Sunteți pe pagina 1din 68

UNIVERSITATEA NAIONAL DE MUZIC BUCURETI

FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICAL


SECIA CANTO
LUCRARE DE DISERTAIE
COORDONATOR TIINIFIC
Conf. univ. dr. Cri!in" Sor#"nu
MASTERAND$
Ev#%in&M"ri%#n" M"rin"'
BUCURETI
()*+
UNIVERSITATEA NAIONAL DE MUZIC BUCURETI
FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICAL
SECIA CANTO
REPERE STILISTICE I CARACTEROLO,ICE
ALE PERSONA-ELOR FEMININE
DIN CREAIA DONIZETTIAN DE OPER
. NORINA I ADINA/
CUPRINS
MOTIVAIE.....2
CAPITOLUL I
I.1. Romantismul muzical n teatrul liric italian din prima jumatate a secolului al XIX-lea..3
I.2. De la naterea melodramei italiene la apusul belcanto-ului......................................................7
CAPITOLUL II
II.1. ntre tradi!ie i ino"a!ie. #specte stilistice ale unei crea!ii la r$scruce de
secole...................13
II.2. Repere stilistice ale personajelor %eminine
donizettiene.........................................................21
CAPITOLUL III
III.1. #specte stilistico-interpretati"e reprezentati"e ale operei &'()lisir d(amore* de +aetano
Donizetti.........................................................................................................................................2
,
III.2. #specte stilistico-interpretati"e reprezentati"e ale operei &Don -as.uale* de +aetano
Donizetti.........................................................................................................................................,
/
III.3. #naliza comparat$ stilistico-interpretati"$ a operelor0&Don -as.uale* i &'()lisir d(amore*
i implicit a personajelor %eminine principale0 1orina2 &Don -as.uale* 3 i #dina 2 &'()lisir
d(amore*3........................................................................................................................................,
4
BIBLIO,RAFIE..........................................................................................................................5
/
0EBO,RAFIE............................................................................................................................5
,
ANE1E..........................................................................................................................................5
6
MOTIVAIE
)mil 7ioran spunea c$0 89rice om are o "ia!$: nainte de a a"ea o bio;ra%ie*. #a am
nceput sa l descop$r pe Donizetti: mai nt<i prin "ia!a lui i mai apoi apropiindu-m$ de crea!ia
sa deosebit de %rumoas$ i sensibil$: n care m-am re;$sit. #propierea s-a produs ascult<ndu-i
muzica: studiind-o i c<nt<nd-o.
=i-am propus s$ scriu aceast$ lucrare pentru a-l ntele;e mai bine pe cel care m-a %acut:
prin muzica sa: s$ trec printr-o "arietate de st$ri: pentru a-i n!ele;e i a-i interpreta c<t mai bine
lucr$rile si pentru a %i de %olos i altora care nutresc aceleai sentimente %a!$ de crea!ia
donizettian$.
)mo!ie: sensibilitate: e>presi"itate: ;ra!ie: d$ruire: su%let: patim$: sinceritate: durere:
curaj: iubire: ur$: n$dejde: dezn$dejde sau nebunie ? toate se re;$sesc n crea!ia donizettian$ ? o
crea!ie de o "ia!$ i o "ia!$ de crea!ie.#m ales s$ scriu despre Donizetti pentru c$ el a ales
romantismul - o perioada i un stil apropat de su%letul meu.
'upa cercet$rii mele s-a oprit mai atent pe dou$ lucr$ri bu%%e spectaculoase0 &Don
-as.uale* i &'()lisir d(amore*. #m !inut cont n ale;erea acestor dou$ titluri de numeroasele
similitudini dintre cele dou$ lucr$ri: dar i de ceea ce le di%eren!iaz$: i: mai ales: de calit$!ile
mele "ocale i interpretati"e i de posibilitate mea de a juca rolurile #dinei i 1orinei.
CAPITOLUL I
I.*. Ro2"n!i2u% 2u3i4"% 5n !#"!ru% %iri4 i!"%i"n din 6ri2" 7u2"!"!# "
#4o%u%ui "% 1I1&%#"
@iind cunoscut$ di"ersitatea acestui curent aristic: ncadrarea sa sub %orma unei de%ini!ii
i stabilirea cu precizie a limitelor cronolo;ice presupune o cercetare comple>$ a tuturor
%enomenelor n;lobate n Romantism. De-a lun;ul timpului s-au conturat numeroase ncerc$ri de
a %ormula esen!a Romantismului: ncerc$ri apar!in<nd reprezentan!ilor s$i din secolul al XIX-lea.
#st%el: +oetAe considera c$ 8Romantismul este r$ul secolului 2le mal du siecle3*
1
: iar 7Aarles
1odier 2secretarul cenaclului poe!ilor romantici3 a%irma c$ 8Romanticul putea s$ nu %ie altce"a
dec<t clasicul modernilor*
2
: adic$ e>presia unei societ$!i noi: n timp ce marele scriitor ;erman
BoAann -aul @riedericA RicAter a%irma n cartea sa de estetic$ romantic$ elaborat$ nc$ din 1C/, -
&DorscAule der #estAetiE*
3
? c$ 0 &Romantismul este %rumuse!e %$r$ limite - %rumuse!ea in%init$*
i mai spunea c$0 &Dac$ poezia este pro%e!ie: atunci romantismului i se rezer"$ un "iitor mai
mare dec<t acela pentru care e>ist$ spa!iu aici: jos*.
Romantismul reprezint$ o micare artistic$ i %iloso%ic$ comple>$ a%irmat$ pe plan
istoric: politic: social: %iloso%ic: literar i artistic: ce ap$rut n +ermania spre s%<ritul secolului al
XDIII-lea i s-a r$sp<ndit treptat n ntrea;a )urop$: ca urmare a proceselor de scAimbare n care
se a%la continentul european la acea "reme 2Re"olu!ia %rancez$: Re"olu!ia industrial$3. -utem
considera ca punct de plecare n a%irmarea romantismului anul 174C: odat$ cu apari!ia re"istei
8#tAenaeum* ce aducea n discu!ie problematica lumii culturale i academice europene: sub
ndrumarea unui ;rup de intelectuali: printre care @riedricA "on FcAel;el: 1o"alis: @riedricA
FcAellin;: care scriau despre apari!ia unei noi ci"iliza!ii: caracterizat$ de o estetic$ total nou$: de
o concep!ie %iloso%ic$: sociolo;ic$ i reli;ioas$: cu ample rezonan!e asupra tuturor artelor.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
1
HAeodor I$lan, Chopin, )ditura =uzical$: Iucureti: 145/: pa;.1C,
2
Ibidem
3
n

traducere &Jcoala pre;$titoare a esteticii*
Romanticii pledau pentru0 u8i#4!ivi!"!#9 #ni8i%i!"!#9 #2o:i#9 #;"4#r8"r#"
#n!i2#n!#%or9 %i8#r!"!#" 5n #;6ri2"r#K i se opuneau con"en!ionalismului i abstractiz$rii. n
centrul preocup$rilor lor se a%l$ uni"ersul interior al omului. Rousseau i ndemna pe romantici
ast%el0 &)>prima!i-"$ pe "oi i sentimentele "oastreL* . )i promo"eaz$ 4u%!u% n"!urii 2spa!iu
destinat cu;et$rilor solitare3: %iri2u%: f"n!#3i" i iu8ir#" i se inspir$ din i!ori# i fo%4%or.
#p$rut mai nt<i n literatur$ i pictur$: romantismul "a pune st$p<nire i pe crea!ia
muzical$. Romantismul este nc$ de la nceputurile sale un curent literar e>trem de %a"orabil
muzicii prin punerea n centrul aten!iei sale a sentimentului uman i a dest$inuirii lui. Liri2u%
de"ine tr$s$tura de%initorie a acestei epoci: care mbin$ tr$irea interioar$ cu crea!ia: iar realitatea
cu "isul. #st%el: pentru a zu;r$"i sentimentele personajelor: compozitorii apeleaz$ la0 o v"ri"!<
6ro6or:ion"r# " fr"3#%or9 fr#4v#n!# "i2#!rii9 4=i28<ri ri!2i4# 2cu ncruci$ri de ritmuri
binar-ternar: ritmuri sincopate mprumutate din %olclor: accente e>presi"e pe timpi slabi: etc.39
">o>i4#9 din"2i4# 2nuan!e e>treme - de la ppp la fff -prezentate ;radat sau inopinat3: 4=i28<ri
d# 2"ur< "u !on"%i!"!# 2modula!ii: in%le>iuni modulatorii: ornament$ri: cromatisme3: :#<!uri
2od"%# 2inspira!ia din %olclor3. Fonoritatea orcAestral$ a romantismului se mbo;$!ete la ni"elul
e>presiei prin salturi de se>te: septime: inter"ale micorate: des%$urate ntr-un cadru amplu
alc$tuit din mai multe octa"e. -redominan!a treptelor principale apune ncet: odat$ cu apari!ia
romantismului care pune sentimentul n prim plan c$ci: st$rile de tensiune: incertitudine sau
ateptare ale personajelor sunt redate prin senza!ia de instabilitate tonal$ creeat$ de !r#6!#%#
#4und"r#: ce de!in su"eranitatea n aceast$ perioad$.Honalismul clasic n epoca romantic$
poat$ "$dite nsemne dramatur;ice. #rmonia e>ploreaz$ nl$n!uirea acordurilor cu sunete
ad$u;ate cromatic: acordurile de septim$ sunt utilizate pentru a reda coloritul emo!ional:
melodica se concretizeaz$ n blocuri armonice lar;i: prin prezen!a aparatului orcAestral mbo;$!it
cu noi instrumente i prin aducerea n scen$ a corului. Fpa!iul tonal se e>tinde datorit$
modula!iilor ce dep$esc ;rani!a dominantei: tra"ers<nd tonalit$!i dep$rtate %a!$ de tonic$: pentru
a accentua contrastul sonor i a%ecti" prezentat. Modu%":ii%# redau n plan auditi" "6#4!u%
#2o:ion"%: psiAolo;ic: al %iecarui personaj: n parte in%luen!<nd discursul dramatur;ic. 'imbajul
muzical - armonic: cu ajutorul c$ruia aparatul orcAestral se e>prim$: are roul de a conduce
ac!iunea dramatur;ic$ i e>presia "ocal$ prin jocuri armonice: con%i;ura!ii acordice: rela!iile
armonice de"enind r#%":ii #;6r#iv#. Fonoritatea minor$ este des utilizat$ %iind asociat$
melancoliei i misterului de pro"enien!$ romantic$.
7ompozitorul i pianistul I;naz =oscAeles: c<nd a auzit pentru prima data muzica lui
7Aopin: a a%irmat0 &+<ndurile mele i prin ele i de;etele mele se mpiedic$ n anumite modula!ii
dure: neartistice: de neconceput pentru mineL*
,.
-<n$ aproape de s%<ritul secolului al XIX-lea: ;enul operei se "a supune con"en!iilor
teatrale care au stabilit 8%orme %i>e* 2arii: duete: ansambluri3 precum i succesiunea acestora n
cadrul spectacolului liric: p$str<nd unitatea i concordan!a dintre elementele %ormale ale
discursului muzical i des%$urarea dramatur;ic$. =ulte dintre titlurile romantice au %ost date
uit$rii din cauza ncadr$rii mult prea ri;uroase n aceste %orme %i>e: care %ra;menteaz$ ac!iunea
at<t din punct de "edere muzical c<t i scenic.
'ibretul romantic reprezint$ cadrul "iitoarei %orme muzicale: supotul pe care "a %i aezat$
muzica. Fub aspect linear: subiectele sunt "aste i nc$rcate de elemente ambi;ue. n opera
romantic$ modelul arAetipal de rela!ionare interuman$ se re%er$ la dou$ personaje: b$rbat i
%emeie implicate ntr-o rela!ie amoroas$ neacceptat$ din ra!iuni independentede cei doi. Intri;a
este de cele mai multe ori simpl$: iar personajele ac!ioneaz$ sub inf%u#n:" #n!i2#n!#%or.
Iubirile n opera romantic$ modeleaz$ personalitatea i atept$rile spectatorilor. -o"etile de
dra;oste sunt e>emplare: tr$d$rile sunt de neiertat: iar %inalurile tra;ice sunt o necesitate major$ a
;enului teatral. Iubirea necondi!ionat$ este subiectul pre%erat al romanticilor: conduc<nd %irul
ac!iunii c$tre %inalul: de re;ul$: dramatic al operelor.
Ima;ina!ia romanticilor d$ natere unei lumi n care f"n!"!i4u% apare ca un re%u;iu al
nemplinirii idealurilor. 7a o replic$ romantic$ la e>cesul de ra!ionalism al iluminitilor este: ca
i liricul: prezent n toate ;enurile de crea!ie: cu prec$dere n ;enul de oper$. Romantismul n
teatrul de oper$ poate %i n!eles ca 8abordare a perspecti"elor su%leteti: pro%und psiAolo;ice: n
care ima;ina!ia poetic$ este sin;ura capabil$ s$ descopere realul*
6
.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
,
Marnold 7 FcAonber;: Die!ile marilor compozitori:)d.'ider: 2//C: pa;.127
6
Ibidem: pa; 57
-<n$ la jum$tatea secolului al XDIII-lea: %ormele superioare de art$: teatrul dramatic i
liric: literatura: muzica reli;ioas$ se adresau n e>clusi"itate nobilimii. 8Romantismul
re"olu!ioneaz$ arta*
5
: promo"<nd toate aspectele ei comple>e: iar crea!ia cult$ deprinde o
adresare ;eneral$9 6o6u%"r<. )ste momentul n care arta liric$ i cea dramatic$ se %ac pe deplin
recunoscute n r<ndul maselor: nsum<nd toate cate;oriile sociale. FcAimb$rile de ordin politic
au %$cut ca -eninsula Italic$ s$ cunoasc$ o cretere a num$rului teatrelor de oper$. De e>emplu:
n anul 1C//: la =ilano: e>istau dou$ teatre de oper$0 la Fcala i la 7anobbiana: iar n anul 1C16
num$rul lor a ajuns la 2/.7reterea num$rului teatrelor de oper$ este o consecin!$ a mi;r$rii
popula!iei apar!in<nd clasei sociale de mijloc: de la zonele rurale: pu!in prospere din punct de
"edere economic: la orae: process repetat n ntrea;a )urop$: n a doua jum$tate a secolului al
XDIII-lea. Heatrele noi aduc public nou dornic de spectacular i muzic$: iar cerin!a principal$ o
constituiau premierele i primele audi!ii: succesul acestora %iind asi;urat de solitii renumi!i ai
epocii. 9pera ialian$ a epocii romantice p$r$sete scenele mici ale teatrelor de pe l<n;$ cur!ile
re;ale pentru a se adresa unui se;ment lar; de popula!ie: prin mutarea spectacolului n !#"!r#%#
2"ri. #par: de asemenea: marea orcAestr$ 2Mector Ierlioz3: Aarpa: sunt mbun$t$!ite instrumente
2pianul: al$murile3: apar noi tonalit$!i dramatice i lirice: noi culori muzicale i poetice.
Datorit$ e>plor$rii a noi procedee "ocale: scenice: componistice: n scopul atin;erii
e%icacit$!ii i idealului spectacolului liric: opera romantic$ a cunoscut o contin$ e"olu!ie pe tot
parcursul secolului al XIX-lea. #ceast$ perioad$ prezint$ caracteristicile &esteticii romantice*0
sentimente e>primate n$"alnic: pasiuni dramatice i cAiar situa!ii comice ntr-un contrast %oarte
puternic. )ste un teatru muzical realizat pentru marele public: bur;Aezie i popor: care a trecut
dincolo de cercurile restranse ale aristocra!iei.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
5
#lan Nendall: Cronica muzicii clasice: )ditura #.uilla: 9radea: 2//7: pa; 124
I.(. D# %" n"'!#r#" 2#%odr"2#i i!"%i#n# %" "6uu% 8#%4"n!o&u%ui
7omple>itatea problematicii bel-canto-ului presupune o ampl$ cercetare a e"olu!iei sale:
de la stilul de c<nt: ap$rut odat$ cu naterea ;enului de oper$ i p<n$ la in%luen!a sa asupra scolii
componistice i a celei de canto din Italia: deoarece: cu trecerea timpului: de la un simplu
concept: sensurile termenului -c<ntatul %rumos- s-au e>tins. &De la maniera str$lucitoare de
conducere a liniei "ocale: s-a ajuns la un stil n care "ocea: ca prezen!$ i nuan!e interpretati"e
speci%ice n ansamblul teatrului muzical: ajun;e la ran;ul de st$p<n absolut: un ade"$rat
barometru al puterii de seduc!ie e>ercitate asupra publicului de pretutindeni.*
7
.Ftilul bel-cantist
ia natere n baroc: este reluat apoi de Rossini i se stin;e odat$ cu romantismul prin acceptarea
realismului i cautarea ade"$rului dramatic.
Iel-canto 2 belcanto sau bel canto3 este un termen italian i se traduce prin maniera de a
c<nta %rumos. ns$ bel-canto-ul este mai mult dec<t atat: el reprezint$ un stil de c<nt i se re%er$
la arta i tiin!a teAnicii "ocale: a"<nd semni%ica!ii i repere istorice bine de%inite.
Din dorin!a de a nate o muzic$ ilustratoare a unei lumi lu>uriante: superioare celei reale
i mai bo;at$ dec<t aceasta- n concurdan!$ cu %rumuse!ea costumelor i s$lilor de spectacol 2cu
perspecti"a scenic$ &all(in%inito*: cu mic$ri de mase: cu orcAestra sub ramp$ :cu e%ecte speciale
& a sorpresa*3- ia natere n epoca baroc$ 2#%odr"2" i!"%i"n<
C
. Fcriitura componistic$: plin$ de
pasaje de coloratur$ i ornamente: a determinat necesitatea unei mbun$t$!iri n ceea ce pri"ete
teAnica "ocal$.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
7
Dualitatea te>t-muzic$ n ;enul operei: )leonora )n$cAescu: )d. Oni"ersit$!ii 1a!ionale de
=uzic$: Iucureti: 2//,: p.C4
C
=elodrama P din lb. ;reac$ &melos*Pc<ntec i &drama*Pac!iune. #. n tra;edia antic$ ;reac$
reprezint$ dialo;ul c<ntat dintre cori%eu i un personaj. I. Drama care utilizeaz$
acompaniamentul muzical: n special pentru a marca intrarea sau ieirea personajelor din scen$.
7. Fpecie dramatic$ ap$rut$ la s%<ritul secolului al XDIII-lea: n;lob<nd procedee i teme
speci%ice tra;ediei: dramei bur;Aeze i pantomimei: caracterizat$ prin ac!iune complicat$: adesea
ne"erosimil$: prin psiAolo;ia con"en!ional$ a personajelor i printr-un patetism "iolent. #
pre;$tit apari!ia dramei romantice.
'a s%<ritul secolului al XDI-lea i nceputul celui de al XDII-lea s-au scris tratate
re%eritoare la i26rovi3":ii 'i orn"2#n!# "ocale sau instrumentale. -rin studierea acestora:
c<nt$re!ii %ac scAimburi de e>perien!$ cu instrumentitii: cu to!ii a"<nd acelai !el0 de a zu;r$"i o
lume ma;ic$ i lu>uriant$ ce !?rn#" ui2ir#" i emo!ia nem$r;init$. )ste o lume ce imit$
realitatea ntr-un mod stilizat: nci%rat.& n concluzie: maniera de e>primare a belcanto-ului a
iz"or<t dintr-un e%ort memorabil al %anteziei i a bra"urii tennice: n care "ocalitii i
instrumentitii s-au inte;rat: s-au sus!inut: i-au dat imbold reciproc*
4
. Fe dorea imitarea naturii
intr-o %orma inedit$: ma;ic$: lu>uriant$: iar: mai apoi: odat$ cu opera %lorentin$ se urm$rea
imitarea sentimentelor umane. =elodrama belcantist$ %ace abstrac!ie de realism i de ade"$rul
dramatic: consider<ndu-le "ul;are i substituindu-le unei vi3iuni d# 8"2 " #n!i2#n!#%or
u2"n# 'i " n"!urii.
)rau dou$ maniere de c<nt0 @4"n!o 6in"!oA2o manier$ de c<nt neted: ntins: pe o
melodie %$r$ n%lorituri i ornamente3 i &4"n!o fiori!o* 2n%lorit cu pasaje de "irtuozitate:
"ocalize i mbo;$!it cu ornamente -manier$ adec"at$ ilustr$rii naturii stilizate i sentimentelor3.
7on%orm opiniei lui =onte"erdi maniera de c<nt adec"at$ oamenilor de r<nd era &canto spinato*
2c<ntatul plin: %$r$ ornamente3: n timp ce zeit$!ilor le re"ine &canto %iorito*- un limbaj nci%rat:
cu pasaje 2&tirate*3 i triluri 2&;or;Ae*3.
)manciparea i pro;resul nseamn$ !i%i3"r# i esen!ializare. 9 alt$ stilizare solicitat$ de
melodrama belcantist$ a %ost cea a !i28ruri%or vo4"%#. n timp ce tenorul baritonal i basul erau
considerate prea comune: dure i aspre pentru un c<nt ce presupune a;ilitate: %le>ibilitate: nuante
estompate: .a.: "ocea pre%erat$ este cea a castra!ilor 2&e"irati*3:cauza principal$ %iind n primul
r<nd interdic!ia particip$rii %emeilor la c<ntul sacru: dar i pentru c$ acest timbru st<rnete
uimirea prin sonoitatea lui deosebit$: unind laolalt$ %eminitatea i masculinitatea 2ce determin$
natura abstract$ a rela!iei se>-rol3 prin sunetele sale metalice: str$lucitoare: penetrante: ireale:
speciale. #cetia studiau in mod intens: %apt ce dez"olta capacitatea pl$m<nilor: cu repercursiuni
asupra duratei respira!iei 2 ce determina: prin st$p<nirea acesteia0 moliciunea sunetului:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
4
Dualitatea te>t-muzic$ n ;enul operei: )leonora )n$cAescu: )d. Oni"ersit$!ii 1a!ionale de
=uzic$: Iucureti: 2//,: p 43
spontaneitatea le;atoului: a;ilitatea3 i puterii sunetului.7astra!ii implementeaz$ i maniera de
c<nt &sul %iato* 2c<nt pe sus!inere3: prin e>cluderea contrac!iilor ;<tului: control<nd cantitatea de
aer e>pirat cu ajutorul dia%ra;mei. 7onceptul de bel-canto necesit$ o per%ect$ st$p<nire a %raz$rii
i ecAilibrare a emisiei "ocale. Iaza teAnicii bel-canto este asi;urat$ de respira!ie: de dozarea
coloanei de aer e>pirat: n %unc!ie de desenul melodicK pre%erin!a pentru "ocale str$lucitoare i
omo;enizarea "ocalelor. Iel-canto: care nseamn$ &cantat %rumos*: re%lect$ n mare m$sur$
idealul secolului al XDIII-lea: n materie de ;ust i impro"iza!ie. 7<nt$re!ul trebuia s$ de!in$ o
teAnic$ impecabil$: ;ust pentru ornamentic$: decora!ii i caden!$. &7ombina!ia de ton pur i de
teAnic$ str$lucitoare constituiau esen!a bel-canto-ului*
1/
.
Ielcantoul se caracterizeaz$ prin0 per%ec!iunea ecAilibrului "ocal: printr-un le;ato bine
ponderat: un re;istru "ocal uor nalt: a;ilitate i %le>ibilitate 2 n compara!ie cu sunetele ;reoaie:
metalice neacceptate3: moliciunea sunetului: o dulcea!$ a timbrului: a culorilor i accentului.
Interpretul melodramei belcantiste era dotat cu e>cep!ionale calit$!i "ocale - necesare pentru
interpretarea lucr$rilor de o deosebit$ di%icultate cu pasaje solistice lun;i: ornamenta!ie bo;at$ i
nenum$rate caden!e - i &trebuia s$ poat$ realiza messa di "oce 2 trecerea ;radat$ de la pp la %% i
in"ers3: s$ %ie capabil s$ le;e sunetele cu moliciune i claritate de la o not$ la alta a %azei
muzicale i s$-i poarte "ocea 2conducerea "ocii cu ;ra!ie i spinteneal$: de la un inter"al la altul:
%$r$ a l$sa s$ se aud$ sunetele intermediare3: s$ %razeze 2deci s$ prezinte desenele %iec$rei %raze
muzicale ntr-un mod care s$ le di%eren!ieze net i s$ calculeze cu e>actitate lun;imea respira!iei
n rela!ie cu durata %iec$rui desen3: s$ nuan!eze 2s$ alterneze piano cu %orte i cu intensit$!i
intermediare: dup$ sensul %razelor i al cu"intelor3: s$ e>ecute impecabil ornamentele.2...3On
moti" trebuie repetat ori de c<te ori se repet$: %ie n tonalitate: %ie par!ial. =ijloacele pe care
c<nt$re!ul le a"ea la dispozi!ie erau0 ;rada!iile de accent: &rin%orzamenti*2nt$riri3:
&smorzature*2sunete mucate3: r$rirea: accelerarea i &tempi rubati*: n decursul c$rora
e>ecutantul putea l$r;i sau str<n;e tempoul.*
11

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
1/
Marold FcAonber;: Die!ile marilor compozitori: )ditura 'ider: Iucureti: 1447: pa;.213
11
Dualitatea te>t-muzic$ n ;enul operei: )leonora )n$cAescu: )d. Oni"ersit$!ii 1a!ionale de
=uzic$: Iucureti: 2//,: p. 1,5
#rta componistic$ rossinian$ se deosebete totui de ceea ce a %ost belcanto-ul n baroc.
n timp ce n baroc se dorea imitarea naturii si sentimentului ntr-o %orm$ inedit$: lu>uriant$:
Rossini era mpotri"a imit$rii n muzic$. )l considea c$ sentimentul se e>prim$: nu se imit$: iar
&muzica este o art$ sublim$ tocmai pentru c$: nea"<nd mijloace s$ imite ade"$rul: se nal!$
dincolo de natura comun$: ntr-o lume ideal$*
12
.

Fentimentul este e"ocat la Rossini: nu descris
2ca n melodrama baroc$3: iar melodia este cea ce d$ "aloare cu"<ntului: prin %rumuse!ea sa.
)reditatea belcantist$ se obser"$ n simetria %raz$rii: n mod special i n perioadele muzicale de
aceeai durat$ %olosite deseori. Rossini accept$ cu re;ret dispari!ia castra!ilor: adopt<nd tra"esti-
ul ca o solu!ie de compromis. 9 ino"a!ie n ceea cce pri"ete scriitura "ocal$ este stilul mi>t
adoptat 2ntre cel silabic i cel "ocalizat30 pe %iecare silab$ a unui cu"<nt este aezat c<te un ;rup
de trei: patru: ase note. 9 alt$ marc$ rossinian$ este seria de salturi succesi"e urmate de cobor<ri
treptate sau &"olate*-le care "or nlocui "ocalizele lun;i. Rossini "ariaz$ ariile articulate n
stro%e: nu cele &da capo*.
&Deja n anumite opere ale lui Rossini: unele componente ale belcantoului dau semne de
dezinte;rare. #r %i de asemenea impropriu i cAiar eronat s$ "orbim despre belcanto la
compozitorii care i-au urmat lui Rossini.2...37u Iellini i Donizetti2 cu e>cep!ia c<tor"a opere3
ncepe s$ nu se mai poat$ "orbi despre belcanto: nici n sens poziti": nici n sens polemic2...3. De
%apt: c<nd melodrama ncepe s$ accepte realismul i s$ l opun$ abstrac!iei: stiliz$rii i
ambi;uit$!ii timbrale: belcantoul se stin;e*
13
.

1u putem socoti orice lucrare cu pasaje de
"irtuozite ca apar!in<nd acestui stil: trebuie s$ sond$m n pro%unzime: iar 5n ro2"n!i2 !o42"i
##n:" 8#%4"n!ou%ui di6"r#. n romantism: "ocaliza are adesea ca obiecti" i%u!r"r#" 4?! 2"i
fid#%< " in!#ni!<:ii un#i #2o:ii: n timp ce n baroc i n crea!ia rossinian$ se dorea e>primarea
ei n mod ale;oric: miraculos. Fpre deosebire de lucr$rile perioadei baroce: n lucr$rile romantice
at<t c<ntul %iorito c<t i cel spianato sunt a%ectate de ">i!":i" f#8ri%< determinat$ de e>primarea
n muzic$ sentimentelor i pasiunilor n mod liber. n romantism se renun!$ la aspectul
de
"irtuozitate pur$: modalitatea de e>ecu!ie a ornamentelor cunosc<nd trans%orm$ri majore. n
melodrama belcantist$ baroc$: ornamenta!ia era e>ecutat$ n tempo-uri rapide: pe un
%ond
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
12
#. Qanolini: Iio;ra%ia lui +ioaccAino Rossini: Iolo;na: 1C76: p.65
13
Dualitatea te>t-muzic$ n ;enul operei: )leonora )n$cAescu: )d. Oni"ersit$!ii 1a!ionale de
=uzic$: Iucureti: 2//,: p. 1/2
armonic n permanent$ micare modulatorie: n timp ce n romantism: timpul acordat
ornamentelor i caden!elor se l$r;ete: iar ambitusul "ocal se e>tinde spre re;istrele e>treme.
=uzica coboar$ ast%el n secolul al XIX pe p$m<nt: c$ci st<rnirea uimirii este nlocuit$ de
dorin!a de a emo!iona printr-o reprezentare a sentimentelor n stare pur$. 'a baza melodramei
romantice nu mai st$ 2 ca n cazul melodramei din perioada baroc3 abstractizarea: ci 4<u!"r#"
"d#v<ru%ui dr"2"!i4.#cest lucru are numeroase consecinte0 n pri"in!a limbajului "ocal
-datorit$ limbajului "orbit sau declamat-: rela!iei timbruri "ocale - roluri: n in%le>iuni: accent:
ritmuri respiratorii: n pri"in!a rolului orcAestrei. =elodrama romantic$ nt$rete !esutul
orcAestral - apar unisonuri la dou$ "oci sau ntre "oci i instrumente- i suprim$ pasajele de
a;ilitate din !es$turile tenorilor: baritonilor i bailor cu consecin!e ne%aste asupra moliciunii:
elasticit$!ii: spontanei!$!ii i suple!ii emisei "ocale. @alsetul nt$rit este eliminat n timp ce sunt
utilizate !es$turile nalte: ast%el: aportul tenorilor baritonali i contraltistelor este diminuat
semni%icati": %a!$ de perioada baroc$. n melodrama romantic$ "alorile interpretati"e sunt situate
pe scara ierarAic$ mai sus dec<t cele "ocale sau de "irtuozitate. -entru a di%eren!ia di"initatea: de
oamenii de r<nd: n baroc se utiliza c<ntul &da ;arbo* 2de polite!e3i n aceeai manier$: n
melodrama romantic$ pentru idealizarea %emeii i separarea acesteia de restul lumii: se %olosete
c<ntul melismatic.
n crea!ia lui Iellini: Donizetti i Derdi: melodia r$m<ne mai departe 6ur!<!o"r#"
6rin4i6"%< " #;6r#i#i dr"2"!i4#. 7oncrete!ea romantismului 2n care tim clar se>ul: "<rsta:
sentimentele personajelor3 se opune abstractiz$rii melodramei baroce. )a nu mai este la %el de
nc$rcat$ cu triluri: caden!e sau alte n%lorituri - scrise special pentru o primadonn$ sau o
celebritate din r<ndul castra!ilor: pentru a le o%eri posibilitatea de a-i demonstra "irtuozitatea
"ocal$ - ci: este o 8melodie e>presi"$ prin care compozitorii: identi%ica!i cu personajele de pe
scen$: caut$ s$ redea c<t mai corespunz$tor sentimentele acestora*
13
. n crea!ia donizettian$ la
"ocile b$rb$teti se constat$ o suprimare ;radat$ a melismelor i o n$l!are a !es$turilor "ocale.
#st%el: Donizetti ridic$ pozi!ia baritonul pe scara "aloric$ a "ocilor: de la o subspecie a basului:
la ran;ul la care l tim noi ast$zi i con%i;ureaz$ tenorul i baritonul preluat de Derdi mai t<rziu.
Ftructura ariilor este de asemenea modi%icat$: n baroc: aria %iind %rec"ent ncadrat$
%ormei da capo: #I#: unde I-ul era constant din punct de "edere a;o;ic: dinamic i armonic: n
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
13
#lan Nendall - 9p.7it.: pa;. 1,3
raport cu #. #ria se ncAeia cu reluarea primei sec!iuni 2#3: n "ariant$ ornamentat$: pentru a
pune n "aloare latura "ocal-teAnic$ a interpretului i pentru a sublinia caracterul personajului. n
prima sec!iune a ariei: e>punerea melodic$ este neornamentat$: pentru ca linia melodic$ s$ poat$
%i perceput$ clar: accentu<nd lirismul. n romantism: ariile erau precedate de un recitati"
introducti": denumit #4:iun# d#4%"2"!ori#: iar sec!iunea liric$ urmeaz$ recitati"ului i cuprinde
%raze ample: menite s$ e"iden!ieze emisia "ocal$: muzicalitatea %raz$rii i %rumuse!ea timbrului.
Fec!iunii lente i urmeaz$ o scurt$ punte de le;$tur$: care %ace tranzi!ia spre partea contrastant$ i
poate cuprinde inter"en!ii ale ansamblului coral. #ria se ncAeie cu 4"8"%#!!"9 n micare alert$
sau moderat$ 2n special la Donizetti3: pe parcursul c$reia c<nt$re!ul i poate etala ba;ajul
teAnic. 7abaletta este structurat$ n dou$ p$r!i: ambele cu acelai te>t: n prima parte linia
melodic$ este e>pus$: iar n a doua parte este reluat$ intens ornamentat$. ntre cele dou$ p$r!i
e>ista scurte inter"en!ii ae corului sau ale personajelor secundare: o%erind: totodat$: c<nt$re!ului
un scurt moment de respiro: naintea relu$rii e>punerii tematice.
De i acest subiect a iscat mari contro"erse -n sensul c$ unii critici nc$ l mai consider$
pe Donizetti sau cAiar pe Derdi belcantist-: mul!i critici i artiti de oper$ consider$ c$ epoca
romantic$ p$streaz$ doar anumite aspecte ale stilului belcantist pur al barocului i c$ operele
romantice s-au ndep$rtat de stilistica belcantist$. Fe "eAiculeaz$ ideea potri"it c$reia
compozitorii secolului al XIX-lea au p$strat tradi!ia componistic$ i au respectat coala de c<nt
italian$: mprumut<nd elementele sale de baz$: n "ederea adapt$rii crea!iilor la noul curent
artistic. 7ert este c$ aceast$ perioad$ a contribuit n mod concret la dez"oltarea posibilit$!ilor
teAnice ale c<nt$re!ilor.
nceputul secolului al XDII-lea - momentul apari!iei operei - i p<n$ la s%<ritul secolului
al XIX-lea a nsemnat o perioad$ de mari trans%orm$ri n care s-au stabilit bazele teAnice de c<nt
i mai e>act bazele teAnice ale bel-canto-ului. =etoda de educare a "ocilor pro%esioniste pornea
de la principii "alabile i ast$zi0 e;alizarea re;istrelor: studierea respira!iei: ca element de baz$ n
arta c<ntului: %ilatto-ului 2messa di "oce3: studierea portamentelor i a e>tensiei "ocale: pentru
ob!inerea amplitudinii re;istrelor: studierea staccatelor: studierea limbii n care se c<nt$ i: nu n
ultimul r<nd: le;ato-ul.
7on%orm celor citite n cartea &Dualitatea te>t-muzic$ n ;enul operei* de )leonora
)n$cAescu: termenul de &belcanto* a ap$rut n Italia n jurul anului 1C3/: atunci c<nd melodrama
belcantist$ disp$rea din crea!iile compozitorilor romantici %ac<nd loc altor curente i stiluri ale
c$ror interese erau le;ate mai cur<nd de e>presia dramatic$ i mai pu!in de "ecAiul concept al
c<ntului %rumos: n!eles ca %rumuse!e a sunetului i m$iestrie teAnic$.
CAPITOLUL II
II.*. Bn!r# !r"di:i# 'i inov":i#
A6#4!# !i%i!i4# "%# un#i 4r#":ii %" r<4ru4# d# #4o%#
Dia!a lui +aetano Donizetti 2 1747-1C,C3 s-a des%$urat la r$scruce de secole: %apt
nelipsit de consecin!e n planul crea!iei sale. 1elipsit de ori;inalitate: Donizetti este in%luen!at de
maniera componistic$ rossinian$ i de cea a comediilor sentimentale %ranceze n scrierea
operelor comice i de Iellini n scrierea operelor seria. #st%el: criticii muzicali l consider$: prin
prizma lucr$rilor sale: un prim romantic i: n acelai timp: un ultim mare bu%.
Dintre cele aptezeci de titluri donizettiene: jum$tate din num$rul lor apar!in ;enului
operei seria: trei dinte aceste lucr$ri au la baz$ subiecte clasice: nou$ sunt opere semi-seria :
dou$zeci i trei sunt comedii sau %arse muzicale ntr-un act.
8Fcena nebuniei* din &'ucia di 'ammermoor*: scena e>ecu!iei din 8#nna Iolena*:
marea arie a 'eonorei din 8@a"orita* - sunt doar c<te"a pa;ini ce atest$ 8momente de o nobil$
inspira!ie tra;ic$*. Oimitor la Donizetti este c$: n paralel cu ast%el de partituri inspirate din
po"estiri triste: a dat lumii o alt$ n%$!iare n operele sale bu%e. 8'()lisir d(#more*: &'a %ille du
rR;iment*: 8Don -ar.uale* - sunt opere care o%er$ publicului un melos inspirat de %olclor: umor
i in"enti"itate melodic$: pornind de la procedeul rossinian de %olosire a tempourilor rapide: ca
e>presie a st$rilor su%leteti. Omorul "ine n special din caracterul muzicii i al personajelor:
%oarte clar departajate i indi"idualizate muzical i scenic. -<n$ ast$zi operele sale bu%e sunt
pre%erate celorlalte opere serioase. #u %ost jucate cu nentrerupere de la premier$ i p<n$ n
prezent at<t *'(elisir d(amore* c<t i &Don -as.uale*.Romanticii ce i-au urmat au uitat sensul
comediei: %iind preocupa!i ndeosebi de indi"idualism i de &spiritul* sin;uratic: ns$: pentru
n!ele;erea operei bu%e a"em ne"oie de n!ele;erea &spiritului* popular. Dei este ultimul mare
autor comic al istoriei operei italiene: Donizetti reuete s$ renoiasc$ ;enul cu 8Il 7ampanello*
sau 8IetlS* i s$ scrie prin &'()lisir d(#more* o capodoper$ a ;enului: n care un patetism
sincer se n"ecineaz$ cu cele mai bune inten!ii ale comicului pur muzical.
ntre anii 1C1C i 1C3/ crea!ia donizettian$ prezint$ aspecte similare cu scriitura "ocal$
rossinian$: mani%estate n ;enul operelor semi seria sau al %arselor muzicale. In%luen!a stilului
rossinian se remarc$ n tratarea "ocilor: n %ormele biprtite ale ariilor sau duetelor: utilizarea
e%ectelor muzicale comune mani%est$rii reac!iilor %izice n manier$ comic$: n preponderen!a
tempourilor rapide i n ornamenta!ie. On aspect tipic al crea!iei donizettiene este utilizarea
m$surii de 3T, n #lle;ro la %inalurile de act: adopt<nd: ast%el: anumite aspecte de sinta>$
rossinian$: asimilate dup$ propriul sim! e>presi".
naint<nd spre anul 1C3/: se obser"$ atribuirea ariilor duble personajelor principale: iar
ornamenta!ia se reduce treptat: r$m<n<nd doar la ni"elul caden!elor. Ftilul lui Donizetti ncepe s$
se scAimbe sub impresia operei &Il pirata* de Iellini 21C273: care a introdus n opera italian$ o
nou$ manier$: n care %ioritura a %ost redus$ i este subordonat$ e>presi"it$!ii pasionate. Orme
din Iellini sunt e"idente n & #lina: re;ina di +olconda*: &Il paria*: &)lisabetta: o Il castello di
NenilUortA*.Detaarea de stilul rossinian s-a produs prin impunerea unui nou tipar al ariilor i
ansamblurilor: ncadrate ntr-un parcurs al melodramelor donizettiene: a"<nd urm$torul traseu0
intrarea n scen$ a eroinelor se %ace printr-un recitati" de debut al rolului de tip arioso: urmat de
o 4"v"!in< cu caracter liric: concluzionat$ printr-o 4"8"%#!!< de bra"ur$. #tmos%era ariei este
enun!at$ n recitati"e. Drama se dez"olt$ apoi n duete: alc$tuite: la r<ndul lor: din sec!iune liric$
i cabalett$ cu scriitur$ "ocal$ ampl$: care solicit$ un le;ato impecabil: %razare de tip romantic:
omo;enitate "ocal$ ntre re;istre. @inalul este rezer"at n e>clusi"itate eroinei: care: sin;ur$ pe
scen$: sau nso!it$ de celelalte personaje: i ia adio printr-o arie impun$toare: care solicit$ toate
disponibilit$!ile "ocale: %izice i e>presi"e ale c<nt$re!ei: cu %inalizare apoteotic$ n re;istrul acut
sau supra-acut. =elodiile trans%orm$ elementul declamatoriu motenit de la Rossini n ce"a mai
liric i se repet$ mai mult: ca i la Iellini: ori: n alte p$r!i de"ine mai "iu i mai concis: ca o
anticipare a lui Derdi.
-<n$ n anul 1C3/ se poate remarca o permanent$ %luctua!ie ntre %ormele libere: care
urm$resc ndeaproape mesajul te>tului literar: tiparul %ormelor stro%ice i prototipul liric de
ori;ine bellinian$. +aetano Donietti a introdus cabaletta lent$ n micare #ndante: =oderato sau
=aestoso &din necesitatea %ocaliz$rii aten!iei publicului asupra dramei i din dorin!a de a-i %ace
pe c<nt$re!i s$ renun!e la e>a;er$ri ornamentale: n %a"oarea realului personajului ntrucAipat*
1,
.
#cest tip de cabalett$ con!ine ample pasaje de coloraturi. 7abalettele lente sunt o component$
caracteristic$ melodramelor romantice: proprii e"iden!ierii tensiunilor muzicale i dramatur;ice:
cu prec$dere atunci c<nd eroul sau eroina su%er$ tr$d$ri iremediabile sau sunt condamna!i la
moarte de c$tre cei apropia!i sau de c$tre propria contiin!$. Hempourile lente sunt proprii
e>terioriz$rii sentimentelor: n timp ce tempourile rapide pun n "aloare caracterul personajelor.
7onstruc!ia operelor donizettiene are la baz$ principiul alternan!ei a;o;ice lent-repede.#riile sau
scenele sunt descAise de introducerile orcAestrale: cu rolul de a %i>a atmos%era emo!ional$: ca
spa!iu de des%$urare a ac!iunii.n ceea ce pri"ete u"erturile: crea!ia donizettian$ prezint$
introducerile orcAestrale n dou$ "ariante: indi%erent de ;enul operei pe care l predau: preludii
scurte: concise: ca e>primare muzical-dramatur;ic$ 2&'ucrezia Ior;ia*3 i preludii orcAestrale
elaborate: caracterizate de o tem$ muzical$ secundar$.
n timpul acestei perioade Donizetti a compus unele opere care sunt ade"$rate pietre de
Aotar n crea!ia sa. 7u &#nna Iolena*21C3/3: Donizetti de"ine i un compozitor de opere tra;ice.
#ici sunt %olosite pentru prima dat$ procedurile tradi!ionale ntr-o manier$ personal$. Rezultatul
este o dram$ puternic$ i rapid$: n acelai timp. -siAolo;ia personajului era un t$r<m pu!in
cunoscut p<n$ la Donizetti. &#nna Iolena* este opera care i-a adus compozitorului
recunoaterea interna!ional$: o%erind publicului oportunitatea p$trunderii pe t$r<mul psiAicului
uman: prin intermediul dramatur;iei. Interac!iunea dramatur;iei cu liniile "ocale dramatice a dat
natere: prin operele donizettiene: dramei psiAolo;ice: condus$ la apo;eu de c$tre +iuseppe
Derdi: n crea!ii precum &=acbetA*&'a Hra"iata*. )ste cunoscut %aptul c$ Donizetti scria muzica
pentru un libret numai dup$ ce se %amiliariza cu toate detaliile pri"ind psiAolo;ia personajelor:
obinuind s$ inter"in$ cu modi%ic$ri sau adapt$ri ale libretului: n %a"oarea dramatur;iei
spectacolului de oper$. #st%el: marile %i;uri donizettiene sunt indi"idualizate prin melodic$:
ritmic$ i ac!iune scenic$.
1outatea impus$ de Donizetti a %ost intri;a bine construit$: impre"izibil$: cu solu!ionare
imediat$: desprins$ din atitudinile tuturor personajelor: ce con"er; spre un %inal emo!ionant: cu
caracter moralizator. Hraseul spre punctul culminant an;reneaz$ parcur;erea mai multor etape
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
1,
#l%red Mo%%man - Drumul 9perei: )ditura =uzical$: Iucureti: 145/: pa;ina C,
premer;$toare: absolut necesare n analizarea i determinarea eroilor. Dac$ intri;a este
impre"izibil$: %inalul "a %i ntotdeauna pre"izibil: in"ariabil intri;a "a duce c$tre moartea unuia
sau a ambelor personaje principale.
Ona alt aspect al crea!iei marelui compozitor se remarc$ odat$ cu premiera operei &#nna
Iolena* - anume: reducerea ornamenta!iei: n special la "ocile b$rb$teti i a%irmarea unor
structuri muzicale no"atoare. #riile sunt precedate de preludii orcAestrale : intrarea n scen$ a
personajului principal %eminin a"<nd loc dup$ o scurt$ inter"en!ie a personajului %eminin
secundar - seconda donna.
=aturitatea componistic$ a implicat i modi%icarea limbajului armonic: prin tendin!a de a
modula spre tonalit$!ile ndep$rtate: n interiorul numerelor sau mic$rilor: atribuind "aloare
dramatur;ic$ tonalit$!ilor i succesiunii acestora. Fuportul armonic este simplu i apar doar
tensiuni armonice a c$ror rezol"are pe treptele principale este nt<rziat$. Introducerea
cormatismelor se obser"$ n operele din ultima perioad$ de crea!ie. 9rcAestra!ia denot$
preocuparea compozitorului pentru stabilirea unui raport e>presi" al timbrurilor orcAestrale i
pentru realizarea sonorit$ilor transpareante: propice aducerii "ocii n prim plan: iar e>punerile
tematice orcAestrale sunt adeseori ncredin!ate instrumentelor de su%lat: %orm<nd acorduri de ter!e
sau se>te. #companiamentul eroilor prin linii melodice destinate instrumentelor de su%lat - este o
tr$s$tur$ a scriiturii dramatice n crea!ia donizettian$: considerate e%ecte orcAestrale2&-oliuto*-
acompaniamentul destinat clarinetului:&=aria -adilla*- acompaniament destinat clarinetului
bas3.
&'()lisir d(amore* 21C323 este per%ectiunea comediei sentimentale aezat$ ntr-un cadru
pastoral i r$m<ne un clasic al ;enului: precum &I$rbierul* lui Rossini al operei bu%e clasice.
n &'ucrezia Ior;ia* 21C333 Donizetti e>ploreaz$ zona melodramei senza!ionale n care
con"en!iile au %ost nl$turate mai mult ca n alt$ parte0 concertato i stretta: care trebuiau s$
ncAeie actul nt<i: au %ost reduse la c<te"a pa;ini la s%<ritul prolo;ului: iar niciunul dintre duete
nu este n %orma standard a lui Rossini de trei p$r!i: de care Donizetti s-a %olosit p<n$ acum.
-rima micare a duetului dintre 'ucrezia i #l%onso 2&Di cAiedo: o si;nore*3 ia %orma unui
dialo;. Duettino & Vui cAe %ai* din acelai act este condus ca o serie de parlati deasupra unei
teme orcAestrale sinuoase. #m<ndou$ au ser"it drept model lui Derdi: n &1abucco* i
&Ri;oletto*.
Ruptura de stilul rossinian nu a %ost imediat$: ci ;radual$ i nu a r$mas permanent$.
&Hor.uanto Hasso* 21C333 este mult mai in"o"atoare dec<t &Rasmonda d(In;Ailterra*: scris$ un
an mai t<rziu. 7Aiar i &'ucia di 'ammer moor*:considerat$ n ;eneral ca arAetipul operei
romantice italiene: r$m<ne un amestec curios de nou i "ecAi: dup$ cum se poate "edea
compar<nd cele dou$ duete &Della tomba cAe rinserra* i &Il pallor %unesto orrendo*. -rimul este
conceput n toate pri"in!ele liric: pe c<nd al doilea abund$ n nite simetrii comple>e tipice lui
Rossini: n care elementul arAitectonic de"ine mai important dec<t cel dramatic. Fe>tetul patetic
i pro%und cu acumularea spre punctul culminant ce este o motenire de la Iellini: nsuit$ de to!i
compozitorii italieni romantici: este ncadrat$ de dou$ mic$ri construite pe aceeai tem$
orcAestral$ - alt$ procedur$ asociat$ cu Rossini: care accentueaz$ arti%icial contrastul dintre static
i ac!iune. De asemenea: dei coloratura "ocal$ este utilizat$ s$ su;ereze e%ecti" %ra;ilitatea
eroinei: anumite scene &de nebunie* r$m<n la un ni"el pur decorati".
Oltima perioad$ de crea!ie: cuprins$ ntre anii 1C3C i 1C,3 a %ost in%luen!at$ de cerin!ele
scenelor de oper$ %rancez$ i "ienez$ potri"it c$rora ariile au %ost structurate stro%ic sau cu
"aria!iuni de cuplet: blocurile dramatur;ice au %ost ;rupate sub denumirea de &tableau*: operele
sunt scrise n cinci acte: cuprinz<nd mari scene de balet 2&'es =artSrs*3.n ;eneral: orcAestra
este mai mare iar armonia mai subtil$ i mai "ariat$ dec<t n lucr$rile anterioare. 'ucr$rile
%ranceze %olosesc %orma ternar$ cu modula!ie n %orma de mijoc 2roman!ele lui Qaida din &Dom
FRbastien*3.
n concep ia sa despre oper$: Donizetti sus!ine suprema!ia "ocii umane i a perioadei
conceput$ "ocal: ca principiu de or;anizare. #rmonia este condi!ionat$ de acest %apt. #mbitusul
s$u tonal este n ;eneral mai lar; dec<t cel al lui Iellini: armoniile mai bl<nde i totui mai
so%isticate 2a %olosit mai putin disonan!ele3. 7a mul!i dintre contemporanii s$i italieni: el tinde
spre o e>presie dramatic$ conturat$ mai mult "ocal dec<t prin nuan!e de armonie.
Ftilul melodic al lui Donizetti a %ost cel al timpului s$u: ce se distin;e %oarte pu!in de cel
al contemporanilor s$i: care au bene%iciat de acelai stoc de procedee. Donizetti nu are tr$s$turi
at<t de e"idente ca ale lui Iellini: ns$ unii muzicolo;i au obser"at o %olosire %oarte ;ra!ioas$ a
notelor de pasaj cromatic: aproape senzual$: pe parcursul unei melodii preponderent diatonice: o
sl$biciune pentru caden!e care coboar$ de pe c"inta tonalit$!ii pe ter!a acesteia: o calitate unic$:
robust$ i popular$ a muzicii de cor 2tr$s$tur$ pe care o au i 'ui;i Ricci i Derdi3: o predilec!ie
pentru melodii lirice n m$sur$ ternar$ - 5TC - deseori rezult<nd o caracteristic$ asem$n$toare
mazurcii "ersului de opt silabe 2ca n &Da un tuo detto sol dipende* din &#lina: re;ina di
+olconda*: &-er ;uarir di tal pazzia* din 8'()lisir d(#more*:&7Ai mi %rena in tal momento* din
&'ucia di 'ammermoor*3.De notat mai ales capacitatea lui Donizetti de a ;enera perioade lun;i
dintr-o e>tensie a unei idei ritmice deseori pre"izibile2 ca n &RaSons dorRs*din &'a @a"orite*:
&9 luce di .uestWanima* din &'inda di 7Aamouni>*: etc. 3.
#riile indi"iduale pentru solist s-au redus la num$r: iar ansamblurile corale: n care
%iecare "oce e>prim$: simultan cu celelalte: o alt %el de emo!ie: au %$cut operele mai "erosimile:
mai ;ustate de public.
Donizetti trateaz$ orcAestra n manier$ rossinian$0 modele multicolore sunt trasate cu
timbrul instrumentelor de su%lat: pe %undalul neutru al instrumentelor de coarde: sunt punctate
modula!iile cu instrumente de sus!inere i sunt dublate liniile melodice n ntre;ime sau cu solo
de %laut: clarinet sau trompet$.
'ibretele mai n;rijite: o bun$ percepere a situa!iei tra;ice 2unde in%luen!a lui Iellini s-a
%$cut sim!it$ mult timp3 i 8con%lictul romantic al iubirii imposibile i-au inspirat un limbaj mai
puternic i o tratare mai ener;ic$ a "ocii c<ntate: arunc<nd o punte ntre inspira!ia aristocratic$ a
lui Iellini i "<na san;uin$ a lui Derdi*
16
. 7ea mai mare parte a libretelor care au inspirat muzica
lui Donizetti sunt de %actur$ istoric$: social$ sau politic$: acestea reprezent<nd doar mediul n
care se des%$oar$ ac!iunea %iec$rei opere: un conte>t dramatur;ic necesar pentru dez"oltarea
subiectului central: o po"este de dra;oste. 9 parte restr<ns$ a crea!iei donizettiene descrie
conceptul iubirii mplinite: n %orma operelor comice: ns$ matricea de baz$ a subiectelor este
conceptualizat$ din aspectele %ormale i emo!ionale ale ;enului - opera seria: dez"oltate ntr-un
spa!iu dramatur;ic ;enerat de romantism: n drama liric$ i melodrama romantic$. Ftructura
operelor donizettiene prezint$: at<t interpretului: c<t i spectatorului: un traseu dramatur;ic %oarte
clar. 'ibretistul pornete de la situa!ia ini!ial$ sau intri;$ 2 momoent nt<lnit n primul sau al
doilea tablou al operelor3: continu$ cu momentul de trans;resiune 2 e"olu!ia dramatur;ic$ a
con%lictului ntr-o anumit$ direc!ie3 c$tre momentul de mediere a con%lictului. #tipic pentru
opera clasic$: dar esen!ial pentru opera donizettian$ este deznod$m<ntul care reprezint$ punctul
culminant al ac!iunii operei. +aetano Donizetti a scris libretele a trei dintre operele sale0 &'e
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
16
+Aeor;Ae =eriescu: Istoria muzicii uni"ersale: )ditura Didactic$ i -eda;o;ic$: Iucureti:
145C: Dol. II: pp.41-42
con"enienze teatrali*: &Il campanello*: &IetlS*: iar: dup$ moartea lui +iraldoni: completeaz$
libretele acestuia pentru operele &@austa*: &=aria -adilla* i &Don -as.uale*. He>tele lui +.
Donizetti au o adresare direct$: n ;enul poeziei satirice: dez"$luind o dezin"oltur$ "erbal$:
caracteristic$ unui libretist de opere bu%%e.
De la nceputurile sale: opera a %olosit intri;ile din mitolo;ia ;reac$: ridic<nd drama
muzical$ la cel mai nalt ni"el teatral: reuind: ast%el: s$ transmit$ spectatorilor sentimentele
personajelor care e"oluau pe scen$. ntr-ade"$r: acesta r$m<ne scopul principal al compozitorilor
de oper$: a"<nd n "edere c$ e>isten!a uman$ nu este n ntre;ime tra;ic$ sau comic$: primele
opere cuprindeau personaje tra;ice al$turi de cele comice: aa-numi!ii &bu%%o*. ns$: cu trecerea
timpului: s-a ajuns la concluzia c$ opera seria ar trebui s$ includ$ doar personaje serioase: n
timp ce comedia a %ost restr<ns$ la opera bu%%a. Ironia %ace c$ opera seria i-a pierdut aproape
total popularitatea i sim!ul realit$!ii i: de aceea: nu aici: ci n opera bu%%a i-au ;$sit inspira!ia
mul!i dintre compozitori: at<t n pri"in!a subiectelor: c<t i a modalit$!ilor de compozi!ie
muzical$. &Donizetti atin;e culmi n melodrama romantic$: dar i n opera bu%%$: tocmai datorit$
acelui ecAilibru al temperamentului s$u artistic*
15
.

n ;enul comic: Donizetti mbin$ ntr-o manier$ ori;inal$0 descenden!a clasic$: rossinian$
cu e>i;en!ele: di%erite: ale operei comice %ranceze. # a cum a%irm$ 7onstantin HucAil$:
Donizetti se do"edete n opera &Don -as.uale 21C,33 &un "irtuoz al ;enului bu%: construind
sa"uros caractere muzicale pe un subiect contemporan: ceea ce teoretic ar ntoarce totul la
epoca lui IeaumarcAais
17
i =ozart: iar: ca abordare dramatur;ic$: ar reconstitui preceptele
realiste ale lui 7arlo +oldoni
1C*
. &'()lisir d(#more* 21C323 p$streaz$ nota clasic$ a comediei
sentimentale. Romanza lui 1emorino: &Ona %urti"a la;rima*: este una dintre cele mai %rumoase
pa;ini pentru tenor din ntrea;a istorie a operei italiene: n orcAestra!ia ei compozitorul realiz<nd
o %ericit$ mbinare timbral$ ntre %a;ot i Aarp$. -e un libret %ran!uzesc: 'a @ille du
RR;iment21C,/3 e o comedie n costum militar: cu subiect plasat la 1C16: n Hirolul el"e!ian:
resuscit<nd or;oliul %aimosului Re;iment 21 de ;renadieri: considerat in"incibil. 9 oper$ ;reu de
c<ntat din cauza ariei de tenor 2rolul lui Honio: &militaire et mari*3 din %inalul actului nt<i: &#AL
mes amis -our mon <me*: n care Donizetti scrie nu mai pu!in de nou$ do acut atacat abrupt:
ntr-un salt de octa"$: l<n;$ alte note nalte 2la:si bemol3.)%ectul lor nu este un surplus de
"irtuozitate: o ;ratuitate pentru c$ deri"$ lo;ic din construc!ia amplei arii.
n timp ce n ;enul comic a a"ut un succes constant de la premierele operelor i p<n$ n
prezent: n ;enul tra;ic Donizetti a adunat o ntrea;$ epoc$: ns$ %$r$ ca "reuna dintre lucr$rile
sale tra;ice s$ aibe impactul pe care publicul l atepta de la o capodoper$.
-ornind de la conte>tul socio-cultural re%lectat prin prisma operei italiene la mijlocul
secolului al XIX-lea: este cunoscut %aptul c$ Donizetti i compozitorii epocii sale erau ncuraja!i
de contemporani s$ utilizele materialul sonor e>tras din propriile compozi!ii: dar plasat n cadrul
operelor noi. 'a r<ndul lor: c<nt$re!ii a"eau dreptul de a substitui scenele ori;inale: dac$ acetia
considerau c$ aria respecti"$ nu le pune n "aloare calit$!ile "ocale: nlocuindu-le cu arii
pre%erate: cu sau %$r$ acordul compozitorului: din dorin!a de a ob!ine succesul publicului.
'ucr$rile lui Donizetti au supra"ie!uit pentru sensibilitatea: ;ra!ia i spontaneitatea
melodiilor: ecAilibrul lor %ormal: masura lor dramatic$ ce nu simte niciun e%ort i mai presus de
toate datorit$ "italit$!ii romantice.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
15
+ri;ore 7onstantinescu -Di"ersitatea stilistic$ a melodiei n opera romantic$: )ditura =uzical$:
Iucureti: 14C/: pa;. 132
17
-ierre-#u;ustin 7aron de IeaumarcAais 2n. 2, ianuarie 1732 ?d. 1C mai 17443 a %ost cunoscut pentru
piesele lui de teatru: n special pentru cele trei piese0&Le Barbier de Sville 2I$rbierul din Fe"illa3:& Le
Mariage de Figaro 21unta lui @i;aro3 i &La Mre coupable. @i;aro i 7ontele #lma"i"a: cele dou$
personaje ale lui IeaumarcAais: cel mai probabil create n c$l$toriile lui n Fpania: au %ost 2mpreun$ cu
Rosine: i mai t<rziu 7ontesa #lma"i"a3 sin;urele prezente n toate cele trei p$r i. )le re%lect$
scAimb$rea atitudinilor sociale nainte: dup$: i n timpul re"olu iei %ranceze. 9pera lui =ozart a a"ut
premiera n 17C5. Hoate cele trei piese @i;aro s-au bucurat de un mare succes i sunt jucate i ast$zi n
teatre i s$li de oper$.
1C
7arlo +oldoni 2n. 26 %ebruarie 17/7 ? d. 5 %ebruarie 17433 este un cunoscut dramatur; i libretist italian
"ene ian. -rintre operele lui se enumer$0& I$daranii*: &Orsuzul bine%$c$tor*: &D$du"a istea!$*:
&Rosmonda*: &7asa nou$*.+oldoni a re%ormat comedia: nl$tur<nd miraculosul: declamaia: m$ tile
tradi ionale i pun<nd accentul pe personaje: pe e>plorarea caracterelor acestora i a psiAolo;icului.
Heatrul s$u se remarc$ prin %or!a e"oc$rilor: prin dinamism: "er"$ satiric$: umor i optimism robust.
II.(. R#6#r# !i%i!i4# "%# 6#ron"7#%or f#2inin# doni3#!!i#n#
nc$ din #nticAitate %emininul a ntrucAipat ideea de dra;oste: ca sentiment de natur$
di"in$: primordial$: un ;enerator al tuturor celorlalte aspecte din psiAolo;ia uman$.ns$:
%eminitatea i ;$sete apo;eul n romantism: de"enind n timp: de la simplul element constituti"
al tipolo;iei %eminine: la esen!a acesteia pe scenele de oper$. @emininul reprezint$: n aceast$
perioad$ de crea!ie: centrul de ;reutate al tuturor lucr$rilor destinate teatrului muzical.
9pera italian$ este dominat$ de prezen!a %i;urilor %eminine principale: prin perpetuarea
teatral$ a unui etern %eminin: cunosc<nd dou$ puncte de culmina!ie: n romantism i n epoca
"erist$
14
. 7omple>itatea problematicii %eminine n art$ a %ost e"iden!iat$ n oper$ prin personaje
principale %eminine analizate detaliat sub toate aspectele i tr$irile speci%ice2cum sunt0 1orma-
&1orma*- Dincenzo Iellini: 'ucia -&'ucia di 'ammermoor*-+aetano Donizetti: 'ucrezia
Ior;ia ? &'ucrezia Ior;ia* ? +aetano Donizetti: &#nna Iolena* ? +aetano Donizetti: #dina -
*'(elisir d(amore* - +.Donizetti: Dioletta DalerS ? &'aHra"iata* ?+.Derdi: =imi ? 'a IoAXme
? +.-uccini: etc3.
Rele"an!a personajului principal %eminin a %ost o deosebit$ preocupare a compozitorului
italian +aetano Donizetti: acesta c$ut<nd conturarea caracterial$: prin materializarea tuturor
elementelor constituti"e ale ;enului de oper$: pornind: n principal: de la aspectul muzical.
Dez"oltarea dramatur;ic$ a personajului urm$rea trasarea psiAolo;iei: prin intermediul
libretului. Donizetti era tot mai contient de importan!a subiectului n reuita unei opere:
ncerc<nd: pe c<t posibil: s$ renun!e la arti%icialitatea tradi!ional$ a libretului lipsit de consisten!$
artistic$: e"it<nd simplele i nejusti%icatele etal$ri "ocale de "irtuozitate. 7u toate c$ ansamblul
construc!iilor lirice se structureaz$ n %orme %i>e: se poate remarca dez"oltarea unor scene unde
este urm$rit %lu>ul dramatur;ic: e"olu!ia psiAolo;ic$ a personajului i continuitatea n plan
muzical.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
14
Derismul reprezint$ un curent literar i muzical: mai ales n oper$: ap$rut n Italia la s%<r itul
sec. al XIX-lea: ndreptat mpotri"a romantismului: care abordeaz$ teme realiste i naturaliste:
le;ate de "ia a cotidian$ i de %aptele oamenilor simpli.
=aterializarea sonor$ din prisma personajului principal "a da natere operei de tip
portret0 &'ucia di 'ammermoor*: &=aria Ftuarda*: &#nna Iolena*&'ucrezia Ior;ia* - model
ulterior preluat de Derdi i condus spre des$"<rire n crea!ia sa: prin opera &'a Hra"iata*: cu al
s$u personaj0 Dioletta DalerS. Hipolo;ia "ocal$ a sopranei absolute "a determina ale;erea sa
pentru ntrucAiparea %i;urilor monumentale din crea!ia donizettian$: al$turi de care
mezzosoprana "a %i ri"al$ 2)lisabetta n &=aria Ftuarda*:+io"anna FeSmour n &#nna Iolena*3:
con%ident$: prieten$ 2#lissa n &'ucia di 'ammermoor*3: camerist$ sau doic$K tenorul "a %i
partenerul ideal pentru ntre;irea cuplului poziti": ntrucAip<nd t<n$rul cu idealuri identice cu
cele ale eroinei principale 2)d;ardo n &'ucia di 'ammermoor*: 'eicester n &=aria Ftuarda*:
1emorino n &'W )lisir dW #more*: )rnesto n &Don -as.uale3K baritonul "a %i ntotdeauna
elementul ne;ati": ri"al al tenorului: Aot$r<tor al destinului sopranei 2 )nrico n &'ucia di
'ammermoor*: Ielcore n &'W )lisir dW #more*3K basului i "or %i ncredin!ate roluri de nal!i
prela!i 2Rainondo n &'ucia di 'ammermoor*3: su"erani: %i;uri de ran; nalt n societate.
9perele lui Donizetti au o nsemn$tate aparte: pri"ite din punct de "edere al per%ectei
asem$n$ri ale tipolo;iilor "ocale cu aspecte caracteriale determinate n ansamblul dramatur;ic:
prin tipolo;iile personajelor principale. Dastele resurse "ocale i e>presi"e ale sopranei absolute
sunt premizele muzicale i dramatur;ice de la care s-a pornit n pro%ilarea eroinelor romantice.
-ersonajul %eminin donizettian tr$iete prin intermediul muzicii: al lirismului romantic: unde
melodismul se ridic$ deasupra "irtuozit$!ii obsesi"e i nejusti%icate dramatur;ic - care pierde
teren - urm$rind semni%ica!ia literar$: a"<nd o lo;ic$ de dez"oltare intern$: pornit$ din muzica
ns$i.
&=elodica donizettian$ este str<ns le;at$ de e"olu!ia personajelor i a con%lictului
dramatic: at<t ritmul c<t i pulsa!ia melodic$ marc<nd %iecare o trans%ormare n plan emo!ional:
iar %inalurile de act 2concertato3 sunt concepute cu spectaculozitate "ocal-sim%onic$*
2/
.
n conturarea personajelor: Donizetti recur;e la spijinul orcAestra!ie pentru a realiza
spa!iul emo!ional n demersul dramatur;ic0 )lisabeta n &=aria Ftuarda* - pozi!ia social$ este
GGGGGGGGGGGGGGGGGGG

2/
+ri;ore 7onstantinescu - Di"ersitatea stilistic$ a melodiei n opera romantic$: )ditura
=uzical$: Iucureti: 14C/: pa;ina 13/
enun!at$ prin marul intonat de corni i trompete n actul I al opereiK #dina n &'()lisir d(amore*
- bucuria de a tr$i transpare prin timbrul str$lucitor al "iorilor: 1emorino n &'()lisir d(amore*-
latura sa sentimental$ este zu;r$"it$ de %a;ot.
Ritmica donizettian$ este o particularitatea a acompaniamentului orcAestral: cu rol n
de%inirea i analizarea personajelor centrale0 intensi%icarea ritmicii se obser"$ n aria lui
Dulcamara: n %ri"olitatea tinerei #dina: n &=aria Ftuarda* - monumentala scen$ a
ru;$ciunii din ultimul act: c<nd =aria se ncredin!eaz$ lui Dumnezeu. -ercursul scenic al
personajelor este permanent nso!it de un "iu suport armonic i ritmic: teAnic$ ce a dominat
opera romantic$ italian$ n secolul al XIX-lea. Fcenele de ansamblu: cu participarea corului: %ac
posibil$ e"iden!ierea caracterial$ prin scurte replici dialo;ate ntre prota;oniti.
#spectul ;eneral care caracterizez$ tipolo;ia psiAolo;ic$ a personajului principal
donizettian este %eminitatea: sub toate %ormele i ntrucAip$rile sale. )roinele donizettiene sunt
unite prin acest$ particularitate: de la ri"alele autoritare ale cur!ii en;leze 2 #nna Iolena - #nna
+io"anna FeSmour: =aria Ftuarda - =aria i )lisabetta3: p<n$ la in;enuitatea absolut$ a
%eminit$ii e>primate printr-un sentiment de dra;oste pur$: uneori nai"$ 2#dina: IetlS3.
Dra;ostea nenp$rt$it$ sau abandonat$ ;enereaz$ ;elozie sau r$zbunare: un per%ect subiect al
melodramelor romantice: prilej de mari crea!ii artistice: "iz<nd starea psiAolo;ic$ a personajului
%eminin principal.
n conturarea personajelor %eminine principale ale operelor sale: ;eniul componistic
donizettian a ;$sit resurse muzical-dramatur;ice unice i ori;inale: n "ederea e>prim$rii
tr$irilor emo!ionale e>trem de "ariate: %olosind: %ie personaje le;endare n crea!iile sale
2)lisabetta I3: personaje simple 2#dina: 1orina3: ns$ n;lob<ndu-le pe toate ntr-un simbol0
%emininul.
Indi%erent de statutul social al eroinei: %ie c$ este "orba despre celebrele re;ine 2Ftuarda:
)lisabetta sau #nna Iolena3: de doamne apar!in<nd nobilimii 2-arisina d( )ste: -ia de Holomei3
sau de intri;ante 2'ucrezia Ior;ia3: toate au ca punct comun acea %eminitate dornic$ de a%irmare
a e>presiei umane pure - dra;ostea.
III.*. A6#4!# !i%i!i4o&in!#r6r#!"!iv# r#6r#3#n!"!iv#
"%# o6#r#i @LCE%iir dC"2or#A d# ,"#!"no Doni3#!!i
&'a +azzetta ;iudica dell( )lisir e dice troppo bene: troppo: credete a me: troppoL*
21
i scria Donizetti maestrului s$u: +io"anni Fimone =aSr: a doua zi dup$ premiera operei
&'()lisir d(#more* din 12 mai 1C32. Fuccesul care a nso!it botezul operei ntr-un ora precum
=ilano: care tratase alte crea!ii ale compozitorului cu o cert$ nencredere: l-a surprins cAiar i pe
Donizetti. De %apt: cu e>cep!ia a dou$ titluri ale operelor comice0 &'(ajo nell(imbarazzo* i
&9li"o e -as.uale*: din anul 1C22 -anul debutului s$u cu opera &7Aiara e Fera%ina* la Heatro alla
Fcala- primirea operelor sale a %ost una destul de bun$.
7rea!ia melodramatic$ a lui Donizetti nu reuea s$ %ac$ %a!$ concuren!ei rossiniene. 1u
este mai pu!in ade"$rat c$ aceast$ concuren!$ era una mai mult cantitati"$0 sta;iunea 1C2,-26 de
la Fcala a %ost una aproape mono;ra%ic$.
9 prim$ ocazie s-a i"it n anul 1C3/: c<nd Donizetti a %ost in"itat s$ compun$ o oper$
pentru seara descAiderii sta;iunii la Heatro 7arcano. Donizetti a trium%at cu opera sa &#nna
Iolena* 225 decembrie 1C3/3 pentru ca: peste c<te"a luni: Iellini sa-i ia re"ana cu opera sa
&'a Fonnambula* 25 martie 1C313.
-e timpul ederii lui Donizetti la =ilano: impresarul #lessandro 'enari: care se ocupa de
Heatro della 7anobbiana: a dorit s$ l nt<lneasc$ pe compozitor pentru a-i propune s$ compun$ o
oper$ comic$ pentru sta;iunea n des%$urare. 'ibretul era scris de @elice Romani: cel cu care
Donizetti colaborase la compunerea operelor sale0 &7Aiara e Fera%ina*: &#lina: re;ina di
+olconda*: &#nna Iolena* i &O;o: conte di -ari;i*. 1ea"<nd timp pentru un nou libret:
Romani a tradus cu"<nt cu cu"<nt 2i a declarat aceste lucruri n pre%a!$3 un libret al cole;ului
s$u %rancez: )u;ene Fcribe: a"<nd titlul &'e pAiltre*.Rezultatul s-a do"edit mult superior
ori;inalului. Fe cunoate c$ acest libret "a r$m<nce cea mai mare reuit$ n materie de oper$
comic$ din toat$ crea!ia poetic$ a lui @elice Romani. +raba n care a %ost compus$ opera nu l-a
deranjat pe Donizetti: care era obinuit cu aceast$ manier$ de lucru. Fe pare totui c$ n realitate:
timpul n
GGGGGGGGGGGGGGGGG
21
&+azetta judec$ )li>irul i "orbete %oarte bine despre el: %oarte: crede!i-m$: %oarteL*
care lucrarea a %ost des$"<rit$ a %ost superior celor 16 zile care : n mod tradi!ional: sunt
atribuite
actului de crea!ie donizettian: n ceea ce pri"ete opera &'()lisir d(#more*.
9per$ n dou$ acte: &'()lisir d(#more* este o melodrama ;iocosa ce a %ost reprezentat$
n premier$ la 12 mai 1C32: la Heatro della 7anobbiana: cu un succes r$sun$tor: la un an de la
trium%ul operei &#nna Iolena*: con%irm<nd ast%el cucerirea de%initi"$ a lumii muzicale din
=ilano: de c$tre Donizetti. n distribu!ia premierei au %ost0 Fabina Meine%etter 2sopran$ -#dina:
proprietar$ de %erm$: bo;at$3: +ianbattista +enero 2tenor - 1emorino: un t<n$r !$ran3: Menri-
Iernard Dabadie 2bariton - Ielcore: un ser;ent3 i +iuseppe @rezzolini 2 bas - Dulcamara: un
pretins doctor3: =arietta FaccAi 2sopran$ - +ianetta: o %at$ de la !ar$3.
Donizetti i elaboreaz$ propriul stil n materie de oper$ comic$ ncep<nd cu aceast$
oper$: abandon<nd treptat modelul rossinian. #%irm acestea a"<nd n calcul: n primul r<nd:
infu3i" d# #%#2#n!# #n!i2#n!"%#9 care sunt str$ine melodramelor lui Rossini i apropie crea!ia
donizettian$ de %ilonul lacrimo;en speci%ic n o6Dr"&4o2iEu#
22
%rancez$.
)ste timpul scAimb$rii tipolo;iei personajelor cu alte modele din "ia!a de zi cu zi. #cest proces
de umanizare a personajelor se traducea pe plan muzical prin indi"idualizarea acestora printr-o
!i6o%o>i# 2#%odi4<: care s$ e"iden!ieze tr$s$turile lor de caracter.7el mai concludent e>emplu n
acest sens este 1emorino: care: ntre toate celelalte personaje: este purt$torul mesajului
sentimental. Donizetti a considerat total pepotri"it s$ utilizeze pentru 1emorino: con%orm
tradi iei: %ormula rossinian$ a unui canto d(a;ilita. #cesta ntrebuin eaz$ un ;en de canto
spianato: ncadrat n mare parte n re;istrul central 2 ne re%erim n mod special la cea mai celebr$
arie a operei: &Ona %urti"a la;rima*3: care permite s$ se apeleze la un tenore lirico-le;;iero: acel
aa numit &tenorino di ;razia*. De asemenea: mersul melodic al #dinei urm$re te conduita ei
psiAolo;ic$: din postura de %at$ capricioas$ i "olubil$ din primul duet 2& 7Aiedi all(aura
lusin;Aiera*3: n care caracterul ei este zu;r$"it printr-o scriitur$ bo;at$ n n%lorituri: p<n$ la
cantabilitatea melodic$ a ariei %inale 2&-rendi: per me sei libero*3.
GGGGGGGGGGGGGGGGGG
22
9pera comica - oper$ sau ac!iune dramatic$ ce con!ine ;lume muzicale i n care elementele comice pedomin$.n
acest sens ;eneral: opera comic$ este un termen ce n;lobeaz$ mai multe ;enuri0 opereta: "ode"ilul: opera bu%$:
comedia muzical$. -<n$ la mijlocul secolului al nou$sprezecelea: opera comic$ con!inea dialo;uri "orbite i: ca o
e>tensie: p$r!ilor "orbite le corespondeau cele c<ntate 2 arii: roman!e: duete: ter!ete: coruri: %inaluri3. 7u timpul
partea "orbit$ este redus$ n %a"oarea celei c$ntate.
n @ran!a termenul &opRra-comi.ue* indica doar operele cu p$r!i "orbite: n opozi!ie cu termenul &;rand opRra*.
7ompozitori de &opRra-comi.ue* sunt0 #uber: #dam: Iizet: HAomas: Dictor =assR.
Ielcore se "a e>prima ntr-o manier$ milit$reasc$: utiliz<nd tonuri maestoase: linii
melodice croite pe note &%erme*: cu ritmuri puternic marcate: anun!ate de tobe i de un
acompaniament mar!ial. On personaj "a %i conceput n manier$ tradi!ional$ a operei bu%e0
Dulcamara: arlatanul: se "a e>prima ntr-un c<ntec pre"alent silabic: n timp ce orcAestra "a %i
cea care men!ine linia melodic$. -rincipala aten!ie a lui Donizetti se "a ndrepta spre cor: c$ruia
i "a re"eni sarcina %undamental$ de a de%ini ambientul rustic: pentru a se ajun;e ca: spre %inal: s$
poarte un dialo; cu +ianetta 2&Faria possibile*3.
Donizetti i e>prim$ sentimentele i scAi!eaz$ caracterele personajelor cu idei sonore
pre;nante: solid ancorate n criteriile de simetrie clasic$. #ctorul i creatorul Donizetti i
%ormeaz$ instrumentele de e>presie pe necesit$!ile de a comunica ;<nduri i sentimente trezite n
el de te>tul lui @elice Romani.
Re%eritor la natura dramatic$ a comediei: #ristotel ne spune c$ &ea este alc$tuit$ din
personaje n ac!iune: aa c$: acestea la r<ndul lor: trebuie n %$!iate aa cum sunt: du$ caracterul
i ;<ndirea lor: c$ci numai !in<nd cont de aceste deosebiri: putem caracteriza ac!iunile omeneti*.
n opera lui Donizetti: cel mai impotant %actor este ac!iunea - n$scut$ din raporturi
omeneti i realizat$ de oameni: care se adreseaz$ sentimentului i ;<ndirii spectatorului: nu
numai pentru a %i neleas$: dar cAiar tr$it$ de aceasta. #c!iunea: ritmul: con%lictul sunt ilustrate
de structura muzical$: de %orma i de ceea ce semni%ic$: de sus!inerea orcAestral$.
n opera lui Donizetti: cel mai impotant %actor este ac!iunea - n$scut$ din raporturi
omeneti i realizat$ de oameni: care se adreseaz$ sentimentului i ;<ndirii spectatorului: nu
numai pentru a %i n eleas$: dar cAiar tr$it$ de aceasta. #c!iunea: ritmul: con%lictul sunt ilustrate
de structura muzical$: de %orma i de ceea ce semni%ic$: de sus!inerea orcAestral$.
9pera &'Yelisir dYamore* este o crea!ie muzical$ n care sunt mbinate ;enul liric cu cel
bu%. 'a Donizetti: elementele bu%e sunt %oarte accentuate. #ceast$ oper$ se joac$ i ast$zi pe
toate marile scene ale lumii: %apt datorat tr$s$turilor tale stilistice i estetice. n ac iune
surprindem "ioiciunea sentimentelor: dinamismul i realismul ima;inilor: ce trebuie redate prin
interpretare. -utem deduce cu u urin $ maniera n care trebuie interpretat$ lucrarea din
indica!iile date de compozitor n partitur$. Donizetti a pornit de la libret. =uzica lui "ine i
mbrac$ te>tul. 7aracterul personajelor poate %i dedus prin ascultarea muzicii: ce ilustreaz$ ntr-o
manier$ des$"<r it$ ac iunile personajelor. Fcriitura partiturii se potri"ete cu jocul de scen$ al
personajelor: mai ales n p$r!ile solistice.
Donizetti utilizeaz$ cu predilec!ie termeni de a;o;ic$: dinamic$: abord<nd mijloace de
e>presie precum teme: imita!ii: modula!ii.-artitura nu ridic$ probleme din punct de "edere
armonic i este %oarte atr$;$toare sub aspect melodic. Hoate aceste implic$ ac!iunea muzical$
orientat$ c$tre un moment culminant. #po;eul operei &'Yelisir dYamore* este atins n momentul
duetului m$rturisirii dra;ostei: din actul secund: des%$ urat ntre #dina i 1emorino.
7ompozitorul a realizat o ierarAie a scenelor n opera sa: pornind de la un sin;ur
personaj2arie3: trec<nd apoi prin numere cu dou$: trei i patru personaje: iar: la %inal de act
adau;$ ansamblurile.
'a Donizetti obser"$m marea economie de te>t n %a"oarea muzicii: principiu "alabil i
pentru ceilal!i compozitori de oper$ italian$ din perioada romantismului. 7ompozitorul situeaz$
te>tul la ni"elul cel mai pu!in semni%icati": libretele sale put<nd %i considerate cAiar scAematice.
9 alt$ particularitate a operei este le;at$ de recitati". De cele mai multe ori el constitue
partea introducti"$ a corurilor i ariilor. #ceste scene de tip recitat" au rolul de a dinamiza
ac!iunea i de a le;a numerele muzicale.
-rin construc!ia muzical$: ariile lui Donizetti realizeaz$ ecAilibrul practic dintre teAnica
"ocal$ i e>presi"itatea muzical$: caracteristic$ romantismului. -ri"ite sub acest aspect:
interpretarea lor reclam$ o manier$ simpl$: con"in;$toare: plin$ de %ine!e i sunt mai pu!in
nc$rcate cu ornamente: dec<t la Rossini. =elodia are un ritm cur;$tor i o des%$urare simpl$:
care asi;r$ succesul melodiilor sale. -rin melodie se urm$rete caracterizarea personajului: sunt
redate sentimentele i starea psiAolo;ic$ a acestuia: se creeaz$ atmos%era i se e"iden!iaz$
ac!iunea comic$.
-ersonajul #dina prezint$ c<nt$re!ului din primul p<n$ in ultimul act o di"ersitate de st$ri
su%leteti 2indi%eren!$: ;elozie: r$zbunare: triste!e: dra;oste3: care urmeaz$ a %i redate at<t "ocal:
c<t i scenic. -ersonalitatea #dinei se lea;$ %oarte mult de trei structuri dinamice de baz$0
temperament: aptitudini: caracter. =uzical: este un rol destul de di%icil: ce solicit$ o "oce
calitati"$ 2a;il$: %le>ibil$: lejer$: dulce3 i o teAnic$ "ocal$ bine pus$ la punct 2se impune s$ tie
s$ realizeze un le;ato bine ponderat: s$ le;e sunetele cu moliciune i claritate de la o not$ la alta
a %azei muzicale: s$ conduc$ "ocea cu ;ra!ie: de la un inter"al la altul: %$r$ a l$sa s$ se aud$
sunetele intermediare: s$ %razeze: s$ nuan!eze: s$ e>ecute ornamentele cu tr$ire interioar$3.
7onsider c$ este un rol %oarte di%icil de sus!inut: ce consum$ %oarte mult$ ener;ie. #dina este n
scen$ pe parcursul ntre;ii opere 2cu mici e>cep!ii3 i trebuie s$ %ie mereu s$lt$rea!$ i "ioaie:
a"<nd de mereu interpretat pasaje ener;ice: destul de dense melodic: ornamentate cu caden!e:
note punctate: salturi: mersuri de triole!i n tempo rapid. 1u este un rol de "irtuozitate: c$ci: %iind
o oper$ romantic$: sentimentul este cel ce conduce melodia: dar: acest lucru nu %ace din rolul
#dinei un rol mai pu!in di%icil.
Din punct de "edere al orcAestra!iei: opera &'()lisir d(#more* este una din cele mai
ra%inate crea!ii n materie: ale lui Donizetti. 7Aiar i acompaniamentul unor piese de mic$
ntindere nu recur;e la %ormule stereotipe: ci ;$sete ra!iunea muzical$ a utiliz$rii unor anumite
instrumente0 s$ ne re%erim la acompaniamentul ariei &Ona %urti"a la;rima*: care nainte de partea
"ocal$ utilizeaz$ un solo de %a;ot: pe un acompaniament de pizzicato la Aarp$. De cele mai multe
ori instrumentele de su%lat sus!in melodia: n timp ce instrumentele cu coarde men!in pulsa!ia
ritmic$ 2ca i n cazul ariei #dinei3. #ceast$ scriere orcAestral$ deosebit de sensibil$ l introduce
pe interpret n starea piesei i nu l eclipseaz$ prin sonorit$!i ample i &pompoase*.
#le;erea pie!ei ca spa!iu de des%$urare al ac!iunii unei opere romantice este cel pu!in
ciudat$: dac$ lu$m n considerare c$ omul romantic este prin e>celen!$ un om sin;uratic 2&iar eu
n cercul meu m$ simt nemuritor i rece* spune )minescu3. 7u e>cep!ia ariei lui 1emorino0&Ona
%urti"a la;rima*: toate celelalte momente sunt dialo;ate. Hotui romantismul se obser"$ n
muzic$: libret: caractere.
7aracterele i inten!iile acestora sunt %oarte bine su;erate te>tual: prin intermediul unor
replici %oarte naturale: iar muzica se mbin$ per%ect cu te>tul. n ceea ce pri"ete sl$biciunile
dramatur;ice din %inalul actului al II-lea al "ersiunii din 1C32: manuscrisul operei &'()lisir
d(#more* ridic$ unele semne de intrebare. Din punctul de "edere al lui #le>andru )manoil0
&Incon;ruen!ele e"idente din %inalul celul de al doilea act l-au determinat pe Donizetti s$ rescrie
aceast$ sec!iune. 1oua cabalett$ a #dinei 2&#A l(eccesso del contento*3:scris$ n locul celei din
1C32 2 &Il mio ri;or dimentica*3: este o ade"$rat$ bijuterie de "irtuozitate care rezol"$ ntr-o
manier$ ma;ni%ic$ scena. -lecat de la =ilano la 1eapole: Donizetti a purtat cu el ntre;ul
manuscris: ;<ndindu-se probabil s$ l re%ac$: ceea ce: de alt%el: "a %ace la -aris : n ultimul an al
acti"it$!ii sale- 1C,3: n care: ;ra" a%ectat de maladia contractat$: "a a"ea t$ria s$ compun$ nc$
dou$ importante opere0 &=aria di RoAan* i &Dom FRbastiano*. Ormeaz$ declinul %izic i ultima
sa c$l$orie la Ier;amo: n care "a lua cu el manuscrisul operei &'()lisir d(#more*0 un epilo;
tra;ic al unei "ie!i pline de m$re!e realiz$ri.*
#c!iunea operei se des%$oar$ ntr-un sat din Italia: n secolul al XIX-lea.n actul I a%l$m
c$ t<n$rul 1emorino: un t<n$r s$rac: ncearc$ zadarnic sa o con"in;$ pe #dina de dra;ostea pe
care o nutrete %a!$ de aceasta. )ste amiaz$: soarele este %ierbinte: iar +ianetta i secer$toarele
stau sub un copac 2num$rul 1 - +ianetta i corul de soprane3. #dina citete prietenelor le;enda
Isoldei: cea le;at$ prin dra;oste "enic$ de Hristan: ;ra!ie unui eli>ir "r$jit pe care am<ndoi l-au
b$ut.)a este urm$rit$ i de 1emorino care o iubete: dar care se pl<n;e c$ este imposibil ca o
persoan$ at<t de %rumoas$ i istea!$ ca #dina s$ se ndr$;osteasc$ de cine"a aa de prostu!: ca el.
1emorino c<nt$ ca"atina &Vuanto X bella* 2num$rul 23 a c$rui ultim$ replic$ este0 &7ine m$
poate n"$!a s$ ma %ac iubitZ*2&7Ai la mente mi riscAiaraZ7Ai mWinse;na a %armi amarZ*3 -
ntrebare care ne introduce n tema ;eneral$ a operei: c$ci: dup$ cum "om "edea: modalit$!ile de
a te %ace iubi sunt di"erse. #poi: #dina izbucnete n r<s la citirea %aptului c$ Hristan a cucerit-o
pe Isolda cu ajutorul unei po!iuni ma;ice: care l-a %$cut irezistibil. &Dac$ a a"ea i eu un ast%el
de eli>irL* c<nt$ #dina 2num$rul 3: ca"atina & Della crudele Isotta il bel Hristano ardea* punctat$
de cor i de 1emorino3: celorlal!i 2printre care este i 1emorino: ascuns ntr-o parte. Hempoul
este &#ndantino*: iar m$sura este de 3T,: %apt ce imprim$ un mers de "als ocAestrei: peste care se
suprapune po"estea spus$ de #dina: care este !esut$ mult mai linear: prin repetarea acelorai note
ale %uc!iei tonicii din =i major: ntr-un le;ato bine sus!inut. Fe impune retra;erea notelor de la
%inalul de %raz$ i accentuarea cu ;ra!ie a anumitor silabe. #poi: caracterul %astuos i dansant este
preluat i de #dina 2i mai apoi i de cor3: ntr-un tempo &poco pi[* prin note dublu-punctate i
accentuate acompaniate e orcAestr$ prin note staccate. 7eilal!i i cer s$ continue iar mersul linear
re"ine n !es$tura melodic$ a #dinei 2ca la nceputul momentului3: continuat mersul punctat i
culmin<nd: n %inalul momentului: cu mersurile ascendente 2de secunde &mpletite*3: n triole!i
ale #dinei sus!inute de cor i orcAestr$. @inalul solicit$ interpretei rolului #dinei o bun$
sus!inere costo-dia%ra;mal$ i lejeritate "ocal$ pentru e>ecutarea triole!ilor cu ;ra!ie i nu ;reoi.
#%l$m prin intermediul acestei interte>tualit$ri 2sau prin intermediul procedeului numit
&po"estire n po"estire*3: de e>isten!a unui eli>ir. #ceasta stimuleaz$ ima;ina!ia celor prezen!i:
care c<nt$0 &Dac$ am ti re!eta acestui %aimos eli>ir: de o calitate at<t de rar$: cine tie ce ar %ace
pentru tine* 2&)lisir di si per%etta:T di si rara .ualita:T ne sapessi la ricetta:T conoscessi cAi ti
%aL*3.He>tul primei arii a #dinei e"oc$ n manier$ bu%$ le;enda re;inei Isolda: care a %ost
preluat$ mai t<rziu de c<tre RicAard \a;ner n opera sa&Hristan i Isolda*.Fe aude ritmul de
tobe: care este un mar al celor care mer; n armat$. )i sunt condui de ser;entul Ielcore: care
se prezint$ #dinei cu un bucAet de %lori i nu pierde timpul i o cere n c$s$torie.Ielcore este un
%an%aron: care nu ezit$ s$ se laude c$ este un mare cuceritor doar pentru c$ este soldat0 &#m
"$zut imediat pe %a!a ei c$ i-am str$puns inima. ) normal: sunt un ;alant: un ser;ent.1imeni nu
poate rezista la "ederea unei uni%orme: p<n$ la urm$ i Denus: zei!a dra;ostei: i-a cedat lui
=arte: zeul r$zboiului* 2&De;;o cAiaro in .uel "isino cAWio %o breccia nel tuo petto.1on X cosa
sorprendeteK son ;alante: son ser;enteK non "WAa bella cAe resista alla "ista dWun cimieroK cede a
=arte iddio ;uerriero: %in la madre dellWamor*3.=aniera pompoas$ i l$ud$roas$ a lui Ielcore
este redat$ muzical prin pasaje de "iruozitate: care sunt c<ntate cu importan!$.ntr-un c"artet n
tempo &#lle;ro*: Ielcore o ;r$bete pe #dina s$ accepte propunerea. )a i arat$ c$ nu se
;r$bete s$ %ac$ acest pas.n plan ritmico-melodic: momentul #dinei are o !es$tura mai aezat$:
cu note de dulate mai ample i coroan$ pe nota %inal$ a cu"<ntului &pensar*.-entru a accentua
r$spunsul acesteia: orcAestra se oprete.Insisten!ele lui Ielcore continu$ cu %raze !esute din
optimi le;ate c<te dou$: care culmineaz$ cu accente n %orte pe re central. =elodia acestuia este
preluat$ i de #dina: ntr-un mod mai ;ra!ios: mai %eminim: i cu lejeritate. 1emorino cere curaj
7erului de Fus: pentru a-i putea m$rturisi dra;ostea #dinei. +ianetta prezice c$ #dina este prea
nd$r$tnic$ pentru a %i aa de uor cucerit$. -rintr-un limbaj militar: Ielcore i cere #dinei s$
capituleze. #st%el: dei se str$duiete s$ o cucereasc$ pe #dina -pe %undalul unui tempo &alle;ro
"i"ace*: cu indica!iile &poco pi[* de pe parcurs: care conduc spre un %inal de ansamblu ame!itor-:
este respins 2num$rul ,: ca"atina lui Ielcore: cu inter"en!ii al #dinei: +ianettei i a lui
1emorino: plus corul i recitati"ul num$rul 63.1emorino cere s$ i "orbeasc$ i ncearc$ s$ i
spun$ #dinei c<t de disperat o iubete 2num$rul 5: scena i duetul 1emorino - #dina3. )l spune:
cu nite cu"inte care: probabil nu ar atra;e nicio %at$ c$0 &poate c$ "oi reui s$ o %ac s$-i %ie mil$
de mine: dar sunt prea timid: nu pot "orbi* 2&-iet] potrei tro"ar.=a sono troppo timido: ma non
possWio parlar*3. )a i r$spunde c$ e%orturile i sunt n zadar: c$ci ea este capricioas$: uoar$ ca
"<ntul 2;reu de prins3 - #ria &7Aiedi allWaura lusin;Aiera*.
#dina i d$ seama c$ 1emorino este bun i timid i c$ Ielcore este un %an%aron 2 & Hu
eti bun: eti modest: nu ca ser;entul acela %an%aron* - &Hu sei buono: modesto sei: nR al par di
.uel ser;ente*3 i l s%$tuiete s$ treac$ i el de la o dra;oste la alta: ca i ea: c$ci nicio dra;oste
nu este statornic$. @ri"olitatea #dinei este zi;ra"it$ melodic prin mordente i %irituri. Duetul: cu
indica!ia &cantabile*: este %oarte %rumos mpodobit cu ornamente "ocale-care trebuie conduse
uor: delicat: sensibil: cu ajutorul sentimentului interior- pe %undalul unui mers arpe;iat al
su%l$torilor: punctat de corzi.-artea a doua a duetului: ini!iat$ tot de #dina2 apoi preluat$ i de
1emorino3: are un caracter mai micat i un mers s$lt$re!: cu note punctate sau triole!i ntr-un
&strin;endo* continuu.
1um$rul 7 se descAide n pia!a satului unde o trompet$ anun!$ "enirea doctorului "oiajor
Dulcamara ntr-o splendid$ tr$sur$ pe %undalul corului ce sus!ine o melodie staccato. -rin
ca"atina sa bu%$: c<ntat$ ntr-un ritm maiestos0 &Odite: udite: o: rustici* 2num$rul C3 acesta o%er$
mul!imii leacuri miraculoase care "indec$ orice: de la dureri de din!i: la paralizie. 'imbajul s$u
este pompos: em%atic0 el este &enciclopedicul* doctor Dulcamara.1emorino i %ace curaj i l
ntreab$ pe Dulcamara dac$ are po!iunea re;inei Isolda: despre care citea #dina. )l intr$ atracti"
duet cu Dulcamara 2&Do;lio dire*: num$rul 4:scena i duetul 1emorino - Dulcamara3 i reuete
s$ cumpere de la el ceea ce el crede c$ este eli>irul dra;ostei. De %apt: ceea ce a cump$rat este o
sticl$ de "in de Iordeau> ie%tin. )%ectul apare n 2, de ore: dup$ cum i spune Dulcamara: care
socotete c$: n acest timp: el "a %i plecat deja. 1emorino c<nt$0 &Funt %oarte ndatorat: da: %oarte
ndatoratL Funt %ericitL RenascL On asemenea eli>irL Iinecu"<ntat %ie cel care l-a %$cutL*
29bbli;ato: aA si: obbli;atoLT Fon %elice: son rinato.T )lisir di tal bont]LT Ienedetto cAi ti %aL*3.
Iar Dulcamara c<nt$ n acelai timp0 &n toat$ !ara pe care am colindat-o: nu am ;$sit un
prost$nac mai mare ca acesta: nici unul m$car s$-i semeneL* 2&1el paese cAe Ao ;iratoT pi[ dWun
;onzo Ao ritro"ato:T ma un e;uale in "erit] non "e nWR:T non se ne d].*3. Duetul este de un comic
irezistibil i %olosete procedeul comic de a ar$ta cele dou$ %e!e ale ade"$rului. 1emorino ;ust$
din sticla cu presupusul eli>ir al dra;ostei i se ame!ete 2num$rul 1/ - recitati" ncAeiat de
c<ntecul lui 1emorino0&#A: ce c$ldur$ pl$cut$ mi cur;e prin "ene. #AL -oate c$ ncepe i ea s$
simt$ aceeai %lac$r$L* -&9A: .ual di "ena in "enaTdolce calor mi scorreL...T#AL@orse
ancAWessa...T@orse la %iamma stessaT incomincia a sentir...7erto la sente...*3 ame!it: reluat de
orcAestr$: la %el de su;esti"3: de"enind cu totul nep$s$tor i indi%erent n %a!a #dinei. #ceasta
este surprins$ de atitudinea lui 1emorino 2duet3. Fi;uran!a lui o intri;$ i n acelai timp o
atra;e. #burii alcoolului i-au ame!it ;andurile lui 1emorino: care c<nt$ cu dezin"oltur$.
Dialo;ul dintre cei doi este pres$rat cu mersuri descendente de treizecidoimi 2&'ar;Aetto
cantabile*3 i se ncAeie ntr-un mers n o;lind$. Falturile ascendente de octa"$: urmate de
cobor<rile treptate -pe cu"<ntul &pensare*-: pe care #dina le are n partitur$: impun sun!inerea
costo-dia%ra;mal$ i anticiparea mintal$ a notei nalte. )ste un dialo; al aparen!elor. 7omicul de
situa!ie i %ace apari!ia. Discursul celor doi impletete "alorile punctate cu mersul treptat n
crescendo: pe "alori de optimi.Ielcore re"ine ca s$ i rennoiasc$ o%erta de c$s$torie: iar #dina:
or;olioas$ %iind: accept$ prompt de aceast$ data: spun<nd c$ se "a m$rita cu el peste o s$pt$m<n$
2num$rul 12: ter!et #dina-1emorino-Ielcore3. #ici jocul aparen!elor i al ade"$rului de"ine din
ce n ce mai comic. 1emorino este %ericit c$ #dina se "a ndr$;osti de el i nu-i pas$ de
propunerile lui Ielcore: din moment ce ea "a %i a lui m<ine: iar nunta abia peste o s$pt$m<n$.
=omentul n care r<de seam$n$ cu r<sul nest$p<nit al lui )rnesto din opera &Don -as.uale*
2momentul de dup$ c$s$torie: n care Don pascuale este re%uzat de 1orina3. #dina l "ede pe
Ielcore ca pe o sal"are: c$ci %uria ei: adic$ sl$biciunea ei: a nceput s$ se "ad$. )a "rea s$ l %ac$
;elos pe 1emorino i s$-i pl$teasc$ indi%eren!a anterioar$. Din ne%ericire: Ielcore primete un
ordin i trebuie s$ p$r$seasc$ satul n diminea!a urm$toare. 9r;olioas$ i ener"at$ de aparenta
indi%eren!$ a lui 1emorino: #dina Aot$r$te s$ se m$rite cu Ielcore cAiar n acea sear$. Destea l
cam trezete pe 1emorino: care o roa;$ disperat pe #dina s$ mai atepte nc$ 2, de ore: pe c<nd
e%ectul el>irului "a %i si;ur. #dina l asi;ur$ pe Ielcore c$ baiatul acesta de la !ar$ nu este pentru
ea mai mult dec<t un obraznic. Ielcore l amenin!$ pe 1emorino: iar #dina se impune cu un
parti-pris eloc"ent0 &Dreau s$ m$ r$zbun: "reau s$-l z$p$cesc: "reau s$-l %ac s$-i cear$ iertare n
;enuncAi* 2 &DoW "endicarmi:T DoW tromentarlo:T DoW cAe pentito mi cada al piX*3.ntr-un %inal
plin de "oioie: #dina in"it$ pe toat$ lumea la bancAetul ei de nunt$: c$ci ea i cu Ielcore tocmai
pleac$ la notar ca s$ %ac$ toate aranjamentele: d<ndu-i timp lui 1emorino s$ aibe o inter"en!ie
liric$ 2&#dina credimi*3. #ceast$ inter"en!ie a lui 1emorino are su;estia &con passione e
le;ato*: %apt ce demonstreaz$ nc$ o dat$ caracterul romantic al lui 1emorino.)l trece de la
indi%eren!$ la disperare i cere ajutorul lui Dulcamara 2num$rul 13: c"artet i cor3. Fcena se
ncAeie pe r<setele corului de %ete i al solda!ilor: care se amuz$ pe seama lui 1emorino. #a
cum: la ni"el macro: Donizetti a %ost capabil s$ scrie simultan opere comice i dramatice: n
aceeai manier$: la ni"el micro: nt<lnim aici: n ceea ce pri"ete construc!ia muzical$0 r<setele
corului 2ce se accelereaz$ p<n$ pe %inal3 p$trunse de "aietele lui 1emorino. 'a %inal ;luma se
n;roa$. #dina: care tie ce %an%aron e Ielcore: accept$ s$ se m$rite cu el: doar din or;oliu r$nit.
=elodia #dinei este ;rupat$ n %raze %oarte ample ce solicit$ o bun$ teAnic$ respiratorie i un
le;ato per%ect.Disperat: 1emorino ncearc$ zadarnic $ ob!in$ am<narea c$s$toriei: cAiar i
numai cu o sin;ur$ zi.Fitua!ia se poate s%<ri tra;ic.De %apt: %inalurile actelor n comedii sunt
tra;ice: doar %inalul este comic. )ste:deci: o %ars$ scris$ dup$ toate re;ulile 2umor de situa!ie: de
limbaj: etc. - toate se re;$sesc n muzica lui Donizetti3. R<sul ;eneral al pie!ei din %inal %ace ca
primul act s$ %ie rotund0 se ncAeie cum a i nceput. 9bser"$m c$: de alt%el: ntra;a construc!ie a
actului nt<i este rotund$: %iind construit$ n jurul lui Dulcamara0 ncepe cu corul: apoi
1emorino: #dina i inter"ine Ielcore. Dulcamara: care este motorul ac!iunii de"ine punctul
central: iar la %inal dialo;ul dintre #dina i 1emorino este ncAeiat de Ielcore i inter"en!ia pe
%inal a corului.=a>im$ economie de mijloace. Fimetria per%ect$: ne trimite cu ;<ndul la operele
rossiniene.#ctul al doilea debuteaz$ n toiul petrecerii de nunt$: dei #dina nu a semnat nc$
actul de c$s$torie 2num$rul 1,: introducere i cor3. Dulcamara "rea s$ c<nte o pies$ despre care
spune c$ este o ultim$ apari!ie la Dene!ia 2num$rul 163. mpreun$ cu #dina c<nt$ barcarola & Io
son ricco: tu sei bella* 2num$rul 153: o pies$ atr$;$toare: care po"estete cum o %at$ a respins un
senator bo;at pentru a se c$s$tori cu un t<n$r ;ondolier pe care l iubea cu ade"$rat - paralela
este e"ident$ i nent<mpl$toare. Fosete notarul: corul de nceput se repet$: iar acum 1emorino
este i mai disperat dup$ ajutorul lui Dulcamara 2num$rul 173. nc$ o doz$ de eli>ir trebuie s$
ajute: spune Dulcamara: spun<nd n sotto "oce c$ ntr-o jum$tate de or$ e plecat.=onolo;ul lui
Dulcamara: n recitati": este eloc"ent pentru caracterizarea lui: dar i pentru rolul lui n cadrul
acestei %arse0 &1un!ile sunt destul de pl$cute: c$ci !i dau prilejul unui %estin pe cinste* 2&'e %este
nuziali:T son piace"oli assaiKTma .uel cAe in esseTmi d] ma;;ior dilettoT X lWamabile "ista del
bancAetto*3. )l este cel care: al$turi de #dina: dar mai mult dec<t aceasta 2c$ci ea se "a
ndr$;osti p<n$ la urm$3: pri"te lucrurile n mod practic.Fin;ur: 1emorino i pl<n;e
nenorocirea. )l caut$ sal"area ntr-o nou$ sticl$ de &eli>ir*. Dar: i lipsesc banii. Ielcore: intr$
mir<ndu-se i el de acceptul #dinei0 &'a donna X un animale* 2num$rul 143. Fin;ura modalitate
pe care 1emorino o are la dispozi!ie pentru a %ace rost de banii necesari pentru nc$ o sticl$ de
eli>ir este s$ se nroleze n re;imentul ri"alului s$u- ser;entul Ielcore- %apt ce i-ar aduce 2/ de
scuzi pe loc. 1emorino semneaz$ A<rtia: ia banii i pleac$ s$-l ;$seasc$ pe Dulcamara.
1emorino este contient de ceea ce risc$ prin semnarea actului nrol$rii: dar dorin!a lui cea mai
arz$toarea este s$-i c<ti;e dra;ostea #dinei: m$car pentru o zi.-o"estea ia o nou$ ntors$tur$
c<nd +ianetta a%l$ c$ uncAiul lui 1emorino este mort: l$s<ndu-i o motenire %oarte mare
2num$rul 2/: cor i +ianetta3. Jtirea este preluat$ i de celelalte !$r$nci: iar "enirea lui 1emorino
2care nu tie nc$ de motenirea sa3: plin de curaj: dup$ nc$ o por!ie de &eli>ir* se trans%orm$
intr-un ansamblu.Hoate %etele i %ac curte: ceea ce l %ace s$ cread$ c$ eli>irul i-a %$cut deja
e%ectul.Fimplitatea comic$ a lui 1emorino este sa"uroas$. #dina "ine cu Dulcamara i am<ndoi
sunt mira!i de interesul %etelor pentru 1emorino.)a este intri;at$ i: mai mult ;eloas$.
Dulcamara ntreab$ %etele dac$ ntr-ade"$r l ;$sesc at<t de atr$;$tor: ncep<nd i el s$ cread$ n
puterea eli>irului0 &Funt lo"it ca de tr$znetL7azul e ciudat i nou.Dac$ sunt posesorul unei
po!iuni ma;ice ade"$rateZ 2&o cado dalle nu"ole: il caso X strano e nuo"oK sarei dWun %iltro
ma;ico da""ero possessorZ*3. #dina ncearc$ s$ i spun$ lui 1emorino c$ a %$cut o ;reeal$ c$ s-
a nrolat: dar este prins$ n dans 2num$rul 21: c"artet 1emorino-+ianetta-#dina-Dulcamara3. 'a
un moment dat toate cele pareu "oci c<nt$ simultan: dar patru lucruri di%erite0 1emorino se
bucur$ de e%ectul eli>irului: c$ci ntre"ede i iubirea #dinei pentru el: Dulcamara: "ocea ;ra"$:
se crede un 7resus: care orice atin;e se trans%orm$ n aur: #dina ncepe s$ i recunoasc$ ia
ns$i dra;ostea: iar corul de"ine parc$ amenin!$tor spun<nd0 &@l$c$ul acesta "a %i: o jur: un os
;reu de zdrobit* 2&=a .uesto ;io"ane sar]: lo ;iuro:T un osso duro da rosicar* 3: c$ci i ele l
doresc pe 1emorino i pre"$d acum pasiunea care se nate i n #dina.n duetul &Vuanto amore*
2num$rul 223: Dulcamara i e>plic$ #dinei comportamentul lui 1emorino: spun<ndu-i c$ este
e%ectul eli>irului. De la acesta a%l$ #dina c$ 1emorino s-a nrolat pentru nc$ o por!ie de &eli>ir*.
ntr-un apartR plin de lirism ce penduleaz$ ntre tonalit$!ile =i =ajor i do diez minor:
#dina realizeaz$ dra;ostea imens$ pe care 1emorino i-o poart$ i sacri%iciile imense pe care
acesta le-a %$cut pentru ea i are procese de contiin!$ "is-]-"is de reac!ia sa0 &Vuanto amore..ed
io spietataLHormentai si nobil cor*. n timp ce Dulcamara o a!<!$ pe #dina printr-o !es$tur$
ritmic$ plin$ de aisprezecimi prin care-i
ilustreaz$ cum roiesc %etele n jurul lui
1emorino: #dina este tot mai p$truns$ de
;estul nobil pe care l-a %acut 1emorino pentru
ea. 9rcAestra dubleaz$ !es$tura lui
Dulcamara. )ste comic$ asocierea celor dou$
linii ritmice contrastante0 #dina: cu o !es$tur$
croit$ pe optimi 2ni!ial unite prin le;ato-uri
ample: apoi le;ate c<te dou$: iar spre %inalul
acestui moment desp$r!ite: accentuate: asemenea unor suspine: cu di%eren!e de intensitate %orte-
piano3 n paralel cu Dulcamara care are o !es$tur$ %in$ de aisprezecimi: mpreun$ mer;<nd ntr-
un pas ame!itor de accelerat.
#%aceristul Dulcamara obser"$ repede c$ #dina este ndr$;ostit$ de 1emorino i "ede n
ea un poten!ial client al &eli>irului*. n parte a doua a duetului: ce debuteaz$ n =i =ajor: el
ncearc$ s$ o con"in;$ s-i cumpere el>irul. -riceperea componistic$ a lui Donizetti se poate
obser"a i n acest moment: c$ci persuasi"itatea lui Dulcamara este %oarte bine ilustrat$ printr-un
parcurs melodico-ritmic: din ce n ce mai accelerat: care ncepe cu "alori de optimi i termin$
prin "alori njum$t$!ite de aisprezecimi: n ritm alert: ce pun la ncercare dic!ia oric$rui bariton
priceput. #ceast$ "<ltoare plin$ de tenacitate a lui Dulcamara este oprit$ de #dina: care 2printr-o
p$trime cu punct urmat$ de un rallentando3 inter"ine %oarte Aot$r<t$ 2'a major3 i i re%uz$
o%erta. Dulcamara o ntreb$: n aceste condi!ii: dac$ are o alt$ dorin!$ pe care eli>irul ar putea-o
ndeplini0 poate "rea s$ aibe to!i b$rba!ii la picioare sau poate dorete s$ cucereasc$ un b$rbat
bo;atZL. )a r$spunde c$ nu dorete a"eri: ci l dorete pe 1emorino: iar eli>irul nu are niciun
e%ect asupra ei 2r$spunsul culmineaz$ cu o !es$tur$ sec"en!ial$ de aisprezecimi n tempo rapid
-care preced o sincop$ pe nota la- care impun "irtuozitatea "ocal$ i sus!inerea costo-
dia%ra;mal$3.
^es$turile ritmico-melodice ale celor doi sunt imitati"e. n acest moment orcAestra imit$
tema lui Dulcamara de la nceputul aceste-i p$r!i. Dulcamara i o%er$ din nou eli>irul: ns$ #dina
i spune: n pai de dans: ntr-un ritm alle;ro: printr-o !es$tur$ ce mpletete notele staccate cu
cele le;ate i indica!iile &a tempo* cu cele de &rallentando*: c$ are ea propriile eli>ire0 o
ocAiad$: un sur<s: o m<r;<iere 2asemenea 1orinei n ca"atina sa3 i c$ n pri"irea ei st$ eli>irul
dra;ostei.
#cest moment este reluat: iar Dulcamara: ca Aipnotizat: i d$ dreptate.#m<ndoi ies din
scen$. #ici i %ace apari!ia 1emorino: care c<nt$ una dintre cele mai %rumoase arii de tenor0
&Ona %urti"a la;rima* 2num$rul 233. Introducerea simpl$: linitit$: cu indica!ia lar;Aetto:
condus$ de %a;ot i Aarp$ este emo!ionant$ i pre;$tete p<nza pe care urmeaz$ 1emorino s$ o
picteze cu sentimente. #cesta c<nt$ descoperirea sa0 a "$zut o lacrim$ de durere n ocAii #dinei:
atunci c<nd el era nconjurat de %ete: deci #dina l iubete.#dina intr$ n scen$ i printr-un nou
recitati" secco cei doi amorezi comunic$. #dina l ntreab$ de ce s-a nrolat. #cesta o"$ie: apoi
spune c$ a "rut s$ i ncerce norocul 2minciun$ pe care niciunul nu o crede3. )a i spune c$ i-a
r$scump$rat nrolarea i i o%er$: printr-o arie superb$ 2num$rul 2,3: actul eliber$rii lui din
armat$0 @Pr#ndi9 6#r 2# #i %i8#roA. #ceast$ arie: n aparen!$ simpl$: este de %apt o bijuterie n
miniatur$ ce poate %i interpretat$ de o sopran$ lirico-lejer$: cu "oce rotund$ 2dar nu ;reoaie3:
a;il$: str$lucitoare: cu un &le;ato* impecabil i capabil$ s$ e>ecute cu uurin!$ pasajele de
coloratur$: toate acestea %iind dublate de talent scenic. 7eea ce reuete s$ cucereasc$ la acest
personaj este muzicalitatea: delicate!ea c<ntului i accentului. Deplinul ra%inament n redarea
desenului melodic "ine din culoare: din nuan!e: aria nereprezent<nd un num$r de bra"ur$: de
"irtuozitate: ci un moment liric: sincer. #st%el: misiunea interpretului este cu at<t mai ;rea: cu
c<t: ntr-un cadru relati" restr<ns 2dou$ pa;ini3: trebuie s$ con"in;$ i s$ cucereasc$ auditoriul cu
momentul s$u. #ria debuteaz$ n tonalitatea @a major: cu ase m$suri orcAestrale introducti"e: n
care instrumentele de su%lat de!in linia melodic$ 2preluat$ mai apoi de "oce3: iar corzile sus!in
mersul ritmic. Din punct de "edere "ocal: cAiar de la prima not$ !inut$ i de la primul inter"al
2do-%a3: se impun0 culoarea cald$: teAnica %ilajului i portamento-ului. Ritmic: se obser"$
abunden!a "alorilor punctate: a optimilor i a aisprezecimilor: ce imprim$ ariei un caracter
delicat: %eminin i optimist.7Aiar i indica!ia &cantabile* de la nceput su;ereaz$ acest lucru.
#po;iaturile 2deseori scurte3: au rolul de a contura &desenul* scriiturii i de a men!ine - la r<ndul
lor- aceeai atmos%er$ tinereasc$.7aracterul optimist este su;erat i de tonalitatea de baz$ a ariei0
@a =ajor 2cu in%le>iuni n Do major: re minor melodic: Fi bemol major: sol minor3. @oarte
sensibil$ i e>presi"$ este coroana pe septima de dominant$ a tonalit$!ii Do major ce sus!ine
cu"<ntul & restaL* i momentul indicat de compozitor pentru a-i o%eri contractul luui 1emorino.9
particularitate deosebit$ a stilului donizettian o reprezint$ pasajele "ocalizate. Donizetti a scris
n majoritatea crea!iilor sale pasaje "ocalizate: pentru a ilustra c<t mai e>plicit sentimentele
personajelor sale.#cestea sunt momente pline de sentiment:delicate e i %eminitate: nu sunt
pasaje n care soprana trebuie s$ e>pun$ calit$ ile "ocale i posibilit$ ile teAnice. Dormim de o
lucrare romantic$ n care sentimentele conduc e>punerea liniei melodice2 i implicit a pasajelor
"ocalizate3. -asajele "ocalizate nu mai sunt conduse n mod c<t mai e;al i precis cu putin $
2 ca n cazul pasajelor "ocalizate ale melodramei baroce 3: ci ele sunt redate liber i ilustreaz$
sentimente. n partea a doua a ariei nt<lnim numeroase ast%el de pasaje: care trebuie conduse de
interpret n manier$ romantic$: adic$ sub impulsul tr$irilor e>primate i nu pentru a etala
anumite calit$!i "ocale 1u "orbim despre pasaje de "irtuozitate din perioada melodramei baroce:
care trebuiau e>ecutate c<t mai rapid: mai e;al i mai clar: cu sunetele detaate ntre ele. Desi;ur:
notele care le compun trebuie s$ %ie intonate corect i clar: dar a"<ntul acestor pasaje trebuie s$
porneasc$ din sentimentul intern. On ajutor e>trem de important "ine din partea dinamicii i
ritmului care ne su;ereaz$ inten!iile compozitorului0 notele cu coroan$ permit realizarea unor
%ilaje e>trem de e>presi"e: n timp ce "alorile mici i cele punctate permit reluarea %lu>ului
cursi": %le>ibil: suplu al %razei muzicale. #ceste pasaje solicit$ e;alizarea re;istrelor ;ra"-mediu-
acut i suple!e n redare. -asajul cromatic deosebit de sensibil i %eminin: "ine ca o m<n;<iere
i o completare a cu"intelor spuse.

9 alt$ particularitate nt<lnit$ n ariile sale o constituie mersul treptat descendent: deloc
simplu de realizat: c<nd nainte de acesta e>ist$ un salt de decim$. n partea %inal$ a ariei:
Donizetti %olosete: inspirat: "aria!iuni cromatice: in%le>iuni modulatorii 2Fi bemol major: sol
minor3 i repeti!ii "ariate melodic pentru un plus de e>presi"itate. 7aden!a de %inal precedat$ de
o caden!a ntrerupt$ 2D-DI3 a orcAestrei i des%$urat$ simetric pe dou$ octa"e: nu este: de
asemenea: o caden!$ de bra"ur$: ci doar o concluzie: o accentuare a celor spuse anterior.-e
parcursul ariei orcAestra dubleaz$ i sus!ine "ocea: cele dou$ componente nbin<ndu-se per%ect.
n continuarea ariei: desenul melodic al #dinei r<m<ne plin de pasaje de a;ilitate: pe parcursul
c$rora #dina i declar$ iubirea sa "enic$. #preciez interpretarea Renatei Fcotto de la Fcala din
=ilano. =odul sensibil n care realizeaz$ %ilato-urile: portamento-urile i caden!ele dau do"ad$
de o teAnic$ impecabil$: iar maniera n care %inalizeaz$ aria 2cu do3 !inut str$lucitor i apoi
cobor<t %oarte ;raios pe tonic$3 este emo!ionant$: %apt do"edit i de minutele de aplauze de dup$
ncAeierea momentului.7ei doi i declar$ dra;ostea. #dina are un parcurs melodic destul de
di%icil: cu caden!e: mersuri cromatice i pasaje de "irtuozitate: care solicit$ lejeritate "ocal$ i
mult$ ener;ie sopranei care o interpreteaz$.
1emorino sus!ine c$ eli>irul i-a adus %ericirea iar: #dina admite: spun<nd0 &)l !i-a %ost
credincios: dac$ ai crezut n elL* 2&#AL @u con te "eraceT se presti %ede al cor*3. 7oncluzia lui
1emorino este c$ doctorul nu l-a nelat 2&1on mWin;ann_ il dottorL*3. @inalul ncepe cu
%le;maticul Ielcore: care admite c$ #dina l-a p$r$sit i po"estete tuturor c$ datorit$ mor!ii
uncAiului: acum 1emorino este bo;at: iar eli>irul nu numai c$ l-a %$cut s$ se ndr$;osteasc$: dar
l-a i mbo;$!itL )l "inde ultimele sticlu!e cu "in ie%tin !$ranilor ner$bd$tori: sare n tr$sur$ i
pleac$ nso!it de corul admiratorilor care i ureaz$0 &Drum bunL* 2recitati" i aria %inal$:
numerele 26 i 253. n cadrul ansamblului %iecare sus!ine altce"a. Dulcamara reia pe melodia
ca"atinei sale e%ectele miraculoase ale eli>irului: printre care i cel nou: corul l admir$: din nou:
#dina i 1emorino i mul!umesc pentru doctorie i doar Ielcore l acuz$ pe Dulcamara de
arlatanie0 &Jarlatan blestemat: o s$ !i se n%undeL*2&7iarlatano maledettoT cAe tu possa
ribaltarL*3. =uzical: cu"intele lui Ielcore penetreaz$ %oarte bine: deoarece "in dup$ ce to!i
termin$ laudele "is-]-"is de Dulcamara: ns$ n %inal nu se mai percepe rancAiuna acestuia.
7on%orm 9pera #merica: lucrarea &'()lisir d(#more* se situeaz$ azi pe locul 2/ pe lista
celor mai %rec"ent reprezentate opere din ntre; repertoriul operistic mondial: %apt ce nu ne mir$
deloc: a"<nd n "edere cele analizate i a%irmate anterior.
III.(. A6#4!# !i%i!i4o&in!#r6r#!"!iv# r#6r#3#n!"!iv#
"%# o6#r#i @Don P"Eu"%#A d# ,"#!"no Doni3#!!i
Dup$ 1C,/: retra;erea lui Rossini i moartea prematur$ a lui Iellini au %$cut din
Donizetti cel mai solicitat compozitor italian. #st%el: ntre anii 1C,/ i 14,3 au ap$rut i alte
opere de mare succes0 &'a %ille du rR;iment*: &'es =artSrs*: &'a @a"orita* i &Don -as.uale*.
)ste de necontestat umorul donizettian: %apt demonstrat at<t prin coresponden!a sa: c<t i
prin operele comice compuse. Onele dintre ele au %ost umbrite de intri;i comune i de banalitatea
subiectelor: dar sunt i opere care au %$cut istorie: precum &'(elisir d(amore* 2 1C323 sau &'a
%ille du rR;iment* 21C,/3. # treia oper$ comic$ de mare calibru compus$ de Donizetti n anul
1C,3 este &Don -as.uale*.
Dremea operei bu%e trecuse: -arisul cucerit alt$dat$ de Rossini respira aerul comediei
sentimentale i al "ode"ilului
23
. Donizetti a a"ut ns$ curajul acestei nesincroniz$ri: prin
abordarea ;enului comic dup$ ce timpul operei comice se stinsese odat$ cu Rossini: mut<nd
scAemele ;enului ntr-un limbaj care: dac$ nu este %undamental di%erit: are o prospe!ime i o
naturale!e cuceritoare.
9pera &Don -as.uale* a %ost compus$ n numai 11 zile i a %ost prezentat$ n premier$ la
HAR<tre Italien din -aris pe 3 ianuarie 1C,3: cu0 +iulia +risi 21orina - sopran$: t<n$r$ "$du"$3 -
creatoarea rolului #dal;isei din &1orma-: +io"anni =ario 2)rnesto - tenor: nepotul lui Don
-as.uale3: #ntonio Hamburini 2=alatesta - bariton: prieten de %amilie3: 'ui;i 'ablacAe 2Don
-as.uale - bas bu%3. 1umai n anul 1C,3 &Don -as.uale* s-a jucat de cel pu!in dou$sprezece ori:
la 'ondra: =ilano: Iru>elles: 'ille etc. i succesul a r$mas de atunci constant.
Hrimiterea la &I$d$ranii* de +oldoni -pe care o %ace 7ostin HucAil$ n scrierile sale- este
posibil$ n pri"in!a caracterelor personajelor: construite eloc"ent i sa"uros: muzica r$s%$!<ndu-i
ascult$torii cu arii: duete: scene memorabile.
GGGGGGGGGGGGGGG
23
=ajoritatea surselor i indic$ drept autori ai libretului pe +io"anni Ru%%ini 2inspirat de libretul lui #n;elo #nelli
scris pentru opera &Fer =ercantonio* de Fte%ano -a"esi3 i pe compozitor: n scAimb: n edi!ia din 1451 a 7asei
Ricordi apare ca libretist =icAele #ccursi. Dode"il- termen desemn<nd n muzica %rancez$ din Renatere c<ntece
"esele sau satirice.7a i n cazul "ilanelei: poli%onia se simpli%ic$ treptat: de"enind spre s%<ritul secolului al XDI-
lea monodic i cu un puternic accent popuar. Din "ode"il se nate n secolul al XDIII-lea opera comic$. n istoria
tetrului nostru muzical: "ode"ilul a %ost ilustrat de #l. @lecAtenmacAer: )d. 7audella: Hudor @londor: etc.
9pera &Don -as.uale*este o oper$ de salon: n timp ce &'(elisir d(amore* este o oper$
rural$. Donizetti surprinde i analizeaz$ cu mult$ aten!ie climatul ambiental i l e>pune muzical
cu mare m$iestrie: reuind s$ n%$!ieze o atmos%er$ bur;Aez$ dintr-un or$el: cAiar dac$ ac!iunea
se petrece la Roma: aa cum se precizeaz$ n libret.
&Fatira lui Donizetti nu e nici super%icial$: nici &ncruntat$*: dup$ cum a%irm$ #le>andru
)manoil n lucrarea sa &9pera italian$ n capodopere*: de i n epoca compunerii acestei opere:
acesta era atins de boala care i-a ;r$bit s%<r itul. Hotu i: aceast$ mprejurare nu i-a in%luen at
deloc "er"a i ;ra ia deosebit$ a muzicii.. Don -as.uale este un b$tr<n celibatar de mod$ "ecAe:
de pe la nceputul secolului al XIX-lea: z;<rcit: credul i nc$p$!<nat: dar: n %ond &un om
cumsecade*: aa cum l caracterizeaz$ libretistul naintea primei pa;ini cu note muzicale. F$
lu$m totul &] la lR;Xre* i s$ ne amuz$m: cu un strop de n!ele;ere: c$ci b$tr<nul e un &buon
uomo in %ondo*. Donizetti a ;$sit e>presii muzicale ori;inale: din care se de;ajeaz$ un umor
suculent. #st%el la s%<r itul actului al doilea obser"$m spiritualul c"artet: n care se mbin$ cearta
dintre 1orina i b$tr<nul Don -as.uale: cu atitudinea lini tit$ a lui =alatesta: care joac$ rolul de
mp$ciuitor: n timp ce )rnesto ?l$murit asupra %arsei ce se pre;$te te- pri"e te cu nc<ntare
ie irile 1orinei.
On scurt #lle;ro %urtunos: n Re major: semnaleaz$ la nceputul u"erturii atmos%era
comic$. #ceast$ introducere de cinci m$suri care antreneaz$ ntrea;a orcAestr$: n %ortissimo:
pare un AoAot de r<s. Dou$ teme tratate ine;al constituie materialul muzical al u"erturii. -rima
este serenada lui )rnesto din actul al treilea: &7om(X ;entil*. n oper$ ea este acompaniat$ de
dou$ cAitare. -rin e>presi"itatea liniei melodice: prin con!inutul muzical i lirismul deloc patetic:
&7om(X ;entil* ri"alizeaz$ cu celebra &Ona %urti"a la;rima*. n u"ertur$: serenada este intonat$
de "ioloncelul solo: dublat de %a;ot: apoi preluat$ de corn. 'a reluare: "ioloncelul "a %i nso!it de
%laut: con%erind acestei sereneade un ton de lirism senin: plin de candoare. Honalitatea @a
major i ornamentele %olosite cu precau!ie asi;ur$ impresia de amabilitate: de linite n contrast
cu %arsa comic$ pe care o "om urm$ri n oper$. Dup$ un pasaj dinamic al orcAestrei: "iorile
prime aduc discret tema a doua: n Re major: ca"atina 1orinei din actul I: &Fo ancA(io la "irt[
ma;ica*: arie de "irtuozitate pentru sopran$: %oarte potri"it$ pentru caracterizarea personajului.
n tempo moderat: aceast$ melodie capricioas$: intonat$ lejer la nceput: se instaleaz$ treptat i
"a domina u"ertura: c<ntat$ de "iori: %laute: clarinete. )a este dez"oltat$ sumar: metamor%ozele
con%erind un plus de dinamism i culoare. -asajele &rallentando alterneaz$ cu izbucnirile
ansamblului: orcAestra!ia este str$lucitoare: ;rupele de instrumente dialo;Aez$ ;r$bit: i trec
unele altora replici "ioaie. Dup$ un %ra;ment tumultuos: "iorile i %lautele readuc n tempo alert
tema ca"atinei ntr-o coda incendiar$.
#c!iunea debuteaz$ n camera de zi a locuin!ei lui Don -as.uale. I$tr<n: bo;at: dar
sin;ur: Don -as.uale este Aotar<t s$ se nsoare: dorindu-i so!ie t<n$r$ i %rumoas$. Doctorul
=alatesta: prieten al casei: i "orbete despre sora lui: Fo%ronia: abia ieit$ de la m$n$stire. Don
-as.uale pare nc<ntat. n cea de-a doua scen$ a actului I apare: ast%el: acel &lar;etto cantabile*0
&Iella siccome un an;elo* interpretat de dr. =alatesta. Replica lui Don -as.uale: acel &"i"ace*
&#A: un %oco insolito mi sento addosso*: are o not$ n;roat$: speci%ic$ %arsei muzicale: dar nu
lipsit$ de e%icien!$ n caracterizarea personajului. 7u ocazia acestei c$s$torii: Don -as.uale este
Aot$r<t s$-l alun;e pe )rnesto 2nepotul s$u3 din casa: dezmotenindu-l: pentru c$ a re%uzat o
c$s$torie a"antajoas$ cu o "$du"$ b$tr<n$: din cauza dra;ostei pe care acesta o nutrete %a!$ de o
%rumoas$ i t<n$r$ actri!$: pe nume 1orina. =ult mai concentrat pe aspectul psiAolo;ic %a!$ de
duetul anterior ne apare duetul Don -as.uale-)rnesto. Honul trium%alist cu care Don -as.uale i
anun!$ nepotul c$ are de ;<nd s$ se nsoare: contrasteaz$ cu tonul melancolic a lui )rnesto din
ca"atina &Fo;no soa"e e casto*: un alt e>emplu de rapid$ caracterizare a unui personaj. #muzat
i nencrez$tor: la nceput: )rnesto i "a da seama c$ toate "isele sale de %ericire "or %i nemilos
spulberate. 1eput<nd pricepe atitudinea doctorului: pe care-l socotea prieten si sus!in$tor al
proiectelor sale: )rnesto se simte tr$dat i i scrie o scrisoare de adio #dinei.
Fcena din camera 1orinei accentueaz$ caracterul de salon al operei i reprezint$ unul
dintre cele mai semni%icati"e i importante momente din ntrea;a oper$. Ftructural alc$tuit$ din
dou$ p$r!i: aria bene%iciaz$ de un suport e>traordinar al orcAestrei care: nc$ de la primele m$suri
din introducerea or;anic$: imprim$ o atmos%er$ propice dez"$luirii temperamentului ironic dar
plin de %armec al 1orinei. Ini!ial: ca"atina este ;<ndit$ ntr-o m$sur$ de ase optimi: cu indica!ia
&#ndante* - pentru prima parte: aceea n care t<n$ra citete %ra;mente dintr-un roman ca"aleresc.
Fuportul tonal - Fol =ajor - prin stabilitatea pe care o o%er$: ser"ete ideal e>pozi!iunii. Din
punct de "edere ritmic: prima parte nu abund$ n "alori punctate: dar trebuie s$ men!ion$m
prezen!a "alorilor scurte 2aisprezecimi3: n conte>ul unor %raze mai ample: cu ajutorul c$rora
Donizetti creeaz$ e%ecte spectaculoase. 9 bun$ interpretare presupune e>ploatarea tuturor acestor
alternan!e ritmice: subtile: dat at<t de ;eneroase ca e%ect. Honul a%ectat cu care 1orina relateaz$
episodul cu ca"alerul Riccardo i etalarea de pri"iri %atale - rele"$ un temperament
noncon%ormist. H<n$ra se ndoiete de noble!ea i sinceritatea personajelor din romanul
ca"aleresc i se amuz$ pe seama %idelit$!ii declarate de ca"aler. @inalul primei p$r!i i anticiparea
celei de-a doua sunt marcate prin AoAotele de r<s ale 1orinei 2ca urmare a celor citite3.Recunosc
c$ am studiat %oarte mult acest pasaj: deoarece este di%icil s$ r<zi n mod natural i e>act n starea
pe care "rei s$ o e>primi: i %oarte uor s$ cazi ntr-un r<s de alt$ %actur$0 ca o "r<jitoare
mali!ioas$: sau ca reac!ie la o ;lum$: ironic sau isteric.H<n$ra %emeie "a p$r$si ur;ent atmos%era
de %ic!iune i n acel #lle;retto &Fo ancA(io la "irt[ ma;ica* 1orina i "a dez"$lui ntre;ul
arsenal pe care l posed$ pentru a seduce un b$rbat. 9rcAestra: urm$rind indica!ia &#lle;retto*
pre;$tete pledoaria plin$ de "ia!$ i umor %in a 1orinei. Din punct de "edere tonal: cea de-a
doua parte se a%l$ sub imperiul unei alte tonalit$!i e>pansi"e: ce pune n e"iden!$ caracterul
e>tro"ertit al personajului i anume Fi bemol =ajor. ncep<nd de pe dominant$: ntr-o m$sur$ de
2T,: autoprezentarea 1orinei de"ine: din punct de "edere ritmic: e>trem de "ariat$.
9bser"$m prezen!a "alorilor cu punct: a apo;iaturilor scurte i a di"iziunilor
e>cep!ionale: care: c<ntate cu o anumit$ uurin!$ i cu un accent delicat 2aa cum ne su;ereaz$
compozitorul3: su;ereaz$ modul n care 1orina i trateaz$ pe b$rba!i0 ca ntr-o joac$.)a este o
%emeie cu abilit$!i de seduc!ie 2tie n %unc!ie de situa!ie s$ %oloseasc$ di"erse arti%icii pentru a-i
seduce pe b$rba!i: de e>emplu0 s$ z<nbeasc$ sau s$ se pre%ac$ obisit$ n mod subit3: ce pri"ete
"ia!a cu lejeritate. )ste interesant$ %olisirea triole!ilor pe te>tul0 &subito lan;uor*: care ncetinesc
ritmul i su;ereaz$ n mod direct oboseala. #ceast$ parte este pres$rat$ cu rittardando-uri:
accelerando-uri: coroane i indica!ii &a tmpo* - toate aceste indica!ii de tempo %iind n
concordan!$ cu te>tul i mai precis n concordan!$ cu modul in care aceasta i &"r$jete* pe
b$rba!i. 7Aiar i n aceast$ a doua parte a ariei men!ion$m e>isten!a caden!elor. #ceste momente
apar ca o ncununare: ca un apo;eu al unui sentiment: al unei tr$iri: n cazul de %a!$: ele
reprezent<nd un &prea-plin* al celor spuse de 1orina0 &Fo ancA(io la "irtu ma;ica per inspirare
amor:Tconosco l(e%%etto...*.
n interiorul p$r!ii a doua nt<lnim alte dou$ subdi"iziuni structurale: a c$ror le;$tur$
este realizat$ prin intermediul unei pun!i. #ceast$ punte este caracterizat$: la r<ndul ei: prin
prezen!a insisten!elor pe o sin;ur$ treapt$ i a alternan!elor dintre "alorile lun;i i cele scurte.
7ea de-a doua subdi"iziune reprezint$: de %apt repetarea celei dint<i. #nticiparea %inalului se
realizeaz$: de asemenea: printr-o punte care are ca punct de plecare tonica. #ceasta se continu$
cu o caden!$ ce "rea s$ imite ;luma: de data aceasta o caden!$ de alt$ %actur$: prin amplitudine:
ambitus i &impact*: apropiindu-se de caden!ele de bra"ur$. 7aden!a este urmat$ de coda
ilustrat$ prin "alori puctate i repeti!ii ornamentate sus!inute ntr-o manier$ bo;at$ orcAestral.
@inalul este e>trem de "i"ace: n deplin$ concordan!$ cu "ersurile &mi piace scAerzar* repetate
cu mici "aria!iuni. -entru un plus de spectaculozitate: e>ist$ i o caden!$ %inal$: adaptat$ n
%unc!ie de interpretare. #preciez %oarte mult interpretarea 'eontinei D$du"a: care d$ do"ad$ de
;ra!ie n interpretare i de un timbru dulce i nc<nt$tor.
@rumoasa 1orina nici nu b$nuiete e"enimente ce se petrec. Fcrisoarea `de adio` pe care
o primete de la )rnesto o nedumerete: dar sosirea doctorului =alatesta o "a l$muri i liniti.
-entru a-i ajuta prietenii: pe )rnesto i pe 1orina: iretul doctor a pus la cale un plan0 o "a
prezenta pe 1orina lui Don -as.uale drept sora sa - Fo%ronia -: "a nscena o c$s$torie: apoi
tinerei %ete i "a re"eni sarcina de a-l e>aspera pe b$tr<nul nes$buit care: n %inal: "a %i %ericit s$
a%le ade"$rul i: mai ales: "a trebui sa ncu"iinteze c$s$toria `so!iei` sale cu nepotul s$u:
)rnesto.-rin intermediul recitati"ului i duetului ce i succede: 1orina a%l$ planul lui =alatesta i
l accept$: e>ers<nd rolul Fo%roniei: pe care 1orina "a trebui s$ l joace mai departe. Duetul pune
la ncercare talentul actoricesc al sopranei i puterea acesteia de a transmite prin muzic$ anumite
tr$s$turi 2pe care Fo%ronia trebuie s$ le aibe0 simpl$ i nai"$3. )a "a juca rolul Fo%roniei:
cucerindu-l pe Don -as.uale prin candoare: modestie i ;in;$ie: aa cum i-a arat$tat doctorul
=alatesta. Duetul este pres$rat cu triole!i: note punctate: numeroase repeti!ii: pasaje de
"irtuozitate i caden!e: care trebuie realizate cu naturale!e: lejeritate i elasticitate.Duetul are
patru p$r!i0 prima este c<ntat$ de 1orina 2&-ronta io son*- duet ce solicit$ o "oce lejer$: dulce:
a;il$ i &%<nea!$*: capabil$ s$ e>ecute cu lejeritate 2&le;;erissimo*3 pasajele construite pe iruri
de triole!i cu indica!ia &a tempo*3: a doua parte este interpret$ de =alatesta i reprezint$ o
reluare a melodiei 1orinei pu!in modi%icat$ i cu un alt te>t: urmeaz$ apoi o a treia parte
2 num$rul 363 n care 1orina accept$ ideea lui =alatesta 2&Fiamo intesi*3 i n"a!$ de la acesta s$
joace rolul Fo%roniei: iar n %inal: o a patra parte: ntr-un &#lle;ro* curajos: cu mersuri
punctate:triole!i i caden!e: ce solicit$ o bun$ sus!inere i o "oce lejer$ 2&Dado corro*3.
9rcAestra!ia se marte n0 discursul corzilor ce !ine ritmul: %iind !esut pe aisprezecimi i
discursul su%l$torilor: ce de!in melodia 2manier$ componistic$ speci%ic$ lui Donizetti3. Fu%l$torii
sus!in linia melodic$ a "ocii: dubl<nd-o deseori i a"<nd accente pe notele pe care soprana spune
cu"intele ce semni%ic$ nsuirile Fo%roniei.Respectarea nuan!elor i jocul actoricesc %ac di%eren!a
ntre o interpretare buna a acestei p$r!i i una mai pu!in bun$. De e>emplu0 pentru interpretarea
te>tului &o da pian;ere* se "a utiliza o nuan!$ mai mic$: dec<t pe &o ;ridare*2 %orte3: pentru a %i
credibil. Foprana trebuie s$ poat$ trece cu uurin!$ de la o stare la alta 21orina ntreab$ dac$
trebuie s$ %ie pl<n;$cioas$ sau s$ !ipe - aceste ntreb$ri trebuie jucate di%erit i c<ntate cu nuan!e
di%erite3 i s$ transpun$ n interpretarea sa %iecare cu"<nt rostit. @oarte di%icile sunt mersurile
punctate ale ultimei p$r!i: realizate ntr-un tempo ame!itor i
croite pe o !es$tur$ sacadat$ -ce cuprinde dou$ octa"e. #cestea
solicit$: pe l<n;$ o bun$ sus!inere: elasticitate i ;ra!ie: i
e;alizarea re;istrelor.#preciez interpretarea lui Ie"erlS Fills:
al$turi de MaEan Ma;e;ard2 n ima;inea al$turat$3: din anul
1474 de la =etropolitan 9pera: pentru c$: n compara!ie cu alte interpret$ri: pe l<n;$ nsuirile
"ocale pe care le posed$: este credibil$ i joac$ %oarte natural toate st$rile pe care la e>prim$. n
ciuda discursului deosebit de a;lomerat al 1orinei: Ie"erlS Fills nu obosete deloc pe parcursul
duetului.
Hipic pentru opera &Don -as.uale* este %elul n care lirismul i melancolia se contrapun
cu sur<sul mali!ios i AoAotele de r<s. -reludiul i debutul actului al II-lea: cu melodia lan;uroas$
a lui )rnesto: estompeaz$ "eselia %inalului actului I. n %ond aria &7ercAer_ lontana terra* este
pleonastic$: dac$ se !ine cont c$ deja =alatesta i 1orina ;$siser$ mijlocul de a contracara
inten!iile lui Don -as.uale. Dar: Donizetti ntrebuin!eaz$ i aici un moment liric: independent de
realitatea scenic$ 2s$ ne reamintim de situa!ia similar$ din &'(elisir d(amore* cu aria &Ona
%urti"a lacrima*: care a %ost introdus$ n actul al III-lea: n ciuda opozi!iei libretistului3. -rin acest
procedeu: Donizetti a idealizat i romanticizat pe tenorul unei melodramma ;iocoso: atribuindu-i
reale su%erin!e i momente de e>taz i con%erind: ast%el: un sens cabalettei lui )rnesto: &) se %ia
cAe ad altro o;;etto*. )ste un merit e>clusi" al crea!iei donizettiene. =odalitatea de lucru a lui
Donizetti la o melodie de tenor poate %i obser"at$ prin studierea scAi!elor acestei arii &7ercAer_
lontana terra* 2publicate n 147/3.#cestea contrazic total p$rerile care spun c$ Donizetti scria
ntotdeauna %$r$ s$ "eri%ice i cu o "itez$ ame!itoare. )le seam$n$ mai mult cu scAi!ele lui
IeetAo"en n urm$rirea detaliului.9 compara!ie cu pu!inele scAi!e r$mase de la Derdi este
semni%icati"$. n timp ce modi%ic$rile lui Derdi erau direc!ionate spre o reprezentare c<t mai
e>act$ a unui caracter anume ntr-o situa!ie anume: Donizetti era preocupat doar de per%ec!iunea
m$iestriei melodice n rela!ie cu portretizarea tenorului n su%erin!$. Restul ac!iunii din actul al
II-lea are un puternic climat de %ars$: care o apropie de tradi!ia mijlocului de secol optsprezece
2contracte de c$s$torie: testamente: limbaj birocratic: etc.3. Dup$ aria lui )rnesto urmeaz$ ter!etul
&Dia: da bra"a* sus!inut de Don -as.uale: =alatesta i 1orina. 1er$bdarea lui Don -as.uale de
a o cunoate pe Fo%ronia i caracterul de %ars$ al acestui moment sunt su;erate prin !es$tura
"iorilor: plin$ de note staccate: ntr-un tempo rapid 2&#lle;retto*3. Intrarea 1orinei se %ace
printr-un mers croit pe o mpletire de note
le;ate i stacate: ca mai apoi: !es$tura
acesteria s$ de"in$ din ce n ce mai dens$: de
la note punctate la treizecidoimi ce pun la
ncercare sus!inerea i a;ilitatea "ocal$ a
orc$rei soprane.
n mod simultan: %iecare personaj i sus!ine credin!$: realiz<nd ast%el un moment %oarte
comic. =omentul este ncununat de o caden!$ &a piacere* 2nu %oarte di%icil$ din punct de "edere
teAnic: dar solicitant$ dup$ mersul "irtuos anterior3 n care 1oina marcAeaz$: nc$ o dat$: ceea ce
a sus!inut pe parcursul ntre;ului duet0 &ti ser"o come "a*. n %inalul actului al II-lea 2 c"aretul
&@ra da una parte* dintre Don -as.uale: =alatesta: )rnesto i 1orina3 sunt "izibile in%luen!e
rossiniene.#st%el: moti"ul orcAestral ;ra!ios: dar: n acelai timp pompos: care nso!ete
ncAeierea c$s$toriei 2&@ra da una parte eccetera*3: ca i intrarea n%uriatului )rnesto 2&-aria di
partir: si;nore*3: care utilizeaz$ un limbaj "eAement: sus!in aceast$ idee. 7omentariul orcAestral
de"ine %undamental n aceast$ sec!iune a operei. -<n$ la urm$ toate personajele se trans%orm$ n
&bu%i*: iar c<ntul lor de"ine &parlante* 2"orbit3: melodia %iind trans%erat$ orcAestrei. #cest
procedeu este tipic pentru crea!iile %inalului de secol optsprezece i "a %i eliminat mai t<rziu de
Rossini. )l de"ine i mai e"ident n momentul n care 1orina: dup$ consumarea c$s$toriei: "a
ini!ia a;resiunea contra lui Don -as.uale 2 &7almate .uel ;ran %uoco*3: sau c<nd "a ncepe s$
dea ordine majordomului 2 &Di ser"it[ no"ella*3. -oate cel mai rele"ant este c"artetul &a rimasto
l] impietrato* n care nceputul este tipic rossinian: dup$ care "a c$p$ta tr$s$turi tipice
donizettiene: care parodiaz$ celebrele ansambluri din operele seria: inclusi" celebrul se>tet din
&'ucia di 'ammermoor*. nceputul acestui c"artet din actul al doilea pune n e"iden!$
sensibilitatea 1orinei: care are %raze !esute pe "alori mai 2doimi3 - care trebuie sus!inute i le;ate
n rezonan!$ -: ntinse pe o plaj$ lar;$ de note: cu salturi: uneori: mai mari de o octa"$.
#ctul al III-lea este poate cel mai reuit din pro%ilul lirico-
melodic.Recitati"ul secco ce precede duetul &Fi;norina in tanta
%retta* este %oarte asem$n$tor: ca situa!ie dramatic$: cu un moment
din opera &'a ser"a padrona* de +io"anni Iattista -er;olesi: c$ci:
n ambele cazuri %emeile %ac le;ea casei 2Ferpina l conduce pe
b$tr<nul Oberto3.
Dup$ moti"ul patetic din scena n care 1orina l p$lmuiete pe Don
-as.uale: limbajul 1orinei se ndulcete 2 pe %raze ample cu le;ato-uri bine sus!inute i un mers
mult mai treptat3 pentru a atenua ima;inea personajului care ne apare ca lipsit de mil$ pentru
"ictima lui i plin de cruzime 2&a duretta la lezione*3. #poi 1orina se "a rentoarce la
comportamentul ini!ial i o "a %ace pe un ritm de "als plin de %iorituri 2&Dia coaro sposino*3. -e
acelai ritm se "a e>prima i corul ser"itorilor din cea de-a treia scen$: care "a %ace un %el de
cronic$ a scandalului continuu care s-a instalat n casa lui Don -as.uale. On comic burlesc
crescendo re;$sim n conspira!ia lui Don -as.uale: care i ima;ineaz$ c$ se "a putea r$zbuna pe
1orina i pe =alatesta. Debutul moderat &7Aeti: cAeti: immantinente* "a ajun;e la paro>ism n
&#spetta: aspetta: cara sposina*: acest moment pun<nd la ncercare dic!ia celor doi -!es$tur$
asem$n$toare cu cea a lui Dulcamara din &'W )lisir dWamore*. n continuare: Donizetti "a recur;e
din nou la momente lirice - serenada lui )rnesto 2&7om(X ;entil*:pe un acompaniament simplu
de cAitar$3 i duetul 1orina-)rnesto 2&Hornami a dir cAe m(ami*3 denumit de compozitor
*1otturno*. #cest duet n tempo & 'ar;Aetto* debuteaz$ n pianissimo i este construit pe o
melodie sensibil$: ncadrat$ n %raze ample mpodobite cu triluri i a"<nd numeroase coroane pe
parcurs: pun<nd n lumin$ delicate!ea i dulcea!a timbrului celor doi interpre!i.

@inalul operei l "a constitui rondoul
%inal al 1orinei: care "a enun!a sur<z<nd- n
maniera consacrat$ operei bu%e italiene i
ntr-o ambian!$ de bucurie ;eneral$ - morala
istoriei 2&'a moral di tutto .uesto*3.
#cest moment trebuie interpretat cu ;ra!ie: deoarece mbin$ a;ilit$!i pe notele de pasaj cu
note din octa"a central$ !inute i accentuate.Hema rondoului este reluat$ n urma unui tril
prelun;it pe trei m$suri: care crete tensiunea melodic$ -moment similar celui din ca"atina
1orinei.Foprana trebuie s$ nu %ac$ di%eren!e de emisie ntre re;istre: s$ le;e sunetele cu
delicate!e i s$ sus!in$ cu ener;ie i suple!e momentul plin de pasaje de "irtuozitate: p<n$ n
%inal.
Femni%ica ia operei n%$ i eaz$ "ictoria tinere ii asupra ncerc$rii stupide a unui b$tr<n
bo;at i z;<rcit de a se c$s$tori i de a mpiedica realizarea %ericirii unor tineri ndr$;osti i.
Fatirizarea i ridiculizarea sunt ndreptate mpotri"a lui Don -as.uale: ast%el c$ lucrarea lui
Donizetti mbrac$ i un caracter de critic$ la adresa mora"urilorclasei dominante.
)ste e"ident c$ mbinarea scenelor bu%%o cu scenele rezer"ate e>pansiunilor sentimentale
constituie ra!iunea pentru care opera &Don -as.uale* r$m<ne: n ;enul comic: o crea!ie
donizettian$ at<t de iubit$ i apreciat$ n lumea ntrea;$.
III.+. An"%i3" 4o26"r"!< !i%i!i4o&in!#r6r#!"!iv< " o6#r#%or$
@Don P"Eu"%#A 'i @LCE%iir dC"2or#A'i i26%i4i! " 6#ron"7#%or f#2inin#
6rin4i6"%#$ Norin" .@Don P"Eu"%#A/ i Adin" .@LCE%iir dC"2or#A/
n timp ce realismul romantic i %$cea prezen!a: iar opera bu%%$ se stin;ea: Donizetti
apare cu dou$ lucr$ri de re%erin!$ ale ;enului comic -&Don -as.uale*2 considerat$ oper$ bu%$3 i
&'()lisir d(amore*2considerat$ melodrama ;iocosa3- care au %oarte multe aspecte asem$n$toare-
tipolo;ia personajelor 2i maniera de su;estie n planul ritmico-melodic al tipolo;iei lor i a
tr$s$turilor lor de caracter3: in%uzia elementelor sentimentale: scrierea ritmico-melodic$:
armonia: nl$n!uirea a;o;ic$: dinamica: orcAestra!ia: recitati"ele: momentul de des%$urare al
ac!iunii- : dar i c<te"a aspecte ce le indi"idualizeaz$.
'a o pri"ire mai atent$ asupra semni%ica!iei !i!%u%ui: "om obser"a c$ &Don -as.uale*
reprezint$ numele celui care declaneaz$ intri;a ac!iunii: n timp ce &'()lisir d(amore*reprezint$
denumirea potiunii miraculoase care rezol"a intri;a 2timiditatea lui 1emorino de a marturisi
dra;ostea pe care i-o poarta #dinei3.
Donizetti este un ade"$rat melodist. 'ucr$rile lui Donizetti au supra"ie!uit n primul r<nd
datorit$ sensibilit$!ii: ;ra!iei i spontaneit$!ii melodiilor. #cest lucru transpare prin intermediul
tuturor liniilor melodice compuse at<t pentru personajele %eminine principale 2#dina i 1orina3:
c<t i pentru celelalte personaje. M#%odi" pune n "aloare tr$s$turile personajului. -arcursul
melodic al 1orinei i #dinei este asem$n$tor: a"<nd un caracter s$lt$re!: ener;ic: e>pansi":
sprin!ar: ce impune o interpretare plin$ de temperament: de la prima not$ c<ntat$ i p<n$ la
s%<ritul operei. #cest lucru poate %i realizat numai a"<nd o teAnic$ bine pus$ la punct i tr$ind
%iecare replic$ 2!in<nd cont c$ discut$m despre o oper$ romantic$ unde sentimentul conduce
melodia3. 7u e>cep!ia duetului liric 2n tempo lar;: cu %raze lun;i: dar nu ;reoaie: ci delicate: ce
necesit$ o %razare corect$: o bun$ sus!inere: un timbru dulce i sensibil3: pe care 1orina l
interpreteaz$ al$turi de )rnesto: tes$tura melodic$ a 1orinei este de re;ul$ croit$ ntr-un tempo
rapid: din optimi: aisprezecimi: sau cAiar treizecidoimi: %iind pres$rat$ cu pasaje de "irtuozitate:
note punctate: staccate: apo;iaturi: triluri: i salturi mari 2impun$toare sau s$lt$re!e: n %unc!ie de
situa!ie3. Hoate aceste momente trebuie e>ecutate cu lejeritate: %$r$ ncr<ncenare sau duritate i
cu un subte>t contientizat 2melodia "a %i condus$ de sentimentul e>primat3.
#po;iaturile: %olosite %rec"ent n !es$turile melodice ale 1orinei dau: n %unc!ie de
tempo: delicate!e i %eminitate 2n cazul duetului cu )rnesto3 sau ener;ie: "u; 2ca n cazul ariei3
momentelor n care se re;$sesc.
^es$tura melodic$ a 1orinei mbin$0 insisten!e pe o sin;ur$ treapt$ 2ca n cazul pun!ii ce
precede reluarea temei ca"atinei3: cu mersuri treptate la;uroase 2ca n cazul duetului cu )rnesto3
i cu salturi mari: e>pansi"e 2cAiar mai mari de o octa"$3- ca n cazul ca"atinei: a c$rei p$r!i
secundare are la baz$ o se>t$ mare cu apo;iatur$ superioar$: sau a momentelor impun$toare din
rela!ia cu Don -as.uale sau cu ser"itorii. Duetul n care =alatesta o n"a!$ pe 1orina s$ joace
rolul Fo%roniei: este construit melodic cu mare ;rij$: ast%el nc<t: %iecare nsuire a acesteia s$ %ie
su;erat$ melodic- interpretei re"enindu-i rolul de a juca scenic %oarte bine momentul. Fpre
deosebire de opera &'()lisir d(amore*: opera &Don -as.uaale* are n %inalul actului al doilea: un
moment n care c<ntul personajelor de"ine &parlante* 2"orbit3: melodia %iind trans%erat$
orcAestrei.#cest lucru "ine n ajutorul naturale!ii replicilor 1orinei 2i nu numai3.#dina este un
personaj capricios: spontan: t<n$r i s$lt$re! 2%apt ilustrat melodic prin pasaje de "irtuozitate n
tempo rapid: %rec"ente mersuri punctate: cu salturi mari3: dar i armant i ;ra!ios 2%apt ilustrat
meldic prin mersuri treptate cromatice sau diatonice: cu ;rupette- ca n duetul0&7Aiedi allWaura
lusin;era*3: sau sensibil 2%apt ilustrat n sec!iunile lirice: ca n aria %inal$ sau n duetul cu
Dulcamara0&Vuanto amore*-cu scriitur$ "ocal$ ampl$: ce solicit$ un le;ato impecabil: %razare de
tip romantic: omo;enitate "ocal$ ntre re;istre3. #m constat n melodiile #dinei de pe parcursul
operei %rec"en!a utilizare senzual$ i ;ra!ioas$ a notelor de pasaj cromatic: n cadrul melodiilor
preponderent diatonice.
Fenzualitatea acestor pasaje trebuie redat$ de un timbru dulce i cald i cu maleabilitate
2a nu se n!ele;e prin maleabilitate lipsa preciziei intona!ionale3. nt<lnim at<t note staccate: c<t
i %raze ample: n %unc!ie de inten!ia personajului. @iorituriturile nu repreznt$ pasaje de
"irtuozitate: c$ci acestea sunt conduse de sentiment: sunt subordonate e>presi"it$!ii pasionate.
Hoate aceste momente trebuie e>ecutate cu lejeritate: %$r$ ncr<ncenare sau duritate i cu
un subte>t contientizat 2melodia "a %i condus$ de sentimentul e>primat3. Fe impune o
interpretare plin$ de temperament: de la prima not$ c<ntat$ i p<n$ la s%<ritul operei.
n crea!ia lui Donizetti recitati"ul este intens melodicizat: are rol e>presi": prin
dez"oltarea moti"elor muzicale e>puse: ncadrat ntr-o construc!ie clar$: a"<nd o culmina!ie
muzical$: purt<nd denumirea de &arioso*.)>cep!ie %ac recitati"ele din &Don -as.uale* i
&'()lisir d(amore*: unde Donizetti %olosete r#4i!"!ivu% #44o: scurt: concis: adec"at caracterului
comic al operelor. Recitati"ele al$turi de arii urm$resc ndeaproape psiAolo;ia personajului:
%orm<nd un %lu> dramatur;ic inseparabil: pri"it ca %inalitate muzical-dramatur;ic$: n conte>tul
spectacolo;ic al operei.
n concep!ia sa despre oper$: Donizetti sus!ine suprema!ia "ocii umane i a perioadei
conceput$ "ocal: ca principiu de or;anizare. Fe obser"$ n ambele opere c$ "r2oni" este
condi!ionat$ de acest %apt. Donizetti tinde spre o e>presie dramatic$ conturat$ mai mult "ocal
dec<t prin nuan!e de armonie. #m obser"at o pre%erin!$ a compozitorului pentru caden!e care
coboar$ de pe c"inta tonalit$!ii pe ter!a acesteia.=ajoritatea inter"en!iilor 1orinei i #dinei sunt
e>pansi"e: deci n tonalit$!i majore: ns$ nu este o re;ul$: c$ci discut$m despre o oper$
romantic$: unde sentimentele conduc armoniile: care sunt: n consecin!$: scAimb$toare
2asemenea sentimentelor3.
=odulaiile 2at<t la tonalit$!i in"ecinate: c<t i la tonalit$!i ndep$rtate3 i in%le>iunile
modulatorii sunt %oarte %rec"ente: tonalit$!ile
majore mpletindu-se cu cele minore: n
%unc!ie de sentimentul e>primat.
Din punct de "edere ri!2i4: nt<lnim at<t n !es$tura #dinei: c<t i n cea a 1orinei: o
palet$ %oarte lar;$ de %ormule ritmice. nt<lnim0 note cu "alori scurte i prompte sau lun;i i
penetrante 2de la treizecidoimi sau aisprezecimi: ce pun n "aloare dic!ia: a;ilitatea i lejeritatea
"ocal$: la "alori !inute peste bara de m$sur$: de re;ul$ plasate n re;istrul acut: pentru a
ncununa %inalurile momentelor: care solicit$ o bun$ respira!ie i sus!inere i plasarea coect$ a
sunetelor n rezonatorii superiori3: "alori punctate 2ce accentueaz$ "ioiciunea caracterial$3 i
di"iziuni e>cep!ionale 2care accentueaz$
anumite idei: de e>emplu: n ca"atina
1orinei pentru a e>prima lan;orea subit$: sunt %olosi!i triole!ii3.-utem obser"a utilizarea
%rec"ent$ a triole!ilor in tempouri rapide.
i o predilec!ie pentru melodii lirice n m$sur$ ternar$ - 5TC 2care su;ereaz$ a;ita ia- ca n
momentul semn$rii actului de c$s$torie de c$tre Don -as.uale: "ioiciunea: a"<ntul3 sau b 2cu
caracter dansant: liric3.
n ambele opere nt<lnim deseori o ;radare a %ormulelor ritmice pe parcursul momentelor
senice 2de e>emplu:momentul intr$rii 1orinei n scen$: juc<nd rolul Fo%roniei: debuteaz$ cu
"alori de p$trime cu punct: apoi: !es$tura de"enind tot mai dens$: continu$ cu optimi i
aisprezecimi: n %inal ajun;<ndu-se la "alori de treizeci-doimi. 9 bun$ interpretare presupune
e>ploatarea tuturor acestor alternan!e ritmice: subtile: dar: at<t de ;eneroase ca e%ect. 1ote
punctate 2care su;ereaz$ "i"acitatea: caracterul s$lt$re! al #dinei3 domin$ !es$tura ritmic$ a
#dinei. #cestea trebuie interpretate cu lejeritate i pun la ncercare rezisten!a %izic$ a interpretei:
%iind %oarte obositoare.
Din punct de "edere al ">o>i4ii: n ambele opere majoritatea momentelor ncep ntr-un
tempo mai aezat i se nte!esc spre %inal.Hempourile lente sunt proprii e>terioriz$rii
sentimentelor: n timp ce tempourile rapide pun n "aloare caracterul personajelor. 7onstruc!ia
operelor donizettiene are la baz$ principiul alternan!ei a;o;ice lent-repede. FcAimb$rile
%rec"ente de tempo zu;r$"esc scAimb$rile de stare ale personajului: iar: per total: su;ereaz$
caracterele capricioase i seduc$toare al #dinei i 1orinei: care n"<rt ac!iunea dup$ cum doresc.
@oarte su;esti"$ este ca"atina 1orinei ale c$rei indica!ii0 piu mosso: a tempo: rallentando:
su;ereaz$ modul n care 1orina i &mane"reaz$* pe barba!i: dup$ bunul plac. #;o;ica este n
direct$ rela!ie cu te>tul i implicit cu sentimentele e>primate.
n ambele opere: la ni"el macro: n ceea ce pri"ete din"2i4": se obser"$: n ;eneral: o
;radare pe parcursul momentelor0 de la nuan!e mici: la nuan!e mari: spre %inal 2ca i n pri"in!a
ritmului i tempoului care de"in din ce n ce mai accelerate3. 'a ni"el micro: al %iec$rui moment
n parte: maniera dispunerii nuan!elor "ariaz$ 2;radat$ sau inopinat$3 n %unc!ie de situa!ia
e>primat$. -aleta intensit$!ilor este %oarte lar;$ 2de la pianissimo -n debutul duetului cu )rnesto:
de e>emplu-: la %orte -de e>emplu: n duetul %inal al actului I: pe te>tul &o ;ridareZ*3.
7Aiar dac$ nu sunt mereu su;erate n partitur$: nuan!ele pot %i deduse: n %unc!ie de ideea
pe care "rem s$ o transmitem. De e>emplu: n ca"atina 1orinei: a"em repetarea cu"<ntului
&conosco*: care se "a c<nta pe intensit$!i di%erite0 primul in piano 2ca pe un secret ce numai ea l
tie3 i al doilea n %orte 2cu m<ndrie3 sau n duetul dintre #dina i 1emorino repetarea
cu"<ntului &percAeZ* at<t de #dina2 de trei ori3: c<t i de 1emorino 2de dou$ ori3 se "a %ace de
%iecare dat$ pe o nuan!$ di%erit$ 2o "ariant$ ar %i0 pentru #dina0 cele trei inter"an!ii n crescendo:
iar pentru 1emorino0 prima %orte: a doua piano-ca pentru el-: sau ca o imita!ie a #dinei0
mezzo%orte: %orte3.
De asemenea: trilurile de durate lun;i din !es$tura 1orinei "or %i e>ecutate n crescendo:
pentru a m$ri suspansul i e%ectul repet$rii stro%ice. 7onsider c$ o interpret$ inteli;ent$ a acestui
rol trebuie s$ acorte o aten!ie deosebit$ dinamicii: deoarece aceasta pune n e"iden!$ tr$s$turile
personajului e>primat 2&piano* "a su;era sensibilitatea: emo!ia: sau misterul: iar &%orte*-
e>altarea: bucuria sau din contr$ sup$rarea: ;eloziaK de asemenea: un crescendo-decrescendo pe
un sunet: ca la nceputul ariei #dinei -"a su;era sensibilitatea i ;ra!ia mic$rii:etc.3.Fe tie doar
c$ muzica apare n momentul n care se dep$ e te stadiul incipient de citire a notelor i ncepe
interpretarea propriu-zis$.
Din punct de "edere al or4=#!r":i#i9 opera &'()lisir d(#more* este una din cele mai
ra%inate crea!ii n materie: ale lui Donizetti. 7Aiar i acompaniamentul unor piese de mic$
ntindere nu recur;e la %ormule stereotipe: ci ;$sete ra!iunea muzical$ a utiliz$rii unor anumite
instrumente.9rcAestra sus!ine pro%ilul "ocal: coment<nd a%irma!iile personajelor.9rcAestra!ia
denot$ preocuparea compozitorului pentru stabilirea unui raport e>presi" al timbrurilor
orcAestrale i pentru realizarea sonorit$!ilor transpareante: propice aducerii "ocii n prim plan: iar
e>punerile tematice orcAestrale sunt adeseori ncredin!ate instrumentelor de su%lat: %orm<nd
acorduri de ter!e sau se>te. #riile sau scenele sunt descAise de introducerile orcAestrale: cu rolul
de a %i>a atmos%era emo!ional$: ca spa!iu de des%$urare a ac!iunii. #ria #dinei debuteaz$: de
asemenea cu ase m$suri orcAestrale introducti"e: n care instrumentele de su%lat de!in linia
melodic$ 2preluat$ mai apoi de "oce3: iar corzile sus!in mersul ritmic. @inalurile momentelor
sunt nso!ite adesea de o orcAestra!ie bo;at$. 7u e>eceptia momentelor lirice 2Ferenada lui
)rnesto sau duetul celor doi ndr$;osti!i3: care sunt sus!inute orcAestral modest: dar sensibil:
majoritatea momentelor de!in o orcAestra!ie bo;at$: ce sus!ine linia melodic$ a solitilor.n
orcAestra!ie: un instrument dubleaz$ deseori melodia. n cazul %inalului actului al doilea din
&Don -as.uale*: ntrea;a melodie este de!inut$ de orcAestr$: c<ntul personajelor de"enind
&parlante* 2"orbit3. He>tul "orbit trebuie s$ %ie penetrant i s$ nu %ie acoperit de melodia
orcAestrei. De cele mai multe ori instrumentele de su%lat sus!in melodia: n timp ce instrumentele
cu coarde men!in pulsa!ia ritmic$.
-e l<n;$ maniera muzical-componistic$ a aceluiai condei: se obser"$ o similitudine n
6r#3#n!"r#" 4"r"4!#ri"%< " 6#ron"7#%or n cele dou$ opere0 &Don -as.uale* i &'()lisir
d(amore* - #dina i 1orina: 1emorino i )rnesto: Doctor Dulcamara i Doctor =alatesta .
Doctor Dulcamara i Doctor =alatesta se aseam$n$. )i sunt cei care %ac posibil %inalul %ericit al
operelor.De asemenea: %i;ura ndr$;ostitului este sus!inut$ de )rnesto: n opera &Don -as.uale*
i: respecti": de 1emorino: n opera &'Welisir dWamore*. Fer;entul Ielcore se aseam$n$ prin etate
i dorin!a de a cuceri %emei mult mai tinere: cu Don -as.uale. @i;urile %eminine -Adin"
.@LF#%iir dF"2or#A/& Norin".@Don P"Eu"%#A/- sunt asem$n$toare: nu numai din punctul de
"edere al scriiturii ritmico-melodice: ci i al tipolo;iei caracteriale. Din punct de "edere al
construc!iei: putem obser"a: c$ ambele personaje %eminine principale i %ac intrarea n oper$
citind i amuz<ndu-se dintr-o carte 2#dina se amuz$ pe seama po!iunii ma;ice din cartea lui
Hristan si Isolda:iar 1orina se amuza pe seama a"enturilor lui Riccardo din romanul ca"aleresc
pe care l citete3. #mandou$ sunt %emei %rumoase: tinere: iste!e: carismatice: %<ne!e: contiente
de %rumuse!ea i "aloarea lor. )le se do"edesc c<ti;$toare n demersurile pe care le ntreprind:
aplic<nd di"erse metode 2 %rumuse!ea i armul sunt declarate de ambele personaje- de 1orina n
aria sa: iar de #dina n duetul cu Dulcamara- i %olosite de ambele personaje pentru a-i cuceri pe
barbatiK iretenia i pre%$c$toria sunt metode utilizate pentru a-i atin;e scopul -#dina pozeaz$
indi%erent$ %a!$ de 1emorino i: mai apoi: spune c$ se m$rit$ cu ser;entul pentru a-l %ace ;elos
pe 1emorino i pentru a-l determina s$-i declare iubirea: iar 1orina joac$ un ntre; rol0 de %ata
cuminte i: apoi: de ne"asta autoritar$: pentru a-l determina pe Don -as.uale s$ accepte c$s$toria
ei cu )rnesto3. 1orina: spre deosebire de #dina 2care este mai t<n$r$ i mai nee>perimentat$3:
elaboreaz$ 2sub ntrumarea lui =alatesta3 un plan dup$ care i ;Aideaz$ ac!iunile.)a este
capabil$ de orice pentru a-i atin;e scopul 2cAiar l pleznete pe b$tr<nul Don -as.uale3 i i
calculeaz$ cu precizie mic$rile: cAiar e>erseaz$ rolul Fo%roniei: sub supra"e;Aerea atent$ i
ndrum$rile lui =alatesta. #dina ac!ioneaz$ mai mult instinctual.)a accept$ c$s$toria cu Ielcore
sub impulsul de moment: al ;eloziei i or;oliului.#dina este capricioas$ i contient$ de
%rumuse!ea sa i ac!ioneaz$ n consecin!$. )a se ndr$;ostete pe parcurs de 1emorino: n timp
ce 1orina l iubete de la inceputul operei pe )rnesto: dorind s$ se c$s$toreasc$ cu acesta.Rela!ia
dintre 1orina si )rnesto poate %i "$zut$ ca o continuare a rela!iei dintre #dina i 1emorino:
a"<nd n "edere c$ 1orina i )rnesto i-au marturisit dra;ostea i doresc deja s$ se c$s$toreasc$:
de la debutul operei: n timp ce n*'Welisir dWamore* "orbim de o etap$ precedent$ marturisirii
dra;ostei -momentul n care b$rbatul o curteaz$ pe %at$. n &'()lisir d(amore*intri;a nu !ine de o
cauza e>terioara cuplului de indra;ostiti: aa cum se intampla in cazul operei &Don -as.uale*:
unde intri;a o reprezint$ opozi!ia lui Don -as.uale %a!$ de dorin!a cuplului de intra;ostiti de a se
casatori: ci este le;at$ de neputin!a lui 1emurino de a m$rturisi dra;ostea pe care i-o poart$
#dinei.
7red c$ di%icultatea cea mai mare: n ceea ce pri"ete soprana care interpreteaz$ aceste
roluri 2#dina sau 1orina3: const$ n p$strarea tonicit$!ii p<n$ la %inalul operei: n ciuda
momentelor di%icile: croite pe trasee pline de pasaje de "irtuozitate: note staccate: punctate i
ntr-un tempo alert: sau: din contr$: a momentelor lirice: cu %raze ample i ambitus e>tins peste
octa"$. #t<t 1orina: c<t i #dina sunt personaje pline de temperament: iar soprana care joac$
aceste roluri trebuie s$ dea do"ad$ de mult$ ener;ie: de o teAnic$ bine pus$ la punct i de talent
actoricesc. #dina este n scen$ pe parcursul ntre;ii opere 2cu mici e>cep!ii3 i trebuie s$ %ie
mereu s$lt$rea!$ i "ioaie: a"<nd mereu de interpretat pasaje ener;ice: destul de dense melodic:
ornamentate cu caden!e: note punctate: salturi: mersuri de triole!i n tempo rapid.-entru a
consuma c<t mai pu!in$ ener;ie: interpretarea trebuie s$ %ie %oarte lejer$ 2at<t n cazul
momentelor de a;ilitate: c<t i n cazul momentelor lirice n tempouri mai lar;i3.De asemenea:
interpreta trebuie s$ aibe o at<t o elasticitate "ocal$: c<t i una corporal$: s$ poat$ su;era at<t prin
mimic$: cat i corporal: st$ri sau insuiri din cele mai di%erite0 s$ %ie cuceritoare: pl<n;acioas$:
ner"oas$: modest$: impetuoas$:pre%$cut$: sincer$: cuminte sau temperamental$: n %unc!ie de
situa!ie.Funt roluri ce solicit$ o "oce calitati"$ 2a;il$: %le>ibil$: lejer$: dulce3 i o teAnic$ "ocal$
bine pus$ la punct 2se impune ca interpreta #dinei sau 1orinei s$ tie s$ realizeze un le;ato bine
ponderat: s$ le;e sunetele cu moliciune i claritate: de la o not$ la alta a %azei muzicale: s$
conduc$ "ocea cu ;ra!ie: de la un inter"al la altul: %$r$ a l$sa s$ se aud$ sunetele intermediare: s$
%razeze: s$ nuan!eze: s$ e>ecute ornamentele cu tr$ire interioar$3.7onsider un moment de
di%icultate: cel n care trebuie s$ r<zi 2at<t #dina: c<t i 1orina r<d: amuzate de ceea ce
citesc3.)ste di%icil s$ r<zi n mod natural i e>act n starea pe care "rei s$ o e>primi.#cest r<s
trebuie e>ersat: pentru a %i natural: lejer i pornit din interior.On r<s %or!at se distin;e cu uurin!$
i de c$tre un necunosc$tor de oper$. =$rturisesc c$ am r<s zile ntre;i: pentru a ob!ine un r<s
natural: dezin"olt: pe starea e>primat$.De asemenea: un alt moment de di%icultate este: din
punctul meu de "edere: s%<ritul actului al doilea din opera &Don -as.uale*: c<nd c<ntul
personajelor de"ine &parlante* 2"orbit3: melodia %iind trans%erat$ orcAestrei.@iecare sopran$
trebuie s$-i ;$seasc$ intona!ia natural$: normal$: uzual$ a %iec$rei replici.Hrebuie s$ %ie %oarte
natural$ i spontan$: cAiar i %$r$ melodie proprie.
Din punct de "edere al motenirii pe care Donizetti a preluat-o de la predecesorii sau
contemporanii s$i i a prelucrat-o n cele dou$ opere: obser"$m inf%u#n:#%# roini#n# n
maniera trat$rii orcAestrei 2sunt conturate melodii memorabile instrumentelor de su%lat: pe
%undalul ritmic neutru al instrumentelor de coarde: sunt punctate modula!iile cu instrumente de
sus!inere i sunt dublate liniile melodice n ntre;ime sau cu solo de su%l$tori3: n modul de
prelucrare al ansamblurilor: n preponderen!a tempourilor rapide- ca e>presie a st$rilor
su%leteti-: n ornamenta!ie i n %rec"entele simetrii de pe parcursul operei. n %inalul actului al
II-lea din opera &Don -as.uale* 2c"aretul &@ra da una parte* dintre Don -as.uale: =alatesta:
)rnesto i 1orina3 sunt "izibile in%luen!e rossiniene. #st%el: moti"ul orcAestral ;ra!ios: dar: n
acelai timp pompos: care nso!ete ncAeierea c$s$toriei 2&@ra da una parte eccetera*3: ca i
intrarea n%uriatului )rnesto 2&-aria di partir: si;nore*3: care utilizeaz$ un limbaj "eAement:
sus!in aceast$ idee. 7omentariul orcAestral de"ine %undamental n aceast$ sec!iune a operei. -<n$
la urm$ toate personajele se trans%orm$ n &bu%i*: iar c<ntul lor de"ine &parlante* 2"orbit3:
melodia %iind trans%erat$ orcAestrei. #cest procedeu este tipic pentru crea!iile %inalului de secol
optsprezece i "a %i eliminat mai t<rziu de Rossini. #mbele opere o%er$ publicului un melos "iu:
umor i in"enti"itate melodic$ ce anim$ personajele n ac!iunile propuse: pornind de a procedeul
rossinian de %olosire a tempourilor rapide: ca e>presie a st$rilor su%leteti: cu scurte re%eriri la
ideea de patos romantic: ca o uoar$ amintire a melodramelor anterioare. Hotui: Donizetti i-a
elaborat propriul stil n materie de oper$ comic$: abandon<nd treptat modelul rossinian. )ste
"orba: n primul r<nd: de o infu3i# d# #%#2#n!# #n!i2#n!"%# care sunt str$ine melodramelor lui
Rossini i apropie crea!ia donizettian$ de %ilonul sentimental al o6#r#i 4o2i4# fr"n4#3#- n
elaborarea lui 1emorino 2&'()lisir d(amore*3: dar i a lui )rnesto 2&Don -as.uale*3. )ste
momentul scAimb$rii tipolo;iei personajelor declamatorii cu alte modele din "ia!a de zi cu zi.
#cest proces de umanizare a personajelor se traduce pe plan muzical prin indi"idualizarea
acestora printr-o tipolo;ie melodic$: care s$ e"iden!ieze tr$s$turile lor de caracter. @i;ura cAeie a
acestui proces este tenorul lirico- lejer 2at<t 1emorino: c<t i )rnesto3: care: ntre toate celelalte
personaje: este mesa;erul iubirii. Donizetti a considerat total inadec"at s$ utilizeze pentru acest
caracter %ormula rossinian$ a unui canto d(a;ilita. )l "a utiliza un ;en de canto spianato: liric i
sensibil: care se situeaz$ cu predilec!ie n re;istrul central 2discut<nd despre momentele lor
solistice0n cazul lui )rnesto0 serenada &7omWX ;entil*: dar i aria din actul I - &7ercAer_ lontana
terra*: iar n cazul lui 1emorino: a c$rui sentimente cur; asemenea unui r<u de neoprit -aa cum
el nsu!i a%irm$- n aria celebr$ &Ona %urti"a la;rima*: dar i n majoritatea inter"en!iilor lor3.
7Aiar i conduita melodic$ a #dinei "a urm$ri conduita ei psiAolo;ic$: de la ipostaza de %at$
capricioas$ i "olubil$ din primul duet 2&7Aiedi all(aura lusin;Aiera*3: n care caracterul ei este
zu;r$"it printr-o scriitur$ bo;at$ n n%lorituri: p<n$ la cantabilitatea melodic$ a ariei %inale
2&-rendi: per me sei libero*3. n o;lind$ cu #dina: parcursul melodic al 1orinei "a ilustra
conduita psiAolo;ic$ a acesteia: de la ipostaza de %emeie e>uberant$: %ermec$toare: e>pansi"$ i
armant$ - c<nd i joac$ propriul rol- impun$toare: dominatoare i mali!ioas$ -n momentul n
care i d$ o lec!ie lui Don -as.uale- n care caracterul ei este zu;r$"it printr-o scriitur$ bo;at$ n
n%lorituri: p<n$ la cantabilitatea melodic$ din duetul cu )rnesto. Don -as.uale: b$tr<nul a"ar i
=alatesta: intri;antul: sunt personajele concepute n maniera tradi!ional$ a operei bu%e.Ielcore
se "a e>prima ntr-o manier$ milit$reasc$: utiliz<nd tonuri maestoase: cu ritmuri puternic
marcate: anun!ate de tobe i de un acompaniament mar!ial. Dulcamara: arlatanul: conceput n
manier$ tradi!ional$ a operei bu%e: se "a e>prima ntr-un c<ntec pre"alent silabic: n timp ce
orcAestra "a %i cea care men!ine linia melodic$. n cazul operei &'()lisir d(amore* principala
aten!ie a lui Donizetti se "a ndrepta spre cor: c$ruia i "a re"eni sarcina %undamental$ de a de%ini
ambientul rustic: pentru a se ajun;e ca spre %inal s$ poarte un dialo; cu +ianetta 2&Faria
possibile*3. n cazul operei &Don -as.uale*: personajul colecti" este reprezentat de ser"itorii
casei lui Don -as.uale: care n;roa$ starea de a;ita!ie din casa lui Don -as.uale.Hrebuie
men!ionat$ importan!a corurilor n conturarea locului de des%$urare al ac!iunii.n timp ce
ac!iunea operei &Don -as.uale* se des%$oar$ la Roma: mai e>act: n casa lui Don -as.uale
-ceea ce %ace din aceast$ lucrare o o6#r< d# "%on-: ac!iunea operei &'()lisir d(amore* are loc
ntr-un sat italian: contur<nd: a%t%el: o o6#r< rur"%<.
Iat$ c$: aa cum am prezentat mai sus: cele dou$ opere comice &'()lisir d(amore* i
&Don -as.uale* i implicit tipolo;ia i modul de construc!ie al personajelor %eminine principale
-#dina i 1orina- sunt %oarte asem$n$toare.-opularitatea i "aloarea acestor opere se re%lect$
prin multitudinea transcrip!iilor sau aranjamentelor e>istente: inspirate de temele muzicale
donizettiene: c<t i prin prezen!a lor permanent$ pe scenele de oper$ din ntrea;a lume.
BIBLIO,RAFIE
IO+#: #1# i FcRIO: 7RIFHI1# =#RI#: secole de !ea!ru muzical: Iucureti: 1444
IRO=#RO: #D#:"oman!ismul #n muzic$, )d. =uzical$: Iucure ti: 2/12
7#''#F: =#RI#: Le%on de chan! !ranscri!es par &ohn 'rdoin, e>trase din masterclasses de la
Buillard FcAool 1471 -1472: )d. @aSard: Dan de Delde: -aris: 1441
7M#R=1)FF: 1#17d: (he Libre!!o as Li!era!ure: -eter 'an; -ublisAin;: 1eU dorE: 2//1
79=I#RI)O: BO')F: )is!oire de la musi*ue vol+ ,,,: 'ibraire #rmand 7olin: -aris: 1414
791FH#1HI1)F7O: +#IRI)'#K 791FH#1HI1)F7O: +RI+9R)K 7#R#=#1-@9H)#:
D#1I)'# i F#D#: I9FI@: -hid de oper$: Iucureti: 1471
791FH#1HI1)F7O: +RI+9R): .iversi!a!ea s!ilis!ic$ a melodiei #n opera roman!ic$: )d.
=uzical$ a Oniunii 7ompozitorilor: Iucureti: 14C/
791FH#1HI1)F7O: +RI+9R): Fplendorile 9perei: )d. didactic$ i peda;o;ic$: Iucureti:
1446
79F=#: =IM#I: Celelal!e /01 -hid de oper$: )d. O.1.=.I.: 2//4
D)#1: \I1H91: .onize!!i2s Serious 3peras din "ol. 1// 4roceendings of !he "o5al Musical
'ssocia!ion: )d. RoSal =usical #ssociation: 'ondon: 147,
DRc=Ie: 9DIDIO: ,s!oria cul!urii 6i civiliza7iei: "ol. ID: )d. Jtiin!i%ic$: Iucureti: 1446
DOR#1D: +I'I)RH: 'r!e 6i arhe!ipuri 2trad. #ndrei 1iculescu3: )d. =eridiane: Iucureti:
2//3
DO^)F7O: =IR7)#: Doci mari: "oci bizare: )d. -rotel: Iucureti: 2//2
)I1FH)I1: #'@R)D: =usic In HAe Romantic )ra:\.\. 1ortonf7ompanS: Inc.: 1eU dorE:
14,7
)1e7M)F7O: )')919R#: .uali!a!ea !e8!1muzic$ #n genul operei: )d.Oni"ersit$!ii 1a!ionale
de muzic$: Iucureti: 2//,
@')=I1+: R)1a): (he ,nner 9oice 1 (he Ma:ing of a Singer: )d. DiEin; - -en;uin +roup:
1eU dorE: 2//,
@'9R)F7O: #RH#K F#D#: I9FI@: Con!rapunc! liric, )d. =uzical$: Iucureti: 14C7
@'9R)F7O: #RH#K F#D#: I9FI@: 4olifoniile unei 9ie7i: )d. =uzical$: Iucureti: 14C6
I=I)RHd: =I7M)': Suoni, ;mozioni, Significa!i: )d. 7'O)I: Iolo;na: 14C5
N)1)Dd: =I7M#)': (he 38ford .ic!ionar5 of Music: 9>%ord Oni"ersitS -ress: 1447
'#@@91H: I9=-I#1I: .ic!ionnaire des personnages, FociRtR DWgditions de Dictionnaires et
)ncSclopRdies: -aris
=#7NI1'#d: FH)R'I1+: 3rigin < .evelopmen! of ligh! opera: Da"id =cNaS 7ompanS:
-AiladelpAia: 1427
=#B9R: 19R=#: &ohan Su!herland: )d. =uzical$ a Oniunii 7ompozitorilor i =uzicolo;ilor
din Rom<nia: Iucureti: 1443
=#RI1)F7O: )=I': 4or!re!e 6i silue!e din lumea operei, )d. =uzical$: Iucureti: 14C3
=e1IO^IO: =IM#I: "edescoperirea ac!orului, )d. =eridiane: Iucureti: 14C6
=IMeI')F7O: 7RIFHI#1: .rama!urgia #n spec!acolul de oper$, Hez$ de doctorat:
Oni"ersitatea 1a!ional$ de =uzic$ Iucureti: 2//6
=9'D9D)#1O: )O+)1I# i F#D#: I9FI@: ;ugenia Moldoveanu 6i vocile veacului, )d.
Rom%el: Iucureti: 1442
1)+R)#: 1I79'#): Car!ea spec!acolului de oper$: )d. =uzical$ a Oniunii compozitorilor
don R.-.R.: Iucure ti: 146C
1I e: H)9D9R: ,n!erpre!area vocal$: )d. +ala i Oni"ersitS -ress: +ala i: 2//4
-#'9=#R: 7#FHh1 @)R1#1D9: 'delina 4a!!i 1 -lorie 6i am$r$ciune, )d. =uzical$:
Iucureti: 14C/
-#RN)R: R9+)R: (he 38ford ,llus!ra!ed )is!or5 of 3pera, 9>%ord Oni"ersitS -ress: 144,
-I1+MIR)#7: +)9R+)H#: Momen!e de referin7$ ale ar!ei in!erpre!a!ive vocale #n universul
secolului al ==1lea,Hez$ de doctorat: Oni"ersitatea 1a!ional$ de =uzic$: Iucureti: 2//2
-9-: I9#1: C>n!ul, mod de comunicare: )d. Oni"ersit$!ii 1a!ionale de =uzic$: Iucureti:
2//,
-9-: F)R+IO D#1: (ea!rul muzical 1 "efle8ii s!ruc!urale 6i s!ilis!ice, )d. =uzical$: Iucureti:
2///
R)=d: -.B.: Callas, o via7$,)d.=uzical$: Iucureti: 14CC
R9F): #R19'D: (he Singer and !he 9oice: )d. @aber and @aber 'dt.: 'ondon: 1452
R9F)1: 7M#R')F: (he "oman!ic -enea!ion: Mar"ard Oni"ersitS -ress: 144C
ROII9 D) OF7eH)F7O: 791FO)'9: 'r!a c>n!ului 2trad. Heodora Fandu-9lteanu3: )d.
=uzical$: Iucureti: 14C4
FIcR7)#: +)9R+)K D#R7'g): M#RHO'#RI I91: .arcle: )d. =uzical$ a Oniunii
7ompozitorilor din Rom<nia: Iucureti: 1452
FIcR7)#: +)9R+): 3ra6ele muzicii, )d. =uzical$: Iucureti: 1475
F)7eR)#1O: 1I79'#): 7<nt$re!ul artist: )d. =uzical$: Iucureti: 1456
JH)@e1)F7O: I9#1#: 3 is!orie a muzicii universale: Dol. ID: )d. @unda!iei culturale
Rom<ne: Iucureti: 2//2
D9I1)#: FI'DI#: ,ncursiune #n is!oria c>n!ului 6i es!e!icii vocale 2Hez$ de doctorat3:
Oni"ersitatea 1a!ional$ de =uzic$: Iucureti: 2///
\)I1FH97N: M)RI)RH: .onize!!i and !he ?orld of opera in ,!al5, 4aris and 9ienna, in !he
Firs! )alf of !he @ine!een!h Cen!ur5, )d. -antAeon IooEs: 1eU dorE: 1453
.ic7ionar de !ermeni muzicali: )d. Jtiin!i%ic$ i )nciclopedic$: Iucureti: 14C,
)is!oire de la musi*ue, "ol.2: )d. +alimard: -aris
-uide de l23pra, )d: @aSard: -aris: 144,
-rove2s .ic!ionar5 of Music and Musicians, 'ondon: 146C
(he @eA -rove Boo: of 3peras, )d. FtanleS Fadie: 'ondon: 146C
;nciclopedia dello spe!!acolo, )d. Onedi: Roma: 1476
.ic7ionar enciclopedic rom>n, "ol. ,: )d. -olitic$: 1455
0EBO,RAFIE
Attp0TT UUU.delGteatro.it
Attp0TT UUU.classical.netTmusic
Attp0TT UUU.operaUorld.com
Attp0TT UUU.operarara.com
Attp0TT UUU.belcantosocietS.or;
Attp0TT UUU.operaitaliana.com
Attp0TT UUU.;aetanodonizetti.net
Attp0TT UUU.Uillmusic.comTdonizettita.Atml
Attp0TT UUU.italianopera.or;
Attp0TT UUU.u;o;ennarini.it
Attp0TT UUU.UiEipedia.com
Attp0TT UUU.last.%mTmusicT+aetanoiDonizetti
Attp0TT UUU.imdb.comTnameTnm///5/,,T
Attp0TT UUU.allmusic.com
Attp0TT UUU.britannica.com
Attp0TT UUU. onb.operanb.ro
Attp0TT UUU.imslp.or;
Attp0TT UUU.metopera%amilS.or;
Attp0TT UUU. classicalmusic.about.com
ANE1E
#1)X# 1 - +#)H#19 D91IQ)HHI: +I9#7MI19 R9FFI1I: DI17)1Q9 I)''I1I
#1)X# 2- I1H)R-R)H) #') R9'ORI D) F9-R#1e DI1 7R)^I# D91IQ)HHI#1e
#1)X# 3- R9'O' #DI1)I DI1 9-)R# &'()'IFIR D(#=9R)* FOI DID)RF)
I1H)R-R)HeRI 2 79'#B D) I=#+I1I3
#1)X# , - R9'O' 19RI1)I DI1 9-)R# &D91 -#FVO#')* FOI DID)RF)
I1H)R-R)HeRI
#1)X# 6- -#R#')'e 1HR) 9-)R)') & D91 -#FVO#')* JI &'W)'IFIR DW#=9R)*
2H#I)' #1#'IHI73
#1)X# 5 - -R9@I'ORI @)=I1I1) D91IQ)HHI)1) 2H#I)' #1#'IHI73

S-ar putea să vă placă și