Sunteți pe pagina 1din 2

1. Eficienta regenerarii catalizatorilor de cracare catalitica depinde de: temp de regenerare si presiunea pe regenerator. 2.

Benzina obtinuta la cracarea unui distilat de vid sulfuros, nehidrofinat are urmatoarele calitati: cifra octanica mare. 3. Hidrofinarea este procesul prin care se realizeaza eliminarea: heteroatomilor prin reactii de hidrogenoliza. 4. Cresterea raportului de contactare in conditii de temperatura constanta in nodul de amestecare are ca efect: cresterea conversiei. 5. O instal de reformare catalitica prelucreaza 90t/h benzina hidrofinata cu masa moleculara de 100kg/kmol la pres de 15 atm.Raportul H2 pur de recirculare pe materia prima este:5,85/1. 6. Reactiile care au loc in procesul de hidrocracare determina: cresterea cifrei octanice la benzina. 7. Hidrocracarea este un proces caracterizat de: consuma mare de hidrogen. 8. Presiuni mici de operare (7-10bar) in procesul de reformare catalitica favorizeaza: scaderea depunerilor de cocs. 9. Activitatea catalizatorului de cracare catalitica depinde de: diametrul porilor si raportul Si/Al. 10.Catalizatorul de cracare catalitica este un catalizator: aluminosilicat cu functie acida. 11.Cresterea cifrei octanice la izomerizare se poate realiza prin: micsorarea temperaturii de reactie. 12.Materiile prime pentru reformare catalitica sunt: benzina hidrofinata de distilare atmosferica si benzina hidrofinata de cocsare. 13.Care din urmatoarele reactii sunt specifice procesului de reformare catalitica: ACH->Ar+3H2; C...H...+H2->iC3H18+iC...H...; C8H18->iC8H18 14.Regimul hidrodinamic al catalizatorului in reactorul tip riser este: curgere ascendenta tip piston. 15.Care din urmatoarele produse se obtin la cracare catalitica: benzina. 16.La prelucrarea unui distilat de vid prin procesul de cracare catatilica se obtine un randament de cocs de 5,6%.Raportul de contactare catalizator pe materie prima este: 5,6/1. 17.O instalatie de reformare catalitica prelucreaza 75t/h benzina hidrofinata cu densit+750kg/m3.Pt parametrii dati viteza volumara pt primul reactor este: 5,3h-1.

18.Reactia de izomerizare se realizeaza printr-un mecanism: carbocationic pe catalizatori acizi tari si printr-un mecanism de hidroizomerizare. 19.Separarea fractiei n-parafinice pentru recirculare in sistemul de reactie se poate realiza prin: distilare extractiva si adsorbtie pe site moleculare. 20.Desulfurarea gazelor acide din rafinarie se realizeaza prin: absorbtie cu amine. 21.Intr-o instalatie de cracare catalitica, daca regeneratorul este plasat sub reactor, presiunea in regenerator este: mai mare decat in reactor. 22.Produsul principal al reactiei de alchilare a izobutanului cu olefine C3-C4 cotine: izoparafine C8-C9. 23.Care din caracteristicile catalizatorului folosit in procesul de alchilare determina cresterea gradului de agitare in reactor: viscozitatea si tensiunea superficiala. 24.Materia prima pentru alchilare provine din procesul de: reformare catalitica. 25.Materiile prime de cracare catalitica pot fi pretratate(conditionate) prin: hidrodesulfurare si demetalizare. 26.In instalatiile de reformare catalitica sistem regenerativ separatorul de joasa presiune este montat: inainte de separatorul de inalta presiune. 27.Recuperarea energiei continuta de gazele arse obtinute la regenerarea catalizatorului cu ardere completa a carbonului la CO2 se face prin: generator de abur si turboexpander. 28.Materiile prime ideale pentru cracare catalitica au: continut redus de sulf si cifra de cocs Conradson mare. 29.Care sunt avantajele reactorului cu curgere radiala folosit in instalatia de reformare: reducerea caderii de presiune. 30.Cresterea presiunii in procesul de hidrofinare al motorinei are ca efect: cresterea costurilor de exploatare.