Sunteți pe pagina 1din 2

1

1. Altruism : 2,30,31 – profesii ce implicã munca cu oamenii si contribuie la


ameliorarea vietii acestora = medicinã, relatii umane, asistentã socialã,
învãtãmânt,comert;
2. Simt estetic : 7, 20, 41 – profesii care permit realizarea unei lucrãri estetice =
arte, design;
3. Creativitate : 15, 16, 45 – activitãti ce permit crearea de noi produse,
aplicarea de idei noi, inventarea de noi lucrãri, profesii tehnice, artistice,
stiintifice, literare, organizatorice;
4. Stimulare intelectualã : 1, 23, 38 – activitãti ce oferã posibilitatea de a
învãta ceva nou si solicitã o gândire independentã;
5. Reusitã obiectualã : 13,17, 44 – preferinte pentru munci cu caracter
executiv, finalizate prin produse concrete, care dau sentimentul de satisfacţie
prin bune desfãsurare a sarcinilor profesionale;
6. Independenţã : 5,21,40 – ocupatii ce permit persoanei sã lucreze dupã
propriul lor ritm si sã aplice propriile lor idei;
7. Prestigiu : 6, 28, 33 –ocupatii cu un statut social ridicat ce conferã importantã
si impun respect;
8. Conducerea altora : 14, 24, 37 – profesii care dau posibilitatea de a planifica
si organiza munca altora;
9. Avantaje materiale : 3, 22, 39 – valoare asociatã unei munci cu salariu mai
mare;
10. Siguranţã : 9, 19, 42 – valoare profesională asociatã unor profesii care
prezintã certitudinea mentinerii lor, asigurarea aceluiasi tip de muncã si
garantarea veniturilor materiale;
11. Ambianta de lucru : 12, 25, 36 – ocupatii caracterizate prin conditii bune de
muncã, curãtenie, absenţa zgomotului, etc.;
12. Relatii cu superiorii : 11, 18, 43 – alegerea locului de muncã în functie de
cadrele de conducere din domeniul respectiv;
13. Relatii cu colegii : 8, 27, 34 – alegerea locului de muncã pe criteriul unor
bune relatii cu colectivul; de importantã majorã în ocupatiile semicalificate si
la functionarii administrativi;
2

14. Stilul de viatã : 10, 26, 35 – tip de muncã ce permite desfãsurarea unei vieti
corespunzãtoare imaginii fãurite de persoana respectivã; profesii cu program
neregulat ce implicã deplasãri frecvente;
15. Varietatea : 4, 29, 32 – profesii ce implicã activitãti diverse, orientarea spre
satisfactii profesionale.

Scorare şi interpretare:
Se face suma scorurilor pentru fiecare valoare profesională la cei trei itemi.
Scorul poate varia de la 3 la 15. Apoi, se va stabili ordinea ierarhică a a scorurilor
în ordine descrescătoare. Primele 3-5 valori profesionale la care aţi obţinut
punctajul cel mai mare descriu domeniul de activitate în care aveţi şanse mai mari
să obţineţi satisfacţie profesională.