Sunteți pe pagina 1din 7

PIATA DE CARNE

Romania 2013
www.manageranticriza.ro

PREZENTARE GENERALA
CUPRINS
Rezumat CAP. I. Piata mondiala de productie si prelucrare a carnii 1.1. Situatia
pietei mondiale 1.2. Situatia pietei la nivel european 1.3. Analiza comparativa
a indicatorilor la nivel regional CAP. II. Piata de carne din Romania 2.1. Repe
re ale contextului macroeconomic intern si corelatia cu industria carnii 2.2. Si
tuatia pietei 2.3. Productia si consumul de carne de porc 2.4. Productia si cons
umul de carne de pasare 2.5. Productia si consumul de carne de vita 2.6. Product
ia si consumul de carne de ovine si caprine 2.7. Piata produselor semipreparate
2.8. Mediul concurential pe piata de carne 2.9. Principalii jucatori de pe piata
de carne:
Smithfield Foods, Agricola Crevedia, Transavia, Agricola International Bacau
STUDIUL IN CIFRE
3 5 5 6 7 8 8 9 12 13 14 16 17 18 21 26 26 28 29 32 37 38 39 40 41
Format: PDF Nr. pagini: 44 Nr. grafice: 70 Nr. tabele: 29 Perioada: 2008-2017 Nr
. companii analizate: 20 Nr. companii prezentate: 10 Metodologie utilizata: desk
research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, minis
tere si alte autoritati ale statului)
CAP. III. Piata produselor din carne din Romania 3.1. Situatia pietei produselor
din carne procesate 3.2. Piata mezelurilor 3.3. Mediul concurential pe piata pr
oduselor din carne 3.4. Principalii jucatori pe piata produselor din carne:
Unicarm, Marex Braila, Elit Cugir, Diana S.R.L, Aldis Calarasi
Cap. IV. Analiza lantului valoric Cap. V. Analiza Porter Cap. VI. Analiza PEST C
ap. VII. Factori de influenta Cap. VIII. Recomandari
CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI
A
EVOLUTIA PIETEI
Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al pietei analizate
(la nivel mondial si pe regiuni geografice) Evolutiile inregistrate pe piata eu
ropeana si factorii care au influentat rezultatele obtinute in perioada 2007-201
3 Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate l
a nivelul UE-27 Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei
Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Prezentarea pri
ncipalelor segmente ale pietei Estimari privind evolutia viitoare a pietei anali
zate
GRAFICE CONTINUTE (selectie)
GRAFICE Evolutia productiei globale globale Evolutia pietei analizate pe regiuni
geografice Indicatorii macroeconomici Volumul pietei din Romania Valoarea piete
i din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de
piata Cotele de piata ale principalilor jucatori
B
MEDIUL CONCURENTIAL
Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolut
ia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din
topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentar
ea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori finan
ciari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de
afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capita
lului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)
GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)
GRAFICE Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 ju
catori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top
10 (2008-2012) TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de
afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 200
8-2012
C
ATRACTIVITATEA PIETEI
Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivita
tii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valori
c) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitate
a segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux econom
ic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit
net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizea
za o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a inten
sitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii fact
ori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul
companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt
CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU


In 2013 productia de carne la nivel mondial a fost de cca. 300 Mil. tone, cu apr
ox. 8% mai mare decat in 2008, astfel incat in perioada 2008-2013 a inregistrat
un ritm mediu anual de crestere de 1,7%. In ceea ce priveste consumul, China det
inea in anul 2012 cea mai mare pondere in consumul mondial de carne, respectiv 4
2%, estimarile pentru 2013 indicand o valoare similara (43%). A doua pozitie a f
ost ocupata de statele membre UE cu o pondere de aprox. 22% in consumul mondial
de carne din 2013. Piata locala a carnii este impartita intre un numar mare de j
ucatori, multi dintre acestia nu au acoperire nationala, ci si-au dezvoltat rete
le regionale de distributie. Lider de piata in 2011 a fost procesatorul Unicarm,
cu o cota de piata de 6%, fiind urmat de firmele din grupul Smithfield. In anul
2012 s-au mentinut pozitiile acestora in topul jucatorilor. Principalele segmen
te ale pietei de carne au inregistrat in 2013 urmatoarele ponderi in volumul tot
al al productiei de carne: carne de porc - 38,2%, carne de pasare - 42,6%, carne
de vita - 19,2%. In perioada 2008-2013 ritmul mediu anual de crestere al consum
ului pe segmentele industriei carnii a inregistrat urmatoarele valori: piata car
nii de porc -0,7%, piata carnii de pasare +3,4%, piata carnii de vita +1,2%. In
anul 2012 principalii 10 jucatori de pe piata de carne au realizat o cifra de af
aceri cumulata de cca. 870 Mil. EUR mai mare cu 11,1% fata de 2011. Ponderea fie
carui jucator in total a fost urmatoarea: Smithfield Prod 19%, Smithfield Ferme
18%, Vegetal Trading 13%, Transavia 11%, Avicola Crevedia 10%, Agricola Internat
ional 9%, Agrisol International 6%, Avicola Mihailesti 6%, Nutricom 5%, Avicaril
4%. Piata mezelurilor a fost apreciata in 2013 la 800 Mil. EUR, in scadere cu c
ca. 33,3% fata de anul 2012. Tendita procesatorilor in anul 2013 s-a mentinut si
milara cu cea a anilor anteriori, acestia orientandu-se spre export. In perioada
2008 2013 valoarea exporturilor de carne s-a majorat cu un ritm mediu anual de
cca 28%. Majorarea costurilor cu materiile prime, reducerea puterii de cumparare
si orientarea consumatorilor catre produsele ieftine fiind principalii driveri
de crestere a exporturilor de produse din carne. Principalii 10 jucatori de pe p
iata de procesare a produselor din carne au realizat in 2012 o cifra de afaceri
de aprox. 700 Mil. EUR in crestere cu 4,4% fata de 2011. Ponderea fiecarui jucat
or in total a fost urmatoarea: Unicarm 20%, Marex 15%, Elit 11%, Diana 10%, Caro
li Food Group 9%, Aldis 9%, Recunostinta Prodcom 7%, Scandia Food 6%, Aaylex Pro
d 6 %, Angst 6%.
CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA
1
SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE
2
DIAGNOSTIC COMPANIE
In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor
competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana.
Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice
si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolu
tia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes
/ reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram:
3
ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI
In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informat
ii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea
situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganiza
rea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web: Plan de Afac
eri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmar
k. Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram
frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluar
ea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei d
e consultanta ManagerAnticriza).
Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea vii
torului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza acti
vitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe :
Revizuirea/definirea obiectivelor
Analiza mediului intern si extern
Identificare
a punctelor critice Identificarea op iunilor strategice
Evaluarea i selectarea cele
i mai
bune optiuni Definire plan de implementare Rezultatul acestor etape este constru
irea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele
interne /potentialul de atragere a celor externe.
Benchmark financiar vs competitori
Analiza centrelor de profit
companiei Diagnostic strategic
Propuneri de masuri pentru
maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii
CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Estimarea valorii

MANAGERANTICRIZA STUDII SI ANALIZE INCLUSE A


Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanest
i, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii
financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perio
ada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si
interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati. Alte studii de piata dis
ponibile: Nr.
1 2 3 4
B
Industrie
Imobiliare Industria bauturilor Energie electrica Farma distributie
Nr.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 IT
Industrie
Nr.
27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 39
Industrie
Produse si servicii de lux
Servicii juridice Telecomunicatii Tutun Prod si prel. carne Publishing Recrutare
de personal Retail Servicii medicale private Training de personal Contabilitate
si audit Consultanta de mgmt Comert electronic
Materiale de constructii Asigurari Constructii Jocuri de noroc Cereale Mobila Re
tail auto Distributie de carburanti Piata de importuri alim. Prod & procesare la
pte Leasing
5
6 7 8 9 10 11 12 13
Farma productie
Food & Beverage Media si Publicitate Morarit si Panificatie Industria textila Tr
ansport de marfuri Transport de persoane Turism Infrastructura
26
Legume si fructe
CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

S-ar putea să vă placă și