Sunteți pe pagina 1din 13

~n Biserica slavei Tale 3

Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA

~N BISERICA SLAVEI TALE


Studii de teologie [i spiritualitate liturgic\ (III)

Carte tip\rit\ cu binecuvntarea


naltpreasfin]itului
TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA
Ia[i, 2012
~n Biserica slavei Tale 5

Cuprins

Cuvntul autorului la prima edi]ie .....................................................7


Mijloace rituale n Liturghia Darurilor mai nainte sfin]ite .............9
1. Contextul istorico-liturgic al apariiei Liturghiei Darurilor
mai nainte sfinite ....................................................................9
2. Teme fundamentale ale Postului Mare reflectate n
Liturghia Darurilor mai nainte sfinite,
n texte i ritual ........................................................................16
3. Postul Mare i Liturghia Darurilor n viaa monahilor i a
credincioilor de mir ..............................................................25
Studiul profesorului Nikolai D. Uspensky despre Liturghia
Darurilor mai nainte sfin]ite .......................................................28
1. Liturghia Darurilor mai nainte sfinite n teologia
romneasc privire general asupra stadiului
de cercetare a temei ................................................................28
2. N.D. Uspensky despre Liturghia Darurilor
mai nainte sfinite ..................................................................31
3. Cteva cuvinte despre zilele stabilite pentru svrirea
Liturghiei Darurilor mai nainte sfinite ..............................56
4. Concluzii .....................................................................................59
Anafora Sfntului Grigorie Teologul din ritul liturgic copt
(traducere, introducere [i note) ........................................................61
1. Liturghia Bisericii Copte privire general ..........................61
2. Anafora Sfntului Grigorie Teologul din
Liturghia Bisericii Copte traducere ...................................68
Rugciunea liturgic sau dialogul omului cu Dumnezeu
i o posibil cale de dialog intercretin ......................................99
1. Preliminarii .................................................................................99
2. Rugciunea ca provocare la dialog i invitaie la unitate .......101
6 Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA

3. Rugciunea liturgic sau mna tainic a lui Dumnezeu care


atinge adncul din noi .........................................................103
4. Lex credendi est lex orandi et Lex orandi est lex credendi .........108
5. Cntarea bisericeasc aspecte istorice ...............................110
6. Cntarea bisericeasc ndeletnicirea ngerilor .............114
7. Semnificaiile artei bisericeti n cadrul vieii liturgice ......117
8. Vocaia unificatoare a rugciunii liturgice, a cntrii i
a artei bisericeti ntr-o lume tot mai divizat ..................119
Dimensiunea eshatologic a cultului divin ortodox .....................122
1. Caracterul nocturn al cultului divin public
n Biserica primar ................................................................122
2. Cum se reflect dimensiunea eshatologic
n cadrul cultului divin .........................................................124
Bibliografie...........................................................................................135
~n Biserica slavei Tale 7

Cuvntul autorului la prima edi]ie

n anii care au trecut de la evenimentele din decembrie 89, am


asistat la o adev\rat\ competi]ie, n toate domeniile, n ceea ce
prive[te publicarea de carte de specialitate. Este mare distan]\ [i
diferen]\ ntre perioada n care cump\rarea unei c\r]i valoroase
presupunea trecerea testului de r\bdare la un rnd, coad\, care
sem\na cu cele de la standurile de produse alimentare, [i rndu-
rile imense de c\r]i aliniate ast\zi n libr\riile pe care le ntlnim la
tot pasul, a[teptndu-[i cititorii. Oferta de carte este att de mare
[i att de tentant\, nct este anevoioas\ orice ncercare de a alege
ceva f\r\ s\ ai sentimentul c\ [i celelalte c\r]i te-ar fi interesat [i ]i-ar
fi trebuit. O libr\rie este locul unde nve]i s\ fii smerit. n fa]a
attor c\r]i, ]i dai seama ct de mult mai ai de citit [i de nv\]at.
Ct prive[te cartea teologic\, situa]ia seam\n\ foarte bine cu
cea descris\ mai sus. S-au realizat numeroase traduceri, s-au pu-
blicat colec]ii, s-au realizat [i publicat teze de doctorat, s-au publi-
cat manuale pentru nv\]\mntul mediu [i pentru cel universitar,
teologi de marc\ au scris c\r]i de mare profunzime teologic\ [i
duhovniceasc\ pe teme care fr\mnt\ lumea contemporan\ etc. Pe
scurt, s-a mai umplut ceva din golul imens pe care sistemul comu-
nist ateu l-a creat prin limitarea la maximum sau prin interzicerea
public\rii c\r]ii religioase.
O trecere n revist\ a bibliografiei religioase din ultimele de-
cenii ne va da posibilitatea s\ constat\m c\ n anumite ramuri ale
teologiei s-a publicat foarte mult, n timp ce n altele se simte nc\
nevoia unor r\spunsuri autorizate la o mul]ime de teme care stau
la rnd pentru a fi tratate.
n cadrul Teologiei liturgice, interesul crescnd manifestat n
rndurile preo]ilor, studen]ilor teologi, seminari[tilor, dar [i ale
multora dintre credincio[ii laici d\ posibilitatea cre\rii [i public\rii
unei literaturi care s\ continue tradi]ia [i activitatea deosebit de
8 Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA

bogat\ [i valoroas\ pe care au desf\[urat-o ilu[trii profesori litur-


gi[ti pe care i-a avut Ortodoxia romneasc\. Ct de multe sunt n-
treb\rile [i ct de necesare sunt r\spunsurile pe teme liturgice se
poate vedea [i din pagina permanent\ a publica]iei Vestitorul Or-
todoxiei, n care P\rintele Profesor Dr. Nicolae D. Necula, titularul
catedrei de Teologie liturgic\ de la Facultatea de Teologie Patriarhul
Justinian a Universit\]ii Bucure[ti, poart\ un dialog teologico-
liturgic, canonic [i pastoral-misionar cu to]i cei ce doresc s\ cu-
noasc\ mai bine frumuse]ile tainice pe care, n prezen]a Mntuito-
rului Hristos nconjurat de sfin]i, le experiment\m n spa]iul
liturgic. O mare parte dintre aceste r\spunsuri au fost adunate n
dou\ volume, sub titlul Tradi]ie [i nnoire n slujirea liturgic\, ap\-
rute la Editura Episcopiei Dun\rii de Jos, `n 1996 [i 2001, volume
arhicunoscute ntre cititorii de toate categoriile [i care sunt norma-
tive pentru facult\]ile de teologie, pentru seminariile teologice,
pentru profesorii de religie, pentru monahi [i pentru tot cre[tinul
care voie[te s\ se hr\neasc\ suflete[te.
Cartea de fa]\, pe care nu ntmpl\tor am numit-o n Biserica
slavei Tale, are drept model volumele amintite. Ea d\ r\spunsuri
ntreb\rilor adresate de preo]ii slujitori [i de studen]ii teologi, dar
[i de mul]imea de credincio[i cu care venim permanent n contact.
Totodat\, cartea este un r\spuns dat provoc\rilor contemporane,
str\ine de spiritualitatea ortodox\.
n Biserica slavei Tale, prin ntregul ei con]inut, exprim\
faptul c\ n cadrul cultului divin vedem [i experiment\m frumu-
se]ea netrec\toare a mp\r\]iei lui Dumnezeu. Cartea este alc\tuit\
dintr-un num\r de articole [i studii pe diferite teme, grupate n a[a
fel nct lucrarea s\ aib\ unitate [i continuitate. Men]ion\m c\
unele dintre titlurile studiilor din aceast\ lucrare au mai fost pu-
blicate, ns\ materialul prezentat aici este rev\zut [i ref\cut n
ntregime. Sper\m ca lecturarea acestui prim volum s\-i fac\ pe
cititori s\-l a[tepte cu ner\bdare [i pe urm\torul.
Ne rug\m ca Hristos Domnul, Cel mereu prezent n ceruri [i n
Biserica slavei Sale, s\ aduc\ bucurie, pace sfnt\ [i folos duhov-
nicesc celor care vor poposi asupra rndurilor acestei c\r]i.

Ia[i, 2003
~n Biserica slavei Tale 9

Mijloace rituale n
Liturghia Darurilor mai nainte sfinite1

1. Contextul istorico-liturgic al apariiei


Liturghiei Darurilor mai nainte sfinite
Liturghia Darurilor mai nainte sfinite suscit atenia noastr
din mai multe puncte de vedere. Ea face parte din tezaurul vechi
al tradiiei liturgice ortodoxe, aa nct aspectele istorice, privind
apariia i dezvoltarea ritualului acestei slujbe sfinte, pot constitui
un important punct de atracie pentru cercettorii n domeniul
istoriei liturgice. Atenia noastr este reinut, de asemenea, de
structura acestei rnduieli de slujb, de rnduiala tipiconal i de
locul pe care aceasta l ocup ntre celelalte rnduieli de slujb pe
care Biserica le oficiaz n aceeai perioad, respectiv perioada
Triodului. n cele din urm, menionm i faptul c o abordare a
Liturghiei Darurilor mai nainte sfinite nu se poate face separat de
contextul liturgic i duhovnicesc al perioadei n care ea se svr-
ete, iar o nelegere a coninuturilor ei teologico-duhovniceti nu
se poate realiza fr o studiere atent a temelor fundamentale pe
care Triodul, ca perioad liturgic, ni le propune.
Care sunt factorii care au determinat apariia Liturghiei Daru-
rilor mai nainte sfinite i cum s-a format ritualul ei pn s
ajung la structura actual?
Postul prepascal, ca rod al evlaviei credincioilor care se pre-
gteau s ntmpine dup cuviin mntuitoarele Ptimiri ale lui
Hristos i ~nvierea Sa din mori, ca mijloc de pregtire pentru cate-
humeni n vederea primirii Botezului n noaptea sfnt a Patelui,
dar i ca manifestare a contiinei pctoeniei n cadrul disciplinei

1Referat prezentat la Simpozionul internaional Hristos n mijlocul nostru:


Valoarea vieii liturgice n societatea de azi, organizat de Mitropolia Moldovei i
Bucovinei, n cooperare cu Fundaia Pro Oriente Viena, la Centru Cultural
Pastoral Sf. Daniil Sihastrul Duru, 9-13 mai 2005.
10 Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA

peniteniale, este o instituie foarte veche care, de timpuriu, a fost


reglementat prin norme i dispoziii canonice care au n vedere,
n special, modul i durata postirii. Practica ajunrii de toat ziua
n zilele de peste sptmn (luni-vineri) a determinat Biserica s
elaboreze rnduieli canonice care prescriu ncetarea svririi Sfintei
Liturghii, pentru ca prin primirea Sfintei mprtanii s nu se n-
trerup pravila ajunrii (a postului total). n acest sens, menionm
canonul 49 al Sinodului local de la Laodiceea, care zice: Nu se
cuvine a jertfi pine (a svri Sfnta Liturghie n.n.) n timpul
Patruzecimii dect numai n zilele de smbt i duminic2. Pentru
c Joia Sfintelor P\timiri, cnd Mntuitorul a instituit Sfnta Euha-
ristie, era considerat zi de mare bucurie, fapt pentru care unii
cretini ntrerupeau ajunarea i organizau ospee, acelai sinod, n
canonul 50, precizeaz: Nu se cuvine s se dezlege joia din ultima
sptmn a Patruzecimii pentru c se necinstete Patruzecimea
ntreag, ci se cuvine a ajuna toat Patruzecimea []3.
Ajunarea sau renunarea total la alimente a devenit o stare
fireasc pentru cretinii primelor secole care, n rvna lor deose-
bit, renunau complet la alimente, n zilele de peste sptmn
ale Postului Mare, din seara precedent pn n seara zilei urm-
toare. Dar tot datorit rvnei i evlaviei deosebite, muli credin-
cioi doreau s primeasc Sfnta mprtanie i n aceste zile.
Smburele primar, care a stat la baza Liturghiei Darurilor mai nainte
sfinite, a fost rspunsul dat de Biseric acestor credincioi, i el a
constat n pstrarea unei pri din Sfnta mprtanie de la Litur-
ghia duminical pentru zilele din cursul sptmnii. Pstrarea
Sfintelor Daruri se fcea la skevophylakion, iar aducerea lor pe Altar, la
momentul mprtirii, a dat natere ritualului vohodului (intrrii)
cu Sfintele Daruri, pe care l svrete preotul n tcere, n timpul
cntrii Acum puterile cereti, ritual care astzi constituie un
element important n rnduiala slujbei4.

2Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note i


comentarii, Bucureti, 1991, p. 214.
3 Ibidem, p. 215.
4 Cf. Liturghier, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Romne, Bucureti, 2012, pp. 314-315.


~n Biserica slavei Tale 11

Potrivit unor documente, unii cretini aveau obiceiul de a lua


la casele lor o parte din Sfnta mprtanie de la Liturghia dumi-
nical pentru a se cumineca n cursul sptmnii5. Din cauza peri-
colului profanrii, acest obicei a fost ngrdit din secolul al IV-lea
nainte, chiar dac el a continuat s existe n mai multe zone6.
Un rol important n apariia i conturarea ritualului Liturghiei
Darurilor mai nainte sfinite l-a avut elementul monahal. Retrai
n singurtate, uneori pentru intervale ndelungate de timp sau
chiar pentru toat viaa, ei pstrau n chilii Sfnta mprtanie, iar
atunci cnd se mprteau fceau aceasta ntr-un cadru solemn de
rugciune care, n tradiia monastic palestinian, a dat natere
rnduielii de slujb numite Tipica sau Obednia, iar n cea constan-
tinopolitan a fcut loc apariiei Liturghiei Darurilor mai nainte
sfinite7. Exist i preri conform c\rora ntreruperea ajunrii n
zilele de rnd ale Postului Mare s-ar datora unui ndemn al Sfntului
Vasile cel Mare, potrivit cruia fiecare credincios este dator s pri-
measc Sfnta mprtanie de patru ori pe sptmn8.
Din toate cele de mai sus, transpare ideea c Liturghia Daru-
rilor mai nainte sfinite, n forma ei cea mai simpl, este rezul-
tatul, produsul evlaviei credincioilor ca, dup aceea, aceast rn-
duial, ea nsi, s susin i s mbogeasc evlavia lor.
Procesul lent i ndelungat de formare i generalizare a cultu-
lui divin s-a manifestat i n cazul Liturghiei Darurilor mai nainte
sfinite.
Structura actual a slujbei, cunoscut sub denumirea de Liturghia
Darurilor mai nainte sfinite, conine elemente aparinnd Vecerniei,
n mod deosebit n prima parte a ei, iar n partea a doua conine
elemente ce aparin Liturghiei Euharistice, comune Liturghiei Sfn-
tului Ioan Gur de Aur i celei a Sfntului Vasile cel Mare. mprumuturi
fireti din aceste rnduieli de slujb, dac avem n vedere c
administrarea Sfintei mprtanii se fcea la orele serii, cnd n

5 Cf. Ieromonah Makarios Simonopetritul, Triodul explicat. Mistagogia timpului


liturgic, traducere Diac. Ioan I. Ic\, Editura Deisis, Sibiu, 2000, p. 212.
6 Cf. Ibidem, cap. II, B, 5, 4, nota 25, p. 476.
7 Cf. Pr. Prof. Dr. Ene Branite, Liturgica special, EIBMBOR, Bucure[ti,

1980, pp. 158-160 i 334-335; Ieromonah Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 213.
8 Cf. Ieromonah Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 213.
12 Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA

biserici se oficia Vecernia. Ea ns nu este Vecernie, chiar dac


mprumut elemente din rnduiala acesteia, i nici Liturghie,
pentru c nu are epiclez pentru sfinirea darurilor de pine i vin.
Ea poate fi considerat i numit o slujb de mprtire solemn a
credincioilor. Obiceiul de a solemniza momentul mprtirii cu
Darurile de la Liturghia duminical, prin ncadrarea acestuia ntr-
o rnduial liturgic, avnd caracter comunitar, se oficializeaz,
potrivit istoricului bisericesc Socrate, nc din secolul al V-lea9. O
form mai simpl a rnduielii este atestat la nceputul secolului al
VI-lea10. La nceputul secolului al VII-lea este menionat n Cronica
pascal (anul 617). Potrivit acesteia, dup cntarea S se n-
drepteze, se proceda la intrarea cu Sfintele Daruri aduse din
skevophylakion n sanctuar, cntndu-se Acum puterile cereti.
Autorul adaug faptul c Intrarea Darurilor mai nainte sfinite
nu se cnt numai n timpul Postului Mare, ci de fiecare dat cnd,
din pricina postului sau din alte motive, se proceda la un oficiu de
Cuminecare fr Liturghie11. Din aceast nsemnare reiese c, cel
puin n anumite zone ale lumii cretine, n anumite perioade,
acest ritual solemn de mprtire a credincioilor n afara Sfintei
Liturghii nu era limitat doar la perioada Postului Mare.
Sfntul Simeon al Tesalonicului menioneaz c n vechime,
fr a face alte precizri, dar deducem c este vorba de perioada
anterioar statornicirii regulilor canonice privitoare la aceast pro-
blem, Liturghia Darurilor se svrea, n afara Postului Mare, n
zilele de miercuri i vineri n sptmna brnzei i n Sfnta i
Marea Vineri. Drept aceea, spune Sfntul Simeon, precum zice
Tipicul cel vechi al Bisericii celei mari, n miercurea brnzei,
Patriarhul nti (primul dintre patriarhi, referindu-se la cel de la
Constantinopol n.n.) slujea Liturghia Darurilor mai nainte sfinite...
Deci, n cele dou posturi ale sptmnii brnzei Liturghia Daru-
rilor mai nainte sfinite se svrea ntr-acest chip, precum se afl

Cf. Socrate, Istoria bisericeasc, V, 22 n P.G., 67, col. 6361AB, la Ieromonah


9

Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 213.


10 Instituirea ritualului transferrii Sfintelor Daruri de la skevophylakion pe

Altar este atribuit lui Sever de Antiohia (511-518), cf. I. Ziade, Prsanctifis
(Messe des), n Dictionnaire de Thologie Catholique, Paris, XIII, 1, col. 83. Vezi i
Ieromonah Makarios Simonopetritul, op. cit., cap. II, B, 5, 4, nota 29, p. 476.
11 Ieromonah Makarios Simonopetritul, op. cit., p. 213.
~n Biserica slavei Tale 13

i n aezmintele cele vechi; i se citesc i Paremiile, pentru c n


acele zile nu se citesc nici Evanghelii, ca i n cele cinci zile ale
sptmnii (luni-vineri n.n.) n toate Paresimile, precum arat
toat ornduiala Evangheliilor12. Din cele consemnate de Sfntul
Simeon, reiese c cele dou zile din sptmna brnzei au rndu-
ial asemntoare zilelor de rnd din Postul Mare. Referindu-se la
Sfnta i Marea Vineri, Sfntul Simeon spune c n aceast zi se
oficia Liturghia Darurilor pentru c Prinii Bisericii doreau s vad
tainic pe Domnul n toate zilele vieii lor: n Sfnta i Marea Vineri,
tot n acest chip din nceput se svrea Liturghia Darurilor mai
nainte sfinite, cci nu voiau prinii nici odinioar s treac vreo
zi i s nu vad pe Domnul prin Tain13. Limitarea svririi
Liturghiei Darurilor mai nainte sfinite chiar la perioada Postului
Mare se va ntmpla spre sfritul secolului al VII-lea, cnd, prin
canonul 52 Trulan, se statornicete ca n tot Postul Mare, exceptnd
zilele de smbt i duminic i ziua Bunei Vestiri, s se oficieze
Liturghia Darurilor mai nainte sfinite14. Ca oficiu liturgic, ea este
prezent astzi nu numai n tradiia bizantin, ci i n uzul liturgic
al unor Biserici Vechi-Orientale15.
Un singur lucru se cuvine s mai adugm aici, anume pe cel
privind relaia dintre ajunare i mprtirea cu Trupul i Sngele
Mntuitorului Hristos. Altfel spus, dorim s specificm modul `n
care se armonizeaz pravila ajunrii, a renunrii totale la alimente
i lichide pe un timp determinat, aa cum sunt zilele de peste sp-
tmn din Postul Mare, i ntreruperea ei prin primirea Sfintei
mprtanii.
Teologul liturgist Al. Schmemann, pe baza unor documente
vechi i a experienei liturgice rsritene, distinge dou sensuri

12 Sfntul Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului, Rspunsuri la ntrebrile unui

arhiereu, 56, n Tratat asupra tuturor dogmelor credinei noastre ortodoxe, dup principii
puse de Domnul nostru Iisus Hristos i urmaii Si, vol. II, Editura Arhiepiscopiei
Sucevei i Rduilor, 2003, p. 236.
13 Ibidem.
14 n toate zilele postului sfintei patruzecimi, afar de smbt i duminic

i de sfnta zi a Bunei Vestiri, s se fac Sfnta Liturghie a celor mai nainte


sfinite Arhid. Ioan N. Floca, op. cit., p. 129.
15 Cf. V. Janeras, O.S.B., La partie vesprale de la Liturgie Byzantine des Prsanctifis,

n Orientalia Christiana Periodica, XXX (1964), pp. 193-222.


14 Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA

fundamentale ale postirii: este vorba, pe de o parte, despre postul


ca ascez, prin care se nelege o reducere substanial a regimului
alimentar, iar, pe de alt parte, de postul deplin, care const n abi-
nerea total de la mncare i butur. Acesta din urm era denu-
mit n Biserica primar cu un termen preluat din vocabularul mili-
tar, statio, prin care era desemnat o unitate militar aflat n stare
de alarm, de mobilizare16, o stare de veghe, de trezvie, am putea
spune. Prin analogie cu disciplina militar, postul deplin statio
face din comunitatea credincioilor o unitate militar duhovniceasc
aflat n stare de veghe i de ateptare. Postul deplin nu este
numai un post al membrilor Bisericii; el este Biserica nsi ca stare
de postire, ca ateptare a lui Hristos, Care se apropie de ea n Sfnta
Euharistie, Care va veni cu slav la sfritul veacurilor.17
Administrarea (oferirea) Sfintei mprtanii seara, la sfritul
zilei, este n strns relaie cu cel de-al doilea sens al postirii, cu
statio. Ea se ofer celor care privegheaz, se ostenesc i se lupt.
Este o recompens, o ncununare, o ncurajare i o ntrire pentru
cel expus i slbit n luptele duhovniceti. Acesta este sensul
desprins i din rugciunile de mulumire pe care le rostim dup
primirea Sfintei mprtanii. A treia dintre acestea, alctuit de
Sfntul Simeon Metafrastul, spune: Cel ce de bun voie mi-ai dat
mie spre hran Trupul Tu, foc fiind, care arde pe cei nevrednici,
s nu m arzi pe mine, Fctorul meu, ci mai deplin intr n
alctuirea mdularelor mele i n toate ncheieturile, n rrunchi i
n inim i arde spinii tuturor pcatelor mele; curete-mi sufletul;
sfinete-mi gndurile i oasele; numrul deplin al celor cinci
simuri l lumineaz; peste tot m ptrunde cu frica Ta; pururea
m acoper i m apr i m pzete de tot lucrul i cuvntul
pierztor de suflete; curete-m, spal-m i m ndrepteaz; n-
elep]ete-m i m lumineaz; arat-m loca numai al Duhului Tu

Cf. Alexander Schmemann, Postul cel Mare, traducere de Andreea i La-


16

ureniu Constantin, ediia a II-a, Editura Doris, Bucureti, 1998, pp. 61-62. Tertulian,
De oratione, XIX, Migne, P.L., I, 1287, 1288, apud Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu,
Ora sau vremea din zi pentru svrirea Liturghiei Darurilor mai nainte sfinite, n
Studii Teologice, IV (1952), nr. 1-2, p. 69.
17 Alexander Schmemann, op. cit., p. 62.
~n Biserica slavei Tale 15

i s nu mai fiu sla pcatului, ci ie cas prin primirea mprtirii.


Ca de foc s fug de mine tot lucrul ru, toat patima18.
Oferirea Sfintei mprtanii celor care in post deplin, statio,
are i un alt sens. Dup osteneala acestui post, apare foamea ca ispit.
Dup ce Hristos a postit n pustiu, diavolul s-a apropiat de El cu
ispita foamei i I-a zis: De eti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele
acestea s se fac pini. Iar El rspunznd, a zis: Scris este: Nu numai
cu pine va tri omul, ci cu tot cuvntul care va iei din gura lui
Dumnezeu (Matei 4, 3-4). Cu alte cuvinte, Liturghia Darurilor mai
nainte sfinite transfer pe credinciosul nduhovnicit prin post
ntr-o alt sfer de preocupri, preschimbndu-i foamea cu pofta
ei dup pinea pentru trup n foame spiritual i n dorina de a se
mprti din Cuvntul lui Dumnezeu fcut trup i oferit nou n
Euharistie. Dies stationum, din timpul Postului Mare, ncheiate cu
Liturghia Darurilor mai nainte sfinite, anticipeaz ospul deplin
i fr de sfrit, la masa Stpnului, n mpria lui Dumnezeu.
n Slujba Sfintelor i mntuitoarelor ptimiri ale Domnului Hristos,
la Denia de miercuri seara, n cadrul creia prznuim Cina cea de
tain, adic predarea nfricotoarelor Taine19, cntm: Din ospul
Stpnului i din masa cea nemuritoare, venii, credincioilor, la
loc nalt, cu gnduri nalte s ne ndulcim20. n Joia Sfintelor
P\timiri, cnd svrim Liturghia Sfntului Vasile cel Mare, axionul
obinuit este nlocuit cu aceast cntare (irmosul cntrii a IX-a a
canoanelor de la Denia n care prznuim instituirea Sfintei Euharistii),
artnd astfel c zilele multe de ajunare (dies stationum), ncheiate
cu Liturghia Darurilor, sunt pregustri din ospul mpriei lui
Dumnezeu. Aceast experien, de altfel, este extins pe tot cuprinsul
anului liturgic. Primirea Sfintei mprtanii la Liturghia Sfntului
Ioan Gur de Aur sau la cea a Sfntului Vasile cel Mare se face
dup ce preotul i credincioii au ajunat, au fost unitate militar
duhovniceasc n stare de veghe (statio), iar dup ce s-a oferit
Sfnta mprtanie, preotul se roag n tain pentru toi, zicnd:

Liturghier, pp. 369-370.


18

Sinaxarul zilei, vezi Triodul care cuprinde slujbele bisericeti de la Duminica


19

Vameului i a Fariseului pn la Sfnta nviere, Editura Institutului Biblic i de


Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 2000, p. 585.
20 Irmosul de la cntarea a IX-a a canoanelor, Triodul, p. 588.
16 Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA

[...] D-ne nou s ne mprtim cu Tine, mai adevrat (deplin),


n ziua cea nenserat (fr de sfrit) a mpriei Tale21. Prin
primirea Sfintei mprtanii, ntristarea din pricina nemncrii se
preschimb n bucurie prin gustarea din ospul Stpnului.

2. Teme fundamentale ale Postului Mare reflectate n


Liturghia Darurilor mai nainte sfinite, n texte i ritual
Am afirmat mai sus c Liturghia Darurilor mai nainte sfinite
nu poate fi abordat independent de contextul care a creat-o i c
nu poate fi neleas n structura ei actual dect n strns leg\tur\
cu i n lumina temelor fundamentale ale perioadei n care se
svrete, adic n lumina temelor de baz coninute n Triod.
Liturghia Darurilor mai nainte sfinite este numit Liturghia
Postului Mare22 pentru c, datorit structurii pe care o are, se
armonizeaz cu toate celelalte rnduieli oficiate de Biseric n aceeai
perioad, iar n coninut reflect temele fundamentale ale peri-
oadei Triodului. Liturghia Darurilor poate fi privit i definit ca sintez
liturgic a ntregii perioade a Triodului.
Dei am fi tentai s afirmm c prima tem fundamental a
perioadei Triodului este pocina, n realitate lucrurile stau altfel.
Perioada liturgic prepascal apare iniial ca o perioad de intens
pregtire a catehumenilor n vederea primirii Botezului n noaptea
de Pati. De aceea, perioada Triodului are ca prim tem central
Botezul: pregtirea catehumenilor pentru Botez n perioada aceea,
iar n actualitate aceeai tem amintete fiecruia dintre noi
fgduinele fcute la Botez de a ne lepda de Satana, de toate
lucrurile lui, de toi slujitorii lui, de toat slujirea lui i de toat
trufia lui23 i de a ne uni cu Hristos, de a ne pstra curat i ne-
ntinat chipul luntric nnoit dup nsui Chipul Ziditorului24 i de a
face vii, lucrtoare i roditoare darurile primite prin Sfntul Botez.

21Liturghier, pp. 193 [i 274.


22Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Se poate svri Liturghia Darurilor mai
nainte sfinite seara?, n Tradiie i nnoire n slujirea liturgic, vol. 1, Editura
Episcopiei Dunrii de Jos, Galai, 1996, p. 137.
23 Molitfelnic, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe

Romne, Bucureti, 2006, p. 28.


24 Cf. Ibidem, p. 38, din Rugciunea sfinirii apei n cadrul Tainei Botezului.