Sunteți pe pagina 1din 31

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR


SPECIALIZAREA: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE

PROIECT INFORMATIC

TEMA NR. 55
ANALIZA I MODELAREA SISTEMULUI
INFORMAIONAL PRIVIND CALCULUL
CONCEDIILOR DE ODIHNA SI DE BOALA LA S.C
NEW CS EXECUTIVE S.R.L

STUDENI: HUTU EMANUELA


MUNTEAN ALINA
NISTOR TABITA

- TIMIOARA 2017 -
Cuprins

CAPITOLUL 1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAIONAL ............................................................................... 3

1.1. Prezentarea general a organizaiei .................................................................................................. 3

1.2. Analiza structurii organizatorice ........................................................................................................ 4

1.2.1. Prezentarea organigramei .......................................................................................................... 4

1.2.2. Descrierea critica a organigramei................................................................................................ 4

1.3. Analiza legislaiei ................................................................................................................................ 5

1.4. Analiza sistemului informatic ........................................................................................................... 6

1.4.1. Aplicatiile informatice utilizate .................................................................................................. 6

1.4.2. Configuratia statiilor de lucru si arhitectura retelei.................................................................... 7

1.5. Analiza documentelor i a altor surse informaionale ........................................................................ 8

1.5.1. Inventarul documentelor ............................................................................................................. 8

1.5.2. Evaluarea documentelor .............................................................................................................. 8

1.6. Flowchart-ul ..................................................................................................................................... 22

CAPITOLUL 2. MODELAREA SISTEMULUI INFORMAIONAL .................................................... 24

2.1 Modelarea proceselor de afaceri ....................................................................................................... 24

2.2 Impactul proceselor asupra raportrilor financiar-contabile ........................................................... 26

2.3 Riscurile i mecanismele de control ale proceselor .......................................................................... 27

2.4 Codificarea informaiilor financiar-contabil ..................................................................................... 28

CAPITOLUL 3. SELECIA UNUI SISTEM INFORMATIC................................................................... 29


CAPITOLUL 1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAIONAL
1.1. Prezentarea general a organizaiei

Denumire: S.C New CS Executive S.R.L

Data nfiinrii: 07.2012

Cod fiscal: RO 30480415

Nr. Reg. Com.: J35/1818/2012

Domeniu de activitate: Contabilitate, audit financiar, domeniul fiscal


Sediul central: Calea Muncitorilor, Timisoara, Judetul Timis
Puncte de lucru: -

Forma juridic: Societate cu raspundere limitata

Gama de produse/servicii oferite: Servicii contabile si de expertiza contabila, servicii de


audit financiar si consultanta in domeniul fiscal

Nr. de angajai: 4
Clieni importani: Vodafone
Furnizori importani: -

Perspective de dezvoltare: Misiunea firmei este sa fie vazuta ca un partener de incredere,


puternic si stabil, care sa furnizeze servicii contabile si de expertiza contabila la cel mai
inalt standard calitativ, si care sa contribuie semnificativ la dezvoltarea continua a
companiilor din portofoliu
1.2. Analiza structurii organizatorice

1.2.1. Prezentarea organigramei

1.2.2. Descrierea critica a organigramei

Firma SC New CS Executive S.R.L dispune de :

Un director general
Un Departament de Resurse Umane si Administrativ
Un department financiar-contabil

In ceea ce priveste organizarea companiei, au fost identificate o serie de probleme printre care
sunt enumerate urmatoarele:
- Direcia strategica la nivelul firmei este una buna, cu scopul de a atrage cat mai muli clienti, i
de a funciona bine pe piata, insa necesita un obiectiv clar i bine precizat.
-Publicitatea este o actiune foarte importanta in vanzarea produselor i serviciilor, astfel aceasta
putand atrage numarul de clieni.
1.3. Analiza legislaiei

Din punct de vedere al reglementarii legislative, actele normative care stau la baza activitatii de
calcul al concediilor de odihna si de boala sunt:

1. Legea nr.53/2003 privind concediile de odihna si de boala, din Codul muncii, capitolul III
Concediile, sectiunea I Concediul de odihna anual si alte concedii ale
salariatilor,articolele 144-153

2. Ordonanta de Urgenta nr.158/2005 privind indemnizatiile pentru incapacitatea temporara


de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,articolul 118, alineatul 12,
modificat prin Legea 12/2015

3. Legea nr.12/2015 din Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial,Partea I, nr.52 din
22.01 cu privire la stabilirea duratei concediului de odihna, stabileste ca perioadele de
incapacitate temporara de munca , sunt considerate perioade de activitate desfasurata

4. Articolul 7 din Directiva 2003/88/CE cu privire la conditiile de obtinere si de acordare a


concediilor prevazute in legislatia nationala

5. Articolul 145 alineatul 4 din Codul muncii, cu privire la calculul concediului de odihna

6. Hotararea Guvernului nr 411/2016 cu privire la modul de calcul al concediului de odihna


al salariatilor bugetari

7. Legea nr.6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor in vigoare de
la 01.01.1992 pana la 01.03.2003, fiind abrogate si inlocuita de Codul muncii din 2003

8. Hotararea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale


salariatilor din administratia publica, capitolul I, art. 1-24
1.4. Analiza sistemului informatic
1.4.1. Aplicatiile informatice utilizate

Diviziunea organizatoric Denumire aplicaie Tip (ERP / Numr de Activitile pentru care este
NON-ERP) utilizatori utilizat
Dep. Financiar- SAGA NON-ERP 2 - Materiale si obiecte de
inventar
Contabil - Salarii(state de
plata/avansuri,fise fiscale
Rapoarte(fise,
cont,balanta,bilant)

Dep. Resurse Charisma HCM NON-ERP 1 - Gestionarea cartilor de


munca, evidenta
Umane salariilor,administrare
personal

Diviziunea Staia de Conectare Configuraie Sistem de Program de Alte


Internet Antivirus
organizatoric lucru reea calculator operare contabilitate aplicaii

Resurse umane
Intel Core i3- Windows 10 AVG Ms Office
si 1 nu da
3217U, 1.8Ghz Ultimate
Charisma HCM
2013
Administratie

Windows 10 AVG MS Office


1 nu da Intel Core i7-4790 Saga
Ultimate 2013

Contabilitate

Intel Pentium Windows 10 AVG MS Office


2 nu da Saga
Dual-Core G3258 Ultimate 2013
1.4.2. Configuratia statiilor de lucru si arhitectura retelei
1.5. Analiza documentelor i a altor surse informaionale

1.5.1. Inventarul documentelor

Nr. Simbol Cod Nr. de Intrare (I)


Denumire document Format Observaii
crt. document clasificare exemplare / Ieire (E)
Se completeaz la
1 RC Registru de Casa 14-4-7A A4 2 I/E
contabilitate
Contract individual de
2 CIM 3 I Se completeaz
munca
Se intocmete de
3 CC Cerere de concediu A4 1 I
catre angajat

Se completeaz pe
4 SS Stat de salarii 14-5-1 1 I/E
baza pontajului
5 FC Fisa de cont 421 - A4 1 E S
6 FCP Fisa colectiva de prezenta 14-6-22 A4 1 I/E Arata timpul lucrat
8 AM Adeverinta medicala A3 1 I Se elibereaza de
catre medicul de
familie al
angajatului

1.5.2. Evaluarea documentelor

Unitatea SC New CS Executive SRL Simbol cont Pagina


421
FISA DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
Data Document Explicatii Simbol cont Debit Credit D/C Sold
Felul Nr. corespondent
12.12.2016 232 Plata concedii 641 D 2435
odihna
14.12.2016 233 Plata concedii de 641 D 1256
boala
15.12.2016 234 Plata salarii 641 D 5200

ntocmit, Cadia Sorina


Cerere pentru concediu de odihna

Stimat Doamna Director,

Subsemnata Cadia Sorina , angajata a SC New CS Executive SRL in functia de


contabil-sef , va rog sa-mi aprobati concediul de odihna in perioada cuprinsa intre
20.01.2017si 27.01.2017 , respectiv 2 zile lucratoare.

Va multumesc.

Data 18.01.2017
Cadia Sorina
(semnatura)
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr 12 /2344 in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridical Sc New CS Executive SRL , cu sediul/domiciliul in Timisoara ,
inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice dinTimisoara sub nr.
J35/1818/2012 , cod fiscal 30480415

telefon 0757594186, reprezentata legal prin Cadia Cristian , in calitate de manager .


si
salariatul/salariata - domnul/doamna Avram Loredana , domiciliat/domiciliata in localitatea
Timisoara , str. Soarelui nr 34 , judetul Timis , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de
identitate/pasaportului seria TM nr. 345678 eliberat/eliberata de SPCLEP Timisoara la data de
13.12.2012 , CNP .2951120350032, autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca
seria ROnr 4586 din data 12.08.2013 ,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am
convenit:
B. Obiectul contractului:

C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata urmand sa inceapa activitatea la data de 15.08.2013
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/comportament etc.). din sediul
social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:
Nota:
Daca salariatul nu are un loc de munca fix ci isi desfasoara activitatea in mai multe locuri de
munca, aceste locuri de munca se inscriu la pct. 2 de la lit. D.
E. Felul muncii
Functia/meseria contabil-sef conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).
F1 Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991

privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in
conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit
Legii nr. 263/2010

privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


H. Durata muncii
1.O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi,
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat: Departamentul financiar-contabil


Denumire document: Fisa de cont 421 Inregistrarea concediilor si indemnizatiilor
Simbol:FC Cod:-14-6-22
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil
1

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _____


Netipizat x Nespecial

Mod de aciune: Manual


Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: x Da Nu


(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


-
Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Inregistrarea in contabilitatea a concediilor si indemnizatiilor
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef x Executant

Aciunile efectuate: Completare

Chestionat Avram Loredana Analist: Hutu Emanuela


CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat: Departamentul financiar-contabil


Denumire document: Cerere de concediu
Simbol:CC Cod:-
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil
1

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _____


Netipizat x Nespecial

Mod de aciune: Manual


Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: x Da Nu


(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


-
Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Inregistrarea in contabilitatea a cereriilor de concediu
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef x Executant

Aciunile efectuate: Completare/Semnare

Chestionat Avram Loredana Analist: Hutu Emanuela


CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat: Departamentul financiar-contabil


Denumire document: Contract individual de munca
Simbol: CIM Cod: -
Nr. exemplare: 3
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil
1

Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil


2

Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil


3

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _____


Netipizat x Nespecial

Mod de aciune: Manual


Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: x Da Nu


(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


______________________________________________________________________________
Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Inregistrarea in contabilitate
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef x Executant

Aciunile efectuate: Completare/Semnare


Chestionat Avram Loredana
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat: Departamentul financiar-contabil


Denumire document: Stat de salarii
Simbol:CC Cod:-14-5-1
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
Departamentul financiar-contabil Contabilitate
1

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _____


Netipizat x Nespecial

Mod de aciune: Manual


Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: x Da Nu


(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


-
Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Inregistrarea in contabilitatea a salariilor
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef x Executant

Aciunile efectuate: Completare/Semnare

Chestionat Avram Loredana Analist: Hutu Emanuela


CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat: Departamentul financiar-contabil


Denumire document: Registru de casa
Simbol:RC Cod:-14-4-7A
Nr. exemplare: 2
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil
1

Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil


2

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _____


Netipizat x Nespecial

Mod de aciune: Manual


Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: x Da Nu


(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


-
Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Inregistrarea in contabilitate
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef x Executant

Aciunile efectuate: Completare/Semnare


Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef x Executant

Aciunile efectuate: Completare/Semnare


CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat: Departamentul financiar-contabil


Denumire document: Foaie colectiva de prezenta
Simbol:FC Cod:-14-6-22
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
Departamentul financiar-contabil Departamentul financiar-contabil
1

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _____


Netipizat x Nespecial

Mod de aciune: Manual


Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: x Da Nu


(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


-
Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Consemnarea absentelor
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef x Executant

Aciunile efectuate: Completare/Semnare

Chestionat Avram Loredana Analist: Hutu Emanuela


CHESTIONAR
Analiza sistemului informaional

Diviziunea organizatoric analizat: Departamentul financiar-contabil


Denumire document: Adeverinta medicala
Simbol:AM Cod:-
Nr. exemplare: 1
Diviziunea organizatoric de Diviziunea organizatoric
Exemplarul
provenien / Documente nsoitoare destinaie / Documente nsoitoare
Departamentul financiar-contabil Angajat
1

Departamentul financiar-contabil
Contabilitate

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _____


Netipizat x Nespecial

Mod de aciune: Manual


Informatizat cu date introduse de utilizator
Informatizat cu date introduse parial de utilizator
X Informatizat cu date generate de calculator
Altul dect cele menionate mai sus: _____________________________

Toate exemplarele documentului au acelai coninut: x Da Nu


(se completeaz doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaii (observaii) n legtur cu documentul analizat:


-
Activitatea n care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
Aprobarea concediilor de boala
Persoana care acioneaz asupra documentului analizat este: ef x Executant

Aciunile efectuate: Completare

Chestionat Avram Loredana Analist: Hutu Emanuela


1.6. Flowchart-ul

Departamentul de resurse umane preia cererile de concediu, de odihna sau de boala de la


angajati. Pe baza dosarului de personal se preiau datele angajatului, iar cererile se prelucreaza in
vederea aprobarii sau respingerii acestora. In cazul in care cererea este respinsa, angajatului ii
este restituita cererea insemnata cu tampila de respingere. In celalalt caz, daca cererea pe baza
foii colective de prezenta, este aprobata, se trimite departamentului de contabilitate unde se va
calcula indemnizatia de concediu cuvenita, pe baza statului de salarii. In ceea ce priveste
concediul de boala, acestea au la baza, ca document justificativ adeverinta medicala. In urma
calculelor se vor inregistra in contabilitate cheltuielile ocazionate, pe baza Fisei de cont 421.
Angajatul isi ridica indemnizatia cu cinci zile lucratoare inaintea concediului, pe baza Registrului
de casa, de la casieria entitatii.
CAPITOLUL 2. MODELAREA SISTEMULUI INFORMAIONAL

2.1 Modelarea proceselor de afaceri

Procesul de calcul al concediului de odihna sau de boala incepe in momentul in care este
acceptata cererea salariatului depusa la departamentul de resurse umane. Potrivit Codului muncii,
art.150: (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de
concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu
character permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractual individual de
munca.
(2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute
la alin.(1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu
numarul de zile de concediu.
(3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile
lucratoare inainte de plecarea in concediu

Exemplu de calcul al concediului de odihna:

In luna 4(cu 20 de zile lucratoare) angajatul are 10 zile de concediu de odihna.


-salariul/1zi=1000:20=50 lei/zi
-media zilnica CO=3000:63=47,61 lei, fiind mai mica decat 50 lei/zi se va calcula indemnizatia
cu 50 lei/zi.
Indemnizatia CO 10 zile= 50lei/zi x 10 zile=500 lei

In ceea ce priveste calculul concediului de boala, normele de aplicare a OUG nr.158/2005, art.74
: Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate este egal cu produsul dintre media
zilnica si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul
medical, astfel:

Ci= Mzbi x %NZLCM, in care :


-Ci= cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
-Mzbci= media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
-NZLCM= numarul de zile lucratoare din concediul medical
Diagrama BPMN
2.2 Impactul proceselor asupra raportrilor financiar-contabile

Prelucrare Documente Conturi Bilant CPP


[Proces] [Intrare[I]/Iesire
[E]
1.Preluare date -Dosar de personal [I] 421-Personal-salarii [+] Personal [P]
angajat -Contract individual de datorate
munca[E] 641-Chltuieli cu
-Cerere de concediu[E] salariile personalului

2.Preluare cereri -Cerere de 421-Personal-salarii [+] Personal [P


concediu de odihna concediu[I] datorate
641-Chltuieli cu
si boala salariile personalului

3.Modul de calcul -Foaie colectiva de 421-Personal-salarii [+]Cheltuieli


al concediilor de prezenta datorate
odihna si boala
-Fisa de cont 421

4.Inregistrare -Stat de salarii[I] 4312-Contributia pers. [-] Personal [P] [+]Cheltuieli


la asig. Sociale
obligatii de plata a -Fise de cont 4372-Contrib.pers.la [+]Cheltuieli [A]
concediilor si 421,4312,4372,4314, fondul de somaj
447-Fonduri special
contributiilor 444-Impozitul pe venit
4311,4313
4311-Contrib.unitatii la
asig.sociale
4371,447,444

5. Plata concediilor -Declaratia 112[I] 421-Personal-salarii [+] Personal [P] [+]Cheltuieli


datorate
[+]Cheltuieli [A]
641-Cheltuieli cu
salariile personalului
2.3 Riscurile i mecanismele de control ale proceselor

Prelucrare Riscuri Controale

(Procese)
1.Preluare date angajat -Introducerea in sistem a unor informatii - Introducerea unor politici de securitate
eronate IT
-Colapsul sistemelor IT -Raportari ale managemntului IT
-Defectiuni la sistemele hardware si -Evaluarea eficacitii securitii
software informaiei i sistemului
2.Preluare cereri concediu de -Concedii de maternitate frecvente sau -Perfectarea documentatiei necesare in
odihna si boala prelungite domeniul

-Schimbari privind securitatea si sanatatea evidentei personalului


angajatiilor -Reducerea fluctuatei de personal

-Dependenta de angajati cheie

3.Modul de calcul al concediilor -Nerespecarea legislatiei in vigoare -Verificarea datelor introduse


de odihna si boala
-Erori ale sistemelor de calcul

4.Inregistrare -Aplicarea defectuoasa a principiilor -Imbunatatirea controlului intern al


contabile entitatii
obligatii de plata a concediilor si
contributiilor -Realizarea incorecta a diferitelor - Creterea calitii serviciilor contabile
activitati specifice departamentului profesionale
fiananciar-contabil

-Necesitatea refacerii rapoartelor


financiare

5. Plata concediilor -Necoformitate cu Politica Fiscala -Respectarea Legislatiei Muncii


2.4 Codificarea informaiilor financiar-contabil

In cadrul intreprinderii sistemele de codificare sunt: facturile, marca angajatului, codul de


identificare al clientilor.

Marca angajatului

Este un cod realizat printr-o codificare secventiala. Fiecare angajat are codul sau unic. Chiar si
atunci cand un angajat pleaca din firma, marca lui nu este atribuita altui angajat.

Codul de identificare al clientilor este un cod numeric, constituind codul unic de identificare al
unui client. Se realizeza prin codificarea numerica.

Exemplu: 30480415
CAPITOLUL 3. SELECIA UNUI SISTEM INFORMATIC

Tabelul 1.1. Gril de evaluare a ofertei de pachet software SAGA

Cote de
Punctaj
Criteriu importan Valoare punctaj
[1 .. 10]
[1 .. 10]

(1) (2) (3) =(2)*(3)

Compatibilitate software 8 7 56

Grad de acoperire al cerinelor sistemului 9 7 63

Uurina n conversie 8 7 56

Uurina n utilizare 10 6 60

Viteza de lucru 10 8 80

Modularitate 8 8 64

Securitatea sistemului 10 10 100

Instruirea utilizatorilor 7 5 35

Asistena tehnic ulterioar 8 7 56

Documentaia 8 6 48

TOTAL - 71 618
Tabelul 1.2 Grila de evaluare a ofertei de pachet software CHARISMA HCM

Cote de
Punctaj
Criteriu importan Valoare punctaj
[1 .. 10]
[1 .. 10]

(1) (2) (3) =(2)*(3)

Compatibilitate software 8 5 40

Grad de acoperire al cerinelor sistemului 9 6 54

Uurina n conversie 8 7 56

Uurina n utilizare 10 6 60

Viteza de lucru 10 8 80

Modularitate 8 8 64

Securitatea sistemului 10 8 80

Instruirea utilizatorilor 7 5 35

Asistena tehnic ulterioar 8 7 56

Documentaia 8 5 40

TOTAL - 65 565
Tabel 1.3 Grila de evaluare a ofertei de pachet software CIEL

Cote de
Punctaj
Criteriu importan Valoare punctaj
[1 .. 10]
[1 .. 10]

(1) (2) (3) =(2)*(3)

Compatibilitate software 8 5 40

Grad de acoperire al cerinelor sistemului 9 6 54

Uurina n conversie 8 5 40

Uurina n utilizare 10 6 60

Viteza de lucru 10 6 60

Modularitate 8 8 64

Securitatea sistemului 10 10 100

Instruirea utilizatorilor 7 5 35

Asistena tehnic ulterioar 8 6 48

Documentaia 8 7 56

TOTAL - 64 557

Asadar vom alege primul soft analizat, i anume SAGA, deoarece acesta a obtinut cel mai mare
punctaj (618). Pentru aceasta decize am luat n considerare aspectele cele mai relevante pentru
activitatea firmei, fiind specializat in contabilitate. Deoarece aceasta este o microintreprindere,
softul ales satisface cerintele societatii i poate fi achizitionat la un pret accesibil, bineineles, n
functie de pachetul dorit.