Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic la matematic

Proiect didactic la matematic


Grupa: A-131; C-131
Data: 18.09.2013
Numarul leciei n modul (conform proiectului didactic de lung durat): 17-18
Durata leciei: 80de minute
Modulul: Elemente de combinatoric. Binomul lui Newton.
Subiectul leciei: Ecuaii i inecuaii ce conin elemente de combinatoric.

Competene specifice:
!.".Utilizarea permutrilor# aran$amentelor# combinrilor i proprietile ace%tora in re&ol'area
unor ecuaii# inecuaii# probleme practice# din alte domenii.
Obiectivele leciei: (a %f)ritul leciei ele'ii 'or fi capabili*
O
1
+ recunoa%c elementele de combinatoric,
O

+ recunoa%c formulele de determinare a aran$amentelor# permutrilor# combinrilor,
O
!
+ re&ol'e ecuaii i inecuaii ce coin elemente de combinatoric,
O
"
+ manife%te intere% fa de tema dat.

#ipul leciei: (ecie de formare a capacitilor de aplicare a cunotinelor
#e$nolo%ii didactice:
a& forme: frontal# )n perec-i# indi'idual,
b& metode: con'er%aia euri%tic# metoda lucrului cu manualul# metoda e.erciiului , metoda
/ciorc-inelui0.
c& materiale didactice:
1) 123454# 4., 61547# 8., E95:+# ;. <anualul /<atematica pentru cla%a =-a0. 2-i%inau *
Editura ;rut 4nternational# >01>. >80 ;. 4+BN ?78-??7@-@A-0A"-8,
>) 123454# 4., E95:+# ;., 61547# 8., ;5:B1N# N. 2ulegeri de e.erciii i probleme la
matematic pentru cla%a =-a. 2-iinu* Editura ;rut 4nternaional# >001. 1?? p. 4+BN ??7@-!?-
>A8-!,

'valuarea: de tip %umati'# )ntrebri i r%pun%uri orale i )n %cri%# lucare independent
(aprecieri cu note).

Scenariul leciei
Nr.
ctr.
Secvenele
leciei
T
i
m
p
u
l
O
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e
Activitatea
profesorului
Activitatea
elevilor
Evaluarea
1 :rgani&area
cla%ei
1 +alut ele'ii. ;e tabl
e%te %cri% data %i tema )n
cla%.8erificarea
pregtirii de lecie.
+alut profe%orul. Ele'ul de
%er'iciu anun ab%enii.
8i&ual %e
'erific
dac ele'ii
au
rec-i&itele
nece%are
pentru
lecie.
> 8erificarea
temei
pentru aca%a.

" 2e ai a'ut de reali&at
pentru aca%C
2e )ntrebri a'eiC
2are %unt re&ultatele
e.erciiilorC
7eoria*pag.A?-@0
E.erciii* "(b#c), A(D#d), 8 din
1# pag.@1.
5%ppund coninutul teoretic.
1dre%ea& )ntrebri.
1nun re&ultatele e.erciiilor.
Entrebri
orale i
)n %cri%
" 5eactoali&area
cunotinelor i
capacitilor
0 1
:
1
:
>
En continuare unii ele'i
'or primi cite o fi pe
care 'or fi %cri%e
cu'intele c-eie
/elemente de
combinatoric0. ;rin
metoda ciorchinelui
ele'ii 'or trebui % %crie
tot ce tiu referitor la
cu'intele c-eie date.
Ele'ii %criu tema leciei )n
caiete.
8or completa ciorc-inele
numind noiunile# definindu-le
etc.
Ele'ii
%criu tema
leciei )n
caiete.
Elemen-te
de combi-
natoric
a-
ran
-$a-
me
n-
te
2om
bi-
nri
;er
-
mu
-
tri
Nr.
ctr.
Secvenele
leciei
T
i
m
p
u
l
O
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e
Activitatea
profesorului
Activitatea
elevilor
Evaluarea
1 doua cerin 'a fi de
re&ol'at problemele
inclu%e )n fia nr.1.
Entre timp trei ele'i 'or
trece la tabl. ;e tabl
%unt %cri%e c)te'a
e.erciii# fiecare 'a trebui
% aleag din mulimea
de e.erciii cele ce conin
aran$amente- primul ele'#
combinri- al doilea#
permutri- al treilea ele'
i % le calcule&e.
. ">@ ,
, > , , ,
, , , , , ,
@
>
@
A
@
A
@
>
" 0
8
!
>
"
A
"
A
?
! 8
"
7
A
@
P C C
A A P C A
P C A P C A

+
Beci la lecia de a&i 'om
continua cu %tudiul
elementelor de
combinatoric i anume
'om re&ol'a ecuaii i
inecuaii ce conin
elemente de
combinatoric.
, A0">0 , "@ , 1>0
nu e.i%t,
, ! , >A , A
nu e.i%t,
"?000 , @0 , 1AA0 , 1
.
A. 2on%olidarea
materiei i
formularea
capacitilor
? @ :
1
:
>
:
"
:
A
'(erciiul 1)b&
pa%*+1 )1&
)F A (
F
n
n
G
)F " (
F >>
n
n
'(erciiul )c&
pa%*+1 )1&
)F > (
)F A (

n
n

>0
1
B81* n A
)F A (
) 1 )( > )( " ( )F A (


n
n n n n n
,
,
)F " (
) 1 )( > ( )F " ( >>


n
n n n n
(n-")(n->)(n-1)nG
G>>(n->)(n-1)n
n-"G>>

nG>@
5%pun%* nG>@
B81* n A
) > )( " ( )F A (
)F A (

n n n
n

>0
1
Entrebri
orale i
e.erciii )n
%cri%
! @
1
>
+ n n

>0
1
Nr.
ctr.
Secvenele
leciei
T
i
m
p
u
l
O
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e
Activitatea
profesorului
Activitatea
elevilor
Evaluarea
'(erciiul ")b& din -
pa%*+. )1&
1
1
1
1@!

+
+
=
x y x
y
x
P P
A
'(erciiul 1")b& din -
pa%*+. )1&
>
"
>

x
x
x
P x
A

n
>
-@nH! >0

n
>
-@nH!G>0
IG1
1
n
G-> (nu poate fi
%oluie)
>
n
G7
5%pun%*
[ ] 7 # A n
B81*
1
1 1 0

+ +
y
x y
x y
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
[ ] 1> # 0
1>
0 1>
0
1>
!>@
0 1@!
1@! 1
F 1 1@! F 1
F 1 1@! F
F
F 1
F 1 1@!
F
F 1 1
F 1
>=
=
=
= +
= +
=

+
=
=
+
+
y
y
y
y x
x
x x
x x
x x
x y x
y x
x
x
y x
y x
x
B81* . "
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( ) +

+
# A
A
" 1
" 1
F > ! 1 F > >
F > F " F >
F >
F "
F >
F >
F "
F >
x
x
x
x x x
x x x x x
x x x
x x
x
x x
x x
x

Nr.
ctr. Secvenele
leciei
T
i
m
p
u
l
O
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e
Activitatea
profesorului
Activitatea
elevilor
Evaluarea
> A
A
A>

=
x x x
P P A
x C A
x
x x
1A
> "
+

( )
( ) ( )F > A> F A
F A
F
A *
=

x x
x
x
x DVA
( )
( ) ( ) ( )
( )
7
!
0 A>
A> 1
F > A> 1 F >
F > A> F
>
1
>
=
=
=
=
=
=
x
x
x x
x x
x x x x
x x
-! nu e%te %oluie
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )( )
( )
( )
@ @ # > 0
0 >@ @ >
0 >@ @ >
>8 " >
1A
> > F "
" > F
1A
F > > F "
F > F > F
1A
F >
F
F "
F
" *
" > 1
>
>
>
= = =
=

x x x
x x x
x x x
x x x x
x
x x
x x
x
x x
x x x
x
x
x
x
x
x DVA
[ ] @ # " x
@. E'aluarea 0 1 :
1
:
>
:
"
:
A
/ucrare independenta
'(erciiul .)a& pa%*!0
)&
+ %e re%ol'e inecuaia*
C
n
A
J
C
n
@
B81* 0 n @ # n @
)F A ( F A
F
n
n
J
)F @ ( F @
F
n
n

F A
) 1 )( > )( " ( n n n n
F @
) 1 )( > )( " )( A ( n n n n n

( ) ( ) ( )
( )( )( )( )
?
A @
1 > " A F A
1 > " F @


n
n
n n n n n
n n n n( ) + # ? n
Nr.
ctr.
Secvenele
leciei
T
i
m
p
u
l
O
b
i
e
c
t
i
v
e
l
e
Activitatea
profesorului
Activitatea
elevilor
Evaluarea
'(erciiul 1 pa%*!0
)&
+ %e afle numrul
natural n dac*
"
C
n
>
1 +
GnH
An
>
>
5e&ol' e.erciiile.
5%pun%* nG@(0 nu poate fi
deoarece )n B81 n >)
(ucrare
indepen-
denta
!. 7ema pentru
aca%
> Be recapitulate modulul
48 K1 pag.@0-@7
Be re&ol'at* E.erciii*
A(a), 1A(e#f).
Notea& tema pentru aca% )n
caiete.
7. Bilanul leciei @ 2e am in'atat nou a%ta&i
la lectieC
+e fac totalurile leciei.
1precie& cu note ele'ii.
5%pund la )ntrebri.
adre%ea& )ntrebri.
Entrebri
orale
2rof*:33333333333 -e4liu 5liona
Subiectul: Radicali. Puteri cu exponeni raionali i
iraionali
!lasa "#a
$ia de lucru nr. %

Problema nr.%
(a o adunare %unt pre&eni @0 de oameni. En c)te moduri
%e poate alege preedintele# 'icepreedintele i %ecretarulC
Problema nr.&
Entr-o cla% %unt >8 de ele'i. En c)te moduri %e poate forma
o dele gaie din @ ele'iC
Problema nr.'
En c)te moduri pot fi aran$ate 7 cri pe un raftC

S-ar putea să vă placă și