Sunteți pe pagina 1din 3

Catastrofa

Liviu Rebreanu
Titlul: Catastrofa
Autorul: Liviu Rebreanu
Anul aparitiei 1921
Genul: Opera epica
Specia: nuvela
Ideea centrala: Nuvela Catastrofa (1921) ilustreaza un caz de infrangere a unei constiinte
mediocre antrenare intro drama mai presus de resursele sale! "ste cazul unui ofiter roman din
armata austroungara care# nevoit sa lupte contra armatei romane# traieste o c$inuitoare dilema si
imposibilitatea optiunii salvatoare!
%! &avid 'op era un om (n v)rst* de +, de ani# un *ran care are avere de la tat*l s*u care ( i dorea s*l vad* avocat#
dar el nu prea (nv* a# de aceea nu a reu it s* termine facultatea! - f*cut (ns* armata i spre mirarea tat*lui a luat
e.amenul de ofi er i a reusit s* a/ung* sublocotenent de rezerv*! 0e (nsoar* cu "lvira i au un b*ie el pe nume 1iti!
"l aude la ber*rie c* sar (ncepe r*zboiul (ntre rom)ni i s)rbi# fapt care (l nelini te te# deoarece este sublocotenent
(n rezerv*! 'rime te o telegram* peste c)teva zile care (l c$eam* la regiment la 2istri a! - doua zi de diminea *
pleac* cu tr*sura gr*bit uit)nd s* (l pupe pe b*iatul lui! 3estul (l lini te te pe 1iti crez)nd c* acesta este un semn c*
se va (ntoarce c)t de cur)nd!
%%! -colo la 2istri a preg*tirile pentru plecarea pe front se fac (n grab*! &avid scrie o scrisoare
nevestei lui i pleac* $otar)t s* i fac* datoria!
%%%! 2atalionul lui &avid pleac* primul# el fiind foarte lini tit# spre deosebire de ceilalti ofi eri#
care erau speria i i nervo i! Nici c$iar dup* prima b*t*lie# dup* ce a v*zut oameni din
regimentul s*u c*zu i l)ng* el nu ia pierdut calmul!
%4! &up* c)teva luni &avid este avansat (n grad i prime te comanda unei sec ii de mitraliere!
0crie (n fiecare s*pt*m)n* nevestei lui# "lvira# de care (i era dor!
4! Odata cu avansarea# &avid este mutat (ntrun regiment unguresc# unde se (n elege greu cu
ceilal i comandan i# pentru c* nu vorbea ungure te foarte bine! "l privea r*zboiul calm# spre
deosebire de ceilal i comandan i# care erau nervo i i se certau tot timpul! 0e (nt)lne te cu un fost
coleg de facultate# -le.e Candale# cu care poart* o discu ie despre nedreptatea r*zboiului
deoarece rom)nii sau (ntors (mpotriva ungurilor i avea s* fie o lupt* (ntre rom)ni i unguri#
colegul lui pl)ng)nduse la fel ca to i ceilal i! -cest* discu ie (l tulbur* pe &avid!
4%! 1ulburarea (i mai trece (n ziua urm*toare i lucrurile revin la normal! Ceilal i ofi eri se ceart*
din cauza (naint*rii rom)nilor (n -rdeal! Cearta aceasta (l tulbur* i mai tare pe &avid# care nu
poate dormi toat* noaptea urm*toare# g)ndinduse la familia sa!
4%%! 5n zilele urm*toare &avid sim i pentru prima oar* dorin a s* moar*# g)ndinduse la
nedreptatea acestui razboi!
4%%%! Regimentul lui &avid este mutat (n 1ransilvania!
%6! La -rad# aproape de front se (nt)lne te cu un alt prieten "mil Opri or# cu care poart* o
discu ie (n care prietenul lui aduce vorba despre trecerea la rom)ni (n timpul luptei# lucru care (l
sperie pe &avid!
6! Noaptea dinaintea b*t*liei trece foarte greu pentru &avid# care se afl* (ntro situa ie foarte
grea# aceea de a lupta (mpotriva fra ilor s*i rom)ni!
6%! -/unge (n apropierea 7*g*ra ului# unde urmeaz* s* aib* loc prima lui b*t*lie (mpotriva
rom)nilor! 5n diminea a de dinainte de lupt* prime te o scrisoare de la nevasta sa# care (i spore te
fr*m)nt*rile i ii treze te dorul de cas*! ')n* la urm* $ot*r* te s* ( i fac* datoria# deoarece era
(ntro alt* situa ie dificil*# fiind rom)n putea fi foarte u or suspectat de tr*dare!
6%%! 2*t*lia (ncepe i &avid o privea cu acela i calm ca i p)n* atunci! 0e uit* prin binoclu i (i
vede pe rom)ni cum avanseaz*! "zit* un moment# apoi d* ordinul i mitralierele (ncep s* trag*!
5n acest moment ( i dorea s* fie r*pus de un glonte venit din vale# de la rom)ni! 5n c)teva ore
regimentul s*u este (nvins iar el este surprins de un ofi er rom)n care (l love te (n cap cu patul
pu tii# apoi pe c)nd erau c*ra i mor ii el fiind deasupra a picat de pe gr*mada de oameni i r*mas
pe c)mpul de lupt* cu oc$ii spre soare# cu un z)mbet ironic# cu scrisoarea mototolit* (n m)n* i
plin de s)nge!
Aprecieri personale
&iscursul epic evolueaza liniar si cronologic pe doua planuri: cel al realitatii e.terioare razboiul
vazut intro atmosfera sumbra si demitizata# si cel al realitatii interioare planul constiintei
eroului! Nuvela consta in descrierea ascendenta a unei crize# iar momentele acestei crize
determina desfasurarea discursului epic!

S-ar putea să vă placă și