Sunteți pe pagina 1din 28

Contestatia la executare conform NCPC

7 august 2012 | Caius OLTEANU


I Consi!eratii generale "ri#in! "rinci"alele mo!ificari intro!use "rin noul Co! !e
"roce!ura ci#ila in materia executarii silite
Conform ex"unerii !e moti#e a $u#ernului "entru "unerea in a"licare a Legii nr
1%&'2010 "ri#in! noul Co! !e "roce!ura ci#ila( ra"ortat la executarea silita( noua
lege a a#ut ca o)iecti# !eclarat mo!erni*area ca!rului legislati# in materia
!re"tului "rocesual ci#il( "entru a ras"un!e im"erati#elor functionarii unei +ustitii
a!a"tate con!itiilor sociale si economice actuale,1-
Astfel( inter#entiile legislati#e "ro"use cu "ri#ire la "re#e!erile Cartii a ./a #i*ea*a(
"e !e o "arte( asigurarea coerentei reglementarii( iar( "e !e alta "arte(
reconsi!erarea unora !intre solutiile legislati#e "ro"use initial( ra"ortate( "rin
a!a"tare( la con!itiile sociale si economice actuale
In "lus( sco"ul noii reglementari "rocesual/ci#ile in materia executarii silite consta si
in executarea "rom"ta si efecti#a a titlurilor executorii o)tinute in ca!rul "rocesului
!e fon! ori( !u"a ca*( recunoscute ca atare !e lege sau consfintite !e instanta
+u!ecatoreasca( in con!itiile res"ectarii stricte a !re"turilor "rocesuale ale "artilor(
atat ale cre!itorului si !e)itorului( cat si ale oricarei alte "ersoane interesate in
executare
0is"o*itiile noului Co! "ri#in! executarea silia au ramas reglementate( ca si in
forma actuala a Co!ului !e "roce!ura ci#ila( "rin Cartea a ./a 1 0es"re executarea
silita( insa noile reglementari sunt "re#a*ute la art 21%/302( in com"aratie cu
#ec4ile reglementari ce se regaseau "re#a*ute !e la art %711 la art 560 5
Legea nr 72'2012,2- "entru "unerea in a"licare a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul
!e "roce!ura ci#ila mo!ifica( intro!uce( clarifica( !etalia*a( armoni*ea*a si
a)roga,%- !iferite ariticole !in Cartea a ./a 1 70es"re executarea silita8 a noului
Co! !e "roce!ura ci#ila
Tre)uie "reci*at ca( in ceea ce "ri#este a"lica)ilitatea legii "roce!urale ci#ile noi(
Legea 72'2012 "re#e!e ca !is"o*itiile noului Co! !e "roce!ura ci#ila se a"lica
numai "roceselor si executarilor silite ince"ute !u"a intrarea acestuia in #igoare
9art % alin 1:( "rocesele ince"ute "rin cereri !e"use( in con!itiile legii( la "osta(
unitati militare sau locuri !e !etinere inainte !e !ata intrarii in #igoare a noului co!
ramanan! su"use legii #ec4i( c4iar !aca sunt inregistrate la instanta !u"a aceasta
!ata 9art % alin 2:
Prin !is"o*itiile art 5 !in Legea 72'2012 se sta)ileste ca !is"o*itiile noului Co! !e
"roce!ura ci#ila "ri#itoare la titlurile executorii se a"lica si 4otararilor
+u!ecatoresti sau altor inscrisuri "ronuntate ori( !u"a ca*( intocmite inainte !e
intrarea in #igoare a co!ului( care "ot fi "use in executare c4iar !aca nu au fost
in#estite cu formula executorie
1
II Contestatia la executare in noul Co! !e "roce!ura ci#ila Notiune generala
Pro)lemele litigioase a"arute cu "rile+ul executarii silite sunt solutionate !e instanta
!e executare( "rin interme!iul contestatiei la executare( care a"are ca fiin! mi+locul
"roce!ural "rin care "artile sau tertele "ersoane #atamate "rin executare se "ot
"lange instantei com"etente cu sco"ul !e a o)tine !esfiintarea actelor ilegale !e
executare
Asa!ar( "roce!ura executionala tre)uie sa se reali*e*e numai cu res"ectarea
con!itiilor "recrise !e legiuitor In masura in care aceste con!itii sunt nesocotite( cei
#atamati "rin executare silita "ot recurge la mi+locul "roce!ural "us la !is"o*itie !e
lege in acest sens "entru a"ararea !re"turilor si intereselor lor,&-
;e!iul materiei
Noul Co! !e "roce!ura ci#ila reglementea*a contestatia la executare in Ca"itolul .I
al Cartii a ./a ( res"ecti# !e la art 701 "ana la art 703
Legea 72'2012 "entru "unerea in a"licare a noului Co! !e "roce!ura ci#ila mo!ifica
"re#e!erile articolelor 701 alin 1 si %< art 702 alin 2 si %< art 70%< art 70& alin % si ale
art 703 alin 1
In acest sens #oi "re*enta !etaliat( "rin com"aratie( "re#e!erile actualului Co! !e
"roce!ura ci#ila( "re#e!erile noului Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 si
"re#e!erile Legii nr 72'2012 "entru "unerea in a"licare a noului Co! !e "roce!ura
ci#ila cu inci!enta in materia contestatiei la executare
III O)iectul contestatiei la executare
Prin noua reglementare se clarifica( "rin sim"litatea formularii( o)iectul contestatiei
la executare( reformulan!u/se articole !in actualul Co! !e "roce!ura ci#ila
Asa cum re*ulta !in !efinitia acestui mi+loc "roce!ural( o)iectul contestatiei la
executare il constituie executarea silita in sine si orice acte !e executare reali*ate cu
neres"ectarea !is"o*itiilor legale( a caror !esfiintare se "oate solicita instantei "e
aceasta cale !e catre cei #atamati( inclusi# refu*ul !e in!e"linire a unui act !e
executare in con!itiile legii
Noul Co! !e "roce!ura ci#ila "re#e!e la art 701 alin 1( asa cum este mo!ificat "rin
legea !e "unere in a"licare( ca im"otri#a executarii silite( a inc4eierilor !ate !e
executorul +u!ecatoresc( "recum si im"otri#a oricarui act !e executare se "oate face
contestatie !e catre cei interesati sau #atamati "rin executare 0e asemenea( se "oate
face contestatie la executare si in ca*ul in care executorul +u!ecatoresc refu*a sa
efectue*e o executare silita sau sa in!e"lineasca un act !e executare silita in
con!itiile legii
Alineatul 2 al art 701 "re#e!e ca( !aca nu s/a utili*at "roce!ura "re#a*uta la art
&%7( se "oate face contestatie si in ca*ul in care sunt necesare lamuriri cu "ri#ire la
intelesul( intin!erea sau a"licarea titlului executoriu
2
Prin alineatul % al art 701( asa cum a fost mo!ificat "rin Legea nr 72'2012( se
sta)ileste ca( !u"a ince"erea executarii silite( cei interesati sau #atamati "ot cere( "e
calea contestatiei la executare( si anularea inc4eierii "rin care s/a a!mis cererea !e
incu#iintare a executarii silite( !aca a fost !ata fara in!e"linirea con!itiilor legale
Potri#it alineatului & al art 701( im"artirea )unurilor "ro"rietate comuna "e cote/
"arti sau in !e#almasie "oate fi 4otarata( la cererea "artii interesate( si in ca!rul
+u!ecarii contestatiei la executare
Noul Co! !e "roce!ura ci#ila intro!uce( ca element !e noutate( contestatia la
executare im"otri#a 7inc4eierilor !ate !e executorul +u!ecatoresc8
Astfel( in conformitate cu art 2&7( executorul +u!ecatoresc !is"une( "rin inc4eiere(
amanarea( sus"en!area si incetarea executarii silite( eli)erarea sau !istri)uirea
sumelor o)tinute !in executare
Potri#it art 2&7 alin %( asa cum este mo!ificat "rin Legea nr 72'2012( !aca "rin
lege nu se !is"une altfel( aceste inc4eieri sunt executorii !e !re"t si "ot fi atacate
numai cu contestatie la executare
0e asemenea( in conformitate cu art 255( tot "rin inc4eiere executorul +u!ecatoresc
#a !is"une inregistrarea cererii !e executare si !esc4i!erea !osarului !e executare
sau( !u"a ca*( #a refu*a moti#at !esc4i!erea "roce!urii !e executare
Inc4eierea executorului +u!ecatoresc "re#a*uta !e alin 1 al art 255( res"ecti#
inc4eierea "rin care se !i"une inregistrarea cererii !e executare si !esc4i!erea
!osarului !e executare sau( !u"a ca*( refu*ul moti#at !e !esc4i!ere a "roce!urii !e
executare( se comunica !e in!ata cre!itorului In ca*ul in care executorul refu*a
!esc4i!erea "roce!urii !e executare( cre!itorul "oate face "langere in termen !e 15
*ile !e la !ata comunicarii inc4eierii( la instanta !e executare 9art 255 alin 2(
mo!ificat "rin Legea 72'2012:
0e asemenea( art 220 "re#e!e( la alineatul &( fa"tul ca sumele !atorate ce urmea*a
sa fie "latite se sta)ilesc !e catre executorul +u!ecatoresc( "rin inc4eiere( "e )a*a
!o#e*ilor "re*entate !e "artea interesata( in con!itiile legii Aceste sume "ot fi
cen*urate !e instanta !e executare( "e calea contestatiei la executare formulata !e
"artea interesata si tinan! seama !e "ro)ele a!ministrate !e aceasta
Pentru o mai sim"la corelare si com"arare( mai +os sunt "re*entate in "aralel
reglementarile actualului Co! !e "roce!ura ci#ila( ale noului Co! !e "roce!ura
ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 si ale Legii nr 72'2012 "entru "unerea in a"licare a
Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila( in ceea ce "ri#este o)iectul
contestatiei la executareActualul Co! !e "roce!ura ci#ila Noul Co! !e
"roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 Legea nr 72'2012 "entru "unerea in
a"licare a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila
Art %33 1 91: Im"otri#a executarii silite( "recum si im"otri#a oricarui act !e
executare se "oate face contestatie !e catre cei interesati sau #atamati "rin
executare 0e asemenea( !aca nu s/a utili*at "roce!ura "re#a*uta !e art 2611( se
"oate face contestatie si in ca*ul in care sunt necesare lamuriri cu "ri#ire la
intelesul( intin!erea sau a"licarea titlului executoriu( "recum si in ca*ul in care
organul !e executare refu*a sa incea"a executarea silita ori sa in!e"lineasca un act
!e executare in con!itiile "re#a*ute !e lege
92: Neres"ectarea !is"o*itiilor "ri#itoare la executarea silita insasi sau la efectuarea
oricarui act !e executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal
3
921: 0e asemenea( !u"a ce a ince"ut executarea silita( cei interesati sau #atamati
"ot cere( "e calea contestatiei la executare( si anularea inc4eierii "rin care s/a !is"us
in#estirea cu formula executorie( !ata fara in!e"linirea con!itiilor legale
9%:In ca*ul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu
este emis !e o instanta +u!ecatoreasca( se "ot in#oca in contestatia la executare
a"arari !e fon! im"otri#a titlului executoriu( !aca legea nu "re#e!e in acest sco" o
alta cale !e atac Art 701 1 91: Im"otri#a executarii silite( a inc4eierilor !ate !e
executorul +u!ecatoresc( "recum si im"otri#a oricarui act !e executare se "oate face
contestatie !e catre cei interesati sau #atamati "rin executare 0e asemenea( se "oate
face contestatie la executare si in ca*ul in care executorul +u!ecatoresc refu*a sa
in!e"lineasca un act !e executare silita in con!itiile legii
92: 0aca nu s/a utili*at "roce!ura "re#a*uta la art &%7( se "oate face contestatie si
in ca*ul in care sunt necesare lamuriri cu "ri#ire la intelesul( intin!erea sau
a"licarea titlului executoriu
9%: 0e asemenea( se "oate face contestatie im"otri#a gresitei in#estiri cu formula
executorie a 4otararii sau a unui alt inscris( !u"a ca*
9&: Im"artirea )unurilor "ro"rietate comuna "e cote/"arti sau in !e#almasie "oate
fi 4otarata( la cererea "artii interesate( si in ca!rul +u!ecarii contestatiei la
executare
Art 1% "ct 205 La articolul 701( alineatele 91: si 9%: se mo!ifica si #or a#ea
urmatorul cu"rins=
7Art 701
91:Im"otri#a executarii silite( a inc4eierilor !ate !e executorul +u!ecatoresc(
"recum si im"otri#a oricarui act !e executare se "oate face contestatie !e catre cei
interesati sau #atamati "rin executare 0e asemenea( se "oate face contestatie la
executare si in ca*ul in care executorul +u!ecatoresc refu*a sa efectue*e o executare
silita sau sa in!e"lineasca un act !e executare silita in con!itiile legii
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
9%:0e asemenea( !u"a ince"erea executarii silite( cei interesati sau #atamati "ot
cere( "e calea contestatiei la executare( si anularea inc4eierii "rin care s/a a!mis
cererea !e incu#iintare a executarii silite( !aca a fost !ata fara in!e"linirea
con!itiilor legale8
I. ;u)iectele contestatiei la executare
?ata !e !is"o*itiile art 2%5 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila( "otri#it carora sunt
"arti in "roce!ura !e executare silita cre!itorul si !e)itorul( re*ulta ca atat
cre!itorul( cat si !e)itorul sunt si su)iecte ale contestatiei la executare
Potri#it alin 2 al art 2%5( asa cum a fost mo!ificat "rin legea !e "unere in a"licare
a Legii nr 1%&'2010( calitatea !e cre!itor sau !e !e)itor se "oate transmite orican!
in cursul executarii silite( situatie in care succesorii in !re"turi ai cre!itorului sau ai
!e)itorului !e#in "arti ale ra"ortului !e executare silita( actele !e executare
in!e"linite "ana la !ata transmiterii calitatii "rocesuale "ro!ucan! efecte fata !e
acestia( in con!itiile legii
4
0e asemenea( in ca!rul contestatiei la executare "ot fi "arti si tertii garanti care au
garantat "lata !atoriilor !e)itorului( in masura in care acestia sunt afectati !e
executarea silita
In egala masura( "arti in ca!rul contestatiei la executare #or fi si ceilalti cre!itori
inter#enienti care( "otri#it art 2%3( "ot sa inter#ina in "roce!ura !e executare silita
aflata in curs( "ana la !ata fixarii !e catre executorul +u!ecatoresc a termenului
"entru #alorificarea )unurilor urmari)ile( iar !u"a !e"unerea sau consemnarea
sumelor reali*ate !in urmarire( "ot sa "artici"e la !istri)uirea acestor sume
Nu in ultimul ran!( "arte in contestatia la executare "oate fi orice terta "ersoana
#atamata "rintr/un act !e executare si care( in temeiul art 2&0( "oate solicita
!esfiintarea acestuia sau( !u"a ca*( incetarea executarii silite insesi( numai "e calea
contestatiei la executare( !aca "rin lege nu se !is"une altfel
0e asemenea a#em si tertul "o"rit ca su)iect !e !re"t( in ca!rul executarii silite "rin
"o"rire( un!e se intalnesc % su)iecte !e !re"t 1 cre!itorul "o"ritor( !e)itorul "o"rit
si tertul "o"rit( existan! tot atatea ra"orturi +uri!ice,5- ;"re !eose)ire insa !e
reglemetarea actuala care nu "re#e!e nici o inter!ictie in acest sens( "otri#it art 772
alin 5 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila tertul "o"rit nu #a "utea face contestatie
im"otri#a "o"ririi( el "utan! sa/si formuli*e a"ararile in instanta !e #ali!are
Potri#it art 30 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila( @inisterul "u)lic "rin "rocuror(
"oate "orni actiunea ci#ila ori !e cate ori este necesar "entru a"ararea !re"turilor
si intereselor legitime ale minorului( ale "ersoanelor "use su) inter!ictie si ale
!is"arutilor( "recum si in alte ca*uri ex"res "re#a*ute !e lege Procurorul( fiin!
"rin natura sa un organ al legii( un re"re*entant al interesului general al societatii
in acti#itatea +uri!ica( "re*enta lui in "rocesul ci#il este cat se "oate !e fireasca El
nu este "arte in "rocesul ci#il( !ecat in sens "roce!ural( iar nu si in sens material( el
fiin! si a#an! o)ligatia inscrisa in art 1%2 alin 1 !in Constitutie( !e a fi im"artial
Asa!ar( c4iar !aca "rocurorul nu este "arte in ra"ortul +uri!ic o)ligational( el "oate
formula contestatie la executare ori !e cate ori este necesar( "entru a"ararea
!re"turilor si intereselor legitime ale minorului( ale "ersoanelor "use su) inter!ictie
si ale !is"arutilor( "recum si in alte ca*uri ex"res "re#a*ute !e lege( !eoarece el
re"re*inta interesul societatii,2-
In ceea ce "ri#este calitatea !e su)iect a executorului +u!ecatoresc in ca!rul
contestatiei la executare( a"recie* ca si acesta "oate a#ea calitate in ca!rul unei
astfel !e actiuni( a#an! in #e!ere ca aceasta "oate fi "romo#ata inclusi# in ca*ul
refu*ului executorului !e a efectua o executare silita( !e a intocmi un act !e
executare sau !e a lua o alta masura in con!itiile legii( situatie in care( a!miterea
contestatiei #a naste o)ligatii in sarcina executorului( o)ligatii carora tre)uie sa li se
conforme*e( inclusi# "rin ra"ortare la !is"o*itiile art 703 alin 5 0e asemenea(
calitatea executorului +u!ecatoresc !e su)iect in ca!rul contestatiei la executare
a"recie* ca este +ustificata inclusi# "rin fa"tul ca( in ca*ul a!miterii contestatiei( la
cererea "artilor( executorul "oate fi o)ligat la "lata !e !es"agu)iri "entru "agu)ele
cau*ate( conform art 703 alin 7( "agu)e care "ot fi "ricinuite nu numai "rin
refu*ul !e a efectua o executare silita sau !e a in!e"lini un act !e executare in
con!itiile legii( !ar si "rin in!e"linirea unor acte sau masuri !e executare nelegale
In consecinta( a#an! in #e!ere ca "rin 4otararea "ronuntata in contestatia la
5
executare se "ot naste inclusi# o)ligatii "ecuniare in sarcina executorului( acesta ar
tre)ui sa )eneficie*e !e !re"tul la a"arare intr/o astfel !e "roce!ura
O o"inie similara este im"artasita si !e !octrina actuala,7- cu "ri#ire la
reglementarea !in actualul Co! !e "roce!ura ci#ila( retinan!u/se in acest sens ca( in
con!itiile !is"o*itiilor art %33 alin 1 te*a III !in actualul Co! !e "roce!ura ci#ila 1
!is"o*itii care sunt "reluate in art 701 alin 1 te*a finala !in noul Co! !e "roce!ura
ci#ila( asa cum este mo!ificat "rin legea !e "unere in a"licare 1 in ca*ul in care
organul !e executare refu*a sa incea"a executarea silita ori sa in!e"lineasca un act
!e executare in con!itiile "re#a*ute !e lege( se "oate formula contestatie la
executare in contra!ictoriu cu organul !e executare res"ecti#
In atare situatie organul !e executare este "arte in "roces( a#an! calitate "rocesuala
"asi#a( res"ecti# intimat( intrucat acesta este cel o)ligat in ra"ortul +uri!ic litigios
!e #reme ce contestatia se "oarta asu"ra unui refu* ex"rimat in sensul celor !e mai
sus,6-
. Con!itiile !e a!misi)ilitate a contestatiei la executare
;u) as"ectul con!itiilor !e a!misi)ilitate a contestatiei la executare( !is"o*itiile art
702 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila( asa cum sunt mo!ificate "rin legea "entru
"unerea in a"licare a Legii 1%&'2010( "re#a! urmatoarele=
/ atunci can! executarea silita se face in temeiul unei 4otarari +u!ecatoresti sau
ar)itrale( !e)itorul nu "oate in#oca "e calea contestatiei la executare moti#e !e fa"t
sau !e !re"t "e care le/ar fi "utut o"une in cursul +u!ecatii in "rima instanta sau
intr/o cale !e atac ce i/a fost !esc4isa 9alin 1:<
/ atunci can! executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu !ecat o
4otarare +u!ecatoreasca( in contestatia la executare se "ot in#oca si moti#e !e fa"t
sau !e !re"t "ri#itoare la fon!ul !re"tului cu"rins in titlul executoriu( cu con!itia
ca legea sa nu "re#a!a in legatura cu acel titlu executoriu o cale "rocesuala s"ecifica
"entru !esfiintarea lui 9alin2:<
/ intr/o noua contestatie la executare "artea nu "oate in#oca moti#e care existau la
!ata "rimei contestatii( insa contestatorul isi "oate mo!ifica cererea initiala
a!augan! moti#e noi !e contestatie !aca( in "ri#inta acestora !in urma( este
res"ectat termenul !e exercitare a contestatiei la executare 9alin %:<
/ o terta "ersoana "oate intro!uce contestatie la executare in ca*ul "roce!urii
urmaririi silite mo)iliare sau imo)iliare ori a "re!arii silite a )unului imo)il sau
mo)il( numai !aca aceasta "retin!e un !re"t !e "ro"rietate ori un alt !re"t real cu
"ri#ire la )unul ce face o)iectul "roce!urii 9alin 5:
Astfel( "rin art 702 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila( cu mo!ificarile ce i/au fost
a!use "rin Legea 72'2012( sunt reglementate concret atat contestatia la executarea
"ro"riu *isa( cat si contestatia la titlu( !u"a cum am aratat mai sus
Contestatia la executare "ro"riu *isa re"re*inta cel mai frec#ent mi+loc "roce!ural
intalnit in "ractica "rin care se "oate contesta executarea silita insasi( "recum si
orice act !e executare sa#arsit cu "rile+ul urmaririi silite( solicitan!u/se instantei
anularea intregii executarii sau a actului nelegal Aceasta consecinta !ecurge !in
!is"o*itiile art %33 alin 2 !in actualul Co! !e "roce!ura ci#ila,3-
6
Contestatia la titlu se exercita atunci can! se contesta insusi titlul executoriu( !ar nu
in ceea ce "ri#este #ali!itatea sa in fon!( ci numai intelesul( intin!erea si a"licarea sa
9art %33 alin 1 te*a a !oua !in actualul Co! !e "roce!ura ci#ila: Acest mi+loc
"roce!ural este mai "utin intalnit in "ractica( intrucat( !in "unct !e #e!ere al
te4nicii !e re!actare a 4otararii( !is"o*iti#ul tre)uie sa fie clar si fara ec4i#oc( sa
re*ol#e toate cererile "artilor( sa arate in mo! ex"res si concret care sunt limitele
7con!amnarii8 "entru a "utea fi "usa in executare,10-
Ca si element !e noutate in noul Co! !e "roce!ura ci#ila( fata !e actualul Co! !e
"roce!ura ci#ila( se "re#e!e ca in situatia in care executarea silita se face in temeiul
unei 4otarari +u!ecatoresti sau ar)itrale 9art 702 alin 1:( atunci !e)itorul nu #a
"utea in#oca "e cale !e contestatie moti#e !e fa"t sau !e !re"t "e care le/ar fi "utut
o"une in cursul +u!ecatii in "rima instanta sau intr/o cale !e atac ce i/a fost
!esc4isa
In ca*ul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu !ecat o
4otarare +u!ecatoreasca( se "ot in#oca in contestatia la executare si moti#e !e fa"t
sau !e !re"t "ri#itoare la fon!ul !re"tului cu"rins in titlul executoriu( insa numai
!aca legea nu "re#e!e in legatura cu acel titlu executoriu o cale !e atac s"ecifica
"entru !esfiintarea lui
Nu se "oate face o noua contestatie !e catre aceeasi "arte "entru moti#e care au
existat la !ata "rimei contestatii Cu toate acestea( contestatorul isi "oate mo!ifica
cererea initiala a!augan! moti#e noi !e contestatie !aca( in "ri#inta acestora !in
urma( este res"ectat termenul !e exercitare a contestatiei la executare
In situatia in care sunt incalcate "re#e!erile art 702 !in noul Co! !e "roce!ura
ci#ila instanta !e executare "oate res"inge contestatia ca ina!misi)ila
Pentru o mai sim"la com"arare a mo!ificarilor in materia con!itiilor !e
a!misi)ilitate a contestatiei la executare in continuare sunt "re*entate in "aralel
reglementarile actualului Co! !e "roce!ura ci#ila( ale noului Co! !e "roce!ura
ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 si ale Legii nr 72'2012 "entru "unerea in a"licare a
Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila=Actualul Co! !e "roce!ura
ci#ila Noul Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 Legea nr 72'2012
"entru "unerea in a"licare a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila
Art %33 1 alin 1 te*a II 1 0e asemenea( !aca nu s/a utili*at "roce!ura "re#a*uta
!e art 2611( se "oate face contestatie si in ca*ul in care sunt necesare lamuriri cu
"ri#ire la intelesul( intin!erea sau a"licarea titlului executoriu( "recum si in ca*ul in
care organul !e executare refu*a sa incea"a executarea silita ori sa in!e"lineasca un
act !e executare in con!itiile "re#a*ute !e lege
92: Neres"ectarea !is"o*itiilor "ri#itoare la executarea silita insasi sau la efectuarea
oricarui act !e executare atrage sanctiunea anularii actului nelegal Art 702 1 91:
0aca executarea silita se face in temeiul unei 4otarari +u!ecatoresti sau ar)itrale(
!e)itorul nu #a "utea in#oca "e cale !e contestatie moti#e !e fa"t sau !e !re"t "e
care le/ar fi "utut o"une in cursul +u!ecatii in "rima instanta sau intr/o cale !e atac
ce i/a fost !esc4isa
92: In ca*ul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu !ecat
o 4otarare +u!ecatoreasca sau ar)itrala( se "ot in#oca in contestatia la executare si
moti#e !e fa"t sau !e !re"t "ri#itoare la fon!ul !re"tului cu"rins in titlul
executoriu( numai !aca legea nu "re#e!e in acest sco" o alta cale !e atac
7
9%: Nu se "oate face o noua contestatie !e catre aceeasi "arte "entru moti#e care au
existat la !ata "rimei contestatii
9&: Cre!itorii neurmaritori au !re"tul !e a inter#eni in executarea efectuata !e alti
cre!itori( "entru a lua "arte la executare sau la !istri)uirea sumelor o)tinute !in
urmarirea silita a )unurilor !e)itorului
95: In ca*ul "roce!urii urmaririi silite mo)iliare sau imo)iliare ori a "re!arii silite
a )unului imo)il sau mo)il( contestatia la executare "oate fi intro!usa si !e o terta
"ersoana( insa numai !aca aceasta "retin!e un !re"t !e "ro"rietate ori un alt !re"t
real cu "ri#ire la )unul res"ecti# Art 1% "ct 202 La articolul 702( alineatele 92: si
9%: se mo!ifica si #or a#ea urmatorul cu"rins=
792: In ca*ul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu
!ecat o 4otarare +u!ecatoreasca( se "ot in#oca in contestatia la executare si moti#e
!e fa"t sau !e !re"t "ri#itoare la fon!ul !re"tului cu"rins in titlul executoriu(
numai !aca legea nu "re#e!e in legatura cu acel titlu executoriu o cale "rocesuala
s"ecifica "entru !esfiintarea lui
9%:Nu se "oate face o noua contestatie !e catre aceeasi "arte "entru moti#e care au
existat la !ata "rimei contestatii Cu toate acestea( contestatorul isi "oate mo!ifica
cererea initiala a!augan! moti#e noi !e contestatie !aca( in "ri#inta acestora !in
urma( este res"ectat termenul !e exercitare a contestatiei la executare8
.I Com"etenta !e solutionare a contestatiei la executare Instanta com"etenta
;u) as"ectul com"etentei !e solutionare a contestatiei la executare( fata !e
!is"o*itiile art 70% !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila( urmea*a sa se reali*e*e o
!istinctie in functie !e organul emitent al titului executoriu "us in executare
Astfel( "otri#it art 70% alin 1 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila( asa cum este
mo!ificat "rin art 1% "ct 207 !in Legea nr 72'2012( contestatia la executare se
intro!uce la instanta !e executare
Prin Legea nr 72'2012 a fost mo!ificat articolul 70%( fiin! intro!us un nou alineat 2(
moti# "entru care alineatul 2 al art 70% !in Legea 1%&'2012 a !e#enit( conform noii
reglementari( alineatul %
Prin noul alineat 2 al art 70% legiuitorul a "re#a*ut !is"o*itii s"eciale in materia
com"etentei !e solutionare a contestatiilor la executare in anumite ca*uri Astfel( s/a
"re#a*ut ca=
/ in ca*ul urmaririi silite "rin "o"rire( !aca !omiciliul sau se!iul !e)itorului se afla
in circumscri"tia altei curti !e a"el !ecat cea in care se afla instanta !e executare(
contestatia se "oate intro!uce si la +u!ecatoria in a carei circumscri"tie isi are
!omiciliul sau se!iul !e)itorul<
/ in ca*ul urmaririi silite a imo)ilelor( al urmaririi silite a fructelor si a #eniturilor
generale ale imo)ilelor( "recum si in ca*ul "re!arii silite a )unurilor imo)ile( !aca
imo)ilul se afla in circumscri"tia altei curti !e a"el !ecat cea in care se afla instanta
!e executare( contestatia se "oate intro!uce si la +u!ecatoria !e la locul situarii
imo)ilului
8
?ata !e !is"o*itiile anterior citate re*ulta ca in ca*urile mentionate com"etenta !e
solutionare a contestatiei la executare este alternati#a( alegerea instantei re#enin!
contestatorului
Potri#it alin % te*a I al aceluiasi articol( asa cum a fost mo!ificat "rin Legea
72'2012( contestatia "ri#in! lamurirea intelesului( intin!erii sau a"licarii titlului
executoriu se intro!uce la instanta care a "ronuntat 4otararea ce se executa
Pentru contestatia la executare in ca*ul altor titluri executorii !ecat 4otararile
+u!ecatoresti( in conformitate cu noul Co! !e "roce!ura ci#ila 9art 70% alin % te*a a
II/a( asa cum a fost mo!ificat "rin Legea nr 72'2012:( com"etenta !e solutionare
a"artine instantei !e executare
?ata !e actualul Co! !e "roce!ura ci#ila( noul Co! !e "roce!ura ci#ila( in forma sa
initiala( in acest segment facea #or)ire 9la art 70% alin 2 in forma sa initiala !in
Legea 1%&'2010: !e 7gresita in#estire cu formula executorie a unui inscris8( ca* in
care instanta com"etenta in solutionarea contestatiei ar fi fost instanta care a
in#estit cu formula executorie inscrisul ce se executa
Ulterior( insa( asa cum am aratat( "rin Legea nr 72'2012 "entru "unerea in a"licare
a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila a fost mo!ificat alineatul 2 al
articolului 70%( fiin! eliminata aceasta "re#e!ere referitoare la gresita in#estire cu
formula executorie a unui inscris
In "rinci"iu se "astrea*a "re#e!erile actualului Co! !e "roce!ura ci#ila referitoare
la instanta !e excutare
In continuare sunt "re*entate com"arati# reglementarile actualului Co! !e
"roce!ura ci#ila( ale noului Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 si ale
Legii nr 72'2012 "entru "unerea in a"licare a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e
"roce!ura ci#ila in ceea ce "ri#este com"etenta !e solutionare a contestatiei la
executare=Actualul Co! !e "roce!ura ci#ila Noul Co! !e "roce!ura ci#ila 1
Legea 1%&'2010 Legea 72'2012 "entru "unerea in a"licare a Legii nr 1%&'2010
"ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila
Art &00 1 Contestatia se intro!uce la instanta !e executare
Contestatia "ri#in! lamurirea intelesului( intin!erii sau a"licarii titlului executoriu
se intro!uce la instanta care a "ronuntat 4otararea ce se executa 0aca o asemenea
contestatie #i*ea*a un titlu executoriu ce nu emana !e la un organ !e +uris!ictie(
com"etenta !e solutionare a"artine instantei !e executare Art 70% 1 91:
Contestatia se intro!uce la instanta !e executare
92: Contestatia "ri#in! lamurirea intelesului( intin!erii sau a"licarii titlului
executoriu ori "ri#in! gresita in#estire cu formula executorie a unui inscris se
intro!uce la instanta care a "ronuntat 4otararea ce se executa sau( !u"a ca*( la
instanta care a in#estit cu formula executorie inscrisul ce se executa 0aca o
asemenea contestatie #i*ea*a un titlu executoriu ce nu emana !e la un organ !e
+uris!ictie( com"etenta !e solutionare a"artine instantei !e executare Art 1% "ct
207 Articolul 70% se mo!ifica si #a a#ea urmatorul cu"rins=
7Art 70% 1 Instanta com"etenta
91:Contestatia se intro!uce la instanta !e executare
92: In ca*ul urmaririi silite "rin "o"rire( !aca !omiciliul sau se!iul !e)itorului se
afla in circumscri"tia altei curti !e a"el !ecat cea in care se afla instanta !e
executare( contestatia se "oate intro!uce si la +u!ecatoria in a carei circumscri"tie
9
isi are !omiciliul sau se!iul !e)itorul In ca*ul urmaririi silite a imo)ilelor( al
urmaririi silite a fructelor si a #eniturilor generale ale imo)ilelor( "recum si in ca*ul
"re!arii silite a )unurilor imo)ile( !aca imo)ilul se afla in circumscri"tia altei curti
!e a"el !ecat cea in care se afla instanta !e executare( contestatia se "oate intro!uce
si la +u!ecatoria !e la locul situarii imo)ilului
9%: Contestatia "ri#in! lamurirea intelesului( intin!erii sau a"licarii titlului
executoriu se intro!uce la instanta care a "ronuntat 4otararea ce se executa 0aca o
asemenea contestatie #i*ea*a un titlu executoriu ce nu emana !e la un organ !e
+uris!ictie( com"etenta !e solutionare a"artine instantei !e executare8
.II Termenele !e exercitare a contestatiei la executare
Aeglementarea !e !re"t comun a termenului !e exercitare a contestatiei la
executare se regaseste in !is"o*itiile art 70& !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila 1
Legea nr 1%&'2010( asa cum este mo!ificata "rin !is"o*itiile art 1% "ct 206 !in
Legea nr 72'2012
Ca regula( termenul in care se "oate formula contestatia la executare este acelasi ca
si in reglementarea actuala( res"ecti# cel !e 15 *ile( termen care curge( !u"a ca*=
/ !e la !ata luarii la cunostinta !e catre contestator a actului "e care il contesta 9art
70& alin 1 "ct 1:<
/ !e la !ata "rimirii comunicarii'instiintarii "ri#in! infiintarea "o"ririi( sau( cel mai
tar*iu( !e la !ata efectuarii "rimelor retineri !e catre tertul "o"rit in ca*ul "o"ririi
infiintate asu"ra unor #enituri "erio!ice 9art 70& alin 1 "ct 2:<
/ in ca*ul in care !e)itorul contesta executarea insesi( !e la !ata la care !e)itorul a
"rimit inc4eierea !e incu#iintare a executarii sau somatia( sau !e la !ata la care
acesta a luat cunostinta !e "rimul act !e executare atunci can! nu a "rimit
inc4eierea !e incu#iintare a executarii sau somatia ori atunci can! executarea se
face fara somatie 9art 70& alin 1 "ct %:
In ceea ce "ri#este alte termene !e formulare a contestatiei la executare( la fel ca si
in reglementarea actuala=
/ contestatia "ri#in! lamurirea intelesului( intin!erii sau a"licarii titlului executoriu
se "oate face orican! inauntrul termenului !e "rescri"tie a !re"tului !e a o)tine
executarea silita<
/ in ca*ul in care o terta "ersoana "retin!e ca are un !re"t !e "ro"rietate sau un alt
!re"t real asu"ra )unului urmarit( contestatia la executare "oate fi intro!usa in tot
cursul executarii silite( !ar nu mai tar*iu !e 15 *ile !e la efectuarea #an*arii ori !e
la !ata "re!arii silite a )unului 9art 70& alin &: Toto!ata( si in noua reglementare
se "re#e!e ca neintro!ucerea contestatiei inauntrul acestui termen 9"re#a*ut la art
70& alin &: nu il im"ie!ica "e cel !e/al treilea sa isi reali*e*e !re"tul "e calea unei
cereri se"arate( in con!itiile legii( insa !e aceasta !ata( reali*area !re"tului tertului
se "oate face numai su) re*er#a !re"turilor !efiniti# !o)an!ite !e catre tertii
a!+u!ecatari in ca!rul #an*arii silite a )unurilor urmarite
0e asemenea( ca elemente !e noutate( noul Co! !e "roce!ura ci#ila mentionea*a si
reglementea*a=
/ la art 70& alin 2( contestatia im"otri#a inc4eierilor executorului +u!ecatoresc
Astfel( in ca*urile in care aceste inc4eieri nu sunt( "otri#it legii( !efiniti#e(
10
contestatia im"otri#a lor se "oate formula in termen !e 5 *ile !e la !ata la care
acestea au fost comunicate(
iar(
/ la art 70& alin %( asa cum a fost mo!ificat "rin legea "ri#in! a"licarea noului Co!
!e "roce!ura ci#ila( contestatia "ri#in! lamurirea intelesului( intin!erii sau a"licarii
titlului executoriu se "oate face orican! inauntrul termenului !e "rescri"tie a
!re"tului !e a o)tine executarea silita
Alineatul % initial al art 70& reglementa termenul !e formulare a contestatiei la
gresita in#estire cu formula executorie a unei 4otarari sau a unui alt inscris( insa(
asa cum am aratat anterior( aceste !is"o*itii au fost inlocuite !e !is"o*itiile art 1%
"ct 206 !in Legea nr 72'2012( fiin! eliminate( eliminare care s/a im"us ca urmare a
mo!ificariii( "rin legea !e a"licare( a !is"o*itiilor art 22% !in Legea nr 1%&'2010 in
sensul eliminarii "re#e!erilor referitoare la necesitatea in#estirii cu formula
executorie a 4otararilor +u!ecatoresti si a altor inscrisuri carora legea le recunoaste
"uterea executorie
Noul Co! !e "roce!ura ci#ila reglementea*a si o serie !e termene s"eciale "entru
exercitarea contestatiei la executare( termene s"ecificate la=
/ art 602 alin % 1 Urmarirea imo)ilelor i"otecate / 7Contestatia "rin care tertul
!o)an!itor se o"une scoaterii la #an*are se #a "utea face( su) sanctiunea !eca!erii(
in termen !e 10 *ile !e la comunicarea inc4eierii "rin care s/a !is"us notarea in
cartea funciara a ince"erii urmaririi silite8
/ art 6%0 alin % / ;ituatia #an*atorului imo)ilului urmarit / 7In ca*ul in care a
o"tat "entru re*olutiune( actiunea in re*olutiune a #an*arii se face in ca!rul
contestatiei la executare( in termen !e 15 *ile !e la ex"e!ierea o"tiunii catre
executorul +u!ecatoresc In acelasi termen tre)uie facuta si !eclaratia unilaterala !e
re*olutiune a #an*arii8
/ art 6&& / Contestarea actului !e a!+u!ecare 1 791: 9nn asa cum este mo!ificat
"rin art 1% "ct 253 !in Legea 72'2012: 1 In termen !e o luna !e la !ata inscrierii
"ro#i*orii in cartea funciara( !e)itorul sau tertul !o)an!itor( cre!itorii urmaritori
si orice alta "ersoana interesata( !u"a mentiunile cartilor funciare( #or "utea ataca
actul !e a!+u!ecare "e cale !e contestatie la executare Instanta !e executare "oate
sus"en!a eli)erarea sau( !u"a ca*( !istri)uirea sumelor re*ultate !in urmarirea
silita a imo)ilului a!+u!ecat In ca*ul in care cererea !e sus"en!are este formulata
!e !e)itor sau tertul !o)an!itor( acesta este o)ligat la "lata cautiunii in con!itiile
art 706 alin 92:
92: 0aca actul !e a!+u!ecare este anulat( executorul #a continua urmarirea !e la
actul !esfiintat si #a solicita !in oficiu ca inscrierea "ro#i*orie "re#a*uta la art 6&%
alin 91: sa fie ra!iata
9%: ;umele consemnate se #or restitui a!+u!ecatarului( iar calitatea acestuia !e
a!ministrator/sec4estru al imo)ilului urmarit incetea*a8
/ art 625 alin % si & / Incercarea !e conciliere Efectele 79%: Cel nemultumit !e
"roiectul !e !istri)uire "oate intro!uce contestatie in termen !e 5 *ile !e la !ata
intocmirii "rocesului/#er)al "re#a*ut la alin 92: Contestatia sus"en!a !e !re"t
"lata creantei sau a "artii !in creanta contestata La "rimul termen la care "artile
11
au fost legal citate( instanta este o)ligata sa se "ronunte asu"ra mentinerii sau( !u"a
ca*( a inlaturarii sus"en!arii Instanta se "ronunta "rin inc4eiere care "oate fi
atacata se"arat numai cu a"el in termen !e 5 *ile !e la "ronuntare A"elul sus"en!a
executarea inc4eierii atacate
9&: 0e)itorul sau cre!itorii care nu s/au "re*entat la termenul aratat la alin 91:
sunt consi!erati ca au renuntat la o)iectiunile formulate( fiin! !eca*uti !in !re"tul
!e a face contestatie la executare8
In ceea ce "ri#este natura termenelor "re#a*ute in material contestatiei la
executare( arat ca( !at fiin! caracterul im"erati# al normelor legale care
reglementea*a termenele !e exercitare a contestatiei la executare( re*ulta ca ne
aflam in "re*enta unor termene !e !eca!ere
Insa( in a"licarea art 160 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila 97Neres"ectarea
termenului ;anctiunile 1 91: Can! un !re"t "rocesual tre)uie exercitat intr/un
anumit termen( neres"ectarea acestuia atrage !eca!erea !in exercitarea !re"tului(
in afara !e ca*ul in care legea !is"une altfel Actul !e "roce!ura facut "este termen
este lo#it !e nulitate
92: In ca*ul in care legea o"reste in!e"linirea unui act !e "roce!ura inauntrul unui
termen( actul facut inaintea im"linirii termenului "oate fi anulat la cererea celui
interesat8:
coro)orat cu "re#e!erile art 161 97Ae"un!erea in termen 1 91: Partea care a
"ier!ut un termen "roce!ural #a fi re"usa in termen numai !aca !o#e!este ca
intar*ierea se !atorea*a unor moti#e temeinic +ustificate
92: In acest sco"( "artea #a in!e"lini actul !e "roce!ura in cel mult 15 *ile !e la
incetarea im"ie!icarii( ceran! toto!ata re"unerea sa in termen In ca*ul exercitarii
cailor !e atac( aceasta !urata este aceeasi cu cea "re#a*uta "entru exercitarea caii
!e atac
9%: Cererea !e re"unere in termen #a fi re*ol#ata !e instanta com"etenta sa
solutione*e cererea "ri#itoare la !re"tul neexercitat in termen8:
re*ulta ca(
la cererea sa( "entru moti#e temeinic +ustificate "ri#in! im"osi)ilitatea exercitarii
contestatiei in termenul "re#a*ut !e lege( "artea "oate fi re"usa in termen In acest
ca*( insa( "artea tre)uie sa exercite contestatia in termen !e cel mult 15 *ile !e la
incetarea im"ie!icarii( in acelasi termen aceasta tre)uin! sa solicite si re"unerea in
termen si sa arate moti#ele im"ie!icarii
Asu"ra cererii !e re"unere in termen se #a "ronunta instanta !e executare
com"etenta sa solutione*e contestatia la executare( o asemenea cerere a#an!
caracterul unei cereri inci!entale
Aeferitor la natura acestui !in urma termen !e 15 *ile( a"recie* ca si el este un
termen !e !eca!ere( fata !e caracterul im"erati# al normelor care il im"un
Ta)el com"arati# intre reglementarile actualului Co! !e "roce!ura ci#ila( ale
noului Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 si ale Legii nr 72'2012 "entru
"unerea in a"licare a Legii 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila( referitoare
la termenele !in materia contestatiei la executare=Actualul Co! !e "roce!ura ci#ila
Noul Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 Legea nr 72'2012
"entru "unerea in a"licare a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila
Art &01 1 91: Contestatia se "oate face in termen !e 15 *ile !e la !ata can!=
12
a: contestatorul a luat cunostinta !e actul !e executare "e care/l contesta sau !e
refu*ul !e a in!e"lini un act !e executare<
): cel interesat a "rimit( !u"a ca*( comunicarea ori instiintarea "ri#in! infiintarea
"o"ririi 0aca "o"rirea este infiintata asu"ra unor #enituri "erio!ice( termenul !e
contestatie "entru !e)itor ince"e cel mai tar*iu la !ata efectuarii "rimei retineri !in
aceste #enituri !e catre tertul "o"rit<
c: !e)itorul care contesta executarea insasi a "rimit somatia ori !e la !ata can! a
luat cunostinta !e "rimul act !e executare( in ca*urile in care nu a "rimit somatia
sau executarea se face fara somatie
91 ,11-: Contestatia "ri#in! lamurirea intelesului( intin!erii sau a"licarii titlului
executoriu se "oate face orican! inauntrul termenului !e "rescri"tie a !re"tului !e
a cere executarea silita
92: Contestatia "rin care o terta "ersoana "retin!e ca are un !re"t !e "ro"rietate
sau un alt !re"t real asu"ra )unului urmarit "oate fi intro!usa in termen !e 15 *ile
!e la efectuarea #an*arii ori !e la !ata "re!arii silite a )unului
9%: Neintro!ucerea contestatiei in termenul "re#a*ut !e alin 2 nu/l im"ie!ica "e cel
!e/al treilea sa/si reali*e*e !re"tul "e calea unei cereri se"arate( in con!itiile legii
Art 70& 1 91: 0aca "rin lege nu se "re#e!e altfel( contestatia "ri#itoare la
executarea silita "ro"riu/*isa se "oate face in termen !e 15 *ile !e la !ata can!=
1 contestatorul a luat cunostinta !e actul !e executare "e care il contesta<
2 cel interesat a "rimit comunicarea ori( !u"a ca*( instiintarea "ri#in! infiintarea
"o"ririi 0aca "o"rirea este infiintata asu"ra unor #enituri "erio!ice( termenul !e
contestatie "entru !e)itor ince"e cel mai tar*iu la !ata efectuarii "rimei retineri !in
aceste #enituri !e catre tertul "o"rit<
% !e)itorul care contesta executarea insasi a "rimit inc4eierea !e incu#iintare a
executarii sau somatia ori !e la !ata can! a luat cunostinta !e "rimul act !e
executare( in ca*urile in care nu a "rimit inc4eierea !e incu#iintare a executarii si
nici somatia sau executarea se face fara somatie
92: Contestatia im"otri#a inc4eierilor executorului +u!ecatoresc( in ca*urile in care
acestea nu sunt( "otri#it legii( !efiniti#e( se "oate face in termen !e 5 *ile !e la
comunicare
9%: Contestatia "ri#in! lamurirea intelesului( intin!erii sau a"licarii titlului
executoriu ori cea care se refera la gresita in#estire cu formula executorie a unei
4otarari sau a unui alt inscris se "oate face orican! inauntrul termenului !e
"rescri"tie a !re"tului !e a o)tine executarea silita
9&: 0aca "rin lege nu se "re#e!e altfel( contestatia "rin care o terta "ersoana
"retin!e ca are un !re"t !e "ro"rietate sau un alt !re"t real asu"ra )unului
urmarit "oate fi intro!usa in tot cursul executarii silite( !ar nu mai tar*iu !e 15 *ile
!e la efectuarea #an*arii ori !e la !ata "re!arii silite a )unului
95: Neintro!ucerea contestatiei in termenul "re#a*ut la alin 9&: nu il im"ie!ica "e
cel !e/al treilea sa isi reali*e*e !re"tul "e calea unei cereri se"arate( in con!itiile
legii( su) re*er#a !re"turilor !efiniti# !o)an!ite !e catre tertii a!+u!ecatari in
ca!rul #an*arii silite a )unurilor urmarite Art 1% "ct 206 La articolul 70&(
alineatul 9%: se mo!ifica si #a a#ea urmatorul cu"rins=
13
79%: Contestatia "ri#in! lamurirea intelesului( intin!erii sau a"licarii titlului
executoriu se "oate face orican! inauntrul termenului !e "rescri"tie a !re"tului !e
a o)tine executarea silita8
.III Con!itiile !e forma
In "ri#inta con!itiilor !e forma articolul 705 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila
sta)ileste ca cerintele "re#a*ute "entru cererile !e c4emare in +u!ecata se a"lica si
in ca*ul contestatiilor la executare,12-
7Art 705 91: Contestatiile se fac cu res"ectarea cerintelor !e forma "re#a*ute
"entru cererile !e c4emare in +u!ecata
92: Contestatorul care nu locuieste sau nu are se!iul in localitatea !e rese!inta a
instantei "oate( "rin c4iar cererea sa( sa isi aleaga !omiciliul sau se!iul "rocesual in
aceasta localitate( aratan! "ersoana careia urmea*a sa i se faca comunicarile
9%: Intam"inarea este o)ligatorie 7
As"ectele reglementate "rin articolul anterior citat constituie un element intro!us
"rin noul Co! !e "roce!ura ci#ila( aceste !is"o*itii nea#an! cores"on!ent in
actualul Co! !e "roce!ura ci#ila ;ituatia "ractica a !us la intro!ucerea unor astfel
!e "re#e!eri s"re clarificarea si facili*area a"licarii acestor as"ecte
In conformitate cu art 705 alin 1 coro)orat cu art 163 !in noul Co! !e "roce!ura
ci#ila( asa cum este mo!ificat "rin art 1% "ct 22 !in Legea nr 72'2012( su) as"ect
formal( contestatia la executare tre)uie sa cu"rin!a urmatoarele elemente=
a: numele si "renumele( !omiciliul sau rese!inta "artilor ori( "entru "ersoane
+uri!ice( !enumirea si se!iul lor 0e asemenea( in contestatie tre)uie "reci*ate si
co!ul numeric "ersonal sau( !u"a ca*( co!ul unic !e inregistrare ori co!ul !e
i!entificare fiscala( numarul !e inmatriculare in registrul comertului sau !e
inscriere in registrul "ersoanelor +uri!ice si contul )ancar ale contestatorului(
"recum si ale intimatului( !aca "artile "ose!a ori li s/au atri)uit aceste elemente !e
i!entificare "otri#it legii( in masura in care acestea sunt cunoscute !e contestator
0e asemenea( fiin! a"lica)ile !is"o*itiile art 1&% alin 1 te*a II( in contestatia la
executare #or fi in!icate si a!resa electronica sau coor!onatele care au fost in!icate
in acest sco" !e "arti( "recum numarul !e telefon( numarul !e fax ori altele
asemenea Atunci can! contestatorul locuieste in strainatate( #a arata si !omiciliul
ales in Aomania( un!e urmea*a sa i se faca toate comunicarile "ri#in! "rocesul
): numele( "renumele si calitatea celui care re"re*inta "artea in "roces( iar in ca*ul
re"re*entarii "rin a#ocat( numele( "renumele acestuia si se!iul "rofessional( "recum
si a!resa electronica sau coor!onatele re"re*entantului( "recum numarul !e telefon(
numarul !e fax ori altele asemenea 0o#a!a calitatii !e re"re*entant( in con!itiile
cerute la art 1&2( se #a alatura contestatiei
c: o)iectul contestatiei si #aloarea lui( !u"a "retuirea contestatorului( atunci can!
acesta este e#alua)il in )ani( "recum si mo!ul !e calcul "rin care s/a a+uns la
!eterminarea acestei #alori( cu in!icarea inscrisurilor cores"un*atoare Pentru
imo)ile( se a"lica in mo! cores"un*ator !is"o*itiile art 102 Pentru i!entificarea
imo)ilelor se #or arata localitatea si +u!etul( stra!a si numarul( iar in li"sa(
#ecinatatile( eta+ul si a"artamentul( "recum si( can! imo)ilul este inscris in cartea
funciara( numarul !e carte funciara si numarul ca!astral sau to"ografic( !u"a ca*
14
La contestatie se #a anexa extrasul !e carte funciara( cu aratarea titularului inscris
in cartea funciara( eli)erat !e )iroul !e ca!astru si "u)licitate imo)iliara in ra*a
caruia este situat imo)ilul( iar in ca*ul in care imo)ilul nu este inscris in cartea
funciara( se #a anexa un certificat emis !e acelasi )irou( care atesta acest fa"t<
!: aratarea moti#elor !e fa"t si !e !re"t "e care se intemeia*a contestatia<
e: aratarea !o#e*ilor "e care se s"ri+ina fiecare ca"at !e cerere al contestatiei Can!
!o#a!a se face "rin inscrisuri( se #or a"lica( in mo! cores"un*ator( !is"o*itiile art
1&5 Can! reclamantul #oieste sa isi !o#e!easca cererea sau #reunul !intre ca"etele
acesteia "rin interogatoriul "aratului( #a cere infatisarea in "ersoana a acestuia(
!aca "aratul este o "ersoana fi*ica In ca*urile in care legea "re#e!e ca "aratul #a
ras"un!e in scris la interogatoriu( acesta #a fi atasat cererii !e c4emare in +u!ecata
Can! se #a cere !o#a!a cu martori( se #or arata numele( "renumele si a!resa
martorilor( "recum si a!resa electronica sau coor!onatele acestora( "recum
numarul !e telefon( numarul !e fax ori altele asemenea<
f: semnatura
Conform !is"o*itiilor art 705 alin 2( atunci can! contestatorul nu locuieste sau nu
are se!iul in localitatea !e rese!inta a instantei( acesta "oate( "rin c4iar cererea sa(
sa isi aleaga !omiciliul sau se!iul "rocesual in aceasta localitate( aratan! "ersoana
careia urmea*a sa i se faca comunicarile
0is"o*itiile art 1&& alin 1 si ale art 130 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila(
referitoare la numarul !e exem"lare in care se intocmeste si se !e"une cererea !e
c4emare in +u!ecata( se a"lica in mo! cores"un*ator si in ca*ul contestatiei la
executare( aceasta urman! a fi intocmita in atatea exem"lare cate sunt necesare
"entru comunicare( in afara !e ca*urile in care "artile au un re"re*entant comun
sau "artea figurea*a in mai multe calitati +uri!ice( can! se #a face intr/un singur
exem"lar( "lus un exem"lar "entru instanta
0e asemenea( se a"lica in mo! cores"un*ator contestatiei la executare si !is"o*itiile
art 131 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila( referitoare la nulitatea cererii( !is"o*itii
"otri#it carora este nula cererea !e c4emare in +u!ecata care nu cu"rin!e numele si
"renumele sau( !u"a ca*( !enumirea oricareia !intre "arti( o)iectul cererii( moti#ele
!e fa"t ale acesteia ori semnatura "artii sau a re"re*entantului acesteia In ca*ul
unor astfel !e inci!ente sunt a"lica)ile !is"o*itiile art 135
Li"sa semnaturii se "oate aco"eri( insa( in tot cursul +u!ecatii in fata "rimei instante
9art 131 alin 2: Astfel( "otri#it art 131 alin 2( !aca se in#oca li"sa !e semnatura(
reclamantul care li"seste la acel termen #a tre)ui sa semne*e cererea cel mai tar*iu
la "rimul termen urmator( fiin! instiintat in acest sens "rin citatie( iar in ca*ul in
care reclamantul este "re*ent in instanta( acesta #a semna c4iar in se!inta in care a
fost in#ocata nulitatea( in aceleasi con!itii "utan! fi in!re"tata !e catre reclamant
orice alta neregularitate in legatura cu semnarea cererii !e c4emare in +u!ecata
9art 131 alin %:
Aeferitor la tim)rarea cererii( art 132 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila s"ecifica
fa"tul ca( in ca*ul in care cererea este su"usa tim)rarii( !o#a!a ac4itarii taxelor
!atorate se atasea*a cererii Netim)rarea sau tim)rarea insuficienta atrage
anularea cererii !e c4emare in +u!ecata( in con!itiile legii
15
Preci*e* ca in "re*ent taxa aferenta contestatiei la executare se calculea*a la
#aloarea )unurilor a caror urmarire se contesta sau la #aloarea !e)itului urmarit(
can! acest !e)it este mai mic !ecat #aloarea )unurilor urmarite( insa nu mai mult
!e 13& lei( taxa maxima "re#a*uta !e lege( in!iferent !e #aloarea contestata
In conformitate cu "re#e!erile art 705 alin % in ca*ul contestatiei la executare
intam"inarea este o)ligatorie
In acest sens( "rin ra"ortare la !is"o*itiile art 705 alin 1( "entru i!entitate !e
ratiune( a"recie* ca "re#e!erile "ri#in! sco"ul si cu"rinsul intam"inarii( cu"rinse la
art 200( asa cum este mo!ificat "rin legea !e "unere in a"licare a Legii 1%&'2010( se
a"lica cores"un*ator=
7Art 200 1 91: Intam"inarea este actul !e "roce!ura "rin care "aratul se a"ara( in
fa"t si in !re"t( fata !e cererea !e c4emare in +u!ecata
92: Intam"inarea #a cu"rin!e= a: numele si "renumele( co!ul numeric "ersonal(
!omiciliul sau rese!inta "aratului ori( "entru "ersoanele +uri!ice( !enumirea si
se!iul( "recum si( !u"a ca*( co!ul unic !e inregistrare sau co!ul !e i!entificare
fiscala( numarul !e inmatriculare in registrul comertului ori !e inscriere in registrul
"ersoanelor +uri!ice si contul )ancar( !aca reclamantul nu le/a mentionat in cererea
!e c4emare in +u!ecata 0is"o*itiile art 1&% alin 91: te*a a II/a sunt a"lica)ile in
mo! cores"un*ator 0aca "aratul locuieste in strainatate( #a arata si !omiciliul ales
in Aomania( un!e urmea*a sa i se faca toate comunicarile "ri#in! "rocesul<
): exce"tiile "rocesuale "e care "aratul le in#oca fata !e cererea reclamantului<
c: ras"unsul la toate "retentiile si moti#ele !e fa"t si !e !re"t ale cererii<
!: !o#e*ile cu care se a"ara im"otri#a fiecarui ca"at !in cerere( !is"o*itiile art 163
lit e: fiin! a"lica)ile in mo! cores"un*ator<
e: semnatura8
Comunicarea intam"inarii se face reclamantului( in conformitate cu "re#e!erile art
201 alin 1( !aca legea nu "re#e!e altfel( la intam"inare anexan!u/se acelasi numar
!e co"ii certificate !e "e inscrisurile "e care se s"ri+ina( "recum si un ran! !e co"ii
"entru instanta 9!is"o*itiile art 200 alin 2( ale art 1&& alin 1 si ale art 1&5 fiin!
a"lica)ile cores"un*ator:
?oarte im"ortant !e retinut este fa"tul ca sanctiunea ne!e"unerii intam"inarii(
acolo un!e aceasta este o)ligatorie( con!uce la !eca!erea "aratului !in !re"tul !e a
mai "ro"une "ro)e si !e a in#oca exce"tii( in afara celor !e or!ine "u)lica
Astfel( "otri#it art 20% alin 1( intam"inarea este o)ligatorie( in afara !e ca*urile in
care legea "re#e!e in mo! ex"res altfel( "otri#it alineatului 2 al aceluiasi articol(
ne!e"unerea intam"inarii in termenul "re#a*ut !e lege atragan! !eca!erea
"aratului !in !re"tul !e a mai "ro"une "ro)e si !e a in#oca exce"tii( in afara celor
!e or!ine "u)lica( !aca legea nu "re#e!e altfel
IB Proce!ura !e +u!ecata
In "rimul ran! arat ca( "otri#it art 702 alin % !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila(
contestatiile la executare se +u!eca !e urgenta si cu "reca!ere( "artile urman! a fi
citate in termen scurt,1%-
16
Astfel( in "rocesele urgente 9cum este si ca*ul contestatiei la executare: termenele
"re#a*ute !e art 132 alin 1/%( asa cum sunt mo!ificate "rin legea !e "unere in
a"licare( "ot fi re!use !e +u!ecator in functie !e circumstantele cau*ei
Potri#it art 132 la alin 1/% referitoare la fixarea "rimului termen !e +u!ecata=
7Art 132 1 91: Cu!ecatorul( !e in!ata ce constata ca sunt in!e"linite con!itiile
"re#a*ute !e lege "entru cererea !e c4emare in +u!ecata( !is"une( "rin re*olutie(
comunicarea acesteia catre "arat( "unan!u/i/se in #e!ere ca are o)ligatia !e a
!e"une intam"inare( su) sanctiunea "re#a*uta !e lege( care #a fi in!icata ex"res( in
termen !e 25 !e *ile !e la comunicarea cererii !e c4emare in +u!ecata( in con!itiile
art 120
92: Intam"inarea se comunica !e in!ata reclamantului( care este o)ligat sa !e"una
ras"uns la intam"inare in termen !e 10 *ile !e la comunicare Paratul #a lua
cunostinta !e ras"unsul la intam"inare !e la !osarul cau*ei
9%: In termen !e % *ile !e la !ata !e"unerii ras"unsului la intam"inare( +u!ecatorul
fixea*a "rin re*olutie "rimul termen !e +u!ecata( care #a fi !e cel mult 20 !e *ile !e
la !ata re*olutiei( !is"unan! citarea "artilor8
Asa cum am "reci*at( contestatiile la executare se #or +u!eca cu "reca!ere( inaintea
altor "ricini( la ince"utul se!intei !e +u!ecata Proce!ura "re#a*uta "entru +u!ecata
in "rima instanta se a"lica in mo! cores"un*ator
Astfel( su) as"ectul "roce!urii !e +u!ecata a contestatiei la executare( in
conformitate cu art 702 alin 1 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila( contestatia la
executare se +u!eca cu "roce!ura "re#a*uta !e co! "entru +u!ecata in "rima
instanta( "roce!ura care se a"lica in mo! cores"un*ator
Potri#it art 702 alin 2( instanta sesi*ata #a solicita !e in!ata executorului
+u!ecatoresc sa ii transmita( in termenul fixat( co"ii certificate !e acesta !e "e actele
!osarului !e executare contestate( !is"o*itiile art 260 9"ri#in! regimul co"iilor:
fiin! a"lica)ile in mo! cores"un*ator Toto!ata( in acest sco"( instanta ii #a "une in
#e!ere "artii interesate sa ac4ite c4eltuielile necesare "entru !e"unerea co"iilor
certificate !e acesta !e "e actele !osarului !e executare contestate
0e asemenea( la cererea "artilor sau atunci can! instanta a"recia*a ca este necesar(
aceasta #a "utea solicita executorului +u!ecatoresc relatii si ex"licatii scrise 9art 702
alin &:
0u"a cum am aratat( "re#e!erile art 132 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila( "ri#in!
comunicarea contestatiei( !e"unerea si comunicarea intam"inarii si fixarea
"rimului termen !e +u!ecata( asa cum au fost mo!ificate "rin Legea nr 72'2012( se
a"lica in mo! cores"un*ator
0e asemenea( "re#e!erile Ca"itolului II 7Cu!ecata8 !in Cartea a II/a Titlul I !in
noul Co! !e "roce!ura ci#ila( !e la art 202 si urmatoarele( cu mo!ificarile a!use
"rin Legea 72'2012( se a"lica cores"un*ator
?a"tul ca instantele cercetea*a( incu#iintea*a "ro)e( !e*)at "e fon! contestatia nu
re"re*inta o incalcare a "re#e!erilor art 702 alin % atat tim" cat +u!ecata !e urgenta
si cu "reca!ere nu "resu"une +u!ecarea cau*ei in astfel !e con!itii incat sa fie
incalcate !re"turile celeilalte "arti'ale #reuneia !intre "arti
@ergan! "e "rinci"iul legalitatii si aflarii a!e#arului coro)orat cu "rinci"iul
!re"tului la a"arare si contra!ictorialitate( !esi solutionarea contestatiei se im"une
a fi facuta !e urgenta si cu "reca!ere( instanta nu "oate trece "este "re#e!erile art
17
135 1 7.erificarea cererii si regulari*area acesteia8( ale art 132 1 7?ixarea "rimului
termen !e +u!ecata8 sau ale art 133 1 7@o!ificarea cererii !e c4emare in
+u!ecata8( "re#e!eri a caror a"licare #a tergi#ersa solutionarea contestatiei( !ar
care se im"un a fi a"licate in #irtutea "rinci"iilor anterior enuntate
0ar( a#an! in #e!ere urgenta "rocesului( inainte !e intrarea efecti# in +u!ecata(
+u!ecatorul "oate( conform legii( sa scurte*e termenele "reala)ile( mentionate in
articolele !e mai sus Astfel( la art 132 alin 5( asa cum este mo!ificat "rin Legea nr
72'2012( s/a sta)ilit ca in "rocesele urgente( termenele "re#a*ute la alin 1/& ale
acestui articol "ot fi re!use !e +u!ecator in functie !e circumstantele cau*ei
Ca element !e noutate( arat ca noul Co! !e "roce!ura ci#ila( fata !e actualul Co!
!e "roce!ura ci#ila( intro!uce "osi)ilitatea instantei !e a solicita relatii si ex"licatii
scrise !e la executorul +u!ecatoresc( atunci can! a"recia*a ca sunt necesare( "recum
si "osi)ilitatea "artilor !e a a!resa instantei o cerere in acest sens 9art 702 alin &:
Toto!ata( in noul Co! !e "roce!ura ci#ila se "astrea*a !is"o*itiile referitoare la
fa"tul ca instanta sesi*ata #a solicita !e in!ata executorului +u!ecatoresc sa ii
transmita( in termenul fixat( co"ii certificate "e actele !osarului !e executare
contestate( !ar( ca element intro!us !e noua lege( se "re#e!e fa"tul ca instanta ii #a
"une in #e!ere "artii interesate sa ac4ite c4eltuielile oca*ionate !e acestea
Ta)el com"arati# intre reglementarile actualului Co! !e "roce!ura ci#ila( ale
noului Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 si ale Legii nr 72'2012 "entru
"unerea in a"licare a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila( cu
"ri#ire la "roce!ura !e +u!ecata a contestatiei la executare=Actualul Co! !e
"roce!ura ci#ila Noul Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 Legea
nr 72'2012 "entru "unerea in a"licare a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e
"roce!ura ci#ila
Art &02 1 91: Instanta sesi*ata #a solicita !e in!ata organului !e executare sa/i
transmita( in termenul fixat( !osarul !e executare sau( !u"a ca*( co"ii certificate !e
acesta !e "e actele !osarului !e executare in cau*a( !is"o*itiile art 1%3 fiin!
a"lica)ile in mo! cores"un*ator Partile #or fi citate in termen scurt( iar +u!ecarea
contestatiei se face !e urgenta si cu "reca!ere Proce!ura "re#a*uta "entru +u!ecata
in "rima instanta se a"lica in mo! cores"un*ator
DDDDDDDDDDD
Alineatul a fost mo!ificat "rin "unctul %7 !in Legea nr 202'2010 ince"an! cu
25112010
92: EotFrGrea "ronunHatF cu "ri#ire la contestaHie se !F fFrF !re"t !e a"el( cu
exce"Hia 4otFrGrii "ronunHate In temeiul art &001 Ji al art &01 alin 2
9%: EotFrGrea "rin care s/a soluHionat contestaHia "ri#in! InHelesul( Intin!erea sau
a"licarea titlului executoriu este su"usF aceloraJi cFi !e atac ca Ji 4otFrGrea ce se
executF Art 702 1 91: Contestatia la executare se +u!eca cu "roce!ura
"re#a*uta !e "re*entul co! "entru +u!ecata in "rima instanta( care se a"lica in mo!
cores"un*ator
92: Instanta sesi*ata #a solicita !e in!ata executorului +u!ecatoresc sa ii transmita(
in termenul fixat( co"ii certificate !e acesta !e "e actele !osarului !e executare
contestate( !is"o*itiile art 260 fiin! a"lica)ile in mo! cores"un*ator( si ii #a "une in
#e!ere "artii interesate sa ac4ite c4eltuielile oca*ionate !e acestea
18
9%: Partile #or fi citate in termen scurt( iar +u!ecarea contestatiei se face !e urgenta
si cu "reca!ere
9&: La cererea "artilor sau atunci can! a"recia*a ca este necesar( instanta #a "utea
solicita relatii si ex"licatii scrise !e la executorul +u!ecatoresc KKKKKK/
9"rin Legea 72'2012 nu s/au a!us mo!ificari art 702 !in Legea 1%&'2010:
B Caile !e atac
Noul Co! !e "roce!ura ci#ila "re#e!e ca regula( in art 707 alin 91:( ca 4otararea
"ronuntata cu "ri#ire la contestatie "oate fi atacata numai cu a"el( cu exce"tia
4otararilor "ronuntate in temeiul art 701 alin 9&: si art 70& alin 9&:( care "ot fi
atacate in con!itiile !re"tului comun ,1&-
Astfel( ca element !e noutate( fata !e actualul Co! !e "roce!ura ci#ila( noul Co! !e
"roce!ura ci#ila sta)ileste o noua regula in "ri#inta cailor !e atac( constan! in aceea
ca 4otararea "ronuntata cu "ri#ire la contestatie "oate fi contestata numai cu a"el
Aceasta !is"o*itie este !eterminata !e fa"tul ca( "otri#it art &50 !in noul Co! !e
"roce!ura ci#ila( in noua reglementare singura cale or!inara !e atac este a"elul(
recursul !e#enin! o cale extraor!inara !e atac
In acest sens( se #or a"lica in mo! cores"un*ator "re#e!erile art &20 1 7A"elul8 si
urmatoarele( "rimul termen !e +u!ecata #a fi sta)ilit conform art &23( asa cum este
mo!ificat "rin Legea nr 72'2012( si( asa cum am aratat si anterior( se #or a"lica in
mo! cores"un*ator !is"o*itiile art 132 1 7?ixarea "rimului termen !e +u!ecata8(
alin 95:/92:( iar( "entru i!entitate !e ratiune si legalitate( se a"lica in mo!
cores"un*ator "re#e!erile art 200( asa cum sunt mo!ificate "rin Legea nr 72'2012
Arat fa"tul ca aceasta regula( a unicitatii caii !e atac a a"elului in ca*ul 4otararilor
"ronuntate cu "ri#ire la contestatiile la executare( cunoaste( insa( trei exce"tii
Astfel=
/ 4otararea "ronuntata in temeiul art 701 alin & si art 70& alin & !in noul Co! !e
"roce!ura ci#ila este su"usa atat a"elului cat si recursului 9art 707 alin 1:<
/ 4otararea "rin care s/a solutionat contestatia "ri#in! intelesul( intin!erea sau
a"licarea titlului executoriu este su"usa acelorasi cai !e atac ca si 4otararea ce se
executa( iar( !aca "rin contestatie s/a cerut lamurirea intelesului( intin!erii ori
a"licarii unui titlu care nu constituie 4otarare a unui organ !e +uris!ictie( 4otararea
"rin care s/a solutionat contestatia #a "utea fi atacata numai cu a"el( !is"o*itiile
alin 91: a"lican!u/se in mo! cores"un*ator 9art 707 alin 2:
Primele !oua exce"tii se +ustifica "rin fa"tul ca situatiile "re#a*ute !e art 701 alin
& si !e art 70& alin & !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila "resu"un o a!e#arata
+u!ecata "e fon!( astfel ca este firesc ca 4otararea "ronuntata sa fie su"usa regulilor
!e !re"t comun( "entru res"ectarea "rinci"iului !u)lului gra! !e +uris!ictie Astfel=
/ art 701 alin & "re#e!e ca im"artirea )unurilor "ro"rietate comuna "e cote/"arti
sau in !e#almasie "oate fi 4otarata( la cererea "artii interesate( si in ca!rul +u!ecarii
contestatiei la executare<
/ art 70& alin & sta)ileste ca( !aca "rin lege nu se "re#e!e altfel( contestatia "rin
care o terta "ersoana "retin!e ca are un !re"t !e "ro"rietate sau un alt !re"t real
19
asu"ra )unului urmarit "oate fi intro!usa in tot cursul executarii silite( !ar nu mai
tar*iu !e 15 *ile !e la efectuarea #an*arii ori !e la !ata "re!arii silite a )unului
A treia exce"tie( "re#a*uta !e art 707 alin 2( se +ustifica "rin caracterul accesoriu a
4otararii "ronuntate in contestatia la titlu fata !e 4otararea "rin care s/a solutionat
fon!ul "ricinii 9accesorium seLuitur "rinci"ale: Aceasta reglementare exista si in
actualul Co! !e "roce!ura ci#ila
Arat fa"tul ca( intrucat legea nu face niciun fel !e !istinctie in acest sens( inseamna
ca 4otararea "ronuntata in contestatia la executare( c4iar !aca nu "oate fi recurata
9fata !e !is"o*itiile art &77 alin 2 te*a a II/a:( este susce"ti)ila( insa( si !e
contestatia in anulare sau re#i*uire( in masura in care cerintele legale !e exercitare
a acestora sunt intrunite
Ta)el com"arati# intre reglementarile actualului Co! !e "roce!ura ci#ila( ale
noului Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010( in ceea ce "ri#este caile !e atac
in ca*ul contestatiei la executare=Actualul Co! !e "roce!ura ci#ila Noul Co! !e
"roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 Legea nr 72'2012 "entru "unerea in
a"licare a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila
Art &02
Eotararea "ronuntata cu "ri#ire la contestatie se !a fara !re"t !e a"el( cu exce"tia
4otararii "ronuntate in temeiul art &001 si al art &01 alin 2
Eotararea "rin care s/a solutionat contestatia "ri#in! intelesul( intin!erea sau
a"licarea titlului executoriu este su"usa acelorasi cai !e atac ca si 4otararea ce se
executa Art 707 1 91: Eotararea "ronuntata cu "ri#ire la contestatie "oate fi
atacata numai cu a"el( cu exce"tia 4otararilor "ronuntate in temeiul art 701 alin
9&: si art 70& alin 9&:( care "ot fi atacate in con!itiile !re"tului comun
92: Eotararea "rin care s/a solutionat contestatia "ri#in! intelesul( intin!erea sau
a"licarea titlului executoriu este su"usa acelorasi cai !e atac ca si 4otararea ce se
executa 0aca "rin contestatie s/a cerut lamurirea intelesului( intin!erii ori a"licarii
unui titlu care nu constituie 4otarare a unui organ !e +uris!ictie( 4otararea "rin
care s/a solutionat contestatia #a "utea fi atacata numai cu a"el( !is"o*itiile alin 91:
a"lican!u/se in mo! cores"un*ator KKKK1
9"rin Legea 72'2012 nu s/au a!us mo!ificari art 707 !in Legea 1%&'2010:
BI ;us"en!area executarii
Aeferitor la sus"en!area executarii( art 706 !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila
!is"une ca( "ana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri "ri#in!
executarea silita( la solicitarea "artii interesate si numai "entru moti#e temeinice(
instanta com"etenta "oate sus"en!a executarea ;us"en!area se "oate solicita o!ata
cu contestatia la executare sau "rin cerere se"arata
Potri#it art 706 alin 2 "entru a se !is"une sus"en!area( cel care o solicita tre)uie sa
!ea in "reala)il o cautiune( calculata la #aloarea o)iectului contestatiei( in
cuantumul sta)ilit "rin aceeasi !is"o*itie( iar !aca o)iectul contestatiei nu este
e#alua)il in )ani( cautiunea #a fi !e 1000 lei( in afara !e ca*ul in care legea !is"une
altfel 9art 706 alin %:
20
0e la regula o)ligati#itatii cautiunii exista si exce"tii reglementate !e art 706 alin &
Astfel( conform acestei !is"o*itii( sus"en!area executarii este o)ligatorie si
cautiunea nu este necesara !aca=
/ 4otararea sau inscrisul care se executa nu este( "otri#it legii( executoriu<
/ inscrisul care se executa a fost !eclarat fals "rintr/o 4otarare +u!ecatoreasca !ata
in "rima instanta<
/ !e)itorul face !o#a!a cu inscris autentic ca a o)tinut !e la cre!itor o amanare ori(
!u"a ca*( )eneficia*a !e un termen !e "lata
Potri#it art 706 alin 5( !aca )unurile urmarite sunt su"use "ieirii( !egra!arii(
alterarii sau !e"recierii( se #a sus"en!a numai !istri)uirea "retului o)tinut !in
#alorificarea acestor )unuri
In ceea ce "ri#este solutionarea cererii !e sus"en!are a executarii silite( art 706
alin 2 "re#e!e ca instanta se #a "ronunta asu"ra acestei cereri( in toate ca*urile(
"rin inc4eiere( c4iar si inaintea termenului fixat "entru +u!ecarea contestatiei
Partile #or fi intot!eauna citate( iar inc4eierea "oate fi atacata numai cu a"el( in
mo! se"arat( in termen !e 5 *ile !e la "ronuntare "entru "artea "re*enta( res"ecti#
!e la comunicare "entru cea li"sa
0e asemenea( este reglementata( "rin art 706 alin 6( "osi)ilitatea sus"en!arii
"ro#i*orii a executarii silite Astfel( in ca*uri urgente si !aca s/a "latit cautiunea
"re#a*uta( instanta "oate !is"une( "rin inc4eiere si fara citarea "artilor(
sus"en!area "ro#i*orie a executarii "ana la solutionarea cererii !e sus"en!are
Inc4eierea nu este su"usa niciunei cai !e atac( cautiunea !e"usa "entru sus"en!area
"ro#i*orie fiin! !e!ucti)ila !in cautiunea finala sta)ilita !e instanta( !aca este
ca*ul
Potri#it art 706 alin 6( inc4eierea "rin care s/a !is"us sus"en!area executarii silite
se comunica !in oficiu si !e in!ata executorului +u!ecatoresc
?ata !e cu"rinsul acestor !is"o*itii se "oate constata fa"tul ca noul Co! !e
"roce!ura ci#ila( ca element !e noutate( sta)ileste in mo! ex"res "rocentul'#aloarea
cautiunii ce tre)uie "latita !e contestator !aca !oreste sus"en!area executarii silite(
in functie !e #aloarea o)iectului contestatiei( in tim" ce actualul Co! !e "roce!ura
ci#ila lasa la a"recierea instantei sta)ilirea #alorii cautiunii ce tre)uie !e"usa
"entru aceste cereri,15-
Astfel( conform art 706 alin 2( fata !e #aloarea o)iectului cererii( cautiunea care
tre)uie !e"usa este in cunatum !e=
a: 10M( !aca aceasta #aloare este "ana la 10000 lei<
): 1000 lei "lus 5M "entru ceea ce !e"aseste 10000 lei<
c: 5500 lei "lus 1M "entru ceea ce !e"aseste 100000 lei<
!: 1&500 lei "lus 0(1M "entru ceea ce !e"aseste 1000000 lei
0e asemenea( ca element !e noutate( "rin noul Co! !e "roce!ura ci#ila se sta)ileste
si cuantumul cautiunii ce tre)uie "latita in situatia in care o)iectul contestatiei nu
este e#alua)il in )ani( cautiunea fiin! in acest ca* fixa( in cuantum !e 1000 lei
Este !e "reci*at si fa"tul ca( fata !e "re#e!erile art 706 alin 6( si in ca*ul in care se
solicita sus"en!area "ro#i*orie a executarii silite #aloarea cautiunii este tot cea
sta)ilita conform !is"o*itiilor art 706 alin 2 si %( in tim" ce( in actuala
reglementare cautiunea "entru astfel !e cereri era !e 10M !in #aloarea o)iectului
21
cererii sau !e 500 lei in ca*ul cererilor nee#alua)ile in )ani In consecinta( "rin noua
reglementare se mo!ifica si #alorile cautiunii ce tre)uie !e"usa
Tot ca element !e noutate exista si exce"tii !e la "lata cautiunii in ca*uri in care
su"en!area este o)ligatorie Aceste exce"tii sunt reglementate( asa cum am aratat(
!e "re#e!erile alin & al art 706
;e "astrea*a in noul Co! !e "roce!ura ci#ila 9cu mici mo!ificari: fata !e actualul
co! "re#e!erile acestuia !in urma cu"rinse la art &0% alin 2( referitoare la situatia
in care )unurile urmarite sunt su"use stricaciunii( "ieirii sau !e"recierii( ca* in care
se #a sus"en!a numai !istri)uirea "retului
Un alt element !e noutate il constituie fa"tul ca asu"ra cererii !e su"en!are(
instanta se "ronunta "rin inc4eiere( c4iar si inaintea termenului fixat "entru
+u!ecarea contestatiei( cu citarea "artilor( inc4eierea "utan! fi atacata cu a"el( in
mo! se"arat( in termen !e 5 *ile !e la "ronuntare "entru "artea "re*enta( res"ecti#
!e la comunicare "entru cea in li"sa
;e "astrea*a "osi)ilitatea sus"en!arii "ro#i*orii a executarii "ana la solutionarea
cererii !e sus"en!are a executarii silite Acesta sus"en!are se "oate face in ca*uri
urgente si !aca s/a "latit cautiunea aratata mai sus Inc4eierea in acest ca* nu este
su"usa niciunei cai !e atac(
Cautiunea !e"usa( sta)ilita "entru aceasta cerere( este !e!ucti)ila !in cautiunea
finala sta)ilita !e instanta( !aca e ca*ul
Alt element !e noutate este fa"tul ca( !in oficiu( inc4eierea "rin care s/a !is"us
sus"en!area executarii se comunica !e in!ata si executorului +u!ecatoresc Astfel se
e#ita o continuare a executarii silite ce "oate con!uce la gra#e "re+u!icii( uneori
irecu"era)ile
Ta)el com"arati# intre reglementarile actualului Co! !e "roce!ura ci#ila si ale
noului Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010( reglementari referitoare la
sus"en!area in materia contestatiei la executare=Actualul Co! !e "roce!ura ci#ila
Noul Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 Legea nr 72'2012
"entru "unerea in a"licare a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila
Art &0% 1 91: Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri
"ri#in! executarea silita( instanta com"etenta "oate sus"en!a executarea( !aca se
!e"une o cautiune in cuantumul fixat !e instanta( in afara !e ca*ul in care legea
!is"une altfel
92: 0aca )unurile urmarite sunt su"use stricaciunii( "ieirii sau !e"recierii( se #a
sus"en!a numai !istri)uirea "retului
9%: Asu"ra cererii !e sus"en!are formulate "otri#it alin 1 si 2 instanta( in toate
ca*urile( se "ronunta "rin inc4eiere( care "oate fi atacata cu recurs( in mo! se"arat
9&: In ca*uri urgente( !aca s/a "latit cautiunea( "rese!intele instantei "oate
!is"une( "rin inc4eiere si fara citarea "artilor( sus"en!area "ro#i*orie a executarii
"ana la solutionarea cererii !e sus"en!are !e catre instanta Inc4eierea nu este
su"usa nici unei cai !e atac Cautiunea care tre)uie !e"usa este in cuantum !e 10M
!in #aloarea o)iectului cererii sau !e 5 00 lei 9AON: "entru cererile nee#alua)ile in
)ani Cautiunea !e"usa este !e!ucti)ila !in cautiunea sta)ilita !e instanta( !aca
este ca*ul
DDDDDDDDDDD Art 706 1 91: Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei
cereri "ri#in! executarea silita( la solicitarea "artii interesate si numai "entru
22
moti#e temeinice( instanta com"etenta "oate sus"en!a executarea ;us"en!area se
"oate solicita o!ata cu contestatia la executare sau "rin cerere se"arata
92: Pentru a se !is"une sus"en!area( cel care o solicita tre)uie sa !ea in "reala)il o
cautiune( calculata la #aloarea o)iectului contestatiei( !u"a cum urmea*a=
a: !e 10M( !aca aceasta #aloare este "ana la 10000 lei<
): !e 1000 lei "lus 5M "entru ceea ce !e"aseste 10000 lei<
c: !e 5500 lei "lus 1M "entru ceea ce !e"aseste 100000 lei<
!: !e 1&500 lei "lus 0(1M "entru ceea ce !e"aseste 1000000 lei
9%: 0aca o)iectul contestatiei nu este e#alua)il in )ani( cautiunea #a fi !e 1000 lei(
in afara !e ca*ul in care legea !is"une altfel
9&: ;us"en!area executarii este o)ligatorie si cautiunea nu este necesara !aca=
1 4otararea sau inscrisul care se executa nu este( "otri#it legii( executoriu<
2 inscrisul care se executa a fost !eclarat fals "rintr/o 4otarare +u!ecatoreasca !ata
in "rima instanta<
% !e)itorul face !o#a!a cu inscris autentic ca a o)tinut !e la cre!itor o amanare
ori( !u"a ca*( )eneficia*a !e un termen !e "lata
95: 0aca )unurile urmarite sunt su"use "ieirii( !egra!arii( alterarii sau !e"recierii(
se #a sus"en!a numai !istri)uirea "retului o)tinut !in #alorificarea acestor )unuri
92: Asu"ra cererii !e sus"en!are instanta( in toate ca*urile( se "ronunta "rin
inc4eiere( c4iar si inaintea termenului fixat "entru +u!ecarea contestatiei Partile
#or fi intot!eauna citate( iar inc4eierea "oate fi atacata numai cu a"el( in mo!
se"arat( in termen !e 5 *ile !e la "ronuntare "entru "artea "re*enta( res"ecti# !e la
comunicare "entru cea li"sa
97: In ca*uri urgente si !aca s/a "latit cautiunea "re#a*uta la alin 92:( instanta
"oate !is"une( "rin inc4eiere si fara citarea "artilor( sus"en!area "ro#i*orie a
executarii "ana la solutionarea cererii !e sus"en!are Inc4eierea nu este su"usa
niciunei cai !e atac Cautiunea !e"usa "otri#it "re*entului alineat este !e!ucti)ila
!in cautiunea finala sta)ilita !e instanta( !aca este ca*ul
96: Inc4eierea "rin care s/a !is"us sus"en!area executarii silite se comunica !in
oficiu si !e in!ata executorului +u!ecatoresc KKKKKK/
9"rin Legea 72'2012 nu s/au a!us mo!ificari art 706 !in Legea 1%&'2010:
BII Efectele 4otararilor "ronuntate in contestatia la executare
Noul Co! !e "roce!ura ci#ila sta)ilea in articolul 703( ca( in situatia a!miterii
contestatiei la executare( in functie !e o)iectul acesteia( instanta( !u"a ca*( #a
in!re"ta ori anula actul !e executare contestat( #a !is"une anularea ori incetarea
executarii insesi( #a anula ori lamuri titlul executoriu sau( can! acesta a fost gresit
in#estit( #a anula inc4eierea !e in#estire cu formula executorie 9alin 1: Aceste
!is"o*itii au fost mo!ificate "rin Legea nr 72'2012 "entru "unerea in a"licare a
Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila in sensul eliminarii celor
referitoare la anularea inc4eierii !e in#estire cu formula executorie
Aceasta mo!ificare( asa cum am "reci*at si anterior( a fost !eterminata !e
mo!ificarea( "rin aceeasi lege( a art 22% !in noul Co! !e "roce!ura ci#ila in sensul
eliminarii "re#e!erilor referitoare la necesitatea in#estirii cu formula executorie a
23
4otararilor +u!ecatoresti si a altor inscrisuri carora legea le recunoaste "uterea
executorie "entru ca acestea sa "oata constitui titluri executorii
0e asemenea( !aca "rin contestatia la executare s/a cerut !e catre "artea interesata
im"artirea )unurilor "ro"rietate comuna( instanta #a 4otari si asu"ra im"artelii
acestora( "otri#it legii 9alin 2:
In ca*ul res"ingerii contestatiei( contestatorul "oate fi o)ligat( la cerere( la
!es"agu)iri "entru "agu)ele cau*ate "rin intar*ierea executarii( iar can!
contestatia a fost exercitata cu rea/cre!inta( el #a fi o)ligat si la "lata unei amen*i
+u!iciare !e la 1000 lei la 7000 lei 9alin %:
Potri#it alin 9&: 4otararea !e a!mitere sau !e res"ingere a contestatiei( ramasa
!efiniti#a( #a fi comunicata( !in oficiu si !e in!ata( si executorului +u!ecatoresc(
care( in situatia in care contestatia este a!misa( este o)ligat sa se conforme*e
masurilor luate sau !is"use !e instanta 9alin 5:
Conform alin 92:( atunci can! contestatia a fost res"insa( suma re"re*entan!
cautiunea !e"usa ramane in!is"oni)ili*ata( urman! a ser#i la aco"erirea creantelor
aratate la alin 9%: sau a celor sta)ilite "rin titlul executoriu( !u"a ca*( situatie in
care se #a comunica executorului si reci"isa !e consemnare a acestei sume ,12-
In ca*ul in care constata refu*ul ne+ustificat al executorului !e a "rimi ori !e a
inregistra cererea !e executare silita( sau !e a in!e"lini un act !e executare silita ori
!e a lua orice alta masura "re#a*uta !e lege 9situatie in care instanta #a solicita
inc4eierea "rin care s/a refu*at moti#at !esc4i!erea "roce!urii !e executare sau
in!e"linirea unui act !e executare silita ori luarea unei alte masuri "re#a*ute !e
lege 1 art 703 alin 6:( instanta !e executare #a "utea o)liga executorul( "rin aceeasi
4otarare( la "lata unei amen*i +u!iciare !e la 1000 lei la 7000 lei( "recum si( la
cererea "artii interesate( la "lata !e !es"agu)iri "entru "agu)a astfel cau*ata 9alin
7:
In ceea ce "ri#este efectele 4otararilor "ronuntate in contestatia la execuare( este !e
mentionat fa"tul ca( in!iferent !e felul contestatiei( "e aceasta cale nu se "oate
mo!ifica sau anula 4otararea "usa in executare
Instanta in#estita cu solutionarea contetatiei nu #a "utea cerceta !ecat !aca actele
!e executare s/au in!e"linit cu res"ectarea !is"o*itiilor legale( "ri#in! "roce!ura
executionala( sau #a lamuri !is"o*iti#ul titlului executoriu( atunci can! este ca*ul(
"entru a asigura o executare fara !ificultati
;ingurele a"arari !e fon! ce "ot fi in#ocate in ca!rul contestatiei la executare
#i*ea*a numai im"re+urari ulterioare "ronuntarii 4otararii ce constituie titlul
executoriu ;"re exem"lu se "ot in#oca as"ecte legate !e stingerea !atoriei "rin
"lata( in con!itiile in care "latile au inter#enit !u"a eli)erarea titlului executoriu
A!miterea contestatiei la executare( ca urmare a constatarii neres"ectarii
!is"o*itiilor "ri#itoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act !e
executare( consta in anularea actului nelegal( iar( in i"ote*a existentei unei
!e"en!ente a actelor !e executare( anularea actului nelegal atrage anularea actelor
!e executare urmatoare care nu "ot a#ea o existenta !e sine statatoare
Aceasta solutie este "re#a*uta si !e !is"o*itiile art 703 !in noul Co! !e "roce!ura
ci#ila care sta)ilesc ca( !aca a!mite contestatia la executare( instanta( tinan! seama
!e o)iectul acesteia( !u"a ca*( #a in!re"ta ori anula actul !e executare contestat( #a
24
!is"une anularea ori incetarea executarii insesi( #a anula ori lamuri titlul
executoriu
0e asemenea atunci can! contestatia este a!misa( executorul +u!ecatoresc este
o)ligat sa se conforme*e !is"o*itiilor luate sau !is"use !e catre instanta
0aca "rin contestatie s/a cerut si im"arteala )unurilor comune instanta #a 4otari si
asu"ra im"artelii acestora( "otri#it legii
In ca*ul res"ingerii contestatiei la executare( efectul consta in continuarea executarii
sau reluarea acesteia !aca a fost sus"en!ata
Contestatorul #a "utea fi o)ligat( la cerere( la !s"agu)iri "entru "agu)ele cau*ate
"rin intar*ierea executarii( iar !aca se constata reaua sa cre!inta in "romo#area
contestatiei( el #a fi o)ligat si la "lata unei amen*i +u!iciare !e la 1000 lei la 7000
lei( in conformitate cu art 703 alin %
Ca element !e noutate( in noua reglementare se "re#e!e ca( atunci can! contestatia
a fost res"insa( suma re"re*entan! cautiunea !e"usa ramane in!is"oni)ili*ata(
urman! a ser#i la aco"erirea creantelor constan! in !es"agu)iri "entru "agu)ele
cau*ate "rin intar*ierea executarii sau a celor sta)ilite "rin titlul executoriu( !u"a
ca*( situatie in care se #a comunica executorului si reci"isa !e consemnare a acestei
sume
Tot ca element !e noutate( noua reglementare "re#e!e ca( in ca*ul in care constata
refu*ul ne+ustificat al executorului !e a "rimi ori !e a inregistra cererea !e
executare silita sau !e a in!e"lini un act !e executare silita ori !e a lua orice alta
masura "re#a*uta !e lege( instanta !e executare #a "utea o)liga executorul( "rin
aceeasi 4otarare( la "lata unei amen*i +u!iciare !e la 1000 lei la 7000 lei( "recum si(
la cererea "artii interesate( la "lata !e !es"agu)iri "entru "agu)a astfel cau*ata
In aceasta situatie( "re#a*uta la art 703 alin 97:( legea sta)ileste ca instanta #a
solicita inc4eierea "re#a*uta la art 255 alin 91:( res"ecti# inc4eierea "rin care s/a
refu*at moti#at !esc4i!erea "roce!urii !e executare( sau( !u"a ca*( actul care
constata refu*ul executorului +u!ecatoresc !e a in!e"lini un act !e executare silita
ori !e a lua alta masura "re#a*uta !e lege
Toto!ata( noul Co! !e "roce!ura ci#ila "re#e!e ca 4otararea !e a!mitere sau !e
res"ingere a contestatiei( ramasa !efiniti#a( #a fi comunicata( !in oficiu si !e in!ata(
si executorului +u!ecatoresc( actuala reglementare necu"rin*an! !is"o*itii in acest
sens
Ta)el com"arati# intre reglementarile actualului Co! !e "roce!ura ci#ila( ale
noului Co! !e "roce!ura ci#ila 1 Legea nr 1%&'2010 si ale Legii nr 72'2012 "entru
"unerea in a"licare a Legii nr 1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila(
reglementari "ri#in! efectele 4otararilor "ronuntate in contestatia la
executare=Actualul Co! !e "roce!ura ci#ila Noul Co! !e "roce!ura ci#ila 1
Legea 1%&'2010 Legea nr 72'2012 "entru "unerea in a"licare a Legii nr
1%&'2010 "ri#in! Co!ul !e "roce!ura ci#ila
Art &0& 1 91: 0aca a!mite contestatia la executare( instanta( !u"a ca*( anulea*a
actul !e executare contestat sau !is"une in!re"tarea acestuia( anularea ori
incetarea executarii insesi( anularea ori lamurirea titlului executoriu sau efectuarea
actului !e executare a carui in!e"linire a fost refu*ata
911: In ca*ul in care constata ne+ustificat refu*ul executorului !e a ince"e
executarea silita sau !e a in!e"lini un act !e executare silita( !aca fa"ta nu
25
constituie infractiune "otri#it legii "enale( instanta !e executare( sesi*ata "otri#it
art %33 alin 1( #a "utea o)liga executorul la "lata unei amen*i !e la 500 lei la 2500
lei( "recum si( la cererea "artii interesate( la "lata !e !es"agu)iri "entru "agu)a
astfel cau*ata
92: In ca*ul res"ingerii contestatiei( contestatorul "oate fi o)ligat( la cerere( la
!es"agu)iri "entru "agu)ele cau*ate "rin intar*ierea executarii( iar can!
contestatia a fost exercitata cu rea/cre!inta( el #a fi o)ligat si la "lata unei amen*i !e
la 500000 lei la 7000000 lei Art 703 1 91: 0aca a!mite contestatia la
executare( instanta( tinan! seama !e o)iectul acesteia( !u"a ca*( #a in!re"ta ori
anula actul !e executare contestat( #a !is"une anularea ori incetarea executarii
insesi( #a anula ori lamuri titlul executoriu sau( can! acesta a fost gresit in#estit( #a
anula inc4eierea !e in#estire cu formula executorie
92: 0e asemenea( !aca "rin contestatia la executare s/a cerut !e catre "artea
interesata im"artirea )unurilor "ro"rietate comuna( instanta #a 4otari si asu"ra
im"artelii acestora( "otri#it legii
9%: In ca*ul res"ingerii contestatiei( contestatorul "oate fi o)ligat( la cerere( la
!es"agu)iri "entru "agu)ele cau*ate "rin intar*ierea executarii( iar can!
contestatia a fost exercitata cu rea/cre!inta( el #a fi o)ligat si la "lata unei amen*i
+u!iciare !e la 1000 lei la 7000 lei
9&: Eotararea !e a!mitere sau !e res"ingere a contestatiei( ramasa !efiniti#a( #a fi
comunicata( !in oficiu si !e in!ata( si executorului +u!ecatoresc
95: 0aca contestatia este a!misa( executorul +u!ecatoresc este o)ligat sa se
conforme*e masurilor luate sau !is"use !e instanta
92: Atunci can! contestatia a fost res"insa( suma re"re*entan! cautiunea !e"usa
ramane in!is"oni)ili*ata( urman! a ser#i la aco"erirea creantelor aratate la alin 9%:
sau a celor sta)ilite "rin titlul executoriu( !u"a ca*( situatie in care se #a comunica
executorului si reci"isa !e consemnare a acestei sume
97: In ca*ul in care constata refu*ul ne+ustificat al executorului !e a "rimi ori !e a
inregistra cererea !e executare silita sau !e a in!e"lini un act !e executare silita ori
!e a lua orice alta masura "re#a*uta !e lege( instanta !e executare #a "utea o)liga
executorul( "rin aceeasi 4otarare( la "lata unei amen*i +u!iciare !e la 1000 lei la
7000 lei( "recum si( la cererea "artii interesate( la "lata !e !es"agu)iri "entru
"agu)a astfel cau*ata
96: In situatia "re#a*uta la alin 97:( instanta #a solicita inc4eierea "re#a*uta la art
255 alin 91: sau( !u"a ca*( actul care constata refu*ul executorului +u!ecatoresc !e
a in!e"lini un act !e executare silita ori !e a lua alta masura "re#a*uta !e lege
Art 1% "ct 203 La articolul 703( alineatul 91: se mo!ifica si #a a#ea
urmatorul cu"rins=
7Art 703
91:0aca a!mite contestatia la executare( instanta( tinan! seama !e o)iectul acesteia(
!u"a ca*( #a in!re"ta ori anula actul !e executare contestat( #a !is"une anularea ori
incetarea executarii insesi( #a anula ori lamuri titlul executoriu8
BIII CONCLUNII
Aeglementarea contestatiei la executare a suferit mo!ificari "rin noul Co! !e
"roce!ura ci#ila 9Legea nr 1%&'2010 si Legea nr 72'2012: in ra"ort cu actuala
26
reglementare( mo!ificari "rin care se intentionea*a asigurarea unei mai )une
ocrotiri a !re"turilor cre!itorului si ale !e)itorului
0e asemenea( se "oate constata o mai mare claritate in re!actarea !is"o*itiilor si
!etalierea acestora( cu sco"ul !e a facilita inter"etarea si "unerea lor in a"licare
Toto!ata( se "oate constata reglementarea in ca!rul contestatiei la executare a unor
as"ecte noi( reglementare a carei necesitate a i*#orat !in "ractica anterioara
Contestatia la executare este !estinata inlaturarii neregularitatilor comise cu
"rile+ul urmaririi silite sau ex"licitarii titlului in )a*a caruia s/a !eclansat
executarea silita
Astfel "rin noul Co! !e "roce!ura ci#ila se intro!uc concret as"ecte "ri#in!(
contestatia la executare im"otri#a 7inc4eierilor !ate !e executorul +u!ecatoresc8
;e mentionea*a in noul Co! !e "roce!ura ci#ila ca executarea silita se "oate face in
temeiul unei 4otarari +u!ecatoresti sau ar)itrale si ca atunci can! executarea silita
se reali*ea*a in )a*a unuia !in aceste !oua titluri( !e)itorul nu #a "utea in#oca "e
cale !e contestatie moti#e !e fa"t sau !e !re"t "e care le/ar fi "utut o"une in cursul
+u!ecatii in "rima instanta sau intr/o cale !e atac ce i/a fost !esc4isa
In conformitate cu art 705 alin 1 coro)orat cu art 163 !in noul Co! !e "roce!ura
ci#ila( se reglementea*a su) as"ect formal contestatia la executare( ce tre)uie sa
cu"rin!a anumite elemente
;e reglementea*a con!itiile !e a!misi)ilitate a contestatiei la executare( in
conformitate cu !is"o*itiile art 702
0e asemenea( ca elemente !e noutate( noul Co! !e "roce!ura ci#ila mentionea*a si
reglementea*a contestatia im"otri#a inc4eierilor executorului +u!ecatoresc 9art 701
alin 1:( cat si contestatia "rin care se solicita anularea inc4eierii "rin care m/a
a!mis cererea !e incu#iintare a executarii silite( !aca aceasta a fost !ata fara
in!e"linirea con!itiilor legale 9art 701 alin &( asa cum a fost mo!ificat "rin legea !e
"unere in a"licare:
Noul Co! !e "roce!ura ci#ila( intro!uce "osi)ilitatea instantei !e a solicita relatii si
ex"licatii scrise !e la executorul +u!ecatoresc( atunci can! a"recia*a ca sunt
necesare( "recum si "osi)ilitatea "artilor !e a a!resa instantei o cerere in acest sens
9art 702 alin &:
?ata !e actualul Co! !e "roce!ura ci#ila( noul Co! !e "roce!ura ci#ila sta)ileste o
noua regula in "ri#inta cailor !e atac( constan! in aceea ca 4otararea "ronuntata cu
"ri#ire la contestatie "oate fi atacata numai cu a"el
;e sta)ileste in mo! ex"res "rocentul'#aloarea cautiunii ce tre)uie "latita !e
contestator !aca !oreste sus"en!area executarii silite( in functie !e #aloarea
o)iectului contestatiei( "recum si cuantumul cautiunii ce tre)uie "latita in situatia in
care o)iectul contestatiei nu este e#alua)il in )ani 9cautiunea fiin! in acest ca* fixa(
in cuantum !e 1000 lei:
Un element !e noutate il constituie fa"tul ca asu"ra cererii !e su"en!are instanta se
"ronunta "rin inc4eiere( c4iar si inaintea termenului fixat "entru +u!ecarea
contestatiei( cu citarea "artilor( inc4eierea "utan! fi atacata cu a"el( in mo! se"arat(
in termen !e 5 *ile !e la "ronuntare "entru "artea "re*enta( res"ecti# !e la
comunicare "entru cea in li"sa
27
Alt element !e noutate este fa"tul ca( !in oficiu( inc4eierea "rin care s/a !is"us
sus"en!area executarii se comunica !e in!ata si executorului +u!ecatoresc
Noul Co! !e "roce!ura ci#ila sta)ileste( in art 703( ca( !aca a!mite contestatia la
executare( instanta( tinan! seama !e o)iectul acesteia( !u"a ca*( #a in!re"ta ori
anula actul !e executare contestat( #a !is"une anularea ori incetarea executarii
insesi( #a anula ori lamuri titlul executoriu 9alin 1:
Toto!ata( noul Co! !e "roce!ura ci#ila "re#e!e ca 4otararea !e a!mitere sau !e
res"ingere a contestatiei( ramasa !efiniti#a( #a fi comunicata( !in oficiu si !e in!ata(
si executorului +u!ecatoresc( actuala reglementare necu"rin*an! !is"o*itii in acest
sens
Ca element !e noutate( in noua reglementare se "re#e!e ca atunci can! contestatia a
fost res"insa suma re"re*entan! cautiunea !e"usa ramane in!is"oni)ili*ata(
urman! a ser#i la aco"erirea creantelor constan! in !es"agu)iri "entru "agu)ele
cau*ate "rin intar*ierea executarii sau a celor sta)ilite "rin titlul executoriu( !u"a
ca*( situatie in care se #a comunica executorului si reci"isa !e consemnare a acestei
sume
28