Sunteți pe pagina 1din 2

Imunologie Sesiunea februarie 2014

1. Teorii selective si instructive de formare a efectorilor sistemului imun


2. Imunogenicitate si antigenicitate. Factorii dependenti de Ag care influenteaza
imunogenicitatea
. Imunogenicitate si antigenicitate. Factorii dependenti de S.I. al gazdei si de conditiile de
administrare
4. !pitopi" #aptene" carrieri" ad$uvanti. %alenta antigenului. Antigene specifice de tesut" grup"
specie.
&. 'eactivitatea incrucisata( !)perimentele *andsteiner" Antigene #eterofile( Aplicatii practice.
%ariatia antigenica tipuri" mecanisme" relevanta pentru vaccinare
+. !pitopi recunoscuti de limfocitele , versus epitopi recunoscuti de limfocitele T
-. ,ariere anatomice si fiziologice impotriva infectiilor
.. /acropinocitoza" !ndocitoza" Fagocitoza
0. 1eutrofile" /acrofage" !ozinofile
10. /astocite" ,azofile
11. /ecanisme o)igen dependente de ucidere intracelulara
12. Strategiile SI nespecific de recunoastere a non2self2ului
1. Anticorpi3 structura" organizare primara" secundara" tertiara si cuaternara
14. 4omeniile moleculelor de imunoglobuline
1&. Izotip" alotip" idiotip
1+. 5lasele de imunoglobuline si activitatile lor biologice
1-. 'eceptori Fc
1.. Superfamilia Imunoglobulinelor
10. 'eactia de precipitare 6te#nici de precipitare in solutie si gel7
20. Anticorpi monoclonali3 productie si utilizare clinica
21. 'eactia de precipitare" 'eactia de aglutinare(
22. Te#nici de faza solida3 'IA" 'IST" 'AST" !*ISA
2. Imunofluorescenta( Imuno#istoc#imie
24. 8rupe sanguine A,9 si '#( Te#nici de aglutinare
2&. /ecanismele genetice care conduc la formarea lanturilor usoare de imunoglobuline
2+. /ecanismele genetice care conduc la formarea lanturilor grele de imunoglobuline
2-. Factori care contribuie la generarea diversitatii imunoglobulinelor
2.. 5omutarea de clasa( Secretia de anticorpi( /aturatia de afinitate
20. /:5 de clasa I3 structura moleculelor" distributie celulara si functii
0. /:5 de clasa II3 structura moleculelor" distributie celulara si functii
1. :arta genica a /:5( 4ezec#ilibrul de inlantuire( ;olimorfismul /:5
2. Antigene endogene3 calea citosolica. Interactiunea /:5 I peptid
. Antigene e)ogene3 calea endocitica. Interactiunea /:5 II peptid
4. ;rezentarea antigenelor bacteriene non2peptidice
&. 5elule prezentatoare de antigen 6A;57
+. 5omple)ul T5'
-. 9rganizarea si rearan$area genelor T5'
.. 8enerarea diversitatii T5'
0. /oleculele co2receptor ale limfocitelor , si T
40. 'eversibilitatea legaturii Ag2'eceptor pentru Ag. Afinitate" aviditate( Afinitatea Ig si T5'
41. 9rgane limfoide primare
42. 9rgane limfoide secundare
4. /aturizarea limfocitelor T in timus si procesele de selectie
44. Semnalele co2stimulatorii si e)pansiunea clonala versus anergie. 4iferente intre diversele
tipuri de celule prezentatoare de antigen
4&. 5alea de semnalizare intracelulara declansata de legarea T5'
4+. Superantigene" Antigene T independente
4-. 4istributia si functia celulelor T ( *imfocitele ,1 654&<7
4.. /aturizarea celulelor , in maduva osoasa si procesele de selectie
40. Activarea celulelor , de catre antigene T dependente
&0. 5alea de semnalizare intracelulara declansata de legarea ,5'
&1. Situsuri in vivo in care are loc inductia si dezvoltarea raspunsurilor imune umorale
&2. /aturatia de afinitate" comutarea de clasa si generarea de plasmocite si celule cu memorie in
centrii germinali
&. 5ito=ine3 structura" proprietati generale si functii
&4. 'eceptori pentru cito=ine3 structura" familii
&&. Transmiterea semnalului mediata de receptorii pentru cito=ine
&+. Antagonisti ai cito=inelor( 5ross2reglarea cito=inelor
&-. Secretia de cito=ine de catre limfocitele T#1>T#2>T#1-
&.. ,oli in relatie cu cito=inele. Terapii bazate pe cito=ine
&0. 4iferentierea celulelor T
+0. 5elule efectorii in raspunsurile imune mediate celular 65T*" 1?" macrofage" T4:7
+1. 4iferente intre 5T* si precursorii 5T*
+2. /ecanismele de liza ale celulelor tinta
+. *imfocite cu memorie
+4. *imfocite reglatoare
+&. 5elule 1?" 1?T3 importanta" categorii de receptori
++. 5alea clasica de activare a complementului
+-. 5alea alternativa de activare a complementului
+.. 5alea lectinelor de activare a complementului
+0. 'eglarea sistemului complement
-0. 5onsecintele biologice ale activarii complementului
-1. 'eceptori pentru complement
-2. Inflamatia mediata de complement
-. /ecanisme microbiene de evaziune a atacului sistemului complement. 4eficien@ele Sistemului
5omplement
-4. /olecule de adeziune
-&. Inflamatia acuta locala
-+. Inflamatia acuta sistemica( inflamatia cronica
--. /ediatorii inflamatiei
-.. Traficul limfocitar
-0. 4escrieti notiunile de infectie" boala" eliminare" colonizare" comensalizare" persistenta
.0. Imunitatea fata de bacterii e)tracelulare
.1. /ecanisme de evaziune ale bacteriilor e)tracelulare
.2. Imunitatea fata de bacterii intracelulare
.. /ecanisme de evaziune ale bacteriilor intracelulare
.4. Imunitatea anti2virala
.&. /ecanisme de evaziune ale virusurilor
.+. Imunitatea anti2parazitara
.-. /ecanisme de evaziune ale parazitilor
... Imunitatea anti2fungica si mecanisme de evaziune ale fungilor
.0. :ipersensibilitatea I
00. :ipersensibilitatea II
01. :ipersensibilitatea III
02. :ipersensibilitatea I% 64T:7( 8ranulomul
0. 5itometria de flu)