul 9" 1 36 C,0 90 At! Octae)rul trunchiat 56 2 D,I 36 C,0 As! Icosae)rul trunchiat 9" 3 90 D,I 24 Ae! Cu-ul trunchiat 56 0 4 8 C ,6 O0 A4. Do)ecae)rul trunchiat 9" 2 120 D,I A?! Rom-ocu-octae)rul ": A&U Rom-icos)o)ecaerul :" AIO !Cu-octae)rul 26 48 72 C,O trunchiat An! Icos)o)ecae)rul trunchiat 5"#5?#D.I "6 :# C :" :# 5$# D A*"!Cu-ultesit 9? A59! Do)ecae)rul tes.it 8" Polie)rele semire'ulate se %ot ot&ine )in7 cele re'ulate in mai multe feluri %rin. trunc6iere, care %resu%une taierea ,arfurilor %olie)relor re'ulate* astfel ca fe=ele acestora sa! i )u-le+e numarul )e muchiiC M tnjumatafirea muchiilor* a)ica unin) mi=loacele muchiilor unui %olie)ru re'ulat* o-tinem un %olie)ru semire'ulatC M te7ire, care este o o%erate mai com%licata ce %ermite o-=inerea cu-ului te it i a )o)ecae)rului tesit @fi'.9.58A. Dintre aceste %olie)re semire'ulate* in lucrarea )e fa<a ne ,om ocu%a numai )e cele )irect rela<ionate cu un cu-* fi'.9.5?* i anume. tetrae)rul trunchiat @aA* octae)rul trunchiat @-A* Cu-octae)rul @cA* cu-ul trunchiat Di rom-o! cu-octae)rul @)A. Ele ,or fi re%re+entate in e%ura i a;onometrie in %o+i=ii %articulare.

9." !"LIED ELE :EMI EGULATE

Fig. 3.18.

7IO N A R I /PA LIAL E

89

3 ig 9 & .5 8 .

86 Pentru o mai -una In=ele'ere* fe>ele %olie)relor semire'ulate relafionate cu un cuca)ru* %e care le ,om re%re+enta in e%ur/ Di a;onometrie* le ,om nota cu Ba* B6* 4t sau B/* )u%a cum ele sunt triun'hiuri echilaterale* %atrate* he;a'oane sau octo'oane re'ulate. Astfel* In fi'urile 9."#* "5* "" )in aceasta %a'ina este %re+entat in a;onometrie )imetric/ si e%ura im%reun/ cu )esfasurarea fe=elor e;terioare* un tetrae)ru trunchiat. Acesta se o-fine %rin trunchiere )in tetrae)ru 5 re'ulat* %re+entat in a;onometrie ase+at %e o muchie* e'ala cu )ia'onala fefei cu-ului ca)ru. Prin taierea ,/rfurilor acestui tetrae)ru* la o treime %e fiecare muchie* se )u-lea+/ num$rul )e muchii %e fiecare faD* astfel ca triun'hiul echilateral )e,ine he;a'on. /e o-=in* astfel* %atru fe>e he;a'onale la care se a)au'/ %atru fefe triun'hiulare in cele %atru ,arfuri @6Ba [ 6B=A. In e%ura se %re+inta %o+iJiile %articulare ale acestui tetrae)ru trunchiat @fafa* muchie* ,arfA %ornin) )e la %o+itiile tetrae)rului re'ulat )in care a re+ultat* in relate )irects cu un cuca)ru in care acesta a fost inserts.

C U 3 U L M A N IC

Fig. 3."/.

2 Fig. 3."". Fig. 3."5.

P #"IT IO N A R I/P A T IA L E
MMM MMMMMMM (- 1&1 !"LIED E $E EGULATE Alaturi )e %olie)rele re'ulate si sem i!re'ulate %re+entam in continuare* in relafie cu un cuca)ru* Di un e;em %lu )in fam%olie)relor ilia nere'ulate. A ceste %olie)re au una )in fefe* m uchii sau ,arfuri confinute )e una )in fefele unui cusu%ort* ceea ce face ca re%re+entarea lor* in atat e%ur/* c&t s. i In a;onometrie* sa fie le'ata )e re%re+entarea cu-ului. A stfel* la %olie)rul nere'ulat %re+em at fn fi'.9."9* care are com un cu cu-ul ca)ru eel %ufin unul )in elementele sale constituti,e* se %re+inta atat a;onometria )im etrica* cat =i %o+ifiile %articulare Tn e%ur/* a=utat )e fnscrierea sa fn cu-* Pentru )esf/=urarea fetcfor sale e;terioarese %orne=te )e la )esfi/=urarea cu-ului* in ca+ul in care fefele sale se '/sesc fnscrise in ale cu-ului ca)ru* iar %entru aflarea m arim iior celelalte la elem ente aflate fn interiorul Eui* acestea se relafionea+L cu muchiile cu-ului. In ca+ul fn care %olie)rul nere'ulat are num ai ,a_furile sale %e fefele cu-ului ca)ru* %entru aflarea a)e,/ratelor m)rim i ale rnuchiilof se ,or u t ili+ a m eto)ele 'eom etriei )escri%ti,e* care ,or fi %re+ente fn ca%itolul urmator.

fig# 1&,0&

N 1&,-&

8:

CU3UL M ANIC

Exercitiul 1&)& %nunf, obiective /e cere sa se re%re+inte Tn e%ura si a;onomerie i+ometrica un %olie)ru re'ulat @tetrae)ru* ocatae)ru* )o)ecae)ru si icosae)ruA ase+at %e o fafa* muchie sau un ,arf* a,/n) o )ia'onaia interioara ,erticaia. /e ,or com%leta re%re+entarile cu )esfasurarea acestuia. /e urmareste formarea )e%rin)erilor )e re%re+entare in e%ura si a;onometrie a %olie)relor re'ualte in relate cu un cu- ca)ru in care sunt Inscrise. *uno-tin(e necesare Re%re+entarea %olie)relor re'ulate in e%ura si a;onometrie* construcfii 'rafice referitoare la %oli'oane re'ulate. .etodfi de realizare Po+i=ionarea s%a=iala a acestor %olie)re re'ulate este strans le'ata )e %o+i=ionarea s%afiaia a cu-ului ca)ru in care ele au fost inscrise. In acest sens se ,or cunoaste mo)alita<ile Tn care se %ot Tnscrie intr!un cu- ca)ru si relatfile 'eometrice care se creea+a intre elementele 'eometrice ale celor )oua %olie)re* mai ales relafia )intre muchiile lor. /e ,a tine cont )e rela=ia )e reci%rocitate )intre %oli)rele re'ulate sau )e Tnscrierea ,olumului ma;im Tn cu-. Aceste rela=ii au fost %re+entate Tn nofiunile teoretice )e la acest ca%itol. Pentru )esfa=urare se ,a cauta ca fefele laterale s$ ai-a o muchie comuna* a,an) a,anta=ul construc>iei unui numar )e %oli'oane re'ulate. tn fi'.9.":. se cere ,i+uali+area Tn e%ura si a;onometrie i+ometrica a unui cu- taiat la "R9 )intr!un cu- mai mare )e muchie )ata @aA* )etasat )e cu-ul su%ort Tn eta%a urmatoare @-A Di rease+at astfel ca* a;onometrie* ima'inile sa fie i)entice @cA. Este utili+ata o schim-are )e %lan ,ertical )e %roiecfie si se re%o+i=ionea+a %lanul )ia'onal al cu-ului mic* iar a;onometria este re)ata )intr!o )irec%e %er%en)iculars. *riterii de apreciere4 Corectitu)inea si e;actitatea re%re+entarilor atat Tn e%ura cat si Tn a;onometrie.

3ig& 1&,.

CU3ULM AGIC

PO 1ILIO N AR I /PA TIA LE


Exerci6iul 1&)& a @ Enun6 si rezol%are

84

/e cere s" se re%re+inte in a;onometrie i+ometric/ i e%ur" octae)rul re'ulat ma;im inscris fntr! un cu- ca)ru* in urmatoarele %o+i=ii %articulare. %e fa>$* muchie Di ,arf* tm%reun/ cu )esfisurarea fetelor e;terioare.UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

8?
ExerciDiul 1&)& ' @ EnunA >i rezol%are

CU3UL MANICC

/e cere sa se re%re+inte in a;onometrie i+ometrica Di e%ura )o)ecae)rul re'ulat ma;im inserts I intr!un cu- ca)ru* in urmatoarele %o+i=ii %articulare. %e fafa* muchie Di ,arf* im%reuna cuJ )esfasurarea feZelor e;terioare. UU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

CU3UL MANIC nil re'ulat ma;im fnscris e =i ,a"rf* fm%reuna cu

P O 1 T T IO N A R I/ P A T IA L E 88 E;erci=iul 9.5. c ! Enunf Gi re+ol,are /e cere s/ se re%re+inte fn a;onometrie i+ometric/ $5 e%uri/ icosae)rul re'ulat ma;im inscris ihtr!un cu- ca)ru* in urm/toarele %o+ifii %articulare. %e fa>9* muchie Di ,/rf* fm%reuna cu )esfasurarea fetelor e;terioare.

5##

CU 3 U L M A C

Exercitiul 1&,& %nunt, obiective )e cere s9 se re%re+inte in e%ura si a;onometrie i+ometrica un %olie)ru semi! re'ulat inscris fntr!un cu- @tetrae)rul trunchiat* cu-octae)ruA* octae)rul trunchiat si rom-ocu-octae)rul A ase+ate %e o faf/* %e o muchie sau %e un ,a_f* a,an) o )ia'onals interioara ,erticaia. /e ,a re%re+enta* )e asemenea* si )esfaDu! rarea fetelor e;terioare ale acestor %olie)re. /e urmareste cunoasterea caracteristiciLor 'eometrice $5 formarea a%titu)inilor )e re%re+entarere in e%ura si a;onometrie a unora )in %olie)rele semire'ulate* relationate cu un cu- ca)ru fn care ele sunt fnscrise. +unffftinte necesare Re%re+entarea %olie)relor re'ulate si semire'ulate in e%ura si a;onometrie* constructii 'rafice referitoare la %oli'oanele re'ulate. ,etoda de realizare La %o+itionarea s%afiala a acestor %olie)re semire'ulate se ,a tine cont )e %o+itionarea s%atiala a cu-ului ca)ru fn care ele au fost fnscrise. /e ,or urm/ri fns9 %o+itiile %articulare ale %olie)rului semire'ulat si nu ale cu-ului ca)ru* e;istan) ca+uri c"n) acestea nu coinci). Astfei* %o+ifia %e o faf9 a cu-octae)rului coinci)e cu %o+ifia %e ,arf a cu-ului ca)ru* %entru c/ o fata triun'hi echilateral a %rimului re%re+inta )e fa%t o sectiune %er%en)iculara %e )ia'onala interioara a cu-ului. Pentru )esfasurare se ,a urmari ca fefele acestor %olie)re semire'ulate alcatuite )in )oua ti%uri )e %oli'oane re'ulate* s9 ai-a comuna o latura. /%re e;em%lificare* fn fi'. 9."4. se %re+inta a;onometria )imetrica* )esfasurarea fefelor e;terioare si e%ura cu-ului trunchiat* @taierea colturilor astfei ca fetele s9!si )u-le+e numarul )e laturiA ase+at fn acest ca+ %e o fata. +riterii de evaluate E;actitatea re%re+ent/rilor -i)imensionale si acuratefea 'rafica a )esenului* e,i)enfiin) cu linie 'roasa muchiile %olie)rului semire'ulat si cu Linie su-fire %e cele ale cu-ului ca)ru.

5 <
Y k
>g.'.2&.

\ .
y

4=

CU3UL MANIC

fO 1TLlO N AR I /PA 4T ALE

5#5

Exerci6iul 1&,& a @ Enun6 >i rezol%are /e cere sa se re%re+inte fn a;onometrie i+ometrica si e%ur/ cu-octae)rul inscris fntr!un cuca)ru* fn urm/toarele %o+ifii %articulare. %e fa>/* muchie i ,/rf* fm%reuna cu )esfiGurarea

fe=elor e;terioare.