Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic “Şerban Vodă” MINISTERUL

Str. Slănicului, nr. 13, Slănic-Prahova EDUCAȚIEI


Tel / Fax: 0 2 4 4 2 4 0 7 0 9/0 2 4 4 2 4 0 6 5 1 ȘI
E-mail: gsslanic@yahoo.com CERCETĂRII
Website: www.serbanvoda.com ȘTIINȚIFICE

AVIZAT
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL:
Oprea –Nicolae Angelescu

CONCURS JUDEȚEAN DE CULTURǍ GENERALǍ CU


PARTICIPARE DIRECTĂ
EDIȚIA I
IANUARIE- MAI 2018
Liceul Teoretic „Șerban Vodă”
Director, prof. Bîtie Lavinia
Nr……….din………….

COORDONATORI:
PROF.ÎNV.PRIMAR :
FRĂȚILĂ ALINA
MÎNZICU VALENTINA

PARTENERI
Inspector General, Inspectori învățământ
Prof. Oprea-Nicolae primar,
Angelescu Prof. Coralia Matei
Prof. Stroe Bibescu
Camelia
Inspector școlar pentru
activitatea extrascolara și Casa Corpului Didactic
educație permanenta, Prahova
Cristina Petre Director, Mariana
Cazacu
Primăria Orașului Slănic Biblioteca Orăsenească
Primar, Moraru Remus Slănic
Bibliotecar, Alionte
Simona

Centrul de documentare
și informare Slănic
Bibliotecar, Negoescu
Iuliana
APLICANTUL : LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ” SLĂNIC

TIPUL DE PROIECT : Concurs județean de cultură generală cu participare directă

MOTTO:
“Ştiinţa puţinǎ îi face pe oameni pretenţioşi, în timp ce ştiinţa multǎ îi face modeşti, aşa
dupǎ cum spicele goale îşi înalţǎ spre cer capetele lor trufaşe, în timp ce spicele pline se apleacǎ
spre pǎmânt sub greutatea lor.” LEONARDO DA VINCI

ARGUMENT:
Iniţiatorii concursului “EDUCAȚIA E ȘANSA TA” îşi propun stimularea interesului
micilor şcolari pentru cercetarea ştiinţificǎ a realitǎţii în vederea deschiderii drumului spre marea
performanţǎ.
Concursul urmǎreşte evaluarea competenţelor şi abilitǎţilor specifice vârstei şcolare mici
din sfera preocupǎrilor acestora. Cunoştinţele de limba şi literatura românǎ, matematicǎ, ştiinţe,
geografie, istorie, educaţie civicǎ, arte, dar şi experienţa proprie a copilului constituie obiectivele
acestui concurs. Toate acestea dezvoltǎ personalitatea elevului, spiritul de competiţie şi de
iniţiativǎ, precum şi interesul ştiinţific.
Iniţiatorii acestui concurs îşi propun sǎ colaboreze cu colegii din judeţul Prahova şi din
alte judeţe, interesaţi sǎ le ofere elevilor oportunitatea unei competiţii.

OBIECTIVE:
- Evaluarea competenţelor şi abilitǎţilor elevilor;
- Stimularea interesului pentru cunoaştere;
- Valorificarea experienţei elevilor dobândite în procesul de învǎţare şi în activitatea
extracurricularǎ;
- Evidenţierea spiritului competitiv şi dorinţei de performanţǎ;
- Stabilirea unor relaţii de colaborare între cadrele didactice participante în favoarea unei
activitǎţi educative eficiente.

GRUP ṬINTǍ:
- Elevi din ciclul primar: clasa pregătitoare, I-IV
- Cadre didactice interesate de concurs.

DATA DESFǍŞURǍRII: Sâmbatǎ , 26 mai 2018

PERIOADA DE INSCRIERE: 15 ianuarie – 15 februarie 2018

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

- Fiecare învǎţǎtor poate participa cu maximum 2 elevi;


- Şcolile participante pot trimite variante de subiecte;
- Conţinuturile respectǎ programa şcolarǎ şi particularitǎţile de vârstǎ ale elevilor;
- Tipul testǎrii: întrebǎri grilǎ cu trei variante de rǎspuns;
- Un singur rǎspuns este corect;
- Nr. de întrebǎri: 20;
- Timp de desfǎşurare: 60 minute;
- Locul de desfǎşurare: Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic;
- La un grup de 10 elevi e necesar un cadru didactic însoţitor care va participa la
supraveghere sau corectare;
- Toate cadrele didactice participante vor primi adeverinţă de participare ( de supraveghetor
sau corector, după caz);
- Rezultatele vor fi afișate pe site-ul liceului și pe pagina de facebook a concursului;
- Subiectele de concurs vor aborda urmǎtoarele domenii: literaturǎ, ştiinţe, matematicǎ,
istorie, geografie, educaţie civicǎ, arte, circulaţie rutierǎ, educaţie ecologicǎ;
- Se vor acorda diplome speciale pentru locurile I,II,III şi menţiuni, care vor fi trimise on-
line, pe adresa de e-mail a cadrelor didactice
- Diplomele vor fi valabile doar însoţite de tabelul cu premianţi semnat de reprezentantul
instituţiei organizatoare;
- Corectarea grilelor se va face în ziua concursului;
- Nu se vor acorda premii în bani. Nu se admit contestaţii.
Nu se percepe taxă de participare.

REZULTATE/AŞTEPTǍRI:
Stimularea elevilor prin acordarea de diplome, premii şi menţiuni.

DISEMINARE:
- Promovarea concursului pe www.didactic.ro , pe site-ul Liceului Teoretic „Șerban
Vodă” , pe pagina de facebook a concursului.
- Prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice;
- Promovarea concursului prin mijloace mass-media.

NOTǍ: Listele cu elevii participanţi, adresa de e-mail a cadrului didactic îndrumator şi


propunerile de subiecte se primesc pânǎ pe 15 februarie 2018 sub forma tabelului de mai jos,
prin e-mail la urmǎtoarele adrese:
*e-mail: ionita_alinamihaela@yahoo.com
tel: 0742049770
*e-mail: robert_raul07@yahoo.com
tel: 0747119436
ANTETUL ȘCOLII
NR. _______ / _____________

TABEL NOMINAL
cu elevii participanti la Concursul Județean de cultură generală „ EDUCAȚIA E ȘANSA
TA”
MAI - 2018

Nr. NUMELE SI PRENUMELE


CLS. ŞCOALA CADRUL DIDACTIC
crt. ELEVULUI

PATRICIP LA:
SUPRAVEGHERE DA NU
CORECTARE DA NU

DIRECTOR, SECRETAR,
(nume si prenume) (nume si prenume)

Tabelul va fi trimis în format doc ( nu docx,excel sau alte formate).