Sunteți pe pagina 1din 2

Test Autoaprecierea stărilor psihice după H.Eysenck – a fost elaborat de savantul H.J.

Eysenck pentru
determinarea următoarelor stări psihice: anxietate, frustrare, agresivitate, rigiditate [44, p. 141]. testul constă
din 40 de afirmaţii grupate în patru blocuri a cîte 10 în fiecare. Fiecare afirmaţie are trei variante de răspuns:
„da, deseori” – apreicat cu 2 puncte; „nu” – apreciat cu 0 puncte; „uneori” – apreciat cu 1 punct. Pentru
fiecare bloc de afirmaţii se calculează punctajul total. Primul bloc depistează starea de anxietate, al doilea –
de frustrare, al treilea – de agresivitate, al patrulea – starea de rigiditate. Stările cercetate sunt apreciate după
trei nivele conform punctajului total: [0-7] – lipsa stării date, [8-14] – nivel mediu al stării depistate, [15-20]
– nivel înalt al stării evaluate.

Chestionarul „Autoaprecierea stărilor psihice”

Dа Nu Nu
2 prea 0
1
1 Nu simt încredere în mine
2 Des din cauza unor nimicuri roşesc
3 Am somnul neliniştit
4 Uşor mă descurajez
5 Mă neliniştesc chiar la neplăcerile imaginare
6 Mă sperie greutăţile
7 Îmi place să mă aprofundez în neajunsurile mele
8 Sunt uşor convins
9 Sunt bănuitor
10 Greu suport aşteptarea
11 Des situaţiile îmi par fără ieşire
12 Neplăcerile mă indispun, mă descurajează
13 În neplăceri mari eu mă autoînvinuiesc fără cauză
14 Insuccesele şi nenorocirile nu mă învaţă nimic
15 Eu des mă dezic de luptă, socotind-o fără succes
16 Des mă simt fără apărare
17 Uneori sunt în stare deprimată
18 Sunt zăpăcit în faţa greutăţilor
19 În situaţii grele mă comport ca copiii,vreau să
fiu compătimit
20 Cred că neajunsurile caracterului meu sunt
incorigibile
21 Îmi las ultimul cuvînt
22 Des întrerup interlocutorul
23 Uşor mă supăr
24 Îmi place să fac observaţii
25 Vreau să fiu autoritate pentru alţii
26 Nu mă mulţumesc cu puţin, vreau mai mult
27 Cînd mă supăr, greu mă reţin
28 Prefer să conduc, decît să fiu condus
29 Am gesturi dure, bruşte
30 Sunt răzbunător
31 Îmi este greu să-mi schimb deprinderile
32 Nu e uşor de transferat atenţia
33 Sunt cu ochii în patru faţă de tot ce este nou
34 Greu îmi schimb convingerile
35 Des am în minte un gînd de care ar fi trebuit să mă
debarasez
36 Greu mă apropii de oameni
37 Mă întristează chiar mici devieri de la planuri
38 Des manifest încăpăţînare
39 Merg la risc fără plăcere
40 Retrăiesc dur devierile de la regimul zilei primit