Sunteți pe pagina 1din 1

TEST16 RECHIZITORIUL

1.1caracterizati partile constitutive ale rechizitoriului


Rechizitoriul este actul procedural prin care se sesizeaza instanta de judecata care determina
limitele judecarii cauzei , prin care inst de fond se pronunta prin sentinta.
Rechizitoriul constituie totalitatea a tuturor materialilor UP privind toate faptele si episoadele
infractionale savirsite de toti invinuitii intr-o cauza penala
Rechizitoriul este compus din 2 parti expunerea care cuprinde informatii despre fapta si
persoana in privinta careia sa efectuatUP , analiza probelor care confirma vinovatia
Dispozitivul cuprinde date cu privire la persoana invinuita si formularea invinuirei cu
incadrarea juridica a actiunelor

1.2particularitatile rechizitoriului in raport cu ordonanta de punere sub invinuire


Rechizitoriul fiind format din 2 parti expunera si dispozitivul el cuprinde totalitatea informatii
despre UP . rechizitoriul se semneaza de procurorul care la intocmit , indicinduse locul si data
semnarii
Formulrea invinuirei din dispozitioa rechizitoriului trebuie sa corespunda intocmai invinuirei
prevazuta de ordonanta se punere su invinuire , atit prin continutul ei faptic cit si incadrarea
juridica .
Formare invinuirei din dispozitivul rechizitoriului consta in discrierea succinta a cauzei penale
cu dispozitia de invinuire a faptuitorului in comitrea infractiunei
Rechizitoriul se semneaza de procurorul care a efectuat UP , ELpregateste pentru fiecare invinuit
si dupa caz pentru fiecare reprezentant legal cite o copie de pe rechizitoriu, daca partile nu
poseda limba el este tradus .

1.3analiza diverselor porobe din rechizitoriu


Cazul tentativa la omor 27 -145 cp
Se mai dovedeste prin probele accumulate la materialile cauzei penale si anume
- instiintarea 903
-certificatul de vizita
- proceusl verbal de cercetare la fata locului a starii de ebrietate
-raportul de expertiza medico-legala
-raportul de expertiza medico-legala a corpurilor delicate
-proces vrbal de cercetare a corpurilor delicte
In cadrul UP a fost studiata personalitatea invinuitului in care sa constatat
- la evidenta medicului narcolog nu se afla ,la evidenta medicului psihiatru
- la locul de trai din materialile dosarului penal se caracterizeaza negav
Circumstantele atenuante pentru invinuit conforn art 76 cp au fost stabilite
-cainta sincera
- contribuirea active la comiterea infractiunei
Circumstantele agravante pentru comiterea infractiunei conform art 77cp au fost stabilite
savirsirea infractiunei in stare de ebrietate .
In baza celor expuse se invinuieste

S-ar putea să vă placă și