Sunteți pe pagina 1din 69

CURS

PCMAI


DR.ING. MARIASIU FLORIN

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

BIBLIOGRAFIE

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

BATAGA, N., BURNETE, N. MOTOARE CU ARDERE INTERNA,


Lito UTCN, 1995
BATAGA, N., s.a. MOTOARE CU ARDERE INTERNA,
Ed.Didac>ca si Pedagogica, Bucures>, 1995.
BOBESCU, Ghe., s.a. MOTOARE PENTRU AUTOMOBILE SI
TRACTOARE (vol. I+II+III), Ed.Tehnica, Chisinau, 1996.
NEGREA, D.V. MOTOARE CU ARDERE INTERNA. PROCESE.
ECONOMICITATE. POLUARE, Ed.Sidonia, Timisoara, 1997
N E G U R E S C U , N . , s . a . M O T O A R E C U A R D E R E
INTERNA.PROCESE, Ed.MatrixRom, Bucures>, 1995.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Cele mai u>lizate motoare pentru ac>onarea


autovehiculelor si tractoarelor sunt motoarele
termice cu piston. Prin motor termic cu piston se
intelege motorul cu ardere interna cu piston aat
in miscare alterna>va.
Un motor cu ardere interna (MAI) este denit ca
ind un motor care transforma energia chimica a
combus>bilului in lucru mecanic, lucru mecanic
disponibil la arborele co>t.
Transformarea energiei chimice a combus>bilului
(prin ardere acestuia) in energie mecanica (lucru
mecanic) este inso>ta de o serie de pierderi.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

PROCESELE MAI SI DIAGRAMA INDICATA

PROCESELE MAI SI DIAGRAMA INDICATA

PROCESELE MAI SI DIAGRAMA INDICATA

PROCESELE MAI SI DIAGRAMA INDICATA

PROCESELE MAI SI DIAGRAMA INDICATA

PROCESELE MAI SI DIAGRAMA INDICATA

PROCESELE MAI SI DIAGRAMA INDICATA

PROCESELE MAI SI DIAGRAMA INDICATA

PROCESELE MAI SI DIAGRAMA INDICATA

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

In condi>ile actuale, in care se pune tot mai acut


problema folosirii ra>onale a combus>bilului la
aprecierea unui motor intereseaza principalii indici
de economicitate:
Randamentul efecDv (>ne seama de pierderile
termice si mecanice ale motorului);
Consumul specic efecDv de combusDbil
(consumul de combus>bil necesar producerii
unei unita> de energie, in g/kWh)
Indicii de economicitate reecta si gradul de
perfec4onare a unui motor.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Al> indici care trebuie lua> in considerare in


aprecierea unui MAI sunt:
Indici de economicitate (costul combus>bilului cu
care func>oneaza, costul motorului, durabilitatea
motorului, cheltuielile de exploatare si repara>e a
motorului);
Indici construcDvi (compac>tatea, puterea volumica
sau litrica, masa volumica sau litrica, masa pe
unitatea de putere);
Indicii de exploatare (siguranta in func>onare,
deservirea usoara, silen>ozitatea, mersul linis>t si
fara trepida>i, pornirea usoara, adaptabilitatea la
trac>une)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Ecienta economica a motorului trebuie


apreciata in complexitatea ei asYel ca chiar daca
prin perfec>onarile aduse motorului poate creste
pretul de cost acestea conduc la scaderea
cheltuielilor de exploatare, intre>nere etc.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

CLASIFICAREA M.A.I.
1. Dupa procedeul de aprindere:
Motor cu aprindere prin comprimare (MAC)
aprinderea are loc datorita temperaturii rezultata
prin comprimarea incarcaturii proaspete din cilindru
(aer+combus>bil+gaze reziduale)
Motor cu cap de aprindere (cu cap incandescent)
aprinderea are loc datorita comprimarii incarcaturii
proaspete si datorita temperaturii locale a unui
perete cald)
Motor cu aprindere prin scanteie (MAS)
aprinderea amestecului aer+combus>bil se face de
la o scanteie electrica

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

2. Dupa starea combusDbilului


Motor cu combusDbil lichid
Motor cu gaz combus>bili sub forma gazoasa
Motor policarburant motorul poate u>liza
combus>bili cu diferite proprieta> de aprindere
Motor cu gaz si injecDe pilot lichida
combus>bilul principal este gazos iar
combus>bilul lichid este u>lizat doar pentru
aprindere

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

3.Dupa procedeul de formare a amestecului


MAS cu carburator amestecul aer+combus>bil se
realizeaza in afara cilindrilor in carburator
MAS cu injecDe de benzina combus>bilul este
injectat e in tubulatura de admisie a aerului e
direct in cilindru
MAC cu injecDe de motorina aerul este admis si
comprimat in cilindru iar combus>bilul este injectat
in cilindru la sfarsitul procesului de comprimare
Motor cu amestecator (motor cu gaz) amestecul
aer+gaz se realizeaza in exteriorul cilindrului in
echipamentul de amestecare (amestecator).

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

4.Dupa ciclul motor


Motor in patru (4) Dmpi ciclul de lucru se
realizeaza la patru curse succesive ale pistonului
sau la doua rota>i complete ale arborelui co>t
Motorul in doi (2) Dmpi ciclul de lucru se
realizeaza la doua curse succesive ale pistonului
sau la o rota>e completa a arborelui co>t

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

5.Dupa procedeul de racire


Motor racit cu aer cilindrii si chiulasa sunt
racite cu aer
Motor racit cu lichid cilindrii si chiulasa sunt
racite cu lichid

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

6.Dupa modul de acDonare a pistonului


Motor cu simplu efect arderea are loc pe o singura
parte a pistonului
Motor cu dublu efect arderea are loc alterna>v pe
o parte si de alta a ecarui piston
Motor cu pistoane opuse in ecare cilindru exista
cate doua pistoane legate mecanic avand intre ele
uidul de lucru
Motor reversibil sensul de rota>e poate
schimbat prin u>lizarea unui sistem de comanda
Motor cu pistoane libere pistoanele nu sunt
legate mecanic intre ele si nu se transmite putere la
arborele motor. Puterea se transmite sub forma de
gaz cald.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

7.Dupa dispunerea cilindrilor


Motor verDcal cilindrii sunt situa> deasupra
arborelui co>t
Motor orizontal cilindrii sunt situa> in acelasi
plan cu arborele co>t
Motor inversat cilindrii sunt situa> sub
arborele co>t
Motor in linie cilindrii sunt dispusi pe un singur
rand
Motor in V cilindrii sunt dispusi pe doua linii in
V, pe un singur arbore co>t

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Motor cu cilindrii opusi (boxer) doua randuri


paralele de cilindrii situa> in acelasi plan si
dispusi de o parte si de alta a arborelui co>t
Motor inclinat axele cilindrilor sunt inclinate
fata de un plan ver>cal
Motor in stea motor cu numar impar de
cilindrii dispusi uniform in jurul unui arbore co>t
Motor in X motor cu patru randuri de cilindrii si
un singur arbore co>t
Motor in H motor cu doi arbori co>>, cu patru
randuri de cilindrii dispusi in doua planuri
paralele

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Cel mai important criteriu de clasicare din cele


prezentate anterior este cel legat de procesul de
aprindere (MAS si MAC)!!!

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Ciclul funcDonal al unui motor in 4 Dmpi

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Ciclul func>onal al motorului in 2 >mpi

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

DEFINITII
pms punct mort superior (pozi>a pistonului
corespunde volumului minim al uidului motor in
cilindru)
pmi punct mort inferior (pozi>a pistonului
corespunde volumului maxim al uidului motor
in cilindru)
Cursa pistonului (S) in mm este spa>ul parcurs
de piston intre cele doua puncte moarte
Alezajul (D) in mm este diametrul cilindrului.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Cilindreea unitara (Vs) volumul descris de


piston intr-o cursa iar cilindreea totala (Vt) este
suma acestor volume pentru cei (i) cilindrii ai
motorului.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Raportul de compresie () denit ca ind


raportul dintre volumul maxim ocupat de uidul
motor (Va) si volumul minim (Vc).

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Unghiul de rotaDe al arborelui coDt () oRAC


este unghiul format de cotul arborelui co>t cu
axa cilindrului.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Viteza medie a pistonului (wpm) este viteza cu


care pistonul parcurge doua curse succesive, in
>mpul (60/n)


La motoarele de tractoare si autocamioane
wpm=7,8...12 m/s iar la autoturisme wpm=12...17
m/s.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Tura>a si sarcina motorului denesc regimul de


func>onare al unui motor.
Sarcina este puterea dezvoltata de motor si
preluata (consumata) de autovehicul la un moment
dat. Sarcina se regleaza prin intermediul pedalei de
accelera>e.
Pentru o func>onare stabila a motorului incarcarea
trebuie sa e egala cu sarcina.
Aprecierea valorii sarcinii se realizeaza prin
intermediul coecientului de sarcina (), coecient
care reprezinta raportul dintre puterea efec>va (Pe)
si puterea efec>va con>nua (Pec) a motorului pentru
o tura>e data.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Puterea efecDva conDnua (Pec) este valoarea


maxima a puterii ce poate dezvoltata de motor
in mod con>nuu, la o tura>e data, fara
modicarea indicilor motorului si fara apari>a
unor uzuri anormale.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Puterea efecDva intermitenta Pei poate dezvoltata


de motor pentru intervale scurte de >mp (15 min la
o ora). Puterea conDnua maxima limitata de uzina
constructoare a motorului este puterea nominala
(Pen) la tura>a nominala corespunzatoare (nn).
Sarcina corespunzatoare Pec ( =1) se numeste
sarcina plina, cea corespunzatoare Pei ( =1,1)
sarcina totala iar cea corespunzatoare mersului in
gol Pe=0 ( =0) sarcina nula. Intre sarcina nula si
sarcina plina (0< <1) este domeniul sarcinilor
par4ale iar intre sarcina plina si sarcina totala este
domeniul suprasarcinilor.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Calitatea amestecului (propor>a dintre


combus>bil si aer) se numeste dozaj si se
exprima prin intermediul coecientului de dozaj
(d).

,unde Cc este can>tatea de combus>bil din


amestec iar Ca este can>tatea de aer.

CombusDbil

Dozajul
Coecient de dozaj

Raport aer-combusDbil

Motorina

0.070

14.40

Pacura

0.072

14.00

Benzina

0.068

14.70

Metanol

0.173

5.78

Etanol

0.111

9.00

Metan

0.058

17.24

Hidrogen

0.029

34.48

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Daca can>tatea de aer din amestec este cea


minima necesara pentru arderea completa a
combus>bilului dozajul se numeste teoreDc sau
stoichiometric.
Cand can>tatea de aer este in exces dozajul se
numeste sarac iar cand can>tatea de aer este
mai mica decat cea corespunzatoare dozajului
teore>c dozajul se numeste bogat. (termenii de
sarac si bogat se refera la combus2bil!!!)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Aprecierea calita>i amestecului se realizeaza prin


intermediul coecientului de exces de aer ()
care este denit ca ind raportul dintre
can>tatea de aer (L) disponibila pentru arderea a
1 kg de combus>bil si can>tatea minima de aer
(Lmin) necesara pentru arderea teore>ca a 1 kg de
combus>bil

Dozaj teore>c (=1), sarac (>1), bogat (<1)

Coecientul de exces de aer in cazul


motoarelor MAC (Diesel)
Admisie normala
CombusDbil lichid
Supraalimentare
CombusDbil gazos

InjecDe directa

1,31,7

InjecDe indirecta

1,11,4

InjecDe directa

1,52,5

InjecDe indirecta

1,31,7
1,42,2

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Principalii indici energeDci ai motorului raporta> la


arborele co>t al motorului sunt :
Le lucrul mecanic efec>v
pe presiunea medie efec>va
Pe puterea medie efec>va

Daca raportarea se face la suprafata pistonului sau


la diagrama indicata avem:
Li lucrul mecanic indicat
pi presiunea medie indicata
Pi puterea medie indicata

Legatura dintre cele doua grupe de indici se


realizeaza prin intermediul randamentului mecanic
(m)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

PARAMETRII FUNCTIONALI
Precizarea regimului func>onal al unui motor
reclama determinarea si indicarea simultana a
doi parametrii turaDa si sarcina.
Sarcina motorului poate apreciata prin lucru
mecanic care este produs pe ciclu si cilindru,
lucru mecanic ce poate evaluat pe diagrama de
varia>e a presiunii in cilindrul motorului
(diagrama indicata).

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Se deneste presiunea medie indicata (pi) ca


ind raportul dintre lucrul mecanic indicat si
volumul cilindrului motorului

Cu ajutorul pi se pot compara motoarele intre


ele. Cel mai bun motor va cel care realizeaza o
presiune medie indicata cea mai mare.

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Cu ajutorul presiunii medii calculate se poate calcula


puterea indicata a motorului (Pi)
(kW)
, unde:

() este numarul de >mpi ai motorului (2 sau 4)


(Vs) cilindreea in litri
(n) tura>a in rot/min
(K) constanta ce depinde de unitatea de masura a lui
(pi),K=30 daca pi este in [MPa], K=300 daca pi este in
[bar].

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Puterea indicata (Pi) reprezinta puterea produsa


la nivelul cilindrului motorului iar puterea
furnizata u>lizatorului (puterea efecDva Pe este
mai mica) datorita consumurilor interna ale
motorului (pentru evacuarea gazelor arse si
admisia incarcaturii proaspete, invingerea
frecarilor, antrenarea mecanismelor auxiliare
etc.). Raportul dintre cele doua puteri apreciaza
gradul de perfec>une al construc>ei motorului si
se numeste randament mecanic (m).

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Pe baza puterii efec>ve masurate la standul de


proba se poate determina presiunea efecDva
medie (pe)

, sau

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Pe baza legaturii dintre putere si moment

, vom avea

(Nm)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

INDICI TEHNICO-ECONOMICI
Randamentul efecDv (e) apreciaza calitatea
procesului de transformare a caldurii in lucru
mecanic u>lizabil.

, unde:
Ch consumul orar de combus>bil in kg/h
Hi puterea calorica inferioara a combus>bilului in
kJ/kg
Le lucrul mecanic efec>v produs de motor in kJ/h

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

La fel, randamentul indicat este dat de rela>a

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Legatura dintre randamente este data de rela>a

, ce arata ca randamentul efec>v are doua


componente. O componenta termodinamica (i)
si o componenta mecanica (m)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Economicitatea motoarelor se apreciaza prin


valoarea consumului specic de combus>bil,
denit ca si raportul dintre consumul orar de
c o m b u s > b i l ( C h ) s i p u t e r e a e f e c > v a
corespunzatoare (Pe).

(g/kWh)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

INDICII DE PERFORMANTA
Apreciaza gradul de fortare al motorului sau de
compac>tate construc>va a lui.
Puterea litrica (PL) raportul dintre puterea
efec>va maxima si cilindreea totala a motorului

(kW/litru)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI


200
180

50 kW/dm3

Puterea maxima Pmax [kW]

160
140

40 kW/dm3
120

PL

100

30 kW/dm3
80
60
40
20
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Cilindreea totala Vt [cm3]

3000

3500

4000

4500

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

EvoluDa puterii litrice motoare Diesel VW


70
60
50

2000, 58

PL [kW/litru]
1998, 45

40
1993, 35
30
1976, 25
20
1936, 13

10
0
1880

1897, 0.67
1900
1920

1940

1960

1980

2000

2020

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Viteza medie a pistonului (wpm) apreciaza


rapiditatea motoarelor si cons>tuie un criteriu de
apreciere a uzurii motorului (cu cat wpm este mai
mare cu atat durabilitatea motorului scade)
(m/s)
Motoare lente wpm=3...6,5 m/s
Motoare semirapide wpm=6,5...10 m/s
Motoare rapide wpm >10m/s (formula 1 si motoarele
de locomo>va)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Puterea specica (P S ) este un indicator


important pentru forma construc>va a
pistonului. Puterea specica (PS) este raportul
dintre puterea efec>va maxima si aria totala a
suprafetelor transversale ale cilindrilor
motorului.

(W/mm2)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

1- piston Al, monobloc


2-piston fonta, monobloc
3-piston compus (mai multe buca> din diferite materiale)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Masa specica (ms) este masa motorului uscat


(fara combus>bil, ulei si lichid de racire) complet
echipat, raportata la puterea efec>va maxima.

(kg/kW)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI

Puterea pe cilindru (PCIL)


(kw/cilindru)
Masa litrica (mL) masa motorului uscat
raportata la cilindreea totala

(kg/litru)

MOTOARE CU ARDERE INTERNA (MAI). INTRODUCERE. GENERALITATI