Sunteți pe pagina 1din 5

ROMNIA MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI LICEUL TEORETIC ION CANTACUZINO, PITETI

RAPORT DE AUTOEVALUARE

Subsemnatul, Ghindescu Marius Ionut, profesor gradul didactic I la Liceul Teoretic Ion Cantacuzino Pitesti si la Liceul cu Program Sportiv Pitesti, cu o vechime de 2 ani in invatamant, titular la catedra de !ducatie "izica si Sport, in vederea inscrierii la concursul pentru acordarea gradatiei de merit, prezint urmatoarele argumente# $%Criteriul a ti!itatil"r "#$le%e u !al"are i&'tru ti!(e)u ati!a* a& 'm obtinut rezultate bune si foarte bune cu elevii claselor a (II a la e)amenele de bacalaureat la disciplina !ducatie "izica si Sport% Procentul de promovabilitate la bacalaureat, *n anul +colar 2,,-.2,, , a fost de $,,/, cu note *ntre 0, 1 +i $,, in anul 2,,0, procentul de promovabilitate a fost de $,,/, cu note cuprinse intre 0, ,.$,, iar *n anul 2,,2 procentul de promovabilitate a fost de $,,/,cu note cuprinse intre 0,-, si $,% 3ovad4 stau listele de la bacalaureat afi+ate pe pagina IS5 'rge+% 'm organizat ore de pregatire suplimentara pentru elevii cu rezultate mai putin bune% 3ovad4 stau programele elaborate de +coal4 privind organizarea orelor suplimentare% 'n de an rezultatele elevilor de la clasele unde predau au crescut *n performan64, aprecierile p4rin6ilor, elevilor, profesorilor dirigin6i fiind *ntotdeauna pozitive% c)performane n pregtirea elevilor distini la concursurile de profil/olimpiadele colare,concursuri cultural-artistice i sportive recunoscute de Ministerul Educaiei Cercetrii, Tineretului si Sportului materiali ate n o!inerea locului ", "", """ i meniuni la fa a internaional i locurile ", "", """ la fa a naional, #udeean i inter#udeean/regionala, precum i premii speciale$ 'm organizat, coordonat +i preg4tit, *n cadrul unor ore suplimentare, an de an lotul olimpic al liceului, pentru faza local4, 7ude6ean4, na6ional4% 3ovad4 stau 8apoartele trimise la IS5 privind rezultatele elevilor la 9limpiada :ationala a Sportului Scolar, faza 7ude6ean4 +i na6ional4 +i diplomele elevilor# Ca#$i"&at Nati"&al )e +a' ,et Locul I . !chipa de baschet ; 2,,0.2,,2 Ca#$i"&at Nati"&al )e +a' ,et Locul III !chipa de baschet ; 2,, .2,,0 Cu$a Li eel"r Locul I . !chipa de baschet ; 2,,0

Cu$a #u&i i$iului Locul I . Cu$a Li eel"r Locul I . Cu$a - De e#.rie Locul II

!chipa de baschet ; 2,,2 !chipa de baschet ; 2,,0 !chipa de fotbal .2,,0

Oli#$ia)a S$"rtului S "lar <entiune Campionatul de sah . 2,,2

d) performante in pregtirea elevilor distinsi la concursuri cultural-artistice si sportive recunoscute de MECTS, materiali ate in o!tinerea premiilor %locurile ", "", """ ) mentiunilor si premiilor speciale la fa a internationala si a premiilor, mentiunilor si premilor speciale la fa a nationala, #udeteana si inter#udeteana/regionala$ C"& ur' I&ter&ati"&al <entiune C"& ur' Nati"&al Premiul I C"& ur' Nati"&al Premiul II C"& ur' Nati"&al Premiul III =echeanu Ionut. 2,$,

3ragomir 8o)ana .2,,0 :istorescu =ogdan.2,,2 >rigore Cristi .2,$,

e) pregatirea loturilor olimpice pentru concursurile scolare, participarea, in calitate de mem!ru al #urului sau al comitetului de organi are, la concursurile si olimpiadele #udetene, inter#udetene . am preg4tit loturile olimpice *n to6i ace+ti ani, echipa de baschet, rezultatele fiind din ce *n ce mai bune, an de an, dovad4 st?nd diplomele ob6inute . in anul 2,,0 am fost premiat de Prim4ria <unicipiului Pite+ti pentru preg4tirea +i succesul elevilor participan6i la doborarea 8ecordului <ondial organizat la Simfonia Lalelelor.editia a (((I.a% .membru evaluator al comisiei din cadrul e)amenului de bacalaureat *n anii 2,, , 2,,0, 2,,2% f) &regatirea loturilor olimpice, participarea, in calitate de mem!ru al #uriului' organi area de concursuri si festivaluri, e(po itii, concerte, . in anul 2,$, am facut parte din comisia de organizare si evaluare a Concursului national <emoria @olocaustului . in anul 2,,2 am facut parte din comisia de organizare a Concursului Aanguru - am organizat activitatile cu temele Saptamana !ducatiei >lobale.PaceaB si C$0 :oiembrie ;Diua Internationala a "ilisofieiBE C$0 9ctombrie. Diua !uropeana de lupta impotriva traficului de persoaneB

. am facut parte din echipa profesorilor coordonatori . Simpozionul dedicat Dilei <ondiale a reducerii dezastrelor naturale g)re ultate msura!ile o!inute n activitile culturale i educative organi ate n coal i finali area unor proiecte de parteneriat educaional, cu impact la nivel local/#udeean//naional/internaional' - am organizat activitatile cu temele Saptamana !ducatiei >lobale.PaceaB si C$0 :oiembrie ;Diua Internationala a "ilisofieiBE C$0 9ctombrie. Diua !uropeana de lupta impotriva traficului de persoaneB . an de an am organizat +i desf4+urat activit46i culturale, +tiin6ifice cu ocazia Dilelor Liceului, Serbarea Pomului de Craciun . *n anii 2,,- +i 2,, am organizat =alul =obocilor, =alul 'bsolventuluiF2,,0& . am organizat lectorate cu p4rin6ii pe diverse teme FPrevenirea abandonului +colar, Traficul de fiin6e umane, Giolen6a *n +coli, & +i am participat cu clasa unde am fost diriginte la toate activit46ile educative desf4+urate *n +coal4% . am organizat e)cursii cu clasa pe care am condos.o ca diriginte, drumetii, vizite la muzee, e)pozitiiE .in fiecare vacanta de vara am organizat tabere cu elevii, in tara si in strainatate, avand ca scop vizitarea diferitelor obiective turistice si educatia elevilor Fgustul pentru frumos, prote7area naturii, organizarea timpului liber prin activitati educative si recreative& /0 re ultate o!tinute in activitati de voluntariat la nivel local/ #udetean/ national l0 activitate de coordonator de programe educative scolare si e(trascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare ( fac parte din Colegiul de redactie al revistei CPasii Copilariei . sunt profesor colaborator al revistei B!)trascolarele H la superlativIB #) participarea la cursuri de formare . am absolvit cursul organizat de Institutul =ancar 8oman . am absolvit cursul de master "inante si <anagement in Conte)tul Integrarii !uropene, Jniversitatea Titu <aiorescu, =ucuresti.2,,0 . am participat la tabara de instruire si informare olimpica organizata de Comitetul 9limpic 8oman la Izvoru <uresului .2,,0 12 Criteriul $ri!i&) $er3"r#a&4e )e"'e.ite 5& i&"!area )i)a ti 67#a&a8eriala, #ateriali9ate 5&* a)contri!uia la ela!orarea de programe colare, regulamente, metodologii,ndrumtoare/g)iduri metodice, manuale colare, au(iliare didactice, reviste colare, avi ate de nspectoratul colar sau de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului, dup ca ' cri n domeniule ducaional, nregistrate cu "S*+, crearea de softuri educaionale n specialitate, platforme de e-learning avi ate de Ministerul Educaiei Cercetrii Tineretului si Sportului$ Ela!orarea unei programe colare pentru o disciplin opional nou, nsoit de suport de curs' ela!orarea unei programe vi ,nd curriculum pentru opional integrat n de voltare local$

. am elaborat programe +colare pentru curriculum op6ional F<uzica si <iscare. >imnastica 'erobica, Prietenii 5ocurilor Sportive. =aschet, Golei, @andbal; pentru clasele, a (I.a, a (II.a& c)activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate n domeniul sindical la nivel local/#udeean/naional/internaional, participarea cu comunicri la simpo ioane #udeene, regionale % onale), naionale i/sau internaionale, participarea la formarea personalului didactic prin Casa Corpului -idactic, n calitate de formatori, contri!uia la cercetri tiinifice n specialitate sau n domeniul pro!lematicii nvm,ntului i educaiei$ . comunicari la simpozioane # . am participat la sesiuni de comunicariE . am absolvit cursul de master "inante si <anagement in Conte)tul Integrarii !uropene, Jniversitatea Titu <aiorescu, =ucuresti.2,,0 d) activitate ca metodist, mem!ru in consiliul consultativ de specialitate, coordonator de cerc pedagogic ( membru in Consiliul de 'dministratie 3. Criteriul privind participarea la proiecte a) proiecte de parteneriat educational, la nivel local/ #udetean/ national/ international recunoscute de "S./MECTS ( am incheiat proiecte de parteneriat educational cu !cofest 5unior, cu C3 Press . am participat la proiecte educationale la nivel local, 7udetean, national% 3ovada stau acordurile de parteneriat si diplomele de participare% b) proiecte/ programe reali ate in parteneriat intre scoala si asociatiile repre entative de parinti/ comunitatea locala/ agenti economici . realizarea de parteneriate cu institu6iile publice, cu lacasuri de cult si religie e) &roiecte /programe coordonate de MECTS, inspectoratul scolar, alti parteneri, /rgani atia Salvati Copiii - am participat la proiectul educational 01Sanse Egale11 si la proiectul Campania >lobala pentru !ducatie . 9rganizatia Salvati Copiii :2 Criteriul $ri!i&) re;terea $re'ti8iului u&it64ii )e 5&!646#<&t7 "&e%e, 36 <&) !i9i.ile re9ultatele a e'teia 5& $re'6, $e 'ite(urile e)u a4i"&ale, $ri& '$"rirea alit64ii a tului e)u a4i"&al, #a&i3e'tat $ri& l" ul " u$at )e ; "al6 5& ierar,ia 'ta.ilit6 )e i&'$e t"ratele ; "lare, a ur#are a* a) contri!uiilor individuale i/sau n ec)ip la de voltarea teoriei i practicii managementului educaional i instituional, n conte(tul 2eformei nvm,ntului' . realizarea de programe +colare +i de publica6ii . activitatea cu elevii +i p4rin6ii, acestea duc?nd la cre+terea prestigiului catedrei +i a imaginii +colii . rezultatele elevilor *n cadrul concursurilor scolareE

b)atragerii de finantari e(tra!ugetare, avand ca scop sporirea calitatii institutiei si a procesului de predare 3invatare-evaluare,a !a ei didactico-materiale .in anul 2,,0 am obtinut sponsorizare in valoare de $1$2 lei de la SC Salubris si de K,, lei de la SC Meb de Meb S8L, iar in anul 2,,2 de K1, lei de la SC :eN 9ptic S8L si Credit >old S8L c) reali area de proiecte e(tracurriculare, cu finantare e(tra!ugetara . am organizat e)cursii cu clasa pe care am condos.o ca diriginte, drumetii, vizite la muzee, e)pozitiiE d) am organizat activitati initiate de Jniversitatea Pitesti impreuna cu Jniversitatea TNente 9landa% parteneriate cu p4rin6ii elevilor din clasa a GII.a si a GIII a Fan scolar 2,, O2,,2& colabor4ri cu Poli6ia 5ude6ului 'rge+ ; organizarea unor ore de dirigen6ie pe tema prevenirii consumului de alcool, tutun, droguri, a traficului de fiin6e umane, a violen6ei *n +coli colabor4ri cu <uzeul 5ude6ean 'rge+. organizarea de vizite documentare colabor4ri cu 3irec6ia de s4n4tate public4 ; furnizarea de materiale documentare +i colaborarea cu speciali+ti pentru realizarea orelor de educa6ie sanitar4 colaborari cu Diarul 'rge+ul ; pentru participarea la toate manifest4rile culturale desf4+urate *n cadrul liceului colaborari cu 'socia6ia 8om?n4 'ntidrog ; pentru organizarea de *nt?lniri tematice cu elevii

. . . . . .