Sunteți pe pagina 1din 1

COALA !"#A$!ALA %!OA# &! O&'(C)*")#!C!+!)L +LO!',!, -).'/)L +&A0O1A(,&. !$1OA&', #&.

23 ,'L'4O#5 6788 9:8;;7; 4A<5 6788 9:8;;7'mail 5 scioangrigorescu=>a?oo.com@eb 5 AAA.scioangrigorescu.scoli.edu.ro

Prezentarea principalelor incidente de integritate ( fapte de coruptie) ce pot afecta starea de normalitate in entitatile finantate din fonduri publice:
luarea de mita; darea de mita; primirea de foloase necuvenite; traficul de influenta, etc. folosirea parintilor sau a elevilor in rezolvarea unor activitati cu caracter personal comercializarea, in scoala, de catre cadrele didactice a manualelor si auxiliarelor didactice

Incidente de integritate posibile in unitatile de invatamant:


utilizarea abuziva a resurselor financiare; fraudarea examenelor de catre elevi/ cadre didactice; conditionarea evaluarii elevilor/ calitatii actului didactic de obtinerea oricarui tip de avantaje, etc. La aceasta lista de documente, conducerea unitatilor de invatamant/ conexe poate adauga periodic orice alte informatii care sustin strategia anticoruptie propusa la nivelul sectorului educational.