Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Materia prima pentru alchilare provine din procesul de:


A piroliza
B cracare catalitica
C cocsare
D reformare catalitica
2. Benzina obtinuta la cracarea unui distilat de vid sulfuros nehidrofinat are urmatoarele calitati :
A C.O. mare
B continut de sulf mic
C nu are hidrocarburi olefinice(HC)
D are un continut ridicat de Pb
3. Hidrofinarea este procesul prin care se realizeaza eliminarea :
A heteroatomilor prin reactii de hidrogenoliza
B parafinelor
C metalelor Ni si V
D compusilor cu sulf
4. Cresterea raportului de contactare in conditii de temperatura constanta in modul de amestecare are ca efect:
A cresterea conversiei
B cresterea randamentului de benzina
C cresterea eficientei de regenerare
D cresterea continutului de metale pe catalizator
5. Eficienta regenerarii catalizatorilor de cracare catalitica depinde de :
A temperatura de regenerare
B presiunea pe regenerator
C continutul de sulf pe catalizator
D activitatea catalizatorului
6. Cresterea presiunii in procesul de hidrofinare al motorinei are ca efect :
A diminuarea continutului de sulf din produsul hidrofinat
B scaderea ciclului de functionare a instalatiei
C cresterea costurilor de exploatare
D scadere C O
7. La prelucrarea unui distilat de vid prin procesul de cracare catalitica se obtine un randament de cocs de
5,6%.Continutul de cocs pe catalizatorul cocsat este de Cn =1,1% , iar pe cel regenerat Cf =0,1% , raportul de
contactare catalizator pe materia prima este :
A 4,8/l
B 5,6/1
C 6,2/1
D 5,1/1
8. Presiuni mici 1,7-10 bari in procesul de reformare catalitica favorizeaza :
A scaderea depunerilor de cocs
B formarea aromaticelor prin dehidrociclizarea parafinelor
C scaderea cifrei de iod a benzinei reformate
D cresterea CO a benzinei reformate
1 din 4

9. Activitatea catalizatorului de cracare catalitica depinde de :


A densitatea centrilor activi
B diametrul porilor
C continutul de metale pe catalizator
D raportul Si/Al
10. Catalizatorul de cracare catalitica este un catalizator :
A monofunctional cu functie metal
B un catalizator zeolitic cu functie acida
C un acid tare de tip H2SO4
D aluminosilicat cu functie acida
11. O instalatie de reformare catalitica prelucreaza 90t/h benzina hidrofinata cu masa moleculara 100Kg/Kmol
la presiune de 15 atm.Concentratia H2 in gazele de recirculare este 90% moli si presiunea partiala H2 de
recirculare este 14,7 atm.Raportul de H2 pur de recirculare pe materia prima este :
A 7,35/l
B 5.85/1
C 4.50/1
D 9.55/1
12 . Materiile prime pt reformarea catalitica sunt :
A benzina hidrofinata de distilare atmosferica
B benzina hidrofinata depiroliza
C benzina hidrofinata de cocsare
D benzina de cracare catalitica
13. Care din urmatoarele reactii sunt specifice procesului de roformare catalitica :
A ArH Ar +3H2
B nC8H18..
C C7H16
D C6H11
14. Regimul hidrodinamic al catalizatorului de tip riser este :
A curgere ascendenta tip piston
B curgere cu amestecare perfecta
C curgere descendenta tip .....
D strat fix de catalizator
15. Care din urmat. produse se obtin la cracarea catalitica:
A benzina
B gazele naturale
C reziduu de vid
D motorina cu indice diesel.....
16. Materiile prime ideale pt cracarea catalitica au :
A temperatura finala de fierbere
B continut redus de sulf
C cifra de cocs
D factor de metale > 3

2 din 4

17. Cresterea cifrei octanice se poate realiza prin


A micsorarea temperaturii
B cresterea presiunii
C recircularea fractiei n-parafinice in zona de
D utilize unui catalizat de tip acid tare din gama H2SO4..
18. Hidrocracarea este un proces caracterizat de:
A flexibilitatea redusa referitor la materiile prime
B consum mare de hidrogen
C presiuni mici
D caracteristici de calitate bune pt motorina
19. Separarea fractiei n-parafinice pt recirculare in sistemul de reactie se poate realiza prin :
A distilare extractiva
B fractionare
C adsortie pe site moleculare
D extractie cu solventi
20. O instalatie de reformare catalitica prelucreaza benzina hidrofinata 75t/h cu : p=o,750g/cm,diametrul
reactorului este 2m,iar raportul H/D 3/1.Pt parametrii dati,viteza volumetrica este :
A 2,8 h (la -1)
B 1,8 h (la -1)
C 2,1 h (la -1)
D 3.2 h (la-1)
21. Intr-o instalatie de cracare catalitica,daca regeneratorul este plasat sub reactor, presiunea in regenerator este :
A egala cu cea din reactor
B mai mare decat in reactor
C mai mica decat in reactor
D neconditionata de cea din reactor
22. Procesul principal al reactiei de alchilare a izobutanului cu olefine C3 C4 contine:
A izoolefine cu 7-8 atomi de carbon in molecula
B izoparafine C8 C10
C izoparafine si aromatice C8 C9
D izoparafie C8 C9 si mercaptani
23. Care din caracteristicile catalizatorului folosit in procesul de alchilare determina cresterea gradului de
agitare in reactor:
A vascozitatea
B aciditatea
C tensiunea superficiala
D toxicitatea
24. Care sunt avantajele reactorului cu curgere radiala folosit in instalatia de reformare :
A cresterea timpului de reactie
B reducerea caderii de presiune
C reducerea costului de recirculare a H2
D diminuarea dezactivarii catalizatorului
3 din 4

25. Materiile prime de cracare catalitica pot fi conditionate prin :


A distilare atmosferica
B hidrodesulfurare
C demetalizare
D hidrocracare
26. In instalatiile de reformare catalitica separatorul de joasa presiune este montat :
A inainte de separatorul de inalta presiune (pt. regenerativ)
B dupa separatorul de inalta presiune (pt. neregenerativ)
C dupa ultimul reactor (pt. regenerativ)
D inainte de coloana de stabilizare a benzinei reformate (pt. neregenerativ)
27. Desulfurarea gazelor acide din rafinarie se realizeaza prin :
A stripare
B adsortie cu amine
C adsortie pe zeoliti
D hidrogenare
28. Recuperarea energiei continuta de gazele arse obtinute la regenerarea catalizatorului cu ardere completa a
carbonului la CO2 se face prin :
A generator de abur
B CO boyler
C turboexpander
D schimb de caldura cu materie prima
29 Reactiile care au loc in procesul de hidrocracare determina :
A cresterea cifrei octanice la benzine
B cresterea continutului de olefine in motorina
C cresterea indicelui de vascozitate la uleiuri
D cresterea temperaturii de congelare la uleiuri
30. Reactia de izomerizare se realizeaza printr-un mecanism:
A carbocationic pe catalizatori acizi
B printr-un mecanism radicalic
C prin hidroizomerizare
D mecanism molecular

4 din 4