Sunteți pe pagina 1din 8

STRUCTURĂ PLAN DE AFACERI

1 DATE GENERALE DE IDENTIFICARE


0
1 1. Numele firmei:SC Remember SRL
2 2. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale (de bifat din
listă derulantă cu toate CAEN rev. 2 eligibile): Cod CAEN 9329- Alte actvivitati recreative
si distractive
3 3. Persoană de contact: Stan Diana Elena
4. Adresa: str. Calea Manastur nr.101, bl.G4, sc.1, ap.7, Cluj Napoca, Cluj.
5. Telefon: 0748758862
6. E-mail: didi.elena15@gmail.com
7. Asociaţi sau acţionari:
Numele şi prenumele Domiciliu Ponderea în capital social
Stan Diana Elena Cluj Napoca 100%

8.1. Locuri de muncă create în perioada de implementare a planului de afaceri prezentat


(minimum 2, cu normă întreagă): 2
8.2. Locuri de muncă create pentru persoane din grupuri vulnerabile în conformitate cu
prevederile HG 799/2014, cu normă întreagă: 1

!!! ZONĂ DE ÎNCĂRCAT DOCUMENTE: carte de identitate pentru toți asociații/acționarii,


documente care probează eligibilitatea persoanei/persoanelor fizice (conform ghid condiții
specifice) !!!

2 DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI

2.1. Vă rugăm să prezentaţi succint care este viziunea dumneavoastra asupra afacerii.

Ideea mea de afaceri este reprezentata de un photobooth pentru evenimente sub forma
unei oglinzi dreptunghiulare, verticale care sa ofere un design specializat fiecarui eveniment in
parte si mai ales sa capteze amintiri exact cum si-ar dori oaspetii.
Viziunea firmea este orientata in directia urmatoarelor strategii:
- adaptabilitate la cerintele clientului
- dezvoltare continua a tehnologiei astfel incat utilizarea sa fie accesibila fiecarui invitat si sa
ofere imagini la cea mai inalta calitate in cel mai scurt timp

2.2. Cum a apărut ideea dumneavoastra afacere? Scurtă descriere a ideii de afacere. De la ce a
pornit ideea de afacere, dacă există un studiu relevant pe baza căruia s-a iniţiat acest tip de
afacere, etc.

Ideea de afacere a pornit de la observarea in mediul online a persoanelor care se


fotografiaza deseori in oglinda si mai mult decat atat, placerea oamenilor de a se admira.
Consider ca o asemenea oglinda magica poate satisface nevoile clientilor deoarece isi pot alege
singuri pozitiile avantajoase pentru fotografii doar prin faptul ca se pot observa in timpul in

1
care poza este facuta. Design’ul aparatului cat si ramele photo sunt personalizate fiecarui
eveniment, satisfacand toate conditiile de a fi un instrument indispensabil oricarui eveniment.
In prezent, firmele de organizare a evenimentelor sunt in dezvoltare continua cu scopul
de a satisface din ce in ce mai mult nevoile clientilor, iar un asemenea photobooth poate sa
scoata un eveniment din anonimat. Cunoscand nevoile oamenilor, celalalt concept al bussinesul
se bazeaza pe captarea amintirii si revenirea la forma fizica a fotografiei. Photobooth’ul poate
“participa” la evenimentele speciale si importante din viata, cum ar fi: eveniment corporate,
aniversare, logodna, nunta, botez, o petrecere privata, o lansare de produs etc.

2.3. Care sunt obiective strategice ale firmei dumneavoastră pentru următorii 3 ani?

Obiectivul general al intreprinderii consta in dezvoltarea tehnologiei de captare a


imaginii si a softului de prelucrare a acestora pentru a satisface exigentele clientilor.
OS1. Angajarea unui numar de 2 angajati si investirea continua a gradului de
profesionalism al acestora.
OS2. Intelegerea si adaptarea sistemului la nevoile clientilor si a pietei
OS3. Dezvoltarea unei capacitati tehnice si de personal care sa duca ulterior la evolutia
business’ului pe plan judetean si regional.

Obiectivul pe termen lung consta in managementul calitatii serviciilor cat si versatilitatea


acestora pentru a reusi acoperirea unui segment de piata cat mai vast.

2.4. Care sunt principalele activităţi de realizat în vederea implementării planului de afaceri?
Vă rugăm să menţionaţi şi duratele estimate pentru implementarea acestora.

 Desfasurarea cursurilor de pregatire a proiectului cat si studiul personal pentru


elaborarea documentatiei si realizarea strategiei de implementare a acestuia
 Achizitionarea aparaturii necesare, in urma unui studiu de piata a ofertelor de pret
(zilele 1-30)
 Achizitionarea mijloacelor de transport, in urma studiului de piata a ofertelor de pret
(zilele 31-35)
 Punerea in functiune si testarea aparaturii pentru asigurarea functionarii optime
(zilele 35-60)
 Angajarea personalului: implementarea proiectului va crea 2 locuri de munca
(zilele 60-63)
 Desfasurarea activitatilor de management si marketing necesare implementarii
proiectului
 Inceperea activitatii propriu-zise
(dupa ziua 70)

2.5. Ce activităţi principale vor genera profitul firmei şi care sunt vectorii principali pentru
dezvoltare? Vă rugăm să prezentaţi dacă şi cum este scalabilă afacerea propusă.

 Serviciile de fotografiere si stilizare a imaginilor pentru diferite evenimente: nunti,


majorate, logodne, botezuri, petreceri private, congrese etc.
Principalii vectori pentru dezvoltare sunt reprezentati de calitatea serviciilor, strategiile de
promovare online dar si prin contactul publicului cu photobooth’urile fixe.

2.6. Care sunt principalele riscuri asociate cu implementarea planului de afaceri/derularea


afacerii? (riscuri de piaţă, legislative, etc.)

2
Principalul risc este reprezentat de intrarea pe piata din cauza concurentei puternice cat
si a reticentei la nou a oamenilor.

2.7. Vă rugăm să descrieţi modul în care implementarea planului de afaceri va conduce la:
- promovarea dezvoltării durabile: ...
- promovarea sprijinirii tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi
eficienţă din punctul de vedere al utilizării resurselor: ...
- promovarea inovării sociale: ...
- promovarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi/sau inovarea: ...

Echipamentele dorite, cu toate ca vor fi mari consumatoare de energie, vor fi printre cele mai
eficiente echipamente din industria aleasa. Astfel vom contribui la o economi cu emisii scazute
de diozid de carbon.

3 ANALIZA SWOT A AFACERII

3.1. Punctele forte asociate afacerii


 Inregistrarea amintirilor
 Inovatie pe piata
 Calitatea si versatilitatea serviciilor
 Utilizare directa de catre client
 Design personalizat fiecarui eveniment

3.2. Punctele slabe asociate afacerii


 Costuri de promovare
 Defectiuni ce pot aparea la sistemul aparatului

3.3. Oportunităţile identificate


 Revenirea la forma fizica a fotografiei
 Cresterea cererii pe piata a instrumentelor recreative in cadrul evenimentelor
 Extinderea serviciilor judetean si regional

3.4. Ameninţările identificate


 Reticenta la noi tehnologii a oamenilor
 Concurenta
 Strategii de marketing

4 SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE

4.1. Sistemul organizatoric

Vă rugăm să prezentaţi succint structura organizatorică a firmei, făcând referire la:


- posturile ce urmează a fi create: denumire, obiective generale ale posturilor, sarcini
principale;
- relaţiile organizatorice dintre posturi: de subordonare, funcţionale, etc.;
- alte informaţii relevante din perspectiva organizării forţei de muncă.
Vă rugăm să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre
persoanele cheie (asociaţi, manageri şi/sau salariaţi) din cadrul firmei vor influenţa în mod
pozitiv evoluţia firmei.

In cadrul proiectului vor fi create 2 locuri de munca:

3
 Manager
 Tehnician
Postul de Manager va fi detinut de catre mine, iar ca principale resposabilitati vor fi:
- Evaluarea potentialilor clienti si furnizori
- Stabilirea posibilelor cai de colaborare si parteneriale strategice
- Semnarea contractelor cu furnizor, clienti si parteneri strategici
- Studierea si implementarea unor strategii de marketing
- Dezvoltatea relatiilor pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului
de implicare in activitatea firmei

Postul de Tehnician va fi ocupat de o persoana cu experienta minima in cunoasterea sistemelor


digitale, iar ca principale resposabilitati vor fi:
- montarea echipamentului
- interactiunea cu publicul
- asigurarea permanenta a informatiilor necesare solicitate de catre clienti

4.2. Politica de resurse umane


- Cum se vor realiza procesele de recrutare, selecţie şi integrare a personalului?
- Cum se va realiza monitorizarea/controlul personalului în activitatea derulată?
- Care vor fi caracteristicile principale ale sistemului de motivare din cadrul firmei?
- Care va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată, respectiv
alte detalii relevante cu privire la salarizare)?
- Care va fi modul în care personalul va fi ajutat în dezvoltarea sa profesională (acţiuni de
formare, coaching, etc.)?
- Care sunt acţiunile realizate în planul managementului resurselor umane care contribuie la
respectarea principiilor egalităţii de şanse şi nediscriminării?

Procesul de recrutare a resursei umane se va desfasura prin promovarea nevoii noastre de


personal prin intermediul site’urilor de specialitate, retelelor de socializare, anunturilor in ziare
etc.
Cei ce vor dori sa aplice pentru post vor fi rugati sa trimita pe adresa de email a firmei
CV impreuna cu scrisoarea de intentie, iar ulterior selectia candidatilor se va face prin interviu.
Calitatile urmarite vor fi: abilitati de comunicare, disponibilitate pentru deplasari, program
flexibil, permis de conducere categoria B.
Salariul si metoda de plata se va negocia la momentul angajarii, dar si la anumite
intervale de timp in functie de performantele angajatului. Va exista posibilitatea acordarii de
premii, bonusuri in functie de performantele firmei. Totodata se vor putea acorda penalitati in
cazul atitudinilor neprofesionale in relatiile cu clientii sau in prestarea unor servicii neconforme
cu standardele calitatii.

5 DESCRIEREA AFACERII (A PRINCIPALELOR PRODUSE/SERVICII CARE FAC OBIECTUL


PRINCIPAL DE ACTIVITATE)

5.1. Descrierea ideii de afaceri: Descrieti modalitatea in care afacerea dumneavoastra va


functiona: procese, metode de producţie sau prestare a serviciilor, echipamente, furnizori,
termene şi modalităţi de plată, stocuri de mărfuri, autorizaţii, licenţe, brevete, spaţii
necesare.

Fluxul tehnologic aplicat va corespunde următoarelor reguli:


1. Primirea şi acceptarea comenzii – întâlnirea cu clientul în vederea stabilirii unor aspecte
generale ale comenzii.
2. Analizarea cerinţei clientului – stabilirea echipamentelor folosite pentru realizarea
comenzii. Prezentarea unor recomandări şi soluţii adaptate la nevoia clientului.

4
3. Informaţii privind serviciile solicitate – stabilirea numărului de fotografii/pachete,
durata, locaţia, etc.
4. Calcularea costurilor şi a preţului
5. Stabilirea termenelor de plată şi semnarea contractului
6. Realizarea propriu-zisă a fotografierii evenimentului. In aceasta etapa vor fi folosite
echipamentele prevazute in proeict.
7. Efectuarea procedurilor de retuşare, adaptarea luminozităţii, etc. – după realizarea
fotografiilor, urmează etapa prelucrare a acestora, respectiv editări de lor dupa
preferintele clientului.
8. Obţinerea plăţii

5.2. Descrierea exactă a produsului/serviciului oferit:


- în cazul produselor finite: prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice,
performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor: descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se
înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.

Societatea noastra va oferi servicii de fotografiere in timp real la diverse evenimente


precum: nunti, botezuri, conferinţe, evenimente de firma, cursuri, prezentări, expoziţii,
târguri, lansări de produse, gale, simpozioane, etc.
Aceasta idee de business vine in sprijinul dozei de narcisim pe care o are fiecare om, atunci
cand i se fac poze. Orice persoana doreste sa arate cat mai bine, iar oglinda minune ii ofera
posibilitatea de a se vedea si pozitiona, astfel incat sa obtina poza ideala.
Scopul acestor fotografii in timp real este de a imortaliza momentele de bucurie in cadrul
oricarui eveniment si de a oferi invitatilor drept multumire ca ti-au fost alaturi, o amintire
de neuitat.

5.3. Prezentaţi şi argumentaţi principalele avantaje ale noilor produse/servicii în raport cu


concurenţa (de exemplu: preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare)

Avantajul principal este conferit de inovatia pe care societatea noastra o aduce in industria
evenimentelor in materie de fotografie. Astfel, acest avantaj il constituie posibilitatea
interactionarii directe a clientului cu aparatul in sine, pentru a-si alege singur cadrele,
pozitiile,backgroud-urile si de a primi pozele in timp real.
Aceasta idee de business vine in sprijinul dozei de narcisim pe care o are fiecare om atunci cand
i se fac poze. Orice persoana doreste sa arate cat mai bine, iar oglinda minune ii ofera
posibilitatea de a se vedea si pozitiona, astfel incat sa obtina pozele ideale.
Furnizarea unor servicii de înaltă calitate în vederea creării unei clientele constante, va sta la
baza strategiei de piaţă pe care o urmaresc. Utilizând cele mai noi tehnologii, vom oferi
produse de calitate, caracterizate de precizie, creativitate şi eficienţă.

ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI

6.1. Definiţi piaţa dumneavoastră: prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului


dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează.

Societatea va activa in industria evenimentelor in cea mai mare masura. Aceasta industrie nu
este specifica doar unei anumite categorii de cosumatori, ci inglobeaza un numar insemnat.
Spre exemplu societatea se adreseaza atat unor persoane fizice in cadrul unor sedine foto
private, cat si unor grupuri de persoane cu ocazia unor diverse evenimente ( nunti, majorate,
zile de nasteri, absolviri etc. ).

5
6.2. Identificaţi principalii competitori care activează pe piaţa vizată.
Vă rugăm să prezentaţi: denumirea lor, cifra de afaceri pe ultimul an fiscal,
suprapunerea ofertei acestor companii cu oferta firmei dumneavoastră.

CABINA CU ZAMBETE SRL – Reprezinta singura companie care presteaza acelasi tip de servicii
precum cele propuse de societatea noastra.

6.3. Localizarea pieţei dumneavoastră: se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională,


naţională, internaţională – şi mărimea acesteia (din perspectiva valorii în unităţi monetare şi
a numărul estimat de clienţi potenţiali).

Piata pe care va activa societatea noastra este una judeteana, localizata in judetul Cluj.
Aceasta are o populatie de peste 700.000 locuitori. La nivelul judetului Cluj si in special in
orasul Cluj Napoca se desfasoara zilnic o multime de evenimente pentru care societatea
noastra va aduce un plus de valoare.

6.4. Clienţi potenţiali: Vă rugăm să prezentaţi un profil al clientului potenţial pentru firma
dumneavoastră. Care va fi tipul clienţilor dumneavoastră? (individuali, comercianţi, cu
ridicată, cu amănuntul, societăţi comerciale, agricultori etc.) Care este structura acestora (%
pe fiecare grupa)?

Societatea se adreseaza:
- unor grupuri de persoane cu ocazia unor diverse evenimente ( nunti, majorate, zile de
nasteri, absolviri etc. ) – 50%
- petreceri private organizate de firmele care isi desfasoara activitatea la nivelul judetului
Cluj – 35%
- alte tipuri de evenimente – 15%

Astfel piata inglobeaza toate categoriile de varsta si venit, aceasta fiind o deosebita
oportunitate pentru noi.

6 STRATEGIA DE MARKETING

7.1. Politica produsului: Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de


prezentare din punct de vedere al greutăţii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanţii şi
servicii prestate, dacă aveţi un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de
produse/servicii etc.

Serviciile vor fi oferite sub forma unor pachete standard sau, dupa caz, sub forma unor
pachete personalizate. Fiecare client poate opta pentru solutia ideala pentru el, fapt care
constituie un avanaj fata de alte societati care ofera serviciul clasic de fotografiere. Clientul
va putea decide astfel pe ce tip de imagini doreste, eventuale filtre sau tehnici etc.

7.2. Politica de preţuri: Precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului,


dacă şi când veţi oferi reduceri de preţuri, cum vă situaţi faţă de concurenţi, justificaţi.

Serviciile vor fi oferite sub forma unor pachete standard in functie de numarul de ore de
inchiriere, dar si sub forma unor pachete personalizate dupa nevoile clientului. In cazul
evenimentelor putem oferi atat servicii pe suport electronic cat si poze in format fizic dupa
6
conceptul ‚poza la minut’. Conform conceptului de versatilitate a serviciilor, preturile vor fi
adaptate dupa cerintele clientului.
Astfel tarifele standard vor fi: - 75 euro/ora
- 280 euro/ 4 ore
- 420 euro/ 6 ore

7.3. Politica de distribuţie: Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie –


vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenţi, la comandă, etc. Se vor prezenta
structura pe tipuri de canale de distribuţie şi se vor cuantifica costurile aferente. În plus,
precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor: cu
ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la domiciliul
clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face
export, etc.).

Data fiind natura serviciilor, modul de vanzare ales va fi vanzarea directa. Clientul poate
rezerva produsul dorit prin intermediul site-ului sau la telefon. Nu vor exista costuri
suplimentare pentru aceste cai de rezervare a servicilor noastre.

7.4. Politica de promovare: Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de exemplu:
publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri, plata în rate). Descrieţi care este strategia de
promovare pentru lansarea produselor/serviciilor, estimaţi costurile anuale de promovare şi
prezentaţi ipotezele care au stat la baza estimărilor.

In prezent principalul canal de promovare il reprezinta Internetul. Strategia noastra de


promovare va consta in infiintarea unui web-site si a unei pagini pe o retea importanta de
socializare, care ca aduca maximum de clienti pentru serviciul oferit de noi. In acelasi timp vom
crea pliante si brosuri cu imaginea firmei noastre pentru a intipari o imagine in mintea
consumatorilor de astfel de servicii.

7 PROIECŢII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA

Proiecţiile financiare se vor completa electronic.

8.1. Plan general de finanţare a ideii de afaceri


Sursa de finanţare
Categorie de cheltuieli Subventie
Contributie proprie Total
minimis
Cheltuieli eligibile conform GSCS, din care: 33.000 euro 0 33.000
euro
- Cheltuieli cu resursa umană internă 9.600 euro
- Cheltuieli cu active fixe corporale 20.000
euro
- Alte tipuri de costuri
- Promovare 2.500 euro
- Contabilitate 200 euro
- Chirii/transport 2.000 euro
- Reparatii 600 euro
- Materii primesi materiale consumabile 2.500 euro
Cheltuieli neeligibile 0
TOTAL PROIECT 37.400
euro

7
8.2. Bugetul proiectului

Se vor încărca linie cu linie cheltuielile solicitate spre finanţare, având în vedere lista
cheltuielilor eligibile.
Se va prezenta descrierea relevanţei fiecărei cheltuieli în raport cu domeniul de activitate.

8.3. Cashflow
Nr.
Explicații
crt. ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV

I Sold inițial disponibil (casă şi bancă)


0 10.600 33.890 48.180
A Intrări de lichidități (1+2+3+4) 47.100 40.000 32.000 36.000
1 din vânzări 24.000 30.000 32.000 36.000
2 din credite primite
alte intrări de numerar (aport propriu,
3
etc.)

4 Subventie schema de minimis


23.100 10.000
Total disponibil (I+A) 47.100 50.600 65.890
B Cheltuieli 37.500 17.500 17.500 17.500

1 Cheltuieli pentru investitii


20.000
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
2 consumabile aferente activităţii
desfaşurate 2.500 2.500 2.500 2.500
3 Salarii (inclusiv contributiile aferente) 9.600 9.600 9.600 9.600
4 Chirii 2.000 2.000 2.000 2.000
5 Utilităţi
6 Costuri funcţionare birou
7 Cheltuieli de marketing 2.500 2.500 2.500 2.500
8 Reparaţii/Întreţinere 600 600 600 600
Servicii cu terţii (contabilitate,
9
expertiza juridica, etc) 200 200 200 200
10 Alte cheltuieli 100 100 100 100
C Credite (1+2)
1 rambursări rate de credit scadente
2 dobânzi şi comisioane
Plăți/încasări pentru impozite şi taxe
D
(1-2+3) 200 210 210 230
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 200 210 210 230
E Dividende

F Total utilizări numerar (B+C+D+E)


37.700 17.710 17.710 17.730
G Flux net de lichidități (A-F) 10.600 23.290 14.290 18.270
II Sold final disponibil (I+G) 10.600 33.890 48.180 66.450
Prezentaţi ipotezele de lucru pe care s-a bazat realizarea cashflow-ului.

S-ar putea să vă placă și