Sunteți pe pagina 1din 5

REACŢII DE HIDROLIZĂ

1. HIDROLIZA GLUCIDELOR

2. HIDROLIZA LIPIDELOR

3. HIDROLIZA PROTIDELOR

1 HIDROLIZA GLUCIDELOR

Posibilitatea transformării substanţelor complexe ( în cazul acesta poliglucidele,


oligoglucidele), în substanţe simple sunt reacţiile de hidroliză, catalizate de hidrolaze.
În acest mod amidonul , în tubul digestiv, este transformat, etapial, în glucoză.
Substanţele intermediare care apar sunt: amilodextrinele, eritrodextrinele,
maltodextrinele, maltoza şi glucoza. Logica acestei reacţii este posibilitatea substanţei
organice simple de a intra în diferite cicluri metabolice de degradare, în scopul eliberării
energiei, sau de conversie a ei în alte substanţe, fie ele izomere cu ea, fie nu, tot prin
cicluri metabolice, fie de resinteză de poliglucide, altele faţă de cele care s-au hidrolizat.

Reacţia de hidroliză a oligoglucidelor este următoarea.

1
2. HIDROLIZA GLICERIDELOR

Este reacţia inversă esterificării lor, dar este catalizată de alte enzime, este şi logic,
pentru că , în alt mod reacţiile ar avea loc, când spre stânga, când spre dreapta, iar
organismele nu pot funcţiona fără o logică clară.

Gliceridele se hidrolizează etapial: din trigliceride se formează digliceride, apoi


monogliceride. Fiecare etapă , cu produşii săi , are sistemul său enzimatic propriu.

Hidroliza gliceridelor are drept scop ,eliberarea unităţilor componente, glicerină şi


acizi graşi, aceştia putând fi utilizaţi în diferite reacţii biochimice de cataboliză, de
resinteză, de biosinteză a altor produse. În cazul gliceridelor, trebuie săî subliniem că
2
este importantă şi trecerea continuă între glucide şi gliceride, în scopul menţinerii
constante a glicemiei.

Hidroliza gliceridelor are loc astfel:

3
HIDROLIZA PROTIDELOR, PROTEINELOR, PEPTIDELOR

Hidroliza acestor substanţe are loc la nivelul legăturii peptidice, celelate tipuri de
legături, prin care se formează substanţele complexe, sunt scindate de alte tipuri de
reacţii. Menţionez că legătura peptidică este cea care se formează între gruparea amino
a unui aminoacid şi gruparea carboxil a celuilalt aminoacid, prin eliminarea unei
molecule de apă..

Reacţia de hidroliză a legăturii peptidice are loc astfel:

4
În această reacţie observaţi modul în care se formează legătura peptidică, atunci când
reacţia se desfăşoară spre dreapta şi modul de hidroliză a legăturii peptidice, atunci
cînd reacţia se desfăşoară spre stânga.

S-ar putea să vă placă și