Sunteți pe pagina 1din 6

GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PERICEI

LOC.PERICEI
JUD.SĂLAJ
AN SCOLAR :

EVALUARE STADIALĂ – NIVELUL I (3-5 ani)

GRUPA……………………………

NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI.............................................................

EDUCATOARE............................................................................................................

DOMENIUL OBIECTIVUL PUNCTAJUL COMPORTAMENTUL


DOBÂNDIT
Domeniul Limbă şi a)Inţelegerea şi
Comunicare utilizarea corectă a
semnificaţiilor
structurilor verbale
b) Exprimarea orală
corectă din punct de
vedere fonetic, lexical
si sintactic
c) Creativitatea şi
expresivitatea
limbajului oral
d)Capacitatea de a
înţelege şi transmite
intenţii, gânduri,
semnificaţii mijlocite
de limbajul scris –
CITIRE
e) Capacitatea de a
înţelege şi transmite
intenţii, gânduri,
semnificaţii mijlocite
de limbajul scris –
SCRIERE
II. Domeniul Ştiinţe a)Operaţii intelectuale
prematematice
b)Capacitatea de
înţelege şi utiliza
numerele şi cifrele
c)Capacitatea de a
recunoaşte, denumi,
construi şi utiliza
formele geometrice
d)Capacitatea de a
utiliza corect unităţile
de măsură
întrebuinţând un
vocabular adecvat
e)Capacitatea de a
rezolva probleme prin
achiziţia de strategii
adecvate

f)Capacitatea de
cunoaştere şi
înţelegere a mediului
înconjurător, precum
şi stimularea
curiozităţii pentru
investigarea lui
g)Utilizarea unui
limbaj adecvat în
prezentarea unor
fenomene din natură şi
din mediul
înconjurător
h)Deprinderi de
îngrijire şi ocrotire a
mediului înconjurător

III. Domeniul Om şi a)Cunoştinţe despre


Societate materiale şi
caracteristicile lor,
despre utilizarea de
tehnici de lucru de
prelucrare a
materialelor
b)Abilităţi practice
specifice nivelului de
dezvoltare motrică
c)Simţ practic şi
estetic
d)Deprinderi practic-
gospodăreşti
e)Cunoaşterea şi
respectarea normelor
de comportare în
societate
f)Trăsături pozitive
voinţă şi caracter,
atitudini pozitive faţă
de sine şi faţă de
ceilalţi
g)Cunoaşterea unor
elemente de istorie,
geografie, religie
IV. Domeniul Estetic a)Deprinderi de lucru
şi Creativ pentru realizarea unor
desene, picturi,
modelaje
b)Corespondenţa între
diferitele elemente de
limbaj plastic şi
forme, obiecte din
mediul înconjurător
c)Stimularea
expresivităţii şi
creativităţii prin
desen, modelaj,pictură
d)Capacitatea de
receptare a lumii
sonore şi a muzicii

e)Capacitatea de
exprimare prin muzică
f) Cunoaşterea marilor
valori ale creaţiei
muzicale naţionale şi
universale
V. Domeniul a)Deprinderi igienico-
psihomotric sanitare necesare
pentru menţinerea
stării de sănătate
b)Deprinderi motrice
de bază şi aplicativ-
utilitare
c)Aplicarea
independentă a
deprinderilor însuşite

Notă:

I = comportament însușit
D = în dezvoltare
A = comportament absent

Punctaj 100%- Comportament insusit ( Î )


Punctaj 50%- Comportament in dezvoltare ( D )
Punctaj 0% - Comportament absent ( A )
GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PERICEI
LOC.PERICEI
JUD.SĂLAJ
AN SCOLAR :

EVALUARE STADIALĂ – NIVELUL II (5-7 ani)

GRUPA……………………………

NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI.............................................................

EDUCATOARE............................................................................................................

DOMENIUL OBIECTIVUL PUNCTAJUL COMPORTAMENTUL


DOBÂNDIT
Domeniul Limbă şi a)Inţelegerea şi
Comunicare utilizarea corectă a
semnificaţiilor
structurilor verbale
b) Exprimarea orală
corectă din punct de
vedere fonetic, lexical
si sintactic
c) Creativitatea şi
expresivitatea
limbajului oral
d)Capacitatea de a
înţelege şi transmite
intenţii, gânduri,
semnificaţii mijlocite
de limbajul scris –
CITIRE
e) Capacitatea de a
înţelege şi transmite
intenţii, gânduri,
semnificaţii mijlocite
de limbajul scris –
SCRIERE
II. Domeniul Ştiinţe a)Operaţii intelectuale
prematematice
b)Capacitatea de
înţelege şi utiliza
numerele şi cifrele
c)Capacitatea de a
recunoaşte, denumi,
construi şi utiliza
formele geometrice
d)Capacitatea de a
utiliza corect unităţile
de măsură
întrebuinţând un
vocabular adecvat
e)Capacitatea de a
rezolva probleme prin
achiziţia de strategii
adecvate

f)Capacitatea de
cunoaştere şi
înţelegere a mediului
înconjurător, precum
şi stimularea
curiozităţii pentru
investigarea lui
g)Utilizarea unui
limbaj adecvat în
prezentarea unor
fenomene din natură şi
din mediul
înconjurător
h)Deprinderi de
îngrijire şi ocrotire a
mediului înconjurător

III. Domeniul Om şi a)Cunoştinţe despre


Societate materiale şi
caracteristicile lor,
despre utilizarea de
tehnici de lucru de
prelucrare a
materialelor
b)Abilităţi practice
specifice nivelului de
dezvoltare motrică
c)Simţ practic şi
estetic
d)Deprinderi practic-
gospodăreşti
e)Cunoaşterea şi
respectarea normelor
de comportare în
societate
f)Trăsături pozitive
voinţă şi caracter,
atitudini pozitive faţă
de sine şi faţă de
ceilalţi
g)Cunoaşterea unor
elemente de istorie,
geografie, religie
IV. Domeniul Estetic a)Deprinderi de lucru
şi Creativ pentru realizarea unor
desene, picturi,
modelaje
b)Corespondenţa între
diferitele elemente de
limbaj plastic şi
forme, obiecte din
mediul înconjurător
c)Stimularea
expresivităţii şi
creativităţii prin
desen, modelaj,pictură
d)Capacitatea de
receptare a lumii
sonore şi a muzicii

e)Capacitatea de
exprimare prin muzică
f) Cunoaşterea marilor
valori ale creaţiei
muzicale naţionale şi
universale
V. Domeniul a)Deprinderi igienico-
psihomotric sanitare necesare
pentru menţinerea
stării de sănătate
b)Deprinderi motrice
de bază şi aplicativ-
utilitare
c)Aplicarea
independentă a
deprinderilor însuşite

Notă:

I = comportament însușit
D = în dezvoltare
A = comportament absent

Punctaj 100%- Comportament insusit ( Î )


Punctaj 50%- Comportament in dezvoltare ( D )
Punctaj 0% - Comportament absent ( A )