Sunteți pe pagina 1din 9

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI Strategie de combatere a absenteismului colar la nivelul clasei, din perspectiva rolului de manager al clasei de elevi

A. Obiective la nivelul scolii


1. Cunoasterea fenomenului de absenteism la nivel local; 2. Constientizarea si intelegerea fenomenului de absenteism ; 3. Identificarea cauzelor si efectelor care au generat absenteismul ; . Informarea si implicarea tuturor partilor implicate; !. Monitorizarea absenteismului scolar; ". Participarea la activitati de combatere a absenteismului;

C. Modaliti de evaluare
Principalele modalitati/instrumente prin care anticipam ca putem evalua strategia elaborata sunt: Semnaturile elevilor care au luat la cunostinta regulamentele prelucrate ; Urmarirea numarului de absente in catalog; Discutii cu patintii; Motivarea absentelor pe baza documentelor ustifictive!adeverintele medicale vor fi vizate in prealabil de catre medicul scolii; "levii vor putea fi invoiti de catre diriginte pe baza cererii de la parinti# care va fi semnata de catre diriginte si director; Imbunatatirea situatiei scolare $observata in catalog si in procesele verbale; Participarea activa la ore si la activitati e%tracurriculare; Diminuarea numarului de absente si ale numarului de cazuri problema; &umarul de pofesori participanti la diferite activitati e%tracuriculare; &umarul de elevi consiliati de psi'ologul scolii; &umarul de elevi participanti la activitati e%tracuriculare#concursuri# olimpiade; Imbunatairea relatiei dintre parinti si scoala; (iste rezultate finale la sfarsitul anului; &umar de elevi premia)i; Compararea prin prezentarea grafica a situatiei inregistrate in doua sau mai multe perioade distincte* inaintea implementarii stategiei si dupa# in doua luni diferite+, Ca si instrumente utilizate pentru evaluare amintim:observare directa# investigarea# grafice# catalogul#procesele verbale de la sedinte#

#. $lan %e actiune
Grup tinta Actiuni de constientizare !Dezbateri privind regulamenul scolar si notiunile de . disciplina/ si .regula/; !Participarea activa la orele de dirigentie; !Dezbaterea # identificarea si analizarea cazurilor concrete de absenteism din clasa; !Discutii individuale cu fiecare caz in parte; !Comunicarea numarului de absente in cadrul orelor de constientizare; !Participarea la lansarea planului scolii; ! Participarea unui numar cat mai mare de elevi privind alegera unui slogan si a unei sigle aferente actiunii* se vor lua in vedere oferirea de premii# recompense# diplome pentru antrenarea si motivarea elevilor# ceea ce va duce la un rezultat optim+ Actiuni de interventie !Cunoasterea si respectarea 0egulamentului Scolar si a 0egulamentului de 1rdine Interioara pentru elevi ; !Participarea la ora de dirigentie si implicarea in activitatile desfasurate in clasa; !0ealizarea unui panou al elevilor cu cea mai buna frecventa la scoal2 ; !0ealizarea rubricii 3C'iulangii scolii/ in panoul Consiliului "levilor; !4izite la domiciliul colegilor ce absenteaza; !Implicarea in proicte educationale/concursuri; !Implicarea in actiuni de voluntatiat* donatii# protectia mediului# a utorare persoane cu dizabilitati# etc,+, ! 5c'izitionarea si distribuirea unui caiet de monitorizare a absentelor; !6ilnic elevul de serviciu sau seful clasei va realiza un tabel cu urmatoarea rubricatura: &r, crt,# 1ra# Disciplina# 5bsenti de zi# 5bsenti la ora# Semnatura profesorului; !"levul de serviciu sau seful clasei va prezenta profesorului la inceputul orei 7 Indicatori de evaluare &G'a%ul %e i()lica'e* &Nu(a'ul absentelo'* &G'a%ul %e 'eali+a'e* &,e+ultatele scola'e- note (ai (a'i.* &G'a%ul %e in/o'(a'e* Modalitati de disiminare &$ublicatii in 'evista scolii0 'eviste si +ia'e locale 0 a)a'itii televi+ate* &Ce'cu'i )e%a1o1ice* &Ta'1u'i si e2)o+itii* &A/ise* &$liante* &

ELEVI

caietul de evidenta a absentilor pentru a consemna absentii in catalog si a semna rubrica cu semnatura profesorului; !Participarea la sedintele cu parintii ;

CAD,E DIDACTICE

!Participarea la sesiuni de formare si informare privind absenteismul organizate in scoala prin implicarea unor specialisti in domeniu *psi'ologi# membri ai politiei sau sociologi+ ; ! Dezbateri privind legislatia specifica in domeniu; ! Dezbateri privind regulamentul scolar si regulamentul elevilor; !Identificarea elevilor cu probleme# precum si a cauzelor care au dus la manifestarea acestui tip de comportament; !5naliza si dezbaterea fiecarui caz in parte in cadrul consiliului profesoral si in comisia diriginilor;

& Prelucrarea# la 8nceput de an scolar *si de c9te ori este necesar+ a regulamentelor scolare la clase si in sedin)ele cu parintii; !Monitorizarea saptamanala a absentelor elevilor; !Informarea lunara *telefonic2/direct2+ a parintilor elevilor privind situatia scolara a copiilor lor; !0espectarea normelor din 0,1,:,U,I,P, si 0egulamentul de ordine interioar2 al scolii privind motivarea absentelor si sanc)ionarea/recompensarea elevilor 8n raport cu comportamentul civic adoptat de acestia; !Diversificarea activitatilor educative din cadrul orelor de consiliere si orientare; !Implicarea elevilor 8n activitatatile e%tracurriculare ale scolii *minim ; activitate/luna+; !Inregistrarea elevilor cu risc de absenteism si luarea de masuri educative in colaborare cu diversi agenti educationali *parinte# consilier psi'opedagog# responsabil comisia dirigintilor# Politia# Protectia <

&G'a%ul %e i()lica'e* &G'a%ul %e in/o'(a'e * &G'a%ul %e 'eali+a'e* Nu(a'ul %e se%inte cu )a'intii* &G'a%ul %e sti(ula'e al elevilo'* &Nu(a'ul absentelo'* &,e+ultatele scola'e. &Calitatea %e(e'sului %i%actic*

&$ublicatii in 'evista scolii0 'eviste si +ia'e locale 0 a)a'itii televi+ate* &Ce'cu'i )e%a1o1ice* &Ta'1u'i si e2)o+itii* &A/ise* &$liante*

Copilului# etc+, !4izite la domiciliul elevilor si discutii cu parintii celor care absenteaza; !Comunicare cu parintii pentru a afla cauzele absentelor; ! Daca fuga de la scoala este determinata de atitudinea unui profesor# dirigintele poate media rezolvarea situatiei conflictuale profesor!elev; !Motivarea absentelor doar pe baza adeventintei medicale si a cererii din partea parintilor; ! Stabilirea si aplicarea unui program de recuperare a materiei scolare pentru elevii care absenteaza ; ! "fectuarea serviciului pe scoala cu mai multa vigilenta din partea cadrelor didactice; ! Profesorii sa organizeze lectii cu accent pe creativitatea elevilor; ! Profesorii sa renunte la unele metode *stresante si umilioare+ de a evalua elevii *de genul ascultarea pe randuri# in fata clasei+; ! Sistem ec'itabil de recompense! sanctiuni care sa mentina motivatia scolara a elevilor; nota s2 fie doar o masura obiectiva a performantei si nu o modalitate de sanctionare a elevului; !Comunicarea eficienta# asertiva! evitarea etic'et2rii elevilor# critica constructiva# focalizarea pe

recompensarea elevilor si nu pe sanctionarea lor; !Parintii vor fi informati de gravitatea fenomenului de absenteism care este prezent in scoala# pe baza informatiilor culese in prealabil de catre profesor; !Participarea la sedintele cu parintii si comunicarea atat scrisa# telefonica cat si verbala cu dirigii legate de situatia scolara a elevilor; !Participarea la dezbateri privind regulamentul scolar; !4izite inopinante la scoala pentu a se informa si verifica situatia copilului sau; &Participarea la sedintele cu parintii pe clasa si pe scoala; !Creeare unui forum al parintilor pentru a tine legatura atat cu dirigintele cat si cu ceilalti parinti; !Discutii cu propriul copil in vederea cunoasterii problemelor si dificultatilor pe care le intampina; ! Instiintarea periodica# prin telefon sau e!mail# atunci cand elevii au avut o problema *de sanatate# deces in familie# etc, prezentand ulterior intoarcerii la scoala documente ustificative+; !0ecompensarea pentru participare activa si rezultate bune la scoala, !Consiliere psi'ologica alaturi de copilul sau separat!fiecare in parte; !Prezenta la ore; !Programe de consiliere a parintilor, !Creearea si implementarea unui sistem de monitorizare a absentilor; !Informarea lunara asupra situatiei absentelor si masurilor luate de diriginti si Consiliul profesoral; !4izite la domiciliul elevilor din partea asistentei sociale si in cazuri dificile si a politiei; !Participarea activa de informare a politiei locale in cadrul orelor de ? &G'a%ul %e i()lica'e* &G'a%ul %e in/o'(a'e* &G'a%ul %e )a'tici)a'e* &$ublicatii in 'evista scolii0 'eviste si +ia'e locale 0 a)a'itii televi+ate* &Ce'cu'i )e%a1o1ice* &Ta'1u'i si e2)o+itii* &A/ise* &$liante*

$A,INTI

!Participarea la actiuni de informare si consiliere cu privire la actiunile ce vor fi ,E$,E3ENTANTI derulate in cadrul scolii* cu invitati psi'ologi# sociologi AI COMUNITATII si agenti de politie+; !5naliza situatie scolare in -auto'itati cadrul sedintelor de la nivel consiliilor locale si scola'e0IS40)olitie IS>,

&G'a%ul %e i()lica'e* &G'a%ul %e 'eali+a'e* &G'a%ul %e 'e)'e+entativitate*

&$ublicatii in 'evista scolii0 'eviste si +ia'e locale 0 a)a'itii televi+ate* &Ce'cu'i )e%a1o1ice* &Ta'1u'i si e2)o+itii* &A/ise*

%e )'o2i(itate0bise'ic a0asistenta sociala0 ONG !Participarea in cadrul unor dezbateri colective privind regulamentul scolar# masurile ce trebuiesc luate pentru combaterea absenteismului si evidentierea mi loacelor de care dispune fiecare membru al comunitatii in parte pentru stoparea fenomenului la o scara cat mai larga; dirigentie; !5tragerea tinerilor in desfasurarea unor programe desfasurate pe plan local; ! Prezentarea strategiei scolare in domeniu; ! Discutarea unor studii de caz si evidentierea solutiilor venite din partea autoritatilor; ! Implicarea cat mai multor centre scolare in acest program pentru elaborarea unei strategii colective# bazata in primul rand pe un cumul de e%perienta; ! Prezentarea mi loacelor prin care aceste scoli au incercat sa opreasca e%tinderea absenteismului# precum si publicarea rezultatelor obtinute in acest sens; !Desfasurarea unor programe pentru intelegerea cauzelor si efectelor pe termen lung ale fenomenului de absenteism in scoala; ! Infiintarea unui comitet de prevenire a absenteismului in scoala ce va actiona prin administrarea de c'estionare sau prin efectuarea de anc'ete sociale privind cauzele absenteimului din scoala; !0ealizarea unui parteneriat intre toti factorii care sunt implicati in dezvoltarea si desfasurarea procesului educational; !Spri inirea tinerilor in descoperirea si valorificarea propriilor ;@ &$liante*

disponibilitati intelectuale# afective si fizice# necesare fie continuarii studiilor# fie integrarii armonioase in viata societatii; !Spri inirea materiala pentru familiile cu o situatie fificila pentru continuarea studiilor;

;;

#I#LIOG,A5IE

1. Mana1e(entul clasei&su)o't %e cu's 6Vale'ica An17elac7e&Unive'sitatea 8Duna'ea %e 4os9 %in Gala:i 2. $si7o)e%a1o1ie )ent'u e2a(enele %e %e/initivat ;i 1'a%e %i%actice&E%i:ia a III&a0 E%itu'a $oli'o(0 Ia;i 2<<= 3.Iucu0#.,o(i:> 00Mana1e(entul clasei %e elevi& A)lica:ii )ent'u 1estiona'ea situa:iilo' %e c'i+> e%uca:ional> 0 E%itu'a $oli'o( 0 Ia;i 0 2<<"

;A