Sunteți pe pagina 1din 12

Unitate scolara....................................

Procedura de management al riscurilor

STANDARD R01
FORMULARUL DE ALERT A RISCULUI

FORMULARUL DE ALERT A RISCULUI

Numele i prenumele .........................................................


Funcia CONTABIL SEF
Compartimentul - SECRETARIAT
Nr.
crt

0
1

Denumirea
activitii din fia
postului

1
Registrul-jurnal

Registrul-inventar

Cartea Mare

Descrierea riscului*

2
1.
Inexistena
unor
proceduri
scrise/monografii privind modul de
ntocmire a Registrului-jurnal
2. Neactualizarea Registrului-jurnal
3. Completarea eronat a Registruluijurnal cu ajutorul sistemelor informatice
de prelucrare automat a datelor
4. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind modul de
ntocmire a Registrului-inventar
5. Nedesemnarea persoanei responsabile
cu conducerea Registrului-inventar
6. Completarea incorect a Registruluiinventar
7. Neactualizarea sistematic a
Registrului-inventar
8. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind modul de

Probabilitate
a
de apariie a
riscului.
Nivel de la
1 3*
3
1

Impactului
riscului.
Nivel de la 1
3*

1
1

1
1

4
1

Aciuni preventive
(inainte de apariia
riscului)*

5
Actualizarea la
zi a registrului
jurnal

Completarea
corect a
Registrului-inventar
Actualizarea
sistematic a
Registrului-inventar

Aciuni
recomanda
te dup
apariia
riscului.*
6

ntocmire a registrului Cartea Mare


9. Completarea incorect a registrului
Cartea Mare

10. Nedesemnarea persoanei responsabile


cu conducerea registrului Cartea Mare
11. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a imobilizrilor i investiiilor
12. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a imobilizrilor i
investiiilor nu este cunoscut de
personalul desemnat

13. Nedesemnarea persoanelor


responsabile cu conducerea evidenei
contabile a imobilizrilor i investiiilor
14. Evidenierea eronat a
plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea imobilizrilor sau
construirea unor obiective (custodii,
recepii pariale i finale etc.)
Contabilitatea 15. Inexistena unor proceduri
materiilor,
scrise/monografii privind evidena
materialelor inclusiv contabil a materiilor, materialelor
a celor de natura inclusiv a celor de natura obiectelor de
obiectelor de inventar inventar
16. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a materiilor,
materialelor inclusiv a celor de natura
obiectelor de inventar nu este cunoscut
de personalul desemnat
17. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile materiilor, materialelor inclusiv
a celor de natura obiectelor de inventar
18. Evidenierea eronat a

Contabilitatea
imobilizrilor i
investiiilor

Completarea corect
a registrului Cartea
Mare
Evidenierea corecta
a
plilor/cheltuielilor
efectuate cu
achiziionarea
imobilizrilor sau
construirea unor
obiective (custodii,
recepii pariale i
finale etc.)

Evidenierea corecta
a
plilor/cheltuielilor
efectuate cu
achiziionarea
materiilor,
materialelor
Existena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
materiilor,
materialelor inclusiv
a celor de natura

plilor/cheltuielilor efectuate cu
achiziionarea materiilor, materialelor
inclusiv a celor de natura obiectelor de
inventar
19. Evidenierea eronat a costurilor de
achiziie, de prelucrare i a valorii de
ieire, prin nerespectarea principiului
permanenei metodelor de evaluare
6

Contabilitatea
datoriilor si
creanelor

20. Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind evidena
contabil a datoriilor i creanelor

21. Procedurile/monografia privind


evidena contabil a datoriilor i
creanelor nu este cunoscut de personalul
desemnat n conducerea acesteia
22. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a datoriilor i creanelor
23. Neactualizarea sumelor datorate sau
de ncasat
24. nregistrarea eronat n alte conturi
dect cele aferente naturii acestor
operaiuni
Contabilitatea 25. Inexistena unor proceduri
trezoreriei
scrise/monografii privind activitatea de
organizare i funcionare a casieriei
26. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a operaiunilor de cas i de
banc
27. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a operaiunilor de cas
i de banc nu este cunoscut de
personalul desemnat n conducerea
acesteia
28. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei

obiectelor de
inventar
1

1
1

1
1

1
1

. nregistrarea
corecta n alte
conturi dect cele
aferente naturii
acestor operaiuni
Existena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a datoriilor
i creanelor

1
1
1

nregistrarea corecta
n alte conturi a
sumelor derulate
prin trezorerie, bnci
sau casierie
Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a
operaiunilor de cas
i de banc
Existenta actelor
justificative, anexe

contabile a operaiunilor de cas i de


banc

Contabilitatea
cheltuielilor cu
personalul

Contabilitatea
subveniilor

29. nregistrarea eronat n alte conturi a


sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau
casierie
30. Lipsa actelor justificative, anexe la
extrasele de cont sau la fila registrului de
cas
31. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu controlul sistematic al
activitii de casierie
32. Neasigurarea securitii spaiului
destinat casieriei
33. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a cheltuielilor de personal
34. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a cheltuielilor cu
personalul nu este cunoscut de personalul
desemnat n conducerea acesteia
35. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a cheltuielilor cu personalul
36. nregistrarea eronat n contabilitate a
cheltuielilor cu personalul
37. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a subveniilor
38. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a subveniilor nu este
cunoscut de personalul desemnat n
conducerea acesteia
39. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a subveniilor
40. nregistrarea eronat a subveniei
primite
41. Lipsa documentelor justificative la

la extrasele de cont
sau la fila registrului
de cas
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

nregistrarea corecta
n contabilitate a
cheltuielilor cu
personalul
Existena unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
contabil a
cheltuielilor de
personal
nregistrarea corecta
a subveniei primite
Prezenta
documentelor
justificative la
nregistrarea n
contabilitate a
subveniilor

10

11

12

Contabilitatea
transferurilor

Contabilitatea
rezultatelor
inventarierii

ntocmirea balanelor
de verificare

nregistrarea n contabilitate a subveniilor


42. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a transferurilor
43. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a transferurilor nu este
cunoscut de personalul desemnat
44. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a transferurilor
45. nregistrarea eronat a sumelor
transferate diferene ntre sumele
transferate i cele evideniate
46. Lipsa documentelor justificative
privind transferurile
47. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind evidena
contabil a rezultatelor inventarierii
48. Procedurile/monografia privind
evidena contabil a rezultatelor
inventarierii nu este cunoscut de
personalul desemnat
49. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu conducerea evidenei
contabile a rezultatelor inventarierii
50. Evidenierea eronat a diferenelor
rezultate din inventariere, a soldurilor
conturilor inventariate n Registrulinventar,
51. Stabilirea eronat a soldurilor
conturilor inventariate n Registrulinventar
52. Netransmiterea ctre debitori a
extraselor de cont privind sumele datorate
etc.
53. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind ntocmirea
balanelor de verificare
54. Procedurile/monografia privind

1
1
1
1

nregistrarea corecta
a sumelor transferate
diferene ntre
sumele transferate i
cele evideniate
Prezenta
documentelor
justificative privind
transferurile

1
1
1

1
1

1
1
1
1

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea evidenei
contabile a
rezultatelor
inventarierii
Evidenierea corecta
a diferenelor
rezultate din
inventariere, a
soldurilor conturilor
inventariate n
Registrul-inventar,
Stabilirea corecta a
soldurilor conturilor
inventariate n
Registrul-inventar

Preluarea corecta a
datelor cuprinse n
fiele conturilor

13

14

15

Evidena tehnicoperativ

Activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor, respectiv
creanelor

evidena contabil a ntocmirii balanelor


de verificare nu este cunoscut de
personalul desemnat
55. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu ntocmirea balanelor de
verificare
56. Preluarea eronat a datelor cuprinse n
fiele conturilor
57. Balanele de verificare nu cuprind
rubricile minime obligatorii
58. Inexistena unui sistem privind
evidena tehnic-operativ
59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuii
n organizarea evidenei tehnic-operative
60. nregistrarea eronat n sistemul de
eviden tehnic-operativ (evidena pe
gestiuni, evidena documentelor cu regim
special etc.).
61. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind activitatea de
plat/ncasare a datoriilor respectiv
creanelor

62. Nedesemnarea persoanelor


responsabile cu urmrirea operativ a
datoriilor i creanelor
63. Situaia analitic a creditorilor i
debitorilor nu concord cu cea sintetic a
acestora
64. Netransmiterea ctre debitori a
ntiinrilor de plat privind sumele
datorate n vederea evitrii prescrierii
sumelor
65. Inexistena unui sistem de valorificare
operativ a situaiilor rezultate din
activitatea de plat/ncasare a datoriilor
respectiv creanelor
Activitatea de
66. Inexistena unor proceduri
stabilire i raportare a scrise/monografii privind activitatea de

1
1
1
1
1
1

nregistrarea corecta
n sistemul de
eviden tehnicoperativ (evidena
pe gestiuni, evidena
documentelor cu
regim special etc.).
Situaia analitic a
creditorilor i
debitorilor sa
concorde cu cea
sintetic a acestora

1
1
1

Calculul corect al
sumelor datorate

impozitelor i taxelor
datorate statului

16

17

Activitatea de
realizare a veniturilor
extrabugetare
nchiderea execuiei
bugetare anuale

18

Regularizarea cu
bugetul statului

19

Elaborarea i
verificarea bilanului
contabil

stabilire i raportare a impozitelor i


taxelor datorate statului
67. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de stabilire i
raportare a impozitelor i taxelor datorate
statului
68. Calculul eronat al sumelor datorate
statului
69. ntrzieri n plata impozitelor i
taxelor datorate statului
70. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind activitatea de
realizare a veniturilor extrabugetare
71. Inexistena evidenei realizrii
veniturilor extrabugetare
72. Nenchiderea conturilor care nu care
trebuie s aib sold la sfritul anului
(casa, disponibiliti n cont n lei/valut,
cheltuieli, venituri)
73. Nerespectarea principiului
independenei exerciiului (momentul
recunoaterii veniturilor i cheltuielilor)
74. Necalcularea i nenregistrarea n
contabilitate a provizioanelor (deprecierea
reversibil)
75. Nerealizarea decontrilor interne
76. Neregularizarea excedentelor rezultate
din execuia bugetelor instituiilor publice
cu bugetul statului la sfritul anului

statului
1

1
1
1

Existena unor
proceduri
scrise/monografii
privind activitatea de
stabilire i raportare
a impozitelor i
taxelor datorate
statului
Evidenierea
realizrii veniturilor
extrabugetare

1
1

1
1
1
1

77. Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind elaborarea
bilanului contabil

78. Nerespectarea procedurilor de


ntocmire a bilanului contabil

Inchiderea conturilor
care nu care trebuie
s aib sold la
sfritul anului
(casa, disponibiliti
n cont n lei/valut,
cheltuieli, venituri)
Realizarea
decontrilor interne

Regularizarea
excedentelor
rezultate din
execuia bugetelor
instituiilor publice
cu bugetul statului la
sfritul anului
Respectarea
procedurilor de
ntocmire a
bilanului contabil
Raportarea corecta a
datelor n situaiile

20

21

22

Determinarea
prevederilor bugetare
iniiale i finale,
conform clasificaiei
bugetare

Preluarea plilor din


fiele sintetice n
contul de execuie
bugetar

Elaborarea anexelor
la contul de execuie
bugetar

79. Raportarea unor date eronate n


situaiile financiare anexe la bilanul
contabil
80. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de elaborare a
bilanului contabil
81. Nerespectarea corelaiilor bilaniere
82. Lipsa documentelor justificative
pentru rectificarea bugetar

83. Nestabilirea influenelor financiare


asupra bugetului, din diferite acte
normative, pe structura clasificaiei
bugetare
84. Inexistena unor proceduri
scrise/monografii privind elaborarea
contului de execuie bugetar

85. Nedesemnarea persoanelor


responsabile cu activitatea de elaborare a
contului de execuie bugetar
86. Preluarea eronat a sumelor din fiele
conturilor sintetice n contul de execuie
bugetar

87. Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind elaborarea
anexelor la contul de execuie bugetar
88. Nerespectarea corelaiilor de baz
ntre contul de execuie bugetar i anexe
89. Nerespectarea procedurilor de
ntocmire a anexelor la contul de execuie
bugetar

1
1
1

1
1

financiare anexe la
bilanul contabil
Respectarea
corelaiilor bilaniere

Stabilirea
influenelor
financiare asupra
bugetului, din
diferite acte
normative, pe
structura clasificaiei
bugetare
Preluarea corecta a
sumelor din fiele
conturilor sintetice
n contul de execuie
bugetar
Existena unor
proceduri
scrise/monografii
privind elaborarea
contului de execuie
bugetar

Respectarea
corelaiilor de baz
ntre contul de
execuie bugetar i
anexe
Respectarea
procedurilor de
ntocmire a anexelor

23

24

25

26

Sistemul raportrilor
financiar-contabile,
cu excepia bilanului
contabil i a contului
de execuie bugetar

Asigurarea exactitii
sistemului de
raportare financiarcontabil

Cadrul de
reglementare al CFP

Nominalizarea/
retragerea i
evaluarea persoanelor
care acord viza CFP

90.
Inexistena
unor
proceduri
scrise/monografii
privind organizarea
sistemului de raportare a datelor financiarcontabile, cu excepia bilanului contabil
i a contului de execuie bugetar

91. Nedesemnarea persoanelor


responsabile cu activitatea de elaborare a
raportrilor financiar-contabile
92. Lipsa raportrilor sistematice a
informaiilor financiar-contabile ctre
management
93. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de analiz a
informaiilor financiar-contabile

94. Comunicarea unor informaii incorecte


sau inadecvate
95. Inexistena procedurilor scrise
/cadrului metodologic de aplicare a CFP

96. Neactualizarea cadrului metodologic


de aplicare a CFP
97. Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu elaborarea i actualizarea
cadrului metodologic de aplicare a CFP
98. Inexistena ordinului de numire a
persoanelor care acord viza CFP

la contul de execuie
bugetar
Existena unor
proceduri
scrise/monografii
privind organizarea
sistemului de
raportare a datelor
financiar-contabile,
cu excepia
bilanului contabil i
a contului de
execuie bugetar

1
1

1
1

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de analiz
a informaiilor
financiar-contabile
Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
elaborarea i
actualizarea cadrului
metodologic de
aplicare a CFP
Existena ordinului
de numire a
persoanelor care
acord viza CFP

27

28

29

30

31

32

Exercitarea
acordrii/refuzului
vizei CFP
Conducerea
Registrului privind
operaiunile
prezentate la viza
CFP

Raportarea
trimestrial i anual
a activitii CFP
Manualul de utilizare
a sistemului
informatic financiarcontabil

Atribuirea
responsabilitii
persoanelor care au
acces la sistemul
informatic

Pregtirea

99. Desemnarea unor persoane


incompatibile pentru acordarea vizei CFP
100. Nerealizarea evalurii persoanelor
care acord viza CFP
101. Lipsa vizelor CFP pe documente

102. Acordarea nejustificat a vizei CFP


103. Inexistena sau necompletarea
Registrului privind operaiunile prezentate
la viza CFP

1
1

104. Nedesemnarea persoanelor


responsabile cu completarea Registrului
privind operaiunile prezentate la viza
CFP
105. Raportarea unor date incomplete sau
nereale

106. Nerespectarea termenelor de


raportare
107.
Inexistena
unor
proceduri
scrise/monografii privind funcionalitatea
sistemului informatic financiar-contabil

108. Lipsa aprobrii manualului de


utilizare

110. Neasigurarea proteciei mpotriva


accesrii de ctre persoane neautorizate
prin sistem de parole

111. Separarea atribuiilor pentru


utilizatori cu rol de control de cele cu rol
de execuie
112. Neinstruirea sistematic a

1
1

Existenta vizelor
CFP pe documente
Completarea
Registrului privind
operaiunile
prezentate la viza
CFP

Raportarea unor date


complete si nereale
Respectarea
termenelor de
raportare
Existena
procedurilor
scrise/monografiilor
privind
funcionalitatea
sistemului
informatic financiarcontabil
Asigurarea proteciei
mpotriva accesrii
de ctre persoane
neautorizate prin
sistem de parole

Instruirea

profesional a
personalului implicat
n utilizarea
sistemului informatic

33

34

35

36

Procesarea datelor n
cadrul sistemului
informatic
Sistemul de
prevenire/detectare a
accesrilor i
modificrilor
neautorizate ale
bazelor de date
(parole, programe
antivirus .a.)

Cadrul normativ i
procedural privind
arhivarea
documentelor
rezultate din
activitatea financiarcontabil
Desemnarea
personalului
responsabil privind
arhivarea
documentelor

utilizatorilor sistemului informatic

sistematic a
utilizatorilor
sistemului
informatic

113. Neinformarea periodic sau ori de


cte ori este necesar asupra modificrilor
survenite n sistemul informatic
114. Utilizarea unor proceduri automate
neautorizate

115. Utilizarea unor proceduri automate


incorecte
116. Acces neautorizat la informaiile
financiar-contabile din baza de date

117. Nerespectarea calendarului privind


modificarea periodica a parolelor de acces
118. Nedesemnarea personalului pentru
verificarea i modificarea periodic a
parolelor de acces
119. Inexistena procedurilor privind
arhivarea dosarelor financiar-contabile

Existena
procedurilor privind
arhivarea dosarelor
financiar-contabile

120. Nedesemnarea persoanelor cu


atribuii privind arhivarea documentelor
pe suport de hrtie i/sau pe suport
informatic

Instruirea
persoanelor cu
atribuii n
activitatea de
arhivare

121. Neinstruirea persoanelor cu atribuii


n activitatea de arhivare

Utilizarea unor
proceduri automate
autorizate
Respectarea
calendarului privind
modificarea
periodica a parolelor
de acces

37
38

39

Sistemul de pstrare
al documentelor pn
la predarea la arhiv
Locaiile de
depozitare provizorii
i definitive a
documentelor
financiar-contabile
Activitatea de
arhivare

122. Inexistena unor proceduri scrise


privind pstrarea documentelor n timpul
anului
123.
Neasigurarea
unui
spaiu
corespunztor arhivrii

1
1

Asigurarea unui
spaiu corespunztor
arhivrii

124. Pregtirea necorespunztoare a


dosarelor financiar-contabile n vederea
arhivrii.
125. Nepredarea dosarelor financiarcontabile la termenele legale

Pregtirea
corespunztoare a
dosarelor financiarcontabile n vederea
arhivrii

Legend:*
Risc = o problem ( situaie, eveniment etc.) care nu au aprut inc, dar care poate apare in viitor, caz in care
obinerea rezultatelor scontate ar putea fi afectate.
Probabilitatea de apariie a riscului = 1. Sczut; 2. Mediu; 3. Ridicat;
Impactul riscului
= 1. Sczut; 2. Mediu; 3. Ridicat;.
Aciuni preventive
= Aciuni ce trebuie realizate pentru a preveni apariia unui risc.
Aciuni recomandate = Aciuni ce trebuie realizate, in eventualitatea in care un risc a aprut, pentru a
minimiza impactul asupra instituiei.
Obs:1 Se poate intocmi, stoca i salva in calculator.
2.Pe baza fielor de alert a riscului, se va intocmi planul de control intern de ctre conductorii
instituiilor publice conf. OMFP. Nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand
standardele de management/control intern la entitatile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial (M.Of. 675/28 iulie 1995).

S-ar putea să vă placă și