Sunteți pe pagina 1din 2

indicele initial:p1=78+p2=131+p3=122= 331-200/10 =13,1 indicele initial,

saptamana 3 post ima

indicele final:p1=68+p2=116+p3=104=288-200/10=8,8 indicele final saptamana


12 post ima

RUFFIER:

P1 = puls de repaus (x4);

P2 = puls de efort (x4);

P3 = puls de revenire(x4).

Interpretare se face in functie de valorile indicelui RUFFIER calculate dupa formula


prezentata anterior si in functie de relatiile dintre cele trei valori ale pulsului. Astfel, in functie de
valoarea indicelui:
CALIFICATIV

FOARTE BINE

BINE

VALOARE

<0

05

MEDIU

5 10

SATISFACATOR

10 15

NESATISFACATO
R

> 15