Sunteți pe pagina 1din 17

ANALIZA EVOLUIEI INDICATORILOR DIN BILANUL

CONTABIL AL BNCII BANCO SANTANDER DIN SPANIA

STUDENI:

SPECIALIZAREA: Finane-Bnci

Anul III

Grupa
2017
Cuprins

CAPITOLUL I: PREZENTAREA BNCII SANTANDER

Pentru realizarea acestui proiect am ales ca banc de analiz Banco


Santander din Spania, acesta fiind cea mai mare banc in ceea ce
priveste mrimea, fiind lider de pia pe segmentul corporativ dar i
prima pe ramura de retail banking.
Banco Santander isi are sediul in orasul Santander(Cantabria) , inceputul
activitatii avand loc la 20 august 1987. Activitatea sa de baza tine de
serviciile bancare cu amanuntul, oferint aproape 70% din profitul bancii.
Activele bancii la 31 decembrie 2016 au fost de 1 339 125 de milioane de
euro, avand si 125 de milioane de clienti, 188 492 de angajati , respectiv
12 235 de birouri.
La finele anului 2016 , Banco Santander a fost a doua banca din Europa cu
o capitalizare de piata de 72 314 de milioane de euro. Pe plan mondial ,
aceasta s-a situat pe locul al nouasprazecelea.
In ceea ce priveste activitatea Banco Santander in Spania , la 31
decembrie 2016 aceasta avea:
Active : 312 354 milioane de euro
Venitul net: 1.022 milioane de euro
Birouri: 2911
Angajati : 23.017
Clienti : 12 800 000

CAPITOLUL II: EVOLU IA BILAN IER N PERIOADA 2005-2011

Tabelul nr. 1 - Bilanul consolidat al Banco Santander preluat dup raportrile anuale ale bncii.
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Total 31.089 32.189 29.548 28.419 29,923 24.373 23.853
venituri

Profit net 11.288 10.939 9.720 12.585 12.967 10.817 12.052

Tabelul nr. 2 - Tabel referitor la venituri si profit, prelucrat personal dupa raporturile anuale
publicate pe site-ul banci.

CAPITOLUL III: CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI DE PERFORMAN ALE BANCI


SANTANDER

n capitolul 3 vom studia cei mai importanti indicatori de performan folosind datele
realizate n bilanul contabil consolidate.
Cei mai importanti indicatori de performanta sunt:
rata profitului
efectul de parghie
rata rentabilitii economice;
rata rentabilitii financiare;
rata utilizrii activelor.

RATA RENTABILIT II FINANCIARE (RRF)

Acest indicator ilustreaz limbajul cel mai semnificativ al profitului, aducand in prim plan
factori precum eficiena investiiilor, dar i calitatea conducerii dintr-o institu ie bancar.

PN
Se determin conform relaiei: RRF= x 100
CP
PN - reprezint profitul net
CP reprezint capitalul propriu
Profitul net aferent fiecrui an bancar este urmtorul:

PN 2010=11.238 mil. EU R PN 2013=12.585 mil EU R

PN 2011=11.672mil. EU R PN 2014=9.720 mil EU R

PN 2012=12.967 mil EU R PN 2015=10.939 mil .EU R


PN 2016=11.288 mil. EU R RRF2012 =
12.967
x 100 = 15,95 %
81.275

12.585
RRF2013 = x 100 = 15,75 %
12.052 79.900
RRF2010 = x
80.914
9.720
100 = 14,89 % RRF2014 = x 100 = 10,83%
89.714
10.817
RRF2011 = x 19.939
80.813 RRF2015 = x 100 = 20,19%
98.753
100 = 15,86%
11.288
RRF2016 = x 100 = 10,99 %
102.699

Grafic Nr. 1 - Evoluia ratei rentabilitii financiare.

Observand datele din Graficul Nr. 1 putem spune c anul in care s-a inregistrat cea mai mare
rentatabilitatea financiara, este anul 2015, in timp ce anul cu cea mai scazuta rentabilitate
este anul 2014.
2. RANTA RENTABILIT II ECONOMICE (RRE)

Rata Rentabilitii Economice este reprezentata de metodele utilizate pentru calculareaa


resurselor financiare i reale ale entitii bancare n vedere obinerii profitului.
Acest indicator reflecta intr-o marja imporatanta bancii pe piata in care activeaza.
Formula de calcul al acestui indice este urmtoarea:

11.672
RRE2011 = x 100= 0,933%
1.251 .008

12.967
RRE2012 = x 100= 1,024 %
PN 1.269 .598
R = x 100
A
12.585
PN profit net RRE2013 = x 100= 1,128%
1.115.637
A total active

9.720
RRE2014 = x 100= 0,767 %
1.266 .296

10.939
RRE2010 = RRE2015 = x 100= 0,816%
1.340 .260
11.238
x
1.217 .501 11.288
RRE2016 = x 100= 0,842 %
100= 0,923% 1.339 .125
Grafic Nr. 2 Evoluia Ratei Rentabilitii Economice

Anul cel mai favorabil din punct de vedere al rentabilitatitii economice, a fost pentru
banca Santander, anul 2013, an in care acest indicator a atins valoarea de 1,128%, reflectand
o buna gestionare a activitatii.
Se observa puternicul contrast cu anul 2014, in care rezultatele entattii bancare au fost unele
dezamagitaroare, indicatorul rentabilitatii furnizand o valoare de doar 0,767%.

3. EFECTUL DE PRGHIE (EP)

Prin acest indicator se poate face o analiza a modului in care resursele suplimentare au fost
folosite pentru a creste rentabilitatea financiara a bncii Santander,
Atunci cnd acest indicator are valoare pozitiva angajarea de noi resurse este vzut ca o
oportunitatea , iar cnd acesta ia valori negative costul resurselor suplimentare este unul mai
redus sau egal cu rentabilitatea economic.

Relatia de calcul al efecului de prghie este urmtoarea:

1.251 .008
EP2011 = x 100 = 1.548,02 %
80.813

A 1.269 .598
EP = x 100 EP2012 = x 100 = 1.562,10 %
CP 81.275

A - total active 1.115.637


EP2013 = x 100 = 1.396,29 %
CP capital propriu 79.900

1.266 .296
EP2014 = x 100 = 1.411,48 %
89.714
1.217 .501 1.340 .260
EP2010 = x EP2015 = x 100 = 1.357,18 %
80.914 98.753
100 = 1.504,68 %
1.339 .125
EP2016 = x 100 = 1.303,93 %
102.699
Graficul Nr. 3 Evoluia de prghie

Dupa cum se poate observa, in perioada analizata , acest indicator a unul cu valoare pozitiv, fapt ce
indica clar ca resursele suplimentare au avut costul mai mic atunci cand il comparam cu rentabilitaea
econonomica, asadar angajarea de noi resurse a prezentatat doar avantaje pentru banca.

De asemnea , incepand cu anul 2014 se poate observa o scadere a valorii acestui indicator, pana in
anul 2016 cand el are cea mai mica valoare dintre toti anii analizati.

4.RATA PROFITULUI (RP)

Rata profitului se calculeaz dup urmtoarea formul:

PN
RP = x 100
V
PN - profit net
V - total venituri

Veniturile totale aferente fiecrui an din perioada analizat sunt urmtoarele:

V 2010 = 23.853 V 2011 = 24.373


V 2012 = 29.923
RP2011 =
10.817
x 100 = 44,38 %
24.373
V 2013 = 28.419
12.967
RP2012 = x 100 = 43,33 %
V 2014 = 29.548
29.923

12.585
V 2015 = 32.189 RP2013 =
28.419
x 100 = 44,28 %

V 2016 = 31.089 9.720


RP2014 = x 100 =32,89 %
29.548

10.939
RP2015 = x 100 = 33,98 %
12.052 32.189
RP2010 = x 100 = 50,52 %
23.853
11.288
RP2016 = x 100 = 36,30 %
31.089

Graficul Nr. 4 Evoluia ratei profitului


Analiznd valorile date, putem observa ca rata profitului a fost cea mai ridicata in 2010, cu
50,52% procente, din acel an, acest indicator incepandu-si declinul pana in 2014, cand se
inregistreaza o rata de doar 32,89% procente.

5.RATA UTILIZRII ACTIVELOR (RUA)

Este reprezentata de raportul ntre veniturile institu iei bancare i totalul activelor.Se calculeaz dup
urmtoarea formul:

V
RUA = x 100
A
V- total venituri
A total active

Calculul indicatorului rata utilizrii activelor n cadrul bncii Santander n intervalul 2010-
2016 este :

23.853 28.419
RUA2010 = x 100 = 1,95 RUA2013 = x 100 = 2,54 %
1.217 .501 1.115.637
%
29.548
24.373 RUA2014 = x 100 = 2,33 %
RUA2011 = x 100 = 1,94 % 1.266 .296
1.251 .008
32.189
29.923 RUA2015 = x 100 = 2,40%
RUA2012 = x 100 = 2,35% 1.340 .260
1.269 .598
31.089
RUA2016 = x 100 = 2,32 %
1.339 .125
Graficul Nr.5 Evoluia ratei utilizrii activelor

Rata analizata a prezentat unele variaii de nivel mediu, dar ce sunt per-ansamblu
satisfctoare.
Acestea arat o bun proporionalitate echilibrata ntre activele utilizate i veniturile bncii.

CAPITOLUL IV: COMPARA IE NTRE EVOLU IA INDICATORILOR DE PERFORMAN


BANCAR A SANTANDERO BANCO I NTREGUL SISTEM BANCAR DIN UNGARIA

n continuare vom prezenta valorile indicatorilor de performan bancar a ntregului sistem


bancar ungar.
An Valoarea indicatorilor exprimat procentual ( % )

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Indicator

RRF -16,11 15,99 -22,17 -1,80 19,43 -9,05 0,97

RRE -0,45 0,30 -0,35 -0,07 0,72 -0,40 0,10

EP 3.544,77 5.316,62 6.290,41 2.435,51 2.685,86 2.215,56 900,97

RP -7,90 5,04 -6,83 -2,00 12,20 -10,56 2,74

RUA 5,75 5,96 5,15 3,69 5,92 3,86 3,96

Tabelul Nr. 2 Indicatori de performan pe ntreg sistemul bancar

Sursa Siteul Bncii Centrale al Ungariei

EVOLUIA RATEI DE RENTABILITATE FINANCIAR COMPARAT.

Graficul Nr. 6 Evolutia RRF comparat

Conform graficului analizat K&H Bank prezint o rentabilitate sporit spre deosebire
de ntreg sistemul bancar ungar.
Valorile nregistrate n anul 2011 arat o eficien sczut la nivelul ntregului sector bancar.
EVOLU IA RATEI RENTABILIT II ECONOMICE COMPARAT

Grafic Nr. 7 Evoluia RRE comparat

Dup cum putem observa din graficul urmtor valorile de inute de K&H Bank o
amplaseaz peste media celorlalte instiutii din sistemul bancar ungar, cu excep ia anilor 2009 i 2011.

EVOLU IA EFECTULUI DE PRGHIE COMPARAT


Graficul Nr. 8 Evoluia EP comparat

Din graficul de mai sus reiese faptul c ntre anii 2005-2010 K&H Bank s-a situat sub media
ntregului sistem bancar, ceea ce nseamn c aceasta a utilizat cu preponderent resursele
proprii.

EVOLU IA RATEI PROFITULUI COMPARAT

Gaficul Nr. 9 Evoluia RP comparat

Dup cum putem observa profitabilitatea bncii depete cu mult cea a sitemului bancar
ungar n perioada 2005-2008, cu un usor regres n anul 2009, iar n anul 2011 valorile sunt
pozitive, dar nu ndeajuns de mari.
EVOLU IA RATEI UTILIZRII ACTIVELOR COMPART
Grafic Nr. 10 Evoluia RUA comparat

Conform graficului, din punctul de vedere al ratei utilizrii activelor a existat un traseu similar pe
ntregul sistem bancar.

CONCLUZII

n urma acestei analize, o concluzie reprezentativ este dat de faptul c K&H Bank s-
a dovedit a fi ndependent de sistemul bancar din Ungaria, reuind s depeasc media
celorlalte instituii n majoritatea categoriilor de indicatori.
K&H Bank a dat dovad de o rentabilitate financiar fiabil i un management bancar
eficient, ceea ce a condus la o stabilitate financiar a instituiei bancare n cadrul unui sistem
ce a prezentat fluctuaii semnificative.