Sunteți pe pagina 1din 25

Ministerul Sntii

Comisia Consultativ de
Obstetric i Ginecologie
Colegiul Medicilor
din Romnia
Comisia de
Obstetric i Ginecologie
Societatea de Obstetric i
Ginecologie din Romnia
Institutul pentru Ocrotirea Mamei
i Copilului "Alfred Rusescu"
ucureti

Luzia fiziologic
S!RI A G"I #$RI C%I &I C! '!&(R$ OS(!(RI C) *I GI &!CO%OGI !
G+idul ,-.Re/i0ia -
1231434-14
Versiune de lucru.
Nu distribuii fr permisiunea editorului.
Publicat de Societatea de Obstetric i Ginecologie din Romnia; Colegiul Medicilor din Romnia
Editor: Aleandru MA!E"
# Societatea de Obstetric i Ginecologie din Romnia; Colegiul Medicilor din Romnia$ %&'%
Gru(ul de Coordonare a (rocesului de elaborare a g)idurilor *ncura+ea, sc)imbul liber i (unerea la dis(o,i-ie *n
comun a in.orma-iilor i dove,ilor cu(rinse *n acest g)id$ (recum i ada(tarea lor la condi-iile locale/
Orice (arte din acest g)id (oate .i co(iat$ re(rodus sau distribuit$ .r (ermisiunea autorilor sau editorilor$ cu
res(ectarea urmtoarelor condi-ii: 0a1 materialul s nu .ie co(iat$ re(rodus$ distribuit sau ada(tat *n sco(uri
comerciale; 0b1 (ersoanele sau institu-iile care doresc s co(ie,e$ re(roduc sau distribuie materialul$ s
in.orme,e Societatea de Obstetric i Ginecologie din Romnia; Colegiul Medicilor din Romnia; i 0c1 Societatea
de Obstetric i Ginecologie din Romnia; Colegiul Medicilor din Romnia s .ie men-ionate ca surs a acestor
in.orma-ii *n toate co(iile$ re(roducerile sau distribu-iile materialului/
Acest g)id a .ost a(robat de Ministerul Snt-ii (rin Ordinul '2%34%&&5 cu modi.icrile i com(letrile ulterioare
i avi,at .avorabil de Colegiul Medicilor din Romnia i de Societatea de Obstetric i Ginecologie din Romnia/
6isclaimer
G)idurile clinice (entru Obstetric i Ginecologie sunt elaborate cu sco(ul de a asista (ersonalul medical (entru a
lua deci,ii *n *ngri+irea (acientelor cu a.ec-iuni ginecologice i obstetricale/ Ele (re,int recomandri de bun
(ractic medical clinic ba,ate (e dove,i (ublicate$ (entru a .i luate *n considerare de ctre medicii
obstetricieni4ginecologi i de alte s(ecialit-i$ (recum i de celelalte cadre medicale im(licate *n *ngri+irea
(acientelor cu a.ec-iuni ginecologice i obstetricale/
6ei g)idurile re(re,int o .undamentare a bunei (ractici medicale ba,ate (e cele mai recente dove,i dis(onibile$
ele nu inten-ionea, s *nlocuiasc ra-ionamentul (racticianului *n .iecare ca, individual/ 6eci,ia medical este un
(roces integrativ care trebuie s ia *n considerare circumstan-ele individuale i o(-iunea (acientului$ (recum i
resursele$ caracterele s(eci.ice i limitrile institu-iilor de (ractic medical/ Se atea(t ca .iecare (ractician care
a(lic recomandrile *n sco(ul diagnosticrii$ de.inirii unui (lan tera(eutic sau de urmrire$ sau al e.ecturii unei
(roceduri clinice (articulare s utili,e,e (ro(riul ra-ionament medical inde(endent *n contetul circumstan-ial clinic
individual$ (entru a decide orice *ngri+ire sau tratament al (acientei *n .unc-ie de (articularit-ile acesteia$ o(-iunile
diagnostice i curative dis(onibile/
"nstitu-iile i (ersoanele care au elaborat acest g)id au de(us e.orturi (entru ca in.orma-ia con-inut *n g)id s .ie
corect$ redat cu acurate-e i sus-inut de dove,i/ 6at .iind (osibilitatea erorii umane i4sau (rogresele
cunotin-elor medicale$ ele nu (ot i nu garantea, c in.orma-ia con-inut *n g)id este *n totalitate corect i
com(let/ Recomandrile din acest g)id clinic sunt ba,ate (e un consens al autorilor (rivitor la abordrile
tera(eutice acce(tate *n momentul actual/ 7n absen-a dove,ilor (ublicate$ ele sunt ba,ate (e consensul e(er-ilor
din cadrul s(ecialit-ii/ !otui$ ele nu re(re,int *n mod necesar (unctele de vedere i o(iniile tuturor clinicienilor
i nu le re.lecta in mod obligatoriu (e cele ale Gru(ului Coordonator/
G)idurile clinice$ s(re di.eren- de (rotocoale$ nu sunt gndite ca directive (entru un singur curs al diagnosticului$
managementului$ tratamentului sau urmririi unui ca,$ sau ca o modalitate de.initiv de *ngri+ire a (acientului/
8aria-ii ale (racticii medicale (ot .i necesare (e ba,a circumstan-elor individuale i o(-iunii (acientului$ (recum i
resurselor i limitrilor s(eci.ice institu-iei sau ti(ului de (ractic medical/ Acolo unde recomandrile acestor
g)iduri sunt modi.icate$ abaterile semni.icative de la g)iduri trebuie documentate *n *ntregime *n (rotocoale i
documente medicale$ iar motivele modi.icrilor trebuie +usti.icate detaliat/
"nstitu-iile i (ersoanele care au elaborat acest g)id *i declin res(onsabilitatea legal (entru orice inacurate-e$
in.orma-ie (erce(ut eronat$ (entru e.icacitatea clinic sau succesul oricrui regim tera(eutic detaliat *n acest
g)id$ (entru modalitatea de utili,are sau a(licare sau (entru deci,iile .inale ale (ersonalului medical re,ultate din
utili,area sau a(licarea lor/ 6e asemenea$ ele nu *i asum res(onsabilitatea nici (entru in.orma-iile re.eritoare la
(rodusele .armaceutice men-ionate *n acest g)id/ 7n .iecare ca, s(eci.ic$ utili,atorii g)idurilor trebuie s veri.ice
literatura de s(ecialitate s(eci.ic (rin intermediul surselor inde(endente i s con.irme c in.orma-ia con-inut *n
recomandri$ *n s(ecial do,ele medicamentelor$ este corect/
Orice re.erire la un (rodus comercial$ (roces sau serviciu s(eci.ic (rin utili,area numelui comercial$ al mrcii sau
al (roductorului$ nu constituie sau im(lic o (romovare$ recomandare sau .avori,are din (artea Gru(ului de
Coordonare$ a Gru(ului !e)nic de Elaborare$ a coordonatorului sau editorului g)idului .a- de altele similare care
nu sunt men-ionate *n document/ 9ici o recomandare din acest g)id nu (oate .i utili,at *n sco( (ublicitar sau *n
sco(ul (romovrii unui (rodus/
!oate g)idurile clinice sunt su(use unui (roces de revi,uire i actuali,are continu/ Cea mai recent versiune a
acestui g)id (oate .i accesat (rin "nternet la adresa :::/sogr/ro sau :::/g)iduriclinice/ro/
!i(rit la ;!"POGRA<"E=
6escrierea C"P a >ibliotecii 9a-ionale a Romniei
"S>9
!"!?@ GA"6 4 coord/: Con./ 6r/ 9icolae Suciu; ed/ As/ universitar 6r/ Aleandru MA!E"
"/ S@C"@$ 9icolae 0coord1
""/ MA!E"$ Aleandru 0ed1
Cuprins
1 Introducere333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1
4 Scop33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1
, Metodologie de elaborare333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1
B/' Eta(ele (rocesului de elaborare////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// '
B/% Princi(ii//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// %
B/B 6ata revi,iei///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// %
2 Structur3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4
5 !/aluare i diagnostic333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ,
2/' ?u,ia imediat/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// B
2/% ?u,ia (ro(riuC,is////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// B
2/B ?u,ia tardiv////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3
6 Conduit3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 2
D/' ?au,ia imediat/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3
6.1.1 Alptatul la sn........................................................................................................ 5
D/% ?u,ia (ro(riu,is/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2
D/B ?au,ia tardiv////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// D
6.3.1 Reluarea vieii sexuale............................................................................................ 6
D/3 Prevenirea in.ec-iei (uer(erale//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// D
6.4.1 Profilaxia infeciilor vulvo-vagino-perineale............................................................6
6.4. Profilaxia !nfeciilor plgii "up operaie ce#arian...............................................$
D/2 Prevenirea in.ectrii snului /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// E
D/D Pro.ilaia cu antibiotice /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// E
D/E !ratamentul anticoagulant/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// F
D/F 6e(resia (ost(artum////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// F
D/5 Contrace( ia (ost(artum ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// F
7 $rmrire i monitori0are33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 8
E/' ?u,ia imediat/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// F
E/% ?u,ia (ro(riuC,is////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5
E/B ?u,ia tardiv////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5
8 Aspecte administrati/e3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 9
9 ibliografie3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1-
1- Ane:e33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 1-
'&/' Anea '/ ?ista (artici(an-ilor la 7ntlnirea de Consens de la >ucure ti$ 'BC'2 6ecembrie %&'% ///////////'%
'&/% Anea %/ Grade de recomandare i nivele ale dove,ilor////////////////////////////////////////////////////////////////////////'B
'&/B Anea B/ Medica-ia men-ionat *n tetul g)idului //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////'B
i
ii
Grupul de Coordonare a elaborrii ghidurilor
Comisia Consultati/ de Obstetric i Ginecologie a Ministerului Sntii
Pro./ 6r/ S,ab >G?A
Comisia de Obstetric i Ginecologie a Colegiului Medicilor din Romnia
Pro./ 6r/ 8lad !"CA
Societatea de Obstetric i Ginecologie din Romnia
Pro./ 6r/ <lorin S!AMA!"A9
Institutul pentru Ocrotirea Mamei i Copilului "Alfred Rusescu" ucureti
Con./ 6r/ 9icolae S@C"@
Institutul !st !uropean de Sntate a Reproducerii
6r/ Mi)ai Aorga
Membrii Grupului Tehnic de Elaborare a ghidului
Coordonator
Con.eren-iar 6r/ 9icolae Suciu
Scriitor
6r/ Matei Aleandru
Membri
6r/ 8oic)i-oiu Andrei
6r/ 8asiloiu Roana
Mul-umiri
Mul-umiri e(er-ilor care au revi,uit g)idul:
Pro.esor 6r/
Pro.esor 6r/
Mul-umim 6r/ Aleandru E(ure (entru coordonarea i integrarea activit-ilor de de,voltare a g)idurilor clinice
(entru obstetric i ginecologie/
iii
bre!ieri
AGREE A((raisal o. Guidelines .or Researc) H Evaluation 0Revi,ia G)idurilor (entru Cercetare H
Evaluare1
A"9S Antin.lamatorii nesteroidiene
AP!! !im( (ar ial de trombo(lastin
A!" Aneste,ie tera(ie intensiv
b(m >ti (e minut
c( Com(rimat
C! !omogra.ie Com(uteri,at
I
C 0grade1 Celsius
EJG Electrocardiogram
EEG Electroence.alogram
. <iol
g Gram
G!E Gru(0uri1 !e)nic0e1 de Elaborare
AGP BC3 Aemoragie in (eriodul """ i "8
A!A"S Ai(ertensiune indus de sarcin
i/m/ "ntramuscular
i/v/ "ntravenos
Kg Jilogram
Kgc Jilogramcor(
mcg Microgram
mg Miligram
mil Milion
min Minut
Ml Mililitru
Mmc Milimetru cub
OG Obstetric L Ginecologie
OMS Organi,a-ia Mondial a Snt-ii
O9@ Organi,a-ia 9a-iunilor @nite
Pev Per.u,ie endovenoas
Pic Pictur
iv
Rg. Radiogra.ie
R) R)esus
RM9 Re,onan-a Magnetic 9uclear
S6RA Sindrom de detres res(iratorie a adultului
SG> Stre(tococul de gru( >
!b !ablet
!8 !ueu vaginal
@E @niunea Euro(ean
@" @nit-i interna-ionale
@9<PA @nited 9ations Po(ulation <und 0<ondul O9@ (entru Po(ula-ie1
v
" #NT$%&'CE$E
6e.ini-ie L lu,ia este (erioada imediat naterii cu durata considerat a .i *ntre 3 i D s(tmni$ caracteri,at de
multi(le modi.icri .i,iologice/
0'1
Clasi.icare:
?u,ia imediat L este (erioada care urmea, imediat du( e(ul,ia aneelor .etale din cavitatea uterin i
durea, %3 ore/
?u,ia (ro(riuC,is L cu(rinde (rimele EC'% ,ile de la natere ece(tnd lu,ia imediat iar la
s.ritul ei uterul devine organ (elvin;
?u,ia tardivL este (erioada care durea, de la ,iua EC'% (ost(artum i se *ntinde (e o (erioad de ase
s(tmni du( natere$ (erioad *n care organismul matern revine la starea (remergtoare sarcinii/
%)$;I! fi0iologic < stare a unei lu,e care evoluea, normal
0%1
/
%)$;I! patologic C stare a unei lu,e care evoluea, anormal
0%1
/
( )C%*
Pre,entul g)id clinic se adresea, att medicilor de obstetric i ginecologie$ medicilor A!"$ medicilor
neonatologi$ medicilor de .amilie ct i (ersonalului din sec-iile de obstetric i ginecologie C asistente i moae C
care au un rol im(ortant *n men-inerea unei rate sc,ute a in.ec-iilor (uer(erale$ (entru o (ro.ilaie e.icient i
crearea unor condi ii (ro(ice att (entru mam ct i (entru .t$ (entru un diagnostic (recoce i corect/
Pre,entul g)id clinic (entru obstetric i ginecologie este elaborat (entru satis.acerea urmtoarelor de,iderate:
creterea calit-ii serviciului medical i a (rocedurilor medicale;
re.erirea la o (roblem cu mare im(act (entru starea de sntate sau (entru un indicator s(eci.ic;
scderea indicelui de mortalitate matern;
scderea .recven-ei in.ec-iilor (uer(erale la un nivel a(ro(iat de standardele @E;
reducerea inciden-ei in.ec-iilor (osto(eratorii (rin sublinierea unei (ro.ilaii corecte a acestora;
reducerea varia-iilor *n (ractica medical 0cele care nu sunt necesare1 C *n s(ecial *n (rivin-a tratamentelor
antibiotice;
reducerea unui risc sau eliminarea unei incertitudini tera(eutice (rin integrarea *n (ractica medical a re,ultatelor
unor studii care s asigure un management modern al (ro.ilaiei in.ec-iilor (uer(erale;
a(licarea eviden-elor *n (ractica medical; diseminarea unor nout-i tiin-i.ice;
integrarea unor servicii sau (roceduri 0c)iar interdisci(linare1;
creterea *ncrederii (ersonalului medical *n re,ultatul unui act medical;
asigurarea unui s(ri+in statistic deci,iilor medicului4asistentei4moaei;
g)idul constituie un instrument de consens *ntre clinicieni;
g)idul (rote+ea, (racticianul din (unctul de vedere al mal(raisului;
g)idul asigur continuitatea *ntre serviciile o.erite de medici i de asistente;
g)idul (ermite structurarea documenta-iei medicale;
g)idul (ermite o.erirea unei ba,e de in.orma-ie (entru anali,e i com(ara-ii;
armoni,area (racticii medicale romneti cu (rinci(iile medicale interna-ional acce(tate/
Se (revede ca acest g)id s .ie ada(tat la nivel local sau regional/
+ MET%&%L%G#E &E EL,%$$E
3.1 Etapele procesului de elaborare
Ca urmare a solicitrii Ministerului Snt-ii de a s(ri+ini (rocesul de elaborare a g)idurilor clinice (entru
obstetricCginecologie$ <ondul O9@ (entru Po(ula-ie 0@9<PA1 a organi,at *n F se(tembrie %&&D la Casa O9@ o
*ntlnire a institu-iilor im(licate *n elaborarea g)idurilor clinice (entru obstetricCginecologie/ A .ost (re,entat
contetul general *n care se des.oar (rocesul de redactare al g)idurilor i im(licarea di.eritelor institu-ii/ 7n
cadrul *ntlnirii$ sCa decis constituirea Gru(ului de Coordonare a (rocesului de elaborare al g)idurilor/ A .ost de
Pagina ' din %D
asemenea (re,entat metodologia de lucru (entru redactarea g)idurilor$ a .ost (re,entat un (lan de lucru i au
.ost agreate res(onsabilit-ile (entru .iecare institu-ie im(licat/ A .ost a(robat lista de subiecte ale g)idurilor
clinice (entru obstetricCginecologie i (entru .iecare g)id au .ost a(roba-i coordonatorii Gru(urilor !e)nic de
Elaborare 0G!E1 (entru .iecare subiect/
7n data de '3 octombrie %&&D$ *n cadrul Congresului Societ-ii de Obstetric i Ginecologie din Romnia a avut
loc o sesiune *n cadrul creia au .ost (re,entate$ discutate *n (len i agreate (rinci(iile$ metodologia de elaborare
i .ormatului g)idurilor/ Pentru .iecare g)id$ coordonatorul a nominali,at com(onen-a Gru(ului !e)nic de
Elaborare$ inclu,nd un scriitor i o ec)i( de redactare$ (recum i un numr de e(er-i eterni (entru recen,ia
g)idului/ <acilitarea i integrarea (rocesului de elaborare a tuturor g)idurilor a .ost e.ectuat de un integrator/
!oate (ersoanele im(licate *n redactarea sau evaluarea g)idurilor au semnat 6eclara-ii de "nterese/
Scriitorii g)idurilor au .ost contracta-i i instrui-i asu(ra metodologiei redactrii g)idurilor$ du( care au elaborat
(rima versiune a g)idului$ *n colaborare cu membrii G!E i sub conducerea coordonatorului g)idului/
6u( veri.icarea ei din (unctul de vedere al (rinci(iilor$ structurii i .ormatului acce(tat (entru g)iduri i
.ormatarea ei a re,ultat versiunea % a g)idului$ care a .ost trimis (entru evaluarea etern la e(er-ii selecta-i/
Coordonatorul i Gru(ul !e)nic de Elaborare au luat *n considerare i *ncor(orat du( ca, comentariile i
(ro(unerile de modi.icare .cute de evaluatorii eterni i au redactat versiunea B a g)idului/
Aceast versiune a .ost (re,entat i su(us discu-iei detaliate (unct cu (unct *n cadrul unei 7ntlniri de Consens
care a avut loc la >ucureti *n (erioada 'B L '2 6ecembrie %&'%/ Partici(an-ii la 7ntlnirea de Consens sunt
(re,enta-i *n Anea '/ G)idurile au .ost de,btute (unct cu (unct i au .ost agreate (rin consens din (unct de
vedere al con-inutului te)nic$ gradrii recomandrilor i .ormulrii/
Evaluarea .inal a g)idului a .ost e.ectuat utili,nd instrumentul AGREE elaborat de Organi,a-ia Mondial a
Snt-ii 0OMS1/
3.2 Principii
G)idul clinic M?u,ia .i,iologicN a .ost conce(ut cu res(ectarea (rinci(ilor de elaborare a G)idurilor Clinice (entru
Obstetric i Ginecologie a(robate de Gru(ul de Coordonare a elaborrii g)idurilor i de Societatea de Obstetric
i Ginecologie din Romnia/
<iecare recomandare sCa *ncercat a .i ba,at (e dove,i tiin-i.ice$ iar (entru .iecare a.irma-ie a .ost .urni,at o
e(lica-ie ba,at (e nivelul dove,ilor i a .ost (reci,at (uterea tiin-i.ic 0acolo unde eist date1/ Pentru .iecare
a.irma-ie a .ost (reci,at alturat tria a.irma-iei 0Standard$ Recomandare sau O(-iune1 con.orm de.ini-iilor din
Anea %/
Pe (arcursul g)idului$ (rin termenul de medic se va *ntelege medicul de s(ecialitate obstetric i ginecologie$
cruia *i este dedicat *n (rinci(al g)idul clinic/ Acolo unde sCa considerat necesar$ s(ecialitatea medicului a .ost
enun-at *n clar$ (entru a .i evitate con.u,iile de atribuire a res(onsabilit-ii actului medical/
3.3 Data reviziei
Acest g)id clinic va .i revi,uit *n %&'3 sau *n momentul *n care a(ar dove,i tiin-i.ice noi care modi.ic
recomandrile .cute/
- )T$'CT'$.
Acest g)id este structurat *n 3 ca(itole s(eci.ice temei abordate:
Evaluare 0a(recierea riscului1 i diagnostic
Conduit
@rmrire i monitori,are
As(ecte administrative
Pagina % din %D
/ EVL'$E 0# &#GN%)T#C
5.1 Luzia imediat
Standard 7n (rimele % ore du( natere medicul trebuie s evalue,e urmtorii (arametri:
starea general matern;
sngerarea;
retrac-ia uterului;
tensiunea arterial;
(ulsul;
mic-iunea;
tem(eratura
C
Argumentare Aceti (arametrii trebuie urmri-i deoarece e(erien-a clinic arat c *n (rimele % ore du(
natere (ot s a(ar accidente ma+ore ca cele eclam(tice sau )emoragice
6atorit e.ortului .i,ic i modi.icrilor metabolice im(use de travaliu (ot s a(ar: stare de
oboseal$ somnolen-$ .rison .i,iologic$ bradicardie$ (oliurie$ uoar )i(ertermie/
0B$ 31!ratat de
obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ %&&&$ ca(/ D$ (g/ 3&2C2
"8
Recomandare 6ac (rima mic-iune nu sCa (rodus *n (rimele 3 ore du( natere i a(are distensia
ve,ical$ se recomand medicului s dis(un 4 e.ectue,e cateteri,area ve,icii urinare/
C
Argumentare Este (osibil reten-ia de urin datorat traumatismului uretrove,ical la natere/
031!ratat de
obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ %&&&$ ca(/ D$ (g/ 3&2C2/
"8
5.2 Luzia propriu-zis
Standard Medicul trebuie s indice cadrelor medicale medii msurarea tem(eraturii$ ,ilnic$ diminea-a
i seara 0valori normale *ntre BD$2 i BEOC1/
C
Argumentare Se recomand msurarea tem(eraturii
021
(entru diagnosticarea urmtoarelor stri
(atologice: angor+area snilor 0.ebra la(telui L vr. de a(ari-ie *ntre ,iua B L 2 (ost(artum1
051
Pilliams (ag D2%
$ mastit
0'&1 Pilliams (ag D2B
$ abces mamar
0''1 Pilliams (ag D23
$ in.ec-ii la nivelul (lgii vulvoC
(erineale sau solu-iilor de continuitate de la acest nivel$ endometrit (ost(artum$ in.ec-ii ale
(lgii (osto(era-ie ce,arian$ (elvi(eritonit i alte stri se(tice (ost(artum/
"8
Standard Medicul trebuie s indice msurarea (ulsului i !/A/ ,ilnic$ diminea-a i seara/ C
Argumentare !a)icardia (ersistent$ c)iar cu tem(eratur normal$ indic necesitatea investigrii lu,ei
0(osibil o stare se(tic1/
021
"8
Standard Medicul trebuie s urmreasc ,ilnic involu-ia uterului/ C
Argumentare @terul involuea, ,ilnic cu '$2 L % cm$ ast.el c *n '% ,ile devine organ (elvin/ @terul este
.erm$ elastic$ nedureros/
021
"8
Recomandare Se recomand medicului s a(recie,e involu-ia uterin (rin:
(al(area i msurarea ,ilnic a *nl-imii .undului uterin
urmrirea consisten-ei i sensibilit-ii cor(ului uterin
E
Argumentare @nele lu,e (ot (re,enta contrac ii (uer(erale$ cu toate acestea uterul nu ar trebui s .ie
sensibil la (al(are/
"8
Standard Medicul trebuie s controle,e ,ilnic lo)iile$ cantitatea$ mirosul$ as(ectul$ culoarea lor/ C
Argumentare As(ectul i continuitatea lo)iilor sunt variabile: sunt sangvinolente 0loc)ia rubra1 *n (rimele
%CB ,ile$ .ormate din snge *nc)is la culoare$ necoagulat$ a(oi lo)iile devin
serosangvinolente 0loc)ia .usca1 *n urmtoarele B ,ile i devin seroase 0loc)ia .lava1 *n
"8
Pagina B din %D
urmtoarele ,ile$ (n a(roa(e de ,iua a '2Ca$ cnd *ncetea,/ Mirosul lor este .ad/
Cantitatea la *nce(ut este de 2&g4,i$ a(oi scade la '2C%&g4,i/ Eliminarea masiv este *n
(rimele BC3 ,ile/
02$ D1
Standard Medicul trebuie s controle,e diure,a la 3 ore du( na tere$ a(oi ,ilnic/ C
Argumentare 7n (ost(artum$ datorit traumatismului din tim(ul travaliului$ ve,ica urinar are o ca(acitate
crescut i o relativ li(s de sen,itivitate la creterea (resiunii intrave,icale/
0'%1 Pilliams Obstetrics$
Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D3F
"8
Standard Medicul trebuie s investig)e,e orice modi.icare de miros$ culoare sau cantitate a lo)iilor
(rin (relevarea de (robe (entru lo)iocultur/
E
Argumentare QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Recomandare Se recomand medicului s dis(un ca *n (rima ,i de la natere s .ie recoltate
urmtoarele (robe biologice:
)emogram
lo)iocultur
E
Argumentare QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Standard Medicul trebuie s diagnostic)e,e de(resia (ost(artum la o lu, care (re,int (recoce:
astenie$
anoreie$
triste-e$
insomnie$
(lns .acil$
.rica ca a devenit mai (utin atractiva $
anietatea legata de .a(tul ca nu va .i in stare sa isi ingri+easca co(ilul
E
Argumentare QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
5.3 Luzia tardiv
Standard ?a .iecare control medical$ medicul trebuie s eamine,e lu,a (entru urmtorii (arametrii:
stare general
stare (si)ic
tem(eratur
(uls i tensiune arterial
involu-ie uterin
starea lo)iilor
starea snilor i a lacta-iei
starea cicatricei (erineale4(arietale
(re,en-a varicelor$ .lebitelor
E
Argumentare 6e ceQQ
1 C%N&'#T.
6.1 Lauzia imediat
Recomandare Se recomand medicului s solicite lu,ei s rmn *n stare de veg)e *n (rimele % ore
du( natere/

C
Argumentare Riscul cel mai mare (entru a(ari ia com(lica iilor (uer(erale este imediat du( na tere/
0'1
O.ord American AandbooK o. Obstetrics and GRnecologR$ S/ ArulKumaran$ B3EC%/
"8
Pagina 3 din %D
"nciden-a celor mai multe (robleme scade odat cu trecerea tim(ului/
0'1 O.ord American AandbooK o.
Obstetrics and GRnecologR$ S/ ArulKumaran$ B3EC%/
Recomandare Cnd este sus(ectat )i(otonia uterin se recomand medicului sa e.ectue,e masa+ul
uterin etern 0e(rimare$ nu com(resie$ ci numai ecita-ie1/
0B1 !ratat de obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ %&&&$
ca(/ F$ (g/ 35&C'&/
C
Argumentare E(erien-a clinic arat c masa+ul uterin etern (revine )emoragia (ost(artum dat de
)i(otonia uterin/
0B$F1 Ao.meRr i asocia-ii$ %&&F
"8
Recomandare Cnd masa+ul uterin etern nu este e.icient medicul (oate indica utili,area uterotonicelor
0ergometrinum$ oRtocinum$ miso(rostolu1
E
Argumentare Aemoragia in (ost(artum este adesea im(redictibil/ Sunt im(lica-i mai mul-i .actori dar *n
general im(lic unul sau o combina-ie dintre cele (atru motive$ numite i M Cei (atru ! M
'/ Atonie uterina L0 !onus 1
%/ Retentie de (lacenta $ membrane$ c)eaguri de sange L0 !esut 1
B/ Ru(turi (erineale 0 !raume1
3/ Anomalii de coagulare 0 !rombina 1
0%1 O.ord American AandbooK o. Obstetrics and GRnecologR$ S/ ArulKumaran$ B2'C%
Q
Recomandare ?a mobili,area (acientei du( na tere se recomand medicului s solicite (re,en a unui
cadru medical
Argumentare /////////////////*n ca, de a(ari ie a li(otimiei 0ARP1/
D/'/' Al(tatul la sn
Recomandare Se recomand medicului s *ncura+e,e i sus-in al(tatul la sn/ E
Argumentare QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
6.2 Luzia propriuzis
Recomandare Se recomand medicului s eterne,e lu,a:
la 3F de ore du( na terea (e cale vaginal
la 5D de ore du( o(era-ia ce,arian dac aceasta i nouCnscutul au evolu-ie bun/
0'B1
Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D2E
C
Argumentare 6u( naterea (e cale vaginal necom(licat s(itali,area de 3F de ore este mai mult dect
su.icient/ ?u,a trebuie s (rimeasc instruc-iuni cu (rivire la modi.icrile care a(ar *n
lu,ia .i,iologic inclu,nd as(ectul lo)iilor$ scderea *n greutate (rin diure, i secre-ia
lactat/6easemenea trebuie s .ie instruit (entru urmrirea a(ari-iei .ebrei$ sngerrii
vaginale ecesive$ durerilor de la nivelul membrelor in.erioare$ durerilor toracice sau
ta)i(neei/ Eternarea (recoce (oate .ii luat *n considerare la un gru( atent selec-ionat de
(aciente$ dac acestea o solicit/
0'B1 Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D2E
"8
Recomandare Se recomand medicului s indice s(itali,area cel (u in E% de ore du( na tere (e cale
vaginal la (acientele cu .actori de risc (entru se(sis sau )i(ertensiune/
E
Argumentare Pacientele cu .actori de risc (entru se(sis sau )i(ertensiune ar trebui s(itali,ate cu %3 de
ore mai mult 0.a de (rimele 3F de ore (ost(artum1/
"8
Standard ?a (acientele R) negative .r i,oimuni,are cu nouCnscut R) (o,itiv$ medicul trebuie s
indice administrarea a B&&Sg de imunoglobulin anti6 *n termen ct mai scurt du( natere/
0 8e,i g)id : Conduita in sarcina cu incom(atibilitate in sist/ RA1
0'B1 Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$
E
Pagina 2 din %D
%Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D2E
Argumentare "munoglobulina anti6 se administrea, (entru (revenirea i,oimuni,rii in sistem R)/
Recomandare Se recomand medicului ca$ *n ca,ul lu,elor cu boli cronice$ la care do,ele
medicamentelor administrate (entru aceste boli au .ost modi.icate in cursul sarcinii$ *n
tim(ul lu,iei s revin la do,ele anterioare sarcinii$ de comun acord cu medicul de
s(ecialitate care a (rescris medicamentele/
E
Standard Medicul trebuie s indice lu,ei$ ca (e (erioada s(itali,rii$ s res(ecte urmtoarele
(rinci(ii:
mobili,are (recoce
toalet vulvoCvaginal
alimenta-ie com(let i ec)ilibrat
evacuarea tubului digestiv
E
Argumentare Mobili,area (recoce este *nso it de o rat mai sca,ut de com(lica ii urinare i
consti(a ie$ (recum i de o .recven mai sc,ut a trombo,ei venoase (uer(erale i a
trombembolismului (ulmonar /
Pentru sntatea mamei *n (erioada de al(tare$ a(ortul de calorii$ (roteine$ vitamine i
sruri minerale trebuie s .ie crescut/
0'31 Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D22
Recomandare Se recomand medicului s indice lu,ei s e.ectue,e toaleta vulvoCvaginal de cel (u-in %
ori (e ,i$ cu solu-ii antise(tice/
E
Argumentare QQQQ
Opiune Medicul (oate indica stimularea tran,itului intestinal (rin administrarea unui laativ i sau a
unui regim alimentar (e ba, de celulo,$
E
Argumentare ////////////////////dac evacuarea tubului digestiv nu se (roduce s(ontan *n %CB ,ile de la
natere/
6.3 Lauzia tardiv
D/B/' Reluarea vie ii seuale
Standard Medicul trebuie s indice lu,ei re(aus seual tim( de B&C32 ,ile du( natere/ E
Argumentare 6e ceQ
6.4 Prevenirea inec!iei puerperale
Standard Medicul trebuie s res(ecte ase(sia i antise(sia att la naterea (rin o(era-ie ce,arian
ct i la naterea (e cale vaginal/
!
Argumentare 9eres(ectarea normelor de ase(sie i antise(sie re(re,int una din cau,ele cele mai
im(ortante de in.ec-ie (uer(eral/
D/3/' Pro.ilaia in.ec-iilor vulvoCvaginoC(erineale
Standard Medicul trebuie s e.ectue,e evaluarea ,ilnic a (lgii de (erineotomie (ana la eternare E
Argumentare Monitori,area evolu-iei (lgii are rolul de a sesi,a o evolu-ie ne.avorabil/
Pagina D din %D
D/3/% Pro.ilaia "n.ec-iilor (lgii du( o(era-ie ce,arian
Recomandare Se recomand medicului s:
e.ectue,e evaluarea ,ilnic a (lgii (arietale
indice (n la eternare$ e.ectuarea toaletei locale a (lgii
E
Argumentare Monitori,area evolu-iei (lgii (entru a sesi,a o evolu-ie ne.avorabil/ 7ngri+irea local
corect este im(ortant (entru o evolu-ie .avorabil
6.5 Prevenirea inectrii s"nului
Standard Medicul trebuie s indice igiena lactatiei (rin recomandarea:
de,in.ectiei si badi+ona+ului mamelonului si areolei cu un (rodus emolient alcalin
alternrii sanilor (entru su(t
limitrii duratei ala(tarii la '&C'2 min (entru un su(t$ de(asirea acestei (erioade determina
dis(e(sii la sugari si macerarea mamelonului mamei 0E1
(revenirii a(aritiei ragadelor (recum si a instituirii (recoce a unui tratament adecvat in ca,ul
(roducerii acestora 0(ome,i cu antibiotice1 0E1
golirii com(lete a sanilor du(a .iecare su(t 0E1
evitarii (e cat (osibil a stoarcerii sanului mai ales cu mana 0E1
C
Argumentare Ragadele sunt solutii de continuitate la nivelul mamelonului sau areolei care se (ot ulterior
in.ecta (rin:
su(t viguros traumati,ant sau ine.icient (relungit;
igiena ecesiva sau de.icitara
0218ladareanu
Recomandare Se recomand medicului s indice e.ectuarea toaletei locale ,ilnice la le)u,ele cu
(erineotomie 0minim de % ori (e ,i i de cte ori este nevoie1/
Argumentare QQQQQQ
Recomandare ?a lau,ele ce au nascut (rin o(eratie ce,ariana se recomanda e.ectuarea toaletei ,ilnice a
cicatricii (osto(eratorii si toaleta vaginala de minim doua ori (e ,i
Argumentare ======
6.6 Proila#ia cu antibiotice
Standard Medicul trebuie s indice utili,area (ro.ilaiei antibiotice (reo(eratorii la o(era-ia ce,arian/ A
Argumentare <olosirea antibioticelor reduce inciden-a in.ec-iilor severe (ostCce,arian i are un bene.iciu
cert *n evitarea endometritei (ostCce,arian/
Ia
Optiune Medicul (oate administra antibioticul du( (ensarea cordonului ombilical (entru a nu masca
eventualele in.ec ii ale nou nscutului (rin (trunderea antibioticului *n circula ia .etal 0D1
C
Argumentare Pro.ilaia antibiotic (reo(eratorie a redus substan-ial rata in.ec-iilor (uer(erale du(
o(era-ia ce,arian 0unele studii arat o reducere cu (n la E&CF&T a endometritei
(uer(erale1/
Optiune Medicul (oate s .oloseasc *n (ro.ilaia antibiotic urmtoarea sc)ema tera(eutic:
% g betaClactamin C ce.alos(orin4(enicilin cu s(ectru larg 7n do, unic (reo(erator
la toate (acientele:
0%1
Am(icillinum % g i/v/
Pagina E din %D
Ce.a,olinum % g i/v/
sau
Ce.uroinum 'C%g i/v/
Ce.otainum 'g i/v/
Optiune ?a (acientele alergice la betaClactamine medicul (oate o(ta (entru:
Metronida,olum 2&& mg i/v/
sau
ClindamRcinum 05&& mg1 cu sau .ar Gentamicinum 0'$2 mg4Kgc1 do, unic/
6.$ %ratamentul anticoa&ulant
Standard
)e(arina clasica in bolus iv/ 2&&&@"$ a(oi 2&&&@" la 3 ore$ B& &&&@"4,i$ '2 ,ile; )e(arina cu
greutate moleculara mica 0Clean D& mg administrat de % ori (e ,i1 '2 ,ile; anticoagulante
orale D luni/ 021
C
Argumentare >oala tromboembolica$re(re,inta (rinci(ala cau,a neobstetricala de deces in (ost(artum/
"nclude trombo,a venoasa (ro.unda situata in s(ecial in membrele in.erioare si com(licatia
sa imediata$ adesea cu risc vital$ embolia (ulmonara/ 021
QQQQ

6.' Depresia postpartum
Recomandare Se recomand medicului ca *n .ormele uoare de de(resie s asigure:
educarea (acientei cu (rivire la *ngri+irea co(ilului
solicitarea s(ri+inului .amilial
consiliere si tera(ie su(ortiva
medicatie antide(resiva cel (utin D luni 0in)ibitori selectivi ai reca(tarii serotoninei sau
antide(resive triciclice1
C
Argumentare Masurile .ormale de tratament si (reventie ale de(resiei (ost(artum includ tera(ia cognitivC
com(ortamentala si consilierea inter(ersonala/
tera(ia cognitivCcom(ortamentala a+uta (acienta sa aiba control asu(ra .elului in care simte
si gandeste$ o.erind in acelasi tim( o relatie su(ortiva
consilierea inter(ersonala 0se aea,a (e relatiile clientei si (e ada(tarea (ersonalade aavea
un nouCnascut1 o.era su(ort emotional si asistenta (entru re,olvarea (roblemelor si
stabilirea de sco(uri/ Consilierea si tera(ia su(ortiva sunt tratamente de (rima linie (entru
de(resia (ost(artum de la usoara la severa/ <emeile cu de(resie usoara (ot bene.icia
numai din urma consilierii; cele cu de(resie moderata sau severa sunt s.atuite sa combine
consilierea cu medicatia antide(resiva/
"8
6.( )ontracep ia postpartum
Recomandare Se recomand medicului s aborde,e i (roblema (lanningului .amilial (e durata s(itali,rii/ E
Argumentare Q
2 '$M.$#$E 0# M%N#T%$#3$E
$.1 Luzia imediat
Standard Medicul trebuie s su(raveg)e,e sau s indice asistentei medicale sau moaei su(raveg)erea C
Pagina F din %D
lu,ei$ tim( de % ore$ *n sala de nateri/
Argumentare Pentru evitarea accidentelor ce (ot s a(ar *n lu,ia imediat$ i *n s(ecial a celor
)emoragice/
0B$ E1
"8
$.2 Luzia propriu-zis
Standard Pe (erioada s(itali,rii medicul trebuie s dis(un ca lu,a s .ie monitori,at ,ilnic (entru
urmtorii (arametri:
stare general
tem(eratur
(uls i tensiune arterial
involu-ie uterin
lo)ii: miros$ cantitate$ as(ect$ culoare
secre-ie lactat
as(ectul (lgii (erineale sau (ost o(era ie ce,arian
tran,itul intestinal
E
Argumentare Parametrii mai sus enumerati (ot orienta clinicianul s(re un diagnostic (recoce al se(sisului
(uer(eral/
$.3 Luzia tardiv
Standard Medicul trebuie s indice lu,ei s e.ectue,e control medical la B s(tmni i la D s(tmni
de la natere/
E
Argumentare QQQQQ
4 )*ECTE &M#N#)T$T#VE
Recomandare Se recomand ca .iecare unitate medical care e.ectuea, tratamentul lu,iei .i,iologice *n
sarcin s redacte,e (rotocoale (ro(rii ba,ate (e (re,entele standarde/
E
Standard !oate in.ec-iile nosocomiale trebuie *nregistrate (e .ormulare standard 0eistente
*n s(itale1 de catre medic$ i comunicate lunar ctre Autoritatea de Sntate Public de ctre
(ersonalul desemnat/
Recomandare Se recomand medicului s asigure accesul le)u,elor la un (si)otera(eut (entru consilierea
celor cu de(resie (ost(artum/
Pagina 5 din %D
5 ,#,L#%G$6#E
"ntroducere
'/ Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D3DC'
%/ !ratat de obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ Ed/ Academiei Romne$ >ucureti$ %&&&$ (g/ 3&2 L 3&D/
Evaluare i diagnostic
B !ratat de obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ %&&&$ ca(/ F$ (g/ 35& C '&/
3/ !ratat de obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ %&&&$ ca(/ D$ (g/ 3&2 C 2/
'/ O.ord American AandbooK o. Obstetrics and GRnecologR$ S/ ArulKumaran$ B3E C %/
%/ O.ord American AandbooK o. Obstetrics and GRnecologR$ S/ ArulKumaran$ B2' C %
2/ !ratat de obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ %&&&$ ca(/ D$ (g/ 3'B C %/
D/ !ratat de obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ %&&&$ ca(/ D$ (g/ 3'% C 5$ '%/
F/ Ao.meRr GU$ AbdelCAleem A$ AbdelCAleem MA: @terine massage .or (reventing (ost(artum )aemorr)age/
Coc)rane 6atabase SRst Rev/ C6&&D3B' Uul 'D$ %&&F/
5/ Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D2%C%
'&/ Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D2B
''/ Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D23
'%/ Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D3F
'B/ Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D2E
'3/ Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %Bst Edition$ McGra: Aill$ (g/ D22
Conduit
'/ O.ord American AandbooK o. Obstetrics and GRnecologR$ S/ ArulKumaran$ B3E C %/
0B1 !ratat de obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ %&&&$ ca(/ F$ (g/ 35&C'&/
$F1 Ao.meRr i asocia-ii$ %&&F
0%1 O.ord American AandbooK o. Obstetrics and GRnecologR$ S/ ArulKumaran$ B2'C%
2/ 8ldareanu
D/ >rat,ler$ 6P$ AoucK$ PM/ Antimicrobiol (ro()Rlais .or surgerR: An advisorR statement .rom t)e 9ational
Surgical "n.ection Prevention Pro+ect/ Clin "n.ect 6is %&&3; BF:'E&D/
E/ Esentialul in Obstetrica$ 6/ 9anu$ >/Marinescu$ 6/Matei $%&&F$ ''$ (g %D3C%E&
Monitori,are i @rmrire
'/
%/
B/
As(ecte administrative
B !ratat de obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ %&&&$ ca(/ F$ (g/ 35& C '&/
E/ !ratat de obstetric$ Pro./ 6r/ "oan Munteanu$ %&&&$ ca(/ F$ (g/ 3F5C3/
2/ Pilliams Obstetrics$ Cunning)am et/ Co$ %B
st
Edition$ McGra: Aill$
D/ 9ational "nstitute .or Clinical Ecellence$ @J C "ntra(artum Care Guideline$ Uune %&&D
E/ "nsitute .or Clinical SRstems "m(rovement C Management o. ?abour$ >loomington$ Oct/ %&&2
"7 NE8E
Ane:a 13 %ista participanilor la >ntlnirea de Consens de la ucure ti? 1,<15 #ecembrie 4-14
Ane:a 43 Grade de recomandare i ni/ele ale do/e0ilor
Ane:a ,3 Medicaia menionat @n te:tul g+idului
Pagina '& din %D
Pagina '' din %D
1*.1 +ne#a 1. Lista participan!ilor la ,nt"lnirea de )onsens de la -ucure ti. 13-15 Decembrie 2*12
Pagina '% din %D
1*.2 +ne#a 2. /rade de recomandare 0i nivele ale dovezilor
(abel 13 Clasificarea triei aplicate gradelor de recomandare
Standard Standardele sunt norme care trebuie a(licate rigid i trebuie urmate *n cvasitotalitatea ca,urilor$
ece(-iile .iind rare i greu de +usti.icat/
Recomandare Recomandrile (re,int un grad sc,ut de .leibilitate$ nu au .or-a standardelor$ iar atunci cnd
nu sunt a(licate$ acest lucru trebuie +usti.icat ra-ional$ logic i documentat/
O(-iune O(-iunile sunt neutre din (unct de vedere a alegerii unei conduite$ indicnd .a(tul c mai multe
ti(uri de interven-ii sunt (osibile i c di.eri-i medici (ot lua deci,ii di.erite/ Ele (ot contribui la
(rocesul de instruire i nu necesit +usti.icare/
(abel 43 Clasificarea puterii tiinifice gradelor de recomandare
Grad A 9ecesit cel (u-in un studiu randomi,at i controlat ca (arte a unei liste de studii de calitate
(ublicate (e tema acestei recomandri 0nivele de dove,i "a sau "b1/
Grad > 9ecesit eisten-a unor studii clinice bine controlate$ dar nu randomi,ate$ (ublicate (e tema
acestei recomandri 0nivele de dove,i ""a$ ""b sau """1/
Grad C 9ecesit dove,i ob-inute din ra(oarte sau o(inii ale unor comitete de e(er-i sau din e(erien-a
clinic a unor e(er-i recunoscu-i ca autoritate *n domeniu 0nivele de dove,i "81/
"ndic li(sa unor studii clinice de bun calitate a(licabile direct acestei recomandri/
Grad E Recomandri de bun (ractic ba,ate (e e(erien-a clinic a gru(ului te)nic de elaborare a
acestui g)id/
(abel ,3 Clasificarea ni/elelor de do/e0i
9ivel "a 6ove,i ob-inute din metaCanali,a unor studii randomi,ate i controlate/
9ivel "b 6ove,i ob-inute din cel (u-in un studiu randomi,at i controlat$ bine conce(ut/
9ivel ""a 6ove,i ob-inute din cel (u-in un studiu clinic controlat$ .r randomi,are$ bine conce(ut/
9ivel ""b 6ove,i ob-inute din cel (u-in un studiu VuasiCe(erimental bine conce(ut$ (re.erabil de la mai
multe centre sau ec)i(e de cercetare/
9ivel """ 6ove,i ob-inute de la studii descri(tive$ bine conce(ute/
9ivel "8 6ove,i ob-inute de la comitete de e(er-i sau e(erien- clinic a unor e(er-i recunoscu-i ca
autoritate *n domeniu/
1*.3 +ne#a 3. 1edica!ia men!ionat 2n te#tul &3idului
OAI(OCIC!
&umele medicamentului OAI(OCB&$M
"ndica-ii Produce contrac-ii ritmice ale uterului gravid$ cu e.ect (rogresiv (e msura creterii
vrstei gesta-ionale i a a(ari-iei de rece(tori ocitocici la nivelul uterului; 7n do,e mici
determin creterea .recven-ei i intensit-ii contrac-iilor uterine$ *n do,e mari
determin contractura tetanic a uterului; vaso(resor i antidiuretic;
. de %ml4% @" sau 'ml4 2 @"
6o,a (entru adul-i "ni-ial (ev 'C%m@"4min$ se crete cu 'C%m@"4min la .iecare B& min (n la
contractilitate uterin adecvat sau maim %& m@"4min 0'& @" la '&&&ml solu-ie
Pagina 'B din %D
cristaloid1; administrare *n travaliu doar *n (evW
% @" i/v/ X do,a administrat (entru diri+area Perioadei """
% @" i/v/ X do,a administrat (ro.ilactic (acientei cu antecedente de )emoragie *n
delivren-a sau cu .actori de risc (entru )emoragie *n Perioada """ sau "8 sau AGPBC3$
dac se e.ectuea, control uterin
% @" i/v/ X do,a administrat *n Perioada "8
'& @" 02 . de % @/"/ sau % . de 2 @/"/1 *n (/e/v/ '&&&ml gluco,a 2T *n ritm de '&C'2
(ic4min tim( de 3 ore dac eist un risc ma+or de )emoragie *n (ost(artum
'& @" *n (/e/v/ 2&& ml ser .i,iologic *n ritm de '&C%& (ic4min tim( de 3 ore dac eist
atonie uterin
'& @" i/m/ X do,a *n (ost(artum *n ca, de atonie uterin i cola(s circulator
Contraindica-ii Ai(ersensibilitate documentat$ A!A"S sever$ )i(erdinamic uterin$ (re,enta-ii
distocice$ travalii *n care naterea (e cale vaginal trebuie evitat 0neo(lasm cervical$
(rolabare de cordon$ (lacenta (raevia total$ vase (raevia1
"nterac-iuni Crete e.ectul )i(ertensiv al sim(atomimeticelor
Sarcin i al(tare Categoria Y C contraindicat *n sarcin; (recau-ie *n al(tare
Aten-ieW Risc de )i(otensiune$ aritmii$ sto( cardiac la in+ectare bolus; intoica-ie cu a( la
a(ort oral )idric; monitori,are .etal
&umele medicamentului M!("B%!RGOM!(RI&$M
"ndica-ii
Alcaloid care (roduce contrac-ia tetanic a uterului; .iole de 'ml4&/%mg
6o,a (entru adul-i
&/%ml i/v/ X do,a administrat (entru diri+area Perioadei """
&/%ml i/m/ X do,a administrat *n (rimul minut *n (ost(artum
7n atonia uterin: &/%ml i/v/ lent 0e.ectul a(are *n '& secunde1$ re(etabil la B& min$
sau &/%ml diluat *n 2&&ml ser .i,iologic i administrat *n debitul necesar e.ectului
uteroton$ sau &/%ml i/m/ 0e.ectul a(are *n E minute1
&/%ml intracervical *n ca, de atonie uterin i cola(s circulator
Contraindica-ii Medicul nu trebuie s indice niciodat administrarea de met)Rlergometrinum la
(arturiente i lu,e cu:
C )i(ertensiune indus de sarcin
C eclam(sie
C )i(ertensiune (reeistent sarcinii
C angina (ectoral
C boli vasculare obliterante (eri.erice
"nterac-iuni 9u se asocia, cu vasoconstrictoarele
Sarcin i al(tare Categoria Y C contraindicat *n sarcin i travaliu (na la dega+area umrului
Aten-ieW E.ecte secundare: gre-uri$ vrsturi
&umele medicamentului MISO'ROS(O%$M
"ndica-ii AGPBC3 severe; determina contractia tetanica a uterului la do,e mari;
tablete de %&&mcg
6o,a (entru adul-i 7n AGPBC3 severe X do,e de %&&mcg (/o/ i 3&&mcg sublingual$ sau F&&C'&&&mcg
intrarectal$ (entru a ob-ine e.ect ra(id
3&&CD&& micrograme (/o/ *n (rimul minut *n (ost(artum
Contraindica-ii Sarcina$ (aciente cu intoleran- la (rostaglandine
"nterac-iuni Poate crete e.ectul oRtocinumCului 0trebuie ate(tat DC'% ore du( administrarea
miso(rostolului (entru a se administra oRtocinum1$ .r interac-iuni cu
antiin.lamatoriile nesteroidiene
Sarcin i al(tare Categoria Y C contraindicat *n sarcin
Aten-ieW 6etermin contrac-ia tetanic a uterului la do,e mari; e.ecte secundare: gre-uri$
vrsturi$ ce.alee$ bron)os(asm$ diaree$ )i(ertermie i )i(ertensiune
Pagina '3 din %D
Pagina '2 din %D
S!RI A G"I #$RI C%I &I C! '!&(R$ OS(!(RI C) *I GI &!CO%OGI !
Pagina 'D din %D